april - Hoeselt.Be

hoeselt.be

april - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

Vernieuwing Dorpsplein

Autoluw naar school op 12 mei a.s.

Borstkankerpreventie

Evi Cosemans naar India i.k.v. de Damiaanbouwkampen!

De nieuwe revue

‘De fakteurkës’

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 33 • april 2004 • Nr. 195

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


2

Burgerlijke stand en bevolking

‘EENSLUIDEND

VERKLARING’

AFGESCHAFT!

Jaarlijks stappen honderden burgers

en ondernemers naar het gemeentehuis

om een kopij van een origineel

document ‘voor eensluidend’ te laten

verklaren. Denk maar aan diploma’s of

aanslagbiljetten.

Vanaf 31 maart 2004 hebben zowel

de federale als de Vlaamse overheid

de voor eensluidend verklaring

afgeschaft.

Met andere woorden goed leesbare

kopijen van documenten gevraagd

door alle bestuursniveaus van de hierboven

vermelde overheidsdiensten

volstaan.

De burger moet dus in dit geval niet

meer naar het gemeentehuis voor

een stempel.

VERKIEZINGEN 13 JUNI:

Tellers zijn welkom!

Wie de verkiezingen van 13 juni van

nabij wil meemaken, kan zich aanmelden

als voorzitter of bijzitter

van een telbureau. In zulk bureau

worden de dag van de verkiezingen

vanaf 14 uur de stemmen geteld van

enkele stembureaus van ons kanton

(Bilzen-Hoeselt).

De telling vindt plaats in het Sint-

Lambertuscollege te Bilzen. Alle kiezers

van het kanton komen hiervoor

in aanmerking.

(vergoeding 12,40 EUR)

Geïnteresseerden nemen best contact

op met de secretaris van het kantonnaal

hoofdbureau:

Eddy Vandoren, Deken Paquaylaan 1

3740 Bilzen - 089 51 92 07 –

eddy.vandoren@bilzen.be

Laat de kans niet voorbij gaan, het is

waarschijnlijk de laatste keer. Volgende

keer wordt er elektronisch gestemd.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

02-02-2004 Xander SCHAEKEN Marc en Marian Vandenreydt

03-02-2004 Isolde BOLLEN Steve en Ingrid Jans

03-02-2004 Simon HAESEN Mario en Elsy Marting

08-02-2004 Emily BERX Theo en Heidi Hamal

09-02-2004 Anke LOWIST Peter en Wendy Peeters

10-02-2004 Flor PHILIPS Johan en Els Rutten

10-02-2004 Robin DENS Ronny en Anne-Marie Tielen

11-02-2004 Elise NIJS Davy en Anja Somers

13-02-2004 Jules CASTRO Karel en Helena Verjans

14-02-2004 Jonas COENEGRACHTS Rudi en Stephanie Brepoels

15-02-2004 Yannick MEYERS Renaat en Manuelle Essers

16-02-2004 Peter VANDEVELDE Christof en Heidi Pellaers

01-03-2004 Lina LAMBRECHTS Rudi en Diana Flipkens

03-03-2004 Noor VALKENEERS Guy en Anne Weltens

04-03-2004 Maxine HARDY Ghislain en Nicole Vandormael

05-03-2004 Joris PEETERS Jeroen en Anneke Hanssen

06-03-2004 Trystan MEISTERS Frank en Els Stevens

10-03-2004 Stefanie JEHAES Dirk en Kristien Snellinx

10-03-2004 Thibaut LATHOUWERS Jurgen en Heidi Duchateau

12-03-2004 Lotte BOES Michel en Annick Houben

13-03-2004 Lien BLOKKEN Yves en Ann Peters

14-03-2004 Jarne ROOX William en Sandra Jehaes

15-03-2004 Chabélie JACOBS Pascal en Wendy Voets

21-03-2004 Luca STEVENS Bert en Nathalie Bas

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en Bruid

02-04-2004 Peter THIJS en Silvie CLOOSEN

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

14-02-2004 Libert SNELLINX Dorpsstraat 62

13-02-2004 Jean WOUTERS Lindekapelstraat 39

16-02-2004 Marcel VERJANS Romershovenstraat 102

29-02-2004 Jacques THIJS Gansterenstraat 33r

12-03-2004 Frans CUYPERS Stationsstraat 5

14-03-2004 Philomena JEHAES Tongersesteenweg 36

13-03-2004 Elisabeth VANORMELINGEN Molenstraat 43

13-03-2004 Julien VANDEBOSCH Lindekapelstraat 55

25-03-2004 Alice THIJSEN Kerkstraat 7


Beste inwoner van Groot-Hoeselt,

De lente is weer in het land ! Velen onder ons hebben van dit

aangename lenteweer al geprofiteerd om een terrasje te gaan

doen. Anderen genieten liever van dit weer op een meer actieve

manier. Sinds vorig jaar hebben de sportieve Hoeselaren in

de eigen gemeente keuze genoeg om naar hartelust te wandelen.

Vanuit ieder deelgemeente vertrekt er wel een wandelroute. Van de verschillende wandelroutes

bestaat er een kaartje, maar ook in iedere deelgemeente vind je voldoende aanwijzingen

om de juiste weg te volgen.

Hoeselt is sinds enkele maanden ook buiten de gemeentegrenzen bekend op sportief vlak. Zo

werd de laatste Limburgse Sportdag voor Senioren in Hoeselt georganiseerd. In het kader van die

sportdag mochten we heel wat sportievelingen vanuit alle hoeken in Limburg ontvangen. Maar

niet alleen de recreatievelingen komen in Hoeselt aan hun trekken. Ook wat betreft de organisatie

van sportactiviteiten voor professionelen had Hoeselt de eer om het Europees kampioenschap

in biljart te organiseren. Dit kampioenschap ging door in het World Pigeon Center (WPC),

wat betreft infrastructuur hiervoor zeer geschikt was.

Ook op andere vlakken is Hoeselt actief. Het gemeentebestuur streeft er namelijk naar zoveel

mogelijk subsidies te verkrijgen voor allerhande projecten. Zo zal het nieuwe kerkplein 35%

Europese steun genieten wanneer het ontwerp voldoet aan bepaalde vereisten van mobiliteit,

toerisme en ontmoetingsplaats. Geld dat dient voor de verfraaiing van het gemeentelijk

patrimonium en de hele Hoeseltse bevolking ten goede komt. Onder toezicht van de Dienst

Monumenten en Landschappen zal getracht worden een concept te creëren voor het oude

Pameshof en dit tot de tevredenheid van de weggebruiker, de middenstand en de belastingbetaler.

De verkeersveiligheid rond al onze scholen zal verbeterd worden met plaatsen van oplichtende

zone 30-signalisatie. Deze signalisatie zal de schoolgaande jeugd beschermen tegen al te

gehaaste voertuigen.

In de deelgemeente Werm zal de Gillebeekstraat, de verbindingsweg van Alt-Hoeselt en Werm

vernieuwd worden. Bovendien zal de mobiliteit van de bewoners optimaal worden met de uitbreiding

van de belbus, info tel. 011 85 03 00.

Het is jullie waarschijnlijk ook al opgevallen dat Hoeselt sinds eind vorig jaar een groot parkeerterrein

rijker is in de Hoflaan. Dit gebeurde in het kader van een duurzame mobiliteit. Met dit

parkeerterrein wil het gemeentebestuur namelijk ruimte bieden voor mensen die lang parkeren.

Een terrein dat trouwens ideaal gelegen is om zowel aan de noden van het Cultureel Centrum, de

sporthal en de middenstand van Hoeselt tegemoet te komen.

Door onze dienst Ruimtelijke Ordening werden nog nooit zoveel regularisaties, bouw – en

verkavelingsvergunningen afgeleverd. Een bewijs dat het fijn is in Hoeselt te leven en te wonen !

Zeker nu het gemeentebestuur de nodige inspanningen levert om de buurt te vernieuwen en te

verfraaien. De werken aan het Cultureel Centrum en de stationsbuurt zijn hier een mooi voorbeeld

van.

Ook goed om te weten is dat kleine garages, tuinhuisjes, veranda’s, tuinkamers, met andere woorden

werken kleiner dan 30 vierkante meter met een eigenhandig plan zonder handtekening van

een architect, vergund worden. De voorwaarde is natuurlijk wel dat het ontwerp stedebouwkundig

verantwoord moet zijn. Een voorbeeld van zo’n bouwvergunningsaanvraag kan steeds aangevraagd

worden op het gemeentehuis dienst Ruimtelijke Ordening en Patrimonium (ROP), of bij

mij als schepen van Ruimtelijke Ordening.

Om in schoonheid te eindigen heb ik nog goed nieuws voor de bouwlustigen: de gemeente

Hoeselt zal nog dit jaar een tiental bouwplaatsen verkopen, namelijk in de Catsbeekstraat, de

Heibrikstraat, de Katteveldstraat en de Schoolstraat.

Zo, ik hoop dat ik jullie voldoende op de hoogte gebracht heb van de realisaties in de verschillende

domeinen waarvoor ik verantwoordelijk ben. Indien u nog vragen heeft, kan u altijd een

beroep op mij doen.

Ik wens u verder nog een stralende zomer toe !

Vriendelijke groeten,

Guy Thys

Uw schepen van Ruimtelijke Ordening, Woon– en bouwproblematiek, Subsidies, Verkeer en

Mobiliteit, Sport, Onderwijs en Begraafplaatsen

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

burgerlijke stand en bevolking 2

Geboorten, huwelijken, overlijdens

voorwoord 3

door schepen Guy Thijs

verkeer 4

De nieuwe verkeersregeles toepassen!

De autoluwe schooldag

OCMW

6

Kienavond

Mantelzorgtoelage!

Sociaal Maatschappelijk 7

Kleuterschool Romershoven

Borstkanker!

Cultuur 10

Activiteitenkalender

1 Meifeesten te Alt-Hoeselt

K.H St. Cecilia scoort te valkenburg!

Cover Story 12

Hoeseltse Revue ‘De fakteurkës’

Hoeselt Zomert programma 14

Sport 15

Activiteiten

Milieu 16

Rooien van hoogstamboomgaarden

Andere nuttige weetjes

Jeugd 18

Monitoren voor het speelplein gezocht

Een speelweide te Werm

Toerisme en Recreatie 19

Kalender

Provincie zoekt peters voor het

Fietsroutenetwerk

Technische dienst 20

Plan vernieuwing Dorpsplein

Informatief 22

Winkel in je buurt en win een helikoptervlucht

Huldigingen 23

4-generaties Stulens!

Huldigingen van de koning voor René Stulens!

Tom Paulissen behaalt Brons op het Belgisch

Kampioen te Tielt

Het weten waard 24

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers

layout & druk: Giva Hoeselt

©2004 Gemeente Hoeselt

3


4

Verkeer

Nieuwe verkeersregels... hoe pas je ze toe?

‘Meer controles, sensibiliseringscampagnes, verbetering van de rijopleiding, evenwichtiger gedeeld weggebruik tussen

automobilisten en zwakke weggebruikers en ook maatregelen inzake verkeershandhaving’

Met deze maatregelen wil de overheid vooral een gedragswijziging bij alle weggebruikers tot stand brengen.

