31.08.2013 Views

In dit nummer: Leeuwardense ondernemer geeft visitekaartje af, in ...

In dit nummer: Leeuwardense ondernemer geeft visitekaartje af, in ...

In dit nummer: Leeuwardense ondernemer geeft visitekaartje af, in ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>In</strong> <strong>dit</strong> <strong>nummer</strong>:<br />

● <strong>Leeuwardense</strong> <strong>ondernemer</strong><br />

<strong>geeft</strong> <strong>visitekaartje</strong> <strong>af</strong>, <strong>in</strong> hout<br />

● Stokoude houtzagerij Twickel<br />

is een vooruitstrevend bedrijf<br />

● Timmerfabriek voor doven<br />

doet het verrassend goed<br />

MAGAZINE VOOR LEDEN VAN<br />

JAARGANG 5 | NUMMER 4 | JUNI 2012 | FNVMEUBELENHOUT.NL


Wij staan voor u klaar! Bel 0900 368 26 89 (lokaal tarief)


eeld Chris Pennarts<br />

Alle soorten en maten<br />

Patrick Langbroek (38) werkt al een jaar of zeventien <strong>in</strong> de pallet<strong>in</strong>dustrie.<br />

“Eerst als uitzendkracht en later vast. Tegenwoordig ben ik productievoorman<br />

bij PKF Pallets <strong>in</strong> Roosendaal. Ik bewaak de kwaliteit van de<br />

productie, stuur mensen aan waar dat nodig is en bouw mach<strong>in</strong>es om als<br />

er weer andere pallets gemaakt moeten worden. We produceren ze namelijk<br />

<strong>in</strong> alle soorten, maten en materialen. Het is maar net wat de klant wil<br />

hebben. Van 60 x 60 centimeter tot 160 x 120 centimeter.”<br />

WEGWIJS<br />

Leden van FNV Meubel & Hout kunnen met vragen of problemen bij hun bond terecht.<br />

Dat kan persoonlijk bij de vakbondscentra en de lokale <strong>af</strong>del<strong>in</strong>gen of telefonisch op <strong>nummer</strong><br />

0900 368 26 89 (lokaal tarief). Dit <strong>nummer</strong> is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot<br />

17.30 uur. Zie verder voor servicegegevens pag<strong>in</strong>a 21.<br />

JUNI 2012<br />

IS ONDERDEEL VAN FNV BOUW<br />

Krul<br />

<strong>in</strong> <strong>dit</strong> <strong>nummer</strong><br />

rubrieken<br />

<strong>In</strong>houd<br />

12 Alles van hout<br />

Je kunt alles maken van hout. Tenm<strong>in</strong>ste<br />

als je Fons ter Schure heet. Voor <strong>visitekaartje</strong>s,<br />

menukaarten en zelfs fotopr<strong>in</strong>ts<br />

draait de <strong>Leeuwardense</strong> <strong>ondernemer</strong> zijn<br />

hand niet om. Hij is dan ook al jong <strong>in</strong> het<br />

vak begonnen.<br />

16 Twickel: bejaard maar bij de tijd<br />

Houtzagerij Twickel <strong>in</strong> het Twentse<br />

Delden verzaagt al s<strong>in</strong>ds 1771 de stammen<br />

uit de omgev<strong>in</strong>g. Maar vergis je niet: achter<br />

de idyllische façade gaat een hedendaags en<br />

vooruitstrevend bedrijf schuil.<br />

18 De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g doet het goed<br />

Timmerfabriek De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

Gron<strong>in</strong>gen bestaat vijf jaar. Het bedrijf,<br />

waarvan alle werknemers doof zijn, maakt<br />

ter gelegenheid van het eerste lustrum de<br />

balans op. Die is verrassend positief.<br />

4 Krullen<br />

5 Uitgelicht<br />

8 Branche<br />

10 <strong>In</strong> beeld<br />

15 Spaanders<br />

25 Lekker bezig!<br />

26 Bondig<br />

29 Puzzel<br />

30 FNV Voordeel<br />

WEBSITE<br />

Voor <strong>in</strong>formatie en nieuws: fnvmeubelenhout.nl<br />

HOOFDKANTOOR<br />

FNV Meubel & Hout, Postbus 520, 3440 AM<br />

Woerden. Opzegg<strong>in</strong>g lidmaatschap schriftelijk<br />

aan <strong>dit</strong> adres of naar<br />

ledenadm<strong>in</strong>istratie@fnvbouw.nl.<br />

3


4<br />

Krullen<br />

Krul<br />

Schunnige meubels<br />

<strong>In</strong>terieurwarenhuis Ikea heeft <strong>in</strong> Thailand<br />

letterlijk haar meubelen weten te redden.<br />

Het Zweedse bedrijf, dat steevast eigenz<strong>in</strong>nige<br />

namen bedenkt voor haar producten, is<br />

onlangs de Aziatische markt opgegaan. Het<br />

is maar goed dat die namen even daarvoor<br />

<strong>in</strong> een vertaalprogramma zijn gestopt. Want<br />

daar kwamen op z’n zachtst gezegd nogal<br />

opmerkelijke resultaten uit. Zo blijkt dat<br />

‘Redalen’, een bed dat vernoemd is naar<br />

een Noorse stad, <strong>in</strong> het Thais naar orale sex<br />

verwijst. Hetzelfde geldt voor de plantenpot<br />

Jättebra, dat zoiets betekent als geslachtsgemeenschap.<br />

Overigens komt het vaker<br />

voor dat westerse bedrijven <strong>in</strong> het verre<br />

Oosten de mist <strong>in</strong>gaan met productnamen.<br />

B<strong>in</strong>g, de zoekmach<strong>in</strong>e van Microsoft, staat<br />

<strong>in</strong> het Ch<strong>in</strong>ees voor ziekte. Bungh, een Engelse<br />

currysaus, wordt <strong>in</strong> <strong>In</strong>dia en Pakistan<br />

vertaald als achterwerk. FOTO GOOGLE IMAGES<br />

Een van velen<br />

Tussen 1943 en 1945 was meubelmaker<br />

Kees Verstraten uit Hilversum één van de<br />

velen die <strong>in</strong> Nazi-Duitsland te werk werd<br />

gesteld. Vanuit het werkkamp schreef hij<br />

diverse brieven en prentbriefkaarten naar<br />

zijn familie. Deze correspondentie vormde<br />

de basis van het gelijknamige boek, met als<br />

ondertitel ‘Dwangarbeider <strong>in</strong> de oorlog’. Het<br />

is een bijzonder naslagwerk over jonge Hollandse<br />

jongens die voor de Duitsers moesten<br />

werken en bij terugkomst als verraders werden<br />

gezien. Zie gooienvechthistorisch.nl.<br />

Voordeurkleur zegt<br />

veel over karakter<br />

De kleur die wij hebben gekozen voor onze voordeur verraadt welk<br />

karakter we hebben, of wie we voor anderen willen zijn. Dit laat Debbie<br />

Zimmer, kleurexpert bij het Amerikaanse verfpromotie-<strong>in</strong>stituut<br />

Pa<strong>in</strong>t Quality <strong>In</strong>stitute, optekenen <strong>in</strong> een persbericht.<br />

Een blauwe deur zendt uit dat de bewoner zijn huis ziet als een<br />

plaats voor rust, kalmte, sereniteit en ontspann<strong>in</strong>g. Groen communiceert<br />

gezondheid, veiligheid, rust en harmonie. Zwart heeft volgens<br />

Zimmer een heel andere psychologische lad<strong>in</strong>g. De kleur projecteert<br />

kracht, elegantie, macht en autoriteit. Rood is een kleur waarmee de<br />

bewoner wil uitdrukken dat er achter de voordeur veel te beleven is.<br />

Bru<strong>in</strong> ten slotte heeft een dubbele betekenis: enerzijds straalt het<br />

stabiliteit en betrouwbaarheid uit, anderzijds staat de deur voor het<br />

verlangen naar privacy. FOTO SXC<br />

JUNI 2012


tekst BDU Uitgevers beeld Irene Wouters/Fotobureau Meulenhof<br />

JUNI 2012<br />

Krul<br />

Uitgelicht<br />

‘Message <strong>in</strong> a bottle’ duikt na 54<br />

jaar weer op tijdens restauratie<br />

Vierentw<strong>in</strong>tig jaar was Frans van de V<strong>in</strong>, toen hij <strong>in</strong> 1958 op de<br />

steigers stond hij Huize De Burgh <strong>in</strong> E<strong>in</strong>dhoven. Daar, <strong>in</strong> de nok<br />

van het gebouw, verstopte de jonge bouwvakker een beugelflesje<br />

met foto’s en een brief. Vorige maand dook het flesje weer op.<br />

Ooit zou het flesje weer eens tevoorschijn<br />

komen, wist Frans Van de V<strong>in</strong>. De vraag was<br />

alleen wanneer. Nu, 54 jaar na dato was het<br />

moment daar. Twee timmerlieden van aannemersbedrijf<br />

Nico de Bont uit Vught waren<br />

nietsvermoedend bezig met een grote restauratiebeurt<br />

aan Huize De Burgh, toen ze<br />

boven<strong>in</strong> de toren een flesje zagen hangen.<br />

Nadat ze het glas stuksloegen, rolde er een<br />

brief uit het flesje, verpakt <strong>in</strong> een blaadje<br />

van de S<strong>in</strong>t Willibrordus-scheurkalender.<br />

Deze verklapte dat het flesje er <strong>in</strong> de week<br />

van 20 tot 26 april 1958 was opgehangen.<br />

De brief was ondertekend door ene Frans<br />

van de V<strong>in</strong>. <strong>In</strong> handgeschreven letters stond<br />

te lezen dat de ‘moeder prov<strong>in</strong>ciaal van de<br />

<strong>In</strong> deze rubriek belicht Krul bijzondere<br />

mensen en projecten uit de sector.<br />

Heeft u een tip voor de redactie?<br />

Laat het ons weten via krul@bdu.nl.<br />

orde St. Jozef’ de opdrachtgever was van<br />

de restauratiewerkzaamheden die er toen<br />

werden uitgevoerd. Ook was uit het schrijven<br />

op te maken dat de firma Huijbrechts<br />

uit E<strong>in</strong>dhoven het werk uitvoerde. De meest<br />

opmerkelijke passage <strong>in</strong> de brief gaat echter<br />

over de toestand van de wereld: ‘Het hoogtepunt<br />

is de ruimtevaart naar de maan, waarmee<br />

b<strong>in</strong>nen enkele jaren proeven worden<br />

genomen. Verder is er niet veel nieuws’, zo<br />

citeert het E<strong>in</strong>dhovens Dagblad uit de brief.<br />

Frans van de V<strong>in</strong> bleek de oud-directeur van<br />

het gelijknamige ramen- en kozijnenbedrijf<br />

uit Heeze te zijn, dat nu door zijn twee<br />

zoons gerund wordt. Onlangs maakte hij<br />

kennis met de bouwvakkers die zijn flesje<br />

vonden. Hij vertelde ze dat het <strong>in</strong> die tijd<br />

gebruikelijk was om, vooral bij de bouw van<br />

kerken, de bouwteken<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> een koker te<br />

plaatsen en deze te verstoppen <strong>in</strong> pilaren of<br />

<strong>in</strong> de funder<strong>in</strong>g. Van de V<strong>in</strong>: “Ik dacht, dat<br />

doe ik ook.” Hij heeft echter heel wat capriolen<br />

uit moeten halen om <strong>in</strong> de nok te geraken.<br />

Hoe hij er precies gekomen is weet hij<br />

niet meer. “Steigers zoals we die nu kennen,<br />

waren er niet. Toen de leien tijdelijk van het<br />

dak waren gehaald, ben ik er denk ik met<br />

een ladder, via de buitenkant, naartoe geklommen.<br />

Ik heb het bijna nooit aan iemand<br />

verteld. Alleen mijn eigen gez<strong>in</strong>sleden wisten<br />

ervan.” Tijdens deze restauratie werden<br />

de leien eveneens tijdelijk verwijderd om het<br />

houtwerk te kunnen <strong>in</strong>specteren. Zodoende<br />

werd het flesje ontdekt. ●<br />

5


<strong>In</strong>terview<br />

Kaderlid Theo Andriessen adviseert leden over sociale voorzien<strong>in</strong>gen<br />

tekst Peter van der Aa beeld Topshots<br />

‘Regel<strong>in</strong>gen genoeg, maar je moet<br />

er meestal wel zelf achteraan’<br />

“Mensen laten veel geld liggen.” Theo Andriessen komt het <strong>in</strong> de praktijk vaak tegen. Hij <strong>geeft</strong> advies<br />

over sociale voorzien<strong>in</strong>gen aan leden van FNV Bouw met een laag <strong>in</strong>komen. Soms gaat het om een<br />

paar tientjes, maar hij heeft ook wel meegemaakt dat iemand 2000 euro van de overheid tegoed had.<br />

