SCHOOLREGLEMENT

boskesschool.be

SCHOOLREGLEMENT

Katholiek Basisonderwijs Lokeren – Moerbeke – Waas 7

I. PARTICIPANTEN IN DE SCHOOL

1. Het schoolbestuur 8

2. De directie en het personeel 8

3. De ouderraad 8

4. De schoolraad 9

5. Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 9

6. Het buitengewoon onderwijs 10

II. WAT U EN ONS OOK BINDT

1. Leerplicht 11

2. Inschrijving van leerlingen 11

3. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 15

4. Schoolveranderen 15

5. Afwezigheid 16

6. Contact ouders-school 19

7. Externe hulp 19

8. Onderwijs aan huis (1) 19

9. Getuigschriften basisonderwijs (1) 20

10. Optreden bij afwijkend gedrag 21

III. LEEFREGELS VOOR LEERLINGEN AFSPRAKEN MET OUDERS

1. School- en lesuren 23

2. Kledij en uiterlijk voorkomen 23

3. Verkeersveiligheid rond de school 23

4. Schoolpoort 24

5. Fietsen (1) 24

6. Speelplaats en speelkwartier 24

7. Klasrijen 25

8. In de klas 25

9. Schoolagenda (1) 25

10. Taken en lessen (1) 25

11. Toetsen en rapporten (1) 26

12. Multidisciplinair overleg 26

13. Eén – en meerdaagse activiteiten (1) 26

14. Waardevolle voorwerpen 26

15. Kosteloos basisonderwijs en bijdrageregeling ouders 27

16. Sponsoring en reclame op school 30

17. Ziekte of ongeval 30

18. Verzekering langs de school 31

19. Op de website of in de nieuwsbrief 32

20. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 32

21. Omgaan met leerlingengegevens 32

22. Omwille van het kind 33

23. Vrijwilligers op school 33

24. Informatierecht voor ouders 34

25. Leerlingenraad (1) 34

26. Infobundel onderwijsregelgeving 34

27. Rookverbod 35

28. Engagementsverklaring 35

(1) geldt niet voor de kleuterafdeling

W E L K O M

4

More magazines by this user
Similar magazines