juli PDF

hk.kortenhoef.nl

juli PDF

Spiegelplas en Wijde Blik genoemd

Studie opslag

baggerslib in

oude zand uiten

r d.

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

HILVERSUM, HORTENHOEF, NEDERHORST DEN BERG — Het

zuiveringschap Amstel en Gooiland overweegt om oude zandputten

in de Spiegelplas en de Wijde Blik te gebruiken als berging voor

baggerslib. Uit een oriënterend onderzoek is gebleken dat het

mogelijk is, maar dat daarbij de kans bestaat dat eventuele

verontreinigingen in het gestorte slib zich via het grondwater

naar omringende gebieden verspreiden.

„Het rijk werkt nog aan het opstellen

van voorwaarden waaronder

zandputten gebruikt kunnen worden

voor de berging van baggerspecie.

Het ziet er echter naar uit dat

de aanwezigheid van grondwaterbewegingen

een belangrijk criterium

wordt. Uit ons onderzoek is gebleken

dat allebei de plassen veel water

kwijtraken aan de tussen hen ingelegen

Horstermeerpolder", aldus de

heer van Alfen van het zuiveringschap

De provincie Noord-Holland

maakte in 1988 bekend te overwegen

om de bij Nederhorst den Berg

gelegen Spiegelpolder aan te wijzen

als mogelijke plaats voor de berging

van baggerslib. in verband

met de noodzakelijke baggeroperaties

in Naardermeer, Ankeveense en

Kortenhoefse plassen, heeft het zuiveringschap

niet alleen de Spiegelpolder,

maar -ook de Wijde Blik in

een onderzoek betrokken.

Beide plassen zijn tot in de jaren

zeventig gebruikt voor de zandwinning.

De Spiegelplas is uitgezogen

tot een diepte van 50 meter, de

Wijde Blik is 15 meter minder diep.

Eigenaar en exploitant Ballast Nedam

Groep heeft de plassen vorig

jaar tegen een symbolisch bedrag

overgedragen aan de provincie.

Opdracht

Het zuiveringschap heeft het Waterloopkundig

Laboratium in Wageningen

opdracht gegeven voor onderzoek

naar de gevolgen van de

berging van slib. Behalve door de

eigen baggerplannen werd het onderzoek

ingegeven door een verzoek

van de Gemeentewaterleidingen

Amsterdam om slib uit het drinkwaterbekken

in het Loosdrechtse

Loenderveen in de Wijde Blik te

mogen storten.

Van Alfen:,,Ik moet voorop stellen

dat er nog geen enkel besluit over

genomen is. Maar uit het onderzoek

is wel gebleken dat het storten van

dit soort slib, dat erg lijkt op dat

van de Kortenhoefse en Ankeveense

plassen, onder bepaalde voorwaarden

mogelijk is. Het gehalte aan

zware metalen neemt niet toe, en de

toename van de hoeveel meststoffen,

de fosfaten, kan door een afdeklaag

voorkomen worden."


WETHOUDER DE KLOET 'S-GRAVELAND:

Storten van slib

Wijde Blik niet

meteen afwijzen

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND — De gemeente 's-Graveland wijst eventuele

plannen voor de opslag van baggerslib in de Wijde Blik niet op

voorhand af. Dat heeft wethouder Co de Kloet (milieuzaken)

gisteren meegedeeld. Hij deed dat in reactie op de bekendmaking

van het zuiveringschap Amstel en Gooiland dat het storten van

slib in de Wijde Blik onder bepaalde voorwaarden milieutechnisch

aanvaardbaar is.

De studie van het zuiveringschap

was met name gericht op de gevolgen

van het storten van bagger uit

de waterleidingplas van het Loenderveen.

De Amsterdamse Drinkwaterleiding

heeft plannen de capaci-

teit van hun ruwwaterfabriek in het

Loenderveen op afzienbare termijn

drastisch te verhogen. Het uitdiepen

van het bestaande basin is daarvoor

een eerste stap.

De Kloet: „Ik weet daar niet van.

Maar het kan ook , gaan om het

slibprobleem van de Ankeveense en

Kortenhoefse plassen. Daar kan je

niet zonder meer nee tegen zeggen.

