Casco nr. 1 februari 2013 - FNV Bouw

fnvbouw.nl

Casco nr. 1 februari 2013 - FNV Bouw

MAGAZINE VOOR LEDEN VAN | ONDERDEEL VAN FNV BOUW

BOUWEN

IN BELGIË

JAARGANG 6 | NUMMER 1 | FEBRUARI 2013

WORDT U CAO WEL

NAGELEEFD?

Meld misstanden bij

FNV Bouw

NIEUWE RUBRIEKEN

Vraag & Antwoord

en Mijn vak


UW ADVERTENTIE IN CASCO?

Informatie:

BDU VAK- EN PUBLIEKSMEDIA

Wilfred van den Brand

Tel: 0342-494843

E-mail: w.v.d.brand@bdu.nl

Wij staan voor u klaar! Bel 0900 368 26 89 (lokaal tarief)


eeld cover Annelies Pol

In dit nummer

08 Schaften in een oude wapenkamer

Fort Rammekens in het Zeeuwse Ritthem

wordt opgeknapt. Het metselwerk is zo

broos, dat het bijna uit elkaar valt.

13 ‘Ik heb veel van mijn vader geleerd’

In de nieuwe rubriek Een-tweetje, vertellen

vader en zoon Van Ginneken hoe het is om

elke dag samen te werken.

FEBRUARI 2013

10 Werken over de grens

Vlaanderen staat te springen om bouwvakkers

en afbouwers. ‘Waarom heel Nederland

doorrijden als België dichterbij is?’

14 Meldpunt Naleving Cao geopend

Steeds vaker worden werknemers gevraagd

om vakantiedagen, reisuren of loon in te

leveren. Tijd voor een meldpunt.

Casco

En verder

Charley Ramdas vicevoorzitter

Graaiers

Inhoud

4 Keet

Wat is dit? en Ledenpost

6 Service

Ledenservice en Vraag & Antwoord

12 Pensioen

Pensioenfonds Mortel naar bpfBOUW

16 In beeld

Noord-Zuidlijn

18 Sector

Nieuws over Bouw & Infra

20 Leefstijl

Afvallen met begeleiding van Arbouw

21 Mijn vak

De dag van... Mieke van Veldhuizen

22 FNV Voordeel

Korting voor FNV-leden

24 Lekker bezig!

Timmerman Patrick Bouwhuis

25 Arboprijs

Twan Geelen won met de Multibuddy

26 Bondig

Nieuws over de vakbond

29 Colofon en puzzel

Nieuw: woordzoeker

De laatste bestuursvoorzitter van SNS Reaal verdiende minstens drie keer zoveel als de premier van ons land. Is het

leiden van ons land dan minder belangrijk of eenvoudiger dan het besturen van een bank? Merkwaardig. Vooral ook

omdat de premier zelf heeft geroepen dat het aansturen van een bank belangrijk werk is en dat daar best een goede

beloning tegenover mag staan. Tja, maar dan mag je van zo’n topman wel verwachten dat hij er alles aan doet om het

imago van het bankwezen te zuiveren. Dit is niet het eerste graaigeval en daar moet nu eens definitief een einde aan

gemaakt worden. In het geval van SNS Reaal leek de regering weer geschrokken. Minister Dijsselbloem benadrukte

dat er echt op maatregelen wordt gebroed. Ondertussen komen de ‘toppertjes’ van SNS er toch weer gewoon mee

weg. Bedrijven naar de knoppen helpen en zelf je zakken vullen, daar kan de regering blijkbaar niks tegen doen. Ondertussen

is de AOW-leeftijd verhoogd, en zijn er serieuze plannen om de duur van de WW-uitkering fors te verkorten

en het ontslagrecht te versoepelen. Er is ons beloofd dat er nieuwe politiek bedreven gaat worden. Betekent dit dat

er meer naar de burgers geluisterd wordt? Wordt de armoede een halt toegeroepen en gaan de sterkste schouders de

zwaarste lasten dragen? Wat de regering tot nu toe laat zien is erg teleurstellend. Wij moeten als vakbeweging de regering

uitdagen om het grote graaien aan de top en de steeds groter wordende inkomensverschillen in dit land aan te

pakken. Help ons de regering scherp te houden, zodat we samen kunnen werken aan een sociale samenleving.

3


Wat is dit?

Keet Casco

In de rubriek Wat is dit? toont Vereniging

Ambacht & Gereedschap een ouderwets

hulpmiddel. Aan u de taak om te raden hoe

het afgebeelde stuk gereedschap heet en

waar het voor werd gebruikt. Het antwoord

én een nieuwe afbeelding vindt u in de

volgende editie van Casco.

Zie voor meer informatie:

ambachtengereedschap.nl.

Fluiten naar agent

Bouwvakkers die fluiten naar een mooie dame zijn er in overvloed.

Vaklieden die politieagenten keihard in hun oor fluiten, komen gelukkig

minder vaak voor. Maar in Hong Kong staat er op dit moment

één terecht. Hij had namelijk op de Dag van de Arbeid vorig jaar,

drie agenten lastiggevallen door achter hen aan te lopen en heel

hard in hun oren te fluiten. Zelf verklaarde hij dat hij dit deed om de

jaarlijkse protesten op 1 mei kracht bij te zetten. Het openbaar ministerie

beoordeelde de actie echter als het illegaal gebruik van geweld

tijdens een demonstratie. Vandaar dat de bouwvakker zijn daad

nu moet verantwoorden aan de rechter. Saillant detail: een paar jaar

eerder werd de man ook al eens opgepakt. Toen floot hij niet, maar

schreeuwde hij met een megafoon enkele agenten in hun oren.

Wonen in een printje

Wat nu als je een huis hebt ontworpen dat je qua vorm

niet op traditionele wijze kunt bouwen? Dan print je het

gewoon uit. Dat gaat als het aan de Nederlandse architect

Janjaap Ruijssenaars ligt, op korte termijn gebeuren

met zijn Landscape House. Benodigdheden: een enorme

3D-printer en een dito hoop zand. De bedoeling is dat

het zand tijdens het printproces in een soort marmer

wordt omgezet. Tot nu toe zijn er met dergelijke printers

enkel kleine prototypes van verschillende objecten geproduceerd.

Laat staan een echt huis. Maar de architect

is ervan overtuigd dat het moet kunnen. Hij schijnt zelfs

al een printer gevonden te hebben die de woning in

delen van maximaal 6 bij 9 meter kan vervaardigen. De

bedoeling is dat het huis ergens volgend jaar in ons land

wordt uitgeprint.

4 FEBRUARI 2013


Casco

Kom van dat dak af Ledenpost

Het is geen alledaags gezicht: een dame op leeftijd, gewapend met

een hamer, op het dak van een hoge fl at. Maar wat moet je als je

last hebt van een lekkage en verschillende bouwvakkers de oorzaak

ervan niet kunnen vinden? Tja, dan zit er weinig anders op dan zelf

te gaan kijken, zo vond een Russische bejaarde uit Ufa. En dus

schuifelt en glibbert ze in de vrieskou op het schuine dak, terwijl ze

ondertussen gefi lmd wordt door de buren. Haar halsbrekende capriolen

zijn te vinden op YouTube, waar het fi lmpje een ware hit dreigt

te worden.

Vreemde omleiding

Was het een foutje of een hele goede grap?

Dat was de vraag in het Duitse Dresden toen

er ineens wel heel veel auto’s in een nieuwe

parkeergarage terecht kwamen. Het merendeel

kwam er alleen niet om te parkeren,

maar was onderweg in de richting van

het nabijgelegen Bischofswerda.

Oorzaak van de overvolle parkeergarage

bleek een door bouwvakkers

verkeerd teruggehangen

verkeersbord, dat tijdens de

werkzaamheden aan het naastgelegen

kruispunt tijdelijk was

weggehaald. Antwoord op de vraag

is nog niet gegeven, maar inmiddels

hangt het bord wel weer aan de goede

kant van de kruising.

FEBRUARI 2013

Ring

Keet

Beste redactie,

Vandaag heb ik de laatste Casco van 2012 in de bus

gekregen. Tot zover niets bijzonders natuurlijk. Maar wat

mij wel verbaasde, was de foto op de cover. Daar zien

we namelijk een vakman met nota bene een ring om

zijn vinger! Al met al gaat mijn reactie gepaard met een

knipoog, maar kennelijk zijn ook doorgewinterde vaklui

zich nog niet altijd bewust van potentieel gevaar.

Vriendelijke groet,

Wim Wildeman

Werkgelegenheid

Geachte redactie,

Ik heb met genoegen het artikel gelezen waarin leden

met plannen komen rondom de arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Een aantal zaken verdienen nog aandacht

of zijn niet genoemd.

Aandacht:

- Flexwerkers moeten basisrechten en -plichten krijgen.

Dus een verplicht minimum aan arbeidsvoorwaarden

en verplicht pensioen.

- WW-premie betalen is prima, maar verlaag de WW

van ouderen na één jaar niet naar bijstandsniveau.

Niet genoemd:

- Om zowel de jeugd weer de gelegenheid te bieden

om een woning te kunnen kopen en de bouw weer

een impuls te geven, kan men het Premie A- en Bsysteem

weer invoeren.

- Zelfbeschikkingsrecht voor werkloze 60-plussers om

een deel van hun pensioen eerder op te nemen, zodat

zij niet fi nancieel aan de grond raken.

