31.08.2013 Views

Macinform September 2009 - Macintosh Retail Group

Macinform September 2009 - Macintosh Retail Group

Macinform September 2009 - Macintosh Retail Group

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3

Macinform

UITGAVE SEPTEMBER 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP IN EERSTE HALFJAAR 2009

NETTOWINST STIJGT IN EERSTE

HALFJAAR MET € 2,9 MLN

Succesvolle restyling winkels

Brantano UK

Scapino ontvangt eerste certificaat

Thuiswinkel Waarborg

Efficiënt voorraadsysteem

Halfords

3

6

10

Kwantum voor 5e jaar op rij winnaar

onderzoek Milieudefensie

BelCompany bekroond met

Graham Telecom Award 2009

Dolcis opent 100ste winkel

4

8

12

Macintosh Retail Group presenteerde op 27 augustus jl. de

cijfers over het eerste halfjaar van 2009. Frank De Moor

(CEO) meldde tijdens de presentatie van die cijfers dat de

non-food detailhandel het ook in de eerste 6 maanden van

2009 moeilijk heeft gehad. “Wij hebben er voor gekozen

om in die markt vooral te sturen op beheersing van brutomarge

en kosten. Door deze aanpak zijn we er in geslaagd

om het resultaat redelijk op niveau te houden en in

Automotive & Telecom zelfs te laten stijgen.” Een andere

belangrijke focus lag volgens onze bestuursvoorzitter op

werkkapitaalmanagement en vermindering van de netto

financiële schuld. “Hierdoor namen onze financiële lasten

sterk af en kwam de nettowinst van de aan te houden

activiteiten slechts € 1,2 mln lager uit dan in 2008.” Met

de verkoop van BelCompany België per 30 juni 2009 realiseerde

Macintosh Retail Group aldus De Moor “een

mooi transactieresultaat en werd bovendien een verlieslatende

activiteit afgestoten.” Uiteindelijk is de nettowinst

over 2009 € 2,9 mln hoger uitgekomen op € 8,1 mln.

Gezien de grote onzekerheid over timing en omvang van

het economisch herstel, spreekt de Raad van Bestuur

zich in het persbericht niet uit over 2009 als geheel. Het

is volgens De Moor op dit moment “onmogelijk te

voorspellen welke invloed de ontwikkeling van de eco-

vervolg op pagina 2


vervolg van pagina 1

2

nomie en de werkgelegenheid in de komende maanden zal

hebben op de consumentenbestedingen in de voor Macintosh

Retail Group belangrijke markten. Hoewel er op dit moment

enkele positieve macro-economische signalen zichtbaar zijn,

zien wij de weerslag daarvan niet terug in omzet en brutomarge

bij Macintosh Retail Group in juli en augustus. Wat het totale

jaar 2009 betreft zal veel afhangen van de ontwikkelingen in

het belangrijke vierde kwartaal.”

De Moor blijft er van overtuigd dat de economische crisis een

keer voorbij zal zijn en dat nu de fundamenten moeten worden

gelegd om maximaal te profiteren van een herstel zodra zich

dit aandient. “Zoals ik reeds aangaf in onze ‘nieuwjaarsboodschap’

in de eerste Macinform van dit jaar blijken moeilijke

tijden uitstekend geschikt om zaken te veranderen die voorheen

niet of minder werden aangepakt.” Volgens De Moor is

er in de eerste 6 maanden binnen onze ondernemingen hard

gewerkt aan zaken als bijvoorbeeld verlaging van de kosten en

verbetering van de werkkapitaalpositie. “Dit komt in het halfjaarbericht

2009 tot uiting en ik roep iedereen op om ook in de

resterende maanden van het jaar initiatieven te tonen en verder

te werken aan een mooie toekomst voor onze gezamenlijke onderneming.”

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten uit

het persbericht, dat in zijn geheel te lezen valt op onze website:

www.macintosh.nl.

De highlights van 2009

• Gelijke omzet Macintosh Retail Group (exclusief koerseffect)

in sterk onder druk staande non-food retailmarkt

(- 7,1%).

• Sterke focus op brutomarge, kosten en werkkapitaal.

• Bedrijfsresultaat aan te houden activiteiten: € 12,2 mln

(2008: € 16,7 mln).

• Netto schuldpositie verbetert ten opzichte van juni 2008

met circa € 100 mln (- 35%).

• Nettowinst aan te houden activiteiten € 1,2 mln lager

op € 6,1 mln.

• Totale nettowinst € 2,9 mln hoger door verkoop

BelCompany België.

Toename aantal winkels met 44 tot 1.263

Ultimo

H1 2008

Ultimo

2008

Ultimo

H1 2009

Living 147 153 150

Fashion 738 738 738

Automotive

& Telecom 1

334 380 375

Totaal 1.219 1.271 1.263

1 Exclusief de per 30 juni 2009 verkochte activiteiten van

BelCompany België (70 winkels).

Omzetontwikkeling

in € mln H1 2009 H1 2008 % +/-

Living 127,6 132,7 - 3,8%

Fashion 273,0 288,7 - 5,4% 1

Automotive

& Telecom 2

135,9 123,1 + 10,4%

Totaal 536,6 544,5 - 1,4%

1 Exclusief koerseffect: omzetdaling Fashion met 2,5%.

2 Exclusief de per 30 juni 2009 verkochte activiteiten van

BelCompany België (omzet: € 17,0 mln; 2008: € 17,8 mln).

Kwantum presteerde in Nederland weliswaar opnieuw beter

dan de woningdecoratiemarkt als geheel, geheel, maar maar moest

desondanks desondanks omzet inleveren ten ten opzichte van het

uitstekende uitstekende eerste halfjaar 2008. 2008. In België België behaalde

Kwantum een hogere hogere omzet. Bij GP GP Décors

in Frankrijk was sprake sprake van een lagere omzet, omzet,

met name name door de sluiting van 6 winkels in het

kader van de uitvoering van het het herstelplan.

De € 15,7 mln lagere lagere omzet in de sector

Fashion Fashion was voor € 8,8 8,8 mln een een gevolg gevolg

van de lagere koers van het Britse pond.

De omzet van Brantano in België/

Luxemburg, Scapino in Nederland/

België en Nea International lag op

het niveau van 2008, terwijl die van

Brantano UK en Hoogenbosch

achterbleef bij 2008.

