[2013] hoeselt - gemeenteberichten 250 april.indd - Hoeselt.Be

hoeselt.be

[2013] hoeselt - gemeenteberichten 250 april.indd - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

Hoeselt proeft van elektrisch rijden

Fit en Fun op zondag 28 april

Sportieve namiddag samen met Sabine Goossens (VTM-programma ‘Lets get Fit’)

Toetëlfès op zaterdag 11 & zondag 12 mei

Kapelletjesfietstocht op zondag 26 mei

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 42 • april 2013 • Nr. 250

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

2

TELEFOONNuMMERS dIENSTEN

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

GC Ter Kommen 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-MAIL AAN dE GEMEENTE

Naast de persoonlijke emailadressen

van de medewerkers kan je volgende

emailadressen gebruiken om berichten

te mailen aan de diverse diensten van de

gemeente:

secretariaat@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst@hoeselt.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 3 mei

Vrijdag 7 juni

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 070 24 62 46

WACHTDIENST APOTHEKER

Algemeen oproepnummer 0900 10500

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 39969

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011 85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen

burgemeester en schepenen

Burgemeester Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

of na afspraak via 0475 24 45 31

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

afwisselend met

schepen Linda VERJANS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

of linda.verjans@hoeselt.be

Schepen Yves CROUX

na afspraak via secretariaat

e-mail: yves.croux@hoeselt.be

Schepen Bert VERTESSEN

na afspraak via secretariaat

e-mail: bert.vertessen@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Hilde BUYSMANS

DINSDAG van 14 tot 15 uur

op het OCMW

e-mail: hilde.buysmans@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind juni.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór maandag 20 mei.

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

GEMEENTEHUIS | gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag 09.00-12.00

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone:

Bilzen, Schureveld 11 • T 089 36 68 00

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHN. DIENST | gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april t.e.m. 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 16.00-19.00

woensdag 13.00-16.00

donderdag 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00

zaterdag 09.00-12.00 -

SLuITINGSdAGEN

ALLE GEMEENTELIjKE dIENSTEN

+ CONTAINERPARK

Woensdag 1 mei

Feest van de Arbeid

donderdag 9 mei

Hemelvaartdag

Vrijdag 10 mei

Brugdag*

* Het containerpark is wel open

op zaterdag 11 mei

Maandag 20 mei

Pinkstermaandag

Woensdag 26 juni

Sportdag


Beste Groot-Hoeselaar,

De dag, waarop ik dit voorwoord schrijf, hebben

we al kunnen genieten van de eerste zonnestralen.

De lente komt er langzaam, maar zeker aan. En

dat merk je ook aan de mensen om je heen…

zeker op een dag zoals vandaag. Namiddag ben

ik in Romershoven geweest, waar activiteiten in

het kader van de Straffe Toeren plaatsvonden.

Het was er niet alleen heel gezellig, maar ook

talrijke bezoekers uit alle windstreken van Hoeselt

(en omgeving) waren aanwezig. Het enige wat

misschien nog ontbrak, zijn de bloesems. Hopelijk moeten we hier niet lang

meer op wachten! Maar geef toe: ook zonder bloesems is Hoeselt een mooie

landelijke gemeente om in te wonen. Ik ben dan ook ontzettend trots dat ik

dankzij uw steun en vertrouwen verkozen ben tot burgemeester van deze

gemeente!

De komende jaren zal ik samen met het schepencollege en het

gemeentebestuur mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat Hoeselt

een dynamische en aangename gemeente blijft om in te wonen en werken.

Dit zal echter niet altijd eenvoudig zijn! Zoals u al via diverse media kon

vernemen, dient de overheid en bijgevolg ook iedere gemeente strenge

besparingen door te voeren. Midden maart kon je in een nationale krant de

schuldenlast per inwoner van iedere gemeente raadplegen. Hoeselt scoorde

op basis van de meest recente cijfers (2011) het tweede best in Zuid-Limburg.

Enkel Herstappe, de kleinste gemeenste van Vlaanderen, scoorde beter. Dit

betekent echter niet dat we geen besparingen moeten doorvoeren. Voor

een gezond financieel beleid, waarbij we ernaar streven dat de belastingen

niet verhoogd worden, is het noodzakelijk om iedere dag opnieuw keuzes te

maken. Hierbij zullen we de noden van de Hoeselaar zeker niet uit het oog

verliezen!

Zoals een goede huisvader, zal ik samen met het Schepencollege en het gehele

gemeentebestuur nagaan hoe we ook binnen de werking en de organisatie

van de gemeente geld kunnen besparen zonder dat de dienstverlening erop

achteruit gaat. Samen met alle werknemers van Hoeselt zullen we ook ons

steentje bijdragen om van Hoeselt een financieel gezonde gemeente te

maken, waar het fijn is om te wonen en werken!

Om te eindigen wens ik u allen een heerlijke lente en warme zomer toe.

Ik hoop u te ontmoeten op één van de vele activiteiten, die in Hoeselt

georganiseerd worden. Je kan me steeds aanspreken met één van je vragen

of mogelijke suggesties. Verder blijf ik ook steeds bereikbaar via GSM

(0475 24.45.31), e-mail (guy.thys@hoeselt.be) of na een afspraak op het

gemeentehuis.

Graag tot dan!

Vriendelijke groeten,

Guy Thys

Uw burgemeester

IN DIT NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Verkeer 4

Burgerlijke stand en bevolking 5

OCMW 6

Sociaal Maatschappelijk 7

Cultuur 9

Bibliotheek 11

Coverstory 12

Toerisme 14

Jeugd 16

Sport 17

Milieu 18

Informatief 20

Collegebeslissingen 22

Huldigingen 23

Actueel 24

Deze uitgave van de Gemeente berichten

kwam tot stand dankzij

Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Bilzen

© 2013 Gemeente Hoeselt

VOORWOORD

3


Verkeer

4

Boetes flink duurder geworden

Vanaf 1 maart 2013 zijn inbreuken inzake de veiligheidsgordel en kinderbeveiligingssystemen behoorlijk

duurder geworden.

De voornaamste punten worden hierbij toegelicht :

Overtredingen inzake de veiligheidsgordel (van 50 euro naar 100 euro):

• De bestuurder en passagiers moeten de gordel dragen als de zitplaats ermee is uitgerust.

• De veiligheidsgordel moet op een wijze worden gedragen dat de werking geen negatieve

invloed heeft, anders gezegd dient de gordel correct gedragen te worden.

• Het aantal inzittenden in een voertuig mag niet meer bedragen dan het aantal gordels.

Overtredingen inzake kinderbeveiligingssystemen (van 50 euro naar 150 euro) :

• Kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm moeten vervoer worden in een

geschikt beveiligingssysteem.

• Op zitplaatsen zonder veiligheidsgordel mogen geen kinderen, minder dan 3 jaar, vervoerd

worden.

Hierbij een oproep aan de ouders die hun kinderen niet vastriemen in de auto om dit zeker wel

te doen. Regelmatig ziet men dat kinderen los in de auto gezet worden na school of opvang.

Voor gedetailleerde info kan u terecht op de website van www.wegcode.be.

Laat je niet vangen!

Provinciale Autoluwe schooldag

op woensdag 15 mei 2013

Zo veel mogelijk de auto aan de kant laten staan en

op een veilige en leuke manier naar school gaan, dat

is waar Hoeselt en de provincie Limburg voor willen

gaan tijdens de Autoluwe Schoolweek van 13 tot en

met 17 mei 2013.

Hoogtepunt van deze week is de Autoluwe Schooldag

op woensdag 15 mei 2013. Noteer deze datum zeker

in je agenda! Die dag zullen duizenden kinderen en

leerkrachten autoluw naar school gaan.

Leerkrachten, leerlingen, maar ook ouders en grootouders

nodigen we uit om eens anders op weg te gaan:

stappend, trappend, met de bus of carpoolend.

Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is

voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt

niet zelf actief deel aan het verkeer. Het is ook beter

voor het milieu én je kind krijgt beweging, wat ten

goede komt aan de gezondheid!

Druk en chaotisch verkeer willen we echt vermijden.

Tijdens de autoluwe schoolweek zullen de scholen

zich dan ook inzetten om, naast duurzame mobiliteit,

extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.

In samenwerking met de provincie Limburg zet

Hoeselt jong en oud aan om actief deel te nemen aan

dit initiatief.

Laat je dus niet vangen en werk samen aan een duurzaam en veilig verkeer naar en rond de scholen!

