mei PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

mei PDF - Historische Kring In de Gloriosa

Tot -onze diepe droefheid overleed heden, na

een kortstondige ziekte onze vader, grint- en

overgrootvader

BERTUS HOOGENDOORN

weduwnaar van Nelletje Moll

op de leeftijd van 74 jaar.

29 april 1992.

Corr. adres:

Herenweg 86,

1244 PZ Ankeveen.

Kinderen

klein- en achterkleinkinderen

M. Andela

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen

in rouwkamer Rebel, Beerasterboerstraat

6 te Huizen, zaterdagmiddag van 4-5

uur.

Geen bezoek aan huis.

De teraardebestelling zal plaatshebben maandag

4 mei om 2 uur op de Algemene begraafplaats

aan de Naárderstraat te Huizen. Aanvang

van de rouwdienst in de aula om 1.30

uur.


Wanneer een boot achter de horizon verdwijnt.

is hij niet "weg",

we zien hem alleen Met meer.

Onverwacht is van ons heengegaan mijn

lieve man en mijn baasje, mijn schoonzoon,

onze broer, zwager en oom

GERRIT WEBER

op de leeftijd van 70 jaar.

1 mei 1992.

Rijck Loeverehof 34,

1241 BK Kortenhoef.

N. Weber-Roskam

Jaco

Familie Weber

Familie Roskam

De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzcrging

„Den Huil", Utrechtseweg 11 te Hilversum,

alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op

woensdag 6 mei om 13.30 uur in aula 2 van

het crematorium „Daelwijck", Floridadreef 7

te Utrecht-Noord (Overvecht), waarna er gelegenheid

is de familie te condoleren.


(Van onze verslaggever Frank van den Muijsenberg)

KORTENHOEF - Het plan voor een dierenweide aan de Zuidsingel

in Kortenhoef is afgewezen door burgemeester en wethouders. De

kosten van een kinderboerderij vallen veel te hoog uit, heeft het college

uitgerekend. Alleen al voor de omgevingswerken zou 's-Graveland

ruim een ton moeten neertellen. Het idee voor de dierenweide

tussen de nieuwbouwhuizen werd onlangs gelanceerd door de

raadsfractie van Dorpsbelangen.

- ,,Met zo'n project ben je niet ineens

klaar", reageert wethouder

G. Torsing (CDA) van openbare

werken. „Je kunt niet zomaar een

aantal dieren en kinderen het weiland

injagen. We moeten onder

meer drainage aanleggen. Je

kunt kinderen niet tot hun

knieën in de modder laten lopen.

Ook moeten we de grond ophogen,

hekwerken en een brug

plaatsen en paden maken. Dat

kost al gauw 120.000 gulden en

dan staat er nog niet eens een gebouwtje."

Raadslid H. de Kloet van Dorpsbelangen

is 'diep teleurgesteld'

door de afwijzing van het college,

stelt hij in een eerste reactie. „Ik

heb de officiële stukken nog niet

bekeken. Ik begrijp niet, waarom

de dierenweide een ton moet kosten.

Dat hoeft toch helemaal niet

zo kostbaar te zijn? We hebben

het idee voor een boerderij vrijwillig

aangedragen bij het college.

Natuurlijk wil Dorpsbelangen

zo'n kinderboerderij niet tegen

elke prijs. Maar we zullen deze

zaak zeker nog eens onderzoeken."

Het thema kinderboerderij

stond centraal tijdens een kleuren

schrijfwedstrijd voor de basisscholen,

gehouden door Dorpsbelangen.

De Joseph Lokinschool

(Ankeveen) en de St. Antoniusschool

(Kortenhoef) deden mee.

De Kloet: „Uit de resultaten blijkt,

dat kinderen heel bewust met zo'n

idee bezig zijn."

Een dierenweide is volgens de

partij dan ook een welkom accent

tussen de nieuwbouwhuizen aan

de Zuidsingel. Het raadslid: „Je

hoort weleens, dat Kortenhoef

geen behoefte heeft aan een kinderboerderij,

omdat de beesten

hier nog gewoon op het land lopen.

Maar binnen een concentratie

van woningen past een dierenweide

wel degelijk." De 's-Gravelandse

commissies buigen zich

binnenkort nog over het idee voor

de kinderboerderij.


Scheepsmodel

Cortenhoef

te bekijken

's-GRAVELAND _ Het scheepsmodel

van De Cortenhoef, gebouwd

door Harry Munig Schmidt,

is morgen te bekijken op

een expositie in het kantoor van

de 's-Gravelandse makelaar Aalberts.

Behalve dit fraaie schip,

omvat de tentoonstelling nog

meer scheepsmodellen van dezelfde

bouwer.

Voor zijn schepen combineert

Munig Schmidt zijn technische

vaardigheden met een groot

kunstzinnig gevoel. Dat maakt

hem tot een modelbouwer van internationale

allure. De originele

Cortenhoef werd in 1658 gebouwd

in opdracht van 's-Gravelandse notabelen

voor de handel op Oost-Indië.

De expositie, die samenvalt met

de jaarlijkse veemarkt, is te bezichtigen

van tien tot vijf. Het

kantoor van Aalberts is gevestigd

aan het Noordereinde 59.


`Beeldenstorm'

in Kortenhoef

door CAREL BRENDEL

K

ORTENHOEF

In de vensternissenliggen

gemalen

botten — „een symbool

dat we stof zijn en tot stof

terugkeren". Voor de gebrandschilderde

ramen in .

het koor zijn beroete

voorzetramen aangebracht

— „wat laat zien

dat bij het uitzicht op het

oosten ook het uitzicht op

leven en dood verandert

en dat mensen in rook opgaan".

Ds. Henk Abma (46) houdt

een bevlogen rondleiding

door het historische Oude

Kerkje in Kortenhoef. Het forensendorp

in het zompige

plassengebied bij Hilversum

is de komende twee weken

weer een toonbeeld van 'interactie

tussen kerk en kunst'.

De bezoekers van de tentoonstelling

'Hedendaagse visies

op dood' kunnen zich in

het hervormde kerkje verbazen

over moderne objecten

als 'Boys and girls', twee pallets

met platte stenen waarop

gezichten staan gefotografeerd.

„Versteende herinneringen",

zo legt de kunstminnende

dominee uit.

Bij het somberzwarte 'Graf

van een vogel' kan de beschouwer

mijmeren over „de

ecologische crisis", maar ook

over „de vlucht uit de beschaving,

het omhoog gaan". Ook

buiten de kerk staan beelden, ,

zoals 'De eeuwige wonde',

waarin duidelijk de vorm van

een schip valt te herkennen, '

zoals Abma weet „ook bij de

Egyptenaren al een symbool

van de dood".

Voorbeeld

Met zijn activiteiten heeft

de hervormde dominee een

wijde schare bezoekers aan

het Oude Kerkje gebonden.

Prominent voorbeeld is

NCRV-voorzitter mr. A. Herstel,

die in Kortenhoef vol

vuur het orgel en piano bespeelt

tijdens diensten en ook

het voorzitterschap van de

organiserende stichting Collage

bekleedt.

Dichter bij huis stuit de

verlichte predikant echter op

verbitterde tegenstand. Veel

inwoners van Kortenhoef willen

niets weten van de door

Abma geïnspireerde exposities

van moderne kunst. Zij

verwachten evenmin heil van

de maandelijkse Nescio-lezingen

in de kerk, volgens Abma

„geen kerkdiensten, maar

juist bedoeld voor mensen die

in het verleden deuken hebben

opgelopen door kerkelijke

dingen als orgelmuziek en liturgie".

Nogal wat gemeenteleden

hebben juist deuken in hun

kerkelijke beleving opgelopen

door Abma's moderne optreden.

De beroeping van de

kunstzinnige predikant in

1976 was dan ook de voorbode

van een lokaal kerkschisma.

In 1982 viel de hervormde

kerk in Kortenhoef uiteen in

twee rivaliserende groepen:

aan de ene kant Abma's oecumenische

streekgemeente,

die van heinde en ver aanhangers

naar het Gooidorp

wist te lokken; aan de andere

kant de buitengewone wijkgemeente,

die haar aanhang

meer put uit de oorspronkelijke

bewoners.

oe aanwezigheid van twee

gemeenten onder één kerkdak

is niet bevorderlijk voor de

broederlijke christelijke gevoelens.

De twee geloofsgemeenschappen

treffen elkaar

regelmatig in het gerechtsgebouw

aan de Parnassusweg

in Amsterdam en voor arbitrale

colleges van de Nederlands

Hervormde Kerk. Vorig

jaar ontstond een heuse

dorpsrel, toen boze dorpelingen

een beeld van het kerkhof

weghaalden en op de stoep

van het gemeentehuis deponeerden.

Aanleiding tot het jongste

geding was de expositie 'Hedendaagse

visies op dood'. De

wijkgemeente voelt zich gekwetst

door de storende aanwezigheid

van, zij het afgedekte,

kunstvoorwerpen tijdens

de eerstkomende twee

kerkdiensten.

Abma en zijn Stichting Collage

halen weliswaar op zaterdagavond

alle loszittende

kunst uit de kerk weg, zodat

de behoudende kerkgangers

zondagmorgen om negen uur

zo min mogelijk hinder van

het moderne gedoe hebben.

De zware objecten blijven

echter staan onder witte doeken

tot verdriet van de traditionele

hervormden. Hoewel

'Abma nu gedwongen wordt

zich te houden aan een beheersovereenkomst

tussen de

twee gemeenten, heeft hij van

de Amsterdamse rechtbankpresident

mr. J.M. Vrakking

toestemming gekregen om de

tentoonstelling volgens plan

te laten doorgaan.


Kerkscheuring

groeit uit

dorps rel

Kloof

Voor en tijdens het geding

wordt duidelijk hoe diep de

religieuze kloof in Kortenhoef

is. In het gerechtsgebouw

houden beide groepen een veilige

afstand van elkaar, aanhangers

van beide partijen

ergeren zich aan het 'leugenachtige'

betoog van de advocaat

van de tegenpartij. „Hoe

durft de voorzitter van de

NCRV zijn naam te lenen aan

die kunststichting?", vraagt

een vrouwelijk lid van, de

wijkgemeente zich hardop af.

De tegenstanders van Abma

zijn terughoudend in hun

commentaar. „We worden

vaak als star afgeschilderd",

zegt J. van Lieren, voorzitter

van de kerkvoogdij van de ,

buitengewone wijkgemeente.

„Maar we vragen alleen dat

Abma zich aan gemaakte afspraken

houdt en niet steeds

de grenzen probeert op te rekken

met zijn experimenten."

Hoofdprobleem, aldus Van

Lieren, is dat de dominee na

zijn beroeping steeds verder

is afgedwaald van de basis, '

waarop hij is benoemd. „Hij

groeide weg van de gemeente,

daarom is toen bewust gekozen

voor twee richtingen.

Veel autochtone dorpelingen

zijn naar onze gemeente gegaan.

De leden van Abma komen

uit een gebied van Amsterdam

tot Amersfoort. Zij

willen nu bepalen hoe onze

kerk eruit ziet en dat trapt

onze mensen op hun ziel. Experimenten

vinden we verder

prima, zo lang wij er niet

naartoe hoeven en zo lang hij

ons niet hindert in het mede-

gebruik van de kerk."

Abma op zijn beurt voelt

zich door de wijkgemeente

belemmerd in de wijze, waarop

hij aan de kerk gestalte

wil geven. „Wij mogen er niet

zijn. Men probeert ons weg te

pesten. Maar wij gaan met

opzij voor terreur." De dominee

doelt daarbij op de anonieme

brieven die hij in de

loop der jaren zou hebben gekregen

en op scheldpartijen

tegen zijn drie geadopteerde

kinderen. „Het is Joegoslavië

en Libanon op kleine schaal.

In sombere buien denk ik:

laat de zaak maar vervallen

in restauratiepogingen voor

de laatste bejaarden in de

kerk. Aan de andere kant: ik

heb plezier in mijn werk en

sta voor mijn idealen."

„Abma heeft het steeds

over terreur, maar ik weet

niet waar hij dat vandaan

haalt", reageert kerkvoogd

Van Lieren op de beschuldigingen

van de predikant. „In

de beheersovereenkomst

gaan we uit van twee gelijkwaardige

gemeenten. Daar-

-aan wil Abma nu tornen."

De predikant heeft genoeg

van de langjarige vete en

praat liever over zijn geloofsexperimenten.

„Met de kerken

gaat het niet zo best.

Waarom kijk je dan niet naar

alternatieven. Zoals een wisselwerking

tussen kunst en

kerk. Negentien eeuwen lang

waren die twee zaken nauw

met elkaar verbonden. De

laatste honderd jaar is dat in

het slop geraakt. De Bijbel

mag niet verworden tot een

doodgedrukte bundel letters,

maar moet een volledig beeldende

bundel boeken zijn.

„Ik probeer nu de verbinding

te zoeken tussen het oude

Bijbelverhaal en de hedendaagse

cultuur. Daarbij gebruik

ik beelden of poëzie.

Niet voor niets heet onze

stichting Collage. Een collage

is een plaktekening, die iets

nieuws oproept. Collage is

ook samenwoning buiten de

echt. Ik streef dus eigenlijk

naar een lat-relatie tussen

kerk en kunst."

De artistieke kerkvernieuwer

beseft dat niet-ingewijden

bij deze teksten snel het

spoor bijster rijken. Af en toe

lardeert hij daarom zijn betoog

met de vraag „Kunt u

mij nog wel volgen?"

Een deel van de Kortenhoefse

dorpelingen in elk geval

niet.

— Hebben zij bij uw komst te

veel vertrouwd op de naam

Abma? Uw vader was immers

een bekend voorman

van de orthodoxe stroming en

een ook buiten kerkelijke

kringen vermaard SGP-politicus.

Abma: „Ze hebben mij met

andere verwachtingen beroepen,

dat staat vast. Ze hebben

gedacht: die is nog jong, die

kunnen we wel kneden. Hoewel

ik bij mijn aanstelling

duidelijk heb gezegd wat ik

niet wilde. Ik kom uit een domineesfamilie

van zeven generaties.

Ik wist goed waar ik

aan begon."

De eventuele verschillen en

overeenkomsten met zijn vader

ziet Abma niet graag aan

de orde gesteld. „De man is

vorig jaar overleden. En ik

ben tenslotte al 46. Ik ben van

een andere, een volgende generatie.

Mijn vader werd overigens

juist gewaardeerd

door zijn andere taalgebruik.

Zelf heb ik mijn teksten wel

eens aan andere voorgangers

voorgelegd. Zij vinden mijn

gedachten voluit orthodox

maar dan in een ander jargon.

Het feit dat je een andere

taal praat, in een andere verwoording

over het geloof

spreekt, is echter nog geen

reden om elkaar naar het leven

te staan."