“De voorlicht<strong>in</strong>g van gemeenten is ver onder<br />

de maat”, zegt Andriessen boos. “Er zijn beslist<br />

gemeenten die het goed doen, maar <strong>in</strong><br />

veel gevallen worden mensen slecht geïnformeerd<br />

of zelfs op het verkeerde been gezet.<br />

Die krijgen dan te horen dat ze geen recht<br />

hebben op een uitker<strong>in</strong>g of toeslag terwijl ze<br />

dat wel degelijk hebben.”<br />

Adviesservice<br />

Theo Andriessen (65) uit het Noord-Hollandse<br />

Venhuizen is één van de veertien<br />

ASV’ers van FNV Bouw. ASV staat voor<br />

‘Advies Sociale Voorzien<strong>in</strong>gen’. Zo heet de<br />

service die de bond s<strong>in</strong>ds enkele jaren biedt<br />

aan leden met een laag <strong>in</strong>komen.Er bestaan<br />

allerlei uitker<strong>in</strong>gen, toeslagen, aanvull<strong>in</strong>gen<br />

en kwijtscheld<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>gen voor mensen<br />

met lage <strong>in</strong>komens, maar je moet ze wel<br />

zien te v<strong>in</strong>den. Daarom blijft er <strong>in</strong> die potjes<br />

vaak geld over. De speciaal opgeleide<br />

kaderleden van FNV Bouw wijzen de weg.<br />

Andriessen zat bij de eerste licht<strong>in</strong>g kaderleden<br />

die werd geschoold. “Toen ik de oproep<br />

voor deze functie zag, heb ik meteen gereageerd.<br />

Ik wil mensen graag helpen én ik<br />

ben handig met de computer. De voormalige<br />

timmerman is ook op andere terre<strong>in</strong>en actief<br />

voor de bond. Hij heeft zitt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de bondsraad<br />

en is kandidaat voor de deelnemersraad<br />

van het Pensioenfonds Bouw.<br />

Telefoon en e-mail<br />

Leden die gebruik willen maken van de adviesservice<br />

wenden zich <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie<br />

tot de helpdesk van FNV Bouw (0900 368<br />

6<br />

Casco Krul<br />

26 89). Die beoordeelt de aanvraag en <strong>geeft</strong><br />

die via <strong>in</strong>ternet door aan het ASV-team. “<strong>In</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipe doe ik de hulpvragen van leden <strong>in</strong><br />

mijn eigen regio”, zegt Andriessen. “Maar<br />

de <strong>af</strong>spraak is dat we mensen b<strong>in</strong>nen tien<br />

dagen benaderen. Dus als ik zie dat op een<br />

verzoek uit een andere regio niet snel wordt<br />

gereageerd, pak ik dat ook op. Zo heb ik onlangs<br />

iemand uit Limburg geholpen. Dat is<br />

geen probleem, want het contact loopt bijna<br />

altijd via telefoon en e-mail. Ik ben maar<br />

één keer bij iemand thuis geweest.”<br />

Specifieke kennis<br />

De ervar<strong>in</strong>g leert, vertelt Andriessen, dat<br />

elke hulpvraag anders is. Je komt er dus<br />

meestal niet met een standaard-antwoord.<br />

Je moet je echt <strong>in</strong> het <strong>in</strong>dividuele geval<br />

verdiepen. Ook de tijd die is gemoeid met<br />

de <strong>af</strong>handel<strong>in</strong>g van een hulpvraag is heel<br />

divers. Soms volstaat één telefoongesprek.<br />

Dan is het genoeg om iemand te verwijzen<br />

naar een <strong>in</strong>stantie of naar een formulier op<br />

<strong>in</strong>ternet. “Ik bel na een poosje wel altijd nog<br />

een keer terug om te <strong>in</strong>formeren of het is<br />

gelukt”, aldus Andriessen. Maar er zijn ook<br />

<strong>in</strong>gewikkelder gevallen. Zoals die man die<br />

door een echtscheid<strong>in</strong>g en gezondheidsproblemen<br />

zijn adm<strong>in</strong>istratie heeft verwaarloosd<br />

en nu fl<strong>in</strong>k <strong>in</strong> de schulden zit. Of zoals het<br />

geval van José Thijssen (zie pag<strong>in</strong>a 7). Andriessen:<br />

“Daar komt meer bij kijken. Ik probeer<br />

te doen wat <strong>in</strong> mijn vermogen ligt. En<br />

dat is gelukkig steeds meer. Door <strong>dit</strong> werk<br />

leer ik mensen kennen met specifieke kennis<br />

of relevante ervar<strong>in</strong>gen. Zo bouw je een<br />

JUNI 2012


netwerk op waardoor je, als dat nodig is, ook<br />

anderen kunt <strong>in</strong>schakelen.”<br />

Wirwar aan regel<strong>in</strong>gen<br />

Theo Andriessen heeft de <strong>in</strong>druk dat veel<br />

leden van FNV Bouw de ASV-service <strong>in</strong>middels<br />

wel kennen. Toch loopt het nog niet<br />

storm met de hulpvragen. “We kunnen er<br />

best nog wat bij hebben”, zegt hij. “Het<br />

is toch mooi als je van een uitker<strong>in</strong>g rond<br />

moet komen en je blijkt recht te hebben op<br />

een paar tientjes per maand meer? Ik heb<br />

het trouwens ook meegemaakt dat iemand<br />

2000 euro aan toeslagen niet gekregen had.<br />

Zonde om zoveel geld te laten liggen.” Dat<br />

gebeurt soms omdat mensen de weg niet<br />

kennen <strong>in</strong> de wirwar aan regel<strong>in</strong>gen en de<br />

JUNI 2012<br />

vele loketten die er zijn. Maar er zijn er ook<br />

die het geen prettig idee v<strong>in</strong>den om, zoals<br />

ze dat noemen ‘hun hand op te houden’.<br />

Andriessen: “Dat is een begrip van vroeger.<br />

De wereld is veranderd. Er zijn regel<strong>in</strong>gen<br />

waar je gewoon recht op hebt. Als mensen<br />

een terugval hebben <strong>in</strong> <strong>in</strong>komen, krijgen ze<br />

een hogere zorg- en huurtoeslag. En voor<br />

bepaalde gevallen is er bijzondere bijstand<br />

of zijn er kwijtscheld<strong>in</strong>gsmogelijkheden. Bij<br />

de Belast<strong>in</strong>gdienst kun je uitstel aanvragen,<br />

zodat je geen boete krijgt als je te laat betaalt.<br />

Regel<strong>in</strong>gen genoeg maar je moet er<br />

meestal wel zelf achteraan. En als je niet<br />

precies weet hoe je dat moet aanpakken, bel<br />

je met de helpdesk van FNV Bouw. De ASVservice<br />

helpt je dan verder.” ●<br />

Casco Krul<br />

<strong>In</strong>terview<br />

José Thijssen: ‘Zorg<strong>in</strong>stantie<br />

schrijft<br />

onterecht geld <strong>af</strong>’<br />

José Thijssen is mantelzorger voor haar<br />

vader. Ze was het ook voor haar moeder<br />

tot deze <strong>dit</strong> voorjaar overleed. Haar ouders<br />

zaten aanvankelijk <strong>in</strong> een slecht verpleeghuis,<br />

vertelt Thijssen. De patiënten kregen<br />

nauwelijks persoonlijke aandacht en werden<br />

slecht verzorgd. Bij de moeder van Thijssen,<br />

die aan een ziekte leed, werd de medicatie<br />

stopgezet. Een klacht <strong>in</strong>dienen bij het tehuis<br />

had we<strong>in</strong>ig z<strong>in</strong>, want die werd <strong>af</strong>gehandeld<br />

door de verpleeghuisarts zelf. “Uite<strong>in</strong>delijk<br />

heb ik mijn ouders daar weggehaald en bij<br />

een ander verpleeghuis ondergebracht. Daar<br />

was de verzorg<strong>in</strong>g prima. Maar voor mijn<br />

moeder was dat te laat. Door de verkeerde<br />

behandel<strong>in</strong>g en een slechte overdracht van<br />

<strong>in</strong>formatie door het oude verpleeghuis g<strong>in</strong>g<br />

het met haar gezondheid snel berg<strong>af</strong>waarts<br />

en overleed ze.”<br />

Naast die persoonlijke ellende heeft José<br />

Thijssen ook nog te maken met dure fouten<br />

van het Centraal Adm<strong>in</strong>istratiekantoor<br />

(CAK). Dat is –<strong>in</strong> de eigen woorden van deze<br />

<strong>in</strong>stantie– ‘een professionele en betrouwbare<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie <strong>in</strong> de zorg- en<br />

welzijnsector, die de verantwoordelijkheid<br />

draagt voor een goede uitvoer<strong>in</strong>g van f<strong>in</strong>anciële<br />

regel<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatietaken.’<br />

Thijssen heeft een heel ander beeld van die<br />

organisatie. Ooit g<strong>af</strong> haar vader het CAK een<br />

machtig<strong>in</strong>g en daar wordt dankbaar gebruik<br />

van gemaakt. Ze zegt: “Er wordt van de<br />

reken<strong>in</strong>g van mijn vader onterecht geld <strong>af</strong>geschreven,<br />

<strong>in</strong>middels al 2500 euro. Dat had<br />

hij bestemd voor zijn begr<strong>af</strong>enis. Het CAK<br />

laat hem onder meer betalen voor thuiszorg,<br />

maar mijn vader krijgt geen thuiszorg want<br />

hij zit <strong>in</strong> een verpleeghuis. Als ik het CAK<br />

bel, zeggen ze dat ik Thuiszorg maar moet<br />

bellen. Maar Thuiszorg zegt: uw vader is bij<br />

ons niet <strong>in</strong> behandel<strong>in</strong>g. Als ik het CAK opnieuw<br />

bel, geven ze de schuld aan de computer.<br />

Maar opgelost wordt er niets.” José<br />

Thijssen klopte aan bij FNV Bouw en haar<br />

hulpvraag kwam terecht bij ASV’er Theo Andriessen.<br />

Die bekijkt hoe de bond kan helpen.<br />

Want <strong>in</strong> <strong>dit</strong> geval is het probleem met<br />

een eenvoudig advies niet uit de wereld. ●<br />

7


Branche<br />

Veel <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen voor Houtprijs<br />

Maar liefst 77 <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen d<strong>in</strong>gen <strong>dit</strong> jaar mee naar de Houtprijs 2012,<br />

die tijdens de nationale Houtdag op 28 november zal worden uitgereikt.<br />

Deze tweejaarlijkse prijsvraag wordt georganiseerd door Centrum Hout<br />

om zodoende nieuwe technieken, toepass<strong>in</strong>gen en de vele mogelijkheden<br />

van hout volop <strong>in</strong> de schijnwerpers te zetten. De Houtprijs kent<br />

twee hoofd- en een aantal subcategorieën. De Houtarchitectuurprijs<br />

staat open voor bouwprojecten die de unieke eigenschappen van hout<br />

goed <strong>in</strong> beeld brengen. Niet de grootte van het project is bepalend,<br />

maar de vormgev<strong>in</strong>g, juiste toepass<strong>in</strong>g en detailler<strong>in</strong>g van hout. De<br />

Hout<strong>in</strong>novatieprijs richt zich op <strong>in</strong>novatieve houttoepass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

bouw, zoals nieuwe technieken, productverbeter<strong>in</strong>gen, bijzondere bouwmethoden<br />

of werkwijzen die een betere kwaliteit of grotere acceptatie<br />

van houttoepass<strong>in</strong>gen teweegbrengen. <strong>In</strong> de zomer maakt een deskundige<br />

jury de genom<strong>in</strong>eerde <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen bekend. Deze zullen daarna te<br />

v<strong>in</strong>den zijn op dehoutprijs.nl.<br />

Woodchallenge weer van start<br />

De <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g voor Woodchallenge 2012 is van start gegaan. Centrum<br />

Hout nodigt studenten uit om voor 1 september vernieuwende technieken,<br />

concepten en ontwerpen <strong>in</strong> te sturen waar<strong>in</strong> hout de hoofdrol<br />

speelt. “W<strong>in</strong>nen kan de opstap betekenen voor een succesvolle carrière<br />

<strong>in</strong> het hout”, aldus Centrum Hout. Woodchallenge staat niet alleen open<br />

voor studenten die studies als bouwkunde en civiele techniek volgen<br />

aan technische hogescholen en universiteiten, maar ook voor alle andere<br />

technische opleid<strong>in</strong>gen. Daarnaast worden ook studenten van relevante<br />

mbo-opleid<strong>in</strong>gen uitgenodigd mee te doen. De <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen moet betrekk<strong>in</strong>g<br />

hebben op een onderzoek of project uit het studiejaar 2011/2012.<br />

Deelname is mogelijk op <strong>in</strong>dividuele basis, maar ook <strong>in</strong> groepsverband.<br />

Op de foto is de Ris<strong>in</strong>g Chair van Robert van Embricqs te zien. Hij g<strong>in</strong>g<br />

vorig jaar met de trofee en het prijzengeld van 1000 euro aan de haal.<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie: woodchallenge.nl. FOTO ROBERT VAN EMBRICQS<br />

8<br />

Krul<br />

Passeren op hoogte<br />

zonder los te koppelen<br />

Met het nieuwe valbeveilig<strong>in</strong>gstraject L<strong>in</strong>kedPro presenteert<br />

XSPlatforms als eerste een valbeveilig<strong>in</strong>gssysteem<br />

waarbij meerdere lijnen op één ankerpunt<br />

geplaatst kunnen worden. Voordeel hiervan is dat<br />

gebruikers op hetzelfde systeem een eigen staalkabel<br />

hebben en zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze<br />

last hebben van elkaar. Loskoppelen op plaatsen waar<br />

<strong>dit</strong> niet gewenst is, om zodoende elkaar te passeren,<br />

is daarbij niet meer nodig. Dat is niet alleen veilig,<br />

maar werkt ook prettiger en het scheelt veel tijd.<br />

Daarnaast biedt het systeem veilige toe- en doorgang<br />

op meerdere routes. De ankerpunten van het L<strong>in</strong>ked-<br />

Pro-systeem zijn voorzien van zogenaamde ‘spacers’,<br />

die de staalkabels op de juiste <strong>af</strong>stand houden. De<br />

spacers, die <strong>in</strong> verschillende kleuren verkrijgbaar zijn,<br />

kunnen gebruikt worden om de diverse staalkabels<br />

of routes te markeren en dienen om struikelgevaar te<br />

voorkomen. Het L<strong>in</strong>kedPro-systeem van XSPlatforms<br />

biedt volgens de ontwikkelaar optimaal gebruikersgemak<br />

en veiligheid. “Niet alleen voor de gebruikers<br />

heeft het voordelen. Want door de snellere en efficiëntere<br />

manier waarop het werk uitgevoerd kan worden,<br />

profiteren ook gebouweigenaren en opdrachtgevers<br />

van de voordelen”, zo stelt XPplatforms. De bestaande<br />

XSPlatforms-staalkabeltrajecten zijn daarbij uit te<br />

breiden zijn naar een L<strong>in</strong>kedPro-traject.<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie xsplatforms.com.<br />

