01.09.2013 Views

Café Revue n°3 / 11 Mei - Juni - Horecaplatform

Café Revue n°3 / 11 Mei - Juni - Horecaplatform

Café Revue n°3 / 11 Mei - Juni - Horecaplatform

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Café</strong><br />

<strong>Revue</strong><br />

<strong>n°3</strong> / <strong>11</strong> <strong>Mei</strong> - <strong>Juni</strong><br />

TWEEMAANDELIJKS, 20STE JAARGANG<br />

AFGIFTEKANTOOR 8500 - KORTRIJK 1 - 2DE AFD. - P3A9167<br />

V.U. EVOLUTION MEDIA GROUP - VLASSTRAAT 17 - 8710 WIELSBEKE<br />

VAKTIJDSCHRIFT VOOR BELGISCHE CAFÉS, DRANKENHANDELAARS EN BROUWERIJEN<br />

VLAAMS ROODBRUIN GAAT VOOR EUROpESE ERKENNING<br />

LAAT DE KURKEN KNALLEN VOOR OUDE GEUzE<br />

GESLOTEN KAMER VOOR ROKERS


Steek gerust al uw energie in uw zaak.<br />

Wij denken wel aan uw verwarming.<br />

U hebt een eigen zaak? Dan hebt u niet veel tijd voor kleine problemen. Zoals het wettelijk verplichte<br />

onderhoud van uw verwarming. Daarom bieden we u graag Electrabel Maintenance aan.<br />

Tegen een vaste voordelige prijs zorgen onze experts ervoor dat uw verwarmingssysteem steeds perfect<br />

onderhouden is. Want met een optimaal rendement verbruikt u niet alleen minder energie, wat kostefficiënt<br />

is, u stoot ook minder CO 2 uit. En u bent er zeker van dat uw systeem nog helemaal veilig is.<br />

Onze experts komen trouwens langs wanneer het u past. Zij contacteren u voor een afspraak en schikken<br />

zich naar uw agenda. Want die is vast al druk genoeg.<br />

Meer informatie over Electrabel Maintenance? Surf naar www.electrabel.be/promaintenance of bel ons<br />

Contact Center op 078 78 20 20.<br />

www.electrabel.be/promaintenance


CAFÉ REVUE is een realisatie van<br />

EVOLUTION Media Group,<br />

Vlasstraat 17 | B-8710 Wielsbeke<br />

t: 056-60 73 33 | f: 056-61 05 83<br />

> ABONNEMENTEN<br />

jaarabonnement: € 15<br />

buitenland: € 30<br />

losse nummers: € 2,5<br />

De abonnementen kunnen<br />

maandelijks onderschreven<br />

worden door overschrijving<br />

op ING 385-045<strong>11</strong>60-76<br />

> UITGEVER<br />

Piet Desmyter<br />

Tel. 056-60 73 33<br />

p.desmyter@evolution.be<br />

> HOOFDREDACTEUR<br />

Geert Van Lierde<br />

Tel. 054-32 01 51<br />

Fax. 054-32 01 51<br />

geert.van.lierde@telenet.be<br />

> MEDEWERKERS<br />

Yves Meert, René Van Hoof, Georges<br />

Keters, Robert Petit, Daniël Steevens,<br />

Jos Verhoogen, Peter Van Oyen<br />

> PUBLICITEITSREGIE<br />

Evolution Media Regie<br />

Tel. 056-60 73 33<br />

Fax. 056-61 05 83<br />

info@evolution.be<br />

Cis Engels<br />

GSM: 0475-42 35 75<br />

Michèle Grassi<br />

GSM: 0475-89 59 21<br />

Annick Bauwens<br />

GSM: 0476-68 36 67<br />

> LAY OUT & DRUK<br />

Oranje, Wielsbeke, 056-60 18 18<br />

> OPLAGE<br />

20.817 ex.<br />

> VERSPREIDING<br />

20.062 ex.<br />

> SPREIDING<br />

<strong>Café</strong>s, tavernes, dancings, bars,<br />

brasseries, nachtclubs, bier handelaars,<br />

brouwerijen<br />

VU: Piet Desmyter<br />

Vlasstraat 17<br />

B-8710 Wielsbeke<br />

Overname, zelfs gedeeltelijk van artikels en<br />

publicitaire projecten, is voorbehouden aan<br />

het copyright van het tijdschrift. Elke medewerker<br />

is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.<br />

> Edition française sur demande.<br />

Het rookverbod blijft de horeca, en de cafés beroeren.<br />

Het mooie terrasjesweer zorgde voor matige belangstelling<br />

op een betoging tegen het rookverbod. Daaruit afleiden<br />

dat de problematiek de horeca nauwelijks beroerd, is<br />

misplaatst. Het rookverbod hypothekeert het voortbestaan<br />

van enkele duizenden drankgelegenheden en steunmaatregelen<br />

zijn noodzakelijk.<br />

Stiekem hopen dat er misschien toch wat ademruimte in<br />

de wetgeving wordt gecreëerd voor kleine horeca-oppervlakten<br />

is wellicht zinloos. De hopelijk mooie zomermaanden<br />

bieden enig soelaas voor rokers die even kunnen<br />

buiten glippen. Tegen herfst en winter moet er een efficiënte<br />

oplossing komen om het rokende cliënteel te behouden. Investeringen terzake<br />

moeten nu worden overwogen en gepland, evenzo moet er nu al worden gecommuniceerd<br />

over de wijze waarop je het rookverbod gaat invoeren in jouw horeca-zaak. Hiervoor ook<br />

eens overleggen met je klanten, die misschien wel met een goed idee naar boven komen.<br />

Misschien is ook het moment aangebroken om na te denken over het café-concept in zijn<br />

totaliteit. Zijn er de voorbije jaren al heel wat dorpscafés verdwenen, dan openen er ook<br />

alsmaar nieuwe drankgelegenheden in de ware zin van het woord. Hoeveel tankstations<br />

zijn er niet waar je tegenwoordig koffie uit de automaat, frisdrank en bier uit blik kan drinken,<br />

een krant kan kopen en zo mogelijk ook wat kleine inkopen kan verrichten? Zit de<br />

toekomst misschien in meer hybride concepten? De kans is reëel. Net zoals bistro en<br />

brasserie het midden houden tussen café en restaurant, is er misschien ruimte voor een gemengde<br />

café-vorm voor wie geen maaltijden serveert. Een combinatie met een buurtwinkel,<br />

krantenwinkel, broodjeszaak, tankstation, post-punt, fietsatelier nabij een station, …<br />

C NEXT<br />

NR. 4 - 20<strong>11</strong><br />

Sterk blond<br />

Internet op café<br />

Fruitbieren<br />

GEERT VAN LIERDE | C INTRO<br />

INHOUD<br />

4 C-NEWS Authentiek Vlaams roodbruin verenigd<br />

5 Pleidooi voor kwalitatieve horeca en drankenhandels<br />

12 C-INSIGHT Bofferding, Waalse markt verder penetreren<br />

13 Duchesse de Bourgogne twintig jaar jong<br />

15 C-SERVICE Rookverbod vanaf 1 juli<br />

20 C-EXPERIENCE Bollekens in tweemaal tappen<br />

21 Bistrot de Terroir, op naar honderdtal streekcafés<br />

22 C-FOCUS: Plaats maken voor een rookcabine<br />

28 Laat de kurken knallen voor oude geuze<br />

CAFÉ REVUE | MEI-JUNI 20<strong>11</strong> | 3 |


| 4 |<br />

C newS<br />

STREVEN NAAR EUROPEES STREEKLABEL<br />

Authentiek vlaams roodbruin verenigd<br />

Met de oprichting van de Hoge raad voor de Authentieke vlaams roodBruine Bieren<br />

(HOrArB) hebben zich verenigd: Palm Breweries site brouwerij rodenbach (roeselare) met<br />

rodenbach, rodenbach Grand Cru en rodenbach vintage, brouwerij verhaeghe (vichte)<br />

met Duchesse de Bourgogne en vichtenaar, brouwerij Bavik (Bavikhove) met Petrus Oud<br />

Bruin en brouwerij Bockor (Bellegem) met Bellegems Bruin. Doel is in eerste instantie het<br />

bekomen van het europees Streeklabel.<br />

Het geldt allemaal bieren die gebrouwen worden in Zuid-West-Vlaanderen.<br />

Jan Toye, gedelegeerd bestuurder Palm Breweries, ziet dit breder.<br />

Volgens hem zijn de arrondissementen Roeselare, Tielt en Kortrijk<br />

de bakermat van de Vlaamse roodbruine Bieren. Toye: “Zonder de<br />

unieke regionale bierstijlen zou ons land nooit de eretitel van bierparadijs<br />

dragen. België is het enige land waar bier gebrouwen wordt binnen<br />

de muren van trappistenkloosters, waar bieren gebrouwen worden<br />

volgens de vier gistingswijzen (lage,<br />

hoge, spontane en gemengde gisting)<br />

en waar traditioneel bieren een verzurende<br />

rijping ondergaan op eiken<br />

vaten of foeders zoals wijn.”<br />

Bij dit laatste spant West-Vlaanderen<br />

de kroon. De houten foeders<br />

die in deze regio verzameld staan,<br />

verdienen erkenning als patrimonium<br />

van de mensheid en derhalve<br />

bescherming van de Unesco. De<br />

Vlaamse Gemeenschap heeft hier<br />

reeds het voortouw genomen door alle foeders en foederzalen van de<br />

brouwerij Rodenbach als Vlaams Industrieel Erfgoed te beschermen.<br />

De stichtende Zuid-West-Vlaamse brouwers geflankeerd door Frans De Wachter<br />

(VLAm) en Frans Coussement (vertegenwoordiger Vlaams minister-president<br />

Kris Peeters).<br />

BELgië iS hET ENigE LANd wAAR BiER<br />

gEBROUwEN wORdT BiNNEN dE mUREN<br />

VAN TRAPPiSTENKLOOSTERS, wAAR<br />

BiEREN gEBROUwEN wORdEN VOLgENS<br />

dE ViER giSTiNgSwijzEN EN wAAR<br />

TRAdiTiONEEL BiEREN EEN VERzURENdE<br />

RijPiNg ONdERgAAN OP EiKEN VATEN Of<br />

fOEdERS zOALS wijN.”<br />

Toye ziet een riante toekomst weggelegd voor de Vlaamse Rood Bruine<br />

Bieren. Hij is ervan overtuigd dat de zogenaamde ‘sour ales’ een<br />

hype kunnen worden in de US. Dat succes zal er niet vanzelf komen:<br />

“We moeten ons inspireren aan de Toscaanse wijnbouwers, want zij<br />

zijn er in geslaagd om door de invoering van een kwaliteits- en herkomstlabel<br />

DOCG (Denominazione Originale Controlata e Garantita)<br />

tot het duurste wijnaanbod van de wereld te gaan behoren.”<br />

Inmiddels gaan onze roodbruine<br />

bieren voor een Europese erkenning,<br />

meerbepaald de Beschermde<br />

Geografische Aanduiding<br />

(BGA), waardoor de faam van<br />

het product duidelijk gelinkt<br />

wordt aan een streek. Dat is bijv.<br />

het geval met champagne en<br />

met een aantal Franse kazen. In<br />

Vlaanderen dragen reeds de Geraardsbergse<br />

mattentaart en het<br />

Brussels grondwitloof dit label.<br />

Het levert een aantal voordelen op zoals o.m. het intellectueel eigendomsrecht.<br />

Bij de totstandkoming van het dossier heeft VLAM (Vlaamse Centrum<br />

voor Agro- en Visserijmarketing)-Steunpunt Streekproducten<br />

heel wat werk geleverd. De bedoeling was om het aanvraagdocument<br />

persoonlijk te overhandigen aan Vlaams minister-president Kris Peeters<br />

in Roeselare, maar die was in extremis weerhouden in Brussel.<br />

Zijn vertegenwoordiger, landbouwspecialist én Zuid-West-Vlaming<br />

Frans Coussement sprak felicitaties uit en verzekerde dat de gevraagde<br />

steun gegeven wordt, maar dat het finale woord berust bij de Europese<br />

Commissie en de erkenningsprocedure tot 2,5 jaar kan duren.<br />

Algemeen directeur VLAM Frans De Wachter schetste nog achtergrond<br />

bij dit brouwersdossier. Het potjesvlees uit de Westhoek en<br />

de Vlaamse laurier zitten in de pipeline om straks ook een Europees<br />

label aan te vragen.<br />

C MORe<br />

Daniël SteevenS<br />

www.rodenbach.be | www.brouwerijverhaeghe.be<br />

www.bavik.be | www.bockor.be<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


“ EEN cAféBAAS diE gEEN EigENAAR<br />

iS, KAN iN gEBREKE wORdEN gE-<br />

STELd dOOR dE BROUwER Of BiERhANdEL<br />

ALS hij NiET hET miNimALE<br />

AANTAL LiTERS BiER VERKOOPT. mET<br />

dE VERwAchTE OmzETdALiNg dOOR<br />

hET ROOKVERBOd BETALEN KLEiNE<br />

BiERcAféS zO TwEE KEER hET gE-<br />

LAg: EERST EEN KRimPENdE OmzET,<br />

dAN BOETES Of zELfS SLUiTiNg. ”<br />

David Geerts (sp.a-kamerlid en uitbater Den Hosp,<br />

Heist-op-den-Berg)<br />

tOP 10<br />

Peated Oak-Aged Embrasse, een 9 vol.%<br />

sterk donker roodbruin en bitterig bier van<br />

brouwerij De Dochter van de Korenaar in<br />

Baarle-Hertog, werd door een duizendtal bierliefhebbers<br />

uitgeroepen als het lekkerste bier<br />

van het voorbije Zythos BierFestival. Peated<br />

Oak-Aged Embrasse lagert op vaten van Ierse<br />

whisky.<br />

1. Peated Oak-Aged Embrasse<br />

(De Dochter van de Korenaar)<br />

2. Wieze Tripel Blond (Wieze)<br />

3. Verse Vis (De Dolle Brouwers)<br />

4. Tumulis Magna (De Kale Ridders)<br />

5. Noorderbierke (Donum Ignis)<br />

6. Zuiderbierke (Donum Ignis)<br />

7. Slaapmutske Hop Collection (Slaapmutske)<br />

8. Troubadour Magma (Th e Musketeers)<br />

9. Houblon Chouff e (Achouff e)<br />

10. Smiske R-Ale (Smisje)<br />

3<br />

Procent wordt een vat pilsbier duurder bij ABinbev.<br />

Het is de tweede prijsverhoging in een half<br />

jaar nadat er in september ook al 1,7% bij kwam.<br />

Horeca Vlaanderen berekende dat een vat pilsbier<br />

nu bijna tweemaal zo duur is als tien jaar geleden.<br />

in 2001 kostte een 50 l.-vat pilsbier 58,50<br />

euro zonder btw. De voorbije jaren is de prijs<br />

gestegen tot 98,58 euro.<br />

315<br />

euro betaalde Alex Popov, een horeca-uitbater uit<br />

Rome, voor de eerste fl es megaBlend 20<strong>11</strong> die op<br />

de veilingsite eBay werd aangeboden. Deze oude<br />

geuze werd gestoken met jonge en oude lambiek<br />

van acht verschillende brouwerijen. in totaal worden<br />

er slechts 17.000 75 cl.-fl essen op de markt<br />

gebracht. een fl es megaBlend kost 7 euro.<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

fEBEd-cONgRES<br />

Pleidooi voor kwalitatieve horeca<br />

en drankenhandels<br />

Diversifi catie, authenticiteit, kwaliteit, drie kernbegrippen die<br />

door de marketingverantwoordelijken van AB InBev, Alken-<br />

Maes en Duvel Moortgat tijdens het voorbije Febed-congres<br />

werden aangehaald als opportuniteit voor de toekomst.<br />

De horeca-markt staat onder druk, en dat voelen<br />

niet alleen de brouwerijen en de horeca-uitbaters<br />

maar even goed de drankenhandelaars die de<br />

verkooppunten bevoorraden en die meer dan<br />

eens eigenaar of hoofdhuurder zijn. Tijdens het<br />

jaarlijks congres van de Federatie van Belgische<br />

Drankenhandelaars (Febed) werden aan drie topmarketeers<br />

uit de brouwerijwereld hoe zij de situatie<br />

inschatten en welke suggesties zij hebben voor<br />

een mooie toekomst. Want - hoe onwaarschijnlijk<br />

het misschien klinkt ondanks rookverbod, Bobcampagnes<br />

en gewijzigde consumptiepatroon - er<br />

is nog steeds toekomst voor een professionele horeca<br />

en drankenhandel, en dat zelfs in een marktomgeving<br />

waarin de thuisconsumptie terrein<br />

wint (53% tegenover 47% horeca-consumptie).<br />

81% tapproblemen<br />

“Een kwaliteitsverhoging is noodzakelijk”, stelde<br />

Axel Vuylsteke (AB InBev). “Mensen kiezen<br />

een café omwille van service en kwaliteit en pas<br />

daarna in functie van de prijs. Opvallend is dat<br />

81% van de cafés problemen heeft met minstens<br />

één tapleiding. 61% voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten<br />

