Download pdf - Het VBO - De stem van de ondernemingen in België

feb.preprod.unitednetworks.be

Download pdf - Het VBO - De stem van de ondernemingen in België

03 WOORD VOORAF

06 ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

15 STRATEGIE, STRUCTUUR EN WERKING

73 SECTORFEDERATIES

EFFECTIEVE LEDEN

Advies- en ingenieursbureaus

ORI – Organisatie van Raadgevende Ingenieurs,

Engineering- en Consultancybureaus 74

Autohandel en reparatie

FEDERAUTO – Belgische Confederatie van de

Autohandel en reparatie en van de aanverwante sectoren 75

Automobiel- en tweewielerindustrie

FEBIAC – Belgische Federatie van de Automobiel- en

Tweewielerindustrie 77

Baksteen

BBF – Belgische Baksteenfederatie 78

Banken, beurs, krediet en beleggingen

FEBELFIN – Belgische Federatie van de Financiële Sector 79

Beton

FEBE – Federatie van de Betonindustrie 80

Bouw

Confederatie Bouw 81

Call- & Contactcenters

CONTACTCENTRES.BE – Beroepsfederatie van

de contactcenters in België 82

Cement

FEBELCEM – Federatie van de Belgische Cementnijverheid 84

Chemie en Life Sciences

essenscia – Belgische Federatie van de Chemische

Industrie en Life Sciences 85

Energie – Elektriciteits- en gasbedrijven

FEBEG – Federatie van de Belgische Elektriciteits-

en Gasbedrijven 86

Energie – Petroleum

BPF – Belgische Petroleum Federatie 87

Energie – Elektriciteits- en Gasnetbeheerders

SYNERGRID – Federatie van de Elektriciteits- en

Gasnetbeheerders in België 88

Glas

VGI – Verbond van de Glasindustrie 89

Grafische industrie

FEBELGRA – Federatie van de Belgische Grafische

Industrie 90

Handel en diensten

COMEOS – Belgische federatie van de handel en diensten 91

Havens

Werkgeversverbond der belgische havens 93

HR-dienstverleners

FEDERGON – Federatie van Partners voor Werk 94

IJzer en staal

GSV – Staalindustrie Verbond 95

Kalk, kalksteen, dolomiet en aanverwante producten

FEDIEX – Verbond van Ontginnings- en

Veredelingsbedrijven van Onbrandbare Gesteenten 96

Kleding en confectie

Creamoda 97

Luchtvaartmaatschappijen

BATA – Belgian Air Transport Association 98

Milieubeheer

FEBEM – Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer 99

Papier – Fabrikanten

COBELPA – Vereniging van de Belgische Fabrikanten

van Papierdeeg, Papier en Karton 100

123 INFO

Papier – Verwerkende bedrijven

FETRA – Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven 101

Schoonmaak

ABSU – Algemene Belgische Schoonmaakunie 102

Technologische industrie

AGORIA – Federatie van de Technologische Industrie 103

Textiel, hout en meubel

FEDUSTRIA – Federatie van de textiel-, hout- en

meubelindustrie 104

Transport en logistiek

Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel,

het Vervoer en de Logistiek 106

Verzekeringen – Verzekeringsondernemingen

ASSURALIA – Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen

107

Verzekeringen – Verzekeringsmakelaars

BVVM – Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars 108

Vezelcement

Beroepsvereniging van Belgische Vezelcement Producenten 109

Voedingsindustrie

FEVIA – Federatie Voedingsindustrie 110

Zandgroeven

Bedrijfsgroepering Zandgroeven 112

Zeevervoer

Koninklijke Belgische Redersvereniging 113

TOETREDENDE LEDEN

Audiovisuele media

FEBELAV – Federatie der Belgische Audiovisuele

Ondernemingen 114

Auteurs, componisten en uitgevers

SABAM – Belgische Vereniging van Auteurs,

Componisten en Uitgevers 114

Beheer industriële verpakking

VAL-I-PAC 115

Diamant

SBD – Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid 115

Diverse bedrijvigheden

Groepering van Diverse Bedrijvigheden 116

Hout

Nationale Raad van het Hout 116

Keramische nijverheid

FEDICER – Verbond der Keramische Nijverheid van België 117

Leder

UNITAN – Belgisch Verbond voor Lederlooierij en

Zeemtouwerij 117

Medische hulpmiddelen

UNAMEC – Beroepsvereniging van Fabrikanten,

Invoerders en Verdelers van Medische Hulpmiddelen 118

Pensioeninstellingen

BVPI – Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen 118

Schoeisel

FEBIC – Belgische Federatie van de Schoeiselindustrie 119

Spaarbanken

Belgische Spaarbankenvereniging 119

Toeristische attracties

ATTA – Toeristische Attracties 120

Wedkantoren

BVWK – Beroepsvereniging van Wedkantoren 120

VBO GIDS 2011-2012


FEDERATIES

74

EFFECTIEVE LEDEN

ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS

ACTIVITEITEN

ORI is de brancheorganisatie van adviesen

ingenieursbureaus in België.

ORI vertegenwoordigt een zeventigtal

bureaus met globaal 7.000 werknemers

die jaarlijks projecten ondersteunen en

voorbereiden ter waarde van 10 miljard

euro aan investeringen. Ze is ook lid van

de Europese organisatie EFCA (European

Federation of Engineering Consultancy

Associations) en van de wereldwijde organisatie

FIDIC (International Federation

of Consulting Engineers).

ORI richt zich als organisatie op 3 domeinen:

belangenverdediging op alle niveaus,

diensten naar leden en het

stimuleren van innovatie en creativiteit in

de sector.

De organisatie staat in voor de algemene

promotie van de advies- en ingenieursbureaus.

Ze brengt hun projecten in

beeld en benadrukt de attractiviteit van

tewerkstelling in de sector. Voorts ijvert

ze voor faire marktwerking. Dat kan door

het duidelijk omschrijven van de opdrachten

of te selecteren op grond van

kwaliteit.

Bovendien voert ORI constant overleg

met alle stakeholders voor de sector over

de rol die de advies- en ingenieursbureaus

spelen in het maatschappelijk leven.

RAAD VAN BESTUUR

J. Bosschem

Grontmij Belgium

C. Counasse

Bureau d’études Greisch

P. Desutter

Stabo

Ph. Drugmand

Président, ORI Wallonnie

B. Gilliot

Voorzitter, ORI; Technum-Tractebel

Engineering

H. Jouret

Studiebureau Jouret

T. Spitaels

TPF Engineering

S. Tusset

Voorzitter, ORI Brussel; Marcq & Roba

K. Van Malderen

Antea Group

M. Van Put

Vicevoorzitter, ORI; voorzitter, ORI Vlaanderen;

Arcadis Belgium

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

ORI ondersteunt haar leden met dien -

sten zoals de ORI Academie (erkend

door de Vlaamse overheid), publicaties

zoals Algemene Voorwaarden, een jaarboek

en de publicatie Omvang van de

diensten.

Daarnaast onderschrijft ORI het belang

van innovatie en creativiteit. Projecten in

infrastructuur, gebouwen, milieu en energie

hebben een grote maatschappelijke

impact. Advies- en ingenieursbureaus zijn

eigenlijk dag in dag uit op zoek naar

goede en duurzame oplossingen die de

samenleving ten goede komen. Innovatie

en creativiteit zijn daarbij onontbeerlijk.

ORI organiseert Euro-Polis 2050: ORI

Project in 24u, een wedstrijd die verschillende

teams van studenten een futuristisch

en maatschappelijk relevant project

laat uitwerken binnen een tijdsbestek van

24u. ORI organiseert de wedstrijd om de

zichtbaarheid van de sector te verhogen

en studenten te tonen en te laten beleven

hoe een advies- en ingenieursbureau

werkt. Op die manier wil ORI nog eens

de aandacht vestigen op creatief en innovatief

denken in het kader van een duurzame

wereld.

Save the date: Closing event Euro-Polis

2050 - 29th of NOVEMBER 2011

ORI

Organisatie van Raadgevende Ingenieurs,

Engineering- en Consultancybureaus

Kolonel Bourgstraat 105 T + 32 2 706 05 70

1030 Brussel

info@ori.be

Contact

Anya De Bie

Voorzitter

Bernard Gilliot

Secretaris-generaal

Anya De Bie

Oprichtingsdatum

1992

www.ori.be

Voorzitter

Bernard Gilliot

Secretaris-generaal

Anya De Bie


EFFECTIEVE LEDEN

AUTOHANDEL EN REPARATIE FEDERAUTO

Belgische Confederatie van de Autohandel en

reparatie en van de aanverwante sectoren

ACTIVITEITEN

FEDERAUTO is de spreekbuis van de

autohandel (autodealers en agenten,

tweedehandshandelaars) en -reparatie

(takel diensten, service stations, garages,

fastfitters, koetswerkbedrijven en koetswerkopbouwers,

bandencentrales, motorrevisiebedrijven)

en de Aanverwante

Sectoren (auto-onderdelen, handgereedschap

en garage-equipment, invoer-distributie

van landbouwmachines, burgerlijke

bouwkun de machines en de tweewielersector;

distributie motorfietsen en fietsen).

Ze is het resultaat van de fusies van de nationale

beroepsorganisaties in de autosector

die al meer dan honderd jaar bestaan

en die vandaag de enige vertegenwoordiger

is van de sector van de autohandel en

reparatie in België.

Ze groepeert 16 beroepsgroeperingen

waarvan de sectoren die ze vertegenwoordigen

meer dan 15.000 bedrijven

vertegenwoordigen, meestal kleine en

middelgrote ondernemingen en een omzetcijfer

realiseren van 29 miljard euro en

bovendien meer dan 100.000 werknemers

vertegenwoordigen.

FEDERAUTO heeft via haar regionales, die

in functie van de locatie, vertegenwoordigd

zijn in FEDERAUTO-Vlaanderen,

FEDERAUTO-Wallonië en FEDERAUTO

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, permanent

contact met de basis.

Op het vlak van belangenbehartiging staan

vooral fiscale, sociale en milieudossiers

centraal. De laatste jaren wint ook de

technische reglementering aan belang en

legt ze zich toe op onder andere de homologatiereglementering.

De studiedienst

sa men met de afgevaardigd bestuurder

coördineren hier de werkzaamheden.

FEDERAUTO is de werkgeversorganisatie

voor twee paritaire comités voor arbeiders,

zijnde de garagebedrijven (PC 112)

en metaalhandel (149.04). Vanuit deze

structuren is ze ook de patronale vertegenwoordiger

in het paritaire opleidingscentrum

EDUCAM vzw (www.educam .

RAAD VAN BESTUUR

H. Baetens

Baetens-Eksaarde

Ph. Bley

Total - Bley

be) en het pensioenfonds voor onze overkoepelende

sectoren SEFOCAM vzw

(www. sefocam.be).

Ze maakt deel uit van tal van adviesorganen

(bv. Hoge raad van de zelfstandigen en

de kmo, CAIN, NOA, DIV) en is lid van

interprofessionele organisaties (bv. VOKA,

UNIZO, UCM) en pararegionale (SYN-

TRA, IFAPME, IAWM,...) op federaal en

regionaal vlak, met het oog op de ver dediging

van de belangen van de vertegenwoordigde

sectoren. Een studiedienst staat

ter beschikking van onze groeperingen en

de individuele leden, inclusief specifieke

diensten zoals een onder nemingsloket

(ZENITO), een dienst invordering schuldvordering

en bemiddeling bij verkoop

tweedehandse voertuigen.

Op internationaal vlak zijn de groeperingen

aangesloten bij de respectieve Europese

organisaties (CECRA, FIGIEFA, FIRM,

ECED, EGEA, CLIMMAR, IFRS, FECIMA).

Op het vlak van milieu is FEDERAUTO

betrokken bij het beheer en/of secretariaat

van diverse afvalstoffenbeheersorganismen

(BEBAT, BOFAS, FEBELAUTO,

RECUPEL, RECYBAT, RECYTYRE, VA-

LORLUB,...).

Inzake duurzame mobiliteit investeert ze

in de ondersteuning van de alternatieve

aandrijvingen van de motorvoertuigen.

Voor de elektrische mobiliteit via FEDER -

AUTO ELECTRIC MOBILITY GROUP,

maar ook andere alternatieve aandrijvingen

zoals LPG/CNG, biogassen en water -

stoffen worden opgevolgd en on dersteund

samen met de betrokken stakeholders.

FEDERAUTO geeft een maandblad uit,

Federauto-magazine, en een maandelijks

Info-bulletin met juridisch, fiscaal, sociaal en

technisch nieuws voor de leden-bedrijven.

Andere publicaties zijn de btw-gids, de

overname-kwotering en diverse dossiers

over tal van onderwerpen.

Ze verzorgt ook het secretariaat van o.a.

VSRM-AEDC (vereniging voor de studie

van het mededingingsrecht).

G. Brenders

Active Pits

M. De Wilde

De Wilde Gebr.

Jules Bordetlaan 164 T + 32 2 778 62 00

1140 Brussel

mail@federauto.be

Contact

Luc Missante, algemeen directeur

Voorzitter

Freddy Van hoe

Afgevaardigd bestuurder

Philippe Pirson

www.federauto.be

Voorzitter

Freddy Van hoe

D. De Wulf

De Wulf Sport

R. Delmarche

De Conde Banden

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

75


FEDERATIES

76

EFFECTIEVE LEDEN

AUTOHANDEL EN REPARATIE

J.-P. Dubois

Still

M. Etienne

Arel Auto Etienne

E. Geentjens

Special GGE

D. Hocke

Hocke

M. Jacobs

B.Lanhove

Wonitrol

A. Leemans

Trucks MPH

J. Letellier

Letellier Jean & Zonen

G. L’Homme

L’Homme Gilbert

P. Lorfevre

Avip (Lorfevre)

Ph. Maerten

Arsa – Atelier Rectif.

& Serv. Auto

VBO GIDS 2011-2012

J. Merckx

Merckx Machines

J.-F. Naa

Cynap

L. Nelissen

J. Packo

Packo Agri

Ph. Pirson

Pirson & Fils Automobiles

O. Renard

Auto 5

Ph. Renier

Comptoir Europ. D/Pneu (Gr VP)

G. Reynaers

Reynaers

A. Seigneur

Seigneur Auto

Ch. Van Assche-Ost

Ost (Autobedr.)

G. Van Der Kerken

Exal

FEDERAUTO

Belgische Confederatie van de Autohandel en

reparatie en van de aanverwante sectoren

D. Van Haut

Van Haut

F. Van hoe

Voorzitter, FEDERAUTO

J.-P. Van Keer

Hitachi Power Tools

P. Van Minsel

Klingspor

Ch. Vanderhaeghe

Hilaire Van der Haeghe

C. Veys

Veys GGE

P. Vierendeel

D’Ieteren Retail


EFFECTIEVE LEDEN

AUTOMOBIEL- EN TWEEWIELERINDUSTRIE

ACTIVITEITEN EN PRIORITAIRE

TAKEN

Febiac vzw werkt pro-actief aan een

gunstig en duurzaam ondernemersklimaat

voor de automobiel- en tweewielersector.

Daartoe:

• vertegenwoordigt Febiac het geheel van

haar leden bij de verscheidene stakeholders

(politiek, administraties, werkgeversorganisaties,

media,…) in het maatschappelijke

en politieke debat inzake

verkeersveiligheid, milieuzorg, mobiliteit

en economie;

• voert Febiac een actief beleid van promotie

ten behoeve van de sector en in

het belang van haar klanten. Dit onder

andere door het organiseren van automobiel-

en tweewielersalons;

• verzamelt, bewerkt en verstrekt Febiac

statistische gegevens over de automobiel-

en tweewielermarkt en het voertuigenpark;

• vervult Febiac haar rol als ontmoetings-,

netwerk- en vormingsplatform;

• onderhoudt Febiac de contacten met

internationale verenigingen zoals OICA,

ACEA en ACEM.

