0805056 - M I M cover najaar08.indd

wpg.be

0805056 - M I M cover najaar08.indd

Meulenho≠ | Manteau Meulenho≠ | Manteau

najaar 2008

Willem van Zadelhoff

Wouter depreZ

rachida lamrabet

rodaan al Galidi

rudi vranckx

GWennie deberGh

Jeroen theunissen

JorGe luis borGes

lode delputte

dirk draulans

sven GatZ

patrick Janssens

selm Wenselaers

huGo schiltZ

tom naeGels

Jef Geeraerts

paul verhaeGhen

louis paul boon


DE SPIEGEL

Ik was als kind bang dat de spiegel mij

Een ander hoofd zou tonen of een blind

En onpersoonlijk masker, dat beslist

Iets gruwelijks verborg. Ik was ook bang

Dat de stilzwijgende tijd van de spiegel

Verschilde van de dagelijkse gang

Der uren van de mens en in zijn vage

Denkbeeldige uithoeken ruimte bood

Voor onbekende wezens, vormen, kleuren.

(Ik zei het niemand; kinderen zijn schuw.)

Vandaag ben ik bang dat het spiegelbeeld

Het ware aanschijn van mijn ziel verbergt

Met al haar schaduwvlekken en haar schulden

Dat God ziet en de mensen ook misschien.

Uit Jorge Luis Borges, De spiegel, vertaald door Paul Claes

‘Print is dead.’

Jeff Gomez

meulenhoffmanteau.blogspot.com meulenhoffmanteau.blogspot.com

0805056 - M I M cover najaar08.indd 3 12-06-2008 14:30:08


Inhoudsopgave

3 Rachida Lamrabet

Een kind van God

7 Wouter Deprez

Eelt

9 Willem van Zadelhoff

Vuur stelen

13 Rodaan Al Galidi

De laatste slaaf

15 Rudi Vranckx

Stemmen uit de oorlog

17 Jeroen Theunissen

Een vorm van vermoeidheid

21 Jorge Luis Borges

De spiegel

33 sonnetten

23 Lode Delputte

Cuba na Castro

Een eiland in omwenteling

25 Dirk Draulans

Het succes van slechte seks

Hoe de evolutietheorie van toepassing is op

ieder van ons (ja, ook op u)

27 Gwennie Debergh

Lof van het stof

Een geschiedenis van het

AMVC-Letterenhuis

Boekverzorging: Dooreman & Houbrechts

29 Sven Gatz

Bastaard

Het verhaal van een Brusselaar

31 Selm Wenselaers

De laatste Belgen

Een geschiedenis van de Oostkantons

33 Hugo Schiltz

Het gesloten schrijn

37 Tom Naegels

Los

39 Jef Geeraerts

Gangreen 1 – Black Venus

41 Paul Verhaeghen

Omega minor

43 Louis Paul Boon

Fenomenale Feminateek

45 Reeds aangeboden titels

46 Verschijningsprogramma

48 Bestelinformatie


2

Nieuw werk van de schrijfster

van Vrouwland


Rachida Lamrabet

Een kind van God

Verhalen

Rachida Lamrabet (1970) is

juriste en schrijfster. Ze won in 2006

de literaire prijs Kleur de kunst! van

Kif Kif met het verhaal ‘Mercedes 207’,

dat werd opgenomen in de bundel

Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen.

De veelgeprezen debuutroman

Vrouwland (2007) was geselecteerd

voor de Selexyz Debuutprijs.

september 2008

gebonden met stofwikkel

ca. 224 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 22,50

NUR 303 Verhalenbundel

ISBN 978 90 8542 147 4

9

789085

421474

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

In Een kind van God vertelt Rachida Lamrabet gewone verhalen over

ongewone mensen. Ze kruisen elkaar op de bus, in een bejaardentehuis

of op een trouwfeest. Na een glimp van elkaar gaan ze door met hun

eigen verhaal. Lamrabets verhalen gaan over uitsluiting en vervreemding.

Over een oude man en een kleine baby die op elkaar moeten passen,

over een jongetje dat niet naar school kan en op zoek gaat naar

zijn grootmoeders. Over Ouarda, die door een onmogelijke liefde tickets

voor het hiernamaals verkoopt op de tram.

In dit verrassende boek voel je de hartslag van ontelbare andere verhalen

die aan ons voorbijgaan en waarvan we het bestaan alleen kunnen

vermoeden. Lamrabet heeft met durf en passie een kroniek geschreven

van de vreugde, de gruwel en het onvoorspelbare lot in de grootstad.

Zij schrijft recht voor z’n raap. De verwondering in deze verhalen wekt

een elektriserende spanning op. In de wereld die Lamrabet oproept,

liggen vaders in de knoop met zichzelf, vecht een moeder met hart en

ziel voor haar kind en tracht de volgende generatie uit de onzekerheid,

de ambivalentie en de humor een beter leven te puren.

De pers over Vrouwland:

‘Een getalenteerde schrijfster die de complexiteit van haar verhaal

geprononceerd en tegelijk genuanceerd in beeld brengt.’

Trouw

‘Met Vrouwland levert Rachida Lamrabet het klinkende bewijs

dat ze iets te zeggen heeft.’

Knack

‘Eindelijk is er nu dan haar eerste roman,

Vrouwland, over leven op de grens van

twee werelden.’

NRC Handelsblad

Van dezelfde auteur:

Vrouwland

ISBN 978 90 8542 152 8

€ 19,95

3


4

De Standaard:

‘Een nieuwe stem

uit Vlaanderen.’

Knack:

‘Lamrabet heeft

iets te zeggen.’


[fragment]

Zijn familie geloofde al generaties lang in niets. In niets transcendentaals

in ieder geval, want ze geloofden nog wel in zichzelf. Ze

geloofden in de maakbaarheid van hun bestaan en in de vrije keuze.

In Geluk, kortom.

Hun geluk en dat van hun kinderen en kleinkinderen. Ze geloofden

er zo passioneel en overtuigd in dat ze er ook in slaagden om gelukkig

te zijn. Het kostte hen op den duur zelfs geen moeite om dat talent,

die aanleg tot geluk en zelfontplooiing, door te geven aan de

volgende generaties. Het ging vanzelf, alsof het in hun genen zat.

Generatiegelukkigen. Ja, dat waren ze na verloop van tijd geworden

en het verbaasde hun dus allang niet meer dat het geluk zich in de

meest fantastische vormen aan hen openbaarde. Van je hobby je

werk maken, bevriend zijn met dichters en gevierde kunstenaars,

de wereld zien, de ware liefde en daarnaast de ware vriendschap,

een art­decohuis met een ziel.

Zo was het.

God was dood.

Ontmaskerd als mythe. Op wetenschappelijke wijze ontzield.

De Heilige Geest werd eigenhandig en rationeel uit de hemel

gehaald en terug in de dingen gestopt.

Vanuit een animistische reflex lieten ze zich omringen door

dingetjes met een ziel. Ze keerden terug naar het begin van alles.

Naar de essentie. Naar wat zij de essentie noemden.

Zonder wroeging.

Ze werden niet gek.

Haar debuut Vrouwland

is bijzonder goed ontvangen

Verhalen die naar de keel grijpen

Een overrompelend, herfstig boek

De pers over Vrouwland:

‘Vrouwland is bovenal een mooi verhaal

dat zich laat lezen als een trein. Het is

spannend, heeft tempo en is geschreven in

een vlotte en snedige stijl. Soms met veel

gevoel voor humor, soms zeer poëtisch.’

De Morgen

‘Vrouwland is een heel vlotte, plezierige

roman die zich ontpopt tot een feministisch

traktaat. […] Vrouwland schetst een

bij momenten beklemmend gemeenschapsgevoel.’

