Varifix - Wurth

wurth.be

Varifix - Wurth

varifix ®

Het montagerailsysteem voor de

installatiebranche


Beste Würth-klant,

Ook met deze nieuwe uitgave van de VARIFIX ® -brochure

kunnen we u weer meer bieden als voorheen:

meer producten, meer service en meer ontlasting van uw

dagelijkse activiteiten.

In deze brochure vindt u de kern van het assortiment voor de

bevestiging in de installatiebranche.

De VARIFIX ® -brochure in combinatie met de expertise van uw

Würth-vertegenwoordiger zullen u in uw dagelijkse

activiteiten optimaal ondersteunen met alle nodige informatie

die u nodig heeft over gebouw-technische installaties.

De snelheid van de leveringen is een belangrijk onderdeel

van de dienstverlening in de installatiebranche.

Binnen 48 u na de besteldatum leveren wij uw bestelling

vanuit ons centraal magazijn. Verder staan meer dan 30

Würth-shops ter beschikking, om u een optimale service te

verzekeren.

2 varifix ®

Bovendien heeft Würth een kernassortiment van meer dan

100.000 producten ter beschikking. Ook voor uw machines

en werktuigen kan u bij ons terecht, en hierbij kan u rekenen

op onze uitgebreide reparatie- en garantieservice.

Individueel op uw noden afgestemde logistieke systemen

verzekeren dat uw bouwwerf optimaal beleverd wordt.

Wij oriënteren ons doen en handelen, onze innovatiekracht

en onze ideeën op de markt, en sluiten daarbij aan bij uw

wensen. U heeft de zekerheid dat u met Würth de juiste partner

voor de bevestigingstechniek heeft. Op die manier kan u

zich ongestoord op uw kernactiviteiten concentreren.

U voert het project uit, en wij bekommeren ons om de

bevestigingsmaterialen. Uw productiviteit zal stijgen, waardoor

uw concurrentiepositie zal verbeteren.

Wij hopen U met ons aanbod te kunnen overtuigen, en

willen u reeds bedanken voor uw vertrouwen.

Groeten uit Turnhout,

Würth Belux


iNHOUD Blz.

Varifix ® - montagerails 4

Varifix ® - consoles 10

Verbindingscomponenten 12

Bevestigingscomponenten 19

Varifix ® - geluisisolatie 22

Buisbeugels 25

Bevestigingscomponenten voor verluchtingskanalen 30

Dichtband 33

Bijhorende artikelen 36

varifix ® 3


varifix ® MONtagerails

• Thermisch verzinkt (sendzimir verzinkt)

• Veelvoudige montagemogelijkheden d.m.v. het omvangrijk gamma systeemcomponenten

• Zijdelingse schaalmarkeringen voor het gemakkelijk uitmeten van de montagerails

4 varifix ®

20

20

Montagerail

Lengte

mm

Art.nr Verp.

m

26/18/1,25 2.000 0862 001 001 10

3.000 0862 001 221 15

Montagerail

Lengte

mm

Art.nr Verp.

m

28/28/1,75 3.000 0862 001 223 15

Montagerail

Lengte

mm

Art.nr Verp.

m

41/41/2,5 3.000 0862 001 226 15

41/41/2,5 6.000 0862 001 231 24

41/41/1,8 3.000 0862 001 227 15


BelastiNgswaarDeN vOOr

varifix C-MONtagerails

Toegelaten belastings- en vervormingswaarden bij kamertemperatuur.

Keuze Varifix montagerails

Voor de aangegeven data wordt er een opdeling gemaakt tussen een éénpuntsbelasting, 3 gelijke

afzonderlijke belastingen, of een gelijkmatige belasting F (kN) van de dragende rail.

Meerdere ongelijke belastingen

Als er aan een rail meerdere ongelijke belastingen op uiteenlopende afstanden bevestigd worden, dan

kunnen die opgeteld worden en als enkelvoudige centrische last beschouwd worden.

Meer dan 3 gelijke lasten

Als de montagerail met meer als drie ongeveer gelijke enkelvoudige lasten op ongeveer gelijke afstanden

belast wordt, kan er voor de gezamenlijke last F uitgegaan worden van een gewichtsopdeling uit 3

gelijke enkelvoudige lasten 1/3 F bij 4 gelijke afstanden ¼ L.

Beoordeling doorbuiging

De toleranties m.b.t. tot de doorbuiging moeten optisch gecontroleerd worden.

varifix ® 5


ÉÉNpUNtsBelastiNg / gezaMeNlijke last

Vervorming

fmax = fzul (*) [mm]

1,3

2,5

3,8

5,0

6,3

7,5

8,8

10,0

11,3

12,5

13,8

15,0

16,3

17,5

18,8

20,0

21,3

22,5

23,8

25,0

26,3

27,5

28,8

30,0

6 varifix ®

Voorbeeld:

Uitgangspunt:

bij L/2 centrische éénpuntsbelasting:

F = 0,80 kN ( 80kg)

Bevestigingsafstand: L = 1500 mm

Oplossing:

1. Rij met L = 1500 mm overspanning kiezen

2. Montagerail met een gelijke of grotere

belasting kiezen

3. Dus montagerails 41/41/1,8 of 41/41/2,5

kunnen ingezet worden

26/18/1,25 28/28/1,75 41/41/1,8 41/41/2,5

Bevestigingsafstand Belasting

Belasting

Belasting

Belasting

L [mm]

F [kN]

F [kN]

F [kN]

F [kN]

250

1,11

2,72

7,35

9,34

500

0,55

1,36

3,67

4,67

750

0,30

0,91

2,45

3,12

1000

0,17

0,62

1,84

2,34

1250

0,11

0,40

1,47

1,87

1500

0,08

0,28

1,15

1,47

1750

0,06 0,20

0,84

1,08

2000

0,15

0,65

0,83

2250

0,12

0,51

0,65

2500

0,10

0,41

0,53

2750

0,08

0,34

0,44

3000

0,07

0,29

0,37

3250

0,06

0,24

0,31

3500

0,05

0,21

0,27

3750

0,18

0,24

4000

0,16

0,21

4250

0,14

0,18

4500

0,13

0,16

4750

0,11

0,15

5000

0,10

0,13

5250

0,09

0,12

5500

0,09

0,11

5750

0,08

0,10

6000

0,07

0,09

(*) maximaal toegelaten doorbuiging (optische controle)


3 gelijke lasteN / gezaMeNlijke last

Vervorming

fmax = fzul (*) [mm]

1,3

2,5

3,8

5,0

6,3

7,5

8,8

10,0

11,3

12,5

13,8

15,0

16,3

17,5

18,8

20,0

21,3

22,5

23,8

25,0

26,3

27,5

28,8

30,0

Voorbeeld:

Uitgangspunt:

3 gelijke lasten op gelijke afstanden van L/4:

F = 0,30 kN ( 30kg)

Overspanning: L = 2000 mm

Oplossing:

1. Rij met L = 2000 mm bevestigingsafstand

kiezen

2. Montagerail met een gelijke of grotere

belasting kiezen

3. Dus montagerails 41/41/2,5 kan ingezet

worden

26/18/1,25 28/28/1,75 41/41/1,8 41/41/2,5

Bevestigingsafstand Belasting

Belasting

Belasting

Belasting

L [mm]

F [kN]

F [kN]

F [kN]

F [kN]