FOTO XSPLATFORMS<br />

JUNI 2012


Krachtige accuklopboorschroevendraaier<br />

De nieuwe accuklopboorschroevendraaier van Bosch, de GSB 10,8-2-LI Professional,<br />

is volgens de producent de meest compacte mach<strong>in</strong>e <strong>in</strong> zijn klasse. Deze accuklopboorschroevendraaier<br />

is slechts 189 mm lang en weegt ongeveer een kilo. Daardoor is<br />

hij makkelijk te gebruiken <strong>in</strong> krappe ruimtes en wordt ook het bovenhands werken een<br />

stuk eenvoudiger en prettiger gemaakt. De mach<strong>in</strong>e is bedoeld voor kle<strong>in</strong>e tot middelzware<br />

schroef-, boor- en klopboortoepass<strong>in</strong>gen. Deze voert hij dankzij de planeettransmissie<br />

met twee standen bijzonder krachtig uit. De GSB 10,8-2-LI kent daarbij een<br />

maximaal draaimoment van 30 Nm. Daarnaast is de mach<strong>in</strong>e uitgerust met de ‘Auto-<br />

Lock-boorhouder’, voor het snel wisselen van bits en boren. Zie voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

bosch-pt.nl.<br />

Scheeps<strong>in</strong>terieurbouw doet het redelijk<br />

JUNI 2012<br />

Ondanks de economische<br />

tegenw<strong>in</strong>d g<strong>in</strong>g het <strong>in</strong><br />

2011 redelijk goed met<br />

de scheeps<strong>in</strong>terieurbouw.<br />

Dat liet brancheorganisatie<br />

Scheepsbouw Nederland<br />

onlangs weten. <strong>In</strong> totaal zijn<br />

er vorig jaar 116 zeegaande<br />

schepen opgeleverd tegen<br />

141 schepen <strong>in</strong> 2010. De<br />

order<strong>in</strong>take betrof 83 schepen<br />

(2010: 67 schepen),<br />

waardoor de waarde ervan<br />

hoger is. Zie voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

en cijfers per branche:<br />

scheepsbouwnederland.nl.<br />

FOTO BDU UITGEVERS<br />

Lichtgewicht accuscha<strong>af</strong>mach<strong>in</strong>es<br />

Bosch komt met twee nieuwe lichtgewicht accuscha<strong>af</strong>mach<strong>in</strong>es voor veel voorkomende<br />

aanpass<strong>in</strong>gswerkzaamheden, zoals het schaven van deurvleugels. De<br />

compacte GHO 14,4 V-LI Professional en de GHO 18 V-LI Professional onderscheiden<br />

zich daarbij dankzij hun lage gewicht van circa 2,5 kilo. De apparaten<br />

zijn gemakkelijk te bedienen, waarbij een ergonomische handgreep<br />

zorgt voor optimaal werkcomfort. Beide accuscha<strong>af</strong>mach<strong>in</strong>es werken met<br />

een eenvoudig te wisselen woodrazor-keermes. Dit is dankzij hardmetalen<br />

snijvlakken zeer scherp en slijtvast. Een robuuste alum<strong>in</strong>ium voetplaat is 82 millimeter<br />

breed en beschikt over drie V-groeven voor eenvoudig en flexibel <strong>af</strong>schu<strong>in</strong>en.<br />

Bovendien hebben beide mach<strong>in</strong>es een exacte en goed <strong>af</strong>leesbare verdeelschaal,<br />

waarmee de spaandikte traploos tot 1,6 millimeter kan worden <strong>in</strong>gesteld. De richt<strong>in</strong>g<br />

van de spaan<strong>af</strong>voer kan door de gebruiker zelf worden gekozen, <strong>af</strong>hankelijk van<br />

de specifieke werksituatie. Zie voor meer <strong>in</strong>formatie bosch-pt.nl. FOTO BOSCH<br />

Krul<br />

Branche<br />

Skills master Jesse<br />

Tijdens de Skills Masters heeft Jesse<br />

Elz<strong>in</strong>ga de eerste plaats bemachtigd bij<br />

het onderdeel meubelmaken (cab<strong>in</strong>etmak<strong>in</strong>g).<br />

De 3 e jaars leerl<strong>in</strong>g van het<br />

HMC was ondanks de tijdsdruk en het<br />

massaal aanwezige publiek ruim op tijd<br />

klaar. De jury lette naast het e<strong>in</strong>dresultaat<br />

ook op creativiteit, aanpass<strong>in</strong>gsvermogen,<br />

precisiewerk, verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen,<br />

zelfmotivatie en werken onder druk.<br />

Elz<strong>in</strong>ga gaat met het w<strong>in</strong>nen van de<br />

SkillsMasters, de hout- en meubelbranche<br />

vertegenwoordigen tijdens de<br />

EuroSkills <strong>in</strong> Spa die <strong>in</strong> oktober 2012<br />

plaats zal v<strong>in</strong>den. FOTO HMC<br />

9


10<br />

<strong>In</strong> beeld<br />

Krul<br />

beeld Ton Borsboom<br />

JUNI 2012


JUNI 2012<br />

Krul<br />

<strong>In</strong> beeld<br />

Elleboog<br />

onder dak<br />

<strong>In</strong> het centrum van Amersfoort wordt gewerkt<br />

aan de nieuwe toren van de <strong>in</strong> 2007<br />

grotendeels <strong>af</strong>gebrande Elleboogkerk. <strong>In</strong><br />

de kerk was het Armandomuseum gevestigd.<br />

Bij de brand g<strong>in</strong>gen de schilderijen<br />

verloren, maar raakten ook dak, wanden en<br />

toren zwaar beschadigd. Daarom wordt de<br />

kerk bijna volledig opnieuw opgebouwd. De<br />

houten door De Groot Vroomshoop gebouwde<br />

kap van de kerk komt niet, zoals gebruikelijk,<br />

te rusten op de muren, maar andersom.<br />

De stenen muren zullen letterlijk opgehangen<br />

worden aan de kapconstructie die rust<br />

op funder<strong>in</strong>gspalen.<br />

11


Product<br />

‘Door het brandproces ontstaat een voelbaar reliëf’<br />

tekst en beeld Charlie Schuurman<br />

Een houten hart voor bijzondere<br />

gegraveerde relatiegeschenken<br />

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te maken met hout. Zelfs <strong>visitekaartje</strong>s, menukaarten en<br />

foto<strong>af</strong>drukken. Want s<strong>in</strong>ds het lot Fons ter Schure op het pad van de houten relatiegeschenken bracht,<br />

produceert de markante <strong>ondernemer</strong> met zijn bedrijf Woodenheart deze en nog veel meer opmerke-<br />

lijke, gegraveerde houten objecten. Het kle<strong>in</strong>e werk doet hij zelf <strong>in</strong> Leeuwarden.<br />

12<br />

Krul<br />

Als kle<strong>in</strong> jochie speelde Ter Schure al graag<br />

met een grote loep en zonlicht. Hij stak<br />

bladeren <strong>in</strong> de fik en brandde kle<strong>in</strong>e gaatjes<br />

en vormpjes <strong>in</strong> stukjes hout. Dat een<br />

soortgelijke bezigheid ooit zijn broodw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

zou worden, kon hij toen nooit bevroeden.<br />

Decennia later staat er echter een grote<br />

laserpr<strong>in</strong>ter <strong>in</strong> een won<strong>in</strong>g, die uit nood is<br />

omgebouwd tot bedrijfspand. Want aan de<br />

vraag naar de gegraveerde houten relatiegeschenken<br />

is maar met moeite te voldoen.<br />

“Omdat het zo uit de klauwen liep, ben<br />

ik zelf op een gegeven moment maar verhuisd”,<br />

zegt de goedlachse Ter Schure.<br />

Oekraïne<br />

Zelf kijkt hij nauwelijks op van dat succes.<br />

De <strong>ondernemer</strong> heeft dan ook een rotsvast<br />

vertrouwen <strong>in</strong> de objecten die hij zelf vervaardigt<br />

of elders laat maken en vervolgens<br />

graveert. “Alles wat uit fl<strong>in</strong>terdunne triplexplaten<br />

van populierenhout geproduceerd kan<br />

worden doe ik zelf. Daarbij kun je denken<br />

aan <strong>visitekaartje</strong>s, menukaarten of zelfs<br />

foto<strong>af</strong>drukken. De grotere objecten, zoals<br />

vrachtwagentjes en vogelhuisjes, laat ik<br />

vervaardigen door een fabriek <strong>in</strong> Oekraïne.<br />

Daar <strong>in</strong> de Kaukasus ligt de basis voor zijn<br />

bedrijfje. Zijn vrouw, die uit het land komt<br />

waar <strong>dit</strong> jaar het EK-voetbal wordt gespeeld,<br />

nam hem ooit mee naar de fabriek. Ter<br />

Schure: “Op dat moment was ik nog vertegenwoordiger<br />

bij één van Europa’s grootste<br />

JUNI 2012


Een houten, gegraveerde vrachtwagen is één van de vele opmerkelijke producten van Woodenheart<br />

bedrijven op het gebied van relatiegeschenken.<br />

Mijn taak was zoveel mogelijk aanstekers,<br />

pennen, blocnotes en meer van dat<br />

soort spul te verkopen. Maar toen ik de producten<br />

<strong>in</strong> <strong>dit</strong> fabriekje zag en daarbij de graveermach<strong>in</strong>e,<br />

was ik direct verkocht. Terug<br />

<strong>in</strong> Nederland ben ik gaan onderzoeken of er<br />

markt was voor deze producten. Dat bleek<br />

het geval, want ik kreeg veel goede reacties<br />

op de spullen die ik liet zien. Uiteraard<br />

waren bedrijven die iets met hout doen het<br />

meest enthousiast. Vooral over de houten <strong>visitekaartje</strong>s,<br />

maar ook over bijvoorbeeld een<br />

gegraveerde kalender met een logo van het<br />

betreffende bedrijf erop.”<br />

Blokscha<strong>af</strong>jes<br />

De kracht van zijn producten zit <strong>in</strong> de verscheidenheid.<br />

Je kunt het namelijk zo gek<br />

niet bedenken, of Woodenheart kan het regelen.<br />

Van pennen, potloden en briefopeners<br />

tot gegraveerde wijnkistjes, kaasplankjes<br />

en legpuzzels. Terwijl de pr<strong>in</strong>ter − die bijna<br />

geen moment stil staat − bezig is met het<br />

graveren van cadeaubonnen uit de fl<strong>in</strong>terdunne<br />

triplexplaten, pakt Ter Schure iets uit<br />

de vitr<strong>in</strong>ekast. “Kijk”, zegt hij, “blokscha<strong>af</strong>jes.<br />

Daar moest ik direct aan denken toen ik<br />

zag dat Krul vandaag op bezoek zou komen.<br />

Is toch leuk om hier jullie logo <strong>in</strong> te graveren?<br />

Eigenlijk ontstaan alle aparte ideeën op<br />

deze manier. Ik bezoek een bedrijf en kijk<br />

dan direct of ik iets kan verz<strong>in</strong>nen met het<br />

JUNI 2012<br />

het logo. Maar mensen komen ook met eigen<br />

<strong>in</strong>itiatieven. Zo werd me ooit gevraagd om<br />

een plaatje te pr<strong>in</strong>ten op een huwelijksuitnodig<strong>in</strong>g.<br />

Dat heeft uite<strong>in</strong>delijk tot het pr<strong>in</strong>ten<br />

van foto’s op hout geleid. Ik hou daarnaast<br />

ook wel van een uitdag<strong>in</strong>g. en zal zelden nee<br />

verkopen. Omdat je zo goed als alle houtsoorten<br />

kunt graveren, is er veel mogelijk.<br />

Alleen de grootte van voorwerpen kan een<br />

probleem zijn. Ze moeten immers wel <strong>in</strong> de<br />

mach<strong>in</strong>e passen.”<br />

Visitekaartjes<br />

Ter Schure loopt naar zijn computer en <strong>geeft</strong><br />

een <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong> de productie van de <strong>visitekaartje</strong>s.<br />

“Eigenlijk is het heel simpel. <strong>In</strong> een<br />

speciaal programma ontwerp ik − <strong>in</strong> <strong>dit</strong> geval<br />

− de kaartjes en die verstuur ik naar de pr<strong>in</strong>ter.<br />

De mach<strong>in</strong>e stel ik vervolgens zo <strong>af</strong>, dat<br />

het te graveren object precies op de juiste<br />

<strong>af</strong>stand van de laser staat. Dat luistert erg<br />

nauw, anders krijg je vage letters of snijdt de<br />

laser niet goed door de platen heen. Daarom<br />

moeten de houten platen ook goed plat liggen.<br />

Soms willen ze weleens iets opbollen en<br />

dan krijg je vervorm<strong>in</strong>gen.” Als de startknop<br />

is <strong>in</strong>gedrukt, beg<strong>in</strong>t de mach<strong>in</strong>e te ratelen.<br />

