september PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl
  • No tags were found...

september PDF - Historische Kring In de Gloriosa

Geslaagde wedstrijden in Oud-Kortenhoef

Regen deert deelnemers

roeiwedstrij den amper

(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

KORTE1VHOEF — Buurtvereniging

Oud-Kortenhoef kan terugkijken

op geslaagde wedstrijden. Afgelopen

zaterdag werd voor het

vierde jaar geroeid op het Hilversums

kanaal terwijl deze maal ook

het zogenaamde tillingvaren in

het programma was opgenomen.

Ondanks het erbarmelijk slechte

weer wisten toch nog enkele honderden

belangstellenden de weg

naar het Dooie End te vinden.

De ochtenduren waren gereseveerd

voor het loodzware tillingvaren

in de sloot bij het talud van de

kanaalbrug. Een tiental deelnemers

waagden zich op het houten, drijvende

brugdeel om de oversteek te

wagen. Moeizaam en vaak hevig

schommelend bereikten alle "schippers"

zonder ongelukken de overkant.

Uiteindelijk bleek Mark Vlasblom

deze typisch Kortenhoefse

sport net iets beter te beheersen dan

David van de Velde en Jan Griffioen.

,

Vervolgens verplaatsten de deelnemers

en het publiek zich naar het

Dooie End waar het roeionderdeel

werd afgewerkt. In tegenstelling tot

het tillingvaren was het vrouwelijk

geslacht hierbij sterk vertegenwoordigd.

Niet minder dan 16 dames

bonden onderling de strijd aan terwijl

daarentegen "slechts" 12 heren

bereid bleken om de riemen vast te

pakken. ,

Wisselbeker

De organisatie had kosten nog

moeite gespaard om twee identieke

roeiboten op de kop te tikken waarmee

de deelnemers een traject van

ongeveer tweehonderd meter met

keerpunt moesten afleggen. De absolute

favoriet bij de heren was

voormalig dijkbewoner David Pos

uit Ankeveen. De laatste twee jaar

wist hij met overmacht beslag te

leggen op de eerste plaats en Pos

zou bij een eventuele herhaling hiervan

de wisselbeker mogen behouden.

Er werd op het Scherpst van de

snede gestreden om de beker toch

vooral in Kortenhoef te houden. Uiteindelijk

bleek Pos niet te Verslaan

zodat hij naast de herinneringsbeker

ook de glimmende wisselbeker

in ontvangst mocht nemen. Ron

Griffioen en. David van de Velde

kwamen slechts luttele seconden tekort

en moesten zich met respectievelijk

een tweede en derde plaats

tevreden stellen.

Bij de dames ging Alie Mur met

de hoogste eer strijken. Zij bleek te

sterk voor de jeugdige Margriet

Griffioen en haar zuster Tineke

Mur. Tijdens de tradionele prijsuitreiking

in de stal van Jacob Griffioen

zei voorzitter van de buurtvereniging

Oud-Kortenhoef Henk (van.

Pus) de Kloet: „Ik ben verheugd dat

het allemaal, ondanks het slechte

weer, zo goed verlopen is. Het tillingvaren

kunnen we misschien volgend

jaar vervangen door het tobbedansen."

Komende zaterdag sluit de

vereniging haar seizoen af met een

gondelvaart aan het Moleneind.


door Fred Lammers

Henry Munnig Schmidt voor zijn 'Hohenzollern'

Foto Erwin Tetheijen.


Normaal zijn ze opgeslagen

in stofvrije vitrines

bij Henry Munnig

Schmidt, thuis in Kor- .

lenhoef en bij zijn zoon in

Loenen. Geregeld worden

er exemplaren uitgeleend

aan het Scheepvaartmuseum

in Amsterdam en

soortgelijke instellingen

in het buitenland. Want

ook over de grenzen is

doorgedrongen dat de

scheepsmodellen die de

nu rustende tandarts vervaardigt

uniek zijn.

De maker zelf heeft er altijd heel

bescheiden over gedaan. Een

mens moet nu eenmaal een hobby

hebben en bij hem zijn dat

toevallig schepen en dat toegespitst

op het bouwen van tot in

de kleinste details verantwoorde

modellen. Secuur werk. Vandaar

dat Henry vaak jarenlang

bezig is met één model.

Nu hij. tachtig jaar is geworden

heeft hij zich laten overhalen

vijftien van zijn toppers - een

paar dagen te kijk te zetten. Dat

gebeurde vorige week in het,hervormde

kerkje in zijn woonplaats

Kortenhoef.

„Een week speelde ik voor kunstenaar"

grapt Henry. „En ik

vond het nog leuk ook te zien en

te horen hoe mensen op mijn

maaksels reageren." Zelf zou hij

niet over exposeren hebben gedacht.

Dat heeft zijn vrouw Totie

georganiseerd.

„Ik zit er dagelijks met mijn

neus bovenop als mijn man met

die scheepsmodellen bezig is. Ik

weet wat er allemaal voor moois

is ontstaan. Daarvan moetje anderen

ook laten genieten. Vandaar

dat ik vorig jaar langs mijn

neus weg eens heb gevraagd bij

de stichting 'Kunst aan de dijk',

hier in Kortenhoef, of ze met die

scheepsmodellen van Henry iets

konden doen. Ze waren er meteen

enthousiast over en zo hebben

ze nu ter gelegenheid van

hun eerste lustrum mijn man

zover gekregen", vertelt Totie.

Zeilen .

Zij is zelf ook aangestoken doór

het modelbouwvirus. Henry: „Er

zijn weken dat ik dagelijks van

's morgens vroeg tot 's avonds

laat met die schepen bezig ben.

Als je vrouw daar geen aardigheid

in heeft wordt het werken

heel moeilijk." De inbreng van

mevrouw Munnig Schmidt bestaat

vooral uit het vervaardigen

van de zeilen voor de sche-

pen. Dat is evenmin een sinecure.

In zo'n scheepszeil, waarvoor altijd

oud linnen wordt gebruikt,

vaak een oude boerenkiel, zitten,

duizenden steekjes. Het linnen

ervoor moest in sommige gevallen

speciaal op breedte worden

geweven. Verder helpt Totie bij

het twijnen van touw. Om te

kunnen beschikken over het

juiste materiaal moet het oude

ambacht herleven.

Nog heel onlangs heeft Henry

een model van een Vollenhovense

schokker vervaardigd, een

scheepstype dat in de zeventiende

eeuw in Blokzijl en Kuinre

werd gebouwd. Daarmee kwam

het aantal modellen dat hij op

zijn naam heeft staan op 41. Zelf

denkt Henry dat het daarmee

welletjes is, hoewel ... Totie, wijzend

op haar man: „Je kunt het

bij hem nooit zeggen. Hij is wel

eens meer van plan geweest er

mee te stoppen. Maar als hij in

oude boeken gaat snuffelen en

aan het tekenen slaat, dan weet

ik wel hoe de zaken ervoor staan.

Het zou me niks verbazen als het

binnenkort weer zover is."

Maar aan echt groot werk zal

Henry zich niet meer wagen. „Ik

heb last van staar. Ze hebben me

aangeraden me daaraan te laten

opereren, maar daar voel ik weinig

voor. Ik kan gewoon nog heel

goed zien. Het is alleen dat fijne

werk dat me moeilijker afgaat.

Me op mijn leeftijd aan mijn

ogen laten behandelen, met de

kans dat het verkeerd uitpakt

... Dan ben ik nog veel verder

van huis."

Elk scheepsmodel heeft zijn eigen

verhaal, vandaar ook dat

Henry geen echte voorkeuren

heeft. Een heel speciale binding

heeft hij met het model van zijn

'Hohenzollern'.

Achttien jaar

„Daaraan heb ik achttien jaar

gewerkt. Er zitten meer dan

16 000 arbeidsuren in. Een

prachtig schip. Ik was er al van

onder de indruk toen ik er als

jongetje van acht mee werd geconfronteerd

op de ENTOS, de

Eerste Nederlandse tentoonstelling

op scheepvaartgebied, die in

1913 in Amsterdam werd gehouden.

Uit die tentoonstelling, die

vier maanden duurde, is in 1916

het Nederlands Scheepvaartmuseum

ontstaan.

De 'Hohenzollern' was eigendom

van de Duitse keizer Wilhelm de


Tweede. Maar oorspronkelijk

was het een Hollands model, ten

geschenke gegeven aan koning

stadhouder Willem de Derde.

Via vererving kwam het in handen

van de Duitse keizers. In

1944 is het model verloren gegaan

toen de Russen het paleis

'Mon Byon' in Berlijn, waar het

stond opgesteld, bombardeerden.

Het is mij blijven boeien. In het

begin van de jaren zestig ben ik

op zoek gegaan naar beschrijvingen

en bouwtekeningen. Die

heb ik gevonden, evenals haarscherpe

detailfoto's. Aan de

hand daarvan heb ik de 'Hohenzollern'

herbouwd.

„Iedereen die het oorspronkelij-

ke model heeft gekend zegt: zo

was die. Zelfs de tachtig kanons

op het schip staan er weer in

koper gegoten". Alleen over zo'n

kanon deed Henry een paar weken.

En nog is de 'Hohenzollern'

niet klaar. „Altijd weer ontdek je

oneffenheden. Ik blijf aan mijn

modellen sleutelen. Je moet het

nooit af willen hebben, maar blij

zijn dat je er nog een uurtje aan

mag werken."

De moeite waard is ook de 'Cortenhoer,

een model van het

fluytschip of galjoot, dat volgens

Henry's eigen woorden in 1658

werd gebouwd in opdracht van

„een paar rijke jongens uit 's

Graveland". Het schip werd ingezet

in de Indische archipel

voor goederenvervoer. Er is verder

het model van de 'Aemilia'

het schip waarop Maarten Harpertsz.

Tromp in 1639 voer toen


hij de slag bij Duins won. Het is

vervaardigd van kerse- en eikehout.

Complete keuken

Je ziet het er niet direct aan af,

maar alsje binnenin de scheepsmodellen

zou kunnen kijken zou

je merken dat ook aan de inrichting

is gedacht. Zo heeft de 'Hohenzollern'

een complete keuken

waarin zelfs de oudhollandse

tegeltjes niet ontbreken. Op

de Monnickendammer slof is het

bundek zichtbaar uitgesleten

door de klompen van de bemanning.

„Dat was ook zo bij de botter

die ik in 1943 in de haven van

Monnickendam ontdekte."

De afgelopen dagen hebben bezoekers

van de tentoonstelling

Henry wel eens gevraagd hoe hij

kon zien dat zijn modellen goed

waren. Zijn lakonieke antwoord

was steevast: „Door ze te water

te laten."

Van zijn maaksels is er in elk

geval één verloren gegaan. Dat

was het model van zijn eerste

schip, de vrijbuiter 'Jan Haring'

waarmee hij de Loosdrechtse

Plassen opging.

Henry toont met foto's uit de

jaren twintig hoe stil het toen

nog op de plassen was. „Het model

van dat schip had ik als trekpleister

uitgeleend aan een

kroeg in Loosdrecht. Daar ging

het bij een brand verloren. Ik

heb het niet opnieuw willen maken.

Eén keer is leuk. Maar dan

is de lol eraf. Er zijn nog een paar

schepen waarvan ik niet weet

waar ze zijn gebleven.

Ze hebben me bijvoorbeeld lang

geleden overgehaald een

scheepsmodel te bouwen voor

een van de grote bazen van Philips.

Ik kon in die tijd wel wat

geld gebruiken, vandaar dat ik

ja heb gezegd. Uiteindelijk heb ik

er geen geld voor gevraagd,

maar het geruild voor een mooi

schilderij van een schip en een

antiek handgeknoopt kleed."

Zeezeilen

Munnig Schmidt heeft zelf veel

gevaren: zeezeilen. „Als je

scheepsmodellen bouwt moet je

weten hoe het op zee is. Nou ik

kan daar over meepraten zou ik

denken." Met zijn avonturen op

zee zou hij een boek kunnen vullen.

Die keer in de mist, dat hij

bijna werd overvaren door, de

'Herzogin Cecilia', het vóór de

oorlog beroemde schip aan boord

waarvan Henry eens als bemanningslid

op introductie mee

mocht varen.

„Ik kneep hem wel toen ik de 52

"Mto, -------

meter hoge mast werd ingestuurd,

maar nog meer toen ik

in die mist in Het Kanaal ineens

dat schip boven mij zag. En dan

die keer dat door een stommiteit

de motor van mijn schip in

brand vloog en de zaak voor de

kust van Normandië bijna ontplofte."

Hoe raakt iemand zo bij die

scheepvaart betrokken? „Dat zit

kennelijk in mijn bloed. Ik ben

geboren op Borneo, waar mijn

vader werkte. Toen ik één jaar

was, verhuisden we naar Amsterdam.

Van daaruit leerde ik

de Loosdrechtse Plassen kennen.

Ik ging er vaak op de fiets

naar toe om te vissen.

Door twee tollen heen. Dat kostte

elke keer tweeëneenhalve

cent, de helft van een Kwattareep.

Die kostte vier cent. Dat

was in de ogen van een kind in

die jaren een heel bedrag. En

zonder geld begon je niets. De

tolwachters waren streng. Het is

diverse keren gebeurd dat ik na

anderhalf uur fietsen werd teruggestuurd

omdat ik geen cent

op zak had."

Bij die scheepvaarttentoonstelling

in 1913 raakte Henry verslingerd

aan schepen. „Later

werd ik kind aan huis in het

Scheepvaartmuseum, waar ze

er wel lol in hadden dat een jongen

van een jaar of twaalf zo

bezeten was van die boten. Het

duurde niet lang of ik was het

loopjongetje van het museum."

Tanden

Henry werd tandarts. „Omdat ik

druk bezig was mijn Hilversumse

praktijk op te bouwen, is er

van 1923 tot 1940 niets van modelbouwen

gekomen. Varen

deed ik wel en ik behaalde regelmatig

prijzen. In de oorlog heb ik

de draad van dat zelf bouwen

weer opgenomen en later ben ik

me er steeds meer op gaan storten.

Het lag me duidelijk. Als

tandarts ben je ook altijd aan

het prutsen. Daarin leefde ik me

echt uit.

Allerlei rijke dames uit het Gooi

kwamen bij me als ze problemen

hadden met hun gebit. Ik had er

aardigheid in daarvoor een oplossing

te vinden. Het betaalde

trouwens aardig. Maar het was

toch vooral de arbeidsvreugde

die het me gaf. Vaak gebeurde

het echter dat die dametjes kort

nadat ik het werk hed geklaard

overleden. Dan had ik behoorlijk

de smoor in. Daar ging mijn

kunstwerk in het graf. Daarvoor

hoef ik met mijn scheepsmodellen

niet bang te zijn."


t

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij

voor ons betekend heeft, geven wij kennis

dat heden, na een moedige strijd, voor ons

toch nog onverwacht, is heengegaan onze

lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder

en overgrootmoeder, onze dierbare

zuster, schoonzuster en tante

APIWINAJZARIASTEENMORDEK-

3ZABLOILSTEN.

weduwe van

Cornelis Johannes Steenvoorden

op de leeftijd van 80 jaar.

Sidney (Austr.): N. J. Steenvoorden

P. Steenvoorden-Zondervan

'.5-Graveland: J. W. C. Steenvoorden

G. J. Steenvoorden-Schriek

Kortenhoef: I. M. Splinter-Steenvoorden

A. G. J. Splinter

Lugano

(Zwitserland): M. A. Formenti-Steenvoorden

F. Formenti

Klein- en achterkleinkinderen

en verdere familie

1 september 1986.

