December 2012 - Januari 2013 - Delta Duikteam

deltaduikteam.nl

December 2012 - Januari 2013 - Delta Duikteam

Twee maandelijkse uitgave van Delta Duikteam.

December 2012 - Januari 2013

TNT Post

Port betaald

Port Payé

Pays-Bas

Indien onbestelbaar retour:

De Omloop 23

1733 LG Nieuwe Niedorp

Editie 05/2012


Voorzitter Daniël Spier

voorzitter@deltaduikteam.nl tel: 0226 - 42 37 91

Secretaris Rob Thorborg

secretaris@deltaduikteam.nl Bovenweg 83, 1834 CC Sint Pancras

tel: 072 - 562 12 48

Penningmeester Yvonne Hekhuijsen

penningmeester@deltaduikteam.nl tel: 072 - 520 08 53

Algemene bestuursleden

bestuurslid1@deltaduikteam.nl Jaap Beentjes

bestuurslid2@deltaduikteam.nl Peter Wals

Ledenadministratie Rob Thorborg

lidmaatschap@deltaduikteam.nl

Bankrekening ING - rekening 615817 t.n.v. Delta Duikteam

Lidmaatschap prijzen 2013 Volledig lid € 85,00, Gezinslid € 60,00

Zwembadlid partner € 20,00

Zwembadlid niet partner € 60,00

NOB lidmaatschap € 40.00, minderjarig € 20,00

Toeslag geen automatisch incasso € 3,00

Clubhuisbeheer Yvonne Hekhuijsen Ron Huisman

Barcoördinator Yvonne Hekhuijsen

Barmedewerkers in 2013 Ron Huisman Eelco Jepp

Eric Kornet Margreth Wijte

Annemiek Thorborg Bart de Wit

Clubduikcoördinator Eelco Jepp

Opleidingen coördinator Annemiek Thorborg

opleidingen@deltaduikteam.nl

Clubbladredactie Martine Muis Bart Sikkes

redactie@deltaduikteam.nl Rob Blauw Ron Huisman (plv.)

De Omloop 23, 1733 LG Nieuwe Niedorp

tel: 0226 - 41 33 29

Clubruimte Hoornseweg 30 Oudorp/Alkmaar

Zwembad “Hoornse Vaart” Hertog Aalbrechtweg 4, 1823 DL Alkmaar

Algemene bepalingen bij alle activiteit:

• Na het opgeven aan de activiteit dient men het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar

giro 615817 t.n.v. Delta Duikteam onder vermelding van een duidelijke activiteitsomschrijving.

• Bij annuleren na de bij de activiteit gemelde datum, of bij het niet aanwezig zijn tijdens de activiteit,

is artikel F6 van het huishoudelijk reglement van toepassing. (en kunnen extra kosten in rekening

worden gebracht!)

• Aanmeldingen worden niet schriftelijk bevestigd.

• Informatie wordt alleen verstrekt in het clubblad.

• Deelname aan deze activiteit is voor eigen risico.

Delta nieuws 2

Daniël Spier

Yvonne Hekhuijsen

Jaap Beentjes

Ron Huisman

Eric Kornet Bart de Wit

Margreth Wijte Eelco Jepp

Martine Muis

Rob Blauw

Rob Thorborg

Peter Wals

Bart Sikkes

Annemiek


Van de redactie,

De laatste duik van het jaar.....

De eerste duik van het jaar....

Iedereen viert de jaarwisseling op zijn of haar eigen manier.

Delta Duikteam viert in ieder geval het begin van het nieuwe

duikjaar met een gezellige Nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond

4 januari 2013 vanaf 20:00 uur in onze clubruimte.

Jullie komen toch ook om een toast uit te brengen??

Terwijl Martine Muis door Azië rondtoert, heeft Ron Huisman

deze uitgave van Delta Nieuws vorm gegeven. We hebben nu dus

een volwaardige back-up in ons redactieteam. Overigens is het

redactionele werk voor Ron geen vreemde, want hij heeft in het

verleden samen met Jeroen van Kalken jarenlang de redactiekamer

van Delta Duikteam bestierd.

Let op: de eerste-dinsdag-van-de-maand-zwembad-spelletjesavond

is vanaf nu op de TWEEDE dinsdag van de maand. Maak

maar alvast een notitie in je nieuwe agenda!

De “Vlak voor de Kerstduik” heeft inmiddels plaatsgevonden.

Co van de Brink met zijn organisatieteam hebben gezorgd voor

een beregezellige dag. Een fotorapportage is terug te vinden op

onze website www.deltaduikteam.nl .

Onze compressor heeft al weer circa 25 vul-uren op de teller

staan sinds de ingebruikname op 15 juli 2012. Er wordt dus flink

gebruik gemaakt van ons vulpunt. Als je nog geen vul-instructie

hebt gehad, kom dan op vrijdag 11 januari op de clubavond.

Verder in dit blad: technische artikelen over volgelaatsmaskers

en handige zendertjes voor als je onverhoopts “de boot mist”.

Je leest alles over de Stichting Fun Diving, die zich ten doel stelt

om mensen met een beperking te laten genieten van de duiksport.

Ze zoeken nog vrijwilligers!!!!

Tot slot de snorkel van Auke Hekhuijsen.

Veel lees- en duikplezier in 2013.

Rob, de Fundiver

redactie@deltaduikteam.nl

Delta nieuws 3

Activiteiten,

Elke dinsdagavond van 21:00 tot 22:00 vrijzwemmen en/of

oefenen met je eigen duikset.