De Standaard

‘Deze roman is geen statement, maar een

avontuur. Wat dat avontuur in het personage

aanricht, blijft in hoge mate suggestief

en vatbaar voor interpretatie. Rachida

Lamrabet weet zich zonder moeite in te

leven in de meest uiteenlopende karakters.’

De Morgen

‘“Lamrabet heeft iets te zéggen”, stond begin

vorig jaar in dit blad. Met haar eerste roman,

Vrouwland, levert de Antwerpse Rachida

Lamrabet daar opnieuw een klinkend

bewijs van.’

Knack

‘Origineel aan Vrouwland is het feit dat de

twee liefdesstory’s die erin worden

verweven, voor de betrokkenen blijvend

tot het domein van de illusie behoren.

Zonder moraliserend of betogend te

worden biedt de roman een verhelderend

inzicht in de problematiek waarmee

mensen worden geconfronteerd die hun

vaderland achter zich laten.’

De Leeswolf

5


6

Eindelijk: Deprez in boekvorm!

Word uw vader.

Denk na hoe hij beweegt, hoe hij ademt, hoe hij ruikt, hoe hij over dingen

denkt, met wie hij getrouwd is en waarom, denk na hoe hij eruitziet.

Iemand de brylcrème lenen?


Wouter Deprez

Eelt

In Eelt loopt een bejaarde vader thuis weg. Zijn zoon kruipt in zijn

huid om eindelijk eens te weten te komen wie zijn vader echt is.

Er duikt geen schim op uit een duister verleden, of een onbekende

met pijnlijke geheimen. De vader blijkt een mens van vlees en

bloed te zijn. Een allesdurver voor wie de wereld niet op fossiele

brandstoffen draait, maar op fut, die bron van onstoffelijke wijsheid

en kracht. Een jongen die monkelend lijkt rond te lopen in

een eeuwigdurende zomerdagdroom. Een man die weet waar de

juiste knoppen zitten om de werkelijkheid te bedienen. Hij heeft

die knoppen zo vaak bediend dat hij er eelt van op zijn handen

heeft gekregen.

Heel secuur en immer met fut zet Wouter Deprez het portret

neer van een vader, zijn vader Frans. Eelt is een gedreven, onweerstaanbaar

en bijwijlen adembenemend verhaal over het woeden

van de tijd, en hoe vader en zoon de tijd te slim af proberen te zijn.

Wouter Deprez speelt voor volle zalen in Nederland en België.

De pers over Eelt:

‘Eelt is een voorstelling die gelijktijdig hilarisch, geëngageerd en

empathisch is. Eelt is het verdriet van België in theatervorm, een

prestatie die beloond moet worden met een welgemeend “chapeau”.’

HP/De Tijd

‘Adembenemend mooi.’

Algemeen Dagblad

‘Eelt is schitterend tragikomisch verteltheater.’

De Morgen

september 2008

paperback met flappen

ca. 160 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 307 Theaterteksten

ISBN 978 90 8542 164 1

9

789085

421641

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

Wouter Deprez (1975) is als

schrijver­performer­cabaretier een

van de meest opvallende nieuwe

stemmen van de afgelopen jaren.

Hij heeft dankzij zijn optredens in

de tv­programma’s De rechtvaardige

rechters en De slimste mens ter wereld

een ruime bekendheid opgebouwd.

Ook schrijft Deprez voor De Morgen.

Eelt bevat de bewerkte tekst van zijn

vijfde theaterprogramma, dat unaniem

enthousiast is onthaald.

www.wouterdeprez.be

7


8

Licht ontvlambare roman van een groot verteller


Willem van Zadelhoff

Vuur stelen

Roman

De bekende televisiepersoonlijkheid Hugo Maris staat op het

terras van het Amsterdamse Amstel Hotel en rookt een sigaret.

In een rondvaartboot die op dat moment passeert, zit zijn oude

vriend Bob Moreno, die na een jarenlange afwezigheid terug is

in de stad. Als hij Hugo ziet staan, rijpt er een plan in zijn hoofd,

een oud plan dat hij begin jaren negentig had willen uitvoeren.

Toen had Hugo een spaak in het wiel gestoken. Bob koestert geen

wrok, maar dit keer zal hij zich door niets of niemand laten tegenhouden.

Soms hebben we geen oorlog nodig om slachtoffer te zijn.

In Vuur stelen neemt Willem van Zadelhoff ons mee naar de wereld

van het theater. We maken kennis met een gedemocratiseerde

toneelschool eind jaren zeventig, een volgeling van Bertolt Brecht

met een rode clownsneus, meisjes uit de provincie die in soldatenjasjes

door Amsterdam fietsen, dromerige jongens die denken dat

ze kunnen zweven... en mannen van tegen de vijftig die begrijpen

dat omkijken geen zin meer heeft.

Vuur stelen is een tragikomische vertelling over hoop en tegen

beter weten in doorgaan op de ingeslagen weg.

september 2008

gebonden met stofwikkel

ca. 240 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 22,50

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 145 0

9

789085 421450

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

Van dezelfde auteur:

Een stoel

ISBN 978 90 5990 00 66

€ 16,95

Holle haven

ISBN 978 90 8542 044 6

€ 17,95

Tijd en landen

ISBN 978 90 8542 132 0

€ 19,95

Willem van Zadelhoff (Arnhem,

1958) volgde een docentenopleiding

aan de Arnhemse Toneelschool en

was daarna werkzaam in een galerie,

het theater en als tekstschrijver voor

televisie. Hij schreef de romans Een

stoel (2003) en Holle haven (2006).

Het laatste boek haalde de longlist

van de Libris Literatuurprijs 2007.

In deze romans – de eerste twee

delen van een trilogie – speelt architectuur,

vooral de modernistische,

een belangrijke rol. Het derde deel,

Berlijnse strofen, verschijnt in de loop

van 2009. Voorjaar 2008 verscheen

Van Zadelhoffs poëziedebuut: Tijd en

landen. Hij schrijft recensies over

voornamelijk Duitse literatuur voor

De Standaard. Sinds 1993 woont

Willem van Zadelhoff in Antwerpen.

willemvanzadelhoff.blogspot.com

9


10

Tussen droom en daad staat

de onvergetelijke roman Vuur stelen

van Willem van Zadelhoff


[fragment]

En nu roken ze. Sigaretten uit een pakje dat Bob nooit eerder heeft

gezien.

‘Sekap. Uit Griekenland.’

Meegebracht van vakantie. Het is het laatste pakje. Zo verlengt

Maria haar vakantie nog wat.

Ze zitten in de woonkamer met zicht op de kerk.

‘Hugo Maris rookt ook’, zegt Bob.

‘Hugo Maris?’

‘Je kent Hugo Maris toch?’

‘Van de televisie.’

‘Ik zag hem vandaag, rond een uur of twaalf. Hij stond op het terras

van het Amstel Hotel en rookte een sigaret.’

‘Wat deed je in het Amstel Hotel?’

‘Ik zat in een rondvaartboot. Toen we het Amstel Hotel passeerden,

zag ik Hugo Maris een sigaret roken. Het kan ook een sigaar

geweest zijn. Dat is van zo’n afstand moeilijk te zien.’

‘Het was Hugo Maris?’

‘Hugo Maris herken ik uit duizenden. Zelfs op honderd meter

afstand.’

‘Ja, iedereen kent Hugo Maris. Zelfs kinderen’, zegt Maria

voorzichtig.

‘Ja, ja’, prevelt Bob. Hij bekijkt zijn handen. Ze trillen licht. Het gaat

zo snel, denkt hij. Ik moet oppassen dat ik het overzicht niet verlies.

Ik moet tot rust komen. Tellen helpt niet meer. Mijn kamer, mijn

eigen kamer op de eerste verdieping. Als ik zeg dat ik moe ben... het

is een drukke dag geweest... veel gebeurd vandaag, veel indrukken...

nieuwe indrukken... de drukte hier in de stad... Dat kan ik allemaal

zeggen zonder dat ik de waarheid geweld aandoe...