FEBIAC

Belgische Federatie van de Automobiel- en

Tweewielerindustrie

Woluwedal 46, bus 6 T + 32 2 778 64 00

1200 Brussel F + 32 2 762 81 71

info@febiac.be

Contact

Thierry van Kan

Voorzitter

Thierry van Kan, CEO D’Ieteren Auto

Afgevaardigd bestuurder

Luc Bontemps

Secretaris-generaal

André Decraene

Oprichtingsdatum federatie

1899. Ze is op 9/12/1938 een vzw geworden

Aantal effectieve leden

136

www.febiac.be

Voorzitter

Thierry van Kan

RAAD VAN BESTUUR (NA AFLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 JUNI 2011)

G. Ashford

Chairman & CEO, Toyota Belgium

J.P. Beherman

Gedelegeerd bestuurder, Beherman European

L. Bontemps

Afgevaardigd bestuurder, Febiac

R. Claes

General Manager Benelux, Continental Benelux

H. Clysters

Deputy Director EU Governmental Affairs, Ford

Motor Company

B. Crols

Managing Director, Volvo Cars Belgium

J.P. Dejace

Marketing Services Director, Federal-Mogul Global

Aftermarket EMEA

M. De Haes

Chief Executive Officer, Mercedes-Benz Belgium

Luxembourg

P. Deneus

Managing Director Opel Belgium, General Motors

Belgium

P. de Rooij

Voorzitter-Afgevaardigd bestuurder, Ford Motor

Company (Belgium); ondervoorzitter, Febiac

Ph. Guillaume

Partner, IBM Belgium

E. Herrera

Deputy Market General Manager, Fiat Group

Automobiles Belgium

D. Heymans

President, Korean Motor Cy

P. Himpe

Managing Director, Volvo Trucks Belgium

Ph. Jacquemyns

Product Manager, Volvo Trucks Belgium

St. Le Guével

Directeur-generaal, Peugeot België-Luxemburg

V. Loustau

Bestuurder algemeen directeur, Citroën Belux

E. Merckx

Bestuurder, Febiac

Ph. Mertens

Bestuurder, Beherman European; schatbewaarder, Febiac

Afgevaardigd

bestuurder

Luc Bontemps

J. Mouligneau

Voorzitter Salon Comité en ondervoorzitter,

Febiac

Ph. Portal

Algemeen directeur, Renault België Luxemburg

M. Seys

Bestuurder, Febiac

A. Soudan

Managing Director, Renault Véhicules Industriels België

M. Van de Bruaene

District Manager, Harley-Davidson Benelux

Th. van Kan

Voorzitter, Febiac; CEO, D'Ieteren Auto

P. Vigoni

Bestuurder, Fesial

Ph. von Sahr

President & CEO, BMW Belgium Luxembourg

Erevoorzitters

I. Jonkers (1995-2000)

J.-A. baron Moorkens (2000-2006)

P. A. De Smedt (2006-2011)

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

77


FEDERATIES

78

EFFECTIEVE LEDEN

BAKSTEEN

ACTIVITEITEN

De Belgische Baksteenfederatie is het verbond

van fabrikanten van baksteen en

baksteenproducten.

De Federatie heeft tot doel hun gemeenschappelijke

belangen te behartigen

en te verdedigen.

De Baksteenfederatie informeert en adviseert

haar leden in diverse materies.

Zij vertegenwoordigt de baksteensector

zowel op Europees, federaal als regionaal

niveau.

De prioritaire activiteitsdomeinen zijn:

• sociale aangelegenheden;

• milieu-aangelegenheden;

• technische aangelegenheden;

• promotie en communicatie.

RAAD VAN BESTUUR

J. De Bruyn

Steenbakkerijen Van Ploegsteert

J. de Corswarem

Steenbakkerij Floren

A. Desmedt

Desta

B. Nelissen

Voorzitter, BBF; Steenfabriek Nelissen

E. Ruts

Wienerberger

W. Van Branden

SVK

P. Vande Moortel

Steenfabriek Vande Moortel

J. Van Der Biest

Wienerberger

C. Van De Velde

Wienerberger

G. Wauters

Steenfabriek Vandersanden

B. Willain

Wienerberger

VBO GIDS 2011-2012

J.-P. Wuytack

Steenfabriek Vandersanden

K. Wuyts

Wienerberger

BBF

Belgische Baksteenfederatie

Kartuizersstraat 19, bus 19

1000 Brussel T + 32 2 511 25 81

info@baksteen.be F + 32 2 513 26 40

Contact

Jo Van Den Bossche

Voorzitter

Burt Nelissen

Directeur

Jo Van Den Bossche

Oprichtingsdatum federatie

02/04/1947

Aantal leden

30

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 1.600

www.baksteen.be

Voorzitter

Burt Nelissen

Directeur

Jo Van Den Bossche


EFFECTIEVE LEDEN

BANKEN, BEURS, KREDIET EN BELEGGINGEN

ACTIVITEITEN

Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële

sector, treedt op als de shared

voice van de sector en vervult een belangrijke

rol als bruggenbouwer tussen

haar leden en verschillende partijen op

nationaal en Europees niveau: beleidsmakers,

toezichthouders, beroepsfederaties

en belangenverenigingen. Febelfin volgt

trends en evoluties op de voet en helpt

haar leden de juiste positie in te nemen.

Ze informeert en adviseert hen op producttechnisch,

juridisch, fiscaal, prudentieel

en sociaal vlak. Febelfin engageert zich de

duurzame ontwikkeling van de financiële

en bancaire activiteiten verder te ontwikkelen

en dit, indien nodig of gewenst, in

overleg met de daartoe aangewezen

partijen.

Febelfin werkt samen met haar leden, via

het verspreiden van boodschappen en

het innemen van standpunten, aan het

uitdragen van de sectorwaarden: dienstverlening,

vertrouwen en transparantie,

dynamisme en proactiviteit.

Febelfin is de overkoepelende federatie

voor de Belgische financiële sector en

bestaat uit vijf deelverenigingen:

de Belgische Vereniging van Banken

(BVB);

de Beroepsvereniging van het Krediet

(BVK);

RAAD VAN BESTUUR

S. Decraene

Voorzitter, Febelfin; Dexia Bank

M. Vermaerke

Gedelegeerd bestuurder, Febelfin

Vertegenwoordigers grootbanken

F. Dierckx

BNP Paribas Fortis

Ph. Masset

ING België

J. Vanhevel

KBC Bank

Vertegenwoordigers niet-grootbanken

P. Verbrugge

Delta Lloyd

L. Versele

Landbouwkrediet

Vertegenwoordigers nicheactiviteiten

L. Aspeslagh

KBC Securities

de Belgische Vereniging van Asset Managers

(BEAMA);

de Belgische Vereniging van Beursleden

(BVBL);

de Belgische Leasing Vereniging (BLV).

Daarnaast telt Febelfin negen aangesloten

leden met een bijzonder statuut: SWIFT,

Atos Wordline, Euronext, Erkenningsraad

voor Effectenmakelaars, Isabel, Belgian

Venture Capital and Private Equity Association,

Belgische Beroepsvereniging der

Factormaatschappijen, Euroclear, LCH.

Clearnet Group. Febelfin en haar leden

vertegenwoordigen samen 236 financiële

instellingen in België.

Th. Maertens de Noordhout

Bank Delen

Vertegenwoordiger financiëleinfrastructuuraanbieders/financiële

markten

F. Hannequart

Euroclear

Vertegenwoordigers BEAMA

H. Lasat

Petercam

E. Schoeters

KBC Bank NV, Private Banking

P. Van Eynde

ING Investment Management Belgium

Vertegenwoordigers BVK

M. Delbrouck

KBC Bank

J. Van Bladel

Dexia Bank

FEBELFIN

Belgische Federatie van de Financiële Sector

Aarlenstraat 82 T + 32 2 507 68 11

1040 Brussel F + 32 2 888 68 11

info@febelfin.be

Voorzitter

Stefaan Decraene

Gedelegeerd bestuurder

Michel Vermaerke

Oprichtingsdatum overkoepelende federatie

28/03/2003

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

Meer dan 100.000 directe jobs

www.febelfin.be

Voorzitter

Stefaan Decraene

Vertegenwoordiger BLV

P. Beselaere

ING Lease Belgium

Gedelegeerd

bestuurder

Michel Vermaerke

Vertegenwoordiger BVBL

E. Struye de Swielande

Petercam

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

79


FEDERATIES

80

EFFECTIEVE LEDEN

BETON

ACTIVITEITEN

FEBE is de federatie van de Belgische prefab

betonindustrie. De bedrijven die zij

vertegenwoordigt fabriceren en leveren

een uitgebreid gamma aan producten be -

stemd voor de bouwsector in zijn brede

betekenis: infrastructuur en gebouwen.

PRIORITAIRE TAKEN

Het standpunt van de prefab betonindustrie

laten horen en verdedigen op

technisch, sociaal, economisch en juridisch

vlak. Voor bouwprofessionals is FEBE het

kenniscentrum van de prefab betonindustrie.

Ze kunnen er terecht met hun

praktische en technische vragen. De federatie

besteedt meer dan 50% van haar

tijd aan generieke productpromotie.

Daarnaast helpt de federatie haar lidbedrijven

met deskundig advies in volgende

domeinen:

RAAD VAN BEHEER

M.-A. Belfroid-Ronveaux

Afgevaardigd bestuurder, E. Ronveaux Ets

S. Bulcke

Afgevaardigd bestuurder, Lithobeton

L. Coeck

Afgevaardigd bestuurder, Coeck

Betonfabriek

J. Cox

Afgevaardigd bestuurder, Xella BE

B. Cuyvers

Bestuurder, Echo

E. Dano

Directeur, FEBE

P. Declerck

Ondervoorzitter, FEBE; afgevaardigd

bestuurder, Decomo

H. Ghysels

Ondervoorzitter, FEBE; directeur Operatie

en Ontwikkeling, Groep CRH-Belgium

J.-C. Hollay

Division Manager Residential/Merchant

Products, Remacle

VBO GIDS 20112012

Sociale aangelegenheden

• sectoraal overleg;

• advies en informatie rond sociale reglementering

en sectorale cao’s.

Opleidingen

• organisatie van technische opleidingen.

Veiligheid

• sensibilisering voor een veiliger werk -

omgeving.

Technisch

• opvolging en advies rond normalisatie

en regelgeving.

Promotie en communicatie

informatie via het tijdschrift BETON, de

ledenwebsite Members Only en FEBE

News en tal van andere publicaties.

V. Kerkstoel

Afgevaardigd bestuurder, Kerkstoel 2000+

W. Klaps

Manager Business Improvement, CRH-IPB

L. Panis

Voorzitter, FEBE; afgevaardigd bestuurder,

Ebema

D. Roosens

Gedelegeerd bestuurder, Roosens Bétons

M. Thirifay

Directeur, BPMN

S. Van Buggenhout

Directeur, Prefaco

J. Van der Velden

Afgevaardigd bestuurder, Van der Velden

Beton

M. Verstichel

Managing Director, Structo

FEBE

Federatie van de Betonindustrie

Vorstlaan 68 T + 32 2 735 80 15

1170 Brussel F + 32 2 734 77 95

mail@febe.be

Contact

Eddy Dano T + 32 2 735 80 15

ed@febe.be F + 32 2 734 77 95

Voorzitter

Ludo Panis

Directeur

Eddy Dano

Oprichtingsdatum federatie

23/01/1936

Aantal leden

75 (110 productievestigingen)

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

6.000

www.febe.be

Voorzitter

Ludo Panis

Directeur

Eddy Dano


EFFECTIEVE LEDEN

BOUW

ACTIVITEITEN

De Confederatie Bouw werd opgericht

om alle bouwbedrijven te verdedigen, bij

te staan en te vertegenwoordigen die actief

zijn op het vlak van bouwen, energie

en milieu. Naast de behartiging van de

bouwbelangen adviseert en vertegenwoordigt

de Confederatie Bouw de

bouwbedrijven op sociaal, juridisch, economisch,

administratief en fiscaal vlak, en

dit ten aanzien van alle politieke, interprofessionele

en andere Europese, internationale

en federale instanties.

De belangenbehartiging en adviesrol inzake

regionale materies wordt voor de

aangesloten bouwbedrijven ingevuld

door de 3 Gewestconfederaties (Vlaamse

Confederatie Bouw, Confederatie Bouw

Brussel-Hoofdstad en Confédération

Construction Wallonne).

Op gemeentelijk en provinciaal vlak krijgen

de aangesloten bouwbedrijven deze

adviserende ondersteuning vanwege de

17 lokale confederaties die deel uitmaken

van de Confederatie Bouw. De beroeps -

specifieke belangen van de aannemers

worden verdedigd door de 19 beroepsfederaties.

RAAD VAN BESTUUR

J. Biesmans

Afgevaardigd bestuurder, Cham International

J. Carabin

Directeur-generaal, Balteau I.E.

K. Claessens

Gedelegeerd bestuurder, Van der Kinderen

J. Coumans

Gedelegeerd bestuurder, Cavisco

E. De Kempeneer

Gedelegeerd bestuurder, EDK Algemene Bouwonderneming

R. de Mûelenaere

Gedelegeerd bestuurder, Confederatie Bouw

E. Dewulf

VBA

P. D’Hulst

Gedelegeerd bestuurder, D’Hulst-Van Rymenant

L. Eeckhout

Voorzitter, Buyse Bouwt

V. Favier

Gedelegeerd bestuurder, Favier

J. Gheysens

Gedelegeerd bestuurder, De Graeve

PRIORITAIRE TAKEN

De voornaamste taken van de Confederatie

zijn:

in een brede geest van samenwerking

optreden als de bedrijfsorganisatie van

alle bouwondernemers, aannemers van

werken en zelfstandige beoefenaars van

een bouwvak met, rekening houdend

met de vereisten van het algemeen belang,

de verdediging van de echte beroepsbelangen

als eerste opdracht;

• ten aanzien van de overheid officieel de

belangenvertegenwoordiging opnemen

van alle bouwbedrijven op economisch,

sociaal, juridisch, fiscaal en administratief

gebied;

de samenleving en onderlinge verstand -

houding tussen de verschillende takken

van het bouwbedrijf bevorderen;

• aan de federale en regionale regeringen

beleidsmaatregelen voorstellen die,

rekening houdend met het algemeen

belang, de ontwikkeling van de bouw -

activiteit ten goede komen;

de aangesloten groeperingen en hun

leden informeren over alle hen aanbelangende

kwesties van economische,

sociale, juridische, fiscale, administratieve

en technische aard;

• alle paraprofessionele activiteit die van

aard is bij te dragen tot een betere beroepswerking,

beschermen en bevorderen.

A. Gillard

Zaakvoerder, Etudes, gestion et coordination

A. Guisse

Gedelegeerd bestuurder, Ond. Guisse & Fils

R. Hinnens

Algemeen directeur, Wycor

B. Klinkers

Gedelegeerd bestuurder, Klinkers

J.-M. Kyndt

Bestuurder directeur-generaal, Van Laere

M. Lefebvre

Zaakvoerder, Janssens Construct

C. Macors

Gedelegeerd bestuurder, La Maison Idéale

Ch. Maes

Gedelegeerd bestuurder, Maes

J. Matagne

Bestuurder, Galère – Soc. De Travaux

J. Meuleman

Afgevaardigd bestuurder, Decorteam Meuleman & C°

L. Neyrinck

Directeur Burgerlijke Bouwkunde, Cordeel

Zetel Temse

Confederatie Bouw

Lombardstraat 34-42 T + 32 2 545 56 00

1000 Brussel F + 32 2 545 59 00

info@confederatiebouw.be

Contact

Véronique Vanderbruggen, T + 32 2 545 56 26

directeur Communicatie F + 32 2 545 57 48

veronique.vanderbruggen@confederatiebouw.be

Voorzitter

Johan Willemen

Gedelegeerd bestuurder

Robert de Mûelenaere

Oprichtingsdatum federatie

10/04/1946

Aantal leden

15.000 aangesloten bouwondernemingen via 17

lokale confederaties (7 in Vlaanderen, 9 in Wallonië

en 1 in Brussel) en 19 beroepsfederaties

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 190.000

www.confederatiebouw.be

www.formalis.be

www.ikzoekeenvakman.be

www.openwervendag.be

Voorzitter

Johan Willemen

Gedelegeerd

bestuurder

Robert de Mûelenaere

M. Olivier

Gedelegeerd bestuurder, Olivier

E. Onraedt

Gedelegeerd bestuurder, Antwerpse

Bouwwerken

A. Roiseux

Zaakvoerder, Roiseux

B. Sacré

Bestuurder, Ond. Robert Golinvaux

E. Scherpereel

Directeur, Colas Belgium

L. Smet

Algemeen directeur, CVR

P. Vandenbempt

Zaakvoerder, Vandenbempt alg. ondernemingen

J. Vangerven

Gedelegeerd bestuurder, Herbosch-Kiere

I. Vanlerberghe

Gevolmachtigde, Aannemingen Vanlerberghe

J. Willemen

Voorzitter, Confederatie Bouw; gedelegeerd

bestuurder, Willemen

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

81


FEDERATIES

82

EFFECTIEVE LEDEN

CALL- & CONTACTCENTERS

ACTIVITEITEN

Contactcentres.be, de beroepsfederatie

van contactcenters, werd opgericht in

2004 met als doel het promoten en het

verdedigen van de belangen van de

contactcenters in België. Naast de facilitaire

contactcentra die volledig stemrecht

hebben, laat de vereniging ook niet stemgerechtigde

leden toe die een intern

contactcenter beheren in diverse sectoren

en overheden/administraties, alsmede

de toeleveranciers voor de sector.

