Wakker Nieuws, februari 2012 - Wakker Dier

wakkerdier.nl

Wakker Nieuws, februari 2012 - Wakker Dier

WAKKER NIEuWS 15E JAARGANG

NR. 1 febRuaRi 2012


ACTIE!

van de directeur

Wakker Dier mag terugkij-

ken op 2011 als een suc-

cesvol jaar voor de dieren.

Enkele hoogtepunten:

•Het leed van de miljoenen

plofkippen (vleeskuikens) ein-

delijk definitief op de kaart in

ons land, dankzij onze nieuws-

berichten, tv- en radiospots.

•Campagne Wakkere Kantine: veel bedrijfskantines

schakelden om naar diervriendelijkere producten.

•Stallen gaan beter beschermd worden tegen

brand: er komt een Plan van Aanpak en het

Bouwbesluit wordt gewijzigd.

Maar, wat misschien wel het belangrijkste is: sinds

de start van onze kiloknallercampagne is het aantal

‘diervriendelijke aanbiedingen’ significant gestegen.

Zo’n 34 procent zelfs, zo blijkt uit de wekelijkse super-

marktmetingen voor onze Wakkere Winkelaar.

Ook het Productschap Vee en Vlees) ziet deze trend:

“er is een toename van de verkoop van vlees dat voldoet

aan welzijnseisen.” En dat klopt: inmiddels is

10% van de verkoop van dierlijke producten voorzien

van een keurmerk voor dierenwelzijn! Een jaar geleden

was dit nog geen 3%.

De keerzijde is dat er ook nog steeds veel en diep gestunt

wordt met goedkope vleesaanbiedingen. Door

2

een hardnekkig aanhoudende recessie en de toenemende

concurrentie in supermarktland lijkt hier

voorlopig nog geen einde aan te komen.

In 2012 blijft de kiloknaller dan ook ons belangrijkste

speerpunt. We gaan er bij bedrijven en super-

markten op aandringen dat zij helemaal stoppen met

de verkoop van ‘plofkip’. Wij gaan voor een 100%

overstap naar kip met minimaal 1 Beter Leven ster

van de Dierenbescherming. Later dit jaar komen de

varkens aan bod, om te zorgen dat zij hun krulstaartjes

weer terugkrijgen.

Ambitieus? Zeker! Maar onze ervaring leert dat het

kan. De Nederlandse consument

is de kiloknaller

meer en meer beu. Nu is

het tijd voor vasthouden en

doorzetten. Met uw hulp

kan Wakker Dier haar werk

(blijven) doen. Wij en u,

samen op weg naar een

beter leven voor deze zo

vaak vergeten dieren.

Arthur Wiltink

Directeur stichting Wakker Dier

Grubbenvorst

In het Limburgse dorpje Grubbenvorst dreigt de

eerste ‘gigastal’ van Nederland te verrijzen. De

Provincie lijkt een goedkeuring af te willen geven

voor het bouwen van een stal met 1,1 miljoen (!)

kippen en 35.000 varkens. Dit is meer dan tien

keer zoveel als de grens waarbij men van een megastal

spreekt.

De stal in kwestie is extreem industrieel: kippen en

varkens worden in etages op elkaar gestapeld. De

kuikens worden zelfs op enorme lopende banden

vetgemest. De ‘moeders’ die deze kuikens moeten

voortbrengen, worden in kooien

opgesloten.

1.100.

Staatssecretaris Bleker noemde

een dergelijke stal afgelopen november nog een

‘exces’, dat niet bij Nederland past. Toch onder-

neemt hij niets tegen de bouw.

Wakker Dier heeft bezwaar aangetekend tegen deze

giga-dierenleedfabriek,

evenals tientallen omwonenden

en plaatselijke

organisaties. We

zullen alles uit de kast halen om de bouw tegen te

houden.

35.000


000

prijs voor plofkip

Lezers van NRC Handelsblad zagen ze in januari

voorbijkomen: vier advertenties van Wakker Dier

over de hele breedte van de krant. Deze advertentieruimte

kost normaal zo’n 213.000 euro. Maar

dankzij de steun van onze achterban kreeg Wakker

Dier deze ruimte geheel gratis!

Afgelopen zomer organiseerde NRC Media een ad-

Theropoda

ca. 150 miljoen jaar v. C.

Maniraptora

ca. 145 miljoen jaar v. C.

Galliformes

ca. 65 miljoen jaar v. C.

vertentiewedstrijd voor goede doelen. Een vakjury

beoordeelde de advertenties op vormgeving, de

kracht van de boodschap, beeldgebruik en impact.

