25 jaar Radio Sport - Hoeselt.Be

hoeselt.be

25 jaar Radio Sport - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

25 jaar Radio Sport

Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari op het Dorpsplein !

Seniorennamiddag donderdag 18 januari !

Koop vanaf januari je nieuwe GFT-sticker !

Boomplantactie HOLA i.s.m. Orchis.

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 35 • december 2006 • Nr. 212

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

OPHALING KERSTDENNEN

Woensdag 10 januari

PAPIEROPHALING

Vrijdag 22 december

Vrijdag 19 januari

Vrijdag 23 februari

Ophaling snoeihout

Woensdag 28 maart

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

(van maandag tot vrijdag - 10tot 20 uur)

mail via www.druglijn.be/contact

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

schepenlokaal, 2de verdieping (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

Woensdag van 18 tot 19 uur

oCMW - europalaan

GsM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half februari.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 19 januari.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Maandag 25 december – Kerstmis

Dinsdag 26 december – 2de Kerstdag

Maandag 1 januari - Nieuwjaarsdag

Dinsdag 2 januari (alleen administratieve diensten)

Carnavalverlof

* Gemeentehuis:

maandag 19 februari: namiddag gesloten

dinsdag 20 februari: namiddag gesloten

* Technische dienst:

maandag 19 februari: ganse dag gesloten

opgelet: Het containerpark is oPeN op maandag 19 februari.

Voorwoord

IN DIT NUMMER

Het weten waard 2

Nieuwjaarswensen 3

Burgerlijke stand en bevolking 4

Verkeer 5

Sociaal maatschappelijk 6

OCMW 7

Burgemeester Annette Stulens,

schepenen Werner Raskin, Guy Thijs, Michel Vanroy,

Walter Callebaut, Serge Voncken, Steven Driesen

en OCMW-voorzitster Carine Moors

wensen u allen een zalige Kerst toe

en een heel gelukkig 2007!

Cultuur 9

Sport 12

Cover Story 14

Toerisme 16

Jeugd 18

Milieu 19

Eindejaarsactie UNIZO 22

Informatief 24

Huldigingen 26

Actueel 28

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2006 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Plus-3-Pas afgeschaft!

In het verleden moest u, als 55-plusser, in het

bezit zijn van een “Plus-3-Pas” om bij bepaalde

culturele activiteiten een korting te genieten.

Dit is nu niet meer nodig.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging

heeft de Vlaamse Regering de “Plus-

3-Pas” afgeschaft.

Vanaf nu volstaat de identiteitskaart om aan

te tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft

bereikt.

Wie echter al in het bezit is van een “Plus-3-

Pas” mag/kan deze nog gebruiken.

Verkoop GFT-sticker 2007

vanaf januari.

In tegenstelling tot andere jaren zal de GFTsticker

voor het jaar 2007 pas vanaf de eerste

werkdag van januari verkocht worden aan

de loketten van de dienst burgerzaken van de

gemeente.

om in de eerste week van het jaar een te grote

drukte aan de loketten te vermijden zal de

ophaaldienst gans de maand januari de

containers met een (oude) sticker van 2006

nog ledigen.

er zal geen voorverkoop gehouden worden in

de deelgemeenten.

De prijs van de stickers blijft onveranderd. (36

euro voor een grote container en 18 euro voor

een kleine container)

om verwarring bij het registreren te vermijden

dient de burger bij de aankoop van zijn GFTsticker

ook zijn jaarlijkse korting op de grijze

huisvuilzakken op te nemen.

Niet vergeten mee te brengen:

*de groene badge

*personen met het W.I.G.W. statuut:

recent bewijs van de mutualiteit

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

18-09 Tammin Vos David en Inge CReMeRs

22-09 Yenthe VeRACHTeRT Johan en sonja DoLL

03-10 Juul THYs Albert en Peggy GIeLeN

03-10 Acelya GeNC Recep en Zeynep AZAKLI

06-10 Cas NeVeN Kurt en Uschi soMeRs

08-10 simon sCHILs erik en Leen MooRs

24-10 Kylie WILLeMs Luc en sunee ANTHoNYDURA

24-10 senne VRANKeN Raf en Greet CRAeNeN

27-10 Zoë BAMs Christophe en Jana ZAMeCNIKoVA

01-11 sander PANIs erwin en Romina CoLeTTI

04-11 Amber VANHeRLe Tommy en Katty KNAPeN

09-11 Robbe RooX Johan en Mieke CRoMMeN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

25-08 David VossIUs en Kristel CRoUX

28-10 David VAN DeUN en elke oRIs

18-11 Guy VANHees en Kawinthip BooNYAPUTTIKUL

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

25-09 Georges MeRTeNs Tongersesteenweg 125

11-10 Willem VANHees Hardveldstraat 5

17-10 Valentin VeRJANs Hasselt

27-10 François CLeRX Bovenstraat 25

29-10 elisabeth HUYGeN Rode Kruislaan 9

31-10 Marcel VoeTs Droogbroekstraat 23

01-11 Danny sCHoeFs Bilzen

02-11 Ludovic RAePeRs Industrielaan 37

12-11 Rosaline NAsseN Romershovenstraat 64

13-11 Jeannie eRKeNs Hoogstraat 42

13-11 Jan VANGRoNsVeLD Pasbrugstraat 44

13-11 Mathieu MAX Groenstraat 63A

14-11 Désiré JANs europalaan 6

17-11 Martinus CAsTRo Kerkstraat 2

24-11 Hubert FRoIDMoNT Bilzen

26-11 Anastasie DoRIsseN Nederstraat 49

Verkeer

BESCHERMING VAN ZWAKKE WEGGEBRUIKERS IN HOESELT – EEN PRIORITEIT

Het aantal ongevallen met gewonden in onze zone Bilzen-Hoeselt-Riemst is

de afgelopen drie jaar sterk gedaald. In 2003 waren er 239 verkeersongevallen

met lichamelijk letsel en dodelijke afloop, dit jaar evolueert in de richting

van ongeveer 160 ongevallen (gegevens tot en met 31 oktober 2006). ook

het aantal ongevallen waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn, is de

afgelopen jaren gedaald.

Nu, deze positieve evolutie is geen reden om zelfgenoegzaam achterover te

leunen, integendeel.

We zijn er ons trouwens van bewust dat deze dalende trend binnen afzienbare

tijd zal stagneren. een geloofwaardig verkeershandhavingsbeleid legt

zich niet bij deze cijfers neer!

Het beschermen van de zwakke weggebruikers moet dringend in een hogere versnelling.

Het procentuele aandeel van ongevallen waarbij bestuurders van tweewielige voertuigen en voetgangers zijn t.a.v. de deze van gemotoriseerde

vierwielers, is naar ons gevoel te hoog. Hieronder een overzicht van het aantal ongevallen per categorie weggebruikers in

onze zone en in uw gemeente. Deze grafieken spreken voor zich...

Daarbij maakte het Centrum voor Duurzame ontwikkeling van de

Universiteit Gent onlangs bekend dat het verkeer dubbel zoveel slachtoffers

maakt als de statistieken laten uitschijnen: dat komt door een gebrekkige

communicatie door ziekenhuizen, politie en overheid.

Bij ongevallen met zwakke weggebruikers komt de politie maar in twaalf

procent van de gevallen ter plaatse. Zo worden veel verkeersongevallen

niet geregistreerd (val van voetganger of fietser bv.).

Niet alleen een gebrekkige infrastructuur en de staat van het voertuig,

maar vooral het menselijk falen spelen een belangrijke rol bij verkeersongevallen

met zwakke weggebruikers. Verkeersmaatregelen die niet worden

nageleefd, situaties die fout worden ingeschat, bestuurders die hun voertuig

onvoldoende kennen, enz...

Kinderen zullen trouwens de risico’s in het verkeer altijd minder goed kunnen

inschatten. Ze mogen dan al uitstekende verkeerslessen meegekregen

hebben, ze blijven kwetsbaar omdat ze kleiner zijn en sowieso minder

ervaring hebben. en hoe harder de auto rijdt, hoe minder kans kinderen

maken als zwakke weggebruikers.

We zullen dus moeten investeren in gedragsbeïnvloeding. Wie daarbij in de

eerste plaats denkt aan repressie en politiecontroles redeneert verkeerd. onwetendheid en een gebrek aan kennis en vaardigheid los

je enkel op met informatie, educatie en instructie.

