Roadbook en vragenlijst - Open kerken

openkerken.be

Roadbook en vragenlijst - Open kerken

open kerken

Zoektocht:

« Religieus erfgoed op de hellingen van Chaudfontaine »

zondag 25 september 2011

Stichting Open Kerken

Stichting van openbaar nut NN 0886.645.326 Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel

Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden Tel: 0498-84 20 26

Mail: info@openkerken.be www.openkerken.eu


Een « kleurrijke » geschiedenis

Op een dag maakten alle kleuren van de wereld ruzie over wie de beste, de belangrijkste, de mooiste, de nuttigste,

de populairste… was.

Groen pretendeert:

Het valt niet te ontkennen: ik ben de belangrijkste kleur. Ik vertegenwoordig leven en hoop. Ze hebben mij

gekozen voor het gras, de bomen en de bladeren. Zonder mij zouden alle dieren doodgaan. Kijk maar naar het

platteland, en jullie zullen zien dat ik overal aanwezig ben.

Blauw neemt het woord:

Jij denkt enkel aan de aarde en vergeet de hemel en de oceanen. Water is de basis van al het leven. De lucht

geeft ons ruimte, vrede en rust. Zonder mij zouden jullie niets zijn.

Geel begint te lachen:

Jullie zijn echt veel te serieus! Ik breng vrolijkheid, glimlachen en warmte in de wereld. De zon is immers geel,

net zoals de maan en de sterren. Het beeld van een zonnebloem alleen, brengt geluk onder de mensen. Zonder mij

zou er geen plezier zijn op deze aarde.

Oranje schreeuwt door het tumult:

Ik ben de kleur van kracht en gezondheid. Jullie zien me misschien minder vaak, maar in het dagelijks leven

hebben mensen mij nodig. Ik bevat alle belangrijke vitaminen. Denk maar aan wortels, pompoenen, appelsienen,

mango’s en papaja’s. Ik ben er misschien niet altijd, maar wanneer ik de hemel oplicht bij zonondergang en de

zonsopgang is mijn schoonheid zo groot dat niemand de andere kleuren nog opmerkt.

Rood, die zich tot nu toe wat op de vlakte had gehouden, neemt het woord:

Ik ben de baas van alle kleuren, want ik ben het bloed. Ik ben de kleur van het gevaar en van de moed. Ik ben

altijd bereid om ergens voor te vechten. Zonder mij zou de aarde even leeg en verlaten zijn als de maan. Ik ben de

kleur van de passie en de liefde, van de rode roos, de klaproos en papaver.

Paars zet zich recht en begint te vertellen:

Ik ben de kleur van adel en vermogen. Koningen, bisschoppen en leiders hebben mij altijd gekozen als een

teken van macht en wijsheid. Mensen stellen mij niet in vraag, ze luisteren en gehoorzamen.

Uiteindelijk neemt indigo het woord, rustiger dan de anderen, maar even vastberaden:

Vergeet mij niet. Ik ben de kleur van de stilte. Jullie hebben mij misschien niet opgemerkt, maar zonder mij

zouden jullie volledig onbelangrijk zijn. Ik sta voor diepe gedachten en reflectie, de schaduw van de schemering en

de diepste wateren. Jullie hebben mij nodig voor evenwicht, contrast en innerlijke rust.

En zo bleven de kleuren kibbelen, elk overtuigd van zijn eigen belangrijkheid. Hun ruzie werd steeds erger.

Plotseling begon het te donderen en bliksemen. Een stortbui viel naar beneden. De kleuren gingen een beetje

ongerust dichter bij elkaar staan om te schuilen. In het tumult, begon de regen te spreken:

Idioten! Jullie blijven maar ruzie maken om de anderen te domineren. Begrijpen jullie dan niet dat jullie allemaal

voor een unieke en verschillende reden bestaan? Grijp elkaars hand en volg mij. De kleuren gehoorzaamden en

namen elkaar bij de hand.

De regen zei hen: “Nu, als het regent moet ieder van jullie de hemel oversteken en een grote boog vormen om te

laten zien dat jullie samen in harmonie kunnen leven. Zo’n regenboog is een teken van hoop. En elke keer als de

regen op de aarde valt, zal er een regenboog verschijnen om ons eraan te herinneren dat we elkaar nodig hebben.”

http://gigistudio.over-blog.com/article-2588183.html

2


Zoektocht:

« Religieus erfgoed op de hellingen

van Chaudfontaine »

zondag 25 september 2011

Route vanaf de basiliek Notre-Dame de Chèvremont

richting Source O’Rama in 4050 CHAUDFONTAINE

Via deze toeristische zoektocht maak je kennis met zowel het architecturaal als het roerend erfgoed in de streek van

Chaudfontaine. Je hoeft helemaal niet naar Frankrijk, Italië of Spanje te reizen om uitzonderlijke gebouwen te

bezoeken. Dit parcours leid je langs kleine dorpjes rijk aan buitengewone gebouwen die zowel omwille van hun

architectuur als hun patrimonium verbazen, maar brengt je ook dichter bij de legenden en tradities van deze streek.

