[2012] hoeselt - gemeenteberichten 248 december.indd - Hoeselt.Be

hoeselt.be

[2012] hoeselt - gemeenteberichten 248 december.indd - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

'R werd gefeest

'R werd gezongen

'R wordt gekust

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 41 • december 2012 • Nr. 248

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

2

TELEfOONNUmmERS DIENSTEN

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

GC Ter Kommen 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mAIL AAN DE GEmEENTE

Naast de persoonlijke emailadressen

van de medewerkers kan je volgende

emailadressen gebruiken om berichten

te mailen aan de diverse diensten van de

gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst@hoeselt.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

OPHALING KERSTDENNEN

Woensdag 9 januari

PAPIEROPHALING

Vrijdag 4 januari • Vrijdag 1 februari

OPHALING GROOT HUISVUIL

Woensdag 16 januari

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 27 maart

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 070 24 62 46

WACHTDIENST APOTHEKER

Algemeen oproepnummer 0900 10500

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 39969

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011 85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

SLUITINGSDAGEN

GEmEENTELIjKE DIENSTEN

Wo 2 januari

Gemeentehuis voormiddag gesloten

ma 11 februari

Carnaval

Opgelet!

ma 31 december

Containerpark en diensten Vrije Tijd

(cultuur, sport, jeugd en toerisme)

zijn de ganse dag gesloten.

Gemeentehuis en technische dienst

vanaf 12 uur gesloten.

Het zwembad is gesloten

voor jaarlijks onderhoud van

24 december t.e.m. 6 januari '13

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind februari.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór vrijdag 18 januari.

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS | gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone:

Bilzen, Schureveld 11 • T 089 36 68 00

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHN. DIENST | gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag - 16.00-19.00

woensdag - 13.00-16.00

donderdag - 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

zaterdag 09.00-12.00 -

Zitdagen

burgemeester en schepenen

na afspraak

via secretariaat

089 51 03 10

Zitdagen

voorzitter OCMW

na afspraak

via secretariaat OCMW

Tel. 089 51 88 10


IN DIT NUMMER

Burgemeester Annette Stulens,

schepenen Werner Raskin, Guy Thys,

Michel Vanroy, Steven Driesen

en OCMW-voorzitter Jos Buysmans

Het weten waard 2

Nieuwjaarswensen 3

Politie 4

Burgerlijke stand en bevolking 5

OCMW 6

Sociaal Maatschappelijk 8

Cultuur 10

wensen alle Hoeselaren

prettige eindejaarsfeesten!

Hoeselt Vrugger 13

Coverstory 14

Bibliotheek 16

Toerisme 18

Jeugd 19

Sport 20

Milieu 21

Informatief 23

Collegebeslissingen 25

Pas geopend 26

Huldigingen 27

Actueel 28

Deze uitgave van de Gemeente berichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Bilzen

© 2012 Gemeente Hoeselt

Nieuwjaarswensen

3


Politie

4

Beschikbaarheid politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Organisatie van het onthaal

• Dringende politiehulp

Voor dringende oproepen (noodsituaties) kan u 24u/24u en 7d/7d terecht op het noodnummer 101.

Het communicatie- en informatiecentrum in Hasselt stuurt dan een interventieploeg ter plaatse.

Dit is de beste manier om dringende politiehulp te krijgen. Geef hierbij alle nuttige inlichtingen: een duidelijke

omschrijving van de feiten en het volledig adres of de plaats van het gebeuren.

• Niet-dringende politiehulp

Hiervoor kan u terecht in de volgende politiekantoren:

Hoofdkantoor Bilzen (centraal onthaal)

Schureveld 11, 3740 Bilzen

Openingstijden:

- maandag tot en met vrijdag doorlopend van 07u00 – 21u00;

- zaterdag van 08u30 – 12u30 en van 13u00 – 16u30;

- zondag en feestdagen gesloten.

Wijkpost Hoeselt

Europalaan 7a, 3730 Hoeselt

Openingstijden:

- maandag van 08u00 – 12u00 en van 12u30 – 18u30;

- dinsdag – donderdag van 08u00 – 12u00 en van 12u30 – 16u30;

- vrijdag van 08u00 – 12u00;

- weekend gesloten.

Wijkpost Riemst

Maastrichterstraat 2a, 3770 Riemst

Openingstijden:

- maandag van 09u00 – 12u30 en van 13u30 – 16u30;

- dinsdag van 09u00 – 12u30;

- woensdag van 09u00 – 12u30 en van 13u30 – 16u30;

- donderdag van 09u00 – 12u30 en van 13u30 – 19u30;

- vrijdag van 09u00 – 13u00;

- weekend gesloten.

• Telefonisch onthaal

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst is rechtstreeks telefonisch bereikbaar op het nummer 089 36 68 00 wanneer het

centraal onthaal in Bilzen open is (zie hierboven). U kan hier dan terecht voor vragen over lopende dossiers en

onderzoeken, contact met de wijkagent, het maken van een afspraak, e.d.

• E-mail

U kan ons ook contacteren via de mailadressen verkeer@pzbhr.be (voor vragen en opmerkingen met betrekking

tot verkeer, incl. aanvragen voor inname openbaar domein) en politie@pzbhr.be (voor alles wat niet met verkeer

te maken heeft). Wij proberen uw probleem of uw vraag zo snel mogelijk te behandelen of verwijzen u door naar

de bevoegde instantie.

• Tip

Het is belangrijk de diensten van de 101 niet onnodig te belasten! Gebruik het nummer 101 dus enkel

wanneer u dringend politiehulp nodig heeft, bijvoorbeeld in het geval van een verkeersongeval met

gewonden of indien u het slachtoffer bent van een geweldsdelict.

Politie organiseert voor zesde keer grote quizavond

Op vrijdag 8 maart 2013 organiseert de politie voor de zesde keer een algemene quizavond in het Cultureel Centrum

de Kimpel (Eikenlaan, Bilzen) om 20 uur. Je kan weer inschrijven met groepjes van vier personen door een mailtje te

sturen naar quiz.politiebilzen@hotmail.com. Per groepje betaal je 18 euro. Snel inschrijven is de boodschap want alleen

de eerste 60 inschrijvende groepjes zijn zeker van een plaats.


Geboorten

Datum Naam dochter of zoon van

18-09-2012 Iluna WAGEMANS Dochter van Kristof en Ine Jeurissen

03-10-2012 Lena VANSIGHEN Dochter van Jurgen en Sabrina Klompers

04-10-2012 Elena VAN ALPHEN Dochter van Erich en Esther Haenen

04-10-2012 Daan PETERS Zoon van Bart en Carolien Uittebroek

10-10-2012 Minne VRANCKEN Dochter van Bart en Els Wieërs

16-10-2012 Liv LUPO Dochter van Rudi en Lisbeth Broeders

23-10-2012 Thibaut BOULOGNE Zoon van Yves en Gudrun Dammekens

24-10-2012 Robbe GAENS Zoon van Johan en Veerle Bunkens

24-10-2012 Janne GAENS Dochter van Johan en Veerle Bunkens

27-10-2012 Ymke HOEBREGS Dochter van Sven en Sandra Vanspauwen

01-11-2012 Laura CARTA Dochter van Marco en Jessie Vaelen

05-11-2012 Brent MERKEN Zoon van Frank en Zorina Paraiso

20-11-2012 Liam CLAESEN Zoon van Robby en Nathalie Cuypers

21-11-2012 Axel BOLLEN Zoon van Davy en Annick Meers

27-11-2012 Noah BEYENS Zoon van Johan en Rosevie Biesemans

28-11-2012 Damián DUPONT Zoon van Matty en Elisa del Carmen Torres Acosta

30-11-2012 Lotte SWERTS Dochter van Ramon en Natascha Holans

Huwelijken

Datum Huwelijkspartners

29-09-2012 Wim VANDEWEYER en Joke BRULMANS

18-10-2012 Lieven DANIELS en Ariana GLASS

19-10-2012 Kenneth THIJS en Anna OBUKHOVA

27-10-2012 Doryan GROENEN en Priscila VILAS-BOAS

23-11-2012 Jan BUCKINX en Sigrid THIJS

28-11-2012 Ruben KETELSLEGERS en Sara COLSON

Overlijdens

Datum Naam van de overledene

18-10-2012 Mena MOUCHAERS Herenveldstraat 13

18-10-2012 Anna CASTERMANS Groenstraat 31

19-10-2012 Eric STULENS Broekstraat 14

21-10-2012 Cerile LEDUC O.L.Vrouwstraat 18

22-10-2012 Marianne PEUKER Hernerweg 18

22-10-2012 Maike CLEUREN Rode Kruislaan 9

23-10-2012 Marie KNAEPEN Tongersesteenweg 58

23-10-2012 Catharina MOESEN Zapstraat 46

06-11-2012 Firmin VERJANS Brugge

10-11-2012 Gustaaf JORISSEN Tongersesteenweg 115

13-11-2012 Maria COLLA Rode Kruislaan 9

14-11-2012 Ernest VANBRABANT Bilzen

14-11-2012 Leon SCHABREGS Terpoortenlaan 22

14-11-2012 Arlette L’HOËST Bilzen

17-11-2012 Pierre VALKENERS Bilzen

30-11-2012 Maurits SWERTS St.-Truiden

Jubilarissen in 2013

Briljant … 65 jaar

27-03 Guillaume Mottart & Mathilde Huskens

15-05 Karel Moers & Joanna Bosch

Diamant… 60 jaar

14-02 Placido Castiglione & Teresa Castiglione

20-05 François Lenaers & Emilie Billen

30-05 Jozef Hendrickx & Joanne Swennen

30-05 Joseph Vantilt & Christina Gielen

03-06 Albert Reweghs & Elza Morias

24-06 Joseph Thijs & Gabriella Philips

27-06 Robert Merken & Marie Hex

25-07 Willem Valkeners & Maria Snellinx

25-07 Jacky Comhair & Liza Snellinx

26-08 Louis Poesmans & Paula Gilissen

16-10 Edmond Cloesen & Jozefina Driesen

16-10 Louis Billen & Josephina Steegmans

24-10 Albert Put & Josephina Slegers

Goud… 50 jaar

17-04 Winandus Moosen & Marie Neven

17-04 Hendrik Willems & Joanna Palmans

20-04 Jan Vanspauwen & Maria Lathouwers

24-04 Albert Fastre & Lambertine Vangertruyden

27-04 Jozef Geuten & Christiane Thompson

27-04 Marcel Holsteen & Joanna Meuwissen

29-04 Petrus Thijs & Nathalie Huybrechts

29-05 Herman Max & Jozefina Treunen

29-05 Willy Crommen & Louiza Goffin

30-05 Willy Vanspauwen & Maria Van Damme

18-06 Paul Berx & Gilberte Lenaers

03-07 Lucien Thijsen & Driesen-Cuypers Maggy

06-07 Willy Jamaers & Maria Broeders

10-07 Willy Loyens & Maria Thijs

10-07 Désiré Corswarem & Joanna Thoonen

10-07 Andreas Knaepen & Gilberta Crommen

11-07 Willy Bertrangs & Marie-Louise Brepoels

13-07 Joseph Voes & Lutgarde Moesen

18-07 Joseph Bielen & Germania Morias

20-07 Jozef Wolfs & Victorina Colsen

24-07 Nicolaas Delboeuf & Huguette Quarem

26-07 Ludo Vandevenne & Josephina Vossen

31-07 Eduard Gielen & Elisa Collas

02-08 André Cardoen & Godelieve Van Damme

03-08 Jacques Bosch & Monique Merken

09-08 Benjamin Hayen & Monique Vande Broek

16-08 Victor Crommen & Ghislaine Bonneu

04-09 Wilhelm Janssen & Maria Tissen

18-09 Jean Vandormael & Lutgardis Distels

03-10 Pieter Mouchaers & Gilberte Delva

22-11 Christian Vos & Vitalina Brauns

29-11 Jean Gielen & Elly Nijs

21-12 Jan Janssen & Godelieve Ballet

Burgerlijke stand en bevolking

5


OCMW

6

Echte Crème brûlée

Benodigdheden voor 4 personen

• 1 l melk

• 1 vanillestokje

• 6 eidooiers

• 100 g suiker

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200°C.