‘Dergelijke doelstellingen bereik je niet door te zalven, wel door te slaan’ citeerde een krant, verwijzend naar de

zwaardere boetes die vanaf 1 maart 2004 van kracht zijn.

Nochtans zijn niet alle nieuwe verkeersregels vanzelfsprekend.

In deze en de volgende edities van dit informatieblad lichten wij een aantal van deze regels nader toe.

1. ZONES 30 IN SCHOOLOMGEVINGEN

30 km/u is een leefbare snelheid waarbij meer rekening kan worden gehouden met zwakke weggebruikers,

meer bepaald kinderen. Bij deze snelheid wordt het gevaar voor ongevallen behoorlijk

kleiner. Als er zich toch een ongeval met een motorvoertuig voordoet, maken ze bij deze snelheid

nog kans om te overleven. Daarom werd het begrip “schoolomgeving”, waar een snelheidsbeperking

geldt van 30 km/u, in de verkeerswetgeving opgenomen. Telkens de weggebruikers deze

signalisatie zien, moeten ze de snelheidsbeperking van 30 km/u naleven.

In elk geval is voorzichtigheid de boodschap in schoolomgevingen.

Tussen 10 km/u en 20 km/u te snel rijden in zone 30 = zware overtreding 2de graad = € 175!

Meer dan 20 km/u te snel rijden in zone 30 = zware overtreding 3de graad = doorverwijzing naar de politierechtbank

en onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 1 maand!

2. KIJK VOORUIT !

* Tweewielers die op het einde van een fietspad rechtdoor rijden op de rijbaan, voeren geen

maneuver uit. Ze moeten dus geen voorrang verlenen aan de andere weggebruikers op de rijbaan.

Als je ongemak dreigt te veroorzaken voor een voetganger of deze in gevaar dreigt te brengen,

ben je verplicht om te stoppen.

* Je moet vertragen en zo nodig stoppen in aanwezigheid van kinderen, bejaarden of personen

met een handicap, inzonderheid blinden en personen in een rolstoel.

* Je moet een zijdelingse afstand van ten minste 1 m laten tussen je voertuig en de voetganger

wanneer het toegelaten is om op de rijbaan te lopen. Indien deze minimumafstand niet kan worden

nageleefd, mag je slechts stapvoets rijden en moet je zo nodig stoppen.

Een voetganger of (brom)fietser in gevaar brengen = zware overtreding 2de graad = € 175

Info: Raymond Collings – Verkeersdienst Lokale Politie tel. 089 51 93 00

Vanaf 1 maart 2004 is de (ingrijpende) nieuwe verkeerswet in werking getreden.

De Federale Overheid lanceerde in dit verband een nieuwe website: www.verkeerswet.be


Levenslijn – Kinderfonds: Acties in 2004

100.000 beveiligingsartikelen voor meer en veiliger mobiliteit op jeugdkampen. Ruim

250.000 kinderen en jongeren vinden hun weg naar de meer dan 5.000 plaatselijke jeugdverenigingen,

met tienduizenden jonge en enthousiaste vrijwilligers.

Vooral voor de jeugd- en jongerenbewegingen is het jaarlijkse zomerkamp een hoogtepunt:

naar schatting toch over zeker 130.000 kinderen en jongeren, aangevuld met 20.000

jonge vrijwilligers. Een verhaal van overvloedig optimisme!

Maar elk jaar opnieuw scheuren verkeersongevallen zo’n jeugdkamp aan flarden. De

gevolgen zijn dramatisch, in de eerste plaats uiteraard voor de directe slachtoffers en hun

onmiddellijke omgeving. Maar ook de jeugdverenigingen zelf, met een meestal jonge maar

toch ook verantwoordelijke begeleiding en geschokte leeftijdsgenoten, worden zwaar

getroffen.

De actie: ‘Veilig op jeugdkamp’.

* Voorafgaand aan de zomer van 2004 zal het Levenslijn – Kinderfonds ongeveer 100.000

diverse beveiligingsartikelen ter beschikking stellen, dit voor een geraamd bedrag van

500.000 euro. Concreet leidt dit naar de aankoop van veiligheidspakketten die aan de

jeugd- en jongerenbewegingen worden overgedragen: reflectoren, signalisatie, hesjes enz.

Daarbij horen ook de broodnodige informatie en vorming. De jeugdbewegingen bepalen

mee de inhoud van deze pakketten en staan grotendeels zelf in voor de verspreiding en

begeleiding ervan.

* In de maand mei wordt ook een grote sensibiliseringscampagne gevoerd om de gemotoriseerde

weggebruikers erop te wijzen dat de zomervakantie in aantocht is en dat duizenden

jongeren opnieuw op pad zullen trekken. Dodelijke aanrijdingen, dikwijls met

vluchtmisdrijf, met groepen stappende of fietsende jongeren zijn te vaak in de actualiteit.

We willen bestuurders oproepen om tijdens de vakanties alerter te zijn voor jongeren die

recht hebben op veilige wegen.

Nog meer aandachtspunten

* In het najaar van 2004 zal het Levenslijn – Kinderfonds een oproep lanceren om opnieuw

initiatieven te nemen voor meer en veiligere jeugdmobiliteit. Waardevolle bestaande projecten

kunnen ook een nieuwe impuls krijgen.

* En het Fonds zal ook investeren in betere opvang van jonge verkeersslachtoffers.

Over het Levenslijn - Kinderfonds

De Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM) richtte in de schoot van de Koning

Boudewijnstichting het Levenslijn – Kinderfonds op. Dit Fonds ondersteunt concrete projecten

die de levensomstandigheden van kinderen en jongeren tot 18 jaar verbeteren. Het

wordt beheerd door een Bestuurscomité binnen de Koning Boudewijnstichting. VTM

organiseert de actie Levenslijn en zorgt zo voor de financiële middelen.

De actie 2004 wordt gevoerd rond het thema ‘meer en veiliger mobiliteit voor kinderen

en jongeren’. Dit betekent een voortzetting van het thema dat ook in 2002 bijzonder succesvol

werd aangepakt. Eén van de opmerkelijke resultaten is de oprichting van ZEBRA,

een onafhankelijke organisatie die een referentiepunt wil zijn voor een betere opvang van

jonge verkeersslachtoffers en hun omgeving.

Contacten

Wilt u meer informatie, stickers verkopen of een actie organiseren, contacteer het

* Secretariaat van Levenslijn – Kinderfonds, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 39 70,

fax 02 252 51 41, e-mail: info@levenslijn.be - www.levenslijnkinderfonds.be

* Zebra vzw, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven, tel. 016 31 91 10, fax 016 31 91 19,

e-mail: info@zebraweb.be - www.zebraweb.be

Verkeer

AUTOLUW NAAR

SCHOOL – 12 MEI !

Zonder auto veilig en aangenaam naar

school gaan, is vandaag de boodschap.

De Limburgse Autoluwe Schooldag

promoot het veilig en milieuvriendelijk

woon-schoolverkeer en wil leerlingen

die met de fiets, te voet, met de bus of

al carpoolend naar school gaan een

extra stimulans geven. Meer nog, de

Autoluwe Schooldag is het paradepaardje

van de mobiliteitsinitiatieven

die gemeenten en scholen het hele jaar

door nemen. De zelfstandigheid en

weerbaarheid van kinderen in het verkeer

verhoogt als ze vertrouwd raken

met het verkeer. Zo bijvoorbeeld zijn

chaotische verkeers-en parkeersituaties

aan de schoolpoort vaak weinig overzichtelijk

voor kinderen. De Autoluwe

Schooldag is een ideale gelegenheid

voor leerkrachten en leerlingen om hier

verbetering in te brengen.

Kinderen en jongeren stimuleren om

zoveel mogelijk zelfstandig naar school

te gaan, vraagt niet alleen inzet van leerlingen

zelf, maar ook van hun ouders,

directies, leerkrachten en van buurtbewoners

12 mei proeven meer dan

75.000 kinderen, over heel Limburg,

hun leerkrachten en hun ouders ervan

hoe het ook zonder die auto even leuk

kan.

5


6

OCMW

Zaterdag 15 Mei 2004,

20uur

GROTE KIENAVOND

ONTMOETINGSCENTRUM

‘TER KOMMEN HOESELT’

ER ZIJN WAARDEVOLLE EN

BRUIKBARE PRIJZEN TE WINNEN!

Bovendien ook een gratis tombola

na iedere ronde.

DE AVOND WORDT VERZORGD

DOOR JOS ROOFTHOOFT.

Een organisatie van de Hoeseltse

Gehandicapten Adviesraad en

KVG Hoeselt-Bilzen

De opbrengst van de avond

wordt besteed aan de aankoop

van een plateaulift die in het

ontmoetingscentrum zal

geplaatst worden.

MANTELZORGTOELAGE OCMW HOESELT

DIENSTENCENTRUM OCMW HOESELT ZOEKT

KANDIDATEN VOOR ‘VOETVERZORGING IN

HET DIENSTENCENTRUM’

Volgens de wettelijke bepalingen van het Thuiszorgdecreet moet een

Dienstencentrum 2 vormen van hygiënische zorgverlening aanbieden en dit in de

lokalen van het Dienstencentrum.

Het Dienstencentrum van Hoeselt heeft hiervoor een samenwerking inzake VOET-

VERZORGING & DIEETDIENST.

Voor de voetverzorging in het dienstencentrum werkt het OCMW samen met 2 zelfstandige

pedicures die in beurtsysteem een zitdag verzorgen.

Er zijn nu consultaties om de 14 dagen en dit op woensdag en donderdag

van 9 tot 12 uur in een verzorgingslokaaltje van het Dienstencentrum.

Aangezien één pedicure haar spreekuur stopzet op woensdag doen we een oproep

aan alle pedicures die interesse hebben om samen te werken.

Samenwerking praktisch

* Doelgroep: 65-plussers en personen met W.I.G.W.- statuut

* Afspraken worden gemaakt via het secretariaat van het Dienstencentrum.

(de pedicure belt een dag op voorhand om te horen of er afspraken opstaan)

* Organisatie van de zitdag (welke dag? voor- of namiddag?) gebeurt in overleg met

de nieuwe pedicure en in beurtsysteem met de vaste zitdag van donderdag.

* Tarief voor een voetverzorging = 11,20 euro

* Het OCMW voorziet een tussenkomst van 2,50 euro per verzorging en dit maximum

4 keer op een jaar (kaartjes tussenkomst te bekomen op zitdag sociale dienst)

Oproep

Bent u dus pedicure, zelfstandig of in samenwerking met een mutualiteit?

Hebt u interesse om samen te werken met het Dienstencentrum?

Neem dan zeker contact op met Mira Breban, tel. 089 51 88 14

(elke werkdag van 8.30 tot 17 uur)

Tijdens een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden van

samenwerking en kunt u een kijkje ter plaatse nemen.

Meer en meer zorgbehoevende bejaarden maken tegenwoordig de keuze om thuis verzorgd te worden. De familieleden – thuisverzorgers,

ook mantelzorgers genoemd, zijn essentieel om de opvang van een zwaar zorgbehoevende mogelijk te maken. Als OCMW

zijn wij van oordeel dat deze thuisverzorgers meer waardering verdienen voor deze taak. De mantelzorgtoelage kan een kleine financiële

ondersteuning zijn in de vaak hoogoplopende verzorgingskosten. Op die manier komen we tegemoet aan een belangrijk zorgprincipe

namelijk ‘alleen hij die ondersteund wordt, kan ondersteuning bieden’.

