pdf – 1,3 mb - Heemkunde Vlaanderen

heemkunde.vlaanderen.be

pdf – 1,3 mb - Heemkunde Vlaanderen

inschrijvingsformulier heemdag

op 22 september 2012

naam/organisatie/instelling ___________________________________

____________________________________________________________

namen deelnemende personen _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

adres ______________________________________________________

woonplaats _____________________ postcode ____________________

tel. ________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________

schrijft ____ perso(o)n(en) in voor de Heemdag 2012

en neemt deel aan:

y de lezingen met ______ personen

y de lunch met _______ personen

y het namiddagprogramma, met ______ personen, met als voorkeur:

y geleid bezoek Groot Begijnhof Sint-Amandsberg

y themawandeling begraafplaats Campo Santo

y geleid bezoek Oud Begijnhof Sint-Elisabeth

y geleid bezoek Begijnhof Ter Hoyen

y facultatieve avondprogramma rond Sabbattini, met ______ personen

Het totale bedrag (per persoon € 35 voor hele dagprogramma, € 15

voor voor- of namiddagprogramma, € 10/extra voor avondprogramma)

bedraagt ______ euro en wordt overgemaakt op het rekening

IBAN BE79 0682 2185 9033 · BIC GKCCBEBB van Heemkunde Vlaanderen

onder vermelding ‘Heemdag 2012’ en de namen van de organisatie en

de deelnemer(s).

De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevuld formulier en

de betaling. De datum van ontvangst bepaalt de groepsindeling voor

het namiddagprogramma.

datum handtekening

Terug te sturen vóór 10 september 2012 naar:

Heemkunde Vlaanderen vzw

Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen

inschrijven

De deelnameprijs bedraagt € 35 voor het hele dagprogramma of € 15 voor

het voor- of namiddagprogramma. Het facultatieve avond programma kost

€ 10 extra. Het totale bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer

IBAN BE79 0682 2185 9033 · BIC GKCCBEBB van Heemkunde Vlaanderen

met vermelding ‘Heemdag 2012’ en de naam van de deelnemer(s).

menu

· Broccolicrème met cantharellen

· Coq au vin met spekboontjes, champignons en aardappelkroketten

· Assortiment gebakjes en koffie

· Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen

De heemdag is een organisatie van Heemkunde Vlaanderen in samenwerking

met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en deze partners:

HHKG

DE OOST-OUDBURG

eemkunde

Vlaanderen vzw

NIEUWE

ERFGOEDORGANISATIE

heemdag 22 september 2012

‘t is tof in ‘t begijnhof

eemkunde

Vlaanderen vzw


De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

en het bestuur van Heemkunde Vlaanderen

hebben de eer u uit te nodigen op de Heemdag 2012

‘t Is tof in ‘t begijnhof!

(Samen)wonen in begijnhoven,

vroeger en nu

op zaterdag 22 september 2012 om 9.15 uur

in de begijnhofkerk van het Groot Begijnhof, 9040 Sint-Amandsberg.

(ingang begijnhof via de E. Van Arenbergstraat of Jan Roomsstraat)

Sedert de dertiende eeuw woonden religieus en sociaal bewogen vrouwen

in Vlaanderen samen in begijnhoven. Hoe ontstond de begijnenbeweging?

Waarom gingen ze samenleven in begijnhoven? Waarom zijn de begijnen

eerder verdwenen dan de congregaties? En hoe wordt er nu (samen)geleefd

in begijnhoven, waarvan vele erkend zijn als UNESCO-werelderfgoed?

Parkeren kan op de parking aan het station Gent-Dampoort. Het Groot

Begijnhof bevindt zich op 5 à 10 minuten wandelafstand. Op de website

www.heemkunde-vlaanderen.be staat een wegbeschrijving.

Inschrijven kan tot 10 september 2012 via www.heemkunde-vlaanderen be

of met bijgevoegde antwoordkaart.

programma

09.15 Onthaal met koffie/thee in de begijnhofkerk

10.00 Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen, en

Lieven Decaluwe, schepen stad Gent, verwelkoming

10.10 Robert Ruys, voorzitter Heemkunde Oost-Vlaanderen,

toelichting van het thema

10.20 Bert Vervaet, voorzitter DSMG, De begijnen. Een

eeuwenlange samenlevingsvorm in de Lage Landen

10.50 Koor Giocoso, muzikaal intermezzo: begijnenliederen

11.00 Marc Vervenne, president Groot Begijnhof Leuven,

De begijnhoven: Wonen en leven in wisselende tijden

en omstandigheden

11.30 Koor Giocoso, muzikaal intermezzo: begijnenliederen

12.15 Middagmaal in het dienstencentrum Gentbrugge

(gezamenlijk vervoer per bus)

14.30 Keuze uit themabezoeken:

· Groot Begijnhof Sint-Amandsberg

· begraafplaats Campo Santo

· Oud Begijnhof Sint-Elisabeth

· Begijnhof Ter Hoyen

16.30 Uitreiking van het Jozef Weynseremerk en het

Joachim Beuckelaereremerk

16.50 Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur, uitleiding

gevolgd door receptie

19.30 Optioneel avondprogramma: voorstelling en

tentoonstelling ‘100 jaar Marcel Hoste en 60 jaar

Sabbattini’ in het Theater Tinnenpot, een organisatie

van het DSMG, meer info op www.dsmg.be