De laser brandt de tekst <strong>in</strong> het hout, terwijl<br />

een <strong>af</strong>zuigsysteem de brandlucht netjes <strong>af</strong>voert<br />

naar buiten. Geleidelijk aan ontstaat<br />

het <strong>visitekaartje</strong> dat vervolgens keurig uitgesneden<br />

wordt. “Omdat je het ontwerp eigenlijk<br />

uitbrandt, moeten de kaartjes nog wel<br />

worden ontdaan van de roetrandjes”, zegt Ter<br />

Krul<br />

Product<br />

Schure. “Ze worden daarom stuk voor stuk<br />

nabewerkt met schuurpapier. Zo ontstaat er<br />

een heel dun, glad kaartje. Het houten <strong>visitekaartje</strong><br />

neemt niet meer of m<strong>in</strong>der ruimte<br />

<strong>in</strong> dan een papieren exemplaar, maar heeft<br />

wel veel meer uitstral<strong>in</strong>g, v<strong>in</strong>d ik.”<br />

Reliëf<br />

Omdat het hout gegraveerd wordt, ontstaan<br />

er diepteverschillen <strong>in</strong> de oppervlakte. Op<br />

dergelijke wijze kunnen ook <strong>af</strong>beeld<strong>in</strong>gen<br />

worden gepr<strong>in</strong>t. Naast logo’s en <strong>af</strong>beeld<strong>in</strong>gen<br />

van bedrijven maakt Ter Schure ook wel eens<br />

particulier werk, zoals trouwfoto’s. “Dat reliëf<br />

<strong>in</strong> het hout kun je echt voelen en dat maakt<br />

het bijzonder”, zegt hij. “Het kan zelfs een<br />

enorme impact hebben. Dat ondervond ik<br />

onlangs, toen ik een <strong>af</strong>beeld<strong>in</strong>g van een<br />

overleden jongen heb <strong>af</strong>gedrukt. Toen zijn<br />

moeder over het houten plaatje wreef, werd<br />

ze overvallen door emotie. Ze had het gevoel<br />

dat ze haar zoon weer kon voelen. Nou, toen<br />

hield ik het zelf ook nog maar net droog,<br />

hoor.” Ter Schure wil hiermee aangeven hoe<br />

mooi hij het v<strong>in</strong>dt om met hout te werken.<br />

“Het materiaal is zo dynamisch, het leeft<br />

echt en heeft een sympathieke uitstral<strong>in</strong>g.<br />

Die kunststof prullaria komen daar niet bij <strong>in</strong><br />

de buurt, met die producten wil ik dan ook<br />

nooit meer iets van doen hebben. Mijn bedrijfje<br />

heet niet voor niets Woodenheart.” ●<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie: woodenheart.nl.<br />

product dat ze maken, met de naam of met Een houten trouwfoto op fl<strong>in</strong>terdun populieren triplex<br />

13


Politiek<br />

tekst Peter van der Aa beeld ANP<br />

Kunduzcoalitie blaast moeizaam<br />

bereikt pensioenakkoord op<br />

De Kunduz-partijen (VVD, CDA, GroenL<strong>in</strong>ks, D66 en ChristenUnie) hebben het moeizaam tot stand geko-<br />

men pensioenakkoord opgeblazen. Tegelijk schrapte de gelegenheidscoalitie alle maatregelen die FNV<br />

Bouw had bedongen om ook <strong>in</strong> de toekomst een fatsoenlijke AOW van<strong>af</strong> 65 jaar mogelijk te maken.<br />

“Schandalig!” Bondsbestuurder Anne-Marie<br />

Snels van FNV Bouw is woedend over de<br />

wijze waarop de vijf partijen letterlijk op een<br />

achternamiddag het pensioenakkoord van<br />

t<strong>af</strong>el veegden. Een akkoord waar twee jaar<br />

lang hard aan is gewerkt en moeizaam over<br />

onderhandeld is door de sociale partners en<br />

dat vervolgens ook door het kab<strong>in</strong>et als uitgangspunt<br />

voor het beleid werd beschouwd.<br />

“De politiek schendt <strong>af</strong>spraken en laat zien<br />

dat ze onbetrouwbaar is”, zegt Snels. Volgens<br />

het pensioenakkoord zou de AOW-leeftijd<br />

<strong>in</strong> 2020 naar 66 jaar gaan en <strong>in</strong> 2025<br />

naar 67. De Kunduz-coalitie beg<strong>in</strong>t al <strong>in</strong><br />

2013 met de verhog<strong>in</strong>g van de AOW-leeftijd.<br />

De eerste drie jaar met telkens een maand<br />

en daarna met grotere stappen, totdat <strong>in</strong><br />

2019 de 66 jaar is bereikt en <strong>in</strong> 2023 de<br />

67. Daardoor ontstaat voor velen een groot<br />

<strong>in</strong>komensgat. “Tienduizenden werknemers<br />

die nu al met vroegpensioen zijn, krijgen<br />

een f<strong>in</strong>ancieel probleem en kunnen dat niet<br />

meer oplossen”, waarschuwt Snels. “Die<br />

moeten, zo zeggen de Kunduz-partijen, maar<br />

een voorschot nemen op hun eigen AOW.”<br />

Slimme comb<strong>in</strong>atie<br />

FNV Bouw heeft zich tot het uiterste <strong>in</strong>gespannen<br />

om voor werknemers ook <strong>in</strong> de<br />

toekomst een fatsoenlijke AOW van<strong>af</strong> hun<br />

65e mogelijk te maken. De bond deed dat<br />

met het oog op de vele mensen met een<br />

zwaar beroep die al vroeg zijn begonnen met<br />

werken. Zoals werknemers <strong>in</strong> bouw en hout.<br />

Door een slimme comb<strong>in</strong>atie van een hogere<br />

AOW, een doorwerkbonus, de ouderenkort<strong>in</strong>g<br />

en de vitaliteitsspaarregel<strong>in</strong>g was dat<br />

gelukt. Ook die mogelijkheid is nu van de<br />

14<br />

Casco Krul<br />

baan, alleen de vitaliteitsspaarregel<strong>in</strong>g blijft<br />

overe<strong>in</strong>d. Werknemers kunnen er niet meer<br />

voor kiezen hun AOW flexibel op te nemen.<br />

Ook de maatregelen om fit en gezond het<br />

pensioen te halen, zoals de ‘mobiliteitsbonus’,<br />

die het voor werkgevers aantrekkelijk<br />

maakt om ouderen b<strong>in</strong>nenboord te houden,<br />

zijn geschrapt. “Dat is kwalijk, want werkgevers<br />

staan niet te spr<strong>in</strong>gen om ouderen<br />

b<strong>in</strong>nen te halen of te houden”, aldus Snels.<br />

“Bovendien komt m<strong>in</strong>ister Kamp juist nu<br />

met een regel<strong>in</strong>g die 65-plussers goedkoper<br />

maakt voor een bedrijf. Dat worden nu regelrechte<br />

concurrenten van de 65-m<strong>in</strong>ners.”<br />

FNV Bouw verzet zich tegen het Kunduzakkoord.<br />

De bond gaat – FNV-breed – een<br />

campagnetraject <strong>in</strong>. De kans is groot dat<br />

het niet lukt het akkoord voor de zomer <strong>in</strong><br />

wetgev<strong>in</strong>g om te zetten. “Dan”, zegt Anne-<br />

Marie Snels, “ontstaat er een situatie dat<br />

de kiezer het voor het zeggen krijgt. Want<br />

op 12 september zijn er verkiez<strong>in</strong>gen voor<br />

de Tweede Kamer. De kiezers kunnen dan<br />

met hun stem aangeven hoe ze denken over<br />

het Kunduz-akkoord.” Als het akkoord toch<br />

wordt omgezet <strong>in</strong> wetgev<strong>in</strong>g, zal worden<br />

geprobeerd het <strong>in</strong>komensgat te repareren,<br />

bijvoorbeeld <strong>in</strong> het cao-overleg. ●<br />

Zie voor actuele ontwikkel<strong>in</strong>gen fnvbouw.nl. Daar is<br />

ook een vergelijk<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong>den tussen het pensioenakkoord<br />

en het Kunduz-akkoord.<br />

JUNI 2012


Expositie examenwerkstukken<br />

Hout- en Meubiler<strong>in</strong>gscollege<br />

Studenten van het Hout- en Meubiler<strong>in</strong>gscollege <strong>in</strong> Amsterdam en<br />

Rotterdam exposeren <strong>in</strong> juli hun e<strong>in</strong>dexamenwerkstukken. De Rotterdamse<br />

werkstukken zijn op 3 en 4 juli te bezichtigen. Het werk van<br />

de Amsterdamse e<strong>in</strong>dexamenkandidaten kan op 10 en 11 juli worden<br />

bewonderd. De expositie heeft als titel ‘Made By’. Naast de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van werkstukken, wordt op beide scholen beg<strong>in</strong> juli een relatiedag<br />

gehouden. Stagebedrijven, oud-leerl<strong>in</strong>gen, oud-medewerkers en andere<br />

relaties van het Hout- en Meubiler<strong>in</strong>gscollege zijn dan welkom. Tijdens<br />

de relatiedagen kunnen er masterclasses worden gevolgd. <strong>In</strong> Rotterdam<br />

staat het thema ‘creatief ondernemend de toekomst <strong>in</strong>’ centraal; <strong>in</strong><br />

Amsterdam draait het om ‘duurzaam ondernemen’. Het volledige programma<br />

is te v<strong>in</strong>den op de website van het Hout- en Meubiler<strong>in</strong>gscollege:<br />

www.hmcollege.nl.<br />

Boktor reist mee <strong>in</strong> hout uit Azië<br />

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft <strong>dit</strong> jaar al 29<br />

levende larven van verschillende boktorsoorten gevonden bij importeurs<br />

en handelaren van natuursteen uit Ch<strong>in</strong>a. De larven werden aangetroffen<br />

<strong>in</strong> het hout waar<strong>in</strong> de steen was verpakt. <strong>In</strong> één geval g<strong>in</strong>g het om<br />

een larve van de Aziatische boktor. E<strong>in</strong>d 2010 is een uitbraak van deze<br />

schadelijke boktor vastgesteld <strong>in</strong> laanbomen op een <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

Almere. Deze uitbraak die beg<strong>in</strong> 2011 is uitgeroeid, was vermoedelijk te<br />

herleiden tot import van besmet verpakk<strong>in</strong>gshout uit Azïë. De overige <strong>dit</strong><br />

jaar gevonden larven waren van andere boktorsoorten. Er worden vaker<br />

larven <strong>in</strong> verpakk<strong>in</strong>gshout onderschept maar niet <strong>in</strong> deze aantallen. De<br />

NVWA onderzoekt de oorzaak van deze toename. De vondst van de larven<br />

vormt voor de NVWA een <strong>in</strong>dicatie dat het verpakk<strong>in</strong>gshout <strong>in</strong> het<br />

land van oorsprong niet op de voorgeschreven wijze is behandeld.<br />

FOTO ANP<br />

Krul<br />

Spaanders<br />

Cao-onderhandel<strong>in</strong>gen<br />

houtverwerkende<br />

<strong>in</strong>dustrie <strong>af</strong>gebroken<br />

FNV Meubel & Hout voorziet een lange periode zonder<br />

cao voor de werknemers <strong>in</strong> de houtverwerkende<br />

<strong>in</strong>dustrie. Na twee gespreksrondes werden de onderhandel<strong>in</strong>gen<br />

over een nieuwe cao <strong>af</strong>gebroken. De<br />

werkgevers kwamen naar de overlegt<strong>af</strong>el met alleen<br />

maar verslechter<strong>in</strong>gen. Daaruit zou dan misschien wat<br />

loonruimte kunnen ontstaan. De bond deed daarop<br />

een pog<strong>in</strong>g om geen nieuwe cao <strong>af</strong> te sluiten maar<br />

te praten over het verlengen van de lopende cao. <strong>In</strong><br />

rustiger vaarwater zou daarna over een nieuw contract<br />

kunnen worden gesproken <strong>in</strong>clusief de <strong>in</strong>gewikkelde<br />

pensioendiscussie. De werkgevers voelden daar wel<br />

voor, maar de werknemers moesten dan een verslechter<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de vakantiewetgev<strong>in</strong>g voor lief nemen. Dat<br />

wees FNV Meubel & Hout <strong>af</strong>. De situatie die nu is ontstaan<br />

is slecht voor de sector en voor de koopkracht<br />

van de werknemers. De bond wil daarom snel weer<br />

met de werkgevers aan de onderhandel<strong>in</strong>gst<strong>af</strong>el om<br />

goede <strong>af</strong>spraken te maken. FNV Meubel & Hout gaat<br />

nu met zijn achterban bespreken hoe de druk op de<br />

werkgevers kan worden opgevoerd, zodat ze alsnog<br />

constructief gaan onderhandelen. Leden van FNV<br />

Meubel & Hout die vallen onder de cao voor de houtverwerkende<br />

<strong>in</strong>dustrie hebben een <strong>in</strong>formatiebullet<strong>in</strong><br />

ontvangen over de stand van zaken.<br />

FOTO ANP<br />

JUNI 2012 15


Bedrijf<br />

tekst Charlie Schuurman beeld Toma Tudor<br />

Eeuwenoude zagerij floreert ook <strong>in</strong> tijden van crisis met <strong>in</strong>lands hout<br />

