juli PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

juli PDF - Historische Kring In de Gloriosa

Zestig jaren samen slapen

VE S f VI

FOTO: TON KASTERMANS

• Op een gegeven moment gaan de jaren toch tellen. Daarom werd twee jaar geleden na 58 jaar het abonnement

op De Gooi- en Eemlander beëindigd en bleef gisteren de viering van de diamanten bruiloft van het

Kortenhoefse echtpaar &kap.__sDorrestijn e

beperkt tot de familiekring. Maar het was daardoor niet minder

gezellig in de vroegere tuinderswonmg aan De Kwakel, waar het bejaarde paar nu al zestig jaar woont. „En

zet er ook maar in dat we nog steeds samen slapen. Ik heb altijd van het leven gehouden en ook van de vrouwen,

maar vooral van die ene naast me. Ook al is ze veel te bescheiden", vatte de bruidegom zestig jaar lief

én

9

leed samen.


Rechter rekent man daad niet aan

Kortenhoever gaat

vrijuit na agressie

AMSTERDAM, HILVERSUM -

De Amsterdamse rechtbank

heeft een 35-jarige man uit Kortenhoef,

die een inwoonster van

Hilversum ernstige verwondingen

toebracht, gisteren ontslagen

van rechtsvervolging.

De man was volgens de rechtbank

tijdens zijn agressieve uitbarsting

volledig ontoerekeningsvatbaar

en kan daarom niet wor-

' den gestraft. De rechtbank sluit

zich met zijn oordeel aan bij de

psychiatrische rapportage, die

eerder over de man werd uitgebracht.

Een gedwongen psychiatrische

opname die deskundigen aanvankelijk

hadden geadviseerd. achtte

de rechtbank niet meer op zijn

plaats. omdat de man inmiddels is

genezen van de psychose waaraan

hij leed. De Kortenhoever, een

Bosnische vluchteling die zijn

psychose in de oorlog opliep,

raakte op 10 september bij een

verkeersincident op de Kerkbrink

te Hilversum buiten zichzelf. Hij

sloeg een 52-jarige Hilversumse

autobestuurster met één slag een

jukbeen- en een oogkasbreuk . plus

een hersenschudding.

Naderhand bleek dat de man absoluut

niet wist wat hij had gedaan.

Tegen de tijd dat hij werd

berecht, had hij echter een succesvolle

behandeling in een psychiatrisch

ziekenhuis achter de rug.


Ankeveense

ouderen eren

Blommesteijn

ANKEVEEN - De Ankeveense

Ouderensoos heeft K. Blommesteijn

de Ouderentrofee 1995 toegekend.

De wisselbeker met oor-

Londe werd hem dinsdagmiddag

werhandigd door soosvoorzitter

nevrouw Bijloo.

De trofee wordt toegekend voor

succesvolle verrichtingen En als

sodanig beschouwen de oudere

nkeveneners de succesvolle terugkeer

van de tachtigjarige

Blommesteijn aan het biljart, nadat

hij vorig jaar bij een ongeluk

zijn arm brak.

De ouderen van het dorp komen

elke dinsdagmiddag bijeen in Het

Wapen van Ankeveen. De trofee

werd vorig jaar voor het eerst toegekend.

Hij ging naar Chris Torsing,

voor diens opmerkelijke prestaties

op het groene biljartlaken.


, Bedroefd, maar met een gevoel van

-grote dankbaarheid dat wij hem zo lang

mochten behouden, delen wij mede dat

.. rustig van ons is heengegaan onze

lieve vader en opa

WILLEM SMEERDIJK

weduwnaar van

Gesiena Maria Vermeulen

eerder weduwnaar van

Gerarda Cornelia Maria Koelink

25 mei 1910

4 juli 1995

Kortenhoef: Wilma en Gert

Slappendel-Smeerdijk

Peter en Mariska

Martijn

André

01,csCiAl9n11°ef: Annemarie Smeerdijk

's-Graveland: Jan-Willem énNilly

Smeerdijk-valden Bosch

Helen en Fred

Louise en Wichard

Hendrik-Jan

Kortenhoef: Christa en Frcm;

SchoonenberOmeerdijk

Roel

Zuidereinde 3,

1243 KG 's-Graveland.

Pnz,%1.7„ader en opa is thuis opgebaard.

lérifrrgelegenheid tot condoleance

donderdag 6 juli, van 19.00

tot 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 7

juli om 13.00 uur op de Algemene

Begraafplaats aan de Beresteinseweg te

:'!%:GráVéland.