Zit je met vragen omtrent verkeerswetgeving, infrastructuur, voertuig...geef ons een seintje. We zijn vanaf nu te bereiken op ons nieuw

emailadres verkeersdienst.politie@bilzen.be

Maak tevens kennis met de digitale versie van onze verkeerseducatieve routes: een pakket educatieve fiches in pdf-formaat, afgestemd

op de lokale verkeersomgeving, en bestemd voor (groot)ouders en leerkrachten die de jonge voetganger en fietser in hun

verkeerstaak wensen bij te staan.

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator

Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, tel. 089 51 93 00.


Sociaal maatschappelijk

EEN BOEIENDE BELEVENIS

IN EEN ANDERE CULTUUR:

DE DIAANBOUWKAMPEN

IN 3 WERELDDELEN.

Voor durvende vrijwilligers

Heb je zin in een reis met een méérwaarde?

een flinke scheut avontuur

én toch concrete hulp bieden aan je

medemens? Dat kan. Meteen beleef

je ook een boeiend contact met een

andere cultuur, van heel dichtbij, tussen

de mensen uit Bangladesh, India,

Nicaragua of Congo.

Infodag op 20 januari 2007 in

Mechelen

Meer info: www.damiaanactie.be,

Marcel Lootens, Tel. 09 383 55 63 of

m.lootens@skynet.be

ZIEKENZORG HOESELT

op 1 januari 2007 begint ziekenzorg

Hoeselt weer aan een nieuw werkjaar.

38 Z.Z. medewerkers zetten zich

regelmatig in voor de huisbezoeken,

de ontmoetingen , de uitstappen en

de vakanties voor zieken en bejaarden.

Heb je wat tijd en wil je U ook

inzetten voor de ziekenzorgwerking

in Hoeselt, vraag dan inlichtingen

over de Z.Zorgwerking bij Pierre

Jamaer of bij de voorzitter van de

Kern van de deelgemeenten.

NIEUWE PASTOOR

In een mooi versierde kerk haalden op zondag 19 november

een 300-tal gelovigen onze nieuwe pastoor in.

Louis Tobac werd aangesteld als pastoor van sint-stefanus

en pastoor-moderator van de federatie Hoeselt , bestaande

uit 7 parochies.

Na de welkomstwoorden van de voorzitter van het centrale

kerkbestuur en namens de parochieteams heette

ook burgemeester Annette stulens pastoor Louis hartelijk

welkom in onze gemeente.

Als geschenk werd een laptop aangeboden waarvan hij,

zoals hij zelf aangaf, dankbaar gebruik gaat maken als hij

zich naar de verschillende parochies begeeft.

Deze aanstellingsviering werd afgesloten met een receptie

in de feestzaal van het IKso.

RESTAURATIE Sint-Stefanuskerk

Zoals men kan vaststellen is er reeds begonnen aan de restauratie van de kerk.

Dit is toch wel een zeer centraal gebeuren voor de ganse bevolking van Hoeselt, en

daarom willen we dit graag in de belangstelling plaatsen.

ondanks de ruime subsidiëring moet het kerkbestuur toch nog 170 000 euro bijpassen.

De parochianen kunnen helpen volgens eigen kunnen en vermogen.

Volledig anonieme giften kunnen gedeponeerd worden in de speciale offerblok in de kerk.

overschrijvingen op het nr. 091 0173942 50. met aanduiding of naam mag bekendgemaakt

worden ja/nee.

Informatie over het hele gebeuren omtrent de restauratie kan je volgen op

www.sint-stefanus.be

Het Rode Kruis dankt de Hoeseltse bevolking voor de stortingen van de lidkaarten

2007.

Men kan nog altijd storten voor lidmaatschap op rekening 784-5502460-64

De lidkaarten zullen dan aan huis bezorgd worden.

In het voorjaar zal er opnieuw een cursus eHBo door gaan.

Inlichtingen Jean Penders, tel. 089 41 44 94

De uitleendienst hulpmiddelen is nog steeds op adres Tongersesteenweg 7/1.

De hulpdienst 089 51 40 41.

HOESELTSE SENIORENWEEK 2006

'ANDERS is ook mooi'

... over het omgaan met VERSCHEIDENHEID!

De voorbije Seniorenweek bleek weer een enorm succes te zijn.

Graag geven wij u een kort sfeerbeeld.

DINSDAG 21 NOVEMBER 2006

Dienstencentrum OCMW Hoeselt

11.30 uur: BUFFET MONDIALE... ‘PROEVEN VAN ANDERE CULTUREN’

Tijdens het wereldbuffet konden bezoekers kennis maken met traditionele gerechten en

specialiteiten van andere culturen. Het werd een uitgebreid buffet dankzij de enthousiaste

inzet van medewerkers uit België, Italië, Iran, Filippijnen, China en Turkije. elk land werd

op een originele manier voorgesteld binnen een feestelijk decor met op de achtergrond

mooie wereldmuziek.

een 100-tal aanwezigen zorgde voor overvolle zalen in het Dienstencentrum en de reac-

ties over dit cultureel eetfestijn waren lovend.

In de namiddag konden bezoekers nog deelnemen aan een boeiende

‘CULTURENQUIZ’.

Ijverig werd gezocht naar de oplossing op tal van vragen over verschillende culturen,

volksgebruiken en rituelen. Natuurlijk waren er kleine prijsjes te winnen.

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2006

Cultureel Centrum Ter Kommen

14 uur: MUZIEK EN DANSNAMIDDAG met Dj ‘François’

Lokaal Dienstencentrum i.s.m. Afdelingen OKRA Groot-Hoeselt

een 120 bezoekers en medewerkers konden zich uitleven tijdens een gezellige dans-

namiddag met een gevarieerd aanbod van muziekstijlen. De dansgroepen van oKRA

Hoeselt centrum, o.L.V. parochie en Alt-Hoeselt zorgden voor diverse volksdansjes.

Verder was er een ‘special act’: een onverwacht en indrukwekkend optreden van de

Hoeseltse Zingende Maagden’. Dj. François zorgde voor de nodige animatie en liet de

senioren zich uitleven op de dansvloer op bekende liedjes van vroeger en nu.

OCMW


OCMW Cultuur

Sinterklaasfeest OCMW

29 november 2006

Kinderopvang Dol-Fijn organiseerde op woensdag 29 november

2006 reeds voor de 5de maal een groot sinterklaasfeest.

In totaal kwamen een 200-tal kinderen tussen 2,5 en 12 jaar

opdagen.

ook een aantal ouders en grootouders wilden niets missen van dit

hele feestgebeuren.

Clown Ludo zorgde samen met de 2 pieten voor de nodige

animatie.

De kindermenigte werd actief betrokken in een gevarieerd aanbod

van spelletjes en dansjes.

en dan was het eindelijk zover! De Heilige man deed zijn intrede!

De sint mocht rekenen op een warm onthaal van de kinderen.

Voor ieder kind maakte hij tijd voor een babbeltje.

Tal van tekeningen mocht hij in ontvangst nemen.

en alle aanwezige kindjes kregen een goedgevulde zak met snoep en

fruit! Met tevredenheid hebben zij afscheid genomen van sinterklaas

en zijn zwarte pieten. Nu is het weer een jaartje wachten!

Sinterklaasfeest Senioren

Dienstencentrum 5 december 2006

op 5 december deed sinterklaas zijn intrede in het oCMW-

Dienstencentrum. Dat niet alleen kinderen uitkijken naar zijn bezoek

is zeker te merken aan de grote opkomst elk jaar van onze Hoeseltse

senioren. De sint vergezeld van Piet ‘stella’ kon rekenen op een warm

onthaal. een gezellige namiddag voorzien van de nodige animatie

en humor. De senioren werden weer verwend met koffie en een

lekkere mikman. Natuurlijk had de sint ook voor elke bezoeker een

geschenkje.

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

De Griezelbus | Kinderfilm

Woensdag 10 januari 2007 – 14 uur

Kinderfilm vanaf 8 jaar - Regie: Piet Kuijpers -

Nederland, 2005 - Nederlands gesproken

Duur: 90 minuten - Toegangsprijs: 2 euro

Vanwege zijn uiterlijk en gedrag is de 11-jarige onnoval een absoluut buitenbeentje op school.

ook z’n ouders laten hem aan z’n lot over. onnoval schrijft griezelverhalen en gedichten.

Zijn liefje heet Liselore. Wanneer Liselore hem verwijt dat hij niet voor haar durft opkomen,

vertrouwt hij haar toe dat hij bang is om weerwolfkrachten in zijn lichaam op te wekken. Het

gesprek wordt afgeluisterd door Gino, de stoere praatjesmaker van de klas en onnovals grootste

tegenstander.