voor tapbier omdat de rotatie te<br />

laag is. Met de nieuwe BSB-opleiding hopen<br />

wij een kwaliteitsverhoging te realiseren”. Verder<br />

suggereerde Axel Vuylsteke het voorzien van<br />

nieuwe consumptiemomenten met de introductie<br />

van thuistapsystemen in specifi eke locaties<br />

(bv. rusthuizen), productinnovatie en het bieden<br />

van een horeca-aanbod voor specifi eke doelgroepen,<br />

al dan niet via evenementen opgebouwd<br />

rond een biermerk. Onderzoek wees verder uit<br />

dat mannen meer belang hechten aan betaalbare<br />

horeca, sfeer en muziek en ligging. Vrouwen selecteren<br />

horeca eerder volgens netheid en hygiene,<br />

service en betaalbaarheid. Voor 55-plussers<br />

primeren rustige omgeving, toiletten en service.<br />

Bart Vandecruys (Alken-Maes) wees erop dat consumenten<br />

zoeken naar authenticiteit en dat zij kiezen<br />

voor betere producten. “Zij gaan minder maar<br />

beter drinken. Wij merken dat ook aan de verkoop<br />

van sterke dranken, wijnen, cava en champagne.<br />

Ook in de horeca voltrekt zich een ‘trading-up’<br />

met meer trendy-zaken en bistro’s die maaltijden<br />

serveren. De concurrentie gaat scherper worden,<br />

maar er is een grote toekomst voor wie diff erentieert.<br />

Zelfs in een dalende biermarkt zijn er opportuniteiten<br />

door te kiezen voor sterke merken en<br />

bieren die authenticiteit uitstralen. Naar professionalisering<br />

toe moeten wij de horeca kostenbewust<br />

maken en kijken hoe energie- en onderhoudskosten<br />

kunnen dalen”. Innovaties zoals een geïntegreerd<br />

koel- en tapsystemen (de ‘David’ van Heineken),<br />

de nieuwe BSB-opleiding en het creëren<br />

van merk- en bierbeleving kunnen meer klanten<br />

naar de horeca halen, aldus nog Bart Vandecruys.<br />

Gaan voor beleving<br />

Ook voor Johan van Dyck (Duvel Moortgat)<br />

primeert de bierbeleving. “Brouwers verkopen<br />

plezier. Men gaat niet alleen naar de horeca om<br />

zijn dorst te lessen of honger te stillen. Men gaat<br />

voor een beleving, voor herinneringen, voor<br />

vriendschappen. De horeca is geen afzetkanaal<br />

voor bier, het is een kanaal voor beleving”. Bier<br />

vervult daarin een sleutelrol, want het is nu eenmaal<br />

‘hot’, stelde Johan van Dyck. Bier en gastronomie,<br />

food pairing, bier en kaas, bierige tapas<br />

zijn voorbeelden daarvan.<br />

“Klanten willen kiezen uit speciaalbieren. Daarom<br />

is het nuttig om een bierkaart uit te breiden.<br />

Maar hier stelt zich ook de paradox van de keuze.<br />

De consument heeft zo’n ruime keuze dat<br />

hij gefrustreerd geraakt dat hij misschien niet<br />

de ideale keuze heeft gemaakt. Niet alleen goed<br />

opgeleide horeca-medewerkers, ook tijdelijke<br />

medewerker en drankenhandels moeten daarop<br />

inspelen. Ken je klanten, leid je medewerkers<br />

op en pak uit met je expertise terzake”, aldus<br />

nog Johan van Dyck die drankenhandelaars<br />

ook opriep om zichzelf en hun bieraanbod aantrekkelijker<br />

uit te stallen. “Nog te vaak moet de<br />

consument de drankenhandelaar zoeken achter<br />

stapels palletten, kratten en lege vaten”.<br />

C MORe<br />

www.febed.be<br />

C newS<br />

GeeRt van lieRDe<br />

| 5 |


| 6 |<br />

C newS<br />

Coca-Cola<br />

KARL LAgERfELd LANcEERT NiEUwE LighT-fLES<br />

Coca-Cola light begeeft zich deze lente opnieuw in de modewereld en werkt dit seizoen<br />

samen met Karl Lagerfeld. De wereldberoemde designer zal maar liefst drie nieuwe,<br />

exclusieve varianten van de overbekende Coca-Cola light-fles ontwerpen.<br />

De ‘Coca-Cola light Limited Edition Collection by Karl Lagerfeld’<br />

is vanaf april 20<strong>11</strong> in twaalf Europese landen te verkrijgen. Een<br />

absoluut onweerstaanbaar accessoire voor elke stijlbewuste vrouw.<br />

Coke Zero 5 jaar<br />

nieuwe variant zonder cafeïne<br />

Coca-Cola Zero, één van de meest succesvolle productlanceringen van<br />

de laatste jaren, wordt vijf jaar. Het merk is ondertussen uitgegroeid tot<br />

het vierde grootste frisdrankenmerk in België. Het Coke Zero gamma<br />

breidt nu uit met een nieuwe variant: Coke Zero cafeïnevrij.<br />

met Coke Zero zonder suikers wordt ingespeeld op een specifieke behoefte<br />

van de consument. Sinds de introductie richt het drankje zich<br />

meer op de man, zowel wat betreft de smaak – ‘geweldige Coca-Cola<br />

smaak, geen suikers’- als de verpakking en de communicatie. Door een<br />

onconventionele communicatieaanpak waarin humor sterk verweven is,<br />

slaagde het merk erin een sterke band op te bouwen met de mannelijke<br />

kerndoelgroep. Deze markt werd voorheen amper benaderd voor caloriearme<br />

frisdranken. met de meest recente campagne ‘mission Possible’<br />

wil Coke Zero de consument graag laten zien, én ervaren, dat het onmogelijke<br />

mogelijk is. met dit drankje<br />

is het mogelijk om te genieten van<br />

de échte Coca-Cola smaak, maar<br />

dan zonder de suikers.<br />

Vijf jaar na de succesvolle lancering,<br />

innoveert Coca-Cola Zero<br />

met een versie zonder cafeïne.<br />

De hoeveelheid cafeïne die men<br />

terugvindt in een glas Coke Zero<br />

is een pak minder dan in een<br />

tas koffie. met deze innovatie<br />

biedt Coca-Cola een antwoord<br />

op de vraag van de consument<br />

naar een frisdrank met de echte<br />

Coca-Cola smaak maar zonder<br />

suiker en zonder cafeïne.<br />

België is het derde land wereldwijd,<br />

na Frankrijk en<br />

japan, waar Coke Zero cafeïnevrij<br />

wordt gelanceerd.<br />

Overigens zijn er al cafeïnevrije<br />

varianten van Coca-Cola<br />

en Coke light op de markt.<br />

Karl Lagerfeld past de lichte, speelse elementen van zijn befaamde<br />

stijl toe – strakke lijnen, contrasterend zwart-wit en kleurrijke details<br />

– met een gewaagde, hedendaagse, onmiddellijk herkenbare collectie<br />

als resultaat.<br />

Over zijn eerste ontwerp voor Coca-Cola light in 2010 zei Karl Lagerfeld:<br />

“Ik ben dol op deze fles, maar het is tijd voor een nieuwe. Ik wil<br />

eigenlijk drie flessen ontwerpen.” Hij voegde eraan toe: “Ik ben heel<br />

gelukkig met wat we vorig jaar hebben gedaan, maar 20<strong>11</strong> wordt nog<br />

beter. Ik ben bijzonder opgetogen over deze samenwerking.”<br />

Voor deze collectie liet Karl Lagerfeld zich inspireren door de nieuwe<br />

Coca-Cola light-heldinnen: Bernadette, Eleanor en Irene. De<br />

stijlvolle poppen zullen in heel Europa in de nieuwste reclamespot te<br />

zien zijn. Karl Lagerfeld weet de ‘lichtere kijk op mode’ van Coca-<br />

Cola light perfect weer te geven. Deze exclusieve collectie biedt via<br />

de drie flesjes een speelse, frisse blik op de grappige, vrolijke persoonlijkheid<br />

van elk van de drie Coca-Cola light-girls.<br />

Het eerste ontwerp is geïnspireerd door Bernadette. Deze fles is romantisch<br />

en modern tegelijk – een chic stippelpatroon in metaalgrijs<br />

dat mooi met de glanzend witte achtergrond contrasteert. De<br />

tweede fles laat de modieuze stijl van Eleanor zien: een krachtige<br />

strook roze slingert zich rond de fles. Het derde ontwerp past bij de<br />

rockpersoonlijkheid van Irene – een hardere, meer dramatische look<br />

met een gewaagd noppenpatroon.<br />

Alle drie de ontwerpen zijn voorzien van het onmiddellijk herkenbare<br />

silhouet van Karl Lagerfeld. De flessen zijn ook genummerd (1,<br />

2, 3), zoals dat bij verzamelobjecten hoort.<br />

Karl Lagerfeld is uiterst tevreden met de nieuwe collectie en de campagne:<br />

“Ik vind dit opwindend, want ik ben dol op dit idee. En zoals iedereen<br />

weet drink ik Coke light en niets dan Coke light – dag en nacht.<br />

Het was voor mij een groot genoegen om een campagne op te zetten<br />

met mensen die ik graag zie en voor een product waar ik van hou.”<br />

De ‘Coca-Cola light Limited Edition Collection by Karl Lagerfeld’flesjes<br />

zijn individueel of als set verkrijgbaar. De set wordt verpakt in<br />

een exclusieve, stijlvolle prismavormige Collector’s Box die eveneens<br />

door de designer is ontworpen.<br />

Op 28 mei zal de collectie in België te verkrijgen zijn bij Inno en in<br />

juni kan men ze vinden bij kappersketen Kreatos en bij Kinepolis<br />

tijdens Ladies@TheMovies.<br />

C MORe<br />

www.cocacolabelgium.be<br />

GeeRt van lieRDe<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


dAT VRAAgT Om EEN cARLSBERg<br />

Carlsbergs jarenlang vertrouwde slogan ‘Probably the best beer in the world’ wordt geruild<br />

voor ‘That calls for a Carlsberg’.<br />

De oude slogan ‘Probably the best beer in the<br />

world’ gaat mee sinds 1973 en was uitgegroeid<br />

tot één van de meest bekend merkslogans ter wereld.<br />

Regisseur en acteur Orson Welles sprak zelfs<br />

de eerste versie van het spotje in. Andere grote<br />

merken, zoals McDonald’s, Nike en Coca-Cola<br />

veranderen regelmatig van slogan, maar Carlsberg<br />

hield decennialang vast aan zijn bekende slogan. De naamsbekendheid was<br />

immens, maar dat vertaalde zich volgens de Carlsberggroep niet meteen in de<br />

verkoopcijfers en winstmarges. Bovendien dateerde de slogan uit een ander tijdsbeeld,<br />

waarin de vraag zo goed als onbestaande was naar authentieke producten<br />

en sterke merken waarmee men zich kan identificeren. Vandaar dat werd gezocht<br />

naar een nieuwe slogan die consumenten moet aansporen om de Deense luxepils<br />

te bestellen. De nieuwe slogan ‘That calls for a Carlsberg’ moet ervoor zorgen<br />

dat een biertje van de Deense brouwer gezien wordt als een beloning voor een<br />

goede prestatie, een heuglijk feit of gewoon maar om zichzelf even te verwennen.<br />

Carlsberg-CEO Jorg Buhl Rasmussen wil met de herlancering vooral de winstgevendheid<br />

van het merk Carlsberg opkrikken. Daarvoor komt er ook een nieuwe<br />

verpakking in 140 landen waar het bier te verkrijgen is. Dat alles zou moeten<br />

leiden Mulier_CAF_nl_05<strong>11</strong>_Opmaak tot een verdubbeling van de winst 1 9/05/<strong>11</strong> van het <strong>11</strong>:03 merk tegen Pagina 2015. 1 Gvl<br />

schrijnwerk en maatwerk voor horeca<br />

Drieslaan 24 • 8560 Gullegem<br />

tel. 056 42 09 68 • fax 056 42 26 77 • gsm 0475 76 03 84<br />

www.mulierlode.be • e-mail: info@mulierlode.be<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

HR-sept09-A<br />

C MORe<br />

www.carlsberg.com<br />

C event<br />

C newS<br />

Op 17, 18 en 19 juni heeft in middelkerke het ‘Bierweekend aan zee’<br />

plaats. Horeca-uitbaters, kermiskramen en marktkramers toveren de<br />

Zeedijk van middelkerke om tot een gezellige en feestelijke promenade.<br />

www.bierweekend.be<br />

The Beer Brothers stellen tijdens het Zomerbierfestival, op 3 juli in mechelen,<br />

een zestigtal speciaalbieren voor, geschonken in proefglazen<br />

www.thebeerbrothers.be<br />

Op 28-29 mei opent in Bierghes (Rebecq) de Gueuzerie Tilquin. Het<br />

wordt de eerste brouwerij van spontane gistingsbieren in Wallonië<br />

www.gueuzerietilquin.be<br />

CoEnCo<br />

More than 50 references in Europe.<br />

Breweries from 1,25 1,25 to 30 30 hl.<br />

Keg washer Pub brewery 5 hl<br />

CoEnCo bvba<br />

Kanaalstraat 6, 8020 Oostkamp, Belgium<br />

T +32 50 39 59 79 - F +32 50 38 73 41<br />

info@coenco.be - www.coenco.be<br />

ADV_CAFE_REVU.indd 1 18-01-2010 09:07:21<br />

| 7 |


C newS<br />

St. Feuillien<br />

mET gRANd cRU gROEiEN NAAR 32.000 hL<br />

Met een sprankelende Grand Cru (9,5 vol.%) klinkt Brasserie St.Feuillien op een investering<br />

ter waarde van 1,26 miljoen euro om de jaarproduktie te kunnen verhogen tot 32.000 hl.<br />

Brasserie St.Feuillien sloot 2010 af met een omzet van 6,3 miljoen<br />

euro en een jaarproduktie van 29.500 hl. De St.-Feuillien-abdijbieren<br />

tekenen voor twee derden van de produktie,<br />

het Grisette-gamma is goed voor<br />

bijna een kwart en de twee jaar geleden<br />

gelanceerde Saison haalt inmiddels 1800 hl.<br />

17% van de jaarproduktie is bestemd voor<br />

export naar Denemarken, Italië, Frankrijk,<br />

de VS, Japan en Nederland.<br />

In vergelijking met andere kleine brouwerijen<br />

is het exportaandeel nog gering en daaraan<br />

wil Brasserie St.Feuillien volop werken.<br />

Sinds begin 20<strong>11</strong> is de uitvoer al flink toegenomen,<br />

en dat onder meer naar de VS en<br />

Azië. Om daarop nog beter te kunnen inspelen,<br />

investeert men 1,26 miljoen euro in<br />

verhoging van de gist- en lagercapaciteit tot<br />

Benoît en Dominique Friart toosten met 25.000 hl. en in de plaatsing van een vaten-<br />

