oktober - Hoeselt.Be

hoeselt.be

oktober - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Hoeselt verwent de das

11-11-11-actie

November, bruisende zwemmaand

Missiefeest op 14 en 15 november

Hoeselaren in het nieuws

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 38 • oktober 2009 • Nr. 229

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 20 november

Maandag 28 december

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 25 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Marleen PEETERS

DINsDAG van 13 tot 14 uur

oCMW - europalaan

GsM 0475 68 97 42

e-mail: marleen.peeters@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 20 november.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag

POLITIE

09.00-12.00 -

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis

technische dienst - containerpark

Maandag 2 november - Allerzieken

Woensdag 11 november - Wapenstilstand

Vrijdag 25 december - Kerstmis

Zaterdag 26 december - 2de kerstdag

Lieve dorpsgenoten,

De oktoberkermis is achter de rug en dat

betekent dat de herfst en dikke jassen hun

intrede doen en ook dat de feestmaanden al

weer voor de deur staan. Mij valt op hoe die

periode effectief op ons gemoed werkt, hoe

gemeend vriendelijk en lief we voor elkaar zijn.

We wensen elkaar een goede gezondheid, veel

geluk, vrede en nog zoveel meer. De periode ook dat we meer tijd vinden voor

familie, vrienden en kennissen. eigenlijk zouden we moeten trachten dat een gans

jaar vol te houden. Mijn wens is dan ook dat jullie daarin zullen slagen.

De tijd ook dat er een afgesproken schepenwissel zal gebeuren. Ik kan en mag

niet nalaten om collega Walter Callebaut te danken. Hij heeft hard gewerkt met

kennis van zaken en dit op een loyale wijze. Het was fijn met hem te kunnen

samenwerken!

Michel Vanroy neemt over en hem wacht de zware taak zijn voorganger te

evenaren. Ik twijfel er niet aan dat hij daarin zal slagen.

ook het managementteam (secretaris Geert en ontvanger Caroline) laat zich

niet onbetuigd. Je voelt dat er een nieuwe en professionele wind door het

gemeentehuis waait. een deugddoende vaststelling voor mij en mijn collega's.

Goede en intense communicatie samen met een nauwe opvolging hebben ertoe

geleid dat menig dossier de fase van uitvoering en finalisering heeft bereikt. Ik wil

ze u zeker niet onthouden en denk daarbij aan de speeltuin aan Ter Kommen,

het klooster met bejaardenvoorzieningen, het erosiebekken in Alt-Hoeselt, het

zwembad, de uitbreiding van de industriezone, het nieuwe jeugdlokaal voor de

Chiro Hern, de kinderopvang, het optimaliseren van onze begraafplaatsen en last

but not least, de realisatie van de verkaveling Middelste Kommen en het Hondhof.

Twee dossiers waar ik niet aflatend voor geijverd en gevochten heb gedurende 9

jaar en waarvan de realisatie eindelijk zal gaan gebeuren. Middelste Kommen is

een verkaveling die in 120 woonkavels voorziet zodat onze jonge Hoeselaren de

kans krijgen in Hoeselt te blijven wonen. Hondhof voorziet in 46 wooneenheden

en een aantal winkels.

onze L. Lambrechtsstraat is eindelijk toe aan een revival. een straat waar we terug

fier op kunnen zijn en ons centrum terug leven zal inblazen. Zeker als je weet dat

eens de poorten van het klooster open gaan, Hoeselt zal beschikken over een

voor publiek vrij toegankelijk centraal park. Dit alles, lieve mensen, is waar ik aan

werk en zoals jullie weten is dat enkel ingegeven vanuit zuiver idealisme.

Ik wens jullie allemaal tenslotte alle goeds en als ik daarbij kan helpen, jullie kennen

mijn telefoonnummer, maak er zonder schroom gebruik van.

Lieve groeten

Annette stulens

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

door de Burgemeester

Verkeer 4

Verkeerseducatie

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

Nieuwe richtlijnen C-rijbewijzen

Kids-ID

Sociaal Maatschappelijk 6-7

11-11-11-actie

Najaarprogramma inloophuis

OCMW 8

ouderenweek in november

Groot seniorenfeest

ouderenmis(be)handeling

Cultuur 9-10-11

Activiteitenkalender

Concerten, toneel, dialectnamiddag …

Hoeselt vrugger 12

Weetjes uit het verleden

Bibliotheek 13

een blik achter de schermen

COVER STORY :

Hoeselt verwent de das 14-15

Toerisme 16-17

Kalender en wandelingen

Missiefeest op 14-15 november

Jeugd 18

Verslag X on Track-2009

Sport 19

November, bruisende zwemmaand

Milieu 21-22

Inzameling restanten en lege verpakkingen

Centraal meldpunt milieuklachten

Autochtone bomen en struiken: bijzonder erfgoed

Informatief en meldingskaart 22-23-24

Registreren van alarmsystemen

Kan uw huurprijs dalen?

Gratis energiescans

Collegebeslissingen 25-26

Informatie vanuit ons bestuur

Huldigingen 27

Diamant en gouden bruiloften

Actueel 28

Hoeselaren naar de UsA

Kris Loix uit Hoeselt finalist bij

‘so you think you can dance‘

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2009 Gemeente Hoeselt


Verkeer

Verkeerseducatie: handige handleidingen en doefiches

Naast infrastructuur en handhaving is verkeerseducatie een belangrijke pijler waarop Duurzaam Veilig rust. ‘Duurzaam’ Veilig wil zeggen

dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen. Aangezien het overgrote deel van de verkeersongevallen het gevolg is van menselijk

falen, heeft aandacht voor de menselijke factor in het verkeer prioriteit.

Het beïnvloeden van de mens gebeurt door regelgeving, handhaving, voorlichting, maar met name ook door educatie.

Zonder afbreuk te doen aan jaarlijks wederkerende initiatieven, zoals bijvoorbeeld de ‘Autoluwe (woensdagvoormid)Dag’, zien we

meer heil in Permanente Verkeerseducatie (PVe). We zien PVe namelijk als een belangrijke voorwaarde voor verkeersveilig gedrag.

PVe heeft tot doel om de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen

voor een veilige deelname aan het verkeer.

Na onze verkeerskrant pakken we uit met handleidingen en doefiches, gefinancierd met middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds. Hiermee wensen we

diverse doelgroepen, categorieën weggebruikers, en partners (zoals schooldirecties en leerkrachten, verkeersouders, oudercomités, seniorenverenigingen,

e.a.) te bereiken die een ondersteunende rol kunnen spelen in PVe.

DE VERKEERSKRANT

Verkeershandhaving is niet voor iedereen even duidelijk en helder, en wordt helaas niet door iedereen begrepen als een belangrijk middel tegen verkeersonveiligheid

en -onleefbaarheid. Vandaar een kijk op…

* De verkeersdienst

* Verkeerstechniek

* Verkeersonderzoek naar onveiligheid

* Verkeershandhaving leidt tot minder verkeersslachtoffers

* Verkeersinformatie en –educatie (enkele lokale projecten - het fietsvaardigheidparcours - …)

HANDLEIDINGEN - DOEFICHES

De handleidingen zijn bestemd voor die weggebruikers die nogal gemakkelijk in de ongevallenstatistieken

belanden. Ze zijn vooral sensibiliserend bedoeld met de nadruk op conflictvermijdend gedrag:

* Handleiding Autobestuurder ‘ Jong of oud, We Zijn Niet Genk!’

* Handleiding Motorfietser

* Handleiding Bromfietser: samen op weg

* Handleiding Fietser... en een set van 12 educatieve doefiches, waarmee educatieve partners onmiddellijk aan de slag kunnen in het echte verkeer:

Doefiche 1 – Opstappen en wegrijden

Doefiche 2 – Stilstaande voertuigen voorbijrijden of een andere fietser inhalen

Doefiche 3 – Rechts een weg inslaan

Doefiche 4 – Rechts afslaan naar een hoofdweg

Doefiche 5 – Een zijstraat kruisen

Doefiche 6 – Links afslaan op een rustig kruispunt of in een bocht

Doefiche 7 – Links afslaan op een druk kruispunt

Doefiche 8 – Fietsen op een fietspad

Doefiche 9 – De rijbaan oversteken

Doefiche 10 – Oversteken zoals een voetganger op een kruispunt

Doefiche 11 – Fietsen in een inrichtingsstraat

Doefiche 12 – Fietsen op een rotonde met gemengd verkeer

* Handleiding Voetgangers leren oversteken: een makkie?

* Handleiding Voetgangers en fietsers in groep

* Handleiding Voortbewegingtoestellen

* Handleiding Landbouwverkeer: met uw tractor of landbouwmachine op de openbare weg

* Handleiding Zwaar vervoer – voorkom dode-hoek-ongevallen

Geïnteresseerd? Deze handleidingen en doefiches zijn gratis te bekomen.

een e-mail naar raymond.collings@pzbhr.be of het overmaken van het aanvraagformulier (zie laatste blad

van de verkeerskrant) volstaat.

Info: Raymond Collings – Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst - tel 089 51 93 05 – raymond.collings@pzbhr.be

GEBOORTEN

Burgerlijke stand en bevolking

Datum Naam dochter of zoon van

31-07-2009 Lotte BoLLeN dochter van Wilfried en Janice HAUsPIe

10-08-2009 eloïse HALDeRMANs dochter van Bart en Inge CRoUX

12-08-2009 Arne MANDeRs zoon van Danny en els VeRJANs

16-08-2009 Ilana VANDeBosCH dochter van Heidi VANDeBosCH

20-08-2009 Karel sNeLLINX zoon van Peter en elke MoeRMANs

26-08-2009 Renaat BeX zoon van Johan en Andrea BUDÉ

31-08-2009 Zyrthe BooNeN dochter van Jörg en Ann WILLeMs

31-08-2009 Xander BooNeN zoon van Jörg en Ann WILLeMs

01-09-2009 Noah RAMAeKeRs dochter erwin en ellen PoeLMANs

03-09-2009 Thomas VANLesseN zoon van Joeri en Ilse GRAIND’oRGe

25-09-2009 Jayden NAsseN zoon van Philip en Bianca NIJsseN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