- Totdat het bouwvolume weer toeneemt, moet vervroegd

uittreden weer mogelijk worden. De vervroegd

uittredende ouderen maken dan plaats voor de jongeren

die nu niet aan de bak komen.

De overheid zal het één en ander moeten ondersteunen.

Peter Moulen

Wilt u ook reageren op Casco? Mail dan naar redactie@fnvbouw.

nl of schrijf naar Redactie Casco, t.a.v. Corine van Renswoude,

Postbus 520, 3440 AM Woerden. De redactie selecteert de

brieven voor deze rubriek en behoudt het recht om deze te

corrigeren of in te korten.

5


6

Service

Casco

FNV Bouw ledenservice

Vakbondscentra

FNV Bouw heeft diverse vakbondscentra. Daar kunnen leden bij

een vakbondsconsulent terecht met vragen over bedrijfstakeigen

regelingen en met vragen of problemen over werk en inkomen. Meer

informatie via de helpdesk van FNV Bouw: 0900 368 26 89.

Lokale afdelingen

FNV Bouw heeft vele lokale afdelingen, verspreid over het land.

Leden kunnen bij de vraagbaak van de afdeling terecht met vragen

en problemen. Contactgegevens van de vraagbaak zijn op te vragen

via 0900 368 26 89.

Re-integratiebegeleiding

FNV Bouw heeft vrijwilligers die zijn opgeleid om leden te begeleiden

bij hun re-integratie, bijvoorbeeld tijdens ziekte, werkloosheid of

bij (her)keuring voor een WAO/WIA-uitkering. Schakel de rea-begeleider

zo vroeg mogelijk in. Bel daarvoor met 0900 368 26 89.

Advies Sociale Voorzieningen (ASV)

FNV Bouw geeft leden met een laag inkomen advies over sociale

voorzieningen. ASV’ers (geschoolde kaderleden) weten alles over bijzondere

bijstand, kwijtscheldingsregelingen, langdurigheidstoeslag,

aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag. Bel 0900 368 26 89.

Bureau Beroepsziekten

Bureau Beroepsziekten FNV komt op voor leden die ziek zijn geworden

door hun werk. Een team van deskundigen ondersteunt u bij het

zoeken naar een oplossing of bij het verhalen van de schade die is

veroorzaakt door de beroepsziekte. Afspraak maken: 020 5816 692.

Pensioenconsulent

Wanneer u in de loop van de jaren in verschillende sectoren hebt gewerkt,

zal de berekening van uw pensioeninkomen complex zijn. Als

lid van FNV Bouw kunt u gratis terecht bij de pensioenconsulent.

Bel 0900 368 26 89 voor een afspraak.

Uitgelicht:

FNV Belastingservice

(per 1 juli 2012)

beeld Martin de Bouter

Dankzij de FNV Belastingservice kunt u zonder stress voor 1 april uw

belastingaangifte doen. Circa 5.500 goed geschoolde vrijwilligers

zitten voor u klaar. Alle FNV-leden (met uitzondering van zzp’ers) én

hun partners kunnen gratis van deze service gebruikmaken. Het invullen

van de aangifte gebeurt digitaal en wordt direct doorgestuurd

naar de Belastingdienst. Als u daarna nog vragen hebt, of achteraf

nog iets moet laten invullen, kunt u het hele jaar terecht voor nazorg.

De FNV Belastingservice helpt FNV-leden bij het invullen en/of controleren

van de volgende formulieren:

- de aangifte inkomstenbelasting;

- een voorlopige aanslag (VA);

- aanvragen of wijzigen zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden

budget en kinderopvangtoeslag.

U kunt een afspraak maken bij een van de invulpunten bij u in de

buurt. De contactgegevens van alle invulpunten vindt u online. Ga

voor meer informatie naar fnvbouw.nl en klik op ‘Belastingservice’.

Of maak direct een afspraak via afspraakmakenfnv.nl. Geen toegang

tot internet? Bel dan de helpdesk via 0900 368 26 89.

Contributietabel FNV Bouw

Normtarief voor werkende leden

22 jaar en ouder € 15,77

21 jaar € 13,40

20 jaar € 11,83

19 jaar € 9,46

18 jaar € 7,88

17 jaar € 6,31

15 en 16 jaar € 3,94

Aangepast tarief

voor leden met uitkering etc.* 22 jaar en ouder € 9,30

voor leden met uitkering etc.* 21 jaar en jonger € 0,00

leden van 65 jaar en ouder € 5,20

partners van overleden leden zelf niet in loondienst € 4,57

parttimers die 20 uur of minder werken € 9,30

parttimers die 21 tot en met 30 uur werken € 11,83

* leden met WW, IOAW, ZW of bijstand of samenloop met

WIA/WAO/Wajong/WAZ

leden met prepensioen en vut-uitkering

leden met verlaagd loon in het 2de ziektejaar

leden met WIA/WAO/Wajong/WAZ 65% of meer afgekeurd

huismannen (rolwisseling)

FEBRUARI 2013


Mijn werkgever heeft al een tijdje

financiële problemen en heeft deze maand

mijn loon niet gestort. De rekeningen

moeten natuurlijk gewoon betaald worden.

Wat moet ik doen?

Het is om te beginnen belangrijk om te achterhalen

of uw werkgever uw salaris niet wíl

betalen of niet kán betalen. Meestal zijn er

wel aanwijzingen te vinden als uw werkgever

in de financiële problemen zit. In de eerste

plaats is het probleem dan altijd collectief.

Dat wil zeggen dat niet alleen u geen salaris

heeft gehad, maar ook uw (meeste) collega’s

niet. Verder zijn er vaak achterstanden in de

afdracht van andere zaken, zoals pensioenpremies,

spaarloon, levensloop, vakantierechten

(Afbouw & Onderhoud) of betalingen

aan het Tijdspaarfonds (Bouw & Infra). Soms

gebeurt het ook dat leveranciers geen materiaal

meer willen leveren omdat de werkgever

hun rekeningen niet heeft betaald. Als

u denkt dat uw werkgever in de financiële

problemen zit en u daarom geen loon heeft

gehad, moet u het volgende doen:

- Neem zo snel mogelijk contact op met FNV

Bouw (0900 368 2689).

- Zet op een rijtje wat u nog allemaal van

de werkgever tegoed heeft. Niet alleen aan

loon, maar ook bijvoorbeeld spaarloon,

pensioenpremies, vakantietoeslag, vakantierechten

of afdrachten aan het Tijdspaarfonds.

- Schrijf een brief aan uw werkgever waarin

u betaling van loon vordert en de andere

zaken die u nog tegoed heeft. Verstuur de

brief aangetekend (liefst ‘met handtekening

retour’) en bewaar een kopie. Als u lid

bent van FNV Bouw kan de bond deze brief

voor u opstellen.

FEBRUARI 2013

Vraag & Antwoord

De helpdesk van FNV Bouw krijgt dagelijks honderden

telefoontjes binnen van leden met vragen over werk,

ontslag, arbeidsongeschiktheid en pensioen. De

meest belangrijke en interessante vragen leest u, met

de antwoorden van experts, terug in deze rubriek.

Het bedrijf waar ik al jaren werkte, ging

pasgeleden failliet. Ik heb net gehoord dat

er een doorstart komt. De nieuwe eigenaar

wil mij opnieuw aannemen, maar hij heeft

mij een veel lager salaris aangeboden.

Moet ik hierop ingaan?

Bij een doorstart krijgt u een nieuwe arbeidsovereenkomst.

U moet dus opnieuw

afspraken maken over loon en arbeidsduur.

De werkgever dient zich wel te houden aan

de cao-afspraken en cao-lonen. Het is natuurlijk

erg vervelend dat u een lager salaris

aangeboden heeft gekregen, maar helaas

kunt u een passende baan bij de nieuwe

eigenaar niet zomaar weigeren. U heeft dan

namelijk geen recht meer op een WW-uitkering.

U kunt dus alleen de baan weigeren als

u ander werk heeft gevonden.

Ik kreeg vandaag op mijn werk te horen dat

er geen werk meer voor me is en dat ik niet

meer terug hoef te komen. Dit was voor mij

volkomen onverwachts. Ik werk al bijna 20

jaar voor dezelfde baas en ik doe mijn werk

goed. Kan hij me zomaar ontslaan?

Nee, dat kan niet zomaar. Voor een ontslag

is een ontslagvergunning nodig van

UWV Werkbedrijf, een uitspraak van de

kantonrechter of een vaststellings- of beeindigingsovereenkomst.

Indien uw baas

een ontslagvergunning heeft aangevraagd

of naar de kantonrechter is gestapt, krijgt u

daar automatisch bericht van. Een ontslag

via een vaststellingsovereenkomst, ook wel

een beëindigingsovereenkomst genoemd, is

in feite een ontslag met wederzijds goedvinden.

Omdat aan dit ontslag allerlei ‘haken

en ogen’ zitten adviseren wij zo’n overeenkomst

niet zomaar te tekenen, maar eerst

Casco

Service

na te laten gaan of deze juridisch correct is

opgesteld. Als u lid bent van FNV Bouw kan

de vakbond dit voor u doen.