Gino daagt onnoval uit. Wanneer onnoval ‘zijn’ Liselore al kussend betrapt met Gino, denkt hij

dat de liefde over is. Die avond schrijft hij ‘De Griezelbus’, een angstaanjagend verhaal over een

schoolreisje dat verandert in een nachtmerrie.

Nederlandse jeugdthriller die je niet mag missen!

Raymond van het Groenewoud

Café Weemoed

Zaterdag 27 januari 2007 – 20.15 uur

Café Weemoed... omdat melancholie ook de grondtoon is

van zijn bestaan, met een rijkdom van tonen erbovenop.

Want pazzop!

Het gaat niet alleen om een traan, maar ook -en vooral- om

de lach:

Uitbundig, monkelend of tederzacht.

soms een glimlach, soms een grijns, maar altijd raak, zoals alleen hij dat vermag.

omdat weemoed in de avond komt.

Raymond alleen aan ‘n vleugel of op akoestische gitaar, met Bertus erbij en zijn zwoele sax, of

nog ‘n derde, voor de warme troostklank van de bas.

om weemoed in de noten te verdrinken.

omdat het leven niets is zonder zijn muziek.

Bezetting:

Raymond van het Groenewoud: zang, gitaar, piano

Bertus Borgers: sax(en)

steven van Gool: bas(sen)

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Zó hee Hôessëlt èn vjol Hôessëlèrrë nog noot gëzien!

Zo heb je Hoeselt en veel Hoeselaren nog nooit gezien!

Dialectnamiddag

met Paul Achten

Zondag 4 februari 2007 – 14.30 uur

Presentatie op groot scherm van meer dan 200 merkwaardige foto’s van Hoeselaren uit vervlogen

tijden, bekommentarieerd door Paul Achten.

Diverse onderwerpen gaande van : klasfoto’s, toneel, voetbal, foto’s organisaties, heksenfeest,

speeltuin, priesterwijdingen, kermis, motocross, folklore, zangkoren, huwelijken, kookvaders,

H.Hartfeesten, Chiro, jubilarissen, broeders en masseurkes, processie, kerk, luchtfoto’s, enz.

Tickets VVK: 2,50 euro / Kassa: 4 euro (inclusief koffie en taart)

Verplicht vooraf in te schrijven!

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

JANUARI

Wo 03 Bloedinzameling Rode Kruis

Za 06 Nieuwjaarsconcert Kon.

Harmonie st Cecilia

Zo 07 Nieuwjaarsconcert Kon.

Harmonie st. Cecilia

Ma 08 Lijndansen oKRA / Cursus yoga

50+

Wo 10 Kinderfilm: De Griezelbus (C.C.)

Do 11 Ledenvergadering oKRA

Vr 12 Nieuwjaarsreceptie gemeente

Za 13 Nieuwjaarsreceptie Treinclub

Zo 14 eetdag K.V.G.

Ma 15 Cursus yoga 50+

Do 18 seniorennamiddag

Burgemeester

Vr 19 Nieuwjaarsreceptie Neos

Za 20 Fuif: Groovalicious – K.J.

Zo 21 eetdag Missiewerkkring

Ma 22 Lijndansen oKRA / Cursus yoga

50+

Di 23 Dansnamiddag oKRA

Vr 26 Kienen IKso

Za 27 Café Weemoed – Raymond

van het Groenewoud (C.C.)

Zo 28 Ruilbeurs Modeltreinen –

Treinclub

Ma 29 Cursus yoga 50+

FEBRUARI

Zo 04 Dialectnamiddag: “Zó hee

Höessëlt èn vjol Hôessëlèrrë

nog noot gëzien !” (C.C.)

Ma 05 Lijndansen oKRA /

Cursus yoga 50+

Wo 07 Film: De G.V.R. (C.C.)

Do 08 Ledenvergadering oKRA

Vr 09 Huldiging Cultuur- en

sportverdienstelijken

Za 10 Con Voce soave –

De Frivole Framboos (C.C.)

Zo 11 eetdag T.T.C. Tamara

Ma 12 Cursus yoga 50+

Vr 16 De spaanse Hoer –

Hoeselts Toneelgezelschap

Za 17 De spaanse Hoer –

Hoeselts Toneelgezelschap

Zo 18 eetdag K.s.V.

Ma 19 Lijndansen oKRA

Di 20 Carnavalsbal Isola

Do 22 Vormingsnamiddag Neos:

Heksen in Vlaanderen

Vr 23 De spaanse Hoer –

Hoeselts Toneelgezelschap

Za 24 De spaanse Hoer –

Hoeselts Toneelgezelschap

Zo 25 Hibernatreffen M.C. Hoeselt

Ma 26 Cursus yoga 50+

Wo 28 Wandeling wandelclub Vitales


10

Cultuur

KAV Hoeselt-Centrum

Januari 2007

Di 09 (do 11) Kookclub : “Lekker

koken en gezond

vermageren” les 3

Do 18 “ergonomie thuis

en op het werk”

i.s.m. KAV o.L.Vrouw

Ma 22 Crea : “Juwelen punniken”

les 1

Wo 24 Crea : “Juwelen punniken”

les 2

Februari 2007

Wo 07 Demo : “snel en trendy

koken”

Di 13 (do 15) Kookclub : “Lekker

koken en gezond

vermageren” les 4

KAV O.L.Vrouw

Januari 2007

Do 18 “ergonomie thuis en op

het werk” i.s.m. KAV

Hoeselt-centrum

Wo 31 “Juwelen punniken

Februari 2007

Zo 04 Pannenkoekennamiddag

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, 089 51 19 31.

Annie Buysmans, 089 51 16 58

KAV OLVrouw:

Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52

simone Wouters, 089 41 35 29

MARKANT

Januari

Di 09 Nieuwjaarscocktails

Wo 31 Digitale fotografie

Februari

Do 15 stijl- en kleuradvies

Ma 26 Nordic walking: initiatie

KOM-KAART

Denk eraan om je volle KoM-kaart

tijdig in te ruilen voor een gratis ticket!

Hou het in de gaten:

deze KoM-KAART-actie is slechts

geldig tot en met april 2007!

De GVR - Kinderfilm

Woensdag 7 februari 2007 – 14 uur

Kinderfilm vanaf 7 jaar - Naar het boek van Roald Dahl -

Groot-Brittannië, 1990

Nederlands gesproken - Toegangsprijs: 2 euro.

Kleine sofie wordt op een nacht van haar bedje in het weeshuis

getild door de schim van een reusachtige man. Het begin van een

wonderlijk avontuur. sofie maakt kennis met de Grote Vriendelijke

Reus GVR, de koningin, en een boel andere reuzen. Niet al die

reuzen zijn even vriendelijk. sommigen zijn vreselijk gevaarlijk, en

hebben boze plannen.

een spannende, soms wat griezelige animatiefilm, vol respect voor

het werk van Roald Dahl.

De Frivole Framboos - Con Voce Soave

Zaterdag 10 februari 2007 – 20.15 uur

De nieuwste show van De Frivole Framboos is een muzikale, theatrale

en vocale fantasie enig in zijn genre, een concerto in “humor

majeur”. Van opera tot chanson, van klassiek tot variété: Peter Hens

parodieert alles, het repertoire wordt heruitgevonden door alle

muzikale genres te mengen. Bart Van Caenegem, virtuoos pianist,

kaatst in één oogopslag de wondere noten op een geniale manier terug. samen overlopen zij op hun

manier de grote symfonische en lyrische werken.

Komisch muzikant Peter - de cello kent géén geheimen voor hem - speelt als inventief zanger met alle

stijlen zonder er in aanvaring mee te komen. Ze amuseren zich als zielsblije overbegaafde kinderen, die ze

ongetwijfeld gebleven zijn. De klassieke muziek, al te vaak gevangen in zijn sérieux, mag,op deze manier

afgestoft, barok en absurd, wat vaker tot ons komen.

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Vertelavond ‘Neder’

Donderdag 15 februari 2007 – 20.15 uur

Locatie: Restaurant ‘De Weijers Hoven’

Historicus Piet Thoelen kan uren vertellen over Hoeselt en haar deelgemeenten. en telkens weer haalt

hij nieuwe anekdotes boven waardoor hij blijft verrassen. Dit jaar houdt hij halt in restaurant ‘De Weijers

Hoven’, waar hij u alles vertelt over wat u al dan niet wist over het verleden van de o.L.Vrouwparochie en

haar inwoners. ondertussen kan u genieten van een lekkere hap en een drankje.

Deze activiteit gaat door i.s.m. het LL-genootschap.