Teven gelegenheid tot condoleren direct

na de teraardebestelling in „Paviljoen

Wildschut" aan de Vreelandseweg 50 te

Hilversum.

Tot „onze • diepe droefheid hebben wij

op 4 'juli' 1995 afscheid moeten nemen

van onze dierbare zwager en oom

WILLEM SMEERDIJK

Heemstede:

W. Vermeulen

W. A. K. Vermeulen-Reijmerink

Hilversum:

J. Vermeulen

H. M. Vermeulen-Spit

's-Graveland:

H. Vermeulen

M. Vermeulen-De Geus

Hilversum:

A.-Vermeulen

H. P. Vermeulen-Ouderdorp

Westervoort:

S. W. ter Stal

A. C. ter Stal-Vermeulen

Hilversum:

J. Vermeulen

A. C. Vermeulen-van Ginkel

Baarn:

A. Zwanenburg

H. H. Zwanenburg-Luijer

en neven en nichten


Totaal overdonderd

FOTO: TON KASTERMANS

• Totaal overdonderd was de 's-GravelAndse Johanna Mol-Neef (70) gistermiddag.

Ze staat al ruim veertig jaar in de winkel op Noordereinde

243 en dat wilden haar klanten en andere belangstellenden niet ongemerkt

voorbij laten gaan. Ze kreeg er tranen' van in de ogen. Ook burgemeester

W.. Kozijn was even van de partij. Hij had een koninklijke

onderscl2eiding meegenomen: de eremedaille in zilver verbonden aan

de Orde van Oranje Nassau. De streetba.nd van BMOL zorgde voor een

vrolijke noot. „U begrijpt dat ik niet voor. elke, zeventigjarige mijn

ambtsketen omhang, maar dit heeft een speciale reden", zo zei Kozijn.

De ouders van Johanna Mol begonnen in 1919 met de zaak, waar nog

steeds - huishoudelijke artikelen, speelgoed en cadeaus worden verkocht.

Kozijn roemde de wijze waarop de winkelierster altijd voor haar

klanten klaarstaat. „En de klanten gaan bijna altijd tevreden de winkel

uit", zo wist hij.


FOTO: TON KASTERMANS

• De vlag van het gemeentehn is 's-Graveland ging vanochtend halfstok in verband met de begrafenis van de

gesneuvelde oud-plaatsgenoot Van Renssen.

LOENEN (Nieuwsdienst, ANP)

- Met beperkte militaire eer is

vanochtend op het Nederlands

Ereveld in Loenen op de Veluwe

de zaterdag in Srebrenica omgekomen

VN-militair Raviv van

Renssen begraven.

De begrafenis van de 25-jarige

soldaat uit Hilversum werd bijgewoond

door honderden mensen,

onder wie veeLhooggeplaatste militairen.

Namens de gemeente Hilversum

was loco-burgemeester E.

Weijers aanwezig. Ook burgemeester

W. Kozijn van 's-Grave-

VN-soldaat

met militaire

eer begraven

land, Ravivs geboorteplaats, was

bij de begrafenis. Bij het gemeentehuis

van 's-Graveland hing vanochtend

de vlag 1 - 121fstok.

Soldaat eerste klasse Raviv van

Renssen bemande zaterdag de ob-

servatiepost Foxtrot in de moslimenclave

Srebrenica. Toen de post

werd aangevallen door de Bosnische

Serviërs trokken de Nederlanders

zich terug. Bij het passeren

van stellingen van het Bosnische

regeringsleger raakte Van

Renssen dodelijk gewond. De soldaat

heeft in zijn testament gevraagd

om een begrafenis op het

ereveld in Loenen, dat wordt verzorgd

door de Oorlogsgravenstichting.

Het is voor zover bekend

de eerste keer dat in Loenen

een echte begrafenis plaatsvindt.