21-08-2009 Jeffrey BoBBAeRs en Claudia MoLeNAeRs

22-08-2009 Jurgen RIGo en Andy HeNseN

22-08-2009 Gunther VeRJANs en sharon de JoNGe

22-08-2009 Christophe TRIBoLeT en Yolanda GoosseNs

29-08-2009 Johan LAMBReGs en Caroline VANRoY

29-08-2009 Xavier CoNINGs en Wendy RoNDAGs

05-09-2009 Robin CoLLeTTe en erika PoIsMANs

05-09-2009 THIJseN Koen en ellen BoeLeN

05-09-2009 Daniel DINGeNs en Rosita TRIeKeLs

11-09-2009 Jan CLAUs en Liesbeth HeRToGeN

18-09-2009 MARKeT Jan en sabien VeRBeeK

19-09-2009 Marcos sANTos CARVALHo en stefanie MoUCHAeRs

03-10-2009 Ronny DIRKZWAGeR en Nadia BeUNCKeNs

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

12-08-2009 Lucien GoFFIN Molenstraat 46

16-08-2009 elza JAMAeR Droogbroekstraat 21

19-08-2009 Maria NoUWeN Hasselt

21-08-2009 Mathieu THoeLeN Dorpsstraat 26

25-08-2009 Robert MooRs sparrenlaan 9

30-08-2009 Jan BoULeT Proefbosstraat 94

31-08-2009 Agnes AeRTs Tommenstraat 44

04-09-2009 Joseph sCHoUTeReN Hernerweg 101

07-09-2009 Louis HeX Gieterijstraat 9 bus1

09-09-2009 Paula JoLLING Zapstraat 2 bus 2

18-09-2009 Margaritha LeMMeNs Hulstraat 4

01-10-2009 Marie CRANINX Zwaluwstraat 16

elektronische identiteitskaarten Voor kinderen

sedert 1 september 2009 zijn we ook in onze gemeente gestart met

het afleveren van elektronische identiteitskaarten voor kinderen onder de

12 jaar en met Belgische nationaliteit. Gelieve rekening te houden met een

afleveringstermijn van 3 weken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kinderen die

een kaart nodig hebben voor de kerstvakantie de aanvraag ten laatste op

24 november dienen te doen. We willen er wel op wijzen dat de vroeger afgeleverde

kaartjes hun geldigheidstermijn blijven behouden. De eerste identiteitskaart voor

kinderen onder de 12 jaar (de Kids-ID) in onze gemeente werd ondertussen op

29 september overhandigd aan de 3-jarige siemen Thoelen.

nieuwe richtlijnen

c-rijbewijzen

(Vrachtwagenbestuurders)

Ingevolge de europese richtlijnen moeten alle

bestuurders van een voertuig behorende tot

de groep C (vrachtwagenbestuurders) die in

beroepsverband rijden, vanaf 10 september

2009 voldoen aan de vereisten inzake de

vakbekwaamheid.

De vakbekwaamheid houdt in:

dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatieexamen

(verwerving vakbekwaamheid)

en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt

om alzo de vakbekwaamheid te verlengen

Het initieel basiskwalificatie-examen bestaat

uit een theoretische proef met drie onderdelen

en een praktische proef met twee onderdelen.

Bestuurders die slagen dienen hun rijbewijs

te vernieuwen (2 foto’s en 11 euro) en

krijgen een bijkomende vermelding (code95)

op hun nieuw rijbewijs.

Opgelet: er kan nog steeds een rijbewijs voor

een categorie van groep C worden afgeleverd

na 10 september 2009 (dus zonder de vakbekwaamheid);

de bestuurder kan dan enkel op

niet-professionele basis rijden.

Vrijstelling

Houders van een rijbewijs geldig voor de

categorie van groep C afgeleverd vóór 10

september 2009 zijn vrijgesteld van de

vakbekwaamheid voor een periode van 7

jaar. Deze bestuurders kunnen dus met hun

huidig rijbewijs professioneel vervoer blijven

verrichten. Tegen 9 september 2016 moeten

deze personen wel voldoen aan de vakbekwaamheid,

maar enkel door het volgen van

de nascholing en dus door het bekomen van

35 kredietpunten

Meer info: http://www.mobilit.fgov.be/data/

route/pdcrbw/CirCAPnl.pdf

of contacteer de dienst rijbewijzen op

tel. 089 51 03 32 en/of bevolking@hoeselt.be


Sociaal maatschappelijk

ziekenzorg hoeselt

Dat ook de leden van ziekenzorg Hoeselt graag van een terrasje genieten, dat

kon men laatst ondervinden, want niet minder dan 200 zieken en bejaarden

waren aanwezig op de 7de terrassennamiddag die werd georganiseerd in en

rond het cultureel centrum. er was keuze uit 3 verschillende versnaperingen,

netjes geserveerd door al de vrijwillige ziekenzorgmedewerkers. ook een koel

drankje konden de aanwezigen bij dit zwoele weertje heel goed gebruiken.

Muzikanten Roger en Frans zorgden voor de gezellige melodietjes.

Toch mooi zoveel dankbare terrasjesmensen die anders nooit aan bod komen.

actiViteitenkalender zz

November

ma 09 Creaclub

vr 27 ZZ Gezellig samenzijn

ZZ Medewerkers

25 jaar teVona-band

De TEVONA-BAND (een orkest van muzikanten met

een verstandelijke handicap, gegroeid uit de schoot van

TEhuizen VOor NAzorg) o.l.v. Mevr. Ingrid Wijnen, viert

een kwarteeuw muziek.

De Band laat dit niet ongemerkt voorbij gaan en concerteert

samen met Dolce Canto Alken en LISA DEL BO op

vrijdagavond 21 november 2009 om 20 uur in het

Peanhuys te Riemst.

Toegang: 15 euro / 13 euro ( -12 j. en +65 j.)

Info en kaarten: CeNTRALe TeVoNA, tel. 011 21 17 66,

www.tevona.be

Sociaal maatschappelijk

December

di 01 ZZ Vergadering

ma 07 Creaclub

ma 21 Kerstfeest Creaclub

ma 28 Kerstfeest ZZ

wijnproeVerij t.V.V. stichting tegen kanker

Georges Vanderhenst bedankt iedereen en in het bijzonder de helpende handen voor het bezoek aan zijn wijngaard op zaterdag

5 september in de Parkstraat. De opbrengst voor het kankerfonds bedroeg 410 euro. Het bedrag werd op 7 september 2009

integraal overgemaakt aan deze federatie.

najaarsprogramma

Voor mensen met kanker en hun naasten

November:

December :

Za 07 zwemmen van 18 tot 19 uur: elke eerste zaterdag

van de maand.

Ma 09 crea van 14 tot 17 uur. Thema : een herfstlandschap.

Do 05, 12, 19, 26: koffiekrans met lotgenoten.

Do 12 themapraatgroep: Weduwen en weduwnaars.

Di 17 infosessie Lymfoedeem na borstkanker

van 14 tot 16 uur.

Do 26 praatgroep met lotgenoten van 18 tot 21 uur

Do 26 relaxatie: vanaf 18 uur ontvangst in het huis:

Thema: Klankschalen.

Za 05 zwemmen: elke eerste zaterdag van de maand.

Ma 07 crea van 14 tot 17 uur. Thema : Wenskaarten.

Do 03, 10, 17, 24, 31: koffiekrans met lotgenoten

van 10 tot 18 uur.

Deze activiteiten gaan door in het Inloophuis,

schrijnwerkersstraat 9-11, 3500 Hasselt.

Meer info: info@inloophuis.be, tel. 011 43 32 99.


OCMW

ouderenmis(be)handeling

in de thuissituatie

Zwijgen biedt geen uitkomst

ouderenmis(be)handeling is voor

veel mensen een nog onbekend fenomeen.

Toch wordt in België 1 op 3

ouderen geconfronteerd met één of

andere vorm van mis(be)handeling.

ouderenmis(be)handeling speelt

zich vaak af achter gesloten deuren

wanneer enkel slachtoffer en pleger

aanwezig zijn. Dit maakt dat het voor

hulpverleners en familieleden niet altijd

makkelijk te detecteren is. Voor de oudere

zelf is erover praten dikwijls zeer

moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar

te lijden onder de situatie. ook voor

naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd

worden zijn dit moeilijke

en aangrijpende situaties.

Het Vlaams Meldpunt staat steeds

klaar om een luisterend oor te bieden

en indien gewenst samen naar een

geschikte oplossing te zoeken. Zij bieden

de mogelijkheid om anoniem een

melding te maken van een situatie van

ouderenmis(be)handeling.

Alles wat wordt verteld is onderworpen

aan het beroepsgeheim.

Vlaams Meldpunt

ouderenmis(be)handeling

sociaal huis Pandora, Grotenbergestraat

24-26, 9620 Zottegem

Tel. 078 15 15 70 - Fax: 09 361 06 57

e-mail: meldpuntomb@skynet.be

www.meldpuntouderenmishandeling.be

ouderenweek 2009: iedere rol betekenisVol

16 - 22 november

groot hoeselts seniorenfeest: thema ‘country’

Dinsdag 17 november, 11.30 uur - 17 uur in GC Ter Kommen

organisatie: Dienstencentrum oCMW & rusthuis Bormanshof

Het seniorenfeest is voor alle Hoeseltse senioren !!!

De vrijwilligers van het dienstencentrum zullen verkleed

zijn in ‘country & western- outfit’ en zorgen

voor een warme verwelkoming en een vriendelijke

bediening.

Tegen de middag voorzien we een lekkere ‘far west

maaltijd’ (krepkes salade)

om daarna in feeststemming te geraken. Als versnapering

serveren we ‘rijstpap’ in country- stijl.

Voor de ambiance en muzikale ondersteuning kunnen we rekenen op dj ‘JL’

Deelname: 5 euro.

Iedereen is welkom! Feest mee en kom zeker in country- stijl!!!

Inschrijven via secretariaat dienstencentrum: tel.089 51 88 10 of tel 089 51 88 14

Busvervoer tijdig aanvragen!

sinterklaasfeest dienstencentrum

Donderdag 3 december, 14 - 17 uur, Monet zaal

Koffiepauze met lekkere mikman en voor elke bezoeker een snoepzak - Deelname: 3 euro.

kerstmaaltijd dienstencentrum

Woensdag 23 december, 11.30 - 17 uur, Monet zaal

Kerstmaaltijd: patatjes met gebakken kip en appelmoes + 1 drank naar keuze.

Deelname: 3 euro.

oudejaarsfeest dienstencentrum

Dinsdag 29 december, 11.30 - 17 uur, Monet zaal

oudejaarsmenu: aperitief, spek & eieren en brood, tas koffie - Deelname: 3 euro.

senioren op bezoek in het gemeentehuis

Donderdag 27 augustus

kwamen de senioren van ‘de

toetelaar’ naar het gemeentehuis

voor een bezoekje

aan de tentoonstelling van

de cursisten ‘schilderen’ van

het Dienstencentrum.

Zij genoten van de mooie

schilderwerkjes.

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail gcterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

EIGEN PROGRAMMERING GC TER KOMMEN

weense aVond met strijkersensemble pieters

Vrijdag 30 oktober – 20.15 uur

strijkersensemble Pieters o.l.v. Michel Pieters (leraar viool aan de muziekacademie van

Dilsen-stokkem) brengt een gevarieerde avond met de mooiste Weense melodieen.

strauss, Lehar, stolz, Kalman komen aan bod. Aanvullend zullen er ook enkele zijweggetjes

bewandeld worden, wat voor leuke verrassingen kan zorgen. De presentatie is in

handen van Luk Voncken.

Toegangsprijs: 12 euro/10 euro reducties (incl. een glaasje wijn).

crazy days

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november

van 10 tot 16 uur

De Crazy Days voor Crazy Kids van 9 tot 12 jaar (3de t.e.m.

6de leerjaar) zijn intussen een vaste waarde geworden in het

aanbod van GC Ter Kommen. In samenwerking met de sportdienst wordt tijdens de

herfstvakantie weer een gevarieerd programma uitgewerkt waarin de kinderen kunnen

kennismaken met verschillende cultuur- en sport-activiteiten.

