januari PDF

hk.kortenhoef.nl

januari PDF


Vol vertrouwen in God is in de nacht van

nieuwjaarsdag onverwacht, rustig ingeslapen

onze dierbare broer, zwager en oom

WILHELMUS JOHANNES VAN DIJK

weduwnaar van

Johanna Maria Gerarda Kool

op de leeftijd van 93 jaar.

Zijn wens om thuis te zijn en daar te sterven

is in vervulling gegaan.

Haarzuilens: M. C. Broeckhuyse-van Dijk

Ankeveen: G. Th. van Dijk

W. van Dijk-Koolenberg

Ouderkerk afd

Amstel: C. Th. van Nes-van Dijk

J. van Nes

Baarn: G. Kuyer-Kool

Neven en nichten.

Laren, 1 januari 1992.

Nieuweweg 53.

Correspondentie-adres:

E. S. Jansen,

Gooilandseweg 12,

1383 HR Weesp.

Oom Willem is thuis opgebaard.

Condoleancebezoek aldaar heden donderdag

2 januari van 19.30 tot 20.30 uur en vrijdag

3 januari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur, daarna

zal om 19.30 uur de avondwake worden

gehouden in de St. Jansbasiliek aan de Brink

te Laren.

De H. Eucharistieviering zal worden gehouden

zaterdag 4 januari a.s. om 10.30 uur in

bovengenoemde kerk.

De begrafenis zal plaatshebben omstreeks

11.30 uur op het St. Janskerkhof aan de

Hilversumseweg te Laren.


Vriendenstichting overhandigt geld

Nieuwjaarsgeschenk

voor omroep AROS

RORTENHOEF — De 's-Gravelandse

omroep AROS kan dankzij

een financiële injectie van 28.000

gulden bijna genezen worden verklaard.

De stichting 'Houdt AROS

de lucht in' maakte dit eindresultaat

van haar acties bekend tijdens

de nieuwjaarsreceptie van de

lokale omroep.

Penningmeester Willem de Leeuw

van AROS kreeg gisteren tienduizend

gulden overhandigd. In de

loop van het jaar volgt meer. Hiermee

zijn de begrotingen van de omroep

voor 1991 en 1992 op orde.

Ook voor 1993 resteert nog een

bedrag.

Zes inwoners van 's-Graveland

zetten de afgelopen weken een inzamelingsactie

op poten om de omroep

overeind te houden. Dit omdat

de omroep het zonder een subsidieverhoging

niet redt. De gemeentefaad

is daartoe niet bereid.

Een drukbezóchte actiedag in

dorpshuis De Dobber, een loterij en

het inschakelen van sponsors leverden

28.000 gulden op. Ook werden

enige honderden donateurs voor de

omroep geworven.

Even belangrijk is volgens de

vriendenstichting de symbolische

betekenis van de actie. „De gemeenteraad

vroeg zich af of de bevolking

wel achter de AROS staat. Me

dunkt, hebben we dat hiermee wel

bewezen", aldus R. Krijnen. De medewerking

van de gemeenteraad is

nodig, omdat ook na de acties nog

een gat van een paar duizend gulden

in de begroting blijft bestaan.

Penningmeester De Leeuw van

AROS vertrouwt er op dat de omroep

nu inderdaad de lucht in blijft.

„Fantastisch. Dit hadden we nooit

durven hopen. Ik hoop dat de gemeenteraad

bereid is voor het laatste

bedrag bij te springen." Het

AROS-bestuur gaat een vijfjarenplan

opstellen. Op grond daarvan

wordt de gemeente om een subsidie

gevraagd.

De vriendenstichting is bezig een •

video te monteren van de actiedag

in De Dobber. Deze wordt op koninginnedag

vertoond en zal ook te

koop worden aangeboden.


Prestaties atlete beloond

• Uit handen van de 's-Gravelandse

sportwethouder C. de Kloet (Dorpsbelangen)

kreeg Yvonne van der

Brand-Sikking gisteravond de Andy

van der Pauw Wisseltrofee voor de

meest opvallende sportprestatie van

1991.

De atlete behaalde een goed resultaat

in de marathon van New York

en deed vorig jaar mee aan twee

schaatswedstrijden, die elke twee-

honderd kilometer lang waren.

Ook werden twee andere sportkampioenen

onderscheiden: badmintonspeler

E. Kuyvenhoven van

De Treffers, die de nationale krijgemaphtitel

won, en J. Schouten, lid

van de Kortenhoefse Konijnenfokvereniging.

Hij werd kampioen van

Nederhorst den Berg, Kortenhoef

en Weesp. Acht sportteams werden

onderscheiden voor hun sportieve

FOTO: TON KASTERMANS

prestaties.

De uitreikingen vonden plaats tijdens

de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

in dorpshuis De Dobber

Daar was ook een optreden var

Joop Glijn en Marjan Neesen, beiden

lid van toneelvereniging DSO.

Zij namen het afgelopen jaar op

ludieke wijze nog eens in ogenschouw.


Enige en algemene kennisgeving.

Van ons is heengegaan onze lieve vader en goede

vriend

D. L. ELEVELD

4 januari 1992

In de tijd ben je heengegaan.

Voor jou nu een ander bestaan.

Altijd zal ik mij aan je spiegelen.

's-Graveland: Cees Hans Eleveld

Sylvia Hop

Heer,

Ontferm IJ over Uw kind

Soms zo moe en zo teleurgesteld

wetende dat hij nu de rust vindt

Uw poort was open nog vóór hij had gebeld.

Correspondentieadres:

A. D. Meuring

De Carpentierlaan 26

2024 BS Haarlem

Haarlem: Ankie Meuring


• Botenbouwer Gert Bakker bij zijn nieuwste Kortenhoever.

FOTO: TON KASTERMANS


Inter-

view

Willemien

Schenkeveld

Kortenhoever

Gert Bakker

viert vandaag

zijn vijfenzeventigsteverjaardag.

Een

botenbouwer in

ruste, die het

bouwen toch

niet kan laten.

In de loods achter

zijn huis

aan het Moleneind staat de nieuwste

Kortenhoever, de roeiboot die

Bakker het liefste bouwt, steeds

anders, steeds beter.

„Wat wilt u weten? Hoe je vijfenzeventig

wordt? Magere Hein is al

eens aan de deur wezen rammelen.

Darmkanker, ik was toen eenenzeventig.

Maar dat heb ik nu niet

meer. Ik ben behandeld in Zonnestraal.

Ze hebben daar nog geprobeerd

me te bekeren, dat doen ze

waarschijnlijk bij iedereen die aan

z'n einde lijkt te zijn. Ik zei: „U bent

een mooie meid - dat was het ook -

en voor u wil ik wel zes weken gaan,

geloven, maar dan is het afgelopen."

Ik vind het niet nodig om bij

alles omhoog te wijzen. Probeer

eerst maar een mens te zijn, dat is

al moeilijk genoeg."

