\ een verrassende ontmoeting - Gemeente Voerendaal

voerendaal.nl

\ een verrassende ontmoeting - Gemeente Voerendaal

Magazine 03

\ een verrassende

ontmoeting

Voerendaal, welkom!

• Daar komen de schutters

• Bed & Breakfast

• Drukkerij Schrijen-Lippertz


\ Voorwoord

~

Voor u ligt de derde uitgave van het

magazine ván de gemeente Voerendaal,

vóór alle inwoners van onze mooie

gemeente. De informatie die u hierin

leest gaat over belangrijke projecten

en gemeentelijke beleidszaken.

Daarnaast komen in het magazine

inwoners, ondernemers, verenigingen

en bezoekers aan het woord. Over zaken

die u aangaan, en die zich afspelen in uw

omgeving.

U kunt ervan op aan, dat uw gemeente

haar dienstverlening én het contact met

/ voorwoord ~ colofon

u in 2009 verder wil verbeteren. In dit

magazine, ons derde, willen wij u weer

graag informeren over onze expositie,

schutterijen, bed & breakfast enzovoorts.

Wij wensen u veel leesplezier.

College van Burgemeester en

Wethouders

Wilt u reageren op de inhoud van dit

magazine? Of heeft u suggesties voor

een volgende uitgave? Laat dan een

bericht achter op www.voerendaal.nl.

\ Gemeente

Voerendaal

~

Adres

Raadhuisplein 1

6367 ED

Voerendaal

Postbus 23000

6367 ZG Voerendaal

Telefoon: 045 - 575 33 99

Fax: 045 - 575 11 95

E-mail: info@voerendaal.nl

Website: www.voerendaal.nl

Openingstijden

Maandag en vrijdag

09.00 - 12.30 uur

Dinsdag

09.00 - 19.00 uur

Woensdag en donderdag

09.00 - 17.00 uur

Spreekuur wijkagent

Dinsdagmiddag

15.00 - 18.00 uur

Vrijdagmorgen

09.00 - 12.00 uur

WMO-loket

Maandag tot en met vrijdag

09.00 - 12.30 uur

Telefonisch: maandag tot

en met donderdag

12.30 - 17.00 uur

Belastingspreekuur

voor ouderen

Iedere woensdag

10.00 – 11.30 uur

Stichting Mee Zuid-Limburg

Iedere dinsdag

10.00 – 12.00 uur

Spreekuur College

Wethouders Franssen-

Muijtjens, Winthagen-Bock

en Verbraak

maandag 11.00 – 12.00 uur

en op afspraak.

Burgemeester Sprokkel

alleen op afspraak.

foto: Marloes Besse-Robben


dienstverlening

\ Evenementen

in Voerendaal

Op de website beschikken we over een de

mogelijkheid om uw evenement onder

de aandacht te brengen. Naast de digitale

evenementenkalender bestaat ook de mogelijkheid

om affi ches te maken op A3,

A4 en A5 formaat. Deze affi ches worden

automatisch voorzien van de huisstijl en

logo’s van Voerendaal. De service van de

gemeente Voerendaal inzake evenemen-

ten bestaat nu uit een vermelding op de

evenementenkalender, vermelding in de

gemeentelijke publicaties in het weekblad

Parkstad Limburg (editie Voerendaal),

vermelding in de elektronische nieuwsbrief

en het affi che. Om van deze service

gebruik te kunnen maken dient u uw

evenement aan te melden via

www.voerendaal.nl/evenementen.

\ Voerendaal,

welkom!

\ De nieuwe serviceafspraken van de gemeente Voerendaal

~

De gemeente Voerendaal is continue

bezig om de dienstverlening aan haar burgers

en klanten te verbeteren. Gelet op de

diversiteit en complexiteit van de producten

en diensten vinden wij het van belang

dat u weet welke normen wij hanteren bij

het verlenen van diensten en het leveren

van producten. Hiervoor hebben wij serviceafspraken

op papier gezet. U bent als

inwoner, ondernemer of bezoeker van de

gemeente Voerendaal altijd welkom. Om

dit voor u te realiseren proberen we op

allerlei manieren bereikbaar en beschikbaar

te zijn. Gaan we samen op zoek naar

antwoorden op uw vragen. En zullen we

ondanks alle wet- en regelgeving proberen

de dienstverlening zo gemakkelijk en eenvoudig

mogelijk te maken. Uiteindelijk

zijn we het eerste aanspreekpunt voor al

uw overheidsvragen.

Reageren?

De serviceafspraken zijn inmiddels beschikbaar

via de website van de gemeente

Voerendaal: www.voerendaal.nl/

serviceafspraken en worden begin 2009

via de gemeentegids huis-aan-huis

verspreid. Langs deze weg vragen

Voor sommige evenementen is het noodzakelijk

dat u een vergunning aanvraagt.

De gemeente Voerendaal heeft de regelgeving

omtrent haar evenementenvergunningen

sterk vereenvoudigd. Voor meer

informatie kunt u terecht op onze website

of neemt u telefonisch contact op met de

afdeling Klantencontacten.

wij u om mee te denken en te reageren.

U kunt dit doen via onze website

www.voerendaal.nl, of het reactieformulier

achterin de gemeentegids.

Krijgt u niet tijdig bericht of ontvangt

u een product niet op tijd laat het ons

dan weten!

3


4

\ De Brede School

en het belang

van de wandelgang

\ In gesprek met Saskia Antwerpen en Wiel Curfs

~

Alles in de Cortemich Brede School

Voerendaal draait om het belang van het

kind’, opent Saskia Antwerpen het gesprek.

Zij is manager Jeugdgezondheidszorg

van de MeanderGroep voor Nuth,

Voerendaal, Heerlen-Zuid, Brunssum en

Onderbanken.

‘Dat de Jeugdgezondheidszorg participeert

in de Brede School, ligt voor

de hand’, zegt zij. ‘Als je praat over het

welzijn van het kind en je trekt dat breed,

dan praat je ook over het lichamelijke

en psychosociale welzijn van het kind.

Dan is het logisch om de verbinding met

Jeugdgezondheidszorg te leggen.’ Dus

is het consultatiebureau ondergebracht

in de Brede School. Bovendien houden

de jeugdartsen, verpleegkundigen en

assistentes (of medewerkers) van de

GGD Zuid Limburg hier spreekuur voor

kinderen van 4 tot 19 jaar.

/ leven en welzijn koesteren

Samen onder één dak zorgen voor een goede begeleiding van opgroeiende

kinderen in Voerendaal en omgeving. Dat is het motto van de organisaties die

in de Cortemich Brede School Voerendaal zijn ondergebracht. Op 6 juni van dit

jaar werd het fonkelnieuwe gebouw van de Brede School offi cieel geopend. Ook

Meander Maatschappelijke Dienstverlening en Meander Jeugdgezondheidszorg

participeren.