RAAD VAN BESTUUR

M. Claes

CEO, N-Allo

D. Momont

CEO, IPG Group

M. Oellibrandt

Human Resources Manager,

SNT Belgium

K. Van de Velde

Managing Partner, Call Excell

H. Verdoodt

Regional Director, Sitel Benelux and Nordics

Sitel

W. Vintges

Concern Directeur, Call-it International

I. Walry

CEO, Sebeco

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

Teneinde de grootst mogelijke representativiteit

van de sector en het beroep van

contactcenters te bekomen, heeft de federatie

als doel:

• het behartigen van de sociale belangen

van haar effectieve leden, die onder het

paritair comité 218 ressorteren;

• het promoten van de nationale en internationale

activiteiten van haar leden

en toegetreden leden;

de verspreiding van sectoriële informatie

met behulp van gedrukte en elektronische

media;

• het uitbouwen en auditeren van kwaliteitsnormering;

• het actief aanmoedigen en ondersteunen

van de inspanningen om interne en

externe oproepcentra te ontwikkelen

en te exploiteren in België of in het buitenland;

• het opvolgen van een charter met alle

essentiële regels verbonden aan de uit -

oefening van het beroep;

• het promoten van producten en dien -

sten van haar leden en toegetreden

leden via evenementen, workshops, seminars

en congressen;

• het vertegenwoordigen van de leden

bij publieke overheden, belangengroepen,

vertegenwoordigers van de industrie

en organisaties van de vertegenwoordigers

van de werknemers.

CONTACTCENTRES.BE

Beroepsfederatie van de contactcenters in België

Pastoor Cooremansstraat 1 T + 32 475 246 440

1702 Dilbeek F + 32 70 413 889

Contact

Eddy Questier

info@contactcentres.be

Voorzitter

Martin Claes

Algemeen directeur

Eddy Questier

Oprichtingsdatum federatie

2004

Aantal leden

17 effectieve (facilitaire) leden

www.contactcentres.be

Voorzitter

Martin Claes

Algemeen directeur

Eddy Questier


FEDERATIES

84

EFFECTIEVE LEDEN

CEMENT

ACTIVITEITEN

De gebruikers van cement bijstaan, informeren

en opleiden. Informatie en technische

bijstand aan de eindgebruikers

opdat het cement op een juiste manier

zou toegepast worden, alsook het bijdragen

tot het welslagen van bouwprojecten.

Cursussen en studiedagen voor ontwerpers

en uitvoerders. Deelname aan de

vormingscycli van toekomstige ingenieurs,

architecten en werfpersoneel.

RAAD VAN BESTUUR

V. Bichet

CEO, Holcim France Benelux

C. Chabottaux

Industrieel en technisch directeur, Ciments

Calcia

H. de Penfentenyo

Commercieel directeur, Ciments Calcia

P. Dolberg

Member of the Executive Committee,

Holcim Group Support Ltd

L. Epple

Algemeen directeur, Holcim België

A. Jacquemart

Voorzitter, FEBELCEM; General Manager

Benelux, HeidelbergCement Group

A. Jasienski

Directeur, FEBELCEM

J.P. Méric

Voorzitter, Ciments Calcia

L. Van Camp

Sales Manager Belgium, HeidelbergCement

Benelux

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

FEBELCEM heeft de volgende taken:

• vertegenwoordiging en verdediging van

de belangen van haar leden;

• het beste gebruik van cement en beton

promoten;

informatie en technische bijstand aan

de cementgebruikers.

Samen met het VBO en de UWE onderhoudt

de federatie voortdurend

contact met de federale en gewestelijke

overheden.

Ze neemt deel aan de werkzaamheden

van de Europese Cementvereniging

(Cembureau) en aan de normalisatiewerkzaamheden

in België (NBN) en op

Europees vlak (CEN).

FEBELCEM

Federatie van de Belgische Cementnijverheid

Vorstlaan 68 T + 32 2 645 52 11

1170 Brussel F + 32 2 640 06 70

info@febelcem.be

Contact

Eric Schelstraete, T + 32 2 645 52 21

communicatieverantwoordelijke

e.schelstraete@febelcem.be F + 32 2 640 06 70

Voorzitter

André Jacquemart

Directeur

André Jasienski

Oprichtingsdatum federatie

26/01/1949

Aantal leden

3

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 1.100

www.febelcem.be

Voorzitter

André Jacquemart

Directeur

André Jasienski


EFFECTIEVE LEDEN

CHEMIE EN LIFE SCIENCES

ACTIVITEITEN

essenscia, de multisectorale Belgische Federatie

van de Chemische Industrie en Life

Sciences vzw, is opgericht in 1919 en vertegenwoordigt

en promoot de belangen van

bijna 800 ondernemingen in de chemische en

life sciences sectoren.

essenscia telt een twintigtal productgroepen

die de specifieke belangen van hun industrietak

verdedigen: organische en anorganische

basischemie en meststoffen; parachemie (verven,

vernissen, drukinkten, stopverven, houtbeschermingsmiddelen;

geneesmiddelen voor

mens en dier; vetten en oliën, zepen, detergenten,

cosmetica, parfumerie-, toilet- en hygiëneproducten;

diverse producten voor de

industrie en de land- en tuinbouw); verwerking

van rubber en kunststoffen; biotechnologie;

recuperatie, behandeling en recyclage van

afval; chemisch ingenieurswezen; laboratoria

voor onderzoek, testen en analyse.

De gemeenschappelijke materies die tot de

Gewestelijke of Gemeenschapsbevoegdheden

behoren, worden behartigd door drie gewestelijke

afdelingen: essenscia vlaanderen, essenscia

brussel en essenscia wallonie.

PRIORITAIRE TAKEN

essenscia wil voor haar ondernemingen een

duurzame ontwikkeling nastreven via tal van

acties:

• hen informeren over de evolutie van de sector

en zijn verschillende subsectoren;

• hen vertegenwoordigen, verdedigen en hun

RAAD VAN BESTUUR

M. Arnold

Gedelegeerd bestuurder, Bayer

F.-Ch. Bourseaux

Bestuurder-Directeur Planning & Logistiek, Kabel-werk

Eupen A.G.

H. Casier

Chief Executive Officer, Ineos

F. Coenen

Chief Executive Officer, Tessenderlo Group

D. Collier

Bestuurder-Secretaris-generaal/Vice-President

Administratie, Janssen Pharmaceutica

C. De Cannière

Managing Director, Caldic Belgium

W. De Geest

Voorzitter, essenscia; gedelegeerd bestuurder,

voorzitter van het directiecomité, BASF Antwerpen

J.-A. De Muylder

Voorzitter, essenscia Brussel; gedelegeerd

bestuurder, L.C.A.

T. Debusschere

Chief Executive Officer, Deceuninck

L. Delagaye

Voorzitter Agfa materials, Agfa Gevaert

ontwikkeling bevorderen bij de verschillen -

de betrokken doelgroepen;

• collectieve en individuele dienstverlening leveren

rond meerdere thema's: duurzame

ontwikkeling, innovatie, energie en klimaat,

competitiviteit van de ondernemingen, arbeidsverhoudingen,

opleiding van jongeren,

veiligheid op het werk en leefmilieu, verbetering

van het imago van de chemie, veilig heid

van de verbruiker en de implemen tatie van

REACH via de begeleidingsprogram ma’s Vlarip

(in Vlaanderen) en Walrip (in Wallonië)...

essenscia vertegenwoordigt daarbij de sector

en zijn chemische en life sciences ondernemingen

in tientallen verenigingen zowel op nationaal

als op internationaal vlak.

Zij onderhoudt een constante en open dialoog

met alle betrokken partijen om de chemi sche

industrie maatschappelijk beter te doen aanvaarden

en haar nut te doen erkennen.

De chemische en life sciences industrie draagt

actief bij aan de duurzame ontwikkeling door

oplossingen te zoeken en te ontwikkelen voor

de grote uitdagingen van onze planeet zoals het

gebruik van energie en natuurlijke rijkdommen,

de water- en voedselbevoorrading en ook de

toegang tot ge zondheidszorg voor de wereldbevolking.

De verbetering van de levenskwaliteit

van een ieder is één van haar prioriteiten.

Verdere nuttige informatie:

www.essenscia.be, www. investbio pharma. be,

www.the-essence-of-life.be, www.vlarip. be,

de elektronische nieuwsbrief ‘essenscia direct’

en voor de leden, het essenscia extranet en

de management nieuwsbrief ‘es senscia info’.

Ch. Devroey

Voorzitter, Lubricants Association Belgium

G. Janssens

Voorzitter IVP; General Manager, PPG Architectural

Coatings EMEA

S. Kroll

Afgevaardigd bestuurder, Evonik Degussa Antwerpen

L. Kupers

Voorzitter, Bio.be; Director Science & Communication,

Genzyme Flanders

P. Lizin

Voorzitter, essenscia wallonie; director External and

Public Affairs Belgium, GlaxoSmithKline Biologicals

Ch. Malcorps

Executive Vice President, Country Manager Belgium

Solvay

D. Malherbe

Vicevoorzitter, essenscia; gedelegeerd bestuurder, UCB

Belgium, Vice President Public Affairs UCB Group

W. Michiels

Vicevoorzitter, essenscia; gedelegeerd bestuurder,

Proviron

L. Neels

Algemeen directeur, pharma.be

essenscia

Belgische Federatie van de Chemische Industrie

en Life Sciences

Diamant Building - August Reyerslaan 80

1030 Brussel T + 32 2 238 97 11

info@essenscia.be F + 32 2 231 13 01

Contact

Frank Beckx T + 32 2 238 97 08

Woordvoerder GSM + 32 476 80 94 74

Voorzitter

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder

Yves Verschueren

Oprichtingsdatum federatie

22/05/1919.

Ze is op 23/05/1928 een vzw geworden

Aantal leden

780

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 90.000

www.essenscia.be

Voorzitter

Wouter De Geest

Gedelegeerd

bestuurder

Yves Verschueren

B. Pecquereau

General Manager, Syngenta Crop Protection

L. Suykens

Harley Procter Marketing Director, Procter & Gamble

Distribution Company Europe

P. Van Acker

Voorzitter, essenscia vlaanderen; Works General

Manager, BP Chembel

C. Van Camp

Past President, essenscia; Senior Vice President Head

of Polyolefins Division, Total Petrochemicals

J. Van Praet

Fabrieksdirecteur, ExxonMobil Petroleum & Chemical,

Meerhout Polymers Plant

L. Varigas

Gedelegeerd bestuurder, Lanxess

P. Verhelle

Voorzitter, Detic, Product Safety & Compliance

Manager, EMEA, Ecolab Production Belgium

Y. Verschueren

Gedelegeerd bestuurder, essenscia

H. Vliegen

Vicevoorzitter, essenscia; International Business

Development Manager, Recticel

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

85


FEDERATIES

86

EFFECTIEVE LEDEN

ENERGIE - ELEKTRICITEITS- EN GASBEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

Febeg verdedigt de belangen van de ondernemingen

waarvan de activiteiten be -

staan uit de productie, de handel of de

levering van elektriciteit of gas en de laboratoria

met betrekking tot deze activiteiten.

RAAD VAN BESTUUR

B. Boesmans

General Manager, Laborelec

P. De Vos

Deputy General Manager, Gassco AS

C. Degrez

Directeur, Eneco Belgium

P. Desender

Executive Director, Electrawinds

S. Dutordoir

Bestuurder directeur-generaal, Electrabel

J. Herremans

Directeur-generaal, Febeg

R. Kesteman

Voorzitter, Febeg; Chief Executive Officer,

Nuon Belgium

E. Van Bruysel

Ondervoorzitter, Febeg; gedelegeerd bestuurder,

Distrigas

B. Vanderschueren

Gedelegeerd bestuurder, Lampiris

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

Febeg heeft als voornaamste taken:

de ondernemingen van de elektriciteitsen

gassector te groeperen en hun algemene

belangen te behartigen, in het bijzonder

op economisch, fiscaal, sociaal

en juridisch gebied en op het vlak van

het leefmilieu;

• alles wat tot de normatieve, wetenschappelijke

of industriële ontwikkeling

en vooruitgang van de Belgische elektriciteits-

en gasondernemingen kan bijdragen

te bestuderen, aan te moedigen

en tot stand te brengen;

de kwaliteit en de veiligheid van gegevensverkeer

en transacties tussen de

leden en andere marktpartijen te bevorderen,

door onder meer de financiële

reconciliatie in de Belgische gasen

elektriciteitsmarkt administratief te

ondersteunen.

E. Van Laethem

Gedelegeerd bestuurder, Essent Belgium

H. Wyverkens

Public & Regulatory Affairs Manager

Belgium, E.ON Belgium

FEBEG

Federatie van de Belgische Elektriciteits- en

Gasbedrijven

Ravensteingalerij 3, bus 9 T + 32 2 500 85 85

1000 Brussel F + 32 2 500 85 86

info@febeg.be

Contact

Jan Herremans T + 32 2 500 85 80

jan.herremans@febeg.be F + 32 2 500 85 86

Voorzitter

Roberte Kesteman

Directeur-generaal

Jan Herremans

Oprichtingsdatum federatie

26/04/2004

Aantal leden

24

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 8.900

www.febeg.be

Voorzitter

Roberte Kesteman

Directeur-generaal

Jan Herremans


EFFECTIEVE LEDEN

ENERGIE - PETROLEUM

ACTIVITEITEN

De Belgische Petroleum Federatie (BPF)

is de officiële woordvoerder van de voornaamste

petroleummaatschappijen die in

België actief zijn op het vlak van raffinage

en distributie.

Ze neemt deze taak op zich tegenover de

overheid, de verenigingen en de bevolking

voor de onderwerpen van algemeen belang

voor de sector. Daartoe beschikt de

Federatie over een permanent secretariaat

in Brussel.

RAAD VAN BESTUUR

P. Brès

Voorzitter BPF, algemeen directeur,

TOTAL Belgium

I. Carr

Vicevoorzitter BPF, directeur Raffinaderij

Antwerpen, ExxonMobil Petroleum & Chemical

M. Decorte

Voorzitter, Belgian Shell

M. Doyen

Voorzitter, Delek Belgium

C. Herreman

Vicevoorzitter BPF, directeur Human Resources,

Kuwait Petroleum

M. Mazenauer

General Manager, Petroplus

Belgian Refining Corporation

J.-L. Nizet

Secretaris-generaal BPF

B. Subaev

Managing Director, LUKOIL

Belgium

PRIORITAIRE TAKEN

De voornaamste taken van de BPF zijn:

• zich op de hoogte houden van alle

kwesties die haar leden aanbelangen. Zij

onderhoudt daartoe regelmatige contacten

met de bevoegde federale en

gewestelijke overheden en met alle betrokken

instellingen en instanties;

• een kader scheppen waarbinnen de petroleumindustrie

gemeenschappelijke

standpunten kan uitwerken in verband

met beleidskwesties en wetsvoorstellen,

met name voor economische, sociale

en milieu-aangelegenheden. Het

mededingingsrecht wordt hierbij strikt

nageleefd;

• het beleid en de standpunten van de

petroleumsector verdedigen tegenover

de publieke opinie, de federale en gewestelijke

overheden en alle betrokken

instanties;

de petroleumindustrie vertegenwoordigen

in de onderhandelingen tussen

sociale partners binnen de bevoegde

paritaire comités;

de petroleumindustrie vertegenwoordigen

in de onderhandelingen over de

programmaovereenkomst betreffende

het Belgisch stelsel van de maximumverkoopprijzen

van de petroleumproducten.

Deze overeenkomst waarborgt

de normale bevoorrading van het land.