Grand Cru op een te verwachten jaarprolijn met een jaarcapaciteit van 4.000 hl.<br />

duktie van 32.000 hl.<br />

Voor 20<strong>11</strong> rekent de brouwerij op een jaar-<br />

SVEN GATZ<br />

Belgische Brouwers<br />

Sven Gatz, thans nog<br />

fractieleider bij Open<br />

VLD in het Vlaams Parlement,<br />

verlaat de politiek<br />

en wordt vanaf 1<br />

september de nieuwe directeur<br />

van de Belgische<br />

Brouwers. Sven Gatz<br />

staat bekend als gepassio-<br />

Sven Gatz introduceerde neerd bierkenner en des-<br />

Halfrond, het bier van het kundig zytholoog. Door<br />

Vlaams Parlement. zijn jarenlange ervaring in<br />

het beleid heeft Sven Gatz<br />

ook een goed zicht op besluitvormingsprocessen<br />

die voor bier als economisch en cultuurproduct<br />

van belang kunnen zijn.<br />

www.beerparadise.be<br />

FEBED AWARD 20<strong>11</strong><br />

Sikaru<br />

De Broederschap ‘Orde van Sikaru’, die de commerciële<br />

vertegenwoordigers voor Wallonië-Brussel van<br />

een aantal speciaalbierbrouwerijen groepeert, kreeg<br />

de FeBeD Award 20<strong>11</strong> overhandigd. De dranken-<br />

produktie van 32.000 hl. En daarvoor moet ook de introductie zorgen<br />

van Grand Cru. Dit 9,5 vol.% sterk blond bier met hergisting op<br />

fles onderscheidt zich terdege van de St.-Feuillien-abdijbieren door<br />

zijn hopbitterig, en geenszins kruidig karakter. Het bier met zijn<br />

dichte hagelwitte schuimkraag wordt als een sublieme wijn gepresenteerd<br />

in een hoog en elegant kelkglas. Omdat voor de hergisting<br />

op fles een nieuwe gistcultuur wordt toegevoegd, anders dan die<br />

voor de hoofdgisting op 28°C, krijgt Grand Cru een licht vineuze<br />

toets die na enkele maanden sterker tot uiting komt. Dat Grand Cru<br />

wordt gepositioneerd als een wijn komt ook tot uiting in het etiket<br />

dat de vergelijking met een wijnetiket kan doorstaan. Met Grand<br />

Cru ‘extra blond degustatiebier’ zet Brasserie St.-Feuillien een bier in<br />

de markt dat allicht door menig bierliefhebber wordt gewaardeerd.<br />

C MORe<br />

www.st-feuillien.com<br />

handelaars loofden het<br />

initiatief en de wijze<br />

waarop zij speciaalbieren<br />

voorstellen in de horeca.<br />

Horeca-uitbaters worden<br />

geëerd en ontvangen<br />

een geëmailleerd<br />

De Febed-award toont een schild om aan de gevel of<br />

perfect geserveerde pint.<br />

in de zaak te hangen. Vice-premier<br />

Didier Reynders<br />

overhandigde de trofee, die een perfect geserveerde<br />

pint voorstelt, en een cheque van 2500 euro<br />

aan Jean-Marc Libert, grootmeester van Sikaru.<br />

www.febed.be, www.sikaru.be<br />

NIEUWE DYNAMIEK<br />

FeBeD<br />

FeBeD-voorzitter Philippe Lahaye hekelde tijdens<br />

het voorbije congres dat er in het verleden steunmaatregelen<br />

zijn genomen voor hotels en restaurants maar<br />

niet voor cafés, die nu in hun voortbestaan worden<br />

bedreigd door de versnelde invoering van het rookverbod.<br />

Om de nieuwe marktomgeving het hoofd<br />

te bieden, kwam binnen de organisatie een nieuwe<br />

dynamiek tot stand. Daarbij wordt gewerkt rond een<br />

deontologische code, de dag van de drankenhandelaar<br />

om het beroep in de kijker te plaatsen en ten<br />

GeeRt van lieRDe<br />

slotte ook rond de verzameling<br />

van cijfermateriaal om een nog<br />

beter beeld te krijgen van de<br />

sector die 670 ondernemingen<br />

en 5.360 werknemers telt en die<br />

36.400 horeca-punten bevoorraadt<br />

en die 96.250 lokale feesten<br />

van drank voorziet.<br />

Voor de uitreiking van de<br />

FeBeD Award gaf vice-premier Didier Reynders<br />

aan dat concrete pistes kunnen worden uitgewerkt<br />

om de impact van het rookverbod in de cafés<br />

te ver verminderen. Daartoe stelde de minister<br />

een open en constructief overleg met de betrokken<br />

beroepsverenigingen in het vooruitzicht.<br />

www.febed.be<br />

DENTERGEMS WIT<br />

Het anker<br />

Op vraag van een Amerikaanse invoerder neemt<br />

brouwerij Het Anker het merk Dentergems Wit over<br />

van brouwerij Duvel Moortgat, dat na de overname<br />

van het failliete Liefmans Breweries met dit merk<br />

geen enkele toekomst zag. Dentergems Wit werd in<br />

de jaren tachtig door de toenmalige brouwerij Riva<br />

op de markt gebracht als aanvulling in het groeiende<br />

segment van de witbieren, en was lange tijd nummer<br />

| 8 | CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


twee na Hoegaarden. De wedergeboorte<br />

van tarwebieren<br />

kwam er onder impuls van<br />

wijlen Pierre Celis en kende<br />

zijn hoogtepunt in de jaren<br />

80 en 90. In België daalde het<br />

volume de laatste jaren, maar<br />

in de Verenigde Staten zitten<br />

witbieren nog steeds in de lift.<br />

Voorlopig zal Dentergems Wit enkel op de Amerikaanse<br />

markt beschikbaar zijn.<br />

www.hetanker.be<br />

EIGEN KR ATTEN<br />

De Ryck<br />

Brouwerij De Ryck, de kleine familiale brouwerij<br />

uit Herzele, beschikt sinds kort over eigen gepersonaliseerde<br />

kratten. De brouwerij die reeds jaren<br />

gekend is voor haar vatenbier, startte 4 jaar geleden<br />

met flessenbier en hierbij werden de zwaardere<br />

Arendbieren geïntroduceerd. Tot op heden werden<br />

deze in neutrale bakjes verdeeld, maar om de eigenheid<br />

van de bieren en de brouwerij te onderstrepen,<br />

werd de sprong naar eigen bakken genomen.<br />

Het terugkerende symbool van de Arend werd niet<br />

alleen gekozen om ‘verder van huis’ de link tussen<br />

de Arendbieren en de brouwerij te leggen, maar<br />

verwijst in de eerste plaats naar de oorsprong van<br />

de brouwerij in 1886 als De Gouden Arend.<br />

www.brouwerijderyck.be<br />

ALCOHOLVRIJ WITBIER<br />

Hoegaarden<br />

AB Inbev stelt Hoegaarden 0,0<br />

voor, het allereerste alcoholvrije<br />

witbier van Belgische bodem.<br />

Het is een natuurlijk, ongefilterd<br />

witbier in blik op basis van de zes<br />

traditionele Hoegaarden-ingrediënten<br />

(met name tarwe, hop,<br />

koriander, gerstemout, appelsienschillen<br />

en water), met een vleugje citrus voor extra<br />

verfrissing. Hoegaarden 0,0 laat de kwaliteit van<br />

zijn natuurlijke ingrediënten volledig tot zijn recht<br />

komen, wat resulteert in een natuurlijke verfrissing<br />

met een onderscheidend aroma. Volgens onderzoek<br />

waardeert de consument Hoegaarden 0,0<br />

omwille van de delicate en gebalanceerde bitterzoete<br />

smaak. Daarnaast benadrukken 85% van de<br />

consumenten het verfrissend karakter van dit allereerste<br />

alcoholvrije witbier van Belgische bodem<br />

en onderlijnt driekwart van hen de zachte afdronk.<br />

www.hoegaarden.com<br />

BUSH IN 33 CL.<br />

Dubuisson<br />

Brouwerij Dubuisson bottelt zijn Bush-bieren voortaan<br />

in 33 cl.-flessen. “Onderzoek wees uit dat zes op<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

