31.08.2013 Views

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Jelle Thewissen

één jaar naar Peru

Hoeselt Zomert op 20-21-22 juli !

Maria Eersels, 100-jarige in Hoeselt.

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 36 • juni 2007 • Nr. 215

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 20 juli

Vrijdag 24 augustus

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

DINsDAG van 13 tot 14 uur

oCMW - europalaan

GsM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half augustus.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 13 juli.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS zomer uurregeling

(enkel in juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag - -

woensdag 09.00-12.00 -

donderdag 09.00-12.00 -

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 6.45-14.00 -

dinsdag 6.45-14.00 -

woensdag 6.45-14.00 -

donderdag 6.45-14.00 -

vrijdag 6.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

JAARLIJKS VERLOF

Bibliotheek: van ma 16 juli t.e.m. zo 29 juli

Cultuurdienst: van ma 2 juli t.e.m. zo 29 juli

oCMW: van ma 9 juli t.e.m. zo 29 juli

Lokale werkwinkel: van ma 23 juli t.e.m. zo 5 augustus

sporthal: van ma 2 juli t.e.m. zo 29 juli

Zwembad: van ma 2 juli t.e.m. zo 29 juli

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Woensdag 27 juni: sportdag

Woensdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Woensdag 15 augustus: o.L.V. Hemelvaart

Beste mensen,

De zomer staat voor de deur en iedereen kijkt uit naar een welverdiende vakantie.

De studenten moeten echter nog een inspanning leveren voordat hun eindrapport

klaar is.

We kunnen nu ook al terug kijken op de resultaten van dit nieuwe bestuur. Wat hebben

ze gepresteerd? ondanks het feit dat ik nog maar een half jaar in functie ben

(waarvoor mijn grote dank) zijn er toch al een aantal dingen gebeurd:

* Vernieuwing van enkele straten: Dorpsstraat, Hoogstraat, Kerkstraat,

Bilzerstraat, Doornkappersplein, Rode Kruislaan, o.L.Vrouwplein,..

* Toetreding tot Interaqua: ons rioleringsnetwerk moet in de volgende 15

jaren gerenoveerd worden, wat voor een kleine gemeente als de onze

financieel niet haalbaar is.

* Collector fase Beverst: waar een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel

in de Nederstraat, Proefbosstraat, Paneelstraat en Hanterstraat werd

aangelegd

* De vernieuwing van het kruispunt in het centrum.

spijtig genoeg gaan deze werkzaamheden met de nodige hinder gepaard, maar we

doen ons best om deze zoveel mogelijk te beperken.

Dat betekent weliswaar niet dat we op onze lauweren gaan rusten want er staan nog

meerdere projecten in de startblokken

* Heraanleg van enkele pleintjes: Hoflaan, het kapelletje van de grot.

* Heraanleg van de stoepen in de Dorpsstraat.

* start van het ontwerp fietspad Hombroekstraat (80% gesubsidieerd).

Ik wil het hier voorlopig bij laten en kan alleen maar iedereen een weldoende vakantie

toewensen.

Dr Walter Callebaut.

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Bestel tijdig uw reispaspoort

Verkeer 5

Veilig op de fiets

OCMW 6

Infoavond ‘De Bijstandskorf’

Gezellig terrassen

Sociaal Maatschappelijk 7-8

Chiro zoekt opslagruimte

Uitreiking brevetten eHBo-cursus

LeIF: streven naar en waardig levenseinde

Bibliotheek 9

Via internet de catalogus van de bibliotheek

raadplegen

Cultuur 10-11

Kalender

KAV-huldigingen

Hoeselt Zomert 11

Programma

COVER STORY 12-13

Jelle Thewissen naar Peru

Toerisme 14-15

27ste Demervalleitreffen

16de VW-meeting

Wandeltocht langs kastelen

Kluisfeesten

Sport 16-17

De gordel

Kids-zwemacademie

s-sport Bilzen-Hoeselt

9de Johan Capiot Classic

Jeugd 18

speelplein

Zwap Zuil

Activiteiten Jeugdhuis X

Milieu 19-20

Hoeseltse wegbermen

elke dag ZoNdag

Informatief 21-22

Verkoop t.v.v. actie Lienemientje

Wetenschapswinkels

Aanwerving vrijwillige stagiair-brandweerman

eikenprocessierups

Huldigingen 23

Goud voor ...

op pensioen

Actueel 24

100-jarige in Hoeselt

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2007 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

BESTEL TIJDIG UW

REISPASPOORT !!!!

We herinneren eraan dat mensen die buiten de europese

Unie een reis plannen in de meeste gevallen een reispaspoort

nodig hebben. om te verifiëren welke documenten

je nodig hebt kan je eventueel terecht via navolgende

website op het internet

www.diplomatie.be/nl/travel/traveldocs.asp.

een reispaspoort dien je tijdig te bestellen bij de dienst

burgerzaken van de gemeente. Je dient je dan persoonlijk

aan te bieden met twee recente en gelijkende

pasfoto’s. Het productiecentrum aanvaardt enkel kleurenfoto’s

met een witte achtergrond.

er bestaan twee procedures:

normale procedure (wachttijd ongeveer 10 kalenderdagen)

en spoedprocedure (leveringstermijn binnen

de 24 uur na de ophaling door koerierdienst).

De termijn van alle paspoorten is 5 jaar. De mogelijkheid

om een paspoort aan te vragen met een geldigheidsduur

van 1 jaar bestaat niet langer meer.

eerder uitgegeven reispassen blijven allemaal geldig tot de

voorziene datum maar kunnen niet verlengd worden.

De kostprijs van een paspoort bedraagt tegenwoordig

81,50 euro (normale procedure) of 250,50

euro (bij spoedprocedure) en dient betaald te

worden op het moment van de aanvraag.

Minderjarigen hebben een gunsttarief omdat zij

genieten van een vrijstelling van de consulaire rechten.

Voor hen bedraagt de kostprijs 51,50 euro (normaal)

of 220,50 euro (spoedprocedure). Bij hun aanvraag

dienen zij evenwel vergezeld te zijn van één der ouders.

Goed om te weten:

De huidige nieuw afgeleverde paspoorten zijn allen voorzien

van een elektronische chip.

Digitale paspoorten die thans nog in omloop zijn blijven

geldig en moeten dus niet worden vervangen, ook niet

voor een reis naar de Verenigde staten.

Voor sommigen landen is er bovendien ook een

visum nodig. een visum wordt nooit afgeleverd door

het gemeentebestuur maar wel door de buitenlandse

ambassade (adres te raadplegen via www.diplomatie.

be/nl/addresses/belgium/default.asp) , of kan soms ook

bekomen worden via bemiddeling van het reiskantoor.

Personen die een nieuw paspoort aanvragen en nog over

een vervallen exemplaar beschikken dienen dit oude

paspoort in te leveren op het moment van hun nieuwe

aanvraag..

Het personeel van de dienst burgerzaken wenst de

Hoeseltse bevolking alvast een fijn verlof en een goede reis.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

20-03-07 Jeannot BRUGGeN Mathieu en Vëronique soMeRs

23-03-07 Jelle L’HoËsT Piet en sabrina sWINNeN

28-03-07 Ilknur TUNA Lokman en Meryem TUNA

03-04-07 Alex KoBACHIDZe Vaso en Tatiana AL DJARRAKH-TsABeI

06-04-07 esther DeVUe Bert en Ilse VANDeRsTRAeTeN

07-04-07 Jolien CoseMANs Johan en Katleen RoYeN

08-04-07 Amber GIGLIoTTI Pasqualino en Myriam YZeRMANs

08-04-07 Lena FReDeRIX Gerrie en Anja BRoeDeRs

13-04-07 Julie GoFFIN Victor en Liesbet BeLLeN

17-04-07 Arrezina CHAMPAGNe Rohnny en elke MooRs

19-04-07 emmely VANDeBeeCK Tommy en sara JeHAes

20-04-07 Kiara BUCKINX Kristof en Hilde HeNseN

23-04-07 senne sURINX eddy en Jessica JoRIsseN

26-04-07 Lotte CAsTeRMANs Niels en Ine PeLLAeRs

27-04-07 Aurélie sCHoUTeDeN Ronny en Lesley JAsPeRs

05-05-07 Gilles eNGeLeN Ronnie en Joke THeWIsseN

13-05-07 Yurian NIJs Geert en Cindy CoYMANs

15-05-07 seppe DIeU Benny en Nathalie NeVeN

18-05-07 Lars VoNCKeN serge en Christel sCHoeNAeRs

25-05-07 Kyan WoLTeRs Gert en Christy CRoUGHs

26-05-07 Finn De PReTeR Tom en Annemie VeRJANs

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

06-04-2007 erwin PANIs en Romina CoLeTTI

06-04-2007 Daniel VANDeBRoeK en Marielle PHILIPs

07-04-2007 Frank BADoN en Heidi NIJs

27-04-2007 Peter sNeLLINX en elke MoeRMANs

28-04-2007 Davy MeRCKeN en Cynthia GUIsseNNe

01-06-2007 Yves VeRJANs en Katrien sCHoeFs

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

25-03-2007 Georges PRoDAN Romershovenstraat 193

27-03-2007 Theodoor GoYeNs sint-Hubertusstraat 73

05-04-2007 Ida GoosseNs Rode Kruislaan 9

15-04-2007 Josephina HeRMANs Molenstraat 61

24-04-2007 Catharina BRoUX Hertstraat 36

01-05-2007 Jozef VANsPAUWeN Paneelstraat 1

06-05-2007 Anna KNAePeN Zapstraat 27

14-05-2007 Petrus VANsPAUWeN Nederstraat 76A

19-05-2007 Anna AeRTs Molenstraat 19

BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN

In het verleden dienden de inwoners van Hoeselt het ‘bewijs van goed gedrag en

zeden’ af te halen op het plaatselijk politiekantoor. Vanaf 2-07-2007 dient dit te

gebeuren bij de dienst burgerzaken van onze gemeente. Deze dienst bevindt zich op

de gelijkvloer links. De gemiddelde wachttijd bedraagt één dag.

Verkeer

VEILIG OP DE FIETS, GEEN PROBLEEM (deel 1)!