BPF

Belgische Petroleum Federatie

Kunstlaan 39, bus 2 T + 32 2 508 30 00

1040 Brussel F + 32 2 511 05 91

info@petrolfed.be

Contact

Jean-Louis Nizet T + 32 2 508 30 00

info@petrolfed.be F + 32 2 511 05 91

Voorzitter

Patrice Brès

Secretaris-generaal

Jean-Louis Nizet

Oprichtingsdatum federatie

26/10/1926

Aantal leden

12

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

6.260 (op datum van 30 september 2010)

www.petrolfed.be

Voorzitter

Patrice Brès

Secretaris-generaal

Jean-Louis Nizet

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

87


FEDERATIES

88

EFFECTIEVE LEDEN

ENERGIE - ELEKTRICITEITS- EN

GASNETBEHEERDERS

ACTIVITEITEN

Synergrid verenigt zowel de transportnetbeheerders

als de distributienetbeheerders,

en dit zowel voor elektriciteit

als voor aardgas.

De netbeheerders vormen een essentiële

schakel tussen de producenten en de

leveranciers en verkopers van energie

enerzijds, en de verbruikers anderzijds die

vrij hun leveranciers mogen kiezen. Ze

hebben een cruciale rol voor de efficiënte

werking van de geliberaliseerde markt,

voor een vrije concurrentie tussen de

marktactoren en een bedrijfszekere energiebevoorrading.

Zij brengen dagelijks op

een niet-discriminerende wijze meer dan

40% van het totale energieverbruik in België

tot bij de eindverbruikers. Zij staan in

voor de door-, in- en uitvoer van de energiestromen

van en naar het buitenland.

Om deze opdrachten te realiseren, zullen

ze, zoals elk jaar, ook in 2010 ongeveer 1,5

miljard euro investeren in de uitbouw en

het onderhoud van de netten. Hierbij

werd geen rekening gehouden met eventuele

buitengewone investeringen. Dit vertegenwoordigt

5% van het totaal van de

bruto-investeringen in materiële goederen

in België.

Naast het netbeheer en het gas- en elektriciteitstransport

verzekeren de netbeheerders

de opdracht van markt facilitatoren

en ze verzekeren ook diverse opdrachten

van openbare dienstverplichtingen

inzake REG, hernieuwbare energie,

bevoorrading van minder begunstigden…

RAAD VAN BESTUUR

D. Carliez

Directeur afdeling Asset Management, Sibelga

P. Coomans

Ondervoorzitter, Synergrid; directeur

Operaties, Infrax

G. De Block

Secretaris-generaal, INTER-REGIES

L. De Bruycker

Ondervoorzitter, Synergrid; directeur Netten

Vlaanderen, Eandis

G. de Hemptinne

Directeur Asset Management, Fluxys

F. Demeyer

Directie Corporate Governance, Eandis

D. Dobbeni

Voorzitter, Synergrid; CEO, Elia

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

- Uitwerking van de efficiëntste praktijken

voor een veilig, bedrijfszeker, niet-discriminerend

transport van elektriciteit en

aardgas aan de eindverbruiker, of hij nu

tot de industriële sector, de tertiaire of

de huishoudelijke sector behoort. De

experts van de netbeheerders werken

samen in verschillende commissies en

werkgroepen om ervaringen en kennis

uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen

te zoeken of gemeenschappelijke

standpunten in te nemen.

- Verzameling van statistische gegevens:

statistische gegevens van de netbeheerders

worden door Synergrid verzameld.

- Studie en opvolging van de wetgeving en

de normalisatie opdat rekening zou gehouden

worden met de bezorgdheden

van de netbeheerders.

- Verzameling en publicatie van de recht -

spraak:

in het juridisch tijdschrift ‘IUVIS’ wordt

een overzicht verstrekt van de recentste

rechtspraak in domeinen die de netbeheerders

betreffen.

- Vertegenwoordiging van de netbeheerders

in de paritaire commissie 326.

- Vertegenwoordiging van de netbeheerders

in allerlei internationale en Belgische

commissies en werkgroepen op

federaal en gewestelijk vlak.

F. Gennaux

Adjunct-secretaris-generaal, Intermixt

D. Horlait

Directeur Afdeling Infrastructuur,

ORES

C. Hubin

Technisch directeur, TECTEO

J. Hugé

Afgevaardigd bestuurder, ORES

L. Hujoel

Ondervoorzitter, Synergrid;

directeur-generaal, Sibelga

W. Peeraer

CEO, Fluxys

G. Peeters

Afgevaardigd bestuurder, Eandis

SYNERGRID

Federatie van de Elektriciteits- en

Gasnetbeheerders in België

Palmerstonlaan 4 T + 32 2 237 11 11

1000 Brussel F + 32 2 230 44 80

Contact

Ferdinand de Lichtervelde T + 32 2 237 11 22

info@synergrid.be F + 32 2 230 44 80

Voorzitter

Daniel Dobbeni

Secretaris-generaal

Ferdinand de Lichtervelde

Oprichtingsdatum

20/04/2005

Aantal actieve werknemers

18

www.synergrid.be

Voorzitter

Daniel Dobbeni

Secretaris-generaal

Ferdinand de

Lichtervelde

S. Portugaels

E.V.P., Resa Tecteo

F. Vandenberghe

Directeur Customer & Market, ELIA

M. Verschelde

Secretaris-generaal, Intermixt


EFFECTIEVE LEDEN

GLAS

ACTIVITEITEN

Onder de koepel van inDUfed, competentieplatform

dat de federaties van de staalindustrie

(GSV) en de verwerking van papier en karton

(Fetra) groepeert, vertegenwoordigt de glas -

industrie (VGI) de ondernemingen van wie de

industriële activiteit, hoofdbezigheid of neven -

activiteit bestaat in het produceren, de ver-/

bewerking van glasproducten, met als voornaamste

taken de belangen van de glassector

te bevorderen en te verdedigen.

Het heeft een onderhandelings-, vertegenwoordigings-,

informatie-, waak- en studie -

opdracht (bulletin, omzendbrieven, raden van

bestuur, commissies en werkgroepen van VBO,

UWE, Beci, VOKA, Industrie Vlaanderen, CRB,

NBN, BMP, BCCA, Inisma, ESRBHG, Febeliec,

CREG, Cevora, VAL-I-PAC,...). Het geeft raad

en begeleidt de leden bij herstructureringen,

investeringen, wetgeving, milieu, energie.

Het fungeert als woordvoerder van de sector

bij de federale en regionale overheden, en bij

de internationale overheden via de Europese

groeperingen (BUSINESSEUROPE, CPIV,

IFIEC). Het VGI heeft effectieve en toetredende

leden.

PRIORITAIRE TAKEN

Het VGI is actief in volgende domeinen:

Sociaal

• follow-up van de Europese, federale en regionale

wetgeving;

• vertegenwoordiging in de verschillende con -

sultatie- en overlegorganen en commissies;

• onderhandelingen van cao’s en verzoeningen

in het PC 115 en 218;

informatie (opstelling documenten) en communicatie

(vergaderingen);

• verdediging van de belangen van de glasbedrijven;

individuele opdrachten op sociaal vlak;

• sociale enquêtes;

RAAD VAN BESTUUR

M. Bouckaert

Soliver

L. Bustin

Knauf Insulation

F. Deknudt

Deknudt Mirror Works

R. Deridder

Gedelegeerd bestuurder, VGI

M. Durant

Durobor

R. Engelen

Vicevoorzitter, VGI; EMGO

• sectorale vormingsdossiers (arbeiders/bedienden);

• beheer van het Competentiecentrum

CEFOVERRE (vorming van arbeiders uit de

glasindustrie).

Economisch, commercieel, fiscaal en juridisch

• follow-up van de regionale, federale en Europese

wetgevingen;

• verspreiding van informatie (omzendbrieven,

memo's), communicatie (vergaderingen),

statistieken;

deelneming aan de werkgroepen en commissies;

• verdediging van de belangen van de glasindustrie

en van de glasbedrijven in het bijzonder;

• public relations, notoriëteit, lobbying;

• promotie (hoogrendementsglas, akoestisch

glas, Student's Glass Award).

Technisch, milieu en energie

• follow-up van de Europese, federale en regionale

wetgeving;

• verspreiding van informatie (omzendbrieven);

• organisatie van vergaderingen (informatie en

standpunten) en Congres van verwerkers;

deelneming aan de werkgroepen en commissies

in alle instanties;

• steun aan bedrijven rond specifieke onderwerpen

(energie- en emmissieconvenanten,

verpakkingspreventieplan,…);

• sectorale operator van de normalisatiecommissie

van het NBN E 129 ‘Glas in de bouw’,

follow-up van de evolutie van de Euro pese

normen en van de toepassing ervan in België

(reglementaire en vrijwillige certificatie);

• secretariaat van CEN TC129.

Het Verbond is lid van het Uitvoerend Comité

van het Comité Permanent des Industries du

Verre Européennes dat FEVE, Glass for Europe,

Glass Fibre Europe, ESGA en EDG

groepeert.

P. Gérard

Pittsburgh Corning Europe

J.-F. Heris

Voorzitter, VGI; AGC Flat Glass Europe

H. Jacquemin

3B - The Fibreglass Company

G. Le Gavrian

Saint-Gobain Glass Benelux

B. Marchand

S.R.I.W.

A. Marques

Saint-Gobain Sekurit Benelux

VGI

Verbond van de Glasindustrie

Lid van inDUfed – Sustainable Goods

Pleinlaan 5 T + 32 2 542 61 20

1050 Brussel F + 32 2 542 61 21

info@vgi-fiv.be

Contact

Roland Deridder T + 32 2 542 61 20

roland.deridder@vgi-fiv.be F + 32 2 542 61 21

Voorzitter

Jean-François Heris

Gedelegeerd bestuurder

Roland Deridder

Oprichtingsdatum federatie

19/02/1947

Aantal leden

45

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

8.600

www.vgi-fiv.be

Voorzitter

Jean-François Heris

Gedelegeerd

bestuurder

Roland Deridder

J.-M. Meunier

AGC Glass Europe

F. Meyvaert

Meyvaert Glas

J. Morsink

Saint-Gobain Glass Solutions Benelux

F. Symoens

Polypane Glasindustrie

P. van Rhede

AGC Glass Europe

F. Verriest

Saint-Gobain Glass Solutions Benelux

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

89


FEDERATIES

90

EFFECTIEVE LEDEN

GRAFISCHE INDUSTRIE

ACTIVITEITEN

Febelgra is belast met de behartiging en bevordering

van de belangen van de grafische

industrie.

Zij vertegenwoordigt de ondernemingen die

de volgende activiteiten beoefenen:

• drukken in de ruimste zin: hoogdruk, vlakdruk,

zeefdruk, elektronische druk, aanmaken

van elektronische schakelingen,

microfilm, planafdruk, diepdruk, flexodruk,

uitvlokken, fotokopie, en dit op papier, metaal,

glas, plastiek, weefsel en alle andere

materialen;

• alle activiteiten van zetten, voorbereiding

en afwerking van de genoemde producten,

zoals grafisch ontwerpen, de fotoreprografie,

de clicherie, het graveren van

platen en stempels, het binden, het afwerken

en de veredeling;

• reproductie en duplicering van audiovisuele

communicatie.

PRIORITAIRE TAKEN

Febelgra heeft als voornaamste taken:

Op sociaal gebied

informatie en advies aan de leden i.v.m. sociale

wetgeving;

• communicatie en updating van de sectorale

sociale informatie;

• begeleiding in geval van sociaal conflict binnen

de onderneming;

• vertegenwoordiging van de sector bij het

paritair overleg.

Op gebied van handel en economie

• databank van verschillende producten en

specialisaties;

• commerciële solvabiliteitsinformatie, incassodienst,

statistieken en sectorale evolutie;

RAAD VAN BESTUUR

W. Beukeleirs

Bestuurder, Beukeleirs Full Service Printing

M. Chalot

Bestuurder, IPM Printing

A. Delval

Bestuurder, Les Editions européennes

V. Delzenne

Bestuurder, Diaprint

W. Demeestere

Bestuurder, De Schutter-Neroc

G. Désiront

Adviseur, Febelgra

D. Geelen

Adviseur, Febelgra

R. Geraerts

Bestuurder, Geraerts Etiketten

VBO GIDS 2011-2012

• organisatie van infosessies, seminars en

deelnames aan handelsbeurzen;

• exportpromotie;

• communicatie over facts & figures van de

sector.

Op milieugebied

informatie en advies m.b.t. de federale,

regionale en Europese regelgeving, vertegenwoordiging

van de industrie bij regelgevende

instanties;

• organisatie van de afvalophaling overeenkomstig

de wetgeving;

• preventie en promotie van milieuzorg in

de industrie.

Op technisch gebied

• technische informatieverstrekking aan de

leden en aan derden;

• bevordering van innovatie en productieefficiëntie.

Op gebied van vorming

• aanpassing van de vormingsprogramma's

voor werknemers in functie van de technologische

ontwikkeling en van de eisen

op de arbeidsmarkt.

Op gebied van promotie

• promotiecampagnes m.b.t. imagebuilding

van de sector;

• Paper Chain Forum: gemeenschappelijke

informatie-actie, initiatief van de papierproducerende

en verwerkende industrie

met het oog op de herwaardering van papier

als grondstof.

Als koepelorganisatie telt Febelgra 3 regionale

pijlers, Febelgra Vlaanderen vzw, Febelgra

Wallonië asbl en Febelgra Brussel

Hoofdstedelijk Gewest vzw, die instaan voor

de rechtstreekse contacten en dienstverlening

aan de aangesloten bedrijven.

G. Heylen

Directeur-generaal, Febelgra

P. Lannoo

Bestuurder, Drukkerij Lannoo

T. Lejeune

Bestuurder, Edition & Imprimerie

D. Roosen

Bestuurder, Drukkerij Roosen

J. Stevens

Bestuurder, Stevens Print

B. Strobbe

Bestuurder, Mercator Press

W. Vanbilloen

Bestuurder, Letterzetterij E.V. & zonen

R. Van Daele

Bestuurder, VPrint

FEBELGRA

Federatie van de Belgische Grafische Industrie

c/o The Egg/

Communication nest T + 32 2 512 36 38

Barastraat 175 F + 32 2 513 56 76

1070 Brussel

info@febelgra.be

Contact

Geert Heylen T + 32 2 512 36 38

info@febelgra.be F + 32 2 513 56 76

Voorzitter

Armin Van der Linden

Directeur-generaal

Geert Heylen

Oprichtingsdatum federatie

1978

Aantal leden

650 (1 januari 2011)

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

9.307 (1 januari 2011)

www.febelgra.be

Voorzitter

Armin Van der Linden

Directeur-generaal

Geert Heylen

V. Vandeputte

Bestuurder, Helio Charleroi

A. Van der Linden

Voorzitter, Febelgra; Joh. Enschédé Van

Muysewinkel

P. Van Holm

Bestuurder, Van Holm Communicatie

E. Van Landeghem

Bestuurder, Van Gossum Printing

V. Vercammen

Adviseur, Febelgra


EFFECTIEVE LEDEN

HANDEL EN DIENSTEN

ACTIVITEITEN

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel

en diensten. Onze leden zijn actief in 18

sectoren en verkopen aan bedrijven of recht -

streeks aan de consument. Samen zijn onze

sectoren goed voor 11,2% van het bnp en

stellen ze 400.000 mensen tewerk, wat van

de handel de grootste werkgever in de privésector

maakt. Comeos levert diensten op

maat van zijn leden, en wil als kennis- en netwerkingplatform

de dynamiek van de handel

stimuleren.

Comeos handelt namens alle handelsvormen

in België:

• buurtwinkels, supermarkten en hypermarkten;

• groot- en detailhandel;

• huis-aan-huis-verkoop;

• voedings- en niet-voedingswinkels;

• e-commerce en catalogusverkoop.

Daarnaast zijn ook de restaurantketens, gegroepeerd

in de groep Bemora, alsook de

cateringbedrijven, behorend tot de Unie Bel -

gische Catering, lid van Comeos. De verpakkingsindustrie

is bij Comeos vertegenwoordigd

via FedPack.

Binnen Comeos zijn de volgende sectoren

vertegenwoordigd:

• baby

• books

• convenience

• direct selling

• DIY & garden

• e-commerce

• electro

• entertainment

• fashion

• food

• health & beauty

interior

• packaging

• pharma

• restaurants & catering

• sports

RAAD VAN BESTUUR

S. Aerts

Gedelegeerd bestuurder, Aerts

R. Al Assouad

Managing director, Inno (Galeria Inno)

O. Baraille

Managing Director, Ikea

A. Boulle

Gedelegeerd bestuurder, Cap & Go

T. Brenninkmeijer

Managing Director Belux, C&A

• telecom

•toys

PRIORITAIRE TAKEN

Belangenverdediging

Comeos verdedigt op lokaal, regionaal, federaal

en Europees niveau de collectieve en individuele

belangen van haar leden.