De omzet van de sector Automotive

& Telecom steeg met € 12,8 mln door

een toename bij BelCompany NederNederland, dat ten opzichte van juni 2008

35 nieuwe winkels opende (waarvan 33

van Telefoonkopen.nl in juli 2008). De

omzet van Halfords Nederland/België

kwam, ondanks meer omzet in

fietsen, lager uit doordat de

navigatiemarkt opnieuw

behoorlijk in waarde daalde.

Bedrijfsresultaat

in € mln H1 2009 H1 2008

Living 4,6 9,2

Fashion 3,0 4,0

Automotive & Telecom 1 8,0 5,7

Overig 2 - 3,4 - 2,2

Totaal 12,2 16,7

1 Exclusief de per 30 juni 2009 verkochte activiteiten van

BelCompany België.

2 Onder de post ‘Overig’ zijn alle niet rechtstreeks aan de sectoren

toewijsbare kosten verantwoord.

De omzetdaling in de sector Living heeft, samen met behoorlijke

margedruk, geleid tot een halvering van het uitstekende

bedrijfsresultaat in die sector. Na een reeks van recordjaren

had Kwantum te maken met een flinke terugslag terugslag als gevolg van

de slechte marktomstandigheden. marktomstandigheden. Het bedrijfsresultaat van GP

Décors Décors ging iets vooruit ten opzichte van de eerste helft van

2008 door uitvoering van het het begin 2009 opgestelde herstelherstelplan. Het bedrijfsresultaat van de de sector Fashion

kwam per saldo € 1,0 mln lager uit dan in

2008, mede door autonome kostenstijgingen

onder invloed van een een stijging van de CAO

lonen in Nederland (+ 4%) en wettelijke wettelijke

loon-indexeringen in België (+ 6%). Schoenendiscounter

Scapino was in trek bij de

consument en realiseerde bij een vergelijkbare

omzet als in 2008 een hoger bedrijfsresultaat.

De familiewinkels van Brantano, die

in het midden van de schoenenmarkt actief

zijn, realiseerden door kostenbesparingen

kostenbesparingen

in België/Luxemburg en het Verenigd

Koninkrijk eveneens een hoger bedrijfsresultaat.

De winkels van Hoogenbosch

zijn actief in het marktsegment waar de

actiedruk het hoogste was. Het lagere

bedrijfsresultaat van Hoogenbosch als


gevolg hiervan deed de stijging bij de andere schoenenformules

meer meer dan volledig teniet.

Bij Bij de aan te houden activiteiten activiteiten in de sector Automotive &

Telecom was sprake van een een € 2,3 mln hoger bedrijfsresultaat

dankzij BelCompany Nederland dat, ondanks kosten van

expansie, een forse stijging realiseerde. Bij Halfords werd de

positieve ontwikkeling in de fietsenverkoop ongedaan gemaakt

door prijsdruk in de navigatiemarkt, navigatiemarkt, waardoor sprake was was van

een licht lager bedrijfsresultaat dan in de eerste 6 maanden van

2008.

Nettowinst € 2,9 mln hoger dan in 2008

Lagere financiële lasten lasten en belastingen in 2009 compenseerden

de daling in het bedrijfsresultaat van de aan te houden

activiteiten gedeeltelijk, waardoor de nettowinst van de

aan te houden activiteiten uitkwam op € 6,1 mln (2008:

€ 7,3 mln).

De activiteiten van Belcompany België, met uitzondering

van 15 Discovery Stores, werden per 30 juni 2009

verkocht aan Telenet. Daar waar in de eerste helft van

2008 nog sprake was van een nettoverlies van - € 2,1 mln,

werd (inclusief transactieresultaat) in 2009 door BelCompany

België een nettowinst van € 2,0 mln gerealiseerd.

Als gevolg van bovenstaande effecten kwam de totale

nettowinst over het eerste halfjaar van 2009

hoger uit op € 8,1 mln ten opzichte van

€ 5,2 mln in 2008.

SUCCESVOLLE RESTYLING

NIEUWE ‘LOOK’ VOOR

De ontwikkeling van de nettowinst was als volgt:

in € mln H1 2009 H1 2008

Nettowinst aan te houden

activiteiten

Nettowinst beëindigde

activiteiten 1

6,1 7,3

2,0 - 2,1

Totale nettowinst 8,1 5,2

1 Betreft de per 30 juni 2009 verkochte activiteiten van

BelCompany België.

VOOR DE RESTYLING

BRANTANO UK-WINKELS!

Het kopen van schoenen moet, volgens Brantano UK, gemakkelijk en

vooral plezierig zijn. En met meer dan 12.000 modellen voor het hele

gezin in iedere Brantano-winkel is een overzichtelijke en duidelijke

winkelinrichting meer dan noodzakelijk. Daarnaast vragen de collecties

van trendy en gerenomeerde schoenmerken ook om een passende

en actuele presentatie. Werk aan de winkel, dus. Brantano’s up-todate

look werd geboren...

Nieuw inrichtingsconcept in tien winkels

Tien Brantano-winkels, waarvan drie bestaande en zeven nieuwe

locaties, werden voorzien van het nieuwe inrichtingsconcept met

lichte laminaatvloeren, zwart-wit elementen en point of sale items en

tal van speciaal uitgelichte presentatie-elementen. De nieuwe ‘look’

geeft de Brantano-winkel een frisse en up-to-date uitstraling.

Bestaande en nieuwe klanten werden aangenaam verrast door de

transformatie. De resultaten bevestigen bovendien dat Brantano’s

speerpunt ‘het kopen van schoenen moet gemakkelijk en plezierig

zijn’ niets aan kracht heeft ingeboet, integendeel.

Positieve reacties

Karen Staton, Retail Operations Director Brantano UK: “We krijgen

veel positieve reacties over de nieuwe winkels. Klanten, medewerkers

en ook leveranciers zijn erg enthousiast. De winkels zien er

nu fantastisch uit en bieden de perfecte omgeving om onze collecties

te presenteren. Ideaal om met het hele gezin te ‘shoe-shoppen’.”

Met de wetenschap dat klanten deze verandering positief waarderen,

ziet Brantano UK met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.

3


KRITISCH ONDERZOEK MILIEUDEFENSIE

KWANTUM OPNIEUW

WINNAAR

Voor de vijfde keer op rij komt Kwantum als onbetwist

winnaar naar voren uit het onderzoek van Milieudefensie

naar het gebruik van FSC gekeurmerkt hardhout in tuinmeubelen.