Opvoedingsvragen

‘Ook de aanwezigheid van de Maatschappelijke

Dienstverlening in de Brede

School is logisch’, stelt Wiel Curfs. Hij is

hoofd Maatschappelijke Dienstverlening

van de MeanderGroep voor Voerendaal

en Nuth. ‘Wij spelen een belangrijke rol

in de ondersteuning bij opvoedingsvragen

en brengen de dienstverlening graag

zo dicht mogelijk bij de mensen. Dan is

een schoolgebouw een logische keuze,

want daar komen de kinderen en hun

ouders. Bovendien is een school veel

laagdrempeliger, zeker in een dorp. Dus

houdt de Maatschappelijke Dienstverlening

hier dagelijks spreekuur en worden

hier alle begeleidingsgesprekken gevoerd,

ook op andere terreinen dan opvoeding’,

benadrukt Wiel Curfs.

Breed

De begeleiding van opgroeiende kinderen

mag in de Cortemich Brede School

Voerendaal met recht breed genoemd

worden. Behalve de basisschool van de

Stichting voor Katholiek Onderwijs

Innovo, vind je hier nog de peuterspeelzaal

De Eerste Stap, een crèche en

buitenschoolse opvang van de Stichting

Humanitas. Ook Ritmo Jazzballet is er

gevestigd, verloskundigen houden er

spreekuur en het Zorgadviesteam komt

hier eens in de zes weken bij elkaar. Tot

slot: behalve de Jeugdgezondheidszorg

en de Maatschappelijke Dienstverlening,

is de MeanderGroep nog vertegenwoordigd

met een diëtist die hier spreekuur

houdt.

Winstpunt

‘In de aanloop naar de opening van de

Brede School, hebben de organisaties

elkaar goed leren kennen’, vertelt Saskia

Antwerpen. ‘We hebben lang gepraat

voordat de eerste schop de grond in ging’,

blikt ze terug. ‘Dat we elkaar nu zo goed

kennen en in één gebouw zitten, is echt

een winstpunt. Je doet eerder een beroep

op elkaar, de lijntjes zijn korter en dat bevordert

de samenwerking. Je komt elkaar

sneller tegen: de wandelgang heeft hier

een heel belangrijke functie.’

‘Problemen worden sneller gesignaleerd

en vroegtijdig ingrijpen wordt hierdoor

bevorderd’, vertelt Saskia Antwerpen. Het

risico op langs elkaar heen werken, of

dingen dubbel doen, neemt af. Wiel Curfs

knikt. ‘De samenwerking onder één dak

kent ook een belangrijk praktisch voordeel’,

besluit hij. ‘Het is goedkoper, want

we kunnen de kosten delen.’


\ ontdek Voerendaal

\ Ontdek

Voerendaal

\ Sjun!

\ Verbetering

wandelpaden

\ ‘Samen’ werken aan kwaliteit

De wandelverenigingen Voerendaal en Ransdaal, IVN Voerendaal,

de Heemkundevereniging Klimmen en het Routepunt

Zuid-Limburg werken samen met de buitendienst van de gemeente

om de kwaliteit van de wandelpaden te verbeteren.

In de afgelopen wintermaanden zijn alle routes geïnspecteerd.

De paaltjes zijn waar nodig verplaatst en opnieuw in de verf

gezet.

Zo mooi is het hier: stuur een digitale foto van uw mooiste

plekje in onze gemeente naar kabinet@voerendaal.nl

(een toelichting mag, hoeft niet). De beste foto’s komen

in het volgende Voerendaal magazine!

Ook de borden zijn schoongemaakt. Het is nu mogelijk om alle

routes in twee richtingen te lopen. De verenigingen zijn nu samen

met de gemeente bezig om de beloopbaarheid van de routes

te verbeteren. Dan blijven nog een aantal grotere klussen over

die via een bestek nog dit jaar en het komende jaar uitgevoerd

worden.

5


6

\ Villa de Proosdij

~

De familie Habets, Yvonne, John en

zoon Jasper, woont sinds enkele jaren

in Klimmen.

Yvonne was 29 jaar werkzaam bij de

Rabobank en John muziekdocent aan

diverse scholen.

Samen runnen ze al bijna 30 jaar een

multimediabedrijf, speelden ze samen

jaren in een band en bouwden ze in

eigen beheer en voor eigen gebruik

enkele huizen.

Villa de Proosdij

Toen ze het monumentale pand Villa de

Proosdij, een voormalige burgemeesters-

en notarisvilla Klimmenderstraat 2 te

Klimmen gezien hadden, zagen ze kans

hun droom te verwezenlijken: wonen en

ondernemen op één plek.

De schuren werden verbouwd tot

kantoren die verhuurd worden, en in de

gewelven van de villa startte zoon Jasper,

psycholoog en schilder, een galerie ‘Galerie

Jasper.’

\ dienstverlening

\ Trouwen in ‘stijl’

In de galerie worden ondertussen al met

regelmaat workshops gegeven, ook aan

bedrijven.

De voormalige pachterswoning is

inmiddels omgetoverd tot een seminar

c.q. vergaderruimte en herbergt een

prachtige trouwlocatie.

Ze willen nog veel meer. Zo gaf harmonie

de Berggalm al een concert in de tuin,

en organiseerde Yvonne voor de kerst een

geslaagde winterfair.

Trouwlokatie

In de mooie en sfeervol ingerichte zaal is

er plaats voor het bruidspaar, de getuigen

en zijn er ongeveer 25 zitplaatsen voor

familie en vrienden.

Bij goed weer kan bij het prieeltje in de

tuin de ceremonie plaatsvinden, hetgeen

een unieke gelegenheid is. Vanuit de tuin

hebt u een adembenemend uitzicht over

het Limburgs heuvellandschap. Verder

is er genoeg plek om auto’s te parkeren.

Natuurlijk mag het bruidspaar tot aan de

“deur” rijden.

Interesse

Hebt u interesse in locatie Villa de

Proosdij, neem dan contact op met de

familie Habets, telefoonnummer

045 – 405 32 10, om de locatie te

bekijken en te vragen of de gewenste

datum vrij is. Voor meer informatie zie

www.galeriejasper.nl.

Informatie

Wanneer u defi nitief kiest voor de locatie

Villa de Proosdij vergeet dan niet om de

gemeente van uw reservering in kennis te

stellen. U kunt dan tevens een afspraak

maken voor de huwelijksaangifte.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de afdeling klantcontacten

gemeente Voerendaal, bereikbaar via telefoonnummer

045 – 575 33 99 of via onze

website www.voerendaal.nl.

U kunt ook (zonder afspraak) tijdens de

openingstijden van het gemeentehuis

terecht (adres: Raadhuisplein 1,

Voerendaal).


\ Bed & breakfast

\ Een kwestie van gevoel en gastvrijheid

~

Op een ietwat koude vrijdagmiddag

komen zes personen bijeen op Hoeve

Steenenis.

Gastvrouw en heer, Aurelia en Bart

Huijts heten de gasten onder het genot

van een overheerlijke huisgemaakt

pruimenvlaai van harte welkom in hun

bed & breakfast.