Defensief fietsen en assertief rijgedrag zijn belangrijk. oplettend rijden in het verkeer wil niet zeggen dat je voortdurend in de verdediging

moet gaan. Probeer de manoeuvres van de andere weggebruikers in te schatten en hou indien mogelijk oogcontact. Fietsen houdt echter

steeds een risico in, omdat je zwakke of zachte weggebruiker bent. Jaarlijks sterven vele fietsers in het Belgische verkeer. Als je je plaats als fietser

op de weg inneemt en hierbij opkomt voor je rechten, maak je ook duidelijk dat andere weggebruikers met jou rekening moeten houden.

Hieronder enkele nuttige gedragsregels.

Neem je plaats in op de rijbaan.

Voor een fietser stemt “zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven”

(art. 9.3 van de wegcode) net als voor elke andere bestuurder overeen met

1 m van de rand van de rijbaan.

Veel rechts houden houdt 3 risico’s in :

1. geraakt worden door een openslaande autodeur;

2. rakelings voorbijgestoken worden door auto’s die niet de moeite zullen nemen uit de weg te gaan om “echt” voorbij te steken;

3. niet gezien worden door een bestuurder die zijn garage verlaat of uit een zijweg komt.

Tips :

1. Volg het rechterwiel van het voertuig voor je.

2. slalom nooit door uiterst rechts te rijden op lege parkeerplaatsen.

Ga indien mogelijk aan een rood licht voor de eerste wagen

staan, ...in het blikveld van de autobestuurders. Je zal met gemak links kunnen

afslaan. Als er een “fietsopstelvak” is: stel je dan vooral duidelijk zichtbaar op zodat

de bestuurders je kunnen zien. Indien dit onmogelijk is, blijf dan in de file (indien

je naast de file staat wanneer deze zich terug in beweging zet, riskeer je geraakt te

worden door een voertuig dat rechts of links afslaat).

Rij de file in alle veiligheid voorbij:

Wanneer er geen fietspad (FP) is, is het langs links het veiligst. Men is via de meest gebruikte achteruitkijkspiegel, de linker, zichtbaar. Wanneer

het verkeer terug in beweging komt, kan je zonder gevaar plaats nemen tussen twee stilstaande auto’s.

Langs rechts als het verkeer in tegenovergestelde richting druk is, wanneer men rechts afslaat of indien er een FP aanwezig is.

Opgelet :

1. je bent minder zichtbaar (rechterachteruitkijkspiegel is minder efficiënt);

2. je zit snel vast tussen de geparkeerde wagens en het verkeer dat terug in beweging komt;

3. passagiers verlaten voertuigen wanneer de file stilstaat en voetgangers lopen tussen de voertuigen!

Op een rotonde.

De wegcode verplicht ons niet om zo rechts mogelijk te rijden (art. 9.3.1) : rij in het midden van de weg, van de rechterrijstrook of

op de linkerhelft van het aangeduide FP.

Je ontwijkt bestuurders die het rond punt verlaten en je de weg afsnijden. Je wordt beter opgemerkt door bestuurders die het rond punt

oprijden.

Tenslotte...!

overweeg je om vaker te fietsen, doch heb je vragen i.v.m. fietsgedrag of problemen met bepaalde verkeersituaties in je route?

ons fietsteam is bereid om samen met jou de route te verkennen en je omtrent het voorgaande te adviseren.

Veel fietsplezier !

Info: Raymond Collings, verkeerscoördinator Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst,

tel. 089 51 93 05, e-mail, verkeersdienst.politie@bilzen.be


OCMW

INFOAVOND:

‘DE BIJSTANDSKORF &

RECENTE WIJZIGINGEN

Vlaams Agentschap voor

Personen met een Handicap

(VAPH)

Donderdag 21 juni om 20 uur

in de Ensor zaal OCMW

organisatie:

Gehandicaptenadviesraad i.s.m.

Dienstencentrum oCMW

om tegemoetkomingen voor

hulpmiddelen en aanpassingen aan

te vragen moet u eerst ingeschreven

zijn bij het Vlaams Agentschap voor

Personen met een Handicap (VAPH).

Daarna is een adviesverslag nodig

van een multidisciplinair team (MDT)

dat gespecialiseerd is in ’individuele

materiële bijstand’ (IMB).

Vroeger stelde het IMB-MDT een

lijst op van hulpmiddelen die u nodig

had op het moment van uw aanvraag

maar ook voor later. Deze lijst

heette de ’persoonlijke

bijstandskorf’ en was vier jaar

geldig. Voor diegenen die in de loop

van die vier jaar nood kregen aan een

ander hulpmiddel vormde dat een

probleem. Nu kunt u hulpmiddel per

hulpmiddel aanvragen. er wordt dus

geen bijstandskorf meer

samengesteld. Dit neemt natuurlijk

niet weg dat er nog heel wat

administratieve rompslomp bij komt

kijken. Met deze infoavond willen we

u o.a. wegwijs maken in het praktische

verloop van een dossieraanvraag.

Spreker: Dhr. Nico Renkens, Vlaams

Agentschap voor Personen met een

Handicap

Deelname: Gratis en voor iedereen

toegankelijk

Info en inschrijvingen:

tel. 089 51 88 14

GEZINSDAG OCMW

Zondag 8 juli van 14 tot 18 uur

een fijne namiddag voor de ganse familie op het gezellige terras van het europaplein

aan het oCMW.

er zijn tal van kermisattracties, animatie voor de kinderen o.a. springkasteel, clown,

schminkstand, zweefmolen, autootjes, draaimolen, ...

Dranken, taart, ijs, ... aan democratische prijzen.

Gratis toegang en gratis kermisattracties.

ZOMERTERRAS EUROPAPLEIN

Dinsdag 21 augustus van 14 tot 17 uur

(bij regenweer in CC Ter Kommen)

Activiteit ism Ziekenzorg Hoeselt

Kom genieten van de heerlijke vakantiesfeer en

dit nog wel op het ruime terras van ons Hoeseltse

europaplein. ‘Terrasje doen’!, met een drankje en

een lekkere versnapering.

Deelname: 2 euro (te betalen bij inschrijving)

Inschrijven via medewerkers van Ziekenzorg Hoeselt of Dienstencentrum.

CURSUS GEZONDHEIDSKOKEN

4 woensdagen: 1 – 8 – 29 augustus en

5 september telkens van 9 tot 12 uur

in de Ensorzaal van het OCMW.

De cursus richt zich naar 50-plussers, zowel vrouwen

als mannen, die gezond en lekker willen leren

koken.

er wordt gewerkt in een kleine groep van 6 tot 8

deelnemers, met ook aandacht voor het ontmoetingsaspect.

De kookles start telkens met een korte inleiding door de diëtiste over het belang van

gezonde voeding, interessante tips in verband met de bereiding van de gerechten, ...

er worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van elke kookles (benodigdheden,

inkopen, recept, taakverdeling, ...)

Tegen de middag kunnen de cursisten hun gezonde maaltijd “proeven” en samen

bespreken wat ze van het resultaat vinden.

Dit alles onder begeleiding van Mevr. An GeRs, diëtiste van het Wit-Gele Kruis

Inschrijven: Dienstencentrum, tel. 089 51 88 14 of 089 51 88 10.

ZOMERREGELING DIENSTENCENTRUM & OCMW HOESELT

van maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 31 augustus

SECRETARIAAT OCMW

Maandag t.e.m. vrijdag, van 9 tot 12 uur

SOCIALE DIENST OCMW

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, spreekuur van 10 tot 12 uur

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

Maandag 9 juli t.e.m. zondag 29 juli: ZALeN GesLoTeN

(de activiteiten gaan op maandag 30 juli terug van start!)

ZIEKENZORG HOESELT

BEDEVAART NAAR

BANNEUX

Met 94 zieken, bejaarden

en medewerkers trok ZZ

naar Banneux op vrijdag

27 april.

Het was een mooie zonnige

dag. Iedereen was

tevreden en langs deze

weg worden de 27 vrijwilligers

die deze bedevaart

mogelijk maakten nogmaals

bedankt.

Sociaal Maatschappelijk

REIS NAAR SPA op dinsdag 26 juni

een aangename reis naar de Ardennen om te genieten van de mooie natuur en het gezelschap.

Programma:

Vertrek om 9.30 uur richting Terzené, het vakantiehuis van de CM in spa met ontvangst en

koffie, rondleiding met gids in het centrum zelf, en middagmaal. In de namiddag is er een

rondvaart met de autobus naar spa en om 15 uur aankomst in Coo. Hier kan men genieten

van de omgeving, de waterval, het bosrijke landschap en een tas koffie drinken.

De thuiskomst is voorzien rond 18 uur .

De onkosten: 5 euro. eten en drinken betalen volgens eigen keuze.

Inschrijven bij je ziekenzorgmedewerker of Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69.

TOMBOLA 2007

Winnende nummers 54 voor Hoeselt

Aankoopcheque 250 euro P 136965

Aankoopcheque 125 euro P 132127 en P 136852

Aankoopcheque 50 euro P 132367 133367 134367 135367 136367

Aankoopcheque 25 euro, allen P

132186, 133186, 134186, 135186, 136186, 132478, 133478, 134478, 135478, 136478

132676, 133676, 134676, 135676, 136676, 132957, 133957, 134957, 135957, 136957

Aankoopcheque 15 euro ,allen P ,voor Limburg

132165, 133165, 134165, 135165, 136165, 132218, 133218, 134218, 135218, 136218

132420, 133420, 134420, 135420, 136420, 132636, 133636, 134636, 135636, 136636

132886, 133886, 134886, 135886, 136886

omslagnummer P 16698 wint 25 euro

Winnende nummers afgeven bij de medewerker of Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69.

STICKERVERKOOP

Het Rode Kruis Hoeselt wil iedereen bedanken voor de aankoop

van een sticker.

Het was een zeer goede verkoop en het geld zal goed besteed

worden.

RODE KRUIS LANAKEN

Het Rode Kruis opvangcentrum van Lanaken is op zoek naar:

babyspullen, vnl. buggy’s, fietsen, als ze nog in een redelijke staat zijn..

Alles kan gemeld of gebracht worden bij:

Jean Vanspauwen Romershovenstr. 137, tel. 089 51 40 41

Jean Penders Tongersesteenweg 7/1, tel. 089 41 44 94

CHIROJONGENS EN -

MEISJES SINT-HUBERTUS

HOESELT ZOEKEN

OPSLAGRUIMTE.

om een jeugdvereniging draaiende

te houden is niet alleen veel werk,

maar zijn er ook materialen nodig.

