juni PDF

hk.kortenhoef.nl

juni PDF

Na een kort ziekbed

overleed op 30 mei 1996 in

vezorgingscentrum „Oudergaard"

onze lieve tante

TRIJNTJE RIJPSTRA

oud-wijkzuster

op de leeftijd van 94 jaar.

Namens de familie:

M. Immink-Rijpma

Anton Smeerdijkgaarde 36a, k.14,

Kortenhoef.

Correspondentie-adres:

Mauritsstraat 53,

3583 HJ Utrecht.

Onze tante is opgebaard in haar kamer,

alwaar gelegenheid tot condoleren

op maandag 3 juni van 19.00 uur tot

19.30 uur.

-De rouwdienst, te leiden door de

Weleerwaarde Heer Ds. F. A. I. Heikoop,

zal worden gehouden op dinsdag 4 juni

om 9.45 uur in de Ned. Hervormde kerk

aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef,

waarna nog gelegenheid is de familie

te condoleren.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid

in de familiekring plaatsvinden.


FOTO: TON KASTERMANS

• Een speler van 's-Graveland wordt na het verlies tegen St.

Adelbert opgevangen door een supporter.

's-Graveland grijpt

voor derde keer mis

Van onze sportredactie

BUSSUM

Ook de derde keer was gisteren

geen scheepsrecht voor de

voetballers van 's-Graveland.

Nadat de afdelingshoofdklasser

eerder in de competitie net

naast de bloementuil had gegrepen,

en ook in de nacompetitie

zijn meerdere moest

erkennen in een -concurrent

(Nederharst), ging het gisteren

bij de laatste poging eveneens

mis. De extra plaats in

de vierde klasse ging naar het

Bgmondse St. .Adelbert, dat

op het veld van )3FC wat áter

ker was: 1-2.

VOETBAL

Op basis van de eerste

twintig minuten zullen maar

weinig fans van 's-Graveland

hebben gevreesd dat het uiteindelijk

verkeerd zou aflopen.

De blauw-witten waren

aanvankelijk namelijk veel

sterker dan St. Adelbert, dat

de supporters met drie bussen

richting het Gooi had gevoerd.

In de twintigste minuut

leidde het overwicht van 's-

Graveland tot de openingsl

treffer. Marcel de Leeuw kon

twee meter buiten het strafschopgebied

aannemen, omdraaien

en hard uithalen. De

doelman van St. Adelbert zat

nog weI met de vingertoppen

aan de bal, maar kon het

doelpunt niet voorkomen.

De Egmondse formatie had

niet bijster veel in te brengen.

Echter, gaandeweg de

eerste helft ebde het veldoverwicht

van 's-Graveland

wat weg. In de kleedkamer

van St. Adelbert zullen halverwege

ongetwijfeld pittige

woorden zijn gevallen, want

de ploeg kwam met een veel

beter instelling na rust het

veld weer op. Zonder dat de

Egmonders tot echt goed

voetbal kwamen, kon op basis

van inzet en 'cluelkracht

een .ommekeer teweeg worden

gebracht.

Niet alert

Tien minuten na de hervatting

streepte een Noord-Heillandse

middenvelder van buiten

het strafschopgebied de

1-1 in het dak van het doel

en in de zeventigste minuut

viel het doek voor 's-Graveland.

Bij een hoge bal werd

door de defensie niet alert gereageerd

en kon een St. Adelbert-speler

1-2 inknikken. 's-

Graveland moest toen alles

op de aanval zetten en kreeg

in het restant twee kansen.

Echter, Sander de Leeuw en

invaller Marco Nieuwenhuis

(vooral zijn mogelijkheid was

enorm groot) misten. Zodat

er na afloop geen champagne

maar tranen vloeiden in het

's-Graveland-kamp.


Politiek café startsein

voor verkeersreferendum

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

's-GRAVELAND

In Dirk's Sportcafé aan de

Zuidsingel in Kortenhoef,

wordt vanavond een voorschot

genomen op het aanstaande

's-Gravelandse referendum

over telematica. Op

12 juni mogen de inwoners

van de gemeente zich uitspreken

over de afsluiting van de

gemeente voor doorgaand

verkeer gedurende de nacht

en ochtendspits. Kiesvereniging

Dorpsbelangen heeft

een breed scala van voor- en

tegenstanders van de plannen

uitnodigd voor de bijeenkomst.

Het wordt het eerste officiële

referendum, dat in Gooi en

Vechtstreek wordt gehouden.

Het politiek café is bedoeld

als startsein voor de campagnes

voor de stemming. De bijeenkomst

begint om acht

uur. Dorpsbelangen heeft ook

het college van burgemeester

en wethouders en de alle zes

raadsfracties uitgenodigd.

Het ziet er echter naar uit dat

het politiek gehalte in het

café te wensen zal overlaten.

Het college van b en w

heeft altijd verklaard geen

actie te willen voeren voor of

tegen het referendum. Niet

alleen omdat het gericht is

tegen een voorstel van burgemeester

en wethouders zelf,

maar ook omdat er sprake is

van een actie vanuit de bevolking.

Daarom meent het college

dat er zelfs geen geld beschikbaar

moet worden gesteld

om voor- en tegenstanders

de mogelijkheid te geven

elkaar te bestrijden via

het plakken van verkiezingsaffiches.

Vanuit het politieke veld

heeft Dorpsbelangen drie af-,

zeggingen binnen gekregen.

Het CDA is tegen een referendum

en werkt dus niet

mee aan een actie om de aandacht

op het referendum te

vestigen. De VVD heeft er

geen behoefte aan de tegenstellingen

tussen wethouder

't Hoen (voor) en zijn politieke

achterban (tegen) nodeloos

aan te scherpen en het

PvdA/GL-raadslid Rie Boeve

is met vakantie. Resteren

Dorpsbelangen zelf, in de

persoon van Co de Kloet, referendumvoorvechter

D66 en

W. Reymerink (Alg. Belang).

Volgens het programma

krijgen de voor- en tegenstanders

tot negen een uur

de tijd hun zaak te bepleiten.

Naast de politici legt een

woordvoerder van de stichting

Bescherm 's-Graveland

en haar inwoners uit waarom

de afsluiting, met behulp

van electronisch gestuurde

wegversperringen, noodzakelijk

is en vertelt ondernemer

Ton Loogman waarom de

meeste bedrijven vrezen er

alleen maar nadeel van te

zullen ondervinden.

Het college van b en w, gesteund

door een minimale

raadsmeerderheid, beschouwt

telematica als een

allerlaatste mogelijkheid om

de gemeente te verlossen van

de overlast van het doorgaand

verkeer. Volgens het

plan komen er op het Noordereinde

en het Stichts End

versperringen, van middernacht

tot 's ochtends negen

uur. De inwoners en iedereen

die zakelijk wat in de gemeente

te zoeken krijgen een

pas, waarmee ze de versperringen

ongehinderd kunnen

passeren.


Elbert Mooijlaan onder handen

• De Kortenhoefse Elbert Mooijlaan is gisteren

door de gemeente onder handen genomen. In

verband met zowel de herinrichting van de

wijk tot 30 km-zone als de noodzakelijk vervanging

van de riolering is een deel van de

weg inmiddels ontdaan van zijn asfalt. De weg

krijgt tegelijk een nieuw aanzien. Er komen

verkeersdrempels en -plateaus. die de snelheid

FOTO: TON KASTERMANS

moeten remmen, daarnaast wordt de weg wat

smaller en komt er ruimte voor een parkeerstrook.

Het werk is onderdeel van de 30 kmzone

De Gaard. De verwachting is dat de hele

wijk tussen Kerklaan en B. van Beeklaan nog

voor de bouwvak gereed is, inclusief de veelbesproken

aanpassing van de kruising Elb.

Mooijlaan-Koninginneweg.


Politiek café referendum

trekt paar voorstanders

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

's-GRAVELAND

Afgemeten aan de belangstelling

voor het politiek café van

Dorpsbelangen, is er onder de

inwoners van de gemeente 's-

Graveland weinig animo voor

het referendum dat volgende

week woensdag beslist over

het gemeentelijke telematicaplan.

Terwijl op het parkeerterrein

enkele honderden wandelaars

hun tweede etappe van

de avondvierdaagse afsloten,

discussieerden binnen in

Dirks' Sportcafé ruim twintig

vooral tegenstanders over de

eventuele afsluiting van de

gemeente. Dat was aanzien-

lijk minder dan waarop de organisatoren

hadden gehoopt.

Zij hadden er al rekening mee

gehouden dat de voorstanders

van het plan de bijeenkomst

zouden mijden. Maar de verwachting

was dat minstens

een vijftigtal van de ruim duizend

voorstanders van het referendum

hun opwachting

zouden maken. Dat het toch

nog een levendige avond

werd, was mede te danken

aan de inzet en verve waarmee

raadslid Wim Reijmerink

(Algemeen Belang) in het hol

van de leeuw zijn standpunt

en dat van het college van b

en w kwam verdedigen.