Breng de melk aan de kook met het

opengesneden vanillestokje. Klop

in een kom de eidooiers met de

suiker tot een dikke, witte massa.

Giet al kloppend de kokende melk

op de eiermassa, giet alles weer

in het pannetje en zet op het

vuur. Laat op een zacht vuurtje

al roerend binden, de massa mag

niet meer koken!

Verwijder het vanillestokje en

verdeel de crème over 6 lage,

vuurvaste schaaltjes. Zet ze in

een braadslee en giet kokend

water rond de schaaltjes, tot ze er

halverwege in staan. Bak de crème

30 minuten au bain-marie in de

voorverwarmde oven.

Laat de crème afkoelen in

de koelkast tot hij volledig

opgesteven is. Bestrooi met suiker

en gebruik een gasbrandertje om

de bovenkant te karamelliseren.

Smakelijk!

• • • • •

Recepten bezorgen aan Michelle Fastré

(Europalaan 1, 3730 Hoeselt of michelle.

fastre@ocmwhoeselt.be).

Elk ingediend recept dat wordt

geselecteerd, geeft recht op ontvangst van

een fles witte wijn.

ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM

Nieuwjaarsfestijn in het Dienstencentrum

Donderdag 24 januari vanaf 11.30 uur, Monet

zaal Dienstencentrum

We nodigen iedereen van harte uit op het

‘Nieuwjaarsfestijn 2013’ en brengen een

toost uit op het nieuwe werkjaar van het

Dienstencentrum. Na de aperitief kunnen

bezoekers genieten van de traditionele Nieuwjaarsmenu nl. ‘spek met eieren

en brood’.

Deelname: 3 euro

Voor personen met verplaatsingsproblemen kan het OCMW-busje gereserveerd

worden. Inschrijven via het OCMW-Dienstencentrum: Tel. 089 51 88 10.

Thema-activiteit in teken van de ‘Vlaamse Gedichtendag’:

Poëzie & muziek

Donderdag 31 januari om 14 uur, Monet zaal Dienstencentrum

Begeleiding: vrijwilligers Dienstencentrum

Inschrijven via het OCMW-Dienstencentrum: Tel. 089 51 88 10.

Senioren Carnavalbal

i.s.m. 6de leerjaar GVB Beukenlaan

Donderdag 7 februari van 13.30 tot 17 uur

GC Ter Kommen

Voor alle senioren, vrienden en familie die

houden van Carnaval vieren! Trek een originele

carnavals-outfit aan en zet je feestneus op! Kom je als groep, kies dan een

plezant carnavalsthema.

DJ ‘Gerry’ zorgt voor vrolijke feestmuziek en samen maken we ambiance! Dit

jaar zijn ook de leerlingen van het 6de jaar van GVB Beukenlaan van de partij.

Zij zullen onze bezoekers weer aangenaam verrassen met hun carnaval parade!

Traditiegetrouw verkiezen we een nieuwe ‘Prins en Prinses Carnaval 2013’!

We voorzien natuurlijk ook een gezellige koffiepauze met vlaai.

Bijdrage: 3 euro (koffie & vlaai incl.)

DUS: WAAR IS DA fEESjE? HIER IN HOESELT NATUURLIjK!

Voor personen met verplaatsingsproblemen kan het OCMW-busje gereserveerd

worden. Inschrijven via het OCMW-secretariaat: Tel. 089 51 88 10.

Zaalversiering ‘CUPIDO’

Vrijdag 8 februari & Maandag 11 februari telkens van 10 tot 12 uur, Monet

zaal Dienstencentrum

Wie komt er helpen aan de zaalversiering ter gelegenheid van Valentijn? We

willen het Dienstencentrum sfeervol inrichten! Het accent ligt op ‘vriendschap,

liefde en ontmoeting’!

Voor alle helpers voorzien we gratis consumpties.

Inschrijven via het OCMW-secretariaat: Tel. 089 51 88 10.

Valentijndiner in het Dienstencentrum

Dinsdag 12 februari vanaf 11.30 uur, Monet zaal

Het Valentijndiner wordt stilaan een traditie in het Dienstencentrum! Het

vrijwilligersteam slaagt er telkens in om een heerlijk diner samen te stellen en

de bezoekers te verwennen!

Dit jaar voorzien we aansluitend op de Valentijndiner een ludieke sketch ‘Op

zoek naar een lief’.

Deelname: 4 euro (zonder drank).

Inschrijven via het OCMW-secretariaat: Tel. 089 51 88 10.


Yoga overdag - Nieuwe reeks!

Lekker ontspannen en tot rust komen en dit binnen een gezellige groepssfeer! De oefeningen

zijn gericht op ademhaling, lichaamshouding, concentratie en meditatie. Wilt u

graag kennis maken met deze boeiende cursus? Kom dan zeker meedoen! TIP: Gelieve

losse sportkledij te dragen. Matjes zijn aanwezig in de spiegelzaal.

• Woensdag 9, 16 , 23 en 30 januari

• Woensdag 6, 20 en 27 februari

• Woensdag 6, 13, 20 en 27 maart

Telkens van 9.30 uur tot 11 uur, in de spiegelzaal van Sportcentrum Ter Kommen

Begeleiding: Mevr. Martine Duelen

Deelname: 40 euro voor 11 lessen (of 5 euro per les)

Inschrijven & betalen via:

OCMW-Dienstencentrum, Europalaan 1, Hoeselt: Tel. 089 51 88 10 (secretariaat)

OF betaling op de eerste les; gelieve dan iets vroeger aanwezig te zijn in de spiegelzaal!

Zumba Gold (voor 55-plussers) - Nieuwe promotiereeks!

• Vrijdag 11,18 en 25 januari

• Vrijdag 01, 08 en 22 februari

• Vrijdag 01, 08, 15, 22 en 29 maart

Telkens van 14 tot 15 uur, in de spiegelzaal van Sportcentrum Ter Kommen

Begeleiding: lesgever Vlabus Limburg

Deelname: 22 euro voor 11 lessen (te betalen op de eerste lesdag)

(nieuwe deelnemers krijgen steeds een gratis proefles)

Inschrijven via Sportdienst Hoeselt Tel. 089 49 16 03 of het OCMW-Dienstencentrum: Tel. 089 51 88 10

Organisatie: Sportdienst Hoeselt i.s.m. OCMW-Dienstencentrum & Seniorenadviesraad

Senioren blikken terug op een geslaagde feestnamiddag ‘De Tijd van Toen’!

Op dinsdag 20 november beleefden 120 senioren opnieuw de sfeer van de jaren ‘50/’60. Het OCMW-Dienstencentrum

organiseerde i.s.m. de Seniorenadviesraad een gezellige feestnamiddag ter gelegenheid van de Vlaamse Ouderenweek!

Het vrijwilligersteam van het Dienstencentrum stond zoals steeds paraat, ditmaal uitgedost in feestkledij ‘uit de oude

doos’. DJ Gerry draaide muziek van vroegere jaren en zorgde voor ambiance op de dansvloer. Tegen koffietijd werden

onze bezoekers verwend met feestelijke sandwiches. Nadien was het lachen geblazen met de ludieke sketch ‘Frans &

Marieke’. Het leven als pasgetrouwd koppeltje stond in schril contrast met de voorbereiding op hun ’30ste jubileum’!

De sfeer in GC Ter Kommen zat er duidelijk in! De feestvierders waren alvast onder de indruk van de enthousiaste inzet

van het vrijwilligersteam van het Dienstencentrum!

OCMW

7


Sociaal Maatschappelijk

8

Ziekenzorg Hoeselt huldigt

verdienstelijke medewerkers

Op de jaarlijkse bijeenkomst van al de ziekenzorgmedewerkers

werd er niet alleen gezellig gefeest bij het einde van het

werkjaar, maar werden ook de verdienstelijkste leden gevierd.

Willy Loyens en Alice Lemoine kregen een mooie oorkonde

en een fruitkorf voor hun 30 jaar inzet voor ziekenzorg

Hoeselt. Zuster Machteld werd in de bloementjes gezet als

dank voor haar hulp bij de ziekenzorgactiviteiten en voor

haar gouden kloosterjubileum. Tijdens deze samenkomst

werd er ook een lekker etentje opgediend en kon men genieten

van een fijne en gezellige avond.

Dit alles als dank voor al het vrijwilligerswerk gedurende

gans het jaar.

Bezoek uit Congo en Indonesië op het missiefeest

Naar jaarlijkse traditie had er tijdens het weekend van 10 en 11 november weer een Missiefeest plaats in het G.C. Ter

Kommen. Bezoekers konden er niet enkel een hapje eten of wat drinken, maar konden ook aan verschillende standen

mooie geschenken kopen, zoals juwelen, babypakketjes, en wenskaarten. De schitterende bloemstukken gingen weer

heel snel weg en ook de stand met zelfgemaakte producten, zoals wafels, siroop, appelsap kende veel succes.

Willy Loyens, organisator van dit 2-daags missiefeest was erg verheugd om

het bezoek van de Hoeseltse missionaris Marcel Somers en de Congolese

priester Pierrot Yamba-Yamba. Destijds heeft de missiewerking van Hoeselt

financieel bijgedragen aan de middelbare schoolopleiding van de jonge

Pierrot.

Willy Loyens was heel erg verrast toen hij kort geleden vernam dat Pierrot

ondertussen priester was geworden en nu in Louvain-La-Neuve aan de

universiteit doctoreert en nodigde hem uit om de missietentoonstelling te

bezoeken.

