juni - Hoeselt.Be

hoeselt.be

juni - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Hoeselt Zomert op 21-22 en 23 juli

Nieuwe historische wandelingen

Radio 2 komt vrijdag 14 juli naar het dorpsplein !

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 35 • juni 2006 • Nr. 208

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgerlijke stand en bevolking

Wat doen bij verlies of diefstal

van uw elektronische

identiteitskaart?

Laat onmiddellijk een bewijs van aangifte van

verlies, of diefstal van uw kaart opmaken bij

de politie of Dienst Bevolking van de gemeen-

te. Zij zullen uw certificaten opschorten of

annuleren. Uw elektronische functies zijn nu

geblokkeerd .

Indien u deze diensten niet kan bereiken (slui-

tingsdag, weekend) neem dan contact op

met de helpdesk op het nummer 02 518 21 17

(24u/24uur en 7d/7d ).

Ook in dit geval dient u achteraf aangifte te

doen bij de politie of gemeente

Indien u de kaart terugvindt binnen de 7 ka-

lenderdagen dient u onmiddellijk langs te gaan

bij de dienst Bevolking van uw gemeente. Uw

kaart zal dan niet geannuleerd worden.

Opgelet! Indien u de kaart niet binnen de 7

kalenderdagen terugvindt, zal uw kaart defi-

nitief geannuleerd worden

U dient zich dan opnieuw aan te melden bij de

dienst bevolking (dienst elektronische identi-

teitskaart) en dit in het bezit van een pasfoto

en 12 euro om een nieuwe elektronische iden-

titeitskaart aan te vragen

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

04-04-2006 Rhune DRIESMANS Johny en Kristel GEUSSENS

06-04-2006 Batuhan TEKELIER Hasan en Debbie BORGERS

09-04-2006 Indra LAMBREGS Kenneth en Elfi JANSSEN

19-04-2006 Jarni CRAENEN Kristof en Isabel KNAEPEN

21-04-2006 Julien BAETEN Christophe en Mireille GUFFENS

26-04-2006 Jun VLOEBERGHS Robin en Sara VANLESSEN

18-04-2006 Laura BIESMANS Ronny en Ellen SELIS

29-04-2006 Tine MARIS Patrick en Sandra CLAESEN

30-04-2006 Yana DRIESEN Timmy en Natascha COLLAS

03-05-2006 Bjorn NELISSEN Wilfried en Sonja KNAPEN

28-04-2006 Femke LEROI Jo en Erica LIBENS

10-05-2006 Sören MEESTERS Leonard en Marjan GOOSSENS

11-05-2006 Eva BAL Jan en Els PANNEMANS

18-05-2006 Kian ALBERT Peter en Hilde MARNEFFE

15-05-2006 Emma MATHIJS Dennis en Jolente BRUNINX

23-05-2006 Luca NANU Francesco en Theresa BARILE

23-05-2006 Laureano MICHIELS Philip en Belinda SIMONS

19-05-2006 Arthur SCHOUTERDEN Ben en Anne LEONARD

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en Bruid

08-04-2006 Ben TIMMERS en Elke HOESSELS

08-04-2006 Edwige VANSPAUWEN en Cindy VAN LANCKER

20-05-2006 Geert ROUFFA en Kristel REYNDERS

20-05-2006 Michael MEYKENS en Brigitte WOLFS

01-06-2006 Andrey CHERKUNOV en Natalia KOSIYANENKO

09-06-2006 Eric MAURISSEN en Patricia DAVID

10-06-2006 Leon NASSEN en Hilda JOYE

10-06-2006 Hendrik TRIEKELS en Jacqueline SOMERS

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

26-04-2006 Josette HUYGEN Morlotlaan 12

28-04-2006 Ivan WOLFS Fazantstraat 53

08-05-2006 Elisabeth SLECHTEN Europalaan 3bus1

15-05-2006 Albert RUTTEN Romershovenstraat 180

30-05-2006 Elisabeth WYNANTS Tongeren

01-06-2006 Maria HUYGEN Bilzersteenweg 46

11-06-2006 Jean PETERS Tongeren

“ Je t’adore”

België flopte op het songfestival. België speelt niet mee op het Wereldkampioenschap Voetbal in

Duitsland……

Mensen, wat zijn wij blij dat we in Hoeselt wonen ! Hoeselt KSV speelt kampioen. Hoeselt zingt en

springt, acteert en wandelt, vertelt en danst en… schildert hoe mooi dat ons dorp is.

Onze eigen mensen die vanuit het schitterende verenigingsleven of gewoon in familiekring aan cul-

tuur en vrijetijdsbeleving doen in ons eigen dorp.

We moeten vooral terecht fier zijn op al de Hoeselaren die , meestal belangeloos, zich inzetten om

onze eigen mensen dat tikkeltje meer te geven dan de junkfood die ons door de moderne media

wordt opgeduwd.

Voor ons als beleidsmensen is het dan ook van het grootste belang deze initiatieven te blijven

ondersteunen en vooral de nodige accommodatie te bieden. Hoeselt beschikt reeds over een dege-

lijke culturele infrastructuur, maar ook voor andere noodwendigheden van bepaalde sportvormen,

cultuurbeleving of activiteiten van onze jeugd, minder validen en senioren moeten wij inspanningen

blijven leveren.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige beleidsploeg deze legislatuur niet blind geweest is voor

deze noden. Ikzelf heb me in het bijzonder ingespannen voor die mensen die het om financiële of

lichamelijke redenen het wat moeilijker hadden in hun vrijetijds- of sportbeleving. Voor hen wil ik me

blijven inspannen en ook voor het actieve Hoeselt, dat de naam “benkelijk” als unieke gemeente in

Vlaanderen moet blijven behouden !

Hoeselt, je t’adore... of liever,

Hoeselt, ich haag van oech !

Josiane Caproens,

Schepen

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Burgerlijke stand en bevolking 2

Voorwoord 3

door Josiane Caproens

Verkeer 4

Nieuwe regels vanaf mei 2006 voor het vervoer van

kinderen in de auto

OCMW 6

Activiteiten

KBG heet voortaan : Okra

Sociale elektriciteits- en aardgastarieven

Sociaal Maatschappelijk 8

Onthaalmoeders of –vaders gezocht

Lokale werkwinkel Hoeselt

Jeugd 9

Speelplein

Jeugdverenigingen op kamp

Jeugdraad - activiteit op de avondmarkt

Cultuur 10

Activiteitenkalender

Hoeselt Zomert 11

Programma

Cover Story 12

26ste Demervalleitreffen

Toerisme 14

Historische wandelingen

Kluisfeesten in Vrijhern

15de internationale VW-meeting

Sport 16

Nordic walking

8ste Johan Capiot Classic

Milieu 18

Pesticiden in de tuin

Opgepast voor gifeieren !

Informatief 20

Vacature Hoofdboekhouder

Aansluiten op het gasnetwerk

Huldigingen 22

Goud en diamant

Verslag voettocht naar Rome

e.a.

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2006 Gemeente Hoeselt


Verkeer

VERVOER VaN KINDEREN IN DE aUTO: NIEUWE REGELS VaNaf MEI 2006

Vanaf mei 2006 komen er nieuwe regels voor het vervoer van kinderen in de wagen.

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen over dit onderwerp.

Is er een nieuwe wetgeving rond gebruik van kinderzitjes in de auto?

Er komt binnenkort een nieuwe wetgeving rond vervoer van kinderen in de wagen. De nieuwe wetgeving is in ons land nog niet in

voege. Er is voorlopig voorzien dat de nieuwe wetgeving op 1 mei 2006 in voege zal treden.

De nieuwe wetgeving is het gevolg van een Europese Richtlijn, waaraan ook ons land zich moet aanpassen.

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?

De nieuwe reglementering stelt dat elk kind, kleiner dan 1m35, in een aangepast bevestigingssysteem moet vervoerd worden in de

wagen. In functie van het gewicht, de grootte en de leeftijd van het kind wordt bepaald welk bevestigingssysteem gebruikt moet

worden: een babyzitje tegen de rijrichting in, een kinderzitje of een verhogingskussen.

Welk zitje is geschikt voor mijn kind?

Er bestaan 3 categorieën van bevestigingssystemen, naargelang van het gewicht, de

grootte en de leeftijd van het kind:

GROEP 0+: De babyzitjes vanaf de geboorte tot 13 kg. Ze worden altijd geïnstalleerd

tegen de rijrichting in (met het gezicht naar achteren). Te gebruiken tot de

leeftijd van ongeveer 1 jaar.

GROEP 1: De kinderzitjes van 9 tot 18 kg. Ze hebben vijf riempjes en worden geplaatst

in de rijrichting. Te gebruiken tot leeftijd van ongeveer 4 jaar.

GROEP 2+3: De verhogingskussens van 15 kg tot 36 kg of vanaf ongeveer 1m10. Ze worden

samen met het kind vastgemaakt met de gewone driepuntsgordel van

de wagen. Er bestaan modellen zonder en met rugleuning.

Wanneer schakel ik over naar een "groter" zitje?

Voor de veiligheid van je kind is het aangeraden om zolang mogelijk een zitje van een

lagere categorie te gebruiken. Schakel dus niet te snel over naar een "groter" zitje, maar

wacht tot je kind het maximumgewicht van het zitje heeft bereikt, of tot het hoofdje over

de rand van het zitje komt. Pas dan schakel je over naar een volgende categorie. Zo is je

kind het best beschermd.

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een autozitje?

In ons land zijn alle bevestigingssystemen die je vandaag in de winkel koopt, goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen.