Van dik hout zaagt men <strong>in</strong> Delden<br />

planken van hoge kwaliteit<br />

Het Twentse landgoed Twickel, rondom het plaatsje Delden, herbergt zo’n vierduizend hectare aan<br />

natuurschoon. Weiland, tu<strong>in</strong>en en bosrijk gebied wisselen elkaar <strong>af</strong> en worden doorkruist door kle<strong>in</strong>e,<br />

vliedende beekjes. S<strong>in</strong>ds 1771 is hier Houtzagerij Twickel te v<strong>in</strong>den, die boomstammen van het land-<br />

goed verzaagt en verwerkt tot kwalitatief hoogstaande producten.<br />

Het is maar goed dat menig bezoeker zich<br />

lovend uitlaat over de prachtige locatie waar<br />

Houtzagerij Twickel gevestigd is. “Dat her<strong>in</strong>nert<br />

je er telkens weer aan hoe bevoorrecht<br />

je bent om hier <strong>in</strong> de vrije natuur te mogen<br />

werken”, zegt bedrijfsleider René Brand.<br />

“Want doordat je elke dag druk bezig bent,<br />

vergeet je dat wel eens.” Wie voor het eerst<br />

tussen de balken en de boomstammen op<br />

het terre<strong>in</strong> loopt, waant zich direct een<br />

paar honderd jaar terug <strong>in</strong> de tijd. Vooral de<br />

oude, en grotendeels nog orig<strong>in</strong>ele houtzaagmolen,<br />

draagt bij aan dat gevoel. De molen<br />

staat er al s<strong>in</strong>ds 1771 en alle gebouwen die<br />

er s<strong>in</strong>ds die tijd bijgebouwd zijn, kennen<br />

dezelfde karakteristieke stijl. Het historische<br />

16<br />

Krul<br />

plaatje wordt slechts <strong>af</strong> en toe onderbroken<br />

door een heftruck die de stammen verplaatst.<br />

Het moderne gevaarte laat ook direct<br />

de andere kant van Houtzagerij Twickel<br />

zien. Want achter de idyllische façade gaat<br />

een hedendaags en vooruitstrevend bedrijf<br />

schuil.<br />

Het geheim van Twickel<br />

“We zijn wat dat betreft gewoon een commerciële<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g hoor”, benadrukt Brand.<br />

“De oude houtzagerij wordt nu gerund door<br />

vrijwilligers die er rondleid<strong>in</strong>gen verzorgen<br />

en de boel draaiende houden. Wij sponsoren<br />

de stroom en zo <strong>af</strong> en toe een stam, zodat<br />

er ook daadwerkelijk iets te zagen valt.” Bij<br />

de commerciële tak hebben ze daar geen<br />

gebrek aan. Per jaar wordt er tussen de<br />

2500 en 3000 kuub hout verzaagd. “Het<br />

is onvoorstelbaar, maar het lijkt wel alsof<br />

de crisis aan ons voorbij gaat”, zegt Brand.<br />

“Dit jaar voorspelden we eigenlijk dat ook<br />

wij er last van zouden krijgen, maar <strong>in</strong>middels<br />

hebben we onze levertijd alweer met<br />

een week moeten verlengen omdat we het<br />

werk nauwelijks aankunnen.” Dat is een<br />

opmerkelijk gegeven <strong>in</strong> een wereld waar<strong>in</strong><br />

concurrerende zagerijen en houthandels<br />

het hoofd maar met moeite boven water<br />

kunnen houden. Het geheim van Twickel is<br />

echter wel te verklaren en is grotendeels te<br />

v<strong>in</strong>den op het landgoed zelf. “We verzagen<br />

JUNI 2012


hier vooral stammen van eiken en grenen<br />

die <strong>af</strong>komstig zijn uit onze eigen bossen”,<br />

vertelt Brand. “Die selecteren we zorgvuldig,<br />

zodat we de kwaliteit ervan kunnen waarborgen.<br />

Datzelfde geldt overigens ook voor<br />

de stammen die van andere landgoederen<br />

komen. Zo verzagen we hier bijvoorbeeld ook<br />

Douglas, waar veel vraag naar is. Dat komt<br />

uit het ‘Hof te Dieren’ op de Veluwe, waar<br />

een dunne voed<strong>in</strong>gsbodem (humus, red.)<br />

ervoor zorgt dat de stammen heel langzaam<br />

aangroeien. Dat levert zeer compact en goed<br />

hout op.”<br />

Hollands hout<br />

Al s<strong>in</strong>ds de opricht<strong>in</strong>g van de houtzagerij<br />

wordt er voornamelijk gewerkt met Hollands<br />

of <strong>in</strong>lands hout. Daarvan wordt weleens beweerd<br />

dat <strong>dit</strong> kwalitatief te wensen overlaat.<br />

Brand durft deze stell<strong>in</strong>g wel aan: “<strong>In</strong> feite<br />

klopt het dat het meeste Hollandse hout<br />

niet geschikt is voor verwerk<strong>in</strong>g, maar dat<br />

heeft alles te maken met de locatie waar<br />

de bomen staan. Want <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe zijn alle<br />

eiken <strong>in</strong> Europa hetzelfde. De bomen <strong>in</strong><br />

de Franse Jura die op 600 meter hoogte<br />

groeien, leveren prachtig hout op. De bomen<br />

<strong>in</strong> het beekdal gaan daarentegen regelrecht<br />

de kachel <strong>in</strong>. Datzelfde geldt voor de eiken<br />

die <strong>in</strong> ons land <strong>in</strong> een open weiland groeien.<br />

Dat hout is gewoon niet goed. De eiken<br />

die wij verzagen voor bijvoorbeeld vloeren,<br />

komen echter uit een beukenbos. Daar hebben<br />

ze moeten knokken voor licht. De enige<br />

optie die de stammen daar hebben gehad,<br />

was gestaag recht omhoog groeien. Dat hout<br />

doet kwalitatief echt niet onder voor eiken<br />

uit andere Europese landen.”<br />

JUNI 2012<br />

Behandel<strong>in</strong>g<br />

“De houtzagerij levert ook het bekende<br />

Twickelhout”, vertelt Brand. “Eigenlijk is<br />

dat gewoon gewaterd grenen. De stammen<br />

liggen zowel hier <strong>in</strong> het riviertje langs het<br />

terre<strong>in</strong>, als een stuk verderop, een jaar lang<br />

<strong>in</strong> langzaam stromend water. Die strom<strong>in</strong>g is<br />

nauwelijks waarneembaar, maar zorgt er wel<br />

voor dat alle m<strong>in</strong>eralen en voed<strong>in</strong>gsstoffen<br />

uit de stammen onttrokken worden. Niet iedereen<br />

v<strong>in</strong>dt dat noodzakelijk, maar we hebben<br />

er eens onderzoek naar laten doen door<br />

Keur<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stantie SKH. Daaruit bleek ontegenzeggelijk<br />

dat er na een jaar een mooie<br />

vervlakk<strong>in</strong>g van het hout optrad. Langer<br />

hoeft niet, maar zeker ook niet korter.” Een<br />

stuk verderop, tussen de bomen, worden stapels<br />

eiken planken en balken gew<strong>in</strong>ddroogd.<br />

“Ook dat proces draagt bij aan de kwaliteit”,<br />

zegt Brand. “Al is ook daar niet iedereen van<br />

overtuigd. We hebben er echter de ruimte<br />

Krul<br />

Bedrijf<br />

voor en schadelijk is het zeker niet. Na acht<br />

maanden verplaatsen we de stammen naar<br />

de droogkamers op het terre<strong>in</strong>, waar we het<br />

terugdrogen.” De zorg voor en de kwaliteit<br />

van de stammen, zorgt er samen met het<br />

aanbod van bijzondere producten voor dat<br />

Houtzagerij Twickel een unieke positie <strong>in</strong>neemt<br />

op de markt. Brand: “Daarbij richten<br />

we ons voor het grootste deel op de bouw<br />

en specifiek ook de restauratiebranche. Een<br />

balk zagen van 30 x 30 centimeter die 13,5<br />

meter lang moet zijn, is voor ons geen enkel<br />

probleem. Juist dat bijzondere maatwerk<br />

kunnen wij leveren. Daarnaast bevatten juist<br />

de oudere panden veelal Nederlands hout.<br />

Daar moet je bij renovatie geen tropische<br />

producten toe gaan passen. Dat is niet goed<br />

en wordt op den duur ook erg lelijk.” ●<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie twickel.nl en voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

over de oude zaagmolen zaagmolen.nl.<br />

17


Project<br />

De eerste werknemers kwamen op de fiets, nu hebben ze een auto<br />

tekst Charlie Schuurman beeld Esther Sanders<br />

Reguliere baan helpt dove mensen<br />

aan gezonde dosis zelfvertrouwen<br />

Bouw- en gevelelementen fabrikant De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g bestaat vijf jaar. Het Gron<strong>in</strong>gse bedrijf, dat alleen<br />

dove medewerkers kent, viert dat lustrum met een goed gevoel. Krul, vijf jaar geleden bij de open<strong>in</strong>g<br />

ook aanwezig, maakt met directeur Pieter van Burik de balans op: w<strong>in</strong>st <strong>in</strong> meerdere opzichten.<br />

Omdat doven vaak moeilijk aan werk kunnen<br />

komen, leven ze niet zelden <strong>in</strong> een sociaal<br />

isolement. Veelal komen ze niet verder dan<br />

een plekje bij een sociale werkvoorzien<strong>in</strong>g<br />

en dat komt het zelfvertrouwen niet ten<br />

goede. Daar waar het hen wel lukt om de<br />

reguliere arbeidsmarkt te betreden, is het<br />

contact met collega’s meestal m<strong>in</strong>imaal,<br />

omdat horenden de gebarentaal doorgaans<br />

niet machtig zijn en dus geen gesprek aan<br />

18<br />

Krul<br />

kunnen knopen. Vijf jaar geleden begon<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g (zie kader) daarom<br />

samen met Schipper Kozijnen uit Opmeer<br />

een commerciële timmerfabriek die speciaal<br />

werd <strong>in</strong>gericht voor dove werknemers. Het<br />

<strong>in</strong>itiatief bleek een ware primeur. Journalisten<br />

uit het hele land deden verslag van<br />

de rode lampen die waarschuwen als er een<br />

zaagmach<strong>in</strong>e aan staat, van de felle stroboscooplichten<br />

op de heftrucks en van de<br />

grote werkhallen waar geen radio te v<strong>in</strong>den<br />

is. De doelstell<strong>in</strong>g van het bedrijf was, naast<br />

de ambitie om doven uit hun isolement te<br />

halen, te groeien van 9 naar 25 werknemers<br />

en deze krachten zowel onder het eigen dak<br />

als daarbuiten <strong>in</strong> te zetten. Vorige maand<br />

vierde De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g haar eerste lustrum.<br />

Een mooi moment om met directeur Pieter<br />

van Burik de balans op te maken, die er positief<br />

uitziet.<br />

JUNI 2012


“Nou ja, directeur. Ik ben ook de telefonist,<br />

de boekhouder en doe <strong>in</strong> geval van bezoek<br />

ook de cater<strong>in</strong>g”, zegt de enige wel horende<br />

kracht van het bedrijf met een grote<br />

glimlach. Zelf werkt hij nu ook vijf jaar bij<br />

De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g, een tijd waar<strong>in</strong> er veel is<br />

gebeurd. “Allereerst hebben we natuurlijk<br />

de crisis over ons heen gekregen en die zal<br />

nog wel een tijdje aanhouden. Bij de opricht<strong>in</strong>g<br />

heeft niemand die malaise aan zien<br />

komen en dat is er de oorzaak van dat we<br />

een aantal doelstell<strong>in</strong>gen helaas niet hebben<br />

bereikt. Het aantal van 25 werknemers hebben<br />

we uite<strong>in</strong>delijk niet gered, maar dat is<br />

<strong>in</strong> een tijd waar<strong>in</strong> veel bedrijven het loodje<br />

leggen ook niet realistisch.”<br />

500 dakkapellen<br />

Het goede nieuws is dat het huidige aantal<br />

van twaalf werknemers op korte termijn<br />

wordt uitgebreid naar vijftien. Van Burik:<br />

“Dat komt doordat Schipper Kozijnen onlangs<br />

de doorstart van Ruiter Dakkapellen<br />

mogelijk heeft gemaakt. Een deel van die<br />

productie komt nu bij ons terecht. Dat houdt<br />

concreet <strong>in</strong> dat we hier per jaar zo’n vijfhonderd<br />

dakkapellen gaan vervaardigen, een<br />

verdubbel<strong>in</strong>g. Een welkome order, want de<br />

dakkapelproductie stond nagenoeg stil.<br />

Desondanks hebben we vorig jaar voor het<br />

eerst <strong>in</strong> ons bestaan w<strong>in</strong>st weten te realiseren.<br />

Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van een groene dakkapel, waar<strong>in</strong><br />

allerlei duurzame producten en technieken<br />

worden toegepast. Qua productie ziet de<br />

toekomst er dus goed uit”, zegt Van Burik.<br />

JUNI 2012<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g bevordert de emancipatie<br />

van doven en slechthorenden, door<br />

werkgelegenheid te creëren en werkomstandigheden<br />

te verbeteren. Onder meer<br />

door schol<strong>in</strong>g en coach<strong>in</strong>g. Ook adviseert<br />

zij bedrijven die dove medewerkers willen<br />

<strong>in</strong>zetten. De sticht<strong>in</strong>g is opgericht door ouders<br />

van doven en sympathiserende <strong>ondernemer</strong>s.<br />

Zij v<strong>in</strong>den dat doven gewoon aan<br />

het werk moeten en kúnnen, als voor hen de<br />

omstandigheden worden aangepast. Zie voor<br />

meer <strong>in</strong>formatie: sticht<strong>in</strong>gdeverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.nl.<br />

