02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Voorjaarsexpositie<br />

aquarellen in<br />

Rottevalle<br />

Klaske Kalsbeek-Vlasma houdt van 6 t/m 30 april in haar galerie-atelier aan<br />

de Heidbuorren 3 in Rottevalle een <strong>voor</strong>jaarsexpositie met haar aquarellen.<br />

Daarin brengt zij haar grote bewondering en liefde <strong>voor</strong> bloemen en de natuur<br />

tot uitdrukking. Geraakt door de kleurenpracht van bloemen, en de schoonheid van<br />

het Friese landschap met zijn wisselende jaargetijden, bouwt zij al schilderend de<br />

compositie op van bloemen, een stilleven, of het landschap.<br />

Reeds op jonge leeftijd werd Kalsbeek-Vlasma (1948) geboeid door de diverse mogelijkheden<br />

op het gebied van creativiteit. Zo maakte zij een tijdlang <strong>kunst</strong>werken<br />

van brooddeeg en klei. Later wilde ze echter de tastbare schoonheid van bloemen,<br />

de natuur en in het bijzonder de roos, <strong>voor</strong> eeuwig op het schildersdoek vastleggen.<br />

In 1992 heeft zij <strong>voor</strong> het eerst in haar leven een penseel ter hand genomen en<br />

begon zij haar gevoelens <strong>voor</strong> bloemen in schitterende aquarellen tot uitdrukking<br />

te brengen. Geraakt door de natuur bouwt zij al schilderend haar compositie op van<br />

bloemen , stillevens of landschappen. Reeds vijf keer ontving zij een prijs tijdens<br />

een expositie in Friesland en een eerste prijs <strong>voor</strong> één van haar werken op de Art<br />

Expo 1997 in Amsterdam.<br />

Open: vr-za 13-18 u. Tevens Paasmaandag en Koninginnedag 11-18 u. en tijdens<br />

Kunstroute Smallingerland op 14 en 15 april.<br />

Scherven of bouwstenen?<br />

In het Karmelklooster in Drachten<br />

is van 3 maart tot 29 april de<br />

expositie Scherven of Bouwstenen?,<br />

waaraan meer dan 25 landelijke <strong>kunst</strong>enaars<br />

meewerken: <strong>voor</strong>al schilders,<br />

maar ook beeldhouwers. Onder hen<br />

Douwe Elias, Christiaan Kuitwaard en<br />

Henk Helmantel. Deze expositie wil<br />

ons bepalen bij de vele ‘scherven’<br />

die we om en in ons zien, maar dan<br />

<strong>voor</strong>al bij de vraag: kunnen deze<br />

scherven ook bouwstenen worden?<br />

Ruim 25 <strong>kunst</strong>enaars reageerden positief<br />

op de uitnodiging onder dit thema<br />

werk in te dienen. De titel verraadt<br />

in feite heimwee of verlangen naar<br />

harmonie, naar een ‘hele’ wereld.<br />

Maar de ontwikkelingen in onze<br />

samenleving en in ons persoonlijk bestaan vertonen vaak scherven. Verbintenissen<br />

en vriendschappen gaan aan duigen, ziekte of dood breken ons op, ons eigen<br />

lastige karakter speelt ons parten. De economie gooit roet in het eten, wereldwijd<br />

egoïsme verduistert onze idealen. Er zijn zoveel scherven dat we er moedeloos van<br />

kunnen worden.<br />

Lang hebben we er in ons persoonlijk leven niet mee te maken, maar opeens<br />

is het raak. Het blijkt dat die scherven echt inspiratie opleveren. Dan kunnen<br />

scherven bouwstenen worden. Gebrokenheid kan ook sterk maken en hoop wekken.<br />

Dat geldt <strong>voor</strong> verlies, gemis, heimwee en gewoon pech. Het kan een andere<br />

richting krijgen. Doorleefd heimwee als een stap <strong>voor</strong>uit. Dat alles brengen de<br />

