WANNEER KINDERWENSEN UITKOMEN - Osteuropa Mission

osteuropamission.nl

WANNEER KINDERWENSEN UITKOMEN - Osteuropa Mission

WANNEER KINDERWENSEN UITKOMEN

Oekraïne: kerstrapport

IN DEZE UPDATE:

Aktueel: demonstraties in Servië en Albanië

Pakketactie

Met een kloppend hart en sprankelende ogen nemen weer duizenden van kinderen in Oost-Europa hun kerstpakket

aan, welk hen door onze medewerkers in het veld namens donoren in Zwitserland en Nederland overhandigd werden.

De armoede van de gezinnen in Oost-Europa is soms zo groot, dat ze zelfs hun kinderen geen cadeaus voor de

kerst konden geven. Des te groter was de verrassing van de kinderen wanneer een van hun geheime wensen

uitkwam.

Maart 2011, Jaargang 2, nummer 1


COLOFON

Stichting Osteuropa Mission

Postbus 167 3910 AD Rhenen

Telefoon: 0317-712466

Email: secretariaat@osteuropamission.nl

Website: www.osteuropamission.nl

Bestuur:

Eelco de Boer

Jakob Albisser

Anton Smeele

Bankrekening:

5549844

Buitenlandse overboekingen:

IBAN – NL61INGB0005549844

BIC - INGBNL2A

Handelsregister:

24495089

Internationaal kantoor:

Stiftung Osteuropa Mission

Postfach 43, 8624 Grut

Zwitserland

Telefoon: +41-449327913

Email: oemch@osteuropamission.ch

Website: www.osteuropamission.ch

Stiftung Osteuropa Mission is lid van de Zwitserse

Evangelische Alliantie.

Partnerorganisaties:

Hilfwerk fur Rumanien, H. Hofmann CH

Osteuropa Mission Eggingen Deutschland

Osteuropa Mission Osterreich

Osteuropa Mission Norwegen

Est Europa Cluj Rumanien

Fundatia Umanitara, Ruscova Rumanien

Fundatia Casa Speranta, Arad Rumanien

Shidno Evropejska Misija Ukraine

Wosttoschno-Ewropeickaja Missjia, Ukraine

Istocnl Evropejska Misija Serbien

Eastern European Mission Kosova

Eastern European Mission Georgien

Stichting Osteuropa Mission is een onafhankelijke

hulpverleningsorganisatie werkend vanuit

een christelijke grondslag en identiteit. Naast

materiële hulp wordt ook aandacht gegeven

aan sociale hulp en pastorale zorg. Deze update

verschijnt minimaal 4 x per jaar. Met een gift

van EUR 10 per jaar zijn de kosten voor de

productie en distributie gedekt. Overname van

informatie en artikelen uit deze update is alleen

toege-staan met bronvermelding en toezending

van de publicatie aan ons secretariaat.

Jaargang 2, nummer 1

ISSN: 2210-9609

© Stichting Osteuropa Mission

Beslissingen....

Osteuropa Mission: meer dan

40 jaar actief in Oost-Europa.

...besluit dan vandaag nog wie u wel wilt

gehoorzamen.Maar ik en mijn gezin, wij zullen

de HERE dienen.

Elk jaar moeten er opnieuw verschillende beslissingen

genomen worden. Eén van de meest

populaire bij onze Zwitserse bevolking is de

beslissing hoe, wanneer en waar u uw vakantie

dit jaar gaat doorbrengen. De keuze is groot, de

aanbiedingen veelbelovend. Bij het maken van

de keuze is het belangrijk rekening te houden

met de onstabiele situatie die momenteel in

verschillende landen met populaire toeristische

restorts heerst.

Voor ons als OEM is vooral de planning van

de jaarlijkse reizen naar het oosten belangrijk.

Welke landen, medewerkers en projecten bezoeken

we het eerst? Dan is er ook altijd weer

de vraag waar onze prioriteiten liggen, waar is

onze hulp het meest nodig, en niet in het minst,

welke taken passen in ons werk en welke niet.

Voor zoveel belangrijke beslissingen is het

gebed om wijsheid en leiding van boven van

essentieel belang. Ook in dit opzicht zijn we

dankbaar voor uw steun.