W<strong>in</strong>st<br />

Een wellicht nog veel grotere w<strong>in</strong>st is er de<br />

<strong>af</strong>gelopen jaren geboekt op het sociale vlak.<br />

“Die doelstell<strong>in</strong>g hebben we zeker gehaald”,<br />

stelt Van Burik. “Vijf jaar geleden kwamen<br />

hier tien vrijgezelle werknemers op de fiets<br />

naar het werk. <strong>In</strong>middels zijn de meesten<br />

ervan getrouwd, hebben een gez<strong>in</strong> en komen<br />

met de auto. Het <strong>geeft</strong> maar aan hoezeer<br />

een reguliere baan zorgt voor de toename<br />

van het zelfvertrouwen bij deze mensen,<br />

ook buiten de werkvloer. Ze voelen zich een<br />

volwaardig deelnemer aan de samenlev<strong>in</strong>g<br />

en zo hoort het ook. Dat is ook de boodschap<br />

die we hebben verkondigd tijdens de<br />

symposia over sociaal ondernemen, die we<br />

hebben georganiseerd <strong>in</strong> het kader van ons<br />

<strong>In</strong> de kant<strong>in</strong>e praten de mannen elkaar bij door middel van gebarentaal<br />

Krul<br />

Project<br />

lustrum, waarbij zowel politici als vertegenwoordigers<br />

van het bedrijfsleven aanwezig<br />

waren. Het is belangrijk om mensen met een<br />

handicap <strong>in</strong> dienst te nemen omdat je ze<br />

daarmee meer eigenwaarde en perspectief<br />

biedt. Maar daarvoor moeten wel de regels<br />

worden aangepast. Het moet voor bedrijven<br />

veel aantrekkelijker gemaakt worden om<br />

deze mensen als volle krachten <strong>in</strong> te kunnen<br />

zetten.”<br />

Communicatie<br />

Daarvoor is niet alleen op politiek vlak verander<strong>in</strong>g<br />

nodig. Ook bij werkgevers valt er<br />

veel te w<strong>in</strong>nen. Van Burik: “Los van het feit<br />

dat het maatschappelijk erg aanspreekt,<br />

moeten werkgevers zich wel realiseren dat<br />

er veel bij komt kijken om mensen met een<br />

handicap <strong>in</strong> dienst te nemen. Je moet de<br />

mensen, net als hier gebeurt, een goede<br />

opleid<strong>in</strong>g en begeleid<strong>in</strong>g kunnen en willen<br />

bieden. <strong>In</strong> het geval van dove mensen moet<br />

je tevens veel geduld op kunnen brengen.<br />

Ook dat is iets dat ik <strong>in</strong> de <strong>af</strong>gelopen jaren<br />

geleerd heb. Er gaat namelijk vanwege de<br />

stroeve communicatie nog wel eens iets<br />

mis. Dat komt doordat je <strong>in</strong> gebarentaal<br />

veel moeilijker nuances aan kunt geven. Dat<br />

leidt soms tot hevige discussies of er worden<br />

fouten gemaakt omdat men elkaar niet goed<br />

genoeg begrijpt. Daar moet je tegen kunnen<br />

als werkgever, want dat kost soms best veel<br />

energie. Maar als je ziet wat het uite<strong>in</strong>delijk<br />

oplevert, dan is het dat meer dan waard.” ●<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie deverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gbv.nl,<br />

schipperskozijnen.nl en ruiterdakkapellen.nl.<br />

19


Campagne<br />

tekst en beeld Campagne Hout ‘t veilig<br />

‘Ze zeggen dat ik meer van hout<br />

houd dan van mijn eigen vrouw’<br />

De vijftigjarige Toon Barten is de eerste Nederlandse houtheld van de campagne Hou ‘t veilig. Hij werkt<br />

al 32 jaar bij Houthandel Looijmans <strong>in</strong> Someren. Daar is Barten verantwoordelijk voor het onderhoud<br />

van de mach<strong>in</strong>es en werkt hij daarnaast als chauffeur.<br />

“Ik v<strong>in</strong>d het hartstikke leuk dat ik gekozen<br />

ben tot houtheld van de maand, helemaal<br />

omdat ik de éérste houtheld ben. Mijn<br />

werfbaas, Gerard Boomen, heeft mij genom<strong>in</strong>eerd.<br />

Hij zegt wel eens dat ik meer van<br />

hout houd dan van mijn vrouw. Gerard nom<strong>in</strong>eerde<br />

mij, omdat ik altijd met de veiligheid<br />

op het gebied van mach<strong>in</strong>es bezig ben en<br />

het onderhoud regel. Ik vraag de jongens<br />

altijd om de rotzooi die om de mach<strong>in</strong>es ligt<br />

op te ruimen. Volgens Gerard ben ik daar<br />

vrij streng <strong>in</strong>, maar iedereen accepteert <strong>dit</strong><br />

en het wordt zelfs gewaardeerd door de collega’s.<br />

Het onderhoud en veilig <strong>in</strong>stellen van<br />

de mach<strong>in</strong>es hoort bij mijn functie. Daarbij<br />

let ik altijd goed op of er niets loshangt of<br />

schu<strong>in</strong> zit. Alle onderdelen moeten goed<br />

vastzitten en schoon zijn. Als je uren met<br />

een mach<strong>in</strong>e bezig bent, kan je aandacht<br />

op een gegeven moment gaan verslappen en<br />

dat kan gevaarlijke situaties opleveren.”<br />

Afgezaagde duim<br />

“Het gevaarlijkst zijn mach<strong>in</strong>es waarbij je<br />

handen heel dicht bij de draaiende delen<br />

kunnen komen. Vooral de <strong>af</strong>kortzaag en de<br />

formaatzaag zijn gevaarlijk! Maar ook het<br />

terugslaan van hout blijft een risico. Vroeger<br />

werden de mach<strong>in</strong>es nog niet zo goed<br />

gekeurd. Twee collega’s hebben al eens met<br />

een formaatzaag een stukje van hun duim<br />

<strong>af</strong>gezaagd. Dat gebeurde pakweg een jaar of<br />

25 geleden. Tegenwoordig worden de mach<strong>in</strong>es<br />

ieder jaar gecontroleerd en gekeurd.<br />

Als er nieuwe werknemers bij ons bedrijf<br />

beg<strong>in</strong>nen, leg ik ze uit waar ze op moeten<br />

letten. Ook let ik op of er foutjes worden<br />

gemaakt of gevaarlijke situaties ontstaan.<br />

20<br />

Krul<br />

Als ze de mach<strong>in</strong>e hebben uitgezet, omdat<br />

er <strong>in</strong>derdaad een gevaarlijke situatie was,<br />

praat ik er met hen over en leg ik uit hoe ze<br />

de volgende keer dergelijkse situaties kunnen<br />

voorkomen om hun eigen veiligheid te<br />

waarborgen.”<br />

Veiligheid boven productie<br />

“We zijn altijd alert op het goed gebruiken<br />

van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

(pbm’s). Ook als iemand eventjes vlug iets<br />

wil zagen,want juist dan kan het misgaan.<br />

Daarnaast houdt iedereen de werkvloer<br />

schoon door tussen het werken te vegen en<br />

de vloer schoon te blazen. Eigenlijk zie ik<br />

we<strong>in</strong>ig onverantwoord gedrag. Mijn collega’s<br />

v<strong>in</strong>den het leuk dat ik gekozen ben tot houtheld.<br />

Dat iedereen hier veiligheid zo belangrijk<br />

v<strong>in</strong>dt, heeft er ook mee te maken dat<br />

de baas er helemaal achter staat. Veiligheid<br />

gaat hier boven productie. De baas neemt<br />

de arbeidsvoorschriften en de mach<strong>in</strong>eveiligheid<br />

goed <strong>in</strong> acht. Een goed voorbeeld zijn<br />

de pbm’s: als er iets nodig is, kunnen we<br />

dat bestellen. Ook ligt de map met de risico<strong>in</strong>ventarisatie,<br />

die mijn baas heeft gemaakt,<br />

<strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e. Die kunnen we altijd <strong>in</strong>kijken.<br />

En als we op- of aanmerk<strong>in</strong>gen hebben kunnen<br />

we die kwijt, onder andere tijdens de<br />

vergader<strong>in</strong>gen die we twee keer per jaar hebben.”<br />

●<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie houtveilig.nl.<br />

JUNI 2012


John<br />

John Kerstens<br />

bondsvoorzitter<br />

Niet slopen,<br />

maar bouwen!<br />

Vorige keer schreef ik over het ‘Kunduz-akkoord’ en<br />

de noodzaak om daar als vakbeweg<strong>in</strong>g eensgez<strong>in</strong>d een<br />

vuist tegen te maken. Ik kan nu melden dat het vakbondsverzet<br />

tegen die onzalige plannen vorm beg<strong>in</strong>t te<br />

krijgen. FNV Bouw heeft daar hard aan getrokken.<br />

Onder een motto dat u zal aanspreken, ‘Niet slopen,<br />

maar bouwen!’, is een campagne van start gegaan,<br />

waar<strong>in</strong> mensen duidelijk wordt gemaakt welke<br />

gevolgen de plannen van de ‘Kunduz-coalitie’ hebben<br />

en wat de FNV daar aan alternatieven tegenover zet.<br />

Die gevolgen zijn vèrstrekkend en die alternatieven zijn<br />

er.<br />

B<strong>in</strong>nen een FNV-brede campagne richt FNV Bouw zich<br />

op vier voor onze mensen belangrijke onderwerpen.<br />

<strong>In</strong> de eerste plaats zullen we duidelijk maken dat de<br />

plannen de won<strong>in</strong>gmarkt niet vlot trekken, maar juist<br />

nòg meer op slot zetten met alle gevolgen van dien voor<br />

de werkgelegenheid. <strong>In</strong> de tweede plaats het openbreken<br />

van het pensioenakkoord. Daardoor verdwijnt de<br />

vorig jaar door ons bevochten fatsoenlijke AOW van<strong>af</strong><br />

65. Natuurlijk ook de verslechter<strong>in</strong>g van de reiskostenvergoed<strong>in</strong>g.<br />

Volgens de politiek gaan mensen daardoor<br />

meer thuis werken of dichter bij hun werk wonen. Ziet<br />

u het al voor u: de bouwvakker die thuis een muurtje<br />

metselt of elk half jaar met z’n werk mee verhuist...<br />

Ten slotte de aangekondigde verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het<br />

ontslagrecht. Die houden onder meer <strong>in</strong> dat de werkgever<br />

de eerste periode van werkloosheid de uitker<strong>in</strong>g<br />

van de ontslagen werknemer moet betalen. Dat kl<strong>in</strong>kt<br />

misschien mooi, maar zal ertoe leiden dat nóg m<strong>in</strong>der<br />

vaste mensen en nóg meer fl exkrachten zullen worden<br />

<strong>in</strong>geschakeld. Nog meer fl ex dus, en daarvan hebben<br />

we er <strong>in</strong> onze sectoren al meer dan genoeg. Letterlijk<br />

en fi guurlijk.<br />

Houdt u dus onze campagne <strong>in</strong> de gaten: Niet slopen,<br />

maar bouwen!<br />

JUNI 2012<br />

Service<br />

FNV Bouw ledenservice<br />

Vakbondscentra<br />

FNV Bouw heeft <strong>in</strong> het land dertig vakbondscentra. Daar kunnen<br />

leden bij de vakbondsconsulent terecht met vragen over bedrijfstakeigen<br />

regel<strong>in</strong>gen en met vragen of problemen over werk en <strong>in</strong>komen.<br />

Nadere <strong>in</strong>formatie bij de helpdesk van FNV Bouw: 0900 368 26 89.<br />

Lokale <strong>af</strong>del<strong>in</strong>gen<br />

FNV Bouw heeft, verspreid over het land, ongeveer driehonderd lokale<br />

<strong>af</strong>del<strong>in</strong>gen. Leden kunnen bij de vraagbaak van de <strong>af</strong>del<strong>in</strong>g terecht<br />

met vragen en problemen. Contactgegevens van de vraagbaak<br />

zijn op te vragen via 0900 368 26 89.<br />

Re-<strong>in</strong>tegratiebegeleid<strong>in</strong>g<br />

FNV Bouw heeft vrijwilligers die zijn opgeleid om leden te begeleiden<br />

bij hun re-<strong>in</strong>tegratie, bijvoorbeeld tijdens ziekte, werkloosheid of<br />

bij (her)keur<strong>in</strong>g voor een WAO/WIA-uitker<strong>in</strong>g. Schakel de rea-begeleider<br />

zo vroeg mogelijk <strong>in</strong>. Bel daarvoor met 0900 368 26 89.<br />

Advies Sociale Voorzien<strong>in</strong>gen (ASV)<br />

FNV Bouw <strong>geeft</strong> leden met een laag <strong>in</strong>omen advies over sociale<br />

voorzien<strong>in</strong>gen. ASV’ers (geschoolde kaderleden) weten alles over bijzondere<br />

bijstand, kwijtscheld<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>gen, langdurigheidstoeslag,<br />

aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag. Bel 0900 368 26 89.<br />