Keurig uitgeschonken in een nieuw<br />

glas, de 33 cl.-Bush.<br />

tien consumenten<br />

niet wisten<br />

dat Bush Blonde,<br />

Bush Ambrée,<br />

Bush Triple, Bush<br />

de Noël en Pêch<br />

Mel Bush in 25<br />

cl.-flessen worden<br />

aangeboden”, ver-<br />

duidelijkt Marc Lemay. “Bovendien beschouwt een<br />

overgrote meerderheid van de speciaalbierdrinkers<br />

de 33 cl.-fles als een standaardvolume voor degustatiebieren.<br />

Verdere rondvraag bij consumenten toonde<br />

ook aan dat zij evenveel glazen of flessen zouden<br />

drinken, ook al wordt er nu 33 cl. aangeboden in<br />

plaats van 25 cl. In nieuwe, hogere en grotere, mondgeblazen<br />

glazen kunnen wij de Bush-bieren ook veel<br />

aantrekkelijker presenteren met een mooie dichte<br />

schuimkraag. Om die redenen verwachten wij een<br />

meerverkoop te realiseren door de Bush-bieren in<br />

33 cl., met een nieuw etiket en met nieuwe, unieke<br />

mondgeblazen glazen te kunnen voorstellen. Omdat<br />

de behandelingskost per liter bier goedkoper is voor<br />

33 cl.- dan voor 25 cl.-flessen kunnen wij de bieren<br />

nu zelfs een tegen een meer voordelige literprijs commercialiseren”.<br />

Naast een herpositionering van Bush<br />

lanceert brouwerij Dubuisson het Beerbecue-concept,<br />

Cuvée des Trolls in handige 5 liter-vaatjes voor thuisconsumptie,<br />

op familiefeestjes of bij de barbecue.<br />

www.br-dubuisson.com<br />

NIEUW LOGO<br />

Brouwerij Bockor<br />

Brouwerij Bockor<br />

pakt uit met een<br />

nieuwe huisstijl,<br />

waarin de gerenoveerdebrouwerijtoren<br />

een<br />

blikvanger is. Het<br />

bekende logo van Bockor blijft nog altijd het logo<br />

van het bier Bockor. Het nieuwe logo geeft de dynamische<br />

uitstraling van de brouwerij weer, alsook<br />

de verwijzing naar 1892, waar het voor Brouwerij<br />

Bockor allemaal begon. Samen met dit logo verschijnt<br />

ook de nieuwe website in diezelfde huisstijl.<br />

www.bockor.be, www.omer.be, www.kriekmax.be,<br />

www.blauwexportbier.be<br />

VRIENDSCHAPPELIJK<br />

AKKOORD<br />

Straffe Hendrik en Straffe<br />

toeback<br />

Na een juridische strijd voor de rechtbank van<br />

koophandel te Gent zijn de Scheldebrouwerij<br />

(Hoogstraten) en De Halve Maan (Brugge) tot een<br />

vriendschappelijk akkoord gekomen omtrent de benaming<br />

van hun bieren. Er was vrees voor naamsverwarring<br />

tussen Straffe Hendrik (De Halve<br />

Maan) en het nieuwe bier Straffe Toeback (Schelde-<br />

C newS<br />

brouwerij). De Scheldebrouwerij heeft nu de naam<br />

van haar bier aangepast, waardoor elke verwarring<br />

nu uitgesloten is. Straffe Hendrik is een bier van<br />

brouwerij De Halve Maan dat al sedert 1981 op de<br />

markt is en na een ommetje bij Riva-Liefmans in<br />

2008 terugkeerde naar zijn ‘thuishaven’. In 2009<br />

bracht De Scheldebrouwerij een bier uit onder de<br />

naam “Straffe Toeback”. De naam werd gevonden<br />

na een wedstrijd waarbij consumenten namen konden<br />

inzenden voor het bier. De beide brouwers hebben<br />

nu een vriendschappelijk akkoord beklonken,<br />

waarbij De Scheldebrouwerij de naam van haar bier<br />

aanpast naar “’n Toeback’, dit om elke mogelijke<br />

verwarring uit de wereld te helpen.<br />

www.halvemaan.be, www.scheldebrouwerij.be<br />

INGENIEUS BIERVILTJE<br />

valeto<br />

Valeto ontwierp een ingenieus,<br />

openklapbaar<br />

bierviltje dat je glas bier<br />

beschermt tegen zonlicht<br />

of invallende insecten.<br />

Het viltje werd ontworpen<br />

door Gabiël Bauwens uit<br />

Lembeek en Dieter Valentin<br />

uit Ieper. Het bierviltje<br />

is veeleer een kaart die je kan openvouwen<br />

of plooien en die een kapje vormt om het glas af te<br />

dekken. Uit een steekproef bij een honderdtal cafés<br />

aan de kust bleek dat driekwart van de horecauitbaters<br />

geïnteresseerd is in de Valeto zolangs zij<br />

daarvoor niet hoeven te betalen. Gabriël Bauwens<br />

en Dieter Valentin zouden graag samen werken<br />

met een brouwerij om de Valeto vanaf de zomer op<br />

de markt te brengen.<br />

www.valeto.be<br />

BETER IN DE HORECA<br />

Brouwerij Haacht<br />

Co.Br.Ha., de holding achter Brouwerij Haacht,<br />

heeft de winst zien toenemen in 2010 dankzij een<br />

goede kostencontrole en eenmalige meerwaarden.<br />

De omzet liep met 2,3% terug tot 91,97 miljoen<br />

euro als gevolg van de de stopzetting van enkele<br />

onrendabele private label-contracten. Het bedrijfsresultaat<br />

steeg met 1,9 miljoen euro tot 10,15 miljoen<br />

euro. De nettowinst belandde op 7,71 miljoen<br />

euro, tegen 6,51 miljoen een jaar eerder.<br />

Co.Br.Ha. is, in tegenstelling tot zijn concurrenten,<br />

hoofdzakelijk op de horeca gericht. Hoewel<br />

de biermarkt daar sterk achteruit gaat, realiseert<br />

Haacht er een ‘lichte’ stijging van het marktaandeel.<br />

Het management merkt wel op dat het als<br />

pilsproducent het gros van de kosten en risico’s<br />

neemt in de horeca, wat op de marges weegt.<br />

“Brouwers van speciaalbieren verkopen hun bieren<br />

met een niet-afgeroomde winstmarge”, nuanceert<br />

Co.Br.Ha. het succes van die producten op de<br />

biermarkt. Vooruitblikkend op 20<strong>11</strong> heeft Co.Br.<br />

Ha. in de eerste twee maanden van dit jaar de bier-<br />

| 9 |


C newS<br />

markt zien aantrekken in vergelijking met dezelfde<br />

periode vorig jaar. Hogere grondstof- en energieprijzen<br />

kunnen de cijfers voor dit jaar beïnvloeden.<br />

www.haacht.com<br />

7 MILJOEN INVESTEREN<br />

Brouwerij Huyghe<br />

Brouwerij Huyghe investeert 7 miljoen euro in een<br />

hypermoderne brouwzaal, een nieuwe fl essenlijn en<br />

tunnelpasteurisatie. De werkzaamheden zijn net gestart<br />

en worden tegen begin oktober 20<strong>11</strong> afgerond.<br />

Deze investering ondersteunt zowel vanuit economisch<br />

als ecologisch oogpunt de enorme groei van<br />

de brouwerij. De brouwcapaciteit stijgt van 148.000<br />

naar 300.000 hl. met een duurzame besparing in<br />

grondstof-, elektriciteit-, en waterverbruik.<br />

Brouwerij Huyghe sloot het boekjaar 2010 af<br />

met een totale omzet van 15 miljoen euro, of een<br />

omzetstijging van 19 % ten opzicht van 2009.<br />

www.delirium.be<br />

VERHUISD NAAR MECHELEN<br />

alken-Maes<br />

Alken-Maes, heeft zijn hoofdzetel verhuisd van<br />

Waarloos naar Mechelen. De nieuwe kantoren<br />

op de Stephenson Plaza-site bieden plaats aan<br />

een honderdvijftigtal medewerkers en bevinden<br />

zich vlakbij de uitrit Mechelen-Noord. Met de<br />

verhuis verdwijnen de laatste overblijfselen van<br />

de voormalige Maes Pils brouwerij in Waarloos.<br />

In 2003 verhuisden de brouwerijactiviteiten naar<br />

het Limburgse Alken, waarna de site in Waarloos<br />

helemaal werd afgebroken. Alken-Maes brouwt<br />

onder meer de bieren Maes, Grimbergen, Cristal<br />

en Mort Subite. De brouwerij maakt deel uit van<br />

de Nederlandse groep Heineken.<br />

OVERLEDEN<br />

Pierre Celis<br />

Pierre Celis, de brouwer die het Hoegaardse witbier<br />

in de zestiger jaren nieuw leven in blies en die tevens<br />

de revival van de authentieke streekbieren inluidde,<br />

is op 9 april op 86-jarige leeftijd overleden nabij<br />

Hoegaarden. Pierre Celis nam destijds de lokale<br />

brouwerij Tomsin over en herlanceerde het witbier<br />

C event<br />

De Bierpallieters uit Buggenhout organiseren<br />

op 28 en 29 mei het 20ste Weekend<br />

der Spontane Gisting. Een zeventigtal bieren<br />

van spontane gisting wordt er geschonken<br />

zoals lambiek, kriekenlambiek, geuze,<br />

kriek, framboos, faro en de andere specialiteiten<br />

van alle nog bestaande lambiekbrouwerijen<br />

en gueuzestekers.<br />

www.bierpallieters.be<br />

in zijn typische ‘bokaalglazen’. Nadien verhuisde<br />

Celis naar de Verenigde Staten, waar hij zijn droom<br />

realiseerde. In het Texaanse Austin startte hij een<br />

eigen brouwerij, wat Celis White – uitgesproken als<br />

‘Sell us White’ -- opleverde. Dat bier werd gebrouwen<br />

volgens het originele recept dat hem eerder succes<br />

opgeleverd had in België en het buitenland. Eind<br />

2009 keerde hij defi nitief terug naar Hoegaarden,<br />

nadat hij zijn Amerikaanse brouwerij verkocht had.<br />

GLUTENVRIJ EN<br />

HOOGGEGIST<br />

Brunehaut<br />

Brouwerij Brunehaut, die dateert uit<br />

1890 en die in 2006 werd heropgestart<br />

door Marc-Antoine De Mees<br />

pioniert met glutenvrij hogegistingsbier<br />

van 6,5 vol.%. Glutenvrij<br />

bier wordt meestal gebrouwen<br />

door gebruik te maken van<br />

glutenvrije mout op basis van<br />

sorghum, rijst, quinoa, e.d. Bij<br />

Brunehaut worden de gluten<br />

onttrokken tijdens het brouwen.<br />

Het gaat om een 100%<br />

natuurlijke techniek waarbij<br />

aroma en smaak worden behouden<br />

in het bier dat met hergisting wordt aangeboden.<br />

Op het einde van het brouwproces controleert<br />

een erkend laboratorium het glutenvrije karakter<br />

van het bier alvorens het wordt vrijgegeven voor<br />

verkoop. Offi cieel mag het bier de norm van 20<br />

ppm gluten niet overschrijden, maar Brunehaut is<br />

erin geslaagd op 5 ppm uit te komen.<br />

www.brunehaut.com<br />

Schweppes<br />

’’Pompelmoesrevelatie’’<br />

Schweppes Pamplemouss’ werd<br />

op basis van nauwkeurig geselecteerde<br />

ingrediënten samengesteld<br />

en wordt geapprecieerd<br />

door wie van subtiliteit en originaliteit<br />

houdt. Net zoals zijn oudere<br />

broer Schweppes Agrum,<br />

werpt deze nieuwkomer in het<br />

Schweppes assortiment alle zekerheden omver en<br />

lanceert een nieuwe, totnogtoe ongekende frisheid<br />

in de wereld van de sprankelende fruitsofts.<br />

Traditionele know how en creativiteit staan in het<br />

fruitgamma van Schweppes garant voor een nieuw,<br />

ongeëvenaard smaakregister. Durf en melange van<br />

smaken kenmerken de Schweppes exclusiviteit. Elke<br />

nieuwe creatie geeft werkelijk blijk van bravoure en<br />

de mengeling van de vier excentrieke witte, roze,<br />

rode pompelmoes en pomelo aroma’s leveren een<br />

geraffi neerd en verrassend resultaat. Het nieuwe<br />

product wordt in de horeca op de markt gebracht<br />

in glasversie van 20 cl, na de toelevering in de handel<br />

in fl essen van 1,5 l en in 33 cl blikjes.<br />

C viSiOn<br />

Red onze cafés<br />

Jan De Haes,<br />

voorzitter Fed.Ho.re.Ca. vlaanderen<br />

De combinatie van overvloedig zonnige lentedagen<br />

en het bijzonder in tijd en ruimte geconcentreerd<br />

uit de lucht vallen van net voldoende<br />

neerslag, heeft ertoe geleid dat mijn tuin<br />

zich in geen tijd tot een jungle liet uitgroeien.<br />

in ons dorpje in de Kempen, - een mooi dorp<br />

overigens – is het immers moeilijk geworden<br />

om in de agenda aan grasmaai-uurtje<br />

vast te pinnen. Als dorpeling zijn we immers<br />

gehouden aan regels en reglementen die de<br />

rust en orde moeten bewerkstelligen. en zowaar,<br />

die momenten die ik vrij heb, zijn verboden<br />

voor het maaien van het gras. u zou<br />

verstelt staan wat er allemaal gereglementeerd<br />

is en u zou nog meer versteld staan<br />

moest u de argumenten ervan kennen.<br />

en waarde lezer, het houdt maar niet op.<br />

Bijna alles, op het laten van een scheet na, is<br />

verboden, want bepaalde burgers hebben<br />

zich er ooit aan geërgerd. Soms lijkt het mij<br />

dat ons landje, waarin verdraagzaamheid<br />

op teevee gepromoot wordt, overloopt van<br />

kleine frustraties en opgeklopte agressie.<br />

men duldt niks meer in zijn naaste omgeving,<br />

geen asielcentrum of windmolenpark maar<br />

ook geen spelende kinderen, laat staan een<br />

ambiant café. en ja… ook de rokende medemens<br />

was een te verjagen vijand geworden.<br />

Want de ooit kleine groep antirokers - ze werden<br />

ooit smalend de ‘niconazis’ genoemd -,<br />

hebben met een bijzonder uitgekiende lobbytactiek<br />

uiteindelijk hun dictaat aan de wereld<br />

kunnen opleggen: “nooit meer roken op café”.<br />

moesten we dit 15 jaar geleden als toekomstvoorspelling<br />

uitgesproken hebben, men had<br />

ons voorwaar voor gek verklaard.<br />

Was dit nu de bedoeling van de ontvoogding<br />

van de kleine mens en van de bevrijding uit<br />

het juk van kerk en kapitalisme... Dat we<br />

zouden verworden tot een maatschappij<br />

van kleine mensen, die wel durven opkomen<br />

voor zichzelf, maar de verbeelding missen<br />

om zich even in de situatie en de verlangens<br />

van anderen in te leven.<br />

Dames en Heren van de politiek, je beloofde<br />

bij elke stap richting totaalverbod vaak en<br />

veel. Doe nu eindelijk wat. Red onze planeet,<br />

maar begin bij de onmisbare cafés, zij zijn<br />

de smeerolie van het drukke leven, zij zijn<br />

het antibioticum tegen kleinzerigheid…<br />

en doe het snel…<br />

| 10 | CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


| 12 |<br />

Bofferding<br />

Waalse markt verder penetreren<br />

C inSight<br />

De Brasserie nationale Bofferding - munhowen, de nummer 1 in het Groot-Hertogdom<br />

Luxemburg, profileert zich de jongste jaren steeds nadrukkelijker in België. Het opduiken van<br />

het specifiek logo situeert zich hoofdzakelijk in Wallonië en Brussel. De brouwerij levert er<br />

inmiddels aan een 600-tal cafés. Algemeen directeur Frédéric de radiguès wil de inspanningen<br />

intensifiëren en sluit ook een uitbreiding naar de rest van België, vlaanderen dus, niet uit.<br />

De afbouw van de Brasserie de Luxembourg, gevolgd door de verkoop<br />

van de productie-eenheid in Diekirch (AB InBev zou voortaan<br />

het dochtermerk Diekirch in België gaan brouwen) speelde Brasserie<br />

Nationale duidelijk in de kaart in 2010. Daardoor lag de weg<br />

vrij naar het uitgesproken marktleiderschap in eigen land. Het totale<br />

volume steeg met 2,4% tot 420.181 hectoliter, wat een stevig resultaat<br />

is in een over het algemeen krimpende markt. In het Groot-<br />

Hertogdom zelf stabiliseerde vorige zomer voor het eerst sinds vele<br />

jaren de algemene bierconsumptie.<br />

la grande Région<br />

De Brasserie Nationale is nog steeds een onderneming met familiaal<br />

karakter, al stelt die ondertussen reeds 266 personeelsleden tewerk.<br />

01 Frédéric de Radiguès: “Specifiek<br />

voor België concentreren wij onze<br />

inspanningen op Wallonië, waar wij<br />

de densiteit van de verkoopspunten<br />

willen maximaliseren”.<br />

02 De Luxemburgse brouwerij Bofferding<br />

profileert zich alsmaar<br />

sterker in ‘la grande région’.<br />

01<br />

02<br />

Deze onderneming kwam tot stand in 1975 door de fusie van de twee<br />

traditionele Luxemburgse brouwerijen Funck-Bricher (gesticht in 1764)<br />

en Bofferding (1842). De Brasserie brouwt vooral bier onder de etiketten<br />

van de merken Bofferding en Battin (dat in 2004 overgenomen werd).<br />

Het filiaal Munhowen verzorgt de distributie. Dat gebeurt in eerste<br />

instantie over ‘la Grande Région’, waar naast het Groot-Hertogdom<br />

zelf ook Frans-Lotharingen en de Franstalige (en Duitstalige) gedeelten<br />

van België toe behoren (met ca. 40% van de afname). De<br />

verkoop is vorig jaar met 18% en de voorbije 5 jaar zelfs met 125%<br />

gestegen in la Grande Région.<br />

De Brasserie Nationale noemt zichzelf een regionale speler - tussen<br />

de groten AB InBev, Carlsberg/Kronenbourg en Heineken - en gaat<br />

verder op het elan van positionering in een straal die tot 200 km buiten<br />

de brouwerij reikt. Het feit dat de logistieke kosten daarbuiten<br />

flink beginnen te stijgen, belet de brouwerij uit Bascharage evenwel<br />

om ook elders te exporteren. Benevens Duitsland is dat onder meer<br />

naar de gigantische Chinese markt. De afzet in la Grande Région is<br />

in 2010 hoe dan ook gestegen tot 22% van de totale volumes.<br />

Reinheitsgebot<br />

Volgens algemeen directeur Frédéric de Radiguès is de toekomststrategie<br />

van La Brasserie Nationale eenvoudig. In de eerste plaats wordt absoluut<br />

verder gehouden aan de kwaliteit van het product, conform het<br />

Reinheitsgebot dat uit 1516 dateert. Dat betekent dat alleen mout, hop,<br />

water en gist worden gebruikt in het productieproces, dus geen additieven<br />

en geen bewaarmiddelen. Dit impliceert dat er geen pasteurisatieproces<br />

nodig is, dat de smaak veel beter uitkomt en dat het om een vers<br />

product gaat waarvan de houdbaarheid beperkt is tot vier maanden.<br />

Een tweede grote objectief voor de toekomst is de service aan de clientèle,<br />

via een team dat er zeer dicht bij staat. Op marketinggebied<br />

zet Bofferding in op een progressieve opbouw van de naambekendheid.<br />

Dat dient in eerste instantie te gebeuren door aanwezigheid op<br />

evenementen en door communicatiecampagnes.<br />

“Specifiek voor België concentreren wij onze inspanningen op Wallonië,<br />

waar wij de densiteit van de verkoopspunten willen maximaliseren.<br />

Maar de rest van België sluiten wij niet uit…,” aldus Frédéric<br />

de Radiguès, nota bene Belg en ex - AB InBev.<br />

C MORe<br />

www.bofferding.lu<br />

Daniël SteevenS<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Duchesse De Bourgogne 20 jaar jong<br />

Brouwerij verhaeghe koos in 1991 voluit voor<br />

roodbruin bier<br />

C insiGht<br />

met ‘Duchesse de Bourgogne’ luidden Karl en Peter verhaeghe in 1991 een nieuwe episode<br />

in voor de familiebrouwerij uit het West-vlaamse vichte. Samen met vichtenaar en echt<br />

Kriekenbier tekenen de roodbruine bieren voor het grootste volume. Om na twintig jaar niet<br />

te afhankelijk te worden van een biertype werd vorig jaar het Barbe-gamma gecreëerd.<br />

Brouwerij Verhaeghe werd op het einde van de negentiende eeuw als<br />

mouterij-brouwerij opgericht door Paul Verhaeghe. Gelegen naast de<br />

spoorlijn Kortrijk-Brussel ontwikkelde de brouwerij zich niet alleen lokaal<br />

maar kon zij haar heldere Blonde des Flandres tot in de hoofdstad<br />

slijten. De Eerste Wereldoorlog en de ontmanteling van de brouwzaal<br />

maakten een abrupt einde aan een succesverhaal. In de naoorlogse<br />

brouwerij werd de brouwerij heropgestart en werd naast de roodbruine<br />

streekbieren voor het eerst pils gebrouwen. Het duurde evenwel nog tot<br />

na de Tweede Wereldoorlog toen het pilsbier volop doorbrak.<br />

“Waar de bieren tot dan toe grotendeels bekend waren onder persoonsnamen<br />

zoals ‘Paulkens tonnenbier’ of plaatsnamen om de<br />

herkomst te duiden, zoals Vichtenaar, duiken dan voor het eerst<br />

echte merknamen op”, vertelt Karl Verhaeghe. “De meeste pilsbieren<br />

eindigden op ‘a’, zoals Stella, Ekla en zo werd onze pils gecommercialiseerd<br />

als Vera met nog enigszins een verwijzing naar<br />

de familienaam Verhaeghe. De ontluikende mobiliteit leidde ertoe<br />

dat bieren ruimer verdeeld konden worden. Het noopte ook tot<br />

meer commerciële benamingen omdat men buiten de regio de vertegenwoordigers<br />

meestal niet persoonlijk kende”.<br />

dankzij onze regionaliteit hebben wij<br />

onze identiteit behouden<br />

“Niettemin zijn wij altijd vrij regionaal gebleven maar hebben wij toch<br />

de invloed van onder andere Belle Vue en de Oudenaardse bieren ondergaan<br />

en hebben wij ook een ‘Echte Kriek’ ontwikkeld. In de jaren<br />

zeventig werden heel wat brouwerijen die waren overgeschakeld op pilsbier<br />

opgeslokt. Dankzij onze regionaliteit en het behoud van de lokale<br />

bieren hebben wij onze identiteit behouden”, geeft Karl Verhaeghe aan.<br />

Als men in de ‘Flower Power’-periode einde jaren zestig teruggrijpt<br />

naar vroegere waarden en tradities brouwt Verhaeghe als één der<br />

eersten in België een streekbier, namelijk de Caves voor de stad<br />

Lier. Liever dan een hele waaier streekbieren te gaan produceren,<br />

kozen Karl en Peter Verhaeghe er in 1991 voor om meer te focussen<br />

op authentieke bieren. “De witbier-rage was enigszins voorbij<br />

en wij vroegen ons af of wij ons niet meer konden toeleggen op die<br />

bieren waarvoor wij bekend zijn, namelijk de roodbruine bieren.<br />

In de tachtiger jaren brouwden wij voor rekening van drankenhandel<br />

Van Outryve Bourgogne des Flandres (dat ondertussen bij<br />

Timmermans wordt gebrouwen) en kende ook Rodenbach sterke<br />

jaren. Er was opnieuw potentieel voor de roodbruine bieren waarmee<br />

wij werden geïdentificeerd. Nu, twintig jaar later, zijn wij heel<br />

tevreden met de gemaakte keuze en zien wij dat er buiten de eigen<br />

regio vraag is naar Duchesse de Bourgogne”.<br />

Dit robijnrode bier, genaamd naar hertogin Maria van Bourgondië<br />

(1457-1482) wordt gebrouwen met diep gebrande gerstemout en<br />

01 02<br />

overjaarse hop. Na de hoofdgisting en de<br />

tweede lagering vertoeft het bier zo’n 18<br />

maanden in eiken foeders waarin het fruitige<br />

karakter wordt gevormd. Na deze rijping<br />

wordt ‘Duchesse’ versneden met jonger bier<br />

van 8 maanden. Het eindresultaat is Duchesse<br />

de Bourgogne (6,2 vol.%) met zijn<br />

vol, licht zoetig, vineus karakter met een<br />

subtiele toets van eikenhout in de afdronk.<br />

Export dankzij Europa<br />

Met de opening van de Europese binnengrenzen op 1 januari 1993<br />

begon Duchesse de Bourgogne zij internationaal avontuur. Eerst<br />

Nederland, daarna Frankrijk. De invoering van de euro gaf de export<br />

nog een duwtje en bracht Duchesse de Bourgogne tot in de<br />

Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Japan.<br />

“Brouwden wij in de jaren negentig nog zowat de helft pils en de helft<br />

roodbruin, dan zijn de Vlaamse roodbruine bieren – Duchesse de Bourgogne,<br />

Vichtenaar en Echt Kriekenbier als variante – nu goed voor het<br />

leeuwendeel van de 8000 hl. die wij brouwen”, rekent Karl Verhaeghe<br />

voor. “Omdat wij voor de toekomst niet te sterk afhankelijk willen zijn<br />

van één biertype hebben wij vorig jaar de goudblonde Barbe d’Or (7,5<br />

vol.%) gelanceerd, verwijzend naar een vroegere Luikse brouwerij die<br />

wordt vermeld in de familiegeschiedenis van mijn moeder. Wij hebben<br />

ondertussen een Barbe Rouge (8 vol.%) uitgebracht en tegen het jaareinde<br />

volgt er nog een Barbe Noire (10 vol.%)”.<br />

C MOrE<br />

www.brouwerijverhaeghe.be<br />

01 Duchesse de Bourgogne heeft in twintig<br />

jaar naam en faam verworven als verfijnd<br />

roodbruin bier.<br />

02 Karl Verhaeghe bij de rechtopstaande<br />

houten foeders waarin het roodbruine<br />

bier maandenlang rijpt.<br />

GEErt Van LiErdE<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong> | 13 |


| 14 |<br />

C insiGht<br />

De houdbaarheidsdatum op het<br />

etiket is twee jaar na de botteldatum<br />

zodat je flessen perfect<br />

volgens ouderdom kan ordenen.<br />

‘First in, First out’ is de leidraad<br />

Flesjes Westmalle niet te warm stockeren<br />

Bieren met hergisting op fles, zoals Westmalle Dubbel of Tripel, moeten zorgvuldig worden bewaard.<br />