250

0,55

1,28

3,79

4,91

500

0,28

0,64

1,90

2,46

750

0,13

0,43

1,26

1,64

1000

0,07

0,26

0,95

1,23

1250

0,05

0,17

0,70

0,89

1500

0,03

0,12

0,48

0,62

1750

0,02

0,08

0,35

0,45

2000

0,02

0,06

0,27

0,35

2250

0,05

0,21

0,27

2500

0,04

0,17

0,22

2750

0,03

0,14

0,18

3000

0,03

0,12

0,15

3250

0,02

0,10

0,13

3500

0,02

0,09

0,11

3750

0,02

0,08

0,10

4000

0,02 0,07

0,09

4250

0,06

0,08

4500

0,05

0,07

4750

0,05

0,06

5000

0,04

0,05

5250

0,04

0,05

5500

0,03

0,04

5750

0,03

0,04

6000

0,03

0,04

(*) maximaal toegelaten doorbuiging (optische controle)

varifix ® 7


gelijkMatige last / gezaMeNlijke last

8 varifix ®

Voorbeeld:

Uitgangspunt:

Gelijkmatige last over de lengte van de rail

q = 0,20 kN ( 20kg)

Overspanning: L = 1500 mm

Oplossing:

1. Rij met L = 1500 mm overspanning kiezen

2. Montagerail met een gelijke of grotere

belasting kiezen

3. Dus montagerails 28/28/1,75 of 41/41/1,8

of 41/41/2,5 kunnen ingezet worden

26/18/1,25 28/28/1,75 41/41/1,8 41/41/2,5

Vervorming

fmax = fzul (*) [mm]

Bevestigingsafstand

L [mm]

Belasting

F [kN]

Belasting

F [kN]

Belasting

F [kN]

Belasting

F [kN]

1,3

250

8,84

21,74

58,78

74,79

2,5

500

2,19

5,44

14,69

18,70

3,8

750

0,64

2,34

6,53

8,30

5,0

1000

0,27

0,98

3,67

4,67

6,3

1250

0,13

0,50

2,09

2,69

7,5

1500

0,07

0,28

1,20

1,54

8,8

1750

0,04

0,17

0,75

0,96

10,0

2000

0,03

0,11

0,50

0,64

11,3

2250

0,02

0,08

0,34

0,44

12,5

2500

0,01

0,05

0,24

0,31

13,8

2750

0,01

0,04

0,18

0,23

15,0

3000

0,00

0,03

0,13

0,17

(*) maximaal toegelaten doorbuiging (optische controle)


aileiNDkappeN

Bevestigingsvoorbeelden voor Varifix ® -rails

Bevestiging met kunststof raampluggen W-UR voor C-rails 26/18

Bevestiging met houtdraadbout en Shark-plug

Profieltype Art.nr Verp.

26/18 0862 005 001

28/28 0862 005 003 50

41/41 0862 005 006

varifix ® 9


varifix ® -CONsOle 26/18

10 varifix ®

• Universeel inzetbare wandconsole om buizen

en leidingen te bevestigen.

• Voor passend toebehoren, zie Varifix ® -Cmontagerailtype

26/18

• Eindkappen bijgeleverd

• Maximale spanning veroorzaakt door trillingen

van aggregaten ≤ 26N/mm2

• Niet geschikt voor gebruik buiten

Console Belasting bij kamertemperatuur Gewicht Art.nr

Lengte Effectieve lengte X

Galv. verzinkt

mm mm kN/m kN kN kN kN kg/st.

200 204 1,55 0,31 0,15 0,15 0,10 0,23 0862 009 001 1

300 304 0,69 0,21 0,10 0,10 0,07 0,30 0862 009 002 1

varifix ® -CONsOle 41/41

Verp.

• Universeel inzetbare wandconsole om buizen

en leidingen te bevestigen.

• Voor passend toebehoren, zie Varifix ® -Cmontagerailtype

41/41

• Eindkappen bijgeleverd

• Maximale spanning veroorzaakt door trillingen

van aggregaten ≤ 26N/mm2

• Niet geschikt voor gebruik buiten

Console Belasting bij kamertemperatuur Gewicht Art.nr

Lengte Effectieve lengte X

Galv. verzinkt

mm mm kN/m kN kN kN kN kg/st.

300 323 8,76 2,76 1,38 1,38 0,92 1,15 0862 009 060 1

450 463 4,20 1,91 0,96 0,96 0,64 1,5 0862 009 061 1

600 638 2,19 1,38 0,69 0,69 0,46 1,92 0862 009 062 1

750 778 1,47 1,13 0,56 0,56 0,38 2,5 0862 009 063 1

Verp.


BevestigiNgsvOOrBeelDeN

Bevestigingsvoorbeelden voor Varifix ® -console

Bevestiging met kunststof raampluggen W-UR

Bevestiging met fixanker W/FA-S M10

varifix ® 11


verBiNDiNgsCOMpONeNteN vOOr C-MONtagerails

galvaNisCH verziNkt

varifix ® -verBiNDiNgsHOek

Rail A B T L1 L2 Gewicht Art.nr Verp.

mm mm mm mm mm kg

26/18

28/28

100 27 3 9 9 x 20 0,21 0862 005 050 25

41/41 150 40 4 13 13 x 25 0,61 0862 005 052 10

12 varifix ®

Hoekverbindingsstuk voor c-montagerails:

• horizontaal

• verticaal

• diagonaal

varifix ® -railkleM Het zekere alternatief voor een borgring

Rail A B H D t Gewicht Art.nr Verp.

mm mm mm mm mm kg

26/18

28/28

28 25 10 10,5 2 17 0862 005 150

100

41/41 41 30 10 13 3 40 0862 005 152

Om de C-montagerail te stabiliseren waardoor

lateraal afbuigen van de C-montagerail

verhinderd wordt.


BevestigiNgsvOOrBeelDeN

Bevestigingsvoorbeelden van montagerails met railklemmen

Bevestiging met schroefanker voor C-montagerail 41/41

Bevestiging met fixanker W/FA/S M10 voor C-montagerail 41/41

varifix ® 13


varifix ® -railzaDel

14 varifix ®

Voor de bevestiging van C-montagerails bij zware

belasting op:

• Vloeren

• Plafonds

• Wanden

• In schachten en kanalen

Rail A

mm

B

mm

T1

mm

D

mm

H

mm

T2

mm

C

mm

E

mm

L1

mm

L2

mm

Gewicht

kg

Art.nr Verp.

26/18

28/28

100 50 5 80 28 3 28,5 68 9 x 25 9 x 25 0,32 0862 005 110 25

41/41 135 65 6 120 41 4 41,5 100 13 x 25 13 x 30 0,90 0862 005 112 10

varifix ® -railzaDel HOrizONtaal vOOr

C-MONtagerail 41

Rail A

mm

B

mm

T1

mm

D

mm

H

mm

T2

mm

C

mm

E

mm

L1

mm

L2

mm

Gewicht

kg

Art.nr Verp.