Op de foto: Willy Loyens, Priester Pierrot Yamba-Yamba en de Hoeseltse missionaris

Marcel Somers

Daarnaast kreeg de missietentoonstelling ook bezoek van Ime (Henriette Imelda)

uit Indonesië. Ime bracht samen met Hanne Eerdekens van 11.11.11. Limburg een

bezoekje aan de 11.11.11. stand op het missiefeest. Ime is in Indonesië actief in

een van de partnerorganisaties IESR rond energie en klimaat en was tijdelijk in

Limburg om de campagne te ondersteunen

Damiaanbouwkampen: Een geschenk voor het leven

BOUWKAMPEN van DAMIAANACTIE in Bangladesh, India, Congo of Centraal-Amerika, dat betekent:

• een beetje meer welzijn brengen bij mensen die getroffen zijn door lepra of tuberculose, armoedeziektes bij uitstek

• een stuk van je vrije tijd en energie geven, in groepsverband, in het kader van een gezamenlijk project

• de lokale cultuur en de plaatselijke leefgewoonten ontdekken en respecteren

• zichzelf verwennen met diverse ontmoetingen en mèèr krijgen dan geven…

Je helpt mee aan de bouw of de renovatie van een gezondheidscentrum,

een lepradorpje of een andere gezondheidsvoorziening. Dit

solidair meewerken vereist geen bouwervaring. Dergelijke reis duurt

vier weken (soms drie), waarin vooral gewerkt wordt, samen met en

onder begeleiding van de plaatselijke arbeiders. In de programma’s

is tijd voorzien voor de ontdekking van het land. Vertrekdata zijn

voorzien in de zomermaanden, tussen juni en augustus.

Meer info in woord en beeld: www.damiaanactie.be/bouwkampen.

VOORSTELLING VAN DE PROjECTEN OP DE INfODAG VAN 19 jANUARI 2013 IN mECHELEN. Inschrijven bij

Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede – tel. 09 383 55 63 en 0494 70 72 63 – m.lootens@skynet.be.


Campagneweekend van

Damiaanactie op 25, 26 en 27

januari 2013

Damiaanactie organiseert ook dit jaar weer

haar campagne op 25, 26 en 27 januari 2013. Ze

wil aan de Belgische bevolking vragen om een

reuzendaad te stellen door een pakje stiften te

kopen (6 euro voor een pakje van vier) of door

een gift te doen (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal

aftrekbaar) op het rekeningnummer 000-

0000075-75 (BE05 0000 0000 7575). Want 40

euro volstaat om een mensenleven te redden.

Door Damiaanactie te steunen zullen de 1200

medewerkers die in de projectlanden werken

reuzenstappen kunnen blijven zetten tegen armoedeziektes zoals lepra en

tuberculose.

Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

Kunst tegen kanker zoekt beeldende kunstenaars

In september werd het officiële startschot gegeven van de actie ‘KUNST

TEGEN KANKER’ in kasteel d’Ursel te Hingene, in aanwezigheid van Prof

Em J.J. CASSIMAN, voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Er wordt

een oproep gedaan aan alle beeldende kunstenaars in Vlaanderen om een

werk te schenken voor het goede doel, welke volgend jaar worden geveild en

waarvan de opbrengsten integraal gaan naar Kom op tegen Kanker.

Zowel schilders, beeldende kunstenaars als fotografen kunnen dus meedoen.

Al wat nodig is, is een mail te sturen naar inge.faes@kunsttegenkanker.be.

Vanaf dan krijgt men de informatie toegezonden. De werken dienen te worden

ingeleverd voor 15 maart 2013. Het praktisch verloop wordt via mail

aan de deelnemers gecommuniceerd.

Op 25 en 26 mei 2013 zullen alle werken worden geveild. De opbrengst gaat

integraal naar Kom op tegen Kanker. Deelnemers worden opgenomen op de

website www.kunsttegenkanker.be. U kan de actie ook volgen op facebook

‘Kunst tegen Kanker’.

MeerMobiel - Iedereen op weg

Een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een

beperking of ouderen

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze

maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap,

ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te

verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale

informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer

in Vlaanderen.

ENTER, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, pakt daarom uit

met het informatieplatform meermobiel . Een nieuwe website en een infolijn

maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker.

Via een zoekmodule kan je zoeken in een databank met vervoeraanbieders

van toegankelijk en aangepast vervoer. De inforubrieken van de website

geven heel wat praktische informatie over het aanbod, kortingen, tegemoetkomingen

en andere nuttige weetjes, zowel op vlak van openbaar vervoer als

van het deur-deurvervoer. Je kan ook per telefoon bij MeerMobiel terecht

voor meer informatie.

www.meermobiel.be • info@meermobiel.be • Infolijn: 011 26 50 30.

Klimaat-enquête

Tijdens het missiefeest hield de

GROS bij de bezoekers een kleine

enquête. 11.11.11. voerde dit jaar

campagne met de slogan “De klimaatverandering

is dodelijk voor

het Zuiden”. 11.11.11. vraagt niet

enkel financiële steun voor organisaties

in het Zuiden; tevens proberen

zij de Vlamingen er ook bewust

van te maken dat wij zelf ook onze

CO 2 -uitstoot moeten reduceren.

In de kleine klimaat-enquête polst

de GROS naar wat de Hoeselaar al

doet voor een beter klimaat. De

volgende 5 vragen werden aan 70

bezoekers gesteld:

1. Ik verspil geen papier: print niet

onnodig uit of gebruik beide zijden

van het blad: 6 op 10 deelnemers

antwoorden hierop met ja.

2. Ik ga met de bus of de trein

op vakantie i.p.v. met de auto

of het vliegtuig: vliegtuigen en

auto’s zijn verantwoordelijk voor

een groot deel van de CO 2 -

uitstoot, maar slechts 3 op de 10

deelnemers gaat met de bus of

trein op vakantie.

3. Ik drink kraantjeswater: 5 op 10

Hoeselaren drinken ondertussen

kraantjeswater

4. Ik zet elektrische apparaten

helemaal uit: bijna 6 op 10 deelnemers

let erop dat zij dat ’s

avonds alle elektrische helemaal

uitzet.

5. Ik eet duurzaam geteelde

groenten: uit eigen tuin of

bio- en seizoensgroenten- of

bestel mijn groenten bij hartenboer-voedselteam:

meer dan de

helft van de bezoekers kon hier ja

op antwoorden want velen hebben

nog een eigen groentetuin,

maar voor hen die daarvoor niet

de plaats en of de tijd hebben, is

er een duurzaam alternatief: Het

hartenboer-voedselteam. Ook

Hoeselt heeft een eigen voedselteam

dat we als GROS ondersteunen.

De GROS wil meewerken om van

Hoeselt een klimaatvriendelijke

gemeente te maken. Vind je dit

zelf ook belangrijk en heb je hierover

ideeën meldt je dan aan bij

Marleen Janssen (marleen.janssen@

hoeselt.be) of de milieudienst.

Sociaal Maatschappelijk

9


Cultuur

10

INfO GC Ter Kommen:

Europalaan 2, 3730 Hoeselt

T 089 41 63 58

E gcterkommen@hoeselt.be

I www.terkommen.be

Activiteitenkalender

G.C. Ter Kommen Grote Zaal

januari

Wo 02 Promotieles Bokwa fitness

Sportdienst

Za 05 Nieuwjaarsconcert

Kon. Harmonie St. Cecilia

Wo 09 Dorpsrestaurant

Do 10 Ledenbijeenkomst OKRA

met nieuwjaarsreceptie

Vr 11 Nieuwjaarsreceptie WC Vitales

Zo 13 Eetdag KVG

Di 15 Nieuwjaarsreceptie NEOS

Wo 16 Kinderfilm: Patatje Oorlog

Org. GC Ter Kommen

Do 17 Seniorennamiddag

Burgemeester

Vr 18 Nieuwjaarsreceptie

Gezinsbond Gewest

Za 19 Code - The Scene

Org. GC Ter Kommen

Zo 20 Eetdag Missiewerkkring

Di 22 Info-avond MEGA-project

OCMW

Wo 23 Dorpsrestaurant

Vr 25 Huldiging

Verdienstelijken 2012

Za 26 Voorberreiding Ruilbeurs

Hoeseltse Treinclub

Zo 27 Ruilbeurs Modeltreinen

Hoeseltse Treinclub

Do 31 Hitstory 4 • Popkoor Horlecante

februari

Vr 01 Hitstory 4 • Popkoor Horlecante

Za 02 Hitstory 4 • Popkoor Horlecante

Zo 03 Eetdag TTC Tamara

Wo 06 Kinderfilm: De Krekel/Tijgertje

en andere dieren

Org. GC Ter Kommen

Do 07 Seniorencarnaval DC

Vr 08 Kienen Oudervereniging GVB

Romershoven

Za 09 De Blauwe Quiz – Jong VLD

Di 12 Carnavalsfuif ZVC Hoeselt

Vr 15 Toneel: Will en Tuur

Hoeselts Toneelgezelschap

Za 16 Toneel: Will en Tuur

Hoeselts Toneelgezelschap

Zo 17 Eetdag KSV

Wo 20 Dorpsrestaurant

Do 21 Ledenbijeenkomst OKRA

Vr 22 Toneel: Will en Tuur

Hoeselts Toneelgezelschap

Za 23 Toneel: Will en Tuur

Hoeselts Toneelgezelschap

Zo 24 Hibernatreffen MC Hoeselt

Wo 27 Herdenkingstocht Louis Guffens

WC Vitales

Do 28 Prinsesje en de beer

Amaryllis Temmermann

Openingsuren: ma 13.30 – 16.30 u

di 13.30 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13.30 – 18.00 u

vr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

Eigen programmering GC Ter Kommen

Kinderfilm: Patatje Oorlog

Woensdag 16 januari 2013 om 14 uur

Patatje Oorlog is een coole film voor het hele

gezin, met Johnny de Mol, Rifka Lodeizen,

Ruben van der Meer en natuurlijk de jonge

hoofdrolspeelster Pippa Allen. Patatje Oorlog

gaat over de 9-jarige fantasierijke Kiek. Kiek houdt van skaten, dieren en ze

is gek op haar vader. Maar haar vader moet een tijdje weg om als dokter te

werken in een oorlogsgebied. Om de kans kleiner te maken dat hem iets

overkomt, wringt ze zich in de vreemdste bochten. Kiek haar gedachten en

fantasieën worden in grappige animaties verbeeld.

Een bijzondere en unieke familiefilm!

Ned. gesproken speelfilm (Nl 2011) - aanbevolen leeftijd: vanaf 7 jaar

Toegangsprijs: 2 euro.

Concert: Code - The Scene

Zaterdag 19 januari 2013 om 20.15 uur

Thé Lau brengt met The Scene liederen over

het leven. Vlijmscherpe, herkenbare teksten

en een stuwend ritme dat voor hen kenmerkend

is. Alleen de groten der aarde kunnen

deze twee disciplines verenigen.