„Het botenbouwen is nu alleen

nog maar een hobby. Ik maak zelf

uit wanneer het af moet zijn, niet

de klant. Het gaat met bevliegingen.

Dan denk ik, ik ga er zó een

maken. Over deze Kortenhoever heb

ik wel zo'n twee maanden gedaan.

Ik ga er iedere dag aan werken,

maar ik moet ook m'n huiswerk

doen en eten koken."

„Ik bouw ze nooit twee keer het-

zelfde. Dat kan ook helemaal niet

bij handwerk. Het hout buigt iedere

keer anders. En ik heb nooit van

een tekening gewerkt. Het groeit in

je hoofd. Mijn eerste Kortenhoever

maakte ik voor m'n vader. Die was

zo trots, terwijl ik helemaal Met

tevreden was. Het was nog lang ,

niet het goede model. Het duurde

een hele tijd voor ik het model had

zoals ik het wilde. Maar de tijd van

het experimenteren heb ik nu wel

achter me gelaten." ,,Ik ben in '29

begonnen, toen vroor het zo hard,

dat weet je niet hè? Bij De Vries

hier aan het Moleneind. Mijn vader

vond dat ik een vak moest leren.

Technisch was De Vries goed, maar

hij wist niet wat een boot doet drijven.

De ene dreef prachtig, de andere

was niet vooruit te branden.

Daarna kwam ik bij Kos in Loosdrecht,

dat was een jachtenbouwer.

Maar die kon weer geen roeiboten

maken. Na de oorlog ben ik zelfstandig

gaan werken."

Maffe klanten

„Ik heb allemaal van die maffe

klanten. Man, man, man, wat maak

je ze weer mooi, Bakker. Hoe doe je

dat toch? zeggen ze steeds. Ik hou

daar niet zo van. Wat stelt het nou

voor dat ik zo'n boot kan maken? Ik

weet waardoor een boot licht vaart

en waardoor hij vast in het water

ligt. Dat heb je of dat heb je niet.

Het moet helemaal goed zijn, anders

kan ik niet slapen. En ik heb

m'n nachtrust nodig."

„Nooit polyester. Die boten zijn

net een blad op het water. En die

rommel stinkt me teveel. Het worden

dooie rotdingen, die gieten ze

op een mal. Dat wordt nooit een

boot, dat wordt een drijvend voorwerp."

Achterin de loods staat een biljart.

„Vroeger kwamen er wel drie

keer in de week mensen langs om

te spelen. Of niet zozeer voor het

biljart als voor de gein. Ik doe het

bijna niet meer, er zijn geen maats

meer voor. De een na de ander is de

pijp uit."

In de loods hangen ook een paar

posters van exposities van Kunst

aan de Dijk. „Daar was ik gisteren

nog. Er speelde een ensemble, het

was me een beetje te modern. Ik

hou meer van klassiek. Zaterdag

was ik in het Concertgebouw, daar

was een Russische violist. Zaterdag

ga ik weer, dan speelt er een pianist.

En naar de Rembrandttentoonstelling."

In de woonkamer hangt onder

andere een dorpsgezicht van plaatsgenoot

Barend van Voorden. Een

weg met een sloot erlangs. „Die heb

ik genomen vanwege m'n grootvader.

Als hij teveel had gedronken

ging hij altijd kijken hoe diep het

water was. Zoals daar. Hij ging

altijd koppie-onder, want het was

maar een klein mannetje."


Klompen

Tot slot laat Bakker zijn klompen

zien, zorgvuldig met een stukje

hout verzoold. „Met de uren die je

eraan kwijt bent is het onzin. Maar

wel leuk. Ik ging er een keer mee

buiten zitten, zodat je de zolen goed

kon zien. Toen kwam iemand uit

het dorp langs. Bakker, wat is dat?

Ja, zei ik, ik ben aan het sparen

voor nieuwe klompen. Magr als ik

het bij elkaar heb, is er weer een

jaar om. Dan zijn ze weer duurder

en moet ik weer verder sparen.

Nou, nou, Bakker. En de volgende

dag stond er een nieuw paar klompen

voor de deur. Dat zijn nou

mooie dingen. Je moet een geintje

weten te maken. Een beetje onwijs

praten, daar houd ik wel van."


's-Gravelend vergeet vergunning

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND, LOENEN — De

aanleg van het rijwielpad over de

Alambertskade staat opnieuw op

losse schroeven. De gemeente

's-Graveland heeft verzuimd een

vergunning aan te vragen bij het

hoogheemraadschap Amstel en

Vecht.

Zonder formele toestemming van

het hoogheemraadschap mogen

geen werkzaamheden worden verricht

aan de dijk tussen de Wijde

Blik en het tien centimeter lager

gelegen Loenderveen.

De vergunningsaanvraag is inmiddels

onderweg. De verwachting

is dat de toestemming zonder mankeren

wordt verleend, gezien het

technische vooroverleg dat negen

maanden geleden tussen Amstel en

Vecht en 's-Graveland heeft plaatsgevonden.

Temeer daar niet alleen

's-Graveland de vergunning over

het hoofd heeft gezien, maar ook

het hoogheemraadschap zelf.

„Wij werden erop gewezen door

een inwoner van Loenen, die optreedt

namens een aantal mensen

die bezwaar maken tegen de aanleg

van het pad. Of de vergunning verleend

wordt valt niet met zekerheid

te zeggen, zolang we de aanvraag

niet in huis hebben en weten wat

's-Graveland precies wil", aldus

woordvoerder Schipper van het

hoogheemraadschap.

's-Graveland gaat er vanuit dat de

toestemming op korte termijn

wordt gegeven. Het is de laatste

hindernis die genomen moet worden,

voor met de werkzaamheden

kan worden begonnen. Het betekent

wel dat de subsidiedatum van 1

januari meer dan ruimschoots

wordt overschreden. De subsidiegevers

provincie Noord-Holland en het

ministerie van landbouw, natuurbeheer

en visserij hebben al laten weten

daar gezien de omstandigheden

geen moeite mee te hebben.


Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed zacht en kalm, in de ouderdom

van 86 jaar, onze zeer geliefde schoonzuster,

tante, oudtante en oud-oudtante

JONKVROUWE HIERONYMA MARIA

ANTONIA FORTUNATA SDI

draagster van de museummedaille in zilver

Hilversum: A. J. Six-de Vos

's-Gravenhage: H. M. A. F. van Haersma

Buma-Six

W. W. van Haersma Buma

Amsterdam: Six van Hillegom

A. M. Six van Hillegom-

van Krimpen

Bussum: P. D. Six

A. H. Six-

van Aerssen Beijeren

van Voshol

Hilversum: C. I. van der Made-Six

Wassenaar: Six van Vromade

Hilversum: Six van Wimmenum

G. E. Six van Wimmenum-

Huizenga

Hilversum: C. E. G. A. van Everdingen-

Six

Huis ter Heide: P. J. J. Six

M. H. Six-Zaaijer

Laren (N.-H.): G. C. Six

E. J. P. Six-de Groof

Bussum: A. J. Six

Mandelieu

(Frankrijk): J. A. C. Six

Y. S. F. Six-Christophe

Hilversum: H. M. A. F. Six

Eindhoven: C. J. Bouten

K. G. A. von Eitzen

Den Helder: C. Gelderblom-Six

A. J. Gelderblom

achterneven en achternichten,

achter-achterneven en

achter-achternichten

Jagtlust,

's-Graveland.