De eigen keuze om zich aan Gods woord te

houden is steeds weer een uitdaging. Het gaat

erbij niet om een éénmalige beslissing of een

enkele actie, maar eerder een proces waarin

men in alle gebieden van het leven voor de

keuze wordt gezet om voor God en Zijn weg

te kiezen. Ieder van ons kent deze uitdaging.

Jaren geleden heb ik voor Jezus Christus gekozen.

Sindsdien stond ik in veel situaties van

het dagelijkse leven voor deze keuze. Ik koos

Hem als mijn redder, als een sterke helper en

genezer, als het hoofd van mijn huis, mijn financieel

adviseur, als mijn hoogste Heer, voor wie

ik mijzelf dienstbaar stel. Dit is geen gemakkelijke

taak, maar God heeft in zijn woord beloofd

dat dit nooit te zwaar zal worden. In de 1e Korintiërs

10:13 staat: „De beproevingen die u hebt

ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw;

Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u

niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit

de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen

bent.“

God zal niet toestaan dat we blootgesteld

worden aan een verleiding die wij niet kunnen

overwinnen. Hij zal altijd een uitweg bieden en

ons de vrije keuze laten. De vijand kan ons niet

raken zonder dat God het weet en over ons

waakt. De geest van God is altijd bij ons en geeft

ons de kracht om te overwinnen. Hij rust ons

toe met geestelijke wapens, zodat we zelf de

Jozua 24:15

grootste verleidingen kunnen weerstaan. Vanuit

Zijn liefde en geloof leven is de beste keuze die

we kunnen maken! Dit hebben we door de jaren

heen, zowel in ons persoonlijke leven alsmede in

het werk van de missie, op de vele reizen naar

Oost-Europa opnieuw en opnieuw mogen ervaren.

God leidt ons overal, waar we ook gaan.

Bij thuiskomst kunnen we alleen maar versteld

staan en God voor zijn leiderschap en alle ervaringen

danken. Met vreugde en dankbaarheid

kunnen we dan vaststellen, dat onze keuze goed

is en God altijd trouw is aan Zijn woord. Graag

willen we alle missie vrienden hartelijk danken

voor elke vorm van ondersteuning en aandacht

voor ons werk.

Eelco de Boer

Zendingsleider Osteuropa Mission

Eelco en Elsbeth de Boer, samen ruim 40 jaar

actief voor Osteuropa Mission

Stichting Osteuropa Mission is aspirant lid van de

Nederlandse Evangelische Alliantie.


EEN BEZOEK AAN DE OEKRAÏNE....

Door onze medewerkers Josef en Daniela Danko....

Net als elk jaar wachtten de kinderen vol verwachting op de kerstcadeaus

van de Osteuropa Mission. We waren God dankbaar, dat

de pakketten op het juiste moment aankwamen al was er enige vertraging

door het inklaren van de Oekraïense douane. De verdeling

vond plaats in de dorpen Kuklya, Beregowo, Nagymuzsaly en Mezovari.

Begin december hadden we de kinderen aangemoedigd om

voor de veilige aankomst en de juiste bestemming van elk pakket te

bidden. Achteraf kunnen we vaststellen dat niemand teleurgesteld

was! Voor sommige kinderen was het een hele nieuwe ervaring

dat God hun gebed gehoord had en ze precies dat ontvingen waarvoor

ze gebeden hadden. We verspreidden de cadeaus niet in de

kerk maar in huiskringen en families zodat we persoonlijk contact

konden hebben en de vreugde van kerst met elkaar konden delen.

Drie dagen voor Kerstmis hebben we de eerste cadeaupakketten

naar de huiskring in Kuklya gebracht. De kamer was vol met

kinderen en hun moeders waarvan de gezichten verwachtingsvol

naar ons opkeken. We vertelden het kerstverhaal in Lucas 11. De

kinderen begrepen dat hun Heiland nog armer was dan zijzelf en

glimlachten bij de gedachte tussen koeien en andere dieren geboren

te worden. Ze waren blij dat ze zelf in het ziekenhuis waren

geboren. Ze luisterden aandachtig naar ons verhaal en zongen de

kerstliederen met blijdschap mee. Elk kind wachtte geduldig af tot

het zijn beurt was om zijn cadeau te ontvangen. De licht gehandicapte

Lacik Flink, een lieve schattige jongen die graag op Josefs

knieën zit tijdens de bijeenkomsten van de huiskring, ontdekte veel

speelgoed in zijn pakket. Zijn glimlach werd steeds breder en hij

kon gewoon niet meer ophouden met lachen. Nikoletta was heel

blij met de moderne sportkleding. Krisztina was blij verrast met een

prachtige trui. Voor beide meisjes precies in de juiste maat. God

wist wat de meiden nodig hadden en had hun gebeden beantwoord.

