Bouletin juni 2013 - Hakhorst

jbcdehakhorst.nl

Bouletin juni 2013 - Hakhorst

Bouletin

juni 2013

Voorzitter Peter van Wermeskerken 06-22949825

voorzitter@jbcdehakhorst.nl 033-4337070

Secretaris Tineke Holtzer 033-4563743

Alle post voor het bestuur Postbus 39 secretaris@jbcdehakhorst.nl

a.u.b. naar 3830 AA Leusden

1e Penningmeester Gerrit Gerritsen 06-30109160

g.gerritsen@hccnet.nl

Vice-voorzitter Paul Dijkstra 033-4951603

secretaris2@jbcdehakhorst.nl

2e Secretaris Addy Meuldijk 033-4947540

2e Penningmeester Ad van der Kuij 033-8891794

Sportzaken Karel Christ 033-4943829

In dit nummer o.a. op paginanummer:

11. speeldata wintercompetities NJBB6 12. aankondiging open husseltoernooien

juni/juli/augustus 13. aankondiging Open Sextettentoernooi

16. overzicht van de grote toernooien in 2013 20. Eregalerij 2013 24.

bedankwoord van Bertus Verschuur 31. spelregel 42. Gedicht van Max

48. Wat Els beleefde

Kopij, het volgende Bouletin is voor 2 maanden!!!,

a.u.b. inleveren vóór maandag 24 juni om 12.00 uur.

Het Bouletin van juli/augustus komt uit op vrijdag 28 juni.

Inleveradres kopij: Frans van der Loon: fcloon@xs4all.nl

Oud-papier inleveren:

maandag 24 juni van 16.00 -17.00 uur en 19.15 -19.45 uur.

dinsdag 25 juni van 12.15 uur - 12.45 uur.

maandag 29 juli van 16.00 -17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur.

dinsdag 30 juli van 12.15 - 12.45 uur.

1


Speeltijden boulen

Het boulodrome is altijd een half uur vóór het

spelen geopend.

(soms afwijkende tijden bij toernooien en competities,

zie de agenda)

maandag 20.00 -23.00uur

dinsdag, woensdag, donderdag en zondag

13.00 - 16.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00uur

Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!

Agenda **) Zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang

za. 01-06 Party (alleen voor genodigden!!!) 15.00 uur

di. 04-06 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

wo.12-06 Koffietoernooi 09.30 uur

do. 13-06 ZCTC 19.30 uur

di. 18-06 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur

vr. 21-06 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur

zo. 23-06 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur

di. 02-07 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

do. 04-07 ZCTC 19.30 uur

za. 06-07 NK Kubben in Nijeveen (voor de liefhebbers) ?

wo. 10-07 Koffietoernooi 09.30 uur

za. 13-07 Open Sextettentoernooi **) 10.00 uur

vr. 19-07 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur

zo. 21-07 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur

za. 27-07 Midzomertoernooi **) 10.00 uur

za. 03-08 Open Quintettentoernooi**) 10.00 uur

di. 06-08 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

za. 10-08 Thuisblijverstoernooi **) 10.00 uur

wo. 14-08 Koffietoernooi 09.30 uur

zo. 18-08 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur

2


Van de Voorzitter

Zomer?

Aan het al een tijdje ontbreken van een paar

vertrouwde gezichten op onze club kun je merken

dat de zomervakantieperiode moet zijn aangebroken.

Het kan aan mij liggen, maar andere kenmerken van een naderende

zomer heb ik nog nauwelijks gezien. Als ik me goed herinner was

dat iets met meestal lekker wat zon, een heerlijk temperatuurtje en

slechts zo nu en dan een verfrissend buitje. Natuurlijk kan onze Grote

Bestuurder wat extra hemelwater gemorst hebben omdat daar vanwege

de grote droogte een paar weken geleden zo dringend om gevraagd

was. Maar het lijkt me nu toch wel genoeg. Gelukkig ga ik

daar niet over. Ik ben dan ook blij slechts een heel kleine bestuurder

te zijn die zich over dat soort problemen niet druk hoeft te maken.

Verloop Algemene Vergadering

Op 2 mei was onze Jaarvergadering. Gelukkig weer goed door veel

leden bezocht. Natuurlijk is dat beleefd tegenover het bestuur, maar

meer nog geeft het blijk van een grote betrokkenheid van de leden

bij het besturen van de club. De “gewone zaken” (jaarverslag, jaarrekening

en begroting) werden zonder problemen door de leden goedgekeurd.

Het bestuur is daar oprecht blij mee. Twee andere onderwerpen

waren voor de aanwezige leden heel informatief en interessant:

de uitbreiding van het boulodrome en de toekomst van de

NJBB.

Uitbreiding boulodrome

Paul Dijkstra gaf als trekker van het project in de AV een toelichting

op de stand van zaken. Ook liet hij het uiteindelijke ontwerp van de

uitbreiding zien. De aanvraag voor de bouwvergunning van de nieuwe

hal is op het moment dat u dit Bouletin leest naar alle waarschijnlijkheid

bij de gemeente ingediend. Nu maar afwachten wat het besluit

van de gemeente daarover zal zijn. Ik ben benieuwd, want nodig

is die uitbreiding zeker. Op sommige speeltijden is onze hal beslist

vervelend vol. We zitten dan aan de grens van onze capaciteit.

Veel leden waren blij met de toelichting en konden zich goed vinden

in de voortgang en het ontwerp. Toch blijkt het niet bij alle leden

even duidelijk te zijn waarom die uitbreiding nodig is.

3


Het is immers niet zo dat op álle dagen waarop bij onze club gebould

wordt er een nijpend tekort aan speelruimte is? Daarom nog

eens ter verduidelijking het waarom van de uitbreiding.

Noodzaak uitbreiding boulodrome

In maart 2011 hebben de leden zich in overgrote meerderheid uitgesproken

om te gaan werken aan de uitbreiding van ons boulodrome.

Die uitbreiding is nodig voor een gezonde toekomst van onze club.