Het oefenkot van The Scene werd tijdelijk

omgebouwd tot studio. Met groot enthousiasme zag – tussen snoerenspaghetti,

dempschotten, lege flessen en lopend buffet – de vijftiende Scene-cd

‘CODE’ het licht.

Er zal veel van het nieuwe album worden gespeeld, maar uiteraard ook de

oude hits. Meebrullen met Blauw, Iedereen is van de Wereld, Rigoureus,

Zuster, Samen etc.

The Scene, terug van nooit echt weg geweest, sterker en authentieker dan

ooit te voren!

Thé Lau: zang, gitaar

Emilie Blom van Assendelft: bas

Otto Cooymans: toetsen

Jeroen Booy: drums

Alan McLachlan: gitaar

www.thescene.nu

Tickets: 19 euro, 17 euro (reducties)

Kinderfilm: De Krekel/ Tijgertje en andere dieren

Woensdag 15 februari 2013 om 14 uur

De Krekel

De Krekel vertelt in zeven korte verhalen het

wel en wee van een krekel en zijn magische

viool. Oog in oog met een spin of een kip,

opgesloten in de klankjkast van een cello

of kuchend in de vuile uitlaatgassen van de

tractor van de egel … voor elk probleem vindt Krekel een oplossing, met hulp

van zijn charmante vioolmuziek.

Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar


Tijgertje en andere dieren

In vier leuke verhaaltjes spelen biggetjes, een

tijger en andere dieren de hoofdrol. De bever is

zijn tanden kwijt, een familie varkens maakt er

een zootje van, de jagers krijgen geen enkel dier

te pakken en een circustijger bevindt zich plots

midden in een dorpje. Met veel glans redden

de dieren zich uit alle situaties. Soms met een

vleugje ernst, maar meestal heel grappig!

Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Toegangsprijs: 2 euro.

Het Hoeselts Toneelgezelschap speelt

Will en Tuur

Vr 15, za 16, vr 22 en za 23 februari 2013 om 20 uur

Een dolle, explosieve komedie voor alle liefhebbers van de

ontspannende lach. Tekst en regie: Dave Bikkems.

Willie (Will voor de vrienden) is een ‘Vlaamsche zanger’

en een hevige fan van Will Tura. Enfin,... dat denkt hij toch.

Arthur (Tuur voor de vrienden) en Johny (Joe voor de vrienden)

zijn gewiekste oplichters. Enfin,... dat denken ze toch.

Als Will op een dag ‘belangrijk’ bezoek verwacht, stuurt zijn vriend Tuur dit

danig in de war. Zelfs als Esmée van 't Oo-Cee-eM-Wee onverwacht aanbelt,

zelfs als een superfan van Will hun appartement belegert en er steeds meer

problemen opduiken, zelfs dan vinden ze wel een oplossing.

Enfin,... dat denken ze toch.

Met: Pedro Tielens, Sander Beusen, Geroen Rubens, Liesbeth Grootaers, Joke

Hellemans en Kim Jorissen.

Tickets: 9 euro, 7 euro (-16-j.).

Plessers-Huls – 089 41 40 10 of www.HTGhoeselt.be

Straffe Toeren ‘Njoddër’

Van augustus 2013 tot augustus 2014 is Njoddër

het gastdorp voor het Straffe Toeren project van de

Cultuurdienst Hoeselt. We zijn nu reeds twee vergaderingen

verder en we zijn in de goede richting om ervoor te zorgen dat

Njoddër in het volgende Straffe Toeren jaar op zijn grondvesten zal daveren.

Ons team bestaat uit 13 zeer gemotiveerde mensen die hun best doen om

alles te organiseren en om alles in goede banen te leiden. Op de bijgevoegde

foto kan je zien wie er in het straf bestuur zetelt

Het is nu echter nog te vroeg om al in detail te treden over de activiteiten

die we in gedachten hebben. Binnenkort zal onze website www.njodder.be

online zijn waar je op de voet kan volgen wat er staat te gebeuren. Om toch

al een tipje van de sluier te lichten raden wij u aan om het weekend na 15

augustus (Neder Kermis) al zeker vrij te houden voor ons startweekend.

Tot snel,

Het Straffe Toeren-team.

Femma Hoeselt-Centrum

januari

Ma 14 Culinair: ‘O Bistro

Eenvoudig feestelijk’ les 1

Do 24 Kleding: ‘Allemaal rokjes

à la Mme Zsazsa’ les 1

Wo 30 Kleding: ‘Allemaal rokjes

à la Mme Zsazsa’ les 2

februari

Wo 13 Kleding: ‘Allemaal rokjes

à la Mme Zsazsa’ les 3

Di 19 Culinair: ‘O Bistro

Eenvoudig feestelijk’ les 2

Wo 27 Crea: ‘Juwelen uit papier’

meer info:

Femma Hoeselt-Centrum:

www.kav.be/Hoeselt-Centrum

Rita Wouters, 089 51 19 31

Annie Buysmans, 089 51 16 58

Femma Hoeselt-O.L.Vrouw

januari

Ma 14 Wandelen

Vr 18 Nieuwjaarsreceptie

Ma 20 Wandelen

Di 29 Breiplezier

februari

Vr 01 Cursus: Fitmix (1)

Ma 04 Gourmetburgers

Di 05 Leesplezier

Vr 08 Cursus: Fitmix (2)

Ma 11 Wandelen

Vr 15 Cursus: Fitmix (3)

Ma 25 Wandelen

meer info:

Femma Hoeselt-O.L.Vrouw:

Liliane Teurlinckx, 089 41 69 52

Simone Wouters, 089 41 35 29

januari

Ma 21 Nieuwjaarsdrink

februari

Wo 06 Achter de schermen van het

Virga Jesse Ziekenhuis

Di 19 ‘Koffers uit Congo’,

een markant verhaal uit Zaïre

meer info:

Valentine Noblesse, GSM 0477 55 36 93

Viviane Degrève, GSM 0486 02 44 66

Cultuur

11


Cultuur

12

januari

Di 08 Oefennamiddag Okra-dansen

Alt Hoeselt

Do10 Nieuwjaarsreceptie

GC Ter Kommen • 14 uur

Di15 Kijk en infodag “Crea”

Rooierheide Diepenbeek

februari

Do 21 Ledenbijeenkomst

GC Ter Kommen • 14 uur

Di 26 Provinciale winterwandeldagen

in het Zoniënwoud

Do 28 Provinciale winterwandeldagen

in het Zoniënwoud

Sportprogramma

Joggen: Elke maandag, woensdag en

vrijdag om 9.30 uur

Wandelen: Elke donderdag om 13.30 uur

Dansen: Elke dinsdag om 16 uur.

meer info:

Josette Swerts, tel. 089 51 43 61

M-Th Vanderslagmolen, tel. 089 51 46 48

januari

Do 03 Wandelen met Sylvia

Di 15 Nieuwjaarsontmoeting

GC Ter Kommen

februari

Do 07 Wandelen met Sylvia

Do 21 Natuurhulpcentrum Opglabbeek

en nabij gelegen Bree

Ma 25 Opera in de cinema:

RIGOLETTI - Verdi

Kinepolis Hasselt

meer info:

Renè Maene, tel. 089 41 23 35 / 0494 50 44 00

De cultuurdienst

is gesloten op

ma 11 februari 2013

(carnaval)

VORMINGSACTIVITEITEN

ISM VORMINGPLUS LIMBURG

Creatief met chocolade

In deze workshop leer je

• chocolade temperen

(chocolade op temperatuur brengen om te verwerken)

• 3 soorten truffels maken

• schrijven en tekenen met chocolade

• een chocoladen schaaltje maken.

Voor lekkerbekken en zoetekauwen!

Datum: dinsdag 05 februari 2013 - 19.30 tot 22.30 uur

max. aantal deelnemers: 16

Prijs: 15 euro standaardtarief, 12 euro minimumtarief

Plaats: Leskeuken IKSO, Dorpsstraat 56 - Hoeselt

Begeleiding: Wendy Roux, ambachtelijk chocolatier

Porto & Sherry

Tijdens deze avond proeven we porto en sherry. We leren de verschillen

tussen enkele porto- en sherrytypes en ontdekken welke porto of sherry

geschikt is in combinatie met specifieke gerechten.

Datum: dinsdag 05 februari 2013 - 19.30 tot 22.30 uur

max. aantal deelnemers: 12

Prijs: 19 euro standaardtarief, 15 euro minimumtarief

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Marc Van Seghbroeck

Toneelkriebels – Vervolgcursus

Omwille van het succes van vorig jaar wordt deze workshopreeks vervolgd,

maar ook nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven.

Voel je het kriebelen als je aan een podium denkt? Droomde je er altijd al van

om toneel te spelen of wil je het gewoon eens proberen? Dan is deze cursus

een aanrader! Je maakt kennis met de acteur of actrice in jezelf.

Voorkennis is niet vereist. We vertrekken vanuit onszelf en ontdekken

allerhande basisvaardigheden die er nodig zijn om te kunnen acteren. We

werken aan ons lichaamsbewustzijn, verkennen onze stemcapaciteiten en

wakkeren onze fantasie aan.

Vervolgens wordt er via leuke spelletjes en opdrachten geproefd van

expressie, personage- en rolinleving, samenspel, overacting, tekstanalyse,

improviseren en zelf een scène opbouwen.

Data: donderdagen 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart '13

van 19.30 tot 22.30 uur.

max. aantal deelnemers: 12

Prijs: 45 euro standaardtarief, 25 euro minimumtarief

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Annick Thijs


De Hoeseltse Geschiedkundige Kring heeft weer een interessante foto toegeveogd op hun website www.hoeselt.vrugger.be.

Wie geen internet heeft kan terecht in de bib tijdens de openingsuren.

Schooljaar 1950-1951 - De klas van broeder Firmin

Broeder Firmin was niet alleen de Overste van de broeders Maristen, hij was ook de meester van de hoogste klas, met

andere woorden van de vierde graadsklas, of van het 7de en 8ste leerjaar.

Omdat er leerplicht bestond tot de leeftijd van 14 jaar bood het lager onderwijs een vierde graad aan, zodat in principe

iedereen in eigen dorp of gemeente aan die leerplicht kon voldoen. In de naoorlogse jaren stuurden hoe langer hoe

meer ouders hun kinderen na het zesde leerjaar naar een middelbare school. Nochtans bleef er, zoals te zien op deze

klasfoto, nog een behoorlijk aantal jongens 'thuis'. Sommigen van hen studeerden inderdaad 'af' als 14-jarigen, maar

vele anderen 'deden' het 7de jaar als voorbereiding op een geslaagde start in een college, een seminarie (!) of in een

technische school.

Wie is wie? (van onder naar boven, rij na rij, van links naar rechts...)