Iedereen hield van het snoep in de pakketten, wat natuurlijk gelijk

werd opgepeuzeld. Aan het einde van het feest dankten de kinderen

God voor de gulle gaven van broeders en zuster uit Zwitserland en

de prachtige cadeaus die zij hadden ontvangen. Iedereen ging blij

en met een gelukkige glimlach op zijn gezicht terug naar huis.

Ook bij de familiebezoeken zagen we een veel vreugde en dankbaarheid.

Een voorbeeld:

Jozsika Kiss heeft alleen nog zijn vader en grootmoeder maar ze

zijn allbei ziek. Zijn moeder is overleden aan tuberculose. Jozsika

gaat naar de basisschool in Beregowo en komt alleen in het weekend

thuis. Het gezin woont in zeer arme omstandigheden dus zij

ontvangen van ons twee keer per maand een voedselpakket. Omdat

zijn familie zo arm is had Jozsika had nooit een kerstcadeau

verwacht maar stiekem droomde hij van een winterjas en een

paar laarzen. Hij vroeg God om gewoon iets heel kleins, maar God

was veel groter dan hij dacht! Toen we hem tijdens ons bezoek het

grote paket overhandigde, vulden zijn ogen zich met tranen, hij kon

nauwelijks geloven dat dit cadeau voor hem zou zijn. Toen hij het

opende bleek er een jas, sjaal, muts, handschoenen en laarzen in te

zitten, alles op elkaar afgestemd, zelfs de kleuren! Tenslotte zat er

ook nog wat snoep in het pakket. Zijn gezicht straalde van vreugde

en hij dankte God voor zijn goedheid. Het was indrukwekkend om

de dankbaarheid van deze vrolijke jongen te zien.


aktueel

DEMONSTRATIES IN OOST-EUROPA

SERVIË

Onze medewerker Laslo Santa rapporteerde vanuit Servië:

“Al weken demonstreren de scholen tegen het slechte onderwijssysteem

en de uitzichtloze toekomst voor studenten en leerlingen,

tot nu toe helaas zonder succes. Duizenden mensen demonstreerden

vreedzaam in de straten van Belgrado voor een betere

toekomst en nieuwe verkiezingen. Enkele leden van de regering

richtten zich tegen de demonstranten met de volgende adviezen:

“Als het brood op is, kunnen jullie je koekjes eten. Breng de volgende

keer piepschuim mee, dat is goed tegen de vorst!“

Ook voor ons is het met de kosten moeilijker geworden, omdat

de prijzen enorm gestegen zijn. Maar we laten ons hierdoor niet

ontmoedigen, want we weten dat alles in Gods handen is en Hij

zorgt voor ons.“

ALBANIË

Onze medewerker Flatun Zaimaj schrijft: “Bidt u alstublieft voor

ons land. Door de slechte economie, de hoge werkloosheid en

corruptie ontstaat er veel onrust. Al weken zijn er massademonstraties

in Tirana. Gefrustreerd door de uitzichtloze situatie werden

auto’s in brand gestoken en materiële schade veroorzaakt.”

AKTIE BRANDHOUT!

Nog steeds dringend!

Een lading brandhout voor circa 2 maanden kost EUR 75.

Helpt u mee? Bij uw gift vermelden o.v.v. ‘Brandhout’.

PAKKETACTIE

Levensmiddelen voor de armsten en noodlijdenden in

Oost-Europa.

Een pakket kost EUR 25.

Levensmiddelen worden ter plaatse ingekocht met

als gevolg: geen transportkosten, geen grensformaliteiten,

meer levensmiddelen per pakket, steun lokale

economie.

De distributie vindt plaats door ter plaatse lokale

medewerkers van Osteuropa Mission.

HELPT U MEE MET 1 OF MEERDERE PAKKET-

TEN?

U KUNT UW GIFT OVERMAKEN OP BANKREKEN-

INGNUMMER 5549844 T.N.V. STICHTING OSTEUR-

OPA MISSION, TE RHENEN, ONDER VERMELDING

VAN ‘PAKKETACTIE’.

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN!

Similar magazines