Bed & breakfast

Bed & breakfast, b & b of in gewoon

Nederlands bed & boterham is een

formule waarbij gasten in het huis van de

gastheer/vrouw logeren. Zij mogen op

een persoonlijke ontvangst rekenen. Ze

ontbijten meestal samen met de bewoners

en hebben vervolgens elders de dagbesteding.

De voordelen zijn duidelijk: de gastheer/

vrouw geeft een persoonlijk cachet aan

het verblijf. Zij/hij is overdag vrij om in

loondienst te werken of ander werk te

doen en kan rekenen op een leuke bijverdienste.

Pas vanaf zo’n 8 kamers wordt

het rendabel als hoofdinkomen, maar dan

kom je al gauw in de categorie pension of

hotel terecht.

Voor de gasten is er het voordeel dat je

op een heel persoonlijke ontvangst mag

rekenen, je logeert tenslotte bij mensen

thuis. Een groeiende groep mensen

maakt van deze vorm van logies gebruik.

Zuid-Limburg telt naar schatting zo’n

250 b & b’s.

Ervaring

Aurelia en Bart hebben inmiddels een

driekwart jaar ervaring met hun b & b

formule en willen deze graag delen met

mensen die ook plannen hebben in deze

richting. Zoals Suzy Slabbers uit Klimmen

die overweegt om een bed & breakfast

formule te starten. Of Edith Sporer

uit het naburige Heerlen, die samen met

haar echtgenoot denkt aan een formule

waarbij b & b kan worden gecombineerd

met een lange aanschuiftafel met Indische

gerechten (haar echtgenoot, afkomstig

uit Indië kookt overheerlijke Indische

gerechten) en een theetuin of theehuis.

\ de kunst van het genieten

Daarnaast wil ze graag werken met jongeren

die hulpbehoevend zijn. Een combinatie

van bovenstaande elementen is al

langer haar droom.

Bart en Aurelia vertellen volop over hun

ervaringen en geven aan dat meerdere b

& b’s in Voerendaal geen concurrenten

van elkaar hoeven te zijn, zolang ieder

kiest voor een geheel eigen formule. De

voorbeelden van zulke formules vliegen

over tafel. Van het inrichten van kamers

volgens thema’s tot het inhaken op de

bouwstijl van het huis, de omgeving of

het beroep van de eigenaar. Een groter

aanbod van b & b’s in de regio Zuid-

Limburg biedt dan ook volop kansen

om onderling samen te werken. En met

toeristische attracties, leveranciers van

Limburgse streekproducten en gezamenlijk

promotie te doen via bijvoorbeeld de

VVV. Wel wordt opgemerkt dat regelgeving

per gemeente anders kan zijn.

Gemeente

Wethouder Ellie Franssen-Muijtjens benadrukt

dat de gemeente Voerendaal al

geruime tijd beschikt over transparant

beleid op het gebied van verblijfsaccommodaties

en initiatieven die in dit beleid

passen dan ook toejuicht. De gemeente

Voerendaal wil zich duidelijk profi leren

als groene gemeente waar het goed toeven

is. Een authentieke omgeving met

een gastvrije ontvangst met persoonlijke

tips van de gastheer/vrouw voor een

meerdaags verblijf in Voerendaal en internationale

omgeving. Edith Sporer geeft

aan dat dit aspect haar juist heeft doen

beslissen om haar oog te laten vallen op

Voerendaal en is heel blij met de kans die

Aurelia en Bart haar geven om in de keuken

van een b & b te mogen kijken.

Samenwerkingsverband

Aurelia Huijts meldt dat er gewerkt

wordt aan een samenwerkingsverband

van b & b’s in Zuid-Limburg en spreekt

de hoop uit dat veel b & b’s zich daarbij

aansluiten.

Informatie

Krijgt u wellicht ook kriebels om het

roer om te gooien?

• Kijk eens op www.bbpzuidlimburg.nl

en wie weet gaat er in u een ideale gastheer/vrouw

schuil.

• Bij de gemeente Voerendaal kunt u

voor informatie terecht bij Wim

Gloudemans, adviseur toerisme en

recreatie, telefoon 045 – 575 33 99,

www.voerendaal.nl en dan klikken op

‘Ontdek Voerendaal.’

• Wilt u meer weten over de b&b faciliteiten

van Hoeve Steenenis kijkt u dan

op www.steenenis.nl.

7


8

\ ondernemer aan het woord

\ Drukkerij

Schrijen-Lippertz

\ Al meer dan 75 jaar druk bezig

vanuit Voerendaal

Hoe word ik mijn eigen uitgever?

1 op de 17 Nederlanders wil graag een

boek maken.

Onderzoek leert dat 1 op de 17 Nederlanders

de wens heeft om ooit een

boek te schrijven. Daarbij valt te denken

aan gedichten, reisverslagen, recepten,

e-mail wisselingen, korte verhalen,

columns, stambomen, familieverhalen,

dagboeken, enzovoorts.

Lange tijd was het voor veel aspirant

schrijvers zo dat de kosten van een boekproductie

zo hoog waren dat een haalbare

exploitatie er niet in zat. Ze moesten

dan al snel aan een oplage van enkele

honderden exemplaren denken om tot

een voor afnemers betaalbare prijs per

stuk te komen. Die oplage was vervolgens

in de praktijk van alledag een brug te ver.

Maar die tijd is voorbij! Drukkerij

Schrijen-Lippertz kan sinds enige tijd

ook voor een beperkt budget boeken

produceren in uiterst kleine oplages.

Zelfs één exemplaar is mogelijk! In de

praktijk zijn het echter veelal 10, 20 of

40 boeken, die op betaalbare wijze geproduceerd

kunnen worden. Dit is mogelijk

omdat drukkerij Schrijen-Lippertz

beschikt over digitale drukpersen,

speciaal geschikt voor kleine oplages.

Kant-en-klare bestanden kunnen vrijwel

meteen naar de machine gestuurd worden

en afgedrukt. Zowel in zwart/wit als in

kleur. Deze aanpak ‘drukt’ de kosten.

Het formaat en de uitvoering van de

boeken is uiterst variabel. Vrijwel elk

gangbaar boekformaat is mogelijk.

Er kunnen boeken met een harde kartonnen,

met linnen omspannen, kaft gemaakt

worden, maar ook paperbacks, oftewel

gelijmde boeken met een zogenaamde

‘zachte’ omslag. In kleur of in zwart/wit,

op wit of crèmekleurig papier, geen

probleem.

Graag nodigen wij alle Voerendaalse

schrijvers uit om de realisering van hun

uitgeversdroom bij ons te komen bespre-

ken. We kunnen dan ook voorbeelden

laten zien van boeken die wij al geproduceerd

hebben. Een indicatie van de exacte

prijs is op voorhand moeilijk te geven,

want geen enkel boek is hetzelfde.

Maar stel dat u een kant-en-klaar digitaal

bestand aanlevert, dan is het niet onmogelijk

dat wij voor € 150,-- ex. btw al zo’n

10 boeken voor u kunnen maken.

Indien u dat wenst regelen wij voor u ook

de aanvraag van een ISDN-nummer en

de barcode (streepjescode), zodat u ook

daar geen omkijken naar heeft. De kosten

van zo’n ISDN-nummer bedragen enkele

tientallen euro’s.