Meer info?

http://www.limburg.be/autoluweschooldag


Geboorten

Datum Naam dochter of zoon van

29-01-2013 Maxim VANDERBIESEN Zoon van Stijn en Tara Thoonen

30-01-2013 Niels SAGAERT Zoon van Patrick en Veronique Kurris

31-01-2013 Kasper VAN AUDENHOVE Zoon van Wim en Lien Lambrechts

01-02-2013 Sam DE GEEST Zoon van Philippe en Josepha Hehemann

09-02-2013 Kobe REYNDERS Zoon van David en Lies Vanheusden

10-02-2013 Diete EYMAEL Dochter van Elmar en Joke Lambrichts

25-02-2013 Liander KNAEPEN Zoon van David en Carolien Vandersteen

26-02-2013 Torre VRANCKEN Zoon van Philippe en Annelies De Witte

26-02-2013 Artur HAYRAPETYAN Zoon van Arpine Hayrapetyan

28-02-2013 Aleyna ÖZDEMIR Dochter van Serkan en Melissa Holman

02-03-2013 Selene THOELEN Dochter van Frank en Rita Scialpi

07-03-2013 Elonie NASSEN Dochter van Steve en Els Borgers

10-03-2013 Hannah SMETS Dochter van Yannick en Claudia Groven

11-03-2013 Samuel VERHOEVEN Zoon van Immanuel en Samantha Paris

11-03-2013 Jonathan BOGAERTS Zoon van Gert en Nathalie Gielen

18-03-2013 Nienke VERMEULEN Dochter van Gunter en Nele Jans

19-03-2013 Thomas RUYMEN Zoon van Kevin en Gwendolyn Vanhemelryck

27-03-2013 Fien DREEZEN Dochter van Thomas en Karen Penxten

27-03-2013 Fienne MOORS Dochter van Jeroen en Vanja Goffin

Huwelijken

Datum Huwelijkspartners

02-02-2013 Jamal CHAHOURI en Asma EL FARISSI

08-02-2013 Joseph HEX en Karolina ANTONOWICZ

05-04-2013 Dirk VRANCKEN en Danielle BUDO

Overlijdens

Datum Naam van de overledene

28-01-2013 Joseph JAMAER Vrijhernstraat 32

03-02-2013 Blanche LAMBRCHTS Parkstraat 24

06-02-2013 Albert PANJAER Nederstraat 75A

07-02-2013 Maria VERMEULEN Dorpsstraat 18

13-02-2013 Maria DAENEN Hernerweg 11

13-02-2013 Maurice HEX Anderlecht

16-02-2013 Paulina SIMONS Terpoortenlaan 9

24-02-2013 Axel SEVERIJNS Aarschot

02-03-2013 Albert BORMANS Proefbosstraat 22

02-03-2013 René VOETS Hulstraat 6A

14-03-2013 Louis KETELSLEGERS Romershovenstraat 170

16-03-2013 Paul SWERTS Tongersesteenweg 164

20-03-2013 Anna DISTELS Groenstraat 15 A

21-03-2013 Willy ULENS Dorpsstraat 39 B bus 3

25-03-2013 Josée HOUBRECHTS O.L.Vrouwstraat 27

28-03-2013 Jeanne SLECHTEN Pasbrugstraat 46

29-03-2013 René BLAISE Gieterijstraat 5/4

30-03-2013 Maria CASTERMANS Groenstraat 54

01-04-2013 Gertrudis FESTJENS Rosmeer

02-04-2013 Jeanne ERKENS Hulstraat 4

04-04-2013 Jean SOMERS Lindekapelstraat 26

07-04-2013 Nicolaas VANDEBROEK Romershovenstraat 122

Uitreiking eerste rijbewijs

bankkaartmodel

Op 12 maart ll. schakelde de

gemeente Hoeselt over naar het

nieuwe rijbewijs bankkaartmodel.

Iedereen die voortaan een nieuw

rijbewijs aanvraagt (omwille van

geslaagde examens, medische

schifting, duplicaat ingevolge verlies

of diefstal, …) zal voortaan

dus geen papieren versie meer

ontvangen maar een rijbewijs in

bankkaartformaat . Naar analogie

met de eid-kaart en het paspoort

worden de nieuwe rijbewijzen

voortaan in een centraal productiecentrum

aangemaakt, waardoor

de burger een kleine week op zijn

rijbewijs dient te wachten.

Voor een nieuw rijbewijs heeft men

voortaan geen pasfoto meer nodig

aangezien de elektronische versie

van de pasfoto uit de databank van

de federale overheid gedownload

wordt. de kostprijs van het nieuwe

rijbewijs bedraagt 20 euro en

de administratieve geldigheidstermijn

bedraagt 10 jaar.

Voor alle duidelijkheid: tot 2033

bestaat er (voorlopig) geen enkele

verplichting voor de burger om

zijn rijbewijs vervroegd in te ruilen

naar het nieuwe formaat, al zal dat

voor sommige inwoners toch een

noodzaak zijn (niet gelijkende foto,

verlenging medische schifting en/

of vakbekwaamheid).

Voor eventuele bijkomende vragen

over het nieuwe model rijbewijs

kan u per mail contact opnemen

via bevolking@hoeselt.be of telefonisch

via het nummer 089 51 03 32.

Op 18 maart ll. viel dhr. Albert Lenaerts de

eer te beurt om als allereerste Hoeseltse

inwoner het nieuwe rijbewijs in bankkaartformaat

in ontvangst te mogen

nemen.

Burgerlijke stand en bevolking

5


OCMW

6

Gegratineerde aspergerolletjes met

ham

Benodigdheden voor 4 personen

• 2 bussels witte asperges

• 8 plakjes gekookte ham

• 8 lasagnevellen

• 80 g waterkers

• 1 ui

• 200 ml droge witte wijn

• 100 ml room

• 2 eidooiers

• 40 g geraspte parmezaan

• 3 el olijfolie

• 1 tl zwarte peperkorrels

• Nootmuskaat

• Peper

• Zout

Bereidingswijze

Kook de lasagnevellen voor in gezouten

water volgens de aanwijzingen op de

verpakking. Giet af, laat schrikken

onder koud stromend water en laat

goed uitlekken. Schil de asperges en

breek onderaan de eindjes af. Pel de

ui, snipper hem fijn en doe hem met

de peperkorrels en witte wijn in een

kookpan. Breng aan de kook. Leg de

asperges in een stoommandje en zet dit

boven de vloeistof. Zet het deksel erop en

laat 15 minuten stomen. Laat een beetje

afkoelen en giet de vloeistof door een zeef.

Verwarm de oven voor op grillfunctie.

Vet 4 individuele ovenschaaltjes in met

olie. Rol telkens 3 à 4 asperges in een

plakje ham en een lasagnevel. Leg in elk

schaaltje 2 aspergerolletjes met de naad

naar onderen. Maak de waterkers schoon.

Mix hem fijn met het kookvocht en de

room. Roer de eidooiers en de parmezaan

erdoor en kruid met nootmuskaat, peper

en zout. Overgiet de rolletjes met de saus

en laat enkele minuten gratineren in de

oven.

Smakelijk!


Recepten bezorgen aan Michelle Fastré.

• michelle.fastre@ocmwhoeselt.be

• Europalaan 1, 3730 Hoeselt

Elk recept dat wordt geselecteerd, geeft recht op

ontvangst van een fles witte wijn.

Activiteiten Dienstencentrum OCMW

Busuitstap naar ‘Lourdesgrot in Wiemesmeer’

dinsdag 14 mei

Vertrek aan OCMW (seniorenbus): 13.30 uur

Naar jaarlijkse gewoonte brengen de bezoekers van het Dienstencentrum

een bezoekje aan de Lourdesgrot in Wiemesmeer (Zutendaal).

In groep wordt er tijd gemaakt voor een aantal bezinningsteksten en

kan men een kaarsje branden voor wie ons dierbaar is. Daarna is het

gezellig vertoeven in taverne Lindenhof. Alle consumpties hier zijn

voor eigen rekening.

Bijdrage: 1 euro (bus).

Inschrijven voor dinsdag 7 mei via het OCMW-secretariaat, tel. 089

51 88 10

Infonamiddag ‘dokterskosten, een ziekenhuisopname, … een

dure aangelegenheid? En wat als je hulpbehoevend wordt?

dinsdag 28 mei, 14 uur, Ensor zaal OCMW Hoeselt

Organisatie: OKRA Hoeselt-centrum i.s.m. dienstencentrum

OCMW Hoeselt.

Onderzoek wijst uit dat de gezondheidskosten vaak niet gekend zijn

door de mensen en lang niet transparant genoeg zijn. We gaan naar

de dokter en betalen het gevraagde ereloon. Maar hoe is dit ereloon

samengesteld?

Kunnen we dat zelf beperken? Wat als er een specialist bij komt kijken?

Of wat bij een ziekenhuisopname? Kan je dan de kamer- en ereloonsupplementen

beperken? We geven je heel wat informatie en nuttige

tips in de organisatie van de mantelzorg en hulpverlening bij zorgbehoevendheid.

Begeleiding: Saskia Vermeiren

Er is een korte koffiepauze en einde is voorzien

tegen 16.15 uur

Deelname: 2 euro (koffiepauze met versnapering

incl.)

Inschrijven via het OCMW- secretariaat, tel. 089

51 88 10 of via OKRA Hoeselt-centrum: Josette

Swerts , tel. 089 51 43 61 of M.Th.Vanderslagmolen, tel. 089 51 46 48

Smulnamiddagen in het dienstencentrum

donderdag 30 mei: Pannenkoeken

Om 14 uur, Monet zaal (1,50 euro zonder drank)

donderdag 20 juni: Ijscrème

Om 14 uur, Monet zaal (1,50 euro zonder drank)

Inschrijven via het OCMW- secretariaat, tel. 089 51 88 10


Rode Kruis Hoeselt

Enorme opkomst bij bloedinzameling van het Rode Kruis

in Hoeselt op 5 maart.

‘de Kon. Alt-Hoeseltse Voetbalverening’ is nu 'Een voetbalclub

met een Hart'.

De spelers zijn in hun clubkleuren komen bloed geven. Dat gaf

toch wel iets speciaals aan deze avond. Record opkomst: 103

donoren waarvan 15 nieuwe donoren.

Cursus AED

De gemeente Hoeselt heeft onlangs een automatische externe

defibrillator (AED) aangekocht. Dit toestel werd geplaatst aan

de ingang van GC Ter Kommen en is sinds 1 januari 2013 officieel in gebruik.