Wakker Dier werd genomineerd en dankzij ruim

18.000 stemmen mochten we naar huis met de publieksprijs:

vier gratis plaatsingen in NRC. Iedereen

die gestemd heeft, bedankt!

evolutie van de kiloknaller

Na miljoenen jaren ontwikkeling van dinosauriër naar oervogel was daar de kip:

Gallus gallus domesticus. Een loopvogel, die het grootste deel van haar tijd scharrelend

doorbrengt, op zoek naar zaden en insecten. Ze is een sociale vogel, die samen

met haar groepsgenoten voor de kleintjes zorgt. De kip van nu echter, is geen echte

kip meer. Door jarenlang doorfokken op steeds goedkoper vlees is de ‘kiloknallerkip’

ontstaan: een explosief groeiend kuiken met een topzwaar lichaam.

Gallus gallus domesticus

ca. 3.000 jaar v. C.

Gallus ‘industrialis’

ca. 1950

De ‘kiloknallerkip’ heeft al na enkele weken het gewicht van een volwassen dier. Deze

snelle groei put haar volledig uit. Veelal heeft ze moeite met ademen en is lopen zeer

pijnlijk. Haar zwakke lichaam is vatbaar voor ziektes. Daarom krijgt ze vaak antibiotica

in haar voedsel. Terwijl een echte kip zo’n 6 jaar oud wordt, ligt de ‘kiloknallerkip’ al op

een leeftijd van 6 weken in de supermarkt. Ze is dan nog een kuiken.

Laat een kip weer kip zijn. Koop geen kiloknallers.

Gallus ‘kiloknallus’

ca. 2000

Kijk voor diervriendelijke tips op wakkerdier.nl.

Help mee: giro 4868 tnv Wakker Dier Amsterdam.

Illustratie: Rhonald Blommestijn

121220 kiloknaller - vervolg.indd 3 21-12-2011 12:46:36

3


ZO KAN

4

HET OOK

kippen in de biologische houderij

Wakker Dier heeft het

steeds vaker over wat er

allemaal mis is met de plof-

kip, ook wel gangbaar vlees-

kuiken of kiloknallerkip ge-

noemd. Maar wat is dan het

alternatief? Wanneer is een kip

weer een kip?

In de biologische houderij zijn de vleeskippen het beste

af. Je kiest dan voor het EKO-keurmerk, of 3 sterren

Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming.

De kippen zijn van een ander ras dan de plofkippen:

ze groeien trager. En ze kunnen vrij naar buiten, de

sappige groene weide in waar ze hun natuurlijke gedrag

kunnen vertonen.

Een eko-kip leeft ongeveer twee keer zo lang als een

kip in de vee-industrie. Hun weerstand is beter en ze

hebben veel minder gezondheidsproblemen. Scharrelen,

stofbaden, foerageren, rennen… De biologische

kip is een stuk fitter dan de plofkip. Wat wil je ook,

met maximaal 10 soortgenoten op een vierkante meter

binnen, en buiten een royale 4 m 2 per kip. Een

heel verschil met het A4’tje waar de plofkip haar leven

lang alles op moet doen.


6

SUCCES!

sexy

vegetariërs

Zoals elk jaar zet Wakker

Dier bekende Nederlandse

vegetariërs in de schijnwer-

pers en laat het publiek kiezen

wie de meest ‘sexy’ vegetariër

is. Ruim 20.000 mensen brach-

ten hun stem uit. BNN-presenta-

trice Nicolette Kluijver en profvoetballer

Evgeniy Levchenko

zijn de winnaars en zullen

zich dit jaar voor verschillende

campagnes van

Wakker Dier inzetten.

Meest

sexy!

Lidl haalt kwartelei

uit schappen

Supermarkten Lidl heeft rond de Kerstdagen alle

kwarteleieren uit de winkel gehaald, nadat Wakker

Dier hen erop wees dat de eieren afkomstig zijn van

kwartels in legbatterijen.

De Duitse supermarktketen bood de eieren als speciale

kerstartikelen aan in al haar 360 vestigingen.

Een belletje van Wakker Dier was genoeg om Lidl

in beweging te krijgen. “‘Wij schrokken erg na het

contact met Wakker Dier. Aangezien dit absoluut

niet binnen ons beleid past, hebben we ook direct

actie ondernomen door de kwarteleieren uit het

schap te halen,” aldus een woordvoerder.

In 2004 zegden alle supermarkten, na een cam-

pagne van Wakker Dier, toe om geen legbatterij-

eieren meer te verkopen vanwege het dierenleed.

zoo hoort het

Vogelparken met foie gras op het menu en een dolfijnenshow

waar je een broodje bijna uitgestorven

tonijn kunt kopen: deze misstanden zijn gelukkig

de wereld uit. Wakker Dier sprak dierentuinen aan

op het assortiment in hun restaurants. Met succes.