Vooraleer je een autozitje koopt, is het aan te raden om het uit te proberen in je wagen. In sommige auto's zijn de gordels te kort

om een babyzitje correct vast te maken. Als dit zo is, kan je beter een ander model van zitje kopen (er bestaan modellen die minder

gordellengte nodig hebben).

Let erop dat het zitje ook een goede zijdelingse bescherming biedt, vooral aan het hoofd.

Voor een kinderzitje (groep 1 van 9-18 kg) kies je bij voorkeur een zitje met een systeem om de gordel extra aan te spannen. Dit

systeem zorgt ervoor dat de autostoel goed vastzit, wat veiliger is.

Hoe weet ik of een zitje voldoet aan de geldende veiligheidsnorm?

Elk bevestigingssysteem dat verkocht wordt, moet een ECE label dragen. Je kunt dit terugvinden op het etiket op het zitje (een cirkel

met "E" gevolgd door een cijfer). Dit bewijst dat het zitje is goedgekeurd volgens de Europese Veiligheidsnorm, ECE R44/04 (of 03).

Om te weten of een bevestigingssysteem nog recent genoeg is qua veiligheid, moet je kijken naar het homologatienummer. Dit

nummer (dat bestaat uit veel cijfers) vind je onderaan op het etiket. Het homologatienummer moet beginnen met 03 of 04 om te

voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften. Indien het begint met 02, biedt het zitje niet de grootste garantie op veiligheid.

Klopt het dat het gebruik van een verhogingskussen zonder ruggesteun niet meer toegelaten is?

Neen. Een verhogingskussen zonder ruggesteun mag nog steeds gebruikt en verkocht worden. Een verhogingskussen met ruggesteun

is wel veiliger en dubbel aangeraden voor kleinere kinderen.

Verkeer

Vanaf welke leeftijd mogen kinderen vooraan zitten?

Kinderen mogen op elke leeftijd vooraan zitten, op voorwaarde dat ze correct worden vastgeklikt.

Volgens de huidige wetgeving is tot de leeftijd van 3 jaar een aangepast bevestigingssysteem voorin verplicht. Kinderen ouder dan 3

jaar moeten in een aangepast bevestigingssysteem, of de gordel dragen.

(Vermoedelijk) vanaf 1 mei 2006 zal elk kind, kleiner dan 1m35, verplicht in een aangepast bevestigingssysteem vervoerd moeten

worden.

Wat is de veiligste plaats voor kinderen in de wagen?

De plaatsen achterin zijn veiliger. Maar als het onmogelijk is om je kind veilig vast te maken op de achterbank, is het beter je kind

voorin correct vast te klikken in een aangepast bevestigingssysteem.

Hoeveel kinderen mag je vervoeren?

Sinds 1 september 2005 werd de 2/3 regel afgeschaft en geldt de regel "1 kind per zitplaats". Je mag zoveel kinderen vervoeren als

er zitplaatsen zijn in je wagen.

Waarom moeten baby's tegen de rijrichting in reizen?

Een baby heeft een groot en zwaar hoofd in verhouding tot de rest van zijn lichaam. Tegelijk zijn de nekspieren nog niet volgroeid.

Als een baby met de rijrichting meerijdt, zal zijn hoofd bij een frontale botsing naar voren schokken. Dit kan ernstige nekletsels veroorzaken

of zelfs dodelijk zijn. Door een baby tegen de rijrichting in te zetten, wordt de schok bij een botsing verdeeld over de hele

rug van de baby.

Kan ik mijn baby vooraan zetten als ik een frontale airbag heb in mijn wagen?

Plaats nooit een babyzitje (tegen de rijrichting) op een plaats waar een frontale airbag actief is. Bij een botsing is dit levensgevaarlijk

voor de baby.

Schakel de airbag uit als een systeem hiervoor voorzien is in de wagen. Als dat niet kan, zet je de baby achterin, ook tegen de rijrichting

in.

Is de reiswieg niet beter voor de baby?

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is een zitje tegen de rijrichting vanaf de geboorte aan

te raden. Reiswiegen bieden baby's veel minder bescherming bij een aanrijding.

Vanaf welke leeftijd mag mijn baby in een kinderzitje?

Niet de leeftijd, maar het gewicht en de grootte van je kind zullen bepalen wanneer het

naar een kinderzitje in de rijrichting kan verhuizen.

Laat je baby zo lang mogelijk in zijn zitje tegen de rijrichting meereizen. Hierin is hij immers

het best beschermd. Vanaf 13 kg schakel je in ieder geval over naar een zitje in de rijrichting.

Als je kind nog geen 13 kg weegt maar zijn hoofdje boven de rand van het zitje komt,

moet je ook overschakelen naar een zitje in de rijrichting.

Vanaf wanneer mag mijn kind op een verhogingskussen?

Verhogingskussens zijn goedgekeurd voor kinderen die minstens 15 kg wegen. Plaats dus

nooit een kind op een verhogingskussen als hij/zij minder dan 15 kg weegt.

De kinderzitjes zijn gehomologeerd voor kinderen tussen 9 en 18 kg. Zo lang je kind in zijn

kinderzitje past (het weegt nog geen 18 kg en het hoofdje komt niet over de rand van het

zitje), laat je kind best in het kinderzitje meereizen.

Moeten zwangere vrouwen de gordel dragen?

Ja. Dit is wettelijk verplicht want de gordel beschermt bij een ongeval de moeder en de baby. De heupriem van de gordel wordt best

zo laag mogelijk onder de buik geschoven, zodat de heupriem op het bekken ligt.

Info: Raymond Collings, Verkeerscoördinator van de Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst,

tel. 089 51 93 00.

raymond.collings@bilzen.be


OCMW

De KBG afDELINGEN in

alt- Hoeselt, Centrum,

O. L. Vrouw, Romershoven

en Schalkhoven veranderen

van naam. VaNaf 20

aPRIL HETEN ZIJ OKRa !!

KBG verandert

immers niet alleen

haar naam

en stijl: de grootsteouderenbeweging

van Vlaanderen stemt haar aanbod en

manier van werken voortaan nóg beter af op

de nieuwe generaties ouderen. Via nog meer

kwaliteit en nog meer verscheidenheid. De

‘nieuwe’ generaties ouderen verschillen immers

van hun voorgangers: ze zijn kritischer,

hoger geschoold, mobieler, kapitaalkrachtiger,

kieskeuriger… En ze vragen dus een andere aanpak.

Vertaald in vier woorden:

- Open (Openheid en Ontmoeting.) Openheid

naar verandering, naar andere generaties,

naar de nieuwe generaties gepensioneerden.

Ontmoeting (met leeftijdgenoten):

zich samen ontspannen, samen sporten en

bewegen, samen reizen, samen leren, samen

creatief zijn…

- Kristelijk: de kristelijke levensvisie is en blijft

dé bron van inspiratie en motivatie. Waarden

als solidariteit, naastenliefde en aandacht

voor de zwaksten blijven de kernwaarden.

- Respectvol: voor elke mens, voor alle ouderen

en in het bijzonder voor de oudsten en

zwaksten onder hen.

- Actief: ouderen kansen bieden om te blijven

deelnemen aan het sociale en culturele leven

door het organiseren van sociaal-culturele

activiteiten. Maar ook de A van actie voeren

voor een betere samenleving en voor de

rechtmatige belangen van ouderen.

OKRA krijgt ook een stevige ondertitel

mee: trefpunt 55+. Trefpunt? OKRA is dé

plaats waar 55+ elkaar vindt, elkaar ontmoet.

OKRA is ook het trefpunt dat de belangenbehartiging

van ouderen trefzeker aanpakt.

55+? OKRA is de beweging van alle ouderen.

Oud én jong voelen zich bij OKRA thuis.

INTERESSE OM OOK AAN TE SLUITEN ?

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ZICH

WENDEN TOT EEN VAN DE BESTUURS-

LEDEN IN DE VERSCHILLENDE DEELGE-

MEENTEN:

ALT-HOESELT: LUDO HEX Tel. 012 23 40 63

CENTRUM: GERRY BERBEN Tel. 089 51 50 62

O.L.VROUW: JEAN WOUTERS Tel. 089 41 34 54

ROMERSHOVEN: MARIA BOLLEN Tel. 089 49 12 56

SCHALKHOVEN: CELESTINE HEX Tel. 012 23 39 23

aCTIVITEITEN LOKaaL DIENSTENCENTRUM

* ZOMERTERRaS EUROPaPLEIN

ZONDaG 9 juli: GEZINSDaG OCMW, Europaplein

WOENSDaG 9 augustus: Opening ZOMERTERRaS Europaplein

met een heuse ‘BOERENKERMIS’ , 11 tot 17 uur

organisatie: Dienstencentrum en Rustoorden Bormanshof en Ter Hulst

Genieten van een heerlijk Breugelbuffet, u amuseren op een Vlaamse

kermis met volksspelen, optreden van volksdansen, de grappige

liederen van de troubadours, …

Inschrijven via het Dienstencentrum.

ZaTERDaG 12 augustus: 5de EDITIE RIMPELROCK Hasselt

Het muzikale feest voor 50-plussers!

Met optredens van o.a. Adamo, Frans Bauer, Laura Lynn, Willy Sommers, …

Tickets in voorverkoop: 9 euro

Wil jij er graag bij zijn, verwittig dan snel het Dienstencentrum. Afhankelijk van de

belangstelling kunnen we busvervoer vanuit Hoeselt organiseren.