— Komt het nog goed met

hervormd Kortenhoef?

Abma: „In een compromis

geloof ik niet. Een mengvorm

tussen de twee gemeenten is

voor beide groepen onbevredigend.

Nieuw is dat trouwens

niet. Calvijn had al twee

gemeenten in Straatsburg,

een Frans- en een Duitstalige.

Ook daar werkte het taalverschil

verwarrend."Na een ernstige ziekte en een moeilijke tijd

van beproeving is voor ons veel te vroeg,

thuis, vredig ingeslapen mijn dierbare man

en mijn onvergetelijke vader

JACOBUS VAN HOUTEN

JACQUES

* 5 maart 1916 's-Graveland t 30 april 1992

Zuidereinde 31,

1243 KJ 's-Graveland

Jos van Houten-Vermeulen

Ton

Thuis liever geen bezoek

Jacques is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

"Dekker & Zn." aan de Van Riebeeckweg

45 te Hilversum, alwaar geen bezoek.

De H. Mis ten Uitvaart zal gehouden worden

dinsdag 5 mei om 11.00 uur in de Parochiekerk

Van de H. Antonius van Padua, Kerklaan

te Kortenhoef, waarna de crematie zal

plaatsvinden om 12.30 uur in Aula 2 van het

crematorium "Daelwijck", Floridadreef 7 te

Utrecht-Noord (Overvecht).

Gelegenheid tot condoleren, na de plechtigheid,

in de ontvangkamer van het crematorium.


Het publiek vermaakte zich opperbest.

Er was voor elk wat wils.

Zelfs 'spanning en sensatie' - was

ingebouwd, tenminste als we de

uitbater van een witte Erosbus

mochten geloven. „voor het eerst

in 's-Graveland!", zo galmde hij

via de microfoon. Het bleek echter

een oude bus van de lokale om-

• roep Aroá te zijn. Binnen hingen

'ietwat' pikante foto's aan de wanden

en was er een juffrouw, die

schaars was gekleed hetgeen ook

pikant moest overkomen. Volgens

een van de organisatoren moest

dit dan ook als grapje worden gezien.

Op de veemarkt was naast

het kleinvee uiteraard ook ruime

aandacht voor de grotere dieren.

Koeien, normaal en dikbillig, kalveren,

ezel en rij- en trekpaarden.

Ook was een groot aantal reusachtige

exemplaren van 'het Hollandse

trekpaard" te bewonderen.

Imponerende dieren met hun forse

zwarte manen en dito sokken.

Ze komen uit de stal Jagtlust van

eigenaar J. H. Brouwer uit Hilversum.

„Een hobby die geld kost", constateerde

deze tijdens zijn uitleg

bij de foto's over de geboorte van

een veulen van dat stamboekras.

„Drie nachten heb ik erbij gezeten.

En daarna moest het leren zogen.

Veulens van dit ras zijn zo

groot, dat ze de speen van hun

moeder ergens hoog bij haar achterhand

zoeken. We dwingen het

jong - daarom"op 'de knieën, 'met

een zak stro eronder. Een zuigfles

ergens dicht bij de melkvoorZiening

van moe houden en dan secuur

het moment van overpakken

afwachten. Weet het veulen dat

eenmaal dan is het voor elkaar".


• Jong en oud vermaakte zich prima op de tiende veemarkt/braderie in 's-Graveland.

„We staan hier voor het stamboek"

Repor-

tage

oor

ta Verwey

FOTO: TON KASTERMANS

ui ze den op veemarkt

„We zijn particulierefokkers

en staan

hier in 's-Graveland

voor

het stamboek,

zijn er lid

van. Onze

paarden lopen

op de

Cannenburgerweg

• en

aarom doen we hier mee." Dat

egt mevrouw Dorland uit Hilersum,

mede-eigenaar van de

achtige Fjordenpaarden, die

aterdag onder meer tijdens de

eemarkt op het Noordereinde te

ewoneren waren.

Het evenement met 's avonds

een afsluitend feest in de Dobber

trok duizenden mensen en kan

als het zoveelste succes worden

genoemd van de organiserende

stichting Festiviteiten 's-Graveland

(S.F.G.). Velen namen het politie-advies

zaterdag ter harte: Ze

pakten' de fiets om de tiende veemarkt/braderie

in 's-Graveland te

bezoeken. En de fikse regenbUi 'in'

het begin van de middag mocht

kinderen noch volwassenen verjagen.

Daarvoor was er te veel te

zien en te horen.

Voor de kleintjes onder meer

botsscootertjes en k: irwedstrijd,

poppenkast en minidraaimolen.

De groteren konden superbellenblazen

en vervaarlijk springen op

een luchtkussen. En niet te vergeten

dieren-kijken voor iedereen.

Konijntjes, van de aanminnige

zwart/witte Hollandertjes tot de

Vlaamse reus en ander kleinvee

als lammetjes en jonge geitjes in

alle gangbare kleursehake•ina-en

Ook de braderie trok een mensenschare.

Meer dan driehonderd

standhouders stonden borg voor

een gevariëerd aanbod aan boerenstofjes,

boeken, rommel van

zolder en kelder, bloemen; kunst,

de onvermijdelijke kleding en wat

dies meer zij. Er waren een schiettent,

pleisterplekken voor de inwendige

mens, tien-minuten toneelvoorstellingen

door vereniging

DSO, muziek, oude rijtuigen,

een dito tentwagen en de

brandweer demonstreerde 'stuurtje

omtrekken' bij het uitsnijden

van beknelde autobestuurders na

een aanrijding.


Collage met veertien mensen in touw

Omstreden expositie

gaat rustig van start

KORTENHOEF - Met veertien

medewerkers ging de stichting

Collage gistermorgen aan de

slag in de her'-ormde kerk van

Kortenhoef. Zojuist had de rivaliserende

Buitengewone Wijkgemeente

haar dienst beëindigd en

moest de stichting snel alle

stoelen verwijderen en de kunstobjecten

terugplaatsen. Zo kon

de omstreden expositie Hedendaagse

visies op de dood worden

geopend.

„De tentoonstelling kreeg al voldoende

publiciteit, voordat zij

openging", sprak dominee H.

Abma van de Oecumenische

Streekgemeente (OSG) en de

Stichting Collage. „Tussen het

duistere viel ook nog licht te ontdekken.

De berichten gingen tenminste

ergens over, en dat kun je

van veel ander nieuws toch niet

zeggen."

De Buitengewone Wijkgemeente

(BW), die samen met de OSG gebruik

maakt van het kerkje, probeerde

vorige week de expositie te

verbieden via een kort geding. De

opgestelde beelden zijn volgens de

BW zeer hinderlijk tijdens haar

kerkdiensten. Vice-president J.

Vrakking van de Amsterdamse

rechtbank wees de eis van de BW

echter af. Overigens dekt de OSG

een aantal beelden toe met lakens,

.voorgaand aan de BW-samenkomsten.

Verplaatsbare werken worden

tijdelijk uit de kerk gehaald.

De opening verliep zonder incidenten.

Dit had dominee Abma

ook wel verwacht. „Alleen tijdens

het klokluiden is de BW vanmorgen

met het touw dwars door een

glazen plaat van een object gegaan.

Dat hadden we zolang onder

de toren gezet." Per ongeluk,

denkt Abma. „Maar het is zo slordig'.

Ik moest een design-bureau

inschakelen, om een nieuwe plaat

te laten fabriceren."

In de sfeer van ons-kent-ons

sfeer luisterden 150 kunstliefhebbers

gisteren naar poëzie, vioolspel

en de Kindertotenlieder van

Mahler. Hedendaagse visies op de

dood loopt vanaf vandaag tot en

met zaterdag 16 mei in de hervormde

kerk aan de Kortenhoefsedijk.

De tentoonstelling is geopend

van elf tot vijf, maar maandag

11 mei gesloten.


Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde

omgeving overleden onze lieve en zorgzame

vader, groot- en overgrootvader

GEURT GRIFT

weduwnaar van Alberta Schut

10 juli 1907 5 mei 1992

Kortenhoef: H. H. de Winter-Grift

J. de Winter

Kortenhoef: J. Grift

klein- en

achterkleinkinderen.

Herenweg 50,

Ankeveen.

Correspondentie-adres:

Bernard van Beeklaan 116,

1241 GC Kortenhoef.

Onze vader is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland, alwaar geen bezoek.

De crematie-plechtigheid zal plaats hebben

vrijdag 8 mei a.s. om 12.30 uur in aula II

van het crematorium „Da,elwijck" aan de Floridadreef

7 te Utrecht (-Overvecht).

Gelegenheid tot condoleren direct na de

plechtigheid in de ontvangkamer van het

crematorium.


's-Graveland verhoogt

tarief voor huisvuil

'S-GRAVELAND - Het ophalen

van het 's-Gravelandse huisvuil

wordt duurder: De milieuheffing

wordt op 1 juli met zes procent

verhoogd tot bijna zestien gulden

per maand voor alleenstaanden

en f 21,50 voor gezinnen.

Het is het gevolg van onverwacht

hogere kosten van de afvner

van het afval naar de vuilverbra

mding en van stijgende verzc

voor het klein

chemisch afval. Op 1 januari van

dit jaar was het tarief al fors verhoogd

in verband met het besluit

dat de afvalinzameling over twee

jaar kostendekkend moet zijn.

Eigenlijk was de kostenstijging

hoger dan nu aan de burger in rekening

gaat worden gebracht.

Het gemeentebestuur heeft echter

een al even onverwachte meevaller

van tienduizend gulden op de

huisvuilinzameling van de kostenverhoging

afgetrokken.


Tennisverenigingen weer in moeilijkheden

's-Graveland doet

's avonds om elf

uur het licht uit

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De Hilversumse tennisverenigingen Hilverheide,

OSO en Rapid zijn woedend op de gemeente 's-Graveland. Het

college van b en w vindt dat er na elf uur 's avonds niet meer bij

kunstlicht mag worden gespeeld op sportpark Berestein.

Omwonenden zouden hinder

ondervinden van de schijnwerpers,

terwijl er bovendien wordt

gesproken over milieuschade. De

drie verenigingen voorzien onoverkomelijke

problemen en eisen

dat de gemeente met hen overlegt,

voor er een definitief besluit valt.

„We hebben net het aantal banen

met kunstlicht uitgebreid.

Daardoor konden we meer leden

toelaten. De investering komt nu

op losse schroeven te staan. Wat

's-Graveland wil, kunnen wij onmogelijk

uitvoeren", aldus Rapidvoorzitter

Gribnau.

Mede namens buren OSO en

Hilverheide ontkent hij ten stelligste

dat er sprake is van welke

hinder dan ook. Burgemeester

Kozijn kan niet ontkennen dat de

tennisverenigingen geen directe

omwonenden hebben. Maar de milieuschade

betreft bijvoorbeeld de

nachtdieren en -insecten van het

nabij gelegen natuurgebied Gooilust.

Hij wijst erop dat de drie verenigingen

samen, goed zijn voor

1800 leden, uit de ruime omgeving

van Hilversum. „Die mensen

willen tennissen.

Met name in het competitie-seizoen,

dat de weekeinden bezet

houdt, betekent dat spelen op de

avonden door de week. Met mooi

weer minstens tot een uur of

twaalf. Daar is onze ,exploitatie op

gebaseerd. En dan hebben we het

niet over de toernooien."

De kans dat het gemeentebestuur

die eis inwilligt, is gering.

De raadscommissie voor algemene

en bestuurlijke aangelegenheden

kon zich gisteravond unaniem

vinden in de voornemens

van het college. Die komen neer

op een aanpassing van de algemene

plaatselijke verordening

(APV).

„Er is sprake van een compromis.

Op dit moment is er geen enkele

beperking voor het gebruik

van kunstlicht. Wij dachten aanvankelijk

het licht uit te doen om

tien uur. Dat is aan alle gebruikers

van het sportpark meegedeeld.

Op voorstel van de vereniging

Altius is dat gewijzigd in elf

uur", verklaarde burgemeester

Kozijn het ontbreken van gericht

overleg met de tennisclubs.


Tot ons groot verdriet is plotseling overleden

JAAP VAN MISE

Soekaboemi, 27 maart 1930

Ankeveen, 7 mei 1992

Hij was een fijn mens.

Wessel ten Damstraat 4,

1244 RA Ankeveen.

Els

Mattie

Elswick en Hennie

Remco, Mariska, Leonie

Jan-Jaap en Ingrid

Wesley

Lydeke en Willem

Mam.

Geen bezoek aan huis.

Jaap is overgebracht naar de rouwkamer

,Van Vuure", Noordereinde 55 te 's-Graveland,

alwaar geen bezoek.

Een samenzijn zal worden gehouden dinsdag

12 mei a.s. om 14.30 uur in de Ned. Hervormde

Kerk aan het Stichts End te Ankeveen,

waarna aansluitend de begrafenis zal

plaatshebben op de Algemene Begraafplaats

1

gelegen naut de kerk.

Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafenis

in „Het Regthuijs", Stichts End 1 te

Ankeveen.


asis van Hilversumse notitie

's-Graveland overweeg

toe treden tot gewest

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De gemeente 's-Graveland treedt vrijwillig toe

tot het gewest Gooi en Vechtstreek, als tweederde van de gewestgemeenten

zich schaart achter de Hilversumse nota 'Regionale samenwerking

op andere leest'. Dit voorspelt burgemeester W. J. Kozijn

in een eerste reactie op het beleidsstuk van het Hilversumse

follege van b en w.

„Grote delen van de Hilversumse

nota zouden door ons geschreven

kunnen zijn. De visie van b en

w van Hilversum op het functioneren

van het gewest sluit opmerkelijk

goed aan op onze argumenten

om niet tot het gewest toe te

treden. Ik vind dat buitengewoon

verheugend", aldus Kozijn.

Als punten van overeenkomst

tussen de buurgemeenten noemt

Kozijn de te hoge kosten, de bureaucratie

en de onontwarbare papierstroom

van het gewest. „Ook

blijkt Hilversum onze bezwaren te

delen tegen het politieke model,

dat voor de gewestraad wordt gehanteerd

en tegen de coordinerende

taken die het gewest naar zich

toetrekt."

's-Graveland weigert al sinds

het begin van de jaren zeventig

toe te treden tot het gewest Gooi

en Vechtstreek. De gemeente deed

een beroep op de Kroon, toen provinciale

staten van Noord-Holland

enkele jaren geleden toetreding

wilden afdwingen. Het ziet er niet

naar uit dat die procedure binnen

afzienbare tiid zal ziin afgerond.