Vorig jaar moesten we nog zoeken naar diervriendelijke

lichtpuntjes op de menukaart. Inmiddels bieden

vrijwel alle dierentuinen een assortiment met biologische

snacks en vlees, serveren ze MSC-gecertificeerde

vis en is er meer vegetarisch aanbod. Desondanks

zetten we onze campagne voort, want ook de dieren

op de menukaart hebben recht op een goed leven met

frisse buitenlucht.


diervriendelijke BAM! Coop verslikt

De Koninklijke BAM-groep schakelt over op diervriendelijkere

producten in haar kantine. BAM doet

dit naar aanleiding van onze Wakkere Kantine campagne.

BAM is de grootste bouwonderneming van Nederland.

Het bedrijf heeft zo’n 26.000 medewerkers en

brengt jaarlijks duizenden projecten tot stand. Op

het gebied van duurzaamheid timmeren zij serieus

(en letterlijk!) flink aan de weg.

BAM biedt nu biologische eieren, vleeswaren en

zuivel aan. Ook soepen en snacks zijn biologisch.

De vis is MSC-gecertificeerd. Verder zijn één dag in

‘We werden wakker

geschud door Wakker Dier

Arno Pronk van BAM.

BAM!

tegen de

kiloknaller

de week alle kant-en-klaar gerechten vegetarisch, en

wordt er alleen nog reclame gemaakt voor verantwoorde

producten. Door deze stappen promoveert

de kantine op het BAM-hoofdkantoor in één klap van

Kiloknaller Kantine naar Wakkere Kantine!

Voorbeeld volgen

De overgebleven kantines van BAM zullen dit voorbeeld

in de toekomst volgen. “Het onderwerp dierenwelzijn

stond eerder gewoon niet op onze agenda.

We werden wakker geschud door Wakker Dier,” aldus

Arno Pronk van BAM.

Wakker Dier startte vorig jaar mei de Wakkere

Kantine campagne om de bedrijfskantines in

Nederland diervriendelijker te maken.

zich in kip

Supermarktketen Coop prees de ‘Weelderkip’ in

haar folders aan als diervriendelijk. Wakker Dier

diende hierover een klacht in bij de Reclame Code

Commissie. We kregen gelijk.

De Commissie oordeelde dat vlees pas diervriendelijk

mag worden genoemd als de leefomstandigheden

aanmerkelijk beter zijn dan die van reguliere kip

uit de vee-industrie. Dat is op zich al een overwinning,

maar het belangrijkste komt nog: de commissie

gaf aan veel waarde te hechten aan de onafhankelijke

beoordeling van de Dierenbescherming bij

haar Beter Leven kenmerk.

Wakker Dier is blij met de uitspraak van de RCC.

Wij vinden het hoogst ongepast om Weelderkip –een

plofkip met wat extra centimeters ruimte – diervriendelijk

te noemen.

Niet dier-

vriendelijk!

7


WAT KUN

JIJ DOEN?

donateur aan het woord

Op een prachtig landgoed

aan de Kromme Rijn, vlak

buiten Utrecht, wonen Joke

en Jan van Schip. In de kla-

verweide rond hun boerderij

staan jonge koeien vredig te

grazen. We maken een praatje

met Joke.

Samen met haar man Jan houdt ze koeien op hun

biologisch bedrijf. “Biologisch maakt ons blij, we genieten

er echt van om met de dieren bezig te zijn en

met het land.” In 1997 maakten ze de overstap naar

biologisch. Joke: “Als je kinderen krijgt, denk je goed

na over wat je ze te eten geeft. En als je zelf voeding

produceert, wil je het zelf ook goed doen. Dus zonder

bestrijdingsmiddelen en zonder preventieve antibiotica,

dat is gewoon gezonder. We waren daar altijd al

heel bewust mee bezig.”

‘Wees je bewust hoe dieren geleefd hebben’

“Onze zoon Ruud was tijdens zijn leven een Wakker Dierenthousiasteling.

Hij wees ons telkens op jullie acties.

“Kijk, ze zijn weer in het nieuws. Zouden jullie niet

ook eens wat overmaken?” zei hij dan. Daar zijn wij

toen inderdaad ook mee begonnen. Want we denken

er precies hetzelfde over als Wakker Dier: koopgedrag

verandert welzijn. Al die wandelaars en fietsers op

het landgoed hier, die willen graag de koeien buiten

8

zien staan. Maar ze hebben dat in eigen hand. Ik wil

tegen ze zeggen: wees je bewust hoe dieren geleefd

hebben, als je in de winkel staat. En handel daarnaar.

Pas dan verandert er echt wat.”