Bedrag: Het OCMW kent een toelage van 50 euro per maand toe indien voldaan is aan alle voorwaarden.

Wie komt in aanmerking?

Personen die effectief de opvang van bejaarden verrichten en

waarbij men aan volgende criteria voldoet:

1. Er dient een ZORGENPLAN opgemaakt te worden door de

zorgbemiddelaar van het Samenwerkingsinitiatief

Thuisgezondheidszorg (SIT) nl. door Guido Hamael.

2. Mantelzorger en bejaarde moeten op HETZELFDE ADRES wonen.

3. Voorwaarden voor de Bejaarde :

- minimum 65 jaar zijn

- voorkeurregeling inzake terugbetaling gezondheidszorgen

genieten (W.I.G.W.-statuut)

- minder-validen categorie 2 behalen (vanaf 9 punten) attest

van Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan personen met

een handicap, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel.

4. Het al dan niet verkrijgen van een tegemoetkoming uit de zorgverzekering

wordt niet in aanmerking genomen voor het verkrijgen

van een mantelzorgtoelage in Hoeselt.

Hoe aanvragen?

Wie in aanmerking denkt te komen voor de mantelzorgtoelage,

kan zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW.

Wij geven u graag de nodige uitleg en helpen u met de nodige

administratieve formaliteiten.

Wat brengt u best mee?

- Samenstelling gezin (dienst bevolking gemeente)

- Attest van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg

(ziekenfonds) en een klevertje ziekenfonds

- pensioenstrookje

OCMW, SOCIALE DIENST, Europalaan l

Zitdag zorgbemiddelaar Guido Hamael, tel. 089 51 88 12

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.


KLEUTERSCHOOL CENTRUM EN ROMERSHOVEN

Inschrijving nieuwe kleuters

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn op maandag 19 april 2004 (geboren vóór of

op 19 oktober 2001) mogen voor het eerst naar school op 19 april 2004.

U kan uw dochtertje of zoontje inschrijven tijdens de schooluren.

Telefonisch kan u een afspraak maken op het nummer 089 41 67 77.

Gelieve bij de inschrijving uw trouwboekje of geboortebewijs,

SIS-kaart en klevertje van de mutualiteit van uw kind mee te brengen.

VORMINGSGIDS

‘vrijwilligersacademie Limburg 2004’

In Limburg zetten wekelijks meer dan 120.000 vrijwilligers zich in voor een sportclub, in

een rusthuis, in een bibliotheek, een jeugdvereniging, voor asielzoekers of natuurbeheer,...

De inzet van deze mensen is onbetaalbaar en zelfs onmisbaar voor de organisaties

die een beroep op hen doen. Hun inzet is ook uiterst belangrijk voor onze samenleving

als geheel. Vrijwilligers houden het maatschappelijke middenveld actief levendig.

Deze solidariteit en inzet voor anderen komen echter niet vanzelf, daar moet permanent

aan gewerkt worden.

Vorig jaar richtte het provinciebestuur de VRIJWILLIGERSACADEMIE LIM-

BURG op. Dit vormingsaanbod zal ook dit jaar verder gaan. Het provinciebestuur

organiseert niet alleen deze permanente vorming, het stimuleert ook vrijwilligers,

organisaties en ambtenaren om dit vormingsaanbod te volgen door de helft van de

deelnemersbijdrage te financieren.

In de nieuwe ‘Vrijwilligersacademie Limburg 2004’ staat het volledige vormingsaanbod

uitgeschreven met de nodige informatie en de inschrijvingsmodaliteiten. Deze

brochurekan je afhalen in het gemeentehuis.

VERKEERSHAPPENING - zondag 25 april

Jong-Leren 2004

In de Limburghal te Genk van 11 tot 18 uur.

WEEK VAN DE ZACHTE WEGGEBRUIKERS

van 5 > 16 mei

Krantje af te halen in het gemeentehuis!

25 MEI - DAG VAN DE VERMISTE KINDEREN

Verdeling Vergeet-Mij-Nietjes!!!

WERKKAMPEN voor JONGEREN in het

DIENSTENCENTRUM SINT–ODA

In het Dienstencentrum St. Oda worden jaarlijks werkkampen voor jongeren georganiseerd.

Wil je je enkele dagen hiervoor vrij maken?

De enige voorwaarden om aan de werkkampen deel te nemen is geboren zijn in

1987 of vroeger, beschikken over een goed fysieke conditie en je echt willen inzetten

in de leefgroepen en het kamp.

De data: van zondag 04-07 tot zaterdag 17-07

van zondag 18-07 tot zaterdag 31-07

van zondag 01-08 tot zaterdag 14-08

van zondag 15-08 tot zaterdag 28-08

Contactadres: Dienstencentrum St.-Oda, Werkkampen – Rik Molemans,

Breugelweg 200, 3900 Overpelt, tel 011 64 28 60 – fax 011 66 23 46

e-mail: administratie.stoda@stijn.be

Sociaal Maatschappelijk

BORSTKANKER:

STEEDS MEER

NIEUWE PATIENTEN

IN LIMBURG

Volgens het rapport van het

Limburgs Kankerregister 1996-2001

worden er jaarlijks meer dan 500

nieuwe borstkankers in Limburg vastgesteld.

Dit betekent dat één op 10

vrouwen in Limburg tijdens haar

leven borstkanker zal ontwikkelen.

Verontrustend is de vaststelling dat

het aantal borstkankers, in de korte

periode waarop dit rapport slaat, fors

gestegen is (29%). De stijging

bedraagt maar liefst 5% pers jaar.

Enkel de betere screening en het sneller

vinden van borstkanker in een

vroeg stadium verklaren deze evolutie

niet. De stijging treft alle leeftijdsgroepen,

maar is maximaal voor de

plus 60-jarigen.

Hoeveel vrouwen namen deel

aan het opsporingsonderzoek?

In onze gemeente lieten al 48 % van

de vrouwen tussen 50 en 69 jaar een

preventieve borstfoto maken.

Dit wil zeggen dat bijna 1 vrouw op 2

nog geen onderzoek liet doen!

Wat kan u zelf doen?

Aarzel niet !

Vraag een verwijsbrief aan

uw arts!

Niet vergeten:

- Alle vrouwen hebben vanaf het

jaar dat ze 50 worden tot en

met het jaar dat ze 69 worden

éénmaal per twee jaar recht op een

gratis screeningsmammografie.

- Als u al een gratis borstfoto liet

nemen, moet u welgeteld 2 jaar en

1 dag wachten voor de volgende!

- Voelt u een knobbeltje of ziet u verandering

in de borst, vraag raad aan

uw arts.

- Een echografie van de borst wordt

niet terugbetaald in het bevolkingsonderzoek.

7


8

Sociaal Maatschappelijk

Uit Kanteklaartje -

poëzie van kinderen

MIJN LIEVELINGSPLEKJE

Mijn lievelingsplekje in Hoeselt

is Jacky’s bos.

Iedere zomer, winter, lente en herfst

ga ik er gezellig wandelen met

vrienden en vriendinnen.

We spelen dan allerlei spelletjes

en halen de zotste dingen uit.

Maar we ontspannen ook wat

zodat we de rest lekker kunnen vergeten.

Opeens hoor je zacht de wind

door de bomen ruisen.

Niemand van ons kijkt op.

Niemand van ons wil naar huis.

Wat een zalig gevoel.

Niet?

Debbie Lenaerts

LAATSTE NIEUWJES

VAN DE NMBS

Telefoonnummers stations

Info over tarieven en dienstregelingen

binnenlands treinverkeer

Bilzen 011/29 65 00

Hasselt 011/29 60 00

Tongeren 011/29 61 10

WEBSITE NMBS: www.nmbs.be

ÚW gezin:

een PLEEGgezin?

Voel jij er iets voor om een KIND of

JONGERE (tijdelijk) een gezellige én

warme thuis te bieden ?

JEUGDZORG IN GEZIN vzw,

centrum voor pleegzorg,

zorgt voor begeleiding, vorming en

ondersteuning.

Vrijblijvende infoavond op

donderdag 29/4

in ‘t Pelterke te Overpelt, Jeugdlaan 4

telkens om 19u30 – Graag een seintje

vooraf op 089 50.41.83

http://www.jeugdzorgingezin.be

e-mail: jig@yucom.be

INFORMATIE-AVONDEN: MIJN KIND MET EEN

HANDICAP WORDT VOLWASSEN. WAT NU?

Gezin en Handicap en KVG-Limburg houden een aantal informatie-avonden voor

ouders van een kind met een handicap.

21/04: Informatie over sociaal technische aspecten,

12/05: Informatie over wonen, opvang...

02/06: Informatie over beroepsopleiding, arbeid, zinvolle dagbesteding.

De informatie-avonden vinden plaats in het Groot-seminarie, Tulpinstraat 75 te Hasselt

(Kiewit) telkens van 19.30 tot 22.30 uur .

Inlichtingen: KVG-Limburg, Rederijkersstraat 53, te 3500 Hasselt

STUDIENAMIDDAG: ONBEKWAAM en

GERESPECTEERD - VRIJDAG 11 JUNI

De Stichting Similes stelt de persoon met de psychische problemen en zijn gezin centraal

in het zoeken naar oplossingen voor goederenbeheersproblemen

Een studienamiddag over de beschermingsmaatregel van de goederen: de nieuwe

regeling van het voorlopig bewind in het Provinciehuis, De Boudewijnzaal (F-blok),

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt van 13.30 tot 17 uur

Inlichtingen: Stichting Similes, Groeneweg 151, 3001 Heverlee,

tel. 09 21 .65 55 - 016 23 23 82,

fax 016 23.88.18, e-mail: similes.stichting@similes.org.

INFORMATIEAVONDEN

* Wijzigingen in de wetgeving rond de tegemoetkomingen door KVG

Diepenbeek ism KVG Limburg

dinsdag 11 mei om 19u30 in het Cultuurhuis, Varkensmarkt 19 te Diepenbeek.

Inlichtingen KVG Limburg, tel. 011 23 22 04-05.

* Lessenreeks: ‘ Spreken met ondersteuning van gebaren’ – SMOG

woensdagen 12/19/26 mei en 2/9 juni telkens van 20 tot 22.30 uur

in het Groot-seminarie, Tulpinstraat 75 te Hasselt.

Inlichtingen: KVG-Limburg, tel. 011 23 22 04-05

* ‘WANNEER GENEZEN NIET MEER KAN...’Cursus palliatieve/terminale zorg

4 dinsdagavonden 4/11/18/25 mei telkens van 19.30 tot 22 uur in het

Cultuurcentrum de Kimpel, Grote zaal, Bilzen.

4 mei: Inleiding: ‘Als u denkt dat er niets meer kan gebeuren, kan er nog heel veel

11 mei ‘Als de patiënt thuis of in het rusthuis verzorgd wordt...’

18 mei: ‘Als de patiënt opgenomen is in het ziekenhuis of de palliatieve eenheid...’

25 mei : Als de patiënt overleden is ... periode tussen dood en uitvaart’

Inschrijven hoeft niet en de deelname is gratis.

