you're here for The Beatles-DEF.indd

hgmboeken.nl

you're here for The Beatles-DEF.indd

You’re here for The Beatles

26

Uiteindelijk maakten ook Rod Davis

(banjo), Eric Griffiths (gitaar) en

Colin Hanton (drums) deel uit van de

groep.

Eind juli 1957 trad Paul McCartney

toe tot The Quarry Men, en in fe-

bruari 1958 George Harrison, een

schoolgenoot van Paul. Voorzichtig

begonnen Lennon en McCartney hun

eigen nummers te schrijven. One Af-

ter 909 stamt uit die tijd. Geleidelijk verlieten de oorspronke-

lijke leden de groep, en in augustus 1958 waren er nog vier over:

John, Paul, George en gitarist/zanger Ken Brown. Ze speelden dus

zonder drummer en bassist.

Eind 1959 verliet ook Ken Brown The Quarry Men, en toen waren er

nog maar drie.

Het trio verzon andere namen. Van oktober 1959 tot januari 1960

heetten ze Johnny and the Moondogs, van januari tot april 1960

The Beatals. Stuart Sutcliffe, studievriend van Lennon aan het

Liverpool College of Art, kwam het trio versterken als bassist.

In mei en juni noemden ze zich The Silver Beetles en vormden ze

een kwintet, met drummer Tommy Moore. In die periode speelden ze

onder meer in The Jacaranda. Tommy Moore ging, drummer Norman

Chapman speelde een aantal keren mee, in augustus 1960 kwam Pete

Similar magazines