De chiro van sint-Huibrechts Hern

beschikt over heel wat materialen die

zij niet in hun lokalen kunnen opslaan

wegens plaatsgebrek. Hiervoor

kunnen zij al enkele jaren gebruik

maken van de oude werkplaatsen

bij Houthandel Modest in Romershoven.

Maar binnen enkele maanden,

verdwijnt deze optie voor hen en zijn

zij op zoek naar een nieuwe

opslagruimte voor het groot

materiaal; voornamelijk bivakmaterialen

zoals tenten, tentpalen,

sjorpalen, kampeerbedjes, koelkasten,

diepvriezers etc. Zij zoeken iemand

die een goed bereikbare ruimte van

ongeveer 75 tot 100 m2 ter

beschikking heeft. De gestockeerde

materialen, worden slechts enkele

malen per jaar gebruikt.

Ben jij de persoon die ons kan

helpen? Neem contact op

met:

Pieter Hex , tel.0497 77 34 04,

e-mail: pieterhex@hotmail.com

Maarten Vandebroek, tel. 0478 81 02 35,

e-mail: maarten_vandebroek@hotmail.com,

Femke Hendriks, tel. 0474 35 17 47,

e-mail : hendriks.femke@gmail.com.


Sociaal Maatschappelijk

ZITDAGEN RIJKSDIENST

VOOR JAARLIJKSE

VAKANTIE IN LIMBURG

De RJV houdt haar zitdagen in HAsseLT in

het stadhuis, zaal Amigo op het Groenplein

1 telkens van 9.30 tot 12 uur op de volgende

dagen:

- van mei tot augustus:

elke dinsdag en woensdag

- september: elke dinsdag

- van oktober tot december:

elke tweede dinsdag van de maand

Men kan hier terecht voor alle vragen over

het vakantiegeld voor arbeiders zoals algemene

info - datum uitbetaling - wijziging

adres - nieuwe bankrekening - vakantieattest

- duplicaat berekeningsblad en/of

fiscale fiche, enz.

Bij elk contact met de RJV is het absoluut

noodzakelijk volgende gegevens te vermelden:

- naam, adres en RsZ-nummer van de

werkgever

- naam, voornaam, rijksregisternummer

of geboortedatum van de werknemer

- de juiste periode van tewerkstelling of

arbeidsonderbreking.

LEIF, Levens Einde

Informatie Forum

Het LeIFproject is een open initiatief en

bestaat uit mensen en verenigingen die

streven naar een waardig levenseinde voor

iedereen, waarbij respect voor de wil van

de patiënt voorop staat.

LeIF bestaat uit een LeIFlijn.

en voor de professionele hulpverleners zijn

er LeIFartsen en LeIFnurses.

LEIFlijn 078 15 11 55

Deze telefoonlijn is bedoeld voor iedereen

die vragen heeft rond het levenseinde.

Je kan bellen tussen 9 en 17 uur, faxen 02

456 82 16 of mailen leiflijn@skynet.be

LEIFartsen

een team van 200 artsen die een opleiding

kregen i.v.m. beslissingen bij het levenseinde

en die de mogelijkheden kennen van

de palliatieve zorg in Vlaanderen.

LEIFnurses

opleiding en vorming van verpleegkundigen

om inzicht te verwerven in de diverse

beslissingen rond het levenseinde en de

mogelijkheden van de palliatieve zorg.

Een folder kan je afhalen in het gemeentehuis.

RODE KRUIS

BREVET

UITREIKING

EHBO CURSUS

op maandag 28 mei

werd door de burgemeester

en schepenen

de brevetten uitgereikt

aan de 15 geslaagde

deelnemers van de cursus

eHBo samen met

verantwoordelijke en

voorzitter.

De geslaagden zijn:

ellen Hensen, Daisy

Mombeek, Cindy Ramaekers, Angeline Cauberghs, Gina Ballet, Heidi Driesen, ellen

schouterden, Jean Mouchaers, Bart Nelissen, Christophe Vazé, eline Billen, Nicolay Boykov,

Thomas Bovend'aerde, Marleen Merken, eugenia schichlekova. Proficiat.

ALS VOLWASSENE NOG EEN DIPLOMA

SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN ? Dat kan !

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een

diploma hoger secundair onderwijs willen behalen.

Aanbod:

1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappen - overdag .

2. Derde graad beroepssecundair onderwijs richting kantoor-administratie -

overdag + ’s avonds.

3. Derde graad technisch onderwijs algemene vakken - 's avonds.

Waar?

Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven, tel. 011 82 48 66, e-mail: info@tko.cvo-step.be

Inschrijvingen en inlichtingen:

alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur., gans de maand juni en van 20

augustus tot 28 september.

Koning Boudewijnstichting PROJECTOPROEP

Veroudering van de bevolking en verhouding tussen generaties

Bedoeling is om projecten te stimuleren en te ondersteunen die de relaties

tussen generaties verbeteren en die de sociale rol van ouderen versterken.

De Koning Boudewijnstichting wil via deze tweede oproep ondersteuning bieden aan

projecten die meer, betere en wederkerige relaties tussen generaties stimuleren, projecten

die ertoe bijdragen dat generaties elkaar leren kennen en waarderen, projecten die

het groeiende potentieel van ouderen aanwenden en hen een betekenisvolle sociale rol

laten spelen.

De Koning Boudewijnstichting geeft financiële steun van 1 250 tot 10 000 euro aan

elk project dat wordt geselecteerd door een onafhankelijke jury.

een project indienen kan door een kandidaatsdossier in te vullen. (per e-mail aanvragen op

proj@kb-frb.be of telefonisch op het nummer 070 23 30 65 of via website www.kbs-frb.be.

De bibliotheek op internet

Bibliotheek

sinds oktober 2005 kun je via het internet de catalogus van de bibliotheek van Hoeselt raadplegen en je materialen verlengen en

reserveren. Regelmatig krijgen wij de vraag “waar vind ik dat?” of “hoe doe ik dat?”

We leggen het graag nog eens uit.

Je gaat naar de website www.bibliotheeknetlimburg.be, of je kunt deze site ook vinden via de Hoeseltse website www.hoeselt.be.

op de website van Hoeselt klikken we op bibliotheek en vervolgens links klikken op ‘catalogus’, dan kan je kiezen tussen ‘Catalogus

openbare Bibliotheek Hoeselt’ of ‘Alle catalogi van Limburgse Bibliotheken’.

Nu kan je zoeken in de catalogus (voor iedereen) of je kunt je aanmelden voor ‘verlengen’ of ‘reserveren’ (alleen voor leden).

Zoeken in de catalogus (voor iedereen)

Geef de zoekterm op, bijvoorbeeld een

titel, of een auteur. Je kunt de computer

laten staan op ‘alle woorden’ en klikken op

‘zoek nu’. Voor wie gerichter wil zoeken:

in plaats van op ‘alle woorden’ kun je ook

meer specifiek zoeken op bijvoorbeeld titel

of auteur of je kunt én titel én auteur combineren,

enz. ook de documentsoort kun je desgewenst kiezen, bijvoorbeeld enkel boeken, dvd’s enz.

Als resultaat krijg je één of meerdere werken met de aanduiding niet (groen vinkje) of wel (rood kruisje) uitgeleend. Je kunt klikken op

de titel voor een volledige beschrijving en voor inleverdatum van uitgeleende boeken. Als het werk vergezeld is van een titelcover kun

je klikken op ‘meer informatie’ voor een korte bespreking.

Als je een werk niet vindt in Hoeselt, kun je kiezen voor ‘alle catalogi’ en zoeken of het zich in een andere aangesloten Limburgse

bibliotheek bevindt. Let wel op: je moet het werk daar zelf afhalen.

Verlengen (alleen voor leden)

Je klikt links op ‘aanmelden: reserveren, verlengen,…’. Je krijgt een nieuw scherm waarop je de volgende gegevens invult: de code van

je lenerskaart bv. HoB055000 (het vierde karakter is het cijfer 0 en niet de letter o) en je geboortedatum.

Daarna kies je voor verlengen. Je kunt één of alle materialen verlengen door te klikken. Je bevestigt je keuze door nog eens te klikken

op ‘doe verlenging’. Indien de verlenging gelukt is, geeft de computer aan: ‘verlenging oK’.

Noteer de nieuwe terugbrengdatum.

De uitleentermijn wordt verlengd met 3 weken vanaf de dag dat je verlengt. Je kunt de werken max. 2 keer verlengen, zodat de

maximale uitleentermijn 9 weken is.

opgelet: je kunt de boeken niet verlengen indien de maximale uitleentermijn van 9 weken is verstreken of als een werk door een

andere lener gereserveerd is. In beide gevallen moet je met het werk binnen de voorziene termijn terug naar de bibliotheek komen.

Reserveren (alleen voor leden)

Je zoekt het werk op in de catalogus. enkel uitgeleende werken kun je reserveren. Je klikt op de titel voor de volledige beschrijving en

klikt daarna op ‘reserveren’. Indien je niet aangemeld bent, krijg je eerst een scherm om je aan te melden. Je klikt op ‘plaats reservatie’.

Je krijgt de boodschap ‘uw document is gereserveerd’ en klikt nogmaals op oK. Vergeet je niet af te melden!

Nog een tip: sla de website www.bibliotheeknetlimburg.be en/of www.hoeselt.be op bij je favorieten en verleng je werken regelmatig.

Zo voorkom je nodeloze boetes!

Voor meer informatie of een demonstratie kun je natuurlijk in de bibliotheek terecht.

De bibliotheek is dit jaar wegens jaarlijks verlof gedurende 2 weken gesloten,

van maandag 16 juli tot en met zaterdag 28 juli.


10

Cultuur Hoeselt Zomert

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

JULI

Jaarlijks verlof van maandag 2 tot

maandag 30 juli.

AUGUSTUS

Vr 03 Barbecue Neos

Za 04 Fuif: Groovalicious - ZVC Neder

United

Do 09 Ledenvergadering oKRA

Za 18 Kevertreffen

Zo 19 Kevertreffen

Za 25 BBQ MC Hoeselt

Zo 26 Privé-feest

FOTOTENTOONSTELLINGEN

IN LOKAAL 1

Van 29 juni tot 5 september:

VIETNAM: DOOR DE LENS

BEKEKEN – STIJN VERREPT

Begin 2006 reisde stijn Verrept door

Vietnam, van noord naar zuid, en

vervolgens over de Mekong-rivier

naar Cambodja. Zijn foto’s geven

niet alleen een beeld van de prachtige

landschappen, maar ook van het

dagelijkse leven. Mensen worden

ongedwongen geportretteerd in hun

natuurlijke omgeving.