Tickets: 8 euro (geen reducties, incl. hap en drankje)

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN VERGADERLOKAAL 1 VAN C.C. TER KOMMEN:

MARC VERMEIRSCH: VEEL IS VOORBIJ, VEEL MOET NOG KOMEN (12-01-07 – 07-02-07)

Krupnik aan de voet van het Piringebergte in Bulgarije werd 100 jaar geleden op de wereldkaart gezet door

er even van te verdwijnen. De ‘Kresna-Krupnik aardschok’ was de zwaarste die Zuid oost europa ooit trof.

Na sluiting van de steenkoolmijnen trekken bijna alle jonge mensen weg , waardoor je zoveel hardwerkende

oudjes op de foto’s ziet. Ze laten een indruk van solidariteit na en niet één van medelijden.

DONNY DE KEUKELAERE: HOF TER ENGELEN (09-02-07 – 07-03-07)

Deze reportage van het rusthuis ‘Hof Ter engelen’ schetst een beeld van mensen die hun rust hier welverdiend

beleven. Bij deze mensen zocht de fotograaf naar hun innerlijke waarde, een schat van kennis en wijsheid,

een rijkdom van ‘ik heb geleefd’, terwijl in het achterhoofd de angst voor het onbekende, de dood, schuilt.

HOESELT OP ZOEK NAAR KUNST

Via het cultuurbeleidsplan 2004-2007 gaf het gemeentebestuur de intentie weer om

meer aandacht te besteden aan ‘kunst’ in ruime zin.

In een eerste fase willen we daarom een zo ruim mogelijke lijst samenstellen van mensen

in onze gemeente die op enige wijze met kunst of cultuur bezig zijn.

Beeldhouwer, schilder, pottenbakker, bouwer van installaties, architect met zin voor

kunst,... we zijn op zoek naar jou!

Waarom?

om te weten te komen hoe het lokale bestuur tegemoet kan komen aan de noden en

behoeften van kunstenaars

Als vertrekpunt om een lokaal kunstenbeleid uit te bouwen

om samen leuke projecten op te zetten

om mensen een kans te geven om hun creativiteit te tonen aan anderen

Maar ook...

omdat eveneens geïnteresseerde individuele burgers met een brede culturele interesse

en/of deskundigheid terzake lid kunnen worden van de cultuurraad, om alzo mee te

denken en adviezen uit te brengen aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden.

Hierover lees je meer in het artikel “de cultuurraad op zoek naar jou?!”

Laat het ons weten!

Bezorg vóór 31 januari 2007 volgende gegevens aan de cultuurdienst:

Naam, adres en telefoonnummer

Kunstdiscipline (schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie,...)

(europalaan 2 – cultuurdienst@hoeselt.be)

Professioneel of amateur?

Lid/geen lid van een vereniging binnen uw discipline?

Ik ben wel/niet geïnteresseerd om lid te worden van de cultuurraad

Dit is louter een inventarisering! Je wordt op geen enkele manier gebonden tot iets! Je

persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt door de cultuurdienst om je eventueel

te kunnen contacteren.

HULDIGING CULTUUR- EN SOCIALE

VERDIENSTELIJKEN 2006

op vrijdag 9 februari 2007 zal de cultuurraad de cultuur- en sociale verdienstelijken

van het afgelopen werkjaar 2006 in de bloemetjes zetten.

Iedere vereniging die aangesloten is bij de cultuurraad kan een persoon of vereniging

voordragen voor deze huldiging.

Kandidaturen moeten uiterlijk op maandag 15 januari ’07 afgegeven of

opgestuurd worden naar de cultuurdienst (CC Ter Kommen, europalaan 2).

Cultuur

CULTUURRAAD...

OP ZOEK NAAR JOU!

De cultuurraad is het officiële adviesorgaan

van het gemeentebestuur

inzake culturele materies en is dus

ook de eerste gesprekspartner

van het gemeentebestuur inzake

de opmaak en uitvoering van het

gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

Daarnaast bevordert dit adviesorgaan

ook overleg, samenwerking en

coördinatie tussen verenigingen en

neemt het eigen initiatieven in de

culturele sector.

Heb jij zin om mee te denken

rond het Hoeselts cultuurbeleid?

Kriebelt het bij jou om actief

mee te werken rond het realiseren

van de beleidsintenties?

Zegt het je wat om het gemeentebestuur

te adviseren over

lokale culturele materies?

Dan ben jij diegene die wij

zoeken!

De cultuurraad bestaat uit een algemene

vergadering (1 à 2 vergaderingen

per jaar) en uit een bestuur dat

6 à 8 keer per jaar vergadert. Het

bestuur is bevoegd voor het dagelijks

beheer en is eigenlijk de denktank

die ideeën levert, activiteiten organiseert,

de plannen op cultureel vlak

helpt uitstippelen en het gemeentebestuur

adviseert over culturele

materies.

Kandidaten dienen een aanvraagformulier

in, te bekomen en terug te bezorgen

aan de cultuurdienst, die het dan overmaakt

aan het bestuur van de cultuurraad.

In de aanvraag licht je je deskundigheid

en motivatie toe.

11


1

Sport

ZWEMBAD TER

KOMMEN HOESELT

Alle informatie kan je krijgen in het

zwembad 089 41 36 22

vrij zwemmen

Maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag telkens van 19 tot 20 uur,

woensdag van 17 tot 19 uur, donderdag

ook van 12 tot 13 uur en zondag

van 08.30 tot 11.30 uur

gratis zwemmen op je verjaardag

op vertoon van je identiteitskaart

kan je gratis zwemmen.

zwemfeestjes

Je kan het zwembad afhuren voor

zwemfeestjes ’s zaterdag van 13.30

tot 17 uur.

De mogelijkheden bespreken en

reserveren kan je in het zwembad

Ter Kommen Hoeselt

zwemlessen kinderen

start dinsdag 9 januari 2007 van 18

tot 18.45 uur voor kinderen vanaf 6

jaar die geen zwemdiploma hebben

27,5 euro voor 11 lessen (geen les

tijdens het schoolverlof)

Inschrijven in het zwembad (redder

Katrien)

zwemlessen volwassenen

start donderdag 11 januari 2007 van

18.00 tot 18.45 uur voor volwassenen

25 euro voor 10 lessen (geen les tijdens

het schoolverlof)

Inschrijven in het zwembad (redder

Katrien)

G-zwemmen

We reserveren elke vrijdag van 17 tot

19 uur het zwembad voor gehandicapten.

U kan alle mogelijkheden bespreken

in het zwembad (redder Katrien)

aquagym

elke woensdag van 19.15 tot 20 uur

voor volwassenen.

Deelnameprijs: 3,5 euro per beurt,

beurtenkaarten info zwembad (redder

Yves)

elke donderdag van 15.30 tot 16.15

uur voor senioren.

Deelnameprijs: 1,5 euro per beurt,

beurtenkaarten info zwembad (redder

Yves)

SCHOOLSPORT

* TORNOOI TREFBAL 6-6

voor alle kinderen van 3 e en 4 e leerjaar basisonderwijs groot Hoeselt

woensdag 31 januari 2007 van 13 –16 uur in sporthal Ter Kommen

* SCHOOLSPORT – TORNOOI MINIHANDBAL

voor kinderen van 5e en 6e leerjaar basisonderwijs groot Hoeselt

woensdag 14 februari 2007 van 13 tot 16 uur in sporthal Ter Kommen

* SCHOOLSPORT - VLAAMSE ZWEMWEEK

UITSLAG SWIMMATHON 22 nov. 06

KIDS - SPORTACADEMIE

sport na school voor jongens en meisjes. Ben jij er nog niet bij ? Dan kan je na de kerstvakantie

nog inschrijven voor het 2e en 3e trimester. De sportdienst zorgt iedere week

voor een leuk sportprogramma en een mooi KIDs T-shirt.

Inschrijven ter plaatse. Deelname 25 euro / 15 weken.

laatste kleuterklas : vrijdag 15.45 tot 17 uur

eerste leerjaar : vrijdag 15.45 tot 17 uur

tweede + derde leerjaar : maandag 16 tot 17.15 uur

vierde + vijfde leerjaar : donderdag 15.45 tot 17 uur

PROMOTIELESSENREEKSEN 2007

Zin om wat meer te bewegen? om een betere conditie op te bouwen of om de

spieren in de probleemzones te verstevigen? Zo na de feestdagen alvast een ideaal

moment om te beginnen. Inschrijven kan steeds ter plaatse: spiegelzaal sportcentrum.

Drie nieuwe promotielessenreeksen: 25 euro/12 weken.