De gewestelijke PvdA-fractieleider

M. Banga kan zich overigens

niet voorstellen dat de Hilversumse

discussienota 'Regionale samenwerking

op een andere leest'

enige realiteitswaarde heeft. „Wat

Hilversum wil is volstrekt anders

dan wat de PvdA met het gewest

voorstaat. Hilversum gaat terug

in de tijd". Banga zegt wel begrip

te hebben voor de financiële perikelen

van Hilversum, dat zes ton

wil bezuinigen op de bijdrage aan

het gewest Gooi en Vechtstreek.

„Maar toch niet op deze manier.

Dit is de tijd 25 jaar terugzetten."

I. de Vries (Groen Links-gewestfractie)

ziet een aantal pluspunten

in de Hilversumse nota. Hij vindt

het van groot belang dat een aantal

heilige huisjes bespreekbaar is

gemaakt. De openheid van het

Hilversumse stuk vindt De Vries

een sterk punt. Vraagtekens

plaatst Groen Links bij het verplaatsen

van gewestelijke coordinatietaken

naar de gemeenten. De

Vries vraagt zich af of dat wel tot

besparing leidt.


Na restauratie officiëel in gebruik

olen van Gabriël' in

Kortenhoef draait weer

(Van onze medewerkster

Ita Verwey)

KORTENHOEF - Rijen vlaggetjes

wapperend van wiek tot

'wiek. De achtkante binnenkruier

Molen van Gabriël in Kortenhoef

stond gisteren in feesttooi.

Na een gedwongen rust van

ruim acht jaar kan deze eertijds

'voorste molen' aan het begin

van de Kleizuwe weer draaien.

Reden voor de stichting de Molen

van Gabriël iedereen die aan

de grote restauratie een bijdrage

leverde, uit te nodigen voor

de officiële oplevering.

Burgemeester W. J. Kozijn van

's-Graveland, bestuurslid van de

stichting, kweet zich van die taak

door aan het vangtouw te trekken.

Daarmee koppelde hij de

vang los, de klein waarmee de

draaiende as in de kap wordt

vastgezet. Zo verlost van zijn rem

kwam de watermolen, vanouds

het poldergemaal van de Horstermeer,

weer in zijn element en

maaiden de machtige wieken als

vanouds in het rond. ,

In de Kortenhoefse achtkant, '

van 1635, die in 1704 na' een '

brand werd herbouwd, woont

Kees Degenkamp. Hij was de gastheer

voor de vele genodigden, die

de restauratie mogelijk maakten.

Zo waren er onder anderen vertegenwoordigers

van zuivering- en

hoogheemraadschap, monumentencommissie

en stichting de Hollandse

molen en tal van anderen.

Ook aanwezig waren de rietdekkers

en molenbouwers, die het eigenlijke

werk klaarden, dat in totaal

130.000 gulden kostte.

Gijs Griffioen van rietdekkersbedrijf

Colijn uit Vreeland herstelde

het riet van de kap. Nico

Maas en Gerrit Smit van molenmakerij

Saendijck uit Zaandijk

restaureerden de overige mankementen

aan de kap en het kruiwerk.

Uiverring

„Wij deden de wieken waar een

roe moest worden vervangen en

het timmerwerk aan de kop. De

kop was naar voren gezakt, daardoor

kon het draaiwerk niet meer

op de wind worden gezet. 'We heb-'

ben hem teruggetrokken en er allemaal

nieuwe latten op gezet

voor de rietdekkers", aldus Niéo

Maas, die 'met zijn collega ook de

uiverring, een stalen ronde plaat

van drie meter doorsnede met

daaromheen een grote houten

band met rolletjes, verving.

Ooit kende Kortenhoef drie watermolens

die de Kortenhoefs e

polder bemaalden. Alleen de dabriël

uit 1632 rest nog en is daarmee

één van de oudste monumenten

van de hele gemeente 's-Graveland.

Ouder dan de Hervormde

Kerk of Trompenburg. „Oud én

karakteristiek, ook wel achtkante

barbaarse bak genoemd, zoals uit

de aanbestedingspapieren in het

gemeente-archief blijkt. Een reden

om te streven om de Gabriël

te behouden", was de slotwens

van burgemeester Kozijn.

Wie dat wilde, kon daarna de

molen bezichten en vervolgens

verdween het gezelschap richting

de Dobber. Hier heeft de stichting

de Molen van Gabriël samen met

de historisch kring in de Gloriosa

een expositie ingericht met aller: -

lei historisch materiaal over de

Gabriël en andere Kortenhoefse

molens. Tevens is er een tableau

met prachtige schaalmodellen te

bewonderen. Ook staat er een

groot schaalmodel van de Hollandia

uit Ankeveen, gemaakt door

Jan Hagen.

De Molen van Gabriël is vandaag

en morgen voor het eerst

opengesteld voor publiek tussen

elf en zes uur. De tentoonstelling

in de Dobber op de nationale fietsen

molendag is open van tien tot

zes uur en zondag van elf tot vijf

uur.


E-0 1'0: TON KASTERMANS

• Burgemeester Kozijn stelt met het vangtouw het raderwerk van de Molen van Gabriël na acht jaar weer in

werking.


Kortenhoefers introduceren kortingsclub in Gooi

„Er zijn alleen - minnaars"

(Van onze medewerkster

Nettie Bakker)

KORTENHOEF - „Je zoekt

naar een addertje onder het

gras, daarom hebben we het

hele systeem juridisch laten

controleren. Je wilt toch weten

waar je aan begint." Commercieel-adviseuse

J. Giebels en

haar vriendin tv-producente A.

Ebbenhorst uit Kortenhoef zijn

enthousiast over hun nieuwe

werk voor Entertainment

Xpress.

Entertainment Xpress is een internationale

organisatie, waarvan

de leden elke cd of muziekcassette

met hoge korting kunnen kopen.

Ook vakantiereizen zijn voor

kaarthouders goedkoper. Een

maandelijkse catalogus houdt

hen op de hoogte van nieuw aangesloten

bedrijven, waar de kortingskaart

te gebruiken is.

De beide inwoonsters van Kortenhoef

zijn de kersverse rayonvertegenwoordigers

voor het Gooi

en verzorgden deze week hun eerste

voorlichtingsavond, „Je wordt

lid voor 95 gulden per jaar. Elke

cd die je via de club gratis aan

huis laat bezorgen, kost een tientje

minder dan in de platenzaak.

Als je bijvoorbeeld één keer per

maand een cd koopt, heb je je

kaart er al uit"

Maar er zou meer te verdienen

zijn aan deze club. Want wie nieuwe

leden aanbrengt, krijgt daarvoor

een bonus. Wie flink werft,

kan daar duizenden. guldens aan

overhouden, vertelt Giebels. Dit

bonussysteem stimuleert de leden

tot het werven van een grote achterban

(lees afzetmarkt) en de directie

bespaart reclame- en wervingskosten.

Hoe meer het ledental

stijgt, hoe lucratiever deze

consumentengroep wordt voor

het bedrijfsleven om er 'rechtstreeks'

aan te leveren.

„Er zijn alleen maar winnaars,

niemand verliest", vindt Giebels.

„Dat is ook het leuke van deze

club. Je hebt ten eerste het financiële

voordeel als consument,

maar ook als deelnemer in het bonusplan

kan je nog eens extra

voordeel behalen."

Afwachtend

Naast verschillende reisbureau's

zijn inmiddels alle platenproducenten

door Entertainment

Xpress Nederland gecontracteerd.

Platenzaken nemen een kritische,

afwachtende houding aan. „Het is

jammer, maar je kunt er niets tegen

doen," zegt de eigenaresse

van platenzaak Calis in Laren.

„Gelukkig leert de ervaring dat

dit soort clubs niet alleen komt,

maar ook weer gaat. Ik word er

niet meer warm of koud van. Ik

geef ze een jaar, dan is het weer

afgelopen."

Eigenaar Minkman van de gelijknamige

zaak in Weesp, noemt

deze clubs 'een regelmatig euvel'.

Allang ondervindt hij invloed van

allerlei andere clubs die cd's en

platen buiten de platenzaak om

verkopen. „Maar ja, we leven hier

in een systeem dat een vrije handel

kent, iedereen heeft het recht

om zo'n onderneming te starten,

daar is niets aan te doen. En als

mensen het verkiezen om de vakman

voorbij te lopen en hun muziek

via de post te kopen, moeten

ze dat doen."

In Groot-Brittannië, waar de organisatie

nu bijna een jaar draait,

is inmiddels een groot aantal bedrijven

uit verschillende branches

door de club gecontracteerd.

Daaronder ook een oliemaatschappij.

Britse kaarthouders

tanken met vijf procent korting

bij deze maatschappij, weten de

Gooise vertengewoordigsters.


• De krachten achter de vele 's-Gravelandse activitei-'

ten eind deze maand: (van links naar rechts) voorzitter

Kees Schouten van de stichting Sportproniotie,

voorzitter Martijn van den Brand van De Drie Dor-

'S-GRAVELAND - In de gemeente

's-Graveland komt volgend

jaar mei mogelijk een feestweek

met allerlei grote evenementen.

Dat is het plan van vier

plaatselijke organisaties waaronder

De Drie Dorpenloop en

fanfare BMOL. Dit jaar werken

de vier al, voor het eerst, samen

in een publiciteitscampagne.

Inwoners van 's-Graveland krijgen

binnenkort een huis-aan-huis

krantje over de vier topevenementen

die binnenkort in de gemeente

plaatsvinden. Het betreft de grote

loterij-actie voor de nieuwe uni-

Plan voor

's-Gravelandse

Feestweek

formen van fanfare BMOL, de

aankomst van een etappe van

Olympia's wielertoer (beide 23

mei), de 's-Gravelandse zeskamp

(24 mei) en de Drie Dorpenloop

(28 mei).

De evenementen zitten dus vlak

op elkaar, reden voor de organisatoren

om de krachten te bunde-

FOTO: TON KASTERMANS

Penloop, organisator Herman van den Burgt van de

's-Gravelandse zeskamp en Rob Metz van het feestcomité

van fanfare BMOL.

'

len. Behalve het krantje worden

er ook gezamenlijk posters gemaakt

en vindt het zoeken van

sponsors in overleg plaats. Voor

de posters stelt de gemeente de

grote verkiezingsborden beschikbaar.

Volgend jaar zou mogelijk ook

de Veemarkt naar eind mei kunnen

worden gehaald. De hoogtijdagen

zouden zich dan als vanzelf

tot een 's-Gravelandse feestweek

aaneenrijgen. Plannen hiervoor

zijn volgens M. Steinkamp, die de

vier clubs bij de publiciteit helpt,

wel nog vrij pril.


Binnenkort avond over Ankeveense weg

Verkeersremmers

naar keuze voor

Stichts End

(Van onze verslaggeefster Willemien Schenkeveld)

ANKEVEEN - Het Stichts End in Ankeveen krijgt bij iedere

zijstraat een snelheidsremmend plateau. Dat is verkeerswethouder

C. de Kloet overeengekomen met de actievoerders

voor een veiliger Stichts End. Wel moeten deze zelf een avond

organiseren om de meningen in de buurt te peilen.

Aanwonenden van het Stichts

End vroegen onlangs om snelheidsremmende

maatregelen.

Eén, door twintig mensen ondertekende

lijst, vroeg om een verhoogde

kruising bij de A. Voetlaan.

Daarop volgde een aparte 1

actie, waarbij zestig Stichts Enders

om méér maatregelen vroegen.

„Het is niet helemaál duidelijk

wat de omwonenden precies willen",

meent De Kloet. „Je kunt je

voorstellen dat er mensen zijn, die

geen plateau voor hun deur willen

hebben. Dan kun je bijvoorbeeld

terug van zes naar drie plateaus."

_

De wethouder heeft de actievoerders

gevraagd zelf de stemming

in de buurt te peilen. „De

snelheidsremmers komen er tenslotte

op hun initiatief."

Plateau

De actievoerders hefiben geen

moeite met het voorstel. „Ik vind

het een leuk initiatief', meent G.

van Rijn. „En zo'n plateau betekent

wat meer afremmende en op

de weg klappende auto's voor je

deur. Ik kan me voorstellen dat

mensen dat niet willen."

Waarschijnlijk komt er een

avond in het Wapen van Ankeveen

op 26 mei. De Kloet heeft

zich bereid verklaard, om samen

met burgemeester Kozijn en collega-wethouder

Torsing aanwezig

te zijn.

Enquete

'Volksraadpleging door volk' is

het tweede democratische experiment

rond het Stichts End in korte

tijd.

Onlangs konden de bewoners

via een enquete de aard van de bestrating

kiezen. Dit worden klinkers,

onder andere omdat die

minder tot het maken van hoge

snelheden uitlokken dan asfalt.


t

Na een kortstondige ziekte ging heden van

ons heen, gesterkt door het H. Sacrament der

Zieken, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder

en overgrootmoeder

CORNELIA POST-VAN HITIK

weduwe van Peter Post

op de leeftijd van 87 jaar.

's-Graveland: R. J. Nagel-Post

Fr. Nagel

Marian en Richard, Henk,

Thij s

Tineke

Elly en Peter

Frans en Yvonne

Uithoorn: W. G. Peters

A. Peters-Rood

Michel en Mieke

Hilversum, 10 mei 1992.

Correspondentie-adres:

Zuidereinde 118,

1243 KL 's-Graveland.

De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

„Dekker & Zn." aan de Van

Riebeeckweg 45 te Hilversum. Gelegenheid

tot condoleren en afscheidnemen woensdag

13 mei van 19.30-20.00 uur.

De H. Mis ten Uitvaart zal gehouden worden

donderdag 14 mei om 10.30 uur in de Parochiekerk

van St. Joseph, Pelikaanstraat te

Hilversum, waarna de crematie zal plaatsvinden

om 12.00 uur in Aula I van het crematorium

„Daelwijck", Floridadreef 7 te Utrecht/

Noord (Overvecht).

Tevens gelegenheid tot condoleren na de

plechtigheid in de ontvangkamer van het

crematorium.


's-Gravelands beleidsplan

College pleit voor

nieuwe ambtenaren

voor milieuzaken

'S-GRAVELAND - Het 's-Gravelandse

milieubeleid wordt onvoldoende

gecoordineerd. Afgezien

van een extern bureau, besteden

maar liefst zes verschillende

ambtenaren een deel van hun

tijd aan uitvoering en handhaving

van de verschillende milieuwetten.

Om daar verbetering

in te brengen zijn er twee nieuwe

ambtenaren nodig. Dat blijkt

uit het ontwerp-milieubeleidsplan,

dat vanavond wordt voorgelegd

aan de gemeentelijke milieucommissie.

Het ontwerp heeft een week geleden

de raadscommissie voor financiën

en bestuurlijke aangelegenheden

ongeschonden weten te

passeren. Het beleidsplan betreft

zaken als bijvoorbeeld de hondepoepoverlast,

geluidshinder of onkruidbestrijding.