Hij komt overeind uit de bank, wankelt even.

De geheimtip

van de aanbieding

Willem van Zadelhoff sleepte

vorig jaar een nominatie voor

de Libris Literatuurprijs in de wacht

11

De pers over het werk van Willem van

Zadelhoff:

‘Van Zadelhoff schrijft beknopt en zakelijk,

maar niet droog. Zijn proza leest vlot en

prettig. Lees daarom maar meteen allebei

zijn boeken. Een stoel en Holle haven horen

duidelijk samen.’

De Standaard

‘Liefde, oorlog, sociale ontwikkelingen:

oké – maar hoe schrijf je in vredesnaam

over iets schijnbaar onbenulligs als een

stoel een boeiende roman? Het is zeker

niet ieders werk, maar Willem van Zadelhoff

heeft het voor elkaar gekregen.’

Knack

‘Holle haven, eenvoudig van constructie en

van taal, maar vol van subtiele literaire en

kunsthistorische verwijzingen.’

NRC Handelsblad

‘De fictie van Willem van Zadelhoff is op lof

onthaald. Terecht: De stoel, zijn debuut, was

een goed geschreven, entertainende roman

over de Freischwinger of zweefstoel. […]

Een groot deel van de historische achtergrond

bleek authentiek; minstens een

aantal van de petites histoires waren

verzonnen. Van Zadelhoff vermengde op

die manier de architectuurgeschiedenis

handig met zijn eigen fictie, en uit de

structuur van de roman, de zinsconstructies

en de woordkeuze bleek een groot gevoel

voor modernistische schoonheid.’

De Morgen

‘Van Zadelhoff weet op een unieke manier

werkelijkheid en fictie te vermengen. Het

is niet allemaal waar, maar het had best zo

gebeurd kunnen zijn. En precies dat maakt

dit verhaal over mensen en dingen, boeiend

en intrigerend.’

Knack


12

De langverwachte opvolger van

het succesvolle De herfst van Zorro

Douche zonder water

met dit gedicht probeert de verteller

het boek te verhelderen

Met shampoo,

een scheermesje

en een handdoek

ging ik de douche van anderen binnen

om mijn huid

van de slavernij te wassen.

Het water was bevroren

of kokendheet.

Toen ik het fonkelende aluminium

wilde aanraken

om het water te mengen,

hield een vreemdelingenpolitieagent,

die met mij de douche deelde, mij tegen

en vertelde

dat ik het recht had

het scheermesje te gebruiken,

de shampoo

en de handdoek,

maar niet het water.

Zo

scheerden ze mijn snor,

mijn baard,

mijn okselhaar

en het borsthaar waar ik trots op was,

en stonden ze mij niet toe de douche te

verlaten

voordat ik mijn hoofd vanbinnen

gewassen en geschoren had.

Misschien

is de wereld een flamencodanseres,

het leven een gitaar, van zichzelf gestemd,

en ben jij de speler.

Maar voor mij

is de wereld een arena,

het leven een rode lap stof

in een hand van speer

en ben ik

een gewonde stier.


Rodaan Al Galidi

De laatste slaaf

Gedichten

Rodaan Al Galidi’s vorige bundel, De herfst van Zorro, was een van

de opvallendste bundels van 2007. Niemand blijft ongevoelig bij

zijn poëzie, die niet zelden heftige reacties oproept. De inzet waarmee

Rodaan Al Galidi schrijft, is dan ook niet gering. Deze man

durft het over grote gevoelens te hebben op een moment dat de verstilling

ons in de greep heeft. Daarom is elke bundel van hem een

gebeurtenis.

De pers over De herfst van Zorro:

‘Het poëtische schuilt in de originele blik en het vermogen op te

gaan in de omgeving. Al Galidi wordt voortgedreven door een

eeuwig verlangen naar een betere wereld, teleurgesteld door

repressie, bureaucratie en ongastvrijheid, heen en weer geslingerd

tussen een dorpse mentaliteit en de spannende wereld van de stad.’

Leeuwarder Courant

‘Sterke, beeldende verzen.’

De Standaard

‘Schijnbaar terloops opgeschreven, maar zo sterk omdat iedere

mogelijkheid je gedachten doet galopperen.’

De Groene Amsterdammer

‘Bijzonder krachtig en vernieuwend.’

De Leeswolf

‘Ik schrijf niet voor dichters maar voor mensen. Ik wil gedichten

schrijven die je ’s avonds voorleest aan je vrouw, zodat ze even lacht

voor ze inslaapt.’

Rodaan Al Galidi

januari 2009

paperback

ca. 96 blz.

15 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 306 Poëzie

ISBN 978 90 8542 166 5

9 789085 421665

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur:

Patrick De Spiegelaere

Van dezelfde auteur:

Maanlichtmoerassen

ISBN 978 90 8542 056 9

€ 17,95

De herfst van Zorro

ISBN 978 90 8542 057 6

€ 19,95

Dorstige rivier

ISBN 978 90 8542 172 6

€ 19,95

13


14

Tv-campagne

Vranckx toont het ware gelaat van de oorlog


En de oorlog in Irak, hij ging genadeloos door. Wat er in Irak gebeurt,

bepaalt onze tijd. Rudi Vranckx heeft het Iraakse drama van bij het

begin van de vijandelijkheden nauwlettend gevolgd. Hij deed dat als

oorlogsjournalist, maar ook als mens. En zo is hij in contact gekomen

met tientallen Irakezen die niet voor de ellende hebben gekozen, maar

wel het hardst erdoor worden getroffen. Over hen heeft Vranckx een

boek geschreven.

Vranckx toont het ware gelaat van de oorlog: een kwaadaardige

ziekte, een idiotie, een gevangenis. Vijf jaar Irak hebben ook voor

Rudi Vranckx heel wat veranderd. Voordien kon hij de waanzin van de

oorlog wel plaatsen, maar vandaag is die waanzin een deel van zijn

persoonlijke geschiedenis geworden. Bijna iedereen die hij in Irak

heeft gekend, is intussen dood, ondergedoken of gevlucht. In Stemmen

uit de oorlog laat hij Jassim, Ibrahim, Ahmed, Ziyad en vele anderen

aan het woord.

Stemmen uit de oorlog grijpt naar de keel. Dit is het derde en meest

persoonlijke boek van Rudi Vranckx, een van de meest gerenommeerde

oorlogsjournalisten in ons taalgebied.

De pers over het werk van Rudi Vranckx:

‘Van het front geen nieuws is een voortreffelijk boek van een dappere

journalist.’

De Standaard

‘Geesten van het avondland en Van het front geen nieuws vind ik erg

goed. Ze zijn beide met research en analyse gestoffeerd.’

Chris de Stoop

oktober 2008

paperback met stofwikkel

ca. 224 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 689 Oorlog en vrede

ISBN 978 90 8542 121 4

9

Rudi Vranckx

Stemmen uit de oorlog

789085

421214

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

15

Rudi Vranckx is historicus. Voor het

tv­journaal van de VRT volgt hij sinds

vele jaren het Midden­Oosten van nabij.

Hij schreef eerder Van het front geen

nieuws. Herinneringen aan de oorlogen

in het Midden-Oosten en Geesten van

het avondland. De roots van het moslimterrorisme

(in samenwerking met Ina

Maes en Inge Vrancken). Dat laatste boek

kreeg in 2006 de ABN AMRO Bank

Publieksprijs voor het beste non­fictieboek.