1 Armand Peters 9 Jean Daenen

2 Sim Hayen 10 Gustaaf Doomen

3 Nol Moors 11 Rob Schoefs

4 Tonny Jacobs 12 Raymond Dops

5 Georges Vanderhenst 13 Jan Driesen

6 Georges Moresi 14 Romain Vandormael

7 Julien Bas 15 Louis Thewissen

8 Leon Mouchaers 16 Jean Vangronsvelt

Hoeselt Vrugger

13


Coverstory

14

Na 14 dagen door Hoeselt

te hebben rondgetoerd

met de motorloze Alt

Knaltmobiel werd heel

feestelijk en met heimwee van de Altenaren, de Straffe

Toerenvlag overgedragen. Op de weide van boer JP Steegmans

werd dus daar op 25 augustus met het eerste evenement 'R

wordt gefeest: country & western’ gestart. Die dag kleurde

de fuchsia vlaggen doorheen het ganse dorp. Er was veel vrees

voor het weer, maar om 14 uur klaarde de hemel op en werd

het een zonnige dag. Na de vele voorbereidingen, konden we

besluiten dat dit een succesvol evenement was.

Romershoven staat '

'R' wordt gefeest, ge

In 2011 werd vanuit de gemeente een warme oproep gedaan naar medewerkers

voor het straffe dorp Romershoven. Als vierde in rij van dorpen, die ons vooraf

gingen, leek ons dat een hele klus. Na enkele moeizame bijeenkomsten bleef een

harde kern van 9 bestuursleden over die zich gedurende een jaar wilden inzetten

voor ons dorp. Dat blijkt tot nu toe goed te lukken..

Zo kreeg de organisatie een 1500 mensen op de been. Iedereen kon er zijn gading wel vinden in een echt cowboydorp

met een rodeostier, huifkartochten, country-line-dance en veel meer. Ook de

hongerigen konden lekker smullen van het speenvarken, de barbecue, chili con

carne, popcorn, suikerspin…. Voor de dorstige was er een whiskeybar, Toëtêlèr

en enkele Mexicaanse biertjes. Aan de Rommelaren werd gevraagd om zich

te engageren tot vrijwilliger en dit werd heel goed opgevolgd, waarvoor dank.

Kortom, er was weer leven in Romershoven.

Dadelijk na ons eerste evenement werd er al stevig vergaderd over het volgende

doel nl.: ‘R wordt gezongen. De lokale gospelgroep ‘Akkoord’ - onder


R'

zongen, …

leiding van Toon Ketelslegers - zou tijdens een

straf weekend in de kerk van Romershoven een

concert geven. Op 17 en 18 november was het

dan zo ver. De 2 concertdagen waren in een

mum van tijd uitverkocht. Tijdens het optreden

konden de mensen genieten van een bende

enthousiaste zangers en muzikanten die muziek

brachten waar je niet stil bij kon zitten. Ook had

de organisatie twee verrassingsacts voorzien, nl.

een Romershovens kinderkoor en een doedelzakspeler.

Beiden zorgden voor een kippenvelmoment

bij het publiek waarbij zelfs enkele traantjes

werden weggepinkt. Achteraf konden de mensen

nog even nagenieten op de afterdrink met een

glaasje cava of Jägermeister. Weerom een voltreffer.

Nu het nieuwe jaar begonnen is, gaat het Straffe

Toerenteam Romershoven samen met enkele

vrijwilligers de gemeentelijke nieuwjaarsdrink verzorgen.

Op zondag 6 januari 2013 van 11 uur tot

13 uur kunnen alle inwoners van Hoeselt een

toost komen uitbrengen op het nieuwe jaar aan

de Pastorij (tegenover de kerk). Bovendien zijn er

warme dranken en lekkere hapjes te verkrijgen. Na

13 uur wagen we ons misschien aan een dansje op

de tonen van Dirk’s Music en genieten we aan de

jeneverbar.

Later in 2013 hebben we nog 2 evenementen

die in datum nog niet helemaal vaststaan. Het

zal moeilijk worden om het vorige te overtreffen,

maar met zo een straf bestuur gaat dat

zeker lukken. Er kan onverwacht nog een evenement

opduiken, maar dat zal elke Rommelaar en

Hoeselaar op tijd weten.

Ik wil iedereen van het bestuur een dikke proficiat wensen voor de inzet die er tot nu toe was. We groeiden van evenement

tot evenement meer en meer naar elkaar toe.

Bedankt Guy, Evelyn, Christianne, Ilse, Josée, Geert, Philippe en Xavier.

Ook een dankwoord naar Yves Voncken, die ons bijstaat in raad en

daad. Verder bedank ik alle vrijwilligers die reeds meewerkten en de

mensen die nog gaan meewerken. Ten slotte het voltallige gemeentebestuur

die dit alles tot stand lieten komen.

Volgende afspraak:

zondag 6 januari 2013 aan de Pastorij vanaf 11.00 uur.

Voorzitter

Linda Schoefs

Coverstory

15


Bibliotheek

16

Onze nieuwe publieksvriendelijke zoekomgeving is online

Vanaf 3 december lanceerde bib Hoeselt samen met andere bibliotheken het nieuwe online

Limburgse bibliotheekportaal.

Het bibliotheekportaal is de nieuwe zoekmachine waarmee je niet alleen kan zoeken in de fysieke en

digitale collecties van onze gemeentelijke bibliotheek, maar ook in de collecties van alle Limburgse

openbare bibliotheken en zelfs in heel Vlaanderen.

Via de bibportalen wordt de fysieke collectie van de bibliotheek aantrekkelijk gepresenteerd met heel wat extra’s

over de collectie van de bibliotheken, boekbesprekingen, flapteksten, covers, websites en persartikelen. Verder kan je

doorklikken naar meer informatie op Wikipedia.

Met de lees- en luistertips van LibraryThing en Last fm ontdek je nieuwe lectuur en muziek. En UiT in Vlaanderen

geeft je tips over expo’s, concerten en evenementen die aansluiten bij je zoekopdracht. Via het bibportaal kan de

gebruiker snel en doelgericht meer dan 500.000 boeken, cd's en dvd's zoeken, reserveren of verlengen.

De nieuwe zoekomgeving biedt ook een aantal web 2.0-diensten, die de gebruiker toelaten om interactiever om te

gaan met de bibliotheekcollectie. Het publiek kan zelf werken beoordelen en taggen, lijstjes met ontdekkingen aanleggen,

recensies schrijven en zoekresultaten delen met andere platformen zoals Facebook en Twitter.

Maar ontdek het vooral allemaal gauw zelf via www.hoeselt.be/bibliotheek/catalogus bibliotheek Hoeselt !

Gedichtendag 2013

In aanloop naar de gedichtendag zet bibliotheek Hoeselt het kalenderjaar poëtisch in

rond het thema letters en klanken.

De 14de Gedichtendag vindt plaats op donderdag 31 januari 2013. Het wordt de start

van de eerste Poëzieweek die loopt tot 7 februari en Muziek als thema heeft. In heel

Vlaanderen en Nederland vinden tal van activiteiten plaats, en dat een hele week lang.

In de bibliotheek verwelkomen wij de leerlingen van de lagere school van Neder en Werm.

Het belooft een muzikaal spektakel met veel verve onder begeleiding van Stijn Moekaars.


Enkele blikvangers

Nieuwe dvd’s:

De bibliotheekmedewerkers wensen u een vrolijk 2013!

Vanaf wo. 2 januari staan we terug paraat!

Tevens werden volgende dvd-reeksen aangevuld: Sherlock (2de seizoen), The Killing (2de seizoen), Fringe (4de

seizoen), The Goddwife (3de seizoen), Dexter (6de seizoen), Sons of Anarchy (4de seizoen), True Blood (3de seizoen).

Nieuwe boeken:

› Romans Volwassenen

› Informatieve boeken

› jeugdboeken

Nieuwe dvd- animatiereeks:

Eigenlijk heeft Family Guy geen vaste verhaallijn behalve dat er zich altijd bizarre en enorm

lachwekkende situaties voordoen. Die doorgaans beginnen met een mooi plan van vader

Peter wat bijna altijd desastreus uitpakt voor hem en zijn familie. Family Guy is inmiddels

een klassieke comedy serie die elke keer weer verrast met bizarre wendingen en de meest

originele grappen.

Bibliotheek

17


Toerisme

18

Nieuwjaarsconcert ‘Cecilia Sunrise’

Kon. Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt

Zaterdag 5 januari om 20 uur in GC Ter Kommen

Met ‘Cecilia Sunrise’ kiest de Harmonie dit jaar resoluut voor de hippe trend van de

‘cocktail’. Naast fijn gekozen muzikale cocktails serveert men ook kleurrijke en smakelijke

dranken, evenals bijpassende hapjes uit alle hoeken van de wereld. Om het

geheel kracht en luister bij te zetten zorgt een gepassioneerde ‘bartender’ met zijn

mixen en shaken voor het nodige showelement.

Voor iedereen is er uiteraard een gratis cocktail!

Info en reservatie: Willy Thijs – harmonie@thijs-schreurs.be – 089 51 45 54

Kaarten: VVK: 10 euro ; -16 jaar: 6 euro ; Kassa: 12 euro

Nieuwjaarsconcert ‘La Douce France’

Gemengd Koord ‘Den Blanckaert Mopertingen' en ‘Het Hoeselts Mannenkoor’

Zaterdag 5 en 12 december om 20 uur en zondag 6 en 13 december om 15 uur in CC De Kimpel Bilzen

Onder begeleiding van het symfonisch orkest wordt er in het eerste gedeelte een bloemlezing uit het rijke Franse

opera- en operettenrepertoire gebracht. In het tweede deel passeren de grote Franse iconen. Ze brengen een onvervalst

bezoek aan Montmartre, flirten even met de grote filmklassiekers en vergeten uiteraard onze eigen Jacques Brel ook niet.

De presentatie is in handen van Fred Brouwers, voor de algemene leiding tekent Piet Vansichen.

Info en reservatie: Jos Liebens: tel. 089 41 57 77 – 0477 18 51 17

Kaarten: Genummerde plaatsen: 19 euro (zaal), 24 euro (tribune); www.nieuwjaarsconcert.be

Daguitstap naar Zeeland met Orchis

Landschapswandelingen en vogels kijken

Zondag 17 februari

Tijdens de daguitstap maak je verschillende wandelingen van één à anderhalf uur in diverse regio’s van Zeeland. De

nadruk ligt hierbij enerzijds op landschapswandelingen en anderzijds op het genieten van de grote groepen watervogels

van diverse pluimage, vormen, kleuren, geluiden en grootte. De vogelwaarnemingen geschieden onder leiding van een

deskundige natuurgids. Je bewondert er ook de immense waterwerken en waterbouwwerken.

’s Middags eten we in een plaatselijk restaurantje. Toch picknick en drank meenemen, want het is een lange dag.

Diverse opstapplaatsen tussen 06.00 u en 07.00 u in Bilzen, Lanaken en Maasmechelen.