Deelnameprijs: 28 euro. Incl. gediplomeerde lesgevers/begeleiding, verzekering, drankje

en opvang tijdens de middag. Lunchpakketje zelf meebrengen!

snel inschrijven, want beperkt aantal plaatsen! I.s.m. De Kleine Raaf.

kinderfilm - waar is het paard Van sinterklaas?

Woensdag 4 november – 14 uur

Winky Wong is het gelukkigste meisje in de wereld! Ze mag

voor het paard van sinterklaas zorgen. Maar op een dag,

doet Winky iets stouts en stiekems. Met verschrikkelijke

gevolgen. Het paard van sinterklaas is ontsnapt ... Wat moet

Winky nu doen?

Nederland, 2007 / Regisseur: Mischa Kamp - Vanaf 6 jaar - 83 minuten - Toegangsprijs: 2 euro.

steph goossens: roekeloze rita

Vrijdag 6 november – 20.15 uur

Na het succes van steph Goossens' eerste theatermonoloog ‘Maurice’ is 'Roekeloze

Rita' een feit. steph Goossens speelt en sien eggers regisseert. onder het thema 'er

mag al eens gelachen worden', krijgt u waar voor uw geld.

Toegangsprijs: 12 euro/10 euro reducties.

back to the fifties

liVe concert met mister p and the cadillacs

Zaterdag 7 november – 20.30 uur – GC Ter Kommen

Met hits van o.a. Buddy Holly, Paul Anka, The Everly Brothers,

Bill Haley,The Coasters, Little Richard...

Terug in Hoeselt na hun succesvol optreden in

maart jongstleden voor een uitverkocht Ter Kommen

Info & kaarten (5 euro) : Vallyjans@telenet.be, tel. : 089 41 48 73

een organisatie van Badmintonclub Poona Hoeselt

Cultuur

actiViteitenkalender

gc ter kommen grote zaal

noVember

Wo 04 Kinderfilm: Waar is het

paard van Sinterklaas?

Org. GC Ter Kommen

Vr 06 Steph Goossens: Roekeloze

Rita – Org. GC Ter Kommen

Za 07 Bal met The Cadillacs – BC Poona

Zo 08 Koffieconcert Kon. Harmonie

st. Cecilia

Ma 09 Cursus yoga 50+

Wo 11 Reünie oud-Demerklokjes

Do 12 Ledenbijeenkomst oKRA

Za 14 Missiefeest - Missiewerkkring

Zo 15 Missiefeest - Missiewerkkring

Ma 16 Cursus yoga 50+

Di 17 ontspanningsnamiddag

seniorenweek – org. DC

Vr 20 H.T.G.: een doos vol kruimels

Za 21 H.T.G.: een doos vol kruimels

Zo 22 eetdag Hoeselts Mannenkoor

Ma 23 Cursus yoga 50+

Di 24 Dialectnamiddag

met Paul Achten –

Org. GC Ter Kommen

Vormingsavond sIT

Wo 25 Wandeling : Wintertocht –

WC De Rommelaar

Vr 27 H.T.G.: een doos vol kruimels

Za 28 H.T.G.: een doos vol kruimels

Zo 29 sintfeest Jeugdraad

Ma 30 Vormingsnamiddag Neos

Cursus yoga 50+

december

Wo 02 sintfeest oCMW

Do 03 Vormingsnamiddag Neos

Vr 04 sintfeest GVB

Zo 06 Ruilbeurs modeltreinen en

toebehoren – Hoeseltse Treinclub

Ma 07 Cursus yoga 50+

Di 08 Kerstfeest KAV

Wo 09 Kinderfilm:

Het spookje Laban &

Spooktijd met Laban –

Org. GC Ter Kommen

Vr 11 Els De Schepper Roddelt –

Org. GC Ter Kommen

Za 12 eetavond Duivenbond

Zo 13 Kerstfeest KVG

Ma 14 Cursus yoga 50+

Do 17 Kerstfeest oKRA

Vr 18 Musical GVB Werm

Za 19 Kerstfeest MC Hoeselt

Zo 20 Privéfeest

Ma 28 Kerstfeest Ziekenzorg

Di 29 Kerstfeest Chiromeisjes Centrum

Do 31 sylvesterparty – ZVC Anjo


10

Cultuur

kaV hoeselt-centrum

November

Do 12-19-26 salsa i.s.m.

KAV o.L.Vrouw

Di 24 ontbijtcinema

i.s.m. KAV Rooierheide

Wo 25 Bloemschikken: ‘Voor

elke gelegenheid’

Advent

December

Do 03-10 Crea: ‘Juwelen in Fimo’

Di 08 Kerstfeest

Wo 23 Bloemschikken : ‘Voor

elke gelegenheid’

Kerstmis

kaV hoeselt-o.l.Vrouw

November

Do 12-19-26 salsa i.s.m.

KAV Hoeselt-Centrum

Do 12 Week van de smaak

Di 17 Bloemschikken 2

Zo 22 st. Niklaasfeest

Di 24 ontbijtcinema

i.s.m. KAV Rooierheide

December

Do 10 Bloemschikken 3

Za 18 Kerstfeest

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, tel. 089 51 19 31

Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58

KAV O.-L.-Vrouw:

Liliane Tuerlinckx, tel. 089 41 69 52

Simone Wouters, tel. 089 41 35 29

markant

November

Di 17 Film soeur sourire in

C-Mine te Genk

Wo 18 Koken bij Robby Maene te

Hoeselt

Do 26 Aan tafel met 7 werken van

Barmhartigheid in WPC te

Hoeselt.

December

Ma 07 Crea-workshop

Vr 11 Kerstfeest

Meer info:

V.Degrève, GsM 0486 02 44 66

V.Noblesse, GsM 0477 55 36 93

dialectnamiddag met paul achten

Dinsdag 24 november – 14.30 uur

Tijdens de 8ste dialectnamiddag komen heel wat oude

dorpsfiguren aan bod: van sjokke Grit tot Klene Gra, van

Pjerke van Kweskes Willem tot Kermelle-nier, van Jan van

Tonke tot eduwaar Hayen, van Coxkes Jeanke tot Nes

van Jap, enz ... Hun foto's worden geprojecteerd op een

groot scherm. Tijdens de pauze kan je genieten van een

lekker stuk taart met koffie. Gelieve vooraf in te schrijven!

Toegangsprijs: VVK 4 euro/ kassa 6 euro (incl. koffie en taart)

kinderfilm: het spookje laban/ spooktijd met laban

Woensdag 9 december – 14 uur

Middernacht en de maan schijnt boven het kasteel. Tijd voor de spoken om aan het

werk te gaan. Maar voor het kleine spookje Laban is dat niet eenvoudig. Mensen bang

maken... hij weet niet hoe dat moet. Zes supercharmante verhaaltjes over een schattig

spook en zijn zusje Labolina, de deugniet van de familie. Heerlijk en geschikt voor de

allerkleinste kijkers.

Animatiefilm, Nederlands gesproken - Vanaf 3 jaar - 45 minuten - Toegangsprijs: 2 euro.

els de schepper roddelt

Donderdag 10 en vrijdag 11 december – 20.15 uur

Roddelen is kunst! Het is zelfs broodnodig. Hele economieen

draaien op goedmoedige of kwaadaardige verzinsels en

droombeelden die ons leven interessanter en spannender

moeten doen lijken. Uiteindelijk draait alles om communicatie

en verbinding. De wegen van de communicatie worden steeds

uitgebreider. Zien we de bomen nog wel door het Facebook en

YouTubebos? Kom je uit een ander tijdperk als je een gewoon

kaartje durft te schrijven i.p.v. een smsje of e-mail?

Toegangsprijs: 25 euro/22 euro reducties.

HTG speelt een doos Vol kruimels

spitse tragikomedie van de Amerikaanse

succesauteur Neil simon

Regie: René Swartenbroekx

vrijdag 20 november

zaterdag 21 november

vrijdag 27 november

zaterdag 28 november

telkens om 20 uur / GC Ter Kommen

Met: Monique Moers, Pedro Tielens, Rina

Beckers,sander Beusen, Kim Jorissen,

Thibault Jacobs

“Een doos vol kruimels” (oorspronkelijke titel: The Gingerbread Lady) is een zwarte komedie vol

sprankelende dialogen en spits situatiespel. De toeschouwer ervaart een diep medevoelen met

de onmacht van de personages en hun geblutste levens.

Kortom, het leven zoals het is.

Toegangsprijs: 8 euro, -16: 6 euro

Kaarten: email: info@HTGHoeselt.be

Plessers-Huls, tel. 089 41 40 10, GsM 0474 62 32 89

Hellemans-Moers, tel. 089 41 67 92

kinderkoor de klinkertjes breidt uit!

In september ging de cultuurdienst van start met een nieuw Hoeselts kinderkoor.

Twaalf enthousiaste kinderen komen al wekelijks samen liedjes zingen onder de deskundige

leiding van juf Anja Vandeweyer.

op vraag van een aantal ouders en kinderen, wordt de leeftijdsgroep uitgebreid voor

kinderen van het vijfde en zesde leerjaar (geboren in 1998 en 1999). Kom gerust een

keer vrijblijvend proberen op vrijdag van 15.45 tot 16.45 uur. Nadien kan je lid worden

voor maar 25 euro per jaar. Natuurlijk zijn ook de jongere kinderen (geboren in 2000,

2001, 2002) nog steeds van harte welkom!

Info en inschrijvingen bij de cultuurdienst (GC Ter Kommen).

academie hoeselt Van start!

sinds 16 september kunnen de 6- en 7-jarigen van Hoeselt zich creatief uitleven via

tekenen, knutselen, film, kleien, enz in de splinternieuwe ACADeMIe HoeseLT. onder

de deskundige leiding van juf Andréa Budé, worden onze kleine kunstenaars spelenderwijs

ondergedompeld in een wereld van creativiteit.

Het je de trein gemist en wil je er toch nog bij? Het kan nog steeds, elke woensdag van

13.20 tot 16 uur.

Inschrijvingsgeld: 75 euro/jaar (50 euro voor het tweede kind van een gezin)

Info en inschrijvingen bij de cultuurdienst (GC Ter Kommen) of vraag naar de folder!

30 jaar ter kommen

Maar liefst vier dagen na mekaar heerste er een gezellige drukte in GC Ter Kommen.

We zijn dan ook blij dat vele Hoeselaren hebben genoten van de feestelijke activiteiten

die georganiseerd werden n.a.v. de dertigste verjaardag van CC/GC Ter Kommen!

Cultuur

November

Di 03 Wandelen met Ivo

Di 17 Uitstap: het distributiecenter

van Colruyt in Halle + het middeleeuws

hospitaal in Lessines

Zo 29 Troy: de dansenactie van ‘Fire of

Anatolia’ uit Turkijke in ethias-

Club- Arena Hasselt

December

Do 03 René swartenbroekx spreekt

‘van en over grootouders’ en

vertelt over zijn literair werk

Di 08 Wandelen met Ivo

Do 10 ontvangst door Frieda Brepoels

in het europees Parlement +

ludiek stadsbezoek aan Brussel

Di 29 Kdo! eindejaarsspektakel van

Franco Dragone (Cirque du

soleil) in Vorst Nationaal

okra hoeselt-centrum

November

Do 12 Ledenbijeenkomst in GC.