Met het oog hierop onderhoudt Comeos

regelmatige contacten met overheden, vakbonden,

verbruikersorganisaties en andere

beroepsorganisaties.

De Comeos-medewerkers zijn aanwezig in

een heleboel raden en commissies waar ze

als mandataris de belangen van de sector verdedigen.

Advies

Voor problemen waarmee een handelaar te

maken kan krijgen, is er gratis advies-op-maat

van de gespecialiseerde medewerkers, onder

andere in sociale, fiscale, technische, juridische,

economische en leefmilieu-aangelegenheden.

Onze specialisten geven onze leden ook advies

over kwesties op het vlak van volksgezond

heid, productveiligheid, handelsvestigingen

en in nog heel wat andere domeinen die tegenwoordig

dagelijkse kost zijn voor de handelaar.

Informatie

Comeos informeert haar leden via wekelijkse

elektronische nieuwsbrieven waardoor zij op

de hoogte blijven van de handelsactualiteit.

Sommige gebieden worden verder uitgediept

via gedetailleerde brochures over onderwerpen

zoals de winkelopeningstijden, het (ver) bouwen

van een winkel, de product veiligheid,...

Netwerk

Dankzij haar sectorgebaseerde organisatie

biedt Comeos de handelaars een uniek platform

waar de spelers per activiteitenbranche

kunnen bijeenkomen en van gedachten kunnen

wisselen.

M. Brisse

Senior Vice President Human Resources,

Delhaize Belgium

W. Claes

Directeur-generaal, Java

J. de Leu de Cecil

Secretaris van de raad van bestuur, Colruyt

L. Demez

Human Resources Manager, Carrefour Belgium

M. Eeckhout

CEO Delhaize Belgium

COMEOS

Belgische federatie van de handel en diensten

E. Van Nieuwenhuyselaan 8 T + 32 2 788 05 00

1160 Brussel F + 32 2 788 05 01

info@comeos.be

Contact

Anne Timmermans, T + 32 2 788 05 16

Communicatiedepartement F + 32 2 788 05 17

anne.timmermans@comeos.be

Voorzitter

Geert Verkest

Gedelegeerd bestuurder

Dominique Michel

Oprichtingsdatum federatie

11/05/1978

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 300.000

www.comeos.be

Voorzitter

Geert Verkest

Gedelegeerd

bestuurder

Dominique Michel

O. Hottlet

Gedelegeerd bestuurder, Hottlet Frozen

Foods

M. Huybrechts

CEO, Distriplus

C. Kaisergrüber

Country Director Belgium-Luxemburg,

Hema België

G. Lambrechts

Gedelegeerd bestuurder, Lambrechts

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

91


FEDERATIES

92

EFFECTIEVE LEDEN

HANDEL EN DIENSTEN

G. Lavinay

Gedelegeerd bestuurder, executief directeur,

Carrefour Belgium

E. Mestdagh

Gedelegeerd bestuurder, Mestdagh

S. Meulemans

CEO, Pizza Belgium

B. Meyhui

Gedelegeerd bestuurder, Meyhui

D. Michel

Gedelegeerd bestuurder, Comeos

Th. Quertinmont

Directeur-generaal, gedelegeerd bestuurder,

Sogesma

R. Renmans

Gedelegeerd bestuurder, Quality Meat

Renmans

VBO GIDS 2011-2012

N. Ritter

Algemeen directeur, Makro Cash & Carry

Belgium

L. Rogge

Directeur-generaal, Colruyt

F. Schotte

Gedelegeerd bestuurder, Standaard Boekhandel

F. Smeyers

Directeur-generaal, Zara België

V. Somers

Country managing director, Media-Markt

Saturn Belgium

P. Steylemans

Gedelegeerd bestuurder, Steylemans

M. Tricot

Gedelegeerd bestuurder, Match

D. van Cauteren

CEO, Menouquin

COMEOS

Belgische federatie van de handel en diensten

J.-M. Van Cutsem

Gedelegeerd bestuurder, Delfood

G. Vanderplancke

Bestuurder, Chaussures Maniet

L. Veramme

Gedelegeerd bestuurder, Pharma

Belgium

G. Verkest

Voorzitter, Comeos; CEO, Brico


EFFECTIEVE LEDEN

HAVENS Werkgeversverbond der

belgische havens

ACTIVITEITEN

Het Werkgeversverbond der belgische

havens heeft als voornaamste taken alle

sociale aspecten i.v.m. de arbeidsorganisatie

en tewerkstelling van havenarbeiders

in de Belgische havens te onderzoeken

en te behandelen.

Het Werkgeversverbond is een confederatie

van lokale werkgeversverenigingen

in de Belgische havens die op hun beurt

de ondernemingen groeperen die in de

havens de rechtstreekse werkgever van

de havenarbeiders zijn.

Het Verbond vertegenwoordigt aldus 5

werkgeversverenigingen:

• Centrale der Werkgevers aan de Haven

van Brussel en Vilvoorde - CEMPO;

• Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers

- CEPG;

• Centrale der Werkgevers aan de Haven

van Zeebrugge-Brugge - CEWEZ;

• Centrale der Werkgevers aan de Haven

van Oostende - CEWO;

• Centrale der Werkgevers aan de Haven

van Antwerpen - CEPA.

RAAD VAN BESTUUR

M. Adriansens

Algemeen directeur, Combined Terminal

Operators (CTO)

G. Benedictus

Directeur, CEWEZ

J. Claes

General Manager Operations, Belgian

New Fruit Wharf (BNFW)

R. De Brouwer

Directeur, Werkgeversverbond der

belgische havens

S. Denys

HRM Manager, PSA Antwerp

M. De Windt

Directeur, CEPG

M. Dubourg

Gedelegeerd bestuurder, Zuidnatie

PRIORITAIRE TAKEN

Het Werkgeversverbond der belgische

havens heeft als voornaamste taken:

• het onderzoek van de sociale problematiek

i.v.m. de tewerkstelling van havenarbeiders

in de Belgische havens;

de vertegenwoordiging van de werkgevers

van havenarbeiders in de Belgische

havens in het paritair comité der

havens nr. 301 en het sluiten van cao's;

de vertegenwoordiging van deze werkgevers

op internationaal, federaal en regionaal

vlak wat de tewerkstelling van

havenarbeiders betreft.

P. Eggermont

Senior Manager, Stukwerkers havenbedrijf

R. Geerardyn

Gedelegeerd bestuurder, Nova Natie

P. Heyde

Zaakvoerder, CEPG

E. Noterman

Gedelegeerd bestuurder, DP World

Belgium

D. Oellibrandt

General Manager, MSC Home Terminal

M. Paelinck

Managing Director, Euroports Belgium

H. Rondelez

Directeur, CEWO

E. Slachmuylders

Voorzitter, CEMPO

Brouwersvliet 33, bus 7 T + 32 3 221 99 87

2000 Antwerpen 1 F + 32 3 221 99 09

rene.debrouwer@cepa.be

Contact

René De Brouwer T + 32 3 221 99 87

rene.debrouwer@cepa.be F + 32 3 221 99 09

Voorzitter

Paul Valkeniers

Directeurs

René De Brouwer

Guy Vankrunkelsven

Oprichtingsdatum federatie

20/11/1937

Aantal leden

5

Aantal werknemers actief

in de ondernemingen die

deel uitmaken van de

federatie

± 12.200

Directeur

René De Brouwer

Voorzitter

Paul Valkeniers

Directeur

Guy Vankrunkelsven

P. Valkeniers

Voorzitter, Werkgeversverbond der belgische

havens

P. Van den Eynde

Algemeen directeur, Wijngaard Natie

Ph. Van de Vyvere

Gedelegeerd bestuurder, Sea Invest

P. Van Hove

Algemeen directeur, Minne Port Services

(MPS)

G. Vankrunkelsven

Directeur, Werkgeversverbond der belgische

havens

E. Vienne

Voorzitter, CEWEZ

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

93


FEDERATIES

94

EFFECTIEVE LEDEN

HR-DIENSTVERLENERS

ACTIVITEITEN

Als federatie van partners voor werk

groepeert Federgon de uitzendbedrijven,

de wervings-, search- en selectiebedrijven,

de outplacementbedrijven, de projectsourcingsbureaus,

de opleidingsbedrijven,

de interim managementbedrijven en de

bedrijven die diensten aan particulieren

verlenen via dienstencheques. Federgon

vertegenwoordigt de bedrijven die actief

zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling

en andere HR-dienstverlening in de

ruime zin van het woord.

De federatie vervult de belangrijke taak

van officiële woordvoerder van deze sectoren,

zowel bij de federale en regionale

overheden als bij internationale instanties.

RAAD VAN BEHEER

P. Cracco

Accent

J. De Meyer

Voorzitter, Commissie Opleiding, Kluwer

Opleidingen

M. Desmedt

Adecco

E. Dockx

Voorzitter, Commissie Projectsourcing,

Talent Planet

P. Lacroix

Voorzitter, Federgon, Commissie Wallonië,

Manpower Belgium

P. Melis

Voorzitter, Commissie Diensten aan

Particulieren, Tempo-Team

P. Meysman

Voorzitter, Commissie Brussel,

Hudson

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

De kernopdracht van Federgon is het behartigen

van de gemeenschappelijke belangen

van de Federgon-sectoren door:

deze sectoren te vertegenwoordigen

en op te komen voor hun belangen;

• relevante omgevingsfactoren en ontwikkelingen

te analyseren en te duiden;

• te zorgen voor een correcte beeldvorming

over de sectoren bij bedrijven,

werknemers, werkzoekenden, overheden,

vakbonden en het grote publiek;

initiatieven te nemen die de ontwikkeling

van de sectoren ten goede komen;

• te waken over het respecteren van de

wetgeving in de sectoren.

Federgon verstrekt tevens individuele

dienstverlening aan haar leden. Deze

dienstverlening bestaat uit gericht advies,

vorming en specifieke informatie over sociale,

economische en juridische kwesties

die betrekking hebben op de kerntaken

van de aangesloten bedrijven. Het lidmaatschap

van Federgon staat voor kwaliteit

en professionalisme.

De federatie bevordert de bedrijfsethiek

in de Federgon-sectoren en ondersteunt

hun maatschappelijk engagement en het

respect voor de werkzoekenden, de

werknemers en de klanten.

H. Nijns

Voorzitter, Commissie Vlaanderen,

Randstad Belgium

J. Sadis

B-Management

M. Smekens

Voorzitter, Commissie Recruitment,

Search & Selection, Mentorprise

M. Theuns

MenT Associates

I. van Germeersch

Voorzitter, Commissie Outplacement,

Select Outplacement

M. van Hemele

Voorzitter, Commissie Interim Management,

Essensys

H. Vanhoe

Voorzitter, Commissie Uitzendarbeid,

Start People

FEDERGON

Federatie van Partners voor Werk

Havenlaan 86C, bus 302 T + 32 2 203 38 03

1000 Brussel F + 32 2 203 42 68

info@federgon.be

Contact

Herwig Muyldermans

info@federgon.be

Voorzitter

Philippe Lacroix

Algemeen directeur

Herwig Muyldermans

Oprichtingsdatum federatie

04/02/1964

Aantal leden

400

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

7.900 interne medewerkers

520.000 uitzendkrachten

34.000 dienstencheque-werknemers

4.000 projectmedewerkers

www.federgon.be

Voorzitter

Philippe Lacroix

C. Velge

Axis

A. Verschetse

Konvert Interim

Algemeen directeur

Herwig Muyldermans


EFFECTIEVE LEDEN

IJZER EN STAAL

ACTIVITEITEN

Onder de koepel van inDUfed, competentieplatform

dat de federaties van de

glasindustrie (VGI) en van de verwerking

van papier en karton (Fetra) groepeert,

heeft het Staalindustrie Verbond tot doel

de bevordering en de verdediging van het

algemeen belang van de ondernemingen

die in België een bedrijvigheid uitoefenen

inzake productie of eerste verwerking

van ruwijzer of staal of een aanverwante

industriële, commerciële of dienstenac -

tiviteit.

PRIORITAIRE TAKEN

Het Staalindustrie Verbond heeft als

voornaamste taken:

• een vertegenwoordigingsfunctie van de

belangen van de leden bij:

- de federale en regionale instanties en

organismen (bv. Centrale Raad voor

het Bedrijfsleven, Nationale Arbeidsraad,

VBO, Voka, UWE,...);

- internationale instanties, o.a. het Europees

Parlement en de Europese

Commissie;

RAAD VAN BESTUUR

G. Bontinck

Vicevoorzitter, GSV; directeur Human

Resources, ArcelorMittal Gent

F. Chindemi

Gedelegeerd bestuurder-Directeur-generaal,

Carsid

J. Felix da Silva

Vicevoorzitter, GSV; Chief Executive Officer,

ArcelorMittal Liège

A. Gozzi

President and Chief Executive Officer,

Duferco Belgium

B. Hallemans

General Manager Châtelet Plant, Aperam

Châtelet

R. Himpe

Voorzitter, GSV; Executive Vice-President,

Chief Executive Officer, Flat Carbon

Europe, ArcelorMittal

- de multinationale staalfederaties (Eurofer,

World Steel Association);

- multisectorale verenigingen (Platform

Industrie, Febeliec);

• een informatie- en studiefunctie: informatie

inzamelen, verspreiden en valoriseren

inzake economie (waaronder

statistieken), socio-politieke vraagstukken,

handel, leefmilieu, techniek, fiscaliteit,

juridische vraagstukken;

• een bewustmakingsfunctie: gevoelig

maken voor het gewicht van de sector,

maar ook – ruimer – van de industriële

sectoren, in de Belgische economie. In

dat verband kon, dankzij deelname aan

het Platform Industrie samen met andere

aangesloten sectoren, een grondige

reflectie over het imago en de

toekomst van de industrie worden opgestart

en konden sporen voor een

duurzaam beleid worden aangereikt;

• een functie als forum: via commissies en

ad-hocwerkgroepen helpt het GSV de

ondernemingen bij het innemen van

gezamenlijke standpunten; het geeft

hen advies voor hun contacten en onderhandelingen

met de overheid, vakbonden,

andere staalgroepen, toeleveranciers,

klantengroepen, enz.

A. Nick

Chief Executive Officer, Industeel Belgium –

ArcelorMittal Group

A. Riva

Gedelegeerd bestuurder, Thy-Marcinelle - Riva

Group

W. Van Gerven

Chief Executive Officer, ArcelorMittal Gent

P. Vanvuchelen

General Manager Genk Plant, Aperam Genk

GSV

Staalindustrie Verbond

Lid van inDUfed – Sustainable Goods

Pleinlaan 5 T + 32 2 509 14 11

1050 Brussel F + 32 2 509 14 00

gsv@steelbel.be

Contact

Robert Joos T + 32 2 509 14 35

robert.joos@steelbel.be F + 32 2 509 14 00

Voorzitter

Robrecht Himpe

Vicevoorzitters

Guy Bontinck

João Felix da Silva

Directeur-generaal

Robert Joos

Oprichtingsdatum federatie

22/12/1953

Aantal leden

13 aangesloten ondernemingen

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

14.200

www.steelbel.be

Voorzitter

Robrecht Himpe

Directeur-generaal

Robert Joos

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

95


FEDERATIES

96

EFFECTIEVE LEDEN

KALK, KALKSTEEN, DOLOMIET

EN AANVERWANTE PRODUCTEN

ACTIVITEITEN

De ontgonnen producten vertegenwoor -

digen een jaarlijks gemiddeld tonnage van

60 miljoen ton voor het gehele land.

Fediex groepeert een reeks ondernemingen

met uiteenlopende omvang die

samen instaan voor meer dan 90% van

de Belgische productie.

Vooruitlopen op veranderingen, de toekomst

van de ontginningsnijverheid verzekeren,

ziedaar de bestaansreden van

Fediex.

Als spreekbuis van zijn leden laat Fediex

de stem van de extractieve nijverheid bij

de Belgische, Europese en internationale

instanties weerklinken. Daartoe is Fediex

lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen

(VBO), de Union wallonne

des entreprises (UWE), de Union Européenne

des Producteurs de Granulats

(UEPG), de European Lime Association

(EuLA), de International Lime Association

(ILA), de Groupement Belge de l’Energie

Explosive (GBEE), de infobeton.be.