We willen je graag een aangename tijd in eigen land bezorgen. Chaudfontaine werd in 1867 door Victor Hugo

omschreven als: “la violette des stations thermales.” Het paarse viooltje staat in de Franse taal symbool voor

bescheidenheid. Deze route wil je echter alle kleuren van het religieus erfgoed – en hun achterliggende betekenis

– laten ontdekken. Onze voornaamste gids hiervoor is Michel Pastoureau, een middeleeuws historicus

gespecialiseerd in kleurensymboliek.

De tijd telt niet mee in het eindklassement, alleen de juiste antwoorden. Neem dus je tijd om deze regio te

ontdekken.

Elke bestuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn voertuig gedurende deze activiteit. Zijn of haar

verzekering staat in voor eventuele schade opgelopen of aangebracht tijdens deze dag. Deelnemers moeten

de wet en de wegcode respecteren. De Stichting Open Kerken is niet verantwoordelijk voor eventuele

ongevallen.

Tenzij anders aangeduid, volg je de gewone (hoofd)wegen.

GOEDE REIS!

open churches

3


Blauw is de kleur van de lucht en van de zee. Het staat symbool voor het oneindige,

het goddelijke, het spirituele. Blauw laat mensen wegdromen en nodigt uit tot spirituele reizen.

“Blauw trekt de mens aan naar het oneindige,” schreef Kandinsky.

Daarnaast roept blauw vrede, rust en plezier op. Het staat symbool voor zuiverheid en trouw,

in het westen is het de kleur van de Maagd Maria.

Omdat het een frisse en rustgevende kleur is, bevordert blauw ook inspiratie en creativiteit.

Het is de kleur van de vrede en van spiritualiteit. Blauw zorgt voor een gevoel van vertrouwen

en veiligheid en wordt gebruikt voor zijn verzachtende kwaliteiten.

Blauw, dat is het water, de zee, de uitgestrekte oceaan

Blauw, dat is de lucht

Blauw, dat staat voor de dag - een staalblauwe hemel

Blauw, dat is de nacht - donkerblauw

Blauw is vrede – de blauwhelmen

Blauw, dat is adel – blauw bloed

Blauw dat zijn de uniformen – het pensionaat, de marine

Blauw, dat is de kou – blauwe lippen

Blauw, dat is droefheid – the blues

Blauw, dat is de woestijn – de blauwe Toearegs

Blauw, dat is verslagenheid – een blauwtje lopen

Blauw, dat is fijne keuken – de cordon bleu

Blauw is de kleur van de dag en de nacht

4


Basilique Notre-Dame de Chèvremont

Vaux s/ Chèvremont

Rue de Chèvremont 96 4051 Vaux s/ Chèvremont

Deze basiliek is toegewijd aan de verering van de Maagd. Het is een

bedevaartsoord dat vele hoogdagen kende. Het gebouw staat op de top

van een heuvel, op de rechteroever van de Vesder. Het behoort toe aan de

Karmelieten die ernaast een klooster hebben.

Het is een Hollandse, primitieve gotische kerk, ingewijd in 1899, die

veel schade opliep tijdens de twee wereldoorlogen.

Binnen vallen vooral de twee grote muurschilderingen uit de jaren

1950 op. Achteraan in de kerk, boven de ingang, ziet men een immens

schilderij met als titel ‘De praal van Chèvremont’, van Léon de Bruyn,

dat de tweeduizend jarige

geschiedenis uitbeeldt. In de zijbeuk hangt het schilderij ‘De glorie

van Sint-Jozef’ van Joseph Bonvoisin. In het koor ziet men het

hoofdaltaar in blauwe steen van Soignies, bekroond met een

baldakijn met daaronder het beeld van de Maagd van de Karmel.

1 Welke heilige – die overigens sterk vereerd wordt in de regio – begroet je aan de ingang?

2 Welk tafereel wordt afgebeeld op het tabernakel ?

3 Welke kunstenaar maakte de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten ?

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met

de kleur van deze kerk.

4 Welke kleur heeft het truitje van de fietser afgebeeld in

« Les Fastes de Chèvremont » van Léon de Bruyn ?

open kerken

5


Bruin is een warme kleur die veel voorkomt in de natuur, de bodem, de planten.

Bruin bestaat in verschillende tinten zoals kastanje, chocolade, sepia,

amber, oker, cacao, acajou, koper, mahonie, roodbruin, leem…

Bruin staat voor verborgen of open agressiviteit,

voor boosaardigheid, koppigheid, gierigheid en egoïsme.

Ze roept armoede, brutaliteit en vuilheid voor de geest.

Bruin, dat is armoede – het gewaad van de franciscanen

Bruin, dat is lijden – het kruis van Christus

Bruin, dat is zachtheid – zoals chocolade

Bruin, dat is natuurlijk – de beige, ongekleurde wol

Bruin, dat is de smaak van amber – het donkere bier

Bruin, dat is het hout - de meubels

Bruin, dat is verfijning – het inlegwerk

Bruin, dat is vuilheid – het roet

Bruin, dat is nostalgie – vergeelde foto’s in sepia

Bruin, dat zijn de mijnen – bruinkool

Bruin, dat is een slecht voorgevoel – een donkerbruin vermoeden

Bruin, dat is hoogmoed – ze bruin bakken

Bruin, dat is platvloers – de bruine kroeg

Bruin is niet altijd een erg geliefde kleur.