JAARLIJKS VERLOF VAN

MAANDAG 2 JULI TOT EN MET

ZONDAG 29 JULI.

TIJDENS DE MAAND

AUGUSTUS IS ER

ZOMERUURREGELING.

DE CULTUURDIENST IS DAN

OPEN VAN 7 TOT 14 UUR.

op vrijdag 3 augustus is er een

feestelijke barbecue om 18 u. in

'Ter Kommen'.

op het Lentefeest van KAV werden 12 dames bedankt voor hun trouw lidmaatschap

aan de vereniging. Niet minder dan 6 hiervan zijn al 50 jaar onafgebroken lid.

De andere 6 zijn 25 jaar onafgebroken lid.

Van de afdeling kregen zij een kleine attentie.

Zijn 25 jaar lid: Annie Hellinx, Myriam Van ende, Gerda Lambrechts, Betty Boonen,

Lisette Nijst en Trinette Jehaes.

Zijn 50 jaar lid: Kaatje Withofs, Antonie Biesmans, elisa Maurissen, Mariette Jehaes,

Antonie Voets en Hubertine simons.

ook kernlid Denise Vanbrabant werd bedacht met een presentje. Zij startte haar

carrière in 1982 als kernlid van het toenmalige Jong-KAV. Zij werd er verantwoordelijke

en later werd ze ondervoorzitster van KAV-algemeen. Momenteel maakt ze nog

steeds deel uit van het bestuur als nieuwsbriefdrager. Zij kreeg vanwege onze Vlaamse

minister van Cultuur, Bert Anciaux een medaille voor haar 25 jarige inzet.

ook vanwege het gemeentebestuur van harte proficiat aan al de dames.

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

KAV Hoeselt-Centrum

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

Vrijdag 20 juli

Coconut-Party @ Jeugdhuis X

Zaterdag 21 juli

Made In Belgium

Made in Belgium bestaat uit vijf rockende popfanaten die de pannen van het dak spelen en een breed publiek pretentieloos weten

los te schudden. op het menu staat een flinke portie gevarieerde popmuziek naar smaak stevig

bijgekruid met goed belegen pop-rock klassiekers.

Les Truttes

sinds 1996 hebben de megatastische Les Truttes genadeloos toegeslagen op deze planeet. overal

gingen de armen in de lucht. Niemand was echt goed voorbereid op die overrompelde discoinvasie.

Het publiek werd nietsvermoedend en weerloos overgeleverd aan een overdonderende

glamour- en glittershow!

Get high on Les Truttes! Get ready to DIsCo!!! Because This is not a live band!! This is a "live party"!!!

Zondag 22 juli

11 uur: Gezinsfietszoektocht

Talrijke mooie prijzen te winnen!

Vanaf 16 uur: Viva Fm Tropical Tour

Live-radioshow met tal van artiesten uit de hitlijsten van het moment.

ReBorn

Zijn deelname aan ‘Idool 2004' zorgde voor een bekendheid bij het brede publiek, waarhij

een 5de plaats haalde in de grote finale.

Born is klaar om iedereen live van de sokkel te blazen. Hij heeft een voortreffelijke livegroep

achter zich vergaard en brengt naast eigen nummers, een reeks covers.

Udo

Deze winnaar van X-factor 2005 bevestigde op 30 maart 2007 zijn populariteit door 'Zo Is er Maar een',

het al even populaire liedjesprogramma van eeN, op zijn naam te schrijven. dankzij een unieke vertolking

van het nummer 'Ik Mis Je Zo' van Will Tura.

samen met 6 topmuzikanten vormt hij een fantastisch klinkende live bezetting en een niet te missen

smaakmaker op Hoeselt Zomert.

Stiks

Met duo ‘stiks' halen we dit jaar ‘een specialleke' naar Hoeselt. Ze gebruiken immers geen podium, maar

gaan de uitdaging aan om tussen hun publiek te spelen. op een creatieve manier smelten zij Gipsy Kings

samen met Robbie Williams, op smaak gebracht met een teentje Herman Van Veen, koel geserveerd

door een Marvin Gay. Vergeet ook Anouk niet als dessert.

Zaterdag en zondag

* gratis toegang

* afterparty met DJ Kurt

11


1

Cover Story

AYACUCHO...

mooi en arm

Ayacucho is een stadje gelegen in het

Peruviaanse hooggebergte op 2800m hoogte

en telt een klein half miljoen inwoners. In de

jaren ’80 tot 1992 werd de stad geteisterd

door de bloedige strijd tussen de Maoïstische

revolutionaire beweging ‘Het Lichtend Pad’ en

het Peruviaanse leger. De angst en de gevolgen

van deze periode voor de bevolking zijn nog

altijd merkbaar. Het is een enorm arme stad

met heel veel gezinsgeweld, straatkinderen

en alcoholgebruik. Ook is het percentage van

personen met een handicap erg hoog (volgens

Peruviaans cijfermateriaal 1/3). Velen verloren

een arm, been of hun gezichtsvermogen door

de aanslagen.

Daarenboven is de stad lang economisch

geboycot als gevolg van die terroristenperiode.

Hierdoor bleven de economie, de gezondheidszorg

en opleidingen beneden alle peil. De laatste

jaren ontstaan er steeds meer initiatieven

om van Ayacucho weer een welvarende stad

te maken. Lokale en internationale NGO’s

worden opgericht en ook veel lokale mensen

willen streven naar een heropbouw van

de streek en terugduwen van de armoede.

Weinig van die projecten werken echter met

personen met een handicap en revalidatie is

er niet aanwezig.

Cover Story

JELLE THEWISSEN één jaar naar Peru

Het is niet evident om als jongere één jaar naar het buitenland te

vertrekken en te gaan werken voor de minderbedeelden in de

ontwikkelingslanden, de armsten onder de armsten.

Jelle Thewissen uit Hoeselt, o.-L.-

Vrouwstraat reist op 24 juli af naar

Ayacucho in Peru om er te gaan werken in

het revalidatiecentrum Tumbador vzw.

Hij werd geselecteerd uit medestudenten

kinesistherapie, dit op basis van zijn motivatie

en ook zijn inbreng in de verdere

uitbouw van het centrum.

Jelle is de jongste uit het gezin van Marc

en Arnoldine Thewissen-Noben. Hij heeft

een broer sam en een zus Lien. In 2000

reisde Lien al tijdens de vakantiemaanden

naar Guatemala, om er arme kinderen in

santo Thomàs te onderwijzen.

Jelle is laatstejaarsstudent aan de KULeuven

en zal eind juni zijn diploma van Master in

de revalidatiewetenschappen en kinesistherapie

op zak kunnen steken.

In zijn vrije tijd is hij handballer en muzikaal

trompettalent.

Is Jelle een stoere avonturier?

Niet echt, een beetje wel, maar mijn doelstelling

is drievoudig; reizen koppelen aan

werken en dit ten dienste stellen van de

minderbedeelden. Ik wilde immers altijd

al graag naar andere landen, andere culturen

leren kennen, en nu ik mijn diploma

op zak heb kan ik mijn werk koppelen

aan deze interesse. Daarbij komt nog dat

ik mij nuttig kan maken voor mensen

die anders geen kansen zouden hebben,

want onze taak is mensen fysiek helpen

maar ook trachten hen hun plaatsje in de

maatschappij te helpen veroveren. Tevens

zal ik meehelpen om Anna, de verpleegster

van het centrum, verder op te leiden

tot kinesitherapeute. .

Je vertrekt 24 juli, via welke reisroute

en hoelang doe je erover?

Via Atlanta naar Lima, duurt ongeveer

een 12-tal uren. Van daaruit volgt nog een

busreis van een 300 km naar Ayacucho,

nog eens een 8-9 tal uren.

Het project...

In 2001 ging licentiate L.o en Kinesitherapie

Kim Caluwé, een jaar vrijwillig werken

in el Tumbador in Guatemala. Bij haar

terugkomst werd, samen met vrienden

en familie een benefiet georganiseerd.

Nadien reisde Kim terug naar el Tumbador

om het geld goed te gaan besteden aan

oefenmateriaal voor de kinesitherapie,

speelgoed voor de gehandicapte kinderen

en didactisch materiaal voor de opleiding

van plaatselijke zorgverleners.

omdat meer en meer duidelijk werd dat

er vanuit België, met een degelijke organisatie,

op langere termijn hulp zou kunnen

worden geboden aan deze mindervaliden

werd vzw Tumbador opgericht.

En dit is echt een noodzaak

Veel kinderen en personen met een handicap

kunnen amper zelfstandig overleven,

laat staan dat ze van een redelijke

therapie kunnen genieten. Ze vallen buiten

het sociale vangnet.

Tumbador VZW kiest ervoor om deze

mensen te helpen.

De vzw Tumbador

De werking van vzw Tumbador wordt

gesymboliseerd door een wiel. Het ene

tandwiel symboliseert het ‘thuisfront’,

met het bestuur, de vrijwilligers die hun

handen uit de mouwen steken tijdens

benefietacties, scholen en service clubs

die geld inzamelen...

Het tweede en derde tandwiel stellen de

projecten voor. Het doel is immers om op

meerdere plaatsen kleine revalidatieprojecten

op te starten die aansluiting vinden

bij een bestaande organisatie. Door de

Tumbador-projecten in de plaatselijke cultuur

te integreren, is de kans groter dat het

revalidatiecentrum op langere termijn op

lokale krachten kan draaien. In de eerste

fase echter, wordt de revalidatie verleend

door Belgische vrijwillige kinesisten.

In het centrum in Ayacucho behandelen

wij mensen van 0 tot 30 jaar met een

fysische handicap.

En vanaf 24 juli draait Jelle daar op

volle toeren?

De eerste twee maanden zal ik opgevangen

en ingewijd worden door mijn

voorgangster. Maar vanaf dan sta ik er

inderdaad alleen voor, voor alles. Ik zal de

ganse dag in het centrum werken en, voor

en na, zal ik moeten zorgen voor mezelf;

zelf moeten wassen, en ik denk niet met

een machine maar in de tobbe. Ik zal ook

zelf mijn potje moeten koken, nadat ik

inkopen heb kunnen doen.

Het zal helemaal anders zijn dan nu.