41/41 135 65 6 120 41 4 41,5 100 13 x 25 13 x 30 0,90 0862 005 116 10


varifix ® -kOpfleNs

Voor de bevestiging van C-montagerails bij zware

belasting op:

• Vloeren

• Plafonds

• Wanden

• In schachten en kanalen

Rail A B C D L T1 T2 L1 G Gewicht Art.nr Verp.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

26/18

28/28 120 40

22

75

77 4 4 9 x 20 M8 x 16 0,22 0862 005 140

10

41/41 35 100 8 5 13 x 20 M10 x 20 0,42 0862 005 142

varifix ® -kOpfleNs HOrizONtaal

Rail A B C D L T1 T2 L1 G Gewicht Art.nr Verp.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

26/18

28/28 120 40

22

75

77 4 4 9 x 20 M8 x 16 0,22 0862 005 143

10

41/41 35 100 8 5 13 x 20 M10 x 20 0,42 0862 005 145

varifix ® 15


verBiNDiNgsCOMpONeNteN vOOr varifix®-CONstrUCties

galvaNisCH verziNkt

Toepassingsgebied:

• Hoekverbindingen

• Console-constructies

• Vrije constructies

varifix ® - spaNkleM

16 varifix ®

• Voor de bevestiging van C-montagerails op

staaldragers zonder boren en lassen

• Er moeten altijd 2 spanklemmen per staaldrager

gebruikt worden

• Met 2 gaten voor een zekere montage

Rail A mm B mm C mm D mm T mm Beugel Art.nr Verp.

26/18

28/28

26 30 70 45 4 M6 x 34 x 70 0862 005 105

20

41/41 38 41 80 45 6 M8 x 45 x 90 0862 005 106

varifix ® - railHOek 90°

Rail A mm B mm C mm T mm L1 mm L2 mm Gewicht kg Art.nr Verp.

26/18

28/28

75 28 25 4 9 x 25 9 x 15 0,06 0862 005 040

50

41/41 90 45 40 6 13 x 25 13 x 20 0,19 0862 005 042


varifix ® - railHOek 90° vOOrgeMONteerD

Rail A mm B mm C mm D mm L mm T1 mm G mm Gewicht kg Art.nr Verp.

26/18

28/28

82 25 77 22 5 4 M8 x 16 0,27 0862 005 120

15

41/41 105 40 100 35 6 5 M10 x 20 0,7 0862 005 122

varifix ® - railHOek 45° vOOrgeMONteerD

Rail A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Gewicht kg Art.nr Verp.

26/18

28/28

75 25 77 22 5 4 M8 x 16 0,27 0862 005 130

15

41/41 97 40 100 35 6 5 M10 x 20 0,7 0862 005 132

varifix ® - railverBiNDer vOOrgeMONteerD

Rail A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Gewicht kg Art.nr Verp.

26/18

28/28

154 25 139 22 5 4 M8 x 16 0,27 0862 006 001

10

41/41 200 40 185 35 6 5 M10 x 20 0,7 0862 006 003

varifix ® 17


varifix ® - DraagkleM ts

Beschrijving A x B t H D Art.nr Verp.

mm mm mm mm

Draagklem TS10 45 x 40 6 10 13 0862 005 090 20

Draagklem TS15 45 x 40 6 15 13 0862 005 091 20

Draagklem TS20 45 x 40 6 20 13 0862 005 092 10

Draagklem TS25 45 x 40 6 25 13 0862 005 093 10

varifix ® - COMBisCHUifMOer

Rail Beschrijving A x B t M Art.nr Verp.

mm mm mm

26/18 Schuifmoer M8 23 x 22,5 5 M8 0862 064 098 100

28/28 Schuifmoer M10 23 x 22,5 5 M10 0862 064 099 50

Schuifmoer M8 33 x 29 6 M8 0862 064 100 100

41/41 Schuifmoer M10 33 x 29 6 M10 0862 064 101 100

Schuifmoer M12 33 x 29 6 M12 0862 064 102 100

18 varifix ®

• Voor de bevestiging van montagerails aan

H- of T-dragers.

• Randdikte van de drager 10-25mm

• Materiaal: St37, verzinkt

• Gatdiamater: 13mm voor draadstangen of

schroeven tot M12

• Belastbaarheid met kwaliteit 4.6: 10kN

• Belastbaarheid met kwaliteit 5.6: 12kN

• Bevestiging met combischuifmoer


BevestigiNgsCOMpONeNteN

varifix ® - staNDaarDfix Hamerkopbevestiging

Profieltype

26/18

28/28

41/41

Draad Afmeting mm Art.nr Verp.

L A B D DS S

25

0862 100 001

30 0862 100 002

M8

40

50

22 13 4 25 1,5

0862 100 003

0862 100 004 100

60 0862 100 005

80 0862 100 006

40

0862 100 030

M8

60

80

0862 100 031

0862 100 032 50

100

40

35 20 6 40 3

0862 100 033

0862 100 040 100

M10

60

80

0862 100 041

0862 100 042 50

100 0862 100 043

30

0862 100 050

M12

40

60

35 20 6 40 3,5

0862 100 051

0862 100 052

25

80 0862 100 053

varifix ® - sCHUifMOer

Profieltype

26/18

28/28

41/41

Draad Afmeting mm Art.nr Verp.

A B D

M6

0862 062 46

M8 22 13 4 0862 062 48

M10

M8

0862 062 410

0862 064 008

100

M10 35 20 6 0862 064 010

M12 0862 064 012

met moer en rondel: voorgemonteerd,

verzinkt

• Draadpen sterkteklasse 4.6

• Aanbevolen voor de directe bevestiging van

buisbeugels

• Aanbevolen voor de directe bevestiging van

buisbeugels

• Aanbevolen voor de bevestiging tussen

montagerail en verbindingscomponent

Bevestigingstype

• Glijvaste of schroefverbinding met zeskantschroef

en/of draadeinde (4.6), rondel en

moer

varifix ® 19


varifix systeeMfix 26/28 Voor bevestiging op VARIFIX ® -

montagerails 26/18 en 28/28.

Profieltype Afmeting Art.nr Verp.

M6 0862 102 100 100

M8 0862 102 101 100

M10 0862 102 102 100

M8 x 30 0862 102 110 50

M8 x 40 0862 102 111 50

26/18; 28/28

M8 x 60 0862 102 112 50

M8 x 80 0862 102 113 50

M8 x 100 0862 102 114 40

M8 x 120 0862 102 115 30

M10 x 40 0862 102 120 50

M10 x 60 0862 102 121 50

20 varifix ®

• Geschikt voor de snelle enkelvoudige

bevestiging aan de C-rail in combinatie met

draadeindes

• Zowel eenvoudige als voorgemonteerde versie

beschikbaar

• Fixeren met een kwartslag

• Montage met één hand mogelijk

• Materiaal: staal 1.0332, verzinkt, draadeinde

verzinkt 4.6

• Kunststofdeel uit POM (Polyoxymethyleen),

hoge stabiliteit, temperatuurbestendig

-40°C tot +90°C


varifix ® - systeeMfix 41 Voor de bevestiging aan alle

41/41 montagerails.

Profieltype Afmeting Gewicht g Art.nr Verp.

M6 52/St. 0862 104 000

41/41

M8

M10

56/St.

64/St.

0862 104 001

0862 104 002

25

M12 68/St. 0862 104 003

Verwerking

Systeemfix wordt aangebracht, en is

met een kwartslag gefixeerd.

• Fixeren met een kwartslag

• Krachtig sluitende verbinding met de montagerail

• Perfecte aansluiting met de montagerail –

uitrichten in de rail mogelijk

• Montage met één hand mogelijk –

gemakkelijker werken bv. op de ladder

• Aanbevolen voor de directe montage van

buisbeugels

Draadeinde indraaien. Moer aandraaien en vastzetten. Door het indraaien van het

draadeinde is hoogteregeling

mogelijk.

varifix ® 21


varifix ® -gelUiDsisOlatie

varifix ® DeMpeND prOfiel iN stUkkeN

22 varifix ®

Dempt het geluid aan de montagerail, bv. van

verluchtingskanalen. Het profiel wordt in de

C-montagerail ingeschoven. Ook voor draadeindes

geschikt.