Van dezelfde auteur:

Geesten van het avondland

ISBN 978 90 8542 058 3

€ 19,95


16

Verplichte lectuur

voor zoekende zielen van 8 tot 88


oktober 2008

gebonden

ca. 256 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 22,50

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 091 0

9

Jeroen Theunissen

Een vorm van vermoeidheid

Roman

Horacio Gnade is een wereldburger omdat de wereld klein is. Deze

dertiger woont en werkt in een kleine Duitse universiteitsstad. Hij

kan zich niet indenken geen conformist te zijn. Daarom is hij getrouwd

en heeft hij een dochtertje. Met huwelijksbedrog heeft hij

geen probleem, omdat het bedrog geen bedrog is zolang het niet uitkomt.

Hij wil anderen niet tot last zijn en wil ook zelf zoveel mogelijk

met rust gelaten worden. Zijn grootste zorg is zich verweren

tegen romantische gedachten. Die leiden immers nergens toe.

Gnade kent hoop noch geloof. Tot het misgaat.

Op een dag wordt hij ziek. Vanaf dat moment is hij de controle over

de gebeurtenissen kwijt. Hij begint een jonge vrouw te volgen, wurgt

in een opwelling van willekeurig geweld bijna een jongen en laat zijn

gezin in de steek. Hij vlucht naar Parijs en later naar Patagonië,

omdat hij erop rekent dat hij daar, wachtend tot het geld op is,

rust zal vinden. Uiteindelijk trekt hij – uit verveling, wanhoop of

gewoon omdat een sexy activiste hem meesleurt – naar een indianengemeenschap.

Een vorm van vermoeidheid is een roman die de lezer naar adem

doet happen. Theunissen is erin geslaagd de fundamentele twijfel van

de moderne mens te vatten. Hoe we steeds onze schaduw proberen

te grijpen en altijd net dat zullen verlangen wat we niet hebben.

De pers over het werk van Jeroen Theunissen:

‘Soms vraagt een mens zich af: hoe moet dat nu verder met ons leven?

Misschien komen we een stap dichter bij het antwoord met het nieuwe

boek van Jeroen Theunissen.’

De Standaard

789085

420910

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

Van dezelfde auteur:

Thuisverlangen

ISBN 978 90 8542 025 5

€ 17,95

Het einde

ISBN 978 90 8542 059 0

€ 15

17

Jeroen Theunissen (1977) debuteerde

opmerkelijk met De onzichtbare

(2004). Hij publiceerde de dichtbundel

Thuisverlangen (2005) en de unaniem

lovend onthaalde verhalenbundel Het

einde (2006). Voor dat laatste boek

kreeg hij de Prijs van de Provincie

Oost­Vlaanderen.


18

Jeroen Theunissen

verdient uw allerscherpste aandacht


[fragment]

‘Wil je me niet voelen?’ vraagt ze, eerder informerend. ‘We zijn hier

nu toch en ik word zo licht van schuimwijn!’ Hij reageert niet. ‘Vind

je me niet sexy?’ wil ze dus weten, een beetje smekend maar niet

echt ongerust. Ze doet haar bovenstukje uit. ‘Aan Karl heb ik niets’,

fluistert ze hem toe terwijl ze zijn handen neemt en die op haar buik

legt. ‘Al is hij zeker een goede vader.’ Ze doet pogingen hem hongerig

aan te kijken; onhandig speelt hij met de wegspringende knopjes

van haar tepels. ‘Geef je nog borstvoeding?’ herhaalt hij de vraag

van eerder op de avond.

Afwezig tuurt hij in haar mond en neus, vervolgens naar haar haren.

‘Het is geen goed idee,’ zegt hij ten slotte, ‘je staat daar maar en ik

heb er mijn gedachten niet bij.’ Ze haalt zijn hand uit haar broekje

en zegt: ‘Oh.’

‘Karl is een optimist’, verklaart ze later, terwijl ze hem cava

inschenkt. De tuin, breed maar niet diep, wordt aan de achterzijde

begrensd door een rivier. In de hoeken, zowel links als rechts, staan

er bomen: drie kleine berken, een treurwilg, een Japanse kers.

Ongeveer in het midden is er een rustieke oude waterput; klimop

woekert verveeld over de gietijzeren boog, de houten emmer hangt

aan een haak. Pauline, burgerlijk ingenieur die promoveert op een

studie over het stockeren van gebaggerd materiaal en die probeert

haar academische carrière te combineren met verspringen op hoog

niveau (wat een kwestie van planning en innerlijke orde zou zijn),

vraagt zich af of Karl de put ook werkelijk gebruikt of dat die er

slechts ter decoratie staat; ze spreekt intens in korte zinnen en heeft

wangen die neerhangen als verwelkte tulpen. ‘De poes houdt ervan

om op de rand te zitten’, antwoordt de gastheer, die net, niet zonder

moeite, twee grote plateaus op tafel plaatst met ribbetjes, worsten,

kip, steak en brochettes.

Een voltreffer van formaat

De pers over het werk van

Jeroen Theunissen:

19

‘Met zijn recente boek Het einde veegt

Theunissen de laatste twijfels autoritair

van tafel: deze auteur verdient uw

allerscherpste aandacht.’

Ons Erfdeel

‘Het einde, een anti­globalistische roman

van Jeroen Theunissen, de hoopvolle

Houellebecq.’

NRC Handelsblad

‘Theunissen is een schrijver die graag

kritische signalen uitzendt. Het kan

anders, het moet anders. Verbeter de

wereld, schrijf een goed boek. Dat heeft

Theunissen met Het einde gedaan.’

de Volkskrant

‘Jeroen Theunissen: een eigentijds auteur

die met veel flair dromen creëert om ze meteen

weer tot (klein)menselijke proporties

terug te voeren. De personages in zijn debuutroman

De onzichtbare zochten de idylle in

een nieuwbouwwijk en kwamen er in de

eerste plaats zichzelf tegen. In zijn debuutdichtbundel,

Thuisverlangen, negeerde hij,

net als in zijn roman, vrolijk de scheiding

tussen genres. En met Het einde schreef hij

een ambitieus tweede boek. Dit verhalenfresco

vormt een intrigerende eenheid.’

De Tijd

‘Fraai proza waarvan je niet zeker weet of

je er verschrikkelijk om moet lachen of toch

maar met een plechtig gezicht moet doorlezen.

Het einde is een zeer geslaagd boek.’

De Groene Amsterdammer

‘Hij viel op met zijn debuut Thuisverlangen,

omdat hij in zijn gedichten een onbeschaamd

romantische toon durft te laten doorkruisen

door ongewone en onpoëtische beelden.’

Knack


20

Een verbluffend knappe simultaanvertaling


Jorge Luis Borges is de schrijver die de paradox tot poëzie verhief.

Een van die paradoxen was zijn dichterschap zelf. Wie was de ware

dichter? De baldadige twintiger die zijn Argentijnse vaderland wilde

veroveren met modernistische gedichten of de bedaarde zestiger die

tegen de tijdgeest in klassieke sonnetten begon te publiceren?

Op latere leeftijd koos Borges voor vormvaste verzen. De dichter

zelf verklaarde die keuze door zijn toenemende blindheid. Vanaf

1958 kon hij niet meer zelfstandig lezen en schrijven. Rijm en versmaat

vergemakkelijkten het concipiëren en dicteren van zijn poëzie.

Zoals hij in zijn verhalen spaarzaam was geweest met ruimte, zo

wikte hij in deze gedichten ieder woord. De formule van zijn nieuwe

stijl werd het sonnet, een vorm die virtuositeit en densiteit combineert.

In De spiegel brengt Paul Claes 33 sonnetten van Borges samen

in een verbluffende simultaanvertaling.

De pers over Paul Claes:

‘Het knappe van Claes is niet alleen dat hij Borges in sonnetvorm

heeft vertaald en daarbij altijd dicht in de buurt is gebleven van

Borges’ helderheid, maar ook dat hij het aantal veranderingen tot

een minimum heeft weten te beperken.’

Maarten Steenmeijer in Vrij Nederland

september 2008

paperback

ca. 80 blz.