6


Kapel Notre-Dame de Chèvremont

Vaux s/ Chèvremont

Rue de Chèvremont 96 4051 Vaux s/ Chèvremont

Vreemd genoeg is ze ook een pelgrimsoord voor sporters. Een

pauselijke brief uit 1953 verklaarde Notre-Dame de Chèvremont

patroonheilige van de sporters. De kapel werd omgedoopt tot Notre-

Dame, patroonheilige van de Waalse sporters. In de kapel ziet men

daarom allerlei trofeeën zoals schalen, bekers, voetbal- en fietstruien,

onder andere die van Gino Bartali, winnaar van de Ronde van Frankrijk

(1938 en 1948).

5 Hoeveel ballen tel je in de kapel?

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met de

kleur van deze kapel.

Iets lager dan de grote basiliek van Chèvremont ontdek je op de

helling deze kleine kapel die veel ouder is dan de basiliek. Ze dateert

uit 1866 en werd gebouwd door de Engelse jezuïeten die in Luik

een college voor filosofie en theologie openden. Deze kapel bestaat

uit twee delen. Het eerste deel, dat dateert uit 1688, werd al snel te

klein voor de toestroom aan gelovigen. Daarom werd de kapel al in

1697 vergroot.

Geleidelijk aan werd de kapel, sinds 1985 wettelijk beschermd, het

doel van wandelingen op de heuvel.

6 Welke paus schreef in 1953 de brief die Notre-Dame de Chèvremont

uitriep tot patroonheilige van de Waalse sporters?

7 Van wanneer dateert deze ex voto ?

8 Op welke hoogte is deze kapel gelegen?

open kerken

7


Groen is de kleur van de lente, van de wedergeboorte van de natuur,

van groeien, van het jong zijn, van de ervaring.

Groen is een vrouwelijke kleur.

Ze is gastvrij, zoals de natuur in het voorjaar.

Ze staat voor herkenbaarheid en gerechtigheid. Groen heeft verzachtende kenmerken.

Het is de kleur van de ordinaire zondagen.

Groen is de kleur van de hoop, van geluk, van toeval, van het spel…

Maar het is ook de kleur van het verraad, de kleur van toegeeflijkheid.

Groen staat nu ook voor de gezamenlijk actie van miljoenen mensen om te zorgen voor onze Aarde.

Groen, dat is de natuur – de planten

Groen, dat is zuurstof – het bladgroen

Groen, dat is frisheid – de munt

Groen, dat is het ontluikende leven – het groentje

Groen, dat is rijkdom – de groene dollars

Groen, dat is ongerijpt – groene vruchten

Groen, dat is een hevig gevoel – woede, jaloezie

Groen, dat is leefmilieu – ecologie

Groen, dat staat voor hoop – het paradijs van de islam

Groen, dat is het onbekende – de kleine, groene mannetjes

Groen, dat is ondeugend – het groene blaadje

Groen, dat is schaamte en spijt – groen lachen

Groen is de kleur van het toeval.

8


Notre-Dame-kerk

Vaux s/ Chèvremont

Rue des Combattants, 64 4051 Vaux s/ Chèvremont

9 In welke eeuw werd deze liggende Christus van de school van

Jean Del Cour gecreëerd?

10 Hoeveel panelen telt de bronzen kruisweg?

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met

de kleur van deze kerk.

12 Hoeveel klokken hangen er in de klokkentoren?

Een kerk ter ere van Onze-Lieve-Vrouw werd hier op de oever van de

Vesder opgericht en ingewijd in 1845. Op 19 december 1944 werd ze

vernield door een vliegtuigbom. Na de oorlog wordt er een voorlopige

kapel gebouwd. Tot in 1968 werkt men aan de nieuwe kerk: een

zogenaamd modernistisch gebouw opgetrokken uit puin en uit beton,

op de hoek van de Rue des Combattants en de Rue de la Coopération en

het werk van de architecten Ch. Poncelet en J. Leenders.

Opvallend in deze kerk zijn de zeer geometrische glasramen en de

bronzen kruisweg. Het mooie beeld van de liggende Christus is afkomstig

van de school van de barokke, Luikse kunstenaar Jean Del Cour.

Tijdens de ceremonies wordt er een “zingende” Tibetaanse kom gebruikt:

men wrijft met een houten stok rond de kom. De vibraties die zo ontstaan,

produceren harmonieuze geluiden.

11 Welke kleur hebben de glasramen

aan weerszijden van het altaar?

9


Geel is de kleur van de zon, het licht en van het meest kostbare metaal, het goud.

Bij uitbereiding wordt geel geassocieerd met vreugde, een goed humeur en idealisme.

In bijna alle culturen is goud verbonden aan rijkdom en zo dus ook aan de adel en aan vermogen.

Het is de kleur van de onsterfelijkheid en van het geloof, het is een goddelijke kleur.

Geel is een warme kleur, dikwijls geassocieerd met de lucht.

Het is een verblinde kleur. Ze staat voor de duurzaamheid van metaal.

Geel is het symbool voor jeugd en kracht. Maar geel duidt ook verraders (Judas) aan,

wijst op fraudeurs, overspelige vrouwen en dwazen.