Reigerlaan 36,

1241 ED Kortenhoef.

Geen bezoek aan huis.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoleance-bezoek,

woensdag 3 september a.s.

van 19.00 tot 20.00 uur.

De crematie zal plaatshebben op donderdag

4 september om 15.30 uur in het crematorium

„Noorderveld" aan de Struktuurbaan te

Nieuwegein.


Enige en algemene kennisgeving.

Overleden op 28 augustus 1986 mijn vrouw,

onze moeder en grootmoeder

MAUD ALICE HEMPSTEAD

echtgenote van J. H. Smallenburg

J. H. Smallenburg

Henk

Edward -

Tineke en Stewart

en haar kleinkinderen

Kim

Katie

2 september 1986.

Elbert Mooylaan 5,

1241 BA Kortenhoef.

De crematie heeft, overeenkomstig haar

wens, in onze aanwezigheid in stilte plaatsgevonden.

Tijdens de activiteiten t.g.v. ons 30-jarig bestaan,

waarvoor zij zich, ondanks haar ziekte,

met hart en ziel heeft ingezet, werd uit,

ons midden weggeroepen ons dierbaar lid

mevrouw

MAUD SMALLENBURG

Haar grote liefde voor ons koor zullen wij

nimmer vergeten. Wij wensen haar man en

kinderen veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Zangvereniging Internos

Ankeveen


ommissaris heropent

vernieuwd raadhuis

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Het gaat nog

bijna twee maanden duren, voor

het verbouwde en uitgebreide

's-Gravelandse gemeentehuis officiëel

in gebruik genomen wordt.

Het zal bijna twee jaar geleden

zijn, dat de verbouwing begon, als

de commissaris van de koningin in

Noord-Holland, drs. R.J. de Wit de

heropening verricht. Met de renovatie

van het oude gemeentehuis ,

de aanbouw van een nieuwe kantoorvleugel

en de herinrichting

van de tuin is al met al ruim 2

miljoen gulden gemoeid geweest.

„Na intensief overleg met het kabinet

van de • commissaris van de

koningin," deelde burgemeester

P.J.M. van de Walle de gemeenteraad

vorige week mee, „is het gelukt

af te spreken dat de heer De

Wit het gemeentehuis op woensdag

22 oktober zal heropenen." De verbouwingswerkzaamheden

zijn inmiddels

zo goed als afgerond. Het

wachten is nog voornamelijk op de

komst en plaatsing van het nieuwe

meubilair en kantoorinventaris. Het

is de opzet dat het gemeentehuis op

zaterdag 25 oktober open wordt gesteld

voor bezichting door de inwoners

van de gemeente.

Ingrijpend

Het besluit om over te gaan tot de

verbouwing en uitbreiding van het

19e eeuwse 's-Gravelandse gemeentehuis

heeft ingrijpende gevolgen

gehad. De gemeente heeft een

aantal procedures moeten , uitvechten,

waaronder een herziening van

het bestemmingsplan Oud 's-Graveland,

voor de bouwplannen een concreet

stadium bereikten. Het juridische

touwtrekken werd weliswaar

in grote trekken winnend afgesloten,

maar niet nadat een complete

herziening van het bouwplan had

plaats gevonden.

Nog tijdens de raadsvergadering

van vorige week moesten besluiten

over het vernieuwde gemeentehuis

genomen worden. Zo is nu het besluit

gevallen, dat het verbouwde

gedeelte van het raadhuis door de

oude schoonmaakploeg, die in vaste

dienst van de gemeente is, onderhouden

zal worden. Een bedrijf

krijgt het onderhoud van de nieuwe

vleugel te doen_Alleen al voor 1989

is daar een bedrag van f 17.500

mee gemoeid.

Daarnaast gaf de raad, met alleen

de stemmen van de samenwerkende

progressieven tegen, toestemming

om naast de f 153.000 die in juni al

voor de inrichting van voor- en achtertuin

van het raadhuis ter beschikking

werd gesteld, nog eens

f 73:000 uit te geven aan de raadhuistuin.

Het betreft f 33.000 voor

een veiliger uitrit van het nieuwe

parkeerterrein naar het Noordereinde,

en nog eens f 40.000 vdor de

verfraaiing van de bestaande brug.


• De renovatie van het oude • gemeentehuis en de onder handen genomen. De verwachting is dat ook die

aanbouw van een kantoorvleugel heeft bijna twee jaar werkzaamheden voor 22 oktober afgerond zullen zijn.

in beslag genomen. Op het ogenblik wordt de tuin (Foto: Ton Kastermans)

otale kosten ruim twee miljoen


• teams

Ton man

sv.'s-Gravelan

's-GRAVELAND — Sinds vorige

week dinsdag beschikt de voetbalvereniging

's-Graveland over een

nieuwe sponsor. Die avond namelijk

werd het sponsorcontract officieel

getekend, waarmee Autobedrijf

Ton Loogman BV, met vestigingen

in 's-Graveland/Kortenhoef

en Hilversum en de plaatselijke

„sv" voor twee jaar aan elkaar

verbonden werden. Eén en ander

houdt in dat zowel het le elftal

van sv 's-Graveland, alsmede het

A1-juniorenteam, in tenues zullen

spelen, die voorzien zijn van shirtreclame

voor Loogman BV. De

transactie werd bekrachtigd middels

het zetten van de diverse

noodzakelijke handtekeningen en

GW's fotograaf was daarbij aanwezig,

om die handeling op de gevoelige

plaat vast te leggen. Op de

foto v.l.n.r.: Bert de Kloet en Theo

Steenvoorden van sv 's-Graveland,

Willem Berends van firma Loogman,

Cees Schouten (voorzitter

's-Graveland) en Nico Loogman.

(Foto: Z. Stornebrink)


VVD weigert zetels in te nemen

Commissies 's-Graveland

bron van opschudding

(van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — De VVD maakt geen gebruik van haar

,execht om een raadslid af te vaardigen naar de raadscommis-

I -I sies voor welzijn en voor milieu en verkeer. Raadslid Dick 't

Eioen heeft dit gisteravond tijdens de vergadering van de

commissie welzijn bij herhaling vanaf de publieke tribune

meegedeeld aan wethouder Co de Kloet. De argumenten die

't Hoen naar voren bracht werden deels onderschreven door

de Progressieven, die de hun toekomende zetels wel hebben

ingenomen. Waar het de twee oppositie-partijen om gaat is

dat aan de raadsfracties is overgelaten om burgerleden voor

de twee commissies te recruteren, in plaats dat burgemeester

en wethouders "deskundigen" benoemen.

1)e kwestie kwam aan de orde

toen Dick 't Hoen liet weten dat hij

geen lid van de welzijnscommissie

wenst te worden, maar daarvoor in

de plaats niet één, maar twee burgerleden

wil benoemen. „Dat is toch

een reële zaak," legde hij achteraf

uit. „De Kwant gaat ook niet in

Verkeer en Milieu zitten, en mag

wel een burgerlid voor Dorpsbelangen

aanwijzen. Dan mag ik toch

ook zorgen dat de plaatsen die aan

de VVD toevallen, geheel bezet worden."

De verlangens van de VVD

werden door de meerderheid van de

commissie, die b. en w. ook in deze

zaak adviseerde, ter zijde gelegd.

„Voor de volledigheid moet ik er

bij zeggen, dat de voorzitter van het

college een minderheidstandpunt

heeft ingenomen. Hij is bevreesd dat

met deze regeling geen sprake meer

is van voldoende deskundigheid in

de commissies," doolde wethouder

Co de Kloet (Dorpsbelangen) mee,

nadat hij had laten weten dat de

burgerleden voor de twee omstreden

commissies inmiddels ook officieel

zijn benoemd.

De omstreden regeling houdt in

dat de raadsleden zich in de welzijnscommissie

mogen laten vergezellen

door één burgerlid van hun

keuze. Voor de commissie milieu en

verkeer is gekozen voor de regeling

dat de grote fracties (CDA, Dorpsbelangen

en Progressieven) twee burgerleden

aanwijzen, en de de VVD

en Algemeen Belang elk één. In de

commissie welzijn zijn als burgerleden

benoemd John de Bree (progr.),

Hans Tijssen (Dorpsbelangen), Jan

Corteveen (CDA) en namens Algemeen

Belang de overigens afwezige

heer Heystee.

De "burgerdeskundigen" in verkeer

en milieu zijn de heren Piek en

Van Hooren (progr.), Kortenoever

en Bakker (Dorpsbelangen), Voeten

en Luijer (CDA) en Gijs Knook namens

Algemeen Belang. 't Hoen liet

weten in welzijn Dirk van de Broek

en mevrouw Bijloo te willen laten

benoemen, en in milieu en verkeer

graag plaats te maken voor de deskundigheid

van Veilig Verkeer en

de politie.

Schofterig

't Hoen kreeg steun van Jan van

der Lugt, die de afgelopen vier jaar

voorzitter was van de welzijnscommissie.

„Het is schofterig gegaan,"

zei hij, sprekend over de besloten

vergadering waarin de vertegenwoordigers

van de raadsfractie een

maand geleden besloten te breken

met het verleden en eerdere ingenomen

standpunten. Van der Lugt

meent dat ten onrechte beleidszaken

buiten de aanwezigheid van de toenmalige

burgerleden zijn besproken.

De vergadering werd achter gesloten

deuren gehouden, omdat de uit

de raad afkomstige commissieleden

zouden overleggen over de 16 sollicitanten

voor de maximaal 7 beschikbare

burgerplaatsen.

Zowel de VVD als de progressieven

bleken de mening toegedaan dat

met het ter zijde schuiven van die

16 sollicitanten gesold is met mensen,

de procedure en gewekte verwachting.

Beide partijen verzuimden

dit echter vorige week donderdag

tijdens de raadsvergadering

aan de orde te stellen. Wim de

Kwant (Alg. Belang) gaf toen een

voorzet door te verklaren dat hij

terug kwam op een eerder besluit

geen zitting te nemen in de commissie

welzijn, met uitsluitend de be-

- peldi [laar 'die " er -

geestverwant in te kunnen laten be-


Nog geen gesprek met woningbouwvereniging

(Van onze verslaggever

Evert van Tij n)

's-GRAVELAND — Van een

werkelijk gezamenlijke toewijzing

van huur- en premiekoopwoningen

in 's-Graveland door de woningbouwvereniging

en het gemeentebestuur,

waartoe het college van

burgemeester en wethouders vorige

maand heeft besloten, zal voorlopig

nog geen sprake zijn. Penningmeester

Wim Boonstra deelde

gisteren mee dat pas in de loop

van volgende week een besluit

valt over de vertegenwoordiging

van de woningbouwvereniging in

de nieuwe woningtoewijzingscommissie.

Daarna kurmen de onderhandelingen

over gezamelijke toewijzingsen

inschrijvingsnormen pas beginnen.

Wethouder Co de Kloet (Dorpsbelangen)

van woonruimtezaken

stelt zich op het standpunt dat in

afwachting van een gezamelijk

standpunt de toewijzing van woningen

alleen door het college van b en

w. dient plaats te vinden.

„Landelijk is het zo, dat de woningbouwcorporaties

de huurwoningen

toewijzen, en de gemeente de

woningverdeling alleen maar toetst

in verband met de afgifte van woonvergunningen.

Daarover is in 1982

al een circulaire van het ministerie

verschenen," vat de heer Boonstra

het uitgangspunt van de woningbouwvereniging

samen.

Het college gaat er op voorhand

vanuit dat het bereiken van overeenstemming

wel enige tijd in beslag

kan nemen, maar niet op fundamentele

problemen hoeft te stuiten.

De kwestie kwam vorige week bij

de afsluiting van de gemeenteraadsvergadering

even aan de orde. Joke

van Raam (progressieven) die jarenlang

lid is geweest van de terzijde

geschoven woonruimte-adviescommissie,

trachtte Co de Kloet tijdens

de rondvraag ter verantwoording te

roépen. „Vreemd dat de woningbouwvereniging

mee mag beslissen

over de gemeentewoningen," waarschuwde

Van Raam het college. Co

de Kloet legde uit dat de criteria die

de woonruimte-adviescommissie de

afgelopen jaren heeft gehanteerd,

ook de komende tijd zullen blijven

gelden.

Op het gemeentehuis ligt al enige

tijd een discussienota van de woningbouwvereniging.

„Ik stel me

voor dat die als leidraad van de

discussie kan gaan dienen," aldus

Boonstra. Tot de knelpunten die ter

discussie komen behoort de omstandigheid

dat de 's-Gravelandse woningbouwvereniging

zich tot nu toe

alleen maar heeft hoeven te buigen

over de toewijzing van woningen

aan haar leden. Bijzondere complicaties

doen zich daarbij zelden voor,

omdat naast de afstemming van de

woning op de aanvrager alleen

maar gekeken hoeft te worden naar

de datum van inschrijving als lid.

De gemeente hanteert een ingewikkeld

reglement van inschrijving

en urgentie. Het is echter de opzet

dat de nieuwe woningtoewijzingscommissie

gaat werken met de inschrijvings-

en toewijzingnormen,

die op het ogenblik door het gewest

Gooi en Vechtstreék ontwikkeld

worden.

Boonstra: ,,Het gewest is er nog

niet uit, laat staan dat wij nu al

concrete standpunten kunnen innemen.

Maar voorop blijft het belang

van de woningzoekenden staan, of

dat nu leden van ons zijn, of niet.

Onze doelstelling is het realiseren

van betaalbare huurwoningen in de

sociale sector, en niet het realiseren

van betaalbare huurwoningen voor

onze leden."


(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

KORTENHOEF — De buurtver-

eniging Oud-Kortenhoef heeft voor

zaterdagavond voor de tweede

maal een gondelvaart aan het Mo-

leneind georganiseerd. Naar ver-

wachting zal het evenement zeker

tienduizend bezoekers trekken, die

de ruim twintig versierde vaartui-

gen vanaf 20.00 uur kunnen be-

wonderen. De organisatie maakt

zich het meest zorgen over het

dreigende parkeerprobleem en

vraagt dan ook alle dorpsgenoten

deze avond de auto thuis te laten.

De Kortenhoefse gondelvaart is

anders opgezet dan die van buur:

man Loosdrecht. Zo is elke vorm

van commercie min of meer verbo-

Politie zet extra mensen in

Kortenhoef verwacht bij

gondelvaart recorddrukte

den. „Onze doelstelling is om traditionele

evenementen in Kortenhoef

te organiseren zoals de volksspelen,

het tillingvaren en de roeiwedstrijden.

We zijn van mening dat de

gondelvaart niet in een reclamekaravaan

moet veranderen. Dat past

helemaal niet bij ons" legt voorzitter

Henk de Kloet uit.

Om de deelnemers tegemoet te komen

in de kosten wordt het publiek

zaterdagaVond alleen een vrijwillige

bijdrage van één gulden gevraagd.

Inmiddels is het maximum van

twintig gondels bereikt die beoordeeld

zullen worden door een jury

uit het Overijsselse Kalenberg.

Om het één en ander mogelijk te

maken is, de medewerking van de

bewoners' aan het Moleneind onontbeerlijk.