Meer informatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, Boddenveldweg 11,

3520 Zonhoven, tel 011 81 94 72, fax 011 81 94.76 of e-mail info@npzl.be

* DUURZAAM OMGAAN MET WATER -

een initiatief van de provincie i.s.m. WWF en de gemeenten

Maandag 17 mei in de grote zaal van het CC De Kimpel, Eikenlaan 25 te Bilzen.

om 19 uur met concrete tips -de kwaliteit van het leidingwater - gebruik van huishoudproducten

- pesticiden e.d.

De agenda is te raadplegen op www.limburg.be/druppelsgewijs


BAL VAN DE BURGEMEESTER

Opbrengst t.v.v. KVG (Katholieke Vereniging voor gehandicapten)

en HGA (Hoeseltse GehandicaptenAdviesraad)

Sociaal Maatschappelijk

Burgemeester Annette Stulens overhandigde namens de

sponsors van haar Bal op 27 maart ll een cheque t.w.v. 3720

euro aan KVG en HGA.

Gelijktijdig werd er ook een cheque t.w.v. 2500 euro overhandigd

door Rina Dieu, secretaris en penningmeester van

supportersclub Joris Wijnen. Joris is gestopt met wielrennen

wegens blessures. Hij was 1 maal Provinciaal Kampioen bij de

Nieuwelingen en 2 maal Provinciaal Kampioen bij de

Juniores. De supportersclub werd opgeheven en de inhoud

van de sponsorkas werd geschonken aan KVG en HGA.

Beide cheques werden overhandigd aan Roger Kellens,

voorzitter KVG en Anita Nivelle, voorzitter HGA.

KVG en HGA hebben één grote droom, namelijk een plateaulift plaatsen om de rolstoelpatiënten autonoom op het podium te laten

geraken.

Dankzij Arsène Chasseur en Jean Jamaer werd er reeds één gevonden die aan alle voorwaarden voldeed: mobiel, esthetisch, gebruiksvriendelijk

én het is de eerste gekeurde lift in Limburg. Dankzij deze opbrengsten wordt hun droom nu werkelijkheid!

Dank aan alle sponsors!

EVI COSEMANS van ROMERSHOVEN naar INDIA

voor de DAMIAANBOUWKAMPEN

Vanaf 10 juli gaat Evi Cosemans, 25 jaar en woonachtig te Hoeselt, gedurende één

maand ontwikkelingshulp doen te India. En dit via een Damiaanbouwkampproject.

Maar wat zijn nu juist die

‘Bouwkampprojecten’? Een korte

voorstelling...

Van bij het begin van het project is het de

bedoeling de medische infrastructuur

die nodig is voor de strijd tegen lepra en

tuberculose te verbeteren of uit te bouwen.

Het merendeel van de projecten

bestaat uit het bouwen van kleine basisgezondheidscentra

in rurale gebieden.

De inbreng van Evi, evenals de andere

vrijwilligers, bestaat erin om de lokale

arbeiders te helpen bij een aantal eenvoudige

werken. Er wordt gedacht aan

het aanbrengen van mortel, zand of stenen,

het mengen van beton, het aanvullen

en ophogen van bouwterrein, schilderwerken.

Evi zal dus, samen met nog 5

andere vrijwilligers, een klein hospitaaltje

gaan oprichten in Singhurguri – East

Singhbum in de Jharkhand. Een

deelstaat van India.

Het totaal van de reis- en verblijfskosten

betaalt zijzelf. Maar zij heeft zich ook bijkomend

geëngageerd om een bepaald

bedrag aan sponsorgeld in te zamelen,

met de bedoeling de bouwmaterialen en

de lonen van de lokale bouwvakkers te

betalen.

Daarom deze advertentie in onze

gemeenteberichten. Het schepencollega

heeft haar namelijk de kans gegeven om

dit sponsorgeld in Hoeselt in te zamelen

op twee manieren. Enerzijds door

wijn en kaarsen te verkopen op de

avondmarkt van Hoeselt (19 mei

2004) anderzijds via een artikel in dit

gemeenteblad. Na haar thuiskomst zal er

ook een kort verslag gepubliceerd worden

over haar ervaringen.

Diegene die geïnteresseerd zijn, zijn welkom

op de avondmarkt of kunnen

eventueel een storting doen op het

rekeningnummer 001-3275198-69

onder refertenummer 2004005.

Elke gift vanaf 30 euro geeft recht op een

fiscaal attest uitgereikt door de

Damiaanactie.

Voor verdere informatie kan je haar na

17 uur bereiken op het nummer:

0495 44 40 13.

ELIA-FONDS

TOEGANG EN

ONTDEKKING

Ontdekkingstoerisme toegankelijk

voor iedereen. Het Fonds is een partnerschap

tussen Elia en de Koning

Boudewijnstichting.

De oproep wil projecten ondersteunen

die tot doel hebben mensen met

verminderde mobiliteit gemakkelijker

toegang te verlenen tot alle soorten

‘groene’ recreatie bij hun ontdekking

van de natuur en het erfgoed.

Kandidaatdossier moet tegen uiterlijk

7 juni bij de Koning Boudewijnstichting

worden ingediend. Meer informatie

over het soort projecten, selectiecriteria,

procedure en timing vindt u

in de folder die u kan afhalen in het

gemeentehuis.

9


10

Cultuur

VLAANDEREN

FEEST!

Verenigingen, buurt-, wijk- en straatcomités

kunnen ook dit jaar weer

rekenen op feestcheques t.w.v.

200,4 euro van de Vlaamse overheid.

Tenminste, indien zij in de periode

tussen 1 en 11 juli initiatieven ontwikkelen

die mensen bij elkaar brengen.

Vlaanderen Feest! heeft voor alle

gangmakers van dergelijke activiteiten

een feestelijke attentie. Een

feestcheque laat toe de eerste 200,

4 euro programmakosten te recupereren.

En mogelijk ligt daarbovenop

nog één tot twee keer 20,04 euro

extra klaar. Dat is het geval voor activiteiten

op 11 juli zelf en voor initiatieven

met muziekmakers uit de eigen

gemeente als extra smaakmaker op

het programma.

Meer informatie en participatieformulieren

kan je vinden op

www.vlaanderenfeest.be , via de

Vlaamse infolijn op het nummer

0800 3 02 01 of bij de gemeentelijke

cultuurdienst, tel. 089 41 63 58.

Kandideren kan tot 11 mei.

INFO C.C. Ter Kommen

Tel. 089 41 63 58

Fax. 089 50 26 47

E-mail: info@terkommen.be

OPENINGSUREN CULTUURDIENST

MAANDAG 13.00 – 16.30 u

DINSDAG 13.00 – 16.30 u

WOENSDAG 09.00 – 12.00 u 13.00 – 16.30 u

DONDERDAG09.00 – 12.00 u 13.00 – 18.00 u

VRIJDAG 09.00 – 12.00 u 13.00 – 16.30 u

MEI

ACTIVITEITENKALENDER

C.C TER KOMMEN - GROTE ZAAL

Do 06 Schoolvoorstelling Lager Onderwijs: Wiebe

wil geen afval – org. milieudienst

vr 07 Kampioenenviering Broeveskènder

za 08 Fuif K.J. O.L.Vrouw

zo 09 Eetdag Kon Harmonie St. Cecilia

di 11 Optreden Jumpy Bumpy - Sportdienst

do 13 Ledenvergadering K.B.G.

za 15 Kienen Gehandicaptenadviesraad

zo 16 Italiaanse avond Jeugdhuis X

zo 23 Ruilbeurs Treinclub

di 25 tot vr 28 Voorstelling G.I.P Kunsthumaniora Hasselt

za 29 Kermisbal – De Lustige Trappers

JUNI

wo 02 Feestvergadering Ziekenzorg Haspengouw

zo 06 Brunch – C.D. & V.

wo 23 Barbecue Vriendenkring Gemeente

do 24 Ledenvergadering K.B.G.

za 26 Privéfeest

ma 28 Sportdag Lager Onderwijs

wo 30 Bloedinzameling Rode Kruis

1-MEIFEESTEN ALT-HOESELT (editie 46)

ZONDAG 25 APRIL OM 14 u in de ALTENAAR TE ALT-HOESELT

Muzikale namiddag met optredens van de Koninklijke Harmonie

St. Lambertus Alt-Hoeselt, de Drumband van Alt-Hoeselt en van de

muziekmaatschappijen van Rijkhoven, Hoepertingen, Heers en Bocholz

(NL).

ZATERDAG 1 MEI VANAF 10 u in en rond DE ALTENAAR

Traditionele veeprijskampen (editie 45)

De ‘Alt-Hoeseltse Meifeesten 2004’ is een organisatie van de

Koninklijke Harmonie St. Lambertus Alt-Hoeselt.


ZONDAG 16 MEI 2004 – 14 uur

CULTUURSTAPPEN

In navolging van de verzenwandeling in

het kader van het Lambrecht

Lambrechtsjaar, nemen we je ook dit jaar

mee op stap langsheen de mooiste

Hoeseltse plekjes.

Vertrekken is mogelijk tussen 14 en 15 u

aan de Kluis te Vrijhern voor de

‘Kluizenaars-wandeling’ van 6 km.

Naast de prachtige natuur kan je onderweg

genieten van een drankje en van liederen

en vertellingen. We sluiten af in

café-taverne ‘De Tommen’ met een

streepje live-muziek.

Gratis deelname.

Deze activiteit gaat door i.s.m. de dienst

toerisme

Activiteiten

KAV Hoeselt—Centrum

mei :

Do 11 Crea-club : ‘Sierpot in lood’

Di 18 Inspiratie : ‘Abdijen :

werkende stilte’ in de abdij

van Herckenrode van 9 tot 13

uur

juni :

Di 8 Daguitstap naar Maastricht :

de grotten van St.Pietersberg

+ geleid bezoek aan

St. Servaaskerk

Turnen: wekelijks op maandag

van 20 tot 21 uur in Ter Kommen

Yoga: wekelijks op donderdag

van 21 tot 22 uur in Ter Kommen

Voor meer info :

Wouters Rita, Boomgaardstraat 2,

tel. 089 51 19 31

Buysmans Annie, Droogbroekstraat 44,

tel. 089 51 16 58.

EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN

ZONDAG 6 JUNI 2004 – 11 uur

APERITIEFCONCERT IN HET

KASTEELPARK HARDELINGEN

Om een rijkgevuld cultureel seizoen af te

sluiten, nodigen we u van harte uit op een

prachtig aperitiefconcert met Hoeseltse

mannelijke beroepsmuzikanten. Zij zullen

u vergasten op enkele muzikale delicatessen,

waarna u een lekkere aperitief en een

hapje wordt aangeboden.

Dit alles zal plaatsvinden in het prachtige

kader van het kasteel van Hardelingen.

(Bij slecht weer zal het concert plaatsvinden

in de Sint-Brixiuskerk van

Schalkhoven).

Prijs: € 8, geen reducties

TWEEDE PLAATS VOOR

ELLEN VRANCKEN

(KON. HARMONIE ST. CECILIA)

OP SOLISTENCONCOURS ‘DE NES-

TOR’ TE VALKENBURG.