Zoveel moed, bewonderenswaardig!

Van harte een aangename reis,

een vruchtbaar en ervaringsrijk

verblijf toegewenst, en tot in juli

2008!

i.k.v. HET REVALIDATIEPROJECT

VZW TUMBADOR IN AYACUCHO

Hulp van het thuisfront...

Wil je financieel steunen

dan kan dit op rekening

ING 320-4437251-56.

Giften vanaf 30 euro zijn

fiscaal aftrekbaar.

en... iedereen is alvast uitgenodigd

op de spaghettiavond

op 6 juli

1


1

Toerisme

21ste Cultuurtoeristische

ZOMERZOEKTOCHT

van het Davidsfonds -

‘Tongeren in Haspengouw’

Tussen 2 juni en 30 september

Zoektocht kan per fiets of met de

auto.

speciale kinderzoektocht voorzien

met speciaal prijzenpakket

Meer dan 30.000 euro prijzen (reizen,

weekendjes, boekenpakketten en audiovisuele

toestellen) – gratis cultuurhistorische

streekgids.

Deelnemingspakket kost 16 euro

(13 voor Davidsfondsleden)

en omvat een deelnemingsbrochure,

een deelnemingsbrochure voor

kinderen, een cultuurtoeristische

streekgids t.w.v. 14,95 euro

en vele leuke verrassingen

Vanaf zaterdag 2 juni kan u terecht bij

Toerisme Tongeren, stadhuisplein 9,

tel. 012 39 02 55,

info@stadtongeren.be

tss. 8.30 uur. (weekends en feestdagen

9.30 uur) en 17 uur.

(juni en september is de dienst gesloten

tss 12 en 13 uur).

Antwoordformulieren binnensturen

uiterlijk tegen vrijdag

5 oktober naar Davidsfonds, Blijde

Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven.

SFEERTUINEN IN LIMBURG

zaterdag 30 juni, zondag 1 juli,

zaterdag 1 en zondag 2 september.

Valentin Wijnen nodigt u ook dit

jaar uit in zijn sfeerrijke tuin ‘Grakes

Heredij’ , in de Kommenstraat 2 te

Hoeselt, tel. 089 41 79 08.

Bezoek zijn zeer aparte, intieme

engelse tuin (10 a). Met vele bijzondere

planten in borders ton-sur-ton.

Tuinkamers, vijver, buxus- en rozentuin,

idyllische taferelen en terrasjes

met typische sfeer.

Inkom: gratis, vrije gift voor

Natuurpunt.

Meer info: www.sfeertuinen.com.

Folder op de dienst voor toerisme te

verkrijgen.

27ste INTERNATIONAAL DEMERVALLEITREFFEN

13, 14 & 15 juli 2007 @ Kiezelstraat Hoeselt

Inschrijvingen van vrijdag 13 juli, 12 uur doorlopend tot zondag 15 juli, 15 uur.

Prijs: 5 euro, inclusief het routeblad, 1 consumptie, wafel, badge en gratis toegang tot

DemeRRock.

Toerrit van +/- 160 km doorheen het mooie Haspengouw en de Ardennen.

op zondag 15 juli: 1ste Oldtimer bromfiets & classic bike treffen (pré 1982)

Mc Hoeselt presents DemeRROCK

vrijdag 13 juli ‘Monsters of Rock’

Drie Tribute bands van wereldberoemde groepen.

Clearwater (CCR Tribute) mag de tent op warmen, gevolgd door Bon G.O.V. (Bon

Jovi Tribute). Headliner wordt europa’s nr 1 Metalica Tribute The Unforgiven. Dat

belooft...

Zaterdag 14 juli

Talent van eigen bodem met coverband Voodoolab en de rockers van Fate Back.

Dan komt het zware werk met metalband Killer. Skaarfish zorgt voor de verdere

opwarming voor de engelse meidengroep en hard rock

band McQueen.

Afterparty met coverband Hush.

Als uitsmijter... optredens en topless bediening van de

sexy ladies Sandra en ...

16de Internationale VW MEETING

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus

Door de Limburgse Keverclub vzw ,

in en rond het CC Ter Kommen Hoeselt

Programma:

* zaterdag vanaf 7 uur

- Rommermarkt van 9 tot 16 uur

Voor de deelnemers: Inkom 1,50 euro (incl. consumtie), gratis standplaats, mooi

terrein, open vanaf 7 uur.

Voor de bezoekers: Inkom 1,50 euro (incl. consumptie. Doorlopend kinderanimatie,

eten en drinken

- BBQ

- Camping (13 euro p.p.)

- Avondmeeting TUNING

Alle merken toegelaten. Aanvang: 17 uur

Prijsuitreiking: ToP 5 + publieksprijs voorzien omstreeks 21 uur

Inkom: 5 euro per voertuig - bezoekers gratis.

* Zaterdag en zondag: vanaf 10 uur

Top 10 - sprint- slalom- onderdelenmarkt (gratis) - Rondrit (+ 20 km)- Prijsuitreiking-

Kinderanimatie

Info: Jos Quets, tel. 089 51 17 86, GsM 0495 35 60 36

Patrick Franssens, GsM 0498 61 11 60

e-mail: info@limburgsekeverclub.be - www.limburgsekeverclub.be

WANDELTOCHT LANGS KASTELEN

zondag 19 augustus om 13.30 uur

5 Kastelen op minder dan 1 km !

Vertrek aan het gemeentehuis richting kasteel Ter Weyer of zoals in de volksmond

gezegd het ‘ Kasteelke aan de statie’.

Dan richting kasteel Ter Waert, vervolgens kasteel de Brouckmans waar op

een eilandje temidden een ruime vijver de mysterieuze ‘Bethaniatoren‘ ligt, de enige

getuige van het 17de eeuws waterkasteel. even verder in de Dorpsstraat passeren we

het ‘huis van de landheer’, met ernaast het kasteel van Bockrijck.

Door de plaatselijke toneelgroep Historica satira zal aan ieder kasteel een kleine act

opgevoerd worden in de typische klederdracht van toen ....

Ontdek en laat je meeslepen door het historische verleden van deze

prachtige kastelen.

Wandeling toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Info: dienst voor toerisme, tel. 089 51 03 35

BUSRIT LANGS KASTELENLANDSCHAP

Door het grote succes worden er extra bussen ingezet op dinsdag 4 september en

dinsdag 2 oktober.

Haast je met inschrijven !

Inschrijven via Toerisme Hoeselt, tel. 089 51 03 35 of Toerisme Bilzen, tel. 089 51 56 54.

KALENDER KALENDER KALENDER KALENDER

Za 21-07 10de PRIJS ERIC SCHOEFS EN 2de EREPRIJS "BOUWPUNT"

BOUWMATERIALEN JORISSEN - JUNIORENWEDSTRIJD

* Proloog om 14 uur in Alt-Hoeselt (gesloten omloop)

* Wedstrijd om 15.30 uur in Alt-Hoeselt (open omloop)

organisatie: Wielerclub De Vrijheid Alt-Hoeselt

Zo 22-07 1ste GROTE PRIJS JOS PETRY "ARGENTA"

Wielerclub e.C.W.

Wedstrijd om 15 uur in Alt-Hoeselt

Zo 05-08 GEZINSFIETSTOCHT & BBQ LANDELIJKE GILDE WERM

Vanaf 14.30 uur in de parochiezaal te Werm.

Meer info: www.landelijkegildewerm.tk. tel. 012 23 67 35

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Za 18-08 5de GROTE PRIJS JOS AERTS (in memoriam) &

1ste EREPRIJS BVBA DRIESEN "METAALCONSTRUCTIE"

Nieuwelingenwedstrijd

* Proloog om 14 uur in Alt-Hoeselt (gesloten omloop)

* Wedstrijd om 15.30 uur in Alt-Hoeselt (open omloop)

organisatie: Wielerclub De Vrijheid Alt-Hoeselt

Za 01-09 SCHOLIERENLEEDTOCHT door wandelclub Vitales vl 067

Afstanden: Wandelen: 6 – 13 - 21 km. Fietsen: 20 - 40 km

Vertrekplaats: Cultureel Centrum Ter Kommen , europalaan 2, Hoeselt

Vertrekuur: tussen 7 en 15 uur .Prijs: 0.75 euro/1 euro met sticker

Info: Ludo Loyens, tel. 089 50 20 16

Toerisme

WANDELINGEN

De Doorntrippers

Juli

Zo 01 Grote-spouwen - 10 km

Zo 08 Ardennen - 18 km

Zo 15 Hoeselt - 9 km

Zo 22 smeermaas - 8 km

Zo 29 Voeren - 10 km

Augustus

Zo 05 Rullingen - 8 km

Zo 12 Kastelentocht - 5 km

Zo 19 Hoeselt - 9 km

Zo 26 Zutendaal - 8 km

september

Zo 02 As - 9 km

Alle wandelingen vertrek parking post

Hoeselt om 13.30 uur

KLUISFEESTEN aan de

Kluis te Vrijhern - Hoeselt

zondag 12 augustus en

woensdag 15 augustus

Telkens om 10.30 uur:

openluchtmis ter ere o.L.Vrouw

van Loreto.

Restaurant aansluitend met specialiteit

van geitenmenu’s.

Nadien klein Montmartre.

Hôessëlt laach

mèt Hôessëlt

Binnen enkele maanden pakt het

revuegezelschap

(65 uitv.) uit met een fantastische,

nostalgische SHOWAVOND

van a tot z in onvervalst plat

Hoeselts !

Het wordt géén revue, maar lachen

geblazen met de beste Hoeseltse

revue-vedetten en genieten van

solo- en koorzang, kinderkoortje,

ballet, muziek, enz ....

Volgende gemeenteberichten kom

je er alles over te weten.

1


1

Sport

DE SPORTDIENST GORDELT

IN EN ROND SINT

GENESIUS-RODE

Zondag 2 september

Vertrek: om 8 uur met de bus aan

Ter Kommen, terug om 19 uur

* Wandelingen

• 7 km Kermiswandeling

• 14 km Avonturenwandeling:

Mooie natuurwandeling. Tijdens

deze wandeling kunnen de

Gordelaars deelnemen aan een

fotozoektocht. Daarnaast kunnen

ze – facultatief – deelnemen aan

een survival-initiatie.