Geel, dat is warmte en licht – de zon

Geel, dat is rijkdom – het goud

Geel, dat is wijsheid en vermogen – de pauselijke vlag

Geel, dat is gezondheid – citroen, banaan, paprika

Geel, dat is overwinnen – de gele trui

Geel, dat is het gezang van vogels – de kanarie

Geel, dat is gestraft worden – de gele kaart

Geel, dat is zachtheid – honing

Geel, dat is feest – het koper van de fanfares

Geel dat zijn zorgen – de gal

Geel, dat is verraad – Judas

Geel, dat is ziekte – gele koorts, geelzucht

Geel, dat is angst – gevaarborden

Geel, dat zijn leugens – de bedrogen echtgenoot

Geel, dat is welgesteld zijn – de juwelen

Geel, dat is het licht – het aureool van de engeltjes

Geel is de kleur die straalt en verblindt

10


Sainte-Catherine-kerk

Forêt-Village

Place de Forêt-Village 4870 Forêt-Village

Deze mooie kerk is van romaanse oorsprong. Het oudste deel dateert

allicht uit de 11de eeuw. Het is een bouwwerk met een enkel schip en

een koor uit 1684, waaraan een zijkapel voor Sint-Barbara werd

toegevoegd. De massieve toren werd in 1940 opgeblazen door het

leger. Hij werd in 1954 opnieuw opgebouwd. De vroegere Sint-

Hubertuskapel werd opgebouwd tot sacristie.

Het interieur is passend gerestaureerd.

Men ziet er een polychrome Christus

uit de 15de eeuw en een geheel van

muurschilderingen uit de 15de eeuw,

die het martelaarschap van Sint-

Barbara uitbeelden. Let daarnaast op

de biechtstoel, de Lodewijk XV

preekstoel en de hedendaagse

glasramen.

Mooi

plein met banken.

Ideaal voor een

picknick.

13 Twee van de drie zuilen afkomstig van de gallo-romeinse thermen

van Chaudfontaine bevatten basreliëfs. Hoeveel hoofden met snorren tel je?

14 Waar bevindt zich nu de “theotheek”

(een oud tabernakel dat vroeger in het koor

van de kerk stond) ?

15 Van waar komt de mammoettand die je in de kerk kan bewonderen?

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met

de kleur van deze kerk!

open kerken

16 Voor welke ziekte wordt de heilige Catharina aangeroepen?

11


De crèmekleur komt verder uit de natuur:

zoals het product van de melkboer,

gemaakt door allerlei boerderijdieren ten midden van uitgestrekte graasweiden.

Ze staat voor zachtheid, zalvende krachten, goedheid, tederheid en warmte.

“Als naastenliefde de melk is, dan is devotie de crème,”

schreef de heilige Franciscus van Sales in zijn “Inleiding tot een leven vol devotie.”

Crème, dat is goedheid – een crème van een vent

Crème, dat is de elite – de “crème de la crème”

Crème, dat is kostbaarheid – het ivoor

Crème, dat is zuiverheid – het pure linnen

Crème, dat is natuurlijk – het is de natuur in zijn zuiverste vorm

Crème, dat is het beste stuk – de room van de melk

Crème, dat is decadentie – de slagroom

Crème, dat is smaak – de koffie-verkeerd

Crème, dat is ontzeggen – het dieet

Crème, dat is schoonheid – verzorgingscrème

Crème, dat is elegantie – dixit Chanel

Crème, dat is eenvoud – een klein dessertje

Crème, dat is neutraliteit – de passe-partout van de binnenhuisarchitect

Crème is de kleur van de zachtheid.

12


Saint-Laurent-kerk

Prayon

Place du Marché 20 4870 Prayon Trooz

Deze neogotische kerk werd gebouwd tijdens de

tweede helft van de 19de eeuw. De oorspronkelijke kapel

uit de 17de eeuw was te klein geworden nadat Prayon

begon te bloeien door de aanleg van de spoorweg in

1840/45. In het pas geschilderde interieur verspreidt het

licht een zachte en gastvrije warmte.

De fresco’s in het koor, die in 1924 door Léon Pringels

werden aangebracht, stellen taferelen uit het leven van

de heilige Laurent voor: de heilige Laurent presenteert

zijn schatten (de armen van Rome) en het martelaarschap

van de heilige Laurent op het rooster.

Bemerk het kruisbeeld en het standbeeld van de heilige Laurent. Het hoofdaltaar is afkomstig van de Saint-

Folienkerk in Luik (in 1910 verwijderd voor de aanleg van een nieuwe weg en hier geplaatst in 1914).

Het orgel, van de hand van Matthieu-François Greffe (1867), zal binnenkort gerestaureerd worden dankzij de vzw

Les orgues de St-Laurent.

17 Dankzij welk broederschap bekwam de kerk een orgel?

20 Hoeveel crèmekleurige halfzuilen

bevinden zich op de pilaren van het schip

en het koor?

18 Welk Bijbels tafereel wordt afgebeeld op het tabernakel?

19 Dit glasraam was een gift van …

OPGELET

Om op deze vraag te antwoorden,

moet je het kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met de kleur van

de mantel van de heilige Laurent in

het tafereel met zijn schatten!

13


Grijs bezit een dubbel symbolisme.

Voor ons roept het somberheid op, melancholie, verdriet, ouderdom; maar,

in een tijd waar ouderdom ook waardevol is, verwijst grijs ook naar wijsheid, kennis en maturiteit.

Grijs staat voor intelligentie. Aan het eind van de middeleeuwen,

zag men grijs als de tegenpool van zwart, dus symbool van hoop en geluk.