Hij was de enige voorstander,

die van zich deed spreken.

Het college van b en w

was verontschuldigd in verband

met het jaarlijkse uitstapje

met het gemeentepersoneel,

CDA, VVD en PvdA/GL

hadden zich om uiteenlopende

redenen afgemeld. Dat gold

ook voor de stichting Bescherm

's-Graveland en haar

inwoners.

Maar tegenstanders van het

plan waren er ook nauwelijks,

afgezien van de raadsleden

Co de Kloet (Dorpsbelangen)

en Rik Jungmann (D66).

Dat kwam mede doordat de 's-

Gravelandse ondernemers

van de Industrie- en Ambachtskrings

net als burgemeester

en wethouders eenra

dagje uit waren. Daardoor

moest hun woordvoerder Ton

Loogman verstek laten gaan.

Voor de discussie maakte

het niet echt uit. Die beperkte

zich tot een herhaling van de

standpunten die in het najaar

van 1995 in de verschillende

hoorzittingen en raadsvergadering

al de revue mochten

passeren.

Het was alleen even schrikken

toen Co de Kloet bekend

maakte dat enkele winkeliers

van de E. Blocklaan 's middag

hun steun aan de referendumactie

hadden ingetrokken.

„Onder druk van een

groepje mensen dat dreigde

via de stichting Bescherm

Graveland op te zullen roepen

tot een soort kopersstaking.

Het gevolg is dat onze affiches

er niet meer hangen."

Voorzitter Anita van Dijk

van de stichting zei in een reactie

op de beschuldiging van

een dergelijke actie niet op de

hoogte te zijn en zich ervan te

distantiëren. „Op zo'n manier

gaan wij niet te werk. Natuurlijk

mag je een winkelier

vragen of hij ook aan de belangen

van zijn klanten van

het Noorder- en Zuidereinde

wil denken. Maar bedreigen

of onder druk zetten, dat

hoort er niet bij. Het is trouwens

wel erg kortzichtig, te

denken dat er enige invloed

op het referendum uitgaat

van een paar posters minder."

d'e2


'Eigenlijk ben ik 49 geworden!'

Peest op de Antoniusschool in Kortenhoef• Bas wordt vang

ag vijf jaar en zijn juf Marian Kalkhoven mag daar een nullétje

achter zetten. Om dat te vieren werd ze vanmorgen met

een versierde cabriolet van huis gehaald. Bij school kreeg ze

n de 35 kinderen uit haar groep, van wie de meisjes allemaal

( n roze strik in het haar hadden en de jongetjes een blauw

strikje om hun nek, vijftig gele rozen. Ze liep door de haag van

kleuters en had voor ieder kind een persoonlijk woordje. Ver-

' lgens werd de lerares, die al 28 jaar voor de laagste klas

lat op de Kortenhoefse school, door alle leerlingen toegezon-

DONDERDAG 6 JUNI 1996

)- ? f e Y

433s,

9 2-0

FOTO: TON KASTERMANS

gen. Ook Bas en de eveneens jarige Jeroen (10) kwamen die

eer te beurt. Zij mochten even bij juf op schoot. Dikke pret had

Marian bij het lied over mombakkes, uitzakkers, hoedje op,

oude kop, jasje aan, deftig staan, sjaaltje om, groeit niet krom,

waarbij ze als Sara werd uitgedost. De juf genoot zichtbaar,

maar riep haar kinderen toe „Jongens, eigenlijk ben ik pas 49

geworden!". 'Trakteren, scandeerden de oudste leerlingen. Dat

wilde ze meteen wel doen, maar zo zag het draaiboek voor vanmorgen

er niet uit. De juf moest vandaag doen wat haar collega's

hadden bedacht.


Van onze verslaggever

Evert van Tijn

's-GRAVELAND

De strijd om de invoering van

de 's-Gravelandse telematica

krijgt onaangenaam scherpe

kantjes. De tegenstanders van

het plan om de gemeente voor

doorgaand verkeer af te sluiten

gedurende de nacht en

ochtendspits roepen 's-Gravelanders

op woensdag tijdens

het referendum 'nee' te stemmen.

Sommige bewoners van

het Noordereinde vrezen het

slachtoffer te worden van die

wettelijk toegestane volksraadpleging.

Dat heeft geleid

tot intimidatie van winkeliers,

die een 'Nee-affiche' in hun

etalage hadden hangen.

Een week geleden prijkte

voor elke etalageruit in de Eg.

Blockla.an nog een kleurig

Nee-affiche. Sinds gistermiddag

is er nog maar een, bij de

dierenwinkel. „Er is hier een

klant geweest die er wat van

zei. Maar die ' vertelde ook dat

ze over een paar maanden

gaat verhuizen. Dus waar hebben

ze het dan nog over? Maar

verder heb ik geen last gehad.

Dat ding blijft rustig hangen.

Ik heb veel klanten uit Bussum

en zo."

Mevrouw De Haan van slagerij

T. de Haan heeft heel wat

meer aanmerkingen gehad.

„Tja, elke klant telt tegenwoordig.

Dus wat doe je als een

aantal zegt dat ze niet meer bij

je kopen, als je de affiche laat

hangen", schetst ze haar dilemma.

„Aan de andere kant,

ze voeren zelf ook actie, maar

dan om juist niet te gaan

stemmen, met een grote advertentie

in de WieWatWaar, het

plaatselijke advertentieblad.

Toen ik dat zag, had ik al bijna

weer spijt."

Of er sprake is van een georganiseerde

actie, kan zij niet

zeggen. Wel dat er steeds weer

VECHTSTREEK - PLASSENDE_ EED - REGIO 21

„Elke klant telt tegenwoordig, dus wat doe je dan"

Scherpe kantjes aan de telematieastrijd

iemand over begon. „Maar van

dreigen met een actie via de

stichting Bescherm 's-Graveland

heb ik niets gemerkt", aldus

mevrouw De Haan. Volgens

de 's-Gravelandse beeldend

kunstenaar Herma

Steur, één van de actievoerders,

is daar ook geen sprake

van geweest.

„Ik ben geweest bij de groenteboer

en de slager. Later zag

ik dat ook de bakker het affiche

had weggehaald. Er is

geen sprake geweest van enige

bedreiging. Ik heb ze er wel

op gewezen dat zij honderden

mensen met zo'n affiche voor

de winkelruit tegen de haren

instrijken. Dat die mensen

hun klanten zijn en dat zij

daar rekening mee moeten

houden. Maar een bedreiging

of een intimidatie vind ik dat

niet. Nee hoor", zegt mevrouw

Steur

Of groenteboer Van Oostrom

het daarmee eens is, blijft een

raadsel. „Ik heb het zojuist allemaal

uitgepraat met mevrouw

Steur. Ik zeg er niets

meer over. En intimidatie,

daar weet ik niets van", zegt

hij schichtig om zich heen kijkend.

Bij bakkerij Van Wijk en

Flower Power is er minder

angst. „Mijn baas heeft groot

gelijk dat hij de affiche heeft

weggehaald. Maar dat geeft

die mensen nog niet het recht

te dreigen dat zij anderen zullen

oproepen hier niet meer te

kopen", zegt de verkoopster in

de bakkerwinkel. Bloemiste A.

Smallenbroek: „Bij het dreigement

is in mijn winkel wel degelijk

de naam van die stich-

ting gebruikt. Je bent middenstander,

je staat tussen alle

partijen in. Wat moet je dan."

Anita van Dijk, voorzitter

van de stichting Bescherm 's-

Graveland, heeft in een eerste

reactie al afstand genomen

van dreigementen van mevrouw

Steur en haar medestanders.

Zij krijgt gezelschap

van een onbesproken voorstander

van het telematicaplan,

burgemeester W. J. Kozijn-

„Iedereen heeft het recht om

zijn gevoelens bekend te maken.

Winkeliers, maar ook

burgers die vinden dat een een

winkelier duidelijk hun belang

niet dient.. Maar om ie-,

mand te willen straffen omdat

hij gebruik wil maken van zijn

democratische rechten, dat is

wel erg kort door de bocht.”


Twee varianten voor

bouwplan Zuid-West

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

's-GRAVELAND

Het plan Zuid-West biedt ruimte

voor 400 à 450 woningen.

Dat is voldoende om de komende

tien jaar te voorzien in

de 's-Gravelandse woningbehoefte.

Het bouwplan langs de

Emmaweg is zo gesitueerd dat

er geen natuurgebied verloren

gaat. Afhankelijk van de gekozen

ontsluitingsmethode leidt

het plan niet tot een aanmerkelijk&

toename van de verkeersoverlast.

Dat staat te lezen in de ontwerp-structuurvisie,

die het

college van b en w heeft voorgelegd

aan de raadscommissie

Grondgebied. Het is de eerste

uitwerking van het plan voor

400 woningen, waarvan burgemeester

Kozijn ruim een

jaar geleden voor het eerst

melding van maakte.