• 28 km Landschappenwandeling:

Deze prachtige maar stevige

landschappenwandeling stuurt

De Gordelaar door afwisselende

mooie landschappen, over holle

wegen en enkele scherpe hellingen.

een aanrader voor de echte

stapper!

* Fietstochten

• 15 km Domeinfietstocht:

Deze gezinsfietstocht loopt via het

provinciedomein Huizingen, waar

verschillende activiteiten gratis

aangeboden worden.

• 35 km Witse-kanaalfietstocht:

De Gordelaars doen het

politiekantoor van de populaire

één-reeks aan. Daarnaast loopt

een deel van het parcours langs het

kanaal Brussel-Charleroi, dat zijn

175ste verjaardag viert.

• 100 km fietsen: Fikse tocht

langs en doorheen 18 Vlaamse

Randgemeenten van Brussel.

Prijs: 9 euro, inclusief bus- en

fietsvervoer,verzekering en aandenken,

vanaf het 3de lid van het

gezin 1 euro korting

Inschrijven en alle info: gemeentelijke

sportdienst Hoeselt

Tel. 089 49 16 03, fax 089 49 29 45

email: sportdienst.hoeselt@pandora.be

Watergewenning:

nieuwe start vanaf mei 2008 voor de kinderen geboren in 2003

Kleuterzwemmen:

voor de kinderen geboren in 2002.

maandag 17.30 - 18.20 uur start: 3-9-2007

Woensdag 16.00 - 16.50 uur start: 5-9-2007

Zaterdag 09.20 - 10.10 uur start: 8-9-2007

Zaterdag 11.50 - 12.40 uur start: 8-9-2007

Zwemtraining voor 1ste, 2de en 3de leerjaar:

Voor de kinderen die de lessen kleuterzwemmen hebben gevolgd.

Zwemmen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen: het is goed voor

de gezondheid, het vergroot het uithoudingsvermogen, geeft zelfvertrouwen,

bevordert de (zelf)discipline en vormt het karakter.

Geboren 2001 + diploma 25 / 50 / 100 meter

Woensdag 15.10 -16.00 uur start: 5-9-2007

Zaterdag 10.10 - 11.00 uur start: 8-9-2007

Zaterdag 11.00 - 11.50 uur start: 8-9-2007

onze zwemacademie in het zwembad

Ter Kommen Hoeselt bestaat uit de

volgende lessenreeksen:

Geboren 2000 en 2001 + diploma 200 / 400 meter

Woensdag 14.10 - 15.00 uur start: 5-9-2007

Geboren 1999 en 2000 + diploma 800 / 1000 / 1500 meter

Woensdag 13.20 - 14.20 uur start: 5-9-2007

Niveaugroepen en uren onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk

Inschrijven voor kleuterzwemmen en zwemtraining telefonisch op

de sportdienst op tel. 089 49 16 03 (tijdens kantooruren) of via email,

sportdienst.hoeselt@pandora.be

Betalen op rekening nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van

naam+voornaam+geboortejaar.

bij betaling vòòr 1 juli 2007 = 65 euro/30 lessen

bij betaling na 1 juli 2007 = 80 euro/30 lessen

Sluiting sporthal

Van maandag 2 juli tot en met zondag 29 juli

Sluiting zwembad

Van maandag 2 juli tot en met zondag 29 juli

Openingsuren vrij zwemmen tijdens de maand augustus:

Weekdagen van 14 tot 20 uur

Zondag van 8.30 tot 11.30 uur

Gesloten: woensdag 15 augustus

BREEK UIT JEZELF

Verwen lichaam en geest.

Eerst en vooral zorgt beweging voor een heleboel lichamelijke voordelen.

Beweging heeft een effect op de werking van het hart, de bloedvaten, de

longen, de spieren en gewrichten. Bovendien heeft dit alles een invloed op

je uiterlijk. Je ziet er beter, levendiger, steviger uit.

Voor slechts 5 euro bent u lid kan u genieten van de volgende voordelen:

Korting op alle S-Sportactiviteiten

U ontvangt 4x per jaar het tijdschrift van S-Sport

U krijgt 10 euro korting bij aankoop van sportmateriaal bij S-Sport.

AGENDA NAJAAR S-SPORT BILZEN - HOESELT

Yoga bij S-Sport – start 12 september

Het beoefenen van Yoga draagt bij tot de stabiliteit van de gezondheid en tot het

evenwicht tussen Lichaam en Geest. Deze sport wordt door een ervaren Yogaleraar

begeleid.

start: 12 september van 18.30 tot 19.30 uur

Waar: Cultureel Centrum Hoeselt in de spiegelzaal.

Prijs: 1 euro per les.

Kledij: Los zittende kledij.

Meebrengen: een grote badhanddoek of matje.

Aantal deelnemers: maximum 20.

Lesgever: Nico Beumer.

Inschrijvingen: Rene Thijsen, tel. 089 51 44 34 of e-mail thijsen3@hotmail.com

Nordic Walking bij S-Sport – start 15 september

Deze cursus bestaat uit 8 lessen (op vaste zaterdagen) verspreid over 8 weken. U leert

de basisprincipes van de wandeltechniek.

start: 15 september om 10 uur

Waar: samenkomst in de inkomhal De Kimpel Bilzen

Prijs: 8 lessen van 1.30 uur voor 30 euro (leden) en 35 euro (niet-leden)

Kledij: Warme wandelkledij en eventueel lage wandelschoenen, poles zijn inbegrepen

in de prijs.

Meer info: Jacques schepers, tel. 0479 626939 of e-mail moetta1149@hotmail.com

Jaak Bosmans, tel. 089 41 46 90 of e-mail bosmansjaak@skynet.be

JOHAN CAPIOT CLASSIC – 9 DE EDITIE

ZATERDAG 7 JULI

VOOR ALLE FIETSERS.

Omloop door het mooie Vlaamse en Waalse Haspengouw (Burdinne)

Vertrek en aankomst :

Fruithal Raskin, Wijngaardstraat 1, Romershoven Hoeselt

35 km Vertrek tussen 7 en 14 uur

75 km Vertrek tussen 7 en 12 uur

100 km Vertrek tussen 7 en 11 uur

135 km Vertrek tussen 7 en 10 uur.

Inschrijving: 4 euro inclusief bevoorrading

Iedere deelnemer ontvangt een wielergeschenk.

Meer info: www.johancapiotclassi.be, tel. 0474 66 41 09

Sport

OPENLUCHT

VOLLEYBALTORNOOI

(recreatief)

Zondag 1 juli

openlucht volleybaltornooi op de

grasvelden van PC Altenaar.

Vanaf 11.30 uur frituur geopend:

kermisterras en ijssalon.

Voor iedereen die op een plezante

manier wil volleyballen. Zoek dus

een aantal mensen bij elkaar en kom

meedoen!

er wordt gespeeld op aangepaste

pleinen 4 tegen 4.

Inschrijving: 10 euro per ploeg

(overschrijving op rek.nr.

979-3898140-06

p/a AVC Alt-Hoeselt,

sint-Lambertusstraat 14b)

of bij een clublid.

Inschrijving is pas definitief na ontvangst

van het inschrijvingsgeld.

Inschrijven voor 24 juni.

Info:

José Vandebosch, tel. 012 23 39 84

steven Loverix, tel. 0478 25 85 92

1


Jeugd

ZOMERVAKANTIE = SPEELPLEIN HOESELT

Het begin van de zomervakantie is ook het begin van de speelpleinwerking.

De voorbereidingen daarvan zijn al volop bezig: de programma’s worden uitgewerkt, de uitstappen geregeld, het nieuwe spelmateriaal

wordt uitgepakt...

ook dit jaar werken we weer met verschillende themaweken:

2 – 6 juli: Welkom in speelpleinland

9 – 13 juli: Zintuigen week

16 – 20 juli: Ruimte week

23 – 27 juli: 3sterren week

30 juli – 3 aug.: geen speelplein

6 – 10 aug.: Aussie week (Australië)

13 – 17 aug.: Leger week

20 – 23 aug.: Fun week

ZOMERVAKANTIE =

ACTIVITEITEN IN JEUGDHUIS X

ook in de zomervakantie valt er ’t één en ’t ander te beleven

in jeugdhuis X.

Juni: Vr 29 & Za 30 : Festivalweekend in jh X

Juli: Vr 20: Coconut Party – Hoeselt Zomert

Augustus: Za 11: Beachvolleybal tornooi + BBQ

september: Za 9: X-Party in CC Ter Kommen

HET ONDERHOUD VAN DE HOESELTSE

WEGBERMEN

Door de toename van de productie in de landbouw zagen een aantal planten hun

standplaats inkrimpen: weiden worden meer bemest, akkers worden bemest en de

gewassen behandeld met bestrijdingsmiddelen,... en daar kunnen onze inheemse plan-

ten nu echt niet tegen.

Zij moeten dus zoeken naar een plek waar ze wel nog kunnen overleven... en dat is

ondermeer in de wegberm!!

In de meeste gemeenten werden de bermen vóór 1992 zeer intens gemaaid en kre-

gen dan veelal ook het uitzicht van een gazon. Voor een uitwijkplaats van de typische

plantensoorten van onze streek konden ze dan ook geen dienst doen. Vandaar dat de

Vlaamse gemeenschap het Bermbesluit heeft uitgevaardigd waarbij bepaald wordt dat

er pas laat (na 15 juni) mag gemaaid worden. Hierdoor krijgen de planten de tijd om

tot bloei en zaadvorming te komen. Daarbij dient het maaisel afgevoerd te worden

waardoor de bodem op termijn gaat verarmen. Hierdoor kunnen meer soorten en

ook meer zeldzame soorten hun plekje in de berm veroveren.

om een goed beeld te hebben van de rijkdom aan bermflora en om het onderhoud af

te stemmen op de verschillende types van bermvegetatie, werd in Hoeselt een berm-

inventaris uitgevoerd en een bermbeheersplan opgemaakt.

In uitvoering van dit bermbeheersplan krijgen sommige bermen reeds kort na half mei

hun eerste maaibeurt. De meeste worden na half juni gemaaid. In september-oktober

krijgen zo goed als alle bermen een tweede maaibeurt. Het maaisel wordt opgezogen

en afgevoerd. Deze maai-en-afvoerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een

Milieu

HOU HET RUSTIG

IN JE BUURT!!

Een goede buur is beter dan een

verre vriend. De praktijk leert ech-

ter dat goed nabuurschap niet zo

vanzelfsprekend is. Zo bijvoorbeeld

zijn lawaaierige machines vaak een

bron van ergernis.