Raviv van Renssen naar ereveld

F T : • KAS RMANS

• Raviv van Renssen uit Hilversum heeft gisteren op het ereveld in Loenen op de Veluwe zijn laatste rustplaats gekregen. De zaterdag in Srebre

nica gesneuvelde VN-soldaat werd op eigen verzoek met militaire eer begraven. VN'ers die met Raviv in Bosnië hadden gediend en op verlof zijn

in Nederland, droegen de kist naar het sobere graf. Vele honderden mensen namen daar vervolgens afscheid van Raviv.


Blauwhelm Raviv van Renssen begraven

• Blauwhelmen dragen de kist met het stoffelijke overschot van soldaat eerste klas

Raviv van Renssen (25) uit 's Graveland naar zijn laatste rustplaats op het militaire ereveld

bij het Veluwse Loenen.

Achter de kist de moeder van Raviv met zoon en dochter.

I

FOTO: JAN STAPPENBELD

Van een onzer

verslaggevers

LOENEN, vrijdag

Onder grote belangstelling

van

familie, militairen

en vrienden is

gistermiddag de

gesneuvelde

blauwhelm Raviv,

van Renssen uit 's

Graveland begraven.

De soldaat eerste

klas vans

Dutchbat, die afgelopenweekeinde

dodelijk werd

getroffen door een

granaat van het

Bosnische regeringsleger,

is conform

zijn wens

met beperkte militaire

eer begraven

op het ereveld bij

het Veluwse Loenen.

Tijdens de

plechtigheid betuigde

minister

Voorhoeve van

Defensie namens ,

de regering zijn

medeleven met de

nabestaanden. Na- 1

mens de familie

herdachten zus

Zoila (18) en vader

Kees van Renssen

de gesneuvelde

Raviv in korte toespraken. „Ik

zal je moed en doorzettingsvermogen

gebruiken in de rest

van mijn leven", zo sprak Zoila.

Volgens humanistisch legerraadsman

is beroepsmilitair

Raviv gedood door de mensen

die hij wilde beschermen. Hij

werd tijdens de door de Serven

beloofde vrije aftocht beschoten

door het Bosnische re-


Eenzaam maar niet alleen is toch nog

onverwacht inaeslapen 1

PETRUS LOUIS SPRONG

* 24 november 1912 † 13 juli 1995

Uit aller naam:

J. M. Verhoeve

Correspondentie-adres:

Moleneind 49,

1241 NJ Kortenhoef.

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzorging

„Den Hull" aan de Utrechtseweg

11 te Hilversum. Gelegenheid tot condoleren

en afscheidnemen aldaar op zondag

16 juli van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 17 juli om 10.30 uur in aula 2

van het crematorium „Daelwijck", Floridadreef

7 te Utrecht-Noord (Overvecht).

1


Na een leven vol toewijding en zorg

voor zijn gezin is rustig ingeslapen mijn

lieve man, onze vader, schoonvader,

groot- en overgrootvader

NICOLAAS GITSBERTUS JOHANJES

VAN KRALINGEN

Nico

* 23 februari 1917 i 14 juli 1995

Hilversum:

H. van Kralingen-Nieuwenhuizen

Kortenhoef:

Ton en Ank

Huizen:

Coba en Jan

Laren:

Nico en Marina

Hilversum:

Piet en Hanneke

Hilversum:

Anne en Mieke

Hilversum:

Yvonne en André

Hilversum:

Henriëtte

Klein- en

achterkleinkinderen.

Ericastraat 67,

1214 EK Hilversum.

Mijn man en onze vader is opgebaard in

het uitvaartcentrum van de Gooische

Uitvaartverzorging 'Den Hull' aan de

Utrechtseweg 11 te Hilversum.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen

aldaar op dinsdag 18 juli van

19.15 tot 19.45 uur.

Geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op woensdag 19 juli om 12.00 uur

in het crematorium 'Den en Rust' aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoleren na

de plechtigheid in de ontvangkamer

van het crematorium.

Zij die geen rouwkaart hellen ontvangen

gelieve deze advertentie als

zodanig te beschouwen.