Gelet op de vergrijzing en het langer gezond blijven van de Nederlanders,

wordt verwacht dat de belangstelling voor jeu-de-boules

sterk zal toenemen (bron:NOC/NSF), ook in Leusden dus. Wij kunnen

dat als club opvangen door een ledenstop in te voeren als we

dat willen.

Ook binnen onze club vindt

vergrijzing plaats. Het zal

daarom zonder aanwas van

nieuwe leden steeds lastiger

worden om alle functies binnen

onze club te blijven vervullen.

Nogal wat vrijwilligers

doen hun taken al vele

jaren en vinden het nu zo

langzamerhand welletjes

worden. Anderen zijn aan de

beurt, maar die moeten er

dan wel zijn.

Gezien de leeftijdsopbouw binnen onze club zal dit effect zich de

komende jaren versterkt gaan voordoen. Dat is nog geen acuut probleem,

maar wel een probleem dat eraan komt. Voor het goed blijven

functioneren van onze club moeten er dus voldoende nieuwe

leden bij komen. Op zichzelf is dat best haalbaar, want nieuwe leden

zijn ruimschoots te vinden in de grote doelgroep actieve medioren/babyboomers.

Nieuwe leden betekenen echter ook groei van

onze club want de huidige leden, zelfs al worden die wat ouder, blijven

heus nog wel langere tijd boulen. Het gevolg van die groei zal

een (nog) grotere bezetting van onze binnenbanen zijn.

Kort gezegd is uitbreiding van het aantal binnenbanen beslist noodzakelijk

voor het behoud van de vitaliteit en misschien wel het

voortbestaan van onze club. Zo niet dan zou wellicht het aantal en

de diversiteit van onze activiteiten minder moeten worden, of komen

de nodige taken op te weinig schouders te liggen.

4


Dat zijn scenario’s waar het bestuur van uw club niet aan wil denken.

Daarmee blijft uitbreiding van het boulodrome voor een zonnige

toekomst van onze club van groot belang.

Toekomst NJBB

Niet alleen aan de toekomst van onze club

wordt gewerkt, maar ook aan die van de

NJBB. Op dit moment biedt het lidmaatschap

daaraan, ondanks alle goede bedoelingen

en inzet, te weinig meerwaarde voor

de meeste aangesloten verenigingen. Een

uitvoeringsplan voor de verbetering van de

competitiestructuur, de verenigingsondersteuning

en de promotie van jeu-de-boules

als aantrekkelijke sport wordt opgesteld. In

november moet dat plan af zijn en wordt

het voorgelegd aan de Bondsraad. In 2014

zullen we dan het effect merken. Als het

goed is onder meer door een groter aantal belangstellenden die

nieuwsgierig zijn geworden naar wat die leuke, makkelijke, gezellige

en goedkope maar wel echte sport nu eigenlijk is.

Schimmel op de parkeerplaats?

Aan ruimte op ons parkeerterrein is gelukkig nu en in de toekomst

geen gebrek. Soms werd er van die ruimte wel wat kwistig gebruik

gemaakt. Enkele schots en scheef geparkeerde auto’s namen de

ruimte voor veel andere in beslag. Gelukkig is dat probleempje nu

ook opgelost. Wie dacht dat de onlangs verschenen witte plekjes op

het parkeerterrein schimmels zijn die door het natte weer worden

veroorzaakt, vergist zich. Het is de keurig door het Klusteam aangebrachte

belijning om de parkeerplekken een voor een af te bakenen.

Iedereen kan zijn auto nu prima binnen zo’n plek kwijt en dus is er

ruimte voor allemaal. Samen met de nieuwe halfverharde parkeerstrook

zijn er op dit moment zo’n 90 parkeerplaatsen. Kom daar

eens bij een andere sportvereniging om! Klusteam, bedankt.

Allen die met vakantie gaan wens ik veel plezier en een behouden

reis.

Tot bouls,

Peter

5


Nieuw lid:

Hans Bosboom

Leonardo da Vincistraat 12

3822 EJ Amersfoort

Tel.nr. 033-4790330

Hans welkom op onze club en veel

speelplezier gewenst.

Opgezegd per 31 december 2013:

Maaike van der Hoeven

Rie Schregardus

Het bestuur bedankt u voor uw betrokkenheid bij onze club en wenst u

het allerbeste toe.

Overleden:

26 april 2013

Begunstiger Miep Boermans

5 mei 2013

Oud lid Adriana Linse

6

Bestuursvergaderingen

2013

Het bestuur vergadert in 2013 nog op de volgende donderdagen:

20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november

en 19 december.*)

*) leden die iets in het bestuur besproken willen hebben kunnen daar

rekening mee houden.

Dat kunt u zien!!!!!

Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik links “Bouletin” aan.


NJBB6 competities speeldata 2013-2014

WCTC

1 5-okt WDC 1 10-okt WTC 1 13-okt

WCTC

2 19-okt WDC 2 31-okt WTC 2 10-nov

WCTC

3 2-nov WDC 3 14-nov WTC 3 15-dec

WCTC

4 23-nov WDC 4 28-nov WTC 4 5-jan

WCTC

5 7-dec WDC 5 12-dec WTC 5 2-feb

WCTC

6 11-jan WDC 6 9-jan WTC 6 16-mrt

WCTC

7 25-jan WDC 7 23-jan

WCTC

8 8-feb WDC 8 6-feb

WCTC

9 22-feb WDC 9 27-feb

WCTC

10 8-mrt WDC 10 13-mrt

7


8

Hakhorst

zondag open-husseltoernooi

Op de zondagen 23 juni, 21 juli en 18 augustus

zijn er weer

open-husseltoernooien

voor leden en leden van andere verenigingen.

Er worden drie ronden gespeeld.

Aanvang: 13.00 uur

melden vanaf 12.30 uur

leden betalen € 1,00, niet-hakhorstleden € 2,00

(prijzentafel in natura)


DIT TOERNOOI WORDT GESPEELD OP

ZATERDAG 13 JULI

INSCHRIJVEN PER TEAM

KOSTEN PER PERSOON €5,00

VANAF 09.30 UUR MELDEN

10.00 UUR AANVANG TOERNOOI

BINNENKORT HANGT DE INSCHRIJFLIJST

OP HET MEDEDELINGENBORD

9


10

Dolly won Eerste–dinsdag

O p 7 mei werd het Eerst-dinsdag-van-de-maandtoernooi onder

leiding van Jan Bosma gespeeld met 60 deelnemers.