Ontslag zónder vergunning, uitspraak van

de rechter of vaststellingsovereenkomst is

alleen mogelijk als u in uw proeftijd zit, u

op staande voet wordt ontslagen (u heeft

bijvoorbeeld gestolen, iemand mishandeld of

ernstig bedreigd), als uw tijdelijke contract

afloopt, als u instemt met het ontslag of als

u zelf ontslag neemt. Is dit allemaal niet het

geval en heeft u ook geen bericht van het

UWV of de kantonrechter ontvangen, dan is

uw ontslag niet volgens de wet gegaan. Laat

uw werkgever meteen weten dat u het niet

eens bent met het ontslag. Geef ook aan

dat u gewoon weer aan het werk wilt. Dat

kan mondeling, maar het is beter dit schriftelijk

te doen. Bewaar dan zelf een kopie

van de brief. Schakel ook zo snel mogelijk

FNV Bouw in. De vakbond zal uw werkgever

verzoeken de officiële ontslagprocedure te

volgen. Is uw baas daar niet toe bereid, dan

zal FNV Bouw uw ontslag aanvechten bij de

rechter.

Stel uw vraag

Heeft u ook een vraag over uw cao, ontslag,

beroepsziekte of pensioen? Of heeft

u hulp nodig bij het aanvragen van een

uitkering of toeslag? Dan kunt u terecht

bij de helpdesk van FNV Bouw. De helpdesk

is bereikbaar van maandag tot en

met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via

0900 368 26 89 (lokaal tarief).

7


8

Project

Casco

Redden wat er te redden valt

Vlakbij het Zeeuwse Ritthem,

net onder de rook van Vlis-

singen, kun je het oudste

nog bestaande zeefort van

West-Europa vinden. Het Fort

Rammekens stamt uit 1547

en wordt momenteel gecon-

solideerd door Heijmans

Restauratiewerken. Tijdens de

werkzaamheden is de militaire

vesting aan de Westerschelde

gewoon te bezichtigen en dat

is zeker de moeite waard.

tekst en beeld Charlie Schuurman

Leerlingwerkplaats

Fort Rammekens is een leerlingwerkplaats. De bouwvakkers in opleiding vervangen of ondersteunen,

onder toezicht van een leermeester, het slechte metselwerk. Ook wordt het voegwerk

plaatselijk vervangen en worden op de gewelven van de kazematten waterkerende lagen

van leem aangebracht.

FEBRUARI 2013


Schaften

Een oude wapenkamer

is tijdelijk

ingericht als keet.

Daarmee is het één

van de meest

bijzondere schaftketen

van ons land.

FEBRUARI 2013

Wildgroei

Planten die het fort in de afgelopen

jaren hebben overwoekerd,

hebben het voeg- en metselwerk

ernstige schade toegebracht. Pas

na intensieve behandeling krijgen

de vervallen wallen hun allure

terug. Omdat het echter in sommige

gevallen om beschermde

plantsoorten gaat, mogen ze niet

overal verwijderd worden. In de

poort op de binnenplaats zijn ze

bijvoorbeeld met rust gelaten.

Casco

Project

Peperkoek

Zo laten grote delen van de muren zich het

beste omschrijven. Het metselwerk is soms

zo broos, dat het van ellende bijna uit elkaar

valt. Redden wat er te redden valt, is dan

ook niet zelden het credo van Heijmans.

Zie voor meer informatie over het fort en het project:

fortrammekens.nl en heijmansrestauratiewerken.nl.

9


Werk

Wonen in Nederland,

werken in België

tekst Tessa Klooster beeld Annelies Pol

Vlaanderen staat volgens de media te springen om bouwvakkers en afbouwers. Voor sommige mensen

is het maar een half uurtje rijden naar bijvoorbeeld Antwerpen. Daan Withagen (regiobestuurder

Zuid-West): “Waarom zou je iedere dag heel Nederland doorrijden, als België veel dichterbij is?”

Omdat Vlaamse bouwbedrijven goed draaien

en veel werknemers met pensioen gaan,

kunnen onze zuiderburen wel wat vakkennis

gebruiken. Daan Withagen houdt zich namens

FNV Bouw Zuid-West al zo’n tien jaar

bezig met het onderwerp grensmobiliteit:

“Alle publiciteit rondom dit onderwerp is

een beetje overtrokken, maar het klopt dat

de Belgische bouw het beter doet dan de

Nederlandse. Er is niet zo’n enorme crisis

als bij ons, al is de groei al wel een tijdje

gestabiliseerd. Omdat er veel uitstroom van

vaklieden is, zoeken ze mensen uit de bouw

en afbouw met een mbo-opleiding (niveau

5-6).”

Hoeveel Nederlandse bouwvakkers er inmiddels

in Vlaanderen werken, weet Withagen

niet. “De laatste cijfers die hierover zijn gepubliceerd

door het CBS stammen uit 2002.

Er werkten toen zo’n zes- tot zevenduizend

Nederlandse werknemers in België, maar

daar zitten ook mensen uit andere sectoren

bij. De grensmobiliteit is wel gestegen, dus

zullen die aantallen nu elf jaar later een

stuk hoger liggen.”

Halvemaandenken

Aan het werk gaan als grensarbeider in België

(of Duitsland) is volgens Withagen een

oplossing voor de malaise die werknemers

in Nederland beleven. “Maar het lost de

gevolgen van de crisis in de Nederlandse

bouw niet op. Het probleem in zowel België

als Nederland is dat de instroom in de bouw

structureel te laag is ten opzichte van de

uitstroom.”

Toch denkt hij dat grensoverschrijdend

werken een steeds grotere rol gaat spelen.

“De arbeidsmarkt laat zich niet hinderen

10

Casco

door grenzen. Bouwvakkers werkten vroeger

al veel in het grensgebied, ook in dat met

Duitsland. Vooral toen het IJzeren Gordijn

viel, gingen er veel Nederlandse werknemers

naar onze oosterburen. Het is ook eigenlijk

te gek voor woorden dat een bouwvakker

die in Breda woont wel in Rotterdam werkt,

maar niet in Antwerpen, terwijl Antwerpen

veel dichterbij ligt. Dit noemen we het ‘halvemaandenken’.

In het zuiden denken we

wel naar boven, maar niet naar beneden.”

Huis om een kozijn bouwen

Wie over de grens wil werken, komt zowel

hindernissen als pluspunten tegen. Withagen:

“In België heb je nog een permanente

deeltijd WW-regeling en diverse acties die

bij ons maar even hebben bestaan, gelden

daar nog steeds. Zoals de 6 procent btw.

Daardoor heeft België een betere voortgang.

Er zijn natuurlijk ook dingen waaraan je je

als grensarbeider moet aanpassen.

De bouwmethoden zijn anders. In Nederland

bouwen we een huis vaak om een kozijn

heen, in België is dat omgekeerd. De sociale

stelsels en belastingssystemen zijn wat ingewikkelder.

Sociale verzekeringen worden op

Europees niveau geregeld, om te voorkomen

dat je niet of dubbel verzekerd bent. Maar

ieder land maakt wel weer zijn eigen wetgeving

omtrent deze verzekeringen. Je moet

dus snappen hoe dat werkt.”

Over belastingen hebben landen onderling

afspraken gemaakt, vervolgt Withagen.

“Daardoor moet je naast je aangifte in België

ook aangifte in Nederland doen. Door

het Belgisch-Nederlands Belastingverdrag

krijg je een compensatie als je in België te

veel belasting betaalt in vergelijking met

FEBRUARI 2013


collega’s in Nederland. Gelukkig hebben we

deskundige professionals in het grensgebied

die daar voor geïnteresseerden naar kunnen

kijken. Die zijn te vinden op de website

fnv.nl via de knoppen Lidmaatschap - Belastingservice

- Invulpunten 2013.

Waar moet je op letten bij grensarbeid?

Als je besluit om een baan aan te nemen

in België of Duitsland moet je je eerst goed

verdiepen in de regelgeving van het betreffende

land. Daan Withagen, regiobestuurder

Zuid-West van FNV Bouw, geeft hiervoor een

paar tips:

FEBRUARI 2013

• Laat je goed informeren. In de Interregionale

Vakbondsraad (IVR) zitten Nederlandse

en Belgische vakcentrales. De IVR geeft op

de zaterdag cursussen voor grensarbeiders,

bijvoorbeeld over zorgverzekeringen. Op de

site werkenoverdegrens.eu is de ‘Gids voor

grensarbeid’ te downloaden.

• Kijk goed naar de arbeidsovereenkomst.

Zoek op welk arbeidsrecht van toepassing is,

dat bepaalt namelijk in welk land een rechter

eventueel uitspraak doet.

• De Belgische bouw-cao is in hoofdlijnen

Casco

Werk

vergelijkbaar met die van Nederland, maar

een regeling rondom vorst kan bijvoorbeeld

weer anders in elkaar zitten.

• Als FNV Bouw hebben we afspraken gemaakt

met Belgische vakbonden over het

helpen van elkaars leden. Het is dus zinvol

om lid te blijven van de FNV. We kunnen

goede diensten verlenen.

• Kijk eens naar wat Eures-adviseurs van

Crossborder Eures voor je kunnen doen.

Hierin zitten werkgevers, de IVR, provincies,

de Kamers van Koophandel en UWV’s. Verder

vind je op de site ec.eures.eu een vacaturebank

met vacatures in heel Europa. ●

‘Nederlanders zijn

directer dan Belgen’

Giacomo Terrana is isolatiemonteur TRB

in Antwerpen en woont in Hoogerheide. In

Nederland valt dit beroep onder de sector

metaal, maar in België hoort het bij de

bouw. Hij werkt al 25 jaar in België en rijdt

dagelijks op en neer.