De lokale afdeling van het Rode Kruis heeft een opleiding AED en reanimatie aangeboden aan de personeelsleden van

de gemeente, die op regelmatige basis in contact komen met publiek. De opleiding werd door zowel lesgever Bart

Nelissen als deelnemers als zeer positief ervaren

Lessen worden gegeven in groepen van 15 tot 20 personen. Als 10% van de club of vereniging deze cursus volgt kunnen

zij erkend worden als hartveilige club of vereniging. Jullie kunnen dan samen met andere clubs of verenigingen deze

cursus laten organiseren. Ook zal deze cursus in de toekomst aan de ganse Hoeseltse bevolking gegeven worden zodat

ook onze gemeente kan uitgeroepen worden tot Hartveilige gemeente.

Verenigingen die een cursus AED willen organiseren kunnen dit aanvragen en contact opnemen met Jean Vanspauwen,

email: Voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

ACV Hoeselt huldigde verdienstelijke leden

Op zaterdag 16 maart verwelkomde voorzitter Koos de Graauw traditiegetrouw al de genodigden met in bijzonder

provinciaal voorzitter Jean Vranken, regio-verantwoordelijke Stijn Corthals en burgemeester Guy Thijs.

De gastspreker, Jean Vranken wees op de sterkte en de aanwezigheid van de ACV-vakbond bij onderhandelingen. Het

ACV is geen politieke partij maar wel een sociale beweging dat de belangen van de werknemers verdedigd, aldus de

voorzitter en zich samen met de regering wil inzetten voor de belangen van alle werknemers.

Vervolgens werden de eretekens uitgereikt door de ACVvoorzitter

Jean Vranken en regio-verantwoordelijke Stijn

Corthals. Het gouden ereteken voor 45 jaar lidmaatschap

aan Louis Auwerx, Jozef Geuten en Hendrik Hex. Het speciaal

ereteken voor 50 jaar lidmaatschap voor René Hex en

Maria Timmers. Een bijzonder ereteken, de schaal van het

gemeentebestuur werd door de burgemeester Guy Thijs

uitgereikt aan Pierre Hensen.

Hierbij werd het officieel gedeelte afgesloten en volgde nog

een smakelijk eten met tombola in een gezellige sfeer in het

gemeenschapscentrum Ter Kommen.

Sociaal Maatschappelijk

7


Sociaal Maatschappelijk

8

Limburgse

Open Gebedshuizendag

Zondag 5 mei

Limburg is niet alleen een multiculturele

maar ook een multireligieuze

provincie. Samen met de migratie

kwamen ook andere religies

naar Limburg. Elk met zijn eigen

kenmerken en bijzonderheden.

Om dialoog en respect tussen

de verschillende geloofsgemeenschappen

te bevorderen, organiseren

verschillende Limburgse

gemeentebesturen samen met het

Provinciaal Integratiecentrum op 5

mei van 14 tot 18 uur een Open

Gebedshuizendag. Zo’n 50 gebedshuizen

openen die dag de deuren.

Zo kan je kennismaken met

verschillende stromingen binnen

de islam, de sikh-gemeenschap,

verschillende christelijke gemeenschappen

en de vrijzinnigen.

Meer info:

www.limburg.be/gebedshuizendag

De vzw Mediclowns

bestaan 15 jaar

U hebt uiteraard al gehoord van

hen, de vrijwilligers organisatie die

beroeps clowns naar zieke kinderen

stuurt tijdens hun verlijf in

een ziekenhuis, instelling of bij hun

thuis (vooral terminale patiëntjes).

Dit jaar mogen zij 15 kaarsjes uitblazen

en willen dit samen met

jullie allen vieren. Maar omdat

een nobel goed doel als de vzw

Mediclowns niet rijk is, ze kunnen

immers niet rekenen op staatsteun

en ervaren bij andere rampen een

terugval van steun … . en zijn er

enkel centjes nodig voor de onkosten

van de clowns, hun opleidingen,

vervoer, kledij, kadootjes en

tijd, doen zij een oproep aan iedereen

om hen te steunen.

Dit kan door een storting te doen

op rek nr. BE37 7350 0794 8328, BIC

KREDBEBB.

Opvang vanaf 0 jaar

De Dienst Onthaalouders organiseert kleinschalige

opvang vanaf 0 jaar bij onthaalouders

thuis. Momenteel zijn er in Hoeselt

18 onthaalouders actief, maar de dienst is ook steeds op zoek naar nieuwe

kandidaten.

Met al uw vragen over kinderopvang, kunt U elke werkdag van 9 tot 14 uur

terecht op de helpdesk Landelijke Kinderopvang, tel. 070 24 60 41

Regiosecretariaat Landelijke Kinderopvang Bilzen-Hoeselt-Riemst-Voeren :

Hospitaalstraat 15 bus 2.2 – 3740 Bilzen, tel. 089 32 87 70, Fax 089 56 27 51

E-mail : LKObilzen@landelijkekinderopvang.be

Spreekuur : elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur

Dienstverantwoordelijken: Eliane Lijnen, Thérèse Brepoels, Carine

Derkoningen, Inge Vanstraelen en Hilde Panis.

Wereld Autisme Dag

Wereldwijd werd er op 2 april, Wereld Autisme Dag, aandacht

gevraagd voor autisme via de actie 'Light it up blue'. www.lightitupblue.org.

Het initiatief bestaat nu een aantal jaren en meer

dan 180 steden in 35 landen op 6 continenten doen aan deze

actie mee. Zo werden o.a. het Empire State Building, de Niagara

watervallen, het Sydney Opera House en het beeld 'Christus de

Verlosser' in Rio de Janeiro blauw aangelicht. Door gebouwen

blauw te laten kleuren hopen we symbolisch een licht te schijnen

op autisme en het bewustzijn rondom autisme te vergroten.

Naar analogie van deze wereldwijde actie besloot het gemeentebestuur van

Hoeselt mee te werken aan dit initiatief en werd ons gemeentehuis van 23

maart tot en met 8 april 2013 in het blauw verlicht.

Gedurende de wereld autisme week doorkruiste een parade van oldtimer-tractoren

alle Limburgse steden en gemeenten. Op maandag 1 april

rond 17 uur hielden ze even halt aan ons gemeentehuis en werd aan de

heren Guy Thys, burgemeester en Werner Raksin, 1ste schepen een manifest

overhandigd, een intentieverklaring met voorstellen van auti-vriendelijke

maatregelen. Deze actie kadert ook in het VN Verdrag voor gelijke rechten

voor personen met een handicap.

14 jonge Walen zoeken een gastgezin voor een

schoolsemester in Vlaanderen

draag uw steentje bij voor het doen samengroeien van beide taalgemeenschappen

in België : Word Gastgezin !

WEP is nog op zoek naar 14 Vlaamse gezinnen die vanaf eind augustus hun

hart willen openen voor het ontvangen van een Waalse/Brusselse jongere

voor een schoolsemester. De jongeren gaan naar een school in de buurt

en maken een volwaardig deel uit van het gezin in al haar gewoonten en

gebruiken. De deelnemers keren niet naar huis tijdens hun uitwisseling.

Geïnteresseerd ? Laat dan van u horen !

Meer info: WEP-Windrose vzw • Jetselaan 26 - B-1081 BRUSSEL • 02 534 53 36

• dominiquet@wep.org • www.wep.be. Indien u het wenst wordt u ook graag

in contact gebracht met een jonge Waal die momenteel deelneemt aan een

schoolsemester in Vlaanderen !


INFO GC Ter Kommen:

Europalaan 2, 3730 Hoeselt

T 089 41 63 58

E gcterkommen@hoeselt.be

I www.terkommen.be

EIGEN PROGRAMMERING GC TER KOMMEN

Stan Van Samang: Simply Live 2

Vrijdag 24 mei – 20.15 uur

Simply Live 2 is het vervolg op het zeer succesvolle

Simply Live 1. Het publiek kan terug

genieten van het muzikale en verbale vuurwerk

tussen Stan en klassegitarist Eric Melaerts want

dat beide heren niet op hun mondje gevallen

zijn, dat was al snel duidelijk. Voor Simply Live

2 komt toetsenist Bert Gielen het geheel nog

eens versterken. Bert kennen we als producer

en als bandleider in talloze tv-programma’s

(Steracteur, sterartiest / Het Swingpaleis,..) en

live stond hij op het podium met grote Belgische artiesten (Axelle Red,

Soulsister, …).

Simply Live 2 zal dus muzikaal nog meer te bieden hebben en als de opkomsten

in dezelfde lijn liggen als tijdens de eerste tournee, dan kan het niet meer

stuk.

Tickets: 17 euro, 15 euro (reducties)

Vormingsactiviteiten i.s.m.

Culinaire ontdekkingstocht door de mijnsite van Beringen

Stel je even het volgende voor: kuieren door de Stationsstraat, achtervolgd

worden door de folkpop uit Turkije die je onderdompelt in de multiculturele

sfeer, meesleurt naar de Poolse folklore, de Italiaanse passie en de Griekse

mythologie. In Beringen-Mijn kan je terecht voor een culinaire reis door de

mijncité om zo thematisch te proeven van alle culinaire windstreken. Tijdens

een wandeling met gids maak je kennis met de vele nationaliteiten die zich

door de steenkool-ontginning in Beringen vestigden en proef je van hun

gastvrijheid, lekkernijen en architectuur.