<strong>kunst</strong>enaars in beeld.<br />

De inbreng <strong>voor</strong> deze expositie is uiterst divers en dat maakt het tot een zeer<br />

boeiend geheel. Pedro Bakker toont hoe de boerderij in brand gaat, maar de familie<br />

zit niettemin trots te paard. Henk Krist toont rondvliegende scherven om een<br />

mild gezicht van harde rode baksteen. Ives One toont een vervaarlijke Johan Cruijff<br />

met een schietklaar pistool in elke hand. Ook wie wil opbouwen kan scherven<br />

maken. Karin Hoogesteger weeft om een kansloos geboren kind een krans. Robert<br />

van Westendorp, Hendrik Elings en Raymond Huisman laten de akelige, maar<br />

aandoenlijke kwetsbaarheid van mensen met Alzheimer zien.<br />

De variatie is zonder tal. Het ene werk toont humor, het andere grijpt ons bij de<br />

keel. De werken worden getoond in samenhang met speciaal gekozen poëzie,<br />

zodat het thema vanuit twee <strong>kunst</strong>en belicht wordt. Daarnaast is er een lezingcyclus<br />

met vier deskundigen die het thema vanuit diverse kanten bespreken. Meer<br />

informatie op www.karmelklooster.nl<br />

‘Ja Natuurlijk’<br />

tijdens Tulpenfestival<br />

De Noordoostpolder is het gebied in Nederland, waar<br />

de meeste tulpenbollen worden geteeld. Het is dan<br />

ook niet geheel toevallig dat tijdens het Tulpenfestival<br />

dat van 18 april t/m 6 mei wordt gehouden in dit<br />

gebied, galerie De Paardenstal een expositie organiseert<br />

met werk van de <strong>kunst</strong>enaar Gertjan Scholte-Albers. Deze<br />

landschapschilder werkt altijd buiten in de natuur en vaak<br />

op het Groninger Hogeland. Tijdens deze expositie zijn er<br />

van zijn hand diverse olieverfschilderijen met bloeiende<br />

bollenvelden en andere panorama’s en bossen te bewonderen.<br />

Mede-exposant is de Alkmaarse glas<strong>kunst</strong>enares<br />

Ingrid Beemsterboer. Zij toont <strong>voor</strong>namelijk mondgeblazen<br />

objecten.<br />

Jaarlijks komen vele bezoekers uit binnen- en buitenland<br />

op het evenement af. De Paardenstal ligt aan de tulpenroute,<br />

die per auto of fiets gereden kan worden. Vanaf 25<br />

maart is ook de beeldentuin weer te bezoeken. Tijdens<br />

het tulpenfestival zijn galerie en beeldentuin dagelijks<br />

geopend van 13.30-17.00 uur. Meer informatie op www.<br />

galeriedepaardenstal.nl<br />

Peter van Straaten en Jo Spier<br />

in Stedelijk Zutphen<br />

Virtuoze tekenaars van het<br />

Nederlandse Leven<br />

In samenwerking met het Persmuseum in Amsterdam laat de<br />

tentoonstelling Peter van Straaten & Jo Spier - Virtuoze Tekenaars<br />

van het Nederlandse Leven werk zien van de bekende tekenaars<br />

Peter van Straaten (1935) en Jo Spier (1900-1978). Deze tentoonstelling<br />

is van 17 maart tot en met 17 juni te zien in het Stedelijk<br />

Museum Zutphen en zal worden geopend door Siegfried Woldhek,<br />

illustrator van onder andere NRC-Handelsblad en winnaar van de<br />

Inktspotprijs 2011 <strong>voor</strong> de beste politieke prent van het afgelopen<br />

jaar.<br />

Peter van Straaten heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de<br />

van oorsprong Zutphense tekenaar/illustrator Jo Spier een van zijn<br />

grote <strong>voor</strong>beelden is. In deze tentoonstelling is een persoonlijke<br />

keuze van Van Straaten te zien uit het werk van Spier, met daar<br />

tegenover vergelijkbaar werk van hemzelf. Zo zal ook het publiek<br />

kunnen constateren dat er een duidelijke verwantschap bestaat<br />

tussen de beide <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Portretten, politiek, maatschappij, <strong>kunst</strong> en cultuur, stad en platteland<br />