Fediex verzekert eveneens de permanente

verbinding tussen diverse Europese

federaties en de instellingen van de Europese

Unie te Brussel en Luxemburg.

RAAD VAN BESTUUR

F. Andrien

Sales Manager, Holcim Granulaten België

M. Berthe

Directeur, Carrières Berthe

O. Bertrand

Voorzitter-Gedelegeerd bestuurder,

Cimescaut Matériaux

P. Bertrand

Administratief en Financieel Directeur,

Cimescaut Matériaux

D. Claes

Administratief en Financieel Directeur,

Carrières Unies de Porphyre

F. Costantini

Production Manager België, Sagrex

C. Daulmerie

Directeur, Carrières du Hainaut

G. De Cloedt

Gedelegeerd bestuurder, Nieuwpoortse

Handelsmaatschappij

J.-B. De Jongh

Secretaris-generaal, Carmeuse

F. Delaunoy

Verkoopsdirecteur Granulaten Benelux, CCB

VBO GIDS 2011-2012

Door zijn federatieve actie vergaart Fediex

alle kennis van zijn leden. Aldus

vormt het de bevoorrechte, gespecialiseerde

en ervaren gesprekspartner wat

steengroeven en hun producten betreft.

Fediex is luisterbereid om informatie

door te spelen of samen na te denken.

PRIORITAIRE TAKEN

Informeren en kennisoverdracht verzorgen

naar de leden in een geest van duurzame

ontwikkeling vormen samen één van

de belangrijkste opdrachten van Fediex.

Als beroepsvereniging wenst Fediex positieve

en permanente contacten te onderhouden

met iedereen die bij de ontginningsnijverheid

betrokken is, ongeacht

of zij uit de wereld van de economie, politiek,

administratie, universiteiten, certificatie-

en normalisatie-instellingen, ecologische

verenigingen of de pers komen.

De opdracht van Fediex wordt vervolledigd

door een permanente dialoog rond

het tot stand brengen van een duurzaam

en constructief evenwicht in verband met

ontginningsnijverheid en haar producten.

C. Denayer

Market Manager Building Industries, Carmeuse

F. Derycke

Beheerder, Carrières ‘Les Petons’ (Solvay Group)

J.-M. Dewandre

Commercieel directeur, Lhoist Benelux

H. D'Hoore

Bestuurder-Commercieel Directeur, Hanson

Aggregates Belgium

Ph. Doniol

Directeur-generaal, GSM Granulaten

M. Evrard

Voorzitter, Fediex; Directeur, Calcaires de la Sambre

F. Foucart

Adjunct-Directeur Leefmilieu en Communicatie,

Carmeuse

A. Gerard

Administratief Directeur, Hoslet

M. Jonckheere

Directeur-generaal, Sagrex

J.-J. Joris

Industrieel Directeur, Lhoist Group

H. Judong

Algemeen directeur, Lhoist Group

FEDIEX

Verbond van Ontginnings- en

Veredelingsbedrijven van Onbrandbare

Gesteenten

Vorstlaan 68 T + 32 2 511 61 73

1170 Brussel F + 32 2 511 12 84

info@fediex.org

Contact

Michel Lerat, T + 32 2 645 52 31

technisch directeur

Voorzitter

Michel Evrard

Algemeen afgevaardigde Fediex

Michel Calozet

Oprichtingsdatum federatie

23/07/1942

Aantal leden

60

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

2.394,45 arbeiders en 810,90 bedienden

www.fediex.be

Voorzitter

Michel Evrard

Algemeen

afgevaardigde Fediex

Michel Calozet

A. Lallemand

Directeur, Holcim België

J.-L. Leclef

Technical Manager, Holcim Granulaten België

J. Marbehant

Administratief Directeur, Lhoist Group - Dolomie

de Marche-les-Dames

P. Pawlicki

Directeur-generaal, Carrières Unies de Porphyre

V. Peetroons

Directeur, Shanks

E. Perard

Directeur steengroeven, Socogetra

F. Renier

Afgevaardigd bestuurder, Carrières de la Préalle

M. Son

Carrières de Grès Réunies

M. Stulens

Administratief Directeur, Sibelco

M. Van den Bulcke

Directeur Leefmilieu en Communicatie,

Carmeuse

A. Vergari

Directrice centraal laboratorium, Sagrex


EFFECTIEVE LEDEN

KLEDING EN CONFECTIE

ACTIVITEITEN

Creamoda is de beroepsorganisatie van

de kleding- en confectiesector.

PRIORITAIRE TAKEN

Collectieve belangenbehartiging

• promotor van de sectorale belangen bij

overheidsinstanties en in overlegorganen,

zowel op regionaal als op federaal

niveau;

• motor in sectorale aandachtspunten

zoals:

- strijd tot verlaging van de loonkosten;

- imagobuilding van de sector;

- thematische informatievergaderingen;

- bevordering van netwerking binnen

de sector.

Individuele op maat gesneden dienstverlening

Belgian Fashion

• promotie via www.creamoda.be;

• Belgian Designer Partners: brug tussen

ontwerpers en fabrikanten;

• samenwerking met Flanders Fashion

Institute & Modo Brussels.

Economisch/Internationaal

• opvolgen van reglementering internationale

handelspolitiek en douanereglementering;

RAAD VAN BESTUUR

P. Declercq

Gedelegeerd bestuurder, Declercq & Declercq

M. Gobert

Gedelegeerd bestuurder, Soficotex

M. Gysemans

Gedelegeerd bestuurder, Gysemans

P. Haenebalcke

Voorzitter, Creamoda; gedelegeerd bestuurder,

Elanco Confectiebedrijven

N. Kyndt

Vice President, Operations Jeanswear

International, VF Europe

L. Michielsens

Gedelegeerd bestuurder, Michielsens-Sterckx

B. Siau

Gedelegeerd bestuurder, Alsico

D. Sioen

Bestuurder, Sioen

• advies bij concrete problemen met

buitenlandse handel en outsourcing;

• subsidiemogelijkheden;

• sectorstatistieken.

Juridisch

• typecontracten;

• begeleiding bij concrete juridische

problemen;

• opvolgen wetgeving.

Sociaal

• onderhandelen sector-cao’s;

• opvolgen van en informeren over

sociale wetgeving;

• advies bij sociale problemen in de

onderneming;

• begeleiding bij contacten met

overheidsinstanties;

• bestuur paritaire organisaties.

Technologisch

• praktische begeleiding bij kostprijs berekening

en kwaliteitsbewaking;

• doorlichten van organisatiestructuur;

• opvolgen van en informeren over

normering;

• milieuwetgeving;

• begeleiding bij risico-analyses;

innovatie.

A. Staels

Gedelegeerd bestuurder, Staels-Borco

R. Vandermeersch

Gedelegeerd bestuurder, Confectiebedrijf

Celesta

H. Van de Velde

Gedelegeerd bestuurder, Van de Velde

R. Van Eetvelde

Gedelegeerd bestuurder, Triolet

J. Jr. Vanhoutte

Gedelegeerd bestuurder, Oni Onik

S. Van Roy

Gedelegeerd bestuurder, V.R. Embroidery

T. Wynendaele

Gedelegeerd bestuurder, Wesco

Creamoda

Leliegaarde 22 T + 32 2 238 10 11

1731 Zellik F + 32 2 238 10 10

info@creamoda.be

Contact

Erik Magnus T + 32 2 238 10 12

magnus@creamoda.be

Voorzitter

Peter Haenebalcke

Algemeen directeur

Erik Magnus

Oprichtingsdatum federatie

1946

Aantal leden

± 200

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 15.000

www.creamoda.be

Voorzitter

Peter Haenebalcke

Algemeen directeur

Erik Magnus

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

97


FEDERATIES

98

EFFECTIEVE LEDEN

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

ACTIVITEITEN

De Belgische vereniging van luchtvaartmaatschappijen

(BATA) is een vereniging

zonder winstoogmerk die de belangen

van de Belgische commerciële luchtvaartmaatschappijen

verdedigt en die

onder haar leden ook niet-luchtvaartmaatschappijen

telt die een activiteit uit -

oefenen die nauw aanleunt bij de

luchtvaartindustrie. Het is ook een representatieve

werkgeversorganisatie in

het paritair comité 315.02 (handelsluchtvaart).

De leden zijn Brussels Airlines, CityJet

(vroeger VLM Airlines), European Air

Transport (EAT/DHL Groep), TUI Belgium

Airlines (dat opereert als JetAir Fly),

Thomas Cook Airlines Belgium en TNT

Airways. De geassocieerde leden zijn

Aviapartner, CAE en Flightcare.

BATA fungeert als woordvoerder voor

de luchtvaartmaatschappijen bij hun

betrekkingen met diverse autoriteiten,

organisaties, Brussels Airport, het Directoraat-Generaal

van de Luchtvaart, de

FOD Mobiliteit, IATA, AEA, EASA, IACA,

enz. BATA neemt initiatieven met betrekking

tot de belastingheffing voor

piloten, de pensioenregeling voor het

vliegend personeel, de luchthavenvergoedingen

van Brussels Airport, het

geluidshinderdossier, de kosten en vergoedingen

voor het gebruik van het lucht -

RAAD VAN BESTUUR

ruim in België en, in het algemeen, de regelgevende

omgeving waarin de luchtvaartmaatschappijen

moeten werken.

De bij BATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen

stellen rechtstreeks meer

dan 6.000 personen tewerk en hebben

samen een vloot van meer dan 140 vliegtuigen.

De leden vervoeren meer dan

8.000.000 passagiers en 550.000 ton

vracht per jaar.

De raad van bestuur van BATA is samengesteld

uit de luchtvaartmaatschappijen,

die in principe worden vertegenwoordigd

door hun CEO of 'accountable

manager'.

BATA telt in haar midden ook verschillende

commissies die zich op specifieke

kwesties concentreren, zoals de BATA

HR Group, de Aeropolitical Group, Flight

Ops, Quality, Maintenance, enz.

Brussels Airlines, vertegenwoordigd door M. Meyfroidt

CityJet, vertegenwoordigd door P. Bulckaert

European Air Transport nv (EAT/DHL group), vertegenwoordigd door K. Gouweloose

TUI Airlines Belgium, trading as JetAirFly, vertegenwoordigd door G. Hofman

Thomas Cook Airlines Belgium, vertegenwoordigd door L. Ketele

TNT Airways, vertegenwoordigd door N. Terzakis en J. Vanneste

VBO GIDS 2011-2012

BATA

Belgian Air Transport Association

c/o DHL – Building 3

1930 Zaventem (Chairman)

Clos du Val de L’Ecossais 36

1420 Braine-L’Alleud (Secretary General)

Contact

Chairman

Koen Gouweloose T + 32 2 719 36 56

Secretary General

Michèle Lahaye T + 32 496 57 12 80

Oprichtingsdatum federatie

1977

Aantal werkende leden

6

Aantal geassocieerde leden

3

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

Meer dan 10.000

www.bata.aero

Chairman

Koen Gouweloose

Secretary General

Michèle Lahaye


EFFECTIEVE LEDEN

MILIEUBEHEER

ACTIVITEITEN EN PRIORITAIRE

TAKEN

FEBEM vertegenwoordigt de privaat -

rechtelijke bedrijven die in België enerzijds

afvalstoffen inzamelen, sorteren,

behandelen, recycleren en/of verwerken

en anderzijds gronden reinigen. De federatie

verdedigt hun belangen op verschillende

fora en probeert hen optimaal te

informeren.

RAAD VAN BESTUUR

B. Arts

Veolia ES

H. Backaert

Decloedt Environment

O. Barbery

Penningmeester, Febem; Geocycle

M. Bauduin

Revatech

M. Berthoud

Sita

H. De Vlieghere-Haus

TWZ

W. Dewulf

Van Gansewinkel

G. Ide

Envisan

E. Joncheere

Ondervoorzitter, Febem; Sita

P. Laevers

Machiels

C. Lejeune

Remondis

G. Maes

Indaver

Ph. Marcuz

Shanks

Ph. Peeters

Bionerga

D. Vanheede

Voorzitter, Febem; Vanheede

Environmental Group

D. Zyde

WWT

FEBEM

Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

BDC, Esplanade 1, b. 87 T + 32 2 757 91 70

1020 Brussel F + 32 2 240 27 29

info@febem-fege.be

Contact

Anita Cosaert T + 32 2 757 91 70

anita.cosaert@febem-fege.be F + 32 2 757 91 12

Voorzitter

David Vanheede

Directeur

Werner Annaert

Oprichtingsdatum federatie

Juni 1994

Aantal leden

170

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 8.000

www.febem-fege.be

Voorzitter

David Vanheede

Directeur

Werner Annaert

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

99


FEDERATIES

100

EFFECTIEVE LEDEN

PAPIER – FABRIKANTEN

ACTIVITEITEN

Voor de hier volgende materies volgt Cobelpa

de wetgeving op, verleent diensten

aan haar leden en vertegenwoordigt hun

belangen naar buiten toe: sociale aangelegenheden,

leefmilieu-aangelegenheden,

veiligheid en hygiëne, communicatie,

grondstoffen (hout, oud papier), energie

en economie.

RAAD VAN BESTUUR

R. Baeten

General Manager, LPC Belgium

Chr. De Hollander

Algemeen directeur, Stora Enso

Langerbrugge

E. de Vries

Mill Director, Sappi Lanaken

J. Dechamps

Directeur-generaal, SCA Hygiene

Products

P. Macharis

Voorzitter, Cobelpa; CEO,

VPK Packaging Group

VBO GIDS 2011-2012

F. Michel

Directeur-generaal, Burgo Ardennes

P.-M. Rodelet

Bestuurder, Catala Papeteries

F. Tans

CEO, Idempapers

COBELPA

Vereniging van de Belgische Fabrikanten van

Papierdeeg, Papier en Karton

Louizalaan 306 T + 32 2 646 64 50

1050 Brussel F + 32 2 646 82 97

general@cobelpa.be

Contact

Firmin François

f.francois@cobelpa.be

Voorzitter

Pierre Macharis

Directeur-generaal

Firmin François

Oprichtingsdatum federatie

06/11/1940

Aantal leden

10

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 4.500

www.cobelpa.be

Voorzitter

Pierre Macharis

Directeur-generaal

Firmin François


EFFECTIEVE LEDEN

PAPIER - VERWERKENDE BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

Fetra is de Belgische Federatie der Papieren

Kartonverwerkende Bedrijven.

RAAD VAN BESTUUR

B. Bouckaert

Gedelegeerd bestuurder, Bong Belgium

G. Casselman

Algemeen directeur, Bruggeman & Desouter

E. Cool

Algemeen directeur, Smurfit Kappa

Cartomills

J. de Somer

Bestuurder (Holding Van Genechten), Van

Genechten-Biermans

J. Dooms

Algemeen directeur, Igepa Belux

M. Dussart

President & CEO, Bemis Europe

PRIORITAIRE TAKEN

De voornaamste taken van Fetra zijn het

verstrekken van vooral sociale, economische

en milieu-informatie aan de leden en

het verdedigen van hun belangen in verschillende

werkgroepen. Sedert 2010 is

Fetra lid van inDUfed, het competentieplatform

waarvan ook de federaties van

de staalnijverheid (GSV) en de glasindustrie

(VGI) deel uitmaken.

L. Elsen

Plant Manager, L. Lacroix - Rizla Belgium

J. Engelen

Directeur-generaal, Smurfit Kappa Van Mierlo

Ph. Fimmers

Chief Operating Officer, Cartamundi

A. Grandjean

Gedelegeerd bestuurder, Impritex

E. Michotte

General Manager, Amcor Flexibles Transpac

P. Pissens

Voorzitter, Fetra; gedelegeerd bestuurder,

Pacapime

FETRA

Federatie der Papier- en Kartonverwerkende

Bedrijven

Lid van inDUfed – Sustainable Goods

Pleinlaan 5 T + 32 2 344 19 62

1050 Brussel F + 32 2 344 86 61

info@fetra.be

Contact

Lieve Vanlierde T + 32 2 340 66 37

lieve.vanlierde@fetra.be

Voorzitter

Paul Pissens

Secretaris-generaal

Lieve Vanlierde

Oprichtingsdatum federatie

01/01/1946

Aantal leden

80

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 9.500

www.fetra.be

Voorzitter

Paul Pissens

Secretaris-generaal

Lieve Vanlierde

F. Semoulin

Gedelegeerd bestuurder, Semoulin Packaging

H. van der Looij

Cluster Director Belgium, SCA Packaging

P. Van Orshaegen

Afgevaardigd bestuurder, Mondi Packaging

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

101


FEDERATIES

102

EFFECTIEVE LEDEN

SCHOONMAAK

ACTIVITEITEN

De Absu is de nationale federatie van de

schoonmaaksector, representatief ten

aanzien van de overheid, de vakbonden,

het VBO en de FENI (Europese Federatie

voor Industriële Reiniging).