Een unieke ontmoeting tussen smaak en cultuur!

datum: zaterdag 4 mei 2013 van 13 tot 17 uur

Min. aantal deelnemers: 10 • Prijs: 26 euro

Begeleiding: gids Toerisme Beringen i.s.m. VORMINGPLUS Limburg

Mei

Ma 13 Crea patchwork

Wo 15 Breicafé ‘café Den Hoesëler’

Do 16 Ledenbijeenkomst • 14 uur

Di 21 Uitstap

‘Processie van Echternach’

Ma 27 Uitstap Strato-Vani: Gent

Di 28 Infonamiddag

i.s.m. het dienstencentrum

Wo 29 Breicafé ‘café Den Hoesëler’

Meer info:

Josette Swerts, 089 51 43 61

jAARLIjKS VERLOF

Maandag 1 juli t.e.m. woensdag 31 juli

juni

Wo 12 Breicafé ‘café Den Hoesëler’

Do 13 Ledenbijeenkomst • 14 uur

Do 13 SeLenJo (Bilzen)

Di 18 Zomerwandeldagen (Wiesenbach)

Do 20 Zomerwandeldagen (Wiesenbach)

Wo 26 Breicafé ‘café Den Hoesëler’

Sportprogramma

Joggen: Elke maandag, woensdag en

vrijdag om 9.30 uur

Fietsen: Elke donderdag om 13.30 uur

Dansen: Elke dinsdag om 16 uur

Openingsuren: ma 13.30 – 16.30 u

di 13.30 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13.30 – 18.00 u

vr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

Activiteitenkalender

G.C. Ter Kommen Grote Zaal

Mei

Do 02 Infovergadering Stebo

Za 04 Filmconcert Harmonie St. Cecilia

Wo 15 Dorpsrestaurant

Do 16 Ledenbijeenkomst OKRA

Vr 17 Dansvoorstelling Jumpy Bumpy

(Try-out)

Za 18 Dansvoorstelling Jumpy Bumpy

Di 21 Vormingsnamiddag NEOS

Vr 24 Stan Van Samang:

Simply Live 2

Za 25 Ruilbeurs modeltreinen

Hoeseltse Treinclub (opbouw)

Zo 26 Ruilbeurs modeltreinen

Hoeseltse Treinclub

Di 28 Vormingsavond

Opvoedingswinkel

Wo 29 Dorpsrestaurant

Vr 31 Sportdag Provinciepersoneel

juni

Zo 02 Schoolfeest GVB Wonderwijs

Vr 07 Musical: Doornroosje

GVB ‘t Nederwijsje

Za 08 Musical: Doornroosje

GVB ‘t Nederwijsje

Wo 12 Dorpsrestaurant

Do 13 Ledenbijeenkomst OKRA

Za 15 35 jaar MC Hoeselt

Wo 19 Proclamatie Academie

Vr 21 Schoolfeest Kleuters Hern

Zo 23 Pannenkoekenconcert

Kinderkoor De Klinkertjes

Ma 24 Bloedinzameling Rode Kruis

Wo 26 Dorpsrestaurant

BBQ Vriendenkring

Gemeentepersoneel

Za 29 BBQ Eurobormannekes

Mei

Di 21 Processie Echternach

Vr 31 Uitstap naar Maasregio

juni

Vr 14 Gerechtsgebouw Hasselt

en Brouwerij Ter Dolen

Meer info:

Valentine Noblesse, 0477 55 36 93

Viviane Degrève, 0486 02 44 66

Cultuur

9


Cultuur

10

Femma Hoeselt-Centrum

Mei

Di 14 Bloemschikken:

‘Tafelstuk voor Pinksteren’

Do 23 Uitwaaitocht:

‘Is het altijd lente in mij’

Di 28 Culinair: ‘Koken uit de voorraadkast

en diepvries’

juni

Di 11 Uitstap naar Luik

i.s.m. Femma O.L.Vrouw

WE 15-16 Met Femma naar de Westhoek

Meer info: www.kav.be/Hoeselt-Centrum

Rita Wouters, 089 51 19 31

Annie Buysmans, 089 51 16 58

Femma Hoeselt-O.L.Vrouw

Mei

Vr 10 Lentefeest

Ma 13 Wandelen

Ma 27 Wandelen

juni

Do 08 Op de Barbecue

Ma 10 Wandelen

Di 11 Reis naar Luik

i.s.m. Femma Hoeselt-Centrum

Ma 24 Wandelen

Di 25 Uitwaaitocht

Meer info:

Liliane Teurlinckx, 089 41 69 52

Simone Wouters, 089 41 35 29

Mei

Do 02 Wandelen met Sylvia

Di 07 Bezoek aan de Etrusken in

het Gallo-Romeins museaum

Za 11 Raymond van het Groenewoud

CC De Muse Zolder

Do 16 Schemerwandeling met Sylvia

Do 23 Binche, stad van carnaval

Wo 29 Op de fiets met Annie en Marleen

Do 30 jaarlijkse picknick

juni

Begin 10-daagse reis naar CORSICA

Di 18 ’s Hertogenbosch, 't ontdekken waard

Wo 26 Op de fiets met Annie en Marleen

Do 27 Schemerwandeling met Sylvia

Meer info:

Renè Maene, 089 41 23 35 / 0494 50 44 00

Info en reservatie: Willy Thijs / harmonie@thijs-schreurs.be / 0475 861 322

Kaarten: VVK: 10 Euro / -16 jaar: 6 Euro / Kassa: 12 Euro

De Hoeseltse Geschiedkundige kring heeft enkele bijdragen toegevoegd op haar

website www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft kan terecht in de bib

tijdens de openingsuren.

De lange winter

Na een lange, koude winter kon een extra winterverhaal er ook nog bij...

Het verhaal komt uit de rijke Alt-Hoeseltse vertelschat die onze vriend Egide

Voncken zaliger, medestichter van HGSG, indertijd heeft opgetekend. En het

speelt zich uiteraard af in Alt-Hoeselt.

Lees het artikel op www.hoeseltvrugger.be.

Bim bam beieren, de koster lust geen eieren

Hoe kwam het toch dat kosters geen eieren lustten, maar kozen voor spek in

de pan? Het is een lang verhaal en het gaat ver terug in de tijd.

En ja, ook in Hoeselt had de koster iets met eieren, zelfs met paaseieren...

Laten we beginnen met de omschrijving van het kostersambt, de taken van

een koster en de verloning die hij ervoor ontving... en zo komen we vanzelf

uit bij de eieren!

Een artikel, toepasselijk voor de Paastijd op www.hoeseltvrugger.be.


Website hoeselt.bibliotheek.be

Met succes stapte bibliotheek Hoeselt in het Limburgse bibliotheekportaal. Bibliotheekportaal is

de nieuwe aantrekkelijke zoekmachine waarmee je niet alleen kan zoeken in de fysieke en digitale

collecties van onze lokale bibliotheek, maar ook in de collecties van heel Vlaanderen.

De nieuwe zoekomgeving biedt extra digitale informatie, waaronder nuttige websites, tips,

boekbesprekingen, digitale boeken,... en een aantal web 2.0-diensten die toelaten om interactiever

om te gaan met de bibliotheekcollectie. Zo kan je zelf werken beoordelen en taggen, lijstjes

aanleggen en zoekresultaten delen met andere platformen zoals facebook en twitter

Surf rechtstreeks naar hoeselt.bibliotheek.be of ga via www.hoeselt.be/bibliotheek/catalogus naar de catalogus

van bibliotheek Hoeselt.

Facebook bibliotheek Hoeselt

Geraakt(e) u niet in de bib? Kijk dan regelmatig op facebook ‘bibliotheek Hoeselt’ of op de

website www.hoeselt.be/bibliotheek voor nieuwtjes.

de activiteiten rond de jeugdboekenweek sluit de bibliotheek af einde mei. Voor een

impressie na elke activiteit post de bibliotheek telkens een fotoalbum op facebook.

Enquête de bibliotheek binnen het hoeseltse culturele leven morgen

ENQUÊTE

Enkele blikvangers boeken

Enkele blikvangers strips

Sluitingsdagen

Het gemeentebestuur maakt een nieuw beleidsplan op voor de komende 6 jaar.

Ben je geïnteresseerd in de bib? Geef dan je mening via de enquête opgemaakt voor de bibliotheek

en het GC ‘Ter Kommen’. Binnenkort vind je de enquête in de bib, op de website en in

GC Ter Kommen.

Een goede respons geeft input voor verbeteringen en vormt een belangrijke bouwsteen

bij de opmaak van het luik cultuur binnen het beleidsplan.

Starters (Lissa Price)

Spannende thriller die zich afspeelt in een toekomstige wereld

waarin een aanval alle volwassenen heeft weggevaagd en de oudere

generatie een lang en rijk leven leidt ten koste van de jongeren.

Kelderkind (dieltiens)

Magistraal geschreven jeugdroman waarin op ingenieuze wijze het

verhaal wordt verteld van een kind dat bijna veertien jaar opgesloten

is geweest in een kelder.

Châteaux Bordeaux (Corbeyran • Espé)

Boeiend familieverhaal, zeker voor wie enige affi niteit met wijnmaken

heeft. De landschappen, gebouwen etc. zijn goed getekend.

De laatste v/d Schoenfelds (Barrat & Bartoll • Hervan)

Een grote familie saga rijk aan emoties tegen een achtergrond van

bezetting en onuitspreekbare geheimen.

GESLOTEN

Het uur bij Tuur (Wille • Daenen)

Soms gaat Vik langs bij zijn buur Tuur. Ze zijn vrienden en doen in

elke kamer iets leuks. Het boek staat boordevol raadsels en zoekopdrachten.

De gedichten op rijm over spelletjes zetten aan tot zelf

spelen. Het boek is dwarsliggend geschreven en mooi geïllustreerd.

Een verrassend anders boek voor beginnende lezers.

Vlo en Stiekel (Koolwijk• Faas)

Vol humor komt de lezer de wereld van Vlo en Stiekel binnen, waar

de grenzen tussen werkelijkheid en fantasy vervagen.

Gastoon (Yann en Léturgie • Léturgie)

Gastoon? Inderdaad. Het dynamisch neefj e van Guust Flater. Hij

lijkt op zijn legendarische oom, maar toch heeft Gastoon zijn eigen

karaktertje. Superleuke gags met mooi tekenwerk.