Profieltype a b c d Lengte Voor

Art.nr Verp.

m draadeinde

26/18

28/28

30 12 16 3

10

M8 0862 042 060

50

41/41 41 25 24 3 M10 0862 042 062

varifix ® isOlatie-eleMeNt Met rondel

Toepassingsvoorbeelden

Varifix ® isolatie-element in het lange gat van de

rail.

Schroef-Ø Art.nr Verp.

M8

M10

0862 101

0862 102

100

Voor een geruisloze en trillingsbestendige

montage.

Het element wordt in de montagerail ingeschoven.

Materiaal: natuurlijk rubber

Varifix ® isolatie-element op de draagklem. Varifix ® isolatie-element in de C-montagerail.


varifix ® - BalkkleM VDS-erkend, FM-approval

Standaard met draaddoorgang

Standaard Compact

Art.nr A

mm

B

mm

C

mm

D Ø

mm E mm F H mm G mm Gewicht

g/st.

0862 200 001 28 21 45 M8 41,5 M10 50 23,7 149

0862 200 002 28 20,5 45 Ø9 41 M10 50 24 147

0862 200 003 23 21,6 42 M10 41 M10 44 21 144

0862 200 004 23 21,5 41,5 Ø11 41 M10 44 20 143

0862 200 005 35 24 54 M12 48 M10 57,5 26 220

0862 200 006 34 24 54 Ø13 48 M10 58 27,5 218

0862 200 007 27 30 58 M16 55,4 M12 58 29 318

0862 200 008 27 29,5 57,5 Ø17 55 M12 58 29 318

0862 200 015 21 19 36,4 M8 35 M8 38,5 19 81

0862 200 016 20 19 37 Ø9 35 M8 38 18,7 81

Ø Klembereik Stat. verzekerde Art.nr Verp.

mm

Max. belasting N

M8 23 2500 0862 200 001 25

M10 20 2500 0862 200 003 25

M12 26 3500 0862 200 005 10

M16 28 5500 0862 200 007 10

Standaard met doorgangsgat zonder draad

Ø Klembereik Stat. verzekerde Art.nr Verp.

mm

Max. belasting N

9 23 2500 0862 200 002 25

11 20 2500 0862 200 004 25

13 26 3500 0862 200 006 10

17 28 5500 0862 200 008 10

Compact met draaddoorgang

Ø Klembereik Stat. verzekerde Art.nr Verp.

mm

Max. belasting N

M8 18 1200 0862 200 015 25

Compact met doorgangsgat zonder draad

Ø Klembereik Stat. verzekerde Art.nr Verp.

mm

Max. belasting N

9 18 1200 0862 200 016 25

Materiaal: gietijzer

Oppervlakte: galvanisch verzinkt

• Voor de bevestiging van buizen, sprinklerinstallaties,

verluchtingskanalen aan draagbalken

en U en L-profielen

• De stelschroef met zeskantkop heeft diameter

M10 en sterkteklasse 8.8

• Erkend door VDS en toegelaten voor het

installeren van stationaire brandblusinstallaties.

(VDS nr. L4913044)

• Compacte uitvoering met verkleinde

afmetingen voor de electro-installatie

Veiligheidsband

Beschrijving Art.nr Verp.

Veiligheidsband voor

balkklemmen M8,

M10, M12

0862 200 010 25

Volgens VDS voorschriften moeten bij sprinklerinstallaties

alle leidingen met een diameter groter

dan DN65 die opgehangen worden met balkklemmen,

bijkomend beveiligd worden met deze

veiligheidsband.

varifix ® 23


varifix ® - BevestigiNgsplateN

24 varifix ®

Toepassingsgebied

Voor de montage van buizen, stijgende en

dalende leidingen, en afstandsmontage aan de

wand. In combinatie met buisbeugels.

Technische gegevens

Staal, galvanisch verzinkt. Moer gelast op vier

punten.

Aansluiting Lengte x breedte x dikte Gaten Centrale trek- Afstand midden gaten Art.nr Verp.

L x b x s mm

mm belasting kN L mm

M8

M10

80 x 30 x 3 16 x 9 2,5 54

0862 400 100

0862 400 101

25

Toepassingsvoorbeelden


BUisBeUgels

Sanitair klapbeugelS tipp ® -SMartlOCk • Gescharnierde, openklapbare beugels.

• Würth’s exclusieve snelsluiting voor een zekere

en snelle montage.

• Kortere spanschroef door middel van het

nieuwe sluitsysteem: bespaart tijd en verbetert

de montage.

• Gepatenteerd klikmechanisme uit hoogwaardig

verend staal biedt een betrouwbare sluiting.

• Geveerde spanschroef maakt het inschroeven

gemakkelijker.

• Innovatief profielrubber: gemakkelijk over de

buis te glijden tijdens de voormontage.

• Geluidsisolatie naar DIN 4109.

• Weers- en verouderingsbestendig volgens

DIN 53508 en DIN 53509.

• Temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C.

• Siliconevrij.

• M5 sluitschroef met combinatiegleuf voor platte

en Philips schroevendraaiers.

• M8 aangelaste moer op 4 plaatsen gelast

(hoge sterkte en betrouwbaar bij

torsiekrachten).

Span- Ø Koper Buis-Ø Schroef- Max. Art.nr Verp.

bereik

mm

DIN 1786

(EN 1057)

mm

Staal DIN

2440/2448

inch

Staal

buiten

mm

HT

buis

SML

buis

draad belasting

N

11-15 12 1/4 13,5 - - M8 800 0543 068 015 150

15-19 15/18 3/8 17,2 - - M8 800 0543 068 019 150

21-23 22 1/2 21,3 - - M8 800 0543 068 023 150

26-28 28 3/4 26,9 - - M8 800 0543 068 028 125

32-35 35 1 33,7 - - M8 800 0543 068 035 100

40-43 42 1 1/4 42,4 DN 40 - M8 800 0543 068 043 75

48-51 - 1 1/2 48,3 DN 50 - M8 1200 0543 068 051 60

57-60 57 2 57/60,3 - DN 50 M8 1200 0543 068 060 50

varifix ® 25


Sanitair klapbeugelS tipp ®

SMartlOCk 2gS

Span-

bereik

mm

26 varifix ®

Ø Staal

DIN EN

10255

mm

Koper

DIN EN

1057

mm

Verbindings-

buizen

mm

HT

buis

SML

buis

• Praktische beproefde SMARTLOCK-sluiting voor het sneller en

eenvoudiger bevestigen van buizen.

• Wijd openen van de beugel mogelijk, waardoor de buis snel en

gemakkelijk gemonteerd kan worden. Erg handig voor montage boven

het hoofd.

• 2 schroeven voor een optimale aanpassing aan de buisafmetingen

• Aan beide zijden een stop in de schroefdraad tegen het verliezen van

de schroeven

• Spanschroeven M6 x 30 met zeskantkop (SW 10) en bitindruk

• Verbeterde rubberinlay om het glijden van de buis tijdens het uitrichten

in de voormontage te vergemakkelijken

• Combinatiemoer M8/10 SW 13, op 4 plaatsen gelast

• Praktische ORSY ® -verpakking met draaggreep

Rubberinlay:

• Temperatuurbestendig -40°C tot +120°C; EPDM

• Brandverhouding B2 niet brandend adruppelend

• Siliconevrij, geluidsisolatie naar DIN 4109

Schroefdraad

Max.

belasting N

Art.nr Verp.