Het stedebouwkundig bureau

SVP heeft voor de gemeente

twee modellen gemaakt.

De een bestaat uit drie

'lobben', die ontsloten worden

door een midden door de nieu-

we wijk lopende buurtweg.

Model twee heeft vier, verder

uiteen gelegen bouwstroken,

allemaal binnen een randweg,

die uiteindelijk uitkomt bij de

Zuidersluisbrug.

De gemeente is van mening

dat het bouwplan geen aanslag

betekent op het Groene

Hart, waar de gemeente 's-Graveland

deel van uitmaakt.

Door het plan langs de Emmaweg

te situeren, sluit het aan

op de al bestaande lintbebou- , •

,

wing, terwijl het tegelijk ee n

sanering mogelijk maakt van

bestaande bedrijven en volkstuincomplexen.

Volgens de toelichting op

het plan maakt model één een

aantrekkelijker bouwplan mogelijk.

Vooral doordat de ontsluiting

door een buurtweg

binnen de wijk zelf plaats

vindt, waardoor op de grens

van de bebouwing en de Kortenhoefse

polder aantrekkelijke

woningen kunnen komen.

Model twee houdt meer rekening

met het Kortenhoefse

landschap. In beide modellen

wordt de Emmaweg afgesloten.

De daarvoor noodzakelijke

rondweg is echter duurder, en

zal ook extra verkeer uit andere

delen van Kortenhoef aantrekken,

is de verwachting.

Volgens de berekeningen leidt

realisering van het eerste model

tot extra verkeersdruk op

de Leeuwenlaan en het Zuidereinde.

Het tweede model

brengt meer, zij het Kortenhoefs,

verkeer op Julianaweg

en Zuidsingel.


Heden werd - voor ons toch nog vrij

onverwachts - weggenomen, na -eertui

liefdevolle verzorging in zorgcentrum

'Oudergaard', onze geliefde en zorgzame

moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

CORNELIA WILHELMINA

SCHOENMAKER-LEKKERKERKER

sinds 1969

weduwe van Jacob Schoenmaker

op de leeftijd van 95 jaar.

Ankeveen: H. W. Schoenmaker

J. Schoenmaker-Verlaan

Nieuwersluis: G. van der Paauw-

Schoenmaker

P. N. van der Paauw

Utrecht: C. M. Groenheijden-

Schoenmaker

L. Groenheijden

Klein- en

achterkleinkinderen

Kortenhoef, 8 juni 1996.

Correspondentie-adres:

Cannenburgerweg 11,

1244 RE Ankeveen.

Geen bloemen.

Gelegenheid tot condoléance-bezoek op

woensdag 12 juni a.s. van 19.30 uur tot

20.30 uur in het rouwcentrum 'Van Vuure'

aan het Noordereinde 55 te 's-Graveland.

De rouwdienst, te leiden door de Weleerwaarde

Heer Ds. P. S. van Walbeek, zal

worden gehouden donderdag 13 juni om

11.30 uur in zorgcentrum 'Oudergaard'

aan de Oudergaarde 1 te Kortenhoef,

waarna aansluitend tegen 12.30 uur de

teraardebestelling plaatsvindt op de

Algemene Begraafplaats aan het Stichts

End te Ankeveen.

Na de teraardebestelling is er op

de begraafplaats nog gelegenheid tot

condoleren.

Wij zijn de medewerkers van zorgcentrum

'Oudergaard' alsmede huisarts

dokter A. A. M. v.d. Heuvel dankbaar

voor de liefdevolle verzorging en begeleiding

van onze moeder

C. W. SCHOENMAKER-LEKKERKERKER

De kinderen.


• Riet Klein met haar werk in de abri op de Kerklaan nabij de Meenthof in Kortenhoef.

FOTO: TON KASTERMANS

Riet Klein trots op plaats in 's-Gravelandse abri's

Er mochten naakten in"

Van onze verslaggever

Evert van lijn

KORTENHOEF

Werk van Riet (Maria) Klein

siert de komende zes maanden

de bushaltes in de gemeente

's-Graveland. De bescheiden

Kortenhoefse kunstenares

is trots dat het gemeentebestuur

haar heeft gevraagd

de twaalf vitrines in

de zes abri's te vullen. Het is

voor het eerst dat de gemeentelijke

straattentoonstelling

bestaat uit olieverfschilderijen.

„Ik heb getwijfeld. Ik werk

zowel met olieverf als met

pastel en aquarel. Omdat ik

bang ben voor de inwerking

van vocht gaf ik de voorkeur

aan pastel of olieverf. Maar

pastel gaat lopen als het heel

erg warm wordt. Daarom heb

ik gekozen voor olieverf op

speciaal geprepareerd papier",

legt de Kortenhoefse

uit.

In december werd zij door

burgemeester Kozijn benaderd

met de vraag of zij werk

beschikbaar wilde stellen voor

de abri's. Inwilliging van zo'n

verzoek betekent dat er twaalf

werken speciaal gemaakt

moeten worden, in verband

met het , afwijkende forma:at

van de onbreekbare vitrines.

Daar heeft Riet Klein het afgelopen

half jaar dan ook het

grootste deel van haar tijd

aan besteed, in haar atelier in

de Oude School aan de Kortenhoefsedijk.

Zelden is het aanbod zo gevariëerd

en kleurrijk geweest.

Er zijn dieren (een kip en een

haan), bloenienstukken, stillevens

en zelfs een naakt. Riet

Klein: „Om mijn tekenkwaliteiten

te verbeteren volg ik al

ruim twee jaar klassieke modeltekenlessen

bij Humphrey

Bennett in Laren. De burgemeester

was nogal weg van

een naakt, dat bij hem thuis

hangt. Dus vroeg ik of er ook

naakt in de abri's mogen. En

dat mocht."

De schilderijen zijn te vinden

op op de Leeuwenlaan tegenover

het voormalige postkantoor,

aan het Noorderein-

de, op de Kerklaan en op de

Herenweg. Elke abri telt twee

kunstwerken.

Riet Klein schildert en tekent

eigenlijk al haar hele leven.

Maar pas de laatste paar

jaar is zij in staat er dagelijks

mee bezig te zijn. Behalve in -

de abri's is haar werk volgende

week zaterdag ook de vinden

op de grote 's-Gravelandse

kunstmanifestatie Kunsteinde.

Tegen het eind van het

jaar exposeert zij in galerie

De Stal aan het Zuidereinde.


Brandweer minder in

actie in 's-Gravelend

's-GRAVELAND

De 's-Gravelandse brandweer

hoefde in 1995 iets minder in

actie te komen dan in het jaar

daarvoor. In het bijzonder

daalde het aantal uitrukken

voor brand iets. Het aantal

malen dat het korps voorhulpverlening

moest uitrukken,

bleef hetzelfde. In totaal

kwamen de 29 mannen en één

vrouw 56 keer in actie.

Dat blijkt uit het jaarverslag.

Brandweercommandant

J. Spaargaren wijst in zijn toelichting

op de aandacht en tijd

die vorig jaar is gestoken in

bestuurlijke en organisatorische

zaken. Hij noemt de onrust

rond de berichten over gemeentelijke

herindeling en het

voornemen van de gemeente

om de brandweer te verhuizen

naar een nieuwe kazerne.

Dat laatste houdt verband

met de wens om op de plaats

van de bestaande kazerne aan

de Eslaan een nieuwe Antoni-

uslaan te doen verrijzen. De

sterkte van het korps leek vorig

jaar op peil gebleven, ondanks

het besluit geen wervingsacties

te voeren. Wel

mist - het, korps nog, altijd vier

brandwachten . én bevelvoerder.

„De ervaring heeft

geleerd dat mensen die geïnteresseerd

zijn in de brandweer

zich zelf melden",

schrijft Spaargaren.

Ernstige incidenten hebben

zich vorig jaar niet voorgedaan.

Bij het aantal brandmeldingen

scoort loos alarm

(negen) het hoogst, op de voet

gevolgd door buitenbrandjes

(zeven keer). Daarna volgen

kleine gebouwen branden en

schoorsteenbrandj es.

Op het gebied van hulpverlening

moest een maal worden

ingrepen bij een beknelling na

een auto-ongeval. Het hoogst

scoorde het schoonmaken van

het wegdek na aanrijdingen

(acht keer).


De Regenboog houdt actie

voor nieuwe speeltoestellen

KORTENHOEF — Christelijke

basisschool De Regenboog

is enige tijd geleden een

actie gestart om geld bij elkaar

te brengen voor nieuwe

speeltoestellen op het schoolplein.

De huidige houten

speeltoestellen zijn •verrot en

daardoor niet veilig voor de

kinderen. Om de speelattributen

te kunnen bekostigen is

nog steeds geld nodig. Daarom

houdt De Regenboog vrijdag

en zaterdag een groot schoolfeest.

