in de school van God - De Bijbel Open

debijbelopen.nl

in de school van God - De Bijbel Open

De Bijbel Open

25 sep Dan. 1

23 okt

27 nov

18 dec

29 jan

26 feb

26 mrt

23 apr

Dan. 2

Dan. 3

Dan. 4-5

Dan. 6

Dan. 7-8

Dan. 9

www.debijbelopen.nl

Dan. 10-12

het boek Daniël seizoen 2010 - 2011

in de school van God

God kent de toekomst

in het vuur

een teken aan de wand

tussen leeuwenmuilen

alles draait om een klein volkje

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

oorlog en vrede

contact@debijbelopen.nl


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan

712

Assyrië

Babel


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar

712

Assyrië

Babel

Belsazar

606 536

Kores

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

• Mardoek

• Nebo

• Bel

goden van Babel

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja

Jes. 39 : 7

Meden

van uw zonen, die uit u voortkomen zullen, die gij

zult verwekken, zullen zij nemen, om hoveling te zijn

in het paleis van de koning van Babel.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja

Jes. 45 : 1

Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens

rechterhand Ik gevat heb ...

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja

Jes. 46 : 1

Bel is ineengezonken, Nebo is terneergebogen

Jer. 50 : 2

Jeremia

Belsazar Kores

Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodak

terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden.

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja Jeremia

Hosea

Hos. 3 : 4

Meden

Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder

koning en zonder vorst, zonder offer en zonder

gewijde steen, zonder efod of terafim.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja Jeremia

Ezech. 14 : 14

1 e 2 e

6

Ezechiël

Daniël

al zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, Daniël

en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid

slechts zichzelf redden.

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja Jeremia

Ezech. 28 : 3

1 e 2 e

Ezechiël

10

Daniël

voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is

voor u verborgen;

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja Jeremia

Ezech. 14 : 14

1 e 2 e

6

Ezechiël

Daniël

al zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, Daniël

en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid

slechts zichzelf redden

?

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores

Assyrië

Babel

712 606 536

Hizkia Josia ballingschap

Jesaja Jeremia

Ezech. 14 : 14

1 e 2 e

30

6

Ezechiël

Daniël

al zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, Daniël

en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid

slechts zichzelf redden

Meden


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Daniël, de profeet

wanneer? altijd: tot opbouwing en vertroosting

1 Kor. 14 : 3

Wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing,

vermaning en vertroosting.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Daniël, de profeet

wanneer? altijd: tot opbouwing en vertroosting

in verval: tot bekering en met belofte

Dan. 9 : 3

ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te

bidden en te smeken, in vasten en in zak en as.

Dan. 8 : 26

Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op

een verre toekomst.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Daniël, de profeet

wanneer? altijd: tot opbouwing en vertroosting

hoe? diep bewogen

Dan. 7 : 15

in verval: tot bekering en met belofte

De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn

binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren

gekomen, ontstelden mij.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Daniël, de profeet

wanneer? altijd: tot opbouwing en vertroosting

hoe? diep bewogen

in verval: tot bekering en met belofte

begin? trouw in kleine dingen


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

Jojakim

gerei in Gods huis

jonge prinsen

in Nebukadnezars macht

in schatkamer van zijn god

dienst in zijn paleis

onderwijs van Chaldeeën

eten van koninklijke tafel

Daniël Beltsassar mijn rechter is God

Hananja Sadrach wie Jah in genade geeft

Misaël Mesachwie

is als God

Azarja Abednego

wie Jehova helpt


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

1 : 4 eigenschappen

prinsen en edelen

zonder enig gebrek

schoon van uiterlijk

ervaren in allerlei wijsheid

in het bezit van kennis

inzicht in wetenschap

1 Kor. 1 : 26

geschikt om dienst te

doen in het paleis van

de koning

Kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen

zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele

aanzienlijken; maar het dwaze van de wereld heeft

God uitverkoren om het wijze te beschamen ....


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

1 : 4 eigenschappen

prinsen en edelen

zonder enig gebrek

schoon van uiterlijk

ervaren in allerlei wijsheid

in het bezit van kennis

inzicht in wetenschap

1 Kor. 2 : 9

geschikt om dienst te

doen in het paleis van

de koning

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord

en wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God

bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.


De Bijbel Open Daniël 1 in de school van God

onderwijs van de Chaldeeën

eten van de koninklijke tafel

Dan. 1 : 8

Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen

met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning

placht te drinken.

Dan. 1 : 9

Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid

Dan. 1 : 17

Aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand


De Bijbel Open

25 sep

23 okt

27 nov

18 dec

29 jan

26 feb

26 mrt

23 apr

Dan. 1

Dan. 2

Dan. 3

Dan. 4-5

Dan. 6

Dan. 7-8

Dan. 9

www.debijbelopen.nl

Dan. 10-12

het boek Daniël seizoen 2010 - 2011

in de school van God

God kent de toekomst

in het vuur

een teken aan de wand

tussen leeuwenmuilen

alles draait om een klein volkje

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

oorlog en vrede

contact@debijbelopen.nl

More magazines by this user
Similar magazines