15 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 306 Poëzie

ISBN 978 90 8542 159 7

9

Jorge Luis Borges Vertaald door Paul Claes

De spiegel

33 sonnetten

789085

421597

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur: Koen Broos

21

Paul Claes is de gerenommeerde vertaler

van onder meer Mallarmé, Ezra

Pound, August von Platen, D.H. Lawrence,

George Bataille en Arthur Rimbaud.

Samen met Mon Nys maakte hij een

vertaling van James Joyce’ Ulysses.

In zijn eigen literaire werk toont Claes

zich een even veelzijdig als productief

auteur. Zijn recentste roman, Sfinx, verscheen

in 2004. Bij Meulenhoff|Manteau

verschenen een herziene versie van zijn

klassieke vertaling van Sappho’s Liederen

van Lesbos en zijn vertaling van Het lied

van liefde en dood van kornet Christoph

Rilke van Rainer Maria Rilke.

Van dezelfde auteur:

Liederen van Lesbos

ISBN 978 90 8542 050 7

€ 17,95

Het lied van liefde en dood van kornet

Christoph Rilke

ISBN 978 90 8542 081 1

€ 17,95


22

Wil de laatste revolutionair alsjeblieft

de sigaar doven?

Eindelijk een prachtig geschreven en

onafhankelijk Cubaboek


Lode Delputte

Cuba na Castro

Een eiland in omwenteling

Iedereen heeft een mening over Cuba, maar Lode Delputte toont

in Cuba na Castro waar het echt om gaat. Cuba’s toekomst is onlosmakelijk

verbonden met het zogezegd glorierijke verleden. De

Cubaanse revolutie is precies een halve eeuw oud. De vader ervan,

Fidel Castro, heeft de macht keurig volgens het scenario aan zijn

jongere broer Raúl afgestaan. Niets zenuwachtigheid op straat,

geen knallende champagnekurken binnenskamers, al was het maar

omdat champagne niet voor het Cubaanse volk is weggelegd.

Dat Castro’s tijd gekomen is: geen redelijk mens die het betwijfelt.

Dat de revolutie ooit heel wat voor elkaar gekregen heeft, maar dat

de mot er onherroepelijk in is geslopen: zelfs de opperste politieke

klasse heeft het begrepen. Niet gisteren, niet eergisteren, maar jaren

geleden al, toen het in Europa nog al beaat fidelisme was wat over

de linkse, soms zelfs rechtse tongen rolde. Vandaag snakken vele

Cubanen naar meer, beter en vrijer. Toch eist haast niemand een

pletwals. Een beetje geven, een beetje nemen, het beste van twee

werelden, een volk dat eindelijk met zichzelf verzoend raakt, daar wil

de meerderheid voor gaan. Als dát nu eens Cuba’s toekomst kon zijn...

Voortgestuwd door een niet­aflatende drang om fascinerende

verhalen te vertellen, schetst Lode Delputte een beeld van Cuba’s

verleden, heden en toekomst. Cuba na Castro is een groots, erudiet

en kritisch boek over een van de grootste mythes van de moderne tijd.

februari 2009

paperback

ca. 288 blz.

14 x 21,5 cm

ca. € 21,50

NUR 686 Moderne geschiedenis (1870-heden)

ISBN 978 90 8542 158 0

9 789085 421580

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

23

Lode Delputte (1968) heeft Romaanse

taal­ en letterkunde en Internationale

politiek gestudeerd. Als buitenlandverslaggever

voor de krant De Morgen

volgt hij al jaren de ontwikkelingen in

Latijns­Amerika, dat hij tientallen keren

bezocht heeft. Behalve over Cuba

schreef Delputte onder meer over de

drugsoorlog in Colombia, de ertsmijnen

in Peru en de jeugdbendes in Centraal­

Amerika.

Cuba komt weer volop

in het nieuws, maar wie

kent het echte verhaal

van dit eiland?


24

Waarom we zijn wie we zijn

Waarom je beter opslag vraagt als je ovuleert

Waarom de midlifecrisis van een man

niets met zijn leeftijd te maken heeft


Dirk Draulans

Het succes van slechte seks

Hoe de evolutietheorie van toepassing is op ieder van ons (ja, ook op u)

Dirk Draulans is bioloog, journalist

en schrijver. Hij is doctor in de Wetenschappen

en werkte aan de universiteit

van Oxford, waar hij zich bekwaamde

in de gedragswetenschappen. Sinds

1987 is hij redacteur van Knack. Zijn

ervaringen als oorlogscorrespondent en

Afrikaganger heeft hij neergeschreven

in tal van geruchtmakende boeken,

zoals Een grap van God (1998) en

Handelaar in oorlog (2003). Vorig jaar

verscheen Dagboek voor mijn dochter.

Van dezelfde auteur:

Dagboek voor mijn dochter

ISBN 978 90 8542 124 5

€ 19,95

oktober 2008

paperback

ca. 312 blz.

14 x 21,5 cm

ca. € 22,50

NUR 910 Exacte wetenschappen / Natuurwetenschappen

ISBN 978 90 8542 160 3

9 789085 421603

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

Darwin leeft. Op straat, op het werk, thuis op de bank, ’s nachts in bed;

wij allen spelen met verve onze rol in het scenario dat Charles Darwin

150 jaar geleden heeft geschreven. De evolutietheorie toont waarom

waterdieren aan land zijn gekomen, de mens een bewustzijn heeft en

stevige borsten aantrekkelijk zijn. Geen enkel aspect van het leven op

aarde ontsnapt aan de verklaringsdrift van Darwin.

Het succes van slechte seks is niet het zoveelste boek waarin de evolutietheorie

wordt uitgelegd. Dit boek gaat verder en wil de evolutietheorie

zo consequent mogelijk toepassen op een breed publiek. Je

kunt de kracht van een theorie immers beter vatten als je de gevolgen

ervan zelf ondervindt.

Op basis van zijn jarenlange ervaring heeft Dirk Draulans een boek

geschreven dat de wetenschap weer in het leven plaatst. Bovendien

toont Draulans in Het succes van slechte seks haarfijn aan hoe uitermate

relatief onze plaats in de natuur is. Darwin bewees dat soorten

veranderen en Draulans legt het uit.

Openhartig, openbarend,

eigenzinnig, onweerstaanbaar,

onontbeerlijk

25


26

Een eigenzinnige geschiedenis van de Vlaamse literatuur


Gwennie Debergh

Lof van het stof

Een geschiedenis van het AMVC-Letterenhuis

Gwennie Debergh (1975) is als wetenschappelijk

medewerker verbonden

aan het Instituut voor Neerlandistiek

van de Universität zu Köln. Ze schreef

een proefschrift over Het verdriet

van België (VUB, 2006) en publiceerde

over modern Nederlandstalig proza

in Ons Erfdeel, Dietsche Warande &

Belfort, Yang en het Lexicon van

literaire werken.

oktober 2008

gebonden

ca. 368 blz.

14 x 21,5 cm

ca. € 32,50

NUR 621 Literatuurgeschiedenis

van de lage landen

ISBN 978 90 8542 165 8

9 789085 421658

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur: Koen Broos

De Vlaamse literatuurgeschiedenis kan niet zonder het AMVC­Letterenhuis.

Al 75 jaar bewaart het literaire archief en museum in de Antwerpse

Minderbroedersstraat alles wat zich achter de bladspiegel van de Vlaamse

letteren schuilhoudt: van manuscript tot schrijversfoto, van brief tot

dodenmasker, van borstbeeld tot recensie. Het resultaat van die jarenlange

verzamelijver is een indrukwekkende collectie.

