02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Artantique 2012 in Jaarbeurs Utrecht<br />

Topkwaliteit en verscheidenheid<br />

Van 21 tot en met 29 april wordt alweer <strong>voor</strong> de derde keer in<br />

Utrecht de beurs Artantique georganiseerd, de <strong>voor</strong>jaarsbeurs waar<br />

oude en hedendaagse <strong>kunst</strong>, design en antiek op een verfrissende<br />

manier samen worden gebracht door de beste Nederlandse <strong>kunst</strong>- en<br />

antiekhandelaren en hedendaagse galerieën.<br />

Gude Antieke Klokken uit Amsterdam toont onder meer deze<br />

zwaanpendule.<br />

In slechts drie jaar tijd heeft Artantique zich stevig<br />

gepositioneerd in de top van de evenementen op dit<br />

gebied, met deelnemers die ook te vinden zijn op de<br />

TEFAF, PAN en Art Amsterdam. Het aanbod is van<br />

de hoogste kwaliteit en varieert van de schitterende<br />

collectie oude <strong>kunst</strong> van Douwes Fine Art en<br />

hoogtepunten van Chinees antiek van E. Pranger<br />

Oriental Art tot hedendaags realisme van de galerieën<br />

Mokum en Lieve Hemel en actuele fotografie van<br />

onder meer Eduard Planting Fine Art Photographs.<br />

De moderne, abstracte en hedendaagse <strong>kunst</strong> is goed<br />

vertegenwoordigd dankzij de aanwezigheid van<br />

onder meer Tom Okker Art, Contempo, Nine en Jan<br />

van Hoof en galerie Anderwereld.<br />

Ook <strong>voor</strong> echte fijnproevers heeft Artantique<br />

weer veel te bieden want er zijn vele specialisten<br />

in klokken, ikonen, grafiek, affiches en juwelen<br />

present. Een bijzonder sterke vertegenwoordiging is<br />

er op het gebied van Art Deco en Art Nouveau, met<br />

deelnemers als Frans Leidelmeijer, Honsbeek, Antes<br />

Art 1900, Kunstconsult, Passage Arts en Het Ware<br />

Huis.<br />

Liefhebbers van antieke juwelen en hedendaagse<br />

sieraden worden op Artantique ook zeer goed<br />

bediend. Naast de rijke collecties van Simons<br />

Juweliers en Fabery de Jonge presenteren ook<br />

Chris Sommer en Brigitta Sueters hun persoonlijke<br />

collecties. Nieuwkomers Persis van Schaik en Studio<br />

925 brengen ten slotte het werk van een selecte groep<br />

sieraden- en zilverontwerpers.<br />

Trends en rages<br />

Artantique wil de bezoeker dit jaar verleiden<br />

met verrassende combinaties van oude <strong>kunst</strong> en<br />

hoogwaardig antiek met hedendaagse <strong>kunst</strong> en<br />

design. Een speciale tentoonstelling, samengesteld<br />

uit objecten en <strong>kunst</strong>werken uit de collecties van de<br />

exposanten, is gewijd aan de trends en rages die in<br />

de afgelopen eeuwen de revue hebben gepasseerd,<br />

van de tulpenmanie tot Tiffany lampen.<br />

‘Hebbedingen’ zijn van alle tijden en Artantique wil<br />

de bezoeker graag een spiegel <strong>voor</strong>houden. Zoals nu<br />

Eerste monografie en solotentoonstelling Willem Maris<br />

Impressionist van de Haagse School<br />

In combinatie met zijn twee schilderende broers is<br />

Willem Maris (1844-1910) herhaaldelijk onderwerp<br />

geweest van tentoonstellingen en publicaties. Solo is<br />

zijn werk echter nooit <strong>voor</strong> het voetlicht gebracht.<br />

Tot nu. Samen met het Gemeentemuseum Den<br />

Haag heeft WBooks de primeur met deze eerste<br />

monografie over deze fascinerende <strong>kunst</strong>enaar.<br />

De eerste solotentoonstelling van Willem Maris<br />

is nu in het Gemeentemuseum Den Haag te zien.<br />

Als jongste broer is Willem Maris altijd een beetje<br />

ondergesneeuwd geweest onder het krachtige talent<br />

van Jacob en Matthijs Maris. Zijn onderwerpkeuze lijkt<br />

beperkt. De glorie van het Hollandse polderlandschap<br />

boeide hem, met koeien in zonovergoten grazige<br />

weiden. Ook het intieme beeld van eendenfamilies<br />

in de schaduw van wat bomen aan de waterkant<br />

konden hem eindeloos bezighouden. Toch is Willem<br />

Maris een buitengewoon fascinerende <strong>kunst</strong>enaar.<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 13<br />

