folder Medische Missiezusters - Stichting Vrienden Medische ...

medischemissiezusters.nl

folder Medische Missiezusters - Stichting Vrienden Medische ...

Een greep uit de projecten die

de Vrienden steunen:

Steun voor zwangere vrouwen in Ethiopië

In het ziekenhuis in de provinciestad Attat hebben de

medische missiezusters een opvangprogramma opgezet

voor zwangere vrouwen met gezondheidsproblemen:

vrouwen met complicaties kunnen op die manier veel

eerder geholpen worden, wat talloze levens van moeders

én kinderen heeft gered.

Hiv-aidsprogramma in Oeganda

In Kabale, Zuidwest Oeganda, zijn de medische missiezusters

actief in de strijd tegen hiv/aids. Besmette volwassenen

krijgen medicijnen, zorg en extra voeding. Hun kinderen

worden gesteund en aidswezen krijgen een opleiding, wat

hun kansen op een beter leven vergroot.

Steun voor gehandicapte kinderen in Peru

Pachacutec is een arme buitenwijk van Lima, Peru. Daar

zetten medische missiezusters zich in voor meer dan

duizend families met gehandicapte kinderen. Kinderen met

autisme, verlammingen en andere complexe aandoeningen

krijgen medische verzorging. Hun families wordt geleerd

hoe ze het beste met de handicap van hun kind kunnen

omgaan.

Ecologisch project op de Filippijnen

Een goede gezondheid kan niet bestaan in een slecht milieu.

Als dat ergens aan den lijve wordt ondervonden, dan is dat in

een land als de Filippijnen. De medische missiezusters op de

Filippijnen hebben een stuk grond geërfd, waarop ze willen

laten zien dat het kán - op een duurzame manier met de

aarde omgaan. Ze zetten het project HEAL op: Haven for

Ecological Alternative Living. Met aandacht voor traditionele,

milieuvriendelijke landbouwmethoden, voorlichting en veel

cursussen.

Word donateur!

Word donateur en steun de medische missiezusters bij hun

werk!

Wist u dat:

u al voor € 10 een veilige ‘normale’ ziekenhuisbevalling in

Ethiopië mogelijk maakt, en voor € 30 een keizersnede?

u zelf kunt kiezen welke projecten u ondersteunt?

de Vrienden lage overheadkosten hebben, ruim onder de

25%-norm van het CBF?

veel mensen de Vrienden al hebben genoemd in hun

testament voor een legaat of een erfdeel?

uw gift fiscaal aftrekbaar is omdat de Vrienden medische

missiezusters bij de fiscus staan geregistreerd als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)?

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij staan graag voor u klaar!

Stichting Vrienden Medische Missiezusters

Wittevrouwensingel 55, 3572 CB Utrecht

T 030 2732 503 (ma t/m do)

E vriendenmmz@antenna.nl

I www.medischemissiezusters.nl

Rabobank nr. 3642.60.602

(IBAN-nr.: NL95 RABO 0364 2606 02, BIC: RABONL2U)

Stichting

Vrienden Medische

Missiezusters

Help sterke vrouwen in hun werk!

www.medischemissiezusters.nl


Wie zijn de

medische missiezusters?

Ruim 600 medische missiezusters werken

wereldwijd in kleinschalige gezondheidsprojecten.

Hun missie is: helend aanwezig

zijn. In de ruimste zin van het woord:

bestrijding van ernstige ziekten zoals

malaria, dysenterie en tyfus;

voorlichtingsprogramma’s, bijvoorbeeld

rond hiv-aids of alcoholisme;

ondersteuning van kwetsbare groepen,

zoals kastelozen in India, wezen in

Oeganda of daklozen in Europa;

verbetering van het leefmilieu, zoals op

de Filippijnen

Door hun jarenlange verblijf zijn de medische

missiezusters goed op de hoogte van de

plaatselijke omstandigheden. Of ze nu als

arts in een ziekenhuis werken, als verloskundige

in een kliniek, of als gezondheidswerker

in een krottenwijk, ze luisteren naar

de noden van de mensen en proberen

samen met hen een oplossing te vinden.

Hoe zijn de medische missiezusters

ontstaan?

“Laten we ons aanpassen aan de noden van onze tijd,

want de noden zullen zich niet aanpassen aan ons”

Dit zijn de woorden van Anna Dengel

(1892 -1980), grondlegster van de medische

missiezusters. Anna Dengel was arts en zag in

Pakistan de noden van islamitische vrouwen:

vrouwen die niet door mannelijke moslimartsen

mochten worden geholpen omdat

lichamelijk contact tussen mannen en

vrouwen niet was toegestaan. Samen met

drie andere vrouwen richtte zij de medische missiezusters op.

In 1936 werden de zusters door de Rooms-katholieke Kerk erkend

als religieuze congregatie.

Inmiddels werken er 625 medische missiezusters van 23 verschillende

nationaliteiten in 17 landen. Vanuit hun roeping én vanuit

hun beroep als arts, vroedvrouw of gezondheidswerker. En steeds

flexibel inspelend op wat nodig is.

Wat doen de Vrienden van de

medische missiezusters?

De Vrienden van de medische missiezusters steunen het werk

van de zusters wereldwijd. Zo’n tienduizend donateurs in

Nederland en België brengen elk jaar enkele honderdduizenden

euro’s bij elkaar, waarmee projecten van de medische missiezusters

over de hele wereld worden ondersteund. De Vrienden

ontvangen regelmatig ook erfenissen en legaten, waarmee ze

extra hulp kunnen bieden. Donateurs en geïnteresseerden

worden op de hoogte gehouden.

De medische missiezusters en

de Vrienden werken waar

mogelijk samen met andere

organisaties die zich internationaal

voor gezondheidszorg

inzetten. Praktische overwegingen

worden daarbij vaak belangrijker

gevonden dan principiële.

Similar magazines