Minstens even fascinerend is de manier waarop het instituut zich de

voorbije driekwart eeuw heeft ontwikkeld. Lof van het stof vertelt voor

het eerst de geschiedenis van het AMVC­Letterenhuis en plaatst die

binnen een ruime culturele en politieke context. Gwennie Debergh

beschrijft hoe de Vlaamse auteurs decennialang hebben gevochten voor

de oprichting van ‘hun’ museum, dat uitgroeide tot een symbool in de

strijd voor de Vlaamse ontvoogding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

werd het gebouw volledig verwoest. Daarna gebeurde wat niemand voor

mogelijk hield: het instituut herstelde van de klap en groeide uit tot een

modern Letterenhuis dat elke literatuurliefhebber vandaag koestert.

Over het Letterenhuis:

‘Het Letterenhuis: het abc van de letteren.’

Walter van den Broeck

‘Geen letter uit het verhaal van onze letteren zal er verloren gaan.’

Ivo Michiels

‘Natuurlijk hebben zelfs de letteren baat bij internet – dat kekke, handige

contactkanaal. Maar zonder tastbaar huis blijven boeken en hun

schrijvers voor eeuwig verweesd. Wat winst voor ondernemers is?

En de werkman voor een vakbond? Dat is het Letterenhuis voor wie

schrijft in Vlaanderen: onze basis, onze schoot. Onze oasis en ons brood.’

Tom Lanoye

‘Sinds september 2007 bewonen Eleonore en ik twee huizen. Een in

Drongen en de kelder van een grote witte herenwoning aan de Minderbroedersstraat

in Antwerpen: het Letterenhuis. Daar wordt onder de

kundige leiding van Leen Van Dijck het Vlaams literair patrimonium

bewaard, waarvoor wij haar heel dankbaar zijn.’

Jef Geeraerts

27


28

Persoonlijk portret van een controversiële stad


Sven Gatz

Bastaard

Het verhaal van een Brusselaar

Alle wegen leiden naar Brussel. De hoofdstad van België en van

Europa boezemt zowel angst als ontzag in. Niet zelden wordt Brussel

gebrandmerkt als een immens maatschappelijk probleem. Kwatongen

fluisteren zelfs dat er zonder Brussel allang geen België meer zou

bestaan. Onheilsprofeten en angsthazen vergeten echter zeer vlotjes

dat er ruim een miljoen mensen in Groot­Brussel woont. Hun mening

wordt zelden gevraagd.

Wat is dat nu eigenlijk, een Brusselaar? Is het een Vlaming,

een Belg, een Franstalige, een Europeaan, een migrant, een

EU­technocraat, een mengeling van al die dingen of een buitenaards

wezen? Sven Gatz houdt het eenvoudig. Voor hem is de Brusselaar

een bastaard. Iemand die gevormd wordt uit ongelijke delen en het

beste kiest uit de rijkdom van de grootstad.

In Bastaard vertelt Gatz hoe het is om Brusselaar te zijn. Het is

een persoonlijk verhaal dat uitgroeit tot een portret van een fascinerende

stad waaraan niemand ontsnapt.

Over Bastaard:

‘Bastaard is een verrassend persoonlijk boek voor een politicus,

waarin Sven Gatz via zijn familiegeschiedenis niet alleen haarscherp

de verschillen maar ook de grote gelijkenissen belicht van al diegenen

die naar Brussel kwamen om er zich een toekomst op te bouwen.

Zonder blind te zijn voor de pijnpunten van de grootstad, verdedigt

Gatz met verve waarom het “bastaardmodel” Brussel voor Vlaanderen

veel meer een voorbeeld zou moeten zijn dan een bedreiging.’

Yves Desmet

september 2008

paperback

ca. 224 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 686 Moderne geschiedenis (1870-heden)

ISBN 978 90 8542 151 1

9 789085 421511

Omslagontwerp:

Dooreman & Ever Meulen

Foto auteur: Koen Broos

Omslagtekening: Ever Meulen

29

Sven Gatz (Brussel, 1967) is liberaal

volksvertegenwoordiger voor de hoofdstad.

Van 1995 tot 2004 was hij lid van

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

en sedert 1999 zetelt hij in het Vlaams

Parlement, waar hij de Open VLDfractie

leidt. Hij is ook gemeenteraadslid

in Jette. Gatz publiceerde eerder

over het progressief liberalisme en

denkt graag en veel na over de stad.

Als initiator van Stadslucht Maakt Vrij

bepaalt hij mee het debat over open,

leefbare en bruisende steden in

Vlaanderen, België en de wereld. Als

ketje kent hij ook zijn weg in de

Brusselse cafés en in de Belgische

bierwereld.

www.stadsluchtmaaktvrij.be


30

Fascinerend relaas van een verborgen

geschiedenis


Duits is de derde landstaal van België. De geschiedenis heeft ervoor

gezorgd dat het oosten van het land een van de meest begrensde

stukken van Europa is. Daar, tussen Nederland, Duitsland en

Luxemburg, zijn nationaliteit en herkomst niet zelden een ingewikkeld

kluwen. De inwoners van de streek worden veelal getypeerd als

de laatste Belgen en als hondstrouwe monarchisten. Sommigen

noemen hen de best beschermde minderheid ter wereld. Maar klopt

dat wel? En hoe denken de inwoners van een Land zonder Naam,

vaak verkeerdelijk Oostkantons, Duitstalige Gemeenschap of

Ostbelgien genoemd, echt over zichzelf? Ooit waren zij Belgen

tegen wil en dank, vandaag zijn het zowat de laatsten der Mohikanen

in een verdeeld land.

Selm Wenselaers schrijft de geschiedenis van een stuk Europa

met een bijzonder rijk, maar ook dramatisch verleden. De waanzinnige

twintigste eeuw heeft een stempel gedrukt op dit grensgebied

en op de identiteit van zijn bewoners. De laatste Belgen

bevat het fascinerende verhaal van een gemeenschap die tegelijkertijd

nabij en veraf is.

oktober 2008

paperback

ca. 224 blz.

14 x 21,5 cm

ca. € 19,95

NUR 686 Moderne geschiedenis (1870-heden)

ISBN 978 90 8542 149 8

9

Selm Wenselaers

De laatste Belgen

Een geschiedenis van de Oostkantons

Het laatste stukje

exotisch België

789085

421498

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

Foto auteur: Koen Broos

31

Selm Wenselaers studeerde Hedendaagse

geschiedenis aan de Universiteit

Antwerpen. Hij pendelt tussen Antwerpen

en Berlijn, waar hij werkt voor

de Vlaamse Vertegenwoordiging.

Hoezo, er zijn ook

Belgen die Duits

spreken?


32

Een opmerkelijke bundel,

een uniek document humain


Hugo Schiltz

Het gesloten schrijn

Met een nawoord van Henri-Floris Jespers

De terugkeer

Ik had eertijds de kamer van herinnering gesloten

en moe de sleutel in een donk’re hoek gelegd;

wat baatte nog de rust, de vreugde er genoten,

het laatste was voorbij en het vreemde woord gezegd.

Na iedere rust weegt zwaarder elke trage tree,

die door de dalen voert naar ’t huis dat men niet kent.

Ik zocht in ieder kind het beeld van uwe vrede,

maar raakte aan dit dolend leven niet gewend.

Langs nieuwe wegen ben ik thans in ’t land gekomen,

dat lokkend schoon blijft en bedauwd met zoet geheim

de vreugde der verwachting bloesemt in de bomen

al weet ik niet of ooit hun vrucht voor mij zal zijn.

mei ’46

oktober 2008

paperback

ca. 112 blz.

15 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 306 Poëzie

ISBN 978 90 8542 116 0

9 789085 421160

Omslagontwerp:

Herman Houbrechts

33

In de luwte heeft Hugo Schiltz een aantal

gedichten geschreven, vooral kort na de

oorlog. Hij bleef ze zijn hele leven koesteren.

Alleen zijn intieme vrienden wisten

van het bestaan van die teksten af. Hij

maakte ze zelf persklaar in 1990.