Op zondag 14 maart behaalde de

Koninklijke Harmonie St. Cecilia met de

beloftevolle klarinettiste Ellen Vrancken,

een schitterende tweede plaats (90,5%)

op het eerste internationale concours

voor jonge solisten en orkest ‘De Nestor’

te Valkenburg.

Ellen ( o ’84) woont te Tongeren en studeert

al enkele jaren aan het

Lemmensinstituut te Leuven. Ze is al sinds

haar tiende een enthousiast lid van de

Koninklijke Harmonie St. Cecilia te

Hoeselt. Proficiat Ellen!

JAARLIJKS VERLOF

CULTUURDIENST

VAN MAANDAG 5 JULI TOT EN MET

ZONDAG 1 AUGUSTUS

Cultuur

FOTOTENTOONSTELLINGEN

IN VERGADERLOKAAL 1:

Van 7 mei tot 8 juni:

Song Buk Dong 21/11 –

Johan Terryn

Een zeer persoonlijke, bijna wetenschappelijke

kijk op de cultuur en het leven in

Zuid-Korea.

Van 11 juni tot 30 juni :

Bloodsisters – Kumu Oguro

Kumu is altijd gefascineerd geweest door

mensen, relaties, vorm en kleur, vrouwelijkheid,

erotiek, vervreemding, dubbelzinnigheid,

sensualiteit, perversiteit Haar

foto’s zijn een zoektocht naar bloedzusters.

INVULLEN

BESLASTINGSFORMULIEREN

maandag 14 juni

dinsdag 15 juni

in het CC Ter Kommen

Van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

RODE KRUIS HOESELT

GROTE INZAMELING VAN

SCHOENEN, JASSEN EN BROE-

KEN

Als u nog bruikbare kleren heeft

liggen zoals schoenen, jassen en

broeken (zowel mannen-,

vrouwen- en kinderkleding), dan

kunt u deze afleveren

op volgende adressen:

J. Penders,

Broekstraat 12 te Hoeselt,

tel. 089 41 44 94

J. Vanspauwen,

Romershoven-straat 137

te Hoeselt,

tel. 089 51 40 41

Als de kleding niet zelf kan

afgeleverd worden, geef dan

een seintje en men komt even

langs.

11


12

Coverstory

Een jaar geleden werden onder impuls

van de voorzitster van de Cultuurraad,

Carine Holsteen en dialectschrijver Paul

Achten de koppen bijeen gestoken. De

idee om de eerste revue ‘Ich wjon fakteur

‘(1980) te herspelen , maar dan in een

totaal herwerkte versie, werd een feit.

Voor deze nieuw gebrouwde revue ‘Dë

Fakteurkës’ waarin de postbodes centraal

Hoeseltse Revue

Het Hoeselts Revuegezelschap kende in de

tachtiger jaren een enorm succes. Niet minder

dan 5 revue’s werden met veel enthousiasme

op de planken gebracht

De grote bijval van deze evenementen was

vooral te danken aan de onderlinge vriendschap

in de groep.

Teksten waren van de hand van onze betreurde

regisseur Jef Thewissen. De muziek was van

Fons Hermans die er helaas ook niet meer bij

kan zijn.

staan, stelden zich een honderdtal

Hoeselaren kandidaat als acteur, zanger,

figurant, helper, danser, losse medewerker, ...

Oude kleppers kregen er weer zin in.

Spelers van andere toneelverenigingen en

zangers uit diverse koren gingen enthousiast

in op de oproep tot samenwerking.

Bekende oude schlagers zullen weer uit

volle borst meegezongen worden: Blèf

Hoeselts kalle, Hoeselt het sjùnste dùrpke

wô ich kèn, Mënnën joste ville, e.a.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door

het revueorkest o.l.v. Jos Crommen. Ook

het ballet van de Gezinsbond , het revuekoor,

het orkest en de fotoclub dragen

hun steentje bij.

Een prachtig decor werd ontworpen door


‘ Dê fakteurkës’

Yvan scherpenberg en uitgevoerd door

het decorteam o.l.v. Fonny Moesen.

Voor klank en belichting staan Jean

Jamaer, Tonny Neven en John Rouffa

borg. De regie is in handen van Gilberte

Vrancken.

Tal van medewerkers voor en achter de

schermen willen er iets spetterends van

maken.

De kaartenverkoop loopt als een trein en

laten we met zijn allen hopen dat dit spektakel

van volksculturele aard, het succes

van vroeger jaren mag evenaren.

De opbrengst gaat integraal naar drie

goede doelen :

De kleine prins ‘Kinderkankerfonds’, herstelling

van de jeugdkapel en de Mobiele

schooltjes in Latijns Amerika.

Vermits er gespeeld wordt voor deze

goede doelen heeft de gemeente Hoeselt

en de cultuurraad ,volledige steun toegezegd.

Het revueverhaal speelt zich af op grote

kermismaandag na de zielendienst op het

terras van café Bij de Gêle .

Het is wel oktober, maar het weer heeft

zomerallures en bijgevolg wordt het caféterras

het trefpunt van kerkgangers, cafélopers,

fakteurs, verliefde paartjes enz. Als

dan de strijd losbarst tussen de kandidaatvrijers

die dingen naar de hand van

Sofietje, de cafébazin, dan gaan de poppen

aan het dansen. Drie uren lachen geblazen.

Dit mag ieder rechtgeaard Hoeselaar

zeker niet missen!

De vertoningen hebben plaats op 16, 17,

18, 23, 24, 25, en 30 april telkens om 20

uur in CC Ter Kommen.

Voor tickets: tel. 089 41 63 58

Zorg dat je erbij bent !

Wilt u achteraf nog eens nagenieten van

dit revuespektakel dan kunt u een blijvende

herinnering (Video of DVD) bestellen

bij Studio Flash: Groenstraat 41 B, 3730

Hoeselt, tel. 0475 30 57 67.

Coverstory

13


14

Hoeselt Zomert

Vrijdag 16 juli:

Coconut Party @ Jeugdhuis X

Zaterdag 17 juli:

Finale Rockrally

De drie beste covergroepen van de rockrally in Jeugdhuis X strijden tijdens Hoeselt Zomert voor de 1ste plaats!

Swinnen

Nieuwe rockformatie rond Guy Swinnen

Kwaliteit, bezieling en inzet zijn altijd zijn kwaliteiten geweest. Geruggesteund door een groep die

elke song tot een evenement doet uitgroeien bewijst Swinnen wat hij al bij zijn 1ste solo-single zong:

‘I’m alive’.

Abba Gold (UK)

Abba Gold uit de V.S. brengt die geweldige Abba–sound weer tot leven met jouw favoriete

hits: Waterloo, SOS, Mama Mia, Knowing me Knowing you, Super Trouper, Dancing Queen,

Take a chance, Thank you for the music, Fernando, Name of the game,....

Ugly Head

Ugly Head speelt een uitgebreid repertoire covers. Het merendeel van de nummers zijn een

samensmelting van het pop en rock-genre. De band speelt het ene moment een nummer

uit de jaren '90 en brengt vervolgens klassiekers uit de jaren '60, '70 en '80. Deze periode

heeft hen het meest geïnspireerd.

Zondag 18 juli:

We starten al vroeg met een fietszoektocht voor het hele gezin! Er zijn talrijke mooie prijzen te winnen!

Contact On Tour:

Live-radioshow! Tanja Dexters

presenteert u de beste

artiesten die op dat moment

uit de hitlijsten schieten.

Spring

Het debuut-cd van Spring doet het schitterend!

In Vlaanderen werden er tot op vandaag bijna 64.000 exemplaren verkocht

en behalen ze hiermee dubbel platina! Het is dan ook meer dan

logisch dat alle Spring-fans nu ook de kans krijgen hun favoriete groep

live aan het werk te zien. De Spring-nummers slaan in als een bom bij

het jonge publiek!

Baila Perez

Met een uitgebreide band en een vernieuwd repertoire staat de naam Baila Perez voor een latin-repertoire,

dat het groot feestgehalte nog steeds hoog in het vaandel voert. Verwacht je aan vertalingen van

Belle’s grootste hits, maar ook geleende krakers als ‘Hotel California’ van The Eagles of Mink DeVille’s

‘Demadiado Corazon’. Baila Perez: Party met een grote P.

Aan de verenigingen

Net zoals vorig jaar, hopen we ook voor de editie 2004 te mogen rekenen op de hulp van de Hoeseltse verenigingen. Kan jij

minstens 15 personen optrommelen en wil je de kas van je vereniging een beetje spijzen, dan kan je je kandidaat stellen op

het Hoeselt Zomert-secretariaat in het CC Ter Kommen bij Yves Voncken: 089 41 63 58 of yves.voncken@hoeselt.be


SCHOOLSPORT

Scholensportdag op maandag 28 juni.

Voor alle basisscholen van groot-Hoeselt. We organiseren de sportdag zowel binnen de

scholen, in een aantal clubs en in het sportcentrum Ter Kommen. Op het programma

staan kennismakingslessen in o.a.: rolschaatsen, skaten, mini-tennis, karate, volleybal,... De

jongsten nemen deel aan tal van kinderspelen. In Ter Kommen kan de titel ‘sportiefste

klas’ behaald worden bij het afleggen van verschillende sportproeven.

DE GORDEL VAN HOESELT

zondag 25 april 2004

Tijdens deze editie van de Gordel van Hoeselt kan je kiezen uit een groot aanbod.

Vertrek en aankomst aan Ter Kommen Hoeselt. Info: sportdienst Hoeselt.

Wandelen: 4 km vrij vertrek tussen 12.30-15 uur (buggy en rolstoelvriendelijk)

8 km vrij vertrek tussen 12.30-15 uur groepswandeling om 14uur

14 km vrij vertrek tussen 12.30-15 uur

fietsen: 25 km vrij vertrek tussen 12.30-15 uur, groepstocht om 14uur

mountainbiken: 25 km begeleide tocht om 14 uur

joggen: 14 km begeleide tocht om 14 uur

street-basket 3-3: reeksen 12 tot en met 15 jarigen en de groep vanaf 16 jaar

skate happening: vrij skaten op het skatepark aan Ter Kommen,

voor jong/oud met ambiance

gezondheidsproeven en –quiz: vrije deelname

FITNESS

Alle groepslessen gaan door in de spiegelzaal van sportcentrum ‘Ter Kommen’.

Inschrijven vanaf 14 jaar kan steeds ter plaatse bij de lesgevers. Wil je eerst een gratis

proefles? Natuurlijk kan dit.

Deelname : € 50 / 15 beurten, studenten € 35 / 15 beurten. Deze beurtenkaarten zijn

één jaar geldig voor alle lessen.

Het programma: maandag 10 uur B B B

21 uur FIGUURTRAINING

dinsdag 20 uur AEROBICS

21 uur FIGUURTRAINING

woensdag 19.30 uur BODYSTEP

20.30 uur B B B

vrijdag 20 uur STEP

21 uur B B B

KIDS SPORTACADEMIE

De jaarlijkse afsluiting van de sportacademie (1e t.e.m. 5e leerjaar) zal dit jaar plaatsvinden

op vrijdag 21 mei met een uitstap naar Bokrijk. Samenkomst in het sportcentrum

om 13.15 uur en terug om 17.30 uur.