Ma 16 Crea: ‘juwelen van fimo’ in

lokaal 1 van GC

.

December

Do 03 Vakantiebeurs in GC van

Kortessem.

Ma 07 Crea: ‘Kerstdecoratie met

natuurmaterialen’ in lokaal 1

van GC.

Vr 11 operette: ‘oKRA feest’ in GC

van Hasselt

Do 17 Kerstfeest in GC

Sportprogramma

Joggen voor senioren: elke maandag,

woensdag en vrijdag om 9.30 uur.

Wandelen : elke donderdag om 13.30 uur.

Dansen: elke dinsdag om 16 uur.

Inlichtingen :

T.Vandebosch, tel. 089 51 46 48.

11


1

Hoeselt vrugger

De Hoeseltse Geschiedkundige Kring heeft weer interessante weetjes uit het verleden van onze gemeente toegevoegd op

www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft kan terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

25 september 1328: de slag bij Hoeselt

Het is zondag 25 september, het feest van sint Firmijn.

In de ochtend heeft graaf Reinald II van Gelder zijn legerkamp bij Maastricht opgebroken om met zijn

soldaten verder te trekken naar de aangeduide bestemming: Hoeselt.

Als bondgenoot van de prins-bisschop van Luik heeft Reinald gehoor gegeven aan de dringende oproep van

deze prins om met zijn troepen op de afgesproken dag aan te komen op de afgesproken plaats. De prinsbisschop

heeft hem zijn domein Hoeselt aangewezen als uiteindelijk kampement om van daaruit de stad

Tongeren te belegeren. De dag loopt nu op zijn einde.

De Geldersen strijken met zo'n 1200 man neer in de velden van Hoeselt. Ze slaan er hun tenten op en

voelen hun magen grollen: de honger knaagt! Wat schaft de pot? Hoog tijd dat er eten op tafel komt!

Aan de dis zullen ze echter die avond niet meer geraken, velen van hen zelfs nooit meer...

Hoeselt begraaft zijn burgemeester

op 10 november 1946 hadden de eerste naoorlogse verkiezingen plaats voor de

vernieuwing van de gemeenteraden. Hoeselt stuurde de volgende elf naar haar

gemeentehuis: Nartus René, Dieu André, Goffin Jozef, Lathuy Hippolyte, Huygen Willy,

Plessers Henri, Roosen Pierre, Daenen Gerard, Panis Jozef, Thoelen Pierre en Thewissen

Jozef.

De nieuwe gemeenteraad werd ingezworen op 16 januari 1947.

op dezelfde zitting werden de twee nieuwe schepenen verkozen: Hippolyte Lathuy en

Pierre Thoelen.

op 13 maart 1947 werd burgemeester René Nartus door de provincieraad verkozen als

deputé en moest zo noodgedwongen zijn ontslag nemen als burgemeester. De Hoeseltse

gemeenteraad droeg als nieuwe burgemeester Pierre Thoelen voor, Hubbes Pierre in

de volksmond. De feestelijkheden rond zijn aanstelling, met vurige redevoeringen en

toespraken, zoals dat toen paste, en met een groots opgezette stoet had plaats op 31

augustus 1947.

Lang zou de politieke carrière van Pierre Thoelen niet duren. Nog geen 5 jaar later, op 18 augustus 1952, kwam hij plots te overlijden.

Burgerlijke Stand 19de eeuw: Huwelijken

Alhoewel de Burgerlijke stand bij decreet werd ingevoerd op 16 juni 1796, dateert in Hoeselt de oudste

burgerlijke huwelijksakte pas van juni 1798. In die eerste jaren staan er in de registers van de Burgerlijke stand

opvallend weinig huwelijken.

Na 1802, toen de kerken weer opengingen en de pastoors weer in het openbaar - en niet in het geniep -

sacramenten konden toedienen, verbeterde de situatie. De Burgerlijke stand verloor zijn antiklerikaal imago en

de weerstand nam af. Nochtans bleef een harde kern van fervente reactionairen halsstarrig hopen op het herstel

van de oude gebruiken. en dan was er nog een handvol rasechte dwarsliggers. Zowel de enen als de anderen

meden het gemeentehuis maar moesten twintig of meer jaren later noodgedwongen wel tot inzicht komen!

een blik achter de schermen Van de bib

Geef het maar toe, beste lezer: ook u verdenkt het personeel

van de bib ervan dat het buiten de openingsuren rustig de

krant doorbladert, op zoek naar wat afleiding in een saai bestaan.

Niets is echter minder waar.

Achter de schermen van de bib ontdek je immers een bruisende

wereld waarin mensen dagelijks het beste van zichzelf geven.

Werk verzekerd!

Bibliotheek

Van leverancier naar gebruiker

een van de hoofdtaken van het bibliotheekpersoneel is de aankoop

van nieuwe boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, … Vaak werkt de bib daartoe

samen met een aantal vaste leveranciers. Die bieden regelmatig leveringen van wat er op de markt verschijnt.

Rekening houdend met het beschikbare budget en met het publiek, bestaat de expertise van het personeel er in

om uit dat aanbod een kwaliteitsvolle diverse collectie samen te stellen.

en van collectievorming gaat het naar catalografie. Dat woord om je tanden op stuk te bijten houdt in dat elk

nieuw aangekocht werk in de bibliotheekcatalogus wordt ingevoerd, waardoor het online raadpleegbaar is in het

Provinciale Limburgse Bibliotheeksysteem (PBs). Daarna wordt het voorzien van een barcode, zodat het onmiddellijk

uitleenbaar is.

Het ‘uitleenklaar’ maken van een werk gebeurt dan weer door ander gespecialiseerd personeelslid dat de materialen

plastificeert en beveiligt, en daarnaast ook instaat voor de herstelling van beschadigde materialen.

om gelijke tred te kunnen houden met het aanbod in de winkel, probeert de bib dat hele proces zo snel mogelijk

te laten verlopen.

Goede service

eenmaal het werk opgesteld staat in de bib, kun je het probleemloos uitlenen. Teruggebrachte materialen worden

dagelijks door het personeel op hun oorspronkelijke plaats teruggezet. Uiteraard kan je voor alle mogelijke vragen

ook altijd terecht bij het bibliotheekpersoneel. een goede service is onontbeerlijk.

Wanneer de bib sluit voor het grote publiek, is ze soms open voor anderen: zo komen er buiten de openingsuren

wel eens klassen of een groep senioren over de vloer. op die manier houden we het rustig voor andere gebruikers

en kunnen doelgroepen rekenen op discretie en extra hulp.

Naast de dagelijkse dienstverlening houdt de bib zich ook intensief bezig met projecten die het lezen en het gebruik

van de bibliotheek bevorderen. Je hoorde wellicht al van de jeugdboekenweek, de bibliotheekweek? Maar

ook de gedichtendag en nog andere activiteiten vind je in onze agenda terug.

Organisatie

Achter deze hele werking van dienstverlening en projectwerking zit ook nog een administratieve structuur die

ervoor zorgt dat de bib financieel en organisatorisch kan bestaan. De inrichtende macht van de bib, de gemeente,

zorgt voor de betaling van de rekeningen en van het personeel. Werk genoeg aan de winkel dus.

1


1

Cover Story

De provincie Limburg herbergt bijzondere soorten planten en dieren die nergens anders in Vlaanderen voorkomen.

Het komt er op aan om die waardevolle soorten te behouden, de soort en zijn leefgebied te beschermen, anders

zijn ze binnen afzienbare tijd voorgoed weg.

In deze optiek werd het GALS-project ‘GEMEENTEN ADOPTEREN LIMBURGSE SOORTEN’ opgezet.

Hoeselt koos voor de das, ook wel de ‘Limburgse panda’ genoemd.

In 2008 werden in het provinciehuis de

actieplannen voor de Limburgse adoptiesoorten

overhandigd.

De gemeente wil het negatieve imago dat

de das in het verleden had, omzetten in

respect voor het dier. om dit te bereiken,

worden de inwoners van Hoeselt,

de scholen, de verenigingen, jagers en

landbouwers gesensibiliseerd.

Uiteraard worden ook beschermingsacties

op het terrein zelf ondernomen.

Dassenrasters langs de e313 en de ondertunneling

met 2 buizen van de N730 te

Werm bewezen reeds hun nut. Het aantal

verkeersslachtoffers op deze ‘blackpoints’

werd tot een minimum herleid!

In samenwerking met natuurvereniging

orchis en de plaatselijke basisscholen

Cover Story

Gemeenten adopteren Limburgse soorten

Hoeselt verwent de das

van Alt-Hoeselt en Werm werd in het

najaar van 2007 een plantactie in Werm

georganiseerd. De voornaamste doelstellingen

waren de voedselvoorziening en

de bescherming van de burchtlocaties.

Natuurvereniging orchis en het Regionaal

Landschap Haspengouw en Voeren

ondersteunden deze plantactie met

infolessen voor de leerlingen.

Tijdens de maand november staat de Das in de kijker in de

bibliotheek. U kan er terecht voor meer informatie over de

Das en de acties die de gemeente heeft opgenomen in haar

actieplan.

om de Das meer bekendheid te geven werd een bladwijzer

over deze adoptie-soort van Hoeselt ontworpen. Deze ligt

gratis ter beschikking voor iedere geïnteresseerde bezoeker.

Soort en familie:

europese das

Meles meles (Linné,1758)

Marterachtigen

Gewicht: periode-afhankelijk

zomer: 7 - 13kg

herfst: 15 - 17kg

winter: 10 - 12kg

Lichaamslengte: van 60 tot 75 cm

Staart: 15 - 20 cm

Schofthoogte: 30 cm

Levensduur:

10 tot 12 jaar, uitzonderlijk 15 jaar

Uitzicht: grijsachtig van kleur, buik iets

donkerder dan de rug, witte kop met

twee zwarte strepen (hetgeen hem zijn

karakteristiek uiterlijk geeft, onverwisselbaar

met een andere soort), een lange snuit,

een krachtig wigvormig lichaam met korte

poten waarvan de voorste voorzien zijn

van stevige klauwen (onmisbaar voor

graafwerk!)

Leefgebied: heuvelachtig terrein

afgewisseld met bossen, boomgaarden,

weilanden, laagstamaanplantingen,

lijnvormige elementen zoals hagen en

haagkanten en voedselrijke akkers m.a.w.

een macroreliëf waarin hij zijn voedsel vindt

en waarin hij, in taluds, zijn burchten kan

uitgraven

Hoeselt biedt op dit vlak

ruimschoots mogelijkheden. De das

bewoont burchten in Werm, in Sint-

Huibrechts-Hern, in Alt-Hoeselt, in

het Wijngaardbos en in de buurt

van de Jeugdkapel/E313.

Dassen leven in sociale groepen of

‘clans’ met elk hun eigen leefgebied of

‘territorium’. Zij huizen in een hoofdburcht,

vrijwel steeds in een talud. Verder maken zij

gebruik van bijburchten en vluchtpijpen.

een das zie je zelden in levende lijve. Dit

komt omdat hij vooral ’s nachts actief is.