De winnaar was Dolly Wijnbelt.

Het was stralend weer, maar al gauw betr ok de hemel. En bij

het begin van de derde ronde vielen er enkele regendruppels. De beslissing

van wedstrijdleider Jan Bosma om het even aan te zien en gewoon

buiten door te spelen bleek een juiste beslissing. Hoewel het niet

geheel droog werd vormde het beetje vocht dat omlaag kwam geen

enkel probleem.

Toernooiwinnares Dolly

scoorde 3 + 19. En… zij scoorde

ook de grootste uitslag van het

toernooi, n.l. 1x 13 -1. Die wedstrijd

boulde zij samen met Paul

Dijkstra. Hun tegenstanders waren

Joop Dee en Tineke Verheij.

Er waren 9 spelers met 3

overwinningen, achtereenvolgens

Herman Bosman + 16, Ina Bakker

+ 16, Sitty van de Pijpekamp

+ 14, Chris Morelisse + 14, Harry

Saaltink + 13, Jan Kuiper + 13,

Leny van Wijk + 12 en Edgar van

Tricht + 9.

De volgende 8 spelers met 2

overwinningen kregen een prijs:

Paul Dijkstra, Wil van Boven,

Bep Veerman, Hans Vossebelt,

Cora Martens, Henny van Lingen,

Ejan van de Beek en Domien

Wielinga.


Van de spelers met 1 overwinning kr egen een prijs: Sanna

Borst, Wies Huber, Ton Jetten, Christien Kuiper, Tom Martens, Martin

Borst en Anja Engelbert.

Om de klap te verzachten was er nog een poedelprijs voor Tineke

Verheij.

Na het bedanken van de vrijwilligers ging iedereen om 17 uur

naar huis.

Noteer!!!!!!: grote toernooien in 2013

13 juli Open Sextettentoernooi

27 juli Midzomertoernooi

3 augustus Open Quintetten- of ander toernooi

10 augustus Thuisblijverstoernooi

31 augustus Bostoernooi (optioneel)

28 september Herfsttoernooi (optioneel)

16 november Beaujolaistoernooi (optioneel)

23 november Hart-van-Nederlandtoernooi (optioneel)

30 november Sinterklaastoernooi (optioneel)

20 december Kersttoernooi (optioneel)

27 december Oliebollentoernooi

11


Ejan wint maandaghussels april

Ja, daar is ie weer eens. Ejan van de Beek laat regelmatig van zich

weten. Slechts 1 punt miste hij dit keer, evenals Karel Christ. Hoewel

het tot de laatste wedstrijd spannend bleef besliste Ejan dat met minimaal

saldoverschil in zijn voordeel.

Cocky van der Loon was na het mannengeweld met haar elfde

plaats de beste vrouw.

13


WCTC-TEAM DE HAKHORST 3 TOCH GEEINDIGD ALS 2 e !!!!

(deel 2)

Tijdens de Algemene Vergadering van 2 mei jl. heeft het team uit handen

van André Smit (penningmeester afd. Zes) de trofee en de medailles,

behorende bij de 2 e plaats, mogen ontvangen.

Dik verdiend!!!

Bestuur, bedankt dat dit tijdens de Algemene Vergadering kon plaatsvinden.

Truus Ruarus.

14

WCTC De Hakhorst 3

V.l.n.r. Wil Bennink, Joop van Kersbergen, Truus Ruarus,

Will Rademakers, Leny Bleeker en Gerard Bakker.


De sportweken zijn onlangs in Leusden weer van start gegaan. Zo maken

kinderen van alle scholen kennis met diverse sporten, waaronder

jeu-de-boules.

Inmiddels zijn er 275 kinderen van de basisscholen uit groep 8

geweest. Wij hebben nog drie woensdagen te gaan van 9 tot 11 uur en

als die achter de rug zijn hebben wij totaal 431 kinderen in 8 weken

tijd te boulen gehad. De bekers (16 stuks) die De Hakhorst (elke keer

één voor een

meisje en één

voor een jongen)beschikbaar

stelt voor

diegenen die op

de eerste plaats

komen zijn bijzonder

welkom.

Je ziet dan die

glunderende

gezichten als

ze deze in ontvangst

nemen

en dat is zo bij

alle 8 keren

boulen.

Zoals ik al eerder heb geschreven, als ik uitleg geef wat de regels

zijn bij het boulen dan vraag ik vooraf wie heeft er weleens gebould

heeft. Van de dan pakweg ongeveer 55 kinderen zijn er minimaal

35 die de vinger opsteken en dat is natuurlijk gebeurd …….. op

de camping.

Per keer hebben wij ook 5 á 6 begeleidsters(ders) en die zijn dan

ook echt nodig om de zaak in het gareel te houden, te meten en als

scheidsrechter op te treden.

15


Maar we mogen best tevreden zijn hoe de kinderen zich gedragen.

Altijd weer leuk als er een naar je toekomt en vraagt: weet u

wie hier ook komt boulen? Dan zeg ik: Ik zou het niet weten, vertel

maar. Vaak is het antwoord: Mijn oma en/of opa.

Onlangs gaf men te kennen dat de ontvangst en gastvrijheid bij

De Hakhorst hoog in het vaandel staan. Dat is fijn om te horen uit

monden van de organisatoren van De Kr8van8.

Na de laatste speeldag zal ik met een eindverslag komen.

De Hakhorst is nu al een aantal jaren sponsor van deze activiteit

en wij Hakhorsters hopen dat dit ook volgend jaar zal plaatsvinden.

Joop van Kersbergen

Namens de Sportcommissie

16

Beste Mensen,

eind februari ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis

voor een aneurysma in de buikholte.

Wonder boven wonder is de operatie geslaagd.

Ik ben nu aan het revalideren.

Vele kaarten en medeleven heb ik van jullie mogen ontvangen.

Hartelijk bedankt hiervoor, ook namens Nely.