Concrete maatregelen

worden niet voorgesteld,

het gaat om een beleid dat voor

langere termijn moet gelden. Het

geeft aan welke prioriteiten de komende

jaren gelden bij de uitvoering

van het miliebeleid. De verwachting

is dat door jaarlijks vast

te stellen wat er van de plannen is

terecht gekomen en tegelijk zonodig

nieuwe prioriteiten vast te

stellen, een flexibel uitvoeringsprogramma

voor een reeks van jaren

ontstaat.

Van de 115 hinderwetplichtige

bedrijven in 's-Graveland werken

er 38 nog steeds zonder vergunning.

Van 24 is de aanvraag echter

in behandeling. De verwachting

is dat de achterstand over

drie jaar zal zijn weggewerkt. Mogen

de gevraagde nieuwe medewerkers

worden aangetrokken,

zullen daarna geen achterstanden

meer ontstaan, aldus b en w in het

ontwerp-plan. Dat geldt ook voor

het toezicht op de gemeentelijke

lozingsverordening en de wet chemische

afvalstoffen.


Ondanks afivijziging door b en tv

Dorpsbelangen is

zeker van aanleg

dierenspeelweide

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De fractie Dorpsbelangen blijft vol vertrouwen

in de komst van een dierenweide in het bouwplan

Zuidsingel. Ondanks afwijzende reacties van coalitiepartner

CDA en het college van burgemeester en wethouders. Achtergrond

is de overtuiging van de fractieleden Henk de Kloet en

René Voigt dat het weitje niet meer hoeft te kosten dan enige

duizenden guldens. Het college is van mening dat met het

plan een bedrag van meer dan een ton gemoeid is.

Fractievoorzitter Voigt: „Ik heb

het vertrouwen dat de oppositie

ons initiatiefvoorstel steunt, als

wij er in slagen te bewijzen dat

een eenvoudige dierenweide niet

meer kosten dan tienduizend gulden.

Dat betekent dat er een meerderheid

in de raad voor komt,

want dat bewijs is zonder enige

moeite te leveren."

Voigt baseert zijn toekomstverwachtingen

op de vergadering

van de raadscommissie openbare

werken. Het college van b en w

deelde bij die gelegenheid weliswaar

mee dat er gezien de hoge

kosten geen sprake kan zijn van

een dierenweide, maar oppositiepartijen

VVD en PvdA lieten doorschemeren

onder bepaalde voorwaarden

bereid te zijn het initiatief

van Voigt en De Kloet te steunen.

Voigt: „Maar die berekening

heeft betrekking op een dierenweide

buiten de nieuwe wijk. In

ons voorstel maakt de weide deel

uit van het openbaar groen, dat

toch al aangelegd moet worden.

Vandaar dat wij zeker weten dat

het nauwelijks duurder uitvalt."

Het plan voor de dierenweide

werd afgelopen winter door

Dorpsbelangen gelanceerd. Het

gaat om een terrein van zo'n 1200

vierkante meter waar de Kortenhoefse

jeugd zich kan verpozen

met kippen, geitjes, kalkoenen,

ganzen, eenden en wellicht zelfs

een hangbuikzwij ntj e.

Voigt is van mening dat een

meerderheid van b en .w het

Dorpsbelangen-plan via een omweg

tracht te blokkeren. „Ons uitgangspunt

was dat de weide deel

uitmaakt van het openbaar groen

in het plan. De berekening van b

en w heeft betrekking op een uitbreiding

van het plantsoen. Nogal

wiedes dat dat een stuk duurder

uitvalt."


Bomen moeten mogelijk sneuvelen

Snel maatregelen

's-Gravelandseweg

(Van onze verslaggever

. Casper van den Broek)

HILVERSUM - Omwonenden

van de 's Gravelandseweg en

scholieren die veel van deze weg

gebruik maken schorten hun acties

voor meer verkeersveiligheid

op. Dit nadat verkeerswethouder

H. Versloot hun gisteren

beloofde dat er vlak na de

schoolvakantie een vluchtheuvel

of een verkeerslicht met detector

wordt geplaatst. Mogelijk

dat daarvoor enkele bomen op de

's-Gravelandseweg moeten sneuvelen.

De omwonenden en vertegenwoordigers

van scholen kregen

gisteren de plannen te horen die

de wethouder met spoed had laten

ontwikkelen. Zowel de wethouder

als de omwonenden en scholieren

maken zich zorgen over de verkeersonveilige

situatie op de 's-

Gravelandseweg. De betrokkenen

waren tot actie over gegaan na enkele

ongelukken op deze weg.

De wethouder heeft twee varianten

voor het probleemgebied ter

hoogte van de Gnoelaan. De eerste

keus is een vluchtheuvel, gecombineerd

met een verbod om linksaf

de Gnoelaan en Hoflaan in te

slaan. Om deze aanpassingen mogelijk

te maken en het uitzicht

voor de scholieren te verbeteren

zullen er waarschijnlijk dan wel

drie bomen bij deze kruispunten

moeten verdwijnen.

De tweede optie houdt in dat het

fietspad ter hoogte van de Hoflaan

wordt verplaatst, zodat fietsers

zich beter kunnen opstellen voor

een nog te plaatsen verkeerslicht.

Het verkeerslicht wordt echter

niet in werking gezet door een

drukknop maar door een detector

die op fietsers reageert. Deze variant

is wel duurder dan de eerste.

Wethouder Versloot heeft de betrokkenen

beloofd dat de voorstellen

binnen twee weken door b en

w van Hilversum worden besproken,

waarna zij aan het begin van

de zomer op de agenda van de gemeenteraad

staan.

Voor de verkeersproblematiek

op de 's-Gravelandseweg ter hoogte

van de gemeentegrens met 's-

Graveland wordt op dit moment

nog druk overleg gevoerd tussen

de gemeente Hilversum en 's-Graveland.


Te weinig mensen en te weinig geld

's-Graveland zonder

eigen milieubeleid

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Van een werkelijk

eigen beleid voor de bescherming

van het milieu kan

in 's-Graveland geen sprake

zijn. De gemeente kan slechts

hopen het rijksbeleid op afstand

en in een iets lager tempo te volgen.

„Een gevolg van het ontbreken

van voldoende geld en voldoende

mankracht", verklaarde

burgemeester Kozijn gisteravond

in de commissie voor milieuzaken.

De bekentenis verhinderde de

geheel uit burgerleden bestaande

commissie niet steun uit te spreken

voor het ontwerp-milieubeleidsplan.

Zeker niet nadat de

burgemeester bekendmaakte dat

het college van b en w volgend

jaar al wil overgaan tot de benoeming

van een eerste van twee speciale

milieu-ambtenaren. Dezen

moeten een einde maken aan het

gebrek aan voldoende coordinatie

op het gemeentehuis.

Milieuwetteh

Kozijn trad op als voorzitter

van de commissie, omdat milieuwethouder

C. de Kloet wegens vakantie

afwezig is. Hij benadrukte

dat ook in de toekomst niet aan

versnippering van deskundigheid

en kennis op het gebied van de

toepassing en naleving van de

verschillende milieuwetten kan

worden ontkomen: „Er zijn nu

eenmaal veel afdelingen mee gemoeid,

dus zijn er veel mensen bij

betrokken, het is niet anders."

Bij monde van vooral H. Piek

pleitte de commissie voor een herkenbaarder

beleid en een nadrukkelijker

voortrekkersrol. Als mogelijkheid

noemde hij de onkruidbestrijding.

In navolging van

buurgemeente Nederhorst den

Berg zou 's-Graveland de bevolking

onkruidkrabbers moeten

aanbieden voor het schoon houden

van de eigen stoep.

„Een prachtig initiatief. Maar is

het niet al te naïef? Als ik kijk

naar de hondepoep op straat en

naar de vernielingen die worden

aangericht, kan ik niet geloven

dat burgers in groten getale bereid

zijn hun eigen stoep met de

hand onkruidvrij te houden",

handhaafde de burgemeester de

tekst van de nota. Ten aanzien

van het beleid bij vestiging van

nieuwe bedrijven stelde hij Piek

en Curtevenne-secretaris W. Hafkamp

gerust met de mededeling

dat niet wordt overwogen nieuwe

bedrijfsterreinen uit te geven.

„Een inventarisatie van het bedrijfsleven

kwam op mogelijkheden

aan de Loodijk en langs het

Hilversums kanaal. Aan die plannen

werken wij niet mee. En voor

de rest worden de mogelijkheden

van bedrijfsvestigingen beperkt

door het feit dat het buitengebied

van de gemeente grotendeels bestaat

uit natuurgebieden en relatienota-gebieden."


' Opknappen Molen van Gabriël kostte 130.000 gulden

In. oudeglorie herstelde

molen officieel opgeleverd

KORTENHOEF — Onder

toeziend oog van ruim 25 genodigden

heeft burgemeester

Kozijn vrijdagmiddag de gerestaureerde

Molen van Gabriël

in gang gezet. De burgervader

van 's-Graveland deed

dat door de molen van de vang

te lossen. De restauratie van de

Molen van Gabriël heeft in totaal

130.000 gulden gekoSt.

Een aanzienlijk deel, 50.000

gulden, is bijeengebracht door

particulieren. De rest van het

bedrag is opgehoest door

sponsors.

De Molen van Gabriël verkeerde

in uiterst slechte toestand

en kon niet meer draaien,

doordat deze was scheefgezakt

of, zoals kenners dat zeggen,

in zijn nest was gezakt. De

- Laatste maanden is hard gewerkt

aan de restauratie van

de molen. Het kap- en kruiwerk

is hersteld. terwijl het

riet van de kap ook werd vernieuwd.

Bovendien is één van

de molenroeden, die in januari

van 1990 is afgebroken, vervangen.

Bewonderd

Voor de officiële oplevering

van de gerestaureerde molen

had de stichting 'De Molen van

Gabriël' ongeveer 25 mensen

uitgenodigd, waaronder een

aantal sponsors, vertegenwoordigers

van de Mofiumentencommissie

en particulieren.

Nadat het glas was geheven

op het herstel van de molen,

toog het gezelschap naar

buiten, waar burgemeester

Kozijn de officiële handeling

verrichtte. Op het moment, dat

de molen in werking trad,

klonk er een luid applaus. Uiteraard

werd de in oude glorie

herstelde molen door de genodigden

uitvoerig bewonderd.

Tentoonstelling

Na de officiële oplevering

van de Molen van Gabriël werden

de genodigden in de gelegenheid

gesteld om als eersten

de tentoonstelling over molens

en waterbeheer in De Dobber

te aanschouwen. De tentoonstelling

'Molens. wind en water

in de drie dorpen' was ter

gelegenheid van de restauratie

ingericht door de stichting De

Molen van Gabriël en de historische

kring In de Gloriosa. De

tentoonstelling kon het gehele

weekeinde bewonderd wor-

den. In De Dobber was onder

meer historisch materiaal over

de Molen van Gabriël. alsmede

schaalmodellen van andere

molens en schilderijen van de

Kortenhoefse molens. Ook

over de molen Hollaudia aar

de Loodijk was het nodige te

zien. Verder was er een hoek

ingericht met molenmakersgereedschap

en rietdekkersma- ,

teriaal. Ook de rol van molen

bij het waterbeheer werd ge

toond.

Nieuwsgierigen

De Molen van Gabriël heeft

het gehele weekeinde gedraaid

en was gedurende het weekeinde

open voor belangstellenden.

Ruim vierhonderd

nieuwsgierigen maakten van

de gelegenheid gebruik om de

gerestaureerde molen te bezichtigen.

Onder hen waren

veel deelnemers van de Landelijke

Fietdag. De tentoonstelling

'1VIolens. wind en water in

de drie dorpen' werd het afgelopen

weekeinde door enkele

honderden mensen bezocht.


Gemeente samen met Curtevenne

Milieuvriendelijk

beheer van berm

in 's-Graveland

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Geholpen door de vereniging Curtevenne

gaat de gemeente 's-Graveland een begin maken met het ecologisch

beheer van het gemeentelijk groen. Het project, dat

formeel nog door de gemeenteraad moet worden bekrachtigd,

beperkt zich voorlopig tot een proef langs de Herenweg, tus-

• sen Klapbrug en Middenweg.

Hieruit moet blijken of ecolo-

gisch beheer van openbaar groen

mogelijk is zonder hogere kosten.

Het doel van de proef is een mi-

lieuvriendelijker vorm van groenonderhoud

te vinden, waarbij nog

minder gebruik wordt gemaakt

van chemische bestrijdingsmidde-

len. Tegelijkertijd wordt gekeken

of de samenstelling van de planten

in plantsoenen en bermen beter

kan worden aangepast bij de

natuur in de omgeving .

De proef langs de Herenweg

gaat drie jaar duren. Pas dan kan

worden vastgesteld of het gestelde

doel bereikt is. De verwachting

is dat vooral in de aanloopfase de

kosten van 'groen' plantsoenbeheer

aanmerkelijk hoger zullen

zijn dat op dit moment.

Het welslagen van het experiment

hangt niet alleen af van de

inzet van gemeente en de vrijwilligers

van Curtevenne. In de proef

is ook plaats ingeruimd voor de

bewoners van de Herenweg. Zij

krijgen de verantwoording voor

het - zonder bestrijdingsmiddelen

- schoon houden van de stoepen

en loopstroken. Een speciale commissie,

met mogelijk ook vertegenwoordigers

van de Herenwegbewoners,

gaat de proef begeleiden.

Het project is gebaseerd op de

notitie 'Naar een gaver groen' van

de gemeente. Daarin is getracht

een overzicht te geven van de mogelijkheden

om tot een milieuvriendelijker

groenbeheer te komen

en het gebruik van chemiosche

bestrijdingsmiddelen terug

te dringen. Gedurende de proef

wordt het onderhoud van de wegbermen

beperkt tot twee tot drie

keer maaien per jaar. Daarnaast

wordt er ingezaaid met een mengsel

van bermplanten die van nature

in de omgeving voorkomen.

De Herenweg is als proefproject

gekozen .omdat er alle denkbare

soorten ván bermbeheer voorkomen.

Langs de weg zijn zowel bermen

als sloten, plantsoenen en

trottoirs te vinden.


FOTO: TON KASTERMANS

• De Herenweg is uitgekozen voor het proefproject, omdat langs de weg alle denkbare vormen van berm

voorkomen.


1 genheid

„Gij zult tezamen blijven,

ook als de witte vleugels van de dood

uw dagen verstrooien!"

Zo intens als de kracht van de zon, die in het

voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens

is het verdriet bij het overlijden, na een

gelukkig huwelijk van meer dan 60 jaar, van

mijn allerliefste man, onze zorgzame vader,

lieve opa en trotse overgrootvader

JACOBUS TEUNIZEN

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is 85 jaar geworden.

