Untitled - Stichting Papua Erfgoed

papuaerfgoed.org

Untitled - Stichting Papua Erfgoed

digheden gewijzigd zou moeten worden, zou de regering

eerst overleggen met de Kamer. „Eindelijk eens een krachtig

standpunt," was Bruins Slots reactie in Trouw, maar, zo

vroeg hij zich af, waarom dan nog praten met Indonesië?

De staatkundige status van Nieuw-Guinea was met de uitspraak

van Van Maarseveen immers beslist en Indonesië

was toch niet te overtuigen; dan heeft praten dus ook geen

zin! 19 Dit standpunt werd nog versterkt door de „onheuse

wijze" waarop de Indonesische leden van de gemengde

commissie, die op de Unieconferentie van maart was ingesteld,

Nederland bejegenden. 20

In de herfst van 1950 probeerde Bruins Slot in een aantal

hoofdartikelen de 7Voww-lezers van de juistheid van de Antirevolutionaire

politiek te overtuigen. In het eerste artikel

zette hij zich af tegen degenen die betoogden dat Nederland

toe moest geven aan de Indonesische eisen, omdat anders de

Nederlands-Indonesische Unie en de economische belangen

van Nederland in Indonesië gevaar liepen. Bruins Slot vond

dat, wanneer Indonesië dergelijke maatregelen zou nemen

omwille van een gebied dat niets voor haar-betekende, die

bedreigingen nu eigenlijk ook al bestonden. Daarom was

toegeven zinloos. Zij die vonden dat nog te weinig zeker was

over de economische mogelijkheden van Nieuw-Guinea en

over de steun die Nederland in geval van oorlog van bondgenoten

zou krijgen hadden ook ongelijk: de openlegging van

Nieuw-Guinea en de precieze economische mogelijkheden

waren zaken van later zorg; Indonesië zou de openlegging in

elk geval niet kunnen doen. Overigens erkende hij, dat in geval

van oorlog Nederland de defensie niet alleen voor zijn

rekening zou kunnen nemen. 21

Bruins Slot had niet iedereen overtuigd. In een in Trouw gepubliceerde

brief vroeg de zendeling ds. D. Ringnalda:

„Weegt het recht en belang van Nieuw-Guinea op tegen de

rechten en belangen van het Evangelie in Indonesië?" Ringnalda

beantwoordde deze vraag negatief. Trouw reageerde

scherp: Ringnalda liep over van zorg voor de zending in Indonesië,

maar over wat voor Nieuw-Guinea goed was, werd

17

More magazines by this user
Similar magazines