31.08.2013 Views

januari PDF

januari PDF

januari PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

†<br />

Vol vertrouwen in God is in de nacht van<br />

nieuwjaarsdag onverwacht, rustig ingeslapen<br />

onze dierbare broer, zwager en oom<br />

WILHELMUS JOHANNES VAN DIJK<br />

weduwnaar van<br />

Johanna Maria Gerarda Kool<br />

op de leeftijd van 93 jaar.<br />

Zijn wens om thuis te zijn en daar te sterven<br />

is in vervulling gegaan.<br />

Haarzuilens: M. C. Broeckhuyse-van Dijk<br />

Ankeveen: G. Th. van Dijk<br />

W. van Dijk-Koolenberg<br />

Ouderkerk afd<br />

Amstel: C. Th. van Nes-van Dijk<br />

J. van Nes<br />

Baarn: G. Kuyer-Kool<br />

Neven en nichten.<br />

Laren, 1 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Nieuweweg 53.<br />

Correspondentie-adres:<br />

E. S. Jansen,<br />

Gooilandseweg 12,<br />

1383 HR Weesp.<br />

Oom Willem is thuis opgebaard.<br />

Condoleancebezoek aldaar heden donderdag<br />

2 <strong>januari</strong> van 19.30 tot 20.30 uur en vrijdag<br />

3 <strong>januari</strong> a.s. van 15.00 tot 17.00 uur, daarna<br />

zal om 19.30 uur de avondwake worden<br />

gehouden in de St. Jansbasiliek aan de Brink<br />

te Laren.<br />

De H. Eucharistieviering zal worden gehouden<br />

zaterdag 4 <strong>januari</strong> a.s. om 10.30 uur in<br />

bovengenoemde kerk.<br />

De begrafenis zal plaatshebben omstreeks<br />

11.30 uur op het St. Janskerkhof aan de<br />

Hilversumseweg te Laren.


Vriendenstichting overhandigt geld<br />

Nieuwjaarsgeschenk<br />

voor omroep AROS<br />

RORTENHOEF — De 's-Gravelandse<br />

omroep AROS kan dankzij<br />

een financiële injectie van 28.000<br />

gulden bijna genezen worden verklaard.<br />

De stichting 'Houdt AROS<br />

de lucht in' maakte dit eindresultaat<br />

van haar acties bekend tijdens<br />

de nieuwjaarsreceptie van de<br />

lokale omroep.<br />

Penningmeester Willem de Leeuw<br />

van AROS kreeg gisteren tienduizend<br />

gulden overhandigd. In de<br />

loop van het jaar volgt meer. Hiermee<br />

zijn de begrotingen van de omroep<br />

voor 1991 en 1992 op orde.<br />

Ook voor 1993 resteert nog een<br />

bedrag.<br />

Zes inwoners van 's-Graveland<br />

zetten de afgelopen weken een inzamelingsactie<br />

op poten om de omroep<br />

overeind te houden. Dit omdat<br />

de omroep het zonder een subsidieverhoging<br />

niet redt. De gemeentefaad<br />

is daartoe niet bereid.<br />

Een drukbezóchte actiedag in<br />

dorpshuis De Dobber, een loterij en<br />

het inschakelen van sponsors leverden<br />

28.000 gulden op. Ook werden<br />

enige honderden donateurs voor de<br />

omroep geworven.<br />

Even belangrijk is volgens de<br />

vriendenstichting de symbolische<br />

betekenis van de actie. „De gemeenteraad<br />

vroeg zich af of de bevolking<br />

wel achter de AROS staat. Me<br />

dunkt, hebben we dat hiermee wel<br />

bewezen", aldus R. Krijnen. De medewerking<br />

van de gemeenteraad is<br />

nodig, omdat ook na de acties nog<br />

een gat van een paar duizend gulden<br />

in de begroting blijft bestaan.<br />

Penningmeester De Leeuw van<br />

AROS vertrouwt er op dat de omroep<br />

nu inderdaad de lucht in blijft.<br />

„Fantastisch. Dit hadden we nooit<br />

durven hopen. Ik hoop dat de gemeenteraad<br />

bereid is voor het laatste<br />

bedrag bij te springen." Het<br />

AROS-bestuur gaat een vijfjarenplan<br />

opstellen. Op grond daarvan<br />

wordt de gemeente om een subsidie<br />

gevraagd.<br />

De vriendenstichting is bezig een •<br />

video te monteren van de actiedag<br />

in De Dobber. Deze wordt op koninginnedag<br />

vertoond en zal ook te<br />

koop worden aangeboden.


Prestaties atlete beloond<br />

• Uit handen van de 's-Gravelandse<br />

sportwethouder C. de Kloet (Dorpsbelangen)<br />

kreeg Yvonne van der<br />

Brand-Sikking gisteravond de Andy<br />

van der Pauw Wisseltrofee voor de<br />

meest opvallende sportprestatie van<br />

1991.<br />

De atlete behaalde een goed resultaat<br />

in de marathon van New York<br />

en deed vorig jaar mee aan twee<br />

schaatswedstrijden, die elke twee-<br />

honderd kilometer lang waren.<br />

Ook werden twee andere sportkampioenen<br />

onderscheiden: badmintonspeler<br />

E. Kuyvenhoven van<br />

De Treffers, die de nationale krijgemaphtitel<br />

won, en J. Schouten, lid<br />

van de Kortenhoefse Konijnenfokvereniging.<br />

Hij werd kampioen van<br />

Nederhorst den Berg, Kortenhoef<br />

en Weesp. Acht sportteams werden<br />

onderscheiden voor hun sportieve<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

prestaties.<br />

De uitreikingen vonden plaats tijdens<br />

de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie<br />

in dorpshuis De Dobber<br />

Daar was ook een optreden var<br />

Joop Glijn en Marjan Neesen, beiden<br />

lid van toneelvereniging DSO.<br />

Zij namen het afgelopen jaar op<br />

ludieke wijze nog eens in ogenschouw.