Vooraf inschrijven: tel. 089 50 10 19 tijdens kantooruren.

Kosten busreis: 20 euro, leden krijgen een korting van 5 euro, jongeren mogen mee voor 10 euro.

meer info bij telefonische inschrijving. De wandelingen zijn gratis

27ste HIBERNA motortreffen

Zondag 24 februari - GC Ter Kommen

Op zondag 24 februari start het seizoen voor de toerrijders met het Hiberna of midwintertreffen

ingericht door MC Hoeselt. Plaats van de afspraak is GC Ter Kommen. Je kunt

er inschrijven voor 6 euro en daarvoor krijg je een volledig bepijlde toerrit van 140 km

doorheen ons mooie Limburg en Haspengauw aangeboden, een gratis consumptie en

wafel er bovenop.

Mogelijkheid om de route via GPS Garmin of TomTom te downloaden.

Iedereen kan voor een schappelijke prijs een warme maaltijd nuttigen: varkensgebraad met champignonsaus, kroketjes,

gemengd slaatje en een dessert erbovenop en dat voor slechts 8 euro!

Inschrijven van 8 tot 15 uur (tot 12 uur voor de rondrit). Prijsuitreiking is om ± 17 uur. Alle motorrijders van harte

welkom. Meer info op www.mchoeselt.be.

Kaartavond

Zaterdag 12 januari

Café Corner voetbalterrein Alt-Hoeselt VV om 20 uur

Kaarten: vvk 3 euro, kassa 6 euro

Prijzen: 1 + 1/2 verdeeld varken

Org. Wielerclub De Vrijheid Alt-Hoeselt

Kiennamiddag

Zondag 20 januari

Zaal Nederheem (O.L.V Parochie) vanaf 14 uur.

Hoofdprijs: waardebon brandstof ter waarde van 250

euro!

Org. Zanggroep Aveland


Bokrijkabonnement 2013 aan voordeeltarief

Ontdek alle voordelen voor het hele gezin!

Dankzij het Bokrijkabonnement krijg je

• onbeperkt toegang tot het Openluchtmuseum van Bokrijk van 30 maart tot en met 29

september

• onbeperkt toegang tot het museumgedeelte ‘De sixties’

• gratis toegang tot alle Bokrijkevenementen en Winteravonden in Bokrijk

• gratis 4 parkeerbeurten (gezins- en grootouderabonnement) en 2 parkeerbeurten (individueel

abonnement)

• gratis schuttleritten op zon- en feestdagen (uitgezonderd evenementen)

• Digitale Bokrijknieuwsbrief met extra kortingen en voordelen.

Wie een abonnement bestelt en betaalt vóór 31 januari 2013 geniet van een extra voordelige

prijs. Een individueel abonnement kost dan slechts 38 euro ipv 43 euro, een gezinsabonnement of grootouderabonnement

75 euro ipv 85 euro. Bovendien bieden niet minder dan 30 andere parken gratis toegang, een korting of een

ander voordeel aan.

Bestellen kan via de website www.bokrijk.be. of tel. 011 26 53 09.

Nieuw voor 2013: e-nieuwsbrief van Jeugdcentrum

Ter Kommen

Vanaf 2013 wil het jeugdcentrum Ter Kommen 4 maal per jaar een

e-nieuwsbrief verspreiden onder de Hoeselt jeugd. Op deze manier willen

we de laatste nieuwtjes verspreiden van de jeugddienst, het jeugdhuis, de

jeugdraad en speelpleinwerking.

Hoe kan je deze e-nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje met jouw

emailadres naar jeugddienst@hoeselt.be en dan nemen we jou op in onze

mailinglist.

Animatoren gezocht voor toffe speelpleinzomer!!!

Ben jij 16 jaar in 2013 (of ouder!)?

Heb je een hart voor kinderen?

Je zomervakantie nog niet gevuld? Dan is animator op het speelplein

Zin voor samenwerking in team? misschien echt iets voor jou!

Leergierig?

Enthousiasme genoeg…?

Vraag vrijblijvend informatie op speelplein@hoeselt.be of spring eens binnen

op de jeugddienst!!

Buitenspeeldag op woensdag 27 maart

Samen met de sport- en cultuurdienst organiseert de jeugddienst op woensdag

27 maart voor de derde keer de BUITENSPEELDAG. De Buitenspeeldag

is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om

buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving en

anderzijds openbare besturen en ouders moet stimuleren om kinderen en

jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.

In Hoeselt voorzien we héél wat toffe activiteiten op de piste en rond

het sport- en gemeenschapscentrum.

meer info volgt nog!!!

Nieuwjaarsreceptie

Jeugdhuis X

Op vrijdag 4 januari nodigt het

jeugdhuis al haar leden en sympathisanten

uit op de nieuwjaarsreceptie.

Vanaf 21 uur klinken we op

het nieuwe jaar!!!

Opvoedingswinkel

Nieuw adres:

BKO DOL-FIJN

Beukenlaan 11 • 3730 Hoeselt

0491 717240

Woensdag: van 11 u tot 12 uur

Andere dagen via afspraak.

Meer informatie kan u terugvinden

op de website www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be.

Jeugd Toerisme

19


Sport

20

Wandel en/of fiets mee

fietsen en/of wandelen

Een nieuwe campagne op initiatief van de gemeentelijke adviesraad

sport, waarbij we vanaf januari 2013 een gecoördineerd aanbod

van kwaliteitsvolle wandel- en fietsactiviteiten dicht bij huis

(=Hoeselt) willen aanreiken.

Opzet

Iedereen aanzetten tot regelmatig, langdurig en gezond bewegen

methode

Het bundelen van bestaande of nieuwe wandel- en fietsinitiatieven

in een gezamenlijke kalender en verfijnen tot het criterium Hoeselt Staptrapt, waarbij frequente deelnemers aan de

wandel- en/of fietstochten beloond worden.

Timing

De campagne start op 01 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013 (jaarlijks).

Wat moet ik weten als deelnemer

• Iedereen kan deelnemen aan de acties vermeld in de kalender Hoeselt Staptrapt. Elk initiatief dat toegankelijk is

voor rolstoelgebruikers wordt duidelijk kenbaar gemaakt.

• Een infofolder wordt huis aan huis verdeeld. Bij een eerste deelname kan men deze infofolder omruilen voor één

deelnamekaart.

• Deze gratis en strikt persoonlijke deelnamekaart op naam laat men steeds bij deelnames aan een wandel- en/of

fietstocht afstempelen door de organisator.

• Bijkomende deelnamekaarten zijn steeds aan één euro te verkrijgen op de sportdienst en op elke activiteit van

Hoeselt staptrapt.

• Men bezorgt de deelnamekaart aan de sportdienst ten laatste op 15 januari van het volgend jaar. (=2014)

Waarom deelnemen

• Jaarlijks worden de frequente deelnemers beloond.

• Titelhouders zijn degene die aan de meeste staptrapt initiatieven hebben deelgenomen. Er zijn drie titels te verdienen:

de Hoeseltse stapper, de Hoeseltse trapper en de Hoeseltse staptrapper. De Hoeseltse staptrapper ontvangt

extra een wisselbeker die men mag behouden na drie opeenvolgende overwinningen.

• De prijzen van de titelhouders worden overhandigd op de jaarlijks hulde van de kampioenen en verdienstelijken

van sport- cultuur- en milieu.

• Onder alle ingestuurde criteriumkaarten waarbij minstens aan de helft van de in de kalender opgenomen initiatieven

is deelgenomen, worden klinkende prijzen uitgeloot.

• Een uitslag van de loting en de titelhouders worden bekend gemaakt in de maandkalender, gemeenteberichten

en op www.hoeselt.be.

• Het aantal deelnames van de andersvaliden wordt berekend a rato van het aantal initiatieven die openstaan voor

rolstoelgebruikers.

De kalender Hoeselt Staptrapt

De kalender (met mogelijke wijzigingen) wordt steeds gepubliceerd in de gemeentelijke maandkalender, in de gemeenteberichten

(behalve de eerste uitgave in januari) en op www.hoeselt.be, enz. …

De gegevens vermeld in de gemeentelijke maandkalender is de meeste recente ‘ Staptrapt kalender ‘.

Contact

• sportdienst Hoeselt: tel. 089 49 16 03 - sportdienst.hoeselt@telenet.be - www.hoeselt.be,

• de Staptrapt bezieler: Johnny Swennen (bestuurslid Adviesraad Sport)

• gsm 0478 888 188 - johnny.swennen@telenet.be

Bokwa Fitness

Maak nu kennis met dé nieuwste trend van 2013. In deze cardio groepsles worden vormen

van letters, cijfers en vele andere combinaties gebruikt. Alle steps worden aangegeven door

handsignalen en zijn voor iedereen goed te volgen. Sweat The Alphabet & Dance The

Digits! Sportdienst Hoeselt organiseert een KICK-OFF op woensdag 2 januari 2013 om

20.30 uur. in GC Ter Kommen! Deelnemen aan deze gratis proefles kan vanaf 15 jaar.

Inschrijven: bokwa.hoeselt@gmail.com

Info: www.fitclubhoeselt.be.


Boomplantactie 23 maart 2013

De natuur stopt niet aan de rand van een natuurgebied. Door in je tuin typische planten van bij ons aan te planten,

bied je meer voedsel en nestgelegenheid aan en vergroot je de biodiversiteit in je woonomgeving.

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) en natuurvereniging Orchis vzw organiseren hun jaarlijkse bomen- en

plantenverkoop op 23 maart 2013. Het doel van deze actie is het stimuleren van het aanplanten van inheemse en

autochtone plantensoorten. De opbrengst van deze boomplantactie’ wordt aangewend voor de bescherming van de

natuur in o.a. Hoeselt.

Bestellen kan tot 5 februari 2013 via de milieudienst Hoeselt (089 51 03 37) of via website Orchis: www.orchisvzw.be.

Het plantgoed kan op zaterdag 23 maart 2013 tussen 9 en 11 uur ’s morgens afgehaald worden aan het gemeentehuis

(aan de kiosk). CONTANTE BETALING IS VEREIST!

Orchis biedt een aantal plantensoorten aan die gekweekt werden uit in Vlaanderen geoogste zaden

van authentieke inheemse planten. Deze autochtone planten zijn aangepast aan onze plaatselijke

bodem- en weersomstandigheden. Vele planten in België zijn ingevoerd waardoor ze net iets vroeger

of later bloeien dan wenselijk is met als gevolg minder insecten en dus minder voedsel in de

broedperiode van vele vogels.