Haar leden zijn de werkgevers met als

hoofdactiviteit de regelmatige schoonmaak

van onroerende goederen (waar -

onder schepen), de schoonmaak van

rollend en vliegend materieel (spoorwegwagons,

bussen, vliegtuigen,...), het glazenwassen,

evenals het regelmatig uitvoeren

van andere werkzaamheden zoals de

ontstoffing, het onderhoud van parket -

vloeren, het schoorsteenvegen, het verwijderen

van afval en het leveren van

prestaties van thuishulp van huishoudelijke

aard.

RAAD VAN BESTUUR

K. Cloots

Afgevaardigd bestuurder, ISS

W. Colombier

Afgevaardigd bestuurder, Multiple Immo

Services

R. Embrechts

Algemeen directeur, Care

H. Engels

Gedelegeerd bestuurder, ABSU

Y. Fieremans

Voorzitter, ABSU; bestuurder, Cleaning

Masters

D. Gerard

Country Manager, Euroclean

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

De Absu heeft als voornaamste taken:

• het bestuderen van problemen die

eigen zijn aan het beroep en het ontwerpen

van oplossingen, rekening houdend

met de eisen van het economisch

leven, het bevorderen van de verwezenlijking

van deze oplossingen;

• het verdedigen van de rechten van de

leden, het bestuderen en vrijwaren van

hun belangen en van hun onderneming;

• het vertegenwoordigen van de leden

bij de overheid en bij groeperingen van

dezelfde aard, zowel in België als in het

buitenland;

• het onderhandelen over elke sociale en

economische aangelegenheid of over

elke kwestie die van algemeen belang is

voor de bedrijfstak.

M. Houben

Personeelsdirecteur, Laurenty

A. Lardenoit

Gedelegeerd bestuurder, Solar Cleaning

Services

P. Peeters

Afgevaardigd bestuurder, Ond. V. Peeters

O.I.W.

J. Schmets

Human Resources Manager, SITA

A. Vandenbrande

Operationeel directeur, General Office

Maintenance

ABSU

Algemene Belgische Schoonmaakunie

Nerviërslaan 117, bus 67 T + 32 2 732 13 42

1040 Brussel F + 32 2 735 07 87

info@absugbn.be

Contact

Hilde Engels T + 32 2 732 13 42

info@absugbn.be F + 32 2 735 07 87

Voorzitter

Yvan Fieremans

Gedelegeerd bestuurder

Hilde Engels

Oprichtingsdatum federatie

02/02/1966

Aantal leden

• 156 leden van de klassieke schoonmaaksector

• 13 leden van de afvalsector

• 1 lid schoorsteenveger

• 13 leden van de industriële reinigingssector

• 2 leden gespecialiseerd in desinfectie

• 12 leden dienstencheque bedrijven

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

34.875

www.absugbn.be

Voorzitter

Yvan Fieremans

E. Verkeyn

Beheerder, Ultra Clean

Gedelegeerd

bestuurder

Hilde Engels


EFFECTIEVE LEDEN

TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE

ACTIVITEITEN

Agoria verenigt en verdedigt de ondernemingen

die technologie gebruiken en produceren.

De federatie zet zich in voor de

toekomst van deze ondernemingen en de

275.000 mensen die er werken.

De ondernemingen van Agoria zijn actief in:

• productie en verwerking van ferro- en

non-ferrometalen;

• metaalbewerking;

• productie van uitrusting voor de bouw;

• verwerking van kunststoffen en productie

van afgewerkte producten;

• bouwplaatsmachines, motoren, precisiewerktuigen…;

• ICT;

• automobielassemblage;

• veiligheids- en defensie-industrie;

• vliegtuigbouw en ruimtevaarttechnologie;

• elektrotechniek;

• ontwerp van automatiseringssystemen

voor de industrie;

• montage en beheer van industriële installaties;

• montage van machines en staalconstructies,

alsook verhuur van kranen.

De technologische industrie realiseerde in

2010 een omzet van ca. 87,3 miljard euro.

In Vlaanderen heeft Agoria vestigingen in

Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt; in

Wallonië in Charleroi en Luik. Het hoofdkantoor

van Agoria is in Brussel gevestigd,

waar ook de vertegenwoordiging voor het

Brussels gewest is gehuisvest.

RAAD VAN BESTUUR

Ch. Beauduin

Gedelegeerd bestuurder, Michel Van de Wiele

A. Bouffioux

Gedelegeerd bestuurder en voorzitter, Siemens

Groep België-Luxemburg

R. Branders

CEO, FIB Belgium

J.-L. Bremer

Managing Director, Gondrexon Industrie

N. Celis

Gedelegeerd bestuurder, Garnimetal

M. Chatelle

Bestuurder, Constructions Electriques Schréder

B. De Graeve

Gedelegeerd bestuurder, Bekaert

L. De Splentere

Voorzitter van de raad van bestuur, CNH Belgium;

afgevaardigd bestuurder, New Holland Tractor

Ph. De Visscher

Gedelegeerd bestuurder, Icoms Detections

Ch. De Vrieze

Country Manager Belux, Econocom Managed Services

PRIORITAIRE TAKEN

- In moeilijke tijden is Agoria voor haar leden

een echte 'partner in crisis' met doelgerichte

acties om hen te helpen de storm

door te komen.

- Agoria staat haar leden terzijde tijdens

sociale conflicten, om hen advies te geven,

te steunen en misbruiken aan de kaak te

stellen.

- De clubs van Agoria (Banking Club, Renewable

Energy Club, Infrastructure Club, Belgian

SportsTechnology Club, Carbon Energy

Club) zijn allemaal netwerken en initiatieven

om de ondernemingen te helpen

zaken te doen, niet alleen in België, maar

ook en vooral op buitenlandse markten.

- De federatie zet zich in voor de opleiding

van werknemers en de sensibilisering van

jongeren en vrouwen voor technologische

beroepen.

- Agoria moedigt een beleid aan gericht op

duurzame ontwikkeling en milieubescherming

zonder de concurrentiepositie van de

ondernemingen in het gedrang te brengen.

- Agoria verdedigt de standpunten van haar

leden bij de federale, gewestelijke en lokale

overheden.

- De federatie is een representatief orgaan

bij sectorale en intersectorale onderhandelingen.

- Agoria steunt alle wetgevende en politieke

beslissingen die gunstig zijn voor investeringen

in de ondernemingen.

- Agoria is ook een informatie- en opleidingscentrum

voor haar leden en voor de

media.

L. Defieuw

CEO, Alcatel-Lucent Bell

M.-J. Demeyere

Senior President, Demeyere

C. Dewulf

Gedelegeerd bestuurder, LVD Company

B. Goblet

President & CEO, Magotteaux Liège

M. Grynberg

CEO, Umicore

Ch. Joris

Voorzitter, Agoria; voorzitter van de raad van

bestuur, ETAP

P. Lecluyse

CEO, Betafence

R. Luyckx

CEO, Steria Benelux; voorzitter, Agoria Brussel

G. Martens

Algemeen directeur, Ford Werke, GmbH,

Fab. te Genk

M. Martin

Voorzitter, Nexans Benelux

AGORIA

Federatie van de Technologische Industrie

Diamant Building T + 32 2 706 78 00

A. Reyerslaan 80 F + 32 2 706 78 01

1030 Brussel

info@agoria.be

Twitter: #agoria

Contact

Stijn Ombelets, T + 32 2 706 78 24

directeur Communicatie

stijn.ombelets@agoria.be

Voorzitter

Christ’l Joris

Gedelegeerd bestuurder

Paul Soete

Oprichtingsdatum

20/07/1946

Leden

1.600

www.agoria.be

Voorzitter

Christ’l Joris

Gedelegeerd

bestuurder

Paul Soete

R. Mazy

Gedelegeerd bestuurder, Baxter Lessines Baxter

M. Miller

Country President, Gedelegeerd bestuurder,

Alstom Belgium; voorzitter, Agoria Wallonie

P. Mottet

Gedelegeerd bestuurder, Ion Beam Applications

Ch. Pans

Gedelegeerd bestuurder, CE+T Technics

N. Polutnik

Gedelegeerd bestuurder, Caterpillar Belgium

X. Sinéchal

Managing Director, Fabricom

P. Soete

Gedelegeerd bestuurder, Agoria

S. Van Thielen

Algemeen directeur, Continental Automotive

Benelux

Th. Verstraeten

Gedelegeerd bestuurder, Televic Group; voorzitter,

Agoria Vlaanderen

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

103


FEDERATIES

104

EFFECTIEVE LEDEN

TEXTIEL, HOUT EN MEUBEL

Fedustria is de beroepsorganisatie van de

industriële bedrijven uit de textiel-, houten

meubelsector. Het is sinds 2007 de

fusie-organisatie van het vroegere Febeltex

en Febelhout. De focus ligt op het

behoud en het versterken van deze industriële

activiteiten in ons land.

ACTIVITEITEN EN PRIORITAIRE

TAKEN

Fedustria heeft drie belangrijke taken: belangenbehartiging,

dienstverlening en informatieverstrekking.

De belangenbehartiging gebeurt op alle

beleidsniveaus: internationaal en Europees,

federaal, gewestelijk, en zelfs lokaal

daar waar de lidbedrijven in een sterke

concentratie gevestigd zijn of wanneer er

zich een specifiek probleem voordoet (bv.

lokale belastingen op de industriële activiteit).

Steeds wordt ernaar gestreefd om

dit samen met andere partners te doen,

en dit op elk van de betrokken niveaus.

De dienstverlening is specifiek voor die

domeinen waar de beroepsorganisatie

echt een toegevoegde waarde kan leveren.

Op sociaal vlak is er bv. de begeleiding

van de lidbedrijven in hun eventuele

bedrijfsonderhandelingen met de vakbonden.

Op economisch vlak kunnen we

de mede-organisatie van groepsstanden

op internationale vakbeurzen noemen.

Op milieuvlak is er bv. de assistentie bij

het aanvragen van milieuvergunningen,…

De informatieverstrekking moet ook telkens

voldoende specifiek zijn. De lidbedrijven

ontvangen in principe elke week

RAAD VAN BESTUUR

Deelraad textiel

K. Buyse

Gedelegeerd bestuurder, Vanmarcke

Textielveredeling

R. De Lathauwer

Gedelegeerd bestuurder, Denderland-Martin

E. Deporte

Managing Director, Associated Weavers

Europe

J.-P. Depraetere

Voorzitter van de raad van bestuur,

Escolys Textiles

J. Deslee

Joint Manager Director, DesleeClama

D. Godin

Algemeen directeur, Traitex

J.-F. Gribomont

Gedelegeerd bestuurder, Utexbel

VBO GIDS 2011-2012

een interne nieuwsbrief, Fedustria News,

desgevallend aangepast aan elk van de

twee deelsectoren (textiel versus hout &

meubel). Er bestaat een Nederlandstalige

en een Franstalige versie. Meer gespecialiseerde

informatie wordt naar de leden

verspreid via een extranet op de website

dat alleen voor de lidbedrijven toegankelijk

is via een paswoord.

Sterk door diversiteit

Fedustria vertegenwoordigt een tiental

groepen van producten, die elk vaak ook

in deelgroepen kunnen worden opge -

splitst.

Voor textiel zijn dat:

- interieurtextiel

- technisch textiel

- kledingtextiel

- textielveredeling (bv. ververijen)

- garenproductie (spinnerijen).

Voor hout en meubel zijn dat:

- meubel en zitmeubel

- houten plaatmateriaal

- houten constructie-elementen

- houten verpakkingen

- diverse producten zoals speeltuigen,

kaders, borstels, spiegels,…

In totaal vertegenwoordigt Fedustria zo -

wat 2.000 productiebedrijven uit de textiel-,

hout- en meubelsector, voor 90%

kmo's, die samen een omzet realiseren

van ruim 10,5 miljard euro en instaan

voor 50.000 directe jobs. Zowat 70% van

de omzet komt tot stand dankzij export.

P. Hanet

Directeur-generaal, Microfibres Europe

R. Libeert

Voorzitter van de raad van bestuur,

Libeco-Lagae

J. Maes

Afgevaardigd bestuurder, Maes Mattress

Ticking

J. Noten

CEO, Balta

H. Paridaens

Lid van de raad van bestuur, IVC

S. Ryon

HR & Communications Director,

Beaulieu International Group

J.-B. Santens

Gedelegeerd bestuurder, Santens

FEDUSTRIA

Federatie van de textiel-, hout- en

meubelindustrie

Hof-ter-Vleestdreef 5, bus 1 T + 32 2 528 58 11

1070 Brussel F + 32 2 528 58 09

info@fedustria.be

Poortakkerstraat 98 T + 32 9 242 98 10-20

9051 Gent F + 32 9 242 98 19-29

(Sint-Denijs-Westrem)

Voorzitter

Philippe Corthouts

Directeur-generaal

Fa Quix

Adjunct-directeur-generaal

Guy Van Steertegem

Vicevoorzitter

Jean-François Gribomont

Aantal leden

± 2.000

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 45.000

www.fedustria.be

Voorzitter

Philippe Corthouts

Directeur-generaal

Fa Quix

M. Simonis

Gedelegeerd bestuurder, Iwan Simonis

M. Sioen

CEO, Sioen Industries

O. Speltdoorn

CEO, Bonar Technical Fabrics

M. Tuytens

Afgevaardigd bestuurder, Concordia

Textiles

M. Verhelst

Afgevaardigd bestuurder, Coverfil

F. Verstraete

Afgevaardigd bestuurder, Groep

Masureel Veredeling

Deelraad hout en meubel

G. Behaegel

Afgevaardigd bestuurder, De Zetel


EFFECTIEVE LEDEN

TEXTIEL, HOUT EN MEUBEL FEDUSTRIA

Federatie van de textiel-, hout- en

meubelindustrie

C. Caluwaerts

Nijveraar, Caluwaerts

P. Corthouts

Voorzitter, Fedustria; gedelegeerd

bestuurder, Recor

I. Coussens

Bedrijfsleider, Norbord

F. Cras

Afgevaardigd bestuurder, Cras

B. Deknudt

Bedrijfsleider, Deknudt Frames

P. De Meyer

Gedelegeerd bestuurder, LS Bedding

P. De Poot

Bedrijfsleider, Dux International

F. De Vel

Zaakvoerder, Durcolo

E. Dewolf

Nijveraar, Dewolf

J. Ide

Gedelegeerd bestuurder, Spano

V. Jonckheere

Gedelegeerd bestuurder,

Jonckheere Wood

J. Luyckx

Bedrijfsleider, Habo

R. Meers

Nijveraar, Indera

T. Theuns

Nijveraar, Theuns

B. Thiers

Gedelegeerd bestuurder,

Unilin

A. Vanderschelden

Gedelegeerd bestuurder, Perfecta

J. Van Hecke

Afgevaardigd bestuurder, Boone

B. Vansichen

Gedelegeerd bestuurder, Van Houdt

F. Verveckken

Gedelegeerd bestuurder, Pasec

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

105


FEDERATIES

106

EFFECTIEVE LEDEN

TRANSPORT EN LOGISTIEK

ACTIVITEITEN

De federatie houdt zich vooral bezig met

sociale aangelegenheden in ruime zin

m.b.t. bediendenpersoneel tewerkgesteld

in ondernemingen die ressorteren onder

het paritair comité voor de bedienden uit

de internationale handel, het vervoer en

de logistiek (paritair comité 226).