Enige en algemene kennisgeving.<br />

Van ons is heengegaan onze lieve vader en goede<br />

vriend<br />

D. L. ELEVELD<br />

4 <strong>januari</strong> 1992<br />

In de tijd ben je heengegaan.<br />

Voor jou nu een ander bestaan.<br />

Altijd zal ik mij aan je spiegelen.<br />

's-Graveland: Cees Hans Eleveld<br />

Sylvia Hop<br />

Heer,<br />

Ontferm IJ over Uw kind<br />

Soms zo moe en zo teleurgesteld<br />

wetende dat hij nu de rust vindt<br />

Uw poort was open nog vóór hij had gebeld.<br />

Correspondentieadres:<br />

A. D. Meuring<br />

De Carpentierlaan 26<br />

2024 BS Haarlem<br />

Haarlem: Ankie Meuring


• Botenbouwer Gert Bakker bij zijn nieuwste Kortenhoever.<br />

FOTO: TON KASTERMANS


Inter-<br />

view<br />

Willemien<br />

Schenkeveld<br />

Kortenhoever<br />

Gert Bakker<br />

viert vandaag<br />

zijn vijfenzeventigsteverjaardag.<br />

Een<br />

botenbouwer in<br />

ruste, die het<br />

bouwen toch<br />

niet kan laten.<br />

In de loods achter<br />

zijn huis<br />

aan het Moleneind staat de nieuwste<br />

Kortenhoever, de roeiboot die<br />

Bakker het liefste bouwt, steeds<br />

anders, steeds beter.<br />

„Wat wilt u weten? Hoe je vijfenzeventig<br />

wordt? Magere Hein is al<br />

eens aan de deur wezen rammelen.<br />

Darmkanker, ik was toen eenenzeventig.<br />

Maar dat heb ik nu niet<br />

meer. Ik ben behandeld in Zonnestraal.<br />

Ze hebben daar nog geprobeerd<br />

me te bekeren, dat doen ze<br />

waarschijnlijk bij iedereen die aan<br />

z'n einde lijkt te zijn. Ik zei: „U bent<br />

een mooie meid - dat was het ook -<br />

en voor u wil ik wel zes weken gaan,<br />

geloven, maar dan is het afgelopen."<br />

Ik vind het niet nodig om bij<br />

alles omhoog te wijzen. Probeer<br />

eerst maar een mens te zijn, dat is<br />

al moeilijk genoeg."<br />

„Het botenbouwen is nu alleen<br />

nog maar een hobby. Ik maak zelf<br />

uit wanneer het af moet zijn, niet<br />

de klant. Het gaat met bevliegingen.<br />

Dan denk ik, ik ga er zó een<br />

maken. Over deze Kortenhoever heb<br />

ik wel zo'n twee maanden gedaan.<br />

Ik ga er iedere dag aan werken,<br />

maar ik moet ook m'n huiswerk<br />

doen en eten koken."<br />

„Ik bouw ze nooit twee keer het-<br />

zelfde. Dat kan ook helemaal niet<br />

bij handwerk. Het hout buigt iedere<br />

keer anders. En ik heb nooit van<br />

een tekening gewerkt. Het groeit in<br />

je hoofd. Mijn eerste Kortenhoever<br />

maakte ik voor m'n vader. Die was<br />

zo trots, terwijl ik helemaal Met<br />

tevreden was. Het was nog lang ,<br />

niet het goede model. Het duurde<br />

een hele tijd voor ik het model had<br />

zoals ik het wilde. Maar de tijd van<br />

het experimenteren heb ik nu wel<br />

achter me gelaten." ,,Ik ben in '29<br />

begonnen, toen vroor het zo hard,<br />

dat weet je niet hè? Bij De Vries<br />

hier aan het Moleneind. Mijn vader<br />

vond dat ik een vak moest leren.<br />

Technisch was De Vries goed, maar<br />

hij wist niet wat een boot doet drijven.<br />

De ene dreef prachtig, de andere<br />

was niet vooruit te branden.<br />

Daarna kwam ik bij Kos in Loosdrecht,<br />

dat was een jachtenbouwer.<br />

Maar die kon weer geen roeiboten<br />

maken. Na de oorlog ben ik zelfstandig<br />

gaan werken."<br />

Maffe klanten<br />

„Ik heb allemaal van die maffe<br />

klanten. Man, man, man, wat maak<br />

je ze weer mooi, Bakker. Hoe doe je<br />

dat toch? zeggen ze steeds. Ik hou<br />

daar niet zo van. Wat stelt het nou<br />

voor dat ik zo'n boot kan maken? Ik<br />

weet waardoor een boot licht vaart<br />

en waardoor hij vast in het water<br />

ligt. Dat heb je of dat heb je niet.<br />

Het moet helemaal goed zijn, anders<br />

kan ik niet slapen. En ik heb<br />

m'n nachtrust nodig."<br />

„Nooit polyester. Die boten zijn<br />

net een blad op het water. En die<br />

rommel stinkt me teveel. Het worden<br />

dooie rotdingen, die gieten ze<br />

op een mal. Dat wordt nooit een<br />

boot, dat wordt een drijvend voorwerp."<br />

Achterin de loods staat een biljart.<br />

„Vroeger kwamen er wel drie<br />

keer in de week mensen langs om<br />

te spelen. Of niet zozeer voor het<br />

biljart als voor de gein. Ik doe het<br />

bijna niet meer, er zijn geen maats<br />

meer voor. De een na de ander is de<br />

pijp uit."<br />

In de loods hangen ook een paar<br />

posters van exposities van Kunst<br />

aan de Dijk. „Daar was ik gisteren<br />

nog. Er speelde een ensemble, het<br />

was me een beetje te modern. Ik<br />

hou meer van klassiek. Zaterdag<br />

was ik in het Concertgebouw, daar<br />

was een Russische violist. Zaterdag<br />

ga ik weer, dan speelt er een pianist.<br />

En naar de Rembrandttentoonstelling."<br />

In de woonkamer hangt onder<br />

andere een dorpsgezicht van plaatsgenoot<br />

Barend van Voorden. Een<br />

weg met een sloot erlangs. „Die heb<br />

ik genomen vanwege m'n grootvader.<br />

Als hij teveel had gedronken<br />

ging hij altijd kijken hoe diep het<br />

water was. Zoals daar. Hij ging<br />

altijd koppie-onder, want het was<br />

maar een klein mannetje."<br />

•<br />

Klompen<br />

Tot slot laat Bakker zijn klompen<br />

zien, zorgvuldig met een stukje<br />

hout verzoold. „Met de uren die je<br />

eraan kwijt bent is het onzin. Maar<br />

wel leuk. Ik ging er een keer mee<br />

buiten zitten, zodat je de zolen goed<br />

kon zien. Toen kwam iemand uit<br />

het dorp langs. Bakker, wat is dat?<br />

Ja, zei ik, ik ben aan het sparen<br />

voor nieuwe klompen. Magr als ik<br />

het bij elkaar heb, is er weer een<br />

jaar om. Dan zijn ze weer duurder<br />

en moet ik weer verder sparen.<br />

Nou, nou, Bakker. En de volgende<br />

dag stond er een nieuw paar klompen<br />

voor de deur. Dat zijn nou<br />

mooie dingen. Je moet een geintje<br />

weten te maken. Een beetje onwijs<br />

praten, daar houd ik wel van."


's-Gravelend vergeet vergunning<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND, LOENEN — De<br />

aanleg van het rijwielpad over de<br />

Alambertskade staat opnieuw op<br />

losse schroeven. De gemeente<br />

's-Graveland heeft verzuimd een<br />

vergunning aan te vragen bij het<br />

hoogheemraadschap Amstel en<br />

Vecht.<br />

Zonder formele toestemming van<br />

het hoogheemraadschap mogen<br />

geen werkzaamheden worden verricht<br />

aan de dijk tussen de Wijde<br />

Blik en het tien centimeter lager<br />

gelegen Loenderveen.<br />

De vergunningsaanvraag is inmiddels<br />

onderweg. De verwachting<br />

is dat de toestemming zonder mankeren<br />

wordt verleend, gezien het<br />

technische vooroverleg dat negen<br />

maanden geleden tussen Amstel en<br />

Vecht en 's-Graveland heeft plaatsgevonden.<br />

Temeer daar niet alleen<br />

's-Graveland de vergunning over<br />

het hoofd heeft gezien, maar ook<br />

het hoogheemraadschap zelf.<br />

„Wij werden erop gewezen door<br />

een inwoner van Loenen, die optreedt<br />

namens een aantal mensen<br />

die bezwaar maken tegen de aanleg<br />

van het pad. Of de vergunning verleend<br />

wordt valt niet met zekerheid<br />

te zeggen, zolang we de aanvraag<br />

niet in huis hebben en weten wat<br />

's-Graveland precies wil", aldus<br />

woordvoerder Schipper van het<br />

hoogheemraadschap.<br />

's-Graveland gaat er vanuit dat de<br />

toestemming op korte termijn<br />

wordt gegeven. Het is de laatste<br />

hindernis die genomen moet worden,<br />

voor met de werkzaamheden<br />

kan worden begonnen. Het betekent<br />

wel dat de subsidiedatum van 1<br />

<strong>januari</strong> meer dan ruimschoots<br />

wordt overschreden. De subsidiegevers<br />

provincie Noord-Holland en het<br />

ministerie van landbouw, natuurbeheer<br />

en visserij hebben al laten weten<br />

daar gezien de omstandigheden<br />

geen moeite mee te hebben.