9 januari 1992.

Correspondentie-adres:

Beysterveld 253,

1083 KE Amsterdam.

Geen bezoek.

Een afscheidsdienst zal worden gehouden

maandag 13 januari a.s. om 11.30 uur in de

Ned. Herv. kerk aan het Noordereinde 14 te

's-Graveland, waarna aansluitend de teraardebestelling

zal plaatshebben tegen 12.30

uur op de Algemene Begraafplaats aan de

Beresteinseweg aldaar.


Ondanks minder aandacht voor verkeer

's-Graveland achter

politiejaarplan '92

'S-GRAVELAND _ Het jaarplan

van de rijkspolitiegroep 's-Graveland

is aanvaard door de 's-

Gravelandse gemeenteraad. Wel

tekenden de fracties van de VVD

en Dorpsbelangen bezwaar aan

tegen het voorstel om ten behoeve

van de aanpak van de criminaliteit

minder tijd te besteden

aan verkeerszaken. Dat was

geen beletsel het voor de raadscommissie

algemene en bestuurlijke

aangelegenheden het plan

voor kennisgeving aan te nemen.

Formeel heeft de commissie,

noch de gemeenteraad, geen enkele

bevoegdheid op het terrein

van het politiebeleid. De instanties

die het wel voor het zeggen

hebben zijn de officier van justitie

ten aanzien van de criminaliteit

en de burgemeester voor wat betreft

de openbare orde. Zij hebben

het jaarplan twee maanden geleden

dan ook vastgesteld.

„Met als voorbehoud dat heroverweging

mogelijk zou zijn, indien

de gemeenteraad fundamenteel

bezwaar aantekent tegen het

plan of onderdelen daarvan", verdedigde

burgemeester Kozijn zich

tegen verwijten van R. Voigt

(Dorpsbelangen) dat de commissie

tegen eerdere toezeggingen in pas

achteraf over het plan gehoord

wordt.

De enige kritiek op de afgesproken

aandachtsverdeling kwam

van E. van Hall (VVD). Zij had

grote moeite met het besluit om

dit jaar nog 'maar' veertig procent

van de politietijd te besteden aan

verkeer, vier procent minder dan

vorig jaar.

„Vooral omdat de doelstelling

van het jaarplan 91, een daling

van het aantal verkeersongelukken

met letsel niet is gehaald. Ik

ben bang dat minder tijd voor ver-

Jot, meer verkeersgewonden

leidt", liet zij weten.

Gezien de relatief gunstige misdaadcijfers

stelde de VVD voor de

extra aandacht voor de criminaliteitsbestrij

ding achterwege te laten.

Zij werd bijgevallen door R.

Voigt. Ook W. Reijmerink (Algemeen

Belang) liet doorschemeren

dat de misdaad in de gemeente

met minder aandacht zou toekunnen.

Het drietal tilde ook weer

niet zo zwaar aan zijn bedenkingen

dat heroverweging van het

plan nodig was.


CL)

„Na een leven van strijd

Nu eindelijk rust”

Heden, de dag voor zijn tachtigste verjaardag,

is voor ons totaal onverwachts overleden

onze beste onvergetelijke Vader, Schoonvader,

Opa en Overgrootvader

WILLEM VAN DIJK

sinds 7 april 1988 weduwnaar van

Trijntje Oudshoorn

Hilversum: Henk en Emmy

Ria en Wim

Wim en Simone

Maartensdijk: Maarten en Ida

Conny en Orazio

Wilma en Dick, Joey

Mariette en Paul

Den Haag: Willem en Madelien

Bianca

Helga en Dennis

Eduard

Marguerite

Hilversum, 11 januari 1992.

„De Egelantier".

Correspondentie-adres:

Loosdrechtseweg 45,

1215 JM Hilversum.

Gelegenheid tot condoleance-bezoek op

woensdag 15 januari a.s. van 19.00 tot 20.00

uur in de rouwkamer „Van Vuure" aan het

Melkpad 21a te Hilversum.

De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden

op donderdag 16 januari om 11.00 uur

in voornoemde rouwkamer „Van Vuure" te

Hilversum, waarna aansluitend tegen 12.00

uur de teraardebestelling plaatsvindt op de

Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg

te 's-eiraveland.


Onderscheiding:

voor wethouder

G. J. Torsing

HOOFDDORP, 'S-GRAVELANp

- Wethouder G. J. Torsing van 'S-

Graveland is gisteravond tijdens

de nieuwjaarsreceptie van

de CDA-kieskring Haarlem koninklijk

onderscheiden. Uit handen

van burgemeester W. J. Kèzijn

van 's-Graveland ontving hij

de gouden medaille van de Orde

van Oranje Nassau.

Torsing (52) ontving de onderscheiding

ter gelegenheid van ziln

afscheid van de provinciale CDAafdeling.

Hij heeft ruim een kwal't

eeuw verschillende bestuursfuncties

bekleed in de kieskring. Hij

komt oorspronkelijk voort uit de

rijen van de KVP.

Hoewel politiek zeer actief, heeft

Torsing heel lang op dit punt geel'

actieve rol in 's-Graveland willen

spelen. Pas zes jaar geleden maakte

hij, als lijsttrekker en wethoiider,

zijn entree in de gemeentepólitiek.


weesp/muiden en ,'s-Graveland

(Van onze verslaggever Cor van Mulligen)

WEESP - De politie van Weesp gaat nog nauwer samenwerken

met de 's-Gravelandse politie. Met name is dit bedoeld

om meer 'rek' te krijgen in de surveillancediensten. De samenwerking

vindt al enige tijd 's nachts plaats en wordt binnenkort

uitgebreid tot 24 uur.

Het korps rijkspolitie Weesp,

dat ook verantwoordelijk is voor

Muiden en Muiderberg, kampt al

enige tijd met een forse onderbezetting.

Het huidige korps heeft

36 mensen in dienst, inclusief kader

en administratie. Dat is zes

mensen minder dan waarop

Weesp recht heeft, aldus rayoncommandant

P. Sikkelerus.

Deze onderbezetting is volgens

de commandant hoofdzakelijk

ontstaan door het wegtrekken

van politiemensen naar de eigen

woonplaats. Deze mensen worden

enige tijd geplaatst, na de opleiding,

in hun opleidingsgroep.

Daarna mogen ze vrij solliciteren.

