Het keurmerk waar u zwaar aan mag tillen!

vorkheftrucks.nl

Het keurmerk waar u zwaar aan mag tillen!

Het keurmerk

waar u

zwaar aan

mag tillen!


Hét Keurmerk voor

uw intern transport

Sinds 1 juli 1997 is de Arbeidsomstandighedenwetgeving van kracht.

Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor veilige arbeidsmiddelen bij

de werkgever.

Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals pallettrucks,

stapelaars, veegmachines en reachtrucks vallen onder de werkingssfeer van deze

Arbo-wet en dienen tenminste 1 x per jaar op veiligheid te worden gekeurd.

Het VEBIT Keurmerk geeft garantie op veiligheid

U heeft daarmee de zekerheid dat uw intern transportmiddel inderdaad veilig is.

De VEBIT keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de

hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat de

machine aan alle eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan en

wordt de keuring bij VEBIT centraal afgemeld. Deze afmeldingen worden

doorgegeven aan Aboma + Keboma, een onafhankelijke controlerende

instantie, die uit de keuringen willekeurig steekproeven selecteert.

Door het uitvoeren van steekproeven ( ± 600 per jaar ) bewaakt

VEBIT de kwaliteit en de onafhankelijkheid van haar

keursysteem.


De VEBIT­veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan

samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt.

Dit heeft voor u belangrijke voordelen:

­ Uw machine staat niet langer stil dan noodzakelijk;

­ De monteur, opgeleid en gecertificeerd tot VEBIT

keurmeester, verzorgt zowel het onderhoud

als de keuring. Met één bezoek wordt alles geregeld;

­ De aangebrachte sticker geeft u de garantie dat geen

enkel veiligheidsaspect over het hoofd is gezien en u

voldoet volledig aan de huidige wetgeving.

Keuring batterijlader:

De arbeidsinspectie heeft laten weten dat zij de batterijlader

als een apart slijtend arbeidsmiddel beoordeelt.

Daardoor moet de lader apart gekeurd worden en van

eigen sticker zijn voorzien. VEBIT voorziet hierin met het

aanbieden van een aparte laderkeuring. Binnen dit

systeem kunnen eventueel aanwezige wisselbatterijen

ook gekeurd worden.

Keuring veegmachine:

VEBIT heeft het Veegmachinekeur ontwikkeld.

Daarmee geeft VEBIT invulling aan de wens om al het

rijdend materieel op de werkvloer te kunnen voorzien

van een hoogwaardig keurlabel.

Wat is VEBIT:

VEBIT is de brancheorganisatie van ruim 150 ondernemingen

in het intern transport, die staat voor verbetering

van het kwaliteits­ en veiligheidsniveau van machines

binnen de branche. Hiervoor heeft men de volgende

activiteiten ontwikkeld:

­ Het VEBIT keursysteem;

­ Vakopleidingen voor keurmeesters en nieuwe

monteurs;

­ Collectieve belangen behartiging;

­ Individuele ondersteuning van de leden;

­ Aanspreekpunt voor overheid, arbeidsinspectie,

Arbodiensten;

­ VEBIT anti diefstal database.

Hoe herken ik het VEBIT keurmerk?

Deze sticker, voorop het schutbord geeft u de garantie

dat een veiligheidskeuring van hoge kwaliteit

is uitgevoerd.


VEBIT erkend keurend bedrijf:

VEBIT heeft momenteel ruim 100 VEBIT erkend keurende

bedrijven verdeeld over geheel Nederland. Deze merkonafhankelijke

bedrijven hebben zich gecertificeerd volgens

de kwaliteitseisen van VEBIT en worden hier jaarlijks

op geaudit. Binnen deze bedrijven werken de ruim 400

onafhankelijke en extern geschoolde VEBIT keurmeesters.

Ruim honderd VEBIT erkend

keurende bedrijven

verspreid over Nederland

Voor meer informatie over de keuringen

en VEBIT verwijzen wij u graag naar de website

en ons secretariaat:

VEBIT

Einsteinbaan 1

3439 NJ Nieuwegein

T 030 ­ 605 33 44

F 030 ­ 605 32 08

info@vebit.nl

www.vebit.nl

Waarom VEBIT:

­ Praktische keuring van hoge kwaliteit;

­ Merk onafhankelijk;

­ Kwaliteitskeuring door specialisten in intern transport;

­ Onafhankelijk gegarandeerd door steekproeven;

­ Het adres voor al uw intern transportmaterieel,

veegmachines, batterijladers.

More magazines by this user