Met deze aanpak bent u de trotste eigenaar

van 1, 8, 25 of… échte boeken.

Van een mooi cadeau om te geven, met

een uiterst persoonlijk tintje. Mogelijk is

het zelfs de eerste stap naar een grotere

oplage. Wie zal het zeggen?

Voor meer informatie over boeken in

allerlei uitvoeringen en maten kunt u

contact opnemen met Sylvia Moonen,

tel. 045 – 575 16 30.

Bezoek ook eens onze website:

www.schrijen-lippertz.nl.


\ natuur en landschap als inspiratiebron

\ Voerendaals

Romeins verleden

\ Expositie in het gemeentehuis

~

In het bestuurscentrum van het gemeentehuis

van Voerendaal kunt u

genieten van een aangepaste expositie

over Voerendaals Romeins verleden. De

collectie wisselt elk kwartaal. De expositie

is gratis toegankelijk tijdens reguliere

openingstijden van het gemeentehuis.

De nu tentoongestelde vondsten

zijn grotendeels afkomstig uit het Provinciaal

depot in Centre Ceramique te

Maastricht. In dit depot worden alle archeologische

vondsten uit de hele provincie

Limburg bewaard (voor zover niet

opgesteld in musea, zoals het Thermenmuseum,

het Centre Ceramique, maar

ook bijvoorbeeld het Limburgs Museum

in Venlo en zelfs het Rijksmuseum voor

Oudheden te Leiden).

Villaterrein Steinweg

Er zijn een aantal nog niet eerder

geëxposeerde vondsten, afkomstig van het

bekende villaterrein aan de Steinweg, te

zien. Het betreft onder andere dak pannen

van de villa. Wist u dat deze dakpannen

tegenwoordig in zuidelijke landen als

Italië en Spanje nog steeds in dezelfde

vorm gebruikt worden? En aardewerkfragmenten,

waaronder het bekende Terra

Sigillata. Dit rode en glanzend aardewerk

werd in het begin alleen in Arezzo in

Italië gemaakt. Maar het had al snel succes

en men bouwde nieuwe fabrieken dichter

bij de kopers: in de eerste eeuw rond

La Graufesenque in Zuid-Gallië, in de

tweede eeuw in Midden-Gallië met Trier,

Rheinzabern en La Madeleine als belangrijke

productieplaatsen en in de vierde

eeuw in de Argonnen. In de tentoonstelling

ziet u enkele voorbeelden uit deze

productieplaatsen.

Metalen voorwerpen

Naast bouwfragmenten en aardewerk

toont de expositie nog bijzondere metalen

voorwerpen zoals deursleutels, wapens

en natuurlijk enkele landbouwgereedschappen.

Verder tonen de munten aan

dat de villa rustica aan de Steinweg heel

lang bewoond is geweest.

Kapelletje

De expositie is ingericht door Sjef Born

(voormalig medewerker Thermenmuseum

te Heerlen) en Lea Geelen (Heemkundevereniging

Klimmen). Lea en

Sjef zijn vooral onder de indruk van het

zwarte aardewerk. Dit Terra Nigra werd

gevonden op het achtererf van de villa

rustica. Tijdens de opgraving werd een

klein vierkant fundament gevonden, dat

een klein heiligdom geweest moet zijn:

een kapelletje waar de bewoners regelmatig

offergaven plaatsten. Bij voorkeur

gebruikten ze daarvoor dit zwarte

aardewerk. Opvallend is dat er heel veel

fragmenten zijn teruggevonden, wat er

op kan duiden dat het toch zeer gelovige

bewoners waren.

Namen

Op sommige fragmenten die zijn teruggevonden

zijn gedeelten van inschriften

(graffi ti) te zien, waardoor we enkele

bewoners van naam kennen:

JVNNII = van Junnia

S II C V N D I O = van Secundus

S II VII R = van Severus

Secundus en Severus verwijzen naar de

inheemse afkomst van de eigenaren van

deze bekers.

Bovendien wijzen ze bezoekers op de

enorme gelijkenis van een Romeinse

schep, bijl en schaar met het huidige

gereedschap. De schaar wordt nog steeds

gebruikt door de schaapsscheerder en u

gebruikt nog steeds eenzelfde schep in uw

tuin.

Vrouwenhoofd

Het originele vrouwenhoofd van

Voerendaal is na een verblijf van een

half jaar teruggekeerd naar het depot

van de gemeente Maastricht in Centre

Ceramique. Gelukkig beschikt de

gemeente Voerendaal inmiddels over een

kopie van het hoofd, gemaakt door de

eigen medewerker en beeldhouwer

Rob Soons uit Ransdaal.

Voerendaal

De gemeente Voerendaal staat op haar

rijke en lange verleden. De naam

Voerendaal is wellicht afkomstig van het

woord Furenthela. Eén van de theorieën

gaat ervan uit dat de naam Furenthela

verwijst naar een Romeinse nederzetting

waarvan onder andere de opgraving van

de Villa Rustica aan de Steinweg in

Voerendaal getuigt.

Met dank aan het Thermenmuseum te

Heerlen maakt de gemeente Voerendaal

gebruik van expositiemateriaal van dit

museum.

9


10

\ Recreatief Ondernemersplatform Voerendaal

\ Recreatief

Werkgroepen

− Marketing en Communicatie

− Routestructuren

− Culinair

− Evenementen en Projecten

− Duurzaam Agro-toerisme


Ondernemersplatform

Voerendaal

\ Kiest voor kansen

~

Het Recreatief Ondernemers Platform Voerendaal (ROPV) wil een verdiepingsslag

maken. Om de doelstellingen van Voerendaal op toeristisch-recreatief

gebied waar te maken is gekozen voor een gesegmenteerde aanpak. Hiervoor

zijn vijf werkgroepen geformeerd die elk vanuit een eigen discipline de kansen in

de markt toetsen aan gemeentelijk beleid en verder ontwikkelen.

De werkgroepen werken de ambities van toerisme en recreatie voor de

gemeente Voerendaal verder uit. De gemeente nodigt het toeristisch-recreatieve

bedrijfsleven en het verenigingsleven van Voerendaal uit om de ambities waar te

maken.

Wat betekent dit concreet

• het verbeteren van de huidige

wandel- en fi etspaden;

• het uitbreiden van de huidige

wandel- en fi etspaden:

In samenspraak met diverse instanties

en grondeigenaren wordt bekeken in

hoeverre nieuwe verbindingen gelegd

kunnen worden tussen bestaande

routes. Daarnaast wordt gewerkt aan

het realiseren van diverse themaroutes.

Dit jaar zal de 4e themaroute gepresenteerd

worden die de kern Klimmen als

thema heeft;

• het vergroten van de recreatieve verblijfsduur

van de recreant in Voerendaal:

Hierbij wordt ingezet op het realiseren

van kwalitatief, aantrekkelijke verblijfsaccommodaties.