Enige en algemene kennisgeving<br />

Heden overleed zacht en kalm, in de ouderdom<br />

van 86 jaar, onze zeer geliefde schoonzuster,<br />

tante, oudtante en oud-oudtante<br />

JONKVROUWE HIERONYMA MARIA<br />

ANTONIA FORTUNATA SDI<br />

draagster van de museummedaille in zilver<br />

Hilversum: A. J. Six-de Vos<br />

's-Gravenhage: H. M. A. F. van Haersma<br />

Buma-Six<br />

W. W. van Haersma Buma<br />

Amsterdam: Six van Hillegom<br />

A. M. Six van Hillegom-<br />

van Krimpen<br />

Bussum: P. D. Six<br />

A. H. Six-<br />

van Aerssen Beijeren<br />

van Voshol<br />

Hilversum: C. I. van der Made-Six<br />

Wassenaar: Six van Vromade<br />

Hilversum: Six van Wimmenum<br />

G. E. Six van Wimmenum-<br />

Huizenga<br />

Hilversum: C. E. G. A. van Everdingen-<br />

Six<br />

Huis ter Heide: P. J. J. Six<br />

M. H. Six-Zaaijer<br />

Laren (N.-H.): G. C. Six<br />

E. J. P. Six-de Groof<br />

Bussum: A. J. Six<br />

Mandelieu<br />

(Frankrijk): J. A. C. Six<br />

Y. S. F. Six-Christophe<br />

Hilversum: H. M. A. F. Six<br />

Eindhoven: C. J. Bouten<br />

K. G. A. von Eitzen<br />

Den Helder: C. Gelderblom-Six<br />

A. J. Gelderblom<br />

achterneven en achternichten,<br />

achter-achterneven en<br />

achter-achternichten<br />

Jagtlust,<br />

's-Graveland.<br />

9 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Correspondentie-adres:<br />

Beysterveld 253,<br />

1083 KE Amsterdam.<br />

Geen bezoek.<br />

Een afscheidsdienst zal worden gehouden<br />

maandag 13 <strong>januari</strong> a.s. om 11.30 uur in de<br />

Ned. Herv. kerk aan het Noordereinde 14 te<br />

's-Graveland, waarna aansluitend de teraardebestelling<br />

zal plaatshebben tegen 12.30<br />

uur op de Algemene Begraafplaats aan de<br />

Beresteinseweg aldaar.


Ondanks minder aandacht voor verkeer<br />

's-Graveland achter<br />

politiejaarplan '92<br />

'S-GRAVELAND _ Het jaarplan<br />

van de rijkspolitiegroep 's-Graveland<br />

is aanvaard door de 's-<br />

Gravelandse gemeenteraad. Wel<br />

tekenden de fracties van de VVD<br />

en Dorpsbelangen bezwaar aan<br />

tegen het voorstel om ten behoeve<br />

van de aanpak van de criminaliteit<br />

minder tijd te besteden<br />

aan verkeerszaken. Dat was<br />

geen beletsel het voor de raadscommissie<br />

algemene en bestuurlijke<br />

aangelegenheden het plan<br />

voor kennisgeving aan te nemen.<br />

Formeel heeft de commissie,<br />

noch de gemeenteraad, geen enkele<br />

bevoegdheid op het terrein<br />

van het politiebeleid. De instanties<br />

die het wel voor het zeggen<br />

hebben zijn de officier van justitie<br />

ten aanzien van de criminaliteit<br />

en de burgemeester voor wat betreft<br />

de openbare orde. Zij hebben<br />

het jaarplan twee maanden geleden<br />

dan ook vastgesteld.<br />

„Met als voorbehoud dat heroverweging<br />

mogelijk zou zijn, indien<br />

de gemeenteraad fundamenteel<br />

bezwaar aantekent tegen het<br />

plan of onderdelen daarvan", verdedigde<br />

burgemeester Kozijn zich<br />

tegen verwijten van R. Voigt<br />

(Dorpsbelangen) dat de commissie<br />

tegen eerdere toezeggingen in pas<br />

achteraf over het plan gehoord<br />

wordt.<br />

De enige kritiek op de afgesproken<br />

aandachtsverdeling kwam<br />

van E. van Hall (VVD). Zij had<br />

grote moeite met het besluit om<br />

dit jaar nog 'maar' veertig procent<br />

van de politietijd te besteden aan<br />

verkeer, vier procent minder dan<br />

vorig jaar.<br />

„Vooral omdat de doelstelling<br />

van het jaarplan 91, een daling<br />

van het aantal verkeersongelukken<br />

met letsel niet is gehaald. Ik<br />

ben bang dat minder tijd voor ver-<br />

Jot, meer verkeersgewonden<br />

leidt", liet zij weten.<br />

Gezien de relatief gunstige misdaadcijfers<br />

stelde de VVD voor de<br />

extra aandacht voor de criminaliteitsbestrij<br />

ding achterwege te laten.<br />

Zij werd bijgevallen door R.<br />

Voigt. Ook W. Reijmerink (Algemeen<br />

Belang) liet doorschemeren<br />

dat de misdaad in de gemeente<br />

met minder aandacht zou toekunnen.<br />

Het drietal tilde ook weer<br />

niet zo zwaar aan zijn bedenkingen<br />

dat heroverweging van het<br />

plan nodig was.


CL)<br />

„Na een leven van strijd<br />

Nu eindelijk rust”<br />

Heden, de dag voor zijn tachtigste verjaardag,<br />

is voor ons totaal onverwachts overleden<br />

onze beste onvergetelijke Vader, Schoonvader,<br />

Opa en Overgrootvader<br />

WILLEM VAN DIJK<br />

sinds 7 april 1988 weduwnaar van<br />

Trijntje Oudshoorn<br />

Hilversum: Henk en Emmy<br />

Ria en Wim<br />

Wim en Simone<br />

Maartensdijk: Maarten en Ida<br />

Conny en Orazio<br />

Wilma en Dick, Joey<br />

Mariette en Paul<br />

Den Haag: Willem en Madelien<br />

Bianca<br />

Helga en Dennis<br />

Eduard<br />

Marguerite<br />

Hilversum, 11 <strong>januari</strong> 1992.<br />

„De Egelantier".<br />

Correspondentie-adres:<br />

Loosdrechtseweg 45,<br />

1215 JM Hilversum.<br />

Gelegenheid tot condoleance-bezoek op<br />

woensdag 15 <strong>januari</strong> a.s. van 19.00 tot 20.00<br />

uur in de rouwkamer „Van Vuure" aan het<br />

Melkpad 21a te Hilversum.<br />

De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden<br />

op donderdag 16 <strong>januari</strong> om 11.00 uur<br />

in voornoemde rouwkamer „Van Vuure" te<br />

Hilversum, waarna aansluitend tegen 12.00<br />

uur de teraardebestelling plaatsvindt op de<br />

Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg<br />

te 's-eiraveland.


Onderscheiding:<br />

voor wethouder<br />

G. J. Torsing<br />

HOOFDDORP, 'S-GRAVELANp<br />

- Wethouder G. J. Torsing van 'S-<br />

Graveland is gisteravond tijdens<br />

de nieuwjaarsreceptie van<br />

de CDA-kieskring Haarlem koninklijk<br />

onderscheiden. Uit handen<br />

van burgemeester W. J. Kèzijn<br />

van 's-Graveland ontving hij<br />

de gouden medaille van de Orde<br />

van Oranje Nassau.<br />

Torsing (52) ontving de onderscheiding<br />

ter gelegenheid van ziln<br />

afscheid van de provinciale CDAafdeling.<br />

Hij heeft ruim een kwal't<br />

eeuw verschillende bestuursfuncties<br />

bekleed in de kieskring. Hij<br />

komt oorspronkelijk voort uit de<br />

rijen van de KVP.<br />

Hoewel politiek zeer actief, heeft<br />

Torsing heel lang op dit punt geel'<br />

actieve rol in 's-Graveland willen<br />

spelen. Pas zes jaar geleden maakte<br />

hij, als lijsttrekker en wethoiider,<br />

zijn entree in de gemeentepólitiek.