85 - 91 3” 88,9 88,9/90 M8/M10 1.800 0543 204 091 30

91 - 95 M8/M10 1.800 0543 204 095 25

96 - 100 M8/M10 1.800 0543 204 100 20

100 - 105 M8/M10 1.800 0543 204 105 20

108 - 114 4” 108 108/110 100 100 M8/M10 1.800 0543 204 114 20

115 - 125 M8/M10 1.800 0543 204 125 15

125 - 135 125 M8/M10 1.800 0543 204 135 10

135 - 140 5” 133 125 M8/M10 1.800 0543 204 140 10

140 - 144 M8/M10 1.800 0543 204 144 10

150 - 158 M8/M10 1.800 0543 204 158 10

159 - 169 6” 159 160 150 150 M8/M10 1.800 0543 204 169 10

Praktische ORSY ® -verpakking

• Geïntegreerde handgreep

• Stapelbaar en gemakkelijk te openen

• Aangepast aan ORSY ® 1-reksysteem Variabele opening Grotere openingshoek


saNitair klapBeUgels tipp ® - priOpress

Spanbereik

mm

Buis-Ø Aan-

Koper

DIN

1786

mm

Staal

DIN

2440

inch

HT-buis

binnen-Ø

mm

SML-buis

binnen-Ø

mm

Voordelen ç ç ç ç Nut

sluitdraad

Max.

belasting

N

Art.nr Verp.

15-19 15/18 3/8” - -

0543 166 018

21-23 22 1/2” - - 0543 166 022 150

26-28 28 3/4” - - M8 800 0543 166 028

32-35 35 1” - - 0543 166 035 125

40-43 42 1 1/4” 40 - 0543 166 042 75

• Scharnierklem ver uitklapbaar. • Gemakkelijk inleggen van de buis.

• Bij voormontage de sluiting alleen maar • Snel, gemakkelijk en zeker bij het inleggen van

aandrukken. de buis.

• Minder vermoeiend bij montage boven het

hoofd.

• Sluitmechanisme d.m.v. manuele druk. • Snel klemmen met de hand door een eenvoudige

druk op de schroef.

• Precies klemmen door de metrische draad op de

drukschroef.

• Opnieuw te openen door (kruis)-schroevendraaier.

Gebruiksaanwijzing

Ver uitklappen, buis inleggen. Drukkend ineensluiten. Verbindingsschroef dichtdrukken,

fixatie.

Met nieuw snelsluitsysteem:

regelbare sluitschroef.

Eenvoudig dicht te knijpen

zonder gereedschap.

• De druksluiting zorgt voor een zekere en

tijdbesparende montage.

• Met uitklapbare scharnierklem.

• Geluidsisolatie volgens DIN 4109.

• Bestand tegen weersinvloeden en veroudering

volgens DIN 53508 en DIN 53509.

• Temperatuurbestendig van -40°C tot

+120°C.

• Siliconenvrij.

• Klemschroef met combigleuf voor zaaggleuf

en Phillips schroevendraaier.

• Lasmoer M 8 vierpuntgelast (hoge vastheid en

zekerheid).

NOOIT bijspannen.

varifix ® 27


uiSbeugelS tipp ® SMartlOCk gS / 2 gS Voor de buisbevesiging zonder

geluidsisolatie

TIPP ® SMARTLOCK GS TIPP ® SMARTLOCK 2 GS

TIPP ® SMARTLOCK GS

Spanbereik Aansluiting Max. aanbevolen Art.nr Verp.

mm

belasting N

19-21 M8 / M10 800 0543 903 021 150

22-25 M8 / M10 800 0543 903 025 150

28-29 M8 / M10 800 0543 903 029 150

33-35 M8 / M10 800 0543 903 035 125

34-38 M8 / M10 800 0543 903 038 125

40-43 M8 / M10 800 0543 903 043 100

42-46 M8 / M10 800 0543 903 046 100

46-50 M8 / M10 800 0543 903 050 75

55-58 M8 / M10 800 0543 903 058 60

57-62 M8 / M10 1.500 0543 903 062 50

63-66 M8 / M10 1.500 0543 903 066 50

67-71 M8 / M10 1.500 0543 903 071 50

72-76 M8 / M10 1.500 0543 903 076 50

81-86 M8 / M10 1.500 0543 903 086 40

88-98 M8 / M10 1.800 0543 903 098 30

94-100 M8 / M10 1.800 0543 903 100 30

116-123 M8 / M10 1.800 0543 903 123 15

TIPP ® SMARTLOCK 2 GS

Spanbereik Aansluiting Max. aanbevolen Art.nr Verp.

mm

belasting N

21-23 M8 / M10 1.200 0543 905 023 150

23-27 M8 / M10 1.200 0543 905 027 150

28-30 M8 / M10 1.200 0543 905 030 150

33-36 M8 / M10 1.200 0543 905 036 125

40-43 M8 / M10 1.200 0543 905 043 100

48-51 M8 / M10 1.500 0543 905 051 75

57-61 M8 / M10 1.500 0543 905 061 60

67-70 M8 / M10 1.500 0543 905 070 50

73-76 M8 / M10 1.500 0543 905 076 50

83-87 M8 / M10 1.500 0543 905 087 40

94-97 M8 / M10 1.800 0543 905 097 30

101-105 M8 / M10 1.800 0543 905 105 25

107-110 M8 / M10 1.800 0543 905 110 20

108-114 M8 / M10 1.800 0543 905 114 20

117-120 M8 / M10 1.800 0543 905 120 20

127-131 M8 / M10 1.800 0543 905 131 15

144-147 M8 / M10 1.800 0543 905 147 10

148-151 M8 / M10 1.800 0543 905 151 10

158-162 M8 / M10 1.800 0543 905 162 10

172-175 M8 / M10 1.800 0543 905 175 10

28 varifix ®

•Praktisch beproefde SMARTLOCK-sluiting voor

snelle en economische bevestiging van buizen

•Wijd openen van de beugel mogelijk,

waardoor de buis snel en gemakkelijk

gemonteerd kan worden. Erg handig voor

montage boven het hoofd.

•Stop in de schroefdraad tegen het verliezen

van de schroeven.

•Combinatiemoer M8/M10

•Praktische ORSY ® -verpakking met draaggreep.


VerluChtingSbuiSbeugel tipp ® aerO Voor de bevestiging van spiraalbuizen

naar DIN 24145 /

EN 1506 in de klimaat &

ventilatietechniek.

Binnen-Ø DN Aansluiting Max. toegelaten Art.nr Verp.

mm

belasting N

80 M8 / M10 600 0543 820 080 25

100 M8 / M10 600 0543 820 100 25

112/115 M8 / M10 600 0543 820 115 25

125 M8 / M10 600 0543 820 125 25

140 M8 / M10 600 0543 820 140 25

150 M8 / M10 600 0543 820 150 25

160 M8 / M10 600 0543 820 160 20

180 M8 / M10 600 0543 820 180 20

200 M8 / M10 600 0543 820 200 15

224 M8 / M10 600 0543 820 224 10

250 M8 / M10 600 0543 820 250 10

280 M8 / M10 600 0543 820 280 10

300 M8 / M10 600 0543 820 300 10

315 M8 / M10 600 0543 820 315 10

355 M8 / M10 600 0543 820 355 10

400 M8 / M10 600 0543 820 400 10

Twee stelschroeven

Betere aanpassing aan de toleranties van de

buizen

Praktijkgerichte stelschroeven

Met kruis-bitindruk

Snelsluitsysteem

Gemakkelijke en snelle montage. Montage ook

alleen mogelijk. Bij het versluiten van de beugel

rust de sluiting op de schroef.