Niet minder dan vier brugdekken

zullen zaterdagmiddag

"weggetakeld" moeten worden om

een vrije doorgang voor de gondels

te krijgen. Alle huizen en bomen

langs het parcours, dat van de brug

bij jachthaven Bouwman tot aan de

bocht bij de Vreelandseweg loopt,

zullen verlicht zijn en een sprookjesachtig

aanzien geven.

Vanaf 20.00 uur zijn de boten bij

Bouwman te bezichtigen waarna de

vloot zich rond 21.00 uur in beweging

zal zetten. De prijsuitreiking

vindt plaats bij jachthaven Valkenburg,

eveneens aan het Moleneind.

De politie, die voor dit evenement

extra mensen inzet, raadt bezoekers

aan om op de grasstrook naast de

parallelweg te parkeren. Het Moleneind

zal deze avond voor al het

verkeer in beide richtingen worden

afgesloten.


Geen grote problemen

's-Gravelands

riool is in

redelijke staat

's-GRAVELAND — De toestand mededelingen van proviciale zijde,

van het grootste deel van het dat 's-Graveland binnen Gooi en •

's-Gravelandse rioleringssysteem Vechtstreek behoort tot de ge-

is meer dan bevredigend. „Er is meenten met het slechtse riollnet.

geen sprake van een rampzalige 's-Graveland blijkt de afgelopen

situatie, waar overhaast veel geld jaren op het gebied van de aanleg en

aan moet worden uitgegeven," al- het herstel van rioleringen bijzondus

de directeur Van Putten van der actief te zijn geweest. In een

de gemeentelijke , afdeling voor tijdsbestek van enkele jaren is vrij-

. opènbare werken.. Rij reageerde op_ -wel de gehele gemeente aangesloten

op de riolering, terwijl daar tot voor

kort alleen sprake van kon zijn in

de woonkern Kortenhoef, aan weerzijden

van de Kerklaan. Over enige

maanden zal 98 procent van de

woonhiuizen en bedrijven in de gemeente

op het rioolnet zijn aangesloten.

De heer Van Putten bevestigde dat

er nog wat vervangingswerken op

de investeringsprogramma's staan.

Maar nu net een aantal werkzaamheden

- ondermeer aan de Ireneweg

net achter de rug zijn, en de aanleg

van riolering in De Kwakel en het

laatste stuk van het noordereinde op

handen is, staan de vervangingen

even stil. Op het programma staan

nog een aantal straten ten westen

van de E. Blocklaan, en in een veel

later stadium de Oranjebuurt, waar

het oude riool bij een controle enkele

jaren geleden verhoudingsgewijs

opmerkelijk gezond bleek.


Goede wijn van Radio AROS

• Voorzitter Wieco Boonstra (rechts) overhandigde in koffieshop Thea de

eerste donateursfiessen aan AROS-veteranen Henk Veldboer (links) en

Andries Oranje. (Foto: Ton Kastermans)

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — In koffieshop

Thea aan het Noordereinde is gistermiddag

de donateuractie van de

Algemene Radio Omroep 's-Graveland

gestart met een uitgebreid

eerbetoon aan de oprichters van

's-Gravelands lokale omroep.

Andries Oranje en Henk Veldboer

ontvingen als symbolisch blijk van

waardering voor al hun inspanningen

om een lokaal radiostation van

de grond te krijgen, uit handen van

voorzitter Wieco Boonstra de eerste

flessen AROS-wijn.

Daarmee is tevens een wervingsactie

onder de inwoners van de drie

dorpen gestart. Sinds gisteren bestaat

de mogelijkheid zich tegen betaling

van f 10 aan te melden als

donateur of begunstiger van de

stichting. Als tegenprestatie ontvangt

men dan een fles goede wijn,

gedateerd op 25 juni 1986, de dag

waarop de zo begeerde zendmachtiging

voor de AROS van kracht

werd. Het is een echte lokale wijn-

."Vin locale de Pays de Comte, speeialement

sélectioné par le radio locale",

staat op het etiket. Het betekent

zoveel als „'s-Gravelandse

plaatselijke wijn, speciaal uitgezocht

door de lokale radio".

Sinds kort is ook het bestuur van

de radiostichting definitief samengesteld.

Voorzitter is Wieco Boonstra,

mevrouw A.M. van Ginkel

voert het secretariaat en Hans Veldboer

zorgt behalve voor de technische

realisatie ook voor de financiën.

De personeelszaken zijn in

handen gelegd van vice-voorzitter

Carla Folkers. Andries Oranje doet

de materiële voorzieningen, programmacodrdinator

is Hans Ververs

en Bart Onkenhout is maakt publiciteit.


Schouting-groep bestaat 25 jaar

Dag Hammarskjold-groep

zoekt nieuw onderkomen

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

KORTENHOEF — Een taart met

vijf verdiepingen — voor elke vijf

jaar één - een de aanwezigheid

van twee wethouders en één

raadslid/oud-vethoudster markeerden

zaterdag de eerste fase

van de viering van het 215-jarig

bestaan van de Kortenhoefse zeeverkennersgroep

Dag Hammarsk-

Wd. Zoals het echte scouts betaamt,

trokken de verkenners,

welpen en kabouters zich bitter

weinig aan van de officiële plichtplegingen

rondom hen.

•Na de plechtigheid die nu eenmaal

hoort bij de overgang van een handjevol

welpen (jongens) en kabouters

(meisjes) naar de verkennersgroep

zetten zij zich onverstoord aan hun

spelprogramma. Maar niet voor zij

zichzelf en hun gasten hadden voorzien

van een stukje taart, die werd

aangesneden door de oprichtster

van de groep, oud-akela C. van der

Baan.

Akela Van der Baan zal naast vele

anderen uit de begintijd van de

groep ook aanwezig zijn op de reunie

die volgende week zaterdag in

het honk aan de Kortenhoefse plassen

gehouden wordt. Met die reunie

wordt de viering van het zilveren

jubileum van de ruim 120 leden tellende

scoutinggroep afgesloten.

Geen geld

De Dag Hainmaiskj81dgroep,. genoemd

naar de in oktober 1961 in

het huidige Zaïre met zijn vliegtuig

neergeschoten secretaris-generaal

van de Verenigde Naties, moet nog

steeds genoegen nemen met, de oude,

loods, die 23 jaar geleden over werd

genomen en herbouwd op de oude

vuilnisbelt naar de gemeentewerf.

Plannen om tot nieuwbouw over

te gaan zijn er wel, maar het geld

ontbreekt. „De ervaring heeft geleerd,

dat je wel heel hard kunt

gaan trekken aan het houden van

inzamelingsacties, maar dat het netto

resultaat dan is dat je op een

gegeven moment wel met een heel

mooi nieuw gebouw zit, maar zonder

leden," legde , de voorzitter van

het stichtingsbestuur, Bernard

Schrage, uit.

De plannen die aleen deel van de

lange weg door het ambtelijk apparaat

hebben afgelegd, en geheel passen

binnen het gelden bestemmingsplan,

zijn voorlopig begroot op omstreeks

4,5 ton. Schrage:,,Oeld inza

melen en veel zelfwerkzaamheid van

de grsáep steken in een nieuw honk

gaat ten koste van het spelelement.

En om het spelelement gaat het tenslotte."


FEEËRIEKE KORTENHOEFSE

GONDELVAART GROOT SUCCES

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

KORTENHOEF — Al zijn het er

geen tienduizend geworden, die

zaterdagavond kwamen genieten,

een succes is de tweede Kortenhoefse

gondelvaart wel geworden.

Meer deelnemers, tenminste vierduizend

bezoekers en in tegenstelling

tot vorig jaar prachtig zomeravondweer

deden de Kortenhoefse

buurtvereniging na afloop reppen

van grote, grote tevredenheid. De

jury deelde vier prijzen uit, waarvan

de eerste in de wacht gesleept

werd door de Kortenhoefse familie

Vos met hun Weerhuisje.

De familie Vos had een werkelijk

indrukwekkend weerhuisje gebouwd.

Omdat de regen pas na afloop

van de gondelvaart viel, hadden

zij gezorgd voor een eigen

plaatselijke hemelwatervoorziening.

De tweede prijs werd toegekend aan

de spinnende en wevende dames van

de Ambachtelijke Impressies van de

familie Huybregtse. De Mandenmaker

van Jan Vos en Menno de Kloet

werd derde, en de eskimo's op hun

ijsschots van de familie De Kloet

was goed voor een vierde plaats.

De prijzen, bestaande uit een wisselbeker

en een bescheiden geldbedrag

werden toegekend door een jury

afkomstig uit het wiedengebied

in noordwest Overijssel. Dit gezelschap

had een bijzonder goede hand

van kiezen, want ook het publiek

wees de schepping van de familie

Vos aan als mooiste boot.

De gondelvaart werd gehouden in

de Kortenhoefse vaart langs het Moleneind

tussen de Vreelandseweg en

de Graversbrug. Het maximum aan-

tal boten had ingeschreven, en I

versierde scheepjes dongen ' me

naar een ereplaats. De bewoners va

het Moleneind hadden gezorgd voc

een feeërieke verlichting van het gx

heel, met kleurige lampen langs d

gevels en bij Jachtwerf De KloE

zelfs een compleet draaiorgel.

Over de gezellige avond hing eet

ter een dreiging, die niet verooi

zaakt door de wolkbreuk, die een e

te abrupt einde van de gezellighel

aan de waterkant te weeg bracht

Kort voor de aanvang van de feeste

lijkheden werd bekend dat het ge

meentebestuur opdracht heeft gege

ven om de ophaalbrug in het Mole

neind, de Graversbrug, te latei

dichtlassen. Voorzitter Henk d

Kloet van de buurtvereniging dip

het evenement organiseert liet we

ten dat dat het einde van de Korten

hoefse gondelvaart zal betekenen.


Startsein is gekostumeerde optocht

School met de Bijbel

viert haar eeuwfeest

(Van onze verslaggever

Evert van Tij n)

'S-GRAVELAND — Met een historische

optocht beginnen morgenochtend

de festiviteiten rondom de

viering van het 100-jarig bestaan

van de 's-Oravelandse School met

de Bijbel. De stoet vertrekt om 9

uur vanaf de Smidsbrug voor een

ronde door het dorp, nadat een na

een korte plechtigheid op het

schoolplein de oudste en de jongste

leerling van de school •- die

twee jaar geleden opging in de

Regenboogbasisschool - het eeuwfeest

zullen hebben geopend. Na

voltooiing van de optocht worden

op de speelplaats ballonnen opgelaten.

Het is de opzet dat de kinderen

deze hele week gecostumeerd naar

School zullen gaan. Niet alleen morgen

tijdens de optocht en de puzzeltocht

door het dorp zullen de kinderen

er uit zien alsof het nog 1886 is.

Ook donderdag, vrijdag en zaterdag

blijft de schooljeugd een historisch

verantwoorde aanblik bieden.

Geheel in stijl zullen vrijdagmorgenop

het schoolplein oude kinderspelen,

zoals hoepelen, diaboloën,

bikkelen, hinkelen en zweep- en

priktollen zullen herleven. Donderdag

staan een serie historische excursies

op het programma: de kaasboerderij

komt aan bod, evenals het

turfsteken en de expositie die de

historische kring In de Gloriosa

speciaal voor de gelegenheid heeft

ingericht. Op school vindt een de-•

monstratie van spinnen en weven

plaats. Vrijdagmiddag wordt het

schoolprogramma afgesloten met de

kinderspeelfilm Dik Trom. In plaats

van de vertrouwde video krijgen de

kinderen het oude verhaal voorgeschoteld

in de vorm van een zwart-witfilm.


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND — Tegen de tijd

dat de verkiezingen naderen, bekruipt

politieke partijen wel eens

de neiging ten opzichte van bepaalde

bevolkingsgroepen voor

suikeroom te gaan spelen. Zo niet

in 's-Gravelandl. Daar bleek gisteravond

dat de politieke goedgeefs-

, heid_in–bepaalde _kringen een op

zichzelf staand verschijnsel is.

Zonder zich overdadig in te span.:

nen slaagde het Comité Bejaarden-

, reizen Kortenhoef erin, om VVD en

CDA te verlokken tot ooverdadige

aanbiedingen in de vorm van bijna

700 gulden ongevraagde subsidie.

Nadat het college van b. en w. een

week geleden al had laten weten de

jaarlijkse busreis van de Kortenhoefse

bejaarden financiëel mogelijk

te zullen maken, kwam in de financiële

commissie de hoogte van gemeentelijke

ondersteuning aan de

orde. Hoewel het comité om een aan-

Raad geeft met gulle

hand aan bejaarden

vulling van slechts f 324,60 vroeg,

hield Louis Albeda (VVD) vast aan

zijn voorstel om het comité in staat

te stellen wat royaler te gegroten en

f 1000 te schenken. Bijna door dik

en dun werd hij in zijn streven bijgestaan

door CDA-voorman Harry

Veltman.

Sinterklaas

Een meerderheid van Dorpsbelangen,

progressieven en Algemeen Belang

vond echter dat de tijd van

sinterklaas spelen voorbij was. „Er

wordt 324 gulden gevraagd, dan

moet je dat ook geven. Als er per sé

meer geld uitgegeven moet warden,

zijn er nog wel een paar andere

zaken te bedenken," schoot Wim de

Kwant (Alg. Belang) uit zijn slof.

Uiteindelijk werd de subsidieaanvraag

ongewijzigd aanvaard.

De bejaarden zijn vanmorgen in

twee bussen op weg gegaan, om de

feestdag vanavond met een diner in

De Drie Dorpen af te sluiten. Enkele

maanden geleden zag het er nog

naar uit dat deze Kortenhoefse traditie

een zachte dood zou sterven.

Het werk van het oude busreiscomité

werd te elfder ure echter overgenomen

door een nieuwe ploeg enthousiastelingen,

die er dank zij een,

lankmoedig gemeentebestuur, dat

een late subsidieaanvraag accepteerde,

in slaagde het uitstapje van dit

jaar veilig te stellen.


Mobilisatie

patiënten bij

doktersstrijd

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — De strijd rond de vrijkomende praktijk

van de 's-Gravelandse huisarts W. W. Schermerhorn is een

volgende fase ingegaan. Het Regionaal Beraad Patiëntenorganisaties

Gooi- en Vechtstreek heeft alle inwoners van de

gemeente opgeroepen zich in het gewoel te mengen.

In het dorpshuis De Dobber begint

morgenavond om 20.00 uur een bijeenkomst

waarop de inwoners van

de gemeente 's-Graveland kunnen

laten weten wat zij van hun huisarts

verlangen.

De regionale patiëntenorganisaties

zijn via een overkoepelende contactorgaan

vertegenwoordigd in de

selectiecommissie die zich als eerste

dient te wagen aan een oordeel over

de 's-Gravelandse gezondheidszorg.

Dit advies wordt uitgebracht aan

het , college van burgemeester en

wethouders, dat sinds begin dit jaar

de plicht heeft de eventuele opvolger

van een vertrekkende huisarts aan

te wijzen. Dat gebeurt dan door het

afgeven van een vestigingsvergunning.

De heer Schermerhorn heeft voor

zijn 3100 patiënten tellende praktijk

zelf een passende opvolger gevonden.

De twee andere artsen in de

gemeente, de heren Heromes en

Wierema hebben laten weten andere

opvattingen te huldigen over de wijze

waarop de zorg voor die 3100

patiënten het beste vorm kan krijgen.

Zij suggereerden b. en w. de

praktijk aan twee nieuwe artsen te

gunnen. Inmiddels hebben zich echter

nog meer kandidaten gemeld.