weesp/muiden en ,'s-Graveland<br />

(Van onze verslaggever Cor van Mulligen)<br />

WEESP - De politie van Weesp gaat nog nauwer samenwerken<br />

met de 's-Gravelandse politie. Met name is dit bedoeld<br />

om meer 'rek' te krijgen in de surveillancediensten. De samenwerking<br />

vindt al enige tijd 's nachts plaats en wordt binnenkort<br />

uitgebreid tot 24 uur.<br />

Het korps rijkspolitie Weesp,<br />

dat ook verantwoordelijk is voor<br />

Muiden en Muiderberg, kampt al<br />

enige tijd met een forse onderbezetting.<br />

Het huidige korps heeft<br />

36 mensen in dienst, inclusief kader<br />

en administratie. Dat is zes<br />

mensen minder dan waarop<br />

Weesp recht heeft, aldus rayoncommandant<br />

P. Sikkelerus.<br />

Deze onderbezetting is volgens<br />

de commandant hoofdzakelijk<br />

ontstaan door het wegtrekken<br />

van politiemensen naar de eigen<br />

woonplaats. Deze mensen worden<br />

enige tijd geplaatst, na de opleiding,<br />

in hun opleidingsgroep.<br />

Daarna mogen ze vrij solliciteren.<br />

Sikkelerus: „Zes mensen zijn binnen<br />

korte tijd vertrokken naar<br />

onder meer Friesland, het Oosten<br />

en het zuiden van het land".<br />

Het grote probleem is de toekomstige<br />

vorming van de regio-<br />

nale politiekorpsen. „Weesp gaat<br />

volgend jaar april over in de regic<br />

Gooi-Vechtstreek. En dat is een<br />

zogeheten daalregio. Dat betekent<br />

dat er dan te veel mensen aanwe•<br />

zig zijn voor het totale gebied. Tol<br />

die periode hebhen wij dus eigenlijk<br />

in feite een personeelsstop".<br />

aldus Sikkelerus.<br />

De onderbezetting leidt volgens<br />

hem nog niet tot echte problemen.<br />

maar: „De rek is er duidelijk uit.<br />

Extra vrije dagen worden nauwelijks<br />

gegeven en extra diensten<br />

komen minder voor. Wij moeten<br />

ons echt houden aan een strak<br />

schema. Het is niet zo dat de veiligheid<br />

van de burgers gevaar zou<br />

lopen, maar bijvoorbeeld de controles<br />

op gesloten verklaringen<br />

(posten bij verboden sluiproutes<br />

in onder meer Muiderberg-red.:<br />

komt momenteel wel in het ge<br />

drang."<br />

Ook de verwerking van proces.<br />

verbalen loopt in het rayon Weesr<br />

niet vlekkeloos. Daar zit momen.<br />

teel een forse achterstand in. „Dal<br />

hopen wij, door de nog nauwer(<br />

samenwerking met de 's-Grave<br />

landse politie, binnenkort in t(<br />

halen. We kunnen dan, met di(<br />

versterkifig van twaalf mensen<br />

in ieder geval weer adem halen."


(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND — De nieuwe<br />

sporthal wordt donderdagavond<br />

aan de 's-Gravelandse bevolking<br />

gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens<br />

een informatieavond in<br />

dorpshuis De Dobber. Het is nog<br />

niet duidelijk hoe lang het nog<br />

gaat duren voor de hal ook daadwerkelijk<br />

een feit is. Het college<br />

van b en w stelt de gemeenteraad<br />

eind deze maand voor om de procedure,<br />

die de bouw mogelijk moet<br />

maken, op te starten.<br />

De sporthal, die alles bijelkaar<br />

ruim drie miljoen mag gaan kosten,<br />

moet komen te staan aan de Zuidsingel,<br />

tegenover de kruising met<br />

de Julianalaan. Met de hal is rekening<br />

gehouden in de opzet van het<br />

voorontwerp van het bestemmingsplan<br />

Zuidsingel, dat de gemeente<br />

het komend voorjaar ter visie denkt<br />

te kunnen leggen. Vooruitlopend op<br />

de behandeling van het bestem-<br />

, mingsplan heeft een krappe meerderheid<br />

van de gemeenteraad zich<br />

afgelopen zomer al voor een sporthal<br />

aan de Zuidsingel uitgesproken.<br />

Vorige maand hebben een handvol<br />

bouwbedrijven, onder wie een<br />

's-Gravelandse aannemer, aan de<br />

hand van een maximumprijs en een<br />

programma van eisen een ontwerp<br />

voor de sporthal ingediend. Vandaag<br />

maakt het college van b en w<br />

een keuze uit deze ontwerpen. Morgenavond<br />

bespreekt de gecombineerde<br />

vergadering van de raadscommissies<br />

voor welzijn, ruimtelijke<br />

ordening en financiën de voordracht<br />

van burgemeester en wethouders.<br />

Drie van de vijf fracties in de<br />

gemeenteraad hebben bezwaar tegen<br />

de bouw van de hal aan de<br />

Zuidsingel. Om uiteenlopende redenen<br />

vinden zij dat de hal moet ko- j<br />

men te staan aan de Parklaan, op<br />

de plaats van de huidige sportzaal<br />

De Kwakel. De fracties weten zich<br />

gesteund door de actiegroep Stichting<br />

Groenhoven, die zich fel verzet<br />

tegen de opzet van het bouwplan<br />

Zuidsingel.<br />

Volgens het college van b en w is<br />

een sporthal aan de Parklaan aanzienlijk<br />

duurder dan aan de Zuidsingel.<br />

Om het sporthalplan financieel<br />

binnen de perken te houden,<br />

moest al worden besloten om het<br />

terrein aan de Parklaan te bestemmen<br />

voor de bouw van 55 bejaardenappartementen.<br />

Pas als de daar-<br />

, voor ,vereiste planologische procedure<br />

in gang is gezet, zal blijken of<br />

die bestemming, en daarmee ook<br />

het sporthalplan, haalbaar is.


„De eerste indruk was een legpuzzel”<br />

' s-Gravelandse<br />

kunst<br />

u geïnventariseerd<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND — 's-Gravelend<br />

eet eindelijk wat het aan beelende<br />

kunst in huis heeft. De<br />

ersverse kunsthistoricus drs.<br />

arjan Douma heeft het gemeenebestuur<br />

gistermiddag verblijd<br />

et negen ordners waarin het geeentelijk<br />

kunstbezit beschreven<br />

taat. „Een legpuzzel, was de eerte<br />

indruk die ik kreég. Maar<br />

gaandeweg heb ik ontdekt dat de<br />

ollectie door haar diversiteit toch<br />

eel bijzonder is", luidt haar slotconclusie.<br />

De negen ordners bevatten geen<br />

droge opsomming van de 118<br />

kunstwerken die de gemeente<br />

's-Graveland - en haar voorgangers<br />

- in de loop der jaren bijeen bracht.<br />

Elk werk is gefotografeerd en beschreven,<br />

de geschiedenis werd<br />

vastgelegd en van de bij elkaar 41<br />

kunstenaars die in de collecties zijn<br />

vertegenwoordigd is een korte levenbeschrij<br />

ving bijgevoegd.<br />

In een toelichting benadrukte<br />

Marjan Douma dat de verantwoor-<br />

delijkheid van de gemeente met deze<br />

inventarisatie niet ophoudt.<br />

„Naast een goede registratie is een<br />

passieve conservering van het<br />

grootste belang. Voorkomen is beter<br />

dan genezen, daarom wil ik de<br />

gemeente adviseren om een restaurateur<br />

adviezen te laten geven over<br />

het opnieuw laten schoonmaken en<br />

vernissen van enkele werken."<br />

Bij velen. bestaat de indruk dat de<br />

118 werken tellende `kunstcollectie<br />

van 's-Graveland in de eerste plaats<br />

bestaat uit nostalgische landschappen<br />

van de Kortenhoefse meesters<br />

uit de Haagsche School. De wetenschappelijke<br />

inventarisatie, die mevouw<br />

Douma in vier maanden heeft<br />

afgeleverd, biedt een ander beeld.<br />

Diversiteit<br />

„Het eerste wat me opviel was de<br />

diversiteit. Zowel schilderijen als tekeningen,<br />

beeldhouwwerken als<br />

grafiek zijn vertegenwoordigd, vervaardigd<br />

door vele generaties kunstenaars.<br />

Daarnaast is er sprake<br />

van figuratieve en abstracte kunst",<br />

aldus de eerste deskundige die zich<br />

werkelijk in de gemeentelijke verzameling<br />

verdiept heeft.<br />

Het is een verzameling waarvoor<br />

de basis werd gelegd door de voormalige<br />

gemeente Kortenhoef. In later<br />

jaren vond zeer mondjesmaat<br />

aanvulling plaats. In de jaren zeventig<br />

en tachtig ontstond geleidelijk<br />

aan een aankoopbeleid. Pas<br />

sinds de xaststelling van de ge-<br />

, rneentelijke, kunstnota, nog "naar<br />

enkele 34en geleden, is er sprake<br />

van systematische aanvulling van<br />

de collectie.<br />

Het college van burgemeester en<br />

wethouders toonde zich gistermiddag<br />

bijzonder opgetogen met het<br />

werk van mevrouw Douma. Ook al<br />

betekent het dat elke nieuwe aankoop,<br />

en zelfs elke verplaatsing van<br />

een schilderij binnen het gemeentehuis,<br />

voortaan in de inventarisatie<br />

moet worden verwerkt.


