02.09.2013 Views

OPEN HUIZEN ROUTE - Adriaan van Erk

OPEN HUIZEN ROUTE - Adriaan van Erk

OPEN HUIZEN ROUTE - Adriaan van Erk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OPEN HUIZEN ROUTE

Wij organiseren dit i.s.m. een:

Keukenadviseur • Hypotheekadviseur • Tuinarchitect

Type Denver

Merantihout 28 in Barendrecht

Inhoud 674 m 3

Koopsom v.a. € 325.000,- v.o.n.

(incl. bouwrente en diverse meerwerkopties)

Type Austin

Merbauhout 7 in Barendrecht

Koopsom v.a. € 341.000,- v.o.n.

(incl. bouwrente)

Ontwikkeling, info en verkoop

Zuider Carnisseweg 108 - Barendrecht

Tel. (0180) 625349

Open: ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.30 uur

Type Goudmijn

Regenboog 80 in Rhoon

Koopsom nu v.a. € 405.000,- v.o.n.

Type Montana

Palissanderhout 24 in Barendrecht

Koopsom v.a. € 279.500,- v.o.n.

(incl. parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage)

KOOP nu een wOnInG

DIe IS GeBOuwD DOOR De

BeSTe KlAnTGeRIChTe

BOuweR vAn 2009

www.adriaanvanerk.nl

Type Zilvergloed

Prisma 30 in Rhoon

Koopsom v.a. € 268.500,- v.o.n.

Type Saffier

Saffierlaan 27 in Rhoon

Koopsom v.a. € 435.000,- v.o.n.

(incl. bouwrente en diverse meerwerkopties)

Info en verkoop

Dorpsdijk 132 - Rhoon - Tel. (010) 5013322

www.zomerhofmuys.nl

Open: ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.30 uur


Zilvergloed Goudmijn Saffier Denver Austin Montana

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!