* BODYSHAPE:

rustige figuurtraining met vooral intelligente matoefeningen (ground control) en

zachte rekoefeningen. start dinsdag 9 januari van 19.30 tot 20.30 uur

* BODYSTEP:

deel 1 op de step voor een stevige conditie en deel 2 met spierversterkende oefeningen

voor buik en billen. start maandag 8 januari van 21 tot 22 uur en woensdag 10

januari van 19.30 tot 20.30 uur

Fitness programma

Maandag 09.30 u. B B B

21.00 u. BoDYsTeP

Dinsdag 19.30 u. BoDYsHAPe

20.30 u. AeRoBICs

Woensdag 19.30 u. BoDYsTeP

20.30 u. B B B

Donderdag 20.00 u. FAT BURNING

Vrijdag 20.00 u. s T e P

beurtenkaarten ter plaatse te verkrijgen – spiegelzaal

15 beurten/50 euro (studenten 15 beurten/35 euro)

Sport

SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER

datum dag aanvang sporttak activiteit afdeling locatie

12 jan vrijdag 21.15u zaalvoetbal isola 1 - NWP Anderlues 1e nationale ter kommen

13 jan zaterdag 15u voetbal Citroën steegen - UD Barcelona LBs Voetbalterrein oLV

13 jan zaterdag 18u volleybal Hoevoc Hoeselt - schuvoc Halen C ? ter kommen

13 jan zaterdag 20u biljart sombrero-TPJ 1 Dembervallei gew. Bilzen café sombrero

15 jan maandag 19u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - Keroma Genk 4e provinciale d ter kommen

19 jan vrijdag 20u zaalvoetbal isola 2 - Zvk Winterslag 05 3e provinciale c ter kommen

19 jan vrijdag 21u zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Zvk Tio Tongeren 2e provinciale b ter kommen

19 jan vrijdag 20u biljart sombrero-De molen BGB maasland 1e afd café sombrero

22 jan maandag 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - Dream Team Gellik 4e provinciale d ter kommen

26 jan vrijdag 20u zaalvoetbal t Koffiehuisje Hoeselt - sK eigenbilzen 4e provinciale d ter kommen

26 jan vrijdag 21.15u zaalvoetbal isola 1 - CosM ottignies 1e nationale ter kommen

27 jan zaterdag 15u voetbal Citroën steegen - olympia Tongeren LBs Voetbalterrein oLV

29 jan maandag 19u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - Zvk Futsal Lanaken s 4e provinciale d ter kommen

2 feb vrijdag 20u zaalvoetbal t Koffiehuisje Hoeselt - Bilzen United 4e provinciale d ter kommen

2 feb vrijdag 21u zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Axtron Wellen s 2e provinciale b ter kommen

2 feb vrijdag 20u biljart sombrero-Maasgalm BGB maasland 1e afd café sombrero

3 feb zaterdag 18u volleybal Hoevoc Hoeselt - Bevo Geetbets C ? ter kommen

3 feb zaterdag 20u biljart sombrero-HWB 1 Dembervallei gew. Bilzen café sombrero

5 feb maandag 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - ‘t Koffiehuisje Hoeselt 4e provinciale d ter kommen

9 feb vrijdag 20u zaalvoetbal isola 2 - Zvk Tongeren 3e provinciale c ter kommen

9 feb vrijdag 21.15u zaalvoetbal isola 1 - P volvo Kelmis 1e nationale ter kommen

9 feb vrijdag 20u biljart sombrero-Weerhook 3 BGB maasland 1e afd café sombrero

10 feb zaterdag 20u biljart sombrero-VLTB Dembervallei gew. Bilzen café sombrero

17 feb zaterdag 15u voetbal Citroën steegen - VNA Winterslag A LBs Voetbalterrein oLV

19 feb maandag 19u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - Zvk Glimburger Hoeselt 4e provinciale d ter kommen

23 feb vrijdag 20u zaalvoetbal isola 2 - Zvc Bemmeldaus Bilzen 3e provinciale c ter kommen

23 feb vrijdag 21u zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Zvk Beraat Diest 2e provinciale b ter kommen

26 feb maandag 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - Corbi Bilzen 4e provinciale d ter kommen

1


1

Cover Story

Cover Story

25 JAAR RADIO SPORT

Radio sport werd opgericht in november 1981 onder impuls van het trio Ludo Meisters, Jean-Pierre Fourrier en Jean-Louis Verjans.

De lokale radio is eigenlijk ontstaan uit minivoetbalclub Cova en vandaar de naam “Sport”.

Het grote voorbeeld uit de buurt was het toenmalige Radio Noordzee (Hasselt) en in mindere mate Radio Arcan (Bilzen).

In eerste instantie was radio maken illegaal en moesten we voortdurend op onze hoede zijn voor een mogelijke inval van de toenmalige RTT en

Rijkswacht.

De locatie boven de bloemenwinkel Alpenroosje in de Groenstraat, waar we een zolderverdieping van de familie Festjens mochten betrekken was

enorm geschikt om mogelijk “ongewenst” bezoek tijdig te horen aankomen.

Wie durfde, buiten ons, de beklimming van de houten ladder aan?

Verhuis:

Na de eerste echte officiële

vergunning, want we hebben

steeds getracht met alle

vergunningen in orde te zijn,

drong een verhuis van het

“Alpenroosje” naar een nieuwe

locatie zich op.

De familie Meisters-Daerden

gaf ons de kans en de middelen

om in eerste instantie

een houten chalet en later

een nieuw gebouw met studio

complex en kantine op te

trekken.

een héél grote stap vooruit

voor “onze” kleine lokale

radio.

Frequentie 106.9 Mhz:

Het was ook als het ware een

ping-pong spel om geregeld

te moeten veranderen van

toegekende frequentie. op

een gegeven ogenblik werd

ons een frequentie boven de

107 Mhz toegewezen en was

het zelfs nodig dat technieker

en manusje van alles Leon bij

de luisteraars thuis de draagbare

radio’s moest gaan aanpassen

om de ontvangst te

verzekeren.

sinds juni 2004 is ons de frequentie

106.9 Mhz toegewezen.

Zendtijd:

Zonder echt vragende partij

te zijn werden de uitzenduren,

voorheen enkel tijdens het

weekend van vrijdagnacht tot

zondagnacht, plots verhoogd

naar 24 op 24 uur.

Dus ieder moment van de dag

zijn we nu te beluisteren met

een concentratie van live- en

gesproken uitzendingen op

zaterdag en zondag.

Dit brengt natuurlijk met zich

mee dat de kosten voor het

radio maken enorm zijn gestegen

met buiten de nodige verzekeringen

en vergunningen

de héél hoge sabamkosten als

grootste slokop.

Inkomsten:

Gelukkig werken we uitsluitend

met vrijwilligers en zijn er

alleen maar de “vaste” kosten.

Hoe we dit allemaal betaald

krijgen?

De opbrengst van onze kantine

die in het weekend steeds

kan bezocht worden, en die

men ook kan huren als vergaderruimte,

is samen met de

reclame tijdens de uitzendingen

onze belangrijkste bron

van inkomsten.

onze jaarlijkse kienavond

zorgt er voor dat de rekening

ongeveer klopt, we zijn trouwens

een VZW.

Langs deze weg wil ik de

Hoeseltse Middenstanders

oproepen dat ze voor meer

informatie in verband met

een eventuele sponsoring

altijd kunnen mailen naar

jl.v@pandora.be of telefoneren

naar de studio op het

nummer 089 415264.

Festiviteiten 25 JAAR RADIO SPORT

eigenlijk zullen de festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig

bestaan verspreid worden over een héél jaar.

Het startschot werd gegeven op zaterdag 18 november met

een super-vedette parade.

Johnny zorgde voor een spervuur van vragen en legde o.a. “De

Brikskes, Kate Ryan, Miss T, Glenn, Tanja Dexters en vele andere

zo het vuur aan de schenen.

een bravoure stuk om met een beperkt budget en middelen een

namiddag als deze tot een goed einde te brengen.

Later op de avond was er dan de jaarlijkse kienavond speciaal in

het teken van ons 25 jarig bestaan.

De komende weken, maanden zullen er nog verschillende

activiteiten doorgaan, o.a. een Hoeseltse-vedette

parade. De datum wordt later meegedeeld.

Zondag 19 november tenslotte werd het eerste weekend van de festiviteiten afgesloten met een receptie in de kantine van de studio.

Dank ...

We bedanken vooral de burgemeester, de schepenen en het gemeentebestuur van Hoeselt en al onze sponsoren en luisteraars.

