02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sigrid Hamelink (Woerden, 1963) maakt beelden van hout en<br />

klei. Landschap, licht, lucht en lichaam spelen een belangrijke rol<br />

in haar sculpturen. Ondanks de verschillen in materiaal waarin<br />

de Friese <strong>kunst</strong>enares werkt, zijn de uiteindelijke beelden de<br />

afgelopen jaren steeds dichter bij elkaar gekomen. Ze exposeert in<br />

De Galerij in Drachten en in Museum Nagele.<br />

tekst en foto illanD Pietersma<br />

Wanneer wordt zweven vallen?<br />

Sigrid Hamelink legt juist de laatste hand aan de<br />

tentoonstelling in De Galerij in Drachten. Sommige<br />

beelden hangen aan draden aan het plafond. Andere<br />

lijken langs de muur naar beneden te glijden of juist<br />

met behulp van vogelveren omhoog te gaan. Een<br />

lichtvoetig figuur staat bovenop een zwaar-metalen<br />

tafel, een ander staat half verzonken op een spiegel<br />

op de grond. De beelden bevinden zich op verschillende<br />

niveaus. Dalen, stijgen en zweven lijken de belangrijkste<br />

thema’s in het werk van Hamelink.<br />

“Het gaat om de authentieke ervaring met de omgeving”,<br />

vertelt de Zuid-Friese <strong>kunst</strong>enares. Velen zullen<br />

haar werk kennen van grote installaties op Kunstmaand<br />

Ameland of tijdens Oerol op Terschelling.<br />

Daar dreven keramische beelden op een beweegbaar<br />

vlot, of stonden ze op lange palen in en langs de<br />

branding. “Twintig stuks, op een vlak van twee bij<br />

twee kilometer. Met het getij veranderde het beeld.<br />

Soms leken ze ver weg, een ander moment dichtbij.<br />

Soms stonden ze hoog, de andere keer vlak boven het<br />

water. En als je het laatste beeld wilde zien, moest je<br />

op tijd terug zijn <strong>voor</strong> de vloed. Op die manier ervaar<br />

je de omgeving telkens op een andere manier.”<br />

Met haar beelden in De Galerij wil ze die landschappelijke<br />

ervaring binnenhalen. “Zo’n figuur dat daar<br />

zweeft, zit tussen wolk en lucht in. Daarom is het<br />

ook blauw gemaakt. Een ander beeld is rood. Dat is<br />

veel aardser. Je ziet de figuur met die neerhangende<br />

benen ook echt hangen in de draden. Hier is sprake<br />

van overgave. Iedereen droomt er wel van te kunnen<br />

vliegen of zweven. Het betekent vrijheid en onafhankelijkheid.”<br />

De sculpturen in de ruimte werken enigszins vervreemdend.<br />

Ook surrealistisch is een slapende figuur,<br />

die tegen de wand hangt. Rechtop. “Het is<br />

een rustend persoon, die ontstijgt aan de grond.<br />

Het bevindt zich nu tussen zwaarte en gewichtloosheid.<br />

Mijn werk gaat ook over hoe lichaam en geest<br />

verbonden zijn. Wanneer waak je, en wanneer slaap<br />

je? Wanneer houden de gedachten op en neemt het<br />

lichaam het over? Wie in slaap valt, voelt zich zwaar<br />

worden. Dan zak je weg. Dat korte moment van bewustzijn;<br />

dat gevoel: wanneer wordt zweven vallen?”<br />

In Museum Nagele exposeert ze met vergelijkbare<br />

werken, maar met een andere thematiek. “Daar<br />

gaat het meer over groei. Er zweeft bij<strong>voor</strong>beeld een<br />

figuur boven een kolk van vissen op de grond. Dat<br />

beeld draait mee in die beweging. Het legt een weg<br />

af. De geest groeit. Daarom is het hoofd een boom.<br />

De gedachten, je innerlijk – die kunnen groeien.”<br />

In de Galerij hangt een kindfiguur boven bloedrode<br />

keramische druppels. “Het hangt er heel afhankelijk<br />

bij. Dit is een moment dat je niet weet of het verzwolgen<br />

gaat worden door die druppels, of juist er aan<br />

ontstijgt. Bloed speelt al heel lang een rol in Christelijke<br />

<strong>kunst</strong>. En het lichaam ook. Ondanks zoveel<br />

bloed, bieden zulke beelden vaak juist verlichting.”<br />

Waarom schildert Hamelink haar beelden eigenlijk?<br />