Opnieuw een bewijs dat duurzaamheid loont...

Onder de loep

Milieudefensie onderzoekt de tuinmeubelenbranche met

als doel de consument een duidelijke boodschap mee te

geven: ‘kies voor hout dat legaal en op duurzame manier

gekapt is’. Het aanbod hardhouten tuinmeubelen van tien

verschillende winkelketens werd door Milieudefensie

geïnspecteerd. Gamma, Groenrijk, Hema, Ikea, Intratuin,

Kwantum, Leen Bakker, Life & Garden, Praxis en

Tuincentrum Overvecht werden kritisch onder de loep genomen.

In dit onderzoek werd het aandeel ‘goed’ hout - maar ook

foute milieuclaims - nauwkeurig geïnventariseerd. En aangezien

alle voor het seizoen 2009 door Kwantum ingekochte hardhouten

tuinmeubelen 100% FSC zijn, kwam Kwantum wederom als beste uit

de bus!

Een prestatie waar Kwantum met recht trots op mag zijn en voor klanten

een bevestiging dat bij Kwantum alleen maar ‘goed’ hout in tuinmeubelen

wordt gebruikt. Overigens wil Kwantum er voor zorgen dat ook in

de toekomst alleen maar 100% FSC gecertificeerde tuinmeubelen in

het assortiment worden opgenomen.

Beloning

Om dit feestelijke feit extra te benadrukken werd Kwantum door Milieudefensie

beloont met een heerlijke taart. Duurzaamheid loont...

FSC (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert.

FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

4

SCAPINO VERGROOT COMMERCIËLE KANSEN

GRATIS WINKELEN MET

JE ROCKS’ VIJFJES

Scapino is een samenwerking gestart met Rocks’, het spaarprogramma

van Super de Boer en Texaco. Klanten kunnen voortaan

de gespaarde Rocks’ Vijfjes ook besteden op het volledige assortiment

van Scapino, inclusief de reeds afgeprijsde artikelen.

Daarnaast zullen er regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen zijn

voor Rocks’-spaarders.

Door de samenwerking kan Scapino haar communicatie-netwerk

uitbreiden, meer winkelvoorkeur creëren en een hogere

bezoekfrequentie stimuleren. Dit zal ongetwijfeld een positieve

invloed hebben op het koopgedrag bij Scapino.

Kortom; met Rocks’ meer kansen...

SCAPINO NU OOK OP

WEHKAMP.NL

Recentelijk is Scapino een strategische alliantie aangegaan met

wehkamp.nl. Deze alliantie betekent een uitbreiding van het

assortiment schoenen, sportschoenen en sportkleding van wehkamp.nl

met de collecties van Scapino. De retailer vindt in wehkamp.nl

een professionele partner met een optimaal logistieke

infrastructuur, een grote online expertise en een a-locatie op het

web (5 mln. bezoekers per maand).

Wehkamp.nl ging al eerder met succes een strategische alliantie

aan met Dolcis. De ervaring leert dat de samenwerking geen

nadelige invloed heeft op de reguliere verkoop in de winkels.

De alliantiepartners spreken via het web een andere en nieuwe

doelgroep aan: de consument die op internet koopt voor het

gebruiksgemak.


NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN HOOGENBOSCH RETAIL GROUP:

“WE MOETEN OPVALLEN MET ONDERSCHEIDENDE

MENSEN EN PRODUCTEN”

Het is geen onbekende die zich sinds mei van dit jaar algemeen directeur

van Hoogenbosch Retail Group (Dolcis, Invito, Manfield en PRO sport)

mag noemen. Henk Sieders (42) zit hier al 21 jaar in de schoenen. Het

is niet de makkelijkste periode waarin hij de algemene leiding heeft

gekregen, maar dat maakt het volgens hem extra de moeite waard. “Wil

je nu overleven in deze markt, dan moet je opvallen. Dat vergt creativiteit

in de breedste zin. In de omgang met communicatie, met onze mensen

en met onze klanten. Daar is veel eer aan te behalen.”

Visual merchandising

Eind jaren ’80 vorige eeuw begon Henk Sieders als trainee storemanager

in de vestiging van Manfield in de Amsterdamse Kalverstraat.

Vervolgens was hij tot medio jaren ’90 manager van diverse winkels

binnen deze formule. Toen uit Engeland en Amerika het fenomeen

van ‘visual merchandising’ overwaaide, mocht Henk dit op projectbasis

toepassen binnen Manfield. “Het hield in dat we veel meer

aandacht gingen besteden aan de winkelpresentatie van alle artikelen,

het creëren van een atmosfeer die de verkoop bevordert. Door het

succes van deze aanpak gingen ook de andere formules binnen

Hoogen bosch aan visual merchandising doen.” Als marketing

manager werd hij daarna verantwoordelijk voor de ombuiging van

Manfield naar een meer eigentijdse uitstraling. In 2004 werd Henk

Sieders divisiemanager, tevens voor Dolcis. Door verdere ontwikkeling

van synergie binnen Hoogenbosch Retail Group kreeg hij de

leiding over de verkoop van vier formules, naast een collega voor de

inkoop.

Pre-season planning

Aan plannen geen gebrek bij de nieuwe algemeen directeur, die interim

Eric Coorens opvolgt. “Dit is geen tijd om bij de pakken neer te zitten.

We moeten nú juist de consument binnenhalen en goed bedienen. Dat

kan naar mijn idee door zowel de collectie als de communicatie dynamischer

te maken. We zijn bij Manfield en Invito al gestart met een

test voor zogeheten pre-season planning van de collectie. Dit houdt in

dat de hele collectie van het vorig seizoen tot op artikelniveau wordt

geanalyseerd. De analyses en conclusies worden gepresenteerd en

beargumenteerd bij management en directie. Daar rolt een visie uit

die zorgt voor een gefundeerde en meer onderscheidende samenstelling

van de collectie voor het volgend seizoen. Zo is de visie nu dat we

moeten opvallen in de winkelstraat, door creativiteit en dynamiek in

de collectie en in de etalage. Mensen prikkelen om bij ons binnen te

lopen. Deze visie wordt breed gedeeld en later dit jaar zullen ook de

formules van Dolcis en PRO sport hiertoe overgaan.”