In een tijd dat de geldkraan

vanuit Den Haag steeds meer

dichtgedraaid wordt en het

geld in de gemeente niet voor

het oprapen ligt, besloot de

school zelf actie te gaan voeren.

In de maanden februari

tot en met mei kregen de kinderen

maandelijks een kluskaart

mee naar huis. Ze konden

dan allerlei klusjes in huis

doen en het geld dat zij daarmee

verdienden kwam ten

goede aan de actie. Heel veel

kinderen hebben enthousiast

geklust en de opbrengst van de

eerste actie was maar liefst

f 4500,-- (terwijl de opbrengst

van mei nog moet worden geteld

).

De volgende actie is het

schoolfeest. Vrijdag is er van

18.30 tot 20.00 uur een disco

voor kleuters en worden er tekenfilms

op een grootbeeldscherm

gedraaid, gesponsord

door Dirks Sportcafé. Vanaf

20.00 uur is er voor de oudere

kinderen een disco en worden

ook voor hen videofilms gedraaid.

Tijdens deze feestavond

vindt. de finale van de

playbackshow plaats, waarvan

de voorrondes inmiddels

zijn gehouden op school. Ook

aan de ouders is gedacht. Terwijl

de kinderen binnen feestvieren,

kunnen zij op het terras

genieten van een hapje en

drankje.

Sponsorloop

Burgemeester Kozijn geeft

1

zaterdag om 11.00 uur het

startschot voor een sponsorloop.

Om de school zijn twee

parcoursen uitgezet; één voor

de onderbouwgroepen en één

voor de bovenbouwgroepen.

Het is de bedoeling dat de kinderen

zoveel mogelijk rondjes

lopen en daarmee dus geld bij

elkaar brengen. Iedereen is

welkom om ze aan te moedigen.

Na de sponsorloop beginnen

om 12.00 uur de doe- en speelactiviteiten,

waar zowel voor

ouders als kinderen een heleboel

te beleven valt. Er zijn allerlei

kramen ingericht en

overal kunnen spelletjes worden

gedaan. De hele dag door

is er een Grand Café waar men

zich tegoed kan doen aan

drankjes en hapjes. Door de

plaatselijke middenstand zijn

tal van prijzen beschikbaar gesteld

voor het rad van avon-

• tuur. Voor de kinderen is er

een speciale kinderbingo met

aangepaste prijzen.

's Middags is er de Regenboogveiling,

waarin allerlei

diensten en ingebrachte artikelen

bij opbod worden verkocht.

Daarna kan er worden

genoten van amusement voor

jong en oud, waarbij niet alleen

de kinderen, maar ook de

ouders kunnen playbacken.

De dag wordt om 16.00 uur afgesloten

met een ballonwedstrijd

om, gesponsord door de

SNS-bank.


DONDERDAG 13 JUNI 1996 VECHTSTREEK PLASSENGEBIED REGIO 21

College onschuldig aan verliezen referendum:

'Politiek liet het afweten'

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

's-GRAVELAND

„Nee, er is voldoende voorlichting

geweest. De gemeente

heeft inspraakavonden georganiseerd,

een complete informatiekrant

uitgegeven.

Maar doordat het referendum

een volksinitiatief was, kon

het gemeentebestuur sindsdien

weinig meer doen.

Dorpsbelangen en de ondernemers

hebben het goed gedaan,

maar wat de voorstanders

betreft moest het komen

van de actiegroepen en de politieke

partijen. De actiegroepen

hebben hun best gedaan,

maar ik vind dat de politiek

het heeft laten afweten", zegt

een ontgoochelde burgemeester

Kozijn.

Tijdens het 'verkiezingscafé'

van de lokale omroep AROS

rustte op hem de zware taak

de voor hem teleurstellende

uitslag van het referendum

wereldkundig te maken. Tegen

half tien, een klein half

uur nadat W. Hafkamp, voorzitter

van het stembureau aan

het Zuidereinde als laatste

zijn proces-verbaal heeft afgegeven,

is de burgemeester

met zijn verhaal klaar.

„Ik had die opkomst niet

verwacht. Dat is werkelijk

een verrassing", geeft hij toe

de gevoelens onder de burgers

verkeerd te hebben getaxeerd.

Pas gistermiddag,

nadat de eerste berichten over

de verrassend hoge opkomst

zijn komen binnendruppelen

van de acht stembureaus,

FOTO: TON KASTERMANS

• Al vroeg in de ochtend kondigde zich een ongedacht hoge opkomst aan op de stembureaus.

gaan de ogen open. „Maar

ook toen rekende ik nog op

een twintig procent voorstemmers."

Dat die voorstemmers niet

kwamen, heeft hij grotendeels

aan zichzelf te danken.

Hij verzuimde afstand te nemen

van wethouder 't Hoen,

toen die in februari openlijk

opriep tot een boycot van het

referendum. „Dit is een oneigenlijk

gebruik van de veror-

dening. In feite is er geen

sprake van een volksinitiatief,

maar van een politieke actie",

verdedigde hij de opstelling

van de wethouder.

Het gevolg was dat het gemeente,

als belangrijkste

pleitbezorger van het Telematicaplan,

zichzelf monddood

maakte. De verkeersactiegroepen

spraken van misbruik

van de democratie en een enkeling

trachtte actievoerende

middenstanders onder druk

te zetten. Maar tot oproepen

om ja' te stemmen kwam het

nauwelijks. Dat bleef beperkt

tot twee bescheiden pamfletten

aan het Zuidereinde.

'Stem ja. Minder inbraken, betere

nachtrust, meer woongenot,

waardestijging van uw

woning, minder vrachtverkeer,

geen sluipverkeer', luidde

de opsomming van de kansen

die de tegenstemmers

voorbij lieten gaan.

' In de raadzaal en naastgelegen

leeskamer wordt om half

acht

• FOTO: TON KASTERMANS

den Broeck verklappen de telling van het stem-

, de de telling van hetstembureau

op de raadhuis

bekend gemaakt. Daar zijn

ruim 450 stemmen geteld,

van onder meer het Noordereinde,

de Herenweg en de

Cannenburgerweg. „Daarvan

zijner 95 voor, de rest is te-

: gen, met'een opkomst van 64

procent", Verklapt. voorzitter

:Rik Jungraanri.

Aan ';de hand van de opkomst

voorstelt hij de einduitslag:

,,Een ruime opkomst en

de overgrote meerderheid tegen.

Als zelfs hier een opkomst

is,van bijna die van de

raadsverkisaingen: • zelfs van

het Noordereinde is nog een

kwart komen stemmen en • Rik Jungmanri (rechts) en CDA-er Jan van

ruim de helft van de Heren- mbureau in het gemeentehuis.

", weg en Ca,mienburgerweg. De -

„Het ,betekent in elk geval

dat ik een hele , ,

mensen,willen stemmen, niet

„boycotten."

,. Naarmate het beeld van het

hoop .werk

voor niets heb gedaan en ik

'verlies meer gestalte krijgt, weer allerlei nieuwe _dingen

'verlaten de voorstanders ontjtoocheld

het 'gemeentehuis.

moet gaan bedenken.' Terwijl

het eigenlijk best een goed

Als zij hun oor goed te luisteren

hadden gelegd, zouden zij

plan was. Als het maar voor

langer was geweest dan al-

het hebben kunnen zien aankomen.

Een 's ochtends snel

gehOuden opiniepeiling onder

de klanten van de Spar Superleen

de nacht- en de ochtendspits",

verbrak de gemeentelijke

verkeersambtenaar Peter

de Kook zijn stilzwijgen.

Markt bleek opmerkelijk betrouwbaar.

Van de tien onder-

Zijn' baas, wethouder 't

Hoen, verklapte de richting

vraagden zeiden zes 'nee' te van die werkzaamheden. „Ik

gaan stemmen. Niemand zei

het verkeersplan te steunen.

Eén legde uit al vijftien jaar

niet te stemmen, een ander

was tegen referenda, één wist

het nog niet en de laatste

nodig iedereen uit met goede

ideeën voor een leefbaar 's-Gravelend

te komen. Mits er geen

plateaus en drempels in zitten.

Daar hebben we het al genoeg

over gehad. De gemeente gaat

vond het niet de moeite nu verder met andere plannen,

waard.

zoals het fietspad Zuidereinde

en de reconstructie van de Herenweg'

-, Politieke tegenstanders als

Co de .Kloet (Dorpsbelangen)

en W. Hafkamp (VVD) struikelen

gezamenlijk over het

college van b en w. „Het college

is ingehuurd om oplossingen

te bedenken, niet om bij

de pakken neer te gaan zitten

en te zeggen dat ze het niet

meer weten. Dan moeten ze

oplazeren", gaat De Kloet tevergeefs

in de aanval.

Afwegen

Burgemeester Kozijn trekt

zich wat terug uit het gewoel.