Dance Academy (Béka • Crip)

Een vrolijke, ontspannende en humoristische nononsens

balletstrip in kleur. In een karikaturale, realistische

stijl getekend, die aansluit bij de doelgroep.

woensdag 1 mei - Feest van de Arbeid

van donderdag 9 mei tot zondag 12 mei - verlengd weekend O.L.H. Hemelvaart

maandag 20 mei - Pinkstermaandag

Bibliotheek

11


Coverstory

12

Hoeselt proeft van elektrisc

CO2-neutrale wagens voor de gemeente Hoeselt

de proeftuin

Op 2 April jongstleden werden de 3 elektrische wagens voor de gemeentelijke diensten in ontvangst genomen door

schepen Yves Croux en schepen van leefmilieu Bert Vertessen. De E-wagens van het merk Renault, type fluence en

kangoo maxi, zijn door Infrax het afgelopen jaar getest door particulieren in de proeftuin. Dit is een project waarbij

burgers de kans kregen om gedurende 10 weken met een elektrische wagen te rijden en hun bevindingen te noteren

voor het Imove onderzoek van de VUB. Infrax stimuleert op deze manier het elektrisch rijden en engageert zich nu ook

om overal in Limburg laadinfrastructuur te voorzien.

E-gemeentes

Nu het proefproject ten einde is, worden de wagens aangeboden aan steden en gemeentes die aangesloten zijn bij

Infrax. Dit via een leasing betaald door de trekkingsrechten. We laten het woord aan schepen van openbare werken

en leefmilieu Bert Vertessen: “Toen de kans er kwam om deze E-wagens aan te kopen, was het huidig bestuur laaiend

enthousiast om op dit voorstel in te gaan. Door de huidige financiële toestand hebben we uit het budget van de begroting

2013 enkele aankopen van nieuwe voertuigen moeten schrappen. De oudste voertuigen in ons wagenpark, van bijna 20

jaar, worden dit jaar wel nog vervangen. Door de leasing van de E-wagens over te nemen via de trekkingsrechten van Infrax

heeft dit geen impact op de huidige begroting en kunnen we 3 extra wagens vervangen. In 2014 voorzien we 12.564 euro in

de begroting om op het einde, van het 15 maanden durende leasecontract, de wagens over te nemen. Het overige bedrag

van de leasing (56.550 euro voor de 3 wagens) komt uit de pot van de zogenoemde trekkingsrechten voor openbare verlichting

om verlichting bij te plaatsen of aan te passen. Dit bedrag loopt deze legistratuur op tot een 650.000 euro. Nu we

éénmalig de kans krijgen om deze energiebewuste wagens te financieren via deze gelden, heeft de gemeenteraad beslist om

een kleine 9% hiervan te gebruiken. Zo zal de huidige Ford focus (14 jaar) van het gemeentehuis worden vervangen door

een fluence en de 2 Citroën berlingo’s (13 jaar) van de technische dienst vervangen worden door eveneens een fluence voor

het diensthoofd technische dienst en een kangoo maxi voor de controleur der werken”.


h rijden

Groene stroom

De zonnepanelen 10.000 WPiek op het dak van de gemeentelijke werkplaats voldoen ruimschoots om de 3 elektrische

wagens een gans jaar gratis van stroom te voorzien. Dit in combinatie met lage taks en goedkopere verzekering is een

weldoordachte keuze aldus schepen Vertessen: “De besparing begint vandaag al door de verkoop van de uit roulatie

genomen voertuigen, het wegvallen van het brandstof verbruik, van de taks, de verzekering en het onderhoud wat vervat

zijn in het leasecontract van de E-wagens. Door deze extra inkomsten en besparingen zal dit de uitkoopsom op het einde

van de leasing compenseren”.

Een creatieve oplossing vindt burgemeester Guy Thys: “In financieel moeilijke tijden moet men durven veranderen en

gaan voor innovatie”.

Klimaatplan 2020

De E-wagens zullen de CO2-uitstoot verminderen met jaarlijks 4,5 ton. Dit is een eerste aanzet in ons klimaatplan 2020

waarbij de gemeente Hoeselt tegen het jaar 2020 de CO2-uitstoot wil verminderen met 20%, zoals opgelegd door de

Europeese Unie. De drie pijlers van dit plan omvat in grote lijnen 20% vermindering van CO2, 20% gebruik maken van

hernieuwbare energie (stimul E-wagens) en 20% minder energieverbruik. Met de aankoop van elektrische voertuigen

voldoet de gemeente Hoeselt al een stukje in de behoefte van de 3 pijlers.

Schepen van mobiliteit Linda Verjans: “Het doorkruisen van onze gemeente over de gewestweg, de nabijheid van de autostrade

en het op- en afrittencomplex zorgt ervoor dat de impact van de CO2-uitstoot extra hoog ligt in onze gemeente.

Door zelf onze diensten zich laten te verplaatsen met E-wagens en het openbaar vervoer, geven we het goede voorbeeld

aan groene mobiliteit”.

Coverstory

13


Toerisme

14

Kalender – Kalender – Kalender - Kalender – Kalender – Kalender – Kalender

1-meifeesten te Alt-Hoeselt in en rondom PC ‘Altenaar’

zaterdag 27 april: Snuffel-Rommelmarkt met kinderanimatie vanaf 9 uur

zondag 28 april: Muzikale namiddag met optredens vanaf 14.30 uur

Org. Koninklijke Harmonie Sint-Lambertus.

Meer info: 012 23 41 49

Zondag 5 mei: Meiwandeling in het Wijngaardbos

Vertrek: Parking Hof ter Poorten, Sint-Lambertusstraat 22, van 14.00 tot 17.00 uur

Stevig schoeisel, verrekijker, vogel- en/of plantengids aanbevolen.

Gids: Carine Richerzhagen.

Meer info: Natuurpunt Zuidoost-Limburg. 0495 27 68 75

Zondag 5 mei: Wandelen in Teugelen en omgeving - Vochtig Haspengouw op zijn mooist

Vertrek: Kerk Schalkhoven van 14 tot 17 uur. Stevig schoeisel aanbevolen.

Meer info: Natuur- en Milieucentrum Orchis, www.orchisvzw.be , 089 50 10 19

Zondag 12 mei: Wielewedstrijd 'Limburgs Kampioenschap voor junioren'

Vertrek: 15 uur aan de Altenaar te Alt-Hoeselt

Org. W.C. De Vrijheid

Meer info: Peter Hex, 0496 03 76 78

Kermissen en avondmarkt

vrijdag 17 mei Avondmarkt Hoeselt centrum

zondag 19 mei Pinksteren – Klein kermis Hoeselt centrum

zondag 26 mei Klein kermis Werm

zondag 26 mei Klein kermis Schalkhoven

zondag 2 juni Klein kermis Sint-Huibrechts-Hern

zondag 30 juni Klein kermis Romershoven

Fiets- en wandelclub Louis neutrale Hoeselt

Rooske, Jos en Jos nodigen u uit om elke dinsdag te komen meefietsen.

Vertrek: telkens om 13.30 uur parking GC Ter Kommen.

Fietslus van 30-40 km met tussenstop. Deelname is gratis.

Meer info: Jos Dusaer, tel. 089 41 44 89, GSM 0476 66 62 98

De laatste smaken van de belle époque

Lezing in de Kapel van het kasteel de Brouckmans

Woensdag 15 mei om 19.30 uur door diane de Keyzer

Wie het kon betalen, tafelde in stijl en met Bourgondische grandeur ook en vooral in de belle epoque. Op gigantische

gietijzeren cuisinières bereidden potige keukenmeiden de betere keuken van toen: de lekkerste stukken runds- en kalfsvlees,

wild, tarbot, zalm, oesters en kreeft, alles bereid met veel boter en room. In haar boek 'De keuken van meesters

en meiden' laat Diane De Keyzer zich vergezellen

door getuigen met een bijzonder smaakgeheugen

voor de tafels van weleer. Ze start haar tocht

door de Belgische keukens in kastelen en deftige

burgerhuizen. Menu's en receptenschriften van

kasteeldames en hun kokkinnen vertellen in zwierige

letters over feesten en lekker eten. Wat pruttelde

er in de potten, wat kwam er op de borden?

Wie zat er aan, wie bediende en wie bestierde de

kelderkeuken? Bij deze nodigen we u uit om even

te komen proeven van de laatste smaken van de

belle epoque...

De toegang voor de lezing is gratis, maar inschrijven

is verplicht en kan bij Erfgoed Hapsengouw:

info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 30.


Tentoonstelling

De nieuwe brochures zijn er!

Kom vlug een kijkje nemen in het aanbod.

De kunstwerken die op het gemeentehuis te bewonderen zijn, zijn van de hand van

Guillaume Vranken. Guillaume - of in Hoeselt beter bekend als ‘Giel’ - Vranken volgde in het

kunstonderwijs in Maasmechelen, 10 jaar lang ‘Teken- en Schilderkunst’.

Hij vertegenwoordigde onze gemeente al eerder op meerdere tentoonstellingen in en buiten

onze gemeente, zoals in Opgrimbie, Sint-Truiden (Saffraanberg), Rijkhoven, .... Hij werkt

vooral met olieverf, plakkaatverf en pastelkrijt.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de kantooruren en dit tot eind december.

Toerisme

15


Jeugd

16

Speelplein zoekt animatoren

» Ben jij 16 jaar in 2012 (of ouder!)?

» Heb je een hart voor kinderen?

» Je zomervakantie nog niet gevuld?

» Zin voor samenwerking in team?

» Leergierig?

