download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

2

Colofon

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Wetstraat 34-36

1040 Brussel

Tel.: 02/20.90.1 1 1

Fax: 02/21.77.008

E-mail: serv@serv.be

http://www.serv.be

Redactie

Jean-Pierre Merckx, Dirk Neyts

Opmaak

Drukkerij Van In

Foto’s

VHC-Dirk Neyts

Drukkerij

Drukkerij Van In

Verantwoordelijke uitgever

Pieter Kerremans

Wetstraat 34-36

1040 Brussel

D/2004/4665/25

Dit jaaroverzicht valt volledig onder de verantwoordelijkheid

van de voorzitter en het secretariaat van de Vlaamse Havencommissie.

Het is geenszins een weerspiegeling van de

diverse standpunten van de leden van de Vlaamse Havencommissie.

Inhoudstafel

1. Voorwoord 4

2. De functies en kenmerken van de Vlaamse

zeehavens 6

2. 1. De zeehavens als vestigingsplaatsen voor

industrie en distributie 6

2. 2. De zeehavens als knooppunten voor de

overslag van goederen 9

2. 3. De zeehavens als verschaffers van

werkgelegenheid 13

2. 4. De rol van de Vlaamse overheid in de

financiering van zeehavens 15

2. 5. De zeehavens en de Europese regelgeving 16

3. Feiten en ontwikkelingen in de Vlaamse havens

in 2003 25

3. 1. De haven van Antwerpen 25

3. 2. De haven van Gent 34

3. 3. De haven van Zeebrugge 38

3. 4. De haven van Oostende 47

4. Overheidsinvesteringen in de Vlaamse havens 51

4. 1. Inleiding 51

4. 2. De vier Vlaamse havens samen 51

4. 3. De haven van Antwerpen 54

4. 4. De haven van Gent 56

4. 5. De haven van Zeebrugge 56

4. 6. De haven van Oostende 58

5. Havenarbeid in de Vlaamse havens 60

5. 1. Inleiding 60

5. 2. Achtergronden en specifieke situaties 60

5. 3. De haven van Antwerpen 62

5. 4. De haven van Gent 67

5. 5. De haven van Zeebrugge 69

5. 6. De haven van Oostende 72

6. Het sociaal-economisch belang van de

Vlaamse havens 75

6. 1. Inleiding 75

6. 2. Definities 75

6. 3. Toegevoegde waarde 78

6. 4. Werkgelegenheid 83

6. 5. Investeringen 88

7. Het maritiem verkeer van en naar de

Vlaamse havens 93

7. 1. Inleiding 93

7. 2. Algemeen overzicht 93

7. 3. Statistische gegevens 100

8. De Belgische spoorwegen 131

More magazines by this user
Similar magazines