“Mijn woonplaats Hoogerheide in Noord-

Brabant ligt maar zo’n dertig kilometer van

Antwerpen. Het is dus hartstikke dichtbij.”

Terrana heeft inmiddels veel ervaring met

werken bij onze zuiderburen. “Een vriend

van me was uitvoerder en zei dat ik ook

naar België moest komen. In die tijd, toch

alweer een kwart eeuw geleden, was het erg

aantrekkelijk omdat je daar minder belasting

hoefde te betalen. Dat ik er redelijk kon verdienen,

maakte het interessant.”

Buitenlandse ervaring

Terrana kent niet veel Nederlanders die hetzelfde

doen als hij. “Eén collega van me is

ook een Nederlander, we werken al 22 jaar

samen.” Het werken in België is niet heel

anders dan in Nederland vindt hij. “De mensen

zijn misschien ietsje stugger. Nederlanders

zijn veel directer en zeggen vaak wat ze

denken. Ik merk dat Belgen wat meer achter

je rug om praten.

11


Pensioen

Pensioenfonds Mortel

gaat op in bpf BOUW

tekst FNV Bouw

Het pensioenfonds voor betonmortel is opgeheven. Het pensioen van de 6000 deelnemers, wordt nu

door pensioenfonds bpf BOUW beheerd. Dit vanwege de betere vooruitzichten en lagere kosten van

bpf BOUW. Wat betekent de overstap voor deelnemers aan het pensioenfonds?

De belangrijkste reden voor de overstap van

Bpf-Mortel naar bpf BOUW is dat die laatste

er financieel een stuk beter voorstaat. Dit

komt omdat bpf BOUW groter is en daarom

meer in aandelen en vastgoed mag beleggen.

Daarnaast had het fonds Betonmortel

hogere beheerkosten dan bpf BOUW. Het

pensioen in de bouw was altijd al beter dan

bij Betonmortel. Dat blijft zo, ook al worden

momenteel alle pensioenfondsen versoberd.

Hogere indexatie

Per 1 januari 2013 geldt een korting van

4,4 procent voor alle deelnemers van het

fonds, zowel voor werkenden als gepensioneerden.

Gepensioneerden merken dit direct

in de maandelijkse inkomsten; werkenden

pas wanneer zij met pensioen gaan. Helaas

is er zonder deze korting niet genoeg geld in

kas om aan alle verplichtingen te voldoen.

Gelukkig zal de verwachte hogere indexatie

van bpf BOUW dit nadeel gemakkelijk

opheffen. Het enige echte nadeel van de

overstap, is dat bij bpf BOUW geen nabestaandenpensioen

meer wordt opgebouwd

nadat de werknemer is overleden. Een werknemer

die dat nadeel voor zijn partner wil

opvangen, kan dat zelf doen met een overlijdensrisicoverzekering.

Vooral voor jongere

werknemers is dit van belang.

55min-regeling blijft

De bedrijfstak Mortel heeft eind 2005 een

aanvulling geregeld voor iedereen die toen

55 jaar of jonger was: de 55min-regeling.

Die aanvulling hoogt het standaardpensioen

op, zodat een werknemer eerder kan stoppen

met werken. Het benodigde geld voor deze

12

Casco

regeling loopt steeds meer op door de lage

rentestand. Omdat werkgevers een premieverhoging

hebben geweigerd, moet er nu op

deze aanvulling worden bezuinigd. Gemiddeld

lag de leeftijd waarop gestopt werd met

werken op ruim 63 jaar. De versobering die

vanaf 2013 geldt, voert die leeftijd op naar

bijna 64 jaar voor allen die in 1952 of later

zijn geboren. Het goede nieuws is dat de

regeling blijft bestaan, wat onder het fonds

Betonmortel waarschijnlijk niet was gelukt.

Premie verandert nauwelijks

De dekkingsgraad (de waarde van de beleggingen)

van Betonmortel stond eind 2012

op 99,2 procent. Bij Bouw was de dekkings-

graad op hetzelfde moment 104,5 procent:

een stuk beter. Toch moet bpf BOUW voor

het jaar 2013 ook wat versoberingen doorvoeren.

In de praktijk zal voor de meeste

werknemers de premieafdracht niet of nauwelijks

veranderen. Wel kunnen er bij mensen

die nu nog werken, kleine veranderingen

zijn ontstaan in het opgebouwde pensioen.

Later dit jaar ontvangt iedereen een overzicht

van deze eventuele veranderingen.

Voor mensen die nu al gepensioneerd zijn,

verandert er in de loop van dit jaar niets. ●

Er staat een uitgebreide uitleg op YouTube.

Zoek op ‘overgang Bpf-Mortel’. Nog vragen?

Bel bpf BOUW: 020-5832777.

Bpf BOUW staat er financieel een stuk beter voor dan het Pensioenfonds Betonmortel.

FEBRUARI 2013


tekst en beeld Johan van Leipsig

Jan (61) en Bonny (31) van

Ginneken zijn vader en zoon. Ze

werken samen als timmerman bij

bouwbedrijf De Rooy in Sprundel.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt

over de jongere generatie, werkt Bonny net zo

hard als zijn ouweheer. “Hoezo de jongere generatie

weet niet meer wat hard werken is?",

lacht Jan van Ginneken. “Bonny werkt net

zo hard als ik hoor.” Zoon Bonny moet erom

lachen. “Het werk is ook wel wat veranderd”,

zegt hij. Jan knikt. “Tegenwoordig moet je als

timmerman veel meer kunnen dan vroeger.

Het is veel meer sjouwen en andere zaken

erbij doen dan vroeger, toen je nog veel met

hout werkte. Tegenwoordig wordt dat steeds

FEBRUARI 2013

Casco

Een-tweetje

Denken in elkaars verlengde

minder. Stempels zetten en vloeren leggen

hoort er ook allemaal bij.”

Een eigen huis

“Ik heb veel van mijn vader geleerd”, zegt

Bonny. "We trekken natuurlijk veel samen

op op het werk. We hebben bovendien voor

mijzelf en mijn broer een huis gebouwd,

dus steek je wel wat op van je vader. Hij is

vooral goed in het ouderwetse ambacht, het

handwerk.” Jan: “Nou, tegenwoordig kun je

als assistent-uitvoerder heel goed zonder mij

hoor. Ik kan met een gerust hart richting pensioen

werken.”

Vlekkeloze samenwerking

Samen werken de twee de hele dag en die

samenwerking gaat eigenlijk vlekkeloos, zo

zeggen ze beide. “Je hoeft elkaar maar aan te

kijken en je weet al wat er verlangd wordt”,

zegt Jan. Bonny knikt. “We denken in elkaars

verlengde. Of als ik zie of merk dat mijn

vader hulp nodig heeft, hoeft hij niets te

zeggen. Ik schiet dan meteen toe.”

Elkaar helpen

Als vader en zoon heb je net iets meer voor

elkaar over op het werk. “Daarom hebben we

ook eigenlijk nooit ruzie”, zegt Bonny. “En

als dat al gebeurt, praten we er gewoon rustig

over of ben je even chagrijnig. Maar dat

duurt nooit lang”, zegt Jan. Ook privé gaan

de twee goed met elkaar om. “We kruipen

regelmatig samen op de motor richting de

TT Assen of gaan fietsen in het bos.” ●

Werkt u ook samen met een familielid,

leerling of juist praktijkopleider en wilt u

ook in Een-tweetje? Mail dan naar

redactie@fnvbouw.nl.

13


tekst Corine van Renswoude beeld Tom Janssen

‘Teken nooit zomaar voor

cao-verslechteringen’

Om de crisis te lijf te gaan, zetten steeds meer bedrijven hun personeel onder druk om arbeidsvoor-

waarden in te leveren. Krijgt u zo’n voorstel, geef dit dan door aan FNV Bouw via het onlangs opgerichte

Meldpunt Naleving Cao. Ga nooit zomaar akkoord met slechtere voorwaarden van uw werkgever.

Werkgevers in de bouw, afbouw en de meubel-

& houtsector proberen uit alle macht het

hoofd boven water te houden. Begrijpelijk en

nodig, maar helaas gaan de gekozen maatregelen

vaak ten koste van de werknemers.

Al langer besluiten bedrijven te werken met

goedkope krachten: mensen uit het buitenland,

(schijn)zelfstandigen of uitzendkrachten.

Daar lijkt nu een nieuwe noodgreep

bij gekomen te zijn: het beknibbelen op de

arbeidsvoorwaarden van de vaste medewerkers.

Steeds vaker vragen bedrijven hun

werknemers om loon, reisuren, vakantiedagen

of roostervrije dagen in te leveren. FNV Bouw

opent daarom een Meldpunt Naleving Cao

voor bouwvakkers, wegwerkers, stukadoors,

meubelmakers, parketleggers en schilders.

Moeizame onderhandelingen

Cao-onderhandelingen verlopen dit jaar erg

moeizaam en werkgevers komen met structurele,

drastische verslechteringen voor de

cao’s. FNV Bouw wil graag meewerken aan

tijdelijke crisismaatregelen, die de sectoren

ten goede komen. Maatregelen waarbij

werkgelegenheid wordt behouden, de doorgeschoten

flex wordt teruggedrongen, schijnzelfstandigheid

wordt tegengegaan en de

leerlingeninstroom op gang wordt gebracht.