Twee gewonden op Vreelandseweg

i

FOTO: TON KASTERMANS

• Op de VreélanC seweg ter h oogte van Kortenhoef zijn gistermiddag twee gewonden gevallen. Een 28-jarige

An2sterdammer die met zijn auto in een slip raakte, kwam terecht ap de andere weghelft. Een uit de richting

Amsterdam komende auto, bestuurd door een 33-jarige inwoner van Ouderkerk aan de Amstel, greep

de slippende wagen in de flank. Beide bestuurders zin met onbekend letsel opgenomen in het ziekenhuis

van Hilversum.


ongeluk Vreelandseweg

KORTENHOEF — Een 33-jarige man uit Ouderkerk a/d Amstel en een 28-jarige automobilist uit

Amsterdam, zijn dinsdag na een aanrijding op de Vreelandseweg met onbekende verwondingen

afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk ontstond toen de Amsterdammer, komende vanuit

Hilversum, remde in de slip raakte. Zijn auto kwam dwars op het weggedeelte voor tegemoetkomend

verkeer tot stilstand en werd geramd door de bestuurder uit Ouderkerk a/d Amstel. (Foto:

Lisette Knoop).


En gij, ga heen naar =zw bestemming

en rust tot uw bester=ing

en herrijs voor uw bestemming

aan het einde der dagen

Kalm en rustig gleed uit ons midden

weg onze lieve

DINA ROELANDA CONSTANTIA HANA

(DREUN)

5 maart 1910 17 juli 1995

'Huize Brugchelen',

Noordereinde 38,

's-Graveland.

Correspondentie-adres:

Minister Hartsenlaan 2a,

1217 LS Hilversum.

Namens de familie:

Franca Evers-Hana

Hermi Hana

Dreum is overgebracht naar het rouwcentrum

'Van Vuure' aan het Melkpad

21a te Hilversum, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zalworden gehouden

vrijdag 21 juli a.s. om 10.30 uur in de

Remonstrantse Kapel. `s-Gravelandseweg

144 te Hilversum.

De teraardebestelling zal aansluitend

tegen 13.30 uur plaats vinden op de

Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg

te Lochem.

Voorafgaand aan de dienst 'is er van

9.45 uur tot 10.15 uur gelegenheid om

afscheid van Dreum te nemen en de

familie te condoleren in voornoemde

Remonstrantse Kapel te Hilversum.


Overnachten mag toch

op boot in Wijde Blik

KORTENHOEF - De gemeente

's-Graveland onderneemt geen

speciale actie in verband met

rattenoverlast op de eilanden in

de Wijde Blik. Dat wil zeggen

dat er geen verbod komt om in

een afgemeerde boot bij de eilanden

te overnachten.

Dat heeft het college van b en w

besloten. Daarnaast heeft de politie

het verzoek gekregen om een

regelmatiger controle op het kam-

peerverbod voor de eilanden zelf

uit te voeren. Het is namelijk wel

toegestaan in een afgemeerde boot

te slapen, maar een tent op de wal

valt onder het kampeerverbod.

Waterrecreanten klaagden eind

vorige week over een rattenplaag

op de drie eilanden in de oostelijke

hoek van de plas. Een gemeentelijke

woordvoerder zegt dat wel

meevalt: „Een Fiamelen is het echt

niet. Dus is 'een verbod ook niet

nodig".


C. Veenman

uit raad

's-Graveland

's-GRAVELAND - Carel Veenman

verlaat de gemeenteraad

van 's-Graveland. Het VVDraadslid

heeft op doktersadvies

besloten zijn zetel met onmiddellijke

ingang ter beschikking te

stellen. Veenman (65) kwam in

maart in de raad, nadat zijn

voorgangster E. van Hall-Hruijt

onverwacht terugtrad.

Het is nog niet bekend wie Veenmans

opvolger wordt. De eerstvolgende

op de kieslijst van de VVD

is fractie-assistent en partijsecretaris

W. Hafkamp. Deze had in de

jaren zeventig al zitting in de

raad, maar toen namens de Christelijk

Historische Unie, die later in

het CDA opgeging.

Hafkamp heeft laten weten twee

Weken de tijd te nemen om tot een

besluit te komen. Als hij bedankt

staat J. van Rijn voor de keus zijn

entree " in de gemeentepolitie te,

maken.

Veenman was niet bereikbaar

voor een toelichting op zijn besluit.

Hij kwam in 1990 voor het

eerst in de raad. Hij viel vorig jaar

net buiten de boot, toen zijn partij

bij de raadsverkiezingen een een

zetel moest inleveren.


