uitnodging - Vlaanderen

www2.vlaanderen.be

uitnodging - Vlaanderen

Programma

Verwelkoming

Hugo Durieux

Directeur Steunpunt Buitenlands Beleid

Inleiding

Jos Vander Velpen

Voorzitter Liga voor mensenrechten

Lezing

Heikelien Verrijn Stuart

Repliek

Luc Walleyn

Advocaat bij het Internationaal Strafhof

Receptie

Woensdag 21 oktober 2009 om 16.00 uur

De lezing wordt georganiseerd door het Vredescentrum Provincie/Stad Antwerpen,

het Steunpunt Buitenlands Beleid en de Liga voor mensenrechten.

Vredescentrum Provincie/Stad Antwerpen

Lombardenvest 23

2000 Antwerpen

Toegang gratis; reservatie graag via vsbb@ua.ac.be

Het Vredescentrum Provincie/Stad Antwerpen, het Steunpunt Buitenlands Beleid en de

Liga voor mensenrechten nodigen u uit op de derde lezing in de reeks ‘Venster op de wereld’

Het Internationaal Strafhof tussen mensenrechten,

humanitair recht en het eigenbelang van staten

Heikelien VERRIJN STUART

Heikelien Verrijn Stuart is juriste. Zij versloeg het werk van de internationale tribunalen (Joegoslavië,

Rwanda) en van het Internationaal Strafhof voor Nederlandse radio- en televisiestations, en incidenteel

voor de BBC en de VRT. Zij is o.m. lid van de Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken

(AIV).

Heikelien Verrijn Stuart heeft uitvoerig gepubliceerd inzake internationaal humanitair recht en rond

thema’s als wraak, berouw en vergeving.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag werd opgericht met het Statuut van Rome, in 1998. Het is

bevoegd voor de vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Het internationaal strafrecht, zoals dat is vastgelegd in het Statuut, heeft zijn wortels in de mensenrechten

en het humanitair recht. Deze twee rechtssystemen richten zich op de verantwoordelijkheid

van staten; internationaal strafrecht daarentegen houdt zich bezig met de individuele verantwoordelijkheid

van personen. De individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid is evenwel moeilijk vast te

stellen wanneer de dader als onderdeel van een systeem heeft geopereerd.

Het internationaal strafrecht heeft zich in belangrijke mate ontwikkeld in de rechtspraak, maar voldoet

het wel aan de principes van het strafrecht? Het lijkt alsof de rechtsbescherming van de verdachte

tegenover de aanklager, de heldere omschrijving van misdrijven, en andere elementen van

het klassieke strafrecht in het internationaal strafrecht onvoldoende ontwikkeld zijn. Vanwege zijn

sterke banden met de mensenrechten, is het internationaal strafrecht bovendien sterk gericht op de

slachtoffers.

Daarnaast hebben de tribunalen en het Internationaal Strafhof grote moeite om in hun werk als

rechtbank onafhankelijk te blijven van staten en internationale organisaties als de Verenigde Naties

en de Afrikaanse Unie, waarvan zij de ondersteuning en de medewerking nodig hebben. Deze staten

en organisaties proberen echter de internationale strafhoven te politiseren en voor eigen doeleinden

te gebruiken. Hoe kan het Internationaal Strafhof met al deze spanningen omgaan?

More magazines by this user
Similar magazines