Verdrietig moeten wij u mededelen dat na<br />

een moedige ongelijke strijd in ons midden<br />

rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw,. onze ')<br />

lieve moeder en oma<br />

JOHANNA MARIE<br />

DE RUITER-BERINGER<br />

* 's-Gravenhage,<br />

† Kortenhoef,<br />

5 februari 1932<br />

16 <strong>januari</strong> 1992<br />

Kerklaan 119,<br />

1241 CL Kortenhoef.<br />

Otto<br />

André en José<br />

Stephanie<br />

Marianne en Erwin<br />

Mar ligt thuis opgebaard alwaar u afscheid<br />

kunt nemen op vrijdag 17 <strong>januari</strong>, zaterdag<br />

18 <strong>januari</strong>, zondag 19 <strong>januari</strong> 's middags van<br />

14.00 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.00<br />

tot 21.00 uur.<br />

De crematie vindt plaats op maandag 20<br />

<strong>januari</strong> om 12.30 uur in het crematorium<br />

„Westerveld", Duin- en Kruidbergerweg 2-4<br />

te Driehuis (Gem. Velsen).<br />

Na de plechtigheid zal er gelegenheid zijn de<br />

familie te condoleren.


Sterven doe je niet ineens,<br />

maar af en toe een beetje.<br />

Je zegt: „Ik ben wat moe".<br />

Maar op een keer<br />

ben je aan je laatste beetje toe.<br />

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij<br />

voor ons heeft gedaan en betekend, delen wij<br />

mede dat van ons is heengegaan mijn innig<br />

geliefde vrouw, onze zorgzame moeder,<br />

schoonmoeder en fijne oma<br />

HENDRIKA VIERHOUT-VAN DER KEMP<br />

op de leeftijd van 65 jaar.<br />

16 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Oranjeweg 81,<br />

1241 XR Kortenhoef.<br />

Kortenhoef: C. Vierhout<br />

Kortenhoef: Rita en Eric<br />

Kortenhoef: Gerda en Bert<br />

Hilversum: Hans en René<br />

Kortenhoef: Marijke en Ton<br />

Huizen (NH): Jan en Joke<br />

Bussum: Loes en Jan<br />

Huizen (NH): Ellen en Eric<br />

Kortenhoef: Kees en Barbara<br />

en kleinkinderen<br />

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard<br />

in de rouwkamer „Van Vuure" aan het<br />

Noordereinde 55 te 's-Graveland. Aldaar gelegenheid<br />

tot condoleancebezoek maandag 20<br />

<strong>januari</strong> a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.<br />

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden<br />

dinsdag 21 <strong>januari</strong> om 11.30 uur in aula II<br />

van het crematorium „Daelwijck" aan de Floridadreef<br />

7 te Utrecht (Overvecht).<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren direct na<br />

de plechtigheid in de ontvangkamer van het<br />

crematorium.


Mega-concert in Ankeveen<br />

• Als je met ruim honderd mensen een aantal muziekwerken uitvoert,<br />

kun je gerust spreken van een mega-concert. In de propvolle St. Martinuskerk<br />

te Ankeveen kon het publiek zich gisteravond vergapen aan zo'n<br />

grootscheepse uitvoeren.<br />

Het 'thuisspelende' fanfarekorps De Vriendschapskringng, had ook het<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

Ankeveens jongerenkoor en het Almeers koor That's Life uitgenodigd.<br />

De gezelschappen speelden ieder afzonderlijk .enkele werken, en zetten<br />

toen gezamenlijk in voor A Christman Suite van Jan de Haan en de<br />

Exodus Song, gecomponeerd door Ernest Gold.


Fietsenhok<br />

politiebureau<br />

in de brand<br />

KORTENHOKF — De brandweer<br />

moest vannacht 'uitrukken om een<br />

brand te blussen achter het politiebureau<br />

van Kortenhoef. Het<br />

vuur was veroorzaakt door een in<br />

brand gevlogen bromfiets. Deze<br />

was 's middags in beslag genomen.<br />

De schade bleef beperkt tot<br />

het fietsenhok.<br />

De. bromilets_zas door de _polig...q<br />

meegenomen naar Tiet - bureau, III omdat<br />

de eigenaar te hard had gcre ,<br />

den: YolgIrar e@n - polittewoortrVaeil<br />

der is het nog niet bekend hoe de<br />

brand is ontsta-in. „De identiteit van<br />

de eigenaar is bekend, maar de<br />

zaak moet vandaag nog worden onderzocht",<br />

aldus de politie. Dat de<br />

schade beperkt kon blijven tot het<br />

hok dankt de politie aan een grote<br />

schoonmaak „Wij hadden net dit<br />

weekeinde de hele achterplaats opgeruimd."


Vrouw stoort<br />

inbreker bij<br />

zijn 'werk'<br />

's-GRAVELAND — De bewoonster<br />

van een woning aan het<br />

's-Gravelandse Noordereinde<br />

kreeg gistermiddag de schrik van<br />

haar leven. Toen rij, via een zij-<br />

-ingang, haar woning binnénkwam,<br />

zag de vrouw dat er een<br />

man de trap afrende. Deze schoot<br />

de voordeur door en verdween in<br />

een gereedstaande auto. -<br />

Ondanks het feit dat de politie<br />

van 's-Graveland net een snelheidscontrole<br />

had gehad en daardoor<br />

massaal nog aanwezig was, kon de<br />

man niet meer worden achterhaald.<br />

Het kenteken van de auto, waarin<br />

behalve de man ook twee vrouwen<br />

zaten, bleek vals te zijn. Ook werd<br />

nog assistentie verleend door diverse<br />

korpsen uit het Gooi. Het is nog<br />

niet bekend wat de inbreker uit de<br />

woning heeft gehaald. De eerste indruk<br />

is dat het om geld en sieraden<br />

gaat.