Geheimhouding

Het Regionaal Beraad Patiëntenorganisaties

hoopt via de bijeenkomst

in De Dobber meer te weten

te komen wat de mensen om wiens

gezondheid het uiteindelijk gaat,

over de kwestie denken. Daarbij

hoeft niemand bang te zijn dat

achteraf problemen ontstaan. „De

uiteindelijke meningspeiling geschiedt

schriftelijk en onder geheimhouding,"

aldus de uitnodiging.


Uitbreiding jachthaven lang niet zeker

Natuurmon a enten wil

vechten voor Wijde Blik

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

KORTENHOEF, HAARLEM — De toekomst van de Korten-

, hoefse jachthaven De Wijde Bliek, gelegen aan het Moleneind

en eigendom van de familie De Ridder, staat nog verre

van vast. Een lijdensweg van tien jaar hebben alle betrokkenen

- de familie De Ridder zelf, de gemeente, de omwonenden,

de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten - al

achter de rug. Het ziet er naar uit dat de nodige juridische

robbertjes nog gevochten zullen worden, voor er uiteindelijk

duidelijkheid geschapen is. „Dit is voor ons een zeer principiële

zaak. En ik kan nu al zeggen dat wij bereid zijn onze

zaak tot in hoogste instantie te bepleiten," was het schot

voor de boeg dat de woordvoerder van Natuurmonumenten

gistermiddag gaf.

Dat gebeurde tijdens een gecombineerde

hoorzitting in het provinciehuis

in Haarlem. Aan de orde waren

zowel bezwaren tegen de bouw van

een loods op het terrein van de

jachthaven, als plannen om vooruitlopend

op een herziening van het

geldende bestemmingsplan de steigers

uit de breiden. De opmerkingen

van Natuurmonumenten, verwoordt

door Piet Bakker, golden de

steigers en de daaraan verbonden

verandering van de bestemming van

een nu nog als landschappelijk en

natuurwetenschappelijk belangrijk

stuk water.

De onrust rond de jachthaven ontstond

tien jaar geleden bij de vaststelling

van het bestemmingsplan

Wijde Blik. Op grond van het plan

was er een heleboel niet, en toen

weer een heleboel wel mogelijk. In

ieder geval is de modernisering van

de oude jachthaven enige tijd geleden

begonnen, tot schrik en ontzetting

van enige omwonenden. Het

meest rechtstreeks getroffen is wel

buurman De Kloet. Die krijgt naast

zijn huis en stal een grote, negen

meter hoge botenloods:„Die neemt

al mijn licht weg. En vanuit de ramen

kunnen ze straks bovendien zo

bij mij op tafel en in de slaapkamer

kijken." Meer landschappelijk achtergronden

hadden de bezwaren van

de omwonenden P. Gans en H. C. N.

Munnig Schmidt.

Het probleem bij de aanleg van de

nieuwe steigers is dat de herziening

van het bestemmingsplan over ongeveer

twee maanden in procedure

komt. „Dan volgt weer een hoorzitting,

die door de betrokken gedeputeerde

zelf zal worden geleid," liet

de ambtelijke voorzitter van de bijeenkomst

weten. Hij suggereerde

daarmee dat van de gevraagde verklaring

van geen bezwaar om op de

wijziging van het bestemmingsplan

vooruit te mogen lopen, geen sprake

zou zijn. Zeker niet gezien de verzekering

van Natuurmonumenten dat

tot in hoogste instantie zou worden

doorgeprocedeerd om de in haar

ogen staps-gewijze aantasting van

één van de laatste stukjes natuurgebied

langs de oever van het Wijde

Blik te behouden.


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — „Wij als belanghebbenden

zijn van mening

inspraak te mogen hebben," is het

motto waarmee de patiënten van

dokter Schermerhorn op het punt

staan zich te mengen in de 's-Gravelandse

huisartsen-oorlog.

De heer Schermerhorn is van plan

zich op korte termijn terug te trekken

als huisarts, en heeft een opvolger

gevonden voor zijn 3100 patiënten

tellende praktijk. Zijn twee

plaatselijke collega's hebben echter

laten weten overwegende bezwaren

te hebben tegen zijn keuze, en wensen

dat in de vrijkomende praktijk

_twee artsen komen te werken.

Alle veertienhonderd gezinnen die

Bijeenkomst in Dobber uitgesteld

Patiënten eisen rol

op in artsenkwestie

nu nog onder de zorg van dokter

Schermerhorn vallen, zijn gisteren

benaderd door een actiecomité. Via

een handtekeningenactie willen de

patiënten op voorhand hun mening,

en hun keuze kenbaar maken. Het

is de opzet dat de handtekeningenlijsten

overhandigd worden aan de

regionale selectiecommissie, die het

college van burgemeester en wethouders

adviseert bij het maken van

een keuze. Gistermiddag en gister

avond stroomden de ondertekende

verklaringen al binnen bij de vier

contactadressen van het actiecomité.

De achtergrond van de actie is dat

de patiënten van mening zijn dat zij

recht hebben op een eigen keuze en

inbreng bij de selectie van een nieuwe

huisarts. Daarbij hebben zij het

volste vertrouwen in de keuze die

hun arts voor hen gemaakt heeft:

„Op die manier is er de beste garantie

dat de praktijk in zijn lijn wordt

voortgezet. Wat hebben die andere.

artsen daarmee te maken?"

De bijeenkomst van het Regionaal

Beraad Patiëntenorganisaties Gooi

en Vechtstreek, die aanvankelijk

vanavond zou plaats vinden in

dorpshuis De Dobber, is inmiddels

verplaatst naar maandag 15 december.

De organisatie wil voor de bespreking

van de problemen in

's-Graveland, en voor de peiling van

de meningen, de grote zaal ter beschikking

hebben. Die was pas volgende

week maandag vrij. Ook dan

begint de bijeenkomst om 20 uur.


; ' •

°•••‘. "\>:

• De straten van Kortenhoef kregen een feestelijke, ouderwetse aanblik, toen gistermorgen de historisch geconstumeerde optocht van de Regenboogschool

langs trok Een escorte van filmende en fotograferende vaders en moeders deed in omvang en vooral drukte nauwelijks

onder voor de officiële stoet. (Foto: Ton Kastermans)

KINDEROPTOCHT START EEUWFEEST

's-GRAVELAND — Het wemelde

"queues de Paris" en boerenkielen,

gistermorgen in de straten

van Kortenhoef. De Regenboogschool

trok geconstumeerd en wel

door het dorp om de start van de

viering van het 100-jarig bestaan

van het protestants-christelijk onderwijs

in de gemeente kracht bij

te zetten.

Het was wérkelijk een feestelijk

gezicht: de frisse afwisseling van

klompen, lange korte broeken, hoepels

met de elegante uitdossing van

de sommige moeders en onderwijzeressen,

voorafgegaan door "veldwachter"

Boom in volledig historisch

verantwoord ornaat.

De hele school liep op die wijze

uit, waarbij alleen de jongsten het

voorrecht genoten mee te mogen rijden

op de karren die boer Van de

Broek ter beschikking had gesteld.

Het feest duurt de hele week nog

voort, met als hoogtepunten de revue

vrijdag- en zaterdagavond in De

Dobber, waarmee de verkorte geschiedenis

van de school wordt

vrijdagavond is

gereserveerd voor volwassen oud-leerlingen

van binnen het dorp. Zaterdag

vindt de hereniging plaats

van al die oud-leerlingen, die in de

loop der jaren zijn uitgezwermd,

maar voor deze gelegenheid de weg

terug hebben weten te vinden. Ook

voor hen is er 's avonds een revue-

-voorstelling.


Toegang tot gemeentehuis veranderd

Boom sneuvelt voor

parkeerterrein

(Van onze 'verslaggever)

's-GRAVELAND — Het nieuwe

parkeerterrein van de gemeente

's-Graveland is gisteren zonder

enige ophef in gebruik genomen.

Tegelijkertijd werd de vertrouwde

toegang via de brug naar het voorterrein

van het gemeentehuis voor

alle gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Het parkeerterrein is bereikbaar

via de inrit naar het

pand. Noordereinde 34. Deze inrit

moet nog aan zijn nieuwe taak

werden aangepast. In het kader

van s=die werkzaamheden heeft de

gemeente gisteren de karakteristieke

boom die het begin van de

inrit markeerde, laten rooien.

Om een veiliger in- en uitrijden

mogelijk te maken van de smalle'

weg naar het parkeerterrein, dat in

de plaats is gekomen van de tennisbanen,

wordt de aansluiting van de

inrit geheel herzien. De inrit wordt

bredei‘. Het fietspad komt wat verder

van de rijweg af te liggen. Het

toeval wilde dat de boom, die moest

sneuvelen om een beter uitzicht te

garanderen, in een bijzonder slechte

conditie verkeerde. Volgens de gemeente

heeft inpectie uitgewezen

I .dat de; beuk wegens vergevorderde

zwamvorming binnen afzienbare

tijd gerooid had moeten worden.

Hetzelfde geldt voor de linde, die

bijna sinds mensenheugenis café-bistro

't Swaentje scheidde van het

drukke verkeer op het Noordereinde.

Ook die imposante reus is gisteren

gevallen onder de zagen van de

firma Driessen. De gemeente heeft

nog advies ingewonnen van de firma

Copijn over de mogelijkheden de

boom te behouden. De linde zou al

zo slecht zijn geweest, wat ondermeer

te zien was aan het grote aantal

kale takken - in de • kroon, dat

rooien onvermijdelijk, was.

• De karakteristieke beuk, die de inrit naar Noordereinde 34 flankeerde,

verkeerde al in een zo slechte conditie, dat hij toch binnen afzienbare

tijd het veld had moeten ruimen. (Foto: Ton Kastermans)


Hiermede geven wij kennis dat onze dochter

MADELON VEENENDAAL

op donderdag 25 september 1986 om 14.00 uur in

het gemeentehuis te Amersfoort in het huwelijk zal

treden met

DICK SCHEFFERS

Hun adres zal zijn: Agricolastraat 145, 7323 .JH

Apeldoorn.

Receptie van 16.30-18.00 uur in Restaurant „Houtrust",

Heideweg 46. Hooglanderveen.

'S-Graveland, 12 september 1986.

J. H. D: M. Veenendaal en

M. Veendendaal-Mooyaart,

Corn. Tromplaan 17,

1243 LA 's-Graveland.


HONDERD JAAR CHRISTELIJK ONDERWIJS

'S GRAVELAND

REUNIE

OP ZATERDAG,13 SEPTEMBER 1986

in de' Schbol met de . Bijbel te Kortenhoef.

, Aánvang 15.00 - 'uur,

met 'daaraan aansluitend:

FEESTAVOND IN DORPSHUIS DE DOBBER

Aanvang 19.30 uur

Aanmelding vóór 1 juli 1986 door

overmaking van f 7,50 (t.b.v. broodjes,

koffie e.d.) op postgironr..26135 t.n.v.

' Vereniging voor frotestants Christelijk

Onderwijs te 's Graveland o.v.v. „reOnie".


• Ton Stevens: „Ik zal het contact

met de mensen vreselijk missen".

(Foto: Tón Kastermans)

Afscheid in 's-Graveland

Ton Stevens laat bij

PTT leven ac


(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

's-GRAVELAND — De vaste beioekers

'van het 's-Gravelandse

postkantoor zullen de afgelopen

week wellicht een bekend gezicht

gemist hebben. Hoewel ze officieel

pas per 1 oktober het bedrijf verlaat,

werkte Ton Stevens vorige

week vrijdag voor het laatst.

Ruim dertien jaar hebben de klanten

kunnen genieten van "hun"

immer goedlachse dame achter het

loket.

„Hoewel ik oorspronkelijk uit de

Betuwe kom, voel ik me echt thuis

in deze gemeente. Je leert de mensen

steeds beter kennen en schept

op die manier een band. Ik heb ook

een tijdje op het hoofdkantoor in

Amsterdam gewerkt maar daar is

het allemaal veel massaler. Dat gemoedelijke

trekt me aan. Ik kom

tenslotte zelf ook uit een klein dorpje",

aldus Stevens die terug kan kij-

ken op veertig dienstjaren bij het

rijk.

In de tweede wereldoorlog begon

ze als meisje van zestien jaar te

werken op het distributiekantoor in

het Gelderse Bemmel. Hoewel de

angst voor de Duitse bezetter overheerste,

ervaart "tante Ton" deze periode

als iets speciaals: „Het was in

feite een rot tijd maar onderling

hadden we het heel gezellig. Natuurlijk

haalden we de meest vreemde

trucs uit om onderduikers aan

voedselbonnen te helpen. Op een

dag kwam een NSBér waarschuwen

dat er op ons geloerd werd. Ja, dat

was denk ik één van de weinige

goeie".

Viá een administratieve baan bij

een graanfabriek trad Stevens in

1953 in dienst bij de PTT. Standplaats

was het kantoortje Huessen.

„Ik rolde er eigenlijk in door één

van mijn drie broers die overigens

allemaal bij de post hebben gewerkt."

Na enige tijd volgde overplaatsing

naar Arnhem waarna Stevens

op de loonadministratie in Amsterdam

terecht kwam. Na zeven

jaar werken in de hoofstad solliciteerde

ze op een vakature in 's-Graveland.

„Het was in de tijd dat het echtpaar

Teeuw, dat hier ruim twintig

jaar gezeten heeft, ermee stopte. Ik

ben in 1967 samen met de latere

Samen met haar levensgezellin is

Stevens van plan om er veel op uit

te trekken. Met name de natuur

heeft haar grote aandacht. Haar collega's

zullen haar missen. „In al die

,jaren is Ton toch een beetje van ons

geworden. Bovendien is ze altijd

goed gehumeurd" zo vertelde één

van de beatellers van het kantoor

aan de Leeuwenlaan.

Woensdag 17 september is er ter

gelegenheid van het afscheid een

beheerder F. Smit gekomen. Dat

was wel weer even wennen want ik

had tenslotte jarenlang op de administratie

gewerkt. Spijt heb ik er

nooit van gehad" zo vertelt Stevens

Al snel waren de klanten aan haar

gewend zodat een vertrouwelijke

band ontstond. Soms was dat reden

om de giropas of een identiteitsbewijs

maar thuis te laten. „Je kent

me toch wel", werd dan vaak geroepen.

„Ach, dat is natuurlijk heel

begrijpelijk. Maar daar kan je eigenlijk

niet aan beginnen." Aan enkelen

die altijd in het voormalige

agentschap van Gees Meester aan de

Kortenhoefsedijk hun postzaken afhandelden,

was dit wel eens moeilijk

uit te leggen.

„Ik geloof dat ik het contact met

.de mensen vreselijk zal missen. Je

raakt daar toch aan gehecht. Aan de

andere kant ben ik wel blij dat ik de

verdere automatisering van de PTT

niet meer hoef mee te maken. Dan

moeten er weer allemaal bijscholingscursussen

gevolgd worden. En

daar heb ik niet zo'n zin meer in.

Het is mooi geweest."

receptie in dorpshuis De Dobber.

Voor een ieder de mogelijkheid om

haar de hand te drukken „Ik zal in

ieder geval een zakje Tum Tum meenemen

voor eventuele kinderen. Ik

had immers altijd een snoepbakje

achter het loket voor hen staan", zo

besluit Ton Stevens.