Let op: Het zwembad is gesloten op: 25 december 2012,

1 januari 2013 en 30 april 2013.

Elke 2e dinsdag v/d maand is het spelletjes avond, breng je

duikspullen dan dus mee.

Elke vrijdagavond vanaf 20:00 is er een gezellige clubavond

in onze clubruimte. Koffie of thee is ‘gratis’, en een drankje is

“bijna gratis”. Neem e.v.t. je laptop, foto’s of spel mee.

16 december, Bijna Kerstduik

30 december, Clubduik, Noordzeekanaal

04 januari, Nieuwjaarsreceptie, Clubhuis

06 januari, Clubduik, Haarlemmermeerse bos

11 januari, Uitleg gebruik compressor, Clubhuis

02, 03 februari, Duikvaker

02 april, excursie Koninklijke Marine

14 april, Bootduik Vinkeveen

Meer informatie over deze geplande activiteiten vind je in de

agenda op onze website!

Inleveren kopij t/m 1 februari 2013,

18:00 uur, t.b.v. clubnieuws feb-mrt

Delta Duikteam website: www.deltaduikteam.nl

Voor alle clubduiken geldt: geschikt voor iedereen met een

OWD-brevet (of gelijkwaardig). Eventuele uitrustinghuur zelf

(op tijd) regelen. Voor meer informatie zie website.


Perslucht vullen

Voor het gratis vullen van je persluchtfles kun je terecht in ons

clubhuis aan de Hoornseweg 30. Zie hieronder voor vultijden

en meer informatie.

Delta Duikteam Vulstation, Hoornseweg 30,

1823 DH Alkmaar.

De vultijden zijn :

Dinsdag 19:00 - 21:30*

Vrijdag 20:00 - 21:30**

* Voor dinsdag vullen moet een afpsraak met een barmedewerker

gemaakt worden, ivm openen deur.

**In overleg met de barmedewerker is vrijdag vullen vanaf

19:00 mogelijk.

Voor alle vullingen geldt:

• Tijdens/na het vullen zelf de lijst invullen

Voor de mensen die zelf willen vullen zal er nog een extra

instructieavond worden gehouden op 11 januari 2013. We

leggen dan uit hoe de compressor bediend moet worden en

wat er van de vuller verwacht wordt.

Zoals in Delta Nieuws Oktober - November 2012 was te lezen

wordt per 31 december 2012 gestopt met de externe vulpunten.

Dit betekent dat na deze datum de samenwerking met Diving

Service Beverwijk en met Danny Ligthart wordt beëindigd.

Vanaf 1 januari 2013 kan bij DSB en Danny wel worden gevuld,

maar dan tegen eigen kosten.

Delta nieuws 4

Jarigen in december

2 Jeroen van Veen

4 Jelle Spier

7 Harry Huisman

13 Mirjam Lepeltak

23 Joram Reedijk

Jarigen in januari

8 Silvester Schram

14 Yvonne Hekhuijsen

18 Robin Tromp

22 Vincent Folst

26 M.F. Geskus

31 Jaap Nol

Jarigen in februari

3 Arie Kastelein

4 J. Beentjes

5 Arthur Vink

8 Frans Legdeur

9 Wilfred van de Brand Horninge

24 Bram Schenkelaars

26 Wim Dros

Namens Delta Duikteam allemaal


Einde lidmaatschap per 31.12.12

Marc van Bakel

Remco Brouwer

Theo Brouwer

Josina van Dam

Naomi Hekhuijsen

Gonny vd Putten

Jeroen Modder

Walter vd Putten

Gerald Lijde

Nico Wals

José Wals - v/d Bosch

Ton Wever

Pieter Scheerman

Gertjan de Goede

Redactioneel nieuws

Ron Huisman is het redactieteam komen versterken en

heeft als backup van Martine de december/januari uitgave

van Delta Nieuws voor zijn rekening genomen.

Daarnaast is de redactie ook nog steeds op zoek naar creatieve

en/of schrijvende mensen die af en toe een artikel

voor zijn of haar rekening willen nemen.

Elk stukje, foto, tekening, wetenswaardigheidje of iets

anders wat je wilt delen met je medeleden kan je sturen

naar: redactie@deltaduikteam.nl

Delta nieuws 5

Het gaat helemaal

nergens over !!

Hoe vaak horen wij deze kreet niet als er weer eens ergens

onenigheid is ontstaan of een hoogoplopende discussie. En

vaak is dat natuurlijk ook zo. Een heleboel kouwe drukte

om vaak helemaal niks. Dit kom je alleen maar in onze grote

mensen wereld tegen. Zoals met hele lange volzinnen erin

slagen om helemaal niets te zeggen; daar zijn politici vaak

heel goed in. Die krijgen volgens mij mediatraining met als

doel te proberen een heleboel woorden achter elkaar de

mond te doen verlaten met als enig doel er voor te zorgen

dat er toch maar vooral helemaal niets zinnigs wordt

gezegd. Zelf zie ik dat uiteindelijk toch ook als een vorm van

kunst. En ik probeer ook wel eens wat duidelijk te maken

zonder daarmee de bedoeling te hebben dat het dan ook

echt duidelijk wordt. Het is toch prachtig om een heel mooi

verhaal op te hangen waar je toehoorders ademloos naar

zitten te luisteren en daarbij ook nog instemmend geknik

laten zien terwijl je zelf dondersgoed weet dat je aan het

eind van je betoog helemaal, maar dan ook helemaal niets

hebt gezegd…..heerlijk!

