02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art & Antiques Fair ’s-Hertogenbosch<br />

De Lentebeurs van het Zuiden<br />

Van 15 tot en met 22 april is het Autotron Rosmalen<br />

het toneel van de 46ste editie van de Art & Antiques<br />

Fair ’s-Hertogenbosch. Beide verdiepingen zijn<br />

omgetoverd in een frisse en moderne lentesfeer en<br />

bieden een platform aan circa 70 deelnemers uit<br />

binnen en buitenland: een interessant krachtenveld<br />

aan deelnemers op het gebied van o.a. middeleeuwse<br />

<strong>kunst</strong>, barok, renaissance, moderne en hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong>. Ook zijn vrijwel alle prominente antiquairs<br />

uit Nederland en Vlaanderen aanwezig.<br />

Liggend naakt (1966) van Aad de Haas bij de stand van <strong>kunst</strong>handel Rob van Rijn<br />

‘Il faut être de son temps’. In de tweede helft van de<br />

negentiende eeuw klonk deze strijdkreet binnen<br />

een groep <strong>kunst</strong>enaars die de traditionele en<br />

klassieke beeldtaal losliet om de ‘lelijke’ kant van de<br />

maatschappij te tonen. Voor <strong>kunst</strong>enaars als Courbet,<br />

Rodin, Millet betekende eigentijds zijn de nadruk<br />

leggen op het lijden en niet meer op schoonheid.<br />

De arme middenklasse, (land)arbeiders, de gevallen<br />

vrouw, zieken en armen – de maatschappelijke<br />

slachtoffers werden de nieuwe helden van de<br />

stroming Realisme. De personages in de Realistische<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> onttrekken op symbolische wijze<br />

hun hoopvolle blik aan de hemel en verbeelden hun<br />

Het aanbod loopt uiteen van precolombiaanse<br />

<strong>kunst</strong> van America Antigua uit Tilburg en Aziatisch<br />

porselein van Hamadi Oriental Art uit Hattem tot<br />

hedendaags, Latijns-Amerikaans werk, gepresenteerd<br />

bij Artana uit Den Haag. Er zijn stands van galerie<br />

Lauswolt uit Olterterp, l’Argenterie Antique uit Gees,<br />

en van <strong>kunst</strong>galerij Albricht uit Oosterbeek, al bijna<br />

veertig jaar gespecialiseerd in 19e en 20e-eeuwse<br />

schilderijen/schilder<strong>kunst</strong>.<br />

De 46ste editie belooft wederom een bruisend<br />

Mauro Corda in De Twee Pauwen<br />

Confronterend realisme<br />

verdriet en verslagenheid met neergeslagen ogen.<br />

Na een persoonlijke tragedie in het leven van Mauro<br />

Corda wordt de mens in zijn sculpturen door eenzelfde<br />

gelatenheid overvallen. Het confronterende,<br />

niets ontziende realisme van zijn beelden omvat<br />

de conflicterende verlangens van de mens. Er is<br />

behoefte aan een ‘feel good’ ervaring om de harde<br />

werkelijkheid te ontvluchten, maar tegelijkertijd,<br />

door de eendimensionaliteit van schoonheid en<br />

perfectie, gaan we op zoek naar spanning, naar de<br />

andere helft van het bestaan; de donkere keerzijde<br />

die doorgaans schuilgaat achter muren, deuren en<br />

gordijnen. Gasmaskers, uitgemergelde lichamen,<br />

jeugdige schoonheid –<br />

onschuldig of tot lustobject<br />

gemaakt – soms macaber of<br />

met wrange humor, maar<br />

altijd schokkend ‘to the<br />

point’ houdt Corda ons een<br />

spiegel <strong>voor</strong>.<br />

De opgeslagen visuele<br />

indrukken van de Trauma<br />

Culture (Damien Hirst): oorlog,<br />

armoede, haat, honger,<br />

extremisme, perversie, dood<br />

en verderf, beïnvloeden onze<br />

kijk op de beelden van Mauro<br />

Corda. Al slaan we in eerste<br />

instantie in shock de handen<br />

<strong>voor</strong> het gezicht, iets in ons<br />

maakt dat de vingers zich<br />

enigszins spreiden en alles<br />

zichtbaar wordt. Het gevolg<br />

is een verwarrende sensatie,<br />

een mix van een kortstondig<br />

triomfantelijk gevoel dat<br />

het noodlot nog niet heeft<br />

toegeslagen en het angstige<br />

besef dat de grens tussen<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 15<br />

Werk van René Jansen bij galerie Lauswolt uit Olterterp<br />

spektakel te worden. Het Autotron Rosmalen<br />

(gemeente ‘s-Hertogenbosch) wordt stijlvol ingericht<br />

en lange lanen leiden u langs het rijke aanbod van<br />

<strong>kunst</strong> en antiek. Na het bezoek aan de galeries,<br />

kunt u op één van de terrassen genieten van een<br />

drankje en hapje. Indien u naar AFSH komt in<br />

de tijdsperiode van 19 t/m 22 april, kunt u na het<br />

bezoek aan de <strong>kunst</strong>beurs ook een bezoek brengen<br />

aan Indoor Brabant, waar u kunt kijken naar de<br />

wereldbekerwedstrijden dressuur en springen.<br />

■ De Fair is aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen. Meer<br />

informatie via 076-5148760 en op www.afsh.nl. Met de bon<br />

in deze krant ontvangt u 5 euro korting op de toegangsprijs.<br />

goed en kwaad, dood en leven het volgende moment<br />

kan worden overschreden. Initiële gevoelens van<br />

schaamte, voyeurisme en ongemak wijken al snel<br />

<strong>voor</strong> fascinatie en een onderzoekende blik. Corda<br />

onthult de naakte waarheid en laat ook in de<br />

getergde mens een universele schoonheid ontluiken.<br />

De sculpturen van de Franse beeldhouwer Mauro<br />

Corda (Lourdes, 1960) bevinden zich in nationale<br />

en internationale collecties. Hij ontving diverse belangrijke<br />

onderscheidingen, waaronder de Princess<br />

Grace of Monaco Foundation Prize.<br />

Zijn beelden zijn t/m 18 maart te zien in galerie De<br />

Twee Pauwen aan de Oranjestraat1/Noordeinde in<br />

Den Haag. Open: wo-za 11-17, zo 13-17, en op 3 maart<br />

ook tijdens Noordeinde Nocturne tussen 19.30 en 22.30<br />

uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!