De volgende plantensoorten kunnen besteld worden (de onderlijnde soorten zijn autochtoon plantmateriaal en hebben

het kwaliteitslabel ‘Plant van hier’) (prijs in euro per stuk): berk (0,80); Gelderse roos (0,90); gele kornoelje (1,00);

gewone es (0,80); gewone esdoorn (0,85); groene beuk (0,90); haagbeuk (0,90); hazelaar (0,80); hondsroos (0,85); hulst

in pot (4,95); kardinaalsmuts (0,80); katjeswilg (0,80); klimop in pot (1,10); knotwilg (2,50); liguster (0,85); lijsterbes (0,85);

linde (0,85); meidoorn (0,85); rode kornoelje (0,80); sleedoorn (0,85); sporkehout (0,80); veldesdoorn (0,75); veldiep

(1,00); vlier (0,85); inheemse vogelkers (0,80); wegedoorn (0,80); wilde appel (0,90); wilde peer (0,90); wintereik (0,95);

zoete kers (0,80); zomereik (0,95); zwarte els (0,80).

Je kan eveneens volgende hoogstambomen bestellen aan 19,00 euro/exemplaar:

• Appel: James Grieves, Sterappel, Keuleman, Schone van Boskoop

• Peer: Conférence, Beurré Hardy, Comtesse de Paris

• Pruim: Victoria bestuiver, Reine Claude Dorée, Altesse double bakpruim

• Kers: Hedelfinger

Okkernoot en Tamme kastanje kan je bestellen aan 22,00 euro/exemplaar.

Boompaal met 2 bindbanden kan je bestellen voor 10,00 euro.

Voor een nestkast voor mezen (10,00 euro), wildbloemenzaadmengsel voor 25 m² (5,00 euro), zaadmengsel voor bijen

en vlinders (5,00 euro) of het lidmaatschap Orchis (15,00 euro) kan je eveneens terecht bij Orchis.

Informatie over de plantensoorten vind je op de website www.orchisvzw.be.

Een bestelformulier kan je komen afhalen op de milieudienst van de gemeente.

Laat uw gft-container

niet in de kou staan!!

Deze tips zodat uw GFT-afval NIET vastvriest in uw groene container!!

• Gebruik krantenpapier onder of tussen het GFT-afval, dit neemt vocht op en voorkomt

grotendeels het vastvriezen van afval.

• Druk het GFT-afval niet te hard aan. Hoe meer u het aandrukt, hoe groter de kans

dat het blijft vastzitten. Dit geldt trouwens ook wanneer het niet vriest!

• Gooi bladafval pas kort voordat uw container wordt geledigd in de container.

Bladafval vriest namelijk snel vast.

• Als het vriest, zet uw afvalcontainer op een beschutte plek uit de wind, bij voorkeur

onder een afdak of dicht tegen de gevel van uw huis.

Milieu

21


Milieu

22

Nieuws uit het afvallandschap


de afvalkalender 2013!

De afvalkalender 2013 is een handig

instrument om te weten met

welke afvalfracties en aan welke

voorwaarden je op het gemeentelijk

containerpark terecht kan.

De afvalkalender geeft ook duidelijke

informatie betreffende de

huis-aan-huisaanhuisinzamelingen,

ook van grof huisvuil, snoeihout en

kerstdennen.

De kalender is eveneens digitaal te

raadplegen op www.limburg.net.

Op deze site vind je informatie

over afval sorteren, over afvalpreventie

of kringlooptuinieren.

—————————————

LET OP!!!

De maandelijkse inzameling van

papier en karton zal vanaf 1 januari

2013 plaats vinden op de EERSTE

VRIjDAG VAN DE mAAND!!

—————————————

Ga je verbouwen of slopen?

Sloop dan selectief en sorteer aan de bron!

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen

bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim

90% uit steenfractie die als grondstof kan hergebruikt worden voor de productie

van stabilisé of nieuw beton.

Selectief slopen en sorteren is hier dus de boodschap!!

Milieuvriendelijk mobiel

Het woon-werkverkeer en ons shopgedrag hebben een impact op ons

milieu. Nemen we hiervoor steeds onze eigen auto, dan zorgen we voor meer

energiegebruik, meer stof en uitlaatgassen, geluidsoverlast en geurhinder.

Zorg mee voor uw omgeving en kies voor de fiets of het openbaar vervoer!!

Zo beperk je het gebruik van fossiele brandstoffen en zorg je voor minder

luchtvervuiling!

Laat uw kat steriliseren of castreren

1 + 1 = 6

doe er wat aan

Katten kunnen er wat van!

Konijnen hebben de naam, maar ook katten

kunnen er wat van. Als er niets aan gedaan

wordt, zou het aantal nakomelingen van één

kattenpaar binnen 10 jaar kunnen oplopen tot

20 miljoen .

Het probleem ligt bij ons! Heel wat mensen laten nog altijd de natuur haar

gang gaan, met alle gevolgen vandien.

Voor meer info over sterilisatie/castratie neem contact op met een dierenarts

in je buurt.

Lopen er zwerfkatten in je buurt, dan kan je dit melden op de milieudienst,

tel. 089 51 03 37

Goed Geregeld =

Geld Gespaard

Vmm lanceert handige website en brochure

met rechten, plichten en tips rond

water.

Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw algemeen

waterverkoopreglement. Een nuttig document

dat alle rechten en plichten van gebruikers

en watermaatschappijen op een rijtje zet.

Maar het is niet voor iedereen eenvoudig te

lezen of te begrijpen. Daarom bundelde de

VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) de

belangrijkste rechten en plichten rond kraantjeswater

in eenvoudige taal op een website www.vmm.be/waterloket en in

een brochure. Heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met veel praktische

tips en weetjes. Goed voor het milieu én voor de portemonnee.

Het opzet van zowel website als brochure gaat uit van vragen over water(gebruik).

Meer info: www.vmm.be/waterloket.

Je kan de brochure ook bestellen op het gratis nummer 1700.

.


Brandweer zoekt...

De gemeentelijke brandweer van Hoeselt is op zoek naar 2 nieuwe brandweervrijwilligers

(m/v) die het brandweerkorps willen versterken. Het korps bestaat

uit zo’n 40 enthousiaste vrijwilligers die de brandweerzorg in de hele gemeente en

een gedeelte van de buurgemeenten voor hun rekening nemen.

Wat wordt verwacht van de brandweervrijwilliger?

De huidige brandweerman is een allround teamspeler. De kwaliteit van de diensten

die de brandweer verleent, is sterk afhankelijk van de paraatheid van de organisatie

. Vrijwilligers vervullen de functie van brandweerman naast hun normale

dagelijkse activiteiten. Om constant op alle situaties voorbereid te zijn, besteedt

de brandweervrijwilliger veel tijd aan brand- en hulpverleningsoefeningen, opleidingen

en het onderhouden van materieel.

Als lid van de brandweerdienst sta je mee in voor efficiënte hulpverlening in het kader van brand- en rampenbestrijding,

redden van personen, technische hulpverleningswerken. Je bent iemand met een sterk verantwoordelijkheids- en

hulpvaardigheidsgevoel die bereid is om een brede waaier van opdrachten te vervullen.

Uiteraard word je niet zomaar op pad gestuurd. Naast het volgen van de opleiding tot brandweerman ben je verplicht

op zeer regelmatige basis de permanente oefeningen mee te volgen.

Ben je

• woonachtig in de gemeente of binnen een straal van 3 kilometer rond de kazerne, en voldoe je aan de wettelijke

nationaliteitsvereisten

• tenminste 18 jaar oud

• houder van een diploma van hoger secundair onderwijs

• tenminste 1.60 meter groot

• van goed zedelijk gedrag en in orde met de dienstplichtwetten.

Dan beschik jij misschien wel over de juiste eigenschappen om het brandweerkorps van Hoeselt te komen versterken.

Wat mag de brandweervrijwilliger verwachten?

Word jij één van onze nieuwe collega’s, dan biedt de brandweer jou:

• beschermende kledij voor het uitvoeren van de taken

• een vergoeding voor de bestede uren

• een verzekering tegen ongevallen tijdens de uitoefening van de dienst

• het werken als vrijwilliger in een sfeer van teamgeest en kameraadschap

• voor velen een hobby voor het leven

Hoe ziet de aanwervingsprocedure uit?

Als je geneeskundig geschikt wordt bevonden, word je onderworpen aan de sportproeven. De geslaagde kandidaten

worden vervolgens onderworpen aan een mondelinge proef, waarin gepeild wordt naar de motivatie, kennis, vaardigheden

maturiteit en mate van beschikbaarheid van de kandidaat.

Na een inloopperiode bij de brandweer volg je vanaf september 2013 een opleiding tot brandweerman aan de

Provinciale brandweerschool. (meer info via http://brandweerschool.plot.be).

Is je interesse gewekt?

Schrijf dan vóór 31 januari 2013 een kort briefje met cv en afschrift van het diploma naar het college van burgemeester

en schepenen, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, selectieproeven en functieomschrijving kan men verkrijgen bij de

korpssecretaris op het nummer 0477 99 03 91 of via mail guy.lambrechts@hoeselt.be.

Wintermaanden

De wintermaanden zijn erg druk voor

bpost. Bovendien kunnen de weersomstandigheden

de ophaling en uitreiking

van de briefwisseling ernstig bemoeilijken. Wij vragen dan ook

de medewerking van iedereen om stoepen sneeuw- en ijsvrij

te houden.

Informatief

23


Informatief

24

Wat niet weg is, is gezien

Zo luidt de slogan van de campagne die Binnenlandse Zaken lanceert tegen diefstal

uit voertuigen, in samenwerking met een aantal gemeenten, politiezones en met de

autokeuringcentra. Philip Willekens, directeur-generaal Veiligheid en Preventie: “Niet alle

diefstallen kunnen voorkomen worden, maar met gezond verstand en goede gewoonten

kan veel leed en rompslomp vermeden worden. Dat willen we de mensen duidelijk

maken met deze campagne.”

Enkele preventietips:

Wat er niet in ligt, kan niet gestolen worden.

• Veeg de zuignapafdruk van uw gps-houder weg.

• Schakel bluetooth- en wifi-functie uit.

• Sluit goed af.

• Neem voor het afsluiten uw boorddocumenten uit de wagen.

Via www.besafe.be/publicaties kunt u gratis een boorddocumentenhouder aanvragen.

Wist u trouwens dat u op www.checkdoc.be kunt opzoeken of bepaalde boorddocumenten gestolen zijn. Dat is

handig voor het geval u een tweedehandswagen koopt.

Wat moet u weten als u toch slachtoffer wordt?

• Doe steeds aangifte bij de politie.

• Blokkeer uw bank- en kredietkaarten via CARDSTOP 070 344 344.

• Blokkeer uw identiteitsdocumenten via DOCSTOP 00800 2123 2123.

• Verwittig uw verzekeraar.

De diefstallen gebeuren het hele jaar door, maar de donkere maanden worden als eerder piekmomenten gezien.

Meer info: Contactpersoon: Marijke Deroover - marijke.deroover@ibz.fgov.be – tel. 02 557 35 35

Wintertips: bescherm uw waterleiding en watermeter

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en

watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel

wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft de Vlaamse Maatschappij

voor Watervoorziening graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.

• Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kan u een elektrisch verwarmingslint rond de leiding

plaatsen. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel niet zelf iets in elkaar,

maar doe een beroep op een vakman.

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn

blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet vooraf alle

leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.

Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes

in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Voor meer tips kan u terecht op de website: www.vmw.be.

Nieuwe dienstregeling vanaf 9 december

U wilt graag weten of er aanpassingen zijn op uw verbinding? Raadpleeg de infodiensten:

Online: www.nmbs.be

Bepaal uw snelste reisroute van deur tot deur in real time. Of stel zelf een persoonlijke dienstregelingbrochure

samen.

Via mobile internet

• NMBS app voor Iphone, Android en andere smartphones: Vindt steeds de dichtsbijzijnde halte via gps.

• m.nmbs.be : De mobiele website maakt van uw gsm of smartphone de ideale reispartner voor onderweg.

SmS 2828

• Vraag dienstregelingen op via sms, in real time overal in België.

In het station

• Raadpleeg de dienstregelingbrochure.

Voor alle vragen kunt u terecht bij de klantendienst 02 528 28 28 (elke dag van 7 tot 21.30 uur)


Aankoop stoelen en barkrukken

De opdracht aangaande de aankoop van nieuwe stoelen en barkrukken ten behoeve van het jeugdhuis werd gegund

aan de firma S & T Furniture uit Hasselt tegen de totale prijs van 4.062,82 euro incl. BTW.

Aan Infrax werd goedkeuring verleend:

› voor de uitbreiding van de aardgasleiding in de Smisstraat te Alt-Hoeselt, vanaf de parking aan De Altenaar tot aan

het kruispunt met de Sportpleinstraat.

› voor het uitvoeren van de volgende aanpassing en/of uitbreiding van haar netwerken in de buurt van de nieuwe

industriehal (Industrielaan 109):

• uitbreiding van de lagedruk gasleiding in diameter 110 mm over een lengte van 150 m (2 x een aftak vanaf de

leiding langs de straat, links en rechts langsheen het gebouw).

• uitbreiding van de laagspanning (160 A) en de openbare verlichting (links, voor en rechts van de hal).

• uitbreiding middenspanning (korte verbinding van kabine Carwash naar de bestaande leiding tussen kabine

Drukkerij Jansen en kabine Pauli Beton).

• uitbreiding van de teledistributie, met een lus vanaf Industrielaan 102, naar de nieuwe industriehal, links en

rechts van het gebouw.

› De offerte van Infrax voor het plaatsen van een elektriciteitskast met stopcontacten, een verlichtingspaal en een

grondspot voor de aanstraling van de grot in Werm (langs een zijweg van de Bronstraat) werd goedgekeurd. De

levering en werken zullen in totaal 6.096,00 euro (excl. BTW) kosten en worden gefinancierd door trekkingsrechten

bij Infrax.

Aan Belgacom werd toelating gegeven

tot het leggen van nieuwe teledistributiekabels op volgende locaties:

• Katteveldstraat te Werm, links en rechts van de straat ter hoogte van huisnummers 18 en 23/A, over en totale

lengte van 90 meter

• Hulstraat, vanaf nieuwe bejaardenflats Hulstraat 6/A tot aan het kruispunt met de Gansterenstraat over een

lengte van in totaal 100 meter

RUP Handel

Het gemeentebestuur gaat over tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het creëren van een nieuwe

handelszone langs de Tongersesteenweg. Het uitgangspunt is een cluster van diverse handelszaken te voorzien, ter

ondersteuning van de lokale handelseconomie.

RUP Recyclagepark

Het gemeentebestuur gaat over tot de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan voor het inplanten van een nieuw

gemeentelijk recyclagepark. Het bestaande recyclagepark, gelegen in de Goosstraat, zal verdwijnen. Het nieuwe recyclagepark

zal aansluitend tegen de bestaande KMO-zone voorzien worden.

Afwijking wekelijkse rustdag

Op initiatief van één of meerdere handelaars kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de

wekelijkse rustdag toestaan.

Deze afwijking is dan van toepassing op alle handelaars van Hoeselt die er gebruik van wensen te maken. Voor 2013

zijn de volgende afwijkingen vastgelegd:

• Zondag 06 januari 2013

• Zondag 03 maart 2013

• Zondag 30 juni 2013

• Zondag 08 september 2013

• Zondag 6 oktober 2013

• Zondag 22 december 2013

Handelaars met een andere wekelijkse rustdag dan zondag mogen de week voorafgaand aan bovenstaande data

gebruik maken van de afwijking op de wekelijkse rustdag. In totaal kunnen 15 afwijkingen per jaar worden toegestaan.

De overige afwijkingen zullen in het voorjaar van 2013 vastgelegd worden door de werkgroep lokale economie.

Gemeenteraad

De volgende data van de gemeenteraden voor 2013 werden vastgelegd: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30

mei, 20 juni en 29 augustus. Telkens op donderdag om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Collegebeslissingen

25


Pas Geopend

26

Café den Hoesëler

Schepenenlaan 11

3730 Hoeselt

089 20 46 01

Uitbaatster Chris Simons staat (na 10 jaar café De Steeg) opnieuw achter de

toog in een gezellig praatcafé. Een café voor jong en minder jong, zonder

binding aan gelijk welke brouwerij, maar met een zeer uitgebreid assortiment

bieren en met voorkeur voor abdij- en trappistenbieren, Zuid- Limburgse

streekbieren én een whiskykaart. Je kan hier een lekker tasje koffie drinken en

nippen van Jägermeister van het vat. ‘Den Hoesëler drink Toetêlèr’: alle producten

van onze Hoeseltse brouwers zijn hier te krijgen en Nollekes Winning

zorgt voor ‘Sekt en Bubbels’ en ‘artisanale boerenworst’.

Gratis ruime vergaderzaal. Spaarkas. Alle verenigingen welkom.

Openingsuren:

Elke dag open vanaf 9 uur. Dinsdag rustdag

Olio Vino

Dorpsstraat 3/1

0471 56 20 30

www.oliovino.be

Enige tijd geleden opende Giovanni Gigliotti zijn nieuwe winkel. Olio Vino

is pure passie uit Italië. Het lekkers uit het landelijk Italië kan je hier vinden

voor je feesttafel: bubbels, heerlijke wijnen, lekkere likeur wijnen, alle soorten

olijfolie, balsamico, allerhande soorten delicatessen en de meest uiteenlopende

soorten pasta’s. Al dit lekkers, deze pure smaak van Italië, kan je ook

krijgen in geschenkverpakking. Je kan kiezen uit het bestaande assortiment

of stel zelf een korf samen naar je eigen voorkeur in geschenkverpakking. Bestel je smaak-volle korf op oliovino.be of

loop even langs in de winkel.

Openingsuren:

maandag tot donderdag: 16.30 - 19 uur

vrijdag: 16.30 - 20 uur

zaterdag: 10 - 19 uur

zondag: 9.30 - 12.30 uur

Tattooshop Inked by Kim

Tongersesteenweg 5, bus 2

0483 05 46 06

www.inkedbykim.com

Tattooshop en verkoop van handgemaakte juwelen. Sinds 1.5 jaar is tattooshop ‘inked bij

kim’, gelegen op de Tongersesteenweg, uitgegroeid tot een succesvolle zaak. Kim is vooral

gespecialiseerd in Black and Grey, maar iedereen kan er terecht voor welke stijl dan ook. Het

liefst ontwerpt hij de tattoos zelf, zodat iedereen een unieke tattoo heeft.

Sinds december is zijn shop uitgebreid, je kan er nu ook terecht voor handgemaakte juwelen.

Klassevolle, hedendaagse, zeer creatieve juwelen voor jong en oud. ‘One of a kind’, net zoals de tattoos is het de

bedoeling dat iedereen iets unieks heeft. Kim heet jullie van harte welkom in zijn shop, je kan er altijd vrijblijvend binnenlopen

om de prachtige juwelen te bekijken en te passen. Tattoos en juwelen kan je ook bekijken op facebook - kim

tattooshop of www.inkedbykim.com.

Openingsuren:

maandag – dinsdag en zaterdag: vrij open van 12 – 17 uur

andere dagen op afspraak


Briljanten Jubileum

Jean Peters & Josephina Barthels

07-11-1952 - 07-11-2012

Zet eens iemand in de bloemetjes…

Gouden Jubileum

Albert Freson & Maria Jorissen

08-12-1962 - 08-12-2012

Vier geslachten in Hoeselt

Overgrootoma = Agnes Lambregs (70 jaar)

Oma = Carine Sillen (51 jaar)

Mama = Nele Wijnen (26 jaar)

Dochter = Nina Tuts (5 maanden)

Broer en zus: samen 200 jaar

Proficiat

aan de

jubilarissen !

René en Alice Conings zijn samen tweehonderd jaar oud. René

werd geboren in 1908 in het Melleveld. Zus Alice liet acht jaar later

van zich horen als jongste in een gezin van vijf kinderen.

René verblijft momenteel in het Rusthuis Demerhof in Bilzen en

mocht daar 104 kaarsjes uitblazen. Alice vierde op 27 november

haar 96ste verjaardag, zij is nog bijzonder actief en woont nog

steeds zelfstandig.

Proficiat aan deze kranige jarigen!

De sportraad, cultuurraad en HOLA (Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad) zullen op vrijdag 25 januari 2013 weer enkele

personen en/of verenigingen in de bloemetjes zetten die zich in 2012 verdienstelijk maakten op sociaal, cultureel of

sportgebied of op vlak van milieu. Iedere Hoeselaar kan een persoon of vereniging voordragen tot huldiging. Hiervoor

ontving elke Hoeselaar onlangs een folder in de bus.

• Is je buurman al 25 jaar actief als bestuurslid van een vereniging?

Behaalde je kameraad een gouden medaille op topniveau?

• Is er in jou vereniging iemand die zich al jaren verdienstelijk maakt op cultureel vlak?

• Presteerde jouw club uitermate goed in 2011-2012?

• Zet een dorpsgenoot zich al jaren vrijwillig in voor het milieu in onze gemeente?

Laat het ons weten, wij zetten hen graag in de bloemetjes!

Iemand voordragen kan tot uiterlijk 2 januari 2013 bij de betrokken diensten (cultuurdienst, sportdienst en milieudienst).

Voor meer informatie en de voorwaarden tot voordracht verwijzen we graag naar de folder en de gemeentelijke

website.

Huldigingen

27


Actueel

28

Het gemeentebestuur van Hoeselt nodigt alle gepensioneerden,

gehandicapten en zieken uit op haar jaarlijkse

SENIORENNAMIDDAG

op donderdag 17 januari 2013

GC Ter Kommen

van 14 tot 17 uur

gezellige sfeer

gratis taart en koffi e

animatie

U bent alvast van harte welkom!

More magazines by this user
Similar magazines