Hartelijke groeten,

Bertus Verschuur


Bert van Straten wint Vrijdagavondtoernooi

O p 24 mei werd het maandelijks terugkerend Vrijdagavondtoernooi

georganiseerd. Totaal schreven er 38 personen in. De leiding had Karel

Christ en de winnaar was Bert van Straten.

De goed verzorgde prijzentafel

was samengesteld door Jopie Voogt

en Dicky Willigenburg.

Na drie partijen bleek Bert

van Straten het beste resultaat te

hebben neergezet, 3 + 26, met als

gevolg dat hij de goedgevulde

mand in ontvangst mocht nemen.

De tweede plaats was voor Jozias

de Zeeuw, 3 + 24, en de derde

plaats was voor Elly Sterenberg, 3

+ 21. Op de vierde plaats eindigde

Will Rademakers en de laatste met

drie overwinningen was Johan

Nagtegaal. Ook Will en Johan vielen

in de prijzen.

De eerste vijf spelers met 2 overwinningen mochten een prijs uitzoeken,

dat waren achtereenvolgens Tiny Ham, Paul Dijkstra, Peter van

Wermeskerken, Tom Martens en Ger Schouten.

Met één overwinning was er een prijs voor Hans Salters, Michel

Bara en Karel en Ank Christ.

De aanmoedigingsprijzen waren voor Cobie Jetten en Paul Smulders.

Piet Boddeman kreeg een consumptie aangeboden, want hij was gelijk

geëindigd met Cobie, zij hadden namelijk alle drie de partijen samen

gespeeld.

17


Lentetoernooi 2013

O p zaterdag 27 april werd met 52 deelnemers onder leiding van Karel

Christ en Joop van Kersbergen het jaarlijkse Lentetoernooi gehouden.

De winnaars waren Piet Boddeman en Joop van Kersbergen.

De weersverwachting

was niet je-van-het,

maar ondanks dat bleef

het de gehele dag droog

en bij tijden ook nog

zonnig, zoals het

bij een

jeu-de-boulestoernooi

van De Hakhorst betaamt.

Het was in de

ochtenduren wel wat

fris, maar de deelnemers

trotseerden dapper de

kou en speelden de ge-

Een prachtige prijzentafel. Met dank aan

bloemisterij Hartogsveld in Amersfoort

voor de medewerking aan de prijsinkopers

Karel Christ en Cocky van der Loon.

hele dag buiten.

Het toernooischema betrof 5 voorgelote

doublettenwedstrijden.

Er werd veel strijd geleverd, getuige

het feit dat er maar 1 doublet was dat alle

wedstrijden kon winnen.

Harry Saaltink, een oranje supporter. Op de website

www.jbcdehakhorst.nl is de oranje kleur van zijn hoed te zien.

18


en maar 3 doubletten die er 4 wonnen.

De winnaars Piet Boddeman en J oop van Kersbergen haalden het

hoge saldo van 47 punten. Dat was net geen record voor een Lentetoernooi.

Dat staat op 48 punten, behaald door Hans de Vaal en Tom Martens

in 2012.

Hans deed dit keer niet mee en Tom eindigde op de twaalfde

plaats.

Joop van Kersbergen (voor wie hem

niet kent, hij staat links) en Piet

Boddeman waren de enigen die alle

wedstrijden hadden gewonnen.

19


Anna en Bram Kruseman

prestatie, want hij is het nieuwste

lid en met zijn 18 jaren ook

nog het jongste lid. Luuk en

Joost stonden er na 4 wedstrijden

heel goed voor met alle vier

keren winst. Maar in de laatste

20

Op de tweede plaats eindigden

Anna en Bram Kruseman

met 4 + 24.

Derde werden Gré Burgers

en Arnold van der Loo

met 4 + 18 en vierde Luuk en

Joost Jacobs met 4 + 17 en

ook een keer 13 - 0 gescoord.

Voor Luuk heel leuk en

natuurlijk ook een mooie

Gré Burgers en Arnold van

der Loo, derde

wedstrijd gingen ze met

3 - 13 de bietenbrug op tegen

Piet van Opijnen en Frans

van der Loon.

Luuk (l) en Joost Jacobs,

vierde


De poedelprijs

was voor het

doublet Elly Hoebe

en Anja Engelbert.

Zij verloren

alles en hun saldo

was – 35. Zij hopen

op betere tijden

en betere scores.

Dat moet niet

zo moeilijk zijn.

De dag begon

om 10 uur en eindigde

om ongeveer

16.15 uur.

Elly Hoebe (l) en Anja Engelbert, laatste

Er waren dankwoor den en applaus voor de bar bediening Rijk

Esko, Janny Korpel, Dicky Willigenburg en Cilia Verburg. De prijsinkopers

Karel Christ en Cocky van der Loon.

Nee, dat ben je niet als je niet 10

minuten vóór de aanvang van

het boulen aanwezig bent.

Een al lange tijd bekend verzoek

van de wedstrijdleiders, opdat

zij hun werk goed kunnen voorbereiden.

Het verzoek staat ook maandelijks

in dit clubblad genoemd bij

de speeltijden.

21


22

Spelregel

Volgorde van spelen

Team A werpt het but uit en speelt zijn eerste boule. Die verlaat het

toegestane speelterrein. Team B speelt nu zijn eerste boule. En ook

die verlaat het speelterrein.

Welk team is nu aan de beurt?

Er zijn spelers die menen dat team B opnieuw moet spelen omdat er

sprake zou zijn van een gelijke ligging van de boules ten opzichte van

het but. Niets is echter minder waar. Er is nl. in het geheel geen sprake

van een gelijke afstanden er valt ook niets te verbeteren. Volgens

het spelreglement moet in zo’n geval team A als eerste spelen en vervolgens

weer team B. Net zolang totdat er een boule op toegestaan

terrein ligt.

Anders wordt het wanneer team A zijn eerste boule heeft gespeeld en

team B zijn eerste boule op precies dezelfde afstand tot het but heeft

geworpen. In dit geval moet team B, omdat de boules van beide teams

op dezelfde afstand tot het but liggen, als eerste, dus nog een extra

keer spelen en als de situatie hetzelfde blijft team A weer en vervolgens

om en om tot een boule dichter bij het but ligt.