„Antigevoelens blijven nu

eenmaal makkelijk te mobiliseren.

Het is echt niet waar

dat het college het contact

met de politieke werkelijkheid

kwijt is. Jan en alleman ,

is op de hoorilitingen geweest.

Als het gaat om hun eigen

belangen, kijken mensen

zelden ver vooruit. Terwijl het

juist de taak van bestuurders

is dat wel te doen. Die moeten

afwegen. Als je dat in een referendum

voorlegt, weet je te

voren wat er gaan gebeuren.

Daarom daag ik iedereen die

dit beschouwt als een overwinning

uit om met een oplossing

voor het Noordereind

en het Zuidereinde te komen.

Ik voorzie dat dezelfde ondernemers

die nu zo tegen waren,

over vier, vijf jaar op de

stoep staan, omdat het veerkeer

dan zo vastgelopen is,

dat zij met hun bevoorrading

in de knoop komen."


's-Graveland fluit

telematica terug

Van onze verslaggever

Evert van Tij n

's-GRAVELAND

In het eerste referendum in

Gooi en Vechtstreek heeft de

burger zijn bestuur teruggefloten.

Tegen de verwachting

in hebben de inwoners van de

gemeente 's-Graveland het zogenaamde

'telematicaplan'

van hun gemeente vernietigd.

Van de 7439 kiesgerechtigen

stemden er 4104. Van

hen zeiden er 3755 'nee' tegen

het van Rijkswaterstaat afkomstige

idee om de doorgaande

wegen binnen de bebouwde

kom gedurende de

nacht en de ochtendspits te

blokkeren voor buitenstaanders.

Vóór het plan stemden

slechts 343 inwoners, mede

als gevolg van een oproep van

verkeerswethouder 't Hoen

om het referendum ter boycotten.

Zes stembiljetten waren

ongeldig.

Voor een geldige uitslag

waren 3032 uitgebrachte

stemmen vereist, zestig procent

van de opkomst tijdens

de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

In een eerste commentaar

verwees een teleurgestelde

burgemeester Kozijn

naar de uitkomsten van de

andere referenda, die tot nu

toe zijn gehouden. „In alle gevallen

zijn de voorstellen van

de overheid verworpen." Hij

vergeleek de nederlaag bitter

met verkiezingen in het voormalige

communistische Oost-

Europa: „Een stembusuitslag

een volksdemocratie waardig."

Kozijn en 't Hoen (VVD)

verklaarden geen"reden te

zien om politieke consequenties

aan de uitslag te verbinden.

„Het plan is verworpen,

maar wij hebben ook geen ge-.

legenheid gehad aan te tonen

dat het werkt." Zij gaven aan

dat op het gebied van de verkeersoverlast

van de gemeente

geen activiteiten meer hoeven

te worden vetwacht."

Lees ook pag. 15 en 21


Bedroefd delen wij u mede dat op

90-jarige leeftijd plotseling is overleden

onze vader, schoonvader en opa


HERMAN HENDRIK FEKKES

weduwnaar van

Johanna Everdina Roozeboom

Mary en Henk

Eef en Joop

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Laren, 12 juni 1996.

Correspondentie-adres:

E. Botterman-Fekkes,

Zuiderhoek 3,

1241 EP Kortenhoef.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid

nemen op zondag 16 juni van 19.00 tot

19.30 uur in het uitvaartcentrum van de

Gooische Uitvaartverzorging 'De Heemburgh'

aan de Graaf Wichmanlaan 28 te

Bussum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 17 juni om 10.00 uur

in het crematorium 'Den en Rust' aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.


Woningbouw Beatrixweg

bereikt hoogste punt

011 . Bouwplan Beatrixweg Kortenhoef.

KORTENHOEF - Aan de Beatrixweg in Kortenhoef is eergisteren

het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van tien woningen.

Er worden om precies te zijn vijf tweekamer woningen en

vijf driekamerwoningen gebouwd door Bouwbedrijf P.W.

Schipper. De huren van de woningen zullen variëren van f 650,-tot

f 740,--. Dit meldt Koen van Beest, voorzitter van Woningbouwvereniging

Volkshuisvesting. De woningen zijn bestemd

voor jongeren.


I

Huwelijksbootje vlakbij huis

4-'s<

teamattne at

95-~ welave

• „Yvonne raakt helemaal van de wijs door Ruud", aldus de collega's

van de 's-Gravelandse vrijwillige brandweerman, die zijn

Yvonne gistermiddag het ja-woord gaf Het weer kon beter,

maar voor het nieuwbakken echtpaar Van de Wolk kon hun

I - trouwdag niet meer stuk, toen zij, onder begeleiding van het

FOTO: TON KASTERMANS

gehele brandweerkorps en al hun rollend en rijdend materieel,

bij het Noordereinde in het huwelijksbootje stapten. Ver bracht

deze eerste huwelijksreis hen echter niet: bij de Smitsbrug

mochten ze weer uitstappen. Want zeebenen konden Ruud en

Yvonne gisteravond natuurlijk niet gebruiken.


Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo

lang in ons midden mocht zijn, geven

wij u kennis dat is heengegaan onze

lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,

oma en 'oude' oma

MAARTJE DE GEUS-SMIT

sinds 7 april 1947

weduwe van Arie Cornelis de Geus

27 juli 1902 11 juni 1996

Wij _zijn het personeel van 'Huize

Brugchelen' te 's-Graveland zeer dankbaar

voor de bijzonder liefdevolle verzorging

van onze moeder.

's-Grctveland:

M. Vermeulen-de Geus

H. Vermeulen

Nederhorst den Berg:

A. H. Roukens-de Geus

A. W. Roukens

Kortenhoef:

Arjan en Els

Kortenhoef:

Johan en Marianne

Nederhorst den Berg:

Bert en Geeske

Nederhorst den Berg:

Irma en Jan

én achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:

M. Vermeulen-de Geus,

Noordereinde 241,

1243 JT 's-Graveland.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid

nemen op zaterdag 15 juni van 19.00 tot

19.30 uur in het uitvaartcentrum van de

Gooische Uitvaartverzorging 'Den Hull'

aan de Utrechtseweg 11 te Hilversum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 17 juni om 13.00 uur

in het crematorium 'Den en Rust' aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoleren na

afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer

van het crematorium.


FOTO: TON KASTERMANS

• De werken van Verster zijn tot en met 29 juni te bezichtigen

in het oude hervormde kerkje van Kortenhoef.

„Al het gebeuren tot

het wezen gestold"

Van onze verslaggever

Evert van Tijn

KORTENHOEF

„Al het gebeuren tot het wezen

gestold." Zo omschreef

priester-kunsthistoricus Antoine

Bodart de schilderkunst

van Floris Verster (1861-

1927). Aan hem gisteravond

de eer de aan Verster gewijde

vijftiende zomerexpositie van

de Kortenhoefse stichting

Kunst aan de Dijk te openen.

Bodart deed dat door de

kunstschilder te vergelijken

met een dichter, mede een toespeling

op- Versters vriendschap

met de dichter/schilder

Kees Verwey.

Landschap

Als één van de eerste 'Kortenhoefe

meesters' kwam Verster

in de laatste decennia van

de vorige eeuw vanuit Leiden

een aantal zomers en ook een

enkele winter naar Kortenhoef

om het landschap te

schilderen. Gewoonlijk logeerde

hij dan in het Rechthuis,

tegenwoordig Jan en Alleman

geheten. In het ook

toen al oude hervormde kerkje

aan de overkant van de

vaart zijn tot het einde van de

maand bijna vijftig werken te

zien van zijn hand.

De opening vond plaats aan

het einde van de eerste, al

goed bezochte tentoonstellingsdag.

Het is niet de eerstE

keer dat Verster in Korten

hoef te bewonderen valt. Al or

de eerste tentoonstelling var

Kunst aan - de Dijk,' vijftier

jaar geleden, was hij aanwezig.

Tien jaar later vormde

zijn werk een belangrijk deel

van de expositie Het Land var

Gabriel.

Privécollectic

„De speurtocht naar de wer

ken van Verster 'was er éér

vol hindernissen en teleurstellingen.

Een aantal belangrijke

werken, deel uit makenè

van een privécollectie, bleek

Met langer toegankelijk. Desondanks

is het toch gelukt

een tentoonstelling samen te

stellen die de moeite waart

is."

De overzichtstentoonstel

ling, met toch weer een aanta

unieke schilderijen uit ander:

ontoegankelijk privébezit

duurt tot en met 29 juni en

dagelijks, behalve op zondag

geopend van tien uur 's mor

gens tot negen uur 's avonds

Bij goed weer kan een bezoel

worden gecombineerd me

een vaartocht onder leiding

van een gids door de Korten

hoefse natuurgebieden.