Dassen hebben een uitstekend gehoor. Hun

gezichtsvermogen is beperkt. De reuk- zin

is hun belangrijkste zintuig.

Zij maken binnen hun leefgebied gebruik

van vaste paden of ‘wissels’.

Het zijn zindelijke dieren. Hun uitwerpselen

worden buiten de burcht gedumpt in

typische kuiltjes ook ‘mestputjes’ of

‘latrines’ genoemd.

Dassen houden geen echte winterslaap. Zij

verblijven in die periode in winterrust, in

hun burcht onder de grond

Voortplanting: 2-4 jongen die in

februari-maart worden geboren.

Voedsel: in onze regio hoofdzakelijk

regenwormen; verder nog afgevallen fruit,

granen, maïs, slakken, larven, aas, ...

Belangrijk!

De das is wettelijk beschermd in

Vlaanderen - KB van 22.09.1980. Hij

is niet bejaagbaar! Door stroperij, verdelging

en bejaging was hij bijna volledig uitgeroeid

in Vlaanderen. Nu beperkt zijn leefgebied

zich nog tot een aantal gemeenten in het

zuiden van Limburg plus de Voerstreek.

Allerhande beschermingsmaatregelen

drongen zich op en lopen momenteel

verder. Versnippering van het wegennet

maakt hem kwetsbaar. Niet zelden wordt hij

als verkeersslachtoffer op de openbare weg

aangetroffen!

NUTTIGE INFO betreffende dassen

of voor melding das en andere marterachtigen als verkeersslachtoffer

* gemeentelijke milieudienst Hoeselt, tel. 089 51 03 37, milieudienst@hoeselt.be

* dassenwerkgroep LIKoNA (Limburgse koepel voor natuurstudie), tel. 011 37 71 83

Daniel Bogaerts, sectorverantwoordelijke Kortessem-Hoeselt danielb@skynet.be

Dode dassen (andere marterachtigen zijn wezel, hermelijn, steenmarter en bunzing) niet zelf

inzamelen! De sectorverantwoordelijke is koerier voor het INBo (Instituut voor Natuur en

Bosonderzoek) te Geraardsbergen en beschikt over het nodige materieel en de vergunningen

om deze dieren vakkundig in te zamelen en te transporteren.

Informatie: Joke Rymen (Reg. Landschap Haspengouw en Voeren) & Daniel Bogaerts

(LIKoNA)

1


Toerisme

wandelingen

De Doorntrippers

November

zo 1 schoonbeek - 8 km

ma 2 Hasselt - 6 km

zo 8 Krijt - 8 km

zo 15 Val-Meer - 8 km

zo 22 eupen (*) - 17 km

zo 29 Lanaken - 8 km

December

zo 6 Hoeselt - 8 km

zo 1 Vliermaal - 8 km

zo 20 Zutendaal - 9 km

zo 27 Tongeren (*) - 21 km

Vertrek parking post Hoeselt om

13.30 uur of (*) 9 uur

missiefeest =

ontmoetingsfeest

Verbondenheid

Zaterdag 14 november

van 14 tot 19 uur

Zondag 15 november

van 11.30 tot 19 uur

In het gemeenschapscentrum

Ter Kommen

Thema van dit jaar

‘In Jezus Naam’ Sta op

Pater Damiaan was een groot

missionaris, omdat hij ‘In Jezus

Naam’ De Liefde van God bracht

bij de meest verlaten en verstoten

mensen, de melaatsen.

Hij maakte de Liefde van God

zichtbaar door zijn ‘goedheid

en liefde voor die mensen’. Hij

verloste hen uit hun wanhoop,

bracht weer hoop en leven en

een menselijke samenleving op

Molokaï.

Bezoek de verschillende standen: nl.

juwelen, handwerk en knutselwerk,

bloemstukjes, tombola, speelgoed

voor kinderen, kaarten en posters,

boekenbeurs. ook het uitgebeid restaurant

en cafetaria zijn permanent

kalender kalender kalender kalender kalender

Za 31-10 I Love Rock

Voor de vijfde keer op rij kunnen rockliefhebbers terecht in GC Ter

Kommen.

Bands uit eigen streek en tribute-bands vormen een basisingrediënt voor

dit evenement.

Tickets: VVK 6 euro (KYA en leden Anjo) , kassa 8 euro.

Vanaf 20 uur in GC Ter Kommen.

Za 7-11 Herfstvariaties door Kon.Harmonie en

Drumband St.-Lambertus Alt-Hoeselt

Deuren om 19.30 uur – Voorstelling 20 uur in P.C. De Altenaar.

Inkom: 2,5 euro (inclusief consumptie).

Zo 08-11 Grote Kermis Schalkhoven

Grote kermis St.Huibrechts-Hern

Zo 08-11 Eetdag van de KVLV Werm

Van 11.30 tot 14 uur in de parochiezaal van Werm.

Info & Inschrijvingen: Rina Dieu, onderstraat 42, tel. 012 23 82 47 of

GsM 0478 24 77 07.

Wo 11-11 Herdenkingsceremonie voor de gesneuvelden van beide

wereldoorlogen

Plechtige herdenkingsmis in de st.stefanuskerk Hoeselt om 10.30 uur.

Nadien hulde aan het oorlogsmonument

Wo 11-11 Wandel- en fietshappening t.v.v. actie Lienemientje voor

het Limburgs Kinderkankerfonds

Vertrek en aankomst aan brasserie De singelhoeve in Werm

Wandelen: 3 of 6 km / Fietsen: 12 of 25 km

Inschrijven wandelen en fietsen vanaf 8.30 uur.

Rondrit toeristisch treintje om 14 uur (40 min. met gids).

Prijs per traject 2.5 euro

Afsluiting met overhandiging cheque van 700 euro door de orde van Tempeliers.

Interview Radio sport met keeper trainer Guy Martens

Info: Norbert Croux, singelhoeve, tel. 012 74.74.84

Zo 15-11 Kiennamiddag

om 14 uur in PC Nederheem, Nederstraat 29A, Hoeselt.

organisatie: Rolstoeldansgroep sensation.

Info: Bernadette Peters , tel. 012 39 45 42.

Zo 15-11 Grote Kermis Alt-Hoeselt

Wo 25-11 Wintertocht door de wandelclub 'De Rommelaar'

Vertrek tussen 8 en 15 uur aan GC Ter Kommen

Afstand: 4 – 8 – 13 km

Inschrijving: 0.75 euro zonder sticker/1 euro met sticker

organisatie: WC De Rommelaar. Info: Guy Valkeneers, tel. 089 51 41 61.

Zo 20-12 Kerstconcert in de kerk van Schalkhoven

om 15 uur: Kerstuurtje door Zangkoor Crescendo o.l.v. Laurent

Carpentier met gekende kerstliederen die iedereen kan meezingen.

Toerisme

Za 26 en ma 28 12

1

1

de editie Kerststallentocht in Vrijhern

open.

Vrij vertrek tussen 18 en 20 uur aan de Kluis. Achteraf gezellig samenzijn

zeer oude soorten bekijken. JP heeft nl. in zijn wei meer dan honderden soorten

in de cafetaria van de Kluis.

najaarscampagne in limburg... publicatie ‘zin in limburg’

Het magazine bevat alle info over vakantie in het najaar in Limburg gekoppeld aan producten, attracties, evenementen, routekaarten

van elf mooie najaarswandelingen en een selectie van een 60-tal najaarsarrangementen die het Nieuwsblad/Lannoo heeft gemaakt.

Te koop in de dagbladhandel en standaard boekhandel.

kluisfeesten - 300 jaar kluiskapel.

op 15 en 16 augustus jl vonden de Kluisfeesten plaats in de Kluis van Vrijhern. Ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van de

Kluiskapel, had onze Bisschop, Mgr Hoogmartens eraan gehouden om de misviering te leiden en nadien de plafondschildering in de

Kluiskapel in te zegenen. ongeveer 500 mensen woonden deze plechtigheid bij waarna ze gelegenheid hadden om gezellig op het

terras te genieten van een drankje en een hapje.

ook onze burgemeester en verschillende schepenen waren aanwezig op deze plechtigheid.

omd 2009.

Zondag 13 september werd in het kader van open

Monumentendag met als thema ‘Zorg’ het klooster

van de fransen voor het publik open gesteld. Ruim

500 geïnteresseerden kwamen een bezoekje brengen

en werden per groep rondgeleid in het klooster. Hier

kregen zij deskundige uitleg van Piet Thoelen en

Christiane Jacobs van de Hoeseltse Geschiedkundige

studiegroep.

het najaarszonnetje Van de partij tijdens de oogstwandeling.

Zondag 27 september genoten een 35-tal wandelaars van de Hoeseltse natuur tijdens de

oogstwandeling. Met gids en fruitdeskundige Jean Pierre Billen wandelden men via het

wijngaerdbos, naar de fruitplantages in Alt-Hoeselt en Werm. onderweg luisterden de

wandelaars geboeid naar de uitleg over hoogstam, laagstam, het doel van de aanplantingen

van boomgaarden rond een erf.

In Werm werd de weide met boomgaarden van Jean Pierre Billen zelf, bezocht. Hier

mochten de wandelaars proeven van fruitsappen, zelfgemaakte wijn, kweeperengelei en

appelmoes. Ze kregen uitleg over de verschillende soorten appels en konden er ook nog

(= niet overdreven). De namiddag werd afgesloten met een lekker tasje koffie in de singelhoeve.


Jeugd

X on track – 2009

Al enkele jaren werd er al van gedroomd: een festival buiten aan

het jeugdhuis, met een eigen terras als podium! Dit jaar besloten

ze om er volledig voor te gaan, en ‘X on track’ was geboren!

op vrijdag 11 september 2009 heeft de eerste editie plaatsgevonden.

Naast enkele bekende namen hebben heel wat lokale

groepen en dj's een kans gekregen om zichzelf te bewijzen.

actiViteitenkalender jeugdhuis X:

November

Za 7 Jeugdhuis Quiz

Za 28 Jeugdhuizen tour

December

Vrij 4 Crisis Avond

Vrij18 Winteravond

Rond 16.30 uur konden we aan de eerste editie beginnen. De

eerste beats werden geleverd door ‘Audicts’, een dj-duo uit

Hoeselt. even later was het dan tijd voor het eerste groepje:

‘sophie & band’. Dit lokaal talent verbaasde iedereen, ze konden

een ferm stukske spelen! Tussen de groepen door zorgde

‘Martin Messe’, een dj uit Hoeselt, voor de nodige beats. Rond

18 uur was het tijd voor ‘Faith in Fate’, een groepje uit Zutendaal.

Ze brachten een mix van eigen nummers & enkele covers, die door hun saxofonist een andere dimensie kregen.

ondertussen was er ook al heel wat volk. De sfeer was tot dan nog wat afwachtend,

maar dat veranderde bij de soundcheck van ‘Jeff B.R.I.C.K. & The Mortiboys’.

Dit groepje van (ex-)leiders van de jongenschiro van Hern werd opgejut

door hun grote aanhang, iedereen kroop zo dicht mogelijk bij het podium om

voor hen te supporteren. ondanks de vele zenuwen, speelden ze zeer goed,

iedereen (zowel band als publiek) was tevreden!