Kroongetuige<br />

Lieskerz aak<br />

aangehouden<br />

AMSTERDAM, KORTENHOEF<br />

— De kroongetuige in de moordzaak<br />

Liesker is aangehouden. De<br />

36-jarige voortvluchtige Amsterdammer,<br />

die beweert in september<br />

1987 getuige te zijn geweest van<br />

de moord op de Kortenhoever Cor<br />

Liesker, heeft zich gisteren vrijwillig<br />

gemeld bij Amsterdamse<br />

rechter-commissaris.<br />

Na vier jaar zwijgen kwam de<br />

Amsterdammer in september met<br />

een geheel nieuwe lezing over de<br />

moord op de proppen. Liesker zou<br />

niet het slachtoffer zijn van een<br />

moordplan van zijn vrouw en haar<br />

toenmalige Bussumse minnaar,<br />

maar van een criminele afrekening.<br />

De nieuwe getuige heeft verklaard<br />

twee mannen de schoten te hebben<br />

zien afvuren.<br />

De Amsterdammer is gedagvaard<br />

als belangrijkste getuige in het hoger<br />

beroep dat de inmiddels 27 jaar<br />

oude Bussumer tegen zijn veroordeling<br />

wegens moord heeft aangetekend.<br />

De rechtszaak wordt volgen-


(Van onze verslaggever Evert van Zijn)<br />

DEN HAAG, 's-GRAVELAND — Het ontbreken van een in eigen<br />

opdracht uitgebrachte artistieke beoordeling van het beeld van<br />

koningin Wilhelmina, dreigt de gemeente 's-Graveland 8000 gulden<br />

te gaan kosten. Dat bleek gistermiddag tijdens de behandeling<br />

voor de Raad van State van het slepende geschil tussen de<br />

gemeente en de provincie Noord-Holland over de aankoopsubsidie<br />

van het bronzen beeld.<br />

Gedeputeerde staten van Noord-<br />

-Holland weigeren de 's-Gravelandse<br />

kunstaankoop te belonen met de<br />

daarvoor gebruikelijke vijftig procent<br />

subsidie. Het provinciebestuur<br />

beroept zich op een advies van een<br />

speciale commissie. De gemeente<br />

meent dat de commissie bevooroordeeld<br />

te werk is gegaan. Bovendien<br />

zou de provincie de verwachting<br />

hebben gewekt dat het vrijwel vaststond<br />

dat de aankoopsubsidie zou<br />

worden toegekend.<br />

Dat gebeurde echter niet, nadat<br />

de beoordelingscommissie liet weten<br />

dat het beeld niets in zich had, dat<br />

aan koningin Wilhelmina deed denken.<br />

„U kunt niet volhouden dat de<br />

commissie z5ch er met een Jantje<br />

van Leiden heeft afgemaakt. Maar<br />

waarom heeft u geen contra-expertise<br />

laten doen", vroeg staatsraad<br />

Van Viegen na het aanhoren van de<br />

pleidooien enigszins verwonderd<br />

aan 's-Gravelands kunstwethouder<br />

Co de Kloet.<br />

De Kloet zat met de vraag in zijn<br />

maag: „Wij meenden dat de commissie<br />

toch niet tot een ander inzicht<br />

zou komen. En we waren ervan<br />

overtuigd dat we het geschil in<br />

tweede instantie wel zouden winnen."<br />

Maar ook in tweede instantie<br />

hield gs zich aan de beoordeling<br />

van commissie. In een eerste rapport<br />

vergeleek de commissie het<br />

beeldje met een pop. Nadat de gemeente<br />

beroep had aangetekend<br />

spraken de Noordhollandse deskundigen<br />

van „artistieke onmacht" en<br />

„het ontbreken van zeggingskracht".<br />

De Kloet herhaalde het al drie<br />

jaar geleden gebruikte argument<br />

dat beeldhouwer Peter de Leeuwe,<br />

wiens werk in een aantal musea te<br />

bewonderen is, bewust voorbij is<br />

gegaan aan het stereotiepe beeld<br />

van de Wilhelmina uit de oorlogsjaren.<br />

„Ons beeld symboliseert iets<br />

anders dan de onverzettelijkheid<br />

van de 'moeder des vaderlands.<br />

Jeugd en trots, modieusheid en, als<br />

je goed kijkt, afstand en eenzaamheid.<br />

Toen had zij nog niet die<br />

kracht van later", pleitte hij.<br />

Mr. Van Viegen liet doorschemeren<br />

daar anders over te denken.<br />

Maar tevens was het hem opgevallen<br />

dat van de provinciale subsidieregeling,<br />

waar 's-Graveland op<br />

hoopte, slechts een brochure voorhanden<br />

was. Een op papier vastgelegd<br />

reglement bestaat niet, moest<br />

de vertegenwoordiger van de provincie<br />

bekennen. De uitspraak in<br />

het artistieke geschil is begin maart<br />

te verwachten.


(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - De stichting<br />

'Bescherm 's-Graveland en haar<br />

Bewoners' wacht een nieuwe<br />

toekomst. Mede-oprichtster<br />

Coby van Opstal verlaat de gemeente<br />

en treedt daarom per 1<br />

maart uit het bestuur. Niet helemaal<br />

onverwacht, maar toch aan<br />

aantal maanden eerder dan aangekondigd:<br />

„In september had ik<br />

al gezegd er eind dit jaar mee te<br />

willen stoppen. Na zoveel tijd is<br />

het wel eens goed dat er een ander<br />

komt. Dat afscheid komt<br />

door de verhuizing nu wat vroeger."<br />

Het vertrek valt niet los te zien<br />

van de verkeersoverlast, waartegen<br />

Coby van Opstal zich de laatste<br />

drie jaar aanvankelijk alleen<br />

namens het Zuidereinde, en later<br />

namens de stichting heeft ingezet.<br />

„Toen wij hier vijftien jaar geleden<br />

kwamen wonen, viel het op<br />

dat er twee keer per uur een bus<br />

langs kwam. Vooral het vrachtverkeer<br />

is zo toegenomen, dat je<br />

de bussen niet eens meer hoort.<br />

De één kan dat heel goed verdragen,<br />

een ander hoort elke auto."<br />

Van een teleurgesteld afwenden,<br />

laat staan een afdruipen met<br />

de staart tussen de benen, is geen<br />

sprake. In tegendeel. „Het is indertijd<br />

allemaal begonnen met het<br />

fietspad Zuidereinde. Dankzij het<br />

feit dat we de, juiste kanalen wisten,<br />

naar provincie en monumentenzorg<br />

hebben we die aanslag op<br />

de veiligheid en het woongenot<br />

weten te voorkomen. Alleen dat al<br />

maakt de inspanningen van die<br />

jaren de moeite waard. De stichting<br />

is nu een begrip geworden."<br />

Het neemt niet weg dat er wel<br />

degelijk sprake is van een zekere<br />

slijtage. Dat is onder meer het gevolg<br />

van de moeizame relatie met<br />

het gemeentebestuur, zowel met<br />

de gemeenteraad als het college<br />

van burgemeester en wethouders.<br />

Van Opstal:,,Het is erg teleurstellend<br />

steeds bejegend te worden<br />

als een soort tegenpartij, in plaats<br />

van burgers die actief en kritisch<br />

meedenken: Ik besef heel goed dat<br />

er veel belangen een rol spelen en<br />

dat de bewoners daarin maar een<br />

bescheiden plaats hebben. Maar<br />

toch, 's-Graveland is mooi genoeg<br />

om je-er voor in te zetten."<br />

Krokodilletranen<br />

Voor zover er toch sprake is van<br />

teleurstelling, heeft die betrekking<br />

op de gemeentelijke politici.<br />

„Na de gemeenteraadsverkiezingen<br />

zijn er heel wat krokodilletranen<br />

vergoten over de geringe opkomst<br />

van de kiezers, vooral ook<br />

de kiezers van het Zuidereinde.<br />

Maar als je dan bij ze aanklopt, is<br />

er geen partij die erop inspringt."<br />

Coby van Opstal stapt uit in het<br />

jaar dat eindelijk de veel bespro-<br />

ken verkeersremmende maatregelen<br />

voor Noorder- en Zuidereinde<br />

aan de orde lijken te gaan komen.<br />

„Daar zal de stichting erg druk<br />

mee zijn. Veel waardering heb ik<br />

voor de medewerking van ambtenaren<br />

en de politie. Betreurenwaardig<br />

is het dat het gemeentebestuur<br />

niet meer waardering opbrengt<br />

voor burgers die zich zo<br />

positief opstellen en zich willen<br />

inzetten voor het welzijn van 's-<br />

Graveland".<br />

„Ik hoop dat zich op korte termijn<br />

mensen aanmelden om het<br />

bestuur te versterken. Doorzettingvermogen<br />

vereist is wel vereist.<br />

Zelf vond ik het dikwijls<br />

moeilijk om met b en w te praten.<br />

Dat komt misschien doordat ik<br />

het gevoel had dat zij niet het achterste<br />

van hun tong lieten zien,<br />

terwijl ik zelf erg recht-door-zee<br />

ben."


MAANDAG 27 JANUARI 1992<br />

CDA zou twijfelen aan de financiën<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - Het staat niet vast, dat de 's-Gravelandse<br />