De bond ziet echter niets in een structurele

afbraak, die de werkgevers nu op gang willen

brengen. Waar in sommige sectoren nog

steeds met moeite onderhandeld wordt over

een nieuwe cao, is de cao-Bouwnijverheid

inmiddels ongewijzigd verlengd.

Vakantiedagen inleveren

Maar werkgevers proberen niet alleen tijdens

cao-onderhandelingen versoberingen te

14

Meldpunt

Casco

realiseren, ook zonder tussenkomst van de

bonden worden werknemers ‘gevraagd’ om

arbeidsvoorwaarden in te leveren. De bond

krijgt deze signalen over niet nagekomen

cao’s regelmatig binnen via de helpdesk en

op de bouwplaats. Zowel kleine bedrijven als

grote ondernemingen lijken zich hier schuldig

aan te maken. Over een paar gevallen is onlangs

ook in de media bericht. Zo werd in januari

van dit jaar bekend dat de medewerkers

van Tinga Deuren & Ramen (een dochteronderneming

van Doorwin) 14 vakantiedagen

hebben ingeleverd om het Friese bedrijf

overeind te houden. Volgens de directeur van

Tinga was dit een vrijwillige keuze van het

personeel, maar FNV Bouw denkt dat het personeel

onder druk is gezet.

‘Het versoberen van

cao’s lost de crisis

niet op’

Job Dura van bouwgigant Dura Vermeer opperde

dezelfde maatregel voor de bouwsector.

Als iedereen in de bouw zes vakantiedagen

inlevert, verbetert de concurrentiepositie van

de Nederlandse bouwsector, zo redeneerde

de topman van Dura Vermeer. FNV Bouw wil

werknemers ervoor waarschuwen dat bedrijven

elkaar op deze manier kapot concurreren.

Werknemers zijn hiervan de dupe.

Topje van de ijsberg

In augustus 2012 bleek uit een enquête

onder 1700 bouwvakkers dat 10 procent

van hen gevraagd was om op reiskosten in te

leveren. Bij 16 procent werd hetzelfde gevraagd

rondom de reisuren. Mieke van Veldhuizen,

sectorbestuurder FNV Bouw: “Eind

2012 is de crisis verregaand verslechterd,

het aantal ontslagdossiers kwam toen tot

een recordhoogte. Tegelijkertijd is het aantal

klachten over het verplicht inleveren van

arbeidsvoorwaarden en het niet naleven van

cao’s de afgelopen maanden behoorlijk toegenomen.

Wij vermoeden dat we nu pas het

topje van de ijsberg kennen.”

Rondtrekkend circus

Het versoberen van cao’s zoals sommige

werkgevers nu proberen, is geen oplossing

voor de crisis en is al helemaal niet goed voor

de werkomstandigheden van de vaklieden.

Van Veldhuizen: “Werkgevers moeten leren in

werknemers te investeren. Menselijk kapitaal

is zo belangrijk, maar ondertussen zien we

steeds vaker wegwerp-personeel zonder enig

perspectief.

We willen een sector waarin je ook op termijn

een normale boterham kunt verdienen, het

veilig werken is, je toekomstperspectief hebt

en loopbaanmogelijkheden. De bouwsector

lijkt nu te worden tot een rondtrekkend circus

van buitenlandse zzp-ers, uitzendkrachten en

tijdelijke werknemers. Er zijn allerlei schijnconstructies,

zodat alsmaar goedkoper kan

worden aanbesteed. Dit komt noch de werknemers

in de sector noch de kwaliteit van

het werk ten goede. Het gedwongen inleveren

van arbeidsvoorwaarden is weer het nieuwste

trucje in dit circus.”

Meldpunt Naleving cao

De vakbond wil dat de cao’s te allen tijde

gerespecteerd worden en heeft daarom voor

FEBRUARI 2013


Casco

Leden kunnen bij het Meldpunt Naleving Cao terecht wanneer hun werkgever hen vraagt afstand te doen van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

zijn leden het Meldpunt Naleving Cao opgezet.

Met het meldpunt wil FNV Bouw het

probleem in kaart brengen en de misstanden

zoveel mogelijk aanpakken. Leden kunnen

melding doen wanneer hun werkgever hen

vraagt afstand te doen van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

FNV Bouw begrijpt dat werknemers bang zijn

om hun baan te verliezen, maar roept leden

toch op om niet in te stemmen met dergelijke

verslechteringen. Werkgarantie kunnen

bedrijven nooit geven, en daarnaast verwacht

FEBRUARI 2013

FNV Bouw dat het niet bij enkele versoberingen

zal blijven. Werkgevers zullen alsmaar

goedkopere arbeid gaan vragen. De tarieven

van (schijn)zzp’ers gaan mee omlaag en het

aantal constructies met goedkope arbeidskrachten

uit het buitenland zullen blijven

groeien.De sectoren bouw, afbouw en meubel

& hout komen in een neerwaartse spiraal

terecht. Hierdoor ontstaat een situatie waarin

niemand meer behoorlijk zijn brood kan verdienen.

Teken dus niet voor verslechteringen,

maar meld ze bij FNV Bouw. ●

Meldpunt

Zo werkt het meldpunt

Wordt bij u op het werk de cao niet nageleefd?

Bent u gevraagd om vanwege de

crisis arbeidsvoorwaarden (loon, toeslagen,

reisuren, verlof, enz.) in te leveren?

Teken niets, maar doe een melding bij

FNV Bouw via fnvbouw.nl of via de helpdesk

(0900 - 368 26 89). Het is mogelijk

om uw melding anoniem te doen.

15


16

In beeld

Casco

beeld ANP

FEBRUARI 2013


FEBRUARI 2013

Casco

In beeld

Tunnel van

toekomst

Een bouwvakker loopt door de tunnel van

de Noord-Zuidlijn, onder station Amsterdam

Centraal. De laatste verbindingen tussen

de ruimtes onder het voorplein zijn onlangs

geopend. Er kan nu dus vanaf Amsterdam

Noord tot aan station Rokin door de tunnels

worden gelopen. Als de boor bij het Rokin

is weggehaald, kun je zo doorlopen naar de

RAI. Het enige dat er nog ontbreekt is de

toekomstige spoorlijn voor de metro, die er

vanaf 2017 moet gaan rijden. ●

17


Sector Casco

Makkelijk te monteren ankers

Voor verankering in ongescheurd

beton heeft Hilti nieuwe segmentankers

ontwikkeld. De HSA’s

zijn geschikt voor toepassingen

aan leuningen, stellingen en

secundaire stalen constructies.

Maar ook bij stalen kolommen,

houten balken, metalen profielen,

schoren en consoles biedt de

HSA uitkomst. De segmentankers

zijn verkrijgbaar in een RVS-A2

of RVS-A4 uitvoering en kunnen

snel en eenvoudig worden

aangedraaid met een slagschroefmachine.

Daarvoor heeft Hilti,

de eveneens nieuwe, momentdop

S-TB ontwikkeld.

Zie voor meer informatie: hilti.nl.

Pompen of verzuipen

Metabo introduceert twee drainage- en twee

vuilwaterpompen. De pompen zijn met hun

gewicht tot 20 kilo geschikt voor mobiel

gebruik. Vooral de drainagepompen die zanderig

of modderig bouwplaatswater kunnen

transporteren, zijn interessant. Deze pompen

kennen een capaciteit van respectievelijk

18 en 28 m 3 /uur. Ze beschikken over

een onderhoudsvrije, mechanische afdichting

en een zelfreinigende Vortex-waaier.

Die zorgt voor minder trillingen, een stille

werking en reduceert tevens het gevaar van

verstoppingen. Daarnaast kunnen de pompen

zichzelf, afhankelijk van de waterstand,

automatisch aan of uitschakelen.

Zie voor meer informatie: metabo.nl.

Vangnet voor medewerkers Heijmans

Vorig jaar maakte de directie van Heijmans bekend dat ongeveer 250 werknemers hun baan verliezen.

FNV Bouw & Infra onderhandelde sindsdien over een sociaal plan. Inmiddels heeft een

ruime meerderheid van de leden (87 procent) ingestemd met het principeakkoord met Heijmans.

Werknemers en oud-werknemers van Heijmans mochten stemmen. Onderhandelaar Rob van Gemert:

“Ik ben ondanks het treurige feit dat mensen hun baan verliezen, tevreden dat we tot een

gedegen sociaal plan zijn gekomen. Dit biedt in de huidige markt toch een goed vangnet voor

ontslagen werknemers.”

Bouwplaats bewaken met app

Heras presenteert als eerste bouwplaatsbeveiliger

in Nederland een

app voor de iPhone en iPad. Daarmee

kunnen de gebruikers van

Heras Elektronische Bouwplaatsbeveiliging

live bekijken wat er op de

bouwplaats gebeurt. Ook kunnen op

afstand systemen in- of uitgeschakeld

worden. De app is gratis te

downloaden in de App Store. Tevens

publiceert Heras een zogenaamde

whitepaper. In ‘Hoe houd je criminelen

van de bouwplaats’ is advies

te vinden over beveiligingssystemen

voor verschillende type bouwplaatsen.

