Untitled - Hoogsteder & Hoogsteder

hoogsteder.com

Untitled - Hoogsteder & Hoogsteder

AVERCAMP Hendrik

1585 Amsterdam - 1634 Kampen

Het is niet bekend of Hendrik Avercamp ooit voor de koning

en koningin van Bohemen heeft gewerkt.

Hij is hier opgenomen om nog eens met de oude

veronderstelling of to rekenen, dat de figuren rechts op de

voorgrond van het schilderij, dat op 14 mei 1958 (lot 141) bij

Sotheby in Londen geveild werd, Frederik en Elizabeth en enkele

van hun zonen zouden voorstellen (n.la).

De identificatie van deze groep figuren is niet juist: de

fysionomische gelijkenis is zeker niet sprekend, noch geven

kledij, juwelen of ande re details aanleiding tot de

vereenzelviging van de groep met leden van het gezin van de

winterkoning.

De figuren-groep komt bovendien herhaaldelijk in het werk

van Avercamp voor, hetgeen erop wijst, dat men de figuren niet

zozeer als specifieke portretten moet zien maar als typen van

elegante en sociaal hooggeplaatste personen.

57

afb.5

More magazines by this user
Similar magazines