Het hoeft natuurlijk ook niet altijd ergens over te gaan;

waarom zou dat moeten? Dan zou het maar een saaie boel

worden op onze aardkloot. Daarom zijn er gelukkig zoveel

onderwerpen die nergens over gaan en laten we dat vooral

zo houden. Toen ik begon met dit stukje vond ik dat het

ergens over zou moeten gaan, maar aangezien ik weinig

inspiratie had kon ik eigenlijk niet zo goed een onderwerp

vinden waar ik iets zinnigs over zou kunnen schrijven en dan

kan je zomaar in de kelder van je eigen literatuur terecht

komen en moet je aan het eind van je artikeltje constateren

dat hetgeen je aan het papier hebt toevertrouwd eigenlijk

helemaal nergens over is gegaan. Papierverspilling dus

eigenlijk en wat misschien nog wel het allerergst is: als je

het tot het einde toe gelezen hebt; ongeveer tot hier dus,

is het verspilde tijd geweest ook. Maar daar moet je mijn

dan niet op aankijken; jij wilde dit stukje toch zo nodig gaan

lezen? Sterker nog: je bent het nog steeds aan het lezen;

STOP ER DAN GEWOON MEE!

Waar gaat het nou helemaal over?

Inderdaad, het gaat helemaal nergens over!! Mocht iemand

mij er op aankijken dat ik iemands tijd heb verspild dan zal

ik in alle toonaarden ontkennen dat ik dit stukje geschreven

heb en daar begin ik nu meteen mee.

NIET (over)geschreven door Ron Huisman

(met dank aan Jos Raaijmakers – ARZV)


Van het bestuur

Rectificatie Notulen ALV 13 april 2012.

In de, in het vorige nummer, gepubliceerde notulen van de

laatste ALV is een storende fout geslopen.

Onder punt 6, het jaarplan voor 2012/2013 is per abuis het

jaarplan van het jaar daarvoor gekopieerd.

Gelukkig hebben we oplettende lezers die mij hierop geattendeerd

hebben zodat ik het kan corrigeren.

Het onderstaande stuk is zoals het bedacht was.

Jaarplan 2012/2013

Voor het aankomende jaar willen we weer een aantal mooie

activiteiten neer gaan zetten.

De voorlopige activiteitenkalender ziet er als volgt uit:

(De reeds zekere activiteiten)

- 29 april 2012 Bootduik Vinkeveen ( Jaap & Annemiek)

- 11-14 mei 2012 Zeelandweekend ( Co & Annemiek)

- 24 juni 2012 Bootduik Vinkeveen ( Jaap & Annemiek)

- 30 juni 2012 Langste Dag Duik ( José, Bram & ? )

- 8 juli 2012 Bootduik Grevelingen ( Daniel )

- 29 juli 2012 Zwemmarathon GMA ( Daniel ? )

- 18 aug 2012 DDT BBQ ( Ron & Auke ?? )

- 16 dec 2012 Pakjesduik ?????

Activiteiten waarvan nog niets bekend is maar welke met

meer en mindere waarschijnlijkheid doorgaan:

De speurtocht

Motortocht

Provincie weekend

Twiske oversteek

Helderse drijftocht

Wadlopen

Noordzee duik

Wat men maar wil organiseren.

Het grote probleem blijft dat er mensen gevonden moeten

worden die deze zaken willen organiseren. Zonder vrijwilligers/organisatoren

gebeurt er niets!!!

Vorig jaar had het bestuur de volgende visie:

“Het beoefenen en stimuleren van de onderwatersport in

een veilige en ontspannen omgeving”

Dit staat nog steeds als een huis al heeft de tragedie in Hemmoor

duidelijk gemaakt dat uit een goed streven nog geen

garantie gehaald kan worden.

We zullen nog meer in gaan zetten op het veilig beoefenen

van onze sport en dat heeft mogelijk consequenties voor de

soort duiken die gemaakt kunnen gaan worden en de eisen

die gesteld worden aan de duikleiders en de deelnemers.

Het afgelopen jaar zijn er diverse cursussen en trainingen

gegeven voor en door leden om de veiligheid te verhogen

door bv. De cursus redden en Rescue Diver maar ook om

meer enthousiasme bij de leden te krijgen door een cursus

fotografie, een nog doorlopende klas 3* duikers op te leiden

Delta nieuws 6

in combinatie met diverse 1* en OpenWater leerlingen.

Als blijkt dat er behoefte is aan de één of andere duikopleiding

maak dat dan kenbaar en we gaan zien hoe we dit in

kunnen vullen.

Het is absoluut de weg die het bestuur wil voortzetten.

Eén en ander resulteert erin dat het nog nooit zo druk geweest

is in het zwembad met duikers.

Een andere positieve ontwikkeling is het spelenderwijs

ervaring opdoen met je duikapparatuur door spelletjes te

spelen/organiseren onder water.

Dit wordt iedere eerste dinsdag van de maand georganiseerd

en zo mogelijk uitgebouwd. Hier is ook wat onderwater

speelgoed voor aangeschaft.

Als jullie weer zo’n aankondiging zien in het clubblad of in de

nieuwsbrief kom dan gerust langs met de duikspullen, je zal

er geen spijt van krijgen.

Als bestuur zijnde zijn we ons ervan bewust dat behouden

van de huidige leden minstens zo belangrijk is als het

opleiden en daardoor verkrijgen van nieuwe leden.

De clubduiken werden het afgelopen jaar door Daniël georganiseerd

en zullen dit jaar door Eelco worden verzorgt.