Sikkelerus: „Zes mensen zijn binnen

korte tijd vertrokken naar

onder meer Friesland, het Oosten

en het zuiden van het land".

Het grote probleem is de toekomstige

vorming van de regio-

nale politiekorpsen. „Weesp gaat

volgend jaar april over in de regic

Gooi-Vechtstreek. En dat is een

zogeheten daalregio. Dat betekent

dat er dan te veel mensen aanwe•

zig zijn voor het totale gebied. Tol

die periode hebhen wij dus eigenlijk

in feite een personeelsstop".

aldus Sikkelerus.

De onderbezetting leidt volgens

hem nog niet tot echte problemen.

maar: „De rek is er duidelijk uit.

Extra vrije dagen worden nauwelijks

gegeven en extra diensten

komen minder voor. Wij moeten

ons echt houden aan een strak

schema. Het is niet zo dat de veiligheid

van de burgers gevaar zou

lopen, maar bijvoorbeeld de controles

op gesloten verklaringen

(posten bij verboden sluiproutes

in onder meer Muiderberg-red.:

komt momenteel wel in het ge

drang."

Ook de verwerking van proces.

verbalen loopt in het rayon Weesr

niet vlekkeloos. Daar zit momen.

teel een forse achterstand in. „Dal

hopen wij, door de nog nauwer(

samenwerking met de 's-Grave

landse politie, binnenkort in t(

halen. We kunnen dan, met di(

versterkifig van twaalf mensen

in ieder geval weer adem halen."


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND — De nieuwe

sporthal wordt donderdagavond

aan de 's-Gravelandse bevolking

gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens

een informatieavond in

dorpshuis De Dobber. Het is nog

niet duidelijk hoe lang het nog

gaat duren voor de hal ook daadwerkelijk

een feit is. Het college

van b en w stelt de gemeenteraad

eind deze maand voor om de procedure,

die de bouw mogelijk moet

maken, op te starten.

De sporthal, die alles bijelkaar

ruim drie miljoen mag gaan kosten,

moet komen te staan aan de Zuidsingel,

tegenover de kruising met

de Julianalaan. Met de hal is rekening

gehouden in de opzet van het

voorontwerp van het bestemmingsplan

Zuidsingel, dat de gemeente

het komend voorjaar ter visie denkt

te kunnen leggen. Vooruitlopend op

de behandeling van het bestem-

, mingsplan heeft een krappe meerderheid

van de gemeenteraad zich

afgelopen zomer al voor een sporthal

aan de Zuidsingel uitgesproken.

Vorige maand hebben een handvol

bouwbedrijven, onder wie een

's-Gravelandse aannemer, aan de

hand van een maximumprijs en een

programma van eisen een ontwerp

voor de sporthal ingediend. Vandaag

maakt het college van b en w

een keuze uit deze ontwerpen. Morgenavond

bespreekt de gecombineerde

vergadering van de raadscommissies

voor welzijn, ruimtelijke

ordening en financiën de voordracht

van burgemeester en wethouders.

Drie van de vijf fracties in de

gemeenteraad hebben bezwaar tegen

de bouw van de hal aan de

Zuidsingel. Om uiteenlopende redenen

vinden zij dat de hal moet ko- j

men te staan aan de Parklaan, op

de plaats van de huidige sportzaal

De Kwakel. De fracties weten zich

gesteund door de actiegroep Stichting

Groenhoven, die zich fel verzet

tegen de opzet van het bouwplan

Zuidsingel.

Volgens het college van b en w is

een sporthal aan de Parklaan aanzienlijk

duurder dan aan de Zuidsingel.

Om het sporthalplan financieel

binnen de perken te houden,

moest al worden besloten om het

terrein aan de Parklaan te bestemmen

voor de bouw van 55 bejaardenappartementen.

Pas als de daar-

, voor ,vereiste planologische procedure

in gang is gezet, zal blijken of

die bestemming, en daarmee ook

het sporthalplan, haalbaar is.


„De eerste indruk was een legpuzzel”

' s-Gravelandse

kunst

u geïnventariseerd

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND — 's-Gravelend

eet eindelijk wat het aan beelende

kunst in huis heeft. De

ersverse kunsthistoricus drs.

arjan Douma heeft het gemeenebestuur

gistermiddag verblijd

et negen ordners waarin het geeentelijk

kunstbezit beschreven

taat. „Een legpuzzel, was de eerte

indruk die ik kreég. Maar

gaandeweg heb ik ontdekt dat de

ollectie door haar diversiteit toch

eel bijzonder is", luidt haar slotconclusie.

De negen ordners bevatten geen

droge opsomming van de 118

kunstwerken die de gemeente

's-Graveland - en haar voorgangers

- in de loop der jaren bijeen bracht.

Elk werk is gefotografeerd en beschreven,

de geschiedenis werd

vastgelegd en van de bij elkaar 41

kunstenaars die in de collecties zijn

vertegenwoordigd is een korte levenbeschrij

ving bijgevoegd.

In een toelichting benadrukte

Marjan Douma dat de verantwoor-

delijkheid van de gemeente met deze

inventarisatie niet ophoudt.

„Naast een goede registratie is een

passieve conservering van het

grootste belang. Voorkomen is beter

dan genezen, daarom wil ik de

gemeente adviseren om een restaurateur

adviezen te laten geven over

het opnieuw laten schoonmaken en

vernissen van enkele werken."

Bij velen. bestaat de indruk dat de

118 werken tellende `kunstcollectie

van 's-Graveland in de eerste plaats

bestaat uit nostalgische landschappen

van de Kortenhoefse meesters

uit de Haagsche School. De wetenschappelijke

inventarisatie, die mevouw

Douma in vier maanden heeft

afgeleverd, biedt een ander beeld.

Diversiteit

„Het eerste wat me opviel was de

diversiteit. Zowel schilderijen als tekeningen,

beeldhouwwerken als

grafiek zijn vertegenwoordigd, vervaardigd

door vele generaties kunstenaars.

Daarnaast is er sprake

van figuratieve en abstracte kunst",

aldus de eerste deskundige die zich

werkelijk in de gemeentelijke verzameling

verdiept heeft.

Het is een verzameling waarvoor

de basis werd gelegd door de voormalige

gemeente Kortenhoef. In later

jaren vond zeer mondjesmaat

aanvulling plaats. In de jaren zeventig

en tachtig ontstond geleidelijk

aan een aankoopbeleid. Pas

sinds de xaststelling van de ge-

, rneentelijke, kunstnota, nog "naar

enkele 34en geleden, is er sprake

van systematische aanvulling van

de collectie.

Het college van burgemeester en

wethouders toonde zich gistermiddag

bijzonder opgetogen met het

werk van mevrouw Douma. Ook al

betekent het dat elke nieuwe aankoop,

en zelfs elke verplaatsing van

een schilderij binnen het gemeentehuis,

voortaan in de inventarisatie

moet worden verwerkt.