» Enthousiasme genoeg…

Vraag vrijblijvend informatie via speelplein@hoeselt.be of via 089 50 12 00. Je kan ook eens binnenspringen op de

jeugddienst in Jeugdcentrum Ter Kommen.

FEESTWEEK in Jeugdhuis X

In mei is het groot feest in Jeugdhuis X. We vieren namelijk ons 15 jarig bestaan. En dat zal niet

onopgemerkt voorbij gaan! We plannen namelijk een hele FeestWEEK van woensdag 8 mei t.e.m.

woensdag 15 mei.

Infoavond Opvoedingswinkel :

Angst bij kinderen

De volgende activiteiten staan op onze feestkalender:

» Woensdag 8 mei: KICK OFF – 15 jaar Jeugdhuis X – openingsreceptie

» Vrijdag 10 mei: VERJAARDAGSFUIF met ‘The Whatevers’ en DJ Klinkers

» Zaterdag 11 mei: BAND NIGHT @ X

» Zondag 12 mei: STAND UP COMEDY met Thomas Smith, Johnny Trash en

Jeroen Pater als MC

» Woensdag 15 mei: THE FINAL COUCHDOWN, lounge avond

Héél wat toffe activiteiten. En we verwachten héél véél volk om dit samen met ons te

vieren!!

dinsdag 28 mei 2013 om 19.30 uur - GC Ter Kommen.

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn behoort tot het leven

van ieder van ons, ook tot het leven van kinderen. Je kind

kan bang zijn voor heel verschillende dingen: een vreemd

gezicht, een bezoek bij de dokter, spoken onder het bed,

bang voor het donker, ...

In elke ontwikkelingsfase waarin je kind zich bevindt,

komen specifieke angsten voor. Tijdens deze informatieavond

staan we stil bij de angsten die voorkomen in de

verschillende ontwikkelingsfasen en wat je als ouder kan

doen om je kinderen hiermee te leren omgaan.

Infoavond met Bart Moens

Deelname is gratis! Inschrijven via jeugddienst@hoeselt.be of 089/50 12 00.

Dan is animator op het speelplein misschien echt iets voor jou!

Neem zeker ook eens een kijkje op www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be voor andere vormingen in je buurt!

Een organisatie van


Watergewenning

• Voor KLEUTERS geboren 2008

Start op zaterdag 4 mei 2013

Uren met nog plaats:

• 11.00-11.40 uur

• 11.40-12.20 uur

Max. 10 deeln/groep

Deelname: 15 euro/5 lessen

Inschrijven: 089 49 16 03 (kantooruren) sportdienst@hoeselt.be

De meest ideale voorbereiding op onze nieuwe lessenreeks

KLEUTERZWEMMEN die in september zal starten.

Bokwa Fitness

Maak nu kennis met dé fitness-trend van 2013. In

deze nieuwe groepsles worden vormen van letters,

cijfers en vele andere combinaties gebruikt. Alle

steps worden aangegeven door handsignalen en zijn voor iedereen goed te

volgen.

Gratis proefles. Spiegelzaal Ter Kommen. Sweat The Alphabet & Dance The

Digits !

donderdag om 19 uur BOKWA & shape

• ( & shape = met een reeks buikspieren)

• Info: www.fitclubhoeselt.be (deelname vanaf 15 jaar)

• Facebook: Bokwa Hoeselt

JB @ the movie

Na 25 weken oefenen kunnen onze 140 danser(tje)s

niet meer wachten om op te treden in de grote zaal

van GC Ter Kommen.

• Vrijdag 17 mei om 17.30 uur TRY OUT

• Zaterdag 18 mei om 19 uur SHOW

Tickets aan 1 euro (genummerde plaatsen) zijn te verkrijgen via e-mail.

Voor vrijdag = jbvrijdag@telenet.be

Voor zaterdag = jbzaterdag@telenet.be

Info: sportdienst Hoeselt, tel. 089 49 16 03

Eburon Classic

15 editie semi-klassieker

WTC Gouden Wiel Romershoven

Fietshappening voor allen

Zaterdag 27 april 2013

EBURON CLASSIC

Inschrijving / vertrek / aankomst:

SPORTCENTRUM TER KOMMEN - EUROPALAAN 2 HOESELT

½ 7-10u 168 km

7-10u 135 km

7-11u 100 km

7-12u 75 km

7-12u 70 km lady fun cycling

7-14u 35 km gezinstocht

þ leden VWB-WBV-NTFU 4,00 € • Gezinstocht 1,50 €

þ Niet-leden 5,00 € • Gezinstocht 2,50 €

þ inclusief: dag verzekering • bevoorrading • douches & parking

beschikbaar • ophaaldienst voor pechvogels • bewaakte fietsparking

Meer info: (0474) 66.41.09 • www.wtc-hetgoudenwiel-romershoven.be

Hoeselt, Fit & Fun !

Zondag 28 april 2013

Samen met de koploper Sabine

Goossens van het VTMprogramma

Let’s get Fit.

Een gratis toffe sportieve namiddag

tussen 14u en 17u in en rond

het sportcentrum Ter Kommen

Hoeselt. Iedereen, groot en klein

doet mee op eigen ritme en tempo

in een losse gezellige sfeer. Iedereen

kiest volledig vrij uit onderstaand

aanbod.

VTM filmt deze dag voor het programma

Let’s get Fit, in aanwezigheid

van de VTM Sportcoach

Mulamba.

Meedoen is de boodschap!

SPORTHAL

14.00-17.00

vrij badmintonnen en tafeltennissen

GEMEENSCHAPSCENTRuM

14.00-14.30:

initiatie Zumba Fitness

14.45-15.15:

initiatie Bokwa Fitness

15.30-16.00:

initiatie Dance Fitness

16.15-16.45:

initiatie Jumpy Bumpy Dance (kid’s)

ZWEMBAd

14.00-15.00

vrij zwemmen

15.00-16.00

vrij zwemmen met spelmateriaal

16.00-16.45

initiatie Aquagym

SPORT & SPEL ZONE

FINSE PISTE

14.00-17.00

vrij joggen

vrij gebruik outdoor fitness toestellen

Hoeselt, start met joggen, jij ook ?

(begeleiding: coach Brecht Bobbaers)

Sport

café@comm is geopend.

sportmateriaal, kleedkamers en

douchen zijn ter beschikking.

Niet inschrijven op voorhand.

info: sportdienst Hoeselt

089 49 16 03 • sportdienst@hoeselt.be 17


Milieu

18

Sla de Infrax energiepremies aan de haak

Investeren in energiezuinige maatregelen loont de moeite. Niet alleen verlaag je zo de last op de natuur, maar ook die

op je portemonnee.

Hieronder vind je een overzicht van de Infrax energiepremies die gelden in 2013.

Voor bestaande woningen:

Je woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten.

• Dak- of zoldervloerisolatie, na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren, vervanging enkel of dubbel glas door

HR-glas, vloer- of kelderisolatie, zonneboiler en warmtepomp.

• Condensatieketel: enkel voor beschermde klanten.

• Voor beschermde klanten worden de premiebedragen en maximumbedragen met 50 % verhoogd, met uitzondering

van de premie voor condensatieketel.

Voor nieuwbouw:

Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan minimumeisen op het gebied van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie,

ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat. Dit wordt vertaald in een energiepeil of E-peil. Voor stedenbouwkundige

aanvragen ingediend na 1 januari 2012 mag dat niet hoger zijn dan 70. In de toekomst wordt de E-peileis

trouwens nog verder verstrengd. Om iedereen aan te moedigen om nog energiezuiniger te bouwen, kent Infrax een

globale premie voor nieuwbouw toe: de E-peilpremie. De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de

bouwvergunning werd aangevraagd en het behaalde E-peil.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd.

Andere gebouwen:

Ook bedrijven, scholen en overheden kunnen rekenen op tal van premies voor rationeel energiegebruik: isolatie en

beglazing, zonneboilers, warmtepompen, relighting, projecten voortvloeiend uit energiestudies,…

Kijk voor meer info op www.infrax.be. Op deze website vind je eveneens de aanvraagformulieren voor de energiepremies

van Infrax. Heb je geen internet, bel dan de infolijn 078 35 30 20.

Wijziging subsidievoorwaarden ‘gescheiden afvoersysteem’:

Infrax staat in Hoeselt in voor het beheer, onderhoud en verbetering van de openbare riolering. Bij de aanleg van een

gescheiden systeem voor de aparte afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privé-eigendom kan je

rekenen op een subsidie van max. 400 euro. Want Infrax stimuleert graag het zinvol en zuinig omgaan met water. Voor

2013 zijn er evenwel een aantal belangrijke aanpassingen gebeurd aan de voorwaarden van deze subsidie. We zetten

ze voor u op een rij:

• bij de aanvraag van de subsidie moet voortaan een keuringsattest van privéwaterafvoer gevoegd worden. Het

attest dient opgesteld te zijn door een door Infrax erkende keurder. Een lijst van erkende keurders is te vinden

op onze website.

• beschermde klanten hebben voortaan recht op een verhoging van 20 % van het premiebedrag. De voorwaarden

hiervoor zijn gelijk aan die van de REG-subsidies.

• Naast facturen zijn nu ook kastickets geldig om de kosten van de werken aan te tonen. Om recht te hebben

op een subsidie moet je minimum één factuur of kasticket voorleggen die betrekking heeft op de uitgevoerde

werken. De subsidie is afhankelijk van de bewezen kosten.

Deze nieuwe voorwaarden gelden voor aanvragen vanaf 01/01/2013.

Voorts zijn de premies voor hemelwaterput,

infiltratievoorziening en aanleg

groendak nog steeds van kracht. Er

zijn geen wijzigingen aangebracht aan

de voorwaarden van deze premies.

de premies zijn cumuleerbaar.