Laatste Kerkeveiling voor In de Gloriosa

Restauratie van

'Antonius' door

acties verzekerd

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De Vrienden van Antonius houden op de bestaan.

De stichting die zich sinds 1984 met veel succes heeft ingezet

voor onder meer de restauratie van de St. Antoniuskerk aan de

Kerklaan in Kortenhoef heeft zijn doel meer dan bereikt. Daarom is

besloten de organisatie op te heffen. Echter niet zonder een waardig

afscheid in de vorm van de twaalfde en laatste Kerkevefting, waarvan

de opbrengst ten goede komt aan de historische kring In de Gloriosa.

De jaarlijkse Kerkeveiling is al

die jaren het visitekaartje geweest

van de Vrienden. Met het goede

doel voor ogen zijn zij run geslaagd

de 's-Gravelandse Kortenhoefse

gemeenschap bij elkaar

een klein half miljoen gulden uit

de zak te kloppen. Een deel is opgegaan

aan de noodzakelijke kosten,

maar de verwachting is dat

op 30 september de nettogrens

van drie ton wordt overschreden.

Antonius-vriend Jan Koster

somt op: „Aan het restauratiefonds

hebben wij 121.000 gulden

geschonken. Daarna hebben we

twee veilingen, oftewel 42.000

gulden. gehouden voor de herbouw

van het orgel. Voor het jongerenproject

van pater Lute in Vitoria

is in vier veilingen 100.000

gulden ingebracht. En we hebben

negenduizend gulden geschonken

aan kleinere projecten."

Koster en Lex Soeters, een andere

actievoerder van het eerste

uur, maken er geen geheim van

dat de bestuurlijke samenvoeging

van de katholieke kerken van

Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst

den Berg op de achtergrond

heeft meegespeeld in het opheffingsbesluit.

Soeters: „Onze

kerk is klaar en eigenlijk zijn er

geen andere doelen meer. Maar in

Nederhorst staan ze voor de - restauratie

van de Mariakerk. Wij

hebben geholpen bij de kerkeveiling,

die daarvoor in april is gehouden."

Het Kortenhoefse kerkeveilinglokaal

is steeds de bloemenhal geweest

van de gebroeders Steenvoorden

aan de Emmaweg. Met de

hulp van veertig tot vijftig vrijwilligers

lukte het steeds weer

een even grote als sfeervolle veiling

te organiseren. Waarbij het

veel minder ging om de waarde

van de kavels dan om het zo hoog

mogelijk opdrijven van de inzet.

Jan Koster: „De eerste kavel is

de trendsetter, weten we nu. Elf

jaar lang is dat een kapotte barometer

geweest. Meestal was één

van de Vrienden de koper. En al

liep de prijs op tot soms wel vijf,

zeshonderd gulden, het jaar daarop

lag die barometer er weer."

Legendarisch is ook het wagenwiel,

dat jaar in jaar uit werd ingebracht.

Zelfs als 'onzichtbare

kavel', toen het een keer niet op

tijd was teruggevonden. Ook de

diensten die steeds , onderdeel uitmaakten

van de veiling droegen

elk jaar weer bij tot de hoge opbrengst

van de veiling. Het record

staat echter op naam van een een

symbolische pijp van het orgel

van de Antonius, dat vijfduizend

gulden in het laatje bracht.

De laatste veiling wordt gehouden

in samenwerking met het comité

Bouwstenen voor In de Gloriosa.

De vereniging heeft zich

diep in de schulden gestoken voor

het nieuwe verenigingsgebouw

dat afgelopen winter in gebruik

werd genomen. Het comité heeft

met onder meer een loterij en de

verkoop van een videofilm over

oud-Ankeveen een aantal geslaagde

acties achter de rug. Met een

klinkend Kerkeveilingresultaat

hoopt het In de Gloriosa ook financieel

weer op het droge te

brengen.

r^-^rvrhi5 r , r7 ,^

4 0.


Hafkamp nieuw _

raadslid

's-Graveland

's-GRAVELAND - VVD-fractie-_ j

assistent en partijsecretaris W.

Hafkamp volgt het gemeentet

raadslid C. Veenman op. Veen- -

man stelde vorige week op dok;

tersadvies zijn zetel in de 's-Gravelandse

gemeenteraad ter beschikking.