Hoogwaardige galvanische verzinking

Mooie optische afwerking.

Technische gegevens:

1. Rubberinlay

EPDM rubberinlay naar DIN 4109.

Temperatuurbestendigheid: -50°C tot + 110°C.

Halogeen- en siliconenvrij.

2. Buisbeugel

Galvanisch verzinkt.

Combimoer M8/M10.

Stelschroeven kruisindruk: M6 x 25mm tot

DN 315, vanaf DN 315 M6 x 40mm

varifix ® 29


BevestigiNgsCOMpONeNteN vOOr verlUCHtiNgskaNaleN

MONtageHaak vOOr lUCHtkaNaleN Z-vorm

Omschrijving Voor draadstang Art.nr Verp.

Montagehaak Z-vorm

M8

M10

0862 502 0

0862 503 0

50

Profieltype Lengte A Voor

Art.nr Verp.

mm

draadstang

58 M8 0862 507 0

Montagehaak L-vorm

100

130

M8

M8

0862 508 0

0862 509 0

50

100 M10 0862 511 0

BevestigiNgseleMeNt vOOr lUCHtkaNaleN

Omschrijving Voor draadstang Art.nr Verp.

Bevestiging luchtkanalen zonder

isolatie

M8 0862 518 0 60

Bevestiging luchtkanalen met

isolatie

M8 0862 520 0 40

Bevestiging luchtkanalen met

isolatie

M10 0862 521 0 40

30 varifix ®

• Voor het ophangen van luchtkanalen met

draadstangen M8 en M10.

• Geïntegreerd isolatie-element.

• Bevestigen d.m.v. rivetten of Zebra ®

zelfborende schroeven.

• Hoogteregeling m.b.v. de draadstangen.

• Max. belasting: 500 N.

• Materiaal: staal verzinkt.

L-vorm

• Dezelfde eigenschappen als montagehaak

Z-vorm.

• Directe montage aan het plafond mogelijk.

• Max. belasting: 500 N.

• Staal verzinkt.

• Bevestigen aan luchtkanalen mbv. rivetten of

zelfborende Zebra piasschroeven.

• Kan door zijn verbuigbare zijkanten

eenvoudig aangepast worden aan de vorm

van de luchtkanalen.

• Keuze uit 2 uitvoeringen: met of zonder

geluidsisolerend element.

• Max. belasting: 1500 N.


pONstaNg vOOr trapeziUMplateN

Omschrijving Art.nr Verp.

Ponstang incl. stempel

Stempel 10 mm (1 set) voor ponstang

0862 500 010

0862 500 011

1

BevestigiNgseleMeNt vOOr

trapeziUMplateN

Omschrijving Voor draadstang Art.nr Verp.

Bevestiging trapeziumplaten

zonder isolatie

Bevestiging trapeziumplaten

zonder isolatie

M8

M10

0862 514 0

0862 515 0

100

Bevestiging trapeziumplaten

met isolatie

Bevestiging trapeziumplaten

met isolatie

M8

M10

0862 516 0

0862 517 0

50

• Ponstang voor trapeziumplaten tot een dikte

van max. 1,5 mm.

• Om luchtkanaalbevestigingen tot Ø 10 mm te

bevestigen.

• Openingshoek van min. 25 mm tot max.

90 mm.

• Staal verzinkt.

• Kan door zijn verbuigbare zijkanten eenvoudig

aangepast worden aan het

trapeziumdak.

• Bevestigen aan trapeziumdaken mbv. rivetten

of zelfborende Zebra piasschroeven.

• Montage met draadstangen M8 en M10 of

zeskantbout.

• Keuze uit 2 uitvoeringen: met of zonder

geluidsisolerend element.

• Max. belasting: 1500 N.

varifix ® 31


kleM vOOr lUCHtkaNaleN

Omschrijving Gewicht

g/st.

Materiaal Schroef A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

S

mm

Luchtkanaalklem 53 Staal verzinkt M8 x 20 mm

gemonteerd

35 20 17 23 3

Verwerkingsrichtlijnen luchtkanaalklem

Bedrijfsdruk mm WK (1 mm WK = 10 Pa)

Lengte van kanaal Tot 63 63 - 160 160 - 250 250 - 400

(zijde) mm

100

200

Aantal bevestigingen

300

400

500

600

700

- - 1 1

800

900

1000

1100

1 2 2 2

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

32 varifix ®

2 2

3 3

2 3

4 4

3 4

5 5

Bevestiging voor het monteren van

luchtkanalen met flenssysteem bij

lage- en middelhogedrukinstallaties.

• Max. belasting (aandraaidruk): 1,5 kN.

Art.nr 0862 007 001

Verp.: 100 st.

Voordelen:

• Bevestigingselement voor grote kanaaldoorsnedes

Toepasbaar bij lagedruk- en middelhogedrukinstallaties.

• Twee ribben over de ganse lengte van de

klem

Hoge kwaliteit en grote sterkte.

• Eenvoudige en snelle montage

Kosten van het vastklemmen en boren

vervallen.


DiCHtBaND vOOr verlUCHtiNgskaNaleN

Breedte band Dikte Lengte rol Inhoud karton Art.nr Verp.

mm

mm m

m

9

0876 909 04

12 4 20 100

0876 912 04 100

15 0876 915 04

Technische gegevens

Materiaal Polyethyleen, halogeen- en siliconenvrij*

Kleur Grijs

Kleefstof Hot-melt op rubberbasis

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +80°C

Verwerkingstemperatuur Min. +5°C

Brandklasse (DIN 4102) B2 normaal ontvlambaar overeenkomstig proefbericht

Nr. 2300 1987

• Eenzijdig klevend zonder afdekfolie.

* Om het gemakkelijk afrollen van de klevende band te garanderen is er

toch silicone als scheidingsmiddel tussen de lagen gebruikt.

varifix ® 33


kOUDkriMpBaND

Technische gegevens

Drager PE-folie

Dikte van de drager > 0,12 mm

Kleur van de drager grijs

Kleefmiddel actieve butylrubber

Liner folie

Totale dikte > 0,50 mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +70°C

Verwerkingstemperatuur

- omgeving

- oppervlakte

Verwerking

* Hiervoor moet men gewoon de tape met 50 mm breedte 2 maal om

de buis wikkelen met een overlapping van 50%

34 varifix ®

-10°C tot +45°C

+1°C tot +45°C

Brandklasse volgens DIN 4102 B2 niet brandend, druipend

Hechting op staal > 10N/cm²

UV-bestendigheid ja, bij dubbele wikkeling

Buisdiameter Wikkel-

lengte mm breedte mm Benodigde

mm

80

370

100 430

125 500

150 560

160 600

200 50

715

250 875

300 1025

315 1075

355 1200

400 1340

500

1655

560 3800

600 4100

630 4300

710

800

75

4700

5500

900 6100

1000 6700

1250 8300

1400 9300

1. De oppervlakte van de buis moet olie-, stof-,

vuil- en vochtvrij zijn. In de ruimtes met een

relatieve hoge luchtvochtigheid kan men de

tape zolang gebruiken tot er condensatie op de

buizen gevormd wordt. Bij normale werfomstandigheden

kan de band zonder voorbehandeling

van het buisoppervlak verwerkt

worden.