Vervangingsaankopen

Een andere kans voor Hoogenbosch Retail Group schuilt volgens de

nieuwe algemeen directeur in het stimuleren van vervangingsaankopen

van schoenen. “Nu wijzigen wij het winkelbeeld gemiddeld

twee keer per jaar. Dat moet vier keer worden. Hierdoor ontstaat veel

meer dynamiek en deze constante verandering prikkelt de consument

tot snellere vervanging. Het is een kwestie van aanscherping in de preseason

planning en nauwere banden aanknopen met onze leveranciers,

want deze moeten ook sneller gaan draaien en met voorrang

voor ons willen werken. Dat moet lukken, zeker als het win-win effect

duidelijk wordt. We zijn wat dat betreft met alle schoenenformules

binnen Macintosh Retail Group duidelijk bezig om gezamenlijk richting

leveranciers op te trekken” Henk Sieders realiseert zich dat dit

ook gevolgen heeft voor de manier van werken binnen de eigen organisatie:

Niet alleen onze producten, ook onze mensen zijn onderscheidend

voor het succes. Daarom gaan we de doorstroming bevorderen.

Filiaalmedewerkers met ambitie, die willen groeien, krijgen hboscholingsmogelijkheden

om zich te ontwikkelen voor middenkaderfuncties.

Daardoor hoeven we in de toekomst niet altijd externe

mensen aan te trekken en kunnen we veel meer putten uit eigen

kracht. Tevens willen we onze productmanagers meer gaan vrijmaken

van hun nevenactiviteiten, zodat ze volledig kunnen focussen

op schoenen; meer zien wat de concurrentie doet door meer steden te

bezoeken en onze eigen filialen. Daarnaast moeten ze in Europa en

waar nodig daarbuiten ideeën opdoen en veel meer onze belangrijkste

leveranciers gaan bezoeken.”

Communicatie

Ook de communicatie gaat veranderen. Henk Sieders: “Er moet meer

gebeuren dan een poster in de etalage. Weg uit die eenheidsworst van

etalages op A1-locaties! Dat kan door in het kader van pre-season

planning veel eerder na te denken over thema’s, die elke formule meer

diepgang moeten geven. En die communiceren we rechtstreeks naar

de klanten, want daar doen we het uiteindelijk voor. Voor Dolcis

starten we deze maand bij wijze van proef met het folderen naar 2,5

miljoen huishoudens. Niet met een actie, maar met een impressie van

de collectie, onder de kop: verrassend en betaalbaar! Daarnaast zien

we een explosieve stijging van de verkoop via internet. Onze webwinkels

worden verder geprofessionaliseerd en nog meer ingezet in de

communicatiemix.” Tot slot ziet de nieuwe eerste man zelfs nog kansen

voor nieuwe formules in de toekomst. Je ziet het, er is nog volop

werk aan de winkel bij Hoogenbosch Retail Group.”

Samenwerking

Sieders ziet ook veel positieve elementen in de onderlinge samenwerking

met de andere schoenenformules binnen Macintosh Retail

Group, Brantano en Scapino. “We vormen samen een van de grootste

schoenenretailers van Europa en dat moeten we natuurlijk uitbuiten.

Er zijn op dit moment enkele veelbelovende projecten gaande en

ook Hoogenbosch zal daarvan profiteren”.

5


6

BETROUWBAAR EN VEILIG ONLINE SHOPPEN

SCAPINO ONTVANGT EERSTE CERTIFICAAT

THUISWINKEL WAARBORG!

Op de foto van links naar rechts: Ed Nijpels, Guido Heeringa van Scapino

en Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org

Afgelopen voorjaar heeft Scapino het eerste certificaat van de

Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg in ontvangst

genomen. Het certificaat wordt uitgereikt aan webwinkels die

voldoen aan een streng eisenpakket op het gebied van wet- en

regelgeving en de nieuwe algemene voorwaarden zoals opgesteld

door Thuiswinkel.org en de Consumentenbond. Van de meer dan

1.000 webwinkels die aangesloten zijn bij de Thuiswinkel Organisatie

behoort Scapino tot de eerste 10 webwinkels die het

nieuwe certificaat bezitten.

Vooruitziende blik

Het certificaat werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en de

Scapino-webwinkel heeft als één van de eersten aangetoond

volgens de juiste voorwaarden te handelen.

“Consumenten die zaken doen met gecertificeerde ondernemingen

kunnen erop vertrouwen dat deze organisaties uitvoerig

zijn gecontroleerd, zowel op papier als in de praktijk” aldus

Ed Nijpels, voorzitter van Thuiswinkel.org, die het certificaat

overhandigde.

De Scapino-website met webshop is al in 2005 live gegaan. Nu

blijkt dat Scapino toen al beschikte over een vooruitziende

blik. De onlangs opgestelde wet- en regelgeving toont namelijk

aan dat de webshop van 2005 al nagenoeg volledig voldeed aan

de recent opgestelde richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld

privacy, terugbetaling, informatieplicht enz. Een geruststellende

gedachte voor de klant en een groot compliment voor

Scapino.

Zekerheid

Voor de certificering heeft Thuiswinkel.org de onafhankelijke

Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg in het leven

geroepen. Deze stichting controleert of de Gedragsregels

Thuiswinkel Waarborg en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

in de webshops ook worden nageleefd en reikt de

certificaten uit.

thuiswinkel

waarborg

certifi caat

CERTIFICAAT

THUISWINKEL WAARBORG

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org,

verklaart dat haar lid:

gerechtigd is het Certifi caat Thuiswinkel Waarborg te voeren tot 21 april 2010

Datum van afgifte: 21 april 2009

Dit betekent dat Scapino is gecertifi ceerd door de Stichting Certifi cering Thuiswinkel Waarborg

en dat haar huidige werkwijze en gehanteerde voorwaarden jaarlijks gecontroleerd zijn op conformiteit

met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org.

Scapino biedt de consument daarmee een betrouwbare en veilige manier van

online winkelen. Deze certifi cering biedt u als consument o.a. de volgende 6 zekerheden:

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

Scapino

Vestigingsadres: Industrieweg 28 Postadres: Postbus 250

9403 AB Assen 9400 AG Assen

Telefoonnummer: 0592-340042

Faxnummer: 0592-344904

E-mail adres: scapino@scapino.nl

Webadres: www.scapino.nl

KvK-nummer: 04022781

BTW-nummer: NL003531302B01

Lid sinds: 9-9-2005

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond

3. Veiligheid en privacy

4. Extra bedenktijd: 14 dagen

5. Veilig betalen

6. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie

Thuiswinkel. Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van

het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging die belangen van bedrijven behartigt op het gebied van

thuiswinkelen. Bij thuiswinkelen gaat het om het verkopen van producten en/of diensten aan

consumenten via internet, catalogi, post en dergelijke.

