Views
5 years ago

Asfalteren onder het vriespunt? - VBW-Asfalt

Asfalteren onder het vriespunt? - VBW-Asfalt

opgepakt om de

opgepakt om de mogelijkheden na te gaan of asfalteren bij lage temperaturen mogelijk is met behoud van kwaliteit. Proef Het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat heeft in 2009 voorbereidingen getroffen om een proef te doen met het vervangen van een ZOAB deklaag bij lage temperaturen. Het Wegendistrict Breda stelde op de linker rijstrook van de A58 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder (noordbaan) twee wegvakken van 300 meter beschikbaar. Het ging hierbij niet alleen om de kwaliteit van het nieuw aangelegde ZOAB, maar ook om de kwaliteit van het naastliggende oude ZOAB. Bij het verdichten beschadigen de hechtbruggen in het naastliggende asfalt door de stalen walsen waardoor versnelde rafelingsschade wordt geïntroduceerd. Dit is onder normale zomerse omstandigheden al een aandachtspunt. Bij lage temperaturen is dit nog kritischer vanwege de hogere mate van brosheid van het bindmiddel. Deze proef kan daarom ook extra inzicht verschaffen over de eisen aan de uitvoering voor traditioneel werk. De inschrijving van de aannemers werd beoordeeld door een commissie van deskundigen op de onderdelen kwaliteit, haalbaarheid, mobiliteit, reactietijd, financiën, veiligheid en milieu. Winterwerk Algemeen werd gesteld dat verwerken van asfalt in de winter niet goed mogelijk was. De winterperiode wordt bijvoorbeeld benut voor het reviseren van het materieel. Veel asfaltinstallaties zijn dus buiten bedrijf. Vanwege de lage temperaturen zijn bovendien de grondstoffen moeilijker te verwerken. Ook zouden problemen ontstaan bij de hechting aan de ondergrond en de naden, omdat het kleefmiddel water bevat. Daarnaast moet rekening worden gehouden met bevriezing van alle onderdelen waar water aan te pas komt (zoals frezen en walsen). En tot slot kan er vroegtijdige rafeling ontstaan in het naastliggende oude ZOAB. Kortom, als er al personeel beschikbaar is, zou de kwaliteit van het werk hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn. Vanuit de aannemerij is in de winter van 2008/2009 echter gesteld dat de proble- 5| Asfalt nr. 1, april 2010 matiek te ondervangen zou zijn en het wel degelijk mogelijk is om bij lage temperaturen asfalt aan te brengen. De proef Dura Vermeer Infrastructuur B.V. en KWS Infra B.V. legden in de nacht van vrijdag 19 februari op zaterdag 20 februari ieder een 300 meter lang proefvak aan op de A58 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder (noordbaan). Doel van de proef was om na te gaan of het mogelijk is om tijdens een vorstperiode een ZOAB deklaag te vervangen met behoud van kwaliteit. Als ondergrens voor de proef is een gevoelstemperatuur van min 6 °C aangehouden. Logistieke organisatie Omdat de aanleg afhankelijk was van de weersomstandigheden, die niet eerder dan twee dagen van tevoren te voorspellen zijn, is in de proef uitgegaan van een voorbereidingstijd van 48 uur. De aannemers hebben zich verplicht om binnen die termijn na melding aan de slag te gaan. Het “stand by” staan voor eventuele asfalteringswerkzaamheden vraagt wel wat logistieke organisatie. Er moet