Kortenhoef: W. Teunizen-Slump

Hilversum: Ko en Janny

André en Ingeborg

Erwin en Manon

Elst: Tjerkje en Arie

Paula en Henk, Roy

Wim en Veronique

Nederhorst den

Berg: Gert en Letty

Marco, Karin

Best: Wijpkje en Han

Monique, Alwin

15 mei 1992.

Verzorgingscentrum „Oudergaard",

Oudergaarde 1, kamer 24,

1241 AX Kortenhoef.

Geleg,enueid tot condoleancebezoek op dinsdag

19 mei a.s. van 17.30 tot 18.30 uur in de

rouwkamer van het Verzorgingscentrum

„Oudergaard", Oudergaarde 1 te Kortenhoef.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op

woensdag 20 mei om 13.00 uur in aula I van

het crematorium „Daelwijck" aan de Florida-

dreef 7 te Utrecht (-Overvecht) waarna gele-

is tot condoleren in de ontvangka-

mer aldaar.


Na een langzaam afnemende gezondheid is

toch nog onverwachts van ons weggenomen

onze goede broer, zwager en oom

DIRK JAN WERNSEN

weduwnaar van Jennigje Helena van Dijk

op de leeftijd van 90 jaar.

Hilversum: J. D. Wernsen

's-Graveland: C. M. Grootendorst-Wernsen

's-Graveland: A. B. Wernsen-Anslijn

Groningen: L. van Dijk-Woldring

neven en nichten

17 mei 1992.

Correspondentie-adres:

Zuidereinde 80,

1243 KJ 's-Graveland.

Onze broer is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland, alwaar geen bezoek.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op

donderdag 21 mei a.s. om 14.30 uur op de

Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg

te 's-Graveland.

Gelegenheid tot condoleren direct na de teraardebestelling

in voornoemde rouwkamer

„Van Vuure" te 's-Graveland.


FOTO: TON KASTERMANS

• Jong, maar ook wat ouder, maakte zaterdag graag gebruik van de diensten van de speciale Landwaart-

Kruidenier als een

trein door het dorp

KORTENHOEF - Een rijdende

trein symboliseerde zaterdag de

7Oste verjaardag van de Kortenhoefse

levensmiddelenwizikel

van Landwaart. Het was het belangrijkste

uiterlijk vertoon

van het jarige supermarktbedrijf,

dat de laatste 23 jaar te

vinden is op de hoek van de Julianaweg

en de Oranjeweg.

Op vertoon van een kassabon

kon oud en jong vrij instappen

voor een ritje. Van vaste haltes

was geen sprake, zij het dat Landwaart

extra aandacht besteedde

aan leeftijdsgenotèn: Oudergaard

en de naastgelegen bejaardenwoningen

waren vaste stopplaatsen.

De winkel begon op de Kortenhoefsedijk,

in de huiskamer van

Krijn Landwaart. Dat was dertig

jaar lang voldoende om de dijkbewoners

van kruidenierswaren te

voorzien.

Begin jaren vijftig kwam er een

'echte' winkel, die een paar jaar

later al weer verruild werd voor

een plaats aan de Oranjeweg, omdat

Kortenhoef daar uitbreidde.

Inmiddels zwaait de derde generatie

Landwaart de scepter over

de Extra-supermarkt. De trein

was afgelopen week niet de enige

actie. Dorpsgenoten die geboren

werden in het zelfde jaar als het

kruideniersbedrijf, kregen een

gevulde boodschappentas cadeau.


Olympia's Ronde van Nederland

Heel 's-Graveland

viert komend

weekeinde feest

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - 's-Graveland viert het komende weekend feest.

Om te beginnen is Kortenhoef zaterdag 23 mei, net als de afgelopen

twee jaar, weer aangewezen als pleisterplaats van Olympia's Ronde

van Nederland. Dat feest krijgt extra klank en kleur, doordat juist

die avond muziekvereniging BMOL in dorpshuis De Dobber de trekking

houdt van de grote uniformenloterij. Wie daarna nog fut over

heeft kan zondag meedoen aan de traditionele zeskamp van sportvereniging

's-Graveland op sportpark Berestein.

Het hart van het feest is zaterdag

te vinden op de Kerklaan.

Daar wordt in afwachting van de

aankomst van de honderdveertig

wielrenners een compleet programma

aangeboden. Zonder overigens

afbreuk te doen aan de andere

evenementen. Met elkaar begint

het verdacht veel te lijken op

een complete feestweek. Te meer

omdat het tegen alle verwachtingen

in is gelukt om op Hemelvaartdag

(donderdag 28 mei) de

Drie Dorpenloop nieuw leven in te

blazen.

Het feest begint zaterdagmorgen

al om tien uur met een kindervrijmarkt

op het Dobberplein.

Een uur later wordt op het grasveld

achter het dorpshuis het

startsein gegeven voor een wedstrijd

ballonnen oplaten. In het

dorpshuis staan een kinderplaybackshow

en een optreden van

Peppi en Kokki op het programma.

In verband met het groots opgezette

feest is de wielerwedstrijd

voor regionale grootheden komen

te vervallen. Dat betekent extra

aandacht voor de jeugd, die in een

'dikke bandenwedstrijd' (twee

uur) alle ruimte krijgt zich op de

eigen fiets in de kijker te rijden. ,

Tussendoor geven de verschillende

ensembles van BMOL allerlei

demonstraties van hun kunnen.

In de eerste plaats omdat het

zaterdag de nationale Dag van de

Muziek is, waaraan bijvoorbeeld

het Ankeveense De Vriendschapskring

in eigen dorp een hele andere

invulling zal geeft. Maar

BMOL heeft die dag ook aangegrepen

om de laatste loten van de

grote uniformloterij (honderd

gulden per, lot) aan de man te

brengen. De trekking van de lote-

rij (hoofdprijs een auto) wordt 's

avonds laat in De Dobber gehouden.

Drie rondjes

Het puikje van de wielrenamateurs

ligt tegen die tijd allang op

één oor. Het peleton, met alles wat

er bij hoort, wordt rond drie uur

voor de eerste doorkomst verwacht

op de Kerklaan, die de hele

dag voor alle verkeer is afgesloten.

De renners maken nog twee

rondjes door Kortenhoef en Ankeveen

om pas bij de derde doorkomst

op de Kerklaan aan te zetten

voor de eindsprint.

's Zondags worden op de velden

van s.v. 's-Graveland op sportpark

Berestein 350 deelnemers en veel

meer toeschouwers verwacht voor

de Zeskamp. Het is de zevende

keer dat het festijn plaats vindt,

steeds onder leiding van Herman

van der Burgt.

Burgemeester Kozijn rijkt 's

avonds de prijzen uit. Niet alleen

aan de winnende deelnemers,

maar ook namens de ondersteunende

Club van Honderd aan de

organiserende voetbalvereniging:

een alarminstallatie en een complete

computerinstallatie ten behoeven

van de administratie.


Massaal protest tegen

belasting waterschap

KORTENHOEF - Boeren en

grondeigenaren hebben massaal

bezwaar gemaakt tegen de belastingregeling

van het nieuwe

hoogheemraadschap Aanstel en

Vecht. In grote trekken komt de

regeling neer op een aanslag

van omstreeks 160 gulden per

hectare water of landbouwgrond.

Voor de meeste boeren,

met gemiddeld 35 hectare land,

betekent het een verdubbeling

van de waterschapslasten.

Het grootste struikelpunt is dat

de boeren door het hoogheemraadschap

in de nieuwe 'kostentoedelingsverordening'

ook wor-

den aangeslagen voor het bedrag

dat eigenlijk moet worden opgebracht

door de burgers. Maar omdat

er nog geen overeenstemming

is over de wijze waarop de burgers

in het bestuur van het hoogheemraadschap

moeten worden

gekozen, hoeven zij ook nog niet

te betalen.

Naar verwachting kunnen alle

huishoudens in het beheersgebied

van Amstel en Vecht, ook buiten

de traditionele waterschapsgebieden,

over twee jaar een aanslag

van 35 gulden tegemoet kunnen

zien. De lasten voor de boeren zullen

dan met veertig tot vijftig gulden

per hectare dalen.


-Graveland heeft 350-550 woningen nodig"

• •

uwvereniging

ekijkt extra

woningbehoefte

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Voor het op peil houden van het inwoneraantal

en het voorzieningenniveau moeten er tot het jaar 2000 tussen de

350 en 550 woningen bijkomen in 's-Graveland. Dat blijkt uit 'Wonen

in 's-Graveland', het volkshuisvestingsplan dat de 's-Gravelandse

woningbouwvereniging Volkshuisvesting ter gelegenheid

van haar 75-jarig bestaan heeft aangeboden aan het gemeentebestuur.

Waar de woningen moeten komen

tic' staan, geeft het plan niet

aan.rDat is in de eerste plaats de

verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wel blijkt uit het onderzoek

dat nieuwe huurwoningen

erg goed moeten aansluiten bij de

wensen van de groep 'verhuisgeneigden'.

Alleen dan is het moge-

lijk om via doorstroming met een

betrekkelijk gering aantal nieuwbouw-woningen

een grote groep

woningzoekenden te helpen.

Voorzitter K. C. van Beest deelde

mee dat de woningbouwvereniging

voor het eerst in zijn bestaan

de verkoop van woningen niet uitsluit.

In het plan wordt aanbevo-

len te onderzoeken in hoeverre incidentele

verkoop kan bijdragen

aan de haalbaarheid van dergelijk

projecten."

Tijdens een korte plechtigheid

in het gebouw van de woningbouwvereniging

overhandigde

voorzitter K. C. van Beest het plan

aan loco-burgemeester G. Torsing.

Van Beest sprak daarbij de

hoop uit dat het plan op korte termijn

gevolgd wordt door beleidsplan

voor de woningbouw in de

gemeente. Zonder dat er sprake is

van hinder van de veranderende

wetgeving en regels op het gebied

van de volkshuisvesting.

Daarbij speelt een rol dat bouwcorporatie

en gemeente ruim een

jaar geleden, na bijna twintig jaar

van onderlinge spanningen, besloten

tot nauwe samenwerking.

Dat voornemen werd officieel

vastgelegd in een convenant.

Wethouder Torsing zei bijzonder

blij te zijn met het plan. Het

woningbouwbeleid van de ge-

Meente is weliswaar vastgelegd in

een bouwnota, maar aan het opstellen

van een volkshuisvestingsplan

is de gemeente nooit toegekomen.

Hij waarschuwde echter

voor al te groot optimisme: „Ik

ben wat geschrokken van het aantal

woningen dat nodig is. Provincie

en rijk leggen de gemeente beperkingen

op in verband met de

omringende natuurgebieden. Wellicht

kunnen wij hen met dit stuk

in de hand van de noodzaak van

meer woningbouw overtuigen."


VOOR DERDE JAAR

Olympia's Tour

in Kortenhoef

KORTENIIOEF — Wat in 1990

en 1991 al een groot succes bleek,

krijgt zaterdag 23 mei een — ongetwijfeld

even aantrekkelijk —

vervolg. Voor het derde opeenvolgende

jaar is Kortenhoef decor

voor de aankomst van een etappe

uit Olympia's Tour, de belangrijkste

amateurwielerkoers van Nederland.

Op de voorlaatste dag

van de negendaagse ronde wordt

Kortenhoef aangedaan. Daarmee

zijn de belangen voor de renners,

wanneer zij richting de op de

Kerklaan getrokken finishlijn af- 1

koersen, groter dan ooit.

Het honderdvijftigkoppige peloton,

dat zaterdag 16 mei in Zoetermeer

een aanvang met de ronde

maakte en via Ossendrecht, het Belgische

Zottegem, Den Bosch, Goor,

Klazienaveen, Dieren, Zaltbommel

èn Kortenhoef op de echte eindstreep

in Uitgeest aanstuurt, is

meer dan ooit van een hoog gehalte.

, Niet alleen doen de achttien sterkste

Nederlandse amateurteams mee,

bovendien zullen de nationale selecties

van België, Duitsland, Letland,

Litouwen, Rusland, Spanje en Tsjechoslowakije

— stuk voor stuk met

olympische kandidaten in de gelederen

— zich deze ronde (en dus

ook in Kortenhoef !) doen gelden.

De grote groep, die traditiegetrouw

een klein uurtje eerder wordt

voorafgegaan door een kleurige reclamekaravaan,

wordt zaterdag 23

mei rond kwart voor vier voor de

eerste keer op de Kerklaan verwacht.

Daarna rijden de amateurtoppers

nog twee plaatselijke omlopen

van zo'n elf kilometer. Die tocht

voert via de Kerklaan, Kwakel, Herenweg,

Stichts End, Hollands End,

Loodijk, Noordereinde, Klapbrug en

Koninginneweg weer naar de Kerklaan.

De uiteindelijke finish staat

voor even voor hall' vijf gepland.

Aansluitend vinden op het podium

van hoofdsponsor Hitachi en co--

sponsors Nissan en Leeuw Bier de

huldigingen van de verschillende;

klassementsaanvoerders plaats. Op!

een speciaal podium bij sporthal De

Kwakel zal entertainer/zangeres Da-:

niëlla een reclameshow, Tourquiz,

home-trainerwedstrijd en muzikaal

optreden verzorgen.

Dat zijn echter niet de enige activiteiten

in Kortenhoef. De Stichting

Sportpromotie Kortenhoef streefde

er, bij hoofde van coraitévoorzitter

Cees Schouten, in het jaar van oprichting

1990 namelijk al naar om

tot een koppeling van meerdere evenementen

in de gemeente 's-Graveland

te komen. Zo zal op zaterdag

de 23ste ook een reeks festiviteiten

door muziekvereniging BMOL op

poten gezet worden. De harmonie,

die een grootse loterij — met als

hoofdprijs een auto — heeft georganiseerd,

ontplooit tal van activiteiten

in dorpshuis De Dobber. Op het

plein bij De Dobber kunnen vanaf

tien uur kinderen deelnemen aan de

Kindervrijmarkt, terwijl voor één

uur een optreden van Peppie en

Kokkie geprogrammeerd staat. Verder

is er een play-back-wedstrijd en

een modeshow.

Rond twee uur is er bovendien op

het officiële aankomsttraject van

Olympia's Tour een zogeheten dikke-bandenrace

voor de plaatselijke

schooljeugd. De Zoetemeikjes en

Breukinkjes in spé mogen op hun

race-, cross- of huis-tuin-en-keuken-fiets

deelnemen aan een heuse

wedstrijd.

• Dominique

van Kooten is

ronde-miss tijdens

Olympia's

Tour. Zij zal de

verschillende

klassementsaanvoerders

huldigen.