‘First in, first out’ is het basisprincipe, maar voor liefhebbers van een trappist op kamertemperatuur<br />

bewaar je de flesjes best niet onder de toog in de warmtestroom van de bierkoeler.<br />

Ouderdom, licht en warmte zijn ronduit schadelijk voor bier. “Bier dat<br />

te warm wordt bewaard -- bijvoorbeeld op een schab onder de toog<br />

waarlangs de warmtestroom van de bierkoeler wordt afgevoerd – veroudert<br />

zeer snel. Het bier krijgt dan een papier- of kartonsmaak. Ook<br />

gaat het bier smaken alsof het al drie jaar wordt bewaard in de kelder”,<br />

weet Guido Bastiaensen. “Daarom is het belangrijk dat ook flessen<br />

op kamer- of keldertemperatuur in optimale omstandigheden worden<br />

bewaard. Eventueel kan men overwegen om een extra koelkast op<br />

keldertemperatuur te plaatsen. Op warme zomerdagen mag het bier<br />

iets kouder worden geserveerd in gekoelde en vervolgens afgedroogde<br />

glazen, maar zeker niet in ijskoude glazen omdat daarin het schuim<br />

verdwijnt, koudetroebel ontstaat en ook smaakverlies optreedt”.<br />

“Westmalle-drinkers zijn dikwijls heel honkvaste en trouwe klanten”,<br />

treedt Manu Pauwels bij. “Zij kennen hun Dubbel of Tripel door en<br />

door, bestellen ook geen ander bier en proeven de minste smaakver-<br />

andering. Horeca-uitbaters die Westmalle perfect<br />

bewaren en serveren, kunnen zich daarmee differentiëren<br />

van collega’s en een trouw cliënteel aantrekken.<br />

C MORE<br />

Meestal vind je onder hen de klanten die een Westmalle<br />

van het schab vragen, omdat je op die tempera- www.trappistwestmalle.be<br />

tuur aroma’s en smaken ook veel beter kan waarnemen. Velen vragen<br />

ook om hun Westmalle Dubbel of Tripel zelf te mogen uitschenken,<br />

met of zonder gistdepot”.<br />

Daarom is het ook aangewezen om de flessenkratten zorgvuldig te<br />

bewaren. Flessen laat je bij voorkeur minstens één week na levering<br />

rusten zodat het gistdepot zich opnieuw op de bodem van de fles<br />

nestelt. Verder moet je het ‘first in, first out’-principe respecteren. De<br />

oudste kratten worden eerst verkocht alvorens de meest recente geleverde<br />

worden aangesproken. Evenzo worden de rekken ‘achteraan’<br />

bijgevuld en de oudste flesjes naar voor geschoven. “Controle daarop<br />

is heel eenvoudig”, geeft Manu Pauwels nog mee. “Op de etiketten<br />

vermelden wij de houdbaarheidsdatum, en die is telkens twee jaar na<br />

de botteldatum. Je kan de flessen bijgevolg perfect volgens ouderdom<br />

ordenen in de koelkast of op het schab”.<br />

Gvl<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Algemeen rookverbod vAnAf 1 juli<br />

Gesloten kamer of open buitenruimte<br />

C SERVICE<br />

vanaf 1 juli mag alleen nog worden gerookt in een specifieke rookkamer of buiten, op het<br />

terras, onder een luifel of een parasol. in een zonnige zomer kan dat perfect, maar voor<br />

herfst en winter zijn buitenverwarming, dekentjes en sfeerverlichting onafwendbaar.<br />

De door het Grondwettelijk Hof opgedrongen algemeen rookverbod<br />

vanaf 1 juli zinderde de voorbije weken nog flink na. Beroeps- en<br />

belangenorganisaties zoals Horeca, Unizo, NSZ en Febed trokken<br />

krachtig aan de alarmbel en vroegen om compensatiemaatregelen,<br />

een BTW-verlaging tot 12% of 6% op alle dranken, fiscale en sociale<br />

lastenverlaging. Tevens werd gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken<br />

van een meer specifieke maatregel voor kleine volkscafés, en<br />

dat naar het voorbeeld van Nederland en Duitsland die een uitzondering<br />

maakten op het algemene rookverbod. Een achthonderdtal<br />

betogers zette de grieven op Paaszaterdag nog kracht bij tijdens een<br />

manifestatie in Brussel. <strong>Café</strong>-uitbaters vrezen dat het rookverbod zal<br />

leiden tot enorme economische en sociale drama’s omdat een omzetverlies<br />

tussen 30% en 50% wordt verwacht.<br />

Geen doorgangsruimte<br />

Vanaf 1 juli mag er in de horeca alleen nog worden gerookt in<br />

een aparte rookkamer. Dat is een fysiek met wanden en zoldering<br />

afgescheiden ruimte waarvan de oppervlakte maximaal een vierde<br />

is van de totale oppervlakte van het café. Indien het café wordt<br />

vergroot om de rookkamer te creëren, dan wordt de vergrote oppervlakte<br />

als uitgangspunt genomen. De locatie moet duidelijk<br />

aangeduid en herkenbaar zijn als rookkamer en zij mag ook niet<br />

fungeren als doorgangsruimte naar bijvoorbeeld een achterliggende<br />

zaal. De rookkamer moet zijn voorzien van een rookafzuig- of<br />

verluchtingssysteem met een minimale capaciteit van 15 m3 per<br />

uur per m2 oppervlakte van de rookkamer. In de rookkamer mogen<br />

geen bestellingen worden opgenomen maar de klant mag zijn<br />

Controles!<br />

De controlediensten van Volksgezondheid willen in juli en augustus<br />

2.500 tot 3.000 cafés bezoeken om na te gaan of ze<br />

het rookverbod naleven vanaf 1 juli. Dat zei minister van Volksgezondheid<br />

Laurette Onkelinx (PS) in de Kamer. “In juli en augustus<br />

zullen de controlediensten voornamelijk sensibiliseren”,<br />

zo stelde de minister, die hoopt dat de horeca het rookverbod<br />

loyaal naleeft, “zodat we niet moeten discussiëren over nieuwe<br />

wettelijke regels om recidive aan te pakken”. Ze wees er op dat<br />

een overtreder tot drie maanden celstraf kan krijgen.<br />

“Alle cafés, discotheken en casino’s hebben een brief gekregen<br />

waarin staat wat ze moeten doen om het rookverbod na te leven.<br />

Er komt ook een toelichting over de voorwaarden om een<br />

rokersruimte in te richten en een andere over de bestaande<br />

fiscale aftrek voor het plaatsen van rookafzuigsystemen”.<br />

aan de toog besteld drankje wel zelf meenemen in de rookkamer,<br />

maaltijden kunnen niet.<br />

Comfortabel buiten<br />

Een rookkamer voorzien is alleszins geen optie voor de talrijke, kleine<br />

volkscafés met een beperkte oppervlakte. In dat geval kan je rokende<br />

klanten nog comfortabel een buitenlocatie voorstellen, op het terras,<br />

onder een open rooktent, parasol of luifel. Opgelet bij overdekte of gesloten<br />

terrassen: minstens één wand of dakgedeelte moet open zijn om<br />

te vermijden dat de ruimte wordt beschouwd als een gesloten rookkamer<br />

met bijhorende voorschriften zoals hierboven vermeld.<br />

Maak die buiten-accommodatie ook voldoende aantrekkelijk.<br />

Buitenverwarming met behulp van een vuurkorf, bijverwarming<br />

op basis van gas- of elektriciteitsstralers zijn een optie voor koele<br />

avonden. Voorzie eventueel ook wat plaids of dekentjes voor klanten<br />

zich in een zetel nestelen. Denk aan specifieke buitenasbakken<br />

om te vermijden dat sigarenstompjes en sigarettenpeuken overal<br />

rondslingeren. Creëer op je terras een specifieke rokerszone zodat<br />

niet-rokers ook volop kunnen genieten van de buitenpret.<br />

Communiceer ten slotte over de initiatieven die je neemt voor rokende<br />

klanten. Afficheer dat je een rokerskamer of comfortabele<br />

buitenruimte hebt. Plaats bijvoorbeeld een stoepbord met opschrift<br />

‘verwarmd rokersterras’. Informeer bij het stads- of gemeentebestuur<br />

of je voor infrastructuurwerken binnen of buiten je horecazaak<br />

een bouwvergunning moet aanvragen.<br />

GEERt Van LIERdE<br />

Foto - JoS VERhooGEn<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong> | 15 |


1380<br />

1992<br />

660


01 De Tijger torst de last der<br />

eeuwen.<br />

02 Marie-Jeanne draagt moeiteloos<br />

12 tot 14 bierflesjes<br />

tegelijk naar de toog.<br />

01<br />

02<br />

| 18 |<br />

De Tijger in jabbeke<br />

volkscafe in de overtreffende trap<br />

C experienCe<br />

Pal in het hart van jabbeke, tussen het gemeentehuis en de kerk ligt De Tijger. Wat in lang<br />

vervlogen tijden ook de betekenis van deze naamgeving mag geweest zijn, er is vandaag<br />

geen enkel element dat aan dit roofdier doet denken. De zaak is dan ook alom gekend onder<br />

de naam van de uitbaatster, marie-jeanne.<br />

Haar pand komt niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs,<br />

maar doet dat zonder twijfel wel wanneer de sympathiekste pleisterplaats<br />

aangeduid moet worden. Hier praat iedereen met iedereen<br />

en met de gangbare prijzen der consumpties kan een<br />

traktatie er makkelijk af. Kortom, dit is een volkscafé<br />

in de overtreffende trap!<br />

“Je moet niet te veel reclame maken. Anders ga<br />

ik nog personeel moeten aanvaarden,” gekscheert<br />

Marie-Jeanne Depré. Reeds van haar 14e werkt ze<br />

in het café en ze is er intussen 66. Eens de leeftijd<br />

bereikt om zelfstandig te worden, nam ze over van haar moeder.<br />

Diens ouders waren hier ook al herbergiers sinds 1901. Dit huis<br />

heeft voor zo ver geweten altijd als café gefungeerd, heette ooit<br />

Afspanning Den Tijger, weet het fenomeen Marie-Jeanne.<br />

De grootte van de koer spreekt dat in ieder geval niet tegen. Daar<br />

staat inmiddels een sanitair blok dat mag gezien worden. Ook<br />

binnen in de gelagzaal is het netjes. Het behangpapier mag dan<br />

wel zo bruin geworden zijn dat de print ervan op geen jaren na<br />

kan gedateerd worden, dat is geen beletsel voor Marie-Jeanne om<br />

de bieren, wijnen en koffie te schenken in onberispelijke glazen<br />

of tassen. Daar komt niks machinaals bij kijken, enkel twee emmertjes<br />

water en twee (zeer) naarstige handen. Al helpt er vaak<br />

wel eens een bereidwillige klant wat bij het afdrogen.<br />

Veertien flesjes<br />

Ook naar een tap is het vruchteloos zoeken. Marie-Jeanne haalt<br />

telkens de flesjes uit één van de frigo’s in de ruimte achter de toog.<br />

Ze kan wel moeiteloos tot 14 vaak gladde flesjes tegelijk dragen.<br />

En dat is niet meteen een handeling die velen haar zullen nadoen.<br />

De prijs van zo’n Jupiler bedraagt zegge en schrijve 1 euro. Voor een<br />

Geuze, Hoegaarden of koffie idem! Alleen Westmalle of Leffe zijn<br />

duurder: anderhalf euro. “Ik loop veel weg en weer om niet veel te verdienen,”<br />

commentarieert ze gevat. Dat werken gebeurt elke dag vanaf<br />

9 uur en duurt …tot de lichten uitgedaan worden. Dat kan gerust na<br />

middernacht zijn. Alleen op donderdagnamiddag sluit Marie-Jeanne<br />

haar café tegenwoordig, sedert nog maar een maand of zes. Eten is er<br />

niet. Hoogstens een verpakt bierworstje is beschikbaar.<br />

Het café is bijna constant drukbeklant. Heel wat habitués, maar<br />

vaak ook wielertoeristen of gewoon kijklustige dorstigen. Er is effectief<br />

heel wat te zien aan de muur of op de schouw. Achter elke foto<br />

of voorwerp schuilt ogenschijnlijk een verhaal. Op de drukste momenten<br />

zitten er gemakkelijk 70 tot 80 man in De Tijger, en Marie-<br />

Jeanne kan die allemaal aan, soms met wat hulp van brave klanten.<br />

Naast de toog hangt een televisie met groot scherm, aan de andere<br />

kant is het golfbiljart de blikvanger. Wat is er vooral veranderd<br />

bij de clientèle in haar meer dan 50 jaar in dit café? Mensen<br />

drinken steeds meer koffie ’s morgens en het gebeurt nog bijna<br />

zelden dat iemand echt een glas te veel op heeft. Er wordt wel<br />

meer geregeld gedronken. Vroeger was dat vooral geconcentreerd<br />

op het weekend en werd al eens over de schreef gegaan; op werkdagen<br />

hadden de mensen gewoon de tijd niet om op café te gaan.<br />

Of er foto’s mogen genomen worden van de klanten? “Ja hoor, ga<br />

gerust je gang. Er zit hier geen getrouwde vent waarvan zijn wijf<br />

niet weet dat hij hier zit…” Schitterend toch?<br />

Daniel SteeVenS<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Geparfumeerd of wat sterker<br />

miKO’S KOFFieKAArT SAmenSTeLLen (3)<br />

C experienCe<br />

“in de loop van de namiddag mag een koffie gerust wat sterker zijn. een ristretto, een<br />

geparfumeerde espresso en een espresso met wat sterke drank behoren tot de mogelijkheden”,<br />

oppert miko’s barista michel Poesen.<br />

Een koffiekaart presenteert je de ideale koffie voor elk moment van<br />

de dag. “Terwijl je een klassieke espresso de dag rond kan serveren,<br />

kan je op de koffiekaart naast de ochtendvarianten met melk specifieke<br />

koffies voor ’s namiddags vermelden. Koffies mogen dan al<br />

wat sterker en iets meer uitgesproken zijn. Eventueel voeg je er zelfs<br />

een extra smaak aan toe”, geeft Michel Poesen aan, verwijzend naar<br />

geparfumeerde koffies of espresso’s in combinatie met sterke drank.<br />

“Je kan tegenwoordig kiezen uit diverse extracten om koffies te parfumeren.<br />

Chocolade, noot, caramel en banaan worden vaak gepresenteerd.<br />

Met fruitvarianten moet je wel voorzichtig zijn, want die smaken<br />

harmoniëren niet altijd met de koffiesmaak. Je kan het extract<br />

samen met het melkschuim opstomen. Een andere mogelijkheid bestaat<br />

erin om het extract in het kopje te gieten en het melkschuim er<br />

vervolgens met een lepeltje over te laten glijden. Zo creëer je opnieuw<br />

een gelaagde koffie zoals de latte macchiato, maar dan met een bijkomend<br />

geparfumeerd laagje”.<br />

for coffee lovers<br />

Coffee in the classic Milano style<br />

Combineren met sterke drank is, volgens Michel Poesen, een andere<br />

optie voor ‘s namiddags. “Je moet zeker nog niet denken aan Irish Coffee<br />

en soortgelijke varianten. Gewoon wat, koude, sterke drank zoals<br />

whisky, cognac, jenever of grappa in of bij de koffie. Vraag telkens vooraf<br />

aan de klant of hij de sterke drank reeds in de geserveerde koffie wil, dan<br />

wel of hij die zelf in de koffie wil gieten. Beperk de hoeveelheid sterke<br />

drank tot 25 ml. voor een espresso en 35 ml. voor een grotere, klassieke<br />

kop koffie. Je maakt een goede espresso of koffie en giet er vervolgens het<br />

glaasje grappa of cognac in, of je plaatst het glaasje samen met het kopje<br />

koffie op het bordje dat je aan de klant presenteert. Zo eenvoudig kan<br />

variëren met koffie zijn”, aldus nog Michel Poesen. GVL<br />

C MOre<br />

www.miko.eu/mcs | www.grandmilanocoffee.com<br />

www.purocoffee.com<br />

Michel Poesen serveert een koffie<br />

met wat sterke drank erbij.<br />

www.grandmilanocoffee.com<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong> | 19 |


| 20 |<br />

De KonincK<br />

Bollekens in tweemaal tappen<br />

C experienCe<br />

Dennis De Potter, brouwmeester van De Koninck, trekt voortaan enkele malen per week op café<br />

met één duidelijke missie: cafés de perfecte De Koninck in tweemaal leren tappen en serveren.<br />