Het komt uit je eigen gebied, deels

uit dezelfde plassen. In het algemeen

moet je dit soort moeilijke

zaken bespreekbaar houden. Nee

zeggen is erg makkelijk. Als het

milieuhygiënisch aanvaardbaar is

en het oppervlaktewater gaat er

niet op achteruit, is er weinig tegen

in te brengen.

Het zuiveringschap heeft vorig

jaar onderzocht of het verantwoord

zou zijn om de ruim dertig meter

diepe plas te gebruiken als berging

voor verhoudingsgewijs schoon

baggerslib. Voor zover De Kloet

weet, heeft daarover nooit overleg

plaats gevonden met de gemeente,

of is er zelfs maar een mededeling

over gedaan.

De Kloet: „Dat neemt niet weg dat

ik van mening ben dat je erg voorzichtig

moet zijn met 'het ongezien

afwijzen van dat soort zaken. Als

het om het slib uit de Amsterdamse

grachten of havens gaat, wordt dat

weer anders. Maar zolang het uit

r_tnY.e eigéh'kehgeving kopit,Itiot je'

daar erg voorzichtig mee zijn" ',.

-Een - paa - iifiaf 'gélecien heeft1.:41s-'

drecht informeel een balletje opgegooid

over het storten van het slib

uit hun plassen in de Wijde Blik. De

Kloet: „Daar hebben we verder nooit

meer wat over gehoord. Voor zover

ik weet is dat ook de laatste keer

geweest dat iets dergelijks aan de

orde is gesteld binnen het college." 1


MAAR VIJF DEEL\EMERS TOEGELATEI\

Gravelandse

kunstenaars in

kerk Kortenhoef

(Van onze verslaggever Evert van Tijn) _

KORTENHOEF — De stichting Kunst aan de Dijk hoopt in

september haar tienjarige bestaan te vieren met een groepstentoonstelling

van in de gemeente 's-Graveland actieve beeldende

kunstenaars. Geadviseerd door een toelatingscommissie zijn vijf

kunstenaars gevraagd werk ter beschikking te stellen. Het wordt

de eerste keer dat de stichting het kerkje aan de Kortenhoefsedijk

inruimt voor eigentijdse kunst.

De vijf zijn Els Rijerse, Ru Vunderink,

E. van Lamsweerde, Gijs

Gerritse en Gert Bugels. Zij bleven

over van de dertien belangstellenden

die vorige week donderdag

werk inzonden. Voor de beoordeling

had Kunst aan de Dijk een commissie

aangezocht, bestaande uit de

beeldende kunstenaars Piet Klaasse,

Hans Almekinders en Jan Loffers

en de Hilversumse galeriehouder

Bruna Boersma.

Bij de samenstelling van de commissie

heeft Kunst aan de Dijk niet

alleen getracht al te nauwe banden

tussen deelnemers en de commissieleden

te voorkomen. Ook is getracht

te zorgen voor een goed

evenwicht tussen voorkeur voor fi-

guratieve en abstracte kunst.


Nog onzeker

De stichting had wel gerekend op

meer deelnemers. Dat heeft mede

tot gevolg dat het doorgaan van de

tentoonstelling nog onzeker is. Volgende

week wordt met de vijf kunstenaars

overlegd, om te kijken of

zij met elkaar voldoende werk beschikbaar

hebben. Dat komt neer op

acht tot tien werken per deelnemer.

„Kunst aan de Dijk is verantwoordelijk

voor de tentoonstelling. Het

bestuur vond dat dezelfde normen

moeten gelden als voor de andere

tentoonstellingen. Maar we hadden

toch op meer gerekend dan vijf

deelnemers. Onder de inzenders

ontbraken toch mensen die ik er

persoonlijk wel bij verwacht had",

licht kunstschilder Flip Hamers

(80) toe.

Van andere inzenders voldeed het

werk niet aan de door de commissie

gehanteerde normen. Onder hen bevindt

zich kunstschilder Erik Pott.

Hij vindt het erg jammer, dat deelname

er voor hem niet in zit, maar

gekrenkt voelt hij zich zeker niet.

„Ik ben niet kwaad over en trek

ook de deskundigheid van de commissie

niet in twijfel. Misschien had

ik ander werk moeten inleveren.

