ontstaans- en wordingsgeschiedenis - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

stedelijkgymnijmegen.nl

ontstaans- en wordingsgeschiedenis - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

16 maart 2010


25 jaar verbreding 16 maart 2010 2


1980 eerste symposium over

hoogbegaafdheid in Europa (Berlijn)

1984 eerste symposium “Hoogbegaafden in

onze samenleving”in Nederland (Nijmegen)

1984 – 1985 rector Peter Broerse in contact

met prof. dr. Franz Mönks, het

verbredingsproject ontstaat (2 leerlingen)

1985-1986 pilot-jaar (21 leerlingen)

25 jaar verbreding 16 maart 2010 3


1986-1987 subsidie voor drie jaar.

“Magische combinatie” van mensen en inzet.

Draaideurmodel (dr. Joseph S. Renzulli)

Signalerings- en selectiemethode werd

ontwikkeld.

Orthopedagoge (Inemiek van Mameren)

Handleiding door Carry Hoenselaars en Carla

Rieter

25 jaar verbreding 16 maart 2010 4


25 jaar verbreding 16 maart 2010 5


1990-1991 eindrapport uitgebracht en

gepresenteerd aan de toenmalige

staatssecretaris van Onderwijs en

Wetenschappen drs. J. Wallage.

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen werd

door de staatssecretaris opgedragen om de

opgedane kennis en ervaringen te delen.

25 jaar verbreding 16 maart 2010 6


Vanaf 1989 – 1990 Miriam Groensmit

kartrekker.

Vele groepen uit binnen- en buitenland

bezoeken het Stedelijk Gymnasium

Nijmegen.

2006 Begaafdheidsprofielschool

25 jaar verbreding 16 maart 2010 7


Verantwoordelijkheid

Sociale contacten

Structuur

Uitdaging

Verdieping

Motivatie

Plezier

Keuzemogelijkheden

25 jaar verbreding 16 maart 2010 8


25 jaar verbreding 16 maart 2010 9


Verbreden nu. Wat is er veranderd?

•Organisatie:

•V-markt / V-team /

V-ouders / V-ruimte

•Logboek

•Vaardigheden :

•Mindmapping

•Heuristiek

•Presentatie

25 jaar verbreding 16 maart 2010

10

More magazines by this user
Similar magazines