Naast de reguliere

camping zijn er kansen voor bed &

breakfast en kamperen bij de boer;

• het bevorderen van agrotoerisme:

In samenspraak met het programma

“natuur en landschap als inspiratiebron’’

wordt het agrotoerisme binnen

de gemeente Voerendaal gestimuleerd.

Hiermee kan de levensvatbaarheid van

agrarische ondernemers verbeteren en

\ Recreatief Ondernemersplatform Voerendaal

voor de recreant wordt het mogelijk te

genieten van authentieke streekproducten,

het prachtige landschap, de natuur

en de spreekwoordelijke Limburgse

gastronomie;

• het beleefbaar maken van de historie

van de gemeente:

De Romeinse weg Via Belgica is de

rode draad voor zes Zuid-Limburgse

gemeenten en de provincie Limburg

om het Romeinse verleden toegankelijk

te maken voor het publiek. De gemeente

Voerendaal is namens de gemeenten

projectleider. Maar ook de kerken, de

monumentale kastelen, de unieke kalkovens

alsmede de vele wegkruisen en

kapelletjes verdienen alle aandacht.

Overleg

Om deze zaken te realiseren is samenwerking

met betrokken partijen uit de

recreatie branche in Voerendaal maar ook

daarbuiten van groot belang. In dit kader

is dan ook een structureel overleg opgestart

met de ondernemers en verenigingen

die op enigerlei wijze van betekenis

zijn voor recreatieve ontwikkelingen in

Voerendaal. Dit recreatief ondernemersplatform

heeft onlangs in horecabedrijf

Een fotoreportage

is te zien op

www.twinkelevents.nl/ropv

Keulen te Klimmen in een goed bezochte

bijeenkomst een actieplan opgesteld.

Clustergewijs zijn een aantal ideeën,

suggesties en aandachtspunten vanuit de

aanwezigen aangedragen die een bijdrage

kunnen leveren aan het versterken van

het recreatieve imago van de gemeente

Voerendaal.

Profileren

Het recreatieve ondernemersplatform was

blij te vernemen dat actief ingezet wordt

op het programma recreatie en toerisme.

Gesteld werd evenwel dat een dergelijk

ambitieniveau ook vereist dat de gemeente

Voerendaal zich op recreatief gebied

nadrukkelijker gaat profi leren. Met name

werd hierbij gedacht aan het toevoegen

van recreatieve informatie op de website,

het verder uitbouwen van een evenementenkalender,

het organiseren van een culicultureel

evenement alsmede het realiseren

van promotiemateriaal.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst

hebben zich een aantal mensen aangemeld

die een actievere bijdrage willen leveren

aan het versterken van het recreatief imago

van Voerendaal. Na afl oop van de bijeenkomst

werd er nog volop genetwerkt

en ideeën uitgewisseld. Al met al een goede

start van 2009 voor het Voerendaals

recreatief ondernemersplatform.

Voor meer informatie kunt u terecht

bij Anjo Steijns-Bodelier, communicatieadviseur

of Wim Gloudemans, adviseur

toerisme & recreatie, telefoon

045 – 575 33 99.

11


12

\ leven en welzijn koesteren

\ Ontmoeting

bij het bankje

\ Cliëntmanagers Wmo aan het woord

~

U hebt vast al eens gehoord van de

Wet maatschapelijke ondersteuning.

Mensen die door een lichamelijke of

geestelijke handicap of door ouderdom

problemen ondervinden bij het

zelfstandig wonen, kunnen hulp aanvragen

bij de gemeente.

Het doel van de Wmo is zolang mogelijk

meedoen aan de samenleving.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking

komt voor bijvoorbeeld hulp

bij het huishouden, een rolstoel, scootmobiel

of een woningaanpassing. Er

zijn echter spelregels en die zijn niet altijd

eenvoudig te begrijpen.

Cliëntmanagers

Wanneer u een aanvraag voor ondersteuning

bij de gemeente indient staan

de cliëntmanagers Audrey Kerckhoffs en

Marianne Capula voor u klaar! Zij geven

u informatie, helpen u bij het indienen

van een aanvraag en komen eventueel bij

u thuis kijken. Als u in aanmerking komt

voor hulp regelen zij dat voor u.

Audrey en Marianne hebben een verpleegkundige

achtergrond en zijn gedetacheerd

vanuit de Cicerozorggroep. Zij

hebben dus ervaring in de zorg. Maar

zij weten ook aan welke voorwaarden u

moet voldoen om die zorg te krijgen. En

mocht u een vorm van hulp nodig hebben,

die niet door de gemeente wordt

verstrekt, dan verwijzen zij u door naar

een andere instantie.

‘Tegenwoordig is het moeilijk om in

zorgland door de bomen het bos te zien’

zegt Audrey. ‘Als mensen hulp nodig hebben

krijgen ze vaak te maken met allerlei

instanties en het nodige papierwerk. Wij

helpen mensen graag en gratis hier een

weg in te vinden en wijzen ze op de mogelijkheden

en onmogelijkheden. Hierbij

kun je denken aan wmo-voorzieningen,

maar ook aan het verschaffen van informatie

op het gebied van andere zorg- en

welzijnsactiviteiten. Het geeft mij een

goed gevoel mensen te kunnen helpen om

het leven met een beperking zo aangenaam

en optimaal mogelijk te maken.’

Informatie

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het

Wmo-loket in het gemeentehuis van

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot

12.30 uur.

Wmo is zolang

mogelijk meedoen aan

de samenleving

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en

donderdagmiddag is het loket van 12.30

tot 17.00 uur alléén telefonisch bereikbaar.

Op vrijdagmiddag is het Wmo-loket

gesloten.

‘Tegenwoordig is het

moeilijk om in zorgland

door de bomen het bos

te zien’


\ Wijziging eigen

bijdrage Wmo 2009

\ Wat is uw eigen bijdrage

Wanneer u in aanmerking komt voor

een Wmo-voorziening, zoals hulp bij

het huishouden of een woningaanpassing

zult u de kosten misschien geheel of

gedeeltelijk zelf moeten betalen: de zogenaamde

eigen bijdrage. De hoogte van

die eigen bijdrage is afhankelijk van uw

\ leven en welzijn koesteren

gezinsinkomen en hangt samen met eventuele

andere eigen bijdrages die u voor

zorg betaalt, bijvoorbeeld op basis van

de Algemene wet bijzondere ziektekosten

(Awbz). De optelsom van alle eigen

bijdrages is aan een maximum gebonden.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt

Voor 2009 gelden landelijk de volgende maximale periodebedragen:

berekend door het Centraal Administratiekantoor

(CAK). Het CAK int de eigen

bijdrage. Voor vragen kunt u terecht op

het gratis telefoonnummer 0800-1925 of

op de website www.hetcak.nl.