Musical Bingo

FOTO: TON KASTERMANS

• De 28 leerlingen van groep acht Van de Curtevenneschool in Kortenhoef

hebben gisteravond de musical Bingo gespeeld. Voor een

zaal met zo'n 150 man publiek acteerden de leerlingen de sterren

van de hemel. De musical van Benny Vreede gaat over een reclamebureau

dat zonder directeur zit. Een werkzoekende man wordt

door een misverstand aangezien voor de nieuwe directeur. En zo

zijn er tal van ontwikkelingen op het bureau, zoals een actiegroep

die komt opduiken, een zoekgeraakt geheim stuk en een huwelijksaanzoek.

En dan wacht het hele team nog een verrassing - een

reis naar Australië. Vanavond wordt de musical nog eens gespeeld.


I Commissie moet zich gaan verdiepen in mogelijkheden

Regenboogschool heeft geld

bijeen voor speeltoestellen

KORTENHOEF — De

christelijke basisschool de

Regenboog aan de E. Mooylaan,

die onlangs een actie

was gestart om geld bijeen

te brengen voor nieuwe

speeltoestellen op het

schoolplein, heeft het

streefbedrag van vijftienduizend

gulden dik gehaald.

Vrijdag en zaterdag werden

de laatste activiteiten georganiseerd

in het kader van de actie.

Over het verloop van deze

twee dagen is de school zeer

tevreden. „Het waren uitstekende

dagen die door veel

mensen werden bezocht", aldus

Jan Wolters namens de

PR-commissie van de Regenboog.

Mogelijkheden

„De kluskaartenactie van

onlangs had al zo'n vijfduizend

gulden in het laatje gebracht

en de sponsorloop die

zaterdag plaatsvond ook zo'n

zevenduizend gulden opgebracht.

De andere activiteiten

zoals eten en drinken hebben

• Vrijdag en zaterdag vonden

de laatste activiteiten plaats

rond de speeltoestellen-actie

van de Regenboogschool.

voor de rest van het bedrag gezorgd",

aldus Wolters.

De netto opbrengst van het

totaalbedrag is nog niet exact

bekend, maar ligt uiteindelijk

tussen de zeventien- en negentienduizend

gulden. De school

hoopt na de vakantie een technische

commissie in het leven

te roepen, die zich dan moet

verdiepen in de mogelijkheden

voor het schoolplein. „Daarna

kunnen er snel zaken worden

gedaan", besluit Jan Wolters.


FOTO: TON KASTERMANS

• Juf Anneke van Essen heeft haar schoolloopbaan bij De Regenboog afgesloten.

Juf Anneke neemt afscheid van De Regenboog

„Ik kreeg ontslag, zo ging dat toen'

Van onze medewerkster

Susan van Duren

HILVERSUM

Een beetje te lief is ze altijd

geweest, bekent juf Anneke

van Essen met een schuldbewuste

blik in haar ogen.

„Maar ik kon eigenlijk niet

anders." Ze ziet er ook niet uit

als een hele strenge juf als ze

met schitterende oogjes het

prachtige afscheidsboek van

alle leerlingen van De Regenboog

in Kortenhoef laat zien.

„Juf, u heeft nu mijn foto, dus

u bent nooit meer alleen."

Vanavond kunnen alle oudleerlingen,

ouders en collega's

officieel afscheid nemen

van juf Anneke. De receptie

wordt van zeven tot negen

uur gehouden in basisschool

De Regenboog aan de E.

Mooylaan 86 in Kortenhoef.

Alle 250 leerlingen hebben afgelopen

dinsdag al afscheid

genomen met een groot feest

op de school.

Mevrouw Van Essen krijgt

nog kippenvel als ze over dat

festijn vertelt. „Het was zo

prachtig. Het hoofd van de

school haalde mij op en aan

de overkant stonden de kinderen.

Vanaf de katholieke

kerk naar de school, keurig

in een rij. Elke groep had een

eigen kleur wimpel en met

z'n allen vormden ze een levende

regenboog." Maar het

mooiste was nog de extra verrassing:

„Ze hadden mijn

zoon laten komen, met zijn

gezin. Helemaal uit Heerde.

Toen ik ineens zijn stem

hoorde... Dat was wel even

slikken, ja."

De geboren en getogen Hilversumse

begon haar onderwijsloopbaan

in Schoonhoven.

„Ik moest met de trein

naar Utrecht en dan nog

meer dan een uur met de

bus." Na een jaar als tijdelijke

kracht, viel haar oog op een

advertentie van de School met

den Bijbel in Kortenhoef. Dat

was in 1956.

Twee jaar later trouwde ze

meneer Van Essen, ook onderwijzer

van beroep. Zoals in

die tijd gebruikelijk, stopte

mevrouw Van Essen met werken.

„Ik kreeg gewoon ontslag,

zo ging dat. Maar ik viel

nog wel in." Tot ze zwanger

werd. „Tegenwoordig gaan ze

gewoon door met hun dikke

builde, en terecht. Maar toen

één van mijn leerlingen rondbazuinde

dat ik een 'verwachtingspakkie'

aan had, vond ik

het tijd om op te houden. En

daar heb ik nooit spijt van gehad,

want die jaren met de

kinderen thuis waren prachtig.

Nu noem je dat misschien

ouderwets, maar ik

heb genóten."

De kinderen werden echter

groter en gingen zelf naar

school. Moeders ging dus

maar mee. Eerst een tijdje als

invalster, later weer met een

vast, part-time, dienstverband.

Juf Anneke pakte alle

klassen en later groepen aan:

van de kleuters tot groep

acht. „Op een gegeven moment

zagen de kleuters me

als een soort Oma-juf. Dan

stonden ze zo lekker tegen

me aan te hangen: 'Oma..."'

Door al dat invallen komt

het, dat mevrouw Van Essen

vorig jaar pas haar 25-jarig

dienstverband vierde, terwijl

ze toch al veertig jaar op

school rondloopt. „Al die invaluren

tellen maar langzaam

aan. Dat geeft niks,

hoor. Ik heb het altijd met

plezier gedaan."


Geheel onverwacht is zacht en kalm

ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame

vader en opa

DOMINICUS LAMBERTUS BRONÉ

drager van de eremedaille verbonden

aan de Orde van Oranje-Nassau

op de leeftijd van 77 jaar.

J. P. Broné-Melis

Theo en Yvon

Joan

Domin en Sobin

Charles en Ineke

Ans en Henk

en kleinkinderen

Correspondentie-adres:

H. Ravenhorst,

Moeraszegge 10,

1241 ZB Kortenhoef.

Pa is opgebaard in het uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzorging

'Den Hull' aan de Utrechtseweg 11 te

Hilversum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 24 juni om 11.00 uur

in het crematorium 'Den en Rust' aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven, waarna

er gelegenheid zal zijn de familie te

condoleren.


College van

's-Graveland

ziet af van

telematica

's-GRAVELAND

Burgemeester en wethouders

van 's-Graveland zien af van

de invoering van telematicamaatregelen

in de gemeente.

Aanleiding is de uitslag van

het op 12 juni gehouden referendum.

Het college vraagt de

gemeenteraad af te zien van

het in november 1995 genomen

telematicabesluit. Die beslissing

moet donderdagavond

vallen.

Omdat het referendum

slechts een advies aan de gemeenteraad

is, moet de raad

laten weten wat er moet gebeuren

met met het oorsprónkelijke

raadsbesluit. Het college

vindt dat de maatregelen

moeten worden ingetrokken:

„Gelet op de overduidelijke

uitslag van het referendum,

8,4 procent voor en 91,6 procent

tegen het nemen van

telematicamaatregelen, stellen

wij u voor af te zien van

het uitvoeren van het besluit."

Ruim een half jaar geleden

besloot de gemeenteraad met

zeven stemmen voor en zes

stemmen tegen om de doorgaande

wegen in de gemeente

met behulp van elektronica

gedurende een deel van de

dag af te sluiten voor doorgaand

verkeer. Een maand

later werd duidelijk dat de

burgers dat besluit aan een

referendum wilden onderwerpen.

Voor een geldige uitslag

moesten minstens 3032 stemmen

worden uitgebracht, 60

procent van de opkomst van

de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Ondanks een oproep

tot het boycotten van

het referendum, van onder

anderen verkeerswethouder

D. 't Hoen, werden het er uiteindelijk

4104, bijna 75 procent.

Van hen konden zich

3755 niet vinden in het verkeersbeleid

van het gemeentebestuur.


