juni PDF

hk.kortenhoef.nl

juni PDF

trvirmiimswig(4,49,41"-~•:1 ,-~

:

• '5-GRAVELAND 1946:11I5de VEILING


Zeer :belangrijke. Machinerieën-Velling


' voor de Wilwasch-Industrie

Corn. de Vlaming L. Backer

beëedigde makelaars in machinerieën en metalen te

Amsterdam Arnstel 177, bij de Hoogesluis, Telef.

32298 zijn , voornemens op A:AANDAG 24 JUNI

1946, 'des v.m. 10 uur 30 precies, in Hotel-Café-Rest.

Het Wapen van Amsterdam" aan het Noordereinde

221 te 's-Graveland, ten overstaan van

notaris Mr. J. B. LUYKX, publiek te verkoopen:

den gebeden inventaris der

STOOMWASSCHERIJ JAN NELS

, te 's Graveland

Daaronder komen voor: vier-, drie- en éénvakswaschmachines

(Reineveld), centrifuges (Poensgen

en Schimmel), 0 750 mm, muldernangel (Spronk)

3000 x 470 mm, met exhaustor, alle toebehooren

en nieuw reservevilt, diverse strijkmachines, nieuwe

molton, vilt en linnen bekleeding, strijkbouten,

waschWagens, gebr. en nieuwe waschgoedzakken,

tafels, schragen en stellingen, grondbascule 100 kg

met geWichten, stoommachine 45 P.K., Worthington-

en centrifugaalpompen, zuig: en perspompen,

gascompressor, -v_ele leidingen, drijfwerken, vele

drijfriemen, ribbenbuizen, nieuwe roosterbaren,

enkele electromotoren, westontakel, snijijzers en gereedschappen,

partijen fittings, bronzen afsluiters

en koperen kranen, moerbouten, balkijzer, autoonderdeelen,

enz., enz.

ALLES TE BEZICHTIGEN in het gebouw dier

wasscherij, Zuidereinde 472 aldaar, op Vrijdag 21

en Zaterdag 22 Juni, van f?,-4.45 uur, zoomede op

den Veilingdag van 8-10 uur,

Uitgebreide catalogi, vermeldende alle bijzonderheden

zoomede bezichtigingsdagen, dienstregeling

autobus, enz. zullen intijds gratis verkrijgbaar zijn

hij de makelaars en kunnen bij hen worden aan-

gevraagd- j 4/--

6


Heden overleed na een

langdurig doch geduldig

gedr Igen lijden, in de

volle overtuiging des geloofs,

mijn geliefde echtgenoote

en der kinderen

zorgzame moeder, behuwd-

en grootmoeder,

evileintie Schouten,

geb. de Kloet,

in den ouderdom van 58 j.

Uit aller naam:

G. Schouten.

Korterphoef, 6 Juni 1946.

Dorpsweg 178.

V-rzoeke geen bloemen.

De eraardebestelling zal

plaats hebben Dinsdag 11

Juni a.s.. te 12 uur, op de t

Algen. Be graafplaats e

Korten:hoef.


Heden ovtrleed tot onze

diepe droefheid, onze geliefde

vrouw en zorgzame

moeder, behuwd- en

grootmoeder,

Hendrik ie Baat /

Echtgenoote van Gerrit

van de Pol,

op den leeftijd van 62 j.

G. v. d. Pol.

Wed. N. Achterberg-

v. d. Pol

- en kinderen.

J. v. d. Pol.

E. v. d. Pol-Bronsema.

s-C-iraveland, 3 Juni 1946,

Zuid 398.

De teraardebestelling zal

plaats hebben Zaterdag 8

Juni as, des n.m. 12.30

uur, QD de --Aleam. Be-

More magazines by this user
Similar magazines