Joke en Ruud


zonder

jou geen

wakker dier

Wakker Dier ontvangt

geen (overheids-)subsidies

en is dus 100%

afhankelijk van haar

donateurs.

woensdag

winkelaardag

Zo’n 20.000 mensen ontvangen wekelijks de

Wakkere Winkelaar: de digitale nieuwsbrief

met diervriendelijkere aanbiedingen van de

tien grootste supermarkten.

De abonnees hebben het al gemerkt: het lijstje

supermarkten is iets veranderd. En omdat

steeds meer supermarkten hun aanbiedingen

op dinsdag bekend maken, versturen wij nu

de Winkelaar op woensdag.

Ben je nog geen abonnee, meld je dan nu aan

via www.wakkerdier.nl/winkelaar

nalaten aan

de dieren

Spreekt ons werk je aan,

ben je voor een dierwaardige

vee-houderij en wil

je bijdragen aan de strijd

tegen de vee-industrie?

Meer informatie op

www.wakkerdier.nl/

nalatenschap

Of bestel de brochure via

(020) 460 4210

een beter leven voor dieren via uw testament

nalatenschapsfolder.indb 1 18-5-2010 10:06:15

Denk er dan eens over om Wakker Dier in je

testament op te nemen.

Je beslist zelf welk deel van je nalatenschap ten

goede komt aan Wakker Dier en in welke vorm

dat gebeurt. Je hoeft daarvoor geen miljonair te

zijn. Want alle kleine beetjes helpen om de acties

van Wakker Dier kracht bij te zetten! Ook

hoeft over een nalatenschap aan Wakker Dier

geen belasting betaald te worden.

9


WAKKER

WINKEL

59.Kookboek ‘Vegetarische Verrukkingen’

Verleidelijk Kookboek voor Echte Mannen. Actrice

Katarina Justic en model Chandra Merx

presenteren 12 heerlijke seizoensrecepten om

mannen te verleiden tot vegetarisch eten.

€ 13,-

10

20. Wakkere shopper

Ben jij een Wakkere Winkelaar?

Draag nu moeiteloos je

diervriendelijke boodschappen

naar huis met deze stevige

shopper van 100% biologisch

katoen. Extra milieuvriendelijk,

want het scheelt ook nog in

de plastic tasjes!

€ 12,50

5. Pennen

De nieuwe blauwschrijvende balpennen

van Wakker Dier zijn gemaakt van

80% biologisch afbreekbare en

composteerbare materialen.

Te koop per stuk of in een voordelige

set van 5 stuks!

1 voor € 1,75

5 voor € 7,50

53. Damestop

‘Chicks just wanna

have fun’

Met deze top komt de

zomer nog sneller onze

kant op! Felroze met

opdruk in ‘bling’ zilver.

Nu van € 17,50 voor

€ 14,50

Bekijk het volledige

assortiment op

wakkerwebwinkel.nl

Aanbieding:

van € 17,50

voor € 14,50!


55. Kookboek ‘Wat de pot schaft’

Wakker Dier is fan van de Lisette

‘Veggie in Pumps’ Kreischer! Nu komt

ze weer met een leuk kookbook voor

iedereen – van snelle ondernemer tot

ouder van een hectisch gezin – die

makkelijk én gezond wil koken. Een

fraai boek vol ecofabulous gerechten!

€ 18,95

Let op!

Leverbaar

vanaf

16 februari

Gebruik de wakkere bon hiernaast voor je bestelling(en).

wakkere bon

Vul deze bon volledig in en vergeet daarbij je

rekeningnummer en je handtekening niet.

Knip de bon uit en doe ‘m direct op de post.

artikelnummer aantal maat bedrag E

Administratie- en verzendkosten 4,00 E

Extra gift aan Wakker Dier* E

Totaalbedrag E

*Bij een extra gift van € 25,- of meer, stellen wij

het op prijs als je dit rechtstreeks op giro 4868

wilt overmaken.

Deze bon in een envelop opsturen naar: P&P Projects, Wasaweg 16-C, 9723 JD GRONINGEN.

COLOfON VORmgeViNg Funktioneel Wit RotteRdam fOtOgRafie WakkeR dieR, Joost van manen, menno heRstel, Rob voss,

humphRey daniels tekst eN eiNdRedaCtie maRtiJn scheutJens

E

E

E

E

E

Hierbij machtig ik P&P Projects het totaalbedrag

éénmalig af te schrijven van mijn rekening.

Van giro/bankrekening

Naam m/v

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Datum

Handtekening

Wakker Nieuws - februari 2012


WAKKER

DIER

Postbus 92024

1090 AA Amsterdam

Tel. 020 - 460 42 10

Fax 020 - 460 42 19

www.wakkerdier.nl

info@wakkerdier.nl

Giro 4868

ISSN: 1876-0635

XXX-XXX-000

More magazines by this user
Similar magazines