Kortenhoever neett nog hout voor drie STUKS

Botenbouwer

Gert Bakker houdt er

spoedig mee op

• (Van onze medewerker

J an-Jaap de Kloet)

KORTENHOEF — Na ongeveer

vijftig jaar botenbouwer van beroep

te zijn geweest houdt Gert

Bakker het binnenkort voor gezien.

„Ik heb nog hout voor drie boten en

daarna stop ik ermee", aldus Bakker

die vanaf zijn twaalfde jaar in

het vak zit.

Bakker begon zijn loopbaan in

1929 bij De Vries aan het Moleneind

in Kortenhoef. Als „nagel-jongen"

werd hem daar de basiskennis van

het botenbouwen bijgebracht. Voor

het riante salaris van 26 gulden per

jaar werkte Bakker daar ongeveer

vijf jaar. „Daar heb ik eigenlijk het

vak geleerd. De Vries heeft mij

nooit iets bijgebracht hoor. Ik leerde

van het kijken naar zijn boten,

goed je ogen de kost geven daar ging

't om".

Als Bakker eenmaal op zijn

praatstoel zit komen de verhalen

los. Uit de tijd bij De Vries weet hij

nog duidelijk een voorval te herinneren.

„'s Winters moesten we een

keer 25 boten in het ijzer zetten. In

mijn begintijd wist ik daar nog niet

zoveel vanaf dus ik vraag op een

keer aan De Vries: dat duur zeker

wel een dag. Zegt hij tegen mij: als

jij in één dag een boot in het ijzer zet

krijg je 10 cent meer dan mijn dagloon.

Hij was er van overtuigd dat ik

er langer over zou doen. Maar aan

het einde van de werkdag was ik er

wel mooi mee klaar, hoor. Het enige

vervelende was dat de rest ook allemaal

in één daggedaan moest worden".

Na zijn tijd als nagel-jongen ging

Bakker bij Kos in Loosdrecht werken.

De Vries had geen werk meer,

het was in de crisistijd van de derti-

ger jaren, en kon hem alleen maar

voor zeven gulden per jaar aanhouden.

Bij Kos leerde Bakker het maken

van luxe jachten. Eén van zijn eerste

opdrachten was het bouwen van

een zeven en een half meter lang

jacht. Na 22 weken was het karwei

geklaard. Het was één van de weinige

luxe jachten die Bakker vervaardigde.

Hij was één van de weinige

luxe jachten die Bakker vervaardigde.

Hij heeft zich daarna

toegelegd op de zogenaamde „Kortenhoevers".

In de oorlogsjaren kon Bakker bij

gebrek aan materiaal geen boten

bouwen. Hij hield zich in die tijd

voornamelijk bezig met stropen van

paling en vis ; In die jaren werd hij

een aantal malen bijna opgepakt

maar hij wist er altijd weer onder

uit te komen. Bakker: „Ik leefde als

God in Frankrijk. Paling en vis in

overvloed. Elke avond had ik te

eten. Dat kon niet iedereen zeggen

toen".

In 1963 verhuist Bakker van zijn

ouderlijk huis naar de plaats waar

hij nu woont aan het Moleneind. Hij

ging zich volledig toeleggen op de

Kortenhoevers wat niet weg nam

dat hij zo nu en dan iets anders er

tussen door maakte. Ook in tijd dat

er steeds meer boten van polyester

werden gemaakt bleef Bakker houten

schepen maken. „Plastic stinkt",

aldus Bakker. „Alles wat je daarvan

maakt blijft een drijvend voorwerp.

Het zal nooit een schip worden.

Hout heeft karakter. Het

spreekt. Als je goed kijkt en er oog

voor hebt kan je zelfs zien hoe het

humeur was van de maker".

Bakker beschouwt zichzelf als

een dwarsligger. „Zonder dwarslig-,

gers is er geen rails", voegt hij eraan

toe. „Tegenwoordig moet je altijd in

het gareel lopen. Dat wil ik helemaal

niet". Dat komt door erfelijke

belasting. Het is iets dat ik heb meegekregen

en daar kun je niets aan

doen, hé".

De laatste jaren deed Bakker het

al wat rustiger aan. Bakker: „'s

Morgens werk ik een beetje, want

de kost moet verdiend worden.

Maar 's middags ben ik in de loods

aan het biljarten met mijn maat. Ik

kan dan niet gestoord worden".

In al die jaren heeft hij boten voor

anderen heeft gebouwd. Zelf is

Bakker niet in het bezit van een

echte Kortenhoever. Nu zijn materiaal

opraakt denkt hij er sterk over

om er één voor zichzelf te maken.

Tevreden klanten heeft hij altijd

gehad. Nog steeds komen regelmatig

mensen bij hem langs die hem

vertellen over de bij hem gékochte

boot. „Er zijn er bij", zo vervolgt

Bakker, „die na vijf jaar lang elk

jaar een flesje jenever komen brengen.

En iedere keer zeggen ze: wat is

het toch een mooie boot die we toen

van je gekocht hebben. Ik wordt

daar niet goed van. Er wordt wat afgeouwehoerd

over die boten. Ik

weet nu zo langzamerhand wel dat

ze goed zijn".

Zelfs met het einde van het bouwen

in zicht blijft Bakker de draak

steken met gebruiken. „Vijftig jaar.

Ja, dat is een hele tijd. Ze mogen mij

daar wel eens een lintje voor geven.

Ik hoop maar dat ze dat doen. Dat

kan ik hem tenminste weigeren".


Gert Bakker: ... „Ik ben een dwarsligger"... (Foto: Stevens)


Gedwongen verkoop van kleinste buitenplaats

Landgoed

Swaenenburgh

esselt

van eigenaar

(van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Zo'n tien jaar

geleden telde de Amsterdamse projectontwikkelaar

Louis Meijer een

slordige 1,8 miljoen gulden neer

en mocht zich vervolgens eigenaar

noemen van het landgoed Swaenenburgh.

liet heeft hem geen geluk

gebracht. Na slepende procedures

moest hij enige jaren gele- ,

den definitief afzien van plannen

om zijn aankoop rendabel te maken

met de bouw van tien kostbare

appartementen. liet 12 hectare

grote landgoed, dat ingesloten ligt

tussen de beschermde natuurgebieden

van de naburige buitens

Bantam en Schaep. en Burgh,

wordt over een maand in openbare

verkoping geveild in 't Spant in

Bussum.

In opdracht van de bank. De eigenaar

heeft kennelijk , niet voldaan

aan zijn betalingsverplichtingen,"

verklaart een medewerker, van het

Hilversumse notariskantoor Frijns,

De Haas, Stolp de achtergrond van

de verkoping. Volgens kenners zou

het minst 's-Gravelandse van alle

's-Gravelandse buitens omstreeks

voor omstreeks 1,2 miljoen van eigenaar

kunnen wisselen. Daarbij

blijft als voornaamste hinderpaal de

bescherming de gemeentelijke bescherming

van landgoed en huis.

Het bos, de parktuin en de weilan- I

den mogen uitsluitend slechts worden

voor park, woningen en agrarisch

bedrijf, terwijl het grote witte

sprookjeskasteel zelf uitsluitend

dienst mag doen als woning, of als

onderkomen voor culturele of wetenschappelijke

instellingen of organisaties,

voor publieke diensten of

voor volksgezondheid.

Swaenenburg is de enige 's-Gravelandse

buitenplaats, die geen bescherming

geniet als monument.

Dat leidde tien jaar geleden tot de

nodige paniek, toen Meijer plannen

bij het gemeentebestuur deponeerde

om het huis plaats te laten maken

voor de bouw van vijftig appartementen.

Het gemeentebestuur nam

daar geen genoegen mee, en nam in

het bestemnmingsplan Oud-'s-Graveland

de voorwaarde op dat het

karakter van het landgoed en buitenplaats

behouden moest blijven.

Meijer verloor de strijd, maar ook

het bestemmingsplan haalde de

eindstreep niet ongeschonden, zodat

nu een dertig jaar oude bestemmingsplan

een magere bescherming

biedt voor de toekomst van Swaenenburgh.


• Het buiten Swaenenburgh, onderhand een kleine

eeuw geleden ontworpen door dezelfde hand die ook

het Rijksmuseum en kasteel De Haar (Haarzuilens)

ontwierp. Monumentenzorg heeft echter steeds categorisch

geweigerd er een monument van te maken. (foto:

Peter Stevens


DOBBER TE KLEIN VOOR DOKTERSAFFAIRE

Emoties overheersen

hij de artsenkeuze

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De stemming

in de zaal liet aan duidelijkheid

weinig te wensen over. De grote

zaal van het dorpshuis De Dobber

was te klein om ook maar tegemoet

te komen aan de belangstelling

wat zou uitpakken als een

discussie-avond over de 's-Gravelandse

huisartsen-kwestie. En op

een handvol moedigen na schaarde

een ieder die zich liet horen zich

achter de visie op de 's-Gravelandse

gezondheidszorg van de vertrekkende

dokter Schermerhorn.

,Dat betekent drie full time

'

huisartsen en op langeie termijn

' een part-timer er bij," vatte ge-

1 spreksleider J. Kooger samen. Van

enige invloed van de soms verhitte

gemoederen in De Dobber op de

vraag op wie de 3100 patiënten

van dokter Schermerhorn straks

als hun arts zullen zien verschijnen,

is echter geen sprake.

Het Regionaal Patiënten Beraad

Gooi en Vechtstreek had de avond

belegd om aanhangers van de ver-

' schillende stromingen aan het

woord te laten en vervolgens de meningen

schriftelijk te peilen. Deze

enquete, waar alle inwoners van de

gemeente aan deel kunnen nemen,

vormt de basis voor het advies over

de meeste gewenste huisartsensstructuur

in de gemeente dat het

patiëntenberaad aan het gemeentebestuur

en in de gewestelijke selectiecommissie

zal uitbrengen.

Stembussen

De eerste ingevulde formulieren

werden staande de vergadering al

ingeleverd. Maar wie geen gelegenheid

had om naar De Dobber te komen,

kan de vragenlijst, die deze

week ook huis aan huis bezorgd

wordt, nog tot en met donderdagavond

retourneren. Speciaal daarvoor

staan donderdag van 9 tot 17

uur stembussen in het Regthuys in

Ankeveen en Oudergaard in 's-Graveland,

terwijl men in het gemeentehuis

behalve overdag ook tot 's

avonds 9 uur terecht kan.

Van een werkelijk discussie was

geen sprake. De Dobber was gevuld

met mensen die in overgrote meerderheid

hun standpunt al hadden

bepaald. Verbazingwekkend was dat

niet. Want hoewel de ruzie tussen

de heren Schermerhorn, Wierema

en Hemmes met enige goede wil als

louter een zaak van benadering kan

worden uitgelegd, valt er ook meer

in te zien. „Tussen de artsen valt

een fundamenteel verschil van in-

zicht te constateren," stelde de heer

Kooger vast.

Probleem

Het probleem is dat er in 's-Graveland

op termijn plaats is voor vier

huisartsen. Van de 8900 inwoners

zijn er 850Q bij de huidige drie artsen

geregistreerd. Bij Hemmes en

Schermerhorn ieder 3100, bij dokter

Wierema 2200. Over vier jaar mag

een huisartsenpraktijk nog ten

hoogste 2750 patiënten tellen, en bij

voorkeur slechts 2350. Dat schept

ruimte voor een redelijk levensvatbare

vierde praktijk. De heren Hemmes

en Wierema willen daar zo

spoedig mogelijk naar toe door de

praktijk van hun aanstaande ex-collega

in tweeën te delen en steunen

de kandidatuur van de dames Zeestraat

en Van Drooge - Ter Wee. De

heer Schermerhorn voelt daar niets

voor. Hij heeft met de heer Van den

Heuvel overeenstemming bereikt

over de overname van zijn praktijk

en praktijkwoning.

Staande de bijeenkomst werden de

verklaringen van de vier betrokken

heren voorgelezen. Hoewel niemand

er over viel, ontbrak merkwaardigerwijs

de zienswijze van de twee

dames. Nieuwe gezichtspunten bevatten

de verklaringen van Schermerhorn,

Van den Heuvel, Hemmes

en Wierema nauwelijks. Uit de ver-

klaring bleek niet dat een overdreven

zorg voor de patiënten aan de

wortel ligt van het geschil. Schermerhorn

heeft iemand gevondfn die

zijn prijs kan en wil betalen voor

zijn praktijk, die tot 1 januari 1987

nog vrij verhandelbaar is. Hemmes

en Wierema zien in het vertrek van

Schermerhorn een mogelijkheid om

zonder eigen inbreng snel plaats in

te ruimen voor de door alle betrokkenen

wel degelijk gewenste vierde

huisarts.

111■1•■•••••■••710111.111•.........


Op 1 oktober D.V. hopen onze geliefde ouders

en grootouders

E. BOOM

en

M. BOOM-DE JONG

de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden

in het huwelijk zijn getreden.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van hun kinderen en kleinkinderen.

September 1986

Peppelhof 12, 1241 VT Kortenhoef.

I Een ieder die er belang in stelt hen met deze

• blijde dag te feliciteren wordt daarvoor in de

gelegenheid gesteld op woensdag 1 oktober a.s.

l tussen 16.30 en 18.00 uur in het restaurant „De

• Drie Dorpen", Cannenburgerweg 51 te Ankeben-

ab.■■•■••■■•■••■•••■••■•••■•1111


Na een moedig gedragen lijden is op 13

september 1986 van ons heengegaan mijn

lieve, zorgzame vrouw, onze lieve moeder en

oma

HELENA HENDRIKA BON-VAN DE POLL

„Mijn laatste opdracht aan jullie is:

hebt elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad".

op de leeftijd van 67 jaar.

Loosdrecht: P. N. Bon

Amsterdam: Ans en Gerrit

Arjan, Erik

Loosdrecht: Elsa en Jan

Petra, Pamela

Vreeland: Henk

Kortenhoef: Marian en Rein

Bianca, Raimond

Wognum: André en Annemiek

Esther, Yoshka, Gabor

Oud Loosdrechtsedijk 148,

1231 NE Loosdrecht.'

Gelegenheid tot afscheidnemen in Uitvaartcentrum

Watergraafsmeer van de Codperatie

PC aan de Zaaiersweg 2, hoek Middenweg te

Amsterdam dinsdag en woensdag van

19.30-20.30 uur.

De crematie zal plaatshebben donderdag 18

september a.s. tegen 15.00 uur in het crematorium

Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

(bereikbaar met bus 23)


t

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij

voor ons betekend en gedaan heeft, geven wij

u kennis dat heden, geheel onverwacht, van

ons is heengegaan mijn lieve schoonvader en

onze fijne opa

ROMANO DAMO

weduwnaar van Boeltje Pos

op de leeftijd van 75 jaar.

14 september 1986.

Moleneind 18,

1241 NG Kortenhoef.

Elena Rossetto

Romano en Ellen

Luisa

I (91 1 lp

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot afscheidnemen

op woensdag 17 september a.s.

van 19.00 tot 20.00 uur.

Een gedachtenisdienst zal worden gehouden

op donderdag 18 september om 14.00 uur in

„'t Achterom" gelegen achter de R.K. kerk

van de H. Anthonius van Padua aan de Kerklaan

te Kortenhoef, waarna aansluitend tegen

15.00 uur de teraardebestelling zal

plaats hebben op de Algemene Begraafplaats

achter de Ned. Hervormde kerk aan de Kortenhoefsedijk

te Kortenhoef.