Info: Dienstencentrum (089 51 88 14)

DINSDaG 22 augustus: Zomerterras i.sm. Ziekenzorg Hoeselt

We genieten van de heerlijke vakantiesfeer en dit nog wel op het gezellige terras van

ons Hoeseltse Europaplein. Bij een ‘terrasje doen’ hoort natuurlijk ook een drankje en

een lekkere versnapering.

Deelname: 2 euro (te betalen bij inschrijving)

Inschrijven via

-> de medewerkers van Ziekenzorg Hoeselt

-> Dienstencentrum: Tel. 089 51 88 14

Problemen met de verplaatsing? Reserveer tijdig het ocmw- busje!!

ZOMERREGELING DIENSTENCENTRUM & OCMW HOESELT

Maandag 3 juli t.e.m. donderdag 31 augustus

Bereikbaarheid OCMW:

SECRETARIAAT OCMW - Tel. 089 51 88 10 - Maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur

SOCIALE DIENST OCMW

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag - Spreekuur van 10 tot 12 uur

LOKAAL DIENSTENCENTRUM:

Maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 28 juli

ZALEN GESLOTEN.De activiteiten gaan vanaf maandag 31 juli terug van start!

OCMW

Sociale voordelen Weet waarop u recht heeft !

Sociale elektriciteits- en aardgastarieven

Wat?

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, het zogenaamde “specifiek sociaal tarief”. Deze

tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

Zij betalen ook geen vast recht voor hun dagteller (wel voor hun nachtteller en bij zware aansluitingen) en hebben ook recht op 500

kWh gratis elektriciteit. In bepaalde gevallen hebben zij ook recht op 556 kWh gratis aardgas, enkel indien het aardgas niet gebruikt

wordt voor collectieve of individuele verwarming

Wie? Welk attest?

Personen met een handicap die minstens 65% arbeidsongeschikt

zijn en een tegemoetkoming ontvangen

Personen met een handicap die:

1) een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen.

2) een integratietegemoetkoming krijgen.

Attest van de FOD Sociale Zekerheid

Jaarlijks automatisch toegestuurd in de loop van de maand maart

of

Attest van de Rijksdienst voor Pensioenen

Jaarlijks automatisch toegestuurd in de loop van de maand maart

samen met de fiscale fiche.

Attest van de FOD Sociale Zekerheid

Jaarlijks automatisch toegestuurd in de loop van de maand maart.

Bejaarden die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van een derde. Attest van de FOD Sociale Zekerheid

Jaarlijks automatisch toegestuurd in de loop van de maand maart.

Personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Attest van de FOD Sociale Zekerheid Jaarlijks automatisch toegestuurd

in de loop van de maand maart.

Bejaarden met een gewaarborgd inkomen.

Attest van de Rijksdienst voor Pensioenen Jaarlijks automatisch toege-

(Inkomens Garantie voor Ouderen )

stuurd in de loop van de maand maart samen met de fiscale fiche.

Personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoet- Attest van het OCMW

komingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het

OCMW.

Personen met een leefloon van het OCMW. Attest van het OCMW (in het attest moet worden vermeld dat het om

tegemoetkomingen gaat volgens de wet van 26 mei 2002)

Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor

onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van

het OCMW.

Nuttige adressen voor het bekomen van attesten?

fOD Sociale Zekerheid

Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap

Zwarte Lievevrouwstraat 3C – 1000 Brussel

Tel: 02-509 82 93 of 02-509 82 94 – Fax 02-509 83 80

e-mail: handicap@minsoc.fed.be

Het bewijs van regelmatigheid van toestand ( in toepassing van de

wet van 15/12/1980 ) en van de sociale steun door het OCMW van de

verblijfplaats.

Meer informatie?

Voor bijkomende vragen omtrent het sociaal tarief raden wij u aan om contact op te nemen met:

* Uw leverancier gas en elektriciteit

* Sociale dienst OCMW Hoeselt

Spreekuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur


Sociaal Maatschappelijk

LOKaLE

WERKWINKEL

HOESELT

De Lokale Werkwinkel Hoeselt is

nu bijna 6 maanden gevestigd in de

nieuwe kantoren op de Groenstraat

in Hoeselt. Hierna volgen de coördinaten

en de openingsuren van de

verschillende diensten:

VDaB

Woensdagvoormiddag van 8.30 tot

12.00 uur

Telefoon 089/79 35 94

e-mail annemie.cuenen@werkwinkel.be

PWa

Maandag 9-12 en 13.30-17.00 uur

Dinsdag 9-12

Woensdag 9-12 en 13.30-17.00 uur

Donderdag 9-12 en 13.30-17.00 uur

Vrijdag 9-12uur

Telefoon 089 51 48 69

Fax 08951 56 85

e-mail pwahoeselt@skynet.be

Verantwoordelijke:

mevrouw Wils Roos-Marie

WORK@HOME

Van maandag tot vrijdag van 8 u tot

12 u en van 13 u tot 17 u.

Iedere dinsdag geopend tot 19 u.

Telefoon 089 79 35 93

Fax 089 51 56 85

e-mail w.h.hoeselt@skynet.be

Verantwoordelijke

mevr Grondelaers Sonja

Tijdens de openingsuren van

Work@Home kan men ook terecht

in het STRIJKATELIER SINT PIETER

om strijk af te geven of op te halen.

De Lokale Werkwinkel voor het

Zorggebied Bilzen-Hoeselt is gevestigd

te Bilzen in de Hospitaalstraat

13.

ZIEKENZORG OP UITSTaP

Op dinsdag 27 juni organiseert ziekenzorg Hoeselt een uitstap met liftbus naar Antwerpen en

St Niklaas. We vertrekken om 9 uur aan het CM secretariaat. We brengen een bezoek aan de

Antwerpse haven en het winkelcentrum in St Niklaas. De thuiskomst is voorzien rond 18 uur.

Inschrijven bij je ziekenzorgmedewerker of bij Pierre Jamaer;

ONTHaaLMOEDERS Of –VaDERS GEZOCHT !!!

'Dienst Opvanggezinnen zoekt dringend kandidaat-onthaalmoeders of -vaders'.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst opvanggezinnen tijdens de

spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur

te Bilzen, Hospitaalstraat 15 bus 2.2 (ziekenhuis, 2…verdieping)

of telefonisch op het nummer 089 32 87 70 of per E-mail : dogbilzen@kvlv.be"

Benefiet-BBQ t.v.v.

archeologisch project “KELEMaNTIa”

Zaterdag 1 juli vanaf 16 uur, Dorpsstraat 57, Hoeselt.

Organisatie: Sympathisanten van Kelemantia. Tel. 089 20 38 20

Meer info over sympathisanten van de 'Kelemantia' op www.kelemantia.be

“WaNNEER GENEZEN NIET MEER KaN...”

In het najaar organiseert Palliatieve Zorg een nieuwe informatiereeks.

De data zijn: 4 – 11 – 18 – 25 oktober

Meer informatie hieromtrent mag u verwachten in de volgende gemeenteberichten.

DOKTERS VaN DE WERELD verzorgen

diegenen die de wereld stilaan aan het vergeten is

De humanitaire acties die worden opgezet

na natuurrampen en gemediatiseerde conflicten

(Bosnië, Kosovo, Irak, Zuid-Oost-

Azië) geven een stereotiep beeld. Tegelijk

ontstaan er heel wat clichés: afgehuurde

vrachtvliegtuigen met tonnen hulpgoederen,

grote geldinzamelingsacties, een massale

blijk van medeleven... De omvang van bepaalde catastrofes en de behoeften op vlak van

gezondheid verantwoorden medische noodinterventies.

Maar Dokters van de Wereld gaat verder.…De meeste van hun missies zijn dan ook gericht op

die bevolkingsgroepen die afgesneden zijn van de buitenwereld of getroffen worden door conflicten

waarvoor de media geen belangstelling hebben: in de Democratische Republiek Congo,

in het noorden van Mali,... Want humanitaire crisissen zijn niet opgelost als u er niets meer over

hoort. Dokters van de Wereld verbindt zich ertoe om ook diegenen te verzorgen die de wereld

stilaan aan het vergeten is en om de publieke opinie voor hen te mobiliseren.

Dag na dag neemt de desinteresse voor deze volkeren toe. Dokters van de Wereld doet bijgevolg

een oproep. Het is inderdaad dankzij de giften van particulieren dat hun medische missies

voor de vergeten bevolkingen kunnen worden verder gezet.

Wilt u helpen???

Stort dan op PCR: 000-0000029-29. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro op jaarbasis

www.doktersvandewereld.be

Zomervakantie =

Speelplein Hoeselt

Het begin van de zomervakantie is ook

het begin van de speelpleinwerking.

De voorbereidingen daarvan zijn al volop

bezig: de programma’s worden uitgewerkt,

de uitstappen geregeld, het nieuwe

spelmateriaal wordt uitgepakt…

Ook dit jaar werken we weer met verschillende

themaweken:

3 – 7 juli: Mission Speelplein

10 – 14 juli: Sterrenweek

17 – 21 juli: Festivalweek

24 – 28 juli: Spaanse week

31 juli – 4 aug.: Beestenboelweek

7 – 11 aug.: Week van de rijzende zon

15 – 18 aug.: Lekkerbekweek

21 – 24 aug.: Funweek

Er is geen speelplein op:

11 juli/21juli/14 & 15 augustus

Alle 3-12 jarigen in de Hoeseltse kleuter-

en lagere scholen krijgen een infoboekje

met meer uitleg over de thema’s en alle

nodige informatie. Ouders wiens kinderen

niet in Hoeselt naar school gaan kunnen

even binnenspringen op de jeugddienst

om een boekje uit te halen.