Heras belooft daarbij objectiviteit

en beveelt ook systemen van

andere leveranciers aan als deze in

een bepaalde situatie beter voldoen.

Dreigend tekort

vaklieden

De bouwsector stroomt leeg. Dat

stelt FNV Bouw op basis van eigen

onderzoek. Per week verliezen 250

bouwvakkers hun baan. Velen daarvan

verlaten de sector omdat ze

geen nieuw werk kunnen vinden.

Sinds begin 2009 zijn er in de

bouw 37.000 arbeidsplaatsen verloren

gegaan. Op dit moment worden

daarnaast 21.000 arbeidsplaatsen

vervuld door 55+’ers die de komende

jaren met pensioen gaan.

Daar komen minder nieuwe bouwvakkers

voor terug. De instroom

van leerlingen is met bijna de helft

gedaald: van 6600 naar 3800 per

jaar. Als de economie aantrekt en er

weer meer gebouwd moet worden,

zit de sector waarschijnlijk snel met

een tekort aan arbeidskrachten.

FNV Bouw & Infra roept het kabinet

daarom nogmaals op om in de bouw

te investeren, zodat er niet nog

meer vaklieden verdwijnen.

18 FEBRUARI 2013


Slimme sleutels en hamer

Facom komt met een nieuwe reeks pijpsleutels, in veertien verschillende

maten. Ze zijn voorzien van een zachte handgreep met goede

grip die vermoeidheid in de handen moet tegengaan. De sleutels zijn

volgens Facom slijtage- en corrosiebestendig en zeer geschikt voor

het werken op moeilijk te bereiken plaatsen. Ook brengt deze fabrikant

een nieuwe lijn terugstootloze hamers en drevels op de markt.

Deze hamers beperken schade aan het inslagoppervlak, houden de

inslagkracht onder controle en zorgen voor een minimale terugslag.

Zie voor meer informatie: facom.nl.

Gratis oude verlichting inleveren

Lightrec roept sloop- en onderhoudsbedrijven op om oude verlichting beter te

scheiden. Dat kan door contact op te nemen met Wecycle, het inzamelsysteem

voor onder meer energiezuinige verlichting. Bij sloop- en renovatiewerkzaamheden

komt volgens Lightrec, jaarlijks zo’n vijfduizend ton oude verlichting vrij. Nog maar

40 procent van deze oude tl-buizen, spaarlampen, ledlampen en armaturen vindt

echter zijn weg naar Wecycle. Terwijl er genoeg oplossingen voorhanden zijn. Bij

grotere projecten zet Wecycle zelfs speciale containers neer op bouwplaatsen, die

op afroep gratis worden opgehaald.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op: wecycle.nl en lightrec.nl.

FEBRUARI 2013

Casco Sector

Cao Bouwnijverheid verlengd

De cao voor de Bouwnijverheid is automatisch verlengd tot en

met 31 december 2013. De cao is verlengd omdat zowel

werkgevers als werknemers de cao niet hebben opgezegd.

De verslechteringsvoorstellen van de werkgevers gaan in 2013

dus niet door, maar er zitten ook geen verbeteringen in.

FNV Bouw & Infra blijft een dringend beroep op de werkgevers

doen om crisismaatregelen te nemen en met een fatsoenlijke

cao te komen.

Staking spooronderhoud

Begin februari legden spoorwerkers hun onderhoudswerkzaamheden

neer in Amersfoort, Breda, Ede,

Rotterdam, Tilburg en Den Haag. Deze acties werden

(mede) op touw gezet door FNV Bouw & Infra. Het

doel van de staking was het maken van afspraken voor

een nieuwe cao. Spoorwerkers willen de werkgelegenheid

in hun sector en het vakmanschap aan het spoor

behouden. De kwaliteit van het spooronderhoud is op

termijn in het geding en daarmee de veiligheid van de

reizigers. Daarnaast wil het onderhoudspersoneel een

loonsverhoging. Lees het laatste nieuws op fnvbouw.nl.

Versoberd pensioen

Cao-partijen in de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie,

afbouw en natuursteenbedrijf en het bestuur

van bpf BOUW hebben maatregelen genomen om de

pensioenregeling voor de bouwnijverheid financieel

gezond te houden. Besloten is om de pensioenopbouw

in 2013 te verlagen van 2,25 procent naar 1,8 procent.

De voorwaardelijke rechten uit de aanvullingsregelingen

worden verlaagd met 10 procent. Daar staat

tegenover dat bpf BOUW in 2013 de pensioenen niet

hoeft te verlagen.

19


Leefstijl

tekst Job van der Mark beeld Bert Jansen

‘Stukje kip in plaats van

een vette gehaktbal’

Iedere werknemer in de bouwsector die graag iets aan de gezondheid wil doen, wordt op zijn wenken

bediend. Bouwers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, dat bijvoorbeeld wordt veroor-

zaakt door overgewicht, kunnen kosteloos gebruikmaken van leefstijlbegeleiding van de Arbouw.

Schilder Frans van Moorsel was één van de eerste deelnemers en kan iedereen het traject aanraden.

De cijfers van Arbouw liggen er niet om:

maar liefst 67 procent van de werknemers

kampt met overgewicht en 17 procent zelfs

met ernstig overgewicht. Landelijk gezien

zijn deze percentages 40 procent om 10

procent. Daarnaast voldoet ruim 80 procent

van het bouwplaatspersoneel niet aan de

landelijke fitheidsnorm en ruim 30 procent

rookt. Kortom, veel bouwwerknemers mogen

wel wat gezonder gaan leven, zeker in deze

tijden waarin doorwerken tot 67 jaar wordt

Schilder Frans van Moorsel heeft aan het leefstijlbegeleidingstraject meegedaan en viel daarbij 9 kilo af.

20

Casco

gevraagd. De sector heeft alle belang bij gezonde

werknemers en daarom biedt Arbouw

in samenwerking met leefstijlbegeleiders

sinds 1 januari een traject aan. Hierdoormoet

de bouwer in Nederland slanker, gezonder

en fitter worden. Schilder Frans van

Moorsel (57), werkzaam bij schildersbedrijf

Caspar de Haan uit Eindhoven, deed al mee

aan het begeleidingstraject toen dat een

aantal jaren geleden nog in de testfase zat.

Hij wilde van 98 kilo terug naar negentig,

dus al te drastisch waren zijn ambities op

dit gebied niet. “Ik was niet veel te zwaar.

Maar toch was het voor mijn gezondheid

beter als ik een paar kilootjes lichter werd.

Daarom deed ik graag mee. Gezondheid vind

ik een belangrijk goed. In overleg met mijn

begeleider hebben we mijn streefgewicht op

90 kilo gezet. In een periode van zes maanden

heb ik dat kunnen bereiken door meer

in beweging te komen. Maar ook door bewuster

te eten. En ik wandel nog steeds een

aantal keer per week.” Van Moorsel spreekt

van een daadwerkelijke leefstijlverandering,

want hij blijft rond zijn streefgewicht zitten

en heeft daar totaal geen moeite mee. “Af

en toe een uurtje wandelen vind ik geen probleem.

En sinds het begeleidingstraject heb

ik echt geen honger geleden hoor.” Sterker

nog, Van Moorsel geniet meer dan ooit van

eten. “We eten nu gevarieerder dan voorheen.

In plaats van de friet met een frikadel

op zaterdag, eten we nu gewokte groente en

een stukje vis. Lekker hoor! Of een stukje

gebraden kip in plaats van een vette gehaktbal.”

Van Moorsel spreekt niet voor niets in

meervoud, want zijn vrouw is probleemloos

meegegaan in de nieuwe gewoontes van haar

man. Niet dat ze het nodig had, aldus de

schilder. “Mijn vrouw had altijd al een mooi

figuurtje, ze was niets te dik. Maar je hoeft

het niet alleen te doen om af te vallen, want

bewust eten en genoeg bewegen is natuurlijk

gezond voor iedereen. Ik kan het traject

aanraden aan al mijn collega’s in de bouw.

Want het voelt goed om bewust te leven voor

je gezondheid.” ●

FEBRUARI 2013


Vandaag is het een belangrijke dag voor de Europese

vakbonden. We gaan namelijk demonstreren in Brussel

tegen sociale dumping en voor gelijke beloning. FNV

Bouw is met drie bussen, heel goed!

FEBRUARI 2013

Naam: Mieke van Veldhuizen

Leeftijd: 57

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Sectorbestuurder

FNV Bouw & Infra;

cao-onderhandelaar Bouw

Thuis wacht mij een deels onttakeld huis. Mijn partner

Rob en ik zitten middenin een verbouwing. Er is

vandaag hard gewerkt door de stukadoor en helaas

moet ik nu dus nog even boenen en poetsen.

Casco

De dag van…

Na de eerste toespraken lopen we richting het

Europees Parlement. Leuk om al die collega’s uit

verschillende landen te zien. Ik ben de vrouw met de

rode rugtas.

Inmiddels is het al tegen tienen en er wacht nog een

vergadermap die ik moet doornemen.

Mijn vak

Weer terug bij de bus. Met enige moeite hebben we

ook de laatste verdwaalde kaderleden opgespoord en

mee terug genomen.

Eindelijk slapen, maar eerst de katten uit bed gooien.

Zij genieten van al het geklus in huis en de leuke

plekken waar ze nu kunnen liggen.