gemeenteraad donderdag besluit definitief opdracht te geven<br />

voor de bouw van een sporthal aan de Zuidsingel. De CDAfractie<br />

zou van plan zijn uitstel te vragen, tenzij het college<br />

garandeert dat het financiële dekkingsplan rond is. Fractievoorzitter<br />

B. Kemp wil de geruchten bevestigen noch ontkennen,<br />

maar geeft toe dat het CDA over de sporthal nog intern<br />

beraad moet voeren.<br />

Het knelpunt is de bestemming<br />

van de oude sportzaal De Kwakel<br />

aan de Parklaan. De sportzaal is<br />

nog•lang niet afgeschreven, maar<br />

moet verdwijnen na de ingebruikneming<br />

van de nieuwe, twee maal<br />

zo grote sporthal. Inclusief de<br />

sloop van de oude zaal zou het om<br />

een miljoen gaan.<br />

Met de bouw van 56 apartementen<br />

voor bejaarden aan de Parklaan,<br />

zouden de moeilijkheden<br />

zijn verholpen. Daarover bestaat<br />

pas •zekerheid, als de daarvoor benodigde<br />

planologische procedure<br />

achter de rug is.<br />

„Tijdens de. raadsvergadering<br />

bepalen we een definitief standpunt<br />

over de opdracht voor de<br />

sporthal. Voor die tijd is er nog<br />

niets besloten en kan ik ook echt<br />

niets zeggen. Wel dat we erg gelukkig<br />

zijn met het ingediende<br />

plan als zodanig. Maar we moeten<br />

het nog zorgvuldig doornemen",<br />

houdt Kemp de boot af.<br />

' Het voorstel dat net college donderdagavond<br />

aan de gemeenteraad<br />

voorlegt richt zich op het<br />

ontwerp voor de nieuwe sporthal,<br />

het verwachte exploitatietekort en<br />

ver<br />

de planologische procedure die<br />

voor de bouw aan de Zuidsingel<br />

nodig is. De schulden op de oude<br />

binnensportaccommodaties De<br />

Kwakel en gymnastiekzaal Julianáweg,<br />

blijven buiten beschouwing.<br />

Toneel<br />

De sporthal gaat, zo blijkt, 2,9<br />

miljoen kosten. Dat is zonder vaste<br />

tribune, maar met de mogelijkheid<br />

er later zonodig een toneel in<br />

aan te brengen. „Evenementen die<br />

niet in De Dobber kunnen worden<br />

gehouden, kunnen dan uitwijken<br />

naar de sporthal. Wij denken niet<br />

dat daardoor concurrentie kan<br />

ontstaan", aldus b en w.<br />

Het is niet duidelijk in hoeverre<br />

het college hiermee vooruit loopt<br />

op de mogelijkheid dat' er in het<br />

kader van de renovatie van winkelcentrum<br />

De Meenthof een geheel<br />

nieuw dorpshuis moet komen.


Enige kennisgeving<br />

Tot onze droefheid is na een ernstige ziekte<br />

overleden onze lieve moeder, schoonmoeder,<br />

zuster, schoonzuster en tante<br />

CORNELIA HENDRIKA SLUITERS<br />

weduwe van Dirk Bakker<br />

Bussum San Francisco CA<br />

5 maart 1909 25 <strong>januari</strong> 1992<br />

Petaluma, CA: Piet Bakker<br />

Peggy Bakker-Espy<br />

San Francisco CA: Marieke Bakker<br />

Kortenhoef:_ A. Birkhoff-Sluiters<br />

Kortenhoef: E.Sluiters<br />

25 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Bussum: J. Bakker-Lakerveld<br />

Bussum: R. Heij-Bakkér<br />

Burleigh,<br />

Australie: H. Bakker<br />

Neven en nichten<br />

5


„—en toch ,telkens weer<br />

zullen .we je tegenkomen<br />

zeg nooit „Het is voorbij”<br />

slechts je lichaam werd ons ontnomen,<br />

Met wat je was en ook niet wat je zei".<br />

Verslagen delen wij u mede dat wij veel te<br />

vroeg afscheid hebben moeten nemen van<br />

onze lieve moeder, oma en mijn zuster<br />

GIJSJE DE GROOT-VEENENDAAL<br />

,,Greet"<br />

weduwe van Willem de Groot<br />

op de leeftijd van 61 jaar.<br />

Kortenhoef, 28 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Correspondentie-adres:<br />

C. van Schaik,<br />

Cronenburgherlaan 5,<br />

3632 AN Loenen a/d Vecht.<br />

Annet en Cok<br />

Gea en Jan<br />

Astrid en Pieter<br />

Hannie en Joop<br />

Willem<br />

kleinkinderen<br />

To en Frans<br />

Gelegenheid tot condoleance-bezoek op don-.<br />

derdag 30 <strong>januari</strong> a.s. van 19.00 uur tot<br />

19.30 uur in de rouwkamer „Van Vuure" aan<br />

het Noordereinde 55 te 's-Graveland.<br />

Een korte plechtigheid zal worden gehouden<br />

vrijdag 31 <strong>januari</strong> om 10.00 uur in voornoemde<br />

rouwkamer „Van Vuure", waarna de<br />

begrafenis zal plaatshebben tegen 10.45 uur<br />

op de Algemene Begraafplaats aan de Bere-<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren daarna op<br />

de begraafplaats.


DANKBETUIGING<br />

Voor de belangstelling en het medeleven na<br />

het overlijden van onze lieve moeder en oma<br />

ELISABETH VAN OOSTENRIJK-<br />

VAN DOORN<br />

willen wij een ieder hartelijk danken.<br />

's-Graveland, <strong>januari</strong> 1992.<br />

Kinderen,<br />

kleinkinderen<br />

en achterkleinkinderen


(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND Burgemeester<br />

en wethouders van 's-Graveland<br />

willen beter op de hoogte<br />

worden gehouden van de gang<br />

van zaken binnen de lokale omroep<br />

AROS. Met name als het<br />

gaat om de vraag of de omroep<br />

geacht kan worden de belangrijkste<br />

culturele, maatschappelijke,<br />

godsdienstige en geestelijke<br />

stromingen van 's-Graveland<br />

te vertegenwoordigen.<br />

Het college denkt aan jaarlijkse<br />

opgave van de samenstelling van<br />

het bestuur en aan toezending<br />

van de in de statuten voorgeschreven<br />

rapportage over het uitvoering<br />

van het programmabeleid<br />

Programmabeleid en bestuursleden<br />

Gemeente wil meer<br />

toezicht op AROS<br />

van het voorgaande jaar. De<br />

kwestie wordt vanavond door de<br />

gemeenteraad besproken, tegelijk<br />

met de in de mediawet voorgeschreven<br />

vijfjaarlijkse toetsing<br />

van de 'representativiteit' van de<br />

lokale omroep.<br />

Het college meent dat de AROS<br />

op dit moment aan de eisen vol-<br />

doet, maar blijkt een vinger aan<br />

de pols te willen houden.<br />

De AROS heeft namelijk geen<br />

programmaraad meer, die namens<br />

de bevolking toeziet op de<br />

inhoud van de uitzendingen.<br />

Die taak is sinds vorig jaar<br />

weggelegd voor het bestuur,<br />

waarin volgens de statuten van de<br />

omroep tenminste de maatschappelijke<br />

zorg en welzijn, cultuur<br />

en kunst, kerkgenootschappen,<br />

werknemers- en werkgevers, onderwijs<br />

en educatie, sport en recreatie<br />

en etnische en culturele<br />

minderheden vertegenwoordigd<br />

dienen te zijn. B en w delen de<br />

raad mee dat de lokale omroep<br />

aan de eisen voldoet, indien de<br />

AROS er tenminste in slaagt een<br />

vertegenwoordiger van de stichting<br />

Dorphuis De Dobber te vinden<br />

die bereid is in het omroepbestuur<br />

zitting te nemen. Gezien het<br />

geringe aantal buitenlanders in<br />

de gemeente (28 Marokkanen, elf<br />

Italianen en 82 van overige nationaliteit)<br />

meent het college dat<br />

deze groep niet in het AROS-bestuur<br />

hoeft te zitten.


Ankeveensepad<br />

dicht voor<br />

sluipverkeer<br />

HILVERSUIVU'S-GRAVELAND -<br />

Vooruitlopend op eventuele definitieve<br />

besluiten van de gemeenten<br />

Hilversum en 's-Graveland,<br />

gaan de Hilversumse Oude<br />

Meentweg en het 's-Gravelandse<br />

Ankeveensepad een maand dicht<br />

voor sluipverkeer.<br />

Dit is het ombedoelde gevolg<br />

van groot onderhoud aan de houten<br />

brug in de Oude Meentweg.<br />

Als het weer meewerkt is de brug<br />

van 3 februari tot 3 maart gesloten<br />

voor alle verkeer, ook voor<br />

fietsers en voetgangers. Bij slecht<br />

weer of tegenvallers gaat de afsluiting<br />

langer duren. Fietsers<br />

van een naar Hilversum kunnen<br />

gebruik maken van de rijwielpaden<br />

door het Spanderswoud.<br />

Bromfietsers en auto's die kiezen<br />

voor het Ankeveensepad worden<br />

omgeleid via Spanderslaan en<br />

Bussumergrindweg.