Aan de andere kant, moet de kwaliteit

toch blijken uit wat ik heb, laten

zien. Het is de mening van deze

commissie. In het najaar heb ik nog

drie exposities, dus anderen denken

daar gelukkig anders over", aldus

Pott.

Hamers bekent dat rekening is

gehouden met wat 'geroezemoes'

rond de selectie. „Dat is één van de

redenen dat ik niet wil meedoen,

hoewel ik nog steeds actief schilder.

Wij hebben ons bij de uitnodigingen

ook nadrukkelijk niet beperkt tot

de leden van de nieuwe kunstenaarsvereniging

KoGrA. Daar

maak ik ook deel van uit, en als die

gaat exposeren, wil ik wel meedoen."


L

Vrijdag de 13e juli

zijn onze ouders

JAN EN EEF

HAGEN

25 JAAR GETROUWD.

Gelegenheid tot feliciteren:

van 15 tot 17 uur op

Oranjeweg 78, Kortenhoef.

CHRISTA EN TONNY

ANTOON EN FROUK


Op maandag 9 juli 1990 is, op de leeftijd van

87 jaar, rustig ingeslapen mijn zeer dierbare

man, onze zorgzame vader, schoonvader en

opa

JAN CORNELIS SCHEEPMAKER

Loenen afd Vecht: W. Scheepmaker-Achterberg

Zwammerdam: Nel Scheepmaker

Ankeveen: Kees Scheepmaker

Anjo Scheepmaker-van Rijn

Kees-Jan

Correspondentie-adres:

Stichtse Kade 7,

1244 NT Ankeveea.

Geen bloemen.

Mijn man, onze vader en opa, is opgebaard in

de rouwkamer van Bejaardenhuis „'t

Kampje", Driehovenlaan 2 te Loenen a/d

Vecht. Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek

op donderdag 12 juli a.s. van 19.00

tot 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 13

juli tegen 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats

te Vreeland.


Heel verdrietig zijn wij dat is overleden,

thuis in Kortenhoef,

IRENE NODS-WAGENER

(Iet)

Rotterdam,

17 november 1929

Waldy Nods

Remko en Sefanja

Max

Hella en Gabriele

Myra en Wieke

Ludo

C. Vreedenburghgaarde 30,

1241 AS Kortenhoef.

Kortenhoef,

11 juli 1990

Max Wagener en Maria

Hanny Wagener en Ruben

Iet is overgebracht naar de rouwkamer „Van

Vuure" aan het Noordereinde 55 te 's-Graveland.

Aldaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben

vrijdag 13 juli a.s. om 15.00 uur in het

crematorium „Noorderveld" aan de Structuurbaan

1 te Nieuwegein (afslag Plettenburg).


Gelegenheid tot condoleren, direct na de

plechtigheid in de ontvangkamer van het

crematorium.

Het Bestuur van de Nederlandse Associatie

van de Farmaceutische Industrie (Nefarma)

heeft met leedwezen kennisgenomen van het

overlijden van zijn medewerkster, mevrouw

IET NODS-WAGENER

• Ons medeleven gaat uit naar haar familie.

Utrecht, 11 juli 1990.

LIEVE IET,

We zullen je heel erg missen.

Wij wensen Waldy en je familie sterkte toe.

Ad, Bernard, Corry, Els, Hélène, Jan, Joop,

Joyce, Karel, Marc, Nel, Peter, Ria, Sylvia en

Veronica.

Utrecht, 11 juli 1990.


„Als leven lijden wordt,

komt de dood als een bevrijding.”

Verdrietig geven wij kennis dat heden is

overleden mijn lieve moeder, schoonmoeder

en oma

BERENDINA

NAASSEN VAN DEN BRINK-WOLSINK

weduwe van

W. P. Maassen van den Brink

op de leeftijd van 82 jaar.

Ankeveen: G. Maassen van den Brink

J. F. Maassen van den Brink-

Kemner

Kortenhoef: Jacqueline en Erik

Hilversum, 17 juli 1990.

Verpleeghuis „Zonnehoeve",

Loosdrechtse Bos 9.

Correspondentie-adres:

G. Maassen van den Brink,'

.....Herenweg 75„

-1244 PX Ankeveen.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te Hilversum.