Verdrietig moeten wij u mededelen dat na

een moedige ongelijke strijd in ons midden

rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw,. onze ')

lieve moeder en oma

JOHANNA MARIE

DE RUITER-BERINGER

* 's-Gravenhage,

† Kortenhoef,

5 februari 1932

16 januari 1992

Kerklaan 119,

1241 CL Kortenhoef.

Otto

André en José

Stephanie

Marianne en Erwin

Mar ligt thuis opgebaard alwaar u afscheid

kunt nemen op vrijdag 17 januari, zaterdag

18 januari, zondag 19 januari 's middags van

14.00 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.00

tot 21.00 uur.

De crematie vindt plaats op maandag 20

januari om 12.30 uur in het crematorium

„Westerveld", Duin- en Kruidbergerweg 2-4

te Driehuis (Gem. Velsen).

Na de plechtigheid zal er gelegenheid zijn de

familie te condoleren.


Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

Je zegt: „Ik ben wat moe".

Maar op een keer

ben je aan je laatste beetje toe.

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij

voor ons heeft gedaan en betekend, delen wij

mede dat van ons is heengegaan mijn innig

geliefde vrouw, onze zorgzame moeder,

schoonmoeder en fijne oma

HENDRIKA VIERHOUT-VAN DER KEMP

op de leeftijd van 65 jaar.

16 januari 1992.

Oranjeweg 81,

1241 XR Kortenhoef.

Kortenhoef: C. Vierhout

Kortenhoef: Rita en Eric

Kortenhoef: Gerda en Bert

Hilversum: Hans en René

Kortenhoef: Marijke en Ton

Huizen (NH): Jan en Joke

Bussum: Loes en Jan

Huizen (NH): Ellen en Eric

Kortenhoef: Kees en Barbara

en kleinkinderen

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard

in de rouwkamer „Van Vuure" aan het

Noordereinde 55 te 's-Graveland. Aldaar gelegenheid

tot condoleancebezoek maandag 20

januari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

dinsdag 21 januari om 11.30 uur in aula II

van het crematorium „Daelwijck" aan de Floridadreef

7 te Utrecht (Overvecht).

Tevens gelegenheid tot condoleren direct na

de plechtigheid in de ontvangkamer van het

crematorium.


Mega-concert in Ankeveen

• Als je met ruim honderd mensen een aantal muziekwerken uitvoert,

kun je gerust spreken van een mega-concert. In de propvolle St. Martinuskerk

te Ankeveen kon het publiek zich gisteravond vergapen aan zo'n

grootscheepse uitvoeren.

Het 'thuisspelende' fanfarekorps De Vriendschapskringng, had ook het

FOTO: TON KASTERMANS

Ankeveens jongerenkoor en het Almeers koor That's Life uitgenodigd.

De gezelschappen speelden ieder afzonderlijk .enkele werken, en zetten

toen gezamenlijk in voor A Christman Suite van Jan de Haan en de

Exodus Song, gecomponeerd door Ernest Gold.


Fietsenhok

politiebureau

in de brand

KORTENHOKF — De brandweer

moest vannacht 'uitrukken om een

brand te blussen achter het politiebureau

van Kortenhoef. Het

vuur was veroorzaakt door een in

brand gevlogen bromfiets. Deze

was 's middags in beslag genomen.

De schade bleef beperkt tot

het fietsenhok.

De. bromilets_zas door de _polig...q

meegenomen naar Tiet - bureau, III omdat

de eigenaar te hard had gcre ,

den: YolgIrar e@n - polittewoortrVaeil

der is het nog niet bekend hoe de

brand is ontsta-in. „De identiteit van

de eigenaar is bekend, maar de

zaak moet vandaag nog worden onderzocht",

aldus de politie. Dat de

schade beperkt kon blijven tot het

hok dankt de politie aan een grote

schoonmaak „Wij hadden net dit

weekeinde de hele achterplaats opgeruimd."


Vrouw stoort

inbreker bij

zijn 'werk'

's-GRAVELAND — De bewoonster

van een woning aan het

's-Gravelandse Noordereinde

kreeg gistermiddag de schrik van

haar leven. Toen rij, via een zij-

-ingang, haar woning binnénkwam,

zag de vrouw dat er een

man de trap afrende. Deze schoot

de voordeur door en verdween in

een gereedstaande auto. -

Ondanks het feit dat de politie

van 's-Graveland net een snelheidscontrole

had gehad en daardoor

massaal nog aanwezig was, kon de

man niet meer worden achterhaald.

Het kenteken van de auto, waarin

behalve de man ook twee vrouwen

zaten, bleek vals te zijn. Ook werd

nog assistentie verleend door diverse

korpsen uit het Gooi. Het is nog

niet bekend wat de inbreker uit de

woning heeft gehaald. De eerste indruk

is dat het om geld en sieraden

gaat.


Kroongetuige

Lieskerz aak

aangehouden

AMSTERDAM, KORTENHOEF

— De kroongetuige in de moordzaak

Liesker is aangehouden. De

36-jarige voortvluchtige Amsterdammer,

die beweert in september

1987 getuige te zijn geweest van

de moord op de Kortenhoever Cor

Liesker, heeft zich gisteren vrijwillig

gemeld bij Amsterdamse

rechter-commissaris.

Na vier jaar zwijgen kwam de

Amsterdammer in september met

een geheel nieuwe lezing over de

moord op de proppen. Liesker zou

niet het slachtoffer zijn van een

moordplan van zijn vrouw en haar

toenmalige Bussumse minnaar,

maar van een criminele afrekening.

De nieuwe getuige heeft verklaard

twee mannen de schoten te hebben

zien afvuren.

De Amsterdammer is gedagvaard

als belangrijkste getuige in het hoger

beroep dat de inmiddels 27 jaar

oude Bussumer tegen zijn veroordeling

wegens moord heeft aangetekend.

De rechtszaak wordt volgen-


(Van onze verslaggever Evert van Zijn)

DEN HAAG, 's-GRAVELAND — Het ontbreken van een in eigen

opdracht uitgebrachte artistieke beoordeling van het beeld van

koningin Wilhelmina, dreigt de gemeente 's-Graveland 8000 gulden

te gaan kosten. Dat bleek gistermiddag tijdens de behandeling

voor de Raad van State van het slepende geschil tussen de

gemeente en de provincie Noord-Holland over de aankoopsubsidie

van het bronzen beeld.

Gedeputeerde staten van Noord-

-Holland weigeren de 's-Gravelandse

kunstaankoop te belonen met de

daarvoor gebruikelijke vijftig procent

subsidie. Het provinciebestuur

beroept zich op een advies van een

speciale commissie. De gemeente

meent dat de commissie bevooroordeeld

te werk is gegaan. Bovendien

zou de provincie de verwachting

hebben gewekt dat het vrijwel vaststond

dat de aankoopsubsidie zou

worden toegekend.