Schiltz schreef klassieke verzen en hield

zijn kompas gericht op de poëzie van de

Antwerpse dichter Jan van Nijlen, die

de tragiek in zijn leven verborg achter

romantische beelden. In zijn gedichten

schuwt Schiltz de grote gevoelens niet:

liefde, vriendschap, heimwee, verdriet.

Hij tempert ze met milde ironie en een

fijnzinnig verlangen naar rust.

De gedichten van Hugo Schiltz verschijnen

nu voor het eerst in boekvorm.

Henri­Floris Jespers schreef het nawoord

bij deze opmerkelijke bundel, een uniek

document humain.

Minister van Staat Hugo Schiltz

(1927­2006) was advocaat en docent.

Hij was een van de vaders van het federalisme

in België en een boegbeeld van

het Vlaams­nationalisme. Zijn biografie,

geschreven door Paul Huybrechts,

zal eind volgend jaar bij Meulenhoff/

Manteau verschijnen.


Meulenho≠ | Manteau

Modern klassiek


36

Een van de hits van het najaar

De film Los komt in september uit


Tom Naegels

Los

Filmeditie

Los is een indringende roman waarin de tegenstrijdigheden van het

moderne leven tegen het licht worden gehouden. Tom Naegels heeft

een hoogstpersoonlijk boek geschreven over weerbarstige liefde en

broze overtuigingen.

De grootvader van Tom Naegels pleegt langzaam zelfmoord in

het ziekenhuis. De dokters laten hem begaan. Tegelijkertijd heeft

Tom een relatie met een Pakistaanse vrouw en verslaat hij als journalist

rellen in Borgerhout. De drie gebeurtenissen doen hem beseffen

dat hij zich verbonden heeft gevoeld met mensen met wie hij

niets gemeen heeft en aan wie hij niets te vertellen heeft. Hij merkt

dat hij steeds minder van zijn stadsgenoten begrijpt. Kijkend naar

zijn bittere, racistische, tierende grootvader, ooit een warme socialist,

ziet hij dat hij dezelfde kiemen in zich draagt.

De verfilming van Los door Jan Verheyen is het grote event van het

najaar. De releasedatum is 18 september. Dit gaat gepaard met een

heftige campagne.

september 2008

paperback

184 blz.

12,5 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 139 9

9 789085 421399

Foto auteur: Koen Broos

37

Tom Naegels debuteerde met de verhalenbundel

Het heelal in! en schreef

daarna twee romans, Meester Kader en

Walvis. Hij was vijf jaar lang journalist

en heeft een column in De Standaard.

Los bracht zijn grote doorbraak. Hij

won er de Gerard Walschap Literatuurprijs

mee. De roman was ook genomineerd

voor de Libris Literatuurprijs.

Zijn nieuwe roman, Beleg, verschijnt in

maart 2009.

www.tomnaegels.be


38

40 jaar Gangreen 1 – Black Venus

De onmisbare klassieker, ongecensureerd


Jef Geeraerts

Gangreen 1 – Black Venus

Gangreen 1 – Black Venus verscheen voor het eerst in 1968. Het

boek sloeg in als een bom en heeft na veertig jaar niets aan kracht

ingeboet. Met het autobiografische Gangreen 1 vertelt Jef Geeraerts

het verhaal van zijn tijd. De obsessieve liefde van een blanke koloniaal

voor een zwarte vrouw stelt taboes en tegenstellingen op scherp.

Zelden is er proza met zulk een monumentale durf geschreven.

Deze jubileumeditie wordt afgesloten met een verhelderend

nawoord over Gangreen 1 en zijn tijd.

De pers over Gangreen 1 – Black Venus:

‘Dit proza heeft zijn gelijke niet in ons taalgebied. Geeraerts heeft

een adembenemend demonisch meesterstuk geschreven. Men

aarzelt of men hem moet gelukwensen of condoleren.’

Marnix Gijsen

‘Met zijn tornadoproza bracht Geeraerts een breuklijn aan in de

klassieke roman.’

De Standaard

september 2008

paperback

ca. 224 blz.

13,5 x 20 cm

ca. € 19,95

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 167 2

9 789085 421672

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur: Ellen Goovaerts

Van Jef Geeraerts

is verschenen:

Gangreen de cyclus

De tweede cyclus

De derde cyclus

ISBN 978 90 8542 120 7

€ 77

Misdaad eerste cyclus

ISBN 978 90 8542 027 9

Jef Geeraerts (1930) is een van de

belangrijkste Nederlandstalige schrijvers.

Zijn zeer succesvolle thrillers zijn

bekroond, vertaald en ook een aantal

malen verfilmd.

Misdaad tweede cyclus

ISBN 978 90 8542 035 4

Misdaad derde cyclus

ISBN 978 90 8542 060 6

Misdaad vierde cyclus

ISBN 978 90 8542 077 4

€ 49,95 per deel

39

Over Jef Geeraerts is

verschenen:

De spoken van

Jef Geeraerts

Eleonore Vigenon

ISBN 978 90 8542 067 5

€ 39,95


40

Op veler verzoek een nieuwe editie van

een hedendaagse classic

Adembenemend epos over

de waanzinnige twintigste eeuw

Winnaar van

The Independent Foreign Fiction Prize 2008


Paul Verhaeghen

Omega minor

Roman

Berlijn, voorjaar 1995. Een oude Joodse man heeft genoeg van het

leven en neemt een overdosis kinine. In het ziekenhuis wordt hij

wakker naast een jonge Vlaming, Paul Andermans, aan wie hij zijn

levensverhaal begint te vertellen. Hoe je als onderduiker de verschrikkingen

in oorlogstijd overleeft. Hoe je de herinnering aan

Auschwitz te boven komt... Dertig kilometer verderop, in de oude

garnizoensstad Potsdam, werkt een geleerde, een oudgediende van

Los Alamos, aan een raadselachtig experiment dat de oorsprong en

toekomst van het heelal zal bepalen. Is de oorlog werkelijk gestopt?

En kan liefde voor een keer de wereld van de ondergang redden?

De pers over Omega minor:

‘Slechts weinig romans kunnen deze rijkdom evenaren. Omega minor

is een ongewoon intellectuele, weidse en bevredigende ervaring.’

The Independent

‘De gehele twintigste eeuw in één roman.’

Richard Powers

‘Een machtig indrukwekkend boek. De grote roman die de

twintigste eeuw ons nog schuldig was.’

De Standaard

‘Een evenement. Overdonderend en ingenieus. Vanaf de eerste

woorden spat de ambitie van de pagina.’

De Morgen

reeds verschenen

paperback

616 blz.

15 x 23 cm

€ 22,50

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 153 5

9 789085 421535

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur: Koen Broos

Van dezelfde auteur:

Lichtenberg

ISBN 978 90 8542 074 3

€ 17,50

41

Paul Verhaeghen is cognitief psycholoog.

Hij woont en werkt in Atlanta.

In 1997 won hij de ASLK­debuutprijs

met de roman Lichtenberg. Later schreef

hij ook, samen met Isabelle Rossaert,

het brievenboek De Venusbergvariaties.

Omega minor werd bekroond met

de Vlaamse Cultuurprijs voor Proza,

met de F. Bordewijk­prijs en met

The Independent Foreign Fiction Prize.

Het boek is vertaald in het Duits en in

het Engels, en zal binnenkort ook in het

Frans, het Grieks en het Italiaans verschijnen.

verhaeghen.blogspot.com

Wereldwijd bekroond

en bejubeld


42

Hebt u al gekeken?


Louis Paul Boon

Fenomenale Feminateek

Volkseditie

Louis Paul Boon (1912­1979) is

de auteur van een klassiek, veelzijdig en

nog altijd veelgelezen oeuvre.

reeds verschenen

paperback

264 blz.