En weer een andere situatie ontstaat indien de eerste boule van team A

door de eerste boule van team B wordt geraakt, met als gevolg dat

beide boules buiten het toegestane terrein terechtkomen. Aangezien

team B een situatie waarin een geldige boule in het speelveld lag heeft

doen veranderen in een onbesliste situatie moet dat team B als eerste

verder spelen.

Overigens geldt deze laatste bepaling altijd als er (bijvoorbeeld ten

gevolge van een schot) geen enkele boule meer op toegestaan terrein

ligt.


Uitstel uitbreiding

In verband met uitbroeden eieren ...

uitstel bouw nieuwe hal?

De leden van het Groenteam laten weten dat zij niet alleen

zorgen voor het groen op ons park, maar dat zij het ook hun

taak vinden om de natuur te beschermen.

Zij maakten daarom foto´s van het uitbroeden van heel bijzondere

eieren en pleiten ervoor om daar rekening mee te houden bij de uitbreidingsplannen

van onze accommodatie.

23


V ijfendertig boulers hebben zich

op woensdag 15 mei gemeld

voor het Koffietoernooi. De lekkerste

koffie was voor Leen Verburg.

Er werd binnen gespeeld omdat

de weergoden ons de laatste tijd goed

dwars liggen.

24

Koffietoernooi mei

Maar de stemming was er

niet minder om. Na de eerste partij

waren er een aantal met een

mooie score van o.a. 13-3, 13-4.

Dus dat zou na de tweede en derde

partij wel eens van belang

kunnen zijn.

Na de tweede partij waren

er van de negen spelers met

mooie standen er nog maar twee

over. Dat waren Paul Dijkstra

2+21 en Leen Verburg 2+16. Je

zou zeggen dat dat voor Paul een

koud kunstje is. Maar de derde

partij besliste anders.

Er waren slechts drie boulers

met drie gewonnen partijen.

Zowel Paul als Leen zijn de

rust zelve. Ze gaan er gewoon

tegen aan. Maar Paul liet het

goed afweten in de derde partij.

Zodat Leen Verburg winnaar

was met +28.


Paul Dijkstra was dus tweede met +23. En derde was Gerard

Jansen met +22. Uiteraard alle drie een prijs.

Er was ook een prijs voor de drie met 2½ gewonnen partijen:

vierde André Horn +16, vijfde Peter van Wermeskerken +14 en zesde

Jenny Tijmense +11.

Verder waren er vijftien met twee gewonnen partijen, waarvan

er vijf naar de prijzentafel kwamen: zevende Sanna Borst +20, achtste

Wies Huber +11, negende Els Hogenes + 11, tiende Ton Jetten +11 en

elfde Henk Heijke +11.

Er waren zeven boulers met één gewonnen partij en daarvan

kregen een prijsje: Niek de Kruijk, Harry Saaltink en Rudy Swart.

Herman Bosman had nog een prijs met een onbesliste partij.

De aanmoedigingsprijs was voor Bep Veerman.

De wedstrijdleiding was in handen van Joop van Kersbergen.

Hij vroeg applaus voor Charlotte van den Hoek en Timo Kraak voor

de prijzentafel, voor Anna Kruseman en Willemijn van Dongen voor

hun bardienst en voor Els Hogenes die bij het inschrijven assisteerde.

25


Pinkstertoernooi

O p het Pinkstertoernooi op maandag 20 mei verschenen 26 doubletten.

De winnaar was het doublet Ank Christ en Piet van Opijnen.

Vindingrijke leden van onze club verrassen vaak met nieuwe

ideeën. Dit keer werd een nieuwe toernooivorm bedacht , n.l. na elke

ronde de sterkste tegen de sterkste laten boulen. Nummer 1 tegen 2, 3

tegen4, 5 tegen 6 enz.. Zoals altijd weet Bert den Uijl daar een passend

wedstrijdschema van te maken. Er moesten 5 ronden worden gespeeld.

De meespelende

wedstrijdleiders waren

Arnold van der Loo en

Karel Christ.

Karel: “inmiddels is

Arnold opgeklommen

van assistent naar

(volledig bekwame)

wedstrijdleider”.

Arnold mocht

daarom nu ook het

woord voeren!!

26

Om deze prijzen werd gestreden

Wat zijn mijn kansen? Hoe sta ik er voor? Tegen wie moet ik straks?


Het nieuwe wedstrijdschema

vormde

voor velen een uitdaging.

“Sterkste van de

Sterkste”, ja, die titel

past wel bij mij, dachten

zij. Dus op zoek

naar een sterke partner

om dat ideaal te kunnen

bereiken. Echter, na

afloop, bleken sommigen

zich te hoog te

hebben ingeschat.

De eerste wedstrijd

De zomerbloeiers, Begonia’s, waren inmid-

werd binnen gespeeld,

dels door het Groenteam in de bakken gezet.

maar verder kon alles

buiten worden afgewerkt. Bewolkt en een beetje koel, dat wel.

De winnaars werden,

toch wel een beetje onverwacht,

maar zeker heel erg

verdiend door van sterk

ingeschatte doubletten te

winnen, Ank Christ

en Piet van

Opijnen.

Zij waren ook de enigen

die alle 5 partijen hadden

gewonnen.

In de eerste speelronde

hadden 2 doubletten met

13 - 0 gewonnen. Die

moesten dus in de tweede

ronde tegen elkaar spelen.

Ton Jetten en Jan Kuiper

wonnen die partij met 13 -

8 van Karel Christ en Arnold

van der Loo.

1e: Ank Christ en Piet van Opijnen

27


Beide tot de favorieten gerekende doubletten wonnen 3 van de

5 partijen en eindigden op respectievelijk de 7e en 5e plaats.

28

De eerste 10 doubletten kregen een prijs.