Houd de agenda in de nieuwsbrief in de gaten voor de

locatie. Verzoeknummers kunnen ook ingediend worden.

We willen de nieuw aan te schaffen compressor zo efficiënt

mogelijk in gaan zetten om de leden zo goed mogelijk te

bedienen en de omgeving daarbij zoveel mogelijk te ontzien.

Dit willen we zo snel mogelijk, bij voorkeur voor het nieuwe

duikseizoen, gerealiseerd hebben.

Hierover wordt nauw contact onderhouden met de

gemeente.

Ook gaat onze vereniging, voor een gering contributiebedrag,

aangemeld worden bij de NOB.

Dit heeft financiële en praktische voordelen voor de cursisten

en daarmee is de vereniging automatisch deels aanvullend

verzekerd. Of deze verzekering voldoende dekking

geeft wordt nog nagezocht.

Ook het aankomende jaar verwachten we weer de nodige

interessante aktiviteiten op poten te kunnen zetten met alle

ruimte om ook boven water gezellig dingen met elkaar te

kunnen ondernemen.

Mijn oprechte excuses en ik hoop het hiermee recht gezet te

hebben

Rob Thorborg

Secretaris Delta Duikteam


Delta Duikteam

verzorgt Kerst-Workshop

van Clusius College

Heerhugowaard

Na aanleiding van het succes van vorig jaar, is Delta Duikteam

ook dit jaar weer gevraagd om de Duikclinic voor het

Clusius College te verzorgen.

Op vrijdag 21 december hebben de leerlingen, die zich hebben

opgegeven voor de Kerst-Workshop “Zwemmen”, zich

voor het eerst onder water gewaagd.

Onder leiding van een instructeur hebben zij kunnen ervaren

hoe het is om met perslucht onder water te begeven.

Het enthousiasme op het Clusius College is groot en het

aantal inschrijvingen was enorm.

Met inzet van een geweldig instructie-team heeft Delta

Duikteam er een leerzame, veilige en bovenal gezellige dag

van gemaakt.

Nieuwe Drank- en

Horecawet

Delta Duikteam heeft een Horeca vergunning gebaseerd op

de Drank- en Horecawet. Op 1 januari 2013 gaat de aangepaste

Drank- en Horecawet in. De regels voor de verkoop

van alcohol aan jongeren onder de 16 worden strenger.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet:

•Jongeren onder de 16 jaar zijn straks strafbaar als ze

alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de

openbare ruimte.

•Het maakt niet uit of jongeren beneden de 16 zwak alcoholische

drank of sterke drank bij zich hebben. Ze zijn in

beide gevallen strafbaar.

•De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel

tijdelijk verbieden als geconstateerd is dat de leeftijdsgrenzen

3 keer zijn overtreden binnen een periode van 12

maanden.

•De gemeenten gaan voortaan toezicht houden op de

naleving van de Drank- en Horecawet. Nu is de Nederlandse

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk.

Verder wil het kabinet dat alcohol alleen nog wordt verkocht

aan jongeren van 18 jaar en ouder. Het gaat hier echter om

voorgenomen beleid. De Tweede en Eerste Kamer moeten

het voorstel nog goedkeuren. Het streven is wel de verhoging

in 2013 in te laten gaan.

Indien van toepassing zal ons huishoudelijk reglement daarop

worden aangepast. Middels publicatie in Delta Nieuws

en in de Nieuwsbrief worden jullie geinformeerd.

Delta nieuws 7

Zwembad nieuws

In het zwembad wordt regelmatig ‘gespeeld met perslucht’.

Voorheen werd dit gedaan op de 1e dinsdag van de maand.

Om iedereen na melding de kans de geven ook aanwezig te

zijn, is besloten dit naar de 2e dinsdag te verhuizen.

Activiteiten ?

Het eind van het jaar begint weer te naderen. Dit betekent

voor het bestuur dat ze weer aan de slag kunnen met een

nieuwe planning voor het volgende jaar.

Uiteraard zullen hierop de ‘normale’ activiteiten geplaatst

worden, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe (ideeën

voor) activiteiten die niet zouden misstaan bij een duikvereniging.

Heb je nog goede ideeën, neem dan even contact op met

een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar:

bestuur@deltaduikteam.nl

Gezocht:

Vrijwilligers

De vereniging draait op door en voor vrijwilligers. Lijkt het je

leuk om (eventueel samen met iemand anders) een clubactiviteit

te organiseren of heb je een goed idee dat je wilt

uitwerken?

Verderop in dit blad staan wat handige richtlijnen voor als

je wat zou willen organiseren, maar je weet niet hoe je dit

moet aanpakken. Uiteraard kan je ook terecht bij de

evenementencommissie. Zij kunnen je er mee helpen of

advies geven.

Barmedewerkers

Wil je op de vrijdagavond de leden voorzien van een natje

en droogje? Houd je van een gezellige clubavond?

Wordt dan barmedewerker!

Met een team van barmedewerkers heb je slechts een keer

in de vier of vijf weken een avondje bardienst. Wil je weten

wat dat precies inhoudt, kom dan eens langs op de vrijdagavond

in ons clubgebouw of neem contact op met een van

de clubhuisbeheerders of barmedewerkers. Je vindt ze op

de blauwe pagina!


Oh, zit dat zo …!

(O ja, zo zat dat …!!)

Het onderwerp van deze keer: Volgelaatsmasker

Binnen onze vereniging worden ze steeds vaker aangetroffen.