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Horaplantsoen 20 6717 LT Ede

Postbus 7001 6710 CB Ede

Tel: 0318 64 85 75

Fax: 0318 64 85 76

Voor klanten van gecertificeerde webshops betekent dit een

aantal extra zekerheden:

1. je weet met wie je zaken doet en hoe je ze kunt

benaderen

2. de algemene voorwaarden zijn overeengekomen met

de Consumentenbond

3. de veiligheid en privacy zijn gewaarborgd

4. je beschikt over een extra bedenktijd van 14 dagen

5. betaling gebeurt altijd veilg

6. er is een onafhankelijke klachtenbemiddeling

Tot slot helpt, volgens Ed Nijpels, de certificering webwinkeliers

aan een volwaardiger status binnen het retail-landschap.

Een status waarover Scapino nu dus beschikt...


EXTRA HALFORDS-EVENEMENTEN

FOCUS OP FIETS

Of het nu gaat om fietsen, fietsaccessoires, technische onderdelen, doe-het-zelf producten of om fietsreparatie....

bij Halfords kun je hiervoor terecht. Halfords is de grootste retailer van fietsen en fietsaccessoires

in Nederland en om dit marktleiderschap extra te accentueren, lanceert Halfords een groot aantal

‘fiets-evenementen’.

Acties

Vanaf het voorjaar staan allerlei Halfords-acties in het teken van de

‘fiets’. Zoals in de vorige Macinform al gemeld heeft Halfords de

QuickFix fietsreparatieservice geïntroduceerd. Daarnaast konden

klanten in het voorjaar al profiteren van extra kortingen tijdens de

Halfords-Meimaand-FietsMaand’-actie.

Verder organiseerde Halfords speciale demodagen van de Union

Switch elektrische fiets. In de zomer kreeg je bij Halfords elke tweede

INVITO DAAGT STOERE BOYS EN HIPPE MEIDEN UIT IN ONLINE MODEL CONTEST

BE OUR STAR…

Invito, de trendy store met altijd de allernieuwste

schoenen- en tassencollecties, zoekt modellen voor

haar instore postercampagne voorjaar 2010. Geen

professionele modellen, maar enthousiaste ‘Invito-fans’.

Tot 20 september worden zij uitgenodigd

om ‘the most fashionable’-foto op beourstar.nl

te uploaden. Gedurende de campagne zullen er

nog wervingdagen plaats vinden in onder andere

Utrecht en Arnhem. Check beourstar.nl voor info

en be there!

Voorproefje

Om de deelnemers te laten zien wat het precies

inhoudt om een Invito-model te zijn, kunnen ze

op www.invito.com onder ‘BEHIND THE

SCENES’ een filmpje bekijken van de fotoshoot

herfst /winter 2009. Een interessant kijkje

achter de schermen en wie weet misschien zelfs

een voorproefje…

Castingdag…

Iedereen kan via www.beourstar.nl op zijn of

haar favoriete model stemmen. De 50 kandidaten

met de meeste stemmen worden vervolgens

door Invito en het bekende modellenbureau

Ulla Models uitgenodigd voor een castingdag.

Uit deze 50 kandidaten worden vervolgens door

fiets voor de halve prijs en iedere

omafiets voor slechts € 150,- Er

was een Union-Fiets-Inruilactie

en klanten konden profiteren van

een extra ‘stapelkorting tot 20%’;

hoe meer producten hoe hoger de

korting op o.a. fietsen. En er volgt

nog meer...

Op stapel

Voor de rest van het jaar staat nog meer op stapel. Vanaf 7 september

is er een grote ‘Bike Sale’ in de vorm van ‘tax-free’ shoppen en vanaf

16 september zal Halfords met electrische fietsen aanwezig zijn op de

50+ beurs in Utrecht. Met ingang van maandag 28 september kunnen

klanten bovendien extra profiteren van een aantrekkelijke keuzekorting

op allerlei producten. Er staat dit najaar nog van alles te gebeuren

op fietsgebied, dus let op Halfords.

www.halfords.nl

een een professionele vakjury weer 3 boys en 3 girls

geselecteerd. Zij krijgen onder leiding van internationaal

ex-topmodel Kim Vos een professionele

catwalk-workshop met aansluitend een echte

fashion-photoshoot. Op basis hiervan wordt uiteindelijk

één mannelijke en één vrouwelijke ‘Invito-

Star’ benoemd.

And the winner wins…

De winnaars zijn de hoofrolspelers van de komende

Invito-fotoshoot en zullen in het voorjaar van 2010

‘het gezicht’ van Invito zijn. Ook zullen de winnaars

schitteren in een speciale reportage in Blend

magazine!

Daarnaast ontvangt elke winnaar samen met 3 van

zijn of haar beste vrienden, een ‘all inclusive’ wintersporttrip

van SPORTURA en maken ze tevens

kans op een internationaal modellencontract bij

Ulla Models!

Meer informatie over deze inspirerende

actie vindt je op:

www.beourstar.nl

www.invito.com

www.ullamodels.com

www.sportura.nl

www.blend.nl

www.bdifferent.org

Meten is weten

‘Meten is weten’ is bij Halfords

het credo. Iedere actie

of evenement wordt zorgvuldig

voorbereid en regionaal

getest. Dit regionaal testen

stelt Halfords in staat om de

landelijke acties aan te

scherpen. De hieruit voortvloeiende

analyses en scenario’s

staan aan de basis van

de succesvolle commerciële

acties van Halfords.

WORd jij

HéT gEziCHT

vAN iNviTO?

CHECK

BEOURSTAR.NL

7


BelCompany is recentelijk tijdens de uitreiking

van de Graham Telecom Awards

2009, bekroond met de award voor Best

Telecomretailer in de categorie ‘Personeel’.

De award werd uitgereikt tijdens

het jaarlijkse TelecomGala in Bussum.

Bij dit door telecomvakblad Connexie

georganiseerde gala was de gehele top van

de Nederlandse telecombranche vertegenwoordigd.