Contact adres: Jeugddienst Hoeselt,

Europalaan 4 – 089 50 12 00

speelplein@hoeselt.be

www.hoeselt.be/jeugd

Zomervakantie =

Swap Zuil

Swap Zuil biedt ook deze vakantie 4 activiteiten

aan voor tieners van 13-15 jaar:

Donderdag 13 juli: uitstap naar Walibi

Donderdag 27 juli: CSI Antwerp (stadsspel)

Donderdag 10 aug.: Uitstap naar de Lilse

Bergen

Donderdag 25 aug.: Que Swappaaaaa… te

Hoeselt

Alle 13-, 14- en 15-jarigen krijgen binnenkort

de swap-folder in hun brievenbus.

Hierin staat de nodige uitleg en hoe je

moet inschrijven voor de activiteiten.

Jeugdraad –

activiteit op avondmarkt

Jeugd

Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen

wil de jeugdraad ook niet

onopgemerkt voorbij laten gaan.

Als gemeentelijk adviesorgaan voor

de jeugd wil de jeugdraad er zeker

van zijn dat ook de jeugd zijn zegje

kan doen als het op beleid aankomt.

Daarom staan er dit jaar heel wat

activiteiten op het programma rond

de verkiezingen.

Een eerste activiteit vond plaats tijdens

de voorbije avondmarkt.

Aan voorbij wandelende jongeren

tussen 16-25 jaar werd gevraagd of

ze met “een ei zaten”, m.a.w. of er

bepaalde zaken zijn waarvan zij vinden

dat politici rekening mee moeten

houden bij het uitstippelen van hun beleid.

Dit konden ze dan op een heel groot ei prikken. Als dank kregen ze een stukje

eierkoek!

Op het einde van de avond hing het ei al redelijk vol!

De jeugdraad zal deze informatie mee verwerken in het “memorandum” dat ze

nu aan het schrijven zijn.

Hierin worden alle punten opgenomen die belangrijk zijn voor de Hoeseltse

jeugd en het Hoeseltse jeugdbeleid.

Binnenkort zal de jeugdraad dit memorandum ook overhandigen aan alle lokale

politieke partijen.

Maar hier laat de jeugdraad het niet bij.

Er staan nog een verkiezingsdebat, een alternatieve verkiezing en een verkiezingsshow

op het programma.

Meer info hierover volgt uiteraard nog!

Zomervakantie =

activiteiten in Jeugdhuis X

Ook in de zomervakantie valt er ’t één en

’t ander te beleven in jeugdhuis X.

JUNI:

Vrij 30: Cantus

JULI:

Vrij 21: Coconut Party – Hoeselt Zomert

AUGUSTUS:

Zat 5: BBQ

Zat 12: Kayakken

Vrij 25: Salsa Night (+workshop salsa)

Nog te bepalen datum:

Beach Volley Cup

SEPTEMBER:

Zat 9: X-Party in CC Ter Kommen

Zomervakantie =

Jeugdverenigingen op Kamp

Onze Hoeseltse jeugdverenigingen vertrekken

- traditiegetrouw - in de zomervakantie

weer met pak en zak op kamp

om allerlei avonturen te beleven:

Ajeub (Alt-Hoeseltse Jongens

Jeugdbeweging):

12-20 juli te Theux

Chiromeisjes Hern:

12 – 20 juli te Hechtel

Chirojongens Hern:

21 – 31 juli te Bonheiden

Chiromeisjes Hoeselt-Centrum:

22 – 30 juli te Bastogne


10

Cultuur

INfO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

JaaRLIJKS VERLOf VaN

MaaNDaG 3 JULI TOT

MaaNDaG 31 JULI.

TIJDENS DE MaaND aUGUSTUS

IS ER ZOMERUURREGELING.

DE CULTUURDIENST IS DaN

OPEN VaN 7 TOT 14 uur.

aCTIVITEITENKaLENDER

C.C. TER KOMMEN

GROTE ZaaL

JULI

Za 01 BBQ Buurtcomité

De Eurobormannekes

aUGUSTUS

za 05 Fuif 'Groovalicious' - ZVK Neder

Do 10 Ledenvergadering OKRA

Za 19 Kevertreffen

Zo 20 Kevertreffen

Za 26 BBQ MC Hoeselt

TENOONSTELLINGEN

IN LOKaaL 1

Van 30 juni ’06 tot 6 september:

WaNNEER aRMOEDE JE HET

ZICHT ONTNEEMT –

WIM HENDRIX

CBM, de Christelijke Blinden Missie,

is een internationale hulporganisatie

die zich inzet om blindheid en

andere handicaps te voorkomen en

te genezen en die personen met

een handicap begeleidt. Deze tentoonstelling

toont een selectie van

foto’s die Wim Hendrix maakte in

opdracht van CBM in Rwanda en

Congo.

CULTUURSTaPPEN

Zondag 21 mei namen een 60-tal mensen deel aan

Cultuurstappen, een wandeling van ongeveer 6,7 km.

Voor cultuur werd gezorgd door Piet Thoelen, die vertelde

over de heren van Romershoven, de troubadours

met Harrie Plessers en dialectkundige Paul Achten.

TENTOONSTELLING SCHILDERLIJK HOESELT

De cultuurdienst organiseerde voor de eerste maal

'Schilderlijk Hoeselt', een tentoonstelling met werken

van drie Hoeseltse kunstenaars. Patricia Ghijsens,

Jean-Louis Jorissen en Lief Nagels.

De tentoonstelling mocht rekenen op niet minder

dan 180 bezoekers. Deze eerste editie mag dus zeker

en vast een groot succes genoemd worden.

Van harte proficiat aan Patricia, Jean-Louis en Lief !

aPERITIEfCONCERT

Zondag 11 juni bracht het gezelschap Trio d’Anges

een geslaagd aperitiefconcert concert in de kerk van

Werm, ter afsluiting van het culturele jaar.

Trio d’Anges, bestaat uit Johan Moesen (fagot), Anja

Vandeweyer (fluit), Jo Stijnen (klarinet).

De presentatie was in handen van Karel Daerden.

KaV LENTEfEEST

25 april jongstleden vierde KAV Hoeselt-Centrum

haar jaarlijks Lentefeest.

Traditiegetrouw werden de leden en kernleden die

meerdere jaren lid of kernlid zijn gehuldigd.

De provinciale voorzitster van KAV–Limburg Josee

Penders loofde de inzet van zoveel vrijwilligerswerk.

Kaatje Withofs en Maggy Verjans ontvingen van het

Ministerie van Cultuur een medaille.

Kaatje is al 41 jaar kernlid en Maggy Verjans 25 jaar.

Annie Moors is 25 jaar onafgebroken lid van onze vereniging.

Bedankt dames !

Om in de agenda te schrijven:

Op 1 september geeft KAV Hoeselt-Centrum een kopje koffie aan alle moeders die

dan verloren lopen omdat hun kroost terug naar school is.

Iedereen is welkom!!!

Vrijdag 21 juli

COCONUT PaRTY @ Jeugdhuis X

Zaterdag 22 juli

20u00: The Vipers

22u30: The Majestical fools

Zondag 23 juli

Hoeselt Zomert 2006

PROGRaMMa

We starten de dag met een ontspannende fietstocht langs de mooiste plekjes van ons dorp.

Zoals elk jaar zijn er weer talrijke mooie prijzen te winnen.

16u00: Top Radio Zomertour met optredens van o.a.

SYLVER - IaN VaN DaHL - LaSGO - LaSH -

PIM - KaTERINE - SNaZZ - SWEET CHILL vs. T-SPOON

19u30 : CREEP !!!

22u00 : PaUL MICHIELS & The Big M’s

Hoeselt Zomert

11


1

Cover Story

Het Demervalleitreffen

vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli

in de Kiezelstraat, Hoeselt

MC Hoeselt organiseert reeds voor de 26ste

keer het Demervalleitreffen, de gekende

bijeenkomst van de ruige mannen met de

zware moto’s.

En…de club ‘Motor Club Hoeselt” bestaat

intussen al 28 jaar.

De verwezenlijking en instandhouden van

evenement en club steunt ongetwijfeld op

een stevige basis.

We vroegen aan Eric Lambregs,

een van de koplopers van de club

naar het geheim hierachter?

Een geheim hebben we niet, zegt hij, of

misschien ook wel, alles gebeurt op vrijwillige

en kameraadschappelijke basis.

Onze leden zijn allen mannen met het

hart op de juiste plaats, vandaar.

De club bestaat al 28 jaar. Wie was

of waren de oprichters?

Het waren Frans Huygen, Bècke Lenaerts,

Marc Souverijns, Gerard Vanhees, Guy

Wouters en Ludo Wouters. Zij besloten

in 1978 om samen een brommerclub te

vormen.

Aanvankelijk deden ze Hoeselt af en toe

toch wel eens opschrikken met hun 50 cc,

machientjes hoor ;-).

Bécke, Marc en Guy zijn nog steeds lid

van de club en Ludo is reeds meer dan 20

jaar voorzitter van MC Hoeselt.

En van in het begin stond voorop dat het

een vriendenclub zou worden en blijven,

waar niets "moet" en toch bijna alles mogelijk

is. MC Hoeselt is een club van vrien-

den die toevallig een zelfde hobby beoefenen,

met name motorrijden.

In het teken van deze doelstelling zijn de

reglementen opgesteld en wordt de club

bestuurd. We kozen ook voor een neutrale

naam "MC Hoeselt"

Na enkele jaren werd reeds het

eerste “Demervalleitreffen” georganiseerd?