Hafkamp was de eerstvolgende

op de VVD-kieslijst, d e voor de

functie in aanmerking kwam. Het

is .voor Hafkamp niet de eersté -

keer dat hij in de gemeenteraad

reChekomt, In de jaren zeventig

had hij ook zitting naamens de

Christelijk Historische Unie, die.

later in het CDA opginz.


Open brief van BLOK over twee huizen

Oud-Kortenhoef

bezorgd over

prijs woningen

(Van onze verslaggeefster Simone Stevens)

KORTENHOEF - De prijs van de twee te bouwen woningen bij de

Oude School aan de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef wordt zo hoog

dat inwoners van Kortenhoef buiten de boot vallen. Daarom moet de

gemeente 's-Graveland niet zonder aanbesteding in zee gaan met

één aannemer, die ook de verkoop van de woningen regelt.

Dat stelt de stichting BLOK (Behoud

Leefbaarheid Oud-Kortenhoef)

in een open brief aan het college

van burgemeester en wethouders

van 's-Graveland. „De stichting

BLOK streeft op die plek

naar betaalbare huizen. Er moet

worden geprobeerd de kosten

enigszins in de hand te houden",

licht voorzitter H. de Kloet (tevens

raadslid Dorpsbelangen) het epistel

desgevraagd toe.

De stichting ziet liever dat de

bouwtekeningen en de grond samen

worden verkocht aan inwoners

van Kortenhoef. Die dan op

hun beurt zelf een aannemer zoeken.

Volgens de stichting zorgt

een aannemer die ook de verkoop

gaat regelen alleen maar voor hogere

kosten, omdat hij een extra

schakel vormt. „Naar verluidt

deelt de gemeente nu in een eventuele

overwinst", spreekt BLOK

verder haar bange vermoedens

uit.

Volgens De Kloet heeft het college

bovendien de voorkeur voor

één aannemer, omdat de werk-

zaamheden dan beter te controleren

zijn. „Maar dat maakt weinig

uit, of je nou één of twee aannemers

controleert...", zegt hij.

De woningen gaan vermoedelijk

rond de zes ton kosten. De oorspronkelijk

geschatte prijs van

vier ton is omhoog gegaan als gevolg

van de vervulling in de bodem.

De grond wordt daarom één

meter diep afgegraven en vervangen

door schone aarde. De overige

vervuilde grond wordt met een

betonnen plaat afgesloten.

Overdreven

VVD-wethouder D. 't Hoen

(ruimtelijke ordening) reageerde

vanochtend desgevraagd namens

het college van 's-Graveland. Volgens

hem komt het college de volgende

maand met een voorstel

aan de gemeenteraad om één aannemer

in de arm te nemen. Dat de

woningen onnodig. duurder worden,

vindt hij overdreven gesteld:

„We hebben het hier over huizen

van rond de zes tcn. Of die nou

5,5 of 6,5 kosten, dat maakt in die

categorie niet zoveel uit. Het zijn

geen sociale woningen. De grond

is vervuild en voor het afvoeren

daarvan is de gemeente verantwoordelijk.

Dat heeft de provincie

ons ook duidelijk gemaakt. Daarom

willen we één aannemer."

Volgens 't Hoen worden de woningen

overigens gedurende drie

maanden aangeboden aan ingezetenen

van de gemeente 's-Graveland.

Worden ze in die tijd niet

verkocht, :dan worden ze daarna

op de vrije markt aangeboden.

„We zijn best realistisch. Je probeert

het meest voor je waar te

krijgen, maar de vraag is of je dat

meet doen met gemeenschapsgeld

en gemeentegronden", zegt De

Kloet. De open brief eindigt dan

ook met het verzoek aan de raadsleden

om zich goed te bedenken

als hierover een collegevoorstel

wordt gedaan. De stichting hoopt

dat er een besluit komt waarin

alle partijen zich kunnen vinden.

De grond wordt verkocht om

een deel (tWee ton) van de restauratie

van dè oude school te bekostigen,

een plan dat de stichting

lanceerde. BLOK wist de benodigde

450.000 gulden voor de restauratie

op tafel te krijgen.