Gelegenheid tot condoleance-bezoek aldaar

donderdag 19 juli a.s. van 19.00 tot

20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben

vrijdag 20 juli om 15.30 uur in aula H van

het crematorium „Daelwijck" aan de Floridadreef

7 te Utrecht (Overvecht).

Langs deze weg wil ik een bijzonder woord

van dank richten aan de H.H. Doktoren en

het Verplegend Personeel van Verpleeghuis'

„Zonnehoeve", Loosdrechtse Bos te Hilversum,

voor de liefdevolle verpleging en begeleiding

van mijn moeder

BERENDINA

MAMSEN VAN DEN BRINK-WOLSINK

Ankeveen, 17 juli 1990.

G. Maassen van den Brink


Postkantoor

Ankeveen

gaat sluiten

ANKEVEEN — Het iostkantoor

aan de Breelaan in Ankeveen

gaat sluiten. De houdster,

mevrouw Hilhorst, houdt

er na 32 jaar per 1 oktober

mee op. Op 28 september

neemt zij afscheid tijdens een

receptie.

Er komt geen 'nieuw, vast

PTT-kantoor in Ankeveen. Binnenkort

krijgen de bewoners

een brief van de PTT in de bus

waarin staat dat er een rijdend

postkantoor voor in de plaats

komt. Mevrouw Hilhorst is één

van de weinige beheerders, die,

nog postkantoor aan huis

heeft.

Wethouder K. de Kloet zegt

niet gelukkig te zijn met het

vooruitzicht van een mobiel

postkantoor.


war

plan Z

's-GRAVELAND -- Tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis

Van 's Graveland hebben gisteren 38 inwoners hun

bezwaren laten horen tegen het bouwplan Zuidsingel. De

bezwaren betreffen voor een deel de nieuwbouw zelf. Met

name protesteren de bewoners van de Zuidsingel, waaraan de

nieuwbouw komt te liggen, maar dan vooral tegen de voorgenomen

reconstructie van hun straat.

Met de laatste bezwaren zijn de indieners

ervan tamelijk vroeg. In de

bestemmingsplanprocedure die nu

loopt zijn alleen nog de veertig

koopwoningen van de eerste fase

van het plan aan de orde. De omwonenden

maken hiertegen bezwaar

uit vrees voor belemmering van

hun vrije uitzicht. Verder zijn ze

beducht voor een toename van het

autoverkeer door de nieuwbouw.

Het college van burgemeester en

wethouders beoordeelt de bezwaren

volgende week. Volgens een ambtenaar

is de kans, dat de vermindering

van het uitzicht als terecht

wordt gezien, klein. Wel hebben de

bewoners mogelijkheden om een

eventuele waardevermindering van

hun huizen te verhalen. Het autoverkeer

blijft volgens berekeningen

van de gemeente binnen de

normen van de wet geluidhinder, in

dit geval 2400 auto's per etmaal.

Naar verwachting zullen de nieuwbouwlie'woners

zeshonderd keer per

etmaal gebruik maken van de Zuidsingel,

wat het totale aantal passanten

op 1600 brengt.

Fietspad

De vele bezwaren betreffende de

Zuidsingel zelf gaan vooral over het

plan van de gemeente om het fietspad

daar op te heffen. Dit in het

kader van een algehele reconstructie,

die vooral een versmalling van

de nu negen meter brede weg omvat.

De gemeente wil hiermee de

oude en de nieuwe wijk aan weerszijden

beter bij elkaar laten aansluiten.

Deze laatste bezwaren zijn gisteren

alleen gehoord. De reconstructie

van de weg is namelijk pas voor

na 1993 gepland, na de voltooiing

van de hele nieuwbouwwijk. De bezwaren

zullen pas echt worden be-

handeld bij de procedure voor het

algehele bestemmingsplan voor de

buurt. Die gaat volgend jaar lopen.

Daarvoor gaat dit najaar het ontwerp-bestemmingsplan

naar de

raad.

In de nieuwe wijk moeten uiteindelijk

199 woningen komen te

staan. De bouw van de eerste veertig

koopwoningen zal dit najaar

van start gaan. Bij de zeventien

huurwoningen van deze eerste fase

is enige vertraging opgetreden.