immers permanent een asfaltcentrale opgestart kunnen worden en een complete verwerkingsploeg, inclusief freesploeg e.d., opgeroepen kunnen worden. Ook moet alle benodigde materieel beschikbaar staan. Daar de kans op langere transportafstanden groot is, moeten de vrachtwagens niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar mag teveel afgekoeld asfalt niet ongemerkt op het wegvak terechtgekomen. Dura Vermeer verwarmde de vrachtwagens voor en paste extra isolatie toe. KWS maakte gebruik van vrachtwagens met een compacte bakinhoud en verwijderde op het werk het achter de klep teveel afgekoelde ZOAB. Een goede logistiek is van nog groter belang dan onder normale omstandigheden om wachttijden tot een minimum te reduceren. Mensen Asfalteren bij lage temperaturen vereist dat de werklieden goede warme kleding en schoenen dragen. Een goede verzorging in de vorm van catering is onder deze omstandigheden extra belangrijk zijn. Ook Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de aannemers de CAO afspraken voor het werken bij lage temperaturen naleven. Mengsel Dura Vermeer koos ervoor om een standaard ZOAB+ mengsel te gebruiken. KWS koos voor een ZOAB+ mengsel met een additief waarmee de verwerkbaarheid bij een lagere temperatuur zou worden verbeterd. Dit zou de verdichting ten goede komen. Materieel Bevriezing van het gebruikte koelwater moet worden voorkomen bij het frezen en walsen. Tijdens de proef is daarvoor zowel verwarming als antivries ingezet. Beide aannemers hebben ook de surface-jet ingezet. Met de hete lucht van deze straalmotor is niet alleen de temperatuur van het oppervlak van het 6| Asfalt nr. 1, april 2010 asfalt te verhogen, ook wordt het gefreesde oppervlak schoon en droog geblazen. Uit onderzoek van Dura Vermeer bleek dat opwarming van de tussenlaag niet nodig zou zijn en zette de surface-jet alleen in om het naastliggende asfalt te verwarmen. KWS koos ervoor om de gefreesde ondergrond eerst te reinigen met een speciale veegzuigmachine met hogedrukbalk en daarna aanvullend te drogen met de surfacejet. Dura Vermeer zette een sproeispreidmachine in waarmee vlak voor het te spreiden asfalt de kleeflaag is aangebracht. Het breken van de kleeflaag gebeurde door contact met het hete asfalt. Door het open asfalt ontweek het water als stoom. KWS paste als kleeflaag een tot 70 °C verwarmde gemodificeerde bitumenemulsie toe. Aansluiting nieuw op bestaand De aansluiting van het nieuwe ZOAB op het aanwezige ZOAB is altijd al kwetsbaar door het overrijden met de zware walsen. Dura Vermeer verwarmde het naastliggende asfalt met de surface jet voordat dit van een verjongingsolie werd voorzien om vroegtijdige rafeling te voorkomen. KWS beschermde het bestaande ZOAB met rubberen matten en voorzag het later van een verjongingsolie. Tevens bracht KWS een bitumenstrip aan om de hechting tussen oud en nieuw te verhogen. Uiteraard koelt het asfalt na verwerking sneller af dan onder normale omstandigheden. De verdichting met walsen moest dus snel uitgevoerd worden. Temperatuurmetingen en materieelbewegingen Tijdens de aanleg van de proefvakken is de temperatuur gedaald tot min 4°C, er

Asfalt op de rol - VBW-Asfalt
Asfalt onderhoudstechnieken - VBW-Asfalt
Rotterdam Airport - VBW-Asfalt
3 - 2005 Asfalt - VBW-Asfalt
Op één oor soepel de bocht door - VBW-Asfalt
Rode lopers op Koninginneweg - VBW-Asfalt
Op asfalt vortborduren - VBW-Asfalt
Mededelingen, agenda en leden - VBW-Asfalt
A2 Amsterdam - Utrecht: een megaklus - VBW-Asfalt
'Wassende Weg' in Rotterdam afgerond - VBW-Asfalt
CE markering en technische bepalingen - VBW-Asfalt
De Blauwe Dromer - VBW-Asfalt
NW_2012nov1 Richtlijn Tweelaags ZOAB Grote fotos ... - VBW-Asfalt
Hoe te communiceren met de buitenwereld? - VBW-Asfalt
Richtlijn dunne asfaltdeklagen - VBW-Asfalt
Bestekseisen dunne geluidreducerende asfaltdeklagen - VBW-Asfalt
wegopbouw, asfalt, ZOAB en bitumen
Risicomanagement in beheer: een brug te ver? - VBW-Asfalt
Leidraad Prestatiebestekken - VBW-Asfalt
Asfalt als fietspadverharding: gewenst en mogelijk - Fietsberaad