2. De band wordt op de voorgeschreven lengte

afgeknipt. Daarna verwijdert men de scheidingsfolie

(ca. 20cm) en drukt men de band op het

buisoppervlak. De scheidingsfolie verder

verwijderen, doch er steeds voor zorgen dat

men de tape direct kan vastkleven.

De koudkrimpband met ca. 10% laten overlappen

en vrij van blaasjes aanbrengen.

Schroeven en rivetten moeten aan beide zijden

nog met min. 15 mm tape aan beide zijden

afgedekt zijn.

Het einde van de tape en de overlappingen

met de duimen of een hulpmiddel vast aandrukken.

3. Moet men na het aanbrengen van de band nog

in de buis boren, schroeven of riveteren, dan

moet men, omwille van het krimpen van de

koudkrimpband een wacht tijd van 24 uren

respecteren, zoniet zal de band inscheuren en

ook verder doorscheuren.

4. Voor hulpstukken gelden voor de verwerking

dezelfde regels als voor de stootverbinding.

Men moet er tevens op letten dat de tape zo

wordt uitgerekt dat er ook in het gereduceerde

deel geen blazen gevormd worden.

Twee-lagen op basis van butylrubber

Afmetingen: 50 mm x 15 mm

Art.nr 0874 100 400

Verp.: 1/27 st.

Toepassingsgebied:

Voor duurzame, luchtdichte afdichtingen van

stoot- en mofverbindingen bij verluchtingskanalen,

gasafvoerbuizen en flexibele buizen in

verluchtingsinstallaties.

• Zeer flexibele en buigzame polyethyleenfolie.

Geen vorming van blaasjes bij de verwerking.

• De folie is mechanisch belastbaar en trekvast

Koppen van schroeven kunnen probleemloos

afgedekt worden.

• De lijm heeft een neutrale geur en bevat geen

oplosmiddelen, gechloreerde koolwaterstoffen

of aromaten.

Geen hinderlijke geuren tijdens de montage

en ook later niet tijdens de werking van de

installatie.

• De koudkrimpband is, indien u hem dubbel

aanbrengt, UV bestendig.

Ook bruikbaar voor toepassingen in

openlucht.


BUtyl-DiCHtBaND Dubbellaagse dichtband op butylrubberbasis

Technische gegevens

Materiaal drager PE-folie

Dikte drager 0,8mm

Kleur drager Zilvergrijs

Materiaal kleefstof PIB-butylrubber

Dikte kleefstof 0,52mm

Scheidingslaag Folie

Gezamenlijke dikte (zonder scheidingslaag) 0,6mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +80°C

Verwerkingstemperatuur

- omgeving

- oppervlakte

+5°C tot +40°C

+1°C tot +40°C

Brandklasse DIN 4102 B2 normaal ontvlambaar

Afmetingen: 50 mm x 15 mm

Art.nr 0874 100 401

Verp.: 1/12 st.

Voor het duurzaam luchtdicht afdichten van

stoot- en mofverbindingen bij verluchtingskanalen,

spiraal- en flexibelbuizen in luchttechnische

installaties.

• De folie is mechanisch belastbaar en scheurvast.

Schroefkoppen kunnen probleemloos afgedekt

worden.

• De kleefstof is geurneutraal en bevat geen

oplosmiddelen, chloor of aroma’s

Geen geurhinder.

Aanbeveling bij verwerking

Het oppervlak moet droog en vrij van scheidingsmiddelen

zoals vetten, olie, tensiden, vuil en stof

zijn.

varifix ® 35


BijHOreNDe artikeleN

reDUCeerNippel

SW

Binnen-Ø Buiten-Ø Art.nr Verp.

mm

d1

d2

13 M8 M6 0862 098 6

13

13

M10

M8

M8

M10

0862 091 08

0862 091 09

100

17 M12 M10 0862 091 210

afstaNDsMOffeN 6-kaNt

Draad Lengte 6-kt-SW Hoekmaat Art.nr Verp.

l mm

mm

20

0974 6 20 100

M6

25

30

10 11,05

0974 6 25

0974 6 30

50

50

50 0974 6 50 500

20

0974 8 20 100

M8

25

30

11 12,16

0974 8 25

0974 8 30

100

50

50 0974 8 50 100

20

0974 10 20 50

M10

25

30

13 14,38

0974 10 25

0974 10 30

50

50

40 0974 10 40 50

M12

40

50

17 18,90

0974 12 40

0974 12 50

50

50

M16 40 24 26,76 0974 16 40 10

M20 50 30 32,95 0974 20 50 10

36 varifix ®

Verbindingsstuk tussen bevestigingsdelen met

verschillende draaddiameter, bv. draadeinde

M10 en buisbeugel M8.

Materiaal: staal verzinkt


plUgBOUteN

Afmetingen mm

mm

Art.nr Verp.

M6 x 50 0234 16 50 300

M6 x 80 0234 16 80 150

M8 x 50 0234 18 50 300

M8 x 80 0234 18 80 150

M8 x 120 0234 18 120 75

varifix ® HOUtDraaDBOUt Met fleNs

Verzinkt, met houtdraad

DIN 571 verzinkt

Voor het bevestigen van montagerails, consoles…

Ø-lengte AW SW Ø D K L b ds Art.nr Verp.

mm

mm mm mm mm mm

6 x 60 25 10 min. 12,7 6,0 60 36 6 0862 001 041

6 x 75 25 10 max. 13,5 6,0 70 48 6 0862 001 042

8 x 60

8 x 80

8 x 100

30

30

30

13

13

13

min. 15,7

max. 17,0

7,5

7,5

7,5

60

80

100

36

48

60

8

8

8

0862 001 030

0862 001 031

0862 001 032

100

varifix ® 37


stOksCHrOeveN Met torx bitindruk

Afmetingen SW Torx Art.nr Verp.

M6 x 50 - - 0232 306 050

M6 x 60 - - 0232 306 060

M8 x 50 - 25 0232 308 050

M8 x 60 6 25 0232 308 060 100

M8 x 80 6 25 0232 308 080

M8 x 100 6 25 0232 308 100

M8 x 120 6 25 0232 308 120

M8 x 140 6 25 0232 308 140

M8 x 160 6 25 0232 308 160

M8 x 180 6 25 0232 308 180

M8 x 200 6 25 0232 308 200

M8 x 220 6 - 0232 308 220

M10 x 60 8 25 0232 310 060

M10 x 80 8 25 0232 310 080

M10 x 100 8 25 0232 310 100 50

M10 x 120 8 25 0232 310 120

M10 x 140 8 25 0232 310 140

M10 x 160 8 25 0232 310 160

M10 x 180 8 25 0232 310 180

M10 x 200 8 25 0232 310 200

M10 x 220 8 - 0232 310 220

M12 x 100 10 30 0232 312 100

rONDelleN Met grOte BUiteNDiaMeter DIN 9021

Draad-Ø Binnen-Ø Buiten-Ø S mm Art.nr

mm

d1 mm d2 mm

6 6,4 18 1,6 0416 6

8 8,4 25 2,0 0416 8

10 10,5 30 2,5 0416 10

38 varifix ®

Materiaal: staal verzinkt

Staalklasse: 4.8

Staal verzinkt


DraaDstaNgeN

Materiaal Staal Staal Staal

Kwaliteit 4.6 4.6 8.8

Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Lengte 1 m 2 m 1 m

M6 0958 6 0958 06 0959 6

M8 0958 8 0958 08 0959 8

M10 0958 10 0958 010 0959 10

M12 0958 12 0958 012 0959 12

zeskaNtMOer

Draad Dikte mm SW Art.nr Verp.