BELCOMPANY BEKROOND

MET GRAHAM TELECOM

AWARD 2009

PERSONEEL

VAN BELCOMPANY

BESTE VAN NEDERLAND

Waardering

Voor het onderzoek gingen ‘Mystery-shoppers’ op pad en daarnaast

werd ook de mening van het grote publiek voor een deel meegewogen.

Aan de hand van een internetpoll werd onder de lezers van Connexie,

De Telegraaf, Sp!ts en Sanoma Men’s Magazines de waardering

voor BelCompany-medewerkers gepeild.

Niet voor niets

Paul Vreeburg, algemeen directeur van BelCompany, is blij met de

Graham Telecom Award: “De investeringen in ons personeel blijken

niet voor niets te zijn geweest. Met de BelCompany School worden

In de maand oktober vraagt Stichting Pink Ribbon extra aandacht voor borstkanker.

Manfield steunt de stichting met acties op de de winkelvloer winkelvloer en en de verkoop verkoop van een exclusief

voor Pink Ribbon ontworpen ‘peep toe pump’.

Collectors item

Wie een een paar ‘Manfield for Pink Ribbon’ pumps pumps wil bemachtigen, moet 5 oktober

snel één van de 69 Manfield vestigingen binnen rennen want de pump heeft een beperkbeperktete oplage en wordt maar één keer uitgebracht. Vanwege de beperkte verkrijgbaarheid

verkrijgbaarheid

wordt de de pump een een ware ‘must have’ die, zo wordt verwacht, verwacht, ook aan de voeten van

bekende Nederlanders op de rode lopers zal prijken.

De opbrengst van de pump gaat in z’n geheel naar Stichting Pink Ribbon.

8

medewerkers op diverse fronten opgeleid en getraind. Niet alleen in

productkennis maar ook in klantvriendelijkheid en servicegerichtheid.

Ze leren de consument goed voor te lichten en te analyseren

welk type abonnement het beste aansluit bij het belgedrag van de

klant. Je kunt namelijk flink beparen op belkosten als je het juiste

abonnement afsluit. De medewerkers van BelCompany zorgen voor

dit ‘maatwerk’. Dat deze klantgerichtheid nu bekroond is met een

prijs, is een opsteker voor onze gehele organisatie en verplicht ons om

alles op alles te zetten om de consument ook in de toekomst als

nummer 1 te kunnen bedienen.”

DESIGNTEAM VAN MANFIELD ONTWIKKELT STYLISH PUMP VOOR GOEDE DOEL

MANFIELD-PUMP VOOR PINK RIBBON

Op naar de 25.000 euro

Alle 69 69 winkels staan staan in de maand oktober in het teken van Pink Ribbon. Naast de

opbrengst van van de pumps wordt wordt van elk verkocht verkocht paar schoenen 1 euro opzij gelegd

voor Pink Ribbon totdat een bedrag van 25.000 euro is is bereikt. bereikt. Manfield maakt haar klanten

door deze acties acties bewust bewust van borstkanker en steunt de de Stichting Pink Ribbon bij het realiseren van

haar haar doelen: doelen: het aantal mensen mensen dat dat borstkanker krijgt verminderen, vroege diagnose stimuleren en de zorg voor

de borstkankerpatiënt en haar omgeving verbeteren. Voor meer informatie: www.manfield.com


Maatwerk

De personeelsvereniging van TNT telt meer dan 90.000 leden,

bestaande uit medewerkers en oud-medewerkers. Speciaal voor deze

groep is de Union X-pression ontwikkeld. Deze robuuste fiets is

voorzien van een aantal specifieke details en kenmerken, die de fiets

zeer geschikt maakt voor het zware bezorgwerk. Maar ook privé is

de fiets prima geschikt, bijvoorbeeld voor boodschappen of om de

kinderen veilig naar school te brengen.

Het beste van het beste

De X-pression is opgebouwd uit topkwaliteit onderdelen, zoals een

ingenieuze stuurstabilisator, extra stevige bagagedrager en antilekbanden.

De fiets is verkrijgbaar in 3 typen; het basismodel is al verkrijgbaar

vanaf 299.-.

SPECIALE HALFORDS-UNION FIETS VOOR TNT

POST VEILIG OP PAD

Ontwerper Ed Annink van Ontwerpwerk zet zich al jaren in

om het werk van graficus Gerd Arntz bij een breed publiek

bekend te maken. Nieuw is het servies “Ik wil die met dat eitje”

van zijn hand. Een 17-delig wit servies met zilverkleurige illustraties

van Arntz. Het Nederlandse merk Blitsdesign, een initiatief

van Kwantum, brengt het op de markt. Dit label maakt

door de vriendelijke lage prijzen, design voor iedereen bereikbaar

en past dus goed bij de doelstelling van Annink.

Internationale beeldtaal

In de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde de Duitse

graficus Gerd Arntz (1900-1988) samen met de Oostenrijkse

socioloog Otto Neurath (1882-1945) een internationale

beeldtaal om statistische gegevens voor een groot publiek

begrijpelijk te maken. Arntz tekende hiervoor in de loop der

jaren meer dan 4000 pictogrammen. De originelen zijn in het

bezit van het Gemeentemuseum Den Haag. Vorig jaar richtte

Ed Annink de website www.gerdarntz.org op, waarmee hij

het werk van Arntz voor iedereen zichtbaar heeft gemaakt.

Het succes van de samenwerking tussen de Natio-

nale Postcode Loterij, Halfords en Union was voor

TNT aanleiding om Halfords en Union te vragen

een speciale fiets te ontwikkelen voor alle leden van

de personeelsvereniging van TNT. Een leuke uitda-

ging met een leuk resultaat...

Voor nog geen 50 euro extra kan een TNT-er een stevig ‘krachtpatserpakket’

aanschaffen met o.a. extra stevige standaard en rvs velgen.

Uiteraard biedt Halfords haar standaard Service & Garantie zoals

onder andere 10 jaar garantie op het frame en de vork. De fiets wordt

gratis rijklaar gemaakt en krijgt een gratis servicebeurt in de eigen

Halfords-werkplaats.

De leden van de personeelsvereniging van TNT kunnen in september,

in een Halfords-filiaal naar keuze, de bestelde fiets afhalen.

Met deze samenwerking bewijst Halfords en Union wederom de

kracht van ‘partnership’. En wie weet krijgt dit goede voorbeeld

navolging...