‘Martin Messe’ hield het publiek warm tot het de beurt was aan ‘Babybliss’, een

groep uit Tongeren die onlangs nog op het podium van suikerrock stonden.

Het was ondertussen al donker geworden, zodat nu ook het licht op & rond

het podium een extra showeffect gaf. Na ‘Babybliss’ was het de beurt aan ‘Hell

City’. Deze band uit Hoeselt/Tongeren bevestigde hun kunnen die ze eerder dit

jaar in het jeugdhuis toonden. De sfeer zat er ondertussen nog altijd goed in!

Als laatste groep was ‘Johnny Berlin’ uit sint-Truiden aan de beurt, zij hebben al

enkele hits op hun naam staan & gedroegen zich dan ook als echte rocksterren.

Na hun optreden was het tijd om de dj-booth wat meer naar voor te schuiven

& aan het fuif-gedeelte te beginnen. ‘Audicts’ zorgden ervoor dat de eerste

danspasjes werden gemaakt & ‘Jay Lee’, een dj uit sint-Truiden, maakte zich na

een een heel goede set zeer populair door af te sluiten met het alombekende

‘Goodnight ravers’!

Sport

De eerste editie van ‘X on track’ was meer dan geslaagd, mede dankzij de inzet

recreatief van karakter maar enkele competitieve elementen kruiden het geheel.

1 1

van alle vrijwilligers die zich ingezet hebben, nogmaals bedankt hiervoor!

noVember, bruisende zwemmaand

ZWEMLESSEN VOLWASSENEN

Van donderdag 12 november tot 17 december

telkens van 18 tot 18.45 uur, deelnameprijs: 15 euro/6 lessen

onze redder Katrien leert de iedereen de schoolslag zwemmen.

AQUAGYM VOLWASSEN EN SENIOREN

Van donderdag 12 november tot 17 december

telkens van 17.15 – 18 uur, deelnameprijs: 1,5 euro/beurt

of beurtenkaart 15 euro/10 lessen + 1 gratis.

onze enthousiaste lesgever Patrick Beckers geeft verfrissende lessen aquagym.

ZWEMLESSEN ANDERSVALIDEN VAN 8 TOT +18 JAAR

Van vrijdag 13 november tot 18 december

telkens van 17 – 18.30 uur, deelnameprijs: gratis - de begeleider betaalt de zwembeurt.

Voor mentaal en fysisch gehandicapten van het type 1, 2 buitengewoon lager onderwijs

en opleidingsvorm 1, 2 secundair onderwijs.

onze redder Katrien geeft afhankelijk van de vraag lessen watergewenning tot echte zwemlessen.

Ze geeft les in zeer kleine groepjes met extra aandacht voor het individu. Nieuwe reeks

start in januari 2010.

APERITIEF ZWEMMEN VOOR IEDEREEN

Zondag 15 november van 9 tot 11.30 uur.

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een weldadig heerlijk ontbijt en apéritief aangeboden

MOONLIGHT ZWEMMEN VOOR IEDEREEN

van maandag 16 november t.e.m. vrijdag 20 november,

elke weekdag van 19 tot 20 uur.

Je kan vrij zwemmen met een sfeervol verlicht zwembad en romantische muziek.

Je krijgt een gratis aperitief of frisdrank aangeboden

START TO SWIM VANAF 12 JAAR TOT...

Van woensdag 18 november tot 16 december

telkens van 18 tot 19 uur, deelnameprijs: 12 euro/6 lessen

zumba ‘oVerdag’

Iedere maandag om 14 uur in de spiegelzaal.

Met een ‘shape’ gedeelte, zodat ook

buik en billen stevig aangepakt worden

en natuurlijk heel wat fun met nieuwe

Zumba-ritmes.

Deelname met 15-beurtenkaart / 50

euro.

zumba ‘on stage’

op woensdag 4 november in de grote

zaal gc.

Iedereen welkom op deze mega party

work out !

Deelname met beurtenkaart. ook per

les !

ook op 25 nov + 02/09/16/23 dec

2009

zumba ‘promo’

Nieuwe promotielessenreeks op donderdag

om 18 uur.

start op 12/19/26 nov + 03/10/17 dec

opgelet: 30 plaatsen beschikbaar !

Vanaf 13 jaar.

Deelname eNKeL met een promocard

(15 euro / 6 lessen)

Ben je beginnend zwemmer dan begeleid onze redder Yves je wekelijks éénmaal zodat je in 30 weken van

0 meter tot 1.000 meter kan zwemmen.

Ben je reeds een gevorderd zwemmer begeleid hij je om 1.000 meter tegen tijd te zwemmen of hoe je van 1 km. naar

de 2 km. kan gaan.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het zwemniveau van de zwemmers maken we aparte groepen.

Je kan ook meerdere keren komen zwemmen zodat je dit doel in 20 of 10 weken kan bereiken.

Yves reikt je dan trainingsschema’s en tips aan.

SWIMMATHON KINDEREN VAN HET 5 de EN 6 de LEERJAAR

Woensdag 19 november van 13 tot 15 uur.

Blitse zwemproeven die klassikaal afgelegd worden.

PERSLUCHTDUIKEN IEDEREEN

Woensdag 19 november van 20.45 tot 21.30 uur.

Gratis proefles ‘persluchtduiken’, door de duikinstructeurs van de duikclub ‘ The Fun Divers ’,

inschrijven op voorhand (beperkt aantal)

APERITIEF ZWEMMEN VOOR IEDEREEN

Zondag 22 november van 9 tot 11.30 uur.

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een weldadig heerlijk ontbijt en apéritief aangeboden.

ZWEMBADDAG VOOR FAMILIES

Zondag 22 november namiddag: familieslag en familierace.

supertoffe waterspelen die heel attractief zijn, eenvoudig en geschikt voor alle families. Winnen of verliezen is van minder belang, het

gaat over spelen, zich amuseren en zwemmen.

In de Familierace is het de bedoeling dat de ganse familie samen een collectieve zwemprestatie neerzet.

er wordt samen een welbepaalde afstand afgelegd, waarvan elk lid een deel heeft gezwommen.

De Familieslag is een soort ‘spel zonder grenzen' voor families. Het is de bedoeling dat families samen plezier beleven in het water.

ook het moeten samenwerken en samen opdrachten uitvoeren in het water maken een essentieel deel uit van de fun. Het spel is

Alle informatie en inschrijvingen: Sportdienst Hoeselt, Europalaan 2 Hoeselt tel 089 49 16 03, Email: sportdienst.hoeselt@telenet.be


0

Milieu

opgelet met Vergif in het Veld!!

Ga je met de hond wandelen, let er dan op dat hij niet in aanraking komt met vergif. Volgens meldingen toegekomen op de milieudienst

werd in een Hoeseltse deelgemeente een hond het slachtoffer van uitgelegd lokaas met vergif.

Het is ook goed om te weten dat honden aan de leiband gehouden moeten worden op het volledige grondgebied van de gemeente

en in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

inzameling restanten en lege Verpakkingen

Van bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen en hun verpakking horen bij het klein gevaarlijk afval. Daarom moeten

deze afvalstoffen ingezameld worden bij het KGA, het Klein Gevaarlijk Afval op het containerpark.

Het merendeel van de KGA-afvalstoffen (ca. 60%) komt in aanmerking voor recyclage dankzij

deze selectieve inzameling.

Als zij samen met het huisvuil verwerkt zouden worden, kunnen zij voor bijkomende milieuhinder

(lucht, water, ...) zorgen.

centraal meldpunt milieuklachten

Voor alle klachten of problemen van:

* geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder veroorzaakt door een vergunningsplichtige inrichting of activiteit,

* of, een milieuverstoring waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

Het Centraal Meldpunt Klachten is bereikbaar tijdens de kantooruren op tel. 089 51 03 37 of via e-mail: milieuklachten@hoeselt.be.

Na de kantooruren, en slechts in zéér dringende gevallen, kan u terecht bij de politie op het noodnr. 101.

ga je Verbouwen of slopen?

sloop dan selectief en sorteer aan de bron!

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren

en slopen.

De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Dat is maar

liefst 3 keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval.

De kwaliteit en de samenstelling van het bouw- en sloopafval moet verbeteren zodat dit kan dienen

als herbruikbare grondstof. om zo goed mogelijk te kunnen recycleren, moet je wel selectief slopen

en sorteren aan de bron.

een container voor elke recupereerbare fractie voorzien, is wegens plaatsgebrek dikwijls niet haalbaar

en bovendien zeer duur. Uit de praktijk blijkt dat het sorteren in een aantal beperkte fracties bedrijfseconomisch

en financieel vaak de beste resultaten geeft.

De scheiding kan dan gebeuren in volgende fracties: zuiver puin, gevaarlijk afval, metaal en restfractie.

Asbestcementgolfplaten en –leien mogen niet in de container voor de steenfractie om te vermijden

dat ze terechtkomen in een puinbreekinstallatie. Je moet ze samen met het niet-recupereerbaar inert

bouw- en sloopafval afvoeren naar een vergunde categorie III-stortplaats.

autochtone bomen en struiken: bijzonder erfgoed!!

er is een verschil tussen bomen waarvan de voorouders

altijd al in onze regio voorkwamen en bomen waarvan

de voorouders uit een andere regio afkomstig zijn. Het

verschil zit hem in de genen, de overerfbare kenmerken!

Zo is een zomereik die afkomstig is uit oost-europa niet

autochtoon in Vlaanderen, hoewel de zomereik hier wel

inheems is.

Milieu

Waarom kiezen voor autochtone bomen en struiken?

1. Goed voor de biodiversiteit: autochtone bomen en struiken vormen de ruggengraat

van de voedselketen. onze insecten, vogels en andere dieren zijn samen met deze planten geëvolueerd.

2. Grotere overlevingskansen: autochtone bomen en struiken zijn vaak beter aangepast aan onze milieuomstandigheden en ons

klimaat. Bomen van zuiderse afkomst kampen vaak met groeiproblemen en zijn vaak vorstgevoeliger.

3. Beter voor het milieu en de lokale werkgelegenheid: het gebruik van autochtone bomen en struiken vermijdt transport van plantmateriaal

over grote afstanden.

4. Grote cultuurhistorische waarde

Waar koop ik een autochtoon boompje?

Meer en meer nemen lokale natuurverenigingen – i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - autochtone bomen en struiken

op in hun assortiment dat zij aanbieden tijdens de boomplantacties. Het plantgoed afkomstig van plaatselijke zaadbomen krijgt

het kwaliteitslabel ‘PLANT van HIeR’ mee, zodat je weet dat deze planten inderdaad autochtoon zijn.

Je kan hiervoor terecht bij Natuurpunt (boomplantactie najaar 2009) of Natuurvereniging orchis (boomplantactie voorjaar 2010).

wenst u niet langer ongeadresseerde reclamedrukwerken te ontVangen?

Dan kan u terecht bij de gemeente. Zowel op de dienst bevolking als op de milieudienst wordt de Nee/JA-sticker en de Nee/Neesticker

bedeeld. De keuze die u maakt zal bepalend zijn voor het feit of u toch nog de huis-aan-huis bladen (weekkrant, demerbode,

passe-partout) wenst te ontvangen.