Naar de mening van de gemeente

leveren de huidige bouwplannen

daarvoor een te hoge huurprijs op.

Het college van b en w is nog in

onderhandeling met .`de woningboavveréniging

,,,Volkshuisvestin.g

.over aanpassing ván de plannen.


Brug voorlopig monument

FOTO: TON KASTERMANS !


• De Graversbrug aan de Kortenhoefsedijk

in de gemeente 's-Graveland

staat voorlopig al onder de

bescherming van de provincie

Noord-Holland. Deze bescherming

geldt voor alle projecten die op de

voorlopige monumentenlijst

staan. De provincie is momenteel

de definitieve lijst aan het opstellen.

Ook de Stenen Brug, de Kattebrug

en de Kooibrug komen in

aanmerking voor de definitieve

lijst, Behalve de bruggen zijn in

de gemeente 's Graveland 21 particuliere

huizen aangewezen,

waaronder Jachtlust, Dubbelhoven

en het Huis met de Twee

Linden. Dus ook deze vallen onder

de voorlopige bescherming

van de monumentenverordening.

Hoeveel tijd de procedure in beslag

gaat nemen is niet bekend.

Voor de bruggen en huizen, die

alsnog afvallen, bestaat er overigens

nog een mogelijkheid. Na de

zomer begint 's-Graveland met

een inventarisatie voor een eigen

gemeentelijke monumentenlijst.


Ruim 40 jaar enorme groei

soms flink geknakt

toch weer steeds in bloei

dat was, wat was

mijn leven

Almere,

Hoekwierde 76,

1353 PD Almere

TREES STEENVOORDEN

moeder van Irina en Folkert

Heden is na een smartelijk lijden van ons

heengegaan onze lieve dochter, zuster

schoonzuster en tante

- TREES STEENVOORDEN

Kortenhoef Amsterdam

8-9-1949 22-7-1990

Fam. Steenvoorden-van Kesteren


Ook werk blinde fotograaf

Aanraken geboden

Kerkje Kortenhoef

KORTENIIOEF — Van maandag

20 augustus tot en met 8 september

houdt de Oecumenische

Streekgemeente Kortenhoef een

beeldenexpositie voor blinden.

Nieuw tijdens het jaarlijkse evenement

is een tentoonstelling in

het Oude Kerkje van foto's van de

blinde Parijse fotograaf Eugene

Bavear. Dit als een eerste stap op

de weg naar het exposeren van

werk van blinde kunstenaars.

De jaarlijkse tentoonstelling in,

en rond, het Oude Kerkje van Kortenhoef

wordt voor de vierde achter-

, eenvolgende ;keer gehouden. -Aan

'Aanraken Geboden' nemen dit jaar II

21'Nederlandse 'beeldende kunStenaars

deel. Hun werken zijn te zién

zowel in de kerk, als er omheen. De

beelden zijn zeer verschillend van

karakter: diverse materialen, technieken,

stijlen en afmetingen.

Wat ze gemeen hebben is dat ze

waargenomen kunnen worden door

mensen, die niet kunnen zien. De

organisatie noemt de expositie voor

blinden een noodzaak, voor zienden

een poging tot doorbreking van de

heersende kijk-kultuur.

Verder worden deze keer ter plekke

kunstwerken vervaardigd. Zes

beeldende kunstenaars uit de DDR

zijn gedurende de tentoonstelling

op hét terrein rond de kerk aan het

werk. Soms in gezelschap van Nederlandse

collega's.

Voor de blinde bezoekers is er een

gesproken rondleiding op cassetteband

aanwezig. Bovendien zijn de

beelden voorzien van een begeleidende

tekst in braille. Tijdens de

weekeinden zijn er diverse activiteiten,

zoals varen op de plassen met

Natuurmonumenten en demonstraties

raku-stoken (Japanse keramische

kunst).

De expositie is op werkdagen geopend

van een tot zes uur, op zaterdag

van elf tot acht uur en op

zondag van een tot acht. De toegangsprijs

bedraag f 3,50.


Bloemen verwelken.

Zelfs bomen vergaan,

maar voor ons gevoel,

blijf Je in onze gedachten voortbestaan.