Die gelukkigen waren:

1. Ank Christ en Piet van Opijnen, 5 + 21

2. Elly Sterenberg en Bert den Uijl, 4 + 24

3. Cora en Tom Martens, 4 + 23

4. Gré en Gijs Burgers, 4 + 21

5. Arnold van der Loo en Karel Christ, 3 + 19

6. Tiny Ham en Frans van der Loon, 3 + 18

7. Ton Jetten en Jan Kuiper, 3 + 14

8. Ejan van de Beek en Joop van Kersbergen, 3 + 11

9. Anna en Bram Kruseman, 3 + 10

10. Henny van Dijck en Paul Dijkstra, 3 + 6

2e: Elly Sterenberg en

Bert den Uijl

3e: Cora en Tom Martens


4e: Gijs en Gré Burgers

5e: Karel Christ en

Arnold van der Loo

Een beetje blij waren ook Heleen van Miltenburg en Henk van

Beek. Zij kregen als zwaksten van de zwaksten een drankje van de bar.

Voor deze gezellige en sportieve dag verdienen dank:

Arnold van der Loo en Karel Christ voor de wedstrijdleiding, Joop van

Kersbergen en Cocky van der Loon voor het verzorgen van de prijzen,

Jan Kuiper en Piet Boddeman voor de mooie banen (op 1e Pinksterdag

gewerkt/bewerkt op de club!) en voor de bardiensten Sitty van de Pijpekamp,

Ad van der Kuij, Anneke Esko en Rijk Esko.

Vraagt het ene blondje aan de ander :

'Wat denk je dat verder weg is, Londen of de

maan ?"'

'Ja hallooooo .... kun je Londen vanaf hier zien ?

29


30

Droombal

Ik wou dat ik een boulebal was,

dacht ik in dromenland

en dat ik dan gekoesterd werd

door een warme vrouwenhand.

Zo’n hand die mij met kracht omklemt

en mij met liefde streelt

en schoonpoetst met een zachte lap,

emoties met mij deelt.

Zo’n hand die mij alleen maar werpt

om punten te behalen

en mij daarna weer tot zich neemt

bij winst maar ook bij falen.

Als ik dan rollend naar de but

voor haar mijn werk daar deed,

kijk ik al weer verlangend uit

naar haar koord met de magneet.

Dan word ik door haar opgetild

en voel ik dat ik zweef,

als zij mij dan weer tot zich neemt

weet ik waarvoor ik leef.

Soms drukt ze mij voordat ze werpt

aan haar borst in Hakhorstblauw,

dan zegt mijn stalen ballenhart:

ik doe mijn best voor jou.

Gooi me maar weg, haal me weer op,

laat mij in vreugde rollen

en laat me alsjeblieft steeds weer

tot ik oud ben met je dollen.

Als ik dan moe en uitgespeeld

rust vind in tas of kist

dan droom ik van die vrouwenhand

o, als zij dat eens wist.

Max Bremer


O p Hemelvaartsdag 9 mei werd met 22 doubletten het jaarlijks

terugkerende Dauwtraptoernooi gehouden onder leiding van Joop van

Kersbergen en Arnold van der Loo.

De winnaars waren Edith en Arnold

van der Loo.

tend hoe blijder volk. Het is

dan in serene stilte genieten

van de dauwdruppels op de

akkers, de zingende vogels en

de blij kwakende kikkers. En

daarna ook nog genieten van

elkaars boulespel.

Het toernooi werd gespeeld

met doubletten (2 persoonsteams).

Er moesten 4

wedstrijden worden afgewerkt

en er werd tot slot een

finalewedstrijd gespeeld tussen

de 2 beste teams. Door

een foutje bij het inschrijven

bleek 1 doublet niet op de

lijst te staan en was er een

oneven aantal doubletten.

Dauwtraptoernooi

Het was voor de deelnemende leden

van De Hakhorst vroeg uit de veren

geblazen op Hemelvaartsdag, want het

toernooi begon al om 7 uur. Maar de

vrijwilligers van die dag waren al om 5

uur aanwezig. Hoe vroeger op de och-

31


Joop loste dat pr ofessioneel op via de telefoon. Cocky en Frans

van der Loon werden door hem om 06.45 uur uit hun bed gebeld. En zij

waren een half uurtje later aanwezig. Ongedoucht, maar Joop heeft dat

niet aan hen geroken, zei hij.

Hilariteit oogstte Piet Boddeman, die het presteerde om zich om 12.45

uur te melden. Hij bleek zich vergist te hebben en dacht dat er normaal

husselboulen was. Op z’n Cruijffiaans: “Elk nadeel heb sen foordeel”.

Piet heeft wél kunnen uitslapen. Dat uitslapen had hij echter beter van

tevoren kunnen doen.

Na de eerste wedstrijd, zo om ongeveer 8.15 uur, was er een

heerlijk en feestelijk opgemaakt ontbijt dat betaald was uit de inschrijfgelden.

Er kon buiten worden gespeeld. Tijdens de eerste wedstrijd vielen

er een paar druppels, maar gaande de ochtend kwam de zon steeds

meer het mooie speelterrein en ook de spelers verder verblijden.

32


Na de 4 wedstrijden waren er slechts 2 doubletten die ze alle 4

gewonnen hadden. Die speelden dan ook de finale. Waarbij alle uitgespeelde

spelers, zichtbaar bevrijd van hun eigen wedstrijdspanninkjes,

de finalewedstrijd omzoomden.

De finale werd overtuigend gewonnen door Edith en Arnold

van der Loo door Cocky en Frans van der Loon met 13 - 4 te verslaan.

33


34

Op andere ereplaatsen

eindigden Piet van Opijnen

en Joop van Kersbergen derde,

André Horn en Peter de

Boer vierde, en Leny Bleeker

en Johan Nagtegaal vijfde.

Anneke en Rijk Esko

waren de enigen die een keer

met 13 - 0 wonnen. Zij reikten

ermee niet verder dan de

12e plaats.

Op de laatste plaats eindigden Cuja de Weert en Willemijn van

Dongen.

Om 14 uur was het uitermate gezellige Dauwtraptoernooi ten

einde.

(Bij het Dauwtraptoernooi is geen prijsuitreiking.)