Op zondag 24 mei verlaat de wielerkaravaan

Kortenhoef, dat in

vroeger tijden faam verwierf met

het Profcriterium, weer. Om 14.00

uur klinkt op de Curtevenneweg,

voor het politiebureau, het startschot

voor de allesbeslissende etappe

in de negendaagse etappekoers.

Via Bussum, Huizen en Blaricum

wordt koers gezet richting Lelystad

en het uiteindelijke eindpunt Uitgeest.

Op deze dag vindt op het

sportcomplex van voetbalvereniging

's-Graveland bovendien de Zeskamp

plaats. Later in de week, op Hemelvaartsdag,

komt de gemeente nogmaals

in actie bij de Driedorpenloop,

een hardloopfestijn dat zowel

door 's-Graveland, Kortenhoef als

Ankeveen voert.

Kortom, er valt veel te beleven in

Kortenhoef. Kom ook kijken. Enneh,

wees zelf ook sportief; kom op

de fiets. Dat voorkomt parkeerproblemen

en geeft u de kans zich in te

leven wat de pedaalridders zo'n

1500 kilometer lang moeten doormaken.Tijdens zijn vakantie is plotseling mijn

lieve man en mijn geweldige vader overleden.

Wij zullen hem erg missen.

Hij was er altijd voor iedereen.

COR HAGEN

geboren te Ankeveen op 21 januari 1930.

overleden te Schessliz (Dld) op 17 mei 1992.

Stichts End 33,

1244 PK Ankeveen.

Hanny Hagen-Boog

Jolanda Hagen

Cor is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

„Dekker & Zn." aan de Van Riebeeckweg

45 te Hilversum. Aldaar geen bezoek.

Donderdag 21 mei om 19.30 uur zal de

Avondwake gehouden worden in de Parochiekerk

van St. Martinus, Stichts End 21 te

Ankeveen, waarna aansluitend gelegenheid

tot condoleren.

De H. Eucharistie-viering zal gehouden worden

vrijdag 22 mei om 10.30 uur in bovengenoemde

Parochiekerk, waarna de begrafenis

zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar.


Hoog Litouws

bezoek aan

's-Graveland

'S-GRAVELAND - De gemeente

's-Graveland krijgt

zaterdag hoog buitenlands

bezoek. In het spoor van

Olympia's Tour van Nederland

arriveert 's middags de

onderminister van gezondheid

van Litouwen, de heer C.

Norkus, in Kortenhoef.

De heer Norkus is namelijk

behalve onderminister ook

voorzitter van de Nationale Litouwse

Wielerbond. Hij worldt

ontvangen door burgemeester

W. Kozijn van 's-Graveland,

ook een groot liefhebber van

de wielersport.

Een Litouws tv-team maakt

opnamen van de belevenissen

van minister Norkus in Kortenhoef.


Kerklaan hele dag afgesloten

Kortenhoef op kop

voor wielerronde

KORTENHOEF Olympia's

Tour van Nederland zet Kortenhoef

zaterdag danig op z'n kop.

Dat is niet alleen het gevolg van

de 'talrijke evenementen, waarmee

het wielrenfestijn gepaard

gaat. Het komt ook door de verkeersmaatregelen

die nodig zijn

de feestelijkheden veilig te laten

verlopen.

Het merendeel van de feestelijkheden

vindt plaats op en bij de

Kerklaan. Het deel van de weg

tussen Curtevenneweg en Parklaan

wordt 's morgens om half

tien al voor het verkeer afgesloten.

De buspen van Centraal Nederland

rijden om via de E. Mooylaan

en Koninginneweg.

Om alles soepel en glad te laten

verlopen, geldt op de wegen waar

de wielerkaravaan passeert, de

hele dag een parkeerverbod. Dat

betreft niet alleen de Kerklaan,

maar ook de aanlooproute en de

route die de renners volgen op

hun twee omlopen van ruim tien

kilometer door de gemeente.

In de loop van de midalt wordt

het allemaal menens. Om drie uur

wordt de Kerklaan afgesloten en

de rest van het parcours in de gemeente

verkeersvrij gemaakt. De

verwachting is dat de wielrenners

's-Graveland tegen een uur of vier

bereiken.

Zij naderen de gemeente vanuit

Oud-Loosdrecht via de 's-Gravelandse

Vaartweg. Met het passeren

van de 's-Gravelandse brug

over het Hilversums kanaal rijden

ze 's-Graveland binnen. Over de

Emmaweg gaat het parcours richting

Kerklaan.

Na de eerste passage van de

Kerklaan volgen nog tweede

rondjes over Kwakel, Herenweg,

Stichts en Hollands End, Loodijk,

Noordereinde, Klapbrug en Koninginneweg.

Omstreeks half vijf

wordt de echte aankomst op de finishlijn

verwacht.

De wielerkaravaan, ongeveer

150 renners groot, verlaat Kortenhoef

de volgende middag voor

de laatste etappe van Olympia's

Tour. Na het startschot, om twee

uur op de Curtevenneweg, gaan

de renners via Kerklaan, Smidsbrug,

Leeuwenlaan, Oude Meentweg

en Spanderslaan op weg naar

Uitgeest.


Adviessnelheid aangepast: nu 50 km/uur

Maatregelen 's-Graveland op

levensgevaarlijke kruising

's-GRAVELAND — Op last

van het college van burgemeester

en wethouders van de

gemeente 's-Graveland is afgelopen

donderdag een grote

waarschuwing op het wegdek

van de Leeuwenlaan aangebracht,

vlak voor het punt

waar de laan overgaat in de 's-

Gravelandseweg. Het gaat om

de gevaarlijke kruising bij de

Oude Meentweg, waar ongeveer

anderhalve maand geleden

een fietsende scholiere uit

Kortenhoef verongelukte. Op

het wegdek is het verkeersbord

dat verkeer waarschuwt

voor overstekende fietsers geschilderd.

De levensgevaarlijke oversteekplaats,

waar veel scholieren

van onder meer het Comenius

College dagelijks gebruik

van maken, is al tijden onderwerp

der discussie bij de gemeenten

's-Graveland en Hilversum.

De kruising ligt namelijk

vlak bij de grens van

beide gemeenten. Officieel is

het echter grondgebied van

Hilversum.

Maatregelen

Dat er actie ondernomen

moest worden, was al tijden

duidelijk. Na het dodelijk ongeval

van anderhalve maand

geleden werd de discussie over

het bewuste kruispunt weer

aangezwengeld en ditmaal

met iets meer resultaat. Talloze

verontruste scholieren

schreven de toenmalige wethouder

Hugo Versloot van Hilversum

brieven, waarin • zij

maatregelen eisten die aan de

gevaarlijke situatie een einde

moeten maken. De gemeente

's-Graveland heeft inmiddels

actie ondernomen. Naast de

grote waarschuwing op het

wegdek is ook de adviessnelheid

voor het verkeer vanuit

's-Graveland in de richting

van Hilversum aangepast.

Vlak voor de bocht, die door

veel weggebruikers met veel te

hoge snelheid wordt genomen,

wordt automobilisten geadviseerd

hun 'snelheid te verminderen.

Voorheen was de adviessnelheid

zestig kilometer

per uur, maar sinds kort is dat

vijftig kilometer per uur.

Verbetert

„Met deze combinatie van

maatregelen hopen we dat de

situatie bij de kruising verbetert.

Of de gemeente Hilver-

• Op het wegdek van het gevaarlijke

kruispunt Leeuwenlaan,'s-Gravelandseweg.bij

de Oude Meentweg

is donderdag een grote

waarschuwing aangebracht.

Verkeer wordt geattendeerd

op overstekende

fietsers.

sum nog maatregelen gaat

treffen, is nog niet bekend.

Mar met de maatregelen die 's-

Graveland 'genomen heeft,

willen wij onze betrokkenheid

tonen. Er zijn immers een' heleboel

scholieren uit onze gemeente

die in Hilversum naar

school gaan en dagelijks gebruik

maken van die kruising",

aldus een woordvoerder

van de gemeente 's-Graveland.


iesje Wolters met poppenbeurs in Kostenhoef

oppenogen hebben

FOTO: NIESJE WOLTERS

• Jongenskopje, een antieke Heubach

uit 1910.

„Deze zomer

voor me-

Inter- zelf weer modepoppenma-

view ken, creatief

te zijn, naast

het organiseren

van pop-

door Ita penbeurzen."

Dat is de

Verwey wens van

poppenmaak- I

ster Niesje Wolters van Bemmel.

Het opzetten van die beurzen

in Nederland en daarbuiten

en het helpen uitgeven van boe- I

ken en bladen op poppen- en berengebied

laten daarvoor weinig

ruimte. Iets wat ze niet al te

erg betreurt. Haar atelier is een

begrip in Nederland en daarbuiten

en dat vergoedt veel, zo niet

alles.

„Het is zalig om bekend te zijn.

Poppenmaken is een vak geworden.

Daar heb ik hard aan moeten

werken."

meestal een ziel

Atelier Niesje Wolters van Bemmel

houdt zondag een poppen-

beurs in De Dobber in Kortenhoef.

Kijken naar poppen uit nylon

en tricot, zeemleer en klei,

houtpasta en papier maché, porselein

en gips. Of wat techniek

opsteken, want de aanwezige poppenmaaksters

leggen graag uit

hoe dat in zijn werk gaat: een

kopje boetseren of beschilderen,

het maken van hoedje of pruikje.

De nieuwe collecties van de

maaksters beloven volgens Niesje

Wolters van Bemmel weer veel. Zo

zijn de internationaal bekende

sprookjes-poppenmaakster Bets

van Boxtel en de bekende 's-Gravelandse

Marguérite van Eyk met

haar karakterpoppen aanwezig.

Gedachten

En aspirant poppenmaaksters

kunnen thuis meteen aan de slag,

want moeilijk verkrijgbare materialen,

stofjes en bandjes, patronen

en kantjes: het is er allemaal.

Voor liefhebbers van poppenhuizen

is er een uitgebreide miniaturenstand

en niet te vergeten een

keur aan beren, antieke poppen

en natuurlijk een poppendokter.

„Een pop is rondom, niet vlak

als een schilderij. Poppen leven, je

kunt tegen ze praten, hun ogen

hebben meestal een ziel. Het lijkt

alsof ze je volgen met hun blik.

Dat raakt mensen, zoiets als het

geloven in kabouters, als je ze

ziet. Datzelfde hebben antieke

poppen. Die hebben een heel leven

achter de rug, lang niet altijd bij

hetzelfde gezin. Dat voel je en als

je naar die ogen kijkt, vind je je

eigen gedachten erin terug", al-

dus Niesje Wolters (60), die ruim

een jaar geleden van Oud-Loosd-

recht verhuisde naar de Veluwe.

. . . .

„zon twintig Jaar geleden begon

ik met het maken van damespoppen.

Bij Marijke van Melle-

Man. Afschuwelijk lelijk als je ze

nu ziet. Naïef geboetseerd rond

een tempex bol. Dun neusje, ogen

te hoog, volkomen uit verhouding.

Later ga je je eigen stijl zoeken.

Met m'n opleiding modeltekenen

ging ik duá modelfiguren

maken. Lesgeven en demonstreren

om meer cursisten te krijgen,

volgden later."

„Poppen zijn er altijd geweest.

Poppenmaken is een vorm van

kunst. Ik zou het iedereen willen

aanraden. Je hebt een doel in je

leven. Als je iets schept, doet het

er even allemaal niet toe. Zelfs

ben ik ervan overtuigd, dat ziekten

en kwalen dan minder vat op

een mens hebben", vindt Niesje,

die samen met echtgenoot Max

meer dan een dagtaak heeft aan

de beurzen en wat daaromheen

hangt.

„De jaren maken dat je er ervaring

in krijgt. Van de concurrenten

ben ik de oudste en de grootste.

Wij hebben de auteurs van

vijftig door ons uitgegeven poppenboeken.

Inderdaad bepaal ik

wie van de vaste kern poppenmaaksters

aan een beurs meedoet.

Iedere beginneling is nog

een amateur. Door les te nemen

van een steeds betere maakster,

gaat die amateur steeds met kleine

beetjes vooruit. Ze worden opgevoed

om steeds beter te kijken.

Maar plaatselijke maaksters kunnen

altijd meedoen."


Teken- en schilderweken op

's-Gravelandse buitenplaatsem

HILVERSUM — Net als andere

jaren worden ook dit jaar

teken- en schilderweken georganiseerd

op de landgoederen

van Natuurmonumenten. Op

deze 's-Gravelandse buitenplaatsen

wordt uiteraard in de

natuur gewerkt.

De weken vinden plaats van

maandag 8 tot en met vrijdag

12 juni, van maandag 15 juni

tot en met vrijdag 19 juni en

van maandag 22 juni tot en

met vrijdag 26 juni. De kosten

bedragen voor leden van Natuurmonumenten

f 125,-- per

week, voor niet-leden f 150,--.

De weken worden begeleid

door Herman Tjepkema, eerstegraads

teken- en schilderdocent

aan de Hogeschool voor

de Kunsten te Utrecht.

Voor nadere informatie en/

of aanmelding kan men telefo-

nisch contact opnemen met

035-834378 (maandag van

10.00-13.00 uur, donderdag

van 19.00-20.00 uur).


Straatvoetbal op Berestein

• De jeugd, van acht tot een jaar

of dertien, trad gistermiddag aan

op sportpark Berestein voor het

's-Gravelandse stratenvoetbaltoernooi.

Een dag eerder speelden de

senioren hun eerste wedstrijden.

Het evenement is bedoeld voor gelegenheidsvoetballers.

Niet het

clublidmaatschap, maar de onderlinge

band van de spelers is bepalend

voor deelname. Straatteams,

familie-teams, een bedrijfsteam en

een borreltafelteam doen mee aan

het toernooi. Onder de jeugd valt

het animo wat tegen, maar is het

toch gelukt vijf teams bij elkaar te

sprokkelen. Zondag worden de finales

gespeeld. Dat heeft tot gevolg

dat de Zeskamp op Berestein

pas kan beginnen, als het beste

jeugd-straat voetbalteam bekend

is.

K:JO: TON KASTERMANS


FOTO. TON KASTERMANS

• Burgemeester Kozijn overhandigt een deelnameformulier en de daarbij

behorende 25 gulden aan J. B. Landwaart van de Kortenhoefse Extramarkt.

Burgemeester Kozijn bijt spits af

Startsein hulpactie

voor arm Roemenië

KORTENHOEF - Burgemeester

W. J. Kozijn van 's-Graveland

heeft gisteren het startsein

gegeven voor de voedselpakkettenactie

van de stichting Het

Gooi helpt Roemenië.

Bij de supermarkt aan de Julia,

naweg in Kortenhoef kocht hij

het eerste pakket voor de zending

die begin augustus naar Roemenië

gaat.