Artikel 56 van het politiereglement

op hinder - dat van 2005 in voege

is - probeert dit aan banden te leg-

gen. Het volledige artikel luidt als

gebruikers van akkers en weilanden om de aangrenzende wegbermen niet te be-

1

Za 15: Paintballen

Hierin staat de nodige uitleg en hoe je moet inschrijven voor

van landbouwgronden'. 1

Za 22: Voetbaltornooi

er is geen speelplein op: 11 juli, 30 juli tot 03 augustus en 15

augustus

Alle 3-12 jarigen in de Hoeseltse kleuter- en lagere scholen

krijgen een infoboekje met meer uitleg over de thema’s en alle

nodige informatie.

ouders wiens kinderen niet in Hoeselt naar school gaan kunnen

even binnenspringen op de jeugddienst om een boekje

uit te halen.

Contact adres: Jeugddienst Hoeselt, europalaan 4 - tel. 089 50 12 00 – speelplein@hoeselt.be - www.hoeselt.be/jeugd

ZOMERVAKANTIE = SWAP ZUIL

swap Zuil biedt ook deze vakantie 4 activiteiten aan voor

tieners van 13-15 jaar:

Do 12 juli: uitstap naar Walibi

Do 26 juli: Kajakken in de Ardennen

Do 9 aug.: citygame in Hasselt

Do 23 aug.: Uitstap naar de Lilse Bergen

Alle 13-, 14- en 15-jarigen krijgen binnenkort de swap-folder in

hun brievenbus.

de activiteiten.

aannemer.

Voor meer informatie over het voorziene tijdstip van maaien van de gemeentelijke

wegbermen kan u steeds terecht bij de milieudienst.

Uiteraard ook geen pesticiden in de wegbermen!

Het pesticidengebruik door openbare diensten moet stelselmatig naar omlaag om ten

laatste in 2015 het gebruik ervan definitief te bannen!

Hiervoor, maar ook in het kader van het bermdecreet, vragen we de eigenaars of

spuiten noch te bemesten, zo ook de oevers van waterlopen of grachten.

volgt:

'Het gebruik in open lucht van

houtzagen, hakselaars, heggenscha-

ren, bosmaaiers of grasmaaiers en

andere werktuigen aangedreven

door ontploffings- of elektrische

motoren is enkel toegelaten tussen

7 uur en 21 uur. op zondagen en

wettelijke feestdagen is het gebruik

van dergelijke toestellen verboden.

Dit artikel is echter niet van toepas-

sing voor de normale exploitatie


Milieu

Elke dag ZONdag!

De elektromagnetische straling van de zon kan worden omgezet in stroom, maar ook in warmte. In het Belgische klimaat produceren

fotovoltaïsche zonnepanelen per vierkante meter jaarlijks gemiddeld 100 kWh ‘groene’ stroom. Als alle gunstige oppervlakken

op gebouwen gebruikt worden, kan tot 30% van het Belgische elektriciteitsverbruik geproduceerd worden met zonnepanelen. De

provincie Limburg streeft dit jaar naar een verdubbeling van het aantal nieuwe installaties.

Via zonneboilers, die bestaan uit collectoren en een voorraadvat om het warme water op te slaan, kan de zon de helft van de energie

leveren die nodig is voor de aanmaak van sanitair warm water. Voor de verwarming van een woning bedraagt dat percentage 15 tot

25%. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming van de installatie ervoor dat er steeds voldoende warm water

beschikbaar is. Momenteel zijn er in België al 35.000 m 2 collectoren geïnstalleerd, maar volgens de initiatiefnemers van de Limburgse

zonne-energie-campagne 'elke dag ZoNdag' is dat maar een fractie van het potentieel.

Een overzicht van de instanties die financiële steun geven voor zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen:

* Belastingvermindering van de federale overheid

Particulieren kunnen de kost van hun zonneboiler en van hun

fotovoltaïsche zonne-installatie gedeeltelijk aftrekken als belastingvermindering

in de personenbelasting, in het kader van de

federale maatregel ‘Belastingvermindering voor energiebesparende

investeringen’.

Bedrag

In aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007):

• 40% van de investeringskost;

• bovengrens van 3380 euro voor een zonneboiler

• bovengrens van 2600 euro voor fotovoltaïsche zonnepanelen

Procedure

De procedure verloopt via de belastingsaangifte. Je vult het

voorziene vak in op het formulier en voegt betaalbewijs, factuur

en bijlage bij de aangifte. Meer informatie vindt u op

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/

Broch_BelastVermindenergie2006.pdf

* Renovatiepremie van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid kent onder bepaalde voorwaarden een

renovatiepremie toe voor zonneboilers. Fotovoltaïsche zonnepanelen

komen hiervoor niet in aanmerking.

Bedrag:

30% van de aanvaarde kostprijs excl. BTW. (met een maximum

van 10.000 euro). De minimum investeringskost is 10.000 euro.

Procedure

De aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier, samen

met de bewijsstukken, bij Wonen-Vlaanderen. Meer informatie

vindt u op www.bouwenenwonen.be

* De provincie Limburg

De provincie Limburg geeft in 2007 een premie voor zonneboilers

en fotovoltaïsche zonne-installaties. De eerste 400

aanvragers krijgen een premie.

Bedrag

250 euro per installatie

Procedure

Het aanvraagformulier wordt, samen met de aanvraag voor

de premie van Interelectra, gestuurd naar Interelectra. Het aanvraagformulier

kun je downloaden via www.elkedagzondag.be

of verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst.

* Interelectra

Interelectra geeft een subsidie voor de installatie van een zonneboiler.

Bedrag

• 75 euro per vierkante meter collectoroppervlakte;

• minimumbedrag: 575 euro;

• maximumbedrag: 3.750 euro;

• beperkt tot 50 % van de totale kostprijs.

Procedure

Hiervoor moet u de premie-aanvraag invullen en samen met

een kopie van de factuur voor uw zonneboiler sturen naar

Interelectra. Dit aanvraagformulier en voorwaarden vind je op

www.interelectra.be of bij de gemeentelijke milieudienst.

* De gemeente Hoeselt

De gemeente Hoeselt heeft een subsidiereglement voor het

gebruik van zonne-energie door het plaatsen van een zonneboiler

of fotovoltaïsche zonnepanelen.

Bedrag

• 15% van de totale kostprijs (incl. BTW) van de installatie;

• maximumbedrag: 500 euro;

• maximum 50% van de bewezen kosten;

• cumuleerbaar met andere toelagen. eventuele premies van

andere instanties dienen eerst aangevraagd te worden.

VERKOOP t.v.v. de actie Lienemientje

Dinsdag 17 april bracht prinses Astrid een bezoek aan onze gemeente, dit n.a.v. de

voettocht van echternach naar Hoeselt die Jeannine Mottart zal ondernemen begin 2008.

De bedoeling is om de wens van overleden kankerpatiënten in te willigen en gelden in te

zamelen als steun voor kankerpatiënten alsook voor onderzoek naar behandeling van kanker.

Jeannine kreeg een aantal kunstwerkjes aangeboden die zullen verkocht worden t.v.v.

het project.

De kunstwerkjes zijn te

bezichtigen op de benedenverdieping

van het

gemeentehuis (tijdens de

openingsuren).

De fiets waarmee Hugo Broos, trainer van RAC Genk de Mont

Ventoux heeft beklommen zal eveneens verkocht worden ten

voordele van de actie Lienemientje.

Het is nu al mogelijk een bod uit te brengen op de kunstwerkjes en de fiets . Neem contact

op met Jeaninne Mottart op tel. 012 26 12 19

De verkoop zal doorgaan tijdens een benefietavond ingericht door Mevr. Bernadette stefels

van Hardelingen, meter van het project. Zij verzorgde ook de ontvangst van prinses Astrid.

De datum zal later nog medegedeeld worden.

Informatief

WETENSCHAPSWINKELS

sinds kort is ook de Universiteit

Hasselt ingestapt in het netwerk van

Wetenschapswinkels. Dit netwerk, gesubsidieerd

door de Vlaamse gemeenschap,

omvat 5 regionale Wetenschapswinkels

verbonden aan 6 Vlaamse universiteiten.

De Wetenschapswinkel Hasselt is het

aanspreekpunt voor non-profitorganisaties

uit de regio Limburg en aanpalende

regio's.

Kampt uw organisatie met een maatschappelijk

probleem en zoekt u

een wetenschappelijk onderbouwd

antwoord op uw vraag? Dan kunt u

terecht bij de Wetenschapswinkel aan de

Universiteit Hasselt.

Wetenschapswinkels behandelen zeer

uiteenlopende thema's van milieu tot

communicatie, van wetgeving tot cultuur,

van gezondheid tot mobiliteit, van

bouwkunde tot onderwijs, .

De Wetenschapswinkel Hasselt voert het

onderzoek niet zelf uit maar helpt uw

vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag

en bemiddelt tussen uw organisatie

en de onderzoeker. Voor vragen die

geen onderzoek vereisen, kan een advies

worden geformuleerd met behulp van

deskundigen.

Uw onderzoeksaanvraag kan worden

ingediend via het online aanvraagformulier

www.wetenschapswinkel.be/form.html

of door uw vraag te mailen naar

wetenschapswinkel@uhasselt.be.

Voor meer informatie kunt u terecht op

de website

www.uhasselt.be/wetenschapswinkel

of bij els smeyers, stafmedewerker

Dienst onderzoek en Innovatie

tel. 011 26 80 32 of e-mail:

0 Procedure

loog te laten onderzoeken. Juist!

els.smeyers@uhasselt.be. 1

Na te vragen bij de milieudienst

INTERELECTRA GESLOTEN

De klantendienst van Interelectra is gesloten van 1 augustus tot en met 31 augustus.

Infolijn: 011 72 20 20.

storingslijn: 011 72 20 40

Vanaf 1 september kunt u wekelijks (telkens op maandag van 13 tot 14 uur) opnieuw

terecht bij de klantendienst van Interelectra in onze gemeente.

KLAAR VOOR DE ZON ?

Met de komst van het mooie weer kriebelt het bij iedereen om van de zon te genieten. Bent u

klaar om dat in alle veiligheid te doen? Hier alvast wat stellingen (juist of fout) om uw kennis te

testen en u te helpen uw huid op de passende manier te beschermen.

