Views
5 years ago

Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen - Gemeente

Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijkaanpakplan Kolping 2012 t/m 2015 Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Kolpingbuurt is een buurt binnen Nijmegen met van oudsher forse problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Sinds 2002 wordt er hard aan gewerkt om deze buurt weer aan te laten sluiten op de Nijmeegse samenleving. Eind december 2011 liep de projectperiode van het huidige Wijkaanpakplan Kolping ten einde. De aanpak van de afgelopen periode is geëvalueerd en er ligt ter vaststelling een nieuw Wijkaanpakplan voor de komende periode van vier jaar. Onderdeel van het plan vormt de voortzetting van de bijzondere verhuur in de Kolping. Ter besluitvorming door het college 1. Het evaluatierapport Wijkaanpakplan Kolpingbuurt 2008 t/m 2011 vast te stellen. 2. Het nieuwe Wijkaanpakplan 2012 t/m 2015, met daarin opgenomen het voorstel om het bijzondere verhuurbeleid in de Kolpingbuurt nog vier jaar voort te zetten, vast te stellen. 3. De brief aan de raad vast te stellen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 3 april 2012 nummer: 3.4 Conform advies Aanhouden Anders, nl. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. WM00, Joep Ratering, 2789 Datum ambtelijk voorstel 12 maart 2012 Registratienummer 11.0025566 Leidinggevende Programmamanager B. van Kerkoerle Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Bestuursagenda Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Paraaf akkoord Paraaf akkoord Datum Datum Collegevoorstel.doc

Raadsvoorstel 107/2010 bijlage raamwerk - Gemeente Nijmegen
verkoopbrochure - Gemeente Nijmegen
Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Monumentenregister 2009 - Gemeente Nijmegen
ULPIA NOVIOMAGUS 12 - Gemeente Nijmegen
Nijmegen bouwt aan een nieuw stadsdeel - Gemeente Nijmegen
Primitieve begroting 2009-2012 - Gemeente Nijmegen
ULPIA NOVIOMAGUS 9 - Gemeente Nijmegen
Afrikaanse Nijmegenaren - Gemeente Nijmegen
Ambitiedocument van Schaeck Mathonsingel - Gemeente Nijmegen
Nota van Bevindingen Overijssel - Gemeente Nijmegen
Raadsvoorstel 160/2005 - Gemeente Nijmegen
Presentatie Vlek 17 - Gemeente Nijmegen
bijlage - Gemeente Waalwijk
Bijlage 19 Ontwikkelingsplan Emmaplein E.O. - Gemeente De Bilt
Bijlage 3 Inrichtingsplan - Gemeente Arnhem