KWANTUM INTRODUCEERT BETAALBAAR 17-DELIG BLITSDESIGN-SERVIES

“IK WIL DIE MET DAT EITJE”

Hiervoor zijn de pictogrammen uit het Gemeentemuseum

Den Haag gedigitaliseerd.

80 jaar up-to-date

De pictogrammen van Gerd Arntz zijn soms meer dan tachtig

jaar oud, maar hebben nog niets aan kracht verloren. Op

het servies kunnen ze aanleiding geven tot een gesprek of een

gedachte. Ze roepen elk een eigen verhaal op. Zo zegt het

klokje op de binnenkant van het espresso bekertje iets over

de tijd waarop we koffie drinken. De pictogrammen zorgen

ook voor herkenbaarheid. Elk bord kan je combineren met

een schaal met hetzelfde pictogram. Annink heeft het servies

eenvoudig vormgegeven, zodat de pictogrammen van Arntz

alle aandacht krijgen.

Exclusief

Het servies “Ik wil die met dat eitje” is onderdeel van het

label Blitsdesign en is exclusief te koop bij Kwantum en bij

het Graphic Design Museum in Breda.

9


BETERE BEHEERSING GOEDERENSTROMEN BIJ HALFORDS

MEER HANDEN VRIJ VOOR

DE KLANT!

Halfords heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een efficiëntere beheersing van de

goederenstromen. Het doel hiervan was om enerzijds de beschikbaarheid van goederen op

het schap te verhogen en anderzijds de voorraden in de interne keten te verminderen. Ogenschijnlijk

twee onverenigbare doelen, toch is Halfords er in geslaagd deze te verwezenlijken

door invoering van een efficiënt voorraadsysteem genaamd SLIM4 en een nieuwe manier

van order verzamelen. Een ander voordeel van de efficiëntere werkwijze is dat medewerkers

in de winkels meer tijd hebben om klanten te woord te staan en hen te adviseren. Dat

komt omdat door het nieuwe systeem de administratieve taken op het gebied van bestellen

en ontvangen van goederen, aanzienlijk zijn verminderd.

Eén miljoen

De keuze voor specialistische en vooruitstrevende software-oplossingen

heeft de back-office activiteiten van Halfords verder geoptimaliseerd

en geleid tot een betere winkelbevoorrading. Het werk voor de

winkel met bestellen is daarmee overgenomen door een centraal aangestuurd

systeem. Iedere nacht worden circa één miljoen artikelwinkel

combinaties doorgerekend om de optimale voorraadbehoefte

te berekenen per artikel per winkel. De voorraad is hierdoor beter in

balans in de winkels, met als gevolg betere schapbeschikbaarheid

voor de klanten door de op elke winkel toegesneden berekening.

Tegelijkertijd is de voorraad afgenomen in zowel het

distributiecentrum als in de winkels.

BIJZONDERE VERRASSINGEN BIJ BRANTANO BELGIË

VOOR KINDEREN IETS

EXTRA’S

In het voorjaar vlogen samen met duizenden

paar schoenen ook duizenden tapasboekjes

en keycords bij Brantano België

over de toonbank. Een succescvolle actie die

om een vervolg vraagt...

10

Speciaal voor Brantano

Het tapasboekje dat speciaal voor Brantano

is ontwikkeld, werd cadeau gegeven bij

aankoop van damesschoenen. Kinderen

kregen bij aankoop van een paar kinderschoenen

een handige keycord cadeau.

De actie werd door middel van TVcommercials

bekend gemaakt en leidde

direct tot een prima respons.

Back to School

Brantano start vanaf eind augustus een nieuwe actie ‘Back to School’. Bij aankoop van

kinderschoenen vanaf € 40,- worden de kinderen verrast met een leuke kikker opbergzak.

Deze handige opbergzak verdient een plekje op iedere kinderkamer in België...

Voicepicking

Naast het efficiëntere voorraadsysteem is er een nieuw systeem voor

orderverzamelen in het magazijn in gebruik genomen: voicepicking.

Hierbij krijg de medewerker gesproken instructies via een headset met

microfoon om te bevestigen wat hij verzamelt. Het resultaat is een

hogere verzamelsnelheid, meer concentratie, betere ergonomie en -

erg belangrijk - een duidelijk hogere kwaliteit van uitlevering. Daardoor

is een gedeelte van de ingangscontrole in de winkels afgeschaft,

zodat de winkelmedewerkers weer meer aandacht aan hun belangrijkste

taak, adviseren en verkopen, kunnen besteden.


MACINTOSH RETAIL GROUP LEGT SPELREGELS OPNIEUW VAST

DUURZAME GROEI IN RETAIL

Macintosh Retail Group is met meerdere bekende

winkelformules en zo’n zo’n 1.300 winkels actief in een

aantal West-Europese landen. Iedere dag komen er

bij ons ons duizenden klanten over de vloer. Onze inkopen

doen we over de hele wereld wereld en daarbij hebben

we te maken met een veelheid aan leveranciers,

instanties, belangengroeperingen en overheden. In In

die wirwar van contacten is is het belangrijk dat dat alle alle

ruim 13.000 medewerkers medewerkers dezelfde spelregels in

acht nemen. Die spelregels heeft de Raad van

Bestuur recent opnieuw vastgesteld.

“We zijn in 2000 begonnen met het vastleggen

van de normen en waarden die wij belangrijk

vinden om als onderneming goed te kunnen functionefunctioneren” aldus aldus Pat Hünen, Hünen, Secretaris Secretaris van de Raad van

Bestuur. “Toen liepen we voorop als als een van de eerste

Nederlandse bedrijven met met een een eigen Code of Conduct”. Conduct”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt tegenwoordig

een modekreet, maar Macintosh Retail Group

is daar volgens Hünen al sinds het begin van deze eeuw

bewust mee bezig. “We zijn natuurlijk in de eerste plaats

geïnteresseerd in een gezond rendement en goede resultaten.

Tegelijkertijd proberen we al jaren lang goed

ondernemerschap te combineren met maatschappelijk

geaccepteerd gedrag. Dus stellen we bijvoorbeeld eisen

aan onze toeleveranciers zodat we invloed kunnen uitoefenen

op de wijze waarop onze producten worden

geproduceerd en in onze winkels terecht komen.” Maar

ook op tal van andere gebieden is Macintosh Retail

Group actief, zoals energiebesparing, vermindering van

papier en verpakkingafval en het zo efficiënt mogelijk

organiseren van de logistiek. Voor al die zaken is medio

2008 een MVO-coördinator in dienst gekomen. “We

zijn er van overtuigd dat de consument daar steeds meer

waardering voor heeft en dat komt weer tot uitdrukking

in omzet en resultaat.”