Gelegenheid tot condoleren, direct na de begrafenis

in Restaurant „Het Rechthuis" aan

de Kortenhoefsedijk 157 aldaar.


's-GRAVELANDSE DOKTERSAFFAIRE

Comité zameld 1676

handtekeningen in

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAITELAND — „II zult begrijpen

dat wij als college van burgemeester

en wethouders van bijzonder

goede huize zullen moeten komen,

om af te wijken van het advies

dat de selectiecommissie aan

ons uit brengt. Maar aan de stemming

die gisteravond hing in de

Dobber, kunnen wij ook niet zomaar

voorbij gaan."

Met die

woorden nam loco-burgemeester Gerard

Torsing gistermorgen de 1676

handtekeningen in ontvangst, die

het comité van patiënten van dokter

Schermerhorn de afgelopen week"

inderhaast heeft verzameld. Met de.

handtekeningenactie hebben de pa-

tiënten hun instemming kenbaar

gemaakt met de wijze waarop de

heer Schermerhorn zijn opvolging

als huisarts heeft geregeld.

Dokter Schermerhorn had aanvankelijk

de hoop zijn praktijk op 1

oktober te kunnen overdragen aan

dokter A.A.M. van den Heuvel. Zijn

collega's Wierema en Hemmes lieten

weten zich niet met zijn keuze te

kunnen verenigen, en te zullen streven

naar de aanstelling van een

vierde huisarts in de gemeente.

De aanstelling van huisartsen was

tot voor kort een zaak die de artsen

onderling en naar eigen inzicht

mochten regelen. Sinds begin dit

jaar moet het college van burgemeester

en wethouders aan nieuwe

artsen een vestigingsvergunning

verlenen. Daarbij krijgt het college

goede raad van een selectiecommissie,

waarin alle bij de komst van een

nieuwe arts betrokken instanties

zijn betrokken: huisartsen, maatschappelijk

werk, wijkverpleging,

particuliere ziekteverzekeraars en

ziekenfondsen, maar ook de patiënten.

Het patiëntencomité liet vorige

week woensdag een oproep om solidariteit

onder alle patiënten van de

heer Schermerhorn verspreiden. Bij

de 1676 ingezamelde handtekeningen

zijn de gezinsleden van de ondertekenaars,

zoals kinderen en

partners, meegeteld. Dat betekent

dat ruim de helft van de patiënten

van dokter Schermerhorn spontaan

zijn steun aan de actie heeft gegeven,

en het handtekeningenformulier

heeft terugbezorgd.


• Onder het toeziend oog van wethouder Co de Kloet

nam loco-burgemeester Gerard Torsing gistermorgen

de 1876 handtekeningen van patiënten van dokter

Schermerhorn in ontvangst uit handen van comité-woordvoerster

mevrouw Van Loenen. (Foto: Ton Kastermans)


„Wiep” van Dalen

wordt ere-burger

van 's-Gravela A nd

(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

's-GRAVELAND — De gemeente

's-Graveland is een ere-burger rijker.

„Louis Cornelis Timotheus

van Dalen wordt ingeschreven in

het Gulden Boek wegens zijn uitzonderlijke

inzet ten behoeve van

het sociaal-cultureel leven in de

gemeente, waarbij hij zich voor de

gehele gemeenschap zeer verdienstelijk

heeft gemaakt", zo sprak

burgemeester P.J.M. van den Walle

gistermiddag in een overvol

dorpshuis De Dobber.

Wiep, zoals de meeste inwoners

hem zullen kennen, is al ruim twintig

jaar een geliefd figuur binnen

diverse 's-Gravelandse verenigingen.

In 1966 werd hij bestuurslid

van de speeltuinvereniging De Eekhoorn

aan de Elbert Mooijlaan.

Daarna vervulde hij een centrale rol

als secretaris bij het realiseren en

draaiende houden van het plaatselijke

dorpshuis.

„Daarnaast maakte hij zich bijzonder

verdienstelijk bij het tot

stand komen van gemeentelijke besluiten

door zijn lidmaatschap van

de woonruimte- adviescommissie en

de lokale jeugdraad" aldus van de

Walle. Het reiscomité voor het jaarlijkse

dagje uit voor ouderen, de

caranavalsvereniging De Turftrappers,

de Oranjevereniging, de lokale

omroep A.R.O.S. en het organisatiecomité

van de St. Nicolaasintochten

kunnen nog immer op zijn steun

rekenen.

Boven alle lof

'De wijze waarop hij zich bij al

deze activiteiten geheel belangeloos

jarenlang heeft ingezet is boven alle

lof verheven en kan worden gekarakteriseerd

als: actief, slagvaardig

en met open oor voor alle belanghebbenden.

Wij spreken de hoop uit

dat de plaatselijke gemeenschap nog

lange tijd van de activiteiten van de

heer Van Dalen zal kunnen profiteren',

zo vermeldt de fraai gecalligraveerde

oorkonde dit gistermiddag

door het college van b. en w. aan

Van Dalen overhandigd werd.

De receptie was tevens georganiseerd

om het 25-jarig ambtenaarschap

van van Dalen bij de gemeente

Amsterdam te vieren. Vele hoofdstedelingen

waren dan ook naar de

grote zaal van De Dobber gekomen

om "hun" Wiep hiermee te feliciteren.

„Ik vind het fantastisch, echt

waar; gewoon geweldig. Ik weet

niet wat me overkomt", zo sprak een

diep onder de indruk zijnde jubilaris.

• Een overgelukkige Wiep van Dalen met de oorkonde welke hoort bij het

ere-burgerschap. van de gemeente 's-Graveland. V.1.n.r Torsing, Van den

Walle. Raven. Van Dalen en De Kloet. (Foto: Ton Kastermans)


„Opstap” voor belangstellenden

Kano-avond Kortenhoef

KORTENHOEF — Uitgaande van

het gewestbestuur voor Midden--

Nederland van de Nederlandse Kanobond

wordt op donderdag en

vrijdagavond 25 en 26 september

in Kortenhoef een zogeheten opstapavond

gehouden.

Het is de houten-kanobouwer en

voorzitter van de kanovereniging De

IJsselstreek" te IJsselstein, Wous

Hilhorst, die als instructeur zal optreden

en daarbij assistentie krijgt

van een paar geroutineerde medewerkers

van Dirk Kuiper-Kanobouw

uit 's-Graveland.

Er zullen ruimschoots voldoende

kano's van diverse soorten (één- en

tweepersoons) aanwezig zijn om iedereen,

die er eens mee wil peddelen,

daartoe in de gelegenheid te

stellen. Diverse grondbeginselen

van het kanovaren worden gedemonstreerd.

Wous Hilhorst heeft de ervaring

dat kanotochten of zomaar 'ns een

kano huren voor een weekend en

ook onvoorbereid op vakantie gaan

met de kano, op een faliekante mislukking

kan uitlopen. Het blijkt al

te zeer dat op een enigszins verantwoorde

wijze met een rank geval als

een kano omgaan voor beginners

heus niet zo eenvoudig is.

Hilhorst heeft ook materiaal bij

zich over kanovaren, over het lidmaatschap

van de Kanobond enz.

Men kan zich ruimschoots informeren.

De opstapavond wordt gehouden

in het Hilversums Kanaal; vanaf

de Vreelandseweg volgt men het

ANWB-bord Kortenhoef en een paar

honderd meter verderop ziet men

ter linkerzijde vanzelf de kom waar

de kanovloot ligt te wachten. Vanuit

Hilversum, via de Leeuwenlaan, de

Kortenhoefsedijk op, langs „het

Regthuys" tot aan het einde bij de

brug. Wie meer wil weten belt de

heer Hilhorst, in IJsselstein

(03408-82870). Deze kanodemonstratie

begint om zeven uur.


Posthoorntje voor Ton

In het 's-Gravelandse dorpshuis De Dobber neemt Ton Stevens (rechts)

uit handen van directeur PTT afdeling Hilversum, P. Mansens, een gouden

posthoorntje in ontvangst. Deze onderscheiding viel haar ten deel na

veertig trouwe overheidsjaren.


„Mijn genade is u genoeg”

2 Corinthe 12 vers 9

Heden heeft de Heer tot Zich genomen mijn

lieve vrouw, onze lieve moeder' en oma

JACOMLINTJE DE LATER-KLINK

op de leeftijd van 73 jaar.

Hilversum: Arie de Later

Hilversum: Nel Delforno-de Later

Floris Delforno

Erik, Rob

Hilversum: Leny Vermeulen-de Later

Jaap Vermeulen

Marco, Monique

Kortenhoef: Betsy Stuyver-de Later

"" -- 1-r— Henk Stuyver

Esther, Patrick, Isabel

17 september 1986.

Bejaardencentrum „Zuiderheide",

Diependaalselaan 337, kamer 415,

1215 KG Hilversum.

Geen bloemen.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te Hilversum.

Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek

zaterdag 20 september a.s. van 15.00

tot 16.00 uur.

De rouwdienst, te leiden door de Weleerwaarde

heer ds. J. W. van Harten, zal worden

gehouden op maandag 22 september om

11.30 uur in de aula van de begraafplaats

„Zuiderhor aan de Kolhornseweg te Hilversum,

waarna aansluitend de teraardebestelling

aldaar zal plaatshebben.


VVD langs de zijlijn bij

twee raadscommissies

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — „Daar weet ik

niets van. Ik zit hier als eenvoudig

burger," liet voorzitter Albeda

van de raadsfractie van de VVD

vanaf de publieke tribune de commissie

voor verkeer en milieuzaken

weten. De commissie kwam

gisteren voor het eerst officiëel in

de nieuwe samenstelling bijeen,

inclusief burgerleden.

Louis Albeda bevestigde met zijn

mededeling definitief dat de VVD

niet zal deelnemen aan het overleg

in de raadscommissies voor verkeer

en milieuzaken en voor welzijn,

maar de discussie wel vanaf de zijlijn

te zullen volgen.

„Wij zijn het niet eens met de

wijze waarop de deskundigen in die

commissies zijn benoemd. Wat deze

commissie betreft zijn daarbij voor

verkeer de plaatselijkse afdeling van

Veilig Verkeer Nederland en de

Rijkspolitie buiten de boot gevallen.

Instanties die naar onze mening bij

uitstek in een verkeerscommissie

thuishoren," legde Albeda nog eens

uit.

De VVD had; net als de andere

grote raadsfracties, het recht om

voor de commissie verkeer twee des-

kundigen voor benoeming voor te

dragen. De wel benoemde deskundigen

en raadsleden lieten niet merken

bezwaar te hebben tegen het

vergaderen in een commissie van

wat geringere omvang dan aanvankelijk

de opzet was.


Complex De Oude Stee nadert legalisering

Echte toegangsweg

voor volkstuintjes

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

KORTENHOEF — De lange rijen

geparkeerde auto's langs de Vreelandseweg

ter hoogte van Kortenhoef

zullen binnen afzienbare tijd

tot het verleden behoren. De provincie

Noord-Holland heeft het ge-

meentebestuur van 's-Graveland

om toestemming gevraagd het

fietspad langs de Vreelandseweg

tussen de verkeerslichten bij de

kruising met de Kortenhoefsedijk

en de toegang tot het volkstuinencomplex

te mogen verbreden tot

een parallelweg. Aansluitend zal

op het complex een parkeerterrein

worden aangelegd. Afgezien van

eventuele bezwaren is het college

van b. en w. is van plan om de

vergunning te verlenen. Vanaf

volgende week donderdag kan gedurende

twee weken bezwaar gemaakt

worden tegen de plannen.

• De toegangsweg naar De Oude Stee wordt een voortzetting van de al bestaande aansluiting van Moleneind

en Zuwe op de Vreelandseweg. (Foto: Ton Kastérmans)

Het plan maakt deel uit van de

procedure die uiteindelijk moet leiden

tot een officiële legalisering van

__„De Oude Stee", 's-Gravelands minst

illegale volkstuinencomplex. De

volkstuinen , die ingeklemd liggen

tussen de Vreelandseweg en het beschermde

natuurgebied van de Kortenhoefse

plassen, zijn al vele jaren

een bron van geschillen en onduidelijkheid.

Tien jaar geleden werd het

complex niet opgenomen in het bestemmingsplan

Wijde Blik.

Tussen provinciaal bestuur en gemeente

bestaat. inmiddels eenstem-

1'

migheid over het uitgangspunt dat

het complex opgenomen moet worden

in het bestemmingsplan. Dat is

ook de achtergrond van het besluit

van de provincie dat de provinciale

waterstaat het bestaande fietspad

langs de Vreelandseweg mag verbreden

tot een parallelweg, die via

een grote brug verbonden zal worden

met de toegang tot De Oude

Stee. De volkstuinders zullen tegelijkertijd

zorg dragen voor de aanleg

van een parkeerterrein op hun eigen

gebied. Vervolgens zal de bestaande

fietsbrug verdwijnen.

De toekomstige parallelweg wordt

een verlenging van de bestaande

aansluiting van Zuwe en Moleneind

op de Vreelandseweg. Een woordvoerder

van de provincie schatte te

kosten van de nieuwe weg op omstreeks

140.000 gulden. Als er geen

bezwaren tegen het plan worden ingediend,

kan op korte termijn met

de uitvoering begonnen worden.

Voor de bouw van de nieuwe toe-

,gangsbrug hoeft geen toestemming

van de gemeentemeer gegeven te

worden.


Ruiten van

schoolgebouw

gesneuveld

'S-GRAVELAND — Middenin de

feestelijkheden rond het eeuwfeest

van het 's-Gravelandse protestants-christelijke

onderwijs, is de

Regenboogschool het slachtoffer

geworden van een inbraak en van

vernielingen.

Zondagmorgen werd ontdekt dat

een groot aantal ruiten van de

school waren gesneuveld. Bij nader

onderzoek kwam aan het licht dat

er een inbraak had plaats gevonden.

De buit daarvan bestond uit wat

handenarbeidmateriaal. De politie

veronderstelt dat daarna uit ballorigheid

vanaf het speelplein van de

school de ruiten onder vuur zijn

genomen. Aangenomen wordt dat

omwonenden daar het één en ander

van gemerkt hebben, en wellicht

ook een beschrijving van het gebeurde

kunnen geven.


Noordersluisbrug nadert voltooiing

'S-GRAVELAND — Het Noordereinde

en de Cannenburgerweg kunnen

het einde van de extra stroom

vrachtverkeer, die de afgelopen

maanden doorstaan moest worden,

tegemoet zien. De nieuwe Noordersluisbrug

is nu zover gevorderd, dat

het moment waarop het industrieterrein

Slenkweg zijn beloofde nieuwe

toegangsweg in gebruik kan nemen,

niet ver meer weg is.

Dat betekent tevens dat de tijdelijke

afsluiting van het Noordereinde

snel dichterbij komt. Het gereedkomen

van de Noordersluisbrug, die

op geen enkele manier meer herrinnert

aan de pittoreske ophaalbrug

die vele tientallen jaren de sluis een

apart cachet gaf, wordt door de gemeente

benut om ook het laatste

stukje van het Noordereinde te voorzien

van riolering.

Het Noordereinde moest toch even

buiten gebruik worden gesteld, om

de aansluiting van de nieuwe kruising

met de Slenkweg op het oude

weggedeelte te vervolmaken. De

planning van de afdeling openbare

werken belooft dat het geheel voor

het invallen van de winter volttioid

zal zijn.