Door jullie steun kunnen wij ervoor zorgen dat onze enige Hoeseltse lokale radio zijn uitzendingen kan blijven verzorgen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website: www.go.to/radiosport.be

Jean-Louis Verjans,

Mede-oprichter Radio Sport

1


1

Toerisme

KAARTNAMIDDAG

Dinsdag 26 december

Vanaf 14 uur in de kantine van KsV

Hoeselt (Bergstraat)

VVK: 4 euro / Kassa: 5 euro

1ste prijs: 1/2 varken, 2de en 3de prijs:

1/4 varken

Verder nog een verdeeld varken.

t.v.v.: KsV Hoeselt.

KAARTAVOND

WC De Vrijheid

Zaterdag 20 januari

20 uur Café Corner

(kantine Alt-Hoeselt VV)

Prijzen: 1,5 verdeeld varken.

6 kaarten.

Kaart vvk 3 euro – Kassa 5 euro.

De voorverkoopkaarten geven recht

op gratis tombola : 8 waardebonnen

van 45 euro bij N.V. sanitair

Lambrechts en 8 waardebonnen van

10 euro bij kapsalons Visa Versa.

t.v.v. Wielerclub ‘De Vrijheid’ Alt-

Hoeselt

VVK: Hex Jean, 012 23 81 36

GROTE

KIENNAMIDDAG

Zondag 21 januari

aanvang 14 uur in zaal Nederheem

o.L.V. Parochie Hoeselt

Hoofdprijs : waardebon

Autobrandstof t.w.v. 250 euro.

t.v.v. Zanggroep Aveland

NIEUWJAARSCONCERT

Zaterdag 6, zondag 7, vrijdag 12 en zaterdag 13 januari

Het Hoeselts Mannenkoor organiseert in samenwerking met het gemengd koor ‘Den

Blanckaert’ uit Mopertingen 17de NIeUWJAARsCoNCeRT in de slotkapel van Alden Biesen.

Info: Jos Liebens 089 14 57 77 – 0477 18 51 17 of www.nieuwjaarsconcert.be

40 JAAR AVELAND

Zanggroep Aveland bestaat in 2007 40 jaar en dit zal zeker niet onopgemerkt

voorbijgaan.

Ze zetten dit jubileumjaar in met een feestelijke

dankmis op zondag 4 februari om

10.30 uur in de sint-stefanuskerk te Hoeseltcentrum.

Na deze viering volgt er een receptie

in de feestzaal van het IKso.

Zaterdag 27 oktober wordt er een

groot jubileumconcert in het Cultureel

Centrum Ter Kommen gepland. Hierover

krijgt u lager nog meer informatie.

Kalender:

Wo 27 december: Kersttallentocht in Hern (met etentje)

Vrij 19 januari: nieuwjaarsontmoeting in CC Ter Kommen

Do 22 februari: causerie in CC Ter Kommen: Heksen in Vlaanderen door Maartje Van der Laak.

Nieuwe activiteit:

op donderdag 4 januari start Neos met Yoga lessen voor zijn leden (spiegelzaal CC 14u)

Info:

Voorzitter: stefan scherpenberg - 089 86 15 50

secretaris : René Maene - 089 41 23 35

WANDELINGEN

Wandelingen De Doorntrippers

07-01 Rijkhoven - 8 km

14-01 Alt-Hoeselt - 8 km

21-01 Kastelen wandeling (vertrek p.p. 9 uur) – 16 km.

28 -01 Herdenkingstocht in Hoeselt - 8 km

04-02 Vliermaal - 9 km

11-02 Beverst - 8 km.

18-02 Kuringen - 8 km.

25 -02 Kortessem - 9 km.

04-03 Ardennen (vertrek 9 uur p.p) - 16 km.

Vertrek: parking post Hoeselt om 13.30 uur (tenzij anders vermeld)

KERSTSTALLENTOCHT

Dinsdag 26 en donderdag 28 december

Wandelen langs een uitgestippelde kerststallenroute te Vrijhern

Vertrek: tussen 18 en 20 uur aan de kluis te Vrijhern

Aan de kerstallen zingen meerdere koren kerstliederen.

originele kerststallen te bezichtigen

Info: Guido Hansen, 'Vrienden van de kluiskapel’ tel. 012 23 48 36

LOUIS GUFFENSTOCHT – Herdenkingstocht

Woensdag 28 februari

Vertrek: Cultureel Centrum Ter Kommen, europalaan 2, Hoeselt, tussen 8 en 16 uur

Afstanden: 6 –8 en 10 km

Prijs: 0,75 euro/1 euro met sticker

Info: Ludo Loyens, wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16

ROMMELARENTOCHT

Zaterdag 3 maart

Vertrek: sint-Huibrechts-Hern , st. Hubertuszaal, Hernerweg 139, tussen 7 en 15 uur

Afstanden: 4-7-12-20 km

Info: Paula Lambrechts, wandelclub De Rommelaar tel. 089 51 40 50

Daguitstap naar Zeeland en Scheldemondingsgebied

Zondag 18 februari 2007

Busuitstap met landschapswandelingen en observatie van vogels

Vertrek: 06 uur Natuurcentrum orchis, st.-Gertrudisplein 1, Beverst.

stevig en waterdicht schoeisel, aangepaste kleding, verrekijker, picknick, vooraf inschrijven:

leden 12 euro, niet-leden 13 euro, kind (-16 jaar) 9 euro.

Info: Natuurvereniging orchis vzw, tel./fax: 089 50 10 19

Toerisme

WINTERTIJD,

WANDELTIJD

Hoeselt in het

Haspengouws

bonnenboekje.

Promotie wandelen in Hoeselt!

Bij afgifte van de kortingsbon

krijg je 50 % korting op de

Hoeseltse wandelkaart.

Bonnenboekje te verkrijgen

op de dienst voor Toerisme

vanaf januari.

Leuke tip voor de

eindejaarsfeesten

Kante klare 12,50 euro

Pralines 3 euro

Dienst voor toerisme.

1


1

Jeugd

POLSKI PROJECT 6 VOUD TERUGKOPPELINGSACTIVITEIT IN JEUGDHUIS

Van 27 oktober t.e.m. 1 november organiseerde

6voud - de intergemeentelijke

samenwerking van de jeugddiensten van

Alken, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortessem

en Wellen – het POLSKI PROJECT, waarbij

een 50-tal jongeren uit deze gemeenten een

bezoek brachten aan de Poolse stad Krakau,

het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau

en een uitwisseling hadden met een Poolse

studentenvereniging.

op zaterdag 30 december organiseren

de Hoeseltse deelnemers een terugkoppelingsactiviteit

in Jeugdhuis X.

Vanaf 20.30 uur kan iedereen een impressie

opdoen van de ervaringen die onze jongeren

hebben opgedaan en dat aan de hand

van foto’s, dvd’s en de nodige persoonlijke

verhalen.

Met een Pools hapje en drankje maken we

het intercultureel aspect rond!

Iedereen is dus van harte welkom!!!

X-CLUSIV: HET CULTUURPROJECT VAN JEUGDHUIS X

I.S.M. CC TER KOMMEN

Naast de ontmoetingsfunctie en het organiseren van talrijke ontspannende activiteiten wil jeugdhuis

X ook cultuur aanbieden.

Daarom werd enige tijd geleden het cultuurproject “X-clusiv” in het leven geroepen.

Met de steun van het CC Ter Kommen worden er optredens georganiseerd van bekendere groepen,

worden er regelmatig (en met véél succes) stand up comedians uitgenodigd, er worden kortfilmavonden

georganiseerd.

De grootse doelgroep vormt uiteraard de jongeren van Hoeselt en omstreken, maar dit neemt niet

weg dat ouders en of andere geïnteresseerden ook gebruik kunnen maken van ons aanbod.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

Meer informatie vindt u op onze website www.jeugdhuisx.be of voor meer vragen kan u tijdens kantooruren

altijd terecht op de jeugddienst, tel. 089 50 12 00.

Boomplantactie 24 maart 2007

Milieu

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad en orchis vzw organiseren, op 24 maart 2007, hun jaarlijkse bomen- en plantenverkoop.

Het doel van deze actie is de promotie van het inheems, streekeigen groen promoten en de ontwikkeling van de plaatselijke Hoeseltse

natuur.

Orchis vzw zet zich in voor de Limburgse natuur, beheert natuurgebieden en organiseert natuureducatieve wandelingen voor

jong en oud. orchis beheert in samenwerking met de gemeente de vallei van de Gerlabeek in Werm, een natuurgebied in volle

ontwikkeling temidden van een agrarisch golvend landschap. orchis heeft de intentie om in de toekomst, in samenwerking met de

gemeente, naast de natuurlijke ontwikkeling dit gebied ook in functie van natuureducatie uit te bouwen. Door uw plantgoed via de

boomplantactie aan te kopen ondersteunt u mee de ontwikkeling van de vallei van de Gerlabeek als een volwaardig natuurgebied!