Sinds vorig jaar maakt De Koninck deel uit van de groep Duvel<br />

Moortgat. Kennis, expertise en passie voor het bier brouwen<br />

van twee Belgische familiale brouwerijen werden samengevoegd.<br />

Ook de brouwinstallaties in Antwerpen werden op punt gesteld.<br />

Zo wordt De Koninck, nog steeds volgens het originele recept,<br />

Dennis De Potter leert café-uitbaters<br />

perfecte bollekens Koninck tappen.<br />

in de ideale omstandigheden gebrouwen.<br />

Daarvoor ontving De Koninck onlangs nog<br />

drie sterren voor de Superior Taste Award.<br />

Naast het brouwen, is een propere en onderhouden tapinstallatie<br />

zeker zo belangrijk voor een perfect Bolleke De Koninck.<br />

Dennis De Potter, sinds 1992 brouwmeester van De Koninck,<br />

gaat daarom zelf op pad langs de cafés om deze finale stap te<br />

perfectioneren. Voorafgaand verifïeren technici de tapinstallatie<br />

en stellen zij die ook perfect af.<br />

Een eerste vereiste voor het schenken van een perfecte De Koninck<br />

is een propere, goed verluchte en verlichte kelder waarin de<br />

vaten bewaard worden. De ideale bierkelder heeft een temperatuur<br />

van 15 tot 20° C. De instellingen voor de tapdruk worden<br />

bepaald door de temperatuur van de kelder waar de vaten opgesteld<br />

worden. Daarnaast is een goed gereinigde tapinstallatie<br />

essentieel. Om de 6 à 8 weken moeten de leidingen professioneel<br />

worden gereinigd bovenop de tussentijdse spoelingen.<br />

Horeca-uitbater partner in kwaliteit<br />

“Voor De Koninck, een speciale belge van 5 vol.%, gebruiken<br />

wij de beste ingrediënten, zoals Tsjechische Saaz-hop en zuiver<br />

mout zonder toevoeging van maïs of andere brouwsuikers. Na<br />

de productie en de controle op de brouwerij moet het bier nog<br />

doorheen verschillende stappen vooraleer het aan de klant geserveerd<br />

wordt”, geeft Dennis De Potter aan. “Zo zijn bijvoorbeeld<br />

een goed onderhouden tapinstallatie in combinatie met de juiste<br />

tapdruk en het regelmatig spoelen zeer belangrijk en bepalend<br />

om een lekker Bolleke De Koninck te kunnen serveren. Die laatste<br />

stappen liggen in de handen van de horeca-uitbater. Daarom<br />

dat ik hen trakteer op een persoonlijk bezoekje. Zij zijn onze<br />

partners in kwaliteit en ze spelen een belangrijke rol.”<br />

De Koninck heeft een bijzonder tapritueel. Het bolleke wordt in<br />

twee keer getapt. Het bolglas wordt rechtop onder de tapkraan geplaatst.<br />

Vervolgens wordt de tapkraan in één snelle beweging geopend.<br />

Het glas wordt gevuld tot het schuim tot ongeveer 1 cm onder<br />

de rand staat. De tapkraan wordt kordaat afgesloten en je ziet het<br />

schuim opstijgen tot tegen de rand. Vervolgens een tiental seconden<br />

wachten tot de schuimkraag inzakt en dan opnieuw, in één beweging,<br />

het glas verder vol tappen tot het net niet overschuimt. Het<br />

afgevulde bolglas wordt ook niet afgeschuimd! De Koninck wordt<br />

bij voorkeur geserveerd in het bekende ‘Bolleke’ en aan 4-6°C.<br />

De horeca-uitbaters van de bezochte cafés ontvangen nadien een<br />

handig overzicht met daarop de verschillende stappen. Als afsluiter<br />

trakteert Dennis op een vat De Koninck.<br />

C MOre<br />

www.dekoninck.be<br />

Geert Van Lierde<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Bistrot de terroir<br />

Op naar honderdtal<br />

streekcafé’s<br />

C experienCe<br />

Waals toerismeminister Paul Furlan heeft aan<br />

elf horeca-zaken het label ‘Bistrot de Terroir’<br />

toegekend. Tegen 2012 hoopt Wallonië te beschikken<br />

over een honderdtal authentieke streekcafés.<br />

In 2005 lanceerde Wallonië met een project<br />

voor kwaliteitsvol toerisme ten bate van de<br />

consument. Dit leidde tot diverse initiatieven<br />

met als doelstelling het afbakenen van waardevolle<br />

regio’s en de herwaardering van streekproducten.<br />

In 2007 startte Horeca Wallonie een project voor herwaardering van<br />

de dorpscafés, onder meer via het toerisme. Inspiratie hiervoor werd gevonden<br />

in het succesvolle Franse, regionale concept van ‘Bistrots de Pays’.<br />

Daarin worden geselecteerde horeca-zaken geëerd omwille van hun sociaaleconomisch<br />

engagement en hun inzet voor de streekpromotie.<br />

In het kader van het programma Destination 2015 startten het Waals Gewest<br />

en Horeca Wallonie vorig jaar met het concept van ‘Bistrot de Terroir’.<br />

Horeca-zaken die zich hiervoor willen engageren, moeten permanent<br />

minstens drie streekproducten aanbieden, eventueel een streekgerecht op<br />

de kaart hebben staan, promotie voeren voor het lokale toerisme en erkend<br />

zijn door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (AFSCA). Vanuit<br />

die optiek bevorderen zij het kwalitatief toerisme en fungeren zij ook als<br />

informatiepunt voor toeristen. Het label ‘Bistrot de Terroir’ wordt toegekend<br />

aan zowel de horeca-zaak als de zaakvoerder. Wanneer de locatie of<br />

de uitbater veranderen, wordt het label ingetrokken en moet het opnieuw<br />

woden aangevraagd en toegekend.<br />

Onlangs werden reeds elf horeca-zaken erkend als ‘Bistrot de Terroir’: le<br />

Bistrot (Rhisnes), <strong>Café</strong> des Sports (Faulx-les-Tombes), Taverne de la Houille<br />

(Vencimont), La Ferme des Sanglochons (Verlaine), Relais d’Estalle<br />

(Etalle), le Vieil Engreux (Mabompré), le Relais (Manhay), <strong>Café</strong> de la Place<br />

(Marchin), le Vieux Haneffe (Haneffe), Auberge de Ploegsteert (Ploegsteert)<br />

en Brasserie du Casino (Chimay). GVL<br />

C MOre<br />

www.horecawallonie.be/horeca/fr/<strong>11</strong>202-bistrot-de-terroir.html<br />

COFFEE ART<br />

LATTE MACCHIATO<br />

Enkele tips van Manu<br />

De keuze van de koffi e bepaalt de smaak.<br />

Gebruik net als bij de cappuccino altijd<br />

gekoelde volle melk.<br />

Latte macchiato wordt steeds in een glas geserveerd,<br />

dit om de kleurlagen te kunnen zien.<br />

20 % van het volume is espresso,<br />

de rest is vers opgestoomde melk.<br />

Voor mooie kleurlagen, giet eerst de opgestoomde melk<br />

in het voorverwarmde glas en laat zeker 1 minuut rusten.<br />

Giet de espresso voorzichtig over de melk.<br />

Waarom de Macchiato niet eens op smaak brengen<br />

met een siroop, bijvoorbeeld van hazelnoot.<br />

OEFENING BAART KUNST IS DE BOODSCHAP<br />

Meer info over Koffi e Rombouts ?<br />

Contacteer<br />

Daniëlle Cornelis,<br />

info@rombouts.com<br />

Koffi e Rombouts<br />

Antwerpsesteenweg 136<br />

2630 Aartselaar<br />

T 03 870 45 45<br />

www.rombouts.com<br />

Manu Demets,<br />

koffi especialist<br />

Rombouts<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong> | 21 |<br />

Rombouts_CAF_mei<strong>11</strong>_NL.indd 1 10/05/<strong>11</strong> 09:47


| 22 |<br />

interieur<br />

PLAATS MAKEN VOOR EEN<br />

ROOKCABINE<br />

C FoCus<br />

met het algemeen rookverbod dat eraan komt, lijkt de laatste sigarettenpeuk in het café<br />

definitief uit te doven, alhoewel … De mogelijkheid blijft open om roken op café, restaurant,<br />

vooralsnog aan de klanten aan te bieden mits de installatie van een rookcabine. een<br />

overzicht van de verschillende mogelijkheden.<br />

Asecos<br />

Asecos biedt een innovatieve oplossing door het plaatsen van een of<br />

meer afsluitbare rookcabines, cabines waarmee de ondernemer zijn<br />

gastvrijheid toont, ook voor diegenen die het roken niet kunnen laten.<br />

Mede dankzij twintig jaar ervaring in hoogwaardige afzuigtechniek<br />

Een compacte rookcabine kan uitkomst bieden. (doc HabitatSolutions )<br />

in de chemische en farmaceutische industrie, is het Asecos gelukt een<br />

rookcabine te ontwikkelen waarbij niet-rokers geen last hebben van<br />

rokers. Asecos brengt diverse varianten van deze rookcabine op de<br />

markt onder de merknaam Smoke & Talk.<br />

Het bedrijf levert al langer het product aan het bedrijfsleven waar roken<br />

op de werkvloer niet meer mag. Ingevolge het rookverbond in de horeca,<br />

past Asecos het product aan zodat het ook voor de horecaondernemer<br />

uitkomst biedt. Feitelijk ligt een succesvol antirookbeleid nu voor<br />

elke ondernemer binnen handbereik. Niet elke zaak leent zich immers<br />

voor het reserveren van een volledige ruimte of klein zaaltje voor het<br />

rokende publiek. Het plaatsen van een rookcabine biedt dan uitkomst.<br />

Uitgangspunt bij het ontwerp van de rookcabines van Asecos is een<br />

gewoon en gezellig, normaal functionerend klimaat te creëren waarbij<br />

zowel de roker als de niet-roker zich prettig voelt. De rookcabine is<br />

naar keuze leverbaar met vaste tafels met afgezogen asbakken of als lege<br />

ruimte die door de opdrachtgever zelf is in te richten. Ondanks het feit<br />

dat de Smoke & Talk rookcabine perfect functioneert met een geheel<br />

open front, wordt hij voor de horeca speciaal voorzien van een volglazen<br />

voorzijde met deurelement. De cabines verschillen in capaciteit van vier<br />

tot zes personen tot maximaal twaalf à veertien personen.<br />

In de cabines blijven niet alleen de niet-rokende gasten verschoond<br />

van de schadelijke gevolgen van tabaksrook, maar ook het personeel<br />

aangezien in de cabines zelf niet mag worden bediend.<br />

Rookcabines een vreemd gezicht in het interieur, of zitten de rokers<br />

voor aap? Voor Asecos moet de rookcabine zo vloeiend mogelijk aansluiten<br />

bij de bestaande sfeer van de horeca-exploitatie. Duidelijke lijnen<br />

en gladde vlakken gaan gepaard met de soft edges van de tafels en de<br />

techniekmodule. Het geheel schept een uiterst hoogwaardige, tijdloze<br />

verschijningsvorm. De diverse uitvoeringen voor de horeca werden samengebracht<br />

onder de noemer Horeca Line. De Smoke & talk rookcabines<br />

zijn getest en goedgekeurd volgens de Duitse Norm GS-BGIA-<br />

M14, uitgave <strong>11</strong>/2007 voor beschermingssystemen voor niet-rokers!<br />

Lucom/Euromate/Plymovent<br />

Meerdere namen voor eenzelfde firma die volop in een re-branding<br />

traject zit. Na 1 oktober 20<strong>11</strong> wordt alles opnieuw duidelijk vermits<br />

dan enkel de naam Plymovent overblijft.<br />

De rebranding doet evenwel niets af van de efficiëntie en het wegwerken<br />

van de rookoverlast. Het Euromate Smoke ‘n Go is een totaalconcept<br />

met voorzieningen voor elk rookbeleid, een flexibel concept van<br />

ongeëvenaarde performance, bestaande uit een fraai en elegant design<br />

en geschikt voor elk omgeving.<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Tunify:<br />

het muzieksysteem<br />

voor de horeca!<br />

Nu 30 dagen GRATIS toegang!<br />

• Online toegang tot meer dan 350.000 actuele songs<br />

• Meer dan honderden muziekselecties, zonder saaie herhalingen<br />

• Creëer met één muisklik de speellijst van je keuze<br />

• Ontdek het gemak van een voorgeprogrammeerde muziekplanner<br />

• Zonder aanschaf van dure hard- of software of langdurige contracten<br />

Ga naar www.tunify.com<br />

Klik op “Activeer je kaart of code”<br />

Tik deze code in: TUN4BAR<br />

Luister 30 dagen GRATIS muziek!


01<br />

| 24 |<br />

Smoke ’n Go rookcabines bieden de mogelijkheid om even te roken zonder<br />

overlast voor de anderen. Het is de ideale oplossing wanneer men<br />

geen ruimte heeft voor een aparte rook-<br />

kamer en toch de mogelijkheid wil openlaten<br />

om dicht bij de werkplek of in café<br />

of restaurant te roken. De uiterst effectieve<br />

filtering van tabaksrook gebeurt door de<br />

vision Air, een absolute voltreffer temidden<br />

de air cleaners. Het geluidsniveau van<br />

de afzuiging is erg laag terwijl de aircleaner<br />

door zijn doordachte vormgeving, in elk<br />

interieur past. De cabines zijn uitgevoerd<br />

in een fraai en elegant design en vormen<br />

dus geen storend element, de grootte kan variëren naargelang de noodzaak<br />

en gaat van 4 tot maximaal 12 personen.<br />

De cabines kunnen worden uitgerust met de smoke ’n go rooktafels,<br />

een reukvrije asbak optimaal geschikt voor de professionele rookkamer.<br />

Deze asbakken hebben een stijlvolle vormgeving, robuuste uitstraling<br />

en stabiele constructie. Naast de smoke ’n go rooktafels zijn er ook de<br />

smoke ’n go asbakken voor binnen- en buitengebruik. Ze zijn reukvrij<br />

en zelfdovend, dus ook brandveilig, sigarettenpeuken verdwijnen in deze<br />

asbakken zonder een spoor van rook of hinderlijke geur achter te laten.<br />

Smoke ’n go wordt aanzien als een totaaloplossing die perfect past binnen<br />

het specifieke rookbeleid waartoe elke horecazaak wordt verplicht.<br />

Habitatsolutions<br />

Naar de horeca toe biedt HabitatSolutions diverse rookoplossingen.<br />

Van de duurzame LightAir ionisatie luchtreinigers, rookafzuigsystemen<br />

tot direct afvoerende rookcabines voorzien van filters indien de<br />

rook niet naar buiten kan worden afgevoerd.<br />

Binnen de SmokeSolution productlijn brengt HabitatSolutions recirculerende<br />

systemen uit de SP en SR lijn alsmede de direct afvoerende systemen<br />

uit de HO lijn de markt. De SmokePoint HO rookcabines zijn<br />

met name ontwikkeld voor de horeca en worden daar geplaatst waar<br />

de rookbelasting groot is en de rook direct naar buiten kan worden<br />

afgevoerd. De systemen uit de Smoke Solution lijn zijn ontwikkeld met<br />

als filosofie een uniek product op de markt te brengen op het vlak van<br />

ontwerp, kwaliteit, capaciteit, installatie eenvoud en integrale kosten.<br />

De SmokePoint SP rookcabine is meer dan een gewone rookcabine,<br />

het is een zeer mooi vormgegeven meubelstuk dat past in elk interieur.<br />

Deze cabines kunnen in diverse houtsoorten worden geleverd,<br />

met of zonder bewerkt glas. Standaard wordt de unit geleverd met<br />

transparant glas en een grafisch element in de vorm van een aantal<br />

matte horizontale blokken over het glas, zodat de bezoekers de glazen<br />

wanden tijdens het passeren waarnemen.<br />

De filosofie achter de Smoke Point SP rookcabine is een transparante<br />

oplossing te bieden waarin de roker zich behaaglijk voelt. De units<br />

zijn strak vormgegeven zonder comfort te verliezen.<br />

02<br />

DE MOgELIjKhEID BLIjfT<br />

OPEN OM ROKEN OP CAfé,<br />

RESTAuRANT, VOORALSNOg<br />

AAN DE KLANTEN AAN TE<br />

BIEDEN MITS DE INSTALLATIE<br />

VAN EEN ROOKCABINE.<br />

01 Doc. Asecos<br />

02 Doc. Lucom<br />

De Smoke Point HO-180 rookcabine is met name geschikt voor toepassing<br />

in ruimten waar rookaanbod groot cq onvoorspelbaar is en afvoer<br />

naar buiten mogelijk is zoals in bar, disco,<br />

concerthal, speelhal, clubhuis, café en restaurant.<br />

Ook deze cabines zijn mooi vormgegeven<br />

meubelstukken aanpasbaar aan elk<br />

interieur. De SmokePoint HO-180 rookcabines<br />

worden geleverd in een witte uitvoering<br />

voorzien van blank eiken fineer die op kleur<br />

kan worden aangepast middels een kleurbeits.<br />

Eventueel kan de kap afgelakt worden aangeleverd.<br />

De SmokePoint Ho rookcabines kunnen<br />

inclusief of exclusief afzuigsysteem worden<br />

geleverd. De SmokePoint HO 180 is standaard voorzien van een in de<br />

kap geïntegreerd schuifdeursysteem voorzien van een geleiding onderaan<br />

de schuifdeur. Optioneel worden de glazen cabines geleverd met een grafisch<br />

effect in de vorm van een aantal matte horizontale blokken of kan<br />

een bedrijfslogo of andere grafische effect in het glas worden aangebracht<br />

zodat de glazen wanden tijdens het passeren worden waargenomen.<br />

Vandermeij<br />

Deze firma transformeert de cabine tot een kap die aan het plafond<br />

hangt. Boven deze kap bevinden zich twee ventilatoren die zorgen voor<br />

een neerwaartse druk zodat een zeer efficiënte luchtstroming wordt gecreëerd.<br />