(Foto: Ton Kastermans)


Op 16 september jl. is zacht en kalm ingeslapen

onze lieve moeder, oma en schoonmoeder

JULIE PETRONELLA HENDRIKA

SIEGERS-SCHOUTEN

in de leeftijd van 78 jaar.

Koedijk: C. J. Meijer-Siegers

H. F. Meijer

Kortenhoef: J. J. Schouten-Siegers

D. C. Schouten

Amsterdam: Els Schouten

Utrecht: Ineke Schouten

Amsterdam, 22 september 1986

Correspondentie-adres:

C. J. Meijer-Siegers

Kanaaldijk 8

1832 AA Koedijk

In overeenkomst met haar wens heeft de crematie

in besloten kring plaatsgevonden.


Cadeautje pronkt op jubileumconcert

Een vaandel voor dames

van jubilerend Internos

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

ANKEVEEN — De braderie die

ondanks de stromende regen een

doorslaand succes werd, en ook de

onderlinge feestavond in Het Wapen

van Ankeveen liggen al weer

meer dan een week achter ons.

Maar nog zijn de festiviteiten rond

het 30-jarig bestaan van het Ankeveens

dameskoor Internos niet af-

, gelopen. Het jarige koor zorgt zondag

28 september met een jubileumeoncert

in de Ankeveense

Martinuskerk voor een waardig

muzikale hoogtepunt van de verjaardagsviering.

Tijdená het concert zal het

30-jarige, maar ook 30 zingende leden

tellende koor voor het eerst onder

geheel eigen vaandel optreden.

Drie ervaren zangeressen, de zusjes

Ali, Nel en Tini Windt, boden het

vaandel - mosgroen met gouden

tekst' - zaterdag bij verrassing aan

• het bestuur aan. „Vijf jaar geleden,

bij het 25-jarig bestaan, werd er een

medaille aangeboden. Toen al heb-

' ben we tegen elkaar gezegd, dat we

bij het volgende feest voor een vaandel

zouden zorgen," aldus de drie

zusjes.

Dat zorgen is een complete familie-aangelegenheid

geworden, waar

ook de echtgenoten hun bijdragen

aan hebben geleverd. Waar de één

voor een collega zorgde die het ontwerp

tekende, leverde de ander het

koperen geraamte. Het uiteindelijke

borduren van het pronkstuk heeft

nog geen half jaar in beslag genomen.

Programma

Voor het jubileumconcert is een

gevariëerd programma samengesteld.

De 30 dames van Internos

weten zich niet alleen gesteund door

hun aanhang, maar ook door het

Hilversumse mannenkoor Zang en

Vriendschap (met wie zij dirigent

Wim Schaap moeten delen) en ook

uit Hilversum afkomstige mandolineorkest

Avanti. De dames laten

het aan de heren en de mandolines

over, om het spits af te bijten. Ilun

bijdrage aan het anderhalf uur durende,

en vrij toegankelijke concert

begint als de stemming er al goed in

zit. Ondermeer zal dan het Largo

van Handel en een stukje Sound of

Music opklinken, naast melodieën

uit Porgy en Bess en repertoire van

Tom Jones. Als afsluiting klinkt in

samenzang van dames en heren

"Swing durch die Welt". Voor de

pianobegeleiding zorgt Annemieke

Jussen, en het concert begint om

12.30 uur.


\‘\

s\•, ,~14, "‘k.' 10 KMk s‘›

• De zusjes Ali, Nel en Tini Windt (rechts) en het

bestuur van het Ankeveens dameskoor, met van links

naar rechts Els Statenhoef, Tini Steutel, mevrouw De

Kwant en Rie Torsing, trots naast het vaandel. (Foto:

Ton Kastermans)


• (Van onze verslaggever

Maaten Steinkamp)

KORTENHOEF — De Vrienden

van Antonius maken zich zaterdag

weer op voor de derde kerkeveiling.

Gedurende het gehele jaar

worden activiteiten ontplooid om

geld bijeen te brengen voor de restauratie

van de ruim honderd jaar

oude Antoniuskerk in Kortenhoef.

Evenals voorgaande jaren hoopt de

organisatie weer vele duizenden

guldens te kunnen vergaren om de

zogenaamde niet subsidiabele posten

hiermee te dekken.

Op de kerkeveiling in de schuur

van leliekwekerij Steenvoorden aan

de Emmaweg worden naast flink

wat goederen ook een aantal diensten

geveild. „Zo hebben we dit jaar

al stoelenmatten, een timmerklus

van drie uur en schoorsteenvegen

op de lijst staan" zo meldt organisatielid

J. Koster. Al deze diensten

zijn door sympatiserende dorpsgenoten

geheel belangeloos aangeboden.

Niet alleen de grote hoeveelheid

Kerkveiling

Vrienden van

Antonius

meubilair, boeken, kleren en bloemen

zullen ongetwijfeld moeiteloos

hun weg naar de vele honderden

belangstellenden vinden, ook worden

een heuse Rij ncruise, een

schaap, een rondvlucht boven het

Gooi en diverse diners onder de hamer

van veilingmeesters L. Soeters

en H. van Kesteren gebracht. Eén

en ander is opgetekend in het uit te

reiken veilingboek.

Omafiets

Na het luiden van de kerkbel en

de inleidende woorden van voorzitter

van de Vrienden van Antonius,

F. Veltman, zal er tot diep in de

nacht flink gezwoegd moeten wor-

den om het aanbod weg te werken.

„ Hoewel we natuurlijk elke keer

weer ons hart vasthouden, heb ik de

indruk dat het dit jaar nog grootser

wordt" aldus Koster. Iedere adspirant

koper zal na het opgeven van

naam en adres een veilingnummer

uitgereikt krijgen waarmee in een

verloterij onder andere een "omafiets"

te winnen valt.

De Antoniusvrienden manifesteren

zich het hele jaar op verlerlei

fronten. Zo zijn de braderie van

jeugdsoos Pluto, open dagen en een

zeskamp evenementen waarmee

geld wordt binnengehaald. Ook de

baten van deze, voor het Gooi unieke,

kerkeveiling komen geheel ten

goede van de restauratie van de

kerk aan de Kortenhoefse Kerklaan.

In de afgelopen jaren werd de buitenkant

al grondig onder handen

genomen, dit jaar staat de restauratie

van het interieur op het programma.


Onroerend-goedbelasting ongewijzigd

Bouwnota en ogb in

's-Gravelandse raad

'S-GRAVELAND — De kosten

voor een nieuwe gemeentelijke nota

"bevolking en woningbouw"

blijven beperkt tot een bedrag van

nog geen 13 duizend gulden. De

nota, die het fundament moet gaan

worden voor het 's-Gravelandse

woningbouwbeleid voor de komende

jaren, moet gezien worden als

het vervolg op de het rapport "Bevolking

en wonen, de komende 15

jaar", dat op zijn beurt weer een

uitwerking was van de uit 1976

daterende Bouwnota. Het krediet

voor de nieuwe bouwnota komt

aan de orde in de openbare raadsvergadering

die donderdagavond

om 8 uur begint in de brandweerkazerne.

De nieuwe nota moet volgens het

voorstel dat b. en w. aan de raad

voorleggen grotendeels op het gemeentehuis

tot stand komen, waarbij

rekenwerk van het stedebouwkundig

bureau van de gemeente en

de bouwnota van de provincie

Noord-Holland als basis fungeren.

Met de nieuwe nota in de hand wil

b. en w. een vervolg voorbereiden op

de woningbouw rond de kern Kortenhoef.

De nieuwe verordening op de heffing

van de onroerend goedbelasting

vormt het sluitstuk van de vergadering.

De oude verordening verliest

op 1 januari van het volgend

jaar zijn geldigheid. B. en w. stellen

de raad voor geen wijziging aan te

brengen in de tarieven van de onroerend

goedbelasting. Dat betekent

dat de eigenaren f 3,49 en de gebruikers

f 4,36 per 3000 gulden geschatte

waarde zullen blijven betalen.

Per 1 januari moet tegelijk de

waarde van het onroerend goed binnen

de gemeente worden vastgesteld.

Het college verwacht echter

niet dat de uitkomsten van deze

nieuwe taxatie veel zullen afwijken

van de resultaten die sinds 1 janua-.

ri 1982 de grondslag voor de 's-Gravelandse

onroerend goedbelasting

vormde.

Een meevaller van f 30.000 krijgt

de gemeente in de schoot geworpen

door de brandweer. De oude hulpverleningswagen

van de brandweer

is afgekeurd, en in het investeringsplan

van de gemeente was voor de

vervanging van de auto was f

180.000 opgenomen. De brandweerlieden

zijn echter van plan de nieuwe

wagen zelf af te bouwen, zodat

de gemeente slechts anderhalve ton

ter beschikking hoeft te stellen. De

hulpverleningswagen wordt bijvoorbeeld

ingezet als mensen uit autowrakken

moeten worden bevrijd of

auto's te water zijn geraakt. De wagen

is daartoe voorzien van de een

grote hoeveelheid gereedschappen

en materieel.


1946 ~...~..o-..~.~ , e› , ..9~ 1986

Op 9 oktober a.s. hopen onze ouders en grootouders,

JAAP GOEDEMANS

en

§, ROOS GOEDEMANS-DE BLOK

de dag te herdenken, dat zij 40 jaar geleden in het

huwelijk zijn getreden.

Ter gelegenheid hiervan wordt er een Heilige Mis opgedragen,

donderdag 9 oktober 's morgens om 11.00

uur in de Anthonius van Paduakerk te Kortenhoef.

Kinderen en kleinkinderen.


Snackbar van

De Meenthof

heeft „oorlog"

'S-GRAVELAND — De snackbar

van het Kortenhoefse winkelcentrum

De Meenthof is dinsdagnacht

voor de derde maal in drie maanden

tijd het slachtoffer geworden

van een inbraak. Er wordt weliswaar

niets vermist, maar de ongenode

bezoekers hebben het nodig,

gevonden om bij gebrek aan buit

een "snackbar-oorlog" te maken,

en hebben het inventaris flink toegetakeld.

Bij de laatste inbraak in de snackbar,

die schuin tegenover het 's

nachts onbezette politiebureau ligt,

werd wel het één en ander gestolen.

De inbrekers gingen toen aan de

haal met ondermeer de hele voorraad

tabak en sigaretten, maar niet

dan nadat zij zich uitgebreid te goed

hadden gedaan aan de diverse etenswaren

en snoeperijen die voor liet

grijpen lagen.


Progressieven vragen opheldering

Geen zicht meer

op woningtoewijzen

in 's-Graveland

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — De opheffing

van de woonruimte-adviescommis-

sie, waar het college van burge-

meester en wethouders twee

maanden geleden toe overging,

vormt de achtergrond van de vra-

gen die de 's-Gravelandse Progres-

sieve Partijen aan het college van

burgemeester en wethouders heb-

ben gesteld. De progressieven wil-

len weten hoe de gang van zaken

is bij de toewijzing van de wonin-

gen in de derde fase van het bouwplan

Kortenhoefsedijk-Kerklaan.

Sinds vorige maand berust de woningtoewijzing

in de gemeente bij

de woningtoewijzingscommissie, die

bestaat uit een wethouder en een

vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging,

en die gesteund

wordt door de afdeling woonruimtezaken

van de gemeentesecretarie.

Aangezien over de wijze van toewijzing

nog geen overeenstemming is

bereikt met de woningbouwvereni-

ging, geschiedt de toewijzing van

woningen in feite rechtstreeks in

overleg tussen het college van b. en

w. en het ambtelijk apparaat.

De progressieven willen van b. en

w. weten of er al woningen zijn

toegewezen, welke criteria voor die

toewijzing zijn gehanteerd, of voorrang

wordt gegeven aan gegadigden

die een huurwonming achterlaten,

of de koopwoningen in eerste

instantie alleen aan 's-Gravelandse

woningzoekenden zijn aangeboden ]

en of zich kandidaat-kopers hebben

teruggetrokken.

„Sinds de opheffing van de woon-

] ruimte-adviescommissie zijn wij het

zicht op de verdeling kwijt. Via deze

vragen hopen wij zoveel mogelijk

informatie te pakken .te krijgen. Als

raadsleden hebben wij bij het besluitenlijstje

van het college wel een

lijst met namen gekregen, maar een

toelichting ontbreekt," aldus het

raadslid Ferry Staal.

De derde, en laatste, fase van het

bouwplan Kortenhoefsedijk bestaat

vrijwel geheel uit premie-C-woningen,

waarop de kopers een eenmalige

belastingvrije bijdrage van

f 6.500,- krijgen. Daarnaast telde

het plan 4 premie-A-woningen, 1

premie-B-woningen en nog een

handvol woningen in de vrije sector.

De prijs van de meeste woningen

schommelt rond de 140 duizend

gulden.


Kraterlandschap op schoolplein

' • KORTENHOEF — Waar eens de

kinderen speelden op het schoolplein

van de Regenboogschool aan

de Elbert Marejlaan, zijn nu enorme

graafmachines te zien die systema-

tisch hun grijpers in de Kortenhoef-

_

Se bodem zetten. Hiermee is deze

week de eerste aanzet gegeven tot

de bouw van vijf lokalen die eind

februari gereed moeten zijn.

De uit-

breiding is noodzakelijk door het

samenvoegen van de de Beatrix

kleuterschool, Goede Herderschool

en de School met de. Bijbel die in

december honderd jaar bestaat.

(Foto: Ton Kastérmans)


Zware metalen in Kortenhoefse polder

Ook studentenrapport meldt vuil in belten

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Een onderzoek

van vier studenten van de

Universiteit van Amsterdam op en

om de voormalige vuilstortplaats

Groenewoud in Kortenhoef heeft

nogmaals bevestigd dat het gebied

van de Kortenhoefse polder ernstig

verontreinigd is met zware

metalen en organische verbindingen.

Het vakstagerapport milieubiologie

van de vier biologiestudenten

vermijdt echter concrete

conclusies. De studenten hebben

weliswaar tijdens hun onderzoek,

dat tussen november 1983 en juni

1985 heeft plaats gevonden, op een

aantal plaatsen verontrustende

concentraties als gevaarlijk bekendstaande

stoffen aangetroffen,

maar wegens onzekerheden ten

aanzien de door hen gevolgde onderzoeksmethode

zijn ondubbelzinnige

uitspraken achterwege gebleven.

De studenten zijn met hun activiteiten

begonnen in de periode dat

het onderzoek naar de ernst van de

vervuiling van bodem en grondwa-

ter, dat de Heidemij in opdracht van

de provincie Noord-Holland heeft

verricht, in volle gang was. De aanleiding

tot het studentenonderzoek

was een vraag over de milieu-effecten

van de vervuiling in Kortenhoef

aan de Amsterdamse Wetenschapswinkel.

„De hoge sterfte van de driehoeksmosselen

op de belt zou veroorzaakt

kunnen zijn door een sterkere

zware metalen-verontreiniging.

Voor een aantal metalen (cobalt, ijzer,

vanadium en aluminium) zijn

de concentraties in de sloten op de

belt aanzienlijk hoger dan in Kortenhoef

Oostzijde en Kortenhoef

Westzijde is aangetroffen. Of er

sprake is van een oorzakelijk verband

tussen de mosselsterfte en de

zware metalen-accumulatie, is echter

onduidelijk," aldus de eerste zinnen

van de slotdiscussie van het

onderzoeksrapport.