Dat gebeurde echter niet, nadat

de beoordelingscommissie liet weten

dat het beeld niets in zich had, dat

aan koningin Wilhelmina deed denken.

„U kunt niet volhouden dat de

commissie z5ch er met een Jantje

van Leiden heeft afgemaakt. Maar

waarom heeft u geen contra-expertise

laten doen", vroeg staatsraad

Van Viegen na het aanhoren van de

pleidooien enigszins verwonderd

aan 's-Gravelands kunstwethouder

Co de Kloet.

De Kloet zat met de vraag in zijn

maag: „Wij meenden dat de commissie

toch niet tot een ander inzicht

zou komen. En we waren ervan

overtuigd dat we het geschil in

tweede instantie wel zouden winnen."

Maar ook in tweede instantie

hield gs zich aan de beoordeling

van commissie. In een eerste rapport

vergeleek de commissie het

beeldje met een pop. Nadat de gemeente

beroep had aangetekend

spraken de Noordhollandse deskundigen

van „artistieke onmacht" en

„het ontbreken van zeggingskracht".

De Kloet herhaalde het al drie

jaar geleden gebruikte argument

dat beeldhouwer Peter de Leeuwe,

wiens werk in een aantal musea te

bewonderen is, bewust voorbij is

gegaan aan het stereotiepe beeld

van de Wilhelmina uit de oorlogsjaren.

„Ons beeld symboliseert iets

anders dan de onverzettelijkheid

van de 'moeder des vaderlands.

Jeugd en trots, modieusheid en, als

je goed kijkt, afstand en eenzaamheid.

Toen had zij nog niet die

kracht van later", pleitte hij.

Mr. Van Viegen liet doorschemeren

daar anders over te denken.

Maar tevens was het hem opgevallen

dat van de provinciale subsidieregeling,

waar 's-Graveland op

hoopte, slechts een brochure voorhanden

was. Een op papier vastgelegd

reglement bestaat niet, moest

de vertegenwoordiger van de provincie

bekennen. De uitspraak in

het artistieke geschil is begin maart

te verwachten.


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De stichting

'Bescherm 's-Graveland en haar

Bewoners' wacht een nieuwe

toekomst. Mede-oprichtster

Coby van Opstal verlaat de gemeente

en treedt daarom per 1

maart uit het bestuur. Niet helemaal

onverwacht, maar toch aan

aantal maanden eerder dan aangekondigd:

„In september had ik

al gezegd er eind dit jaar mee te

willen stoppen. Na zoveel tijd is

het wel eens goed dat er een ander

komt. Dat afscheid komt

door de verhuizing nu wat vroeger."

Het vertrek valt niet los te zien

van de verkeersoverlast, waartegen

Coby van Opstal zich de laatste

drie jaar aanvankelijk alleen

namens het Zuidereinde, en later

namens de stichting heeft ingezet.

„Toen wij hier vijftien jaar geleden

kwamen wonen, viel het op

dat er twee keer per uur een bus

langs kwam. Vooral het vrachtverkeer

is zo toegenomen, dat je

de bussen niet eens meer hoort.

De één kan dat heel goed verdragen,

een ander hoort elke auto."

Van een teleurgesteld afwenden,

laat staan een afdruipen met

de staart tussen de benen, is geen

sprake. In tegendeel. „Het is indertijd

allemaal begonnen met het

fietspad Zuidereinde. Dankzij het

feit dat we de, juiste kanalen wisten,

naar provincie en monumentenzorg

hebben we die aanslag op

de veiligheid en het woongenot

weten te voorkomen. Alleen dat al

maakt de inspanningen van die

jaren de moeite waard. De stichting

is nu een begrip geworden."

Het neemt niet weg dat er wel

degelijk sprake is van een zekere

slijtage. Dat is onder meer het gevolg

van de moeizame relatie met

het gemeentebestuur, zowel met

de gemeenteraad als het college

van burgemeester en wethouders.

Van Opstal:,,Het is erg teleurstellend

steeds bejegend te worden

als een soort tegenpartij, in plaats

van burgers die actief en kritisch

meedenken: Ik besef heel goed dat

er veel belangen een rol spelen en

dat de bewoners daarin maar een

bescheiden plaats hebben. Maar

toch, 's-Graveland is mooi genoeg

om je-er voor in te zetten."

Krokodilletranen

Voor zover er toch sprake is van

teleurstelling, heeft die betrekking

op de gemeentelijke politici.

„Na de gemeenteraadsverkiezingen

zijn er heel wat krokodilletranen

vergoten over de geringe opkomst

van de kiezers, vooral ook

de kiezers van het Zuidereinde.

Maar als je dan bij ze aanklopt, is

er geen partij die erop inspringt."

Coby van Opstal stapt uit in het

jaar dat eindelijk de veel bespro-

ken verkeersremmende maatregelen

voor Noorder- en Zuidereinde

aan de orde lijken te gaan komen.

„Daar zal de stichting erg druk

mee zijn. Veel waardering heb ik

voor de medewerking van ambtenaren

en de politie. Betreurenwaardig

is het dat het gemeentebestuur

niet meer waardering opbrengt

voor burgers die zich zo

positief opstellen en zich willen

inzetten voor het welzijn van 's-

Graveland".

„Ik hoop dat zich op korte termijn

mensen aanmelden om het

bestuur te versterken. Doorzettingvermogen

vereist is wel vereist.

Zelf vond ik het dikwijls

moeilijk om met b en w te praten.

Dat komt misschien doordat ik

het gevoel had dat zij niet het achterste

van hun tong lieten zien,

terwijl ik zelf erg recht-door-zee

ben."


MAANDAG 27 JANUARI 1992

CDA zou twijfelen aan de financiën

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Het staat niet vast, dat de 's-Gravelandse

gemeenteraad donderdag besluit definitief opdracht te geven

voor de bouw van een sporthal aan de Zuidsingel. De CDAfractie

zou van plan zijn uitstel te vragen, tenzij het college

garandeert dat het financiële dekkingsplan rond is. Fractievoorzitter

B. Kemp wil de geruchten bevestigen noch ontkennen,

maar geeft toe dat het CDA over de sporthal nog intern

beraad moet voeren.

Het knelpunt is de bestemming

van de oude sportzaal De Kwakel

aan de Parklaan. De sportzaal is

nog•lang niet afgeschreven, maar

moet verdwijnen na de ingebruikneming

van de nieuwe, twee maal

zo grote sporthal. Inclusief de

sloop van de oude zaal zou het om

een miljoen gaan.

Met de bouw van 56 apartementen

voor bejaarden aan de Parklaan,

zouden de moeilijkheden

zijn verholpen. Daarover bestaat

pas •zekerheid, als de daarvoor benodigde

planologische procedure

achter de rug is.

„Tijdens de. raadsvergadering

bepalen we een definitief standpunt

over de opdracht voor de

sporthal. Voor die tijd is er nog

niets besloten en kan ik ook echt

niets zeggen. Wel dat we erg gelukkig

zijn met het ingediende

plan als zodanig. Maar we moeten

het nog zorgvuldig doornemen",

houdt Kemp de boot af.