Alleenstaand inkomen minder dan € 21.703 meer dan € 21.703

jonger dan 65 jr € 17,20 1/13 deel van 15% van

(inkomen minus € 21.703)

plus € 17,20

65 jr en ouder minder dan € 14.812 meer dan € 14.812

€ 17,20 1/13 deel van 15% van

(inkomen minus € 14.812)

plus € 17,20

Gehuwd inkomen minder dan € 26.535 meer dan € 26.535

jonger dan 65 jr € 24,60 1/13 deel van 15% van

(inkomen minus € 26.535)

plus € 24,60

65 jr en ouder minder dan € 20.431 meer dan € 20.431

€ 24,60 1/13 deel van 15% van

(inkomen minus € 26.535,)

plus € 24,60

De hoogte van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is mede afhankelijk van de uurprijs die de gemeente moet betalen aan

de zorgaanbieders. De uurprijzen voor de diverse soorten hulp bij het huishouden bedragen voor 2009:

Basis (personeel in loondienst) € 19,43

Basis (alphahulp) € 15,34

Plus € 23,52

Indien u in plaats van zorg in natura kiest voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor de hulp bij het huishouden wordt 75%

van de uurprijs van de zorg in natura door de gemeente betaald.

De uurprijs wordt eenmaal per jaar op 1 januari verhoogd in verband met indexering. Dit heeft invloed op de hoogte van uw eigen

bijdrage.

13


14

\ openbare ruimte als visitekaartje

\ Poep op de stoep

\ Actie hondenpoepbeleid

~

Op woensdag 4 maart 2009 vond een

ludieke hondenpoepactie in Voerendaal

plaats. Leerlingen van groep 7 of 8 van

de basisscholen Ubachsberg, Klimmen,

Ransdaal, Kunrade en Voerendaal

gingen in iedere kern met 1 bestuurder

van de gemeente Voerendaal samen

een wandeling maken. Onderweg werden

vlaggetjes in de drollen gezet.

Dit om de overlast te visualiseren.

Ook waren medewerkers van het handhavingsteam

aanwezig.

Leerlingen

Per 1 maart wordt het hondenpoepbeleid

in Voerendaal ingevoerd.

Bij de voorbereiding van de actie op 4

maart zijn leerlingen van de basisscholen

reeds in een vroeg stadium betrokken. De

vlaggetjes zijn door de leerlingen zelf met

een stokje en een sticker gemaakt. Ook de

hondenpoepzakjes zijn inmiddels op alle

scholen bezorgd. De scholen nemen aan

deze actie graag deel en hopen door

middel van de uitvoering en het toezien

op de naleving van het hondenpoep beleid

verlost te zijn van viezigheid, die zij

meermalen letterlijk over de vloer krijgen.

Evaluatie

Op woensdag 13 mei om 10.00u vindt

in de raadzaal van het gemeentehuis een

evaluatie plaats. Hiervoor worden alle

deelnemende groepen uitgenodigd.

Iedere groep kan daar hun ervaringen

met hondenpoepbeleid op een unieke en

originele wijze presenteren. Uiteraard zal

de gemeente Voerendaal daar ook haar

steentje aan bijdragen.

Wat levert het allemaal op

In de eerste plaats natuurlijk minder

ergernis en een schonere woonomgeving.

Mensen met honden worden er niet meer

op aangekeken dat ze veroorzaker zijn

van overlast. Kinderen hebben minder

kans om ziektes op te lopen. Groenstroken

worden weer groenstroken,

Een schonere

woonomgeving

in plaats van poepstroken. Honden

worden weer gezien zoals ze zijn, geen

poepmachines, maar lieve dieren die hun

baasje een hoop plezier geven.

Hondenbezitters weten precies waar ze

aan toe zijn en er voldoende mogelijkheden

zijn om regels na te komen.


\ Aantrekkelijk wonen

in Klimmen

\ Voor jong en oud

~

Diverse bouwplannen in Klimmen zijn

in ontwikkeling en in uitvoering. Het

betreft de bouwplannen Overheek,

Linskeshook en Drossaert de Limpensplein

die voorzien in een mix van diverse

type woningen. Woningen die

geschikt zijn voor jong en oud, voor

mensen die willen kopen of huren,

voor mensen die zelf willen bouwen of

in een appartement willen wonen.

Overheek

De verkoopbrochures van het plan

Overheek vierde fase spreken voor zich.

In deze brochures wordt Klimmen

afgeschilderd als een pittoresk dorp,

gelegen op een heuvel in het groen met

de Remigiuskerk als markant trek pleister.

Door de ligging van Klimmen aan belangrijke

toegangswegen naar Valkenburg,

Heerlen en Maastricht is Klimmen

een aantrekkelijke plek om te wonen. Dit

blijkt ook uit de grote interesse in de wo-

\ lekker wonen in Voerendaal

ningen die onder andere gerealiseerd worden

in het plan Overheek fase IV.

Eind vorig jaar heeft de lotingsprocedure

plaatsgevonden voor de zes starters en

zes patiowoningen in het plan Overheek.

Vanwege de vele inschrijvingen zijn deze

woningen reeds allemaal verkocht.

Inmiddels is het terrein bouwrijp

gemaakt en is gestart met het aanleggen

van de funderingen van de eerste

twaalf woningen. Naast de starters- en

patio woningen zijn in het bouwplan nog

negen projectmatige woningen en tien

bouwkavels voorzien. De verkoop

hiervan is reeds gestart. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met

Bonnema makelaardij.

Linskeshook

Op de hoek dr. Poelstraat/Houtstraat

is het bouwplan Linskes Hook voorzien.

De naam ‘’Linskes Hook’’ verwijst

naar de persoon Laurens Maassen, in de

volksmond “lins’’ genaamd. Lins was een

groot deel van zijn leven woonachtig op

deze locatie. Lins Maassen trad in 1940

Klimmen, een pitoresk

dorp en een aantrekkelijke

plek om te wonen

in het huwelijk met Fien Luijten en ging

in de eerder afgebroken hoekwoning

(gebouwd in 1933) aan de Dr. Poelsstraat/Houtstraat

wonen. Lins was een

markante persoon, een echt Klimmens

dorpsfi guur.

Het project Linskes Hook bestaat uit 22

appartementen, 3 penthouses en 4 patiowoningen.

Het appartementencomplex

beschikt over een eigen parkeergarage,

zodat elk appartement voorzien kan worden

van een eigen parkeerplaats en berging.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Aelmans makelaardij.

Voor wat betreft het plan Drossaert de

Limpensplein kunt u in dit magazine

lezen wat er gerealiseerd gaat worden en

hoe de plannen vorderen.

15


16

\ lekker wonen in Voerendaal

\ Drossaert

de Limpensplein

\ Bruisend hart van Klimmen

~

Op 9 december 2008 zijn tijdens een

inspraakavond het bouwplan van de

Woningstichting Voerendaal en de

herinrichtingsplannen voor het plein

gepresenteerd. De inwoners van Klimmen

hebben tijdens deze inspraakavond

kennis kunnen nemen van het

plan Drossaert de Limpensplein. Tevens

konden zij vragen, opmerkingen en

aandachtspunten geven op de planvorming.