De 2e dinsdag van november was dit zelfs het onderwerp

van de zwembadduik. Het gaat over VGM’s oftewel

Volgelaatsmasker.

In deze editie wil ik ingaan op het VGM, wat kun je ermee,

wat zijn de voor- en nadelen en welke uitvoeringen zijn ze te

verkrijgen. En ook welke mogelijkheden zijn aanwezig

binnen onze vereniging.

Duiken met het VGM. Waarom?

Je zou je eigenlijk moeten afvragen “waarom niet?”. Als je

nog nooit een VGM hebt geprobeerd, ben je onbekend met

de mogelijkheden en voordelen van een VGM. Er zijn vele

misvattingen voor het gebruik van het volgelaatsmasker.

Hieronder staan de 5 meest voorkomende misvattingen

opgenoemd:

1. Het is alleen voor professionele duikers

Dat was misschien het geval in het verleden, maar tegenwoordig

zijn VGM’s gebruiksvriendelijk en binnen handbereik

van bijna iedere duiker. Dus waarom zouden alleen

de profs alle lol hebben van een VGM.

2. VGM’s zijn te duur

Duur is een relatief begrip. Vraag je af of het waard is om

een VGM aan te schaffen en daar jarenlang plezier van te

hebben.

3. Het is alleen handig voor communicatie

Inderdaad, het is mogelijk om onderwater met elkaar te

praten, maar er zijn nog vele andere voordelen.

4. Het is moeilijker een masker te klaren als hij volloopt

Ten eerste een masker loopt niet vol. Het volgelaatsmasker

is ontworpen om je gezicht goed af te sluiten. En als je

onderwater je masker afzet en daarna weer opzet kun je

eenvoudig je masker klaren, eventueel m.b.v. de waterloosknop.

Delta nieuws 8

5. Het ziet er gecompliceerd uit

Een VGM is eenvoudig in gebruik. Om zeker te zijn dat je

alle mogelijkheden kent van je masker, is het volgen van een

training noodzakelijk. Denk hierbij aan het klaren van een

VGM of het gebruik van de ALV als ontvanger.

Voordelen van een VGM

Er zijn uiteenlopende motieven om met een VGM te gaan

duiken. Een klein lijstje:

• zicht: een VGM heeft een groter zichtveld dan een

normaal masker;

• Communicatie: met een communicatie toevoeging is

het mogelijk met elkaar te spreken;

• Veiligheid: een VGM zit stevig om het hoofd en kan niet

worden afgeschopt tijdens de duik;

• Comfort: geen vermoeiende kaken door het vasthouden

van de ademautomaat;

• Bescherming: een VGM beschermt het gehele gezicht

tegen de omgeving;

• Ontspannend: een VGM laat je in een normaal (door de

neus) ontspannen tempo ademhalen;

• Warmer: een groot deel van de warmte gaat verloren

via het hoofd. Een warmer hoofd is een warmer

lichaam.

Twee systemen

In een standaard VGM masker is de druk gelijk aan de omgevingsdruk.

Dit komt doordat de 2e trap in directe verbinding

staat met de binnenkant van het masker. Bij ademhalen

wordt verse lucht toegevoerd.

Andere maskers (o.a. bij hulpdiensten) werken volgens het

overdrukprincipe. Er is constante flow waardoor de druk

in het masker iets hoger is dan de omgeving. Hierdoor kan

bij lekkage geen verontreinigde lucht of water het masker

binnendringen. Deze masker zijn altijd uitgevoerd met een

binnenmasker.

Uitvoeringen

De moderne, voor sportduikers beschikbare VGM’s kennen

verschillende uitvoeringen: van simpel tot een complex,

geavanceerd masker. En ieder masker heeft zijn eigen

specifieke voor- en nadelen. Een opsomming van een aantal

fabricaten:

Cressi, Poseidon

Dit is een masker waarbij je eigen automaat

wordt gebruikt. Hierdoor gebruik je nog steeds

een mondstuk. Dit type masker staat ook bekend

als “vuilwatermasker” of “Apesnoetje”.

Scubapro

Aan dit masker wordt de automaat (Scubapro)

gemonteerd en is er geen mondstuk meer aanwezig.

Het klaren gebeurt eenvoudig door het

knijpen in de neus, zoals bij een normale bril.


Interspiro

Ocean Reef

Dit is een overdruk masker en daardoor ook

zeer geliefd bij hulpdiensten. Om te klaren worden

een neusblok gebruikt.

Een VGM welke zeer veel gebruikt wordt door

professionals en sportduikers. Dit masker zit

comfortabel en heeft een klein volume.

Is een specialisatie noodzakelijk?

Iedere duiker weet dat een goede training altijd leidt naar

een veiligere en leukere duik.

Duiken met een VGM is eenvoudig, maar als je nog geen

ervaring hebt opgedaan in duiken met een VGM, levert een

training vele voordelen op. Het maakt je bekend met de

technische basis kennis. Eén van de oefeningen bestaat uit

het onderwater wisselen van een VGM voor een normaal

masker, bv in het geval van een geen-lucht-situatie. Met

deze basis kennis kun je veilig en comfortabel duiken met

een VGM.

Ook binnen het DDT is mogelijk om vaardigheden op te

doen met het VGM. Het ligt in de planning om volgend jaar

een cursus hierin te starten (instap level 2* of AOWD).

Wie weet komen elkaar onder water tegen met een VGM.

Gegroet,

Freewillie

Een activiteit

organiseren voor

Delta Duikteam?

Je wilt het wel, maar je weet niet precies hoe je daar aan

moet beginnen….