De deelnameformulieren voor

de actie worden volgende woensdag

huis-aan-huis verspreid in de

gemeente 's-Graveland. Vanaf die

dag nemen de drie spuerMárkten,

die aan de actie deelnemen, de formulieren

en bijbehorende betalingen

in ontvangst nemen. De for-

Inulieren zijn ook bij de winkels

verkrijgbaar.

Het is mogelijk zowel een heel

(f 25,-) als een half (f 12,50) pakket

te sponsoren. Wie een heel

pakket betaalt, kan naam en

adres meesturen naar Roemenië.

Dat biedt een ruime kans op het

ontstaan van een vriendschapsband

met het gezin dat het pakket

ontvangt.

De stichting Het Gooi helpt Roemenië

richt zich rechtstreeks op

de armsten in het land aan del

monding van de Donau. Medewer- 1

kers van de stichting zien er op

toe dat de hulppakketten inderdaad

terecht komen' bij de mensen

die er behoefté aan hebben.

Daarmee is het een brede actie,

die in zijn geheel aan de Roemenen

ten goede komt. De de inhoud

van ,de hulppakketten - rijst,

bloem, bonen, macaroni en spaghetti,

suiker, lucifers, melkpoeder,

peper, afwasmiddel en lampen

- wordt tegen kostprijs geleverd

door de drie supermarkten

(Extramarkt, Gijsmarkt én Spar).


Kortenhoef klaar voor

komst Olympia's Tour

(Van onze sportredactie)

KORTENHOEF — Naarmate

Olympia's Tour steeds verder op

het slotweekeinde afkoerst, neemt

niet alleen in het peloton, maar

ook in Kortenhoef de nervositeit

toe. Morgen en zondag is het dorp

alweer voor het derde achtereenvolgende

jaar aankomst- en vertrekplaats

in de etappewedstrijd

voor amateurs.

Was Olympia's Tour in 1990 en

1991 — toen op doordeweekse dagen

— al een grote publiekstrekker,

morgen worden nog veel meer toeschouwers

op de Kerklaan verwacht.

Daar ligt de eindstreep van

een etappe, die om half twee in

Zaltbommel is gestart. De eerste

passage van de finish door de coureurs

wordt even voor vieren verwacht.

De coureurs rijden vervolgens

tweemaal de plaatselijke omloop

Kerklaan, Kwakel, Herenweg,

Stichts End, Hollands End, Loodijk,

Noordereinde, Klapbrug, Koninginneweg,

Kerklaan.

De hele dag is Kortenhoef trouwens

al toneel van festiviteiten. Zo

is er bijvoorbeeld om 14.00 uur een

dikke-bandenrace voor de plaatselijke

schooljeugd, worden op een podium

bij sporthal De Kwakel een

Tourquiz en enkele optredens verzorgd

en geeft muziekvereniging

BMOL in dorpshuis De Dobber de

gehele dag invulling aan de 'Nationale

dag van de muziek'. Mede hierdoor

is het niet mogelijk om —

naast de etappe-aankomst — in de

directe omgeving van de Kerklaan

nog een criterium voor regionale

amateurs te laten verrijden.

Op zondag klinkt op de Curteven-

.neweg om 14.00 uur het startschot

voor de slotetappe van Olympia's

Tour, die het peloton via Bussum,

Huizen, Blaricum en Lelystad naar

Uitgeest voert.


1010: 1UN KASTERMANS

• Fietsen van allerlei slag werden ingezet bij de dikke-bandenrace. De dunste bandjes van het land zouden

twee uur later over de Kerklaan spuiten.


Kortenhoef rekent op

Profronde

ervais Knaven stelt eindzege in Olympia's Tour veilig

KORTENHOEF - Dat de kaas

die etappewinnaar Wietse Veenstra

uit handen van burgemeester

Wim Kozijn mocht ontvangen

door de zon zijn oorspronkelijke

ronde vorm verruild had

voor een zeshoekige, mocht de

pret allerminst drukken. Na al- 1

les wat er in de voorgaande dagen

was misgegaan in Olympia's

Tour, was het slechts een

peuleschil. Waar de 41-ste ronde

voor de door vergissingen geplaagde

landelijke organisatie

en de 'geflikte' Litouwer Kestu-

tis Stakenas op een deceptie uitliep,

was Kortenhoef stralend

middelpunt in het zonder incidenten

verlopen slotweekeinde.

door

Edward Swier

Wietse Veenstra, eerder deze

ronde al eens gehuldigd als rapste,

klopte zaterdagmiddag op de

Kerklaan in Kortenhoef zijn tien

medevluchters, met wie hij tijdens

de eerste van twee plaatselijke

omlopen aan de aandacht van

het flink uitgedunde peloton was

ontsnapt. De slotetappe, die gistermiddag

in Kortenhoef startte,

werd gewonnen door de Belg Stefan

Sels In het algemeen klassement,

sinds vrijdagavond aangeyoerd

door Servais Knaven, veranderde

hoegenaamd niets.

Leon van Bon, de nummer twee

in de rangschikking, schikte zich

zaterdagmiddag al enigszins berustend

in de rol van runner-up.

Bij de start van de voorlaatste rit

had de jonge coureur uit Apel-

I doorn nog de illusie een aanval op

de leiding te kunnen doen, maar

de gehele dag zat klassementsaanvoerder

Knaven 'keurig' in

het wiel van zijn concurrent, met

wie hij op de wielerbaan in Barcelona

straks eendrachtig een greep

naar olympisch eremetaal zal

doen. „Net, zwaan-kleef-aan. Ik

geef hem natuurlijk geen ongelijk,

maar het betekent voor mij

wel dat het hierbij blijft. In de

laatste etappe zal ik dit verschil

niet meer goed kunnen maken",

klonk het zaterdag met veel zelf-

kennis uit Van Bons iholid. Knaven,

wachtend op zijn beUIrt bij de

dopingcontrole: „Ik vond het eigenlijk

maar wat eng zo tussen

de wielen. Iedere dag hebben we

aangevallen. Als je dan ineens zo

defensief moet rijden, kost dat

weliswaar veel minder kracht,

maar ben je aan de streep minstens

zo moe. Het is zaak continu

attent te blijven. Bovendien zijn je

spieren niet meer gewend aan

zo'n manier van koersen", aldus

de pas 21-jarige renner uit Zevenaar,

die in de komende maanden

slechts twee doelen heeft: het halen

van zijn laatste propedeusetentamen

economie op 16 juni en

het veroveren van een medaille in

Barcelona op de individuele achtervolging,

begin augustus.

Cees Schouten heeft als voorzitter

van de Stichting Sportpromotie

Kortenhoef, die voor het derde

'jaar samen met de Gooise wielerclub

De Adelaar de aankomst verzorgde,

heel andere zaken aan

zijn hoofd. De Kortenhoever liet 's

avonds tijdens de ontvangstreceptie

van het landelijke comité - het

traditionele 'kralen uitwisselen' -,

weliswaar geen onvertogen woord

horen, 's middags was hij iets genuanceerder.

„Ik ben gewoon dik

tevreden. Maar, ik vraag me af

hoe je nog meer mensen kan trekken.

Want verbaasde ik me de eerste

keer al dat er niet vele, vele

tienduizenden kwamen, ook nu

vond ik dat er - zeker omdat we

een huis-aan-huis verspreide zondekrant

hadden gemaakt - best

meer mensen hadden kunnen

.taan kaan. Olympis Tour heeft, zo

nu gewoon, toch niet zo'n

tstraling als de Profronde van

nederland".

Publiek geheim

Het is een publiek geheim dat

Schouten in 1993 graag een etappe-aankomst

van de professionele

equivalent van de amateurronde

in Kortenhoef wil. Sterker, hij rekent

er al stiekem op. Voor '92

had de voormalige garagehouder

al een toezegging. De afstand tussen

de mogelijke etappeplaatsen

Kortenhoef en Veendam was echter

net te groot, waarna Schouten

het rondecomité tegemoet kwam

en zijn kandidatuur vrijwillig introk.

Hij verwacht nu min of

meer een bedankje van het profronde-bestuur,

dat bovendien in

het bezit is van een 'vergelijkend

warenonderzoek' tussen drie mogelijke

aankomstplaatsen in Midden-Nederland.

Kortenhoef komt

in dat rapport als de ideale kandidaat

naar voren.

„We hebben dit jaar voor het

eerst een aantal evenementen in

Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen

aan elkaar gekoppeld. Dat

bevalt uitstekend. Een hele feestweek

lijkt mij een niet meer dan

logisch vervolg. Zelf zou ik graag

rond de opening van de nieuwe

sporthal, in augustus 1993, een

wielerkoers, een criterium, willen

organiseren. Ook de Profronde

van Nederland valt altijd zo rond

die tijd. Dus...", aldus Schouten,

die dan ook hoopt af te zijn van de

- - - —

soms - in zijn ogen - pietluttige

wensen en eisen van de organisatie

van Olympia's Tour. „Ikzelf

ben aardig perfectionistisch,

maar soms word zelfs ik niet

goed. Nu was het kopieerapparaat

dat we voor de uitslagenverwerking

hadden neergezet, weer niet

snel genoeg. Er staat in het draaiboek

dat er eentje moet zijn die

veertig kopietjes per minuut

draait. Die van ons haalde de 35.

Of we er dus nog eentje hadden...".


Burgemeester Kozijn, de gehele

dag - niet alleen vanwege zijn stevige

postuur; maar ook wegens

zijn allerminst bobo-achtige en

daarom juist zo prijzenswaardige

manier van 'handelen en wandelen

- nadrukkelijk aanwezig, is

inmiddels door de bocht. „Ik blijf

erbij dat de amateurs echte wielersport

bieden, terwijl de profs

zo'n ronde toch vooral zien als

voorbereiding op bijvoorbeeld een

WK. Ook ik ben er nu echter wel

achter dat Kortenhoef jaarlijks

een wielerevenement moet hebben.

En dan heb ik het niet over

'slechts' een criterium, maar over

zo'n etappekoers. Als de Stichting

Sportpromotie Kortenhoef graag

wil dat dat de Profronde wordt,

dan zal ik me daar niet tegen verzetten",

aldus de eerste burger

van 's-Graveland, die blij is dat na

het ter ziele gaan van het plaatselijke

profcriterium „Kortenhoef

en de wielersport nu alweer drie

jaar zo nauw met elkaar verbonden

zijn".

FOTO: TON KASTEF1MANS

• Met een merkwaardige grimas gaat Wietse Veenstra in Kortenhoef als eerste over de eindstreep.


Ankeveens hegemonie doorbroken

's-Graveland wint

dit jaar zeskamp

's-GRAVELAND - De Ankeveense

hegemonie tijdens de

zeskamp van de gemeente 's-.

Graveland is doorbroken. Voor

het eerst in de zevenjarige geschiedenis

van het evenement

belandde de hoofdprijs niet bij

een Ankeveense ploeg. Dit keer

was het team van aannemer

Boomgaard uit 's-Graveland het

sterkst.

Burgemeester W. Kozijn reikte

's avonds de prijzen uit op het

sportcomplex van sv 's-Graveland.

En passant kreeg deze vereniging

een alarminstallatie en computer

aangeboden door haar Club van

Honderd. Na vele inbraken in de

kantine, zal dit waárschuwingssysteem

zeer goed van pas komen.

Precies 341 deelnemers waagden

zich de hele dag aan allerlei

merkwaardige bezigheden, zoals

lopen op een lange skiplank, een

hindernisbaan, volleybal met gebruik

van een bijzonder hoog net

en allerlei waterspelen. Ook moes-

ten de sportievelingen al 'limbodansend'

onder een lange lat door.

Uiteraard onder begeleiding van

de Braziliaanse lambadamuziek.

De spelletjes zijn alle bedacht

door H. van der Burgt, geestelijk

vader van de 's-Gravelandse zeskamp.

Hij kan met voldoening terugkijken

op het spektakel, al

was het alleen maar vanwege het

uitstekende weer. „Ik geloof dat

we hier pas één keer slechte omstandigheden

hebben gehad", aldus,Van

der Burgt. „Ik blijf echter

altijd optimistisch. Want ook

bij slecht weer, vinden de deelnemers

het toch prachtig."

De velden van sv 's-Graveland

vormden gistermiddag ook het

decor van de straatvoetbalfinales.

Bij de jeugd versloeg het Kortenhoefse

KFC Ajax plaatsgenoot

Fleurop Boys na het nemen van

strafschoppen. In de seniorenklasse

bleek het Hilversumse/'s-

Gravelandse Jan Poortboys te

sterk voor Groenhoven uit Kortenhoef:

5-1.


Kortenhoef

gul voor

Litouwers

KORTENHOEF - Tijdens

Olympia's Tour werd dag in

dag uit, van het Belgische

Zottegem tot in Klazienaveen,

gecollecteerd voor een

tehuis in de Litouwse hoofdstad

Vilnius, waar geestelijk

gehandicapte kinderen verblijven.

Echter niet in Kortenhoef.

Toch was juist daar

de opbrengst hoger dan waar

ook.

De Litouwse wielerploeg,

met in hun midden voormalig

klassementsaanvoerder Stakenas,

liet in elke etappeplaats

de collectebus rondgaan voor

het goede doel. De Stichting

Sportpromotie Kortenhoef

dacht echter dat collecteren in

Kortenhoef - waar naast het

wielerfestijn ook talrijke andere

evenementen werden gehouden

- de Litouwers weinig op

zou leveren en schonk

f 250.00.

Dat bracht het balletje aan

het rollen. Tijdens de officiële

ontvangstreceptie op zaterdagavond

stelden achtereenvolgens

ook de Industrie- en Ambachtskring

en Dextro-ploegleider

Leo van Etten, dolgelukkig

met de etappezege van

'zijn' Wietse Veenstra, 250

piek beschikbaar. Anderen

konden evenmin achterblijven,

waardoor - onder het tevreden

toeziend oog van de vice-minister

van Volksgezondheid van

Litouwen C. Norkus - alsnog

liefst f 1250,00 in de collectebus

verdween.

Gistermiddag voegde de

juist die dag 84 jaar geworden

miljonair Dennis Klopper, een

Nederlander die in de jaren

twintig al in de karavaan van

Olympia's Tour meereed en tegenwoordig

in de Verenigde

Staten woont, daar voor de

start nog grif tienduizend gulden

aan toe.


Kuikenroof in Kortenhoef

• Twee grote rennen naast het

huis, en niets er in. Dat overkwam

afgelopen weekend de Kortenhoefse

familie Kaljee. Niet

minder zal 29 kuikens verdwenen

zonder een spoor achter te laten.

„Ze waren zes weken oud. Ik heb

ze zelf uitgebroed, in de broedmachine.