Meer informatie over de voorwaarden

of de aanvraagformulieren vind

je op www.infrax.be of de Infolijn:

078 35 30 20.


Actie Straat.net van Limburg.net

Had Hoeselt pwropper asteblif!

Tijdens het weekend van 16 - 17 maart en 23 - 24 maart deden een aantal verenigingen mee bij het opruimen van

zwerfvuil langs een aantal straten.

Bij deze een dank u wel aan deze verenigingen maar ook aan ‘de peters en de meters’ van de actie ‘Had Hoeselt prwopper

asteblif!’ die het hele jaar door hun eigen straat en omgeving proper houden!!

KIPPENACTIE 2013 Limburg.Net

Ook de kleutertjes Nederwijsje werkten

rond afval

Om hun thema te starten, begonnen ze samen met juf Sharina

(stagiaire) en juf Noëlla, op 27 februari met een opruimactie op

het kerkplein. Tussen de struiken vonden ze heel wat zwerfvuil.

De kleuters waren zeer onder de indruk hoe veel afval de mensen

zomaar op de grond gooien. De rest van de week hebben

ze zelf hun afval goed gesorteerd en hergebruikt. Ze maakten

recyclage papier en knutselden met afval. Zelf bedachten ze

ook enkele tips om afval te voorkomen.

De kippenactie 2013 gaat van start op 27 april. Deze kortingsactie loopt tot en met 30 juni.

Het principe van de actie is eenvoudig. Limburg.net wil ter preventie van de organische fractie

de bevolking oproepen om kippen in te schakelen. Ter stimulering van de aanschaf van

kippen wordt er een korting gegeven van 3 euro voor de aankoop van een scharrelkip, met

een maximum van 9 euro korting voor de aankoop van 3 kippen. Net als vorig jaar wordt er

in verschillende tuincentra deze actie gehouden. In Hoeselt doet ook dit jaar tuincentrum

AVEVE Caproens, Dorpsstraat 31 mee.

Inzameling restanten en lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen

Met het mooie lenteweer nemen de buiten-activiteiten weer toe: het poetsen van terrassen, inritten en de strijd tegen

de zogenaamde ‘onkruiden’. We kunnen onze tuin inrichten op een manier dat we bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk

kunnen mijden. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen komen schadelijke stoffen in aanraking met de lucht, de

bodem en het water, maar ook voor de gebruiker houden ze bepaalde risico’s in. Kan je het gebruik van bestrijdingsmiddelen

op sommige locaties echt niet uitsluiten, denk er dan aan dat bestrijdingsmiddelen en hun verpakking horen bij

het klein gevaarlijk afval. De afvalstoffen hiervan worden dan ook ingezameld bij het KGA, het Klein Gevaarlijk Afval op

het containerpark. Op die manier worden deze afvalstoffen aangepast vervoerd en uiteindelijk verwerkt. Het merendeel

van de KGA-afvalstoffen (ca. 60%) komt zelfs in aanmerking voor recyclage dankzij deze selectieve inzameling.

Asbest- en roofinginzameling op het containerpark

Op dinsdagnamiddag 28 mei 2013 van 16 tot 19 uur wordt hechtgebonden asbest en roofing ingezameld op het

gemeentelijk containerpark. Hechtgebonden asbest vinden we vooral terug bij golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken,

vensterdorpels, …

Let op! Op deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van roofing en asbestgebonden materiaal toegelaten.

De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement).

Deze retributie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.

Milieuvriendelijk mobiel – Autoluwe schooldag 15 mei 2013

In heel Limburg zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden om iedereen te laten proeven van de voordelen van het

zich duurzaam verplaatsen. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor een dagelijkse portie gezond bewegen

en draagt bij tot een milieuvriendelijker omgeving. De fiets en de ‘benenmachine’ zijn immers de gezondste en zuiverste

vervoermiddelen. Ook de gemeente Hoeselt ondersteunt dit initiatief (zie ook op pag. 3).

Opgelet met distels!!!

De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei, zaadvorming

en uitzaaiing van schadelijke distels tegen te gaan op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk

is!!! Gelieve dan ook tijdig de nodige maatregelen te treffen!!

Voor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de plaatselijke politie!

Milieu

19


Informatief

20

De verzekering gewaarborgd wonen

Wat

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering. U kan ze als werkende

voor 10 jaar afsluiten als u een hypothecaire lening aangaat om een woning te bouwen,

te kopen of te renoveren. De verzekeringspremie wordt betaald door de Vlaamse

overheid.

Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van

drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire

lening. De tegemoetkoming wordt elke maand rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

Het bedrag is afhankelijk van

• het inkomensverlies dat u werkelijk leed,

• uw maandelijkse afbetaling,

• de duur van de periode dat u beroep doet op de verzekering.

De tegemoetkoming is nooit meer dan 600 euro per maand.

Voorwaarden

U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren. Leningen die

uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag er niet meer dan 1 jaar verstreken zijn tussen uw eerste kapitaalsopname

en de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering.

Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen,

hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking) waarvan de proefperiode

al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever

(contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige

activiteit al minstens een jaar in hoofdberoep uitoefent. Op het ogenblik van de aanvraag mag u geen arbeid verrichten

met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.

Er gelden geen inkomensgrenzen, behalve als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari

2012 werd aangevraagd. Enkel wanneer het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70, gelden

er nog inkomensgrenzen. De verzekering kan in dat geval alleen worden toegestaan wanneer het inkomen niet meer

bedraagt dan (voor aanvragen ingediend in 2013):

• 40.220 euro voor een alleenstaande

• 57.460 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste

• 57.460 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.220 euro per persoon

ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Voor meer info kan u steeds terecht op www.wonenvlaanderen.be en iedere maandag van 9.30 tot 11.30 uur op het

spreekuur van Stebo in het gemeentehuis van Hoeselt.

Infoavond ‘Zorgwonen’

‘Meer-generatie-wonen’ (= het samenwonen van grootouders, ouders en kinderen)

kwam vroeger heel vaak voor en is tegenwoordig terug aan een opmars bezig. Om

rekening te kunnen houden met de specifieke noden van het samenwonen van verschillende

generaties heeft de Vlaamse regering sinds 2009 voor een wettelijke regeling

gezorgd.

Wat we ooit beter kenden als ‘kangoeroe-wonen’ heet tegenwoordig zorgwonen. Dit is het creëren van een ondergeschikte

woongelegenheid binnen een bestaande woning om maximaal 2 oudere of hulpbehoevende personen te

huisvesten. Alle bewoners wonen dus onder hetzelfde dak maar wel, deels, onafhankelijk van elkaar.

Het grote voordeel van zorgwonen is dat beide gezinnen als een apart gezin worden

beschouwd. Ieder gezin krijgt een aparte code in het bevolkingsregister, wat

van belang is voor de financiële/fiscale kant van het samenwonen. Bij de bepaling

van verschillende uitkeringen, studiebeurzen, … wordt rekening gehouden met

zorgwonen.

Wil je meer informatie?

Kom dan naar de infoavond op woensdag 8 mei om 19 uur in lokaal 1 van

CC Ter Kommen. STEBO zal samen met het gemeentebestuur jullie vragen

beantwoorden.


Een woonkrediet vanaf 1,5%?

Mis die kans niet !

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe

aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair

begrensd inkomen voor: de aankoop van een woning of appartement; het uitvoeren van werken aan een woning

of appartement; een nieuwbouw. Een bestaande hypothecaire lening kan het Vlaams Woningfonds in uitzonderlijke

gevallen ook overnemen.

Rentevoet

De rentevoet wordt berekend in functie van het netto belastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging

van de woning. De rentevoet bedraagt minstens 1,50 % voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens

2 % voor een gezin met 1 kind ten laste. Hoe hoger het aantal kinderen, hoe lager de rentevoet. Vorig jaar bedroeg de

gemiddelde rentevoet van de Vlaams Woningfonds lening 1,80 % !

Inkomen

Het inkomen is het netto belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Het maximum toegelaten netto

belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind

voor 2 kinderen ten laste telt.

de woning

De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden.

Hoeveel kan je lenen

Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting. De lening kan nooit meer bedragen dan 95 % van de

verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement.

Meer info: www.vlaamswoningfonds.be.

Normaliter zal het Vlaams Woningfonds vanaf 1 januari 2014 ook leningen kunnen toekennen aan alleenstaanden

en gezinnen zonder kinderen.

Vragen ? ? ? ?

Als je geconfronteerd wordt met een (mogelijke) spoedige of toekomstige

sluiting van je bedrijf roept dit ongetwijfeld heel wat vragen op over je financiële

zaken, je administratie …

De problemen waarmee je geconfronteerd wordt, kunnen voor heel wat

moeilijkheden en spanningen zorgen, zowel bij jezelf, in je relatie, met je kinderen,

in je contacten met anderen.

Spreek erover en vraag tijdig hulp.

Elke werkdag van 9 tot 17 uur staan hulpverleners klaar om je te helpen of je gericht te verwijzen naar de juiste hulp.

Bel naar 011 28 88 64.

Wil je hulp in je zoektocht naar werk, neem contact op met de werkwinkel. De medewerkers informeren je graag over

werk en opleiding, ze beheren je dossier en helpen je bij het solliciteren.

Voor meer info: www.werkwinkel.be.

Je kan ook elke werkdag van 8 tot 19 uur gratis telefoneren naar de

VdAB-Servicelijn op 0800 30 700.