HOLA ijvert voor het behoud, de verbetering en het herstel van de Hoeseltse natuur en het Hoeseltse landschap door haar adviserende

rol ten aanzien van het gemeentebestuur en door haar informerende en sensibiliserende rol ten aanzien van de bevolking.

Deze boomplantactie is hiervan een mooi voorbeeld!

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van de Hoeseltse natuur en bestel nu uw inheems, streekeigen plantgoed

via het bestelformulier aan de achterkant van deze bladzijde.

HOE BESTELLEN?

Vul het bestelformulier in en bezorg het ten laatste op 2 februari 2007 aan de gemeentelijke milieudienst, Dorpsstraat 9 te Hoeselt.

WAAR EN WANNEER AFHALEN?

Het plantgoed kan op zaterdag 24 maart 2007 tussen 9 en 11 uur ’s morgens afgehaald worden aan het gemeentehuis (aan

de kiosk). CoNTANTe BeTALING Is VeReIsT!

(Indien u uw plantgoed niet op de voorziene datum, plaats en uur afhaalt, wordt een meerprijs van 12,50 euro bovenop het bedrag

van de bestelling aangerekend.)

LID WORDEN VAN ORCHIS KAN OOK! (aankruisen op bestelformulier)

steunend lid: 3 tot 10 euro: lid: 10 euro; erelid: 15 euro

Indien u voor minstens 124 euro plantgoed bestelt, wordt je in 2007 gratis lid van Orchis.

Leden van orchis genieten korting op de wandelbrochures van orchis en ontvangen mits een bijdrage van min. 10 euro vier keer per

jaar het gelijknamige tijdschrift ‘orchis’.

een brochure met de beschrijving van het plantgoed is te verkrijgen tegen een vergoeding van 2,50 euro bij orchis vzw, st.-

Gertrudisplein, 3740 Bilzen of door storting van 4 euro op rek.nr. 000-0240468-05 (verzendingskosten inbegrepen).

Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad

Voorzitter: els stevens

secretaris: François Jacobs

Correspondentieadres: Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

Orchis vzw

Zilverdennenlaan 37, 3620 Lanaken

st.-Gertrudisplein 1, 3740 Bilzen

Tel. + fax: 089 50 10 19

1


0

B E S T E L F O R M U L I E R

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

straat + nr.: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnr. + gemeente: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

soort hoogte (cm) prijs/stuk (eURo) Aantal te betalen

1 bergvlier 60 - 80 0,70

2 berk 80 - 100 0,60

3 brem (in pot) 40 - 60 1,80

4 duindoorn 60 - 80 0,60

5 wildbloemenzaadmengsel 5,00

6 Gelderse roos 80 - 100 0,70

7 gele kornoelje 60 - 80 0,80

8 gewone es 60 - 80 0,70

9 gewone esdoorn 80 - 100 0,60

10 groene beuk 60 - 80 0,70

11 haagbeuk 60 - 80 0,70

12 hazelaar 60 - 80 0,60

13 hondsroos 60 - 80 0,70

14 hulst (in pot) 60 - 80 4,50

15 kardinaalsmuts 60 - 80 0,70

16 katjeswilg 60 - 80 0,60

17 klimop (in pot) 30 - 60 0,80

18 rentenboom 60 - 80 0,70

19 liguster 60 - 80 0,60

20 lijsterbes 80 - 100 0,60

21 linde 60 - 80 0,60

22 meidoorn 60 - 80 0,60

23 okkernoot 40 - 60 1,10

24 rode kornoelje 80 - 100 0,70

25 sleedoorn 60 - 80 0,60

26 tamme kastanje 60 - 80 0,80

27 valse acacia 80 - 100 0,60

28 veldesdoorn 60 - 80 0,60

29 veldiep 60 - 80 0,60

30 vlier 60 - 80 0,60

31 inheemse vogelkers 60 - 80 0,60

32 wegedoorn 60 - 80 0,60

33 wilde appel 60 - 80 0,70

34 wilde peer 60 - 80 0,70

35 wintereik 40 - 60 0,70

36 witte abeel 80 - 100 0,60

37 zoete kers 80 - 100 0,60

38 zomereik 60 - 80 0,60

39 zwarte els 60 - 80 0,60

40 lidmaatschap orchis 10,00

Handtekening van de besteller: Totaal bedrag:

AFVALKALENDER 2007

In de maand december zal de nieuwe afvalkalender 2007 bij u in de brievenbus

vallen. De afvalkalender bevat de ophaaldata van onder meer het gft-afval, pmd,

restfractie, papier-karton, ...

Daarnaast vindt u er ook heel wat praktische informatie in terug zoals de sorteerregels

voor de verschillende afvalfracties, de openingsuren van het containerpark

en met welke afvalstoffen u er terecht kunt.

een kalender om goed te bewaren !!

DE WATERTOETS

Water is kwetsbaar en schaars en moet haar eigen ruimte kunnen innemen.

Milieu

De vroegere waterwetgeving richtte zich vooral op het verbeteren en beschermen van de kwaliteit van onze waterlopen en van het grondwater.

Zo kreeg de kwantiteit of de aanwezigheid van water niet altijd de nodige aandacht. ook het probleem van bouwen in overstromingsgebieden

kwam voorheen nog nergens aan bod. een nieuw initiatief was vooral nodig om wateroverlast en watertekorten brongericht te

kunnen aanpakken. De watertoets vult die leemten in.

op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de watertoets definitief goed. Dat besluit treedt in werking op 1

november 2006. Dit betekent dat vanaf dan voor elk nieuw initiatief, zij het een vergunning, een plan of een programma, vooraf de mogelijkheid

op schade voor het watersysteem beoordeeld dient te worden.

REGISTRATIE VAN DIEREN

Veehouders en particulieren die schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) houden, dienen zich te

laten registreren bij sanitel. sanitel is het identificatie- en registratiesysteem dat bijgehouden wordt door Dierengezondheidszorg Vlaanderen

(DGZ), zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren en snel en efficiënt ingrijpen mogelijk is.

Contactgegevens: DGZ, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen, tel. 070 22.00.23, i&r@gdz.be, www.dgz.be

DIERENARK LIMBURG

onder deze naam ondersteunt het provinciebestuur alle initiatieven die het dierenwelzijn en de dierenopvang in Limburg

ten goede komen.

Vooral de verantwoordelijkheid van elk baasje ten opzichte van zijn of haar kat(ten) is hierbij belangrijk.

Heel wat mensen laten nog altijd de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen vandien. Want voor alle kleine katjes vindt

men al snel geen goede thuis meer. De ‘overtollige’ katjes belanden in de al overvolle asielen, waar ze vaak verplicht zijn

om heel wat van die jonge, gezonde diertjes pijnloos te doden. Andere katjes worden aan hun lot overgelaten onder het

mom “een kat trekt haar plan wel”. en zo ontstaat een zwerfkattenprobleem.

Twijfel dus niet en laat uw kater castreren of uw kattin steriliseren.

Meer info vindt u in de sensibilisatiebrochures ‘1 + 1 = 6’ en ‘Limburg geeft om dieren’ , te verkrijgen op de milieudienst.

1


UNIZO

UNIZO


Informatief

Personen die hun kennis willen verruimen

voor hun werk of privé,

maar geen tijd of zin hebben om

zich daarvoor te verplaatsen, kunnen

aankloppen bij BIs. Zij kunnen

online of schriftelijk met bijhorend

didactisch materiaal, zoals cd’s en

video’s hun eigen tempo bepalen en

kunnen met hun vragen terecht bij

een persoonlijke mentor.

studiegids in infozuil gemeentehuis.

Meer info: www.bisonline.be of gratis

infolijn 0800 92 370

ook nu nog kunnen heel wat volwassenen

onvoldoende lezen, schrijven

rekenen om zich te handhaven

in onze complexe samenleving. Vaak

behoren zij tot de meest kwetsbare

groepen.

De stap naar een lees- of schrijfgroep

of naar een rekengroep is echter niet

vanzelfsprekend.

Cursusaanbod open school voor

volwassenen Zuid-Limburg voor het

werkjaar 2006-2007: lezen en schrijven,

Nederlands voor anderstaligen,

lezen en schrijven voor anderstaligen,

rekenen, rijbewijs, ik en mijn

portemonnee, opkomen voor jezelf,

een gezonde geest in een gezond

lichaam, kunst en cultuur, computer

kennismaking, computer, internet.