GESNEUVELDE SOLDAAT

SREBRENICA

C)N DER VUUR _BOSMIE

lieóierica

Drina IIERCEGOVINA „

j_S URM

MONTENEGRO

Brattinc

ZATERDAG 8 juli

Nederlandse blauwhelm

bil post Foxtrot gedood

ZONDAG 91uli

Bosnische Serviërs

omsingelen observatieposten

28 Nederlandse VN-soldaten

afgevoerd naar kazerne in

Bratunac.

'?a - KROATIË

Q: :Pot ca

jt

BESCHER1,40A1

,) GEBIED 1

.

iiks stoten door richting

Srebrenica

, 4,

c Sr,ebraniea

=observatie- D^

postdA Vrn

zijn codenamenl

0 , VERVOLG VAN PAGINA 1

Raviv tekende na zijn

dienstplicht een meerjarig

contract bij de luchtmobiele

brigade. Afgelopen januari

reisde hij af naar Bosnië.

„Echt bang was hij niet; hoe-

, wel hij natuurlijk wel een testament

heeft gemaakt", ztj.

weet zijn vriend en oud-buur

0 101 5

-omsingelde of i0

veroverde post

ta.

0 M TELEGRAAF

- Vanwege zijn unieke collectie

Brits oorlogsmaterieel

speelde Raviv vorig jaar een

prominente rol bij de herdenking

van de bevrijding van

Arnhem. Samen met enkele

vrienden marcheerde, hij,' in

,origineel Brits oorlogstenue

gekleed, apetrots de stad in,

• Raviv, die volgens dorpsge-'

noten geen contact meer had

" met zijn vader;koos na zijn

man B. Wallenburg uit 's-Gra- mavo-opleiding in Hilversum

velend te' melden. Ondanks voor een carrière in het leger.

het leeftijdsverschll van 25 Hij specialiseerde zich in het

jaar beschouwde de vijftiger richten van mortieren, iets

Raviv als een kameraad. „Hij

waarmee hij tijdens zijn

kwam hier voor zijn verblijf in

diensttijd kennis had ge-

Bosnië vrijwel dagelijks over maakt.

de vloer."

Het duo deelde dezelfde „Dat hij naar Bosnië moest,

passie: het verzamelen van beschouwde hij als onderdeel

materiaal uit de Tweede We- van zijn werk", aldus Wallenreldoorlog.

De collectie uniburg. Hij zag Raviv nog toen

formen, wapens en andere at- deze in april met verlof in Netributen

nam zulke imposante derland was. „We spraken er

vormen aan dat Raviv en Wal- nog over hoe belachelijk het is

lenburg enkele veelbezochte dat de VN-militairen bij een

tentoonstellingen in het Gooi incident eerst moeten praten

organiseerden.

of weglopen voordat ze een

schot mogen lossen", aldus

een zoon van Wallenburg.

Dorpelingen vragen zich af

waarom Raviv bovenop de

pantserwagen zat toen hij

werd beschoten. „Je zou toch

denken dat je dan binnen

blijft." Wallenburg,denkt het

antwoord te weten: „Hij wilde

iedereen altijd helpen, ik denk

dat hij de omgeving wilde verkennen

voor de chauffeur."

Met de moeder van Raviv, die

niet met buitenstaanders over

de dood van haar zoon wil praten,

heeft de bevriende familie

zaterdagavond al contact gehad.

„Defensie heeft haar beloofd

dat Raviv een militaire

begrafenis krijgt, waar hij in

zijn testament om vroeg."


door Roy Klopper ,„,

's-GRAVELAND,maandag

nog maar een week hoefde

Raviv van Renssen te dienen

zou zijn gevaarlijke

taak in Srébierlia er op zitten

Afgelopen,_weekeinde kwam

de in 's-Graveland opgegroeide

blauwhelm èchter om het leven

bij een beschieting door het Bosnische

regeringsleger. Het was

een bewuste aanslag, daarvan zijn

de dorpsgenoten overtuigd. „yNmilitairen

dragen een kogelvrij

Vest en een helm. Eerischerpschutter

heeft met opzet van achteren

op zijn nekgericht.",

Het tragische nieuws is hard

aangekomen in het langgerekte

dorp onder de rook van Hilver-

sum.