Heden is van ons heengegaan op 64-jarige

leeftijd mijn zorgzame levenspartner, onze

lieve vader, schoonvader, pleegvader, opa,

zoon en schoonzoon

CHRISTIAAN RENGER WALLENBURG

Kortenhoef: Baukje

Ovezande: Ton en Ellen

Hilversum: Els en Thomas

Kortenhoef: Paula en Wim

Kortenhoef: Renger en Adrie

Gendringen: Cor en Wil

Kortenhoef: Marion Posthuma

en kleinkinderen

Kortenhoef: A. Wallenburg-van Schaick

Hilversum: A. J. van Buël-de Blieck

21 juli 1990.

Mevrouw B. Wallenburg-van Buël,

Oranjeweg 106,

1241 XV Kortenhoef.

Onze pa ligt thuis opgebaard. Gelegenheid

tot afscheid nemen op dinsdag 24 juli van

19.30 tot 20.30 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op

woensdag 25 juli om 11.00 uur in de parochiekerk

van H. Antonius van Padua aan cle

Kerklaan te Kortenhoel, waarna aansluitend

de begrafenis op de R.-K. begraafplaats zal

plaatsvinden.

Ondanks alle pijn en je verdriet,

komt 'r een tijd,

dat je weer een lichtje ziet.

En is die tijd gekomen,

onthoud dan slechts je mooie dromer..

DANKBETUIGING

Hierbij wil ik iedereen; ook namens mijn

kinderen, hartelijk bedanken voor de lieve

brieven, kaarten, bloemen en belangstelling,

welke wij mochten ontvangen tijdens de ziekte

en bij het overlijden van mijn zorgzame

levenspartner

CHRISTIAAN RENGER WALLENBURG

Kortenhoef, B. Wallenburg-v. Buël


Geheel onverwacht is overleden mijn innig

geliefde man, onze dierbare broer, zwager en

oom

JAN HENDRIK TE GUSSINKLO

op de leeftijd van 68 jaar.

22 juli 1990 .

Kerklaan 7.

1241 CJ Kortenhoef.

V. W. te Gussinklo-Koffrie

en verdere familie.

Geen bezoek aan huis.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoleance-bezoek

woensdag 25 juli a.s. van

19.00 tot 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 26

juli tegen 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats

aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef.

Tevens gelegenheid tot condoleren, direct na

de begrafenis op de begraafplaats.


DANKBETUIGING

Mede namens mijn zuster dank ik allen voor

het medeleven, na het overlijden van onze

moeder, mevrouw

J. BOEKWEG-VERSTRAATEN

Zelf dank ik alle lieve mensen die mij vaak

onverwacht getroost en gesteund hebben en

mij zo door de afgelopen vijf verdrietige

weken heen hebben geholpen.

Juli 1990.

Kerklaan 45, Kortenhoef.

Reina Free-Boekweg


Lang heb je de ongelijke strijd volgehouden

met een kracht en moed die niemand voor mogelijk hield.

Wie hoorde ooit een klacht over je lippen komen?

Rust zacht, je hebt je levenstaak goed vervuld.

Bedroefd, maar ook opgelucht omdat hij nu

de rust heeft gevonden, nemen wij afscheid

van Papa en onze Opa

GERRIT VAN NIEUWENIIIIIZEN

echtgenoot van

Teuntje van Nieuwenhuizen-

van den Heuvel (t 1988)

op de leeftijd van 75 jaar.

Nieuw-

Loosdrecht: Jaap en Maud

Lisse: Rita en Bé

Lelystad: Wil en Fred

Kortenhoef: Dick en Netty

en de

kleinkinderen: Victor, Michiel,

Yorick, Bjern,

Sander, Wiedeke, Daan

Correspondentie-adres:

J. van Nieuwenhuizen,

Regenboog 45,

1231 TG Loosdrecht.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben

donderdag 2 augustus a.s. om 15.00 uur in

het crematorium „Olandhorst", Oostranddreef

te Lelystad. Gelegenheid tot condoleren

na de crematie in de ontvangkamer van het

crematorium.

Samenkomst om 14.45 uur in het crematorium.

Hilversum, 29 juli 1990.

Christelijk Verpleegtehuis Hilversum.

More magazines by this user
Similar magazines