Er zijn altijd wel mensen die actief zijn binnen de vereniging

of actief willen worden. Zelfs zo actief dat ze de organisatie

van een of ander evenement op zich willen nemen. Maar

daarbij rijst dan de vraag, als je daar nog geen ervaring in

hebt, hoe je dat het beste aan aanpakken.

De agenda van Delta Duikteam is rijkelijk gevuld met allerlei

activiteiten, maar er moet nog wel het een en ander georganiseerd

worden.

Als leidraad voor het organiseren van activiteit is er een

stappenplan gemaakt. Daarin worden de volgende stappen

kort beschreven: Je hebt een idee, je meldt het aan bij het

bestuur of evenementencommissie, de uitwerking van het

idee, de aankondiging in het clubblad/website/nieuwsbrief,

en tot slot de uitvoering.

Delta nieuws 9

• Stap 1: Idee:

- Bijvoorbeeld een clubduik,

- een bestaande activiteit van Delta Duikteam,

- een niet duik-gerelateerde activiteit,

- iets nieuws......

• Stap 2: Aanmelden bij het bestuur/evenementencommissie:

Stuur een e-mailtje of pak de telefoon, maar je kan ook persoonlijk

een van de bestuursleden aanspreken.

• Stap 3: Financiële kant van het idee:

- hoeveel gaat het ongeveer kosten?

- vaststelling van de eigen bijdrage door de deelnemers en

vereniging. Doe dit in overleg met de penningmeester.

• Stap 4: Uitwerken:

Zet alles voor je zelf op een rijtje. Wat is er nodig, is er een

vergunning nodig, moet ik het bij een instantie melden? Heb ik

materialen nodig? Maak zo veel mogelijk gebruik van de kennis

en ervaring die bij leden van Delta Duikteam aanwezig is.

• Stap 5: Aankondigen in het clubblad/website/nieuwsbrief:

Wees creatief en maak een nieuwsgierigheidswekkende

aankondiging, of geef aan de redactie van Delta Nieuws door

wat er ongeveer in het clubblad moet komen te staan.

Maak in ieder geval melding van de eventuele eigen bijdrage

voor (niet-)leden van Delta Duikteam en vermeldt plaats en

tijdstip van vertrek en eventueel een routebeschrijving.

• Stap 6: Uitvoeren

- Indien nodig, maak gebruik van kennis en ervaring van andere

mensen.

- Maak eventueel gebruik van de materialen die Delta Duikteam

heeft.

- Houdt rekening met het huishoudelijk- en veiligheidsreglement

van Delta Duikteam.

- Het bestuur kan eventueel extra voorwaarden vaststellen,

bijvoorbeeld: als er gebruik gemaakt wordt van de diensten van

een reisbureau, dan moet deze aangesloten zijn bij het ANVR

(en SGR en calamiteitenfonds).

• Stap 7: De kosten

Maak na afloop een overzicht van alle kosten. Voor zo veel

mogelijk betalingsbewijzen, kassabonnetjes etc. verzamelen en

overhandig dit aan de penningmeester.

Bij al deze stappen kan je worden begeleid door iemand die al

eens eerder iets heeft georganiseerd en je allerlei nuttige tips

kan geven.

Lijkt het je leuk om iets te organiseren, laat dat dan weten aan

een van de bestuursleden of evenementencommissie-leden.

We kunnen organisatoren hard gebruiken!


Techno Talk

Het zal je maar gebeuren: Na de duik kom je boven … Oeps!

Jouw boot is ver weg! Heel ver weg … zo ver weg dat het geen

zin heeft om te zwemmen!

De stroming sleurt je langzaam maar zeker de verkeerde kant

op. En tot overmaat van ramp kunnen ze je niet vinden! Je

bent buiten het zicht veld.

Of erger nog! Ze zijn je “vergeten”!! Daar lig je dan, samen

met je buddy in het water! Uren gaan voorbij, de boot is al

lang niet meer te zien.

En je vraagt je af hoe nu verder … zwemmen of wachten …

Dit is het plot van de film ‘Open

Water’ uit 2003. Het ware verhaal

van Open Water is gebaseerd

op een duikreis van het

Amerikaanse echtpaar Tom en

Eileen Lonergan. Zij gingen in

1998 met een groep duiken bij

het Australische Great Barrier

Reef. Hun verdwijning daarbij

werd twee dagen later opgemerkt.

De Lonergans zijn nooit

teruggevonden.

Dit nooit meer! Daarom is er vanaf nu de Nautilus Lifeline!

Het bovenstaande verhaal is ook de bedenker/ontwerper van

de Nautilus Lifeline overkomen. Hij was 2 duikers vergeten

mee terug te nemen na een duik bij de Galapagos eilanden.

Hij heeft het zichzelf nooit kunnen vergeven. Twee jaar is hij

bezig geweest om deze oplossing te ontwikkelen. Vanaf nu duikt

iedereen op zijn live-a-board boten met een Nautilus Lifeline!!

De Nautilus Lifeline is een marifoon

handset waar mee je als duiker/surfer

of watersporter vrij kunt communiceren

met de boot of een ieder die ook

een marifoon heeft in de omgeving.

Hiervoor kan je een communicatie

kanaal naar keuze instellen. Bijvoorbeeld

als je na een duik boven komt,

kan je middels het indrukken van een

knop direct je locatie doorgeven aan

de boot, zodat ze je kunnen oppikken.

In moeilijke of risicovolle situaties kan je gelijk de boot of kant

inlichten, zonder direct alle hulpdiensten in te hoeven schakelen.