Recent is de uit 2000 daterende Code of Conduct aangepast

aan de eisen en wensen van deze tijd. In de nieuwe

Code met de titel ‘Duurzame groei in retail’ staat

TELEFOONKOPEN.NL

1 JAAR JONG

De jongste winkelketen van Macintosh Retail Group,

telefoonkopen.nl, bestaat 1 jaar. Sinds de opening

van 30 winkels in juli 2008 weet de consument steeds

vaker de weg naar de winkels en de website van

telefoonkopen.nl te vinden Ook voor leveranciers is

telefoonkopen.nl een waardevolle partner. Een goed

voorbeeld hiervan is de populaire, pas gelanceerde

iPhone 3Gs die nu ook bij telefoonkopen.nl verkrijgbaar

is.

Telefoonkopen.nl combineert een professionele webwinkel

met een landelijk netwerk van fysieke winkels.

Op www.telefoonkopen.nl vind je de allerscherpste

aanbiedingen van mobiele telefonie. Je kan hiervoor

echter ook meteen terecht in de winkels die als steunpunten

fungeren voor de website.In de winkels zijn ook

internetaansluitingen en TV abonnementen te koop.

beschreven

waar

Macintosh

Retail Group

rekening mee wenst te houden bij haar bedrijfsvoering.

Ook al zijn er nog zulke maatschappelijke ambities, die

kunnen volgens Hünen niet worden verwezenlijkt zonder

de inspanningen van alle medewerkers. “Zij zijn ons

visitekaartje naar de buitenwereld en moeten het vertrouwen

verdienen van onze omgeving door professioneel

en integer te handelen. We hebben daarom in de

Code of Conduct een aparte paragraaf opgenomen met

de kernwaarden waarin iedere medewerker wordt geacht

zich te herkennen. Ondernemen met respect voor elkaar

en de wereld om ons heen is daarbij het uitgangspunt”.

In het boekje ‘Spelregels’ dat aan medewerkers is verstrekt,

is een aantal belangrijke punten uit de Code of

Conduct samengevat. De volledige Code is voor iedereen

verkrijgbaar bij zijn of haar personeelsafdeling. Het

is volgens Hünen relatief gemakkelijk om allerlei mooie

woorden op te schrijven. “Maar het komt er natuurlijk

op aan dat die woorden ook in de praktijk worden

gebracht. We zullen dit als Macintosh Retail Group

bewaken zodat we samen een succesvolle duurzame

toekomst tegemoet gaan.”

11


12

BELCOMPANY VAN ALLE MARKTEN THUIS

MOBIEL INTERNET IN DE LIFT

Onderzoeken tonen aan dat mobiel internet de komende 10 jaar

het vast internet gaat overvleugelen en zelfs grotendeels gaat

vervangen. De vele sociale netwerken waaronder Facebook stimuleren

het gebruik van mobiel internet. Mobiel internet heeft

natuurlijk als groot voordeel dat je op je laptop altijd en overal

online kunt zijn: in de trein, op het terras, in de tuin of in je favoriete

kroeg.

Door de bomen het bos niet meer zien

Mobiel internet zit in de lift, de markt groeit en het aanbod in

producten en mogelijkheden neemt ook gestaag toe. De consument

kan de ontwikkelingen nauwelijks bijbenen en ziet steeds

vaker ‘door de bomen het bos niet meer’.

Voor hen is bij het maken van de juiste keuzes een onafhankelijke

advisering en kennis van zaken een vereiste. BelCompany,

als specialist in mobiele communicatie, komt daarbij nadrukkelijk

in beeld.

SPECIALE WINACTIE EN NIEUWE SLOGAN

Met de opening van de nieuwe Dolcis-winkel in Maastricht

bereikt de grootste Hoogenbosch Retail Group-formule het

magische getal van 100. Naast de Dolcis webwinkel waar klanten

24 uur per dag de totale collectie online kunnen bekijken en

kopen kan men nu dus terecht in 99 Dolcis-filialen verspreid

over heel Nederland.

Verrassend & betaalbaar

Tegelijk met de viering van de opening van de 100ste winkel

presenteert Dolcis een nieuwe slogan: ‘Verrassend & betaalbaar’.

De winkelketen bewijst met de nieuwe najaarscollectie al

dat mode volgens de laatste trends ook heel betaalbaar kan

zijn. Of het nu om elegantie, zakelijkheid, comfort of vrije tijd

gaat, Dolcis heeft voor zowel volwassenen als tieners en kinderen

een continu verrassende en betaalbare collectie laarzen,

schoenen, sneakers, sandalen, pantoffels en tassen.

WINactie: geld terug voor elke 100 ste klant

In de maanden augustus en september kunnen de klanten van

alle 100 Dolcis-filialen het kassabonnummer van hun aankoop

invoeren op www.dolcis.nl. Elke 100ste klant wint het aankoopbedrag

terug! Meer informatie over de actie staat op

dolcis.nl.

Groter assortiment

Binnen de mobiele communicatie wordt mobiel internet

een steeds groter en belangrijker segment. Bel-

Company heeft daarom het assortiment laptops met

mobiel internet in korte tijd fors uitgebreid en klanten

kunnen nu weloverwogen kiezen uit de abonnementen

van alle beschikbare providers.

In een speciale consumentencampagne werden de

voordelen van mobiel internet duidelijk gecommuniceerd

inclusief tal van scherpe aanbiedingen. Ruim

145 filialen werden binnen drie weken voorzien van

een speciaal ‘laptopmeubel’, waar klanten de voordelen

van mobiel internet en de verschillende handige

laptops zelf kunnen proberen. Gezien de reacties én

de resultaten bleek deze aanpak uiterst uiterst succesvol succesvol en

is de eerste stap naar verdere groei gezet...

DOLCIS VIERT OPENING 100STE WINKEL

COLOFON:

Redactie: Mr. P.T.A. Hünen

Redactieadres: Macintosh Retail Group

Postbus 5770, 6202 MH Maastricht

Realisatie: Caris & Sak, Heerlen

Druk: Drukkerij Schrijen-Lippertz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!