' Het voorstel dat net college donderdagavond

aan de gemeenteraad

voorlegt richt zich op het

ontwerp voor de nieuwe sporthal,

het verwachte exploitatietekort en

ver

de planologische procedure die

voor de bouw aan de Zuidsingel

nodig is. De schulden op de oude

binnensportaccommodaties De

Kwakel en gymnastiekzaal Julianáweg,

blijven buiten beschouwing.

Toneel

De sporthal gaat, zo blijkt, 2,9

miljoen kosten. Dat is zonder vaste

tribune, maar met de mogelijkheid

er later zonodig een toneel in

aan te brengen. „Evenementen die

niet in De Dobber kunnen worden

gehouden, kunnen dan uitwijken

naar de sporthal. Wij denken niet

dat daardoor concurrentie kan

ontstaan", aldus b en w.

Het is niet duidelijk in hoeverre

het college hiermee vooruit loopt

op de mogelijkheid dat' er in het

kader van de renovatie van winkelcentrum

De Meenthof een geheel

nieuw dorpshuis moet komen.


Enige kennisgeving

Tot onze droefheid is na een ernstige ziekte

overleden onze lieve moeder, schoonmoeder,

zuster, schoonzuster en tante

CORNELIA HENDRIKA SLUITERS

weduwe van Dirk Bakker

Bussum San Francisco CA

5 maart 1909 25 januari 1992

Petaluma, CA: Piet Bakker

Peggy Bakker-Espy

San Francisco CA: Marieke Bakker

Kortenhoef:_ A. Birkhoff-Sluiters

Kortenhoef: E.Sluiters

25 januari 1992.

Bussum: J. Bakker-Lakerveld

Bussum: R. Heij-Bakkér

Burleigh,

Australie: H. Bakker

Neven en nichten

5


„—en toch ,telkens weer

zullen .we je tegenkomen

zeg nooit „Het is voorbij”

slechts je lichaam werd ons ontnomen,

Met wat je was en ook niet wat je zei".

Verslagen delen wij u mede dat wij veel te

vroeg afscheid hebben moeten nemen van

onze lieve moeder, oma en mijn zuster

GIJSJE DE GROOT-VEENENDAAL

,,Greet"

weduwe van Willem de Groot

op de leeftijd van 61 jaar.

Kortenhoef, 28 januari 1992.

Correspondentie-adres:

C. van Schaik,

Cronenburgherlaan 5,

3632 AN Loenen a/d Vecht.

Annet en Cok

Gea en Jan

Astrid en Pieter

Hannie en Joop

Willem

kleinkinderen

To en Frans

Gelegenheid tot condoleance-bezoek op don-.

derdag 30 januari a.s. van 19.00 uur tot

19.30 uur in de rouwkamer „Van Vuure" aan

het Noordereinde 55 te 's-Graveland.

Een korte plechtigheid zal worden gehouden

vrijdag 31 januari om 10.00 uur in voornoemde

rouwkamer „Van Vuure", waarna de

begrafenis zal plaatshebben tegen 10.45 uur

op de Algemene Begraafplaats aan de Bere-

Tevens gelegenheid tot condoleren daarna op

de begraafplaats.


DANKBETUIGING

Voor de belangstelling en het medeleven na

het overlijden van onze lieve moeder en oma

ELISABETH VAN OOSTENRIJK-

VAN DOORN

willen wij een ieder hartelijk danken.

's-Graveland, januari 1992.

Kinderen,

kleinkinderen

en achterkleinkinderen


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND Burgemeester

en wethouders van 's-Graveland

willen beter op de hoogte

worden gehouden van de gang

van zaken binnen de lokale omroep

AROS. Met name als het

gaat om de vraag of de omroep

geacht kan worden de belangrijkste

culturele, maatschappelijke,

godsdienstige en geestelijke

stromingen van 's-Graveland

te vertegenwoordigen.

Het college denkt aan jaarlijkse

opgave van de samenstelling van

het bestuur en aan toezending

van de in de statuten voorgeschreven

rapportage over het uitvoering

van het programmabeleid

Programmabeleid en bestuursleden

Gemeente wil meer

toezicht op AROS

van het voorgaande jaar. De

kwestie wordt vanavond door de

gemeenteraad besproken, tegelijk

met de in de mediawet voorgeschreven

vijfjaarlijkse toetsing

van de 'representativiteit' van de

lokale omroep.

Het college meent dat de AROS

op dit moment aan de eisen vol-

doet, maar blijkt een vinger aan

de pols te willen houden.

De AROS heeft namelijk geen

programmaraad meer, die namens

de bevolking toeziet op de

inhoud van de uitzendingen.

Die taak is sinds vorig jaar

weggelegd voor het bestuur,

waarin volgens de statuten van de

omroep tenminste de maatschappelijke

zorg en welzijn, cultuur

en kunst, kerkgenootschappen,

werknemers- en werkgevers, onderwijs

en educatie, sport en recreatie

en etnische en culturele

minderheden vertegenwoordigd

dienen te zijn. B en w delen de

raad mee dat de lokale omroep

aan de eisen voldoet, indien de

AROS er tenminste in slaagt een

vertegenwoordiger van de stichting

Dorphuis De Dobber te vinden

die bereid is in het omroepbestuur

zitting te nemen. Gezien het

geringe aantal buitenlanders in

de gemeente (28 Marokkanen, elf

Italianen en 82 van overige nationaliteit)

meent het college dat

deze groep niet in het AROS-bestuur

hoeft te zitten.


Ankeveensepad

dicht voor

sluipverkeer

HILVERSUIVU'S-GRAVELAND -

Vooruitlopend op eventuele definitieve

besluiten van de gemeenten

Hilversum en 's-Graveland,

gaan de Hilversumse Oude

Meentweg en het 's-Gravelandse

Ankeveensepad een maand dicht

voor sluipverkeer.

Dit is het ombedoelde gevolg

van groot onderhoud aan de houten

brug in de Oude Meentweg.

Als het weer meewerkt is de brug

van 3 februari tot 3 maart gesloten

voor alle verkeer, ook voor

fietsers en voetgangers. Bij slecht

weer of tegenvallers gaat de afsluiting

langer duren. Fietsers

van een naar Hilversum kunnen

gebruik maken van de rijwielpaden

door het Spanderswoud.

Bromfietsers en auto's die kiezen

voor het Ankeveensepad worden

omgeleid via Spanderslaan en

Bussumergrindweg.


Na aannemen van motie CDA

's-Gravelandse

raad unaniem

achter sporthal

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - De sporthal aan de Zuidsingel komt er

aan. Met unanieme steun, en zonder dat er in het voorstel

ook maar een komma gewijzigd hoefde te worden, heeft de

gemeenteraad gisteravond besloten opdracht te geven voor

de bouw van de hal aan de Zuidsingel. Het besluit hangt samen

met de even unaniem gesteunde CDA-motie, die b en w

verplicht om voor 1 mei te komen met het beloofde plan voor

55 bejaardenwoningen op de plaats van de oude sportzaal De

Kwakel.