Met dank aan (v.l.n.r.) Jopie Voogt, Dicky Willigenburg en Ton

Jetten voor hun bijzondere inspanningen met de organisatie van het

toernooi en ook dank voor de wedstrijdleiders Joop van Kersbergen en

Arnold van der Loo voor het in goede (boule)banen leiden van de wedstrijden.


Wat Elsje beleeft

DAUWTRAPTOERNOOI

Ja, nú is het echt lente, vóór het ochtendkrieken op de fiets naar

de club.

Voor ons vroege vogels is het iedere

keer weer een bijzondere ervaring:

dauwtrappen.

Niet blootsvoets in de dauw van

het gras lopen, wat een zuivere

werking voor onze ziel en zaligheid

zou kunnen hebben, maar

met stevige schoenen aan boulen.

Vanmorgen, 5.00 uur loopt de

wekker af, gelukkig ben ik een

ochtendmens, dus veel tijd voor

het dagelijkse ritueel. Met één

zwaai benen uit bed, kus op de foto van Ben, tandenpoetsen, badderen,

krant beneden halen [dus niet], koffie zonder krant, ongezellig, tóch even

een boterham, wetende dat er een heerlijk ontbijt op mij/ons wacht.

Uitslapers, jullie missen héél veel, kom op, volgend jaar meedoen.

Over dat heerlijke ontbijtbuffet heb ik niets te veel gezegd: allerlei

broodjes, krentenbollen, krentenbrood heerlijk met spijs, vleeswaren,

kaas, gekookte eieren, heerlijk!, scrambled eggs, jus d'orange en als

nagerechtje een heerlijk bakje fruitsalade.

Dat stond allemaal op ons te wachten ná de eerste partij gespeeld te hebben,

wij konden zó aanschuiven en aanvallen.

Ook dit ontbijtteam heeft héél veel werk verricht, de entourage zag er

"top" uit. Lieve mensen, nogmaals onze hartelijke dank, het was geweldig.

Wat is het toch bijzonder dat wij clubleden zoveel voor elkaar over hebben.

Wij zijn lid van een warme, sociale club.

Ik eindig dit stukje met de woor den van generaal Peter van Uhm:

Dat óók de kracht is van onze club.

Niet ik, niet jij, maar wij.

35


GROENLINGEN VAN DE CLUB

Er is mij gevraagd

even een stukje te

schrijven over het

groengebeuren, met een

foto erbij van één van

de handige groenlingen.

Jullie hebben het

waarschijnlijk allemaal

al gezien, de zomerbloeiers

staan weer in

de plantenbakken en

wachten net als wij op

de zon.

Dit is weer een feest om naar te kijken, maar er is ook heel veel verborgen

huisvlijt waar jullie misschien geen weet van hebben en daarom

wil ik deze boulers allemaal in het zonnetje zetten.

Een paar gr oenlingen zijn in het planten van de plantjes zo gewiekst,

ik

niet, sta altijd te pielen hoe ik het zal aanpakken. Uiteindelijk wordt het

wel wat, maar toch!

En jawel, er werd wéér getrakteerd op gr ote stukken vlaai, nog

even dan kunnen wij niet meer al wroetend door het struikgewas, en

wat dan ??

Carpe Diem

Elsje

Toen ik klein was bracht mijn oma mij

mijn eten op het terras. Het begon hevig

te regenen. We deden er drie uur over om

de bouillon op te eten.

36


O p 25 mei 2013 werd er voor het eerst bij onze club een Ladies

Day toernooi georganiseerd. Er waren 18 doubletten en de winnaars

waren Dicky Willigenburg en Cobie Jetten.

Het toernooi werd door middel van flyers en een stukje in het

Bouletin onder de aandacht gebracht van de vrouwelijke leden. Het

wedstrijdsysteem bestond uit 3 voorgelote partijen en er werd gestart

om 13.00 uur.

37


De dames hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt zich

prachtig uit te dossen. Het was een feest om te zien. Wij (de wedstrijdleiders

Jolanda (Joop van Kersbergen) en Carolien (Karel

Christ) hebben diverse malen tegen elkaar gezegd dat veel vrouwelijke

leden van de club een unieke middag hebben gemist. Jopie Voogt,

Dicky Willigenburg en Cobie Jetten hadden voor een prachtige prijzentafel

gezorgd.

De wedstrijdleiders Jolanda (l) en

Carolien

38

De bardames Antonia (l) en

Fransisca

De aanwezige

verpleegsters

begroeten

de boulende

moslima


Het was droog weer. De eerste 2 partijen werden buiten gespeeld

en, omdat enkele dames niet op de lage temperatuur gekleed

waren, de laatste partij binnen.

Na drie partijen hadden Dicky Willigenburg en Cobie Jetten

het beste resultaat neergezet, 3 + 26, en werden daarmee kampioen.

De tweede plaats was voor Leny van Wijk en Leny Bleeker en op de

derde plaats eindigden Henny van Lingen en Gerda van Bruggen.

Deze resultaten werden beloond met een

prijs.

Met twee overwinningen waren er

vier prijzen te verdelen, achtereenvolgens

waren dit Ingrid Saul en Sitty van de Pijpekamp,

Ank Christ en Jopie Voogt, Thea

Rond en Ina Bakker, Rikje van Straten en

Marian van Valkengoed. Met één overwinning

was er prijs voor Ger Schouten en

Cocky van der Loon, Eef van de Beek en

Elly Hoebe en Cilia Verburg en Wies Huber.

De aanmoedigingsprijs ging deze keer

naar Anneke Esko en Anja Engelbert. De

dames

achter de

bar, Antonia

(Ton

Jetten) en

Fransisca

(Frank Dicky van Willigenburg

Maes), haalde samen met Cobie

Jetten de eerste prijs!!

werden

met een

geweldig applaus bedankt voor hun

inzet.

2e plaats: Leny Bleeker (l)

en Leny van Wijk

39


40

De oudste (ziet u het?) dame

Bep Veerman

3e plaats: Gerda van Bruggen (l)

en Henny van Lingen

Majoor Boschhard speelde ook

mee. ( Ger Schouten, de een na

oudste!)