Daardoor konden ze ook zo

makkelijk gestolen worden. Zulke

FOTO: TON KASTERMANS

kuikens geven geen kik en er was

geen moederkloek bij om op ze te

passen", aldus een ontdane mevrouw

Kaljee.


Vroeg uit de

veren voor

dauwtrappen

KORTENHOEF - Natuurliefhebbers

die op Hemelvaartsdag

willen dauwtrappen

in Kortenhoef moeten

vroeg uit de veren. De wandeltocht

door onder meer

moerasgebiéden begint om

vijf uur, maar deelnemers

kunnen tot zeven uur starten.

De organisatie heeft een

wandeling uitgezet in samenwerking

met Natuurmonumenten.

De trip wordt onderbroken

door twee vaartochten over de

Kortenhoefse plassen. Waterdichte

schoenen zijn aan te bevelen,

omdat de moerasgebieden

drassig zijn.

Het startbewijs geeft recht

op een consumptie en kans op

een kleine prijs. Kinderen tot

twaalf jaar krijgen in ieder geval

een verrassing. De wandelaars

starten bij de Hervormde

kerk aan_ de Kortenhoefsedijk.

Volwassenen betalen vier gulden,

kinderen tot twaalf jaar

twee gulden. Het geld is voor

het behoud van het oude kerkje.

Meer informatie bij S. Luyer:

035-63019.


Minstens drie, misschien vier

Ankeveen ste

in met plateaus

op Stichts End

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

ANKEVEEN - Het nieuwe Stiehts End krijgt minstens drie, misschien

zelfs vier verkeersplateaus. Daar is de Ankeveense bevol-

' king het gisteravond, tijdens de tweede hoorzitting over de reconstructie

van het Stichts End, over eens geworden. De wethouders

Torsing en De Kloet verwachten dat de uitkomsten van bijeenkomst

vrijwel onveranderd in de definitieve plannen worden verwerkt.

Het besluit daarover is vanmorgen gevallen..

De drie verkeersplateaus, ver-

' keersdrempels ter grote van een

"complete kruising, komen te liggen

op de kruisingen van het

"-Stichts End met de Frans Fennis-

- hof, de Arnout Voetlaan en de

Josef Lokinlaan. De rijkelijk met

belangstellenden en belanghebbenden

gevulde zaal van het Wapen

van Ankeveen was het daar

3gauw over eens.

". Kopschuw geworden door negatieve

ervaringen op Kortenhoefse-

- "dijk en de Kerklaán gaf het colle-

-ige van b en w aanvankelijk de

voorkeur aan een verkeersdrempelloos

Stichts End. Ook met visuele

belemmeringen, zoals schijn-

. bare

vernauwingen en verande-

2ringen van wegdek, zou het verkeer

in toom gehouden kunnen

;.^;worden. Initiatieven van de bevolking

deden het college van stand-

:elount veranderen.

Een belangrijke factor in de

snelle en soepele besluitvorming

was het drietal dat de bijeenkomst

van gisteravond leidde. Achter de

groene tafel dit keer geen gemeentelijke

vertegenwoordigers,

maar de indieners van het alternatieve

plan: Gijs van Rijn, Frans

Peters en Godewijn Aldershoff.

De gemeente had ze de vrije hand

gegeven, tot en met zelfs zes verkeersbelemmeringen.

Om de automobilisten

niet nodeloos te ergdren

kwamen zij in hun plan uit op

maximaal vier.

Kruising

• De meeste tijd werd besteed aan

het vierde plateau. Mede met het

oog op de nabijheid van de peuterspeelzaal

en de Josef Lokinbasisschool

was deze gedacht in het

hart van het dorp, de kruising

van Stichtse . 1 End. en Stichtse

Kade. Een comité van omwonen-

den tekende daar echter heftig

verzet tegen aan.

De woordvoerder van het comité

schilderde een schrikbeeld van

verstikkende benzine- en oliedampen,

piepende remmen en bonkende

banden. Het vroeg de gemeente

het Ankeveense verkeersprobleem

bij de wortel aan te pakken: het

dorp tijdens de spits afsluiten

voor doorgaand verkeer en buiten

de spits een maximum snelheid

van 40 kilometer per uur invoe-

ren.

Hun dorpsgenoten noch de le- 1

den van het college van b en w namen

die bezwaren en alternatieven

echt serieus. Met uitzondering

van de 'bonkende banden'.

Wethouder TOrsing: „We hebben

afgesproken dat bij voorkeur niemand

tegen zijn zin een drempel

pal voor z'n deur krijgt. Dus ook

hier niet."s

Of, en zo ja hoe, die vierde

drempel zijn beslag krijgt, is vanmorgen

beslist. Getwijfeld werd

'gisteravond tijdens het napraten

tussen opschuiven naar het Holland

End, naar uitrit van de

school of naar de Dammerkade.

In beide gevallen worden de oude,

op de momumentenlijst staande

woningen op de kruising ontzien


• Een rijk gevulde zaal koos gisteravond voor drie of vier verkeersplateaus in Ankeveen.

FOTO: TON KASTERMANS


Enige en algemene kennisgeving.


Dankbaar dat we haar zolang in ons midden

mochten hebben, is na een liefdevolle verpleging

in het Verzorgingscentrum „Oudergaard"

te Kortenhoef, toch nog onverwacht

van ons heengegaan onze lieve moeder,

schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

CORNELIA KOELINK-HENDRIKS

weduwe van

Johannes Richardus Koelink

op de leeftijd van 89 jaar.

27 mei 1992.

Correspondentie-adres:

A. J. Koelink,

Kortenhoefseclijk 106,

1241 LV Kortenhoef.

Jan

Ab en Tiny

Annie en Gerard

Truus en Henk

Kees en Ria

Wil en Antoon

Klein- en

achterkleinkinderen

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van

het Verzorgingscentrum „Oudergaard" Oudergaarde

1 te Kortenhoef. Gelegenheid tot

condoleren aldaar vrijdagavond van 19.30 tot

20.00 uur.

De H. Eucharistieviering zal worden gehouden

zaterdag 30 mei a.s., 's morgens om

10.45 uur, in de Parochiekerk van de H.

Antonius van Padua, waar ze is gedoopt en

getrouwd, aan de Kerklaar te Kortenhoef.

De begrafenis zal aansluitend plaats hebben

op het R.K. Kerkhof aldaar.


Imca lost startschot Drie Dorpenloop

• De vijfjarige Janniek de Jong

uit Hilversum wist het niet zeker,

maar volgens zijn vader was 2,5

kilometer tot nu toe de langste afstand

die hij had gelopen. Gistermiddag

startte hij in de Drie Dorpenloop,

met rugnummer 24,

voor de drie kilometer. Een afstand

die hij in 15 minuten en 46

seconden aflegde. Daarmee werd

hij vijftiende. Totaal startten zo'n

250 deelnemers vanaf de Dobber

in Kortenhoef voor de Imca Marina'

Drie Dorpenloop. De zangeres,

wiens platenmaatschappij de recreatieve

loop sponsorde, loste

ook het startschot. Het was drie

jaar geleden dat de Drie Dorpenloop

voor het laatst was gehouden.

Volgens mede-organisator

Martijn van den Brand is het een

evenement dat volgend jaar zeker

weer doorgaat. „Dan staat het ook

op de agenda van de Koninklijke

F010: TON KASTERMANS

Athletiek Unie"„ aldus Van den

Brand. Dit jaar werd ook voor het

eerst de halve marathon gelopen.

De winnaar werd Ruud van den

Broek uit Bussum. Hij liep de 21

kilometer in 1.17.55. Lieke van

Beek was de snelste dame in

1.37.27. De 12 kilometerwinnaar

was Rokus uit Hilversum in

44.36. De snelste vrouwelijke

deelneemster, Heidi van der Marel,

eindigde in 53.25.


Jongeren tuinieren

in Pinksterweekend

's-GRAVELAND - Jongeren

kunnen zich in het pinksterweekend

in de natuur uitleven

tijdens een kamp op de 's-Gravelandse

boerderij Land en Bosch.

Het-kamp staat open voor jongeren

tussen de vijftien en dertig

jaar. De activiteiten worden op

touw gezet door de Werkgroep

van Kampbegeleiders van het Instituut

voor Natuurbeschermingseducatie.

Het instituut richt zich

op het kweken van groenten en

fruit, zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen

te gebruiken.

De deelnemers verrichten over-

dag tuinwerkzaamheden, zoals

schoffelen, aardappels rooien en

het schonen van sloten. 's Avonds

wordt de deelnemers meer 'groenkennis'

bijgebracht Het pinksterkamp

begint vrijdagavond 5 juni

rond half negen en eindigt maandagmiddag

8 juni om drie uur. De

deelnemers slapen in een grote

tent, maar mogen ook een eigen

tentje meenemen. De kosten bedragen

zeventien gulden voor het

hele weekend.

Informatie en opgave via de telefoonnummers

072-151477 (Bas)

of 02208-96113 (Ilona).


Gulden per inwoner voor rampenfonds

's-Graveland geeft

voor de aardbeving

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De gemeente

's-Graveland stelt een gulden

per inwoner beschikbaar voor

het rampenfonds voor de slachtoffers

van de aardbeving in Limburg.

Na een roerig debat heeft

de raad daar woensdagavond toe

besloten, tegen het nadrukkelijk

advies van het college van b

en w in.

Het voorstel werd ingediend

door de voorman van de

PvdA/PSP-fractie. F. Staal. Hij

kreeg de coalitiefracties CDA en

Dorpsbelangen zo ver, dat zij het

advies van hun wethouders negeerden.

Met het besluit sluit 's-Graveland

zich aan bij een gebaar van

de gemeente Noord-Oostpolder.

Het, college van b en w wilde de

oproep dit voorbeeld te volgen

naast zich neerleggen. „Hier is

geen gemeentelijk of 's-Gravelands

belang bij betrokken", pasten

b en w het gangbare beleid in

dit soort zaken toe.

Het CDA en Dorpsbelangen waren

aanvankelijk van plan zich

mokkend bij deze afwijzing neer

te leggen. „Jammer dat u geen gebaar

wil maken", zei CDA-woordvoerder

B. Kemp nog. Tot Staal

aankondigde er een concreet voor-

stel van te zullen maken. Het college

kreeg de steun van de VVD

en Algemeen Belang. Waar het

geld vandaan moet komen, is nog

niet duidelijk. Staal suggereerde

de post onvoorzien van de begroting

daarvoor te gebruiken. Burgemeester

Kozijn herinnerde hem

er aan dat daarin dan, met nog

acht maanden voor de boeg, niet

meer dan 25.000 gulden resteert.


Sporters vroeg

naar huis in

's-Graveland

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Buitensporters

komen volgend seizoen

vroeger thuis, als ze 's

avonds in 's-Graveland spelen.

Ondanks aanvankelijk

verzet heeft de gemeenteraad

besloten dat lichtmasten op

sportvelden voortaan om elf

uur uit moeten zijn. Het besluit

wordt met ingang van

het winterseizoen '92-'93 van

kracht.

De nieuwe regeling treft alle

sportterreinen binnen de gemeente.

Tot nu toe hebben alleen

drie tennisclubs, gebruikers

van het nieuwe complex

op sportpark Berestein, tegen

het voorstel bezwaar gemaakt.

De andere verenigingen kunnen

zich kennelijk vinden in

de pogingen van de gemeente

hinder voor zowel omwonenden

als de natuur te beperken.

Een poging van het CDA de

sluitingstijd te verschuiven

naar middernacht, leed schipbreuk.

De fractie kreeg slechts

steun van H. de Kloet (Dorpsbelangen).

Diens fractievoorzitter

Voigt, steunde het collegevoorstel,

net als de rest van

de gemeenteraad.


FOTO: TON KASTERMANS

• Tussen vijf en zes uur startten de meten van de elfhonderd wandelaars gistermorgen vanaf het kerkje

in Kortenhoef voor het jaarlijkse dauwtrappen.

KORTENHOEF - Ruim elfhonderd

deelnemers startten gistermorgen

tussen vijf en zes uur

voor het jaarlijkse dauwtrappen

in Kortenhoef. Ook dit jaar weer

georganiseerd door de leden van

de hervormde buitengewone

wijkgemeente Kortenhoef, in samenwerking

met Natuurmonumenten.

Dankzij het schitterende

weer was het evenement ook

dit jaar weer een groot succes.

De jaarlijkse terugkeer van de

inmiddels beruchte 'muften, piepkleine

insecten die onder de huidhaartjes

kruipen en dan steken,

was voor deze moerasmuggen ook

Wandelaars

staan op voor

dag en dauw

weer succesvol, maar volgens

mede-organisator S. Luyer was

die hinder verdwenen zodra de

zon tegen zes uur opkwam.

De deelnemers vertrokken vanaf

de hervormde kerk aan de Kortenhoefsedijk

en onderbraken

hun tocht weer voor twee boottochtjes

over de Kortenhoefse

Plas. Rond twaalf uur kwam de

laatste deelnemer terug bij het

kerkje.

Het dauwtrappen trekt ieder

jaar meer deelnemers. Luyer: „Zes

jaar geleden begonnen wij met

vierhonderd deelnemers. Verleden

jaar waren dat er rond de duizend.

Nu zijn het er weer honderd

meer. Uiteraard werkt ook het

weer mee, maar er blijkt toch

steeds meer animo voor te zijn."

De inkomsten waren nog niet

geteld, maar zoals gebruikelijk

worden die gebruikt voor het onderhoud

van het Kerkje aan de

Kortenhoefsedij k .


wandelexcursie naar

landgoed 'Gooilust'

HILVERSUM - Bij het informatiepaneel

van het landgoed Gooilust

aan het Zuidereinde in 's-

Graveland start zondagochtend

om tien uur een wandelexcursie

van ongeveer twee uur. Deze

wordt georganiseerd door bezoekerscentrum

Corversbos van Natuurmonumenten.

Op Gooilust staat nu de unieke

collectie rododendrons in volle

bloei. Rond de eeuwisseling heeft

de toenmalige eigenaar Frans

Blaauw uit alle delen van de wereld

bijzondere bomen en planten

aangevoerd en op Gooilust geplant,

waaronder tientallen soorten

rododendrons. Deze waren

meestal uit het Verre Oosten afkomstig.

Natuurmonumenten

heeft de afgelopen jaren veel onderhoud

gepleegd in de rododendronvallei;

er zijn onder meer hele

groepen vernieuwd en bijgeplant.

Corversbos heeft voor de komende

weken nog meer excursies

op het programma staan: 13 en

28 juni en op 11 en 26 juli. Aanmeldingen

voor excursies kan telefonisch:

((035)217886. Het bezoekerscentrum

Corversbos ligt

aan het einde van de Vaartweg bij

het begin van de Beresteinseweg.

More magazines by this user
Similar magazines