Contributietabel FNV Bouw<br />

(per 1 juli 2012)<br />

Casco Krul<br />

Normtarief voor werkende leden<br />

22 jaar en ouder € 15,77<br />

21 jaar € 13,40<br />

20 jaar € 11,83<br />

19 jaar € 9,46<br />

18 jaar € 7,88<br />

17 jaar € 6,31<br />

15 en 16 jaar € 3,94<br />

Aangepast tarief<br />

voor leden met uitker<strong>in</strong>g etc.* 22 jaar en ouder € 9,30<br />

voor leden met uitker<strong>in</strong>g etc.* 21 jaar en jonger € 0,00<br />

leden van 65 jaar en ouder € 5,20<br />

partners van overleden leden zelf niet <strong>in</strong> loondienst € 4,57<br />

parttimers die 20 uur of m<strong>in</strong>der werken € 9,30<br />

parttimers die 21 tot en met 30 uur werken € 11,83<br />

* leden met WW, IOAW, ZW of bijstand of samenloop met<br />

WIA/WAO/Wajong/WAZ<br />

leden met prepensioen en vut-uitker<strong>in</strong>g<br />

leden met verlaagd loon <strong>in</strong> het 2de ziektejaar<br />

leden met WIA/WAO/Wajong/WAZ 65% of meer <strong>af</strong>gekeurd<br />

huismannen (rolwissel<strong>in</strong>g)<br />

21


Crisis<br />

tekst Peter van der Aa beeld Tom Janssen<br />

Banen sneuvelen door explosieve<br />

stijg<strong>in</strong>g van aantal faillissementen<br />

De crisis <strong>in</strong> de bouw houdt onverm<strong>in</strong>derd aan. Het aantal faillissementen stijgt explosief. <strong>In</strong> het eerste<br />

kwartaal g<strong>in</strong>gen 367 bedrijven over de kop, 25 procent meer dan <strong>in</strong> dezelfde periode vorig jaar. De<br />

klappen vallen vooral <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g- en utiliteitsbouw. Maar ook <strong>af</strong>bouw en hout hebben het moeilijk.<br />

Bij veel van die faillissementen verliezen<br />

werknemers hun baan. En wie <strong>in</strong> deze periode<br />

zonder werk komt te zitten, heeft voorlopig<br />

we<strong>in</strong>ig kans om weer aan de slag te<br />

raken. Reden te meer om ervoor te zorgen er<br />

zo goed mogelijk uit te spr<strong>in</strong>gen als de werkgever<br />

<strong>in</strong> de problemen komt. Zeven vragen<br />

en antwoorden over het faillissement.<br />

Wat moet ik doen als de werkgever mijn loon<br />

niet meer betaalt?<br />

Als u geen loon meer krijgt en/of er ontstaan<br />

achterstanden <strong>in</strong> de <strong>af</strong>dracht van premies,<br />

vakantierechten of gelden aan het Tijdspaarfonds,<br />

neem dan meteen contact op met<br />

FNV Bouw (0900 368 26 89). De bond adviseert<br />

en helpt. Zet op een rijtje wat u nog<br />

van de werkgever tegoed hebt.<br />

Wat is surseance van betal<strong>in</strong>g?<br />

Surseance (uitstel) van betal<strong>in</strong>g wordt uitgesproken<br />

door de rechter als een bedrijf niet<br />

meer aan zijn betal<strong>in</strong>gsverplicht<strong>in</strong>gen kan<br />

voldoen. De werkgever hoeft zijn schulden<br />

voorlopig niet te betalen. De rechter stelt<br />

een bew<strong>in</strong>dvoerder aan om f<strong>in</strong>ancieel orde<br />

op zaken te stellen.<br />

Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat?<br />

Dan houdt het bedrijf op te bestaan. Achterstallig<br />

loon en andere vorder<strong>in</strong>gen kunnen<br />

niet meer bij de werkgever worden geclaimd<br />

en uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.<br />

Een faillissement wordt uitgesproken door<br />

de rechter, die een curator aanstelt om het<br />

faillissement verder <strong>af</strong> te wikkelen. Tijdens<br />

de opzegtermijn kan de curator u verplichten<br />

om door te werken.<br />

24<br />

Casco Krul<br />

Wat is een faillissementsuitker<strong>in</strong>g?<br />

Dat is een uitker<strong>in</strong>g die het UWV betaalt als<br />

de werkgever <strong>in</strong> gebreke blijft. Volgens de<br />

wet neemt het UWV de loonbetal<strong>in</strong>g over<br />

van<strong>af</strong> het faillissement tot het e<strong>in</strong>de van de<br />

opzegtermijn en van achterstallig loon over<br />

maximaal 13 weken voor<strong>af</strong>gaand aan de opzegg<strong>in</strong>g.<br />

Vaak wordt door het UWV een collectieve<br />

<strong>in</strong>take georganiseerd op het bedrijf.<br />

Wat gebeurt er bij faillissement met mijn<br />

(vroeg)pensioen?<br />

De opbouw van (vroeg)pensioen gaat door<br />

tot het e<strong>in</strong>d van de opzegtermijn. Daarna<br />

bent u geen ‘deelnemer’ meer van het pensioenfonds.<br />

Soms regelt de cao dat gedurende<br />

een bepaalde periode (meestal een half jaar)<br />

ook tijdens de WW de pensioenopbouw doorgaat.<br />

Als de pensioenopbouw stopt, kunt u<br />

‘vrijwillige voortzett<strong>in</strong>g’ aanvragen bij het<br />

fonds. U betaalt dan zowel het werknemers-<br />

als het werkgeversdeel van de premie zelf.<br />

Wat is een doorstart?<br />

Een doorstart is het (deels) voortzetten van<br />

een bedrijf ná faillissement. Als dat lukt, zal<br />

de curator proberen zoveel mogelijk personeel<br />

bij de nieuwe eigenaar te plaatsen.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie?<br />

Lees de brochure ‘De meestgestelde vragen<br />

over faillissement’ op fnvbouw.nl. ●<br />

JUNI 2012


tekst en beeld Pieter Jansen<br />

JUNI 2012<br />

Martijn Slegers<br />

parketteur<br />

“Vandaag leg ik met een collega van<br />

Houtkubus Parketvloeren een visgraatvloer<br />

<strong>in</strong> een woonhuis <strong>in</strong> Apeldoorn.<br />

Het is een verouderde eiken<br />

vloer, dat is momenteel erg populair.<br />

De massief eiken vloerdelen worden<br />

getrommeld en krijgen zo een verouderd<br />

uiterlijk. Het visgraat-patroon is<br />

een oude manier van parket leggen,<br />

die ook steeds meer <strong>in</strong> trek is. Het is<br />

leuk om te doen, maar <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong><br />

wel <strong>in</strong>gewikkeld. De vloer lijmen en<br />

spijkeren we vast op een spaanplaat<br />

ondervloer.”<br />

“Ik werk nu 4,5 jaar voor <strong>dit</strong> bedrijf.<br />

Ik zie me <strong>dit</strong> nog wel tot mijn<br />

pensioen doen. Het leukste is de<br />

<strong>af</strong>wissel<strong>in</strong>g en het e<strong>in</strong>dresultaat dat<br />

je boekt. Vooral als klanten tevreden<br />

zijn <strong>geeft</strong> dat veel voldoen<strong>in</strong>g.” ●<br />

Krul<br />

Lekker Bezig!<br />

25


Bondig<br />

Migratietraject van Nieuwe<br />

Vakbeweg<strong>in</strong>g duurt een jaar<br />

Als alles volgens plan is verlopen is op 23 juni – na het ter perse gaan<br />

van <strong>dit</strong> blad – De Nieuwe Vakbeweg<strong>in</strong>g opgericht. Op die dag is ook<br />

de nieuwe naam onthuld. Op 11 juni presenteerde Jetta Klijnsma het<br />

e<strong>in</strong>drapport van de kwartiermakers. Daar<strong>in</strong> zijn de reacties verwerkt die<br />

waren b<strong>in</strong>nengekomen na de presentatie van het conceptrapport. Alle<br />

bonden konden vervolgens zelf beslissen of zij de nieuwe vakbeweg<strong>in</strong>g<br />

willen oprichten door het ondertekenen van de opricht<strong>in</strong>gsakte op 23<br />

juni. De nieuwe organisatie krijgt een <strong>in</strong>terim-voorzitter en een <strong>in</strong>terimbestuur.<br />

Het migratietraject duurt één jaar. Op 1 mei 2013 moeten het<br />

gekozen ledenparlement en de rechtstreeks gekozen voorzitter geïnstalleerd<br />

worden. Op die datum valt dan ook het def<strong>in</strong>itieve besluit om de<br />

FNV op te heffen. Voorzitter Agnes Jongerius en vicevoorzitter Peter<br />

Gortzak van de vakcentrale FNV zijn op 23 juni <strong>af</strong>getreden.<br />

Luxe ‘EK-paradijs’ van FNV Bouw<br />

voor spl<strong>in</strong>ternieuw bondslid<br />

Miljoenen Nederlanders genieten deze maand pr<strong>in</strong>sheerlijk thuis voor de<br />

buis van het EK-voetbal. Maar Bertus van de Hoef (27) uit Voorthuizen<br />

zit er wel heel comfortabel bij. Hij bekijkt de wedstrijden op een spl<strong>in</strong>ternieuwe<br />

LCD-tv met alle mogelijke toebehoren. Het toestel werd hem<br />

net voor de <strong>af</strong>trap van de eerste wedstrijd thuisbezorgd door marketeer<br />

Jonathan Seelemann van FNV Bouw (zie foto). De jonge bouwvakker<br />

was de gelukkige w<strong>in</strong>naar van de actie ‘W<strong>in</strong> een EK-paradijs’. De tv met<br />

home c<strong>in</strong>ema-set, een jaar Eredivisie Live, een Playstation 3 en nog wat<br />

extra’s, werd verloot onder de leden die zich tijdens de actieperiode <strong>in</strong><br />

het voorjaar bij de bond hadden aangemeld. Hoe het <strong>in</strong> Oekraïne ook<br />

loopt met Oranje, voor Bertus kan het EK 2012 niet meer stuk.<br />

FOTO VICTOR JANSEN SCHIPPER<br />

26<br />

Casco Krul<br />

Staat lijkt op te draaien<br />

voor niet uitbetaalde<br />

vakantiedagen<br />

Mogelijk kunnen werknemers die tussen juni 2007 en<br />

e<strong>in</strong>d december 2011 na twee jaar arbeidsongeschiktheid<br />

zijn ontslagen een schadevergoed<strong>in</strong>g van de staat<br />

krijgen omdat ze te we<strong>in</strong>ig vakantiedagen uitbetaald<br />

hebben gekregen. De Haagse rechtbank oordeelde<br />

<strong>in</strong> februari dat de staat een Europese richtlijn niet<br />

juist heeft geïmplementeerd. <strong>In</strong> die richtlijn uit 2004<br />

staat dat alle werknemers – dus ook zieke – jaarlijks<br />

recht hebben op vier weken betaalde vakantie. Nederland<br />

had die richtlijn uiterlijk <strong>in</strong> augustus 2006<br />

moeten implementeren maar heeft dat niet gedaan.<br />

De vakantiewetgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nederland is s<strong>in</strong>ds 1 januari<br />

aangepast aan de Europese normen. Maar tot voor<br />

kort was de praktijk dat werknemers die arbeidsongeschikt<br />

waren slechts over de laatste zes maanden van<br />

hun tweejarige ziekteperiode vakantie opbouwden.<br />

De rechter <strong>in</strong> Den Haag stelde <strong>in</strong> een zaak van twee<br />

werknemers die de kwestie hadden aangekaart, dat de<br />

ten onrechte <strong>in</strong>dertijd niet betaalde vakantiedagen op<br />

de staat kunnen worden verhaald. De staat heeft daartegen<br />

hoger beroep aangetekend. De uitkomst daarvan<br />

kan nog geruime tijd op zich laten wachten en het is<br />

dan ook onzeker of de uitspraak bij hogere rechtscolleges<br />

<strong>in</strong> stand zal blijven. Werknemers die denken<br />

voor een eventuele schadeclaim <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te<br />

komen, moeten <strong>in</strong>tussen wel actie ondernemen door<br />

zich te melden bij FNV Bouw. De bond zorgt er dan<br />

voor dat er een aansprakelijkstell<strong>in</strong>g naar de Nederlandse<br />

staat gaat. Dat is nodig om de zaak niet te<br />

laten verjaren. Te zijner tijd blijkt dan wel of er recht<br />

bestaat op een schadevergoed<strong>in</strong>g. Leden die <strong>in</strong> de<br />

periode van 1 juni 2007 tot 31 december 2011 zijn<br />

ontslagen na twee jaar arbeidsongeschiktheid, kunnen<br />

contact opnemen met de helpdesk van FNV Bouw:<br />

0900 368 26 89.<br />

FOTO FRANK MULLER/HH<br />

JUNI 2012


Cao altijd bij de hand<br />

met de FNV Bouw-app<br />

De cao’s voor de bouw, de <strong>af</strong>bouw en de woondiensten<br />

zijn te v<strong>in</strong>den op de speciale FNV Bouw-app die s<strong>in</strong>ds<br />

kort gratis beschikbaar is. Wie de app downloadt <strong>in</strong> de<br />

Apple Appstore of de Android Market beschikt van<strong>af</strong><br />

nu thuis én op zijn werk over alle cao-teksten, overzichtelijk<br />

gerangschikt. Gebruikers van de app kunnen<br />

ook per locatie de weersomstandigheden v<strong>in</strong>den.<br />

Verder kunnen zij als eerste cao-nieuws ontvangen,<br />

zich aanmelden voor de nieuwsbrief en met één klik <strong>in</strong><br />

contact komen met de helpdesk van FNV Bouw.<br />

Vakbondswerk <strong>in</strong> veel<br />

landen levensgevaarlijk<br />

Vorig jaar werden wereldwijd 76 mensen vermoord<br />

vanwege hun vakbondsactiviteiten. Dat blijkt uit<br />

cijfers van het <strong>In</strong>ternationaal Verbond van Vakverenig<strong>in</strong>gen<br />