En soms is het gewoon prettig even contact te hebben dat

je weer veilig bovenwater bent.

Delta nieuws 10

Indien zich een werkelijk noodsituatie voor doet dan zit er op

de Nautilus Lifeline een oranje communicatie knop. De marifoon

schakelt direct over op het nood communicatie kanaal

16 van de scheepvaart. Hierdoor kunnen alle bezitters van een

marifoon je horen in een straal van circa 12 kilometer. Zo kan

bij een nood situatie gelijk actie ondernomen worden door

scheepvaart en kustwacht.

Echter indien de situatie uit de hand loopt of echt ernstig is,

dan zit er op de Nautilus Lifeline een Rode Knop. Middels

deze knop wordt, met een bereik van circa 18 kilometer,

een GPS noodsignaal uitgezonden naar alle hulpdiensten en

scheepvaart.

De Nautilus Lifeline geeft doormiddel van GPS de locatie aan

waar je bent op de handset in de vorm van lengte en breedte

graad.

De Nautilus Lifeline is in gesloten uitvoering tot 130 meter

diepte waterdicht gegarandeerd. In indien geopend dient de

Nautilus Lifeline aan de oppervlakte te blijven. Golfslag water

en “koppie-onder” zijn geen probleem.

Tevens heeft de Nautilus Lifeline een enorm lange stand by

tijd als deze niet wordt gebruikt. In een noodsituatie zendt

deze voor 24 uur het noodsignaal uit. Bij continue spraakcommunicatie

heeft de Nautilus een gesprekstijd van 30 minuten.

Uiteraard zijn er vergelijkbare apparaatjes

in de handel verkrijgbaar, zoals het Enos

Safety Beacon, ResQLink+ TM 406 GPS, Seasafe

Missing Diver Location System of SPOT.

Goedkoop is het in elk geval niet; Voor de

Nautilus Lifeline zal een kleine € 300,00

moeten worden neergelegd.


Duiken voor iedereen

Duiken met een beperking,

Duiken is: een uitdaging, ontwikkeling, ontspanning en

vooral plezier.

De uitdaging van het doen van een activiteit als sportduiken

kan voor iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke

beperking als therapeutisch beschouwd worden alleen al

vanwege de deelname aan een sport als duiken.

Duiken is een heel toegankelijke sport voor mensen met een

beperking. Een lichamelijke en/of een verstandelijke hoeven

het duikplezier niet in de weg te staan. Integendeel zelfs!

De instructeurs van de stichting Fun Diving hebben zich

gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen en

kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking,

stoornissen binnen het autisme spectrum zoals PDD-

NOS, Asperger, Syndroom van Down, ADHD en ADD. Daarbij

worden de instructeurs en begeleiders bijgestaan door

professionele adviseurs.

Ontwikkeling van lichaam en geest, ook voor stoornissen in

het autisme spectrum. Geluiden en de vele details verdwijnen.

Onder water is er geen drukte maar rust, een goede

manier om beter te kunnen focussen. Spel is een belangrijk

onderdeel; individueel darten, puzzelen of gezamenlijk

onderwater ballen, discuswerpen, enz. Het samen spelen

kan onder water verder worden ontwikkeld.

De gewichtloosheid in het water zorgt voor een gevoel van

vrijheid die voor veel mensen met een lichamelijke en/of

verstandelijke beperking als een verademing wordt beschouwd

en zelfs therapeutisch kan werken. Iemand die op

het land in een rolstoel zit kan naast zijn valide duikpartner

onder water overal naar toe zweven.

De fysieke toegankelijkheid van een duikgebied is met hulpmiddelen

goed te overwinnen en eenmaal in het water …..

Stichting Fun Diving maakt de duiksport toegankelijk voor

deze mensen door het geven van instructie, promotie en

samenwerking. Op dit moment is Fun Diving actief is Lisse

en Grootebroek. In Dronten wordt gestart in januari 2013.

Er wordt gewerkt met opleidingen van de IAHD om instructeurs

op te leiden, en er is de mogelijkheid DAN (Divers Alert

Network|) cursussen te volgen (AED, BLS, OXYGEN)

De cursisten kunnen via 4 disciplines opgeleid worden

naar een internationaal erkend duikbrevet, hiervoor wordt

niet met een standaard duikopleiding gewerkt, maar deze

passen we voor de cursisten aan. Een keer per jaar, als de

cursist(en) in staat is om in het buiten water te duiken,

wordt een buitenduik georganiseerd.

Delta nieuws 11

De begeleiding bij de activiteiten gebeuren veelal één op

één en wij zien graag dat een bekende van de cursist aanwezig

is voor hulp bij het omkleden, kleine ongemakken en

gedragskenmerken. Voor de vertrouwenspersoon kan Fun

Diving een gespecialiseerde duikopleiding verzorgen. Samen

leren duiken, grenzen verleggen en de mooie, wonderlijke

onderwater wereld verkennen en ontdekken.

Samen een duikcursus volgen, grenzen verleggen, ontdekken

dat er meer mogelijkheden zijn om makkelijker met

de beperking van je buddy om te gaan. De band tussen

beiden groeit en wordt nog hechter. Want wat is er nu fijner

en leuker om samen met je partner, dochter, zoon of vriend,

de wonderschone, onderwater wereld te ontdekken en te

verkennen.