Watervlooien

Een soortgelijk voorbehoud als

ten aanzien van de als proefdier gebruikte

mosselsoort maken de studenten

ten aanzien van de voort-

plantingssnelheid van watervlooien

en de verspreiding' van waterplantensoorten

in de Kortenhoefse polder.

„Het is voor duidelijke conclusies

noodzakelijk om de gebruikte

methode beter te ontwikkelen en een

grote analyse-capaciteit ter beschikking

te hebben. Om snel een beeld te

krijgen van de verontreiniging in

een gebied is de gebruikte methode

nog niet bruikbaar, onder andere

vanwege de vele factoren die een rol

kunnen spelen bij de effecten die

gevonden worden," erkennen Marijke

Dirkson, Piet Gaarthuis, Jaap

Tuinstra en Karin van Wezel in de

laatste zinnen van hun onderzoek.

Het officiële onderzoeksrapport

van de provincie spreekt op een enkele

uitzondering na niet over een

zo ernstige graad van vervuiling in

Kortenhoef, dat er rechtstreeks gevaar

voor de volksgezondheid

dreigt. Een uitzondering werd echter

gemaakt voor de vuilstort op het

terrein Boom, ten westen van de

Kortenhoefsedijk vlakbij de gemeentewerf.

Maar enigerlei vorm sanering

heeft de overheid, gemeente

noch provincie, tot nu toe niet nodig

geacht. Ten aanzien van Groenewoud,

dat tussen de bebouwing van

de woonkern Kortenhoef en de Kortenhoefsedijk

ingeklemd ligt, is ook

na het eindrapport twijfel blijven

bestaan, die slechts door een nieuw

onderzoek zou moeten worden weggenomen.

Stappen in die richting

zijn voorlopig niet te verwachten.


Vervanging hulpverleningswagen, kost f 150.000

'sioGravelandse raad akkoord

.

met nieuw voertuig br andwee rr

(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

s-GRAVELAND — De 's-Graveland-

se gemeenteraad heeft gister-

avond groen licht gegeven voor

een krediet van f 150.000 ten be-

hoeve van een nieuw brandweer

voertuig. Bij de laatste controle

door de Inspectie voor het Brand-

, weerwezen bleek het hulpverlei

ningsvoeituig in een dusdanig

slechte staat te verkeren dat onmiddelijke

vervanging noodzakelijk

geacht wordt.

Dit hulpverleningsvoertuig 'wordt

bijvoorbeeld ingezet bij auto-ongevallen

waarbij mensen bekneld zitten.

De wagen is uitgerust met veel

soorten redgereedschap zoals snijbranders,

knip- en, spreidscharen,

kettingzagen en hefkussens. In

1976 werd het tweede-hands voer-

tuig door de korpsleden opgeknapt

en in gebruik genomen.

Tijdens de controle is gebleken

dat deurstijlen, treeplanken, scharnieren

en plaatwerk op vele plekken

volkomen doorgeroest zijn en dat de

vering het gewicht niet voldoende

kan dragen. In het gemeentelijk investeringsschema

staat voor de vervanging

van dit voertuig voor volgend

jaar een bedrag van f 180.000

opgenomen. Gezien de urgentie van

de zaak besloot de gemeenteraad

gisteravond. op verzoek van commandant

R. Rehorst een krediet van

f 150.000 beschikbaar te stellen.

De korpsleden hebben zich bereid

verklaard om zelf de afwerking en

de inrichting van het nieuwe voertuig

op zich te nemen. Door deze

zelfwerkzaamheid wordt een aanzienlijk

bedrag bespaard waarvoor

de raadsleden alle lof hadden „Een

pluim op de hoed voor deze brandweermensen"

aldus F. Staal (Progessieven).

Bijstellen

Tijdens deze laatste raadsvergadering

in de brandweerkazerne, volgende

maand wordt immers het

nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik

genomen, werd tevens een bedrag

van f 13.000 gevoteerd voor

een evaluatie en het eventueel bijstellen

van het rapport 'bevolking

en wonen, de komende 15 jaar". In

deze nota is het beleid uitgestippeld

voor de woningbouw in 's-Graveland.

Ruim zes jaar geleden werd

deze genuanceerde voortzetting van

de eerdere bouwnota uit 1976 door

de raad vastgesteld. •

• Met het oog op de ontwikkeling

van nieuwe bestemmingsplannen

voor de uitbreiding van de woningbouw,

dient eéri en ander onder de

loep te worden genomen. Deze nota

zal in samenwerking met de wethouder

voor volkshuisvesting, C. de

Kloet (Dorpsbelangen), door een externstedebouwkundig

adviesbureau

worden opgesteld. Door oolt de ambtenaren

hierbij in te schakelen kunnen

de kosten beperkt blijven tot 13

mille.

Er is nog steeds geen sloopvergunning

door de provincie afgegeven

voor de duplexwoningen aan de

Van Blarcumlaan in Ankeveen. Deze

woningen zijn inmiddels ontruimd

en dichtgespijkerd. Na de sloop

kunnen op deze plek eengezinswoningen

verrijzen. „Ik hoop dat hier

toch een beetje vaart achter gezet

wordt want voor de andere bewoners

van deze straat is het echt geen

gezicht" aldus W. de Kwant (Algemeen

belang).


„Woon veel activiteiten bij”

Handleiding voor

de burgemeester

van 's-Graveland

's-GRAVELAND — „Naast wat in het algemeen van een

burgemeester wordt verwacht, wordt van de 's-Gravelandse

burgervader verwacht dat hij de zeer vele plaatselijke activiteiten

regelmatig bijwoont. Een vluchtige blik in onze

gemeentegids geeft u direct een indruk van de aard en het

aantal verenigingen, stichtingen en instellingen, dat de

gemeente rijk is. Uit die opsomming blijkt dat de drie

dorpen waaruit 's-Graveland bestaat nog op vele gebieden

hun eigen verenigingsleven hebben. De nieuwe burgemeester

dient er daarom rekening mee te houden dat - vooral 's

zomers - veel beslag op de weekeinden wordt gelegd door

representatieve verplichtingen."

Zomaar een citaat uit het even

handzame als bescheiden en stijlvolle

boekwerkje, dat de kandidaten

voor het burgemeestersambt inzicht

en informatie verschaft over het wel

en wee van de gemeente 's-Graveland.

Het boekje, dat werd samengesteld

door gemeentesecretaris Adri

Peekstok en zijn vormgeving dankt

aan de Ankeveense grafisch ontwerper

Toine Post, werd deze week aangeboden

aan de gemeenteraad.

Lofzang

De gemeentelijke' uitgave komt

voort uit het verzoek van de commissaris

van de koningin aan het

seniorenconvent om een korte notitie

over de gemeente ten behoeve

van de kandidaten voor de opvolging

van burgemeester P.J.M. van

de Walle. De burgemeester bereikt

in november de pensioengerechtigde

leeftijd en treedt op 1 december terug.

Het in een zilvergrijze kaft gestoken

boekje is geen lofzang op de

schoonheid van 's-Graveland:„Deze

notitie zal zich in hoofdzaak richten

op het bedrijf dat gemeente 's-Graveland

heet. Aan die aspirant-burgemeesters

die meer willen weten over

de rijke historie van de gemeente

luidt het adviestreedt in contact

met de historische - kring In de Gloriosal

een instelling die over een

scha aan informatie beschikt."

Naast een uittreksel uit de gemeentebegroting

van dit jaar, de indeling'

van het vernieuwde ge-,

meentehuis en een overzicht van de

politieke en ambtelijke organisatie

van het gemeentebestuur zijn er ook

de profielschets van de burgemeester

en een deel van de notulen van

de bijzondere raadsvergadering van

14 augustus opgenomen. In die vergadering

kwam commissaris van de

koningin drs. R.J. de Wit de raad

informeren over de procedure en de

gang van zaken, terwijl de raad van

zijn kant de heer De Wit de in eenstemmigheid

vastgestelde profielschets

kon meegeven.

De verwachting

is overigens dat de nieuwe burgemeester

in de loop van februari

zijn intrede zal kunnen doen.


Nieuwe wagens

voor brandweer

's-Graveland

's-GRAVELAND — Nog vóór de

volgende zomer zal de vrijwillige

brandweer van 's-Graveland over

twee nieuwe voertuigen kunnen

beschikken. Eerder dit jaar werd

een nieuwe hoge/lagedrukspuit

besteld, terwijl nu ook de order

geplaatst is voor een hulverleningsvoertuig.

Deze vernieuwingsronde van het

rode wagenpark kost de gemeente

rond de f 430.000,-.

De huidige voertuigen zijn door

de Inspectie voor het Brandweerwezen

afgekeurd. De korpsleiding

hoopt voor het eind van dit jaar het

nieuwe gecombineerde blusvoertuig

te kunnen begroeten. Kosten van dit

snufje techniek zijn f 280.000,-.

Het ligt in de bedoeling om het

nieuwe hulpverleningsvoertuig zelf

af te bouwen. Derhalve hoopt men

de „kale" wagen voor de winter binnen

te hebben. De kosten hiervan

bedragen j' 150.000,-.


`Wees geen krent, houd de kerk overend'

onderden op

kerkeveiling

(Van onze verslaggever

Maarten Steinkamp)

KORTENHOEF — „Eenmaal, andermaal...verkocht".

Zo klonk het

zaterdagavond niet minder dan

225 maal tijdens de kerkeveiling

in Kortenhoef. In de bloemenhal

van Kick Steenvoorden kwamen

naast een flink aantal goederen

ook enkele diensten onder de hamer.

De opbrengst van deze openbare

verkoop komt geheel ten goede

aan het restauratiefonds voor

de Antoniuskerk.

Ruim vijfhonderd kooplustigen

hadden de weg naar de "veilinghal"

aan de Kortenhoefse Emmaweg weten

te vinden. Even na achten begonnen

veilingmeesters Lex Soeters

en Henny van Kesteren aan de marathon-zitting

die tot diep in de

nacht zou duren. De mannen met de

onverbiddellijke hamer werden bijgestaan

door een groot adminstratief

team, dat schijnbaar moeiteloos

nummers, namen, artikelen en prijzen

bij wist te houden. .

Er werd werkelijk van alles geveild.

Zo werd een paar wollen sokken

in combinatie met een plant

voor f 45,- verkocht. Een zestal

dwergkonijnen bracht f 150 op en

een rondvlucht boven het Gooi ging

voor f 250 van de hand. Een heuse

kerkbank bracht f 300,- in het

laatje. Ook slagroomtaarten, een

kubieke meter mest, schoorsteenvegen

en twee avonden oppassen werden

vlot weggehamerd. De adspirant-kopers

konden het geheel

moeiteloos volgen aan de hand van

het uitgereikte veilingboek.

Deze kerkeveiling was voor de

derde maal georganiseerd door de

Vrienden van Antonius. Door het

organiseren van allerlei evenementen

wordt getracht de niet subsidiabele

posten van de restauratie van

de kerk. Bij elkaar te krijgen. Begin

dit jaar werd de buitenkant van het

ruim honderd jaar oude gebouw afgerond

waarna begonnen is met het

interieur van de kerk.

De veiling van zaterdag bracht

een bedrag op van rond de f

18.000,- hetgeen reden was tot tevreden

geluiden. „Moe maar zeer

voldaan. We zijn echt zeer blij dat

het allemaal zo geweldig verlopen

is. Dat geeft vertrouwen voor d€

toekomst", aldus een w000rdvoerder

van de Antoniusvrienden. De slogan

"Wees geen krent, houd de kerk

overend" had haar uitwerking op

het Kortenhoefse publiek niet gemist.

• De veiling ten behoeve van de St. Antoniuskerk werd zaterdagavond door vijfhonderd mensen bezocht.

(Foto :Ton Kastermans )


Actie tegen Hollands

End als sluiproute

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

ANKEVEEN — „Wat er moet ge-

beuren weet ik niet, ik heb geen

verstand van verkeer en wat voor

verkeermaatregelen er allemaal

mogelijk zijn. Maar als je ziet hoe

hard het verkeer raast langs de

kinderen die op op die smalle

stoepjes spelen, dan is duidelijk

dat er wat aan gedaan moet worden."

Dat is de visie van de Ankevener

Ben Bunders op het Hollands

End, de kilometer die het

Reghthuys in Ankeveen en de Chinese

Muur aan de Loodijk van elkaar

scheidt. Een smalle polderweg

die naar de zin van vele omen

aanwonenden te veel en te

haastig snelverkeer te verwerken

krijgt.

Het Hollands End verbindt echter

niet alleen Ankeveen met de provin-

ciale weg Hilversum - Bijlmermeer,

maar ook met Kortenhoef, 's-Graveland

en niet te vergeten de hele

Horstermeerpolder. De route via Ankeveen

(Herenweg - Stichts End -

Hollands End) geniet onder zowel

plaatselijke als doorgaande verkeer

een opmerkelijke populariteit. Mevrouw

Nederpelt woont tegenover

het Regthuys, op de hoek waar het

verkeer het dorp Ankeveen binnen

komt:,,Je houdt je hart vast, met die

peuterzaal en die kleuterschool hier

om de hoek. Het Hollands End is

een sluiproute en de mensen vergeten

dat ze er niet harder mogen dan

50 km per uur. En dat vind ik nog

veel te hard, van mij mocht het 30

zijn. Mijn man stond laatst hier

voor de deur zijn auto te wassen, en

was als volwassene zijn leven al niet

zeker, en moest opzij springen voor

hij uit zijn broek werd gereden."

Bekeuringen

De extra inspanningen van de

's-Gravelandse politie op het gebied

van snelheidscontroles, die met name

vorig jaar op Noordereind,

Zuidereind en Kortenhoefsedijk tot

een fors aantal bekeuringen heeft

geleid, schijnen wat voorbij te zijn

gegaan aan Ankeveen. Bunders:„In

de vier jaar die ik hier nu woon, heb

ik maar één keer iets in de krant

gelezen over een snelheidscontrole

op het Hollands End, En die had

dan ook nog op het verkeerde tijdstip

plaats gevonden. Tussen 10 en

11 uur 's morgens. Als ze tussen 4

en 6 's middags controleren, kunnen

ze heel wat meer bekeuringen

uitdelen, en 's avonds is het met

elke auto raak. Het allerbeste zou

zijn de hele nacht te controleren."

De soort maatregelen die nodig

zijn om het verkeer op het Hollands

End tot bedaren te brengen,

laten de aanwonenden over aan de

gemeente. De heer Bunders:„Daar

heb ik geert verstand van. Ik ervaar

alleen dagelijks dat hier excessief

hard gereden wordt, 80, 90

kilometer per uur en meer. Ik

weet dat je de mensen het hardst

treft in hun portemonnee. Dus verkeersdrempels,

of iets dergelijke,

lijkt me niets."


• Het Hollands End is bij het gemotoriseerde verkeer erg in trek. Het vormt een sluiproute, waarop erg

hard wordt gereden. (Foto: Ton Kastermans)


Overvaller van

postkantoor

krijgt 2 1 /2 jaar

's-GRAVELAND — De Amsterdamse

rechtbank veroordeelde gisteren

een 22-jarige Amsterdammer

wegens zijn aandeel in de gewapende

overval in mei op het postkantoor

in 's-Graveland tot een gevangenisstraf

van twee jaar en

zes maanden. officier van justitie

mr. Ch. Fehmers had vier jaar

geëist. De mededader van de Amsterdammer

is nog voortvluchtig.

More magazines by this user
Similar magazines