TENNIS INITIATIES

gratis kennismakingsles voor kleuters

op zaterdag 1 mei van 17 tot 18 uur in tennisclub Jus In Romershoven,

Bruggestraat

doelgroep: alle kleuters tot 6 jaar

info: tennisclub Jus In, tel. 089 51 41 75 - website: www.tcjusin.be

Geen speciale kledij vereist, rackets en ballen zijn ter plaatse beschikbaar

Programma: de kleuters leren aangepast aan de leeftijd, spelenderwijs kennismaken met

de tennissport

Sport

WATERGEWENNING

Voor kleuters geboren in 1999.

Na een eerste kennismaking met het

zwembad leren de kleuters al vlug

zelfstandig bewegen in het water.

Samen met de drijfoefeningen zal

vanaf de eerste lessen de beenbeweging

schoolslag ingeoefend worden.

Inschrijven steeds op de sportdienst

Hoeselt.

Deelnamekost € 15 / 7 lessen.

Start zaterdag 8 mei:

9.30 –10 uur, 10 –10.30 uur,

10.30 –11 uur.

TER KOMMEN – RUN

zaterdag 20 maart

De winnaars van de eerste editie van

de 'Ter Kommen-run Hoeselt' in het

kader van de 1ste Challenge ‘De

Sporter'. De tweede en laatste wedstrijd

van dit criterium vindt plaats in

Hasselt op vrijdag 3 september.

JUMPY BUMPY

De meisjes van het dansproject sluiten

het seizoen af met een spetterend

optreden in de grote zaal van

het cultureel centrum op dinsdag

11 mei 2004. Aanvang: 18 uur.

Iedereen welkom (inkom gratis –

deuren open 17.45 uur )

15


16

Milieu

MILIEUDIENST –

VOORTGANGSRAP-

PORT 2002-2003 –

UITVOERINGSPLAN

ORGANISCH- BIOLOGISCH

AFVAL – KENNISGEVING

Kennis wordt genomen van het

tweejaarlijks voortgangsrapport van

OVAM voor het ‘uitvoeringsplan

organisch-biologisch afval’.

Dit rapport geeft een overzicht van

de stand van zaken van het

Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch

Afval. De uitvoering van de verschillende

acties staat hierbij centraal.

Daarnaast bevat dit rapport de

belangrijkste ontwikkelingen op

gebied van preventie, recuperatie en

verwijdering van GFT-en groenafval

en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen.

Meer concreet worden de

opvolging, de verschillende opgestarte

werkgroepen, de technische uitvoering

en de gehanteerde beleidsinstrumenten

besproken. Voorts wordt

er een overzicht gegeven van de verschillende

acties met de actuele stand

van zaken.

VOORONTWERP VAN

HET FEDERAAL PLAN

INZAKE DUURZAME

ONTWIKKELING

2004-2008

Van 15 februari tot en met 14 mei

2004 ligt het voorontwerp van het

Federaal Plan Duurzame

Ontwikkeling 2004-2008 ter inzage

bij de gemeentelijke milieudienst en

bibliotheek. Het plan is eveneens in te

kijken op de website

www.plan2004.be.

PROCEDURE VOOR HET ROOIEN VAN HOOG-

STAMMIGE BOMEN

Inleiding

Om te weten welke vergunning er voor o.a. rooien of aanplanten van bomen en bossen

aangevraagd moet worden, dient nagegaan te worden waar het perceel zich bevindt ten

opzichte van het gewestplan, het plantverband van de bomen, enz .

Men spreekt van een bos als het om minstens 3 rijen bomen gaat die minder dan 12 meter

van elkaar liggen. Een rij bestaat uit minstens 3 bomen.

ROOIEN VAN BOMEN IN BOSVERBAND

Geen volledige ontbossing:

- in alle zones: voor het vellen van bomen in bosverband is er ingevolge het Bosdecreet een

kapmachtiging vereist. De formulieren 'aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging

voor het vellen van bomen in bosverband' zijn verkrijgbaar bij de milieudienst.

De aanvrager dient het formulier in bij AMINAL, afdeling Bos en Groen, Gouverneur

Roppesingel 25, 3500 Hasselt. Een beslissing wordt meegedeeld binnen een termijn van

60 dagen.

- in groengebied: in dit geval moet er naast de hogervermelde kapmachtiging ook een

natuurvergunning aangevraagd worden bij de de milieudienst.

Volledige ontbossing van het perceel:

- in alle zones: er moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden bij de

dienst ROP (gemeentehuis).

ROOIEN VAN BOMEN (NIET IN BOSVERBAND), HOUTKANTEN, HAGEN...

Een natuurvergunning is vereist voor:

Het rooien of wijzigen van bomen, hagen, poelen... in natuurgebied, natuurgebied met

wetenschappelijke waarde, natuurreservaat, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke

waarde, parkgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied in de ruime zin van

het woord moet er een natuurvergunningsaanvraag ingediend worden bij de milieudienst.

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor:

Hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband voor zover ze geen

deel uitmaken van een bos. Als hoogstammige boom wordt beschouwd elke boom die

op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

uitzondering: er is geen stedenbouwkundige vergunning, wel een kapvergunning,

nodig indien de boom in kwestie binnen een straal van 15 m rond een vergunde woning

ligt.

Een kapvergunning is vereist voor:

Alle gevallen waarvoor noch een stedenbouwkundige vergunning, noch een kapvergunning

nodig is. Een kapvergunning dient aangevraagd te worden bij de milieudienst.

AANPLANTEN VAN EEN BOS

- in landbouwzone of op een perceel grenzend aan landbouwzone: er moet een aanvraag

tot het aanplanten van bos in landbouwzone of op een perceel grenzend aan landbouwzone

ingediend worden bij de milieudienst.

- in groengebied: een natuurvergunning is vereist. Aanvraag bij de milieudienst.

- in andere zones: er is geen vergunning nodig.

Verdere inlichtingen

Zijn er nog twijfels of heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht bij de milieudienst (tegenover

het gemeentehuis) tel.: 089 51 03 37.


DAG VAN DE AARDE – zondag 25 april

Maak tamtam voor een beter milieu!

De Vlaamse natuur- en milieubeweging in Mechelen organiseert voor het eerst een grote gezamenlijke

natuur- en milieuhappening: Dag van de Aarde.

Programma:

Om 12 uur: opening tentendorp

In vijf tenten worden centrale milieuthema’s toegelicht: water, natuur, klimaat, lucht en landbouw.

Kinderen zijn welkom in de kindertent, waar ze zich onder meer in een oerbosbelevingstunnel

kunnen uitleven.

Ondertussen start in de grootste tent de milieudebatten tussen diverse natuur- en milieubewegingen

en politieke partijen en onder de deskundige leiding van VRT-journalist Marc

Vandelooverbosch.

Er is muziek, de mogelijkheid om een wandeling te maken, een interview in de lucht (luchtballon)

met de Vlaamse toppolitici.

Om 17 uur: afsluiting met de wereldse groep Jaune Toujours en twee verrassingsacts.

Voor meer informatie: Secretariaat Dag van de Aarde,

p/a. Bond Beter Leefmilieu, Karen Hiergens, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel,

tel. 02 282 17 46 - e-mail dagvandeaarde@bblv.be - website: www.dagvandeaarde.be

U KUNT UW KILO’S KWIJT BIJ DE KRINGWINKEL...

In april willen De Kringwinkels een record breken: april moet de maand worden waarop De

Kringwinkels meer dan 2000 ton aan herbruikbare goederen inzamelen. 2000 ton herbruikbare

goederen die niet gestort of verbrand worden, maar een tweede leven krijgen via De

Kringwinkels. Vorig jaar lag dat maandgemiddelde op 1800 ton. Dat is ongeveer een 22 km lange

colonne van 3600 grote gevulde vrachtwagens of een kudde van ongeveer 300 olifanten.

Enorm met andere woorden.

De recordpoging loopt van 1 tot 30 april en de resultaten worden bekendgemaakt tijdens een

grootse persconferentie op 12 mei. Met steun van Het Electrabelfonds verspreiden De

Kringwinkels posters en leaflets om iedereen te mobiliseren. De Kringwinkels roepen dus alle

Vlamingen op om massaal herbruikbare spullen naar De Kringwinkel te brengen of om ze gratis

te laten ophalen, i.p.v. ze bij het grof huisvuil te zetten. De campagne wordt extra in de verf gezet

door een radiocampagne op Radio 1.

De recordpoging staat in het kader van de eerste doelstelling van De Kringwinkel: het voorkomen

van afval en dus het verkleinen van de afvalberg. De extra goederen die in april worden

ingezameld, hebben ook een positief effect op de tweede en derde Kringwinkel-doelstelling,

m.n. het bevorderen van sociale tewerkstelling en het te koop aanbieden van goederen die

iedereen kan betalen. En daarom zou iedereen zijn — herbruikbaar — steentje moeten bijdragen.

Elke Kringwinkel heeft bovendien een leuke verrassing in petto voor iedereen

die goederen brengt of laat ophalen. De Kringwinkel Okazi, gelegen aan de Sint-

Truidersteenweg 150 te Hasselt schenkt een rolmeter die ook dienst kan doen

als sleutelhanger aan elke brenger of aan iedereen die thuis iets laat ophalen.

Telefoonnummer voor gratis ophalingen: 011 27 35 75.

Milieu

OPENING

NATUUR- EN MILIEU-

EDUCATIEF PROJECT

op zondag 9 mei

in de Demervallei – Motmolen

te Bilzen

Organisatie:

Natuurvereniging Orchis vzw

Samenkomst:

om 13u30 aan Intercompost,

Eikaart 4 te Bilzen

Programma:

voorstelling van het project

gevolgd door een wandeling in

de Demervallei te Bilzen

opdrachtjes onder begeleiding

voor jongeren en een receptie

Iedereen is van harte welkom!

Deelname is gratis!

Gelieve u vooraf in te schrijven

op het nummer 089 50 10 19

CONTAINERPARK –

GRASMAAISEL

Gelieve het gras apart te houden om

af te leveren op het containerpark.

Gras dient in de speciaal daarvoor

bestemde containers gedeponeerd

te worden.

Een groen idee?

Vraag je GROENBON

Dit voorjaar start de Vlaamse overheid

de actie groenbonnen. Dit

houdt in dat iedere burger een voorstel

voor een project kan indienen

waardoor de buurt een groenere

aanblik krijgt. Afhankelijk van de

grootte van het project wordt de initiatiefnemer

beloond met één of

twee groenbons ter waarde van 250

euro. De initiatiefnemer dient over

een goedkeuring van zijn gemeente

te beschikken. Eventueel kan de

gemeente de burger zelfs bijstaan en

bijsturen in zijn project.

Voor bijkomende informatie kan je

terecht bij de milieudienst van de

gemeente.

17


18

Jeugd

Speelplein zoekt

Monitoren

Maandag 5 juli start het speelplein

weer met zijn activiteiten.

Ondertussen zijn we ook al bezig met

een reorganisatie om de werking van

het speelplein nog te verbeteren.

Voor de zomervakantie is het speelplein

nog op zoek naar gemotiveerde

monitoren vanaf 16 jaar die minimum

2 weken actief willen zijn op het

speelplein.

Let wel, we willen enkel gemotiveerde

monitoren die goed met kinderen

kunnen omgaan. Niet iedereen komt

hiervoor in aanmerking en daar zullen

we ook zeker rekening mee houden.