Voor Personen die geen reclame op naam per post meer wensen te ontvangen van geen enkel bedrijf, schrijven zich in in de

Robinsonlijst. Meer informatie vindt u op www.robinsonlist.be. of u schrijft naar Robinson-lijst, BDMV, Buro&Design Center, Heizel

esplanade B46, 1020 BRUsseL

1


Informatief

geen (node)loos alarm: spelregels bij inbraakalarmen

Door het KB van 25.04.2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en

beheer van alarmcentrales (Bs 4.07.2007) werd de aangifte van een alarmsysteem

aan de lokale politie afgeschaft. De gebruiker moet vanaf 01.09.2009 zijn

alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen. Dit kan eenvoudigweg

online via de website www.police-on-web.be.

Je moet je wel registreren om je te kunnen aanmelden via police-on-web. Dit kan

op twee verschillende manieren:

* via een elektronische identiteitskaart en een identiteitskaartlezer;

* via een token (gratis online aan te vragen).

Welke gegevens moet je ingeven?

* naam en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem;

* telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem;

* naam, adres, gsm en e-mailadres van de gebruiker;

* aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning,

fabriek, handelszaak,…);

* aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel,…);

* aard van het alarmsysteem: goederenalarm, mobiel persoonsalarm, vast

persoonsalarm.

LET OP! Ook alarmsystemen die vroeger werden aangegeven bij de

lokale politie moeten opnieuw aangegeven worden via de website

www.police-on-web.be.

Ben je echter aangesloten bij een alarmcentrale, dan hoef je zelf geen aangifte te doen. Dit doet de alarmcentrale voor jou.

Wanneer moet het alarmsysteem aan- en afgemeld worden?

* Binnen de tien dagen na het ingebruikstelling van het alarmsysteem.

* Binnen de tien dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens.

* Binnen de tien dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem.

* Vergeet ook niet om jaarlijks je alarmsysteem te bekrachtigen.

De officiële startdatum van het meldpunt is 01.09.2009. er is wel een overgangsperiode voorzien van zes maanden om de gebruiker

de kans te geven zijn alarmsysteem aan te melden. Tegen 01.03.2010 moeten alle in België geplaatste alarmsystemen geregistreerd

zijn in het meldpunt.

kan uw huurprijs dalen ?

(een goede raad van het Huurderssyndicaat)

De laatste maanden is de gezondheidsindex gedaald. Verhuurder of huurder mag de huurprijs één keer per jaar aanpassen aan

deze index. ook als dat niet in het huurcontract is neergeschreven. Dat mag enkel op de verjaardag van contract, met maximum

3 maanden terugwerkend kracht, volgens de wettelijke formule: basishuur x gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de

verjaardag gedeeld door de gezondheidsindex voorafgaand aan de ondertekening van het contract.

een voorbeeld

een contract is ondertekend op 10 augustus 2005 en de huur is ingegaan op 1 september. De basishuurprijs bedroeg 500 euro.

500 x 125,90 (gezondheidsindex van augustus 2009)

---------------- = 539,14 euro

116,76 (gezondheidsindex van juli 2005)

Waar zit dan de daling ?

Vorig jaar bedroeg de geïndexeerde huurprijs in dit geval: 540,21 euro. Vandaar. Het is niet veel maar elke euro is er één. De partij die er

het meest voordeel mee heeft moet er elk jaar naar vragen. Het is dus geen automatisme waarvoor de huurder kan verantwoordelijk

gesteld worden.

en ten slotte: dit geldt niet voor studentenkamers (zijn contracten per jaar) en ook niet voor sociale woningen, die huur wordt elke

nieuwjaar aangepast aan het inkomen van de huurder en (om de negen jaar) aan de geschatte basishuur.

Meer info: Huurderssyndicaat, tel. 011 33 35 76 of www.huurderssyndicaat.be

!

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

Informatief

bouw beter met de infraXbouwteams

Tot 50 % op je energierekening besparen ... en je woning intussen ook nog gezonder en comfortabeler maken.

Het kan. Infrax en Vormingsinstelling Dialoog willen kandidaat-(ver)bouwers wegwijs te maken tijdens tweedaagse

opleidingen: de InfraxBouwteams.

Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede

ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie. over al deze kwesties wordt gedurende een twee volle dagen in het Centrum

Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder neutrale informatie gegeven door bouwdeskundigen. Neutraal, want noch Infrax, noch

Dialoog verkopen welk materiaal dan ook.

Deelname aan de cursus kost 35 euro, inclusief cursuspakket en broodjes. Data: 14 en 21 november, 28 november en 5 december.

De Infrax-BouwTeams zijn snel volzet! snel inschrijven kan via www.bouwteams.be, of telefonisch bij Dialoog op tel. 016 23 26 49.

Van infraX naar telenet

Zoals u weet heeft Telenet eind vorig jaar de TV-distributie activiteiten van Infrax en Indi overgenomen. In het kader van deze samenwerking

zal Telenet vanaf 26 oktober 2009 de relatie met de klanten in onze gemeente van Infrax overnemen.

Dit betekent concreet dat:

* nieuwe klanten zich tot Telenet moeten wenden voor een TV abonnement

* Telenet het enige aanspreekpunt wordt voor kabeltelevisie, INDI en Telenet Digital TV voor alle klanten

* de klanten voor deze diensten hun aanrekening zullen ontvangen van Telenet.

Meer info: www.VanInfraxNaarTelenet.be, Telenet Klantendienst: Tel. 015 66 66 66

energiescans

Veel mensen klagen over de alsmaar stijgende kosten voor stookolie, aardgas en elektriciteit. Geen wonder, de energieprijzen zijn de

afgelopen jaren sterk toegenomen. en de verwachting is dat ze de komende jaren nog verder zullen stijgen. Gelukkig kunt u daar zelf

iets aan doen. energie besparen in uw woning is gemakkelijker dan u denkt. Als u maar weet waar u moet op letten.

Want waar zitten de grote verbruikers? of zijn er misschien ook echte verspillers? Met de gratis energiescan van Infrax weet u het meteen.

Als u graag een gratis energiescan wilt, stelt u zich kandidaat bij Stebo op het gratis nummer 0800 99 817 of u

contacteert de milieudienst, tel. 089 51 03 38.

een van de energieadviseurs van Infrax neemt dan later contact met u op om een afspraak te maken.

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT


Informatief

romershoVen: gezocht !!!

Foto’s en beeldmateriaal die betrekking hebben op Romershoven in het verleden, zouden welkom zijn voor het maken van een documentaire:

Romershoven in het lang. onderwerpen zoals politiek, veranderd straatbeeld, oude ambachten, landschappen, kerk en school, sporten, toneel

en zang, familie bijeenkomsten, plaatselijke horeca en handel, oorlog, ...

Contactpersoon: Roland Jacobs, Romershovenstraat 54, Hoeselt, tel. 089 51 42 43, e-mail. roland.jacobs3@telenet.be.

cadeau ?

Je bent op zoek naar een ideaal verjaardag- of eindejaarscadeau ? schenk het nieuwe boek over Hoeselt: ‘ De tijd van toen’.

188 pag. leesplezier met 200 foto's uit de oude doos. Je zult beleven hoe de Hoeselaren leefden. De verhaaltjes vliegen van de hak op de tak.

Prijs : 15 euro. Te verkrijgen bij Drukkerij Hellinx of P. Achten Tongersesteenweg 42. P.s. Nog 3 Hôessëlsë Diksjënêers te koop aan 20 euro!

parochie federatie hoeselt

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN DIENSTEN 2009

Dag Uur Parochie

Eucharistievieringen

Zaterdag 31 oktober 17.45 schalkhoven

19.00 Werm

19.00 Hoeselt

Zondag 1 november 09.15 o.L.Vrouw

10.30 Hoeselt

Maandag 2 november 10.30 Hoeselt

Gebedsdiensten

Zondag 1 november 11.00 schalkhoven

13.30 Romershoven

Na elke gebedsdienst 14.00 Hern

gaan we naar het kerkhof 14.30 o.L.V.- Middelares

om de graven te zegenen 15.00 Hoeselt

15.00 Alt-Hoeselt/Wrm

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Nieuwe uurregeling voor de vieringen in een weekend

1. De parochievieringen blijven zoals voorheen:

om 17.45 uur of 19 uur op zaterdag, om 9.15 uur of 10.30 uur op zondag.

2. De uitvaartdiensten (tot nader bericht is dit nog in een eucharistieviering)

op zaterdag om 10.30 uur, indien er een tweede begrafenis zou zijn:

om 13 uur.

3. De doopvieringen: gemeenschappelijk op zondag om 14 uur.

4. De huwelijksvieringen op zaterdag ten vroegste om 13.30 uur, ten laatste om

15.30 uur.

5. De gouden bruiloften: liefst in de weekendvieringen. Indien men een aparte

viering wenst kan dit op de uren zoals bij een huwelijksviering.

Gezien het grote aantal vieringen én het beperkt aantal voorgangers kunnen we

geen uitzondering meer toestaan op deze regeling .om elke discussie te vermijden

vragen we voordat u ook welke regeling treft qua datum, huur van zaal,

afspraak met de gemeente en zo verder - eerst en op tijd contact op te

nemen met onze pastoor !

Bedank voor uw begrip !

Pastoor Louis Tobac, Kerkstraat 11, Hoeselt, 089 41 16 80, federatie.hoeselt@scarlet.be

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

..................................………………………………..

Collegebeslissingen

Vernieuwen van voetpaden in de Hoogstraat

In oktober dit jaar wordt verder gegaan met het vernieuwen van de stoepen in de Hoogstraat. er wordt aangesloten op de reeds

vernieuwde voetpaden vanuit het centrum van Hoeselt. Doelstelling is de voetpaden te vernieuwen tot aan de rotonde van het

Heibrikplein. De werken zullen starten rond 20 oktober (na kermis).

De oude voetpaden worden vervangen vanaf de greppel. Ze worden aangelegd met een grijze afgeronde boordsteen en klinkers.

er zal getracht worden om minimum 1,50 m stoepbreedte over gans de lengte aan te houden zodat het comfort voor elke voetganger

optimaal is. De aanleg van de voetpaden zal telkens in fasen gebeuren m.a.w. er wordt telkens een deel van het huidig voetpad

opgebroken en onmiddellijk vernieuwd zodat de hinder voor de aanpalenden minimaal is. De aangelanden zullen tijdig door de

aannemer worden verwittigd bij aanvang der werken.

Overheidsopdrachten

* De aankoop van akoestische tegels voor het GC Ter Kommen werd toegewezen aan de firma Isola uit sint-Truiden tegen de

som van 3.121,80 euro.

* De aankoop van een professionele onkruidbrander (inclusief handbrander) werd toegewezen aan de firma Brouns

Tuinmachines uit Hoeselt tegen de som van 24.750,55 euro.

* De opdracht voor het onderhoud en buitengewone herstelling wegen (Goosstraat e.a.) voor het dienstjaar 2009 werd toevertrouwd

aan de firma Aswebo nv, uit Drongen voor een bedrag van 249.308,40 euro, incl. BTW.