Als men onder en zelfs naast de kap rookt blijft de lucht schoon.<br />

Uit uitgebreide luchtmeting blijkt dat de lucht net zo schoon blijft als<br />

een rookvrij binnen klimaat. Dit systeem werkt evengoed als een afgesloten<br />

rookruimte en voorkomt nicotine aanslag, dit systeem werd op<br />

de laatste editie van Horecava voorgesteld. Een ander voordeel is het<br />

feit dat men geen wanden of deuren hoeft te plaatsen zodat het systeem<br />

best toepasbaar is in de horeca. Firma Vandermeij is enerzijds bezig met<br />

aanvraag tot goedkeuring van het systeem door de overheid, terwijl anderzijds<br />

wordt gewerkt aan de verfraaiing van het geheel. Bovendien<br />

wil men de kap ook door een absorberend doek vervangen dat in de<br />

wasmachine kan gereinigd worden en wil men in deze unit ook een ledverlichting<br />

aanbrengen.<br />

smartnose<br />

De indoor cabines van Smartnose kunnen tot 12 rokers aan en hebben<br />

hun plaats in diverse types bedrijven maar ook in de horeca, al dienen<br />

zich hier soms problemen aan. Een gemengde groep van niet-rokende<br />

en rokende vrienden wil doorgaans samen blijven. Geen verschil tussen<br />

vroeger en nu. Ze zijn niet of moeilijk te scheiden en ook niet geneigd<br />

om samen in een rookcabine te gaan. Hetzelfde geldt trouwens voor<br />

buiten roken, wat in Engeland aanleiding gaf tot een nieuw woord: samen<br />

smoken en flirten wordt smirting. De groep rokers in de horeca<br />

realistisch bekijken, betekent dat er vast meer vraag komt naar professionele<br />

rookruimtes dan verwacht. Het antwoord van Smartnose is de<br />

beproefde Smoking Point rooktafel, geplaatst in een afgescheiden deel<br />

van de bar of het restaurant. Dit kan via een doorzichtig gordijn van<br />

kunststof lamellen die mekaar overlappen van plafond tot vloer en dus<br />

bescherming bieden, deze lamellen kunnen eveneens van kleur en/of<br />

designaccenten worden voorzien. Voor buitenrokers heeft Smartnose de<br />

robuuste en roestvrijstalen rooktafels in petto die toch elegant blijven en<br />

bestand zijn tegen de tijd. Bij deze tafels horen de asbakken en afvalcontainers,<br />

die met frame erg vast staan en apart worden geplaatst.<br />

C MoRE<br />

www.lucom.nl | www.smokeandtalk.nl |<br />

www.habitatsolutions.eu | www.smartnose.be |<br />

bouwbedrijfvandermeij@hetnet.nl<br />

REné VAn HooF<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Geen spuitbus<br />

zo comfortabel én voordelig!<br />

Er is maar één spuitbus met zo’n superhandige hendel: de professionele spuitbus van Debic.<br />

Daarmee decoreert u in een handomdraai ijs, desserts en warme dranken. Met de garantie<br />

van een perfecte kwaliteit. De makkelijk te reinigen spuitkop en de praktische hendel zorgen<br />

voor het ultieme gebruiksgemak. Zo heeft u de tijd om uw klanten te verwennen, altijd<br />

weer opnieuw.<br />

* Actie geldig gedurende de maand mei 20<strong>11</strong> zolang de voorraad strekt.<br />

Debic Info - p/a FrieslandCampina Professional - Grote Baan 34 - B-3560 Lummen,<br />

Tel.: 013 310 524 - e-mail: info.be@debic.com - www.debic.be


enson ®<br />

Genieten op het terras zonder last van zon, regen of wind,<br />

het hele jaar door<br />

meegedeeld<br />

De Lagune ® -terrasoverkapping van renSOn ® biedt brouwerijen, cafébazen, restaurant houders,<br />

hotelliers en andere eigenaars van horecazaken nieuwe mogelijkheden: een aangename oplossing<br />

voor het probleem van het rookverbod, maar vooral een sfeervolle buitenruimte voor alle seizoenen,<br />

zonder last van zon, regen, wind of koude.<br />

een aangename rokerzone<br />

Door het invoeren van het rookverbod in cafés vanaf 1 juli 20<strong>11</strong> moeten<br />

brouwerijen en cafébazen dringend op zoek naar een goede oplossing. Zij<br />

willen hun klanten uiteraard de beste service blijven aanbieden en daar<br />

hoort nu dus een aangename rokerzone bij.<br />

Wat zegt de wetgeving dan over (overdekte) terrassen en roken?<br />

Op een terras mag wel degelijk gerookt worden, zelfs als daar tijdens de lente en<br />

de zomer ook gegeten wordt. De regelgeving voor restaurants is trouwens niet<br />

anders. Ook een restaurant mag roken op terras toelaten. De uitbater beslist.<br />

En wat als een terras overdekt is? Is het louter overdekt en niet omgeven door<br />

wanden, dan mag er gerookt worden op uw terras. Is het een gesloten ruimte,<br />

daarentegen, met wanden en plafond, is de sigaret er verboden.<br />

De Lagune® van RENSON® biedt dus een ideale oplossing. Door zijn moduleerbaarheid<br />

en zijn aanpasbaarheid aan iedere bouwsituatie & weersomstandigheid,<br />

kan de uitbater beslissen om het dak, de voorzijde en/of zijkanten van de<br />

Lagune® open of dicht te laten. Door minimum één zijde steeds volledig open te<br />

laten, geldt dit niet als een volledig gesloten ruimte en mag er gerookt worden.<br />

Indien de Lagune® echter wel volledig gesloten wordt, wordt ze aanzien als een rookkamer.<br />

De terrasoverkapping moet dan wel voldoen aan de wetgeving hieromtrent.<br />

| 26 |<br />

Hotel Puerto Sherry in Spanje<br />

een sfeervolle buitenruimte voor alle<br />

seizoenen<br />

Maar de Lagune® biedt zoveel meer. Dankzij deze overkapping kan het<br />

terras elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruikt worden.<br />

Ideaal, nu het lente is en straks de warme zomermaanden eraan komen.<br />

Wat is er immers zaliger dan genieten van een glaasje, een snack of zelfs<br />

een uitgebreid menu op een terrasje?<br />

Eén ding is zeker. Horecazaken met een terras kunnen in deze periode<br />

van het jaar gouden zaken doen – meer klanten tegelijk bedienen, betekent<br />

immers extra business. Elke horecazaak hecht dan ook veel belang<br />

aan dat terras: leuke tafeltjes en stoelen, sfeervolle verlichting, verwarming<br />

voor de koudere avonden, ….<br />

Wie echter buiten wil zitten, moet ook rekening houden met de grillen<br />

van de natuur. Hoe gezellig het echter ook kan zijn, de natuur kan veel<br />

roet in het eten gooien – figuurlijk dan wel. Denken we maar aan overmatige<br />

zonnewarmte. Als de zon te broeierig is, vluchten de klanten al<br />

gauw naar binnen of zelfs naar huis. <strong>Café</strong>baas, restauranthouder, hotellier,<br />

… iedereen in de horeca weet dat het terras dan ook best beschermd<br />

wordt tegen die zon. Ze investeren dan ook in zonweringsystemen: van<br />

een eenvoudige parasol aan elke tafel over de knikarmschermen boven<br />

het terras tot een complete terrasoverkapping.<br />

Afvoergoot<br />

Afwatering detail<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


geen last van de zon<br />

Met de Lagune® van RENSON® kunnen klanten van cafés, brasseriën, restaurants,<br />

hotels en andere horecazaken het hele jaar door op het terras doorbrengen,<br />

zonder last van die zon. Deze stijlvolle terrasoverkapping bestaat immers<br />

uit een aluminium constructie met een geïntegreerde windvaste, waterdichte,<br />

maar lichtdoorlatende dakzonwering, die geopend of gesloten kan worden. De<br />

Lagune® combineert een ingenieus geleidingssysteem met rits en een innovatief<br />

spansysteem, waardoor het doek windvast en strak zit in iedere positie.<br />

geen last van regen<br />

De Lagune® beschermt echter niet alleen tegen overmatig zonlicht, maar ook<br />

tegen regen, wind of koude. Het neerslagwater dat op het doek terecht komt,<br />

wordt via watergeleidingskanalen naar een regenpijp in de verticale pijlers van<br />

de structuur afgevoerd, zelfs als de doekzonwering niet volledig gesloten is.<br />

Zon en regen waren ook de 2 redenen, dat de directie van het hotel Puerto<br />

Sherry in Spanje koos voor een terrasoverkapping. Buiten kunnen de gasten<br />

immers op een reusachtig terras genieten van zon en zee. Dit terras is verdeeld<br />

in drie zones: zonnebaden langs het zwembad, dansen aan het disco-café of<br />

gezellig wegdromen bij een hapje en een drankje van het restaurant of de bar.<br />

Op dit terras wordt elke morgen het ontbijt voor de hotelgasten geserveerd. In<br />

het zuiden van Spanje kunnen de temperaturen hoge toppen scheren - 40° is<br />

geen uitzondering, eerder regel. Een plotse stevige tropische regenbui is er ook<br />

niet uitgesloten. 4 Lagune® -terrasoverkappingen met een breedte en een uitval<br />

van 5 m werden geïnstalleerd.<br />

“Kort na de installatie werd de excellente waterdichtheid van dit systeem<br />

reeds bewezen,” zegt eigenaar Jan De Clerck. “Tijdens een stevige stortbui<br />

konden de klanten nu immers ongehinderd onder de Lagune® blijven<br />

zitten. In het verleden moesten de klanten zo snel mogelijk naar binnen.”<br />

geen last van de wind<br />

Het systeem kan bovendien met windvaste screens aan zijkant en/of<br />

voorzijde voorzien worden. Dankzij een geïntegreerde gesloten driehoeksoplossing<br />

met doek kan de ruimte dan gedeeltelijk afgesloten worden,<br />

zodat een beschermende cocoon kan worden gevormd, zonder dat<br />

je een opgesloten gevoel krijgt. Je behoudt immers steeds het zicht naar<br />

buiten, dankzij het gedeeltelijke doorzicht van de screens en de ‘vensters’,<br />

die samen met de screens op en neer bewegen. Bovendien kunnen deze<br />

screens los van elkaar volledig of gedeeltelijk geopend of gesloten worden.<br />

Vanaf nu echt het hele jaar door<br />

Met de Lagune® kunnen klanten niet alleen tijdens de warme zomermaanden,<br />

maar ook in de lente, de herfst of zelfs in de winter buiten zitten.<br />

Lagune Beam: verlichting, verwarming en geluid<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

Als het ’s avonds donker wordt, is er de verlichting (Lagune® Light). Deze<br />

verlichting wordt geïntegreerd in de liggers van de Rooffix en is beschikbaar<br />

in koud en warm licht, afhankelijk van de sfeer die u wenst te creëren.<br />

Daar deze verlichting ook als kit verkrijgbaar is, kan deze ook perfect<br />

in een reeds geïnstalleerde Lagune® geïntegreerd worden.<br />

Zelfs als het plots gaat afkoelen, moeten de klanten niet naar binnen. Dan maak<br />

je gewoon gebruik van de verwarmingselementen. RENSON® ontwikkelde immers<br />

ook een elegante designbalk (Lagune® Beam), die afhankelijk van de grootte<br />

van de terrasoverkapping voorzien wordt van 1 of meerdere verwarmingselementen<br />

(Lagune® Heat). Ze kan aan de voorbalk of onderaan de kast van de Rooffix®<br />

gemonteerd worden, waarbij de gewenste hellingshoek traploos ingesteld kan<br />

worden. Deze verwarming wordt gerealiseerd door aangename stralingswarmte,<br />

zonder storend rood licht. Bovendien gaat het om een gelijkmatige warmteverdeling<br />

met een minimum aan warmteverlies. Deze compacte designbalk kan eveneens<br />

voorzien worden van geïntegreerde luidsprekers (Lagune® Sound).<br />

De Lagune® Beam module kan eveneens gebruikt worden onder andere<br />

terrasoverkappingen en knikarmschermen. Zowel de verlichting als de<br />

verwarming zijn Somfy® IO-gestuurd en kunnen dus perfect draadloos<br />

bediend worden met de afstandsbediening van de Lagune®.<br />

Aangepast aan elke locatie<br />

Bij de ontwikkeling van deze terrasoverkapping heeft RENSON® ook veel aandacht<br />

besteed aan de kwaliteit van afwerking en de eenvoudige integratie in elke<br />

bouwstijl. De bevestigingselementen zijn nagenoeg onzichtbaar en ook de elektrische<br />

kabels worden in de structuur weggewerkt. Zelfs de grondbevestiging kan<br />

onzichtbaar uitgewerkt worden. De screens en de profielen zijn beschikbaar in een<br />

zeer uitgebreid kleurengamma, waardoor de Lagune® bij eender welke bouwstijl<br />

past: hedendaags, modern of klassiek. Voor een hotel, restaurant of brasserie kunnen<br />

de screens, indien gewenst, ook met het logo van de zaak bedrukt worden.<br />

de eerste realisaties in de horeca, ook in België<br />

Zoals reeds in dit artikel vermeld, werd de eerste Lagune® in de horeca in het<br />

zuiden van Spanje geïnstalleerd. Binnenkort worden ook de eerste terrasoverkappingen<br />

in de horeca in Vlaanderen in gebruik genomen. Niet toevallig zijn<br />

die eerste installaties voorzien aan onze Belgische kust, m.n. op de terrassen van<br />

brasserie Royal in Koksijde en restaurant Le Basque in Oostende. In één van de<br />

komende nummers gaan we zeker dieper in op een dergelijke toepassing.<br />

modellen bij onze Official lagune® Installers<br />

Sinds de lancering van zijn Lagune® heeft RENSON® in België een selecte<br />

groep Official Lagune® Installers opgebouwd. Meer informatie rond<br />

deze partners vindt u op website www.renson.eu/lagune<br />

Lounge Terras<br />

| 27 |


Oude geuze<br />

Laat de kurken knallen!<br />

C FoCus<br />

01 Armand Debelder (3 Fonteinen)<br />

02 Jos Boon (Boon)<br />

03 Bruno Reinders (Mort Subite)<br />

04 Geert Lindemans (Lindemans)<br />

Lambiekbrouwers en geuzestekers laten de kurken knallen. Acht jaar na de strenge controles<br />

van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in de artisanale<br />

lambiekbrouwerijen oogt de toekomst mooi voor oude geuze en oude kriek. een negatief imago<br />

werd omgebogen tot een succesverhaal dat wordt beheersd door passie en kwaliteitszorg.<br />