Bent u ook trots op uw vak en wilt u dit

aan alle Casco-lezers laten zien? Stuur

een mail met als onderwerp ‘Mijn vak’ naar

redactie@fnvbouw.nl. Misschien staat u

dan de volgende keer in deze rubriek.

21


24

Lekker bezig

Casco

Patrick Bouwhuis - timmerman

“Vandaag leggen we de laatste hand aan de kappen van een stel nieuwe woningen.

Het gaat om dakkappen die een week geleden al geplaatst zijn. Wij stellen de kap

af en voorzien alles van pannenlatten, waar straks de dakpannen op komen. Ik ben

28 en al 12 jaar werkzaam in de bouw. Het bedrijf waar ik lang voor heb gewerkt

als verbouw-timmerman is kort geleden failliet gegaan. Het zijn wat dat betreft

zware tijden in de sector. Gelukkig had ik wat ervaring met de prefab-bouw en kon

ik bij Tifa daktechniek aan de slag. Toch spreekt de verbouw me meer aan dan dit

soort nieuwbouw. Maar in het algemeen is het bouw en dat blijft altijd een geweldig

beroep. Je ziet echt iets ontstaan.” ●

tekst en beeld Pieter Jansen

FEBRUARI 2013


tekst Charlie Schuurman beeld Martin de Bouter

FEBRUARI 2013

Casco

Arboprijs

Winnaar Arboprijs wil

vooral collega’s helpen

Met zijn Multibuddy sleepte tegellegger Twan Geelen eind vorig jaar de FNV Bouw Arboprijs in de

wacht. Zijn uitvinding maakt het werk voor hemzelf en vele collega’s een stuk lichter en aangenamer.

“Het scheelt vooral veel rug- en spierklachten, dat merkte ik al na twee minuten”, vertelt Geelen.

Dat simpele uitvindingen vaak het beste

werken, bewijst Twan Geelen weer met zijn

Multibuddy. Een handvat dat tijdens het

lijmen van vloertegels een steunpunt in het

lijmbed vormt, zonder dat het bed daarbij

beschadigd raakt. Het blijkt een zeer effectieve

oplossing te zijn tegen de veel

voorkomende rug- en spierklachten in deze

beroepsgroep. Daarnaast kun je dankzij de

Multibuddy ook gemakkelijker om een hoek

heen werken.

Hoe ben je op het idee gekomen?

“Nou, net als veel collega’s had ik na een

dag werken vaak last van mijn spieren en

rug. Mijn fysiotherapeute, die wist dat ik

tegellegger was, raadde me aan om iets te

bedenken waarop ik tijdens het aanbrengen

van het lijmbed op kon steunen.”

Dus het is eigenlijk haar idee?

“Haha, nee dat niet. Het spookte al heel

lang door mijn hoofd om iets te bedenken

dat het werk zou verlichten. Maar ik wist

niet wat. Totdat zij over dat steunpunt

begon. Dat gaf me het laatste zetje. Ik was

bij een klant aan het werk toen het idee me

ineens te binnen schoot. Ik had een pleisterspaan

vast en bedacht dat die weleens kon

fungeren als een handvat. Maar daarmee beschadig

je natuurlijk het lijmbed. Dus vroeg

ik de klant om er acht boutjes in te boren

waarop de spaan zou kunnen rusten. En zo

was de Multibuddy geboren.”

Werkte het direct?

“Ja, het was haast niet te geloven hoeveel

verlichting dat steunen direct al bracht.

Na twee minuten dacht ik al dat ik een

geweldig product in handen had, waar heel

veel tegelleggers profijt van zouden kunnen

hebben. Dus ik wilde het eigenlijk zo snel

mogelijk op de markt brengen.”

Kat in het bakkie, toch?

“Dacht ik ook, maar dat viel flink tegen. Ik

heb deze uitvinding namelijk in 2005 al gedaan.

Kennelijk was de tijd er toen nog niet

rijp voor, want bij elk bedrijf waar ik kwam

praten, kreeg ik nul op het rekest. Uiteindelijk

kwam ik na een paar jaar bij VHP-Ergonomie

in Den Haag terecht. Zij geloofden

direct in de Multibuddy en hebben enorm

geholpen het op de markt te krijgen.”

En hoe is het dan om er vervolgens de FNV

Bouw Arboprijs mee te winnen?

“Tja, dat is haast niet uit te leggen. Ik ben

echt beretrots op die prijs. Het is een erkenning

voor iets dat ik al jaren weet, namelijk

dat de Multibuddy lichamelijk een ongelooflijk

verschil kan maken op het werk. En

daar was en is het me om te doen. Voor het

geld hoef je er echt niet aan te beginnen

hoor. De uren die het me gekost heeft, heb

ik er nog lang niet uit. Maar daar gaat het

niet om. Ik wil er gewoon de collega’s mee

helpen en hoop dat er over een poosje wordt

gesproken over de tijd voor en de tijd na de

Multibuddy. Dat zou toch helemaal geweldig

zijn?” ●

Twan Geelen won met zijn Multibuddy de FNV Bouw Arboprijs. ‘Maar voor het geld hoef je het niet te doen.’

25


Bondig Casco

2013 is het laatste crisisjaar”

Ja 25% Nee 75%

Grote stap vernieuwing FNV

Opnieuw is een belangrijke hobbel genomen in de vernieuwing van

de FNV. Het federatiebestuur en de Stuurgroep FNV In Beweging

hebben de conceptstatuten uitgewerkt. Ook is de congresnotitie met

de besluitvoornemens aangeboden aan de bonden. Ton Heerts, voorzitter

FNV In Beweging: “Het woord is nu aan de leden. De komende

maanden kunnen alle leden zich via bondsraden, algemene ledenvergaderingen

en congressen uitspreken over de voorstellen tot vernieuwing.

We zijn er dus nog niet, maar dit is een belangrijke stap

voorwaarts. Want dit is waar we het voor doen: we willen dingen binnen

de organisatie veranderen om de leden meer invloed te geven.”

Kijk voor meer info op fnvinbeweging.nl.

Oud-bestuurder overleden

In de vorige editie van dit magazine, maakten we melding van het

overlijden van oud-bestuurder Geert Wolting. Tot onze spijt stond in

dit bericht onvolledige informatie over zijn loopbaan bij FNV Bouw.

Meneer Wolting begon in 1969 als bestuursassistent bij de bond.

Tussen 1973 en 1980 werkte hij als afdelingsbestuurder in Haarlem

en als districtsmedewerker in Zaandam. In 1980 vertrok Geert Wolting

naar Limburg. Daar was hij zes jaar districtsbestuurder. Daarna

ging hij als bondsbestuurder aan de slag, onder andere voor de meubel-

en houtsector. Van 1995 tot 1998 was Wolting werkzaam als

bondspenningmeester. Geert Wolting werd 67 jaar.

Wordt u dit jaar 65?

Leden kunnen op fnvbouw.nl hun mening

geven over een actuele stelling. De uitslag

leest u in Bondig. Deze keer: Mensen die nu al met vroegpensioen zijn en bijna 65 worden, krijgen

door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken met een AOWgat.

FNV Bouw doet haar uiterste best om voor elkaar te krijgen dat

het kabinet dit gat voor deze mensen gaat repareren. Om dit voor

elkaar te krijgen heeft FNV Bouw, samen met een aantal andere

FNV-bonden, een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Wordt

u dit jaar 65 jaar en bent u al eerder gestopt met werken vanwege

vroegpensioen, vervroegde ouderdomspensioenuitkering of opname

van levenslooptegoed? Kijk dan snel op fnvbouw.nl/aowgat om te

lezen wat u nu moet doen.

Voorzitter FNV Bouw

Door het aftreden van Willem Linders zit FNV Bouw opnieuw zonder

voorzitter. FNV Bouw betreurt dit zeer. Het bondsbestuur beraadt

zich op een nieuwe procedure en over de verdere invulling van het

voorzitterschap. FNV Bouw heeft daarnaast bekend gemaakt de

screening van kandidaten in de toekomst sterk te verbeteren. Ga

naar fnvbouw.nl voor het meest recente nieuws.

Nieuw rekeningnummer

Vanaf 1 januari 2013 heeft FNV Bouw een gewijzigd rekeningnummer

voor de betaling van de contributie. FNV Bouw is overgestapt

van ING naar Rabobank. Het nieuwe rekeningnummer is

1181.41.880. Voor leden die vanuit het buitenland betalen: het

IBAN-nummer is NL11RABO0118141880 en het BIC-nummer is

RABONL2U. Betalingen die binnenkomen op het oude nummer,

worden voorlopig nog wel verwerkt. Leden waarbij de contributie automatisch

wordt afgeschreven, hoeven geen stappen te ondernemen.

26 FEBRUARI 2013


ANBO weg bij FNV

Met ingang van 1 januari 2013 is ANBO niet langer lid van de FNV

In Beweging. FNV-leden kunnen nog tot en met 31 maart 2013 gebruikmaken

van de dienstverlening van ANBO, zoals bijvoorbeeld het

energiecollectief, de zorgcollectieven, telefonisch advies en de lokale

afdelingsactiviteiten. De FNV-senioren ontvangen verder nog tot

en met 31 maart het ANBO Magazine. Na die datum zullen de FNV

In Beweging en de ANBO zelfstandig hun dienstverlening en belangenbehartiging

voor hun seniorenleden voortzetten. FNV in Beweging

zal een eigen seniorenbond oprichten.