Jopie Voogt bedankte alle

deelnemers voor hun positieve inzet

om het toernooi te doen slagen en

vergat de wedstrijdleiders ook niet,

zij werden beloond met een heerlijke

fles wijn. Met nog wat napraten

over de geweldige middag ging iedereen

daarna met een tevreden

gevoel naar huis.

Meer foto’s (mede gemaakt door Joop van Kersbergen) op:

https://picasaweb.google.com/loonpicasa/26mei2013


Jolanda (l) en Fransisca hadden

het erg naar hun zin. Kijk eens

naar het handje van Jolanda!!

41


Het Waterlinie Jeu-de-Boules Kampioenschap

Z ondag 21 april was het zover, alle 'Kampioenen' van de Waterlinie

mochten met hun achterban de banen van de Hakhorstclub weer betreden

en een poging wagen om die inmiddels fel begeerde wisselbeker te

bemachtigen. De winnaar was Barry!!

Dit halfjaarlijkse evenement

is inmiddels een veel besproken

onderwerp op de

Waterlinie geworden.... Kerstmis

staat denk ik nog heel even op

nummer 1.

Die gesprekken gaan dan

De Waterlinie

vooral over wie er dit keer met de

beker vandoor gaat...en wie niet... en

ook niet onbelangrijk, wie er met

wie wil spelen...dit gaat allemaal

gepaard met de nodige grappen.

.

Barry was kampioen!!!

43


Zo ook wor dt het weerbericht al weken van te voren scher p in de

gaten gehouden. In de hoop dat we op de wedstrijdbanen buiten kunnen

spelen, dat is dubbel feest!

Het leuke is dat veel bewoners ruim van tevoren aanbieden om

met de voorbereidingen mee te willen helpen. Van hapjes maken en om

spullen daarvoor te kopen, tot het meedenken voor een bedankcadeautje

voor de club etc. ect.. Ook de stoere binken zeggen wel mee te willen

helpen om die 'ballenbakken' van binnen naar buiten te sjouwen. Zoals u

merkt, iedereen voelt zich leuk betrokken bij dit evenement.

44


Omdat er steeds fanatieker gestreden wordt, en er vaak getwijfeld

werd over 'wie er ligt', hebben we Frank Maes gevraagd om zich

op te werpen als Hoofdscheids. Naast die belangrijke taak had hij een

heus wedstrijdschema in kaart gebracht op de computer, dus we konden

professioneel aan de slag. Hierdoor heeft iedereen deze middag

ook wat vaker kunnen spelen.

Na een steeds weer zinderende finale, mocht Barry dit keer de

beker in ontvangst nemen.

'Persfotografen' verdr ongen zich om de winnares op de gevoelige

plaat vast te leggen. Barry glunderde en was apetrots op de beker

die nu het komende halfjaar op haar kamer mag staan.

Om deze sportieve feestdag mooi af te sluiten hebben we met

z'n allen voorzitter Peter bedankt dat we weer mochten komen boulen

en Frank voor z'n geweldige leiding! Natuurlijk wil ik ook namens iedereen

het altijd weer geoliede barteam (Betsy&Wim en Truke&Wim)

bedanken.

Héél graag komen we in oktober weer het 'strijdtoneel' betreden.

Moniek Morelisse

45


46

RECLAMEBORDEN.

Deze ondernemingen steunen onze club door het

plaatsen van een reclamebord.

Afas Leusden Software voor het MKB

Bamboo Leusden Chinees-Indisch Restaurant

Bloemendal Leusden Occasioncentrum

Brouwer Leusden Woninginrichter

De Buurman Leusden Restaurant

C1000 Wahle Leusden Supermarkt

Den Daas Leusden Makelaars

Eigenhuis Hoevelaken Keukens

Fietswereld Leusden Fietsen

Grolsch (2x) Groenlo Bierbrouwerij

Hema van Rheenen Leusden Warenhuis

Mitra Leusden Slijterij

Ru-vis Leusden Visspecialiteiten

Scheerder Amersfoort Drankengroothandel

Snel Leusden Makelaar

Stovo Automatisering Leusden Computerhulp/hardware/software

Valleilaan Leusden Uitvaartverzorging

Visser Verzekeringen (2x)Amersfoort Alle verzekeringen

Beste clubleden, steunt ú hén ook?


Wie / Wat / Waar ??

CONTACTPERSONEN

Banen - onderhoud/beheer : Piet Boddeman 033 4553730

Bar - barbezetting : Rijk Esko 033 4940069

stand-in : Frans Riphagen 033 4617736

Bouletin - (eind)redactie : zie Colofon

Boulodrome - onderhoud : Cor Hooijer 033 4941737

Groen - onderhoud / beheer : Joop Dee 033 4941027

Kleding - : Joop v. Kersbergen 033 8886150

Klusteam - : Cor Hooijer 033 4941737

Lief en Leed - : Wil van Boven 033 4943499

Oud Papier - : Ton Jetten 033 2770699

Party’s /verhuur-informatie/bespreken: Herman Bosman 033 2866005

Sponsor - : Ton Berends 033 4942276

Sportmaterialen- onderhoud/beheer : zie Klusteam

Sportzaken - : Karel Christ 033 4943829

Website - beheer : Bert den Uijl 033 2535141

Colofon

JBC De Hakhorst

Postadres:

Postbus 39 - 3830AA Leusden

E-mail: info@jbcdehakhorst.nl

Speeladres (geen post!!!):

't Sluisje 6 - 3831JV Leusden

tel. 033 - 4320031

Website:

http://www.jbcdehakhorst.nl

Bank:

SNS Bank

rek. 90.70.05.497

Redactieadres:

Frans van der Loon

Klarissenstraat 48

3813CH Amersfoort

tel. 085-8785207

E-mail: fcloon@xs4all.nl

Opgericht 29 april 1980

Ereleden:

Henk de Ridder

Paul Janssen

Rob Bouwer

Jos Halla

Leden van Verdienste:

Rob van der Werve

Wim van den Berg

Voormalig-Ereleden:

Charles Snoek†

Ton Jacobs†

Voormalig-Lid van Verdienste:

Herman van de Haar †

47

More magazines by this user
Similar magazines