Moge de God van de hoop u vervullen

met alle vreugde en vrede in het geloven,

zodat u overvloeit van hoop,

door de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15:13

In zijn strijd tegen de ziekte bleef hij

rotsvast vertrouwen op de Heer. Wij zullen

hem heel erg missen, mijn lieve

zoon, onze dierbare broer, zwager en

oom

JOHANNES ANTONIUS DEN BLANKEN

Jan

* Ankeveen, Baarn,

5 februari 1952 23 juni 1996

Baarn:

A. E. den Blanken-Galesloot

Emmeloord:

Arie en Petra den Blanken

Miranda en Ramon

Kortenhoef:

Bertus en Petra den Blanken

Bjorn en Chantal

Centraal Azië:

Willem en Caroline den Blanken

Soest:

Betty en Bert Vos-den Blanken

Ankeveen:

Johan den Blanken en

Hennie van Galen

Gouda:

Ada den Blanken

Drakenburgerweg 141,

3741 GM Baarn.

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren

op woensdag 26 juni a.s. van

19.00-19.30 uur in het Uitvaartcentrum

'De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn.

De afscheidsdienst wordt gehouden op

donderdag 27 juni a.s. om 11.00 uur in

het Uitvaartcentrum 'De Ark', waarna

de teraardebestelling zal plaatsvinden

op de Nieuwe Algemene Begraafplaats

aan de Wijkamplaan te Baarn.


Dani Kiss naar Biologie Olympiade in Oekraïne

,Eigenlijk ben ik geen biologie-freak"

FOTO: TON KASTERMANS

Van onze verslaggever

Nico Postma

BUSSUM, KORTENHOEF

Op zijn rapport van het Sint

Vituscollege in Bussum prijkt

dit jaar een dikke acht voor

biologie. Nog voor het weekeinde

vertrekt de zestienjarige

vwo-leerling naar De Krim in

de Oekraïne. Op de. Internationale

Biologie Olympiade bindt

hij daar de strijd aan met veelbelovende

scholieren uit alle

windstreken van de wereld.

Even voorstellen, het natuurtalent

uit Kortenhoef: Datil

Kiss.

• Vrijdag is het zover. Dan

stapt Dani Kiss in het vliegtuig

op weg naar Kiev. De

treinreis die daarna zal volgen

duurt niet minder dan twintig

uur. Zondag begint dan de internationale

olympiade van

een week. Dani is één van de

vier die Nederland op dit kennistoernooi

mogen vertegenwoordigen.

„De anderen kot

men uit Gaasterland, Nijmegen

en Brabant", weet de jonge

Kortenhoever.

Veel tijd om alle plantenna-.

men en insecten nog eens op

een ,rijtje te zegen is er 'Met.

Morgen heeft Dani nog een

feest. Bovendien komt hij net

terug van een weekje Engeland..

Op de University van Oxford

heeft Dani zich georiënteerd

op de studie klassieke talen

en cultuur. '

Klassieke talen? „Ja, die studie

ligt me beter. Ik wil namelijk

helemaal geen bioloog

worden", biecht de scholiefop.

„Biologie is echt niet mijn favoriet.

Het vak is mij te beperkt.

Ik zie me nog niet mijn

hele leven slijten met een microscoop

tri de aanslag. Elke

dag dieren, planten, cellen en

alsmaar die statistieken. Nee

dank je. Ik kies liever voor

contact met de mensen en hun

cultuur."

Misschien is dat ook de reden

dat de veelbelovende scholier

totaal verrast is dat juist

hij naar De Krim mag. „De

Nationale Biologie Olympiade

was in Utrecht. Daar waren

• Dani Kiss uit Kortenhoef: „De leraren behandelen me als een koninklijke gast. Anderen vin- echt jongens en meisjes die

den me een omhooggevallen studiebol." verliefd zijn op het vak. Biolo-

gie-frea,ks zaten daar. Dat ben

ik aigenlijk helemaal niet.

Maar om misverstanden te

voorkomen: ik vind het wel

een prachtig vak." Op de universiteit

van Utrecht eindigde

Daan als-vierde. Goed voor een

felicitatie van staatssecretaris

Tineke Netelenbos van onderwijs.

Demi had nooit verwacht zo

hoog te eindigen. Hij heeft vorig

jaar 4-vwo overgeslagen en

moet het opnemen tegen oudere

klasgenoten. Op de voorronden

op de Bussumse scholengemeen.schap

eindigde hij

zelfs als zestiende. „Ik weet

nog goed dat ik het helemaal

benauwd kreeg tijdens die

test. Ik wilde beslist naar buiten.

Gewoon om frisse lucht

op te zuigen", vertelt Dani, die

zijn jeugd heeft doorgebracht

in het Hongaarse Boedapest.

Dat Dani is uitverkoren om

Nederland te vertegenwoordigen

in De Krim is voor de

scholier niet altijd even leuk.

„Bijna alle leraren, en dat zijn

er vijftig, hebben me al een

band geschud. Zij geven nie

een soort koninklijk eerbetoon.

Daar zit ik niet op te

wachten. De leerlingen die dat

inden, slaan weer door naar

het andere uiterste. Zij zien

mij als een onterecht omhooggevallen

studiebol. Daar kan

ik het mee doen. Het heeft dus

ook onaangename consequenties."

Zenuwachtig voor de 'uitputtingsslag'

die hem volgende

week staat te wachten is hij

nog niet. „Hooguit dat ik wat

ga trillen als ik werkelijk de

testen aan het maken ben",

voorspelt het biologie-wonder.

„Ibt nu toe beschouw ik het

als een avontuur."

Over die acht op zijn rapport

wil Dani nog wel even iets

kwijt. „Met practica haalde ik

het afgelopen jaar allemaal

achten. De laatste repetitie heb

ik niet kunnen maken omdat

ik toen in Utrecht zat. De leraren

vonden dat ik al genoeg

aandacht aan biologie schonk.

Best jammer, want als ik de

kans bad gekregen, had ik zeker

een hoger rapport-cijfer

gehaald. Absoluut."


;WOENSDAG 26 JUNI 1996

Renovatieplan

Oude School

een tegenvaller

Van onze verslaggever

"Evert van Tijn

KORTENITOEF

Het renovatieplan van de

-Kortenhoefse Oude School

dreigt uit te draaien op een

:tegenvaller. De verkoop van

ide twee woningen op het terrein

voor de school brengt als

:gevolg van de geringe belangstelling

niet eens de misnimumprijs

van bijna 1,3

;miljoen op. Tevens zijn er

,problemen gerezen ten aanzien

van de Oude School, om-

-dat het pas twee jaar geleden

'geheel vernieuwe dak ernstig

blijkt te lekken.

De gemeente noch de stich-

.ting BLOK, de exploitant van

de Oude School, willen ingaan

op de problemen. De gemeente

heeft het toezicht gehad

op de uitvoering van de

renovatiewerkzaamheden,

terwijl BLOK - Behoud Leefbaarheid

Oud Kortenhoef -

als opdrachtgever optrad.

BLOK en het gemeentebestuur

erkennen dat er sprake

is van lekkage. Enige maanden

geleden trof Erik Po t

een van de kunsten - aa s 'e in

de Oude School zijn werkruimte

heeft, op de vloer

van zijn atelier een centimeter

of tien water aan.

Voorzitter H. de Kloet van

BLOK verwijst voor nadere

informatie echter naar de gemeente,

die eigenaar is van

het monumentale pand, sinds

eind jaren zestig in gebruik

als ateliergebouw. Burgemeester

W. J. Kozijn: „Ja, het

klopt, er zijn problemen,

Maar wij zijn nog volop in gesprek

met de aannemer en

BLOK. Afgesproken is dat we

in afwachting van de uitkomst

van dat gesprek geen

mededelingen doen."

Het renovatieplan van de

Oude School bestond uit twee

projecten. Ten eerste de restauratie

van het schoolgebouw,

inclusief het aanbrengen

van een nieuw dak. Daarnaast

zouden op de plaats van

de vroegere Wildeboerschool

twee woningen in Oud-Kortenhoefse

stijl verrijzen. Uit

de opbrengst van de verkoop

zou .het gemeentelijke aandeel

in de restauratie worden

bekostigd.

De gemeente dacht de wo-

ningen bij inschrijving te

verkopen, voor ten minste

662.000 gulden per stuk. Uiteindelijk

werd in ruim vier

maanden op slechts één van

de huizen een acceptabel bod

uitgebracht. De dochter van

deze bieder was bereid het

tweede huis te kopen, maar

voor een aanzienlijk lager bedrag.

Het college stelt de gemeenteraad

nu voor in te

stemmen met een gezamenlijke

prijs van 1.274.000 gulden,

dat wil zeggen 50.000

gulden onder de prijs die

aanvankelijk als een reëel minimum

werd omschreven.

„De alternatieve mogelijkheid

zou verkoop via de makelaar

zijn, voor een lagere

prijs. Dit heeft als nadeel dat

het langer gaat duren, Bovendien

is dan het risico aanwezig

dat de huidige kandidaat

zich terugtrekt", beargumenteren

b en w deze opstelling.