Kandidaten dienen zich persoonlijk

aan te bieden op de jeugddienst (in

het jeugdhuis).

Voor meer informatie kan je een telefoontje

doen naar de jeugddienst op

089 50 12 00 of je kan ook een mailtje

sturen naar speelplein@hoeselt.be.

Ook al is het speelplein vrijwilligerswerk,

toch krijgen de monitoren een

vergoeding:

Vanaf 16 jaar: € 2,50 per uur

Vanaf 18 jaar: € 3,25 per uur

Nieuw vanaf dit jaar is dat we de

monitoren die een erkende monitorcursus

gevolgd hebben wat extra willen

belonen. Zij zullen per uur € 2

extra vergoeding krijgen.

Meer info over monitorcursussen kan

je ook verkrijgen op de jeugddienst.

ACTIVITEITENKALENDER JEUGDHUIS X

Mei:

vr 7- zo 9: Feestweekend

za 15: voetbaltoernooi op piste

zo 16: Italiaanse eetavond CC Ter Kommen

za 22: Hoeselt Zomert Rockrally

zo 23: Finale Limburgse jeugdhuizen zaalvoetbalcompetitie

zo 30: Kermisfuif

Juni:

vr 25: Prom Night

Opening Speelweide – Werm

Ook kinderen hebben wensen...

Kinderen vinden het fijn om in de natuur

te spelen. De natuur biedt de uitdagingen

die ze nodig hebben om hun grenzen te

verleggen en hun kunnen te vergroten.

Een stedelijke omgeving biedt weinig of

geen natuurlijke groene plekken waarin

gespeeld kan/mag worden.

Met de komst van een speelweide krijgen

de kinderen de gelegenheid om in en met

de natuur te spelen. Niks verboden, wel fantasie, creativiteit en een beetje durf.

Kinderen vragen om uitdaging, binnen de marges van hun kunnen. Ze leren omgaan

met hun omgeving en met andere kinderen, op een heel andere manier dan gebruikelijk.

Hutten bouwen, bomen klimmen, bessen zoeken en zo veel meer.

Daarom sloegen de Hoeseltse Jeugdraad en HOLA (Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad)

de handen in elkaar. Vermits in het gemeentelijk jeugdruimteplan een speelweide/bos

één van de vooropgestelde verwezenlijkingen is, werd ook daad bij het woord

gevoegd.

In samenwerking met het gemeentebestuur werd een geschikte locatie gevonden in

Werm op het Berg veld, net langs het Natuureducatief Bos.

De uitbouw van de speelweide werd opgedeeld in 2 fasen.

Fase 1 vond plaats op 21 maart, de dag waarop eveneens de Nationale Boomplantactie

wordt gehouden

HOLA had 500 stuks plantgoed aangekocht voor de aanplanting van de speelweide.

De leden van verschillende Hoeseltse jeugdverenigingen zorgden ervoor dat alles

geplant werd.

Tijdens de eerste opening werd ook een grotere boom geplant in aanwezigheid van

schepenen Guy Thys en Michel Vanroy.

Deze boom zal later dienst doen als ontmoetingsboom.

Ondertussen werkt de jeugdraad verder aan de tweede fase, namelijk het speelbos

uitrusten met enkele spelelementen.

Zodra deze geplaatst zijn zal er zeker nog een grote opening volgen met heel wat

randanimatie.

Wordt vervolgd dus!!!


GEZINSBOND HOESELT TWEEDEHANDSBEURS

op zondag 25 april

in de school Beukenlaan van 13 uur tot 18 uur

Boeken, speelgoed, kinderkleding, babykleding, babymateriaal, kinderschoenen, zwangerschapskleding,

sportartikelen, .... , cafetaria

Alles in prima staat en aan uitzonderlijke prijzen

Inkom 1 € - kinderen gratis

Info: Driesen Erik Popeslagstraat 17, tel. 089 41 81 11.

VKAJ 1964 – 2004 = 40 jaar

SAMENKOMST op zondag 6 juni in zaal Nederheem van 13 tot 18 uur

In 1964 ging VKAJ in onze parochie van start, ...zo’n 40 jaar geleden. Daarom worden

alle meisjes van toen... (vrouwen van nu) uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Programma: 13 uur: Aperitief

14 uur: Terugblik op het VKAJ-verleden

15 uur: Koffietafel (belegde broodjes-, krenten- en suikerbrood, taart)

De prijs bedraagt 12,50 euro.

Storten vóór 20 mei op het rekeningnummers 784-5089343-70 met vermelding

VKAJ-40, Van Gossum José, O.L.Vrouwplein 17, 3730 Hoeselt

Mee te brengen !!! foto’s van vroeger en nu en goed humeur.

PETERSCHAP FIETSROUTENETWERK HASPENGOUW

Toerisme Limburg is op zoek naar actieve

fietspeters die hun steentje willen bijdragen

bij de verbetering van het fietsroutenetwerk

in Haspengouw.

Het fietsroutenetwerk Limburg is ontstaan vanuit

het oogpunt van natuurzorg. Van in het

begin stonden hoge kwaliteitseisen

voorop. Toeristen ontdekten al snel de mogelijkheden

die het fietsroutenetwerk biedt op het vlak van dagrecreatie en verblijfstoerisme.

Toerisme Limburg werkt dan ook hard aan de uitbouw van het fietstoerisme

omdat fietsen een sterke plaats bezorgt op de toeristische markt. Vooral de hoge kwaliteit

van de fietsroutes en bewegwijzering is een belangrijke succesfactor bij recreatieve

fietsers en verblijfsgasten.

De taak van de peterclubs bestaat eruit om maandelijks het stukje fietsroutenetwerk

(20 tot 30 km) waarvan zij peter zijn te controleren en

gebreken zoals de signalisatie en de toestand van de fietspaden en

wegen te melden aan Toerisme Limburg. Zij doen dit vanaf begin mei tot

midden oktober.

Op deze manier werken zij mee aan een kwaliteitsvol toerisme in deze provincie.

Momenteel zijn er een 80-tal peters die zich actief inzetten om fietsroutenetwerk in

Limburg te verbeteren en door jullie actieve medewerking kunnen het er nog meer

worden.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Toerisme Limburg:

tel. 011 23 74 50 – fax 011 23 74 66 – e-mail: info@toerismelimburg.be.

VCM CONTACTFORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN VZW

Ondersteun ing van vrijwilligersverenigingen die projecten plannen

rond monumenten- en landschapszorg of archeologie.

In 2004 schenkt de Vlaamse Overheid via het VCM Contactforum voor

Erfgoedverenigingen vzw aan 20 verenigingen een ondersteuning van 1250 euro.

Projecten kunnen ingediend worden tot 30 juni 2004. .

Meer info: VCM Erfgoedhuis De Wolsack, Oude V-Beurs 27, 2000 Antwerpen - tel. 03 212 29 60

– fax 03 212 29 61 – e-mail: info@vcmcontactforum.be - www.monument.vlaanderen.be

Toerisme en Recreatie

WANDELEN

Doorntrippers

01-05 Hoeselt/Maastricht/Hoeselt -

P.P. 9 uur

02-05 Zammelen - P.P. 13.30 uur

09-05 Bokrijk, Arboretum – P.P. 13.30 uur

16-05 Ardennen, langs de Vesder –

P.P. 9uur

20-05 Wandel weekend in Deudesfeld

23-05 Hoeselt – P.P. 13.30 uur

31-05 Avondwandeling - P.P. 19 uur

06-06 Tienen, stadswandeling en bezoek

suikermuseum

Vertrek: Bilzen station om 9.40 uur

13-06 Hoelbeek en Eigenbilzen –

P.P. 13.30 uur

20-06 Dagwandeling in Haspengouw –

P.P. 9 uur

27-06 Kom op tegen Kanker –

LUC Diepenbeek

P.P. 13.30 uur

04-07 Webbekom, beemdenwandeling

P.P. 13.30 uur

P.P. = vertrek Parking Post

Inlichtingen Gustaaf Doomen, tel. 089 41 27 02

ZOMERWANDELING

op zondag 20 juni van 13.30 tot 17.00 uur te Werm

door Leefmilieu Tongeren

Vertrek: 14 uur kerk Werm

Begeleiding: Elke Manshoven, Paul Denis,

tel. 012 23 03 28

JAARMARKT en KERMISSEN

vrij 28-05 Jaarmarkt in het centrum

zo 30-05 PINKSTERENKERMIS

in het centrum

zo 06-06 Kermis Werm

zo 06-06 Kermis Schalkhoven

zo 13-06 Kermis St.Huibrechts-Hern

zo 27-06 Kermis Alt-Hoeselt

Zo 27-06 Kermis Romershoven

19


20

Informatief

Vernieuwing Dorpsplein

De herinrichting van het dorpsplein is een moeilijk dossier. Reeds jarenlang (al in 1984 werd een ontwerper aangesteld) hebben

de opeenvolgende bestuursploegen de realisatie ervan uitgesteld (vaak omdat het diverse plannen te grootschalig, te

luxueus en vooral onbetaalbaar waren).

Onze huidige meerderheid binnen de gemeenteraad heeft de draad met studiebureau Technum terug opgenomen en wil nu

met subsidie van EFRO en het Investeringsfonds eindelijk ons dorpsplein gaan moderniseren. Eerst werd gedacht dit jaar enkel

fase 1 (het gedeelte tussen het gemeentehuis en de zij-ingang naar de kerk) aan te pakken. We vinden het echter verantwoord

om nu reeds voldoende financiële middelen vrij te maken zodat ook gelijktijdig het gedeelte tot aan de Kerkstraat mee opgenomen

kan worden.

Alhoewel het plan nog maar in een conceptfase is, willen we niet nalaten u nu reeds een idee te geven

hoe ons dorpsplein er binnenkort zal uitzien.

En omdat het plein naast een ontmoetingsruimte ook nog een belangrijk parkeerterrein zal blijven,

geven we u hierbij een overzicht van de huidige (tussen haakjes vermeld) en

toekomstige parkeerplaatsen:

Metalen boomrooster

Parkeerplaats

Haagje

Metalen wegneembaar hekwerk

vergroting plein voor activiteiten

kermis

Langsparkeren

Fietssuggestiestrook

Parkeerplaats

Fietsenhouder

Waterpartij met fontein Overdekte

fietsenstalling


Vlaggenmast

Parking

Wegneembare paaltjes

Haag – hoogte 1,5 m.

Symbolische weergave oude

kerkhofmuur

* plein tussen Kerkstraat en zij-ingang kerk (43) 26

* plein tussen zij-ingang en Wierookstraat (22) 18

* plein voor oud gemeentehuis ( 6) 0

* plein voor nieuw gemeentehuis (15) 0

* plein rondom kiosk (36) 42

* achter de kerk (14) 20

* op eindpunt Wierookstraat (0) 12

* langsparking overzijde bakkers (0) 8

* langsparking zijgevel gemeentehuis (0) 6

* langsparking kiosk (0) 4

Monument – ijzeren hekwerk

terug te plaatsen

Parking

Metalen wegneembaar hekwerk

vergroting plein voor activiteiten

kermis

Bestrating in een donkere uitvoering –

symbolische weergave van de haag

rond de ‘groentehofkes’

Zitbank

Informatief

Hoogstammige boom

21


22

Informatief

BILZEN-HOESELT

Beurs voor vakantiewerk

24 april 2004

in Ter Kommen te Hoeselt

Reeds tweemaal werd de beurs voor vakantiewerk

georganiseerd in het Cultureel

Centrum De Kimpel Bilzen. Dit jaar zal derde

beurs plaatsvinden te Hoeselt in het Cultureel

Centrum Ter Kommen op zaterdag 24 april

2004 van 10 tot 15 uur. De beurs is vrij toegankelijk.