M6

M8

5

6,5

10

13

0317 6

0317 8

250

M10

M12

8

10

17

19

0317 10

0317 12

100

DIN 934|8|verzinkt

Verzinkt

varifix ® 39


MONtage-gateNBaND

Gat Ø Bandbreedte MateriaalBreuk- Art.nr Verp.

mm mm

dikte mm moment in N per m

5,3 12

1300 0972 12 10

6,3 17 0,75

1250 0972 171 25

8,3 25 2250 0972 252 25

1 met extra randgaten, Ø 3 mm.

2 met extra randgaten, Ø 4 mm.

Gat Ø Bandbreedte MateriaalBreuk- Art.nr Verp.

mm mm

dikte mm moment in N per m

6,3

8,3

19

27

0,75

1250

2250

0972 019

0972 027

10

40 varifix ®

• Met gladde kanten, verzinkt.

• Voor het ophangen van leidingen en lucht-

kanalen.

• Kunststofmantel, gelast.

• Kunststofmantel kan niet verschuiven.


iNslagpiNNeN

Omschrijving Kop-Ø

d mm

Kraag-Ø

D mm

Inslagpin 4 10 6

Voor inslagpinnen

• Met speciale punt voor het houden van de

inslagpinnen.

• Met beschermingshandvat.

Hoogte

h mm

Lengte nagel

L mm

Art.nr Verp.

14 0232 104 14

18 0232 104 18 100

22 0232 104 22

Lengte Kraag-Ø Kop-Ø Kophoogte Art.nr Verp.

L mm D mm mm

h mm

18

25

8,5 M6 8

0232 6 18

0232 6 25

100

MONtageDrevel

Art.nr 0232 4

Verp.: 1 st.

Art.nr 0232 6

Verp.: 1 st.

Voor inslagpinnen M6

• Met speciale punt voor het houden van de

inslagpinnen.

• Met beschermingshandvat.

• Inslagpinnen voor de bevestiging van gatenband

en beugels.

• Met brede boord van Ø 10 mm.

• Voor bevestiging van sokkelklemmen,

drukklemmen, sanitairklemmen, enz.

• Montage gebeurt met behulp van drevel,

Art.nr 0862 459.

varifix ® 41


BrOCHUres

Deze eN NOg Meer BrOCHUres viNDt U ONliNe Op

www.wUrtH.Be - serviCe - ONliNe BrOCHUres

(HTTP://WURTH.BE/HTML_NL/SERVICE/ONLINE_BROCHURES.HTM)

42 varifix ®

WÜRTH BELUX

VOERTUIGINRICHTINGEN

Totaalprogramma

Waarde € 2,50

® mobil


sHOpiNfO

AARTSELAAR Boomsesteenweg 58 • 2630 Aartselaar • T: 03/800.55.52 F: 03/800.55.53

ALLEUR Avenue du Progrès 3-10 • 4432 Alleur • T: 04/239.06.40 F: 04/239.06.50

BRUGGE Monnikenwerve 100 • 8000 Brugge • T: 050/31.97.07 F: 050/32.01.82

DEURNE Bisschoppenhoflaan 637 • 2100 Deurne • T: 03/325.11.25 F: 03/325.90.26

DIEST Leuvensesteenweg 184 • 3290 Diest • T: 013/55.18.57 F: 013/32.65.42

ESCH-SUR-ALZETTE Av. Porte de France (Belval) • L-4360 Esch-sur-Alzette • T: (00352) 661.2955.57

EUPEN Rte de Herbestal 132A Herbestaler Strasse • 4700 Eupen • T: 087/55.84.50 F: 087/55.84.51

GEEL Antwerpseweg 126 • 2440 Geel • T: 014/58.09.93 F: 014/58.89.26

GENT Afrikalaan 101 • 9000 Gent • T: 09/251.75.02 F: 09/251.76.17

GOSSELIES Avenue des Etats-unis 9 • 6041 Gosselies • T: 071/37.40.46 F: 071/37.40.56

HOUTHALEN Grote Baan 12a • 3530 Houthalen • T: 011/60.49.00 F: 011/60.49.01

JEMAPPES Avenue Wilson 473 • 7012 Jemappes • T: 065/36.49.54 F: 065/36.49.56

KUURNE Ringlaan 5a • 8520 Kuurne • T: 056/37.04.52 F: 056/37.28.95

LEOPOLDSBURG Leopoldsburgsesteenweg 32 • 3971 Leopoldsburg/Heppen • T: 011/34.81.30 F: 11/62.16.32

LIBRAMONT Rte de Saint-Hubert 7 • 6800 Libramont-Chevigny • T: 061/51.27.97 F: 061/51.28.01

LOT Bergensesteenweg 42 • 1651 Lot • T: 02/331.28.38 F: 02/331.23.93

LUXEMBOURG Rte de Thionville 206 • L-2610 Luxembourg • T: 29.55.32 F: 29.55.34

MALDEGEM Koning Leopoldlaan 81 H • 9990 Maldegem • T: 050/38.23.91 F: 050/38.59.44

MEERBEKE Halsesteenweg 2 • 9402 Meerbeke • T: 054/56.89.19 F: 054/32.03.05

NANINNE Chée de Marche 856 • 5100 Naninne • T: 081/20.12.58 F: 081/20.12.60

ROESELARE Brugsesteenweg 561 • 8800 Roeselare • T: 051/25.32.78 F: 051/24.34.64

ST-MARTENS-LATEM Kortrijksesteenweg 220 • 9830 St-Martens-Latem • T: 09/245.74.95 F: 09/220.44.42

ST-STEVENS-WOLUWE Leuvensesteenweg 50 • 1932 St-Stevens-Woluwe • T: 02/725.21.39 F: 02/725.74.51

ST-TRUIDEN Industrielaan 15 • 3800 Sint-Truiden • Tel: 011/88.55.68 F:011/48.23.09

TOURNAI Boulevard Delwart 16 • 7500 Tournai • Tel: 069/66.71.89 F: 069/68.81.65

TURNHOUT Everdongenlaan 29 • 2300 Turnhout • T: 014/44.55.00 F: 014/44.56.56

WATERLOO Chaussée Bara 598 • 1410 Waterloo • T: 02/355.02.86 F: 02/355.65.58

WAVRE Avenue Vésale 2 • 1300 Wavre • T: 010/24.89.55 F: 010/24.89.57

WINKSELE Brusselsesteenweg 21 • 3020 Herent • T: 016/22.69.07 F: 016/22.79.07

ZELE Drukkerijstraat 7 • 9240 Zele • T: 052/45.14.78 F: 052/45.34.07

Meer info: www.wurth.be

varifix ® 43


varifix ®

Würth Belux N.V.

Everdongenlaan 29

2300 Turnhout

T: +32 (0) 14 44.55.66

F: +32 (0) 14 44.55.67

E: info@wurth.be

www.wurth.be

More magazines by this user
Similar magazines