you're here for The Beatles-DEF.indd

hgmboeken.nl

you're here for The Beatles-DEF.indd

Best en noemden ze zich The Beatles. In die bezetting vertrokken

ze naar Hamburg. Er zou nog één beroemde, zoniet beruchte perso-

nele wisseling volgen en toen waren de voormalige Quarry Men on-

der de naam The Beatles in 1962 klaar voor het grote werk.

St. Peter’s Church Hall

St. Peter’s Church is eenvoudig te vinden, ze is bekend van vele foto’s. Er is een

huwelijk gaande, het bruidspaar komt net de kerk uit. Het gezelschap is zichtbaar

minder opgewonden dan wij bij het betreden van deze heilige grond.

Naast de kerk is een begraafplaats met een steen waarop de naam Eleanor

Rigby. Of deze Eleanor iets met het liedje te maken heeft, is echter onduidelijk.

Er doet een aantal verhalen de ronde. Zo zou er ooit een tweedehands jas zijn

geweest waar die naam in stond. Hoe dan ook, deze Eleanor hebben we vast in

de knip.

St. Peter’s Church Hall is lastiger te vinden dan de church, we waren er al voorbij,

maar hier moet-ie zijn. Het is alsof we een privéterrein oplopen, al staat nergens

dat we niet verder mogen. Een huis aan de straat, een geasfalteerde opgang

naar een parkeerterrein, een foeilelijk rood bakstenen gebouw, niks bijzonders.

Alleen een plaquette op de muur van het gebouw. We zitten goed.

27

Similar magazines