De beurs voor vakantiewerk blijft een initiatief

van de Lokale Werkwinkel Bilzen-Hoeselt en

tracht tegemoet te komen aan de wensen van

studenten die in de komende vakantiemaanden

een vakantiejob willen uitoefenen.

Niettegenstaande de teruggang van de werkgelegenheid

hopen we toch op de belangstelling

en het succes zoals tijdens de vorige beurzen,

zodat deze ontmoetingsdag werkgevers

en jobstudenten mekaar weer kunnen vinden.

Een infofolder zal aan de studenten bezorgd

worden via de scholen van de scholengemeenschap

Bilzen/Hoeselt en via de jeugdbewegingen

en jeugddiensten. Een persmededeling

zal in meerdere kranten te lezen zijn.

Tijdens de beurs kan via de interim-kantoren

contact gezocht worden met bedrijven... men

kan er nogmaals kennismaken met onze

Lokale Werkwinkel voor het zorggebied

Bilzen en Hoeselt

De medewerkers van de Lokale Werkwinkel

Bilzen-Hoeselt zullen allerhande informatie

aan de bezoekers verstrekken, uitgaande van

de diensten van de VDAB, PWA, OCMW,

RVA. De LWW zal de beschikbare vacatures

aanplakken.

Ook de vakbonden hebben hun medewerking

toegezegd voor het verstrekken van

informatie rond de correcte toepassing van

de regelgeving inzake het vakantiewerk.

Na afloop van de beurs kan blijvend informatie

gevraagd worden in de Lokale Werkwinkel

Bilzen-Hoeselt te Bilzen in de Kloosterstraat

en in het contactpunt te Hoeselt in de

Beukenlaan.

De bezoekers van de beurs kunnen het wedstrijdformulier

invullen en ter plaatse laten. De

verloting van enkele kleine prijzen, zoals filmtickets

en zwembeurtkaarten zal gebeuren op

het dagelijks bestuur tijdens de evaluatie van

de beurs en de winnaars worden ervan verwittigd.

OP DE BEURS VOOR VAKANTIEWERK

IS IEDEREEN WELKOM!

NEEM DEEL AAN DE ACTIE ‘WINKEL IN JE BUURT!’

Vanaf maandag 15 maart tot en met zondag 6 juni 2004 kan je als klant deelnemen aan

de spaaractie ‘Winkel in je Buurt!’. Door aankopen te doen bij de plaatselijke winkeliers

kan je stempels verzamelen op een spaarkaart. Acht stempels zijn goed voor een volle

kaart. Hiermee kan je deelnemen aan een grote wedstrijd. Waarmee maar liefst 1000

winkeltassen met streekproducten en 84 helikoptervluchten te winnen

zijn! De lijst van de winkels die stempels uitreuken, vind je hieronder. Je herkent

hen ook aan de raamstickers, affiches en displays met de slogan ‘Winkel in je Buurt!’.

Kom dus snel kennismaken met het winkelaanbod in je omgeving, en doe mee!

Misschien vlieg jij binnenkort in een helikopter over onze gemeente of kan je genieten

van onze heerlijke streekproducten!

Deze actie is een iniatief van UNIZO-Limburg in samenwerking met UNIZO-Hoeselt.

Deelnemers actie ‘Winkel in je buurt’ Hoeselt

Handelszaak Naam voornaam Straat nr

Achten Achten Madeleine L. Lambrechtsstraat 12

Aphrodite Parfumerie Neven Anita Tongersesteenweg 1-2

Bakkerij Somers Somers V. Dorpsstraat 4

Belle & Beau Mevissen Gilberte Hulstraat 3A

Boetiek Chrea Robbijns Christel Hoogstraat 17

Corneline Interieur & Decoratie Cornelissen Marlies Tongersesteenweg 12A

Crommen Slaapcomfort Crommen Patric Bilzersteenweg 13

Dagbladhandel Carla Jorissen Carla Tongersesteenweg 113

Drankelhandel Hauben Hauben Gilbert Kerkstraat 25

Electro Vandeweyer Vandeweyer Eric Hoogstraat 21

Figurelli Put Lizzy L. Lambrechtsstraat 17

Fitness Center Body Freak Vos Maria L. Lambrechtsstraat 20/1

Gemeentebestuur Hoeselt Parthoens Gérome Dorpsstraat 17

GM Elektro Appermont Gusta Tongersesteenweg 23

Hardy’s Daenen Sandra Kerkstraat 6

Hellinx Drukkerij Hellinx Gert Dorpsstraat 39

Huis Voets Bloemen-Geschenken Jonkmans Martha Bilzersteenweg 28

Juwelier Hellinx Frank Hellinx Frank Dorpsstraat 41

Kapsalon Sandra Noben Sandra Schepenenlaan 7

Optiek De Ceunynck De Ceunynck Jan Kerkstraat 4

Patisserie Pauli Pauli Erik Groenstraat 48

Rooyackers-Thoonen Gerda Thoonen Gerda Beukenlaan 55

Slagerij Molenaers Molenaers Jos Dorpsstraat 21

Supra Claes Claes Sandra Groenstraat 9B

Supra Thewissen Thewissen Bart Europalaan 15

Traiteur-Vishandel De Smulpaap Maene Robby Bilzersteenweg 45

Tuincentrum Aveve Caproens Caproens Valentin Dorpsstraat 61

Uurwerken-Juwelen Martens Martens José Dorpsstraat 2

VERKOOP DOOR KERKFABRIEK

O.L. VROUW MIDDELARES – HOESELT

Gemeente Hoeselt Eerste afdeling

Een perceel bouwland, ter plaatse ‘In den Tackebosch’, gekadastreerd volgens huidig

kadaster sectie C nummer 10/B, groot 33 a, 70 ca.

Meer info: Nataris Nartus, tel. 089 41 12 11

LANDBOUWTELLING

De landbouwtelling zal doorgaan op volgende data

in het gemeentehuis, dienst INF, Noël Thoelen

-maandag 3 mei: namiddag van 13u tot 17 u.

-woensdag 5 mei: namiddag van 13 u tot 17 u.

-donderdag 6 mei: namiddag van 13 u tot 15 u.

-vrijdag 7 mei: voormiddag van 9u tot 12 u.

-maandag 10 mei: namiddag van 13 u tot 17 u.

-woensdag 12 mei: namiddag van 13u tot 17 u.

-vrijdag 14 mei: voormiddag van 9u tot 12u.

GELUIDSHINDER

Opgelet!!!

GRASMAAIEN OP ZON- en

FEESTDAGEN IS VERBODEN!

Gelieve dit reglement strikt

na te leven.


VIER GENERATIES

René stulens, 04-03-1919

Willy Stulens, 25-04-1947

Dimitry Stulens, 03-10-1971 en

Vincent Stulens, 11-12-2003.

Proficiat !

Gelukwensen van de Koning

voor René Stulens voor zijn

boek 'Oorlogsherinneringen'.

RODE KRUIS BLOEDGEVERS GEHULDIGD

Zaterdag 21 februari vierde het Rode Kruis Hoeselt zijn bloedgevers.Het feest had

plaats in de parochiezaal van Romershoven. Na het feestmaal werden de brevetten,

voor 20, 40, 60, 80 en zelfs 100 giften, overhandigd. Er werden ook 12 cursisten gevierd

die de cursus EHBO volgden en met glans geslaagd waren. De diploma’s werden hun

overhandigd door schepen Guy Thijs.

Op 28 september zal een nieuwe cursus van start gaan. Voor inschrijving en inlichtingen

kan u terecht bij Jean Penders Broekstraat 12, tel. 089-41 44 94. Op dit adres kan u

ook terecht voor hulpmiddelen van de uitleendienst

Brochure: Rode Kruis - Altijd Paraat!

Preventieve hulpacties van het Rode Kruis.

Op verzoek van organisatoren of van de overheid zet het Rode Kruis medewerkers en

middelen in op plaatsen waar een verhoogd risico op ongevallen bestaat.

Zo is het Rode Kruis degelijk voorbereid als er plots iets gebeurt.

Inlichtingen of brochure te verkrijgen bij: Nelissen Bart, tel. 0473 53 11 37.

Huldigingen

BRONS voor

TOM PAULISSEN

BELGISCH

KAMPIOENSCHAP,

TIELT

Als jongetje van 7 heeft Tom

Paulissen zijn eerste stappen in het

judo gezet bij Maurice en Ronny

Bergmans. Onder hun deskundige

begeleiding heeft hij als 14-jarige

Cadet na een periode van intensief

trainen, dit seizoen enkele puike

prestaties neergezet.

In de categorie Cadetten -55 kg

behaalde hij:

Goud - Vlaams scholenkampioenschap,

14 januari 2004 te Hasselt

Brons - Vlaams kampioenschap, 28

januari 2004 te Herentals

Goud - Limburgs kampioenschap, 15

februari 2004 te Opglabbeek

Brons - Belgisch kampioenschap, 14

maart 2004 te Tielt.

Proficiat Tom!!!

23


24

Het weten waard

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische Wegendienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

PWA 089 51 48 69

loket VDAB 089 51 10 28

Bibliotheek 089 41 38 46

E-mail gemeentehuis

secretaris

gerome.parthoens@hoeselt.be

diensten

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

burgerlijke.stand@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

technische en groendienst:

arsene.chasseur@hoeselt.be

jeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.be

cultuurdienst: info@terkommen.be

sportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..be

bibliotheek: hoeselt@bibliotheek.be

politie: politie@hoeselt.be

OCMW: info@ocmwhoeselt.be

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer

0900 84 840

PAPIEROPHALING

Woensdag 10 mei

Woensdag 12 juni

Ophaling SNOEIHOUT

woensdag 24 maart

Ophaling GROOT HUISVUIL

woensdag 7 april

Opgelet: * stickers plakken per stuk of per bundel

* de dag van de ophaling worden GEEN stickers verkocht.!!!

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

AANDACHT!

Brandweer Hoeselt Fit & Gezond

Onze brandweermannen hebben een fitnessruimte

gebouwd, maar er ontbreken

nog wat toestellen. Kan jij hen helpen?

Neem contact op met Guy Lambrechts,

Korpssecretaris, Tel. 0476 51 30 64.

Dank en steeds tot uw dienst!

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst IROL, gelijkvloers (rechts)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half JUNI.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór woensdag 26 mei.

Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!

Geef je activiteiten daarom tijdig door!!!

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

Sluitingsdagen gemeentehuis

Sluitingsdagen containerpark

Donderdag 20 mei: O.L.Heer Hemelvaartdag

Vrijdag 21 mei: Brugdag

Maandag 31 mei: Pinkstermaandag

Het containerpark is wel open op zaterdag 22 mei.

More magazines by this user
Similar magazines