Historie

Enkele jaren geleden is de lokale super

binnen de kern Klimmen verdwenen. Op

particulier initiatief is getracht om op de

hoek Klimmenderstraat-Achtbunderstraat

een nieuwe supermarkt te realiseren. Dit

bleek uiteindelijk niet haalbaar. Voor

de kern Klimmen was dit natuurlijk een

pijnlijk moment. Gezien het belang van

deze primaire winkelvoorziening in relatie

tot de leefbaarheid en de toenemende

Een plein met een echte

ontmoetingsfunctie

vergrijzing in de woonkern Klimmen is

vervolgens op initiatief van de gemeente

onderzocht of vestiging van een supermarkt

elders binnen Klimmen mogelijk

is. Uiteindelijk is er voor gekozen om aan

het Drossaert de Limpensplein de nieuwe

super te realiseren.

Inrichting

Samen met de Woningstichting Voerendaal

is vanaf eind 2007 hard gewerkt aan


het uitwerken van het bouwplan. Het

goedgekeurde bouwplan voorziet in:

• de huisvesting van de supermarkt Jan

Linders;

een lunchroom op de begane grond;

• het versterken van het voorzieningenaanbod

in de kern Klimmen;

• daarnaast zijn er 18 huurappartementen

en

een pinautomaat.

Bij het verder uitwerken van de planvorming

is er voor gekozen om de herinrichting

van het plein en aangrenzende

straten in de planvorming mee te nemen.

Tevens wordt het plein doorgetrokken tot

aan het nieuw te realiseren gebouw, waardoor

de de route van het verkeer op onderdelen

wijzigt en er een plein met een

echte ontmoetingsfunctie ontstaat. Vanuit

veiligheidsoogpunt en ter bevordering

van een snelle verkeersafwikkeling van en

naar de winkels wordt het weggedeelte

vanaf het Drossaert de Limpensplein tot

aan de Achtbunderstraat als eenrichtingsverkeer

ingericht.

\ culinaire verrassing

Parkeren

Zoals de plannen er nu voorliggen zal in

de toekomst niet meer geparkeerd kunnen

worden op het plein.

Dit houdt in dat:

• het parkeren van de bewoners van het

nieuwe bouwplan, de bezoekers voor

de winkel en de andere commerciële

functies is voorzien op een nieuw te

realiseren parkeerplaats achter de supermarkt;

• het parkeren voor de huidige bewoners

rondom het Drossaert de Limpensplein

voornamelijk is voorzien langs de weg.

Multifunctioneel

Hierdoor ontstaat er een multifunctioneel

plein. Het biedt voldoende ruimte

voor de kermis en de markt, het ontbinden

van de carnavalsoptocht en het realiseren

van een terras voor de geplande

lunchroom. Door realisatie van een trappenpartij,

die tevens als tribune gebruikt

kan worden, is het plein bovendien uitermate

geschikt voor het organiseren

van openluchtactiviteiten, zoals bijvoor-

beeld een koffi econcert van de harmonie

of het houden van een braderie. Tevens

is rekening gehouden met minder valide

mensen. Het hoogteverschil tussen de

aangrenzende straten en het nieuwe plein

wordt overbrugd door een hellingbaan.

Provinciale subsidie

Gedeputeerde Staten van de Provincie

Limburg heeft voor dit plan een zgn.

ISV-II-projectsubsidie toegekend van

€ 475.000,00. Een groot deel van deze

subsidie is een bijdrage voor het realiseren

van een kwaliteitsimpuls in de openbare

ruimte aangrenzend aan het plan.

Vervolgtraject

Op dit moment wordt op basis van de

inspraakreacties het ontwerp voor het

plein nader uitgewerkt. De planologische

procedure voor het realiseren van het

bouwplan is reeds opgestart. Afhankelijk

van hoe deze procedure verloopt kunnen

de daadwerkelijke sloop- en bouwwerkzaamheden

nog dit jaar plaatsvinden.

17


18

\ Column

Gemeente Voerendaal,

zintuigenprikkelend...

~

Het begin van de lente, de dagen worden

langer en het zonlicht sterker. Zie de

bloemen in de knop en hoor de vogels

fl uiten. Met een extra straaltje zon kan uw

blik, op alles om u heen, ineens zo veranderen.

Een gouden randje om het kader

dat Voerendaal heet. Laat de zwart-wit

foto’s in dit magazine voor wat ze zijn en

beken kleur. Kleuren zoals in het logo van

Voerendaal, die vertellen over landschapsverdeling

en het groene gras weer laten

groeien in de velden, met hier en daar het

accent van een rode klaproos. De glooiende

heuvels en beekdalen vormen het

gezicht van Voerendaal. Het beleidsprogramma

‘natuur en landschap als inspiratiebron’

draagt niet voor niks zo een

mooie naam en gaat van ‘lekker wonen in

Voerendaal’ en ‘leven en welzijn koesteren’

voor mij vanzelf over in ‘de kunst van het

genieten’. Genieten van een krokus die opduikt

tussen de bladeren tijdens een wan-

\ column

deling in de Kunderberg. Genieten van de

vergezichten vanuit Klimmen, Ransdaal of

Ubachsberg. Of genieten van een van de

vele streekproducten die hun oorsprong

vinden in Voerendaal.

Het voorjaar nodigt u uit om er op uit

te gaan. Wandelt u mee tijdens een ‘trip’

door Voerendaal, een werkelijk verrassende

ervaring die u wetenswaardigheden

vertelt, maar meer nog, ze u laat beleven.

Muziek, gedichten en oude verhalen, verpakt

in een jasje die u niet elke dag aan uw

kapstok aantreft. Dit ‘trippen in Voerendaal

gaat verder dan één kern en één zintuig.

Het voert u langs bijzondere plekken

in uw eigen gemeente en laat u horen,

voelen, ruiken en zelfs proeven op een manier

die u niet zult verwachten, met andere

woorden, laat u verrassen.

Judith Eurlings / Query Design


\ Daar komen

de schutters

\ Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de oudste van het land

~

De gemeente Voerendaal kent liefst

drie schutterijen, Schutterij Sint Hubertus

uit Ubachsberg, opgericht in 1843,

de Koninklijke Sint Sebastianus uit Voerendaal,

opgericht in 1544 en Broederschap

Sint Sebastianus uit Klimmen, opgericht

in 1509 en daarmee de oudste

van dit illustere gezelschap. In totaal

staan er dus 1.131 schuttersjaren op

de teller van de gemeente Voerendaal.

Broederschap St. Sebastianus uit Klimmen

viert dit jaar zelfs haar 500-jarig

jubileum.

Uniek

Wat is er nu uniek aan de drie schutterijen.