Inderdaad, in 1981 voor de eerste maal.

Vanaf het eerste jaar werd er ruime aandacht

geschonken aan de buitenlandse

motorrijders. Zij kwamen, en komen

nog steeds, talrijk naar ons zomertreffen.

Vooral de Scandinavische landen, Engeland,

Duitsland en Nederland zijn ruim

vertegenwoordigd. Het deelnemersaantal

steeg van enkele honderden het eerste

jaar tot ruim 1.000 deelnemers eind

jaren negentig. De laatste jaren is er echter

een lichte terugval te bespeuren.

De club zorgt ieder jaar voor een

muzikaal rijkelijk aanbod , dat

steeds maar uitbreiding kent!

Ja, ieder jaar opnieuw, doen wij ons

best om met een beter en uitgebreider

programma voor de dag te komen. Getuige

daarvan is de succesrijke reeks “

Hoeseltse RockRally's”. In eerste instantie

ingericht als randanimatie op het treffen,

maar nu, met DemeRRock uitgegroeid

tot een heus festival.

MCH organiseert ook het Hibernatreffen?

Inderdaad, sinds 1987 heeft dit midwintertreffen

steeds plaats, het vierde weekend

van februari. Het werd en wordt nog

steeds uitgebouwd tot een succesvol

treffen.

Volgend jaar, 20 jaar Hibernatreffen,

zijn er al plannen …?

Niet echt, omdat we altijd onzeker zijn

omtrent de weersomstandigheden.

Het Hibernatreffen is voor de “geharde”

motorrijder, die niet bang is van

wat kou. Als de zon eventueel van de

partij is dan “jeukt” het toch bij velen

om de motor van stal te halen. In het

gezegende jaar 2000 noteerden we

bij ideale weersomstandigheden niet

door Motorclub Hoeselt

minder dan 745 deelnemers, en dat in

februari!

MC Hoeselt is niet alleen een organisator

van treffens.

Inderdaad, er wordt ook zeer veel door

de leden gereden, getuigen daarvan zijn

de clubklassementen waar het totale aantal

kilometers in de buurt van de 300.000

km per jaar komt.

Hoeveel leden kent de club?

Momenteel een 150 tal, waaronder er 120

een motorfiets besturen, daarvan zijn er

een 30 tal endurorijders of Dreckbéren.

De harde kern van een dertigtal leden

rijdt veruit het meeste. En het liefst rijden

we dicht bij moeder de vrouw rond, in

België dus. (hartverwarmend hé!)

Wie zijn de Endurorijders of Dreckbéren?

Een Hoeseltse enduroclub die zich vanaf

begin 1999 bij ons aansloten.

Sinds hun aansluiting organiseren we

jaarlijks een endurowandeling. Deze valt

samen met het Hibernatreffen, eind februari.

En verder staat er op het programma….

Ja, specifiek voor en door de eigen leden

worden er heel wat bijeenkomsten,

evenementen, en uitstappen georganiseerd.

Twee algemene vergaderingen per jaar

met aansluitend een leuke avond, een

bezoek aan het motorsalon, een gratis

barbecue avond voor de leden die

meehelpen op onze organisaties, een

clubuitstap over de bochtigste wegen in

de Ardennen, een groots clubkerstfeest

met de kampioenenhuldiging van het

clubklassement, alles telkens met veel

leute en muziek voor en door de leden.

Motorrijders die interesse hebben om

eens met MC Hoeselt mee te rijden naar

een of ander treffen zijn altijd welkom.

Iedere vrijdagavond zijn er leden van de

club aanwezig in ons clublokaal taverne

’t Siebelke te Romershoven. Zij kunnen u

tekst en uitleg geven over de werking van

de club.

En zeker niet te vergeten iedereen is van

Cover Story

harte uitgenodigd op het Demervalleitreffen.

Kom gerust eens een kijkje nemen op

de weide of kom mee genieten van het

ruime DemeRRock aanbod

Het dagelijks bestuur van MC Hoeselt:

van links naar rechts:

voorste rij: Paul Liebens, Jempi Wolfs,

secretaris, Ludo Wouters, voorzitter.

achterste rij: Guido Aerts, Ronny Jeurissen,

Erik Schouterden en Eric Lambregs,

penningmeester:

1


1

Toerisme

WaNDELEN

Vrijdag 7 juli

NaCHTZWaLUWEN IN

HET NaTUURRESERVaaT

VaN DE ZIEPBEEK

Organisatie : Natuurpunt

Zuidoost Limburg

natuurpunt.zo.limburg@telenet.be

Vertrekplaats: parking speeltuin aan

de Waterstraat te Munsterbilzen.

Vertrekuur: 21 uur - Einde voorzien

rond 23 uur

Gidsen: Bart, Peter en Jan Gabriëls ,

tel. 089 41 34 09

Zaterdag 2 september

SCHOLIERENLEEDTOCHT

door wandelclub Vitales vl 067

Afstanden: Wandelen: 6- 12 - 20 km

Fietsen: 20 – 40 km

Vertrekplaats: Parochiezaal Werm,

Bovenstraat 31 , Hoeselt

Vertrekuur: tussen 7 en 15 uur

Prijs: 0,75 euro/0,90 euro met sticker

Zondag 10 september

GEZINSWaNDELING

Organisatie: Landelijke Gilde Werm

Afstanden: +/- 7 km

Vertrekplaats: Parochiezaal Werm,

Bovenstraat 31, Hoeselt.

Vertrekuur: 14 uur

Onderweg is er een kleine rustpauze

met een verfrissing voorzien.

Vanaf 15 uur zijn er in de parochiezaal

pannenkoeken te verkrijgen aan

zeer democratische prijzen.

Meer info op www.landelijkegildewerm.tk

NOTEER aLVaST IN JE

aGENDa

Donderdag 7 september

Causerie in de kerk van

St.Huibrechts-Hern

Zondag 10 september

Open Monumentendag

Zaterdag 16 september

Dag van de nieuwe inwoners

Zondag 24 september

1000 jaar fruit met wijnwandeling

in het “Wijngaerdbos”.

Kunsthistoricus JOS VaNDEBROUCK neemt u mee op zijn

HISTORISCHE WaNDELINGEN

doorheen Hoeselt-centrum.

Zondag 2, 16, 30 juli

Zondag 13, 27 augustus

Wij gaan terug in de tijd toen het leven nog simpel was. Maar iedere periode heeft

haar sporen nagelaten in het landschap en in de architectuur. Zij vertellen een sterk

verhaal. Maar we dissen u nóg straffere verhalen op …. !!!!

Afspraak: Café DE GLIMBURGER vanaf 9.45 uur

Prijs: 12,50 …/p.p.

Inbegrepen: Rondleiding, spaghetti of croque en 1 consumptie

Inschrijven en reserveren op voorhand (max. 30 deelnemers)

via Café De Glimburger, Dorpsstraat 11, tel. 0479 93 84 77

of glimburgerhoeselt@telenet.be

via dienst Toerisme Hoeselt, Dorpsstraat 9, tel. 089 51 03 35

KLUISfEESTEN VRIJHERN – HOESELT

Zondag 13 augustus en dinsdag 15 augustus

* Telkens om 10.30 uur

PLECHTIGE EUCHaRISTIEVIERING

Ter ere O.-L.-Vrouw van Loreto –

Patrones van de huisgezinnen

* Restaurant aansluitend om 12 en 13 uur

exclusief : GEITENMENU VaN HET HUIS

en keuzemenu’s

* Muzikale omlijsting

* Doorlopend

Terras – Geitenroomijs – Trappist van ’t vat – Franciskaner Weissbier

VOORaL BIEDEN WIJ U RUST EN GEZELLIGHEID

MaaK JIJ DEZE ZOMER DE BESTE fRUITTOB?

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun

Gastronomie organiseert de jaarlijkse wedstrijd ‘DE BESTE fRUITTOB’

Wat is een fruittob ?

Een fruittob is een alcoholische fruitdrank gemaakt met inlands

Haspengouws fruit, Belgische jenever en suiker.

Doe mee, gebruik je fantasie en maak een fruittob en win één van

de zeer waardevolle prijzen !

Meer info: Josette Moria, tel. 011 68 46 12,

e-mail: josette_moria@hotmail.com

Zondag 2 juli

Openlucht-volleybaltornooi

Vanaf 12.30 uur op de terreinen van de Altenaar.

Organisatie: AVC (Alt-Hoeseltse Volleybalclub), in het kader van 'Vlaanderen Feest'.

Dit tornooi is bedoeld voor iedereen die eens op een plezante manier wil volleybal

spelen. We spelen 4 tegen 4 op aangepaste pleinen.

Inschrijvingen: 10 euro per ploeg.

Info: Bruno Jolling (0485 87 10 79) of Patrick Coninx (0486 66 12 74)

Hamburgertent vanaf 11.30 uur. Broodjesbar - Openluchtterras - Springkasteel

Zaterdag 1, zondag 2 juli en zondag 3 september.

SfEERTUINEN IN LIMBURG 2006

Ook dit jaar nodigt Valentin Wijnen u uit in zijn sfeerrijke tuin “Grakes Heredij”, Kommenstraat

2- 3730 Hoeselt, Tel. 089 41 79 08

Bezoek zijn zeer aparte, intieme Engelse tuin (10a). Met vele bijzondere planten in

borders ton-sur-ton. Tuinkamers, vijver, buxus- en rozentuin, idyllische taferelen en

terrasjes met typische sfeer.