Actuele fotografie bij Eduard Planting Gallery.<br />

de smartphones als warme broodjes over de toonbank<br />

gaan, zo wilde iedereen die vroeger meetelde een<br />

horloge in de zak of een gepoederde pruik op het<br />

hoofd. Men liet zich bovendien graag portretteren<br />

met de nieuwe aanwinst. Een hoogtepunt van de<br />

tentoonstelling is een 17de-eeuws portret van de<br />

schilder Paulus Moreelse, waarop een elegante dame<br />

haar modieuze zakhorloge aan de toeschouwer<br />

toont.<br />

Bezoekers die zich nader willen verdiepen in het<br />

aanbod op de beurs kunnen kosteloos deelnemen aan<br />

een rondleiding, waar <strong>kunst</strong>historicus Marius van<br />

Dam hen graag langs de hoogtepunten van de beurs<br />

leidt. Ook is er een interessant lezingenprogramma<br />

in het auditorium. Informatie hierover is te vinden<br />

op de website www.artantique.nl<br />

Artantique is van zondag 22 tot en met zondag 29<br />

april dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur en op<br />

woensdag 25 april tot 21.30 uur. Met de kortingsbon<br />

in deze KunstKrant ontvangt u een tweede<br />

toegangskaart gratis.<br />

Het eenvoudige boerenleven<br />

werd door hem met brede,<br />

impressionistische verfstreken<br />

weergegeven. Zijn schilderijen<br />

lijken te vibreren van licht.<br />

“Ik schilder geen koeien, maar<br />

lichteffecten”, zei Maris daar<br />

zelf over. Joost Bergman maakt<br />

in deze eerste monografische<br />

uitgave over Willem Maris<br />

duidelijk dat de Haagse <strong>kunst</strong>enaar allerminst<br />

achterhaald en eenzijdig is, zoals wel wordt gedacht,<br />

maar een van de beste schilders van de Haagse<br />

School.<br />

Deze monografie schenkt aandacht aan zijn oeuvre<br />

in al haar facetten. Zijn vroege in nevel gehulde<br />

landschappen en zijn eigen volgroeide stijl met<br />

helder en fris kleurgebruik leverde hem de naam<br />

‘impressionist van de Haagse School’ op. In deze<br />

kleurrijke en overzichtelijke publicatie maakt u<br />

kennis met Willem Maris: een spannende <strong>kunst</strong>enaar<br />

met een enerverende ontwikkeling.<br />

Tentoonstelling<br />

De tentoonstelling Willem Maris - Impressionist van<br />

de Haagse School, is te zien tot en met 9 april in het<br />

Gemeentemuseum Den Haag. De tentoonstelling<br />

laat naast de schilderijen van Maris ook werk van<br />

de Nederlandse fotograaf Han Singels (1942) zien.<br />

Het krijgt daarmee een hedendaagse component,<br />

die de schilder<strong>kunst</strong> van de Haagse School weer<br />

helemaal tot leven wekt. Singels verkent sinds 2000<br />

de ommelanden van Amsterdam per brommer op<br />

zoek naar het romantische Hollands landschap<br />

van weleer. Hij fotografeert het landschap zoals we<br />

dat ook tegenkomen in de schilder<strong>kunst</strong> van de<br />

afgelopen eeuwen, scènes die doen denken aan de<br />

schilder<strong>kunst</strong> van Hollandse meesters zoals Maris.<br />

■ Willem Maris - impressionist van de Haagse School,<br />

t/m 9 april in Haags gemeentemuseum. Publicatie door<br />

Joost Bergman, uitgeverij WBooks, e 24,95.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!