De raad ging niet alleen akkoord

met de bouw van de hal.

Met vier stemmen tegen werd ook

ingestemd met het voorstel van

het college van b en w om al bij de

bouw rekening te houden met een

latere plaatsing van een toneel.

Aanvankelijk bestond er nogal

'wat verzet tegen dat plan. Deels

omdat gevreesd werd voor oneerlijke

concurrentie tussen de

_sporthal en dorpshuis De Dobber,

-.deels omdat het college in zijn toelichting

op het idee de mogelijkheid

van grootschalige evenementen

openhield.

Dat was voor de VVD en PvdA-

„er F. Staal reden die extra uitgaven

van 25.000 gulden af te wijzen.

Zij wisten zich gesteund door

.de stichting Groenhoven, die tijdens

de informatieavond op 16 januari

nog had verklaard zich niet

_tegen de bouw van de hal te zul-

len , verzetten, mits zij inspraak

kreeg over de inpassing van de

hal in de nieuwe wijk.

Bestuurlid Van der Pol liet gisteravond

weten dat voorbereidingen

voor een toneel in de zaal en

de mogelijkheid van grootschalige

evenementen reden zijn alsnog

alle middelen te gebruiken de

bouw te voorkomen. Een ruime

raadsmeerderheid meende dat het

zo'n vaart niet loopt. Zeker niet

zolang er geen aanvullende besluiten

zijn over bijvoorbeeld de

aanschaf van zo'n toneel en de

voor evenementen onontbeerlijke

afdekking van de sportvloer.

De aandacht van de raad spitste

zich toe op de bouw van appartementen

voor bejaarden aan de

Parklaan, waar nu nog de sportzaal

te vinden is.

Zonder dat plan blijft de gemeente

zitten met een gat van bij-

na acht ton in de financiering van

de sporthal. Het bouwplan was in

augustus het argument waarmee

het college de raad overtuigde

van de noodzaak de hal aan de

Zuidsingel te bouwen. Sindsdien

had de raad over het idee echter

niets meer gehoord.

Aanscherping

Vandaar dat het CDA het college

per motie, in tweede instantie

nog wat aangescherpt door de

PvdA, uitnodigde op korte termijn

plannen op tafel te leggen.

Wethouder G. Torsing (CDA) deelde

mee dat gistermorgen in overleg

met de woningbouwvereniging

was besloten tot de vorming

van een bouwteam voor het bouwproject.

Hij garandeerde dat menselijkerwijs

met de bouw van de

woningen begonnen kan worden

op de dag van de oplevering van

de sporthal.

De twijfels die na die verklaring

nog resteerden, werden weggenomen

door burgemeester Kozijn.

Hij zette de raad onder druk door

erop te wijzen dat het college een

gunstige bouwprijs had weten te

begingen. Maar wel onder de

voorwaarde dat de opdracht voor

de sporthal voor 1 februari wordt

gegeven en er voor 31 december

met de bouw kan worden gestart.


Raad torpedeert plan van college

Ankeveensepad blijft

open als sluiproute

'S-GRAVELAND - Het Ankeveensepad

blijft gehandhaafd

als sluiproute voor het doorgaand

verkeer dat via 's-Graveland

op, weg is naar Hilversum.

Het voorstel de smalle, vooral

door schoolgaande fietsers gebruikte

weg autovrij te maken, ,

is voor de tweede maal binnen

het jaar door de gemeenteraad

verworpen.

Het college kreeg alleen de

steun van de fractie PvdA/PSP. De

rest van de gemeenteraad liet weten

het onkies te vinden als het

Ankeveensepad autovrij wordt gemaakt,

terwijl elders in de gemeente

het doorgaand verkeer

vrij mag doorrazen.

Wethouder C. de Kloet (Dorpsbelangen)

wees de raad tevergeefs

op de brede maatschappelijke

steun die het afsluitingsplan in

november ten deel viel tijdens de

hoorzitting in De Dobber. „Vergeleken

met het voorstel van maart

vorig jaar heb ik van het college

geen nieuwe argumenten voor af-

sluiting gehoord", kreeg de wethouder

van de voorzitter van zijn

eigen fractie te horen.

Hetzelfde , overkwam CDA-wethouder

Torsing. Ook hij moest

met lede ogen aanzien hoe zijn eigen

fractie het voorstel achteloos

terzijde schoof. Met beide coalitiepartners

lieten ook VVD en Algemeen

Belang weten zwaar te tillen

aan het beginsel 'gelijke monniken,

gelijke kappen'.

Zij menen dat het niet aangaat

de schaarse bewoners van het Ankeveensepad

en de op de grens

van het Spanderswoud gelegen

Oude Meentweg te ontzien, zolang

er niets gedaan kan worden voor

de reële klachten over verkeersoverlast

van de bewoners van bijvoorbeeld

Noorder- en Zuidereinde

en de Herenweg. Daarmee bogen

zij, mogelijk ongewild, het

hoofd voor de Stichting Bescherm

's-Graveland en haar Inwoners.

Deze heeft het bestuur steeds verweten

niet in staat te zijn tot het

voeren van een verkeersbeleid.


• blijf den Heer verwachten,

mijn ziel wacht ongestoord:

ik hoop in al mijn klachten

op Zijn onfeilbaar woord.

Mijn ziel vol angst en zorgen

wacht sterker op den Heer,

dan wachters op den morgen,

den morgen, ach, wanneer?

Psalm 130:3

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar

voor alles wat hij voor ons heeft betekend,

delen wij mede dat toch nog onverwacht is

overleden mijn lieve man, onze zorgzame

vader en opa

ALBERTIIS HENDRIKIIS HABEKOTTÉ

op de leeftijd van 65 jaar.

Hilversum:

Bunschoten:

30 januari 1992.

Neuweg 69,

1214 GM Hilversum.

Geen bloemen.

H. A. Habekotté-Dutij

Hugien en Ab

Pascal, Fabian

Hilversum: Rick en Ellen

Zeist: Frans en Frenny

Arikeyeen: Anno en Carla

Hilversum: Bart en Sacha

Talitha

Gelegenheid tot condoleance-bezoek in de

rouwkamer „Van Vuure" aan het Melkpad

21a te Hilversum op maandag 3 februari a.s.

van 19.00 tot 19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag

4 februari om 14.00 uur in de aula van de

Noorderbegraafplaats aan de Laan '40-'45 te

Hilversum, waarna de begrafenis aldaar zal

plaatshebben.

Tevens gelegenheid tot condoleren direct na

de begrafenis in de aula van de begraafplaats.

voor alles. We zullen je nooit vergeten.

Pascal

Fabian

More magazines by this user
Similar magazines