“Oude geuze was op de achtergrond geraakt, onder meer omwille<br />

van produkttechnische aspecten”, stelt Geert Lindemans (Lindemans).<br />

“Wij hebben terug aangeknoopt met die traditionele<br />

produkten en de vraag ernaar stijgt. Zeker op exportvlak zijn er<br />

nog veel mogelijkheden, en dat geldt ook voor de nieuwe, zoete<br />

fruitbieren die aankijken tegen een sterke binnenlandse concurrentie<br />

en een verzadigde markt”.<br />

“Wij gaan vooruit omdat wij ons bier vertroetelen”, vult Jos Boon<br />

(Boon) aan. “Wij kunnen nu het bier maken dat wij vroeger niet<br />

konden maken. Goede lambiek stak in goede vaten maar het liep<br />

fout bij de afwerking van het produkt. Nu is het bier goed vanuit<br />

de tonnen tot in de fles en komen wij tegemoet aan een vraag<br />

vanuit de markt naar kwaliteitsbieren”.<br />

“De klant is veeleisender geworden”, stelt Willem Van Herreweghen<br />

(Timmermans). “Maar hij wil ervoor betalen, wat vroeger<br />

niet het geval was. Hij weet dat het een ingewikkeld, kapitaal- en<br />

arbeidsintensief produktieproces is. Wij kunnen de oude geuze<br />

nu volop in eer herstellen omdat wij met kwalitatief goede bieren<br />

de markt opgaan”.<br />

Klappen effenden pad<br />

naar redding<br />

Terugblikkend stellen de brouwers dat<br />

de ingrijpende controles van het Federaal<br />

Agentschap voor de Veiligheid van<br />

de Voedselketen in 2003 misschien wel<br />

01 02 03 04<br />

de redding zijn geweest. Men heeft toen wel enkele klappen om<br />

de oren gekregen, maar achteraf bekeken hebben die ertoe geleid<br />

dat men het produktieproces beter is gaan beheersen en opvolgen.<br />

Bovendien hebben de lambiekbrouwers toen samen het initiatief<br />

genomen om voluit te gaan voor een kwaliteitsverbetering<br />

en een beter imago voor hun bieren.<br />

“De traditionele geuze is in opmars, net zoals de lambiek waarnaar<br />

steeds meer vraag is”, geeft Pauwel Raes (De Troch) aan. “<br />

De commerciële geuze kent een forse terugval. Maar, laat ons<br />

niet vergeten dat die variante en de fruitbieren ertoe hebben bijgedragen<br />

dat wij er nu nog zijn”<br />

Voor Bruno Reinders (Mort Subite) mag je lang niet alle commerciële<br />

geuze over dezelfde kam scheren. “Je moet een duidelijk onderscheid<br />

maken tussen geuze waarin bieren van lage of hoge gisting<br />

worden gemengd en geuze die, zoals de onze, dankzij moderne<br />

technologie integraal wordt vervaardigd op basis van jonge en oude<br />

lambiek. Het is dankzij deze licht gezoete en gefilterde variante dat<br />

wij onze boterham verdienen. De commerciële geuze is veeleer een<br />

geuze ter kennismaking; dit segment zal uit zichzelf moeten groeien<br />

en die evolutie heeft geen impact op de verkoop van oude geuze.<br />

Hoewel in beide gevallen lambiek aan de basis ligt, zijn het twee<br />

totaal uiteenlopende bieren, die elk een eigen publiek hebben”.<br />

Kwaliteit zal overleven<br />

“Kwaliteit zal overleven en ons groeikansen geven”, stipt Armand<br />

De Belder (3 Fonteinen) aan. “Daarom wijk ik ook niet af van<br />

| 28 | CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


Labels onbekend en ongecontroleerd<br />

Labels zoals het Vlaamse Streekprodukt.be of het Europese Gegarandeerde<br />

Traditionele Specialiteit zijn nauwelijks bekend bij<br />

publiek en horeca. Er wordt amper over gecommuniceerd en de<br />

authenticiteit wordt niet gecontroleerd. “Het moment is gekomen<br />

om serieus na te denken en te praten over de ernst van die logo’s”,<br />

aldus Armand De Belder.<br />

“Misschien moeten wij ook de specificaties voor deze labels herzien”,<br />

oppert Willem Van Herreweghen. “Lambiek en geuze kan nu<br />

veel zachter worden gemaakt dan vroeger omdat wij het proces<br />

veel beter beheersen. Bepaalde, vooropgestelde parameters<br />

worden nu slechts moeizaam gerespecteerd. Omdat geuze over<br />

het algemeen veel zachter, malser is geworden, worden sommige<br />

bieren bitterder of zuurder gepercipieerd, hoewel zij dat in vergelijking<br />

met vroeger helemaal niet zijn. Brouwers moeten het heft in<br />

handen nemen om de criteria te herzien omdat bieren nu eenmaal<br />

onderhevig zijn aan marktgevoeligheden”.<br />

mijn principes. Het prachtige van het verhaal van de oude geuze<br />

is dat wij dat destijds allemaal samen hebben begrepen, dat wij<br />

samen aan de koord hebben getrokken, dat wij een zelfregulering<br />

Brouwerij Lindemans<br />

Lenniksebaan 1479<br />

B-1602 Vlezenbeek<br />

info@lindemans.be<br />

www.lindemans.be<br />

De traditionele oude Gueuze en Kriek.<br />

hebben doorgevoerd en dat wij ons daardoor hebben onderscheiden<br />

op de markt. Alleen moeten wij die traditie verder uitspelen<br />

en moet men ook van overheidswege meer aandacht hebben voor<br />

Cuvée René.<br />

Zachtzuur<br />

van natuur.<br />

“Maar dan moeten die logo’s ook terdege gecontroleerd worden”,<br />

werpt Pauwel Raes op. “Nu duiken er varianten die door de consument<br />

worden gelijkgeschakeld met de officiële logo’s”.<br />

“Je moet betalen om het logo te gebruiken, en daar houdt het bij<br />

op. Je ontvangt een factuur voor de authenticiteit van je produkt,<br />

maar diezelfde authenticiteit wordt niet gecontroleerd”, geeft Karel<br />

Goddeau nog mee. “Er moeten stappen worden genomen om de<br />

criteria veilig te stellen en te controleren”.<br />

“Herziening van de criteria is een delicate aangelegenheid. Wanneer<br />

je enigszins zou ingrijpen in de produktie-omgeving om een ‘malse’<br />

geuze te maken, dan kan je je afvragen of het nog wel een natuurlijke<br />

gistingswijze is”, stelt Bruno Reinders. “Maar, het is noodzakelijk om<br />

negatieve invloeden van buitenaf te vermijden. Wij moeten dat heel<br />

nauwgezet bekijken. Maar, over het algemeen, moeten wij veel chauvinistischer<br />

zijn tegenover herkomstlabels. Als je ziet hoe ze daarmee<br />

in Frankrijk omgaan en hoe er ze specifieke regio’s definiëren”.<br />

Gegarandeerde traditionele specialiteit<br />

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.<br />

ADV_café_revue.indd 1 29/04/<strong>11</strong> 12:57<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

| 29 |


01 02<br />

03<br />

01 Karel Goddeau (De Cam)<br />

02 Pauwel Raes (De Troch)<br />

03 Willem Van Herreweghen (Timmermans)<br />

authenticiteitslabels. De<br />

nakende opening van het<br />

bezoekerscentrum Lambik<br />

in Beersel geeft ons de middelen<br />

en mogelijkheden om<br />

die boodschap nog sterker<br />

uit te dragen. Consumenten<br />

vragen een verhaal. Wel een<br />

fles geuze heeft nog meer<br />

verhaal dan een fles wijn,<br />

alleen is het spijtig dat onze<br />

‘druiven’ ‘graan’ noemen”.<br />

“Wij moeten inderdaad meer en duidelijker communiceren over<br />

oude geuze en oude kriek” voert Karel Goddeau (De Cam) aan.<br />

“Buitenlanders weten vaak meer over onze bieren dan mensen van<br />

hier. Een initiatief zoals de Toer de Geuze draagt bij tot een betere<br />

kennis en meer bekendheid. Oude geuze-klanten zijn mensen die<br />

een bier met een verhaal degusteren. Zij zoeken naar streekprodukten<br />

en willen een bier ontdekken. De vraag naar onze bieren is er<br />

er, de jarenlange bewaring biedt potentieel. Het enige wat tegen ons<br />

is, is het geduld, de tijd die nodig is om een goede geuze te maken.<br />

Maar een echte bierliefhebber is bereid om daarvoor te wachten”.<br />

slow food<br />

“Niettemin voelen wij de hete adem van brouwers in de Verenigde<br />

Staten of Italië waar pogingen worden ondernomen om onze<br />

lambiek en geuze te imiteren”, merkt Willem Van Herreweghen<br />

op. “Je ontdekt daar soms interessante bieren met Brettanomyces-wildgisten.<br />

Geuze is een bier voor de bierliefhebber omdat je<br />

speelt met alle goede dingen, de hop, het hout, de micro-organismen,<br />

de rijpings- en bewaringstijd. Kortom, alle aspecten om<br />

goed bier te kunnen maken”.<br />

“In voornoemde landen, maar ook in Duitsland, draait alles in<br />

de gastronomie tegenwoordig om ‘slow food’. Wij kennen dat<br />

fenomeen amper, wij zijn teveel goede zaken gewoon”, treedt Armand<br />

De Belder bij. “Slow food heeft een groot voordeel omdat<br />

verhaal, smaak en traditie er belangrijke aspecten van zijn. Samen<br />

met eventueel nog de roodbruine bieren heeft oude geuze<br />

wellicht het meest complexe verhaal”.<br />

“Maar wij moeten beseffen dat oude geuze en oude kriek een<br />

beperkt volume vertegenwoordigen en dat deze bieren ook niet<br />

voor iedereen toegankelijk zijn”, werpt Geert Lindemans op,<br />

daarin bijgetreden door de andere gesprekspartners.<br />

Meer jonge fans<br />

In tegenstelling tot andere bierstijlen die samen met hun consumenten<br />

verouderen, kunnen de lambiekbieren rekenen op een toenemende<br />

groep jonge fans. “Onze consumenten worden jonger en de<br />

hedendaagse jongeren staan open voor kwaliteitsvolle speciaalbieren”,<br />

zegt Jos Boon, die de oude geuze succesvol introduceerde in<br />

Leuvense studentenkringen.<br />

“Die interesse is er volop voor sterk gehopte bieren, bieren van gemengde<br />

gisting en bieren met meer complexe smaken”, treedt Willem<br />

Van Herreweghen bij. “Extreme smaken zijn een kortstondig<br />

succes. Zij zijn heel even trendsettend en leren de consument smaken<br />

herontdekken. Daarna schakelt hij over naar meer complexe<br />

smaken, waarin hij aspecten van die extremen terug vindt”.<br />

“Eenzelfde interesse zie je voor bieren die rijpen op hout”, treedt Karel<br />

Goddeau bij. “Iedereen wil nu bier op hout. Hout is blijkbaar het<br />

beste marketing-instrument, en dat hebben wij al eeuwen in huis”.<br />

“Wij moeten die elementen naar voor brengen en ons op die manier<br />

onderscheiden. Welk hout-verhaal is meer kenmerkend dan het<br />

lambiek-verhaal?”, werpt Armand De Belder op.<br />

Wordt u de nieuWe concessie-<br />

houder voor de restauratie-<br />

activiteiten in het exclusieve<br />

kader van de “résidence Palace”?<br />

Het Internationaal Perscenter “Résidence Palace” zoekt een nieuwe<br />

concessiehouder voor zijn restaurant en cateringdiensten.<br />

De concessietermijn is vastgelegd op 5 jaar (minimum) en garandeert<br />

exclusiviteit voor de verkoop van eten en drinken in het gebouw.<br />

Dien uw offerte in vóór 24 mei 20<strong>11</strong> om 10 uur.<br />

Bestek beschikbaar op aanvraag.<br />

www.presscenter.org<br />

| 30 | CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong>


C FoCus<br />

“Ons gezamenlijk aanbod is veel groter en rijker dan alle andere<br />

verhalen van bier op hout. Dit is een ultiem belevingsaspect.<br />

Mensen drinken minder, maar beter, en daarin past het verhaal<br />

van de oude geuze”, geeft Geert Lindemans nog mee.<br />

Dat een mooie toekomst lonkt voor oude geuze leidt Willem Van<br />

Herreweghen af uit het succes van Orval. “Orval bevindt zich<br />

ook in de niche van bieren waarin de Brettanomyces-gisten actief<br />

zijn en waarin ook de overjaarse hop zich laat gelden”.<br />

Geen surrogaat-geuze<br />

Brouwers laten zich door de nieuwe belangstelling voor oude<br />

geuze niet verleiden tot het opnieuw positioneren van een commerciële<br />

surrogaat-geuze om de vraag te beantwoorden. “De fase<br />

van de ‘slechte geuze’ ligt ver achter ons”, beklemtoont Pauwel<br />

Raes. “Iedereen heeft die trend mee gemaakt of er minstens van<br />

gehoord. Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen,<br />

en lambiekbrouwers zijn geen ezels”.<br />

“Wanneer je de produktie moet verhogen, dan vergt dat een forse<br />

investering. Niet alleen in tonnen maar ook in tijd”, stelt Willem<br />

Van Herreweghen. “Je moet lambiek brouwen of aankopen<br />

en dat volume rendeert vaak pas over twee tot tweeënhalf jaar.<br />

In een uiterst traditioneel brouwproces betekent dat een zware<br />

inspanning in je werkingskapitaal”.<br />

“Tijd mag geen argument zijn om te hervallen in vroegere scenario’s”,<br />

stipt Jos Boon aan, daarin gevolgd door zijn collega’s.<br />

“Het verhaal is er. Onze klanten weten dat en zij zijn ook bereid<br />

om te wachten op die fl es goede, oude geuze”, rondt Karel Goddeau<br />

af.<br />

Horeca-uitstraling<br />

Het verhaal van de oude geuze straalt inmiddels meer dan voordien<br />

af op de horeca. “Wij genieten van het ambassadeurschap<br />

van Orval en bemerken hoe alsmaar meer uitbaters een aparte<br />

koelkast plaatsen om oude geuze op keldertemperatuur te kunnen<br />

serveren”, geeft Armand De Belder mee. “Geïnspireerd door<br />

de Orval-ambassadeurs denken wij aan een gelijkaardig concept<br />

met Horal, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren.<br />

Wij hebben zo’n ambassadeurs nodig en komen er wellicht in het<br />

najaar mee naar buiten”.<br />

Er wordt zelfs geopperd om in geselecteerde zaken ook exclusief<br />

lambiek te serveren, zij het dat daarvoor nog wat logistieke en<br />

technische knelpunten overwonnen moeten worden. In de eigen<br />

regio moet het alleszins kunnen. Samenwerking met kleinschalige<br />

toeristische logies, zoals gastenkamers, lijkt eveneens een<br />

middel om de authentieke lambiekbieren een ruimere, publieke<br />

bekendheid te geven. Ook binnen de gastronomie en de bistronomie<br />

liggen er heel wat troeven voor oude geuze. Nergens ter<br />

wereld is er een bier met zo’n verhaal, zo’n smaak en zo’n waaier<br />

aan mogelijkheden om zich te profi leren en te onderscheiden in<br />

de markt. “Elk goed café moet een oude geuze op de kaart hebben”,<br />

klinkt het alom. “Beter nog, minstens twee, om de diversiteit<br />

te illustreren want voor elkeen is er wel een oude geuze”.<br />

C MoRE<br />

CAFé revue | mei-juni 20<strong>11</strong><br />

GEERT VAN LIERDE<br />

FoTo’s Jos VERHooGEN<br />

www.3fonteinen.be | www.anthonymartin.be | www.boon.be |<br />

www.detroch.be | www.lindemans.be | www.mort-subite.be |<br />

www.oudecam.com<br />

Dit rondetafelgesprek had plaats in De Heeren van<br />

Liedekercke in Denderleeuw, www.heerenvanliedekercke.be<br />

Nooit was<br />

Oude Geuze<br />

zo fijn!<br />

WINNER OF THE<br />

Gold award<br />

2008<br />

02 356 66 44<br />

0475 32 98 67<br />

0472 69 00 73<br />

www.boon.be<br />

WINNER OF THE<br />

Gold award<br />

2010<br />

| 31 |


w w w. k ri e k m a x . b e<br />

Kriek is The max!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!