,,We zijn diep geschokt", aldus

een geëmotioneerde burgemees-`

ter Kozijn. De volgens dorpelingen

integere en ondernemende

Raviv was er een bekend figuur.

Hoewel hij sinds kort met zijn

vriendin Petra samenwoonde in

een appartement aan het Hilversumse

Melkpad, was hij vaak bij

zijn gescheiden moeder, mevrouw

Prins.

• Raviv van Renssen

..gesneuveld..


's-GRAVELAND —

Terwijl de gemeente

een eigen onderzoek

laat uitvoeren naar de

verkeersproblematiek

in 's-Graveland, heeft

een aantal bewoners

het heft in eigen hand

genomen. Deze dorpelingen,

aangesloten bij

de Stichting Bescherm

's-Graveland en het

Comité Verkeersveiligheid

Zuidereinde,

houden -dezer dagen

een ianquéte. Ook hebben

de verontsgste

woners een handteke- - '

ningenactie opgezet.

De s-Gravelanders

zijn de verkeersoverlast

in hundorp meer

dan beu. Onder het

motto 'Nu of Nooit'

zijn zij nu in actie gekomen.

De actie wordt

gesteund door de

Werkgroep Reconstructie

Herenweg.

De enquêteformulieren zijn

uitgedeeld onder bewoners

van het Noordereinde, het

Zuidereinde, de Koninginneweg,

de Emmaweg, de Cannenburgerweg

en de Herenweg.

Op het formulier kunnen

de bewoners aangeven wat

volgens hen moet gebeuren om

een einde te maken aan de verkeersproblematiek.Bovendien

kunnen de bewoners zich

uitspreken voor of tegen de

aanleg van een fietspad langs

het < Zuidereinde. Tot slot

wordt ook de mening van de

bewOners gepeild over een mogelijke

afsluiting van andere

doorgaande wegen, al dan niet

volgens" ,het het Telematic-sys-

-,' De b - eWoners van de doorgaande'

wegen ijveren al jaren

voor de 'aanpak van de verkeersoverlast.

Vooral de bewoners

van het Noorder- en

Zuidereiride, die dagelijks zeven-

tot , negenduizend auto's

langs hun huis zien razen, hebben

het 'zwaar te verduren.

Voor die mensen is het nu echt

,'nu of nooit'. Eerder getroffen

maatregelen hebben volgens

de bewoners de pijn niet doen

verzachten.

Eerste stap

De gemeente 's-Gravelend

wil het Noordereinde (aan de

kant van de Loodijk) en het

Hollands End met behulp van

een flexibele afsluiting in de

spitsuren dichtgooien. Dit

wordt Telematica genoemd.

Alleen bewoners en belanghebbenden

krijgen een gratis

pasje of een zendertje in hun

voertuig om de afsluiting te

bedienen. Bedrijventerrein De

Slenk blijft gewoon bereikbaar.

De actievoerders staan

achter dit plan en denken dat

dit een goede oplossing is voor

de enorme verkeersoverlast.

Met hun actie willen de bewoners

ook duidelijk maken

dat het plan van de gemeeinte

een eerste stap is. Er zou naar

de mening van de actievoerders

ook iets gedaan moeten

worden aan de hoge snelheden

van het verkeer. De actie is ook

bedoeld op nogmaals aandacht

te vragen voor een jarenlange

wens van de dorpelingen, namelijk

de aanleg van een fietspad

langs het Zuidereinde. Vorig

jaar is hiervoor actie gevoerd

in de vorm van een -zeer

succesvolle- handtekeningenactie.

Lozebeloftes

De actievoerders hopen te

verkeersoverlast op

omgaande wegen als het

Zuider- en Noordereinde is

onderwerp van gesprek in

's-Greveland. De dorpelingen

zijn nuêll in actie gekomen

met een eigen enquête

en een handtekeningenactie.,

bereiken dat de gemeente

straks niet met loze beloftes

komt, maar dat er concreet en

slagvaardig wat aan de verkeersproblematiek

gedaan

wordt. Binnenkort worden de

uitslagen van de enquête en de

ingezamelde handtekeningen

aangeboden aan het gemeentebestuur

van 's-Graveland en

Rijkswaterstaat, die nauw betrokken

is bij het nu lopende

verkeersonderzoek.

More magazines by this user
Similar magazines