Gospelgroep AKKOORD zoekt sopranen die van GOSPEL houden

Zing je GRAAG, zing je GOED en zing je vanuit een BUIKGEVOEL, dan is dit misschien iets

voor jou! Kennis van notenleer en koorervaring is daarnaast een plus, maar niet noodzakelijk.

Andere stemmen zijn ook welkom trouwens.

Repetities op woensdagavond in Romershoven. Per jaar slechts 20 repetities en een 10-tal

optredens. Nieuwe reeks repetities start vanaf woensdag 17 april om 20u.

Contacteer Toon op 0495 50 01 61 of gospelakkoord@gmail.com.

Informatief

21


Collegebeslissingen

22

Ontvoogding gemeente Hoeselt

Vanaf 1 september 2013 wordt de gemeente Hoeselt ontvoogd. Concreet heeft dit tot gevolg dat de behandelingsperiode

voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen na ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring (30 dagen)

van 105 dagen naar 75 dagen zal herleid worden voor alle dossiers ingediend vanaf 1 september 2013 waarbij geen

openbaar onderzoek nodig is.

Wanneer er een openpaar onderzoek georganiseerd wordt bedraagt de termijn 105 dagen. De gemeente zal vanaf 1

september 2013 volledig autonoom stedenbouwkundige vergunningen afleveren zonder nog voor bepaalde dossiers

advies aan te vragen bij Ruimte Vlaanderen.

Voor verkavelingsvergunningen en -wijzigingen geldt eveneens een aanpassing. Er dient geen advies meer aan Ruimte

Vlaanderen te worden aangevraagd. De behandelingstermijn voor verkavelingsdossiers blijft echter dezelfde, zijnde 150

dagen na ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring (30 dagen).

Aanstelling van stagiair-brandweermannen

De gemeenteraad stelde op 28 maart twee nieuwe vrijwilligers aan bij de gemeentelijke brandweer. Mark Vranken en

Jordy Mewissen slaagden voor de selectieproeven en zullen vanaf april als stagiair het brandweerkorps versterken.

Vanaf september starten de nieuwe rekruten met een intensieve algemene opleiding tot brandweerman in de provinciale

brandweerschool. Nadien kunnen ze, na het doorlopen van een proeftijd, proeven van het echte werk en zullen

ze ingezet worden als een volwaardig lid van de brandweer bij interventies.

Herstellingswerken Sint Lambertuskerk van Alt-Hoeselt

De laatste fase van de herstellingswerken aan de kerk van Alt-Hoeselt zal binnenkort van start gaan.

Buitenwerken omvatten vooral gevelherstelling en aanpassing van de kerktoegangen. In de kerk zijn

talrijke noodzakelijke verfraaingswerken zoals verfwerken, aanpassing van geluid- en verlichtinginstallaties

en diverse herstellingen gepland.

Het monument van de gesneuvelden en de groenbeplanting rond de kerk zullen extra aandacht

krijgen.

Vernieuwen voetpad tussen gemeentehuis en parking kiosk

Omwille van de slechte toestand van de voetpaden langsheen de toegangsweg naar de ingangspoort van school IKSO

heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat de voetpaden langs weerszijde van de toegangsweg vernieuwd

zullen worden en voorzien van beklinkering en boordstenen. De werken zullen door de technische dienst in

eigen beheer uitgevoerd worden

Oplevering van de keukentoestellen

Het is bijna twee jaar geleden dat in GC Ter Kommen een nieuwe keuken geïnstalleerd werd.

De toestellen hebben ondertussen voor vele verenigingen hun nut al bewezen.

Het schepencollege ging onlangs over tot de definitieve oplevering van deze nieuwe toestellen

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Ook in 2013 kunnen Limburgse vrijwilligers beroep doen op een gratis verzekering.

Vrijwilligers zijn overal aanwezig. Ze zetten zich dag en nacht in voor anderen, voor het goede doel, kortom voor een

leefbare samenleving. Deze ontzettend belangrijke meerwaarde waar vrijwilligers voor zorgen verdient waardering en

ondersteuning.

Daarom biedt de provincie Limburg ook in 2013 in samenwerking met de lokale besturen, en met steun van de

Nationale Loterij, de gratis verzekering voor vrijwilligers aan. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de vrijwilligers

(en de leden) bij de gekende verenigingen niet. Maar ze kan ingeschakeld worden bij activiteiten waarbij men

sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers. Ook kleinere, tijdelijke organisaties en éénmalige initiatieven kunnen

er gebruik van maken. Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties komen echter niet in aanmerking.

Meer info: Cultuurdienst – Ann Somers, tel 089 41 63 58

Mail: ann.somers@hoeselt.be


Onteigening

Onteigening van 7 percelen landbouwgrond voor de aanleg van een waterbufferbekken ter hoogte van de

Tongersesteenweg en Stijn Streuvelslaan: bekomen onteigeningsmachtiging

In de gemeenteraad van 23-02-2006 werd het gemeentelijk erosiebestrijdingplan goedgekeurd waarin de omgeving

van de Tongersesteenweg en de Stijn Streuvelslaan opgenomen werd als prioritair knelpuntgebied. De aanleg van een

waterbufferbekken terplaatse moet een einde stellen aan toekomstige overstromingen van water en modder.

Vermits de gemeente Hoeselt op de geplande locatie van het waterbufferbekken geen gronden in eigendom heeft en

vermits de minnelijke aankopen moeizaam verlopen, werd in de gemeenteraad van 26-01-2012 een onteigeningsplan

definitief goedgekeurd.

Ondertussen werd een onteigeningsmachtiging bij de minister van Binnenlands Bestuur aangevraagd en bekomen op

19-03-2013. De gemeente Hoeselt zal de procedure van onteigening verder zetten zodat ze in de nabije toekomst over

de nodige gronden kan beschikken om het probleem van wateroverlast aan te pakken.

Fietsen Yves

Proefbosstraat 60

TEL. 089 24 92 44

GSM 0495 33 91 14

Yves Blokken opende onlangs aan de Proefbosstraat een nieuwe winkel:

‘Fietsen Yves’. Hier kan men terecht voor de aankoop van stadsfietsen, elektrische

fietsen, mountainbikes, kinderfietsen.

Briljanten Jubileum

Guillaume Mottart & Mathilde Huskens

27-03-1948 - 27-03-2013

Op de website www.fietsenyves.com vindt je het aanbod van fietsen. Klik op een merknaam

en bekijk het hele gamma fietsen van dit merk.

Ook voor alle herstellingen van eender welk merk ben je hier bij ‘fietsen Yves’ aan het

juiste adres.

Openingsuren:

• dinsdag en vrijdag: van 15 tot 21 uur • donderdag: van 9 tot 21 uur • zaterdag: van 9

tot 13 uur

Proficiat

aan het oudste echtpaar

van Hoeselt!

Huldigingen Pas geopend Collegebeslissingen

23


actueel

24

Van dën hiemël nwô de hel

Inhuldiging en infietsen

van de nieuwe

Kapelletjesfietsroute

op zondag 26 mei

Vertrek aan het gemeentehuis om 10.30 uur

voor het eerste gedeelte van de route

(Inschrijven vanaf 10 uur)

H. Mis in de Kluiskapel om 11.30 uur

aansluitend picknick in de spiegelzaal van de Kluis

Omstreeks 13.15 uur vervolg van de Kapelletjesroute

of… huiswaarts keren.

De picknick mag je zelf meebrengen of kan besteld

worden bij de Oxfam wereldwinkel Bilzen,

Korenstraat 24, tel. 089 61 53 00, t.e.m. 21 mei

Prijs: 6 euro / volwassenen en 4 euro / kinderen

De picknick bestaat uit:

3 broodjes (1 hesp en 2 kaas), 1 fruitsapje (keuze uit

appel-, appelsien-, tropical-, of worldshakesap),

1 sesam energiereep en 1 nougatreep.

Aan de Spiegelzaal is koffie en fruitsap ter beschikking.

Elke deelnemer krijgt een Kapelletjesfietsroute gratis.

Meer info:

Dienst voor Toerisme

tel. 089 51 03 35

Kapelletjes staan in onze contreien overal en nergens. Wanneer je erop, gaat letten, lijken ze je de weg door het

Limburgse land te wijzen.

Het belang van religie in Limburg is groot, vroeger zeker, maar tegenwoordig ook nog steeds. Overal langs de wegen

en aan/of in de huizen ingemetseld staan de zo kenmerkende kleine kapelletjes. In de berm verscholen onder een

hazelaar, en dan ineens op het Dorpsplein, als onderdeel van de dorpse alledaagsheid. Ze zijn vervaardigd in alle

kleuren en materialen en variërend van grootte. Ze vertellen uiteenlopende verhalen, maar wat ze gemeen hebben

is dat aan elke voet van de kapelletjes haast altijd verse bloemetjes liggen of een kaarsje brandt, het bewijs dat

kapelletjes niet worden vergeten.

De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep inventariseerde enkele jaren geleden de Hoeseltse kapelletjes. Zij telden

er niet minder dan 300, reden genoeg om met de fiets op verkenning te gaan naar deze kapelletjes.

De kapelletjesroute is 52 km lang en start aan de Sint-Stefanuskerk.

De route kan in 2 etappes gedaan worden.

Het eerste gedeelte is 22 km lang. Het vertrek is aan de Sint-Stefanuskerk. Vanaf de Kluis van Vrijhern fiets je terug

naar het centrum, volg dan de bordjes van de kapelletjesroute met gele bol.

Het tweede gedeelte is 30 km lang. Dit gedeelte vertrekt ook vanuit het centrum en gaat rechtstreeks naar de Kluis

van Vrijhern om daar verder aan te sluiten op het vervolg van de route. Hiervoor volg je de bordjes met groene bol.

More magazines by this user
Similar magazines