Inkom: gratis, vrije gift voor Natuurpunt - Meer info: www.sfeertuinen.com

Zaterdag 15 en zondag 16 juli vanaf 10 uur …

JaaRLIJKSE OPEN TUINDaGEN IN WERM

Pierre en Marijke Wagemans-Simons van de Bovenstraat 56 A heten u van harte

welkom in ‘De Blikkberg’ – Vrije ingang.

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus

15de INTERNaTIONaLE VW-MEETING

voor alle luchtgekoelde VW’s en New Beetle door de Limburgse Keverclub vzw

in en rond het CC Ter Kommen met telkens zo’n 500 gekoelde VW’s,

Allerhande activiteiten, niet alleen om naar te kijken maar ook om deel te nemen!!!

Programma

Zaterdagavond: BBQ , Camping, Tuningmeeting

Zondagnamiddag: Top 10, rondrit (ca 20 km), prijsuitreiking.

Zaterdag en zondag: sprint, slalom, onderdelenmarkt, kinderanimatie.

Openingsuren: zaterdag en zondag vanaf 10 uur

Toegangsprijzen: 5 euro per persoon voor het

hele weekend.

Camping: 13 euro per persoon (incl. toegang)

Info: Jos Quets: tel. & fax 089 51 17 86

of 0495 35 60 36

www.limburgsekeverclub.be

Toerisme

WIELERWEDSTRIJDEN

Vrijdag 21 juli

9de GROTE PRIJS

ERIC SCHOEfS –

Wielerwedstrijd junioren

* Proloog om 14 uur te Alt-Hoeselt

(gesloten omloop)

* wedstrijd om 15.30 uur te Alt-

Hoeselt (open omloop)

Organisatie: WC De Vrijheid Alt-

Hoeselt

Zondag 23 juli

2de GROTE PRIJS

PE KLaK

Wielerclub E.C.W.

Wedstrijd om 15 uur te Alt-Hoeselt

Zaterdag 19 augustus

4de GROTE PRIJS

JOS aERTS (in memoriam)

Nieuwelingenwedstrijd

* Proloog om 14 uur te Alt-Hoeselt

(gesloten omloop)

* Wedstrijd om 15.30 uur te Alt-

Hoeselt (open omloop)

Organisatie: WC De Vrijheid Alt-

Hoeselt

Zaterdag 2 september

3de GROTE BBQ

WC DE VRIJHEID

17 uur in de Altenaar

Met gratis uitnodiging voor elke

hoofdsponsor en voor de helpers

tijdens het afgelopen jaar.

1


1

Sport Sport

Sluiting sporthal

Van zaterdag 1 juli tot en met

maandag 31 juli

Sluiting zwembad

Van zaterdag 1 juli tot en met

maandag 31 juli

Openingsuren vrij zwemmen …

tijdens de maand augustus :

weekdagen van 14 tot 20 uur

zondag van 08.30 tot 11.30 uur

Gesloten: dinsdag 15 augustus.

fIT DEZE ZOMER

JULI

(sportcentrum gesloten)

Iedere woensdagavond CONDITIE-

TRAINING (outdoor).

Samenkomst sportcentrum om

19.30 uur

aUGUSTUS

(in spiegelzaal)

Dinsdag 20.30 uur B B B

Woensdag 19.30 uur BODYSTEP

Donderdag 20.30 uur B B B

Inschrijven kan ter plaatse,

info sportdienst Hoeselt

Deelname vanaf 14 jaar.

NORDIC WaLKING

DÉ NIEUWE fITNESSTREND !!!

Nordic Walking is Wandelen waar-

bij gebruik gemaakt wordt van spe-

ciaal ontwikkelde wandelstokken!

Het is een nieuwe fitness activiteit

waarmee men makkelijk kan begin-

nen en die ook gemakkelijk is vol te

houden, ongeacht de leeftijd, ge-

slacht of bewegingservaring.

Nordic Walking is geen wandelen of

joggen, maar door gebruik van de

speciaal ontwikkelde wandelpoles

is het wel een total body workout

die jong en oud weet te verleiden.

Nordic Walking zorgt ervoor dat het sportwandelen effectiever wordt omdat met

name de rug- schouder- en armspieren tijdens het wandelen intensief gebruikt wor-

den. Daarnaast worden ook de rug-, buik en bilspieren optimaal gebruikt.

Nordic Walking

* is een sociale fitness activiteit waarbij het mogelijk is om te blijven praten tijdens het

wandelen!

* is voor iedereen geschikt!

* is de ideale outdoortraining om af te vallen!

* is bovendien ook zeer geschikt voor mensen met een fysieke beperking!

Daarom doe mee:

Wat gratis initiatieles Nordic Walking

Voor wie voor iedereen op vrijdag 7 juli van 19 tot 21 uur

Waar op de buitenterreinen van Ter Kommen Hoeselt.

Materiaal geen speciale kledij vereist, voor de wandelpoles zorgen wij.

Inschrijven beperkt aantal deelnemers dus op voorhand inschrijven

op de sportdienst, tel. 089 49 16 03..

JOHaN CaPIOT CLaSSIC

Vertrek en aankomst:

Fruithal Wijngaardstraat Romershoven Hoeselt, tel. 089 51 42 42

Iedere deelnemer ontvangt een Haspengouws geschenk.

Inschrijving: 4 euro inclusief bevoorrading.

VOOR aLLE fIETSLIEfHEBBERS, JONG OUD,

SPORTIEf Of RECREaNT

Fietsen doorheen het mooie Haspengouw

35 km. Vertrek tussen 7 u en 14 u

(gezinstocht)

75 km. Vertrek tussen 7 u en 12 u

100 km Vertrek tussen 7 u en 10 u

130 km. Vertrek tussen 7 u en 10 u

VOOR aLLE MOUNTaINBIKERS

Mountainbike-tour 20 of 40 km.

Vertrek tussen 7 u en 12 u

MEER INfO: www.johancapiotclassic.be

Sportdienst Hoeselt 089 49 16 03

DUIVENCONCOURS HOESELT 2006 – VRIJDaG 21 JULI

- regio: Zuid-Oost sector + Diepenbeek, Eigenbilzen, Bilzen, Beverst, Musterbilzen , Hoelbeek

- reisgeld: 0,40 euro

- lossingsplaats: Senseilles 107 km, voorzien vanaf 8 uur

- inkorvingsadressen: * Kiewit, Schepenenlaan 11

* Duivenlokaal Werm, Katteveldstraat

* ’t Siebelke, Romershovenstraat 45

- inkorven: donderdag 20 juli van 19 tot 21 uur

- 3 reeksen: 1e Piepers, 2e Piepers, Oude- en jaarduiven

- prijzen en trofeeën: * 2 trofeeën sportraad, 2 reeksen piepers, beste Hoeseltenaar

* 1 trofee schepen van Sport, oude-en jaarduiven, beste Hoeseltenaar

* 3 schotels, gemeente, 1e Hoeseltse duif per lokaal

- uitslag: 1 euro/ liefhebber

- prijsuitreiking: datum nog te bepalen

de winnaars worden persoonlijk verwittigd

- prijzenpot: 375 euro (125 euro per reeks)

-organisatie: Sportraad Hoeselt i.s.m. Halve Fond en Fondclub

Om te noteren :

De Gordel zondag 3 september 2006

Teugle Pruve zaterdag 16 september 2006, wandelen met een natje en een droogje

fitheidswandeling zaterdag 23 september 2006, wandelen en je fitheid meten

1


1

Milieu

HOE KUNNEN WE DE

ZWaLUWEN HELPEN?

OPROEP

Het gaat niet zo goed met de zwaluwen.

In vergelijking met dertig

jaar geleden komen er nu vier maal

minder zwaluwen voor! Vooral het

ontbreken van geschikte nestmogelijkheden

bedreigt vooral de Huiszwaluw.

Door hun achteruitgang werden

zwaluwen dan ook recent op de

Rode lijst geplaatst. Dit wil zeggen

dat ze in hun voortbestaan bedreigd

zijn en dat er dringend acties dienen

genomen te worden om hun voortbestaan

te verzekeren en hun populaties

terug op te krikken.

Om gerichte acties te kunnen opzetten

is het belangrijk dat we een overzicht

krijgen van de actuele broedplaatsen.

Dus broedt er bij u of in uw buurt een

Huiszwaluw of een Boerenzwaluw,

laat het dan weten : milieudienst, 089

51 03 37 of 089 51 03 38.

PESTICIDEN IN DE TUIN: HET KaN OOK ZONDER!

Hardnekkige onkruiden en insecten in de tuin kunnen heel vervelend zijn. Om ze te lijf

te gaan grijpen we vaak automatisch naar chemische bestrijdingsmiddelen. Toch kan

het bestrijden van bijvoorbeeld slakken op de sla of onkruid tussen de planten ook

perfect zonder pesticiden!

Belangrijk hierbij is dat er gezorgd wordt voor voldoende variatie in de tuin.

Zo mag een tuin met een groot stuk gazon, een bloemperkje en een netjes geschoffelde

bodem er dan wel keurig uitzien, een eenzijdige beplanting trekt ziektes en plagen

aan. Bladluizen bijvoorbeeld zijn wel dol op een rozenperkje, maar niet het onzelieveheersbeestje,

de natuurlijke vijand van bladluizen. Bovendien vraagt zo’n tuin veel

onderhoud! En tuinarbeid betekent tuinafval!

Het alternatief is een natuurvriendelijke tuin, niet alleen voor kinderen, maar ook voor

de ontelbare planten en dieren die er groeien, rondscharrelen en wonen. Eén van de

basiselementen van een natuurvriendelijke tuin is dus verscheidenheid: een gevarieerde

beplanting en een beperkte oppervlakte gazon. Een mengeling van bomen,

heesters en vaste planten trekt meer dieren aan en maakt de tuin minder vatbaar voor

ziektes!

