Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van

fa Zondag §f Jwi 1947 Jaar "Weekblad Nr49 Nieuwsblad van Temsche Abonnementsprijs 60 Fr. EN OMLIGGENDE NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL: KASTEELSTRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantir. Uitgever AL. BUTrAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185 TEMSCHE 5 JUNI 1947. Wekehjkschen Almanak JULI 6 /' jndag s Godelieve 7 Maandag s Ilidius 8 Dinsdag s Landrada 9 Woensdag s de Martelaars v. G. 10 Donderdag s Amelberga 11 Vrijdag s Pius 12 Zaterdag s Joannes-faualoertus Maan : den J1 Juli Laatste Kw. Jaar- paarden- en veemarkten] JULI Den 6 : Popennge. — den 7: Desschel, Gavere Geel Ooslerloo, H