Na aftrek van alle

kosten blijft er voor de gemeente

weliswaar geen winst

van tonnen meer over, maar

nog altijd wel een netto bedrag

van ruim 62.000 gulden.

r 1 " 01 '!"r1. , C 1 1 1


Stijging van ozb

's-Graveland

blijft verrassing

Van onze verslaggever

Evert van Ti jn

's-GRAVELAND

De 's-Gravelandse onroerendezaakbelasting

gaat volgend

jaar omhoog. Dat heeft de gemeenteraad

gisteravond besloten

met de vaststelling van

het beleidsplan 1996-2000.

Het plan spreekt van een stijging

met 47 procent, maar

het blijft een verrassing hoeveel

duurder het wonen in de

gemeente gaat worden. Pas in

augustus krijgt de gemeenteraad,

die deze regeling met de

gebruikelijke ene stem meerderheid

aanvaardde namelijk

pas de volledige cijfers.

Het betekent dat de raad

een beleidsplan heeft vastgesteld,

dat berust op verkeerde

financiële gegevens. Als gevolg

van nieuwe bekendmakingen

van het ministerie van

binnenlandse zaken over de

rijksuitkering aan de gemeenten,

het niet doorgaan

van het telematicaplan en het

besluit de verhogingen geleidelijk

door te voeren, klopt

het nu vastgestelde plan niet

meer.

„De tijd was te krap om het

plan aan te passen en wij wilden

niet knielen. Dat betekent

dat u nu een besluit neemt

over het oude plan, maar dat

in augustus aan de hand van

de nieuwe gegevens een bijstelling

plaats vind", legde

burgemeester Kozijn uit. De

verhoging is even hoog als de

in de recente hertaxatie vastgestelde

stijging van de waarde

van het 's-Gravelandse onroerend

goed.

Verzet

Co de Kloet (Dorpsbelangen)

leidde het verzet: „Er gebeurt

deze zomer toch niets

meer. Deze handelwijze heeft

tot gevolg dat u CDA en

Dorpsbelangen dwingt tegen

het beleidsplan te stemmen.

Het gaat niet om inhoudelijke

bezwaren tegen het plan,

maar wij zijn het niet eens

met deze ozb-paragraaf."

De Kloet stelde voor de behandeling,

die vorige maand

al had moeten plaats vinden,

door te schuiven naar eind

augustus: „Dan hebben we

alle gegevens." Toen W. Reijmerink

(Algemeen Belang)

hem bijviel, leek het er even

op dat het college moest inbinden.

In een inderhaast belegde

schorsing werd Reijmerink

tot de orde geroepen.

Zonder besluit in deze vergadering

zou het college niet

verder kunnen met de voorbereidingen

voor de begroting

1997.

W. Jungmann (D66) en J.

Beemsterboer (CDA) deden

vervolgens vergeefse pogingen

de burgemeester, als portefeuillehouder

financiën in

elk geval voor volgend jaar

tot halvering van de ozb-verhoging

te verleiden. Kozijn

liet weten dat de voorgelegde

berekeningen niet klopten.

Een motie van Dorpsbelangen,

met als leidraad de uitspraak

van de Tweede Kamer

dat de hertaxatie van het onroerend

goed niet tot hogere

gemeente-inkomsten mag leiden,

kreeg geen steun.


's-GRAVELAND

Het door de bevolking weggestemde

telematicaproject gaat

definitief niet door. Dat heeft

de gemeenteraad gisteravond

zonder discussie of stemming

besloten. Het project heeft tot

nu toe ruim 160.000 gulden

gekost, maakte wethouder 't

Hoen bekend.

Hij zei erbij dat de helft van

dat bedrag voor rekening

komt van Rijkswaterstaat.

Daarvan is het overgrote deel

(70.000 gulden) al binnen. De

wethouder kon de raad ook

meedelen dat Rijkswaterstaat

in het najaar een rapport uitbrengt

over het hele telemati-

Telematieaplan heeft

160.000 gulden gekost

caproject. Daarin wordt ook

ingegaan op het 's-Gravelandse

referendum. De raad hoefde

niet na te denken over de

vraag of het plan tot afsluiting

van de doorgaande wegen,

gedurende enkele uren

per dag, ondanks het referendum

toch door moest gaan.

Wel kwamen er wat waarschuwingen

aan het adres

van b en w dat er voor met

name het Noorder- en Zuidereinde

toch iets moet worden

gedaan, op verkeersgebied.

Afgezien van de opnieuw

van stal gehaalde 'randweg',

deed de politiek geen concrete

suggesties. Zowel burgemeester

Kozijn als wethouder 't

Hoen zeiden twee weken geleden

dat met de afwijzing van

het pan nu van het college

geen initiatieven meer moch-

ten worden verwacht. D66 en

CDA schamperden daar nog

wat over. Algemeen Belang

(Reijmerink) en CDA (J.

Beemsterboer) braken vervolgens

een lans voor een 'randweg'.

Dat verleidde Kozijn tot

actie: „U moet daar nu maar

eens mee ophouden", zei hij.

„Ankeveen en Kortenhoef liggen

in het Groene hart, waarschuwde

hij. „Nergens staan

de 25 miljoen die zo'n weg

kost, op een lijstje met reserveringen.

Zelfs de A6 is van

de lijstje afgevoerd en het

rijksbeleid is terugdringen

van de auto, niet het creëren

van nieuwe wegen."


Geen motie

van afkeuring

tegen 't Hoen

's-GRAVELAND

De 's-Gravelandse wethouder

D. 't Hoen heeft geen

motie van afkeuring aan

zijn broek gekegen.

De vorige maand door

het CDA gevraagde raadsuitspraak,

naar aanleiding

van de wijze van optreden

van 't Hoen ten aanzien

van privé-zaken van oppositieraadslid

H. de Kloet, is

gisteravond met een marge

van één stem verworpen.

Een maand geleden

staakten de stemmen. De

afwezigheid van R. Boeve-

Bant (PvdA/GL) had tot gevolg

dat de uitslag van de

stemming op zes-zes bleef

steken. Dat betekent dat er

geen meerderheid was, terwijl

het voorstel evenmin

verworpen was. In zo'n geval

moet in de eerstvolgende

vergadering Opnieuw

worden gestemd.

Ook gisteravond was de

raad niet compleet. Mevrouw

Boeve was weliswaar

terug, maar W. Hafkamp

(VVD) vierde zijn 50jarige

bruiloft. Daar stond

tegenover dat het CDA D.

van Essen, vorige maand

de indiener van de motie,

moest missen. Daardoor

kwam de stemming nu uit

op zes tegen en vijf voor.


ZATERDAG 29 JUNI 1996

Tot de laatste seconde toe vechtend voor

een toekomst heeft zij de ongelijke strijd

toch te vroeg verloren

Bedroefd, maar dankbaar voor alles

wat zij voor ons heeft betekend, delen

wij u mee dat, veel te jong, is overleden

mijn lieve vrouw en onze zorgzame

moeder

CATHARINA GESINA

VAN BEEK-VAN EKEREN

(INA)

* 8 oktober 1946 .f• 27 juni 1996

Wim van Beek

Sheila

Joyce

J. A. Wincklerhof 13,

1241 CC Kortenhoef.

Ina is opgebaard in het uitvaartcentrum

'Van Vuure ' aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Daar is gelegenheid tot

bezoek op maandag 1 juli van 18.30 tot

19.00 uur.

De crematie-plechtigheid zal plaatsvinden

op dinsdag 2 juli om 11.00 uur in

de aula van het crematorium 'Den en

Rust' aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Van

Vuure' om 10.15 uur.


Gemeente start

procedure Herenweg

's-GRAVE:LAND

De gemeente is begonnen aan

de procedure voor de reconstructie

van de Herenweg in

Ankeveen. Dat heeft wethouder

D. H. 't Hoen (VVD) mee-

' gedeeld. Het besluit is genomen

nadat bekend werd dat

woningbouwvereniging Volkshuisvesting

aan het reconstructieplan

zou meewerken.

De gemeente wil met de reconstructie

tegelijk een einde

maken aan de verkeersoverlast

op de Herenweg. Daarom

is het plan opgevat de bestaande

weg te verwijderen

en ruim tien meter op te

schuiven in de richting van

de weilanden.

't Hoen stelde daarbij als

voorwaarde dat minstens negentig

procent van de huiseigenaren

langs de weg aan het

project wilden meewerken.

Door de vrijkomende grond te

kopen, financieren zij als het

ware het einde van hun eigen

verkeersoverlast door hun

voortuinen fors te vergroten.

Met de toezegging van de

woningbouwvereniging, die

elf woningen langs de weg bezit,

is de minimumgrens overschreden.

't Hoen: „Nog niet

iedereen heeft getekend. Er

zijn nog zeven open plekken.

Maar nu kunnen we aan de

' slag."

Na vooroverleg met zowel

Natuurmonumenten als de

Vereniging Leefmilieu 't Gooi

en omstreken en de provincie

Noord-Holland verwacht de

gemeente geen bezwaren tegen

de geringe aantasting

van het landelijk gebied langs

de drukke Herenweg.

More magazines by this user
Similar magazines