Hoe maak je de tuin natuurvriendelijk?

Daar hoef je eigenlijk niet eens veel voor te doen. De aarde bedekt laten met begroeiing

of de natuurlijke strooisellaag, dat is beter voor bodemleven en grondstructuur.

Niet te gauw schoffelen, wacht eens af wat er spontaan opkomt! Paardebloemen,

klavers, boterbloemen mogen best in het grasveld. Laat afgevallen blad maar liggen

tussen de planten, laat dorre stengels en bloeischermen 's winters staan. Vogels scharrelen

er graag tussen en er schuilen diertjes die onmisbaar zijn voor de kringloop en het

natuurlijk evenwicht in de tuin.

Ook geen pesticiden in wegbermen

en openbaar groen

Het pesticidengebruik door openbare diensten moet stelselmatig naar omlaag om ten

laatste in 2015 het gebruik ervan definitief te bannen!

Hierdoor, maar ook in het kader van het bermdecreet willen we ook vragen aan eigenaars

of gebruikers van akkers om de aangrenzende wegbermen niet te bespuiten, zo

ook de oevers van waterlopen of grachten.

Denk aan uw buren, bezorg hen geen onnodige hinder!!

Genieten van de warme zomeravonden met vrienden en familie, barbecuen, al dan

niet met muziek of gemoedelijke conversaties, en zo hoort het ook!! Maar denk hierbij

aan je buren, houd het feestje niet te luidruchtig en respecteer vooral de nachtrust!

Wat betreft het gebruik van grasmaaiers, houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers,

in open lucht: dit is niet toegelaten op zon- en feestdagen, op andere dagen

kan het wel, maar dan tussen 07 en 21 uur.

OPGEPaST VOOR GIfEIEREN!

Gaat u wandelen met uw huisdier, gebruik dan de leiband. Niet alleen staat dit zo vermeld

in het politiereglement op hinder d.d. 22 december 2005, maar zij lopen bovendien

risico om in aanraking te komen met gifeieren.

De gifeieren zijn recent op verschillende plaatsen ontdekt. Ze zijn meestal bedoeld

voor kraaien, eksters, katten, vossen, bunzingen, enz…. Het gaat om fazanteneieren die

gevuld zijn met een blauwe gifstof.

Verdachte vondsten kan u steeds melden bij de lokale politie.

Elk jaar krijgt de politie een aantal klachten in verband met distels. De wet bepaalt

nochtans zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei,

zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels op de eigendommen waarvoor hij

verantwoordelijk is, te beletten. Vandaar dat we nog even herinneren aan deze verplichting!

OPHaLEN KaDaVERS OP LaNDBOUWBEDRIJVEN

Het warme weer zorgt soms voor klachten in verband met geurhinder bij de opslag

van dode dieren.

De vergunde veehouders hebben een overeenkomst met een ophaalfirma die de kadavers

binnen de 24 uur komt ophalen.

Voor de tussentijdse opslag van de kadavers willen we de veehouders attent maken op

de wetgeving hieromtrent. Om milieuhygiënische redenen en om geurhinder naar de

buurt toe te vermijden worden o.a. krengen van middelgrote dieren (varkens, kalveren,

schapen, e.d.) en grote dieren (runderen, paarden, e.d.) bewaard onder een passende,

gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal. Hierbij dient de

veehouder alle schikkingen te treffen zodat andere personen niet in contact met de

dode dieren kunnen komen.

Extra sluitdag 7 juli :

Technische dienst en de Milieudienst vanaf 11 uur.

Containerpark vanaf 12 uur.

Milieu

LIMBURGS NaTUUR-

EN MILIEUEDUCaTIEf

NETWERK -

3de CONTaCTDaG

Op zaterdag 18 november gaat

in de Universiteit Hasselt de derde

contactdag door van LIMNET, het

Limburgs Natuur- en Milieueducatief

Netwerk in samenwerking met de

Vakgroep Biologie.

Op deze trefdag ontmoeten alle

mensen die in Limburg op één of andere

manier bezig zijn met natuur-,

milieu- en duurzaamheidseducatie

elkaar: natuurgidsen, medewerkers

van natuurcentra, (aspirant-) leerkrachten,

milieu- en duurzaamheidsambtenaren

en mensen uit diverse

sociale werkvelden.

Bedoeling is om bestaande en nieuwe

educatieve projecten bekend te maken,

en nieuwe ideeën en trends in de

milieueducatieve sector te lanceren.

Op de contactdag lopen een aantal

parallelle workshops:

In de namiddag vindt er een debat

plaats over de 'ecologische

voetafdruk' (de impact van onze

persoonlijke levenswijze op het milieu)

en de bruikbaarheid van dit begrip

voor de educatie. Sprekers zijn:

VODO (Vlaams Overleg Duurzame

Ontwikkeling) en auteur en TV-journalist

Dirk Barrez.

Meer info:

Het Groene Huis

Domein Bokrijk 3600 Genk

tel.: 011 26 54 63

fax: 011 26 54 55

jgeusens@limburg.be

www.limburg.be/limnet

1


0

Informatief

EfTELING ZOEKT

BOUDEWIJNS EN

faBIOLa’S

Op 7 juli organiseren de Efteling

en de pete- en metekinderen

van HKH Koning Boudewijn

en Koningin fabiola vzw

een unieke reünie

De timing is uitgelezen, want

dit jaar viert het Sprookje van

de Indische Waterlelies - geschreven

door Koningin fabiola

- zijn veertigste verjaardag

in het Sprookjesbos.

De zevende opeenvolgende dochter

of zoon in een gezin, die tijdens de regeerperiode

van Koning Boudewijn

en Koningin Fabiola werd geboren,

kreeg de naam van de vorst of de

vorstin. Bovendien werd elke zevende

dochter op rij Koninklijk Metekind

van Fabiola en de zevende zoon Koninklijk

Petekind van Boudewijn.

Alle Boudewijns en Fabiola’s, worden

samen met partner uitgenodigd in

de Efteling op 7 juli, de Dag van het

Sprookje. Een speciale dag: op de

zevende dag van de zevende maand

zullen de zevende dochters en zonen

verzamelen in het park.

Boudewijns en Fabiola’s kunnen zich

aanmelden door contact op te nemen

met:

Efteling PR BeLux, tel. 015 41 04 30,

e-mail: efteling@prbelux.be

of postadres Hanswijkstraat 23,

2800 Mechelen.

Wie geen wagen ter beschikking

heeft, kan mee met de autocar naar

de Efteling.

Gemeentebestuur Hoeselt

Het gemeentebestuur van Hoeselt heeft één vacature van

HOOfDBOEKHOUDER (M/V)

in niveau B1-B3, in vast verband, met proeftijd

met aanleg van een werfreserve

De kandidaturen, met curriculum vitae en afschrift van het diploma,

dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan het College van

Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt en uiterlijk op

donderdag 29 juni 2006 ter post worden afgegeven.

Nadere inlichtingen en het programma van de selectieproeven

kunnen bekomen worden op het gemeentesecretariaat

of telefonisch op het nummer 089 51 03 10.

aaNSLUITEN OP HET GaSNETWERK

Enkele jaren geleden nam Interelectra de gasdistributie in Limburg over.

Op dat ogenblik was in Hoeselt dit netwerk nog niet zo sterk uitgebreid.

Sinds 2002 is er maar liefst 50 km gasleiding aangelegd in onze gemeente. Dit jaar

wordt er voorlopig nog eens 2,7 km voorzien. Hierdoor is straks 7,9 % van alle woningen

gelegen binnen de woonzone aansluitbaar op gas. In heel Limburg heeft deze

tendens zich voorgedaan.

U kan begrijpen dat de aanleg van deze leidingen de vraag momenteel niet kan volgen,

met een lange wachtlijst tot gevolg. Daar waar er een gasleiding gelegen is, kan men

snel geholpen worden. Daar waar er eerst een uitbreiding van het gasnetwerk nodig is,

lopen de wachttijden al snel op tot meer dan één jaar.

Het is dus zeer belangrijk om uw aanvraag tijdig in te dienen. Dit doet u best rechtstreeks

bij Interelectra (tel. 011 26 60 60). Als u bouwplannen heeft, kan u dus ook best

al bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning uw gasaansluiting aanvragen.

Tegen 2012 wil Interelectra 90 % van alle woningen, gelegen in woongebied, aansluitbaar

maken op het gasnetwerk. Hiervoor worden de nog van gas te voorziene woongebieden

per gemeente ingekleurd in "rode" en "groene" zones. De woongebieden

gelegen in een "rode" zone zullen niet binnen de eerste 6 jaar voorzien worden van een

gasnetwerk. De groene gebieden zullen in die periode volgens klantvragen en rendabiliteit

wel uitgerust worden met een gasleiding. Door deze werkwijze weet u als aanvrager

snel of u in de nabije toekomst al dan niet aansluitbaar bent op het gasnetwerk.

Zo ja, dan streeft men er naar de aansluiting te realiseren binnen een termijn van ongeveer

4 maanden.

Vanaf 2007 zal deze werkwijze ingaan. U dient wel rekening te houden met een overgangsperiode,

om de huidige achterstand eerst weg te werken.

LIGT HET BESTE PLEIN VaN

LIMBURG IN HOESELT?