Grijs is ook de kleur van besluiteloosheid, van een gevoel van gebrek aan kracht,

een gevoel van verlatenheid, van de behoefte aan rust.

Grijs, dat is wijsheid – de grijze eminentie

Grijs, dat is intelligentie – de grijze materie

Grijs, dat is de aardse dood – de assen

Grijs, dat is ouderdom – de grijze haren

Grijs, dat is het slechte weer – een grijze hemel

Grijs, dat is soberheid – het grijze kostuum

Grijs, dat is kracht – de olifant

Grijs, dat is finesse - de muis

Grijs, dat is melancholie – de levensmoeheid

Grijs, dat is eentonigheid – het gewapende beton

Grijs, dat is verdriet - de regen

Grijs, is de kleur van een vage droom

14


Abdij Notre Dame de Brialmont

Tilff

Abdij de Brialmont 1 4130 Tilff

Een aanpalende winkel biedt de bezoeker een waaier aan

producten aan: religieuze en artisanale objecten, boeken, ter

plekke gekweekte paddenstoelen en producten van andere

kloostergemeenschappen.

Om 15u, 15u30, 15u45 en 16u15: BEZOEK in

groep aan de abdij en de champignonkwekerij.

(Toon uw deelnemerskaart.)

PAUZE

om te proeven

Boven Tilff, heersend over de Ourthevallei, uitkijkend op een wijds landschap,

strekt zich een fraai kasteel uit. Sinds 1961 leeft er een cisterciënzergemeenschap

die er een abdij en een onthaalruimte heeft ingericht.

Voor het leven van gebed en voor de diensten werd er een kleine eigentijdse

kerk opgetrokken aan de zijkant van de oude panden: binnenin witte muren,

enkele glasramen met grijze en gele kleuren, een koor met oud koorgestoelte

in Wengé hout, een houten zoldering in de vorm van een omgekeerde

scheepsromp, kruis en tabernakel vervaardigd door de kunstenaar Colruyt. Een

foto bij de ingang van de kerk herinnert aan het bezoek van paus Johannes-

Paulus II die hier in 1985 een pauze inlaste op weg naar Banneux.

21 In welke Nederlandse stad is Josephus Antonius Hubertus Franciscus (Joep) NICOLAS geboren, de

kunstenaar die in 1937 de grijze en gele glasramen vervaardigde voor het klooster dat destijds in Sorée

gevestigd was?

22 Welke heilige verdeeld haar bezittingen onder de armen op dit glasraam?

23 Wie is de patroonheilige van

België die boven het wapenschild met

motto “Eendracht maakt macht” hangt?

24 Hoeveel klokken hangen er in de toren?

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken dat

overeenstemt met de kleur

van de staart van de leeuw

op het wapenschild!

open kerken

15


In de oosterse symboliek, wordt wit over het algemeen geassocieerd met zuiverheid,

onschuld, kuisheid, vrede, maagdelijkheid, huwelijk, spiritualiteit, heiligheid en het leven.

Het ontstaan van deze symboliek schuilt in het smetteloze karakter,

zonder aanwezigheid van zwart, en vol helder wit licht,

en in het feit dat wit ook de kleur is van sneeuw en moedermelk.

Kleur van de onschuld en de reinheid; het komt terug bij de feesten van de Heer,

van de Maagd, van de engelen en alle heiligen die geen martelaar zijn.

“Het wit bespeelt onze ziel zoals een grote, allesomvattende stilte" (Vassily Kandinsky)

Wit, dat is het primordiale licht – het ontstaan van de wereld

Wit, dat is zuiverheid – de onbevlekte ontvangenis

Wit, dat is spiritualiteit – de kleur van de paus

Wit, dat is leemte – de witte pagina

Wit, dat is de leegte – de blanco cheque

Wit, dat is zuiverheid – wit als sneeuw

Wit, dat is onschuld – de «witte mars»

Wit, dat is vrede – de witte vlag

Wit, dat is hygiëne – het sanitair

Wit, dat is maagdelijkheid – het huwelijk

Wit, dat is griezelen – de spoken

Wit, dat is wijsheid – de witte haren

Wit, dat is een deel van het menselijk ras – de blanke

Wit, dat is de eerste voeding – de moedermelk

Wit is de kleur van de perfectie.

16


Saint-Jean l'évangéliste-kerk

Beaufays (Chaudfontaine)

Route de l'Abbaye 102 4052 Beaufays (Chaudfontaine)

Verborgen in een betoverend landschap, een groene en beschermde zone,

vormt de kerk uit 1701 een onderdeel van een mooi geheel van aaneengesloten

gebouwen, die de oude priorij van de kanunniken van Sint-

Augustinus vormden. De aanpalende gebouwen zijn privébezit geworden

en de kerk werd een parochiekerk in 1803. Let buiten zeker op de elegante

klokkentoren met drie bollen.

Het interieur is erg uitnodigend en

luchtig door de witte muren die

recentelijk opnieuw zijn geschilderd. De

algemene stijl, en vooral die van het koor,

is barok. Het schip bevat daarentegen een mooi eikenhouten meubilair in

Lodewijk XIV-stijl, in het bijzonder de preekstoel.

Verschillende beelden met mooie gedrapeerde gewaden van de school van de

barokke beeldhouwer Jean Del Cour uit Luik stellen de heiligen Jan, Augustinus,

Hubertus en Rochus voor. De glasramen bevatten de wapenschilden van de oude

priors. Het orgel uit 1742 is gesigneerd door de Luikse orgelbouwer Jean-Baptiste

Le Picard.