Na aannemen van motie CDA<br />

's-Gravelandse<br />

raad unaniem<br />

achter sporthal<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - De sporthal aan de Zuidsingel komt er<br />

aan. Met unanieme steun, en zonder dat er in het voorstel<br />

ook maar een komma gewijzigd hoefde te worden, heeft de<br />

gemeenteraad gisteravond besloten opdracht te geven voor<br />

de bouw van de hal aan de Zuidsingel. Het besluit hangt samen<br />

met de even unaniem gesteunde CDA-motie, die b en w<br />

verplicht om voor 1 mei te komen met het beloofde plan voor<br />

55 bejaardenwoningen op de plaats van de oude sportzaal De<br />

Kwakel.<br />

De raad ging niet alleen akkoord<br />

met de bouw van de hal.<br />

Met vier stemmen tegen werd ook<br />

ingestemd met het voorstel van<br />

het college van b en w om al bij de<br />

bouw rekening te houden met een<br />

latere plaatsing van een toneel.<br />

Aanvankelijk bestond er nogal<br />

'wat verzet tegen dat plan. Deels<br />

omdat gevreesd werd voor oneerlijke<br />

concurrentie tussen de<br />

_sporthal en dorpshuis De Dobber,<br />

-.deels omdat het college in zijn toelichting<br />

op het idee de mogelijkheid<br />

van grootschalige evenementen<br />

openhield.<br />

Dat was voor de VVD en PvdA-<br />

„er F. Staal reden die extra uitgaven<br />

van 25.000 gulden af te wijzen.<br />

Zij wisten zich gesteund door<br />

.de stichting Groenhoven, die tijdens<br />

de informatieavond op 16 <strong>januari</strong><br />

nog had verklaard zich niet<br />

_tegen de bouw van de hal te zul-<br />

len , verzetten, mits zij inspraak<br />

kreeg over de inpassing van de<br />

hal in de nieuwe wijk.<br />

Bestuurlid Van der Pol liet gisteravond<br />

weten dat voorbereidingen<br />

voor een toneel in de zaal en<br />

de mogelijkheid van grootschalige<br />

evenementen reden zijn alsnog<br />

alle middelen te gebruiken de<br />

bouw te voorkomen. Een ruime<br />

raadsmeerderheid meende dat het<br />

zo'n vaart niet loopt. Zeker niet<br />

zolang er geen aanvullende besluiten<br />

zijn over bijvoorbeeld de<br />

aanschaf van zo'n toneel en de<br />

voor evenementen onontbeerlijke<br />

afdekking van de sportvloer.<br />

De aandacht van de raad spitste<br />

zich toe op de bouw van appartementen<br />

voor bejaarden aan de<br />

Parklaan, waar nu nog de sportzaal<br />

te vinden is.<br />

Zonder dat plan blijft de gemeente<br />

zitten met een gat van bij-<br />

na acht ton in de financiering van<br />

de sporthal. Het bouwplan was in<br />

augustus het argument waarmee<br />

het college de raad overtuigde<br />

van de noodzaak de hal aan de<br />

Zuidsingel te bouwen. Sindsdien<br />

had de raad over het idee echter<br />

niets meer gehoord.<br />

Aanscherping<br />

Vandaar dat het CDA het college<br />

per motie, in tweede instantie<br />

nog wat aangescherpt door de<br />

PvdA, uitnodigde op korte termijn<br />

plannen op tafel te leggen.<br />

Wethouder G. Torsing (CDA) deelde<br />

mee dat gistermorgen in overleg<br />

met de woningbouwvereniging<br />

was besloten tot de vorming<br />

van een bouwteam voor het bouwproject.<br />

Hij garandeerde dat menselijkerwijs<br />

met de bouw van de<br />

woningen begonnen kan worden<br />

op de dag van de oplevering van<br />

de sporthal.<br />

De twijfels die na die verklaring<br />

nog resteerden, werden weggenomen<br />

door burgemeester Kozijn.<br />

Hij zette de raad onder druk door<br />

erop te wijzen dat het college een<br />

gunstige bouwprijs had weten te<br />

begingen. Maar wel onder de<br />

voorwaarde dat de opdracht voor<br />

de sporthal voor 1 februari wordt<br />

gegeven en er voor 31 december<br />

met de bouw kan worden gestart.


Raad torpedeert plan van college<br />

Ankeveensepad blijft<br />

open als sluiproute<br />

'S-GRAVELAND - Het Ankeveensepad<br />

blijft gehandhaafd<br />

als sluiproute voor het doorgaand<br />

verkeer dat via 's-Graveland<br />

op, weg is naar Hilversum.<br />

Het voorstel de smalle, vooral<br />

door schoolgaande fietsers gebruikte<br />

weg autovrij te maken, ,<br />

is voor de tweede maal binnen<br />

het jaar door de gemeenteraad<br />

verworpen.<br />

Het college kreeg alleen de<br />

steun van de fractie PvdA/PSP. De<br />

rest van de gemeenteraad liet weten<br />

het onkies te vinden als het<br />

Ankeveensepad autovrij wordt gemaakt,<br />

terwijl elders in de gemeente<br />

het doorgaand verkeer<br />

vrij mag doorrazen.<br />

Wethouder C. de Kloet (Dorpsbelangen)<br />

wees de raad tevergeefs<br />

op de brede maatschappelijke<br />

steun die het afsluitingsplan in<br />

november ten deel viel tijdens de<br />

hoorzitting in De Dobber. „Vergeleken<br />

met het voorstel van maart<br />

vorig jaar heb ik van het college<br />

geen nieuwe argumenten voor af-<br />

sluiting gehoord", kreeg de wethouder<br />

van de voorzitter van zijn<br />

eigen fractie te horen.<br />

Hetzelfde , overkwam CDA-wethouder<br />

Torsing. Ook hij moest<br />

met lede ogen aanzien hoe zijn eigen<br />

fractie het voorstel achteloos<br />

terzijde schoof. Met beide coalitiepartners<br />

lieten ook VVD en Algemeen<br />

Belang weten zwaar te tillen<br />

aan het beginsel 'gelijke monniken,<br />

gelijke kappen'.<br />

Zij menen dat het niet aangaat<br />

de schaarse bewoners van het Ankeveensepad<br />

en de op de grens<br />

van het Spanderswoud gelegen<br />

Oude Meentweg te ontzien, zolang<br />

er niets gedaan kan worden voor<br />

de reële klachten over verkeersoverlast<br />

van de bewoners van bijvoorbeeld<br />

Noorder- en Zuidereinde<br />

en de Herenweg. Daarmee bogen<br />

zij, mogelijk ongewild, het<br />

hoofd voor de Stichting Bescherm<br />

's-Graveland en haar Inwoners.<br />

Deze heeft het bestuur steeds verweten<br />

niet in staat te zijn tot het<br />

voeren van een verkeersbeleid.


• blijf den Heer verwachten,<br />

mijn ziel wacht ongestoord:<br />

ik hoop in al mijn klachten<br />

op Zijn onfeilbaar woord.<br />

Mijn ziel vol angst en zorgen<br />

wacht sterker op den Heer,<br />

dan wachters op den morgen,<br />

den morgen, ach, wanneer?<br />

Psalm 130:3<br />

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar<br />

voor alles wat hij voor ons heeft betekend,<br />

delen wij mede dat toch nog onverwacht is<br />

overleden mijn lieve man, onze zorgzame<br />

vader en opa<br />

ALBERTIIS HENDRIKIIS HABEKOTTÉ<br />

op de leeftijd van 65 jaar.<br />

Hilversum:<br />

Bunschoten:<br />

30 <strong>januari</strong> 1992.<br />

Neuweg 69,<br />

1214 GM Hilversum.<br />

Geen bloemen.<br />

H. A. Habekotté-Dutij<br />

Hugien en Ab<br />

Pascal, Fabian<br />

Hilversum: Rick en Ellen<br />

Zeist: Frans en Frenny<br />

Arikeyeen: Anno en Carla<br />

Hilversum: Bart en Sacha<br />

Talitha<br />

Gelegenheid tot condoleance-bezoek in de<br />

rouwkamer „Van Vuure" aan het Melkpad<br />

21a te Hilversum op maandag 3 februari a.s.<br />

van 19.00 tot 19.30 uur.<br />

De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag<br />

4 februari om 14.00 uur in de aula van de<br />

Noorderbegraafplaats aan de Laan '40-'45 te<br />

Hilversum, waarna de begrafenis aldaar zal<br />

plaatshebben.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren direct na<br />

de begrafenis in de aula van de begraafplaats.<br />

voor alles. We zullen je nooit vergeten.<br />

Pascal<br />

Fabian

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!