In een leven waar niet alles even makkelijk gaat is het behalen

van een duikbrevet een overwinning en….. een uurtje

duiken biedt de nodige ontspanning. De vele oefeningen en

spelvormen maken deel uit van de begeleiding en zorgen

voor ontwikkeling van de sociale vaardigheden en (fijne)

motoriek.

De stichting wordt momenteel gesteund door 22 instructeurs,

5 divemasters en een tiental ervaren duikers. De

instructeurs beschikken over een geldige licentie en zijn

bevoegd om alle duikopleidingen te geven. Voor iedere

instructeur is door Justitie een VOG verklaring afgegeven.

FUN DIVING streeft er naar om binnen elke Nederlandse

provincie projecten te organiseren waarbij duikactiviteiten

van structurele aard plaatsvinden. Om dit doel te bereiken

werken we met vrijwilligers uit heel Nederland en van alle

erkende duikorganisaties die binnen de stichting opgeleid

worden.

FUN DIVING wil de duiksport toegankelijk maken voor

mensen met een beperking om hen te laten genieten van

deze mooie sport, die zoveel te bieden heeft.

Wordt vrijwilliger bij Fun Diving!Voel je er wat voor om

als duikinstructeur en/of vrijwilliger te helpen, neem dan

contact op met: info@fundiving.nl of kom een keer kijken of

assisteren.

Voor meer informatie over Fun Diving kijk op:

www.fundiving.nl


Wie

heeft de

snorkel?

Naam:

Hallo, mijn naam is Auke Hekhuijsen en ik heb deze keer

de snorkel. Dit houd in dat ik na ruim 22 jaar lid van Delta

Duikteam met mijn billen bloot moet.

Hoe ben je bij Delta Duikteam terecht gekomen?

De vraag van waarom ik ben gaan duiken en hoe ik bij Delta

Duikteam terecht ben gekomen is als volgt. Nadat Yvonne

en ik in Kenia op vakantie zijn geweest en daar het één en

ander over duiken hadden gehoord en nadat we daar mooi

hebben gesnorkeld hebben we met z’n tweeën besloten

om te gaan duiken. Maar ja, éénmaal terug in Nederland

verwaterde dit al snel.

Totdat we gezellig naar de film Jaws zaten kijken en toen het

weer naar voren kwam van, Oooh Jaaa! dit zouden wij ook

nog gaan doen.

Bij toeval stond er de volgende dag in het zondagsblad een

advertentie van Delta Diving over duiken en daar zijn wij op

in gegaan.

Nadat we ons duikbrevet hadden gehaald zijn we ook lid

geworden van Delta Duikteam.

Dit was in een periode dat de duikschool en de vereniging

nog klein waren. Het zwembad gebruik was toen nog

gezamenlijk in Akersloot, met de afspraak dat als de zwemmende

leden, hielpen met sjouwen en spoelen van de spullen,

de vereniging gratis mocht mee zwemmen. In de loop

der jaren groeide, zowel de duikschool als de vereniging.

Het gevolg hiervan is dat een ieders belang ging tellen, wat

uiteindelijk uitmondde in het ontbinden van de samenwerking

tussen beide.

De vereniging is geworden zoals het nu is en daar is niets

mis mee. Er zit weer een stijgende lijn in en daar ben ik erg

blij mee.

Maar nu weer even over mijzelf. In 1993 heb ik mijn AI

brevet (Assistent Instructeur) gehaald met de bedoeling om

daarmee aan de slag te kunnen bij Delta Diving, maar echter

was dit niet het geval. Ik heb daarop besloten om mij in te

zetten voor de vereniging. Voor mijn gevoel was het organisatorische

gedeelte van activiteiten in het begin nog erg los.

Gevolg daarvan was dat beginnende duikers te veel aan hun

lot werden over gelaten en daardoor voor een volgende

keer bedankte.

Delta nieuws 12

Verder heb ik nog 10 jaar in het bestuur gezeten van Delta

Duikteam waarvan één periode als voorzitter.

Wat is/zijn je opvallendste brevet(ten) en waar heb je ze

gehaald?

Het leukste brevet wat ik heb gehaald is AI. Dit komt mede

omdat mijn eindstage in eind november begin december

was. In die periode wordt theorie werkelijkheid, zoals

onderkoeling, stress, blazende automaten enz.

Ik heb hiermee ook heel veel ervaring mee op gedaan.

Wat is je favoriete duikstek en wat is daar zo bijzonder aan?

Ik vind alle duiken mooi en leuk waar dan ook. Mijn motto

is, als je in Nederland het mooie niet ziet dan zie je dat ook

niet in het buitenland.

Welke specialiteit vindt je het leukste en waarom?

IJsduiken behoort tot mijn favoriet. Als je daarmee aan de

gang gaat dan doe je dit in teamverband, van het begin tot

het eind en dat vind ik juist het leuke.

Wat wil je ooit nog eens tegenkomen?

Het lijkt mij ook heel mooi om eens een haai tegen te komen.

Waarom weet ik niet.

O ja, dit wil ik ook nog even kwijt!

Ik ben al heel lang lid en ik heb al heel wat mee gemaakt in

de vereniging. Jammer genoeg is het niet altijd voor de wind

gegaan. Ik heb leden en bestuursleden gekend die niet altijd

in belang van de vereniging stonden. In de loop van de jaren

is dit gelukkig wel veranderd en ik hoop dat die mensen die

er nu nog lid zijn ook hun hart bij Delta Duikteam hebben.

Verder wens ik iedereen een gezond en voor spoedig 2013

toe.

En tot slot: de snorkel gaat naar…

Arie en Paula Kastelein

More magazines by this user
Similar magazines