“Ik wil ze lichter maken. Door ze te schilderen zie je<br />

wel de huid, maar niet het materiaal en de zwaarte<br />

daarvan. Ik begon daarmee, toen ik de houten beelden<br />

meer op die van klei wilde laten lijken. Het zijn<br />

twee heel verschillende materialen. In klei kun je<br />

heel snel dingen opzetten. Hout is traag. Dat kun je<br />

eens aan de kant zetten, en later echt op doorwerken.<br />

Tegenwoordig<br />

denk ik niet meer in<br />

hout of keramiek. Ik<br />

heb een beeldtaal gevonden<br />

en die in beide<br />

materialen bij elkaar<br />

gebracht.”<br />

Hamelink werkt details<br />

als gezichten niet<br />

verder uit. “Bij mij<br />

ligt de nadruk op het<br />

lichaam en de houding.<br />

Dat valt weg,<br />

zodra ik er een gezicht<br />

in maak. Ik ben<br />

zeer geïnteresseerd<br />

in dans. Daar gaat<br />

het ook puur om de<br />

beweging en hoe het<br />

lichaam emotie overbrengt.<br />

Laatst kreeg<br />

ik commentaar, van<br />

iemand die een arm te<br />

lang vond. Daar gaat<br />

het mij niet om. Ana-<br />

Feestelijke opening na verbouwing Galerie Lauswolt<br />

Galerie Lauswolt en juwelier De Slag in Olterterp<br />

zijn de afgelopen periode grondig verbouwd. De<br />

galerie en de juweliersafdeling ogen moderner en<br />

eigentijdser. De ruimtes zijn meer open geworden.<br />

Dit wordt gevierd met een ‘verbouwingsfeest’ op 8,<br />

9 en 10 maart.<br />

Galerie Lauswolt en Juwelier De Slag zijn samen<br />

‘Kom, kijk en geniet’<br />

gevestigd in een witte stolpboerderij onder de rook<br />

van Drachten. Meer dan 400 strekkende meter muur<br />

biedt ruimte aan <strong>kunst</strong>werken van zowel jonge<br />

als gevestigde en toonaangevende <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Zij tonen moderne, hedendaagse, figuratieve en<br />

abstracte <strong>kunst</strong>.<br />

Wie zowel van <strong>kunst</strong> als van verrassingen houdt, doet<br />

er goed aan een bezoek te brengen aan Olterterp.<br />

In de mooie open ruimte van juwelier De Slag<br />

schitteren de prachtig ingerichte vitrinekasten met<br />

moderne gouden en zilveren sieraden je tegemoet.<br />

Naast goud en zilver zijn er ook design sieraden van<br />

andere materialen, die ieder op hun eigen manier<br />

uniek zijn. Sieraden van <strong>kunst</strong>hars die door speciale<br />

kleurtechnieken op glas lijken, anti-allergische<br />

aluminium sieraden, en ware <strong>kunst</strong>werkjes van<br />

rubber en staal.<br />

Daags na het verbouwingsfeest vindt op 11 maart<br />

om 16.00 uur de opening plaats van de nieuwe<br />

Lente-expositie. Er is recent werk van meer dan<br />

twintig <strong>kunst</strong>enaars. Onder hen schilders als Henk<br />

Helmantel, Gerard van de Weerd (zie afbeeldingen),<br />

Jan van Loon en Pieter Pander. Verder zijn er beelden<br />

van Margriet Barends en Anita Franken, en glazen<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 11<br />

serie<br />

op de huid<br />

Sigrid Hamelink<br />

tomisch klopt er meestal geen hout van. Maar het<br />

beeld klopt wel.”<br />

Dan breekt de zon door in de Galerij. “Kijk hoe het<br />

licht gepakt wordt in het materiaal en in de huid”,<br />

zegt Hamelink verrukt. “Schoonheid zit in het moment.”<br />

■ Sigrid Hamelink, ‘Lucht’, t/m 1 apr in De Galerij, Drachten;<br />

t/m 22 apr ‘Gebroken/verbonden’ in Museum Nagele.<br />

Info: www.sigridhamelink.nl<br />

objecten van Johan de Vries. Deze expositie duurt tot<br />

en met 22 april. Meer informatie over de festiviteiten<br />

en activiteiten is te vinden op www.galerielauswolt.<br />

com<br />

■ Galerie Lauswolt en Juwelier De Slag, Selmien West 2,<br />

Olterterp. Feestelijke opening van 8 t/m 10 maart; opening<br />

Lente-expositie op 11 maart om 16.00 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!