OPGELET

Om op deze vraag te antwoorden,

moet je het kleurpotlood gebruiken

dat overeenstemt met de kleur van het

hoorntje dat wordt weergegeven op

het wapenschild van Jean Cornet, terug

te vinden op één van de glasramen!

25 Wat is de datum van het gebeeldhouwde gewelf ?

26 Hoeveel dieren ontdek je

bij de beelden en in de laagreliëfs?

27 Bevindt de theotheek

(nu je weet wat dit is!) zich

aan de noord- of zuidkant?

open kerken

28 Na de fusie van de gemeenten, is het inwoneraantal van Chaudfontaine gestegen naar 20.871

inwoners op 1 januari 2010, waarvan 2.825 Calidifontains (van Chaudfontaine) + 4.685 Valcaprimontois

(van Vaux-sous-Chèvremont) + 8.000 Embouriens (van Embourg). Hoeveel inwoners wonen er in de

resterende deelgemeente Beaufrays?

17


Kleur van vuur en bloed, rood wordt gezien als een fundamenteel symbool

van het leven met haar kracht, pracht, en sterkte.

Het is een mannelijke kleur, dus vurig en gewelddadig.

Ze staat voor een hevig en woelig leven. Van Gogh schreef : "ik heb geprobeerd om de gruwelijke,

menselijke passies uit te drukken in rood en groen.”

In de middeleeuwen werd Christus vaak afgebeeld met rode kleren, net zoals de priesters;

Het rode gewaad van de kardinalen is daar een overblijfsel van.

Rood is de kleur van de martelaars, van de Heilige-Geest, van het geloof en de apostelen.

Rood, dat is liefde en passie – de kleur van bloed

Rood, dat is Christus – het vergoten bloed

Rood, dat is de duivel – de vlammen van het inferno

Rood, dat is het gevaar – het rode licht

Rood, dat is boosheid – rood van woede

Rood, dat is verwarring – het schaamrood op de wangen

Rood, dat is macht – het purper van de kardinalen

Rood, dat is gezag – het gewaad van de magistraten

Rood, is het verbod – de verboden richting, het stopbord

Rood, dat is luxe – de rode loper

Rood is het alarm – de rode telefoon

Rood, dat is feest – de Kerstman

Rood, dat is de kindertijd – de grenadine

Rood, dat is de smaak – de tomaat

Rood, dat is de sanctie – de rode kaart

Rood, dat is een fout – de rode balpen van de leraar

Rood, dat is de revolutie – de communisten

Rood, is de kleur bij uitstek.

18


Saint-François-Xavier-kerk

Chaudfontaine

Avenue des Thermes, 98 4050 Chaudfontaine

De neogotische kerk, toegewijd aan de heilige Franciscus

Xaverius en de heilige Rochus, is gebouwd in 1839 naar de

plannen van de Luikse architect Jean-Noël Chevron.

Een genereuze schenker zorgde voor de grote klok (met een

gewicht van 427 kg en een klepel van 17 kg) ter gelegenheid

van de inwijding van de kerk.

Die beiaard die in 1948 werd toegevoegd speelt elk uur, half

uur en kwartier het Ave Maria van Lourdes.

De biechtstoelen, het koorgestoelte en de kruisgalerij zijn in eikenhout gebeeldhouwd door A. Peeters uit Luik.

Bewonder zeker de gewaagde rode muren in het koor en de fijne decoraties in de gewelven, gerealiseerd in 1888.

In 1904 heeft Atelier Kerkhoff uit Brussel het magnifieke orgel gemaakt ter vervanging van het eerste Merklin-orgel.

OPGELET

Om op deze vraag te

antwoorden, moet je het

kleurpotlood gebruiken dat

overeenstemt met de kleur

met de kleur van de kerk!

29 Welke heilige, die je links van de ingang ontvangt, verslaat een draak?

(Houten gepolychromeerd beeld, eind 18de eeuw)

30 Is het altaar van de heilige Franciscus Xaverius gesitueerd in het noorden

of zuiden van het transept?

31 Welke dieren worden

weergegeven op vaandel links

van het hoofdaltaar?

32 Wat houdt de maagdelijke martelares, weergegeven op het glasraam,

in haar rechterhand?

19


Avenue des Thermes, 78 4050 Chaudfontaine

Bij je aankomst, heb je de tijd voor een kijkje achter de schermen van

Source O Rama. Je kan ook onmiddellijk naar de apotheose van het

parcours gaan: de fonteinen, een ludieke en spectaculaire attractie. Op

de tonen van een originele muzikale compositie, reageren een

honderdtal waterstralen en een lichtspel op de richtlijnen van de

mascotte van het park, die als echte orkestleider dit grandioze

spektakel dirigeert.

Indien je vroeg bent aangekomen, kan je via 15 multimedia-attracties kennis maken met de wonderbaarlijke

eigenschappen en de eeuwigdurende kringloop van water. Laat je onderdompelen door beelden en sensaties, en

werk zelf mee aan boeiende experimenten.