Er werden twee samenwerkingsovereenkomsten met Infrax aangegaan, meer bepaald voor een riolerings- en

wegenisproject

* in Werm (in de onderstraat, Bovenstraat, Torenstraat, Katteveldstraat, Wanveldstraat en de afkoppeling van de bronnen in de

Bronstraat)

* in Alt-Hoeselt (in de Nieuwe Baan, smisstraat, schoolstraat, deel van de sint-Lambertusstraat , sportplein-straat, Pastorijstraat,

Molenbroekstraat en Haamstraat)

Infrax organiseerde de aanbestedingen waarbij telkens de firma Hevec, Populierenlaan 1 te 2840 Rumst de voordeligste regelmatige

inschrijving deed.

Nu in het budget 2009 de nodige wijzigingen zijn gebeurd, heeft het schepencollege op 02-09-2009 het gunningsvoorstel van

Infrax goedgekeurd, waarbij het aandeel in de ontwerpkosten ten laste van de gemeente (in het huidige stadium van het project)

geraamd worden op 29.425,74 euro (project in Werm) en op 21.875,14 euro (project Alt-Hoeselt).

Plaatsing van snelheidsinformatieborden in onze gemeente

Vanwege de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst werd er een voorstel gedaan om, met de financiële middelen uit het Verkeersfonds,

de drie gemeenten binnen de politiezone te voorzien van snelheidsinformatieborden.

A rato van de verdeelsleutel kreeg onze gemeente 5 snelheidsinformatieborden toegewezen. Deze zullen geplaatst worden in de

Pasbrugstraat, de Hernerweg, de Romershovenstraat, de Plasstraat en de Nieuwe Baan.

Limburgia Trophaeum

op 31 oktober en 1 november zal de Limburgia Trophaeum in onze gemeente passeren. Het betreft een regelmatigheidsrit voor

old-timers waarvan de snelheid nooit hoger ligt dan 50km/uur en beneden de 30 km/uur in de steden. De bestuurders volgen via

kaartfragmenten en situatietekeningen de hun opgelegde route.

Allerheiligen

Naar aanleiding van Allerheiligen brengen wij u enkele regels in herinnering die van toepassing zijn op de gemeentelijke begraafplaatsen

in onze gemeente.

Chrysanten in potten: Niet ingraven a.u.b.

Graag ook nog even uw bijzondere aandacht voor het plaatsen van bloemen in potten. We zouden het op prijs stellen dat er geen

gaten meer worden gemaakt vóór de graven, bij het plaatsen van de chrysanten. Bij een vroege en strenge vorstperiode is het

altijd weer een moeilijke en intensieve klus om de ingegraven potten los te krijgen. Bovendien zien de wegen er nadien zeker niet meer

verzorgd uit. Daarom stellen wij voor, uw chrysanten door middel van PRIeMeN (zoals op de tekening) vast te maken. Wij rekenen op

een beetje begrip en medewerking.

een priem is een L– of lusvormig geplooid metaal of betonijzer van ca. 30 cm lengte

Bij uitzondering mag tijdens de periode van Allerheiligen (van 29 oktober tot 30 november)

de ruimte voor de urnekelder of het columbarium gebruikt worden om bloemen of andere versieringen te plaatsen.


Collegebeslissingen Huldigingen

Hoeselt is greenlightpartner door uitgevoerd relightingproject in Sporthal Ter Kommen

Infrax is door het Greenlight-programma

van de europese Commissie erkend als

‘Greenlight main endorser’. Infrax is daarmee

het eerste netbedrijf in europa dat deze

certificering krijgt uitgereikt. samen met 33

gemeenten voerde Infrax de afgelopen jaren

bijna 80 projecten uit waarbij de verlichting in

openbare gebouwen aanzienlijk energiezuiniger

werd gemaakt. samen bespaarden deze

projecten totnogtoe zo maar liefst 27 miljoen

kWh elektriciteit, goed voor een verminderde

Co2-uitstoot van meer dan 20.000 ton.

Dit is evenveel elektriciteit die een stad van

21.000 inwoners jaarlijks verbruikt.

Greenlight is een programma van de europese

Commissie waarin bedrijven en instellingen

zich vrijwillig tegenover de europese

Commissie verbinden om hun oude verlichting

te vervangen door energiezuinigere lampen en armaturen.

Hoeselt heeft hieraan deelgenomen met haar relightingproject in de sporthal Ter Kommen in 2005 door hun oude verlichting

te vervangen door een nieuwe energiezuinige verlichting om zo jaarlijks enkele honderden kWh elektriciteit te besparen.. De

gemeente Hoeselt heeft als deelnemende partner aan het Greenlight programma een bordje ontvangen dat in de sporthal zal

worden opgehangen.

Procedure voor het aanvragen van tijdelijke vergunningen

Indien u als organisator een evenement wenst te organiseren op het grondgebied van onze gemeente dient dit minimum 2 maanden

vóór de aanvang van de activiteit schriftelijk te worden ingediend bij de dienst Mobiliteit van het gemeentebestuur - Dorpsstraat

17.

op deze wijze kunnen de uitvoerende gemeentelijke diensten en andere betrokken instanties tijdig op de hoogte worden gesteld.

er wordt dan ook met aandrang gevraagd deze termijn te respecteren want als bestuur zouden we het jammer vinden dat een laattijdig

ingediende aanvraag niet meer tijdig kan afgewerkt worden, uiteraard met alle gevolgen van dien voor de organisator.

In de aanvraag dienen duidelijk volgende items te worden vermeld:

- Naam, adres, eventueel emailadres en telefoonnummer van de organisator

- Hoedanigheid van de activiteit

- Plaats

- Datum en uren

- Wordt er elektronisch versterkte muziek gebruikt?

- Verwacht aantal bezoekers (indien gekend)

- Wat heeft u nodig? Parkeerverbod / Afsluiten straat / Inname openbaar domein / ...

evenementen waarvoor er een vergunningen/politiereglement moet aangevraagd worden: wielerwedstrijden, straatbarbecues

met afsluiting straat, speelstraten, optreden op openbaar domein, rommelmarkten, aanvragen voor het bekomen van een parkeerverbod,

plaatsing van terrassen, tenten, allerhande innamen van het openbaar domein, ...

ook het plaatsen van tijdelijke reclameborden op het openbaar domein van de gemeente mag niet zonder voorafgaande vergunning

vanwege het college van burgemeester en schepenen. Voor plaatsing op de gewestweg dient er tevens een aparte aanvraag te

gebeuren bij de Afdeling Wegen en Verkeer te Tongeren.

Voor verdere inlichting mag er steeds contact opgenomen worden met Krista Vandersmissen van de dienst Mobiliteit. Dit kan

telefonisch op het nummer 089 51 03 12 of via mail: Krista.Vandersmissen@hoeselt.be

diamant Voor

Dumoulin Guillaume & Meers Maria

12-10-1949 - 12-10-2009

Mulleners Georges & Wagemans Maria

22-08-1959 - 22-08-2009

Vier generaties

De overgrootmoeder is Maggy

somers, wonende te Werm.

De oma is Crommen Jeannine,

uitgeweken Wermenaar en

wonende in Tongeren.

Moeder en dochter zijn

Cynthia Guissenne en kleine

spruit Janne Mercken, ook

wonende te Werm.

goud Voor

Vandoren Joannes & Vandebosch Anna

06-08-1959 - 06-08-2009

Poesen Robert & steegmans Maria

09-10-1959 - 09-10-2009

Gielen Guillaume & slechten Truda

12-08-1959 - 12-08-2009

Reweghs Pierre & Telens Andrea

10-10-1959 - 10-10-2009

Hartelijk proficiat aan al de jubilarissen!

dora en desiré op bezoek in het kasteel te laken

Dit jaar vierde de Koninklijke familie meerdere huwelijksverjaardagen: de gouden bruiloft van

de Koning en de Koningin, 25 jaar huwelijk van Prinses Astrid en Prins Lorenz, 10 jaar huwelijk

van Prins Filip en Prinses Mathilde, en 6 jaar huwelijk van Prins Laurent en Prinses Claire.

Bij deze gelegenheid nodigden de Koning en de

Koningin op zondag 30 augustus 2009 in de namiddag

op het Kasteel te Laken, de koppels uit, die huwden op

dezelfde dag als Hen, alsook koppels die huwden op

dezelfde dag als de Prinsen.

Voor Hoeselt waren dit Dora en Desiré stulens-Parthoens

die richting Laken mochten gaan. Dit is voor hen

een zeer speciale dag geweest. In het park werden zij

hartelijk ontvangen en kregen zij de kans om samen

met de leden van de Koninklijke familie te wandelen.

Zij hebben hiervan enorm genoten en vooral van de

persoonlijke babbel met de familie. Zij hebben zelfs

mogen plaatsnemen op gouden stoelen.

een speciale dag die Dora en Desiré niet vlug zullen

vergeten.


Actueel

hoeselaren naar de usa

Ingrid Hendrickx en Dominque Gielen

Zondagavond op Hoeselt Zomert waren ze nog even aanwezig, Ingrid en Dominique van de

Dorpsstraat.

enkele dagen later vertrokken ze voor 5 jaar naar de United states of America, Utah.

Dus, eerst nog even afscheid nemen van zoveel mogelijk kennissen.

De beslissing voor hun avontuur werd reeds in januari van dit jaar genomen. Van toen af ging de

tijd te vlug. Appartement opzeggen, verhuis regelen, allerhande maatregelen treffen, ...

een huis zoeken was voorlopig nog niet aan de orde, zij mochten gedurende een maand in

een hotel van Hill Airforce Base verblijven (de nieuwe werkomgeving van Dominique) en rustig

uitkijken naar een woonst.

25 juli was voor Ingrid en Dominique de 'D-Day' en ruilden zij België voor Utah

UsA...Reeds op 27 juli werd Dominique verwacht op Hill AFB voor zijn allereerste

"officiële werkdag".

Dominique Gielen, afkomstig van Werm, en reeds lange tijd werkzaam bij het

Belgische leger, zal in Utah als tussenpersoon fungeren tussen het Belgische en

het Amerikaanse leger.

Hij zal er zich bezig houden met alles wat met de F-16 ’s te maken heeft, van

documentatie tot bestellen van onderdelen.

so you think you can dance

Kris Loix uit Hoeselt

Utah USA

Intussen hebben we van Ingrid vernomen dat zij reeds goed

ingeburgerd zijn in Utah. Zij hebben een kennissenkring

opgebouwd en beginnen te wennen.

Ingrid schreef hun avontuur neer op het net: http://www.bloggen.

be/homeatlayton/, een soort 'dagboek' voor familieleden en

kennissen. Iedereen mag regelmatig een kijkje nemen en zij kijken

met plezier uit naar onze reacties.

Als de agenda van Dominique het toelaat zullen Ingrid en

Dominique zeker tweemaal per jaar in België hun vakantie komen

doorbrengen.

is de finalist bij het dans-programma 'so you think you can dance'.

Afkomstig van sint-Truiden maar nu wonend in Hoeselt, staat hij als enige limburger tussen

de 18 beste dansers van België en Nederland.

Kijk elke zondagavond naar de live-shows op VTM en sms samen met heel Hoeselt

Kris naar de overwinning!

More magazines by this user
Similar magazines