02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KNSTNWS<br />

Edgar Doncker Prijs<br />

<strong>voor</strong> De Buitenplaats<br />

De Edgar Doncker Prijs 2012 is toegekend<br />

aan Jos van Groeningen met zijn vrouw<br />

Janneke (†2007), initiators van museum<br />

De Buitenplaats in Eelde. Aan de prijs is<br />

€ 150.000,- verbonden. De uitreiking is 20<br />

maart in het stadhuis van Haarlem.<br />

Omdat het Edgar Doncker Fonds vijftien<br />

jaar bestaat, verschijnen er een boek en<br />

een film over het fonds en de prijswinnaars.<br />

Groninger Museum<br />

Na de verbouwing van vorig jaar blijkt het<br />

Groninger Museum een tekort te hebben<br />

van meer dan vier miljoen euro. Directeur<br />

Kees van Twist is inmiddels vertrokken.<br />

Oud Gasunie-directeur George Verberg is<br />

aangesteld als interim. Wegens de zware<br />

financiële omstandigheden is onder meer<br />

een tentoonstelling met Canadese expressionistische<br />

<strong>kunst</strong> afgezegd. Gemeente en<br />

Provincie Groningen zeggen financiële<br />

hulp toe. Maar dan moet het museum wel<br />

reorganiseren.<br />

Directeur Paleis Het Loo<br />

Michel van Maarseveen wordt vanaf 1 juli<br />

directeur van Paleis Het Loo in Apeldoorn.<br />

Hij volgt Johan ter Molen op, die met<br />

pensioen gaat. Van Maarseveen is sinds<br />

2002 directeur van het Drents Museum in<br />

Assen.<br />

De Graanrepubliek dicht<br />

Per 1 januari is De Graanrepubliek in Bad<br />

Nieuweschans dicht. Het stichtingsbestuur<br />

is tot opheffing overgegaan wegens tegenvallende<br />

bezoekersaantallen en inkomsten.<br />

Wat er met de collectie van Willem<br />

Massa (1934-2008) gaat gebeuren die ook in<br />

De Graanrepubliek was ondergebracht, is<br />

nog onbekend.<br />

Art-event in Assen<br />

In het weekend van 24 en 25 maart is in<br />

De Nieuwe Kolk in Assen <strong>voor</strong> de eerste<br />

keer een Art-event. Deze verkooptentoonstelling<br />

werd <strong>voor</strong>heen gehouden bij het<br />

Hof van Saksen. Dat was door het grote<br />

aantal bezoekers niet meer mogelijk. Meer<br />

informatie op www.<strong>kunst</strong>-evenementen.nl<br />

Open Ateliers Groningen<br />

City sluit af<br />

In 2001 begon beeldhouwster Nelleke Allersma<br />

in Groningen met het maandelijks<br />

open stellen van haar atelier. Daarna sloten<br />

verschillende <strong>kunst</strong>enaars zich aan bij<br />

de Open Ateliers Groningen City. Na goed<br />

tien jaar stopt de atelierroute. Dit wordt<br />

afgesloten met een gezamenlijke expositie<br />

in Wallstreet Studio aan de Boteringeplaats.<br />

Een feestelijke afsluiting, of toch<br />

het begin van een nieuw initiatief…<br />

Ideeënbus KunstKrant<br />

Heeft u ideeën of suggesties <strong>voor</strong> de KunstKrant?<br />

Stuur ze ons. U kunt uw opmerkingen en ingezonden<br />

brieven mailen naar: info@<strong>kunst</strong>krant.com<br />

Boosaardige kinderen en onheilspellende taferelen in Stedelijk Museum Kampen<br />