Het hoogtepunt van je bezoek wordt zonder twijfel de virtuele reis van wolk tot bron, dwars doorheen de diepten

van de aarde: herleid tot de afmetingen van een waterdruppeltje beleef je er dankzij de combinatie van een

bewegend platform en een 4D-film, het fabelachtige parcours van het water van Chaudfontaine.

Source O Rama is ook de ideale plaats om kennis te maken met een uiterst zeldzaam type water, voorgebracht door

een uitzonderlijk natuurverschijnsel: "het thermaal water van Chaudfontaine". Dit natuurlijke bronwater ontspringt

op een temperatuur van 37°C na een lang (60 jaar) en diep (1600 m) parcours dat het water speciale eigenschappen

meegeeft.

Je wordt vanaf 18u op de mezzanine van Source O Rama verwacht.

Je antwoordformulier moet voor 19u afgeven worden aan de balie op de mezzanine.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 20u.

Om 19u, krijgt u een onvergetelijk lokaal avondmaal

met dessert geserveerd door de Compagnie des

Chevaliers de la Fricassée, de oudste folkloristischegastronomische

broederschap van de provincie Luik.

Inschrijving verplicht

20


De Stichting Open Kerken

dankt je voor je deelname!

Je kan ons steeds je mooiste foto’s van deze dag

bezorgen zodat we ze

op onze website www.openkerken.eu kunnen zetten.

We willen de gemeentelijk administratie verantwoordelijk voor Toerisme en de Thermen

en het Maison du Tourisme des Thermes & Coteaux van Chaudfontaine

hartelijk danken voor hun medewerking, de welkomstpaketten en de prachtige prijzen.

Bedankt aan Fabienne, Madeleine, Marijke, Stefanie, Martine, Michel en Marguerite

die hebben meegeholpen aan de realisatie van dit boekje.

Bij noodgevallen

tel : 112

(of 0474 22 03 22)

met steun van het Commissariat général au Tourisme

Geprint op gerecycleerd papier door de gemeentelijke dienst voor toerisme van Chaudfontaine

21


Routebeschrijving

van de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Chèvremont,

Rue de Chèvremont 96, 4051 Vaux s/ Chèvremont

naar Source O’Rama

36,5 km

Avenue des Thermes 78, 4050 Chaudfontaine

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Chèvremont

Rue de Chèvremont 96 • 4051 Vaux s/ Chèvremont

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Chèvremont

Rue de Chèvremont 96 • 4051 Vaux s/ Chèvremont

1. Aan de achterzijde van de basiliek, afdalen naar Rue de Chèvrem ont

2. Op het kruispunt, sla linksaf richting Luik

3. Op de rotonde over de spoorweg, neem de 2de afslag naar Rue des

Combattants/ N621

4. Passeer voor de kerk en sla linksaf bij n°26 om de parking te betreden, eigendom

van het toeristisch kantoor en het politiebureau (N° 26 Rue des Com bat t ant s)

2,5 km – ongeveer 4 minuten

Parkeer uw auto hier

Verlaat de parking achteraan, om weer aan de kerk uit te komen.

Onze-Lieve-Vrouwkerk Rue des Com battants 64 • 4051 Vaux s/ Chèvremont

5. Verlaat de parking en sla linksaf op de Rue des Com battants

6. Onmiddellijk, neem op de rotonde de derde afslag richting Chaudfontaine

7. Je rijdt over de Vesder

8. Aan de stoplichten, sla linksaf richting Ch au df ont ain e

9. Je passeert Source O’Ram a waar we elkaar ontmoeten voor het avondmaal. Vervolg

je weg op de hoofdweg N621

10. 300m na het stoplicht, sla linksaf richting For êt en rij ongeveer 3km over een kleine

heuvelweg

11. Parkeer uw auto op het dorpsplein van Forêt

8,5 km – ongeveer 13 minuten

22


Sint-Catharinakerk • 4870 Forêt-Village

12. Maak rechtsomkeer en ga bergaf op de rue de Forêt Village

13. Sla linksaf aan het einde van de weg

14. Sla direct rechtsaf: de kerk ligt aan uw linkerkant op de Place du Marché (Marktplein)

3,5 km – ongeveer 7 minuten

Sint-Laurentiuskerk, Place du Marché 20 • 4870 Prayon–Trooz

15. Neem de Rue de l’Eglise tegenover de kerk

16. Sla rechtsaf op de Gran d'Rue/ N6 1/ N67 3

17. Op de rotonde, neem de 1ste afslag naar Rue Sainry

18. Na 100m, sla lichtaf om op de Ru e Sain r y te blijven

19. Volg de hoofdweg

20. Aan het stopbord, draai naar rechts naar de Rue de Louveigné/ N62 richting

Chaudfontaine

21. Vervolg je route op de N30

22. Neem op de rotonde de 3de afslag

23. Na de Proxy Delhaize, in de bocht, sla linksaf richting Tilff, 4 km op de N6 89

24. Je passeert over de snelweg. Blijf op de hoofdweg

25. Opgelet!!! In een bocht sla je linksaf in een laan die naar de

Abdij van Br ialm ont leidt. Dit staat aangegeven met een bord.