Radio 2 gaat op zoek naar het mooiste, gezelligste, sociaalste,

kortom het beste plein van Limburg. De luisteraars maakten

een voorselectie van 30 pleinen, en ons Dorpsplein is daarbij! Op vrijdag 14 juli tussen

12 en 13 uur komt reporter Gijs Ramboer op bezoek in Hoeselt. Samen met een

strenge ploeg pleinwatchers zal hij dan het Dorpsplein beoordelen. We krijgen die dag

ook een speciale opdracht, dus hoe meer mensen komen kijken, hoe beter. En als je

er niet geraakt, kan je nog altijd volgen hoe we het ervan af brengen op Radio 2 (97.9).

Met jouw steun ligt het beste plein van Limburg misschien wel in Hoeselt!

OPROEP

Wie heeft foto’s, schilderijen , informatie of werkjes

over de Lindekapel ? Alle informatie is welkom

bij Louis Brauns, tel. 089 51 46 74.

De Hoeseltse fotoclub organiseert hierover

in oktober een overzichtstentoonstelling.

Tevens gaat er op de laatste zondag van

oktober een kaarsjesprocessie door.

Koning Boudewijnstichting

PROJECTOPROEP

ONVEILIGHEIDSGEVOEL: onze zaak, ook onze taak.

Op lokaal niveau kunnen een aantal initiatieven genomen worden als antwoord op de

directe onveiligheidsgevoelens van de bevolking. Het zijn deze plaatselijke initiatieven

die deze oproep wil aanmoedigen. U kan een project indienen door een kandidaatsdossier

in te vullen voor 12-09-2006. Dit dossier kan u per e-mail aanvragen proj@kbsfrb.be

of telefonische 070 233 065, www.kbs-frb.be. Elk geselecteerd project ontvangt

van de Stichting financiële steun tussen 1 250 en 5 000 euro.

TWEETaLIG KaMP fRaNS - NEDERLaNDS

van 21 tot 25 augustus in de Kluis van Vrijhern

Kamp met overnachting. Voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Prijs 1ste kind: 160 euro – 2de kind: 140 euro – 3de kind: 110 euro

Liefst inschrijven voor 15 juli , want het aantal plaatsen is beperkt

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen:

ASBL Magical Time vzw, tel: 0477 34 42 75,

e-mail: info@magicaltime.be, website: www.magicaltime.tk

Informatief

aLLERHaNDE NUTTIGE

INfORMaTIE

De Lijn werkt aan de verbetering van

de toegankelijkheid van haar openbaar

vervoeraanbod. Om de reizigers

hierover te informeren werd een folder

‘Op-stap zonder drempel’

uitgeven. Deze is te verkrijgen in de

infozuil van het gemeentehuis.

OMTRENT GEZONDHEIDSPaS

2006 , nuttige gezondheidstips voor

op reis, is te verkrijgen bij de dienst

bevolking in het gemeentehuis.

Tijdschrift over mobiliteit en verkeer

UITWEG (uitgifte van de

Vlaamse Overheid) gratis te verkrijgen

op de dienst voor toerisme

Vankantietips!

Wandelen - fietsen - zoeken

De Landelijke Gilden, dé vereniging van

en voor het platteland, bieden tijdens

de komende zomermaanden weer een

zeer ruim aanbod leuke, leerrijke en

ontspannende activiteiten aan waarmee

men de kleinste uithoeken van

Vlaanderen kan ontdekken.

Gratis exemplaren te bestellen bij lieve_lemmens@landelijkegilden.be

of

tel. 016 28 63 01.

Limburgs steunpunt Rurale

Ontwikkeling v.z.w.

Vijf fietstochten die u leiden door de

Limburgse Kempen, het Maasland en

Haspengouw. Deze worden georganiseerd

door lokale Landelijke Gildeafdelingen.

Er wordt een meerwaarde

aan deze tochten gegeven door het

promoten van de Limburgse Streekidentiteit.

Limburg proeven, dat staat

garant voor genieten. Foldermapje te

verkrijgen bij de dienst voor toerisme.

1


Huldigingen Huldigingen

GOUD VOOR

Huygen Jozef en

Merken Maria

05-05-1956 - 05-05-2006

Op pensioen

GOUD VOOR

Klompers Jozef en

Cartenstadt Maria

02-06-1956 - 02-06-2006

Jos Quets is met ingang van 01-06-2006 op pensioen gegaan als technisch medeweker

bij de gemeentelijke Technische Dienst.

Jos was in dienst gekomen bij de gemeente op 01-07-1983 in een lopend DAC-project.

Vervolgens was hij in het Geco-stelsel vanaf 01-09-1987 en heeft zich voornamelijk

van zijn taken gekweten als verantwoordelijke voor het magazijnheheer.

Paasfeest ziekenzorg

DIaMaNT VOOR

Thijs Robert en

Claesen Paula

25-04-1946 - 25-04-2006

Willy Timmermans is met ingang van 01-04-2006 op pensioen gegaan als technisch

medewerker bij de gemeentelijke Technische Dienst .

Willy is in dienst gekomen bij de gemeente op 01-07-1983 in een lopend DAC-project.

Vervolgens was hij in het GECO-stelsel vanaf 01-07-1987 en heeft zich verdienstelijk

gemaakt op de wegendienst als vrachtwagenbestuurder.

Na een viering op de Technische Dienst werden beide werknemers en hun echtgenoten gehuldigd door het college van burgemeester

en schepenen op 29 mei 2006. De heren ontvingen het beeldje van de "Doornkapper" en hun dames werden vereerd met een

boeket bloemen, terwijl men kon genieten van een verzorgde kaastafel.

Nogmaals proficiat en dank aan de uitgetreden werknemers.

Een aantal zieken en bejaarden konden genieten van een gezellig samenzijn

tijdens de paasdagen..

Wij wensen de spelers en de leden van KSV Hoeselt van harte

proficiat met hun kampioenentitel in de 4de provinciale D.

Voettocht naar Rome

Jeannine Mottard ondernam op 2 maart een voettocht naar

Rome t.v.v. het kinderkankerfonds.

Een verslag van Jeannine zelf.

Onze voettocht is tamelijk vlot verlopen. Met een minimum aan middelen

hebben wij getracht een maximum voor het Kinderkankerfonds te

verzamelen.Daar het mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken

zou ik dat graag doen via deze weg. Onze twee meters mevrouw Stulens

en mevrouw Stefels, het gemeentebestuur, de schooldirecteur, onze talrijke

sponsors, alle mensen die een kaartje of gadget kochten en dit ook

buiten Hoeselt. Bedankt ook voor alle cadeautjes, bloemen, kaartjes en

telefoontjes. Bedankt mijnheer pastoor voor uw mis en gebed. Heel wat

mensen hebben mij gevraagd voor hen te bidden tijdens onze voettocht

wat ook gebeurd is. Toch ben ik geen geregelde kerkganger, toch kan ik

stellen dat het gebed van iedere dag mij de Kracht heeft gegeven om door

te zetten op moeilijke momenten. Onze actie zal blijven doorlopen tot na

het verschijnen van ons boek “Bevroren tranen”.

Graag wil ik in naam van onze actie “Janne man” een oproep doen: Blijf

het Kinderkankerfonds steunen, dat is van levensbelang, sluit aan bij ons

en help ons zodat onze actie volgend jaar een even groot succes mag kennen.

Ooit zou het jouw kind kunnen zijn. Van harte bedankt lieve

mensen.

Op 11 mei bedroeg de opbrengst voor het Kinderkankerfonds 9555 euro.

Proficiat voor deze moedige prestatie.

Wim Somers bracht

KLaSSIEK aNDERS

Maandag 22 mei konden we genieten van een prachtig

lenteconcert in de Sint-Stefanuskerk.

Samen met het Ciurlionis Kwartet uit Litouwen nam

Hoeselaar Wim Somers ons mee naar verschillende

muziekwerelden.

Van harte PROFICIAT voor deze geslaagde muzikale

avond


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek

Lokale werkwinkel

089 41 38 46

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PaPIEROPHaLING

Maandag 24 juli - Vrijdag 25 augustus

HUISVUILOPHaLING

Maandag 24 juli

WEEKENDDIENSTEN HUISaRTSEN

0903 99803

WaCHTDIENST LIMBURGSE TaNDaRTSEN

0903 36950

aLaRMNUMMER

BRaNDWEER 100

JaaRLIJKS VERLOf

Bibliotheek: van maandag 17 juli tot zondag 30 juli

Cultuurdienst: van maandag 3 juli t.e.m. maandag 31 juli

OCMW: van maandag 10 juli t.e.m. zondag 30 juli

PWA: van vrijdag 21 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus

work@home: van vrijdag 21 juli t.e.m. zondag 6 augustus

Sporthal: van zaterdag 1 juli t.e.m. zondag 30 juli

Zwembad: van zaterdag 1 juli t.e.m. maandag 31 juli

Zitdagen burgemeester en schepenen

Burgemeester annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RaSKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CaPROENS

in juli en augustus: op afspraak

GSM 0476 252 993

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VaNROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

Voorzitter OCMW Gert HELLINX

Steeds bereikbaar

GSM 0495 225 445

e-mail: gert@hellinx.com

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half augustus

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college

van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 14 juli.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS zomeruurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag - -

woensdag 09.00-13.00 -

donderdag 09.00-13.00 -

vrijdag 09.00-13.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomeruurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTaINERPaRK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Woensdag 28 juni: Sportdag

Dinsdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag 21 juli: Nationale feestdag

Maandag 14 augustus: Brugdag

Dinsdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

Het containerpark is wel open op zaterdag 22 juli

More magazines by this user
Similar magazines