(IVV). Het is <strong>in</strong> veel landen letterlijk levensgevaarlijk<br />

om actief te zijn <strong>in</strong> de arbeidersbeweg<strong>in</strong>g.<br />

De meeste doden (29) vielen <strong>af</strong>gelopen jaar opnieuw<br />

<strong>in</strong> Colombia. <strong>In</strong> 2010 was dat ook al het geval, toen<br />

werden daar zelfs 49 vakbondsmensen vermoord. Ook<br />

<strong>in</strong> Guatemala is het niet veilig voor belangenbehartigers<br />

van werkenden. Daar vonden er tien de dood. <strong>In</strong><br />

Azië waren dat er acht. Andere landen waar vakbondsmensen<br />

het <strong>in</strong> 2011 moeilijk hadden waren Georgië,<br />

Kenia, Zuid-Afrika en Botswana. Daar werden op grote<br />

schaal vakbondsactivisten gearresteerd, onderdrukt en<br />

gevangen gezet. <strong>In</strong> de cijfers van het IVV zijn niet de<br />

vakbondsmensen meegenomen die vielen tijdens de<br />

Arabische lente. Volgens de organisatie kwamen daar<br />

enkele honderden vakbondsmensen om en werden er<br />

duizenden gearresteerd.<br />

FOTO REPORTERS<br />

JUNI 2012<br />

Allemensen!!<br />

Op 17 april overleed<br />

op 86-jarige leeftijd<br />

Jan Bergsma. Van<br />

1963 tot de vutgerechtigde<br />

leeftijd <strong>in</strong><br />

1985 werkte hij bij<br />

de voorlopers van FNV<br />

Bouw, eerst als <strong>af</strong>del<strong>in</strong>gsbestuurder,<br />

later<br />

als districtsbestuurder<br />

<strong>in</strong> Friesland.<br />

Oud-bestuurder Joop<br />

Bouwman overleed op<br />

29 april. Hij werkte<br />

van<strong>af</strong> 1966 bij de<br />

bond als jeugdmedewerker.<br />

<strong>In</strong> 1970 werd<br />

hij districtsbestuurder<br />

<strong>in</strong> Utrecht. Bouwman,<br />

die <strong>in</strong> 1995 met de<br />

vut g<strong>in</strong>g, werd 75 jaar.<br />

Louw Elz<strong>in</strong>ga (50)<br />

vertrekt bij FNV<br />

Bouw om per 1 juli<br />

directeur te worden<br />

van de Algemene Nederlandse<br />

Bond van<br />

Natuursteenbedrijven.<br />

Elz<strong>in</strong>ga werd <strong>in</strong> 1999<br />

regiobestuurder bij de<br />

bond. Later werd hij<br />

sectorbestuurder voor<br />

achtereenvolgens de<br />

bouw- en de <strong>af</strong>bouwsector.<br />

Casco Krul<br />

Bondig<br />

‘School Animal Cops om’<br />

“School de vijfhonderd Animal Cops om tot arbeids<strong>in</strong>specteurs”,<br />

zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld. “<strong>In</strong><br />

Nederland overlijden jaarlijks drieduizend mensen<br />

door onveilig en ongezond werk. Toch hebben we<br />

meer agenten voor dierenwelzijn dan <strong>in</strong>specteurs die<br />

arbeidsomstandigheden controleren. Met PVV-wensen<br />

hoeven we geen reken<strong>in</strong>g meer te houden.”<br />

FOTO ANP<br />

Website over bedrijven<br />

Wie op zoek is naar een nieuwe baan, maar eerst<br />

meer wil weten van een eventuele nieuwe werkgever,<br />

kan terecht op de website rateyourcompany.nl. Daar<br />

hebben (oud-)werknemers als het even meezit hun<br />

bedrijf op een aantal punten beoordeeld. Andersom<br />

geldt: wie zijn bedrijf beoordeelt <strong>geeft</strong> anderen de gelegenheid<br />

daar kennis van te nemen. <strong>In</strong>middels staan<br />

er al aardig wat bedrijven op de site en dat worden er<br />

steeds meer. De website is gemaakt door FNV Bondgenoten<br />

maar iedereen kan meedoen. Dat gebeurt geheel<br />

anoniem dus de waarheid kan worden gezegd.<br />

Verklar<strong>in</strong>g van Nijmegen<br />

De gezamenlijke vakbonden <strong>in</strong> het Nederlands/Duitse<br />

grensgebied vormen de <strong>In</strong>terregionale Vakbondsraad<br />

Rijn-IJssel. De raad stelde op een conferentie <strong>in</strong> mei<br />

de ‘Verklar<strong>in</strong>g van Nijmegen’ vast om de economie<br />

van de grensstreek tussen Gelderland en de Duitse<br />

deelstaat Noordrijn-Westfalen te versterken. De Nederlandse<br />

en Duitse vakbonden (FNV, CNV en DGB)<br />

willen samen met hun Belgische collega’s <strong>in</strong>vloed uitoefenen<br />

op grensoverschrijdende sociaal-economische<br />

problemen en ontwikkel<strong>in</strong>gen rond werk, <strong>in</strong>komen,<br />

opleid<strong>in</strong>g en sociale wetgev<strong>in</strong>g. Ook FNV Bouw maakt<br />

deel uit van de raad.<br />

27


WIJ<br />

STEUNEN<br />

ELKAAR<br />

IK WORD LID<br />

Naam: m / v<br />

Straat | Huis<strong>nummer</strong>:<br />

Postcode | Plaats:<br />

Telefoon<strong>nummer</strong>:<br />

E-mail:<br />

Geboortedatum:<br />

Werkt bij:<br />

Plaats:<br />

Beroep:<br />

STEUN OOK JOUW COLLEGA’S<br />

WERF EEN LID!<br />

Gun je collega ook de voordelen van het lidmaatschap van FNV Bouw.<br />

Als dank krijg jij als werver een premie van 10 euro.<br />

Je collega betaalt slechts 15,77 euro per maand.<br />

BETAALWIJZE:<br />

Automatische <strong>af</strong>schrijv<strong>in</strong>g (maandelijks) van rek.nr.:<br />

Acceptgirokaart (€ 0,25 per maand duurder)<br />

OPSTUREN IN EEN ENVELOP (POSTZEGEL NIET NODIG) NAAR: FNV BOUW t.a.v. LEDENADMINISTRATIE, ANTWOORD NUMMER 13, 3440 VB WOERDEN<br />

Datum<br />

Handteken<strong>in</strong>g<br />

EN BEN AANGEMELD DOOR<br />

Naam:<br />

Postcode<br />

Woonplaats<br />

Lid<strong>nummer</strong><br />

Maak € 10,– over op reken<strong>in</strong>g<strong>nummer</strong>:<br />

FNV Meubel & Hout is onderdeel van FNV Bouw<br />

0900 368 26 89<br />

11-902<br />

FNVBOUW.NL


door Douwe van der Meulen<br />

KRUL IS HET LEDENBLAD VAN<br />

FNV MEUBEL & HOUT<br />

Jaargang 5 <strong>nummer</strong> 4, juni 2012<br />

EXPLOITATIE<br />

Kon<strong>in</strong>klijke BDU Uitgevers BV<br />

REDACTIE<br />

Peter van der Aa (hoofdredacteur)<br />

E peter.vanderaa@fnvbouw.nl<br />

Marlous Brand<br />

E m.brand@bdu.nl<br />

Charlie Schuurman<br />

E c.schuurman@bdu.nl<br />

MEDEWERKERS<br />

Djanko, Stephanie Jansen, Pieter Jansen,<br />

Bert Janssen, Tom Janssen, Job van der Mark,<br />

Douwe van der Meulen, Chris Pennarts,<br />

Jeroen Poortvliet<br />

REDACTIEASSISTENTIE<br />

Ria van Velzen<br />

E ria.vanvelzen@fnvbouw.nl<br />

CONTACT<br />

Redactie Krul<br />

T 0342 494 851<br />

E krul@bdu.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

BDU Vak- en Publieksmedia<br />

Nathalie Davelaar<br />

T 0342 494 261<br />

E n.davelaar@bdu.nl<br />

TECHNISCHE REALISATIE<br />

Kon<strong>in</strong>klijke BDU Gr<strong>af</strong>i sch Bedrijf BV<br />

UITGAVE en COPYRIGHT<br />

Krul is een uitgave van de Sticht<strong>in</strong>g FNV Pers.<br />

Overname van teksten alleen toegestaan met<br />

bronvermeld<strong>in</strong>g; op beeld berust copyright.<br />

ABONNEMENTEN<br />

Krul verschijnt acht keer per jaar. Leden<br />

van FNV Meubel & Hout ontvangen het blad<br />

gratis. Abonnees betalen € 20,- per jaar.<br />

FNV MEUBEL & HOUT IS ONDERDEEL<br />

VAN FNV BOUW<br />

ISSN 1875-4880<br />

JUNI 2012<br />

Horizontaal: 1 stuk gereedschap 7 Door ongelijke<br />

krimp<strong>in</strong>g verwrongen (hout) 13 vrouw van Jacob<br />

14 gebrande suiker 16 vissoort 18 metaalhoudend<br />

gesteente 20 blaas<strong>in</strong>strument 21 koortswerend middel<br />

22 plaats <strong>in</strong> Toscane 24 vangwerktuig 25 behaagziek<br />

26 vergiffenis 28 het neerslaan van water 30 zij<br />

31 manier 33 kleed 34 kookgerei 35 opbergplaats<br />

37 voortplant<strong>in</strong>gscel 39 onbepaald voornaamwoord<br />

40 halve kilogram 41 stoot 43 jogger 45 boosheid<br />

46 zuurdeeg 48 nachtvogel 49 bedrijf 50 vreemd,<br />

grillig 51 papiertje 53 pal<strong>in</strong>g 55 gast 56 onderricht<br />

57 w<strong>in</strong>dricht<strong>in</strong>g 59 opbergplaats 60 huiver<strong>in</strong>g<br />

61 flauw 63 bar 65 U 66 knap en wijs 68 leraar<br />

70 gebru<strong>in</strong>d 71 asvaas 73 zuil 74 droombeeld<br />

76 sl<strong>in</strong>gerplant 78 verstand 79 anti 80 snack<br />

82 vorder<strong>in</strong>g 83 <strong>in</strong> de lengte 84 gereedschap van<br />

de timmerman<br />

Oploss<strong>in</strong>g: 33 - 60 - 5 - 49 - 20 - 27 - 54<br />

Krul<br />

Puzzel 35<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

13 14 15 16 17<br />

18 19 20 21<br />

22 23 24 25<br />

26 27 28 29 30<br />

31 32 33 34<br />

35 36 37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45<br />

46 47 48 49<br />

50 51 52 53 54<br />

55 56 57 58 59<br />

60 61 62 63 64<br />

65 66 67 68 69<br />

70 71 72 73<br />

74 75 76 77 78<br />

79 80 81 82<br />

83 84<br />

Verticaal: 1 rij 2 onzichtbaar blijvend 3 paardenkracht<br />

(<strong>af</strong>k.) 4 zijden stof 5 plaats <strong>in</strong> Algerije 6 biersoort<br />

7 sportterm 8 centiliter (<strong>af</strong>k.) 9 opplakbriefje<br />

10 renderen 11 eenheid (Eng.) 12 drank 13 studiekosten<br />

15 meerstemmige compositie 17 rangtelwoord<br />

19 sikkepit 21 knaagdier 23 verloopstuk 25 weefpatroon<br />

27 bovenmatig 29 Javaans orkest 30 zilverkleurig<br />

visje 32 oplosmiddel 34 roofdier 36 voorspelen<br />

als proef 38 mengsel 40 stoot 42 roofdiertje<br />

44 meisjesnaam 45 offerrook 47 plaaggeest<br />

49 <strong>in</strong>ham van rotsige kust 50 onderkomen <strong>in</strong> de<br />

bergen 51 <strong>in</strong>sluit<strong>in</strong>g 52 scheepsherstelplaats<br />

54 vlijm, lancet 56 bloem 58 achtergrond 61 oordeel<br />

62 poeder 64 plaats <strong>in</strong> Limburg 66 geeuwen 67 uitwater<strong>in</strong>gbuisje<br />

69 noodzakelijk 70 ambtsgewaad<br />

72 dichtbij 75 seconde 76 smalle plank 77 dr<strong>in</strong>kbakje<br />

80 nikkel (<strong>af</strong>k.) 81 luitenant (<strong>af</strong>k.)<br />

<strong>In</strong> elk <strong>nummer</strong> van <strong>dit</strong> magaz<strong>in</strong>e staat een puzzel. Stuur uw oploss<strong>in</strong>g met vermeld<strong>in</strong>g van bankreken<strong>in</strong>g<strong>nummer</strong><br />

vóór 1 augustus naar: redactie bondsmagaz<strong>in</strong>es, postbus 520, 3440 AM Woerden of stuur een e-mail met dezelfde<br />

gegevens naar puzzel@fnvbouw.nl. U maakt dan kans op de hoofdprijs van 100 euro of de twee prijzen van 50 euro.<br />

De oploss<strong>in</strong>g van puzzel nr. 34 was: golfplaat. De eerste prijs van100 euro is gewonnen door M. Kopijn, Haren; de<br />

twee prijzen van 50 euro door F. Goossen, Almelo en J. Gorissen, Gron<strong>in</strong>gen.<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!