Info: www.basiseducatie.be,

tel. 011 69 10 69

HET GEMEENTEBESTUUR VAN HOESELT

GAAT OVER TOT DE VERKOOP VAN

KUBOTA FRONTMAAIER MET CABINE

Kubota type F3060

In dienst sedert augustus 1998;

Motor (30pk) gereviseerd in 2005;

4WD met grasbanden;

verwarmde cabine

mulcherfrontmaaier 150cm breed;

+ 2.900 werkuren.;

over te nemen in de staat gelijk hij zich bevindt op dit ogenblik en na levering van

nieuwe maaitrekker;

Te bezichtingen op TD magazijn , Winterbeekstraat 3 te Hoeselt na tel. afspraak;

Inschrijvingsformulieren te bekomen bij de dienst INF, gemeentehuis, tel. 089-51 03 17.

De opening van de inschrijvingen zal plaats vinden in openbare vergadering op

woensdag 17 januari 2007 om 11 uur in het gemeentehuis.

OPENBARE VERKOOP VAN 17 KAPRIJPE POPULIEREN

Het schepencollege van de gemeente Hoeselt zal eerstdaags overgaan tot de openbare

verkoop van 17 kaprijpe canadabomen, niet onderworpen aan het bosbeheer,

met een geschat totaal volume van 131,384 m3 kubieke meter.

Geïnteresseerden kunnen gratis het lastenboek en een inschrijvingsformulier afhalen

bij de dienst INF, overheidsopdrachten (gemeentehuis), elke werkdag tijdens de

gewone kantooruren.

De opening van de inschrijvingen zal plaats hebben op woensdag 17 januari 2007,

om 10 uur in het gemeentehuis.

Inlichtingen bij de groendienst, dhr. Bertho Parthoens (089/51 03 46).

INTERELECTRA

De klantendienst van Interelectra is gesloten van 25 december tot en met 2 januari 2007.

Voor informatie over elektriciteit, aardgas en kabeltelevisie kunt u altijd terecht op de

infolijn: 011 72 20 20.

Voor het melden van storingen, op de storingslijn: 011 72 20 40.

U kunt tijdens deze periode ook terecht in de energiewinkels:

Hasselt, Gouverneur Verwilgensingel 32

Genk, Winterslagstraat 40/10.

openingsuren, van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Vanaf 3 januari 2007 kunt u

wekelijks (telkens op maandag van 13 uur tot 14 uur)

opnieuw terecht bij de klantendienst van Interelectra in onze gemeente.

EINDEJAARSACTIE

De infofolders rond de speciale feestbussen voor oudejaarsnacht zijn er weer !

Infozuil gemeentehuis. Meer info: http://www.delijn.be/glaasjeop/index.asp

op zaterdag 20 januari 2007 organiseert de Limburgse Koepel voor Natuurstudie

(LIKoNA) haar jaarlijkse contactdag in de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek.

LIKoNA is het samenwerkingsverband van de provincie Limburg met een aantal

werkgroepen, verenigingen en instellingen die actief zijn op het vlak van studie en

inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen. Zij inventariseren, brengen

veldgegevens samen en voeren beschermingsacties.

De deelname is gratis, maar inschrijven vóór 12 januari is noodzakelijk.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men tijdens de kantooruren terecht bij het

LIKoNA-secretariaat in Het Groene Huis, tel. 011 26 54 62, fax 011 26 54 55, e-mail:

likona@limburg.be, internet: www.limburg.be/likona.

Hondenpoep-op-de-stoep zit iedereen dwars.

De baasjes of begeleiders van honden moeten de nodige

maatregelen nemen opdat hun troeteldier de voet- en fietspaden,

de openbare weg en de huisgevels niet kunnen bevuilen.

Laat de hond een hoopje vallen, dan moet het baasje de hondenpoep

zelf opruimen. Men kan daarvoor speciale toiletzakjes

gebruiken maar in een ander plastic zakje of krantenpapier

kan ook en maak gebruik van de containertjes die hiervoor speciaal geplaatst werden :

- aan de hoofdingang van het kerkhof in het centrum, europalaan

- aan de ingang van het zwembad

- aan het gemeentehuis (ingang van de secundaire school).

OPENBAAR ONDERZOEK WATERBEHEERPLANNEN

In uitvoering van het Vlaams decreet Integraal Waterbeleid en de Waterbeleidsnota

van de Vlaamse Regering, op hun beurt een vertaling van de europese Kaderrichtlijn

Water, zijn er waterbeheerplannen op stroomgebied-, bekken- en deelbekkenniveau

opgemaakt door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, i.s.m. de provincies,

de wateringen en de gemeenten.

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de ontwerpen van deze plannen tijdens

een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd in de steden en gemeenten en dit

van 22 november 2006 tot 22 mei 2007. De inzageperiode bedraagt 180 dagen.

Gedurende deze termijn kan iedereen zijn schriftelijke opmerkingen indienen bij het

college van burgemeester en schepenen.

Brochure in infozuil gemeentehuis.

Informatief

VIA GSM SPOREN

DIEVEN LAPTOPS IN

AUTO'S OP

Tegenwoordig is het voor dieven

blijkbaar kinderspel om laptops op

te sporen in auto's. Men moet enkel

beschikken over een mobiele telefoon

die uitgerust is met bluetooth.

In een handomdraai kan dan worden

achterhaald of zich in de auto een

GPs, een GsM, laptop, multimedia

e.a. PDA's bevinden. Autokrakers

kunnen aan de hand van het bluetooth-signaal

immers heel eenvoudig

en snel aan de weet komen of er

iets te rapen valt. Geen enkel apparaat

dat met bluetooth is uitgerust

is zodoende nog veilig.

Na Nederland heeft het fenomeen

ook nu in België de kop opgestoken.

De politie raadt dan ook aan zeker

geen spullen meer achter te laten in

de wagen en laptops altijd volledig

uit te schakelen met inbegrip van de

bluetooth-functie! een verwittigd

mens is er nog altijd twee waard. sla

deze raad niet in de wind en wees de

dieven gewoon een stapje voor!

De Vlaamse Infolijn

wordt 1700

Vanaf 5 december heeft de Vlaamse

Infolijn een nieuw gratis nummer en

tegelijkertijd ook een nieuwe naam:

1700.

De burger kan er terecht met alle

mogelijke vragen aan de overheid,

van informatie over studietoelagen,

over subsidies voor energiebesparende

maatregelen, tot de contactgegevens

van overheids- en andere

nuttige diensten.

Meer info: www.vlaanderen.be


Huldigingen

VAN HARTE PROFICIAT AAN ONZE JUBILARISSEN

DIAMANT

Lowet Florent en Broux Catharina

04-09-1946 - 04-09-2006

11-NOVEMBERVIERING

DIAMANT

Martens René en Nijs elisabeth

09-11-1946 - 09-11-2006

GOUD

Nelissen William en Lambrichts Catharina

15-11-1956 - 15-11-2006

5 GESLACHTEN

Bosmans Antoinette - 98 jaar

Jackers Alda - 73 jaar

Croux Annette - 53 jaar

Tomsin ellen - 30 jaar

Meertens Britt - 2 maanden

Proficiat aan gans de familie !

Traditiegetrouw werden op 11 november in het centrum en in Alt-Hoeselt de gesneuvelden herdacht.

Huldigingen

op zondag 29 oktober 2006 waren 72 nakomelingen aanwezig op de 65e bedevaart naar sint-Hubertus in st.-Huibrechts-Hern.

Jaak Lambrechts kreeg ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag uit handen van schepen Guy Thijs de nieuwe Hoeseltse kruidenjenever

Kante'klare, waarvan hij reeds enkele jaren de geheime formules heeft ontwikkeld.

Martinus Joseph Lambrechts (Jupke)(1876) en schepers Louisa (1888) hadden 10 kinderen, 27 kleinkinderen, 31 achterkleinkinderen

en 1 achterachterkleinkind.

DE HEERLIJKHEID VRYHEEREN

(VRIJHERN) IN ERE HERSTELD!

In aanwezigheid van het Kluiscomité, Burgemeester

en schepenen van de gemeente Hoeselt en de

bewoners van Vrijhern, vond er op zondag 26

november 2006 in de Kluis van Vrijhern de plechtige

inhuldiging plaats van de UILENWACHT

(symbool van de bewoners van Vrijhern):

* een uitvergrootte topografische kaart van

Ferraris uit 1771, met alle bossen,

landerijen, weilanden en hoeves

(kunstenaar Lief Nagels)

* een gebeeldhouwde uil

(beeldhouwer Myriam Christiaens)


Actueel

Kijk alvast uit naar het 7de Bal van de Burgemeester

op zaterdag 28 april 2007 in CC Ter Kommen !

More magazines by this user
Similar magazines