Enkele feiten op een rij:

• Het oudste oprichtingsjaar uit de

gemeente wordt geclaimd door de

broederschap van Klimmen, echter van

de drie genoemde verenigingen kan

alleen Ubachsberg aantonen dat ze werkelijk

in 1843 is opgericht. Dit heeft te

maken met het St. Hubertus Schutzen

Buch en de koningsvogel die beiden

uit dat jaar stammen. De broederschap

heeft helaas geen manuscripten uit die

periode maar bezit wel een drapeau uit

1781 waarop het jaar 1509 prijkt als

jaar van oprichting. In Klimmen voelen

ze zich gesterkt door de bevindingen

van pastoor Crutzen die op historisch

gebied zeer deskundig is. Bij de

Koninklijke uit Voerendaal zijn in 1880

bij een brand veel waardevolle stukken

verloren gegaan. Echter het jaartal

1544 staat vermeld op de zilveren

koningsvogel;

• Er is slechts één schutterij die zich

Koninklijk mag noemen en dat is de

Koninklijke Schutterij St. Sebastianus

uit Voerendaal;

• Het oudst bekende schuttersregelement

van Limburg is in handen van de Klimmense

Broederschap;

\ de schutterij

• Het O.L.S. heeft vier keer in de huidige

gemeente Voerendaal plaatsgevonden

en werd twee keer georganiseerd door

de Koninklijke (in 1979 en in 1995) en

twee keer door Sint Hubertus Ubachsberg

(in 1972 en in 1980);

• Het Z.L.F. (Zuid-Limburgs Federatieschuttersfeest)

vond in 1955 plaats in

Voerendaal, in 1960 in Ubachsberg en

in 2000 in Klimmen en

• Nederlands- en Belgisch Limburg telt

24 schutterijen die Sint Sebastianus

als schutspatroon vereren, daarvan zijn

er liefst 2 in de gemeente Voerendaal

gevestigd.

Lidmaatschap

De redactie is natuurlijk benieuwd te

horen of het mogelijk is om in één kern te

wonen en lid te zijn van de schutterij van

een andere kern. Welingelichte bronnen*

geven aan dat dit onder bepaalde omstandigheden

zeer wel mogelijk is. Voorwaarde

is echter dat er een band moet zijn met

de kern waar de schutterij gevestigd is.

In totaal staan er dus 1.131

schuttersjaren op de teller van

de gemeente Voerendaal.

Rectificatie

Met de broederschap van Klimmen moet

meteen een rectifi catie plaatsvinden, de

schutters van Klimmen zijn ontstemd.

Wat is er gebeurd? In ons mooie Voerendaal

Magazine heeft het spreekwoordelijke

zetduiveltje niet één keer, maar zelfs

twéé keer toegeslagen. De schutters op

de foto staan er telkens gespiegeld op, en

dat druist natuurlijk in tegen de schutterstraditie

die zegt dat de attributen van

het schuttersuniform maar op éen manier

gedragen kunnen worden. Driemaal is

scheepsrecht en daarom hoopt de redactie

van dit blad dat de afgebeelde foto ditmaal

juist geplaatst is. Anders moeten we

een invasie vanuit Klimmen verwachten

richting gemeentehuis.

Websites

We kunnen afsluitend stellen dat er heel

veel interessante wetenswaardigheden

te vertellen zijn, en die verhalen zijn allemaal

na te lezen op:

www.sint-sebastianus.nl

www.schutterijvoerendaal.nl

www.st-hubertus-ubachsberg.nl

* naam en adresgegevens bekend bij de redactie

19


\ Sleuteloverdracht

\ Carnavalistische act

~

Carnaval een feest van vreugde en zotten, een volksfeest. Ook in de gemeente Voerendaal, elk jaar weer opnieuw.

De sleuteloverdracht heeft binnen het carnavalsfeest een aparte betekenis. Een traditie die tot op de dag van vandaag in

Voerendaal in ere wordt gehouden. Bij de sleuteloverdracht draagt het gemeentebestuur de macht van onze gemeente over

aan de gemeente prins. Dit jaar is dat Prins Naud I van CV “De Kaatboere” uit Kunrade.

Op vrijdag 20 februari vindt de traditionele sleuteloverdracht wederom plaats in het gemeentehuis van Voerendaal. De vijf

carnavalsverenigingen uit onze gemeente zorgen samen met het gemeentebestuur voor een fantastisch feest met optredens

van lokale artiesten.

\ Colofon 03

~

Dit magazine is een uitgave van de

gemeente Voerendaal.

Aan de inhoud van dit blad kunnen

geen rechten worden ontleend.

Realisatie: gemeente Voerendaal

Eindredactie: afdeling communicatie

Ontwerp: Schrijen-Lippertz Voerendaal

Druk: Schrijen-Lippertz Voerendaal

Fotografi e: Mark Kuipers en Twinkel Events

Met dank aan:

Yvonne en John Habets-Ingenhut

Sjef Born en Lea Geelen

Saskia Antwerpen en Wiel Curfs, Brede School Cortemich

Aurelia en Bart Huijts, Suzy Slabbers en Edith Sporer

Schutterij St. Hubertus, Koninklijke St. Sebastianus en

Broederschap St. Sebastianus

Jo Zinzen, raadslid

ambtenaren gemeente Voerendaal

De gemeenteraad, het college en de griffi

e presenteren zich uiteraard ook op deze

sleuteloverdracht met een carnavalistische

act. 13 personen doen er mee. De voorbereiding

van deze uiterst “professionele”

act start in de eerst week van het nieuwe

jaar.

Dit jaar is het een act met een Maastrichts

tintje, waarbij de muziek van het

Johann Strauss orkest van André Rieu

als rode draad door een aantal optredens

loopt. Verder leveren Berb en Gradus,

Ziesjoem en Angelina, vertolkt door een

aantal raadsleden en collegeleden, hun

bijdrage aan deze act. Uiteraard wordt

de hele act met hulp van John Habets uit

Klimmen op CD gezet. Daarna wordt er

met z’n allen een verdere invulling aan

de acts gegeven. Belangrijk is natuurlijk

wie wat gaat doen. Dus wie gaat Berb en

Gradus vertolken, wie Ziesjoem en wie

Angelina en wie gaat er met welk muziekinstrument

het Johann Strauss orkest

bemannen. De rol van de burgemeester

is in ieder geval André Rieu. De andere

rollen zijn snel ingevuld. De vier dames

vertolken: Berb, de dames van Ziesjoem

en als laatste Angelina. Bij de heren is de

verdeling ook snel gemaakt. De grootste

persoon is vanzelfsprekend Gradus en

ook voor de rollen van Ziesjoem zijn drie

heren aangewezen.

Dan volgt er een discussie over de muziekinstrumenten

die er nodig zijn, want

een Johann Strauss orkest zonder instrumenten

kan natuurlijk niet. Maar, waar

halen wij nu al die instrumenten vandaan.

De oplossing ligt voor de hand.

Een van onze raadsleden heeft thuis een

groot assortiment aan muziekinstrumenten

die hij graag ter beschikking stelt.

Natuurlijk hoort bij een optreden van

het Johann Strauss orkest ook een goede

presentatie. Dus iedereen betreedt het

podium in “gala” . Dat geldt ook voor de

andere rollen. Zij dragen onder hun galakleding

de kleding van hun speciale act.

Op maandag 16 februari, na de raadsvergadering

wordt er geoefend.

Inmiddels heeft het optreden al plaatsgevonden.

Wij hopen dat alle aanwezigen

het fantastisch hebben gevonden. Wij

hebben in elk geval met veel plezier aan

deze carnavalistische act gewerkt.

Jo Zinzen, raadslid

More magazines by this user
Similar magazines