Netty van Osch maakt slapende honden wakker<br />

In Woestijndagen toont het Stedelijk Museum Kampen een<br />

overzicht van de beelden en installaties van Netty van Osch.<br />

Uitgangspunt <strong>voor</strong> haar werk zijn (kinder)portretten. De scènes<br />

in haar installaties zijn vaak vol symboliek, surrealistisch en<br />

verhalend. Het contrast tussen goed en kwaad speelt een<br />

belangrijke rol. De personages vertonen vaak emoties die we<br />

niet erg prettig vinden - denk aan boosheid, verdriet of woede.<br />

Vaak gaat het over de relaties tussen de figuren die deze heftige<br />

emoties verder versterken en het gevoel van macht en onmacht<br />

zichtbaar maken. De figuren van Van Osch bewegen zich op het<br />

snijvlak van realiteit, fictie, magie, fantasie, manga, strips en<br />

tekenfilms. Waardoor het een absurdistisch en theatraal karakter<br />

krijgt.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 6<br />

Handen af van onze kinderen. Ze zijn lief, naïef,<br />

onschuldig en kwetsbaar. Wie zijn kinderen slaat,<br />

is een slechte opvoeder. Een corrigerende tik over de<br />

vingers is een brevet van onvermogen <strong>voor</strong> degene<br />

die zich van deze opvoedkundige strategie bedient.<br />

Dát zijn de <strong>voor</strong>oordelen en de clichés! Wie onlangs<br />

de indrukwekkende filmhit We need to talk about<br />

Kevin (met onvergetelijke rollen van Tilda Swinton<br />

en Ezra Miller) heeft gezien, zou daar wel eens iets<br />

genuanceerder over kunnen denken. Kinderen<br />

kunnen ook boosaardig zijn. Vervelende wichten<br />

en onstuurbare etterbakken komen in de beste<br />

families <strong>voor</strong>. Maar daar spreken we liever niet over.<br />

We need to talk about Kevin heeft echter een kleine<br />

dijkdoorbraak geforceerd. Het laatste taboe (‘slechte<br />

moeders’) is ineens bespreekbaar geworden. De<br />

Groene Amsterdammer wijdde zelfs een special aan<br />

dit precaire onderwerp.<br />

Vertrouwen<br />

En dan is er nog Netty van Osch. De eerste stofwolken<br />

rond We need to talk… zijn nog maar net opgetrokken<br />

of zij veroorzaakt in Stedelijk Museum Kampen<br />

een heuse woestijnstorm met een tentoonstelling<br />

die de tijdgeest dicht op de hielen zit. Het meest<br />

verontrustend is het beeld van een zwaar bewapende,<br />

in zwart leer gehulde jongen die de bezoekers bij de<br />

ingang van de museumzaal de stuipen op het lijf<br />

jaagt. Hij zou Kevin uit de bioscoophit van Lynne<br />

Ramsay kunnen zijn. Trust heet het beeld. Netty van<br />

Osch geeft daarmee al onmiddellijk haar mission<br />

statement en visitekaartje af. Zij wil het in haar<br />

werk namelijk <strong>voor</strong>al hebben over de merkwaardige<br />

discrepantie tussen vertrouwen en wantrouwen. Zij<br />

maakte het beeld van keramiek, skai en plastic in<br />

2011. Men zegt: als je vertrouwen hebt, ben je goed<br />

bewapend. Maar het omgekeerde is ook waar: als<br />

je goed bewapend bent, kun je vertrouwen hebben.<br />

Van Osch licht toe: “Ieder mens heeft Trust in zich<br />

wonen: op de juiste manier of op de verkeerde.”<br />

Netty van Osch (Nijmegen 1962) koestert de<br />

discrepantie en de fricties in haar beelden. Zij houdt<br />

van paradoxale situaties, onheilspellende taferelen,<br />

dubbele moraal en conflicterende betekenislagen.<br />

Niet zonder reden noemt zij haar beelden<br />

poppen. Daarbij denkt iedereen aan onschuldig<br />

meisjesspeelgoed. De werkelijkheid is echter anders:<br />

wranger en ongrijpbaarder. De beelden zien er door<br />

het materiaalgebruik misschien popachtig en zacht<br />

uit, maar de gelaatsuitdrukking, de aankleding<br />

en de situaties waarin ze zich bevinden laten een<br />

andere kant van de werkelijkheid zien.<br />

“Als je slapende honden wakker maakt, heb je de<br />

poppen aan het dansen,” constateert de <strong>kunst</strong>enares.<br />

Die wetenschap weerhoudt haar er echter niet<br />

van om te doen wat menigeen haar zou ontraden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!