ontstaans- en wordingsgeschiedenis - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

stedelijkgymnijmegen.nl

ontstaans- en wordingsgeschiedenis - Stedelijk Gymnasium Nijmegen

1990-1991 eindrapport uitgebracht en

gepresenteerd aan de toenmalige

staatssecretaris van Onderwijs en

Wetenschappen drs. J. Wallage.

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen werd

door de staatssecretaris opgedragen om de

opgedane kennis en ervaringen te delen.

25 jaar verbreding 16 maart 2010 6

More magazines by this user
Similar magazines