10,5 km – ongeveer 18 minuten

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Brialmont

Château de Brialmont 999 • 4130 Tilff

PAUZE om te proeven

BEZOEK in groep aan de champignonkwekerij

26. Maak rechtsomkeer

27. Aan het einde van de dreef, sla rechtsaf richting Beaufays/ N689

28. Blijf de N689 volgen en passeer over de brug van de snelweg

29. Aan het stopbord, blijf de N689 volgen richting Spa

30. Steek de rotonde over, blijf de hoofdweg volgen

31. Sla linksaf aan de stoplichten

32. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant vlak voor het bord met

Beaufays/ Chaudfontaine

Sla rechtsaf voor de kerk vlakbij de ingang van de begraafplaats

5 km – ongeveer 9 minuten

23


Sla rechtsaf voor de kerk vlakbij de ingang van de begraafplaats

5 km – ongeveer 9 minuten

Sint-Jan-Evangelistkerk

Route de l'Abbaye 102 • 4052 Beaufays (Chaudfontaine)

33. Maak rechtskomkeer en ga naar links op de Rout e de l'Abbaye

34. Aan de stoplichten, sla rechtaf op de Voie de l'Air Pur/ N30

35. Op de rotonde, neem de 2de afslag, Rue de Ninane

36. Op de rotonde, neem de 2 de afslag richting Ch au dfont aine- Sou r ces

37. Blijf de hoofweg volgen

38. Aan het einde van de weg, sla linksaf richting Chaudfontaine. U passeert de

Onbevlekte-Ontvangeniskerk van Ninane

39. Aan het einde van de weg, sla rechtsaf aan het stopbord op de Avenue des

Therm es/ N61

6,5 km – ongeveer 11 minuten

Source O’Ram a Avenue des Thermes 78 • 4050 Chaudfontaine

Sint-Franciscus-Xaveriuskerk Avenue des Thermes 98 • 4050 Chaudfontaine

Source O’Ram a Avenue des Thermes 78 • 4050 CHAUDFONTAINE

Je antw oordformulier moet voor 19u afgeven w orden

aan de balie op de m ezzanine

24


ANTWOORDFORMULIER

INGEVULD DOOR ……………………………………………………………………..

1 Welke heilige ontvangt je aan de ingang?

2 Welke scène is op het tabernakel afgebeeld?

3 Welke artiest maakte de OLV van Zeven Smarten?

4 Wat is de kleur van de trui van de wielrenner?

5 Hoeveel ballen vind je in deze kapel?

6 De brief werd geschreven door paus…

7 Van welke datum is deze ex voto?

8 Op welke hoogte bevindt deze kapel zich?

9 Van welke eeuw dateert de liggende Christus?

10 Hoeveel panelen telt de kruisweg?

11 Wat is de kleur van de glasramen?

12 Hoeveel klokken heeft de toren?

13 Hoeveel hoofden met snorren zijn er?

14 Waar bevindt de « theotheek» zich momenteel?

15 Van waar is de tand van de mammoet afkomstig?

16 Voor welke ziekte wordt de heilige Catharina aangeroepen?

17 Dankzij welke broederschap bekwam de kerk het orgel?

18 Welke scène uit de bijbel is weergegeven op het tabernakel?

19 Dit glasraam is een schenking van….

20 Hoeveel halfzuilen zijn er crèmekleurig?

21 In welke Nederlandse stad is Joep NICOLAS geboren?

22 Welke heilige is weergegeven op het glasraam ?

23 Wie is de patroonheilige van België?

24 Hoeveel klokken heeft de kerktoren?

25 Wat is de datum waarop het gewelf werd gebeeldhouwd?

26 Hoeveel dieren ontdek je in de beelden en in de laagreliëfs

27 Waar bevindt de theotheek zich: aan de noord- of zuidkant?

28 Hoeveel inwoners in Beaufrays op 1 januari 2010?

29 Welke heilige ontvangt je aan de linkerkant van de ingang?

30 Het altaar van de heilige Franciscus-Xaverius is gesitueerd in...

31 Welke dieren op het vaandel links van het hoofdaltaar ?

32 De maagd heeft in haar rechterhand…..

33 EXTRA VRAAG die je wordt gesteld bij het indienen van dit formulier

Je antwoordformulier moet voor 19u afgeven worden aan de balie op de mezzanine

25


Kleuren zijn spelingen van het licht. Johann Wolfgang von Goethe

Sommige schilders maken van de zon een gele vlek,

anderen veranderen een gele vlek in de zon. Pablo Picasso.

De mens is het enige dier dat bloost; het is dus het enige dier dat zich

ergens voor schaamt. Georges Bernard Shaw

Een groene Smurf, dat is geelzucht. Pierre Legaré

L’or, même en sa laideur, donne un teint de beauté. Nicolas Boileau, Satires

Selon que vous serez puissant ou misérable Les jugements de cour vous rendront

blanc ou noir. Jean de la Fontaine, "Les animaux malades de la peste"

Quand les Verts voient rouge, ils votent blanc. Raymond Devos

Kleuren zijn voor het leven wat kleren zijn voor de sociale hiërarchie.

André Langevin

Droom je leven in kleur, dat is het geheim van het geluk. Walt Disney

Waarom is wit geen kleur? Het is als de stilte in muziek. Jean-Jacques Schuhl

Nergens ziet men de wereld rooskleuriger, dan door een glas Chambertin.

Alexandre Dumas

open kerken

Stichting Open Kerken Stichting van openbaar nut NN 0886.645.326 Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel

Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden Mail: info@openkerken.be www.openkerken.eu Tel : 0498-84 20 26

More magazines by this user
Similar magazines