12,5 x 20 cm

€ 19,95

NUR 301 Literaire roman

ISBN 978 90 8542 161 0

9 789085 421610

Omslagontwerp: Dooreman

Foto auteur: Jo Boon

De bijbel van de vrouw bestaat. Hij heet de Fenomenale Feminateek

en is geschreven door de grootste Nederlandstalige volksschrijver ooit:

Louis Paul Boon.

Jarenlang heeft Boon aan de Fenomenale Feminateek gewerkt.

Geen enkel taboe ging hij uit de weg. De geheimen van dit unieke meesterwerk

worden onthuld in dit boek.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw begon Boon knipsels van naakte

vrouwen te verzamelen. Boon, seismograaf van een immer voorthollende

wereld, wilde het vrouwenlichaam in al zijn verschijningsvormen inventariseren

en beschrijven. De Fenomenale Feminateek werd een gigantische

onderneming waarmee Boon op eigenzinnige wijze de moderne moraal

tegen het licht hield.

Bij het overlijden van de schrijver in 1979 waren twee belangrijke

delen nagenoeg afgewerkt: ‘De fenomenale feminateek’ en ‘Europese

koninginnen met kronen van karton’. Ze zijn samengebracht in deze

volkseditie, samen met de volledige catalogus van de feminateek.

Over de Fenomenale Feminateek:

‘Als je een exemplaar hebt, wil je al gauw een tweede, en een derde,

enzovoort.’

Herman Brusselmans

‘Een geweldig boek.’

Heleen van Royen

‘Dat Boon, en vooral zijn Feminateek, ooit nog zó zou kunnen ontroeren!

Menselijker dan Boon kan een schrijver niet zijn. Heldhaftiger ook niet.’

De Morgen

‘Vermakelijk, goed gedocumenteerd en speels bewijs van de “manische

meisjesliefhebberij” van de grote volksschrijver.’

Trouw

‘Het artistieke gehalte van de collectie is te laag.

Ik weet niet of u alle foto’s al gezien hebt,

vaak zijn het maar wat krantenknipsels of zo.’

Ludo Helsen

Van dezelfde auteur:

Album Louis Paul Boon

ISBN 978 90 8542 075 0

€ 34,95

43


Reeds aangeboden titels

Wim Helsen

Dag vrienden van de poëzie

De bloemlezing

ISBN 978 90 8542 122 1

9 789085 421221

Samira Bendadi

Dolle Amina’s

Feminisme in de Arabische wereld

ISBN 978 90 8542 107 8

9 789085 421078

Naima Albdiouni

Voyeur

ISBN 978 90 8542 024 8

9 789085 420248

Jeffrey Tyssens

Geschiedenis van de vrijmetselarij

in België

ISBN 978 90 8542 073 6

9 789085 420736

Gie van den Berghe

De mens voorbij

Verlichte geschiedenis, 1650-2050

ISBN 978 90 8542 108 5

9 789085 421085

Tom Naegels

Beleg

ISBN 978 90 8542 064 4

9 789085 420644

Peter Theunynck

Karel Van de Woestijne

ISBN 978 90 8542 055 2

9 789085 420552

45


46

Verschijningsprogramma

Reeds verschenen

Paul Verhaeghen

Omega minor

ISBN 978 90 8542 153 5

Louis Paul Boon

Fenomenale Feminateek

ISBN 978 90 8542 161 0

September 2008

Wouter Deprez

Eelt

ISBN 978 90 8542 164 1

Rachida Lamrabet

Een kind van God

ISBN 978 90 8542 147 4

Willem van Zadelhoff

Vuur stelen

ISBN 978 90 8542 145 0

Jorge Luis Borges

De spiegel

33 sonnetten

ISBN 978 90 8542 159 7

Sven Gatz

Bastaard

Het verhaal van een Brusselaar

ISBN 978 90 8542 151 1

Tom Naegels

Los

ISBN 978 90 8542 139 9

Jef Geeraerts

Gangreen 1 – Black Venus

ISBN 978 90 8542 167 2

Wim Helsen

Dag vrienden van de poëzie*

De bloemlezing

ISBN 978 90 8542 122 1

Samira Bendadi

Dolle Amina’s*

Feminisme in de Arabische wereld

ISBN 978 90 8542 107 8

Naima Albdiouni

Voyeur*

ISBN 978 90 8542 024 8

Oktober 2008

Rudi Vranckx

Stemmen uit de oorlog

ISBN 978 90 8542 121 4

Gwennie Debergh

Lof van het stof

Een geschiedenis van het AMVC-Letterenhuis

ISBN 978 90 8542 165 8

Jeroen Theunissen

Een vorm van vermoeidheid

ISBN 978 90 8542 091 0

Dirk Draulans

Het succes van slechte seks

Hoe de evolutietheorie van toepassing is

op ieder van ons (ja, ook op u)

ISBN 978 90 8542 160 3


Selm Wenselaers

De laatste Belgen

Een geschiedenis van de Oostkantons

ISBN 978 90 8542 149 8

Hugo Schiltz

Het gesloten schrijn

ISBN 978 90 8542 116 0

November 2008

Jeffrey Tyssens

Geschiedenis van de vrijmetselarij

in België*

ISBN 978 90 8542 073 6

Gie van den Berghe

De mens voorbij*

Verlichte geschiedenis, 1650-2050

ISBN 978 90 8542 108 5

Januari 2009

Rodaan Al Galidi

De laatste slaaf

ISBN 978 90 8542 166 5

Februari 2009

Lode Delputte

Cuba na Castro

Een eiland in omwenteling

ISBN 978 90 8542 158 0

Maart 2009

Tom Naegels

Beleg*

ISBN 978 90 8542 064 4

Peter Theunynck

Karel Van de Woestijne*

ISBN 978 90 8542 055 2

* (reeds aangeboden titels)

47


48

Bestelinformatie

Nederland

Vertegenwoordiger

Frank de Macker

tel. 0031/6/22 783 750

f.de.macker@meulenhoff.nl

Verkoopdienst

Viktor Groothoff

tel. 0031/20/55 33 520

v.groothoff@meulenhoff.nl

Publiciteit en marketing

Marianna Sterk

tel. 0031/20/55 33 560

m.sterk@meulenhoff.nl

Jorien de Vries

tel. 0031/20/53 53 117

j.devries@meulenhoff.nl

Besteladres

Centraal Boekhuis

Scholtens

en

J.M. Meulenhoff

Herengracht 507

NL­1017 BV Amsterdam

tel. 0031/20/55 33 500

fax 0031/20/53 53 130

info@meulenhoff.nl

www.meulenhoff.nl

Vlaanderen

Verkoopsecretariaat

Rita Wets

tel. 0032/3/285 73 17

rita.wets@standaarduitgeverij.be

Caroline Pirson

tel. 0032/3/285 73 18

caroline.pirson@standaarduitgeverij.be

Account managers

Yves De Brauwer

tel. 0032/3/285 72 46 / gsm 0032/479/80 00 10

yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

Walter Daem

tel. 0032/3/285 73 21 /gsm 0032/475/69 74 62

walter.daem@standaarduitgeverij.be

Vertegenwoordigers

Guy Belmans

tel. 0032/479/29 19 98

guy.belmans@standaarduitgeverij.be

Jacques Decru

tel. 0032/479/29 18 56

jacques.decru@standaarduitgeverij.be

Oswald Mollet

tel. 0032/479/29 13 27

oswald.mollet@standaarduitgeverij.be

Publiciteit en marketing

Leen Lever

tel. 0032/3/285 72 37

leen.lever@standaarduitgeverij.be

Besteladres

Centraal Boekhuis

Mechelsesteenweg 203

B­2018 Antwerpen

tel. 0032/3/285 72 00

fax 0032/3/285 72 99

info@manteau.be

www.manteau.be

More magazines by this user
Similar magazines