1. Bepaalde parfums, eau de toilette en geneesmiddelen kunnen de gevoeligheid van

de huid voor de zon vergroten. Juist!

2. een zonnecrème breng je best pas op het laatste moment aan. Fout!

3. Met een ‘total sunblock’ is mijn huid volledig veilig. Fout!

4. Kleding, hoofddeksels en zonnebrillen zijn ook nuttige beschermingsmaatregelen.

Juist!

5. een mooi gebruinde huid heeft geen bescherming tegen de zon nodig. Fout!

6. op hun achttiende hebben mensen al gemiddeld 50 tot 80% zon van hun leven

ontvangen. Juist!

7. Idealiter bereid ik mijn huid voor met enkele zonnebanksessies. Fout!

8. Het uur waarop u gaat zonnen, verandert niets. Fout!

9. Als u veel schoonheidsvlekken hebt, is het nuttig om u af en toe door uw dermato-

Meer info: stichting tegen kanker, www.kanker.be (Preventie - Preventieberichten)

INVULLEN

BELASTINGSFORMULIEREN

op maandag 25 juni

en dinsdag 26 juni

in het CC Ter Kommen

van 9 tot 12 uur

en van 13 tot 16 uur


Informatief

Aanwerving vrijwillige

stagiair-brandweerman

Het gemeentebestuur

van Hoeselt zal overgaan

tot de openstelling,

bij wijze van aanwerving,

van brandweerman-vrijwilligers,

met aanleg van een

werfreserve van 3 jaar.

Als lid van de brandweerdienst sta je

mee in voor efficiënte hulpverlening in

het kader van brandbestrijding, redden

van personen, enz.

Profiel:

- je kan in team werken;

- je bent stressbestendig;

- je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef;

- je bent bereid een opleiding kandidaat-brandweerman

te volgen aan

de provinciale brandweerschool.

Aanwervingsvoorwaarden:

- voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten;

- woonachtig zijn in de gemeente of

binnen een straal van 3 kilometer rond

de kazerne. Deze voorwaarde dient

uiterlijk 6 maanden na het einde van

de stage vervuld te zijn;

- tenminste 18 jaar oud zijn bij de eerste

indienstneming bij de brandweerdienst

en houder zijn van een diploma

van hoger secundair onderwijs of een

gelijkgesteld getuigschrift;

- tenminste 1.60 meter groot zijn;

- van goed zedelijk gedrag zijn;

- in orde zijn met de dienstplichtwetten;

- slagen in de selectieproeven.

Kandidaturen vergezeld van een curriculum

vitae dienen gericht te worden aan

het college van burgemeester en schepenen,

Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt,

uiterlijk voor 1 juni 2007 en moeten

voorzien zijn met de vermelding op de

buitenomslag “kandidatuur betrekking

brandweerman-vrijwilliger”.

Meer info i.v.m. de aanwervingsvoorwaarden,

de selectieproeven en de functieomschrijving

kan worden bekomen

bij de korpssecretaris Lambrechts Guy,

GsM 0476-513064

TAALKAMP FRANS

Van maandag 30 juli tot vrijdag 3 augustus en van maandag 20 tot vrijdag 24 augustus

wordt er een tweetalig kamp in de Kluis van Vrijhern (Hoeselt) georganiseerd.

Willen je kinderen al spelend een beetje Frans leren, in contact met Franstalige kinderen,

aarzel dan niet om hen in te schrijven.

De inschrijving kost 160 euro.

Inschrijven kan via info@magicaltime.be of op bij Ine sluismans, tel. 0477 34 42 75

TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN OP HET VERKEER

Omwille van volgende evenementen zullen enkele straten afgesloten worden :

een wielerwedstrijd voor juniores te Alt-Hoeselt op zaterdag 21 juli.

een wielerwedstrijd voor cyclosportieven te Alt-Hoeselt op zondag 22 juli.

een wielerwedstrijd voor nieuwelingen te Alt-Hoeselt op zaterdag 18 augustus.

De 16de internationale kevermeeting in en rond Ter Kommen op zaterdag 18

en zondag 19 augustus.

EIKENPROCESSIERUPS:

overlast zoveel mogelijk vermijden

Als je in contact komt met de brandhaartjes van de eikenprocessierups kan je huid

geïrriteerd raken. Als de haartjes verwaaien, kan je ook last krijgen van oogirritatie en

irritatie van de luchtwegen. Kom je meermaals in contact met de haartjes dan treden

vaak ernstige reacties op. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden.

Probeer contact zoveel mogelijk te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes

dan is het belangrijk om huid en ogen goed te spoelen. Vlak na de blootstelling kan je de

huid ‘strippen’ met plakband om haartjes te verwijderen. Vermijd dat je via de kleding

opnieuw in contact komt met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met

water en zeep (lang wasprogramma op zo hoog mogelijke temperatuur).

Lichte symptomen: geen medicijnen nodig

Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)

Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Nog verdere vragen?

Meer informatie vind je op:

www.eikenprocessierups.be of www.zorg-en-gezondheid.be/eikenprocessierups.aspx

Je kan ook contact opnemen met je huisarts, het gemeentebestuur of de Medisch

Milieukundige van jouw regio, tel. 011 33 31 13 of www.mmk.be.

Mededeling vanwege Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

DIEFSTAL GPS-TOESTELLEN UIT VOERTUIGEN BLIJVEN STIJGEN

De trend van 2006 zet zich verder, GPs-diefstallen uit auto's blijven stijgen.

sinds 1 januari 2007 werden er in de politiezone Bilzen - Hoeselt – Riemst

36 GPs-diefstallen uit voertuigen gepleegd.

Enkele nuttige tips:

- Neem steeds je toestel uit de auto (in het handschoenenkastje leggen is niet voldoende!).

- Verberg ook steeds de houder van het GPs-toestel.

- Probeer sporen van zuignappen tegen de autoruit steeds te wissen.

- Plaats ook nooit andere waardevolle zaken zichtbaar in de auto.

- Tenslotte om het opsporen van je GPs-toestel te vergemakkelijken, bewaar steeds

het merk, het type en het serienummer van het GPs-toestel.

Goud voor

Cox Isidoor & Voets Anna

27-04-1957 - 27-04-2007

Goud voor

Vandeweyer Lambertus & Jehaes Gabrielle

22-05-1957 - 22-05-2007

Goud voor

Crommen Jan & Castermans Maria

27-04-1957 - 27-04-2007

Goud voor

Thijs Mathieu & Jehaes Magdalena

22-05-1957 - 22-05-2007

VAN HARTE PROFICIAT AAN AL DE JUBILARISSEN!

OP PENSIOEN

Huldigingen

Goud voor

Beerts Henricus & Mengels Maria

28-04-1957 - 28-04-2007

Goud voor

Van Bockrijck Noël & simonis Ghislaine

25-05-1957 - 25-05-2007

Goud voor

Wouters Julianus & saeren elisabeth

07-06-1957 - 07-06-2007

René snellinx, technische medewerker bij de gemeentelijke

Technische Dienst is met ingang van 1 mei op pensioen

gegaan.

René is in dienst gekomen bij de gemeente op 1 oktober 1972 als halfgeschoolde arbeider B in vast verband, vervolgens werd hij vanaf

1 januari 1979 geschoolde arbeider in vast verband.

René werd op woensdag 30 mei gevierd door het college van burgemeester en schepenen voor zijn oppensioenstelling.

René kreeg bij deze gelegenheid de ‘Doornkapper’ aangeboden als dank voor zijn jaren dienst bij de gemeente.

Proficiat !


Actueel

100-JARIGE IN HOESELT

De gemeente Hoeselt is fier om eindelijk weer eens een 100-jarige in de bloemetjes te mogen zetten.

Anna-Maria EERSELS uit Romers-hoven is honderd jaar geworden en dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Maria (beter gekend als Maria van de

Moller) woonde tot aan haar 90ste alleen

in haar boerderijtje in Romershoven.

Sedert een 10-tal jaar verblijft zij in het

bejaardenhuis in Beverst omdat zij na

een hersenbloeding een kleine verlamming

had behouden. Vanaf toen is het

Beversthuis haar tweede thuis geworden.

In het Beversthuis in Bilzen heerste

er op zaterdag 10 mei een grote be-

drijvigheid. Alles was versierd en stond

in het teken van de jarige. samen

met de kinderen van Maria en personeel

begon de namiddag met een

mooie verzorgde mis, gevolgd door

een receptie waar zij uit handen van

de burgemeester Annette stulens,

bloemen en wijn ontving. Alle medebewoners

, buren en kennissen uit

Romershoven waren aanwezig om

mee te vieren.

op zaterdag 12 mei werd er verder gefeest in de Baenwinning in Diepenbeek met de ganse familie. ook haar jongste zus, inmiddels

ook al negentig jaar, was aanwezig op dit mooie feest. Maria was zo in haar nopjes dat ze toen zelfs een liedje van vroeger gezongen

heeft.

Maria werd geboren in Diepenbeek in de Ginderoverstraat, als dochter van Leonard eersels en elisabeth Claesen. Zij was de oudste

van vijf kinderen. Maria hielp thuis mee op de boerderij en ging ook vaak met haar vader mee vissen op de vijvers rond de boerderij.

Hier leerde Maria har toekomstige echtgenoot Henri Vandebroek kennen.

Haar vader was na de eerste wereldoorlog gedurende meerdere jaren burgemeester van Diepenbeek. Tijdens de oorlog werd hij

door de Duitsers afgezet en heeft daardoor het huwelijk van zijn dochter niet zelf kunnen voltrekken. In 1943 huwde zij met Henri

Vandebroek.

samen met Henri is zij naar Romershoven getrokken en hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Lisette, Jos, Leon en Paul.

De kleinkinderen Greet, els, Liesbet, Ann, sofie, Jo en Janu en haar achterkleinkinderen Lien, Ward, senne en Margot zijn haar

oogappels.

Wekelijks gaat Maria nog naar Romershoven een kijkje nemen in haar huis. Zij is tevreden als zij naar haar bloemen kan kijken. Als

’s avonds aan haar gevraagd wordt wat zij wil eten komt er steevast hetzelfde antwoord: een lekkere haring en een sandwich en een

tasje koffie. Heerlijk !

Vroeger heeft Maria nooit wijn gedronken, maar nu is volgens haar de beste manier om 100 jaar te worden elke dag een glaasje witte

wijn drinken !

Van harte proficiat aan deze bijzondere jarige !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!