zijn thema’s die beide <strong>kunst</strong>enaars tot inspiratie hebben<br />

gediend. Ook vrij werk en uniek en veelal onbekend jeugdwerk<br />

van beide tekenaars zal in de tentoonstelling te zien zijn. Bij de<br />

tentoonstelling komt een kleine publicatie over Peter van Straaten<br />

en Jo Spier, verkrijgbaar in de museumwinkel. De tentoonstelling<br />

is deze zomer vervolgens te zien in het Persmuseum. Het Stedelijk<br />

Museum Zutphen is geopend van dinsdag t/m zondag, van 11.00<br />

tot 17.00 uur. Voor meer informatie over bij<strong>voor</strong>beeld de gratis<br />

inlooprondleidingen op elke eerste zondag van de maand zie:<br />

www.museazutphen.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 17<br />

KNSTNWS<br />

Cultuurkaart<br />

Zoals te verwachten was is Amsterdam<br />

de culturele hoofdstad van Nederland.<br />

Groningen en Utrecht staan op de tweede<br />

respectievelijk derde plaats. Dat blijkt uit<br />

onderzoek van bureau Atlas naar de diversiteit<br />

van het culturele aanbod in het land.<br />

Plaatsen als Leiden, Leeuwarden en Den<br />

Bosch vielen net buiten de top drie op deze<br />

nieuwe ‘cultuurkaart’ van Nederlandse<br />

steden.<br />

Aboriginal <strong>kunst</strong> in<br />

galerie Den Andel<br />

Galerie Den Andel begint een sectie Aboriginal<br />

<strong>kunst</strong>. Tijdens de Voorjaarsexpositie<br />

in de galerie in het Noord-Groningse Den<br />

Andel zullen de eerste werken getoond<br />

worden, zowel conceptueel als traditioneel.<br />

Op termijn heeft de uit Australië afkomstige<br />

galeriehouder Steven Roberts de<br />

intentie een aparte afdeling in te richten<br />

met Aboriginal <strong>kunst</strong>.<br />

Galerie De Roos van<br />

Tudor op tournee<br />

Galerie De Roos van Tudor in Leeuwarden<br />

bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit<br />

jubileum zijn er gedurende het hele jaar<br />

meer dan twaalf exposities georganiseerd<br />

op verschillende locaties: zowel in de<br />

galerie aan de Eewal zelf, als in de Grote of<br />

Jacobijnerkerk en in Tresoar in Leeuwarden.<br />

Daarnaast ook in Museum Belvédère<br />

(Heerenveen), Museum Drachten en het<br />

Hannemahuis in Harlingen. Meer informatie<br />

op www.roosvantudor.nl<br />

Derde locatie NP3<br />

In februari is bij het Open Lab Ebbinge<br />

in het centrum van Groningen MOBi<br />

geopend. Naast ateliers <strong>voor</strong> veertien jonge<br />

<strong>kunst</strong>enaars is er een expositieruimte,<br />

NP3.tmp. Deze wordt geprogrammeerd<br />

vanuit het podium <strong>voor</strong> experimentele<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong> NP3, aan de Hofstraat.<br />

NP3 programmeert ook de Videobusstop<br />

van Rem Koolhaas aan het Emmaplein.<br />

Thema Noorderlicht<br />

Het thema van Fotografiemanifestatie<br />

Noorderlicht is dit jaar Het landschap als<br />

illusie van de natuur. De hoofdlocatie van<br />

het festival, dat afwisselend in Groningen<br />

en in Friesland plaatsvindt, is dit jaar Museum<br />

Belvédère in Heerenveen. Belangrijke<br />

nevenlocaties zijn Museum Willem van<br />

Haren in Heerenveen en Museum Dr8888.<br />

George Verberg prijs<br />

De Groningse Henrike Scholten heeft het<br />

George Verberg Stipendium van € 10.000,-<br />

gewonnen. Zij studeerde vorige zomer af<br />

aan Academie Minerva. Ze gebruikt het<br />

bedrag <strong>voor</strong> een studiereis naar St. Petersburg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!