Zinvolle mars

Europese vakbonden in de bouw, transport en voedingssectoren

demonstreerden in januari massaal tegen sociale dumping en de

uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van arbeiders

in Europa. En vóór gelijke rechten, gelijke betaling en gelijke behandeling

van alle werkenden, ongeacht hun land van herkomst.

Ruim vierduizend mensen trotseerden de kou in Brussel. Ook FNV

Bouw was stevig vertegenwoordigd. Bondsvoorzitters hadden overleg

met eurocommissaris Andor. Het voorstel van de vakbonden om een

Europees samenwerkingsplatform voor sociale inspectiediensten te

creëren, werd door hem goed onthaald. Wordt vervolgd!

Verbeter communicatie UWV

FNV Bouw en het UWV Werkbedrijf zijn een samenwerking aangegaan

om de arbeidsmarkt en de personeelsvoorziening in de bouw vooruit

te helpen. Een onderdeel van de samenwerking is het verbeteren van

de communicatie van het UWV. Hiervoor verzamelt FNV Bouw de

standaardbrieven die het UWV zoal verstuurt. Heeft u recent contact

gehad met het UWV en heeft u zich geërgerd aan de ingewikkelde

brieven of de toon waarmee u werd aangesproken? Dan is dit de

kans om daar iets aan te veranderen. Stuur (een kopie van) brieven

en mails door naar abb.secretariaat@fnvbouw.nl of FNV Bouw, t.a.v.

Secretariaat ABB, Antwoordnummer 13, 3440 VB, Woerden.

FEBRUARI 2013

Casco Bondig

Bondige berichten

Twitterberichten die onlangs in de tijdlijn van @fnvbouw

verschenen.

@JohnKerstens Onderweg net een oud-collega van

#FNVBouw gesproken. Over ‘t gemak waarmee ‘t UWV het

inruilen van vast voor flex accordeert. Pakken we op.

@CharleyRamdas Steeds meer werkgevers in de bouw

lappen afspraken vorstverlet aan hun laars. Ook goed

werkgeverschap daalt onder het vriespunt!

@HarryAboma Vandaag op de Bouwbeurs het VCA**

certificaat uitgereikt aan Rojo Steigerbouw. Bewust

Bouwen is ook veilig bouwen!

@Ruudbaa Eindelijk na een dag stuurgroepen geen

broodjes maar warm voer. Gewoon goed werk, ook voor

bestuurders.

@rknoordwest Faillissement Hans van Noorden deugt

niet aldus de rechter. #FNVBouw dient met leden

schadeclaims in.

@RonvanBaden #2013 wordt natuurlijk het jaar van

de vakbeweging, #FNV United. De vereniging die door

organisatie de ‘mens’ de maat der dingen laat zijn.

@charissaverhoef Bouw een mannenwereld? Niet lang

meer volgens @BNLOost.

@HennyPlat Avondje leden bellen met @heems320 en

@amandaverhoeven. Al 5 mensen willen actief worden

voor #FNVBouw. Dát is goed nieuws...

@stichtingarbouw Mooi! De bezoekersaantallen van de

#arbocatalogi zijn het laatste kwartaal 2012 fors gestegen.

#gezondenveiligwerken arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

@HondemaE Prachtig, 75 jaar lid van #FNVBouw en

Houtbond! M’n vader gaf me dit bord dat toebehoorde

aan mijn pake (opa) Hondema.

27


www.hartstichting.nl

Zolang levens te vroeg stoppen,

blijven wij doorgaan.


door Douwe van der Meulen

CASCO IS HET LEDENBLAD VAN

FNV BOUW & INFRA

Jaargang 6 nummer 1, februari 2013

EXPLOITATIE

Koninklijke BDU Uitgevers BV

REDACTIE

Corine van Renswoude (hoofdredacteur)

E redactie@fnvbouw.nl

Marlous Brand en Charlie Schuurman

E casco@bdu.nl

T 0342 494 851

MEDEWERKERS

Job van der Mark, Pieter Jansen, Johan van

Leipsig, Martin de Bouter, Djanko, Bert Janssen,

Tom Janssen, Douwe van der Meulen, Annelies

Pol, Jeroen Poortvliet, Tessa Klooster.

REDACTIEASSISTENTIE

Ria van Velzen

E ria.vanvelzen@fnvbouw.nl

ADVERTENTIES

BDU Vak- en Publieksmedia

Wilfred van den Brand

T 0342 494 843

E w.v.d.brand@bdu.nl

TECHNISCHE REALISATIE

Koninklijke BDU Grafi sch Bedrijf BV

UITGAVE en COPYRIGHT

Casco is een uitgave van de Stichting

FNV Pers. Overname van teksten is alleen

toegestaan met bronvermelding; op beeld

berust copyright.

ABONNEMENTEN & LIDMAATSCHAP

Casco verschijnt acht keer per jaar. Leden

van FNV Bouw & Infra ontvangen het blad

gratis. Abonnees betalen € 20,- per jaar.

Opzegging lidmaatschap: schriftelijk via FNV

Bouw, Postbus 520, 3440 AM Woerden, of via

ledenadministratie@fnvbouw.nl.

FNV BOUW & INFRA IS ONDERDEEL

VAN FNV BOUW

Meer info: fnvbouweninfra.nl

ISSN 1875-4899

FEBRUARI 2013

Casco

Puzzel 40

R E K A M L E B U E M K R S A G M L T G G M S

S C H U U R B O R D A E B N T E N A A N I C B

R E D L I H C S Z A M K A A T U A I I D H P S

M E S S I N G I H E D A O S L L K T N E D H S

U R R I R A N N N M P A E T P K E A I N O E S

I A E S O K A N I S K L L D S M L D D V O T R

T A T O L P A X P R D R N D T M I A E O R P N

V L S L L A E A U R E O B N E N I L A O O A S

O E I A E R A I A K F E U K G K T U K G M R D

E S K T R R P A A A T P A S I E K E D R F T U

R T E I S R D M L O L L W N W R N E E D R O O

D E B E U A N P N U K A S O E V S M R O E O H

E M E I K E P V N Z N T B T L T M T C O Z G R

R R M I T O L R A D A R T O A I G B S L E K E

H T E A T E P N E L A E E A T H T N E E R A D

E E R G C A D L L T Z R L G U L P R I I B D N

S T I H I S D A A L A P V O E G E R O D T S O

S A T P T E T N E T W W N E M U T I B F R E A

R E B E A E T G U U S C H I E T L O O D F O L

R E E E U A E S O F E L E K T R I C I E N E G

T N I R L T L B G N I D N I B R E V D N A T L

Streep onderstaande woorden door in het letterveld. Letters worden maar eenmaal gebruikt.

De overblijvende letters vormen de oplossing.

aannemer

arbowet

asbest

balklaag

beitel

bekister

betonvlechter

bitumen

bouwplaats

dakdekker

dakgoot

duimstok

elektricien

frezer

fundatie

gips

gording

heipaal

installateur

isolatie

kalkzandsteen

koplat

kruipruimte

ladder

lood

messing

metselaar

metseldraad

meubelmaker

mixer

nulpuntmeting

onderhoud

panhaak

plafondplaat

plug

raapspaan

rei

roller

sabel

scheidingswand

schietlood

schilder

schuurbord

shovel

sponning

steiger

stratenmaker

strokenvloer

stukadoor

tandverbinding

tegelzetter

timmerman

troffel

uitvoerder

voeger

waterpas

zink

In elk nummer van dit magazine staat een puzzel. Stuur uw oplossing met vermelding van naam, adres en bankrekeningnummer

vóór 18 maart naar: redactie bondsmagazines, postbus 520, 3440 AM Woerden. Of stuur een e-mail

met dezelfde gegevens naar: puzzel@fnvbouw.nl. U maakt dan kans op de hoofdprijs van 100 euro of de twee prijzen

van 50 euro. De oplossing van puzzel 39 was: scharnier. De eerste prijs van 100 euro is gewonnen door

J. Suijker, Berkenwoude; de twee prijzen van 50 euro door B. Maes, Oostburg en B. Schilperoord, Koog a/d Zaan.

29


MAAK EEN COLLEGA LID ...

Gun uw collega ook de vele voordelen van het lidmaatschap van FNV Bouw & Infra. Meld hem of haar aan als

nieuw lid en ontvang zelf 10 euro. Uw collega betaalt niet meer dan 15,77 euro per maand.

Meer leden, meer kracht!

IK WORD LID

Naam: m / v

Straat | Huisnummer:

Postcode | Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geboortedatum:

Werkt bij:

Plaats:

Beroep:

BETAALWIJZE:

Automatische afschrijving (maandelijks) van rek.nr.:

Acceptgirokaart (€ 0,25 per maand duurder)

OPSTUREN IN EEN ENVELOP (POSTZEGEL NIET NODIG) NAAR: FNV BOUW & INFRA t.a.v. LEDENADMINISTRATIE, ANTWOORD NUMMER 13, 3440 VB WOERDEN

Datum

Handtekening

EN BEN AANGEMELD DOOR

Naam:

Postcode

Woonplaats

Lidnummer

Maak € 10,– over op rekeningnummer:

0900 368 26 89 (LOKAAL TARIEF) | FNVBOUWENINFRA.NL

11-901

More magazines by this user
Similar magazines