De federatie is gemandateerd door volgende

beroepsgroeperingen:

• Belgian Airfreight Institute (BAFI);

de Belgian Courier Association (BCA);

de Koninklijke Belgische Redersvereniging;

de Confederatie der Expediteurs van

België (CEB);

de Federatie van Belgische Transporteurs

(Febetra);

• het Nationaal Forum Logistiek (Nafolo);

de Nationale Federatie der Verenigingen

van Scheepsagenten en -makelaars

van België (Naves);

• Transport en logistiek Vlaanderen;

RAAD VAN BESTUUR

G. Benedictus

Directeur, CEWEZ

R. De Brouwer

Directeur Werkgeversfederatie voor de Internationale

Handel, het Vervoer en de Logistiek

L. De Bruyn

Diensthoofd, Studiedienst CEPA

J. Dedecker

Corporate HR Manager, Safmarine Container Lines

S. Denys

Directeur HRM, PSA - Europa

M. De Windt

Directeur, CEPG

R. Evens

HR Manager, DHL Global forwarding

M. Huybrechts

Managing Director, ART

R. Lemmens

Managing Director, Newman Shipping & Agency CY

VBO GIDS 2011-2012

• Vereniging voor expeditie, logistiek en goe -

derenbelangen van Antwerpen (VEA);

• het Vlaams logistiek verbond;

• het Werkgeversverbond der belgische

havens.

PRIORITAIRE TAKEN

De federatie houdt zich hoofdzakelijk

bezig met de vertegenwoordiging van de

werkgevers van het paritair comité 226 in

het sociaal overleg met de representatieve

werknemersverenigingen.

Zij is ondertekenende partij bij het totstandkomen

van cao's voor de sector en

geeft gerichte informatie op sociaal gebied

voor de aangesloten ondernemingen, inclusief

adviezen (telefonisch/ schri ftelijk)

i.v.m. sociale en arbeidswetgeving en collectieve

arbeidsovereenkomsten.

D. Lobelle

Diensthoofd, Secretaris Werkgeversfederatie

voor de Internationale Handel, het Vervoer

en de Logistiek

D. Meert

Personeelsdirecteur, Aviapartner Belgium

L. Noelmans

UPS Parcel Service

F. Peeters

HRD, Nike

A. Plisnier

HRM, Fedex

D. Schepens

Directeur personeelsdienst België, SGS-Groep

België

F. Spinnewyn

HRD, Flightcare

R. Troch

ICO nv

Werkgeversfederatie voor

de Internationale Handel,

het Vervoer en de Logistiek

Brouwersvliet 33, bus 7 T + 32 3 221 99 89

2000 Antwerpen 1 F + 32 3 221 99 09

didier.lobelle@cepa.be

Contact

René De Brouwer T + 32 3 221 99 87

rene.debrouwer@cepa.be F + 32 3 221 99 09

Voorzitter

Paul Valkeniers

Directeur

René De Brouwer

Oprichtingsdatum federatie

15/06/1937

Aantal leden

508

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

25.500

www.wf-fe.be

Voorzitter

Paul Valkeniers

Directeur

René De Brouwer

P. Valkeniers

Voorzitter, Werkgeversfederatie voor de Internationale

Handel, het Vervoer en de Logistiek

J. Van Dycke

HRD, DHL Express Belux

M. Van Geystelen

Directeur, SBTC Sotramar

D. Vanhaeren

Day by Day

S. Van Laer

HR and General Affairs Senior Manager, Nippon

Express Services

W. Van Loon

Febetra

F. Van Reybroeck

Managing Director, L'Ideal

P. Verstuyft

Directeur, Koninklijke Belgische Redersvereniging


EFFECTIEVE LEDEN

VERZEKERINGEN - VERZEKERINGSONDERNE-

MINGEN

ACTIVITEITEN

De Beroepsvereniging van Verzekerings -

ondernemingen, Assuralia, werd opgericht

in 1920. Ze groepeert praktisch alle

Belgische en buitenlandse verzekerings -

ondernemingen die op de markt werkzaam

zijn. Haar representativiteit bereikt

96% van het incasso.

Assuralia heeft sinds kort ook meerdere

buitenlandse herverzekeraars die als effectief

lid zijn toegetreden of die deelnemen

aan het herverzekeringsforum.

PRIORITAIRE TAKEN

Het doel van Assuralia is de studie, de bescherming

en de ontwikkeling van de beroepsbelangen

van zijn leden. In die zin

oefent het volgens zijn statuten meer

bepaald de volgende functies uit:

• representatie;

• coördinatie;

• studie en overleg, voornamelijk op statistisch

vlak;

informatie en bewustmaking;

• opleiding.

Afgezien van de verdediging van de belangen

van het verzekeringswezen en de

RAAD VAN BESTUUR

B. Bourgois

CEO, Europ Assistance

P. Cambier

Algemeen directeur, Royal & Sun Alliance Insurance

A. Cano

CEO, AG Insurance

C. Cherry

Country Director, Atradius Credit Insurance

Ph. Colle

Gedelegeerd bestuurder, Assuralia

G. Daemen

Gedelegeerd bestuurder, DAS

J.-C. Debussche

Voorzitter van het directiecomité, Mensura

L. Deflem

Lid van de raad van bestuur, Securex Belgium

Th. Delvaux

Voorzitter van het directiecomité, Generali

Belgium

B. De Smet

Voorzitter, Assuralia; CEO, Ageas

vertegenwoordiging van zijn leden, neemt

Assuralia ook de volgende taken op zich:

• het ziet toe op de correcte toepassing

van overeenkomsten betreffende de

schaderegeling, voornamelijk in de BAmotorrijtuigverzekering;

• het bestudeert de wijze van oprichting

van pools voor dekking van moeilijk te

plaatsen risico's in de verplichte verzekeringstakken

en beheert ze in voorkomend

geval;

• het neemt deel aan het opstellen van

de technische voorschriften voor de

bekrachtiging en de certificatie van

branddetectiesystemen, brandblussystemen

en anti-inbraaksystemen;

• het behandelt en beheert de statistieken

van de sector;

• het organiseert via zijn opleidingscentrum

cursussen en seminars die in de

eerste plaats bestemd zijn voor het

personeel van de ondernemingen;

• het tracht, via zijn informatiecentrum,

het publiek beter vertrouwd te maken

met en een beter begrip te geven van

de verzekering, haar mogelijkheden en

beperkingen;

• het zorgt voor de coördinatie en de uitvoering

van de sociale akkoorden in de

verzekeringssector.

E. De Talhouët

CEO, AXA Belgium

G. De Winter

CEO, Mercator

R. Dhondt

Algemeen directeur, Assuralia

H. Falsté

Directeur-afgevaardigd bestuurder, AMMA

R. Franssen

Voorzitter van het Uitvoerend comité, Allianz Belgium

Ph. Latour

CFO, Fortis Insurance Belgium

J. Leflot

Gedelegeerd bestuurder, Secura Belgian Re

F. Lemonnier

Corporate Insurance Executive Manager,

AXA Belgium

C. Marius

Directeur-generaal, Inter Partner Assistance

I. Ramboer

Voorzitter van de raad van bestuur, Protect

ASSURALIA

Beroepsvereniging van

Verzekeringsondernemingen

de Meeûssquare 29 T + 32 2 547 56 11

1000 Brussel F + 32 2 547 56 00

info@assuralia.be

Contact

René Dhondt T + 32 2 547 56 51

dg@assuralia.be F + 32 2 547 56 00

Voorzitter

Bart De Smet

Gedelegeerd bestuurder

Philippe Colle

Algemeen directeur

René Dhondt

Oprichtingsdatum federatie

1920

Aantal leden

94 verzekeringsondernemingen

Aantal werknemers actief in de

verzekeringsondernemingen

23.727 (op 31/12/2010)

www.assuralia.be

Voorzitter

Bart De Smet

Gedelegeerd

bestuurder

Philippe Colle

G. Roelandt

CEO, Dexia Insurance Belgium

B. Thiry

Ondervoorzitter, Assuralia; voorzitter van het

directiecomité, Ethias

J. Thys

CEO Business Unit, KBC Verzekeringen

L. Vancamp

Gedelegeerd bestuurder, DKV Belgium

E. Van den Eynden

CEO, ING Insurance

D. Van Liempt

Directeur-generaal, KBC Verzekeringen

H. Vernaillen

Vicevoorzitter van het directiecomité, P&V

H. Verstraete

Ondervoorzitter en lid van het directiecomité,

Ethias

F. Vroman

Gedelegeerd bestuurder, Federale Verzekering

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

107


FEDERATIES

108

EFFECTIEVE LEDEN

VERZEKERINGEN - VERZEKERINGSMAKELAARS

ACTIVITEITEN

De Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars

heeft tot doel de personen die

het beroep van makelaar in verzekeringen

en herverzekeringen uitoefenen te

vertegenwoordigen, de bescherming van

de belangen van haar leden te verzekeren,

deze te bevorderen en alle onderwerpen

die haar leden aanbelangen, te

bestuderen. De leden hebben zich hoofdzakelijk

gespecialiseerd in de dienstverlening

aan ondernemingen, openbare in -

stellingen en organisaties.

RAAD VAN BESTUUR

Ph. Bioul

CEO, Marsh

P. Claerhout

Voorzitter, BVVM; voorzitter van de raad

van bestuur, Belgibo

R. Corten

Afgevaardigd bestuurder, ADD

D. Diels

Afgevaardigd bestuurder, Gras Savoye

P. Huyghe

Directeur-generaal, Concordia

B. Janssens

Managing Director, Agallis

M. Leysen

Gedelegeerd bestuurder, Vanbreda

Risk & Benefits en Vanbreda International

E. Roose

Directeur, Allia Insurance Brokers

J. Tack

Chief Executive Officer, AON Belgium

VBO GIDS 2011-2012

A. Van Varenberg

Secretaris-generaal, BVVM; secretaris-generaal,

Concordia

BVVM

Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars

Albert-Elisabethlaan 40 T + 32 2 737 95 83

1200 Brussel F + 32 2 732 14 18

Contact

André Van Varenberg

bvvm@skynet.be

Voorzitter

Patrick Claerhout

Secretaris-generaal

André Van Varenberg

Oprichtingsdatum federatie

15/03/1990

Aantal leden

15

www.bvvm.be

Voorzitter

Patrick Claerhout

Secretaris-generaal

André Van Varenberg


EFFECTIEVE LEDEN

VEZELCEMENT Beroepsvereniging van

Belgische Vezelcement

Producenten

ACTIVITEITEN

De Beroepsvereniging van Belgische Vezelcement

Producenten heeft als voornaamste

doel de belangen van de sector

te verdedigen in alle geledingen van de

maatschappij, alsook het opzetten van

studies voor de recyclage van vezelcement

in zijn algemeenheid.

RAAD VAN BESTUUR

C. Peeters

Secretaris, Beroepsvereniging van Belgische

Vezelcement Producenten

J. Teugels

Voorzitter, Beroepsvereniging van Belgische

Vezelcement Producenten

F. Verstraete

Schatbewaarder, Beroepsvereniging van

Belgische Vezelcement Producenten

Aerschotstraat 114 T + 32 3 760 49 38

9100 Sint-Niklaas F + 32 3 760 49 90

Contact

Carry Peeters

Voorzitter

Jan Teugels

Secretaris

Carry Peeters

Oprichtingsdatum federatie

02/04/1941

Aantal leden

7

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

1.194 (op 31 december 2010)

Voorzitter

Jan Teugels

Secretaris

Carry Peeters

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

109


FEDERATIES

110

EFFECTIEVE LEDEN

VOEDINGSINDUSTRIE

ACTIVITEITEN

FEVIA is de expressie en de woordvoerder

van de voedingsindustrie in België.

FEVIA onderneemt acties die bijdragen

tot de slagkracht, de groei en het succes

van haar leden.

De acties bestrijken vier prioritaire

domeinen:

• economie/communicatie;

• sociale zaken;

• milieu;

• voedingsbeleid.

De federatie vertegenwoordigt

de individuele leden: ondernemingen

van de voedingsindustrie die recht -

streeks bijdragen tot de werking van

FEVIA;

de leden-groeperingen: subsectoren

van de voedingsindustrie.

PRIORITAIRE TAKEN

Rol van het departement

'Economie/Communicatie':

• een betere zichtbaarheid en imago van

de sector weergeven, zijn identificatie

en economische positie laten kennen;

• communiceren en informatie verspreiden

naar de buitenwereld en naar de

leden.

Rol van het departement 'Sociale zaken':

• groei, werkgelegenheid en rendabiliteit

als doel en middel;

RAAD VAN BESTUUR

A. Aubry

Directeur Administratif & Finance, Ferrero

Ardennes

R. Bastiaens

Managing Director, Guylian Chocolaterie

F. Bister

Voorzitster, FEVIA Wallonie; Afgevaardigd

bestuurder, Bister Ets.

J. Blommaerts

HR Director Benelux & Industry Solutions,

CSM Benelux

L. Borms

Gedelegeerd bestuurder, Vondelmolen

P. Buggenhout

Algemeen directeur, Milcobel; voorzitter,

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie

Vlaanderen

M. Casier

Gedelegeerd bestuurder, Algist Bruggeman

VBO GIDS 2011-2012

• partnership op de werkvloer via informatie-uitwisseling

en dialoog, gericht op

vooruitgang.

Rol van het departement 'Milieu':

• bijdragen tot duurzame ontwikkeling

met respect voor het evenwicht tussen

ecologie, technologie en economie;

• eigen verantwoordelijkheid in dialoog

en samenwerking met alle andere

maatschappelijke actoren.

Rol van het departement 'Voedingsbeleid':

• een richtinggevende rol spelen in het

Belgisch (federaal en communautair)

voedingsbeleid, dat zich situeert in een

Europese en internationale context. Dit

voedingsbeleid moet bijdragen tot de

gezondheid en het welzijn van de eindgebruiker

door hem onder economisch

verantwoorde voorwaarden een aanbod

van levensmiddelen te verzekeren dat

hem op kwantitatief en kwalitatief vlak in

staat stelt zijn welzijn en gezond heid op

evenwichtige wijze te behartigen en

komt tot stand in dialoog en samenwerking

met andere maatschappelijke en

professionele actoren.

De bevoegdheden die tot de gewestelijke

of gemeenschapsbevoegdheden behoren,

worden behartigd door drie gewestelijke

zusterorganisaties: FEVIA Vlaanderen,

FEVIA Wallonie en FEVIA Brussel.

J.-J. Caspari

Voorzitter, CEREALES; Managing Director

Benelux, Kellog’s Benelux

J. Claeys

Gedelegeerd bestuurder, Westvlees

R. Cools

Secretaris-generaal, BEGAPOM/VEGEBE

J. Crahay

Afgevaardigd bestuurder, Cosucra Groupe Warcoing

R. Debergh

Secretaris-generaal, Belgische Confederatie van

de Zuivelindustrie

A. de Beukelaer

Gedelegeerd bestuurder, Taste Development

V. de Clippele

Voorzitter, directeur-generaal, Nestlé Belgilux

D. Decoster

Voorzitter, FEVIA; beheerder-algemeen

directeur, Unifrost

FEVIA

Federatie Voedingsindustrie

Kunstlaan 43 T + 32 2 550 17 40

1040 Brussel F + 32 2 550 17 54

info@fevia.be

Contact

Chris Moris T + 32 2 550 17 42

cm@fevia.be F + 32 2 550 17 59

Voorzitter

Dirk Decoster

Directeur-generaal

Chris Moris

Oprichtingsdatum federatie

1937

Individuele leden

461 rechtstreeks aangesloten ondernemingen

Leden-groeperingen

26

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

54.547

www.fevia.be

www.voedingsinfo.org

Voorzitter

Dirk Decoster

Directeur-generaal

Chris Moris

H. Decroos

Afgevaardigd bestuurder, Rabbit

M. Delaitre

Directeur-generaal Europe du Nord, McCain

Foods Belgium

M. Delbaere

Afgevaardigd bestuurder, Crop's

P. Delvaux

Directeur, BCTI; Customer Development

Finance Director, Unilever Belgium

P. De Meyer

Regional Sales Director, Tate & Lyle Europe

B. Deryckere

Managing Director, Alpro

P. De Sloovere

Secretaris-generaal, VVK

J.-Ph. Despontin

Voorzitter van het Uitvoerend comité,

Spadel


EFFECTIEVE LEDEN

VOEDINGSINDUSTRIE FEVIA

Federatie Voedingsindustrie

W. Destoop

Commercial Director Pepsico Belux,

Smiths Food Group

Y. De Vinck

Gedelegeerd bestuurder, Roger & Roger

J. Devreese

Voorzitter, Bioforum Vlaanderen

S. D’Haene

Chief Financial Officer, Pinguinlutosa

P. Doodeman

CEO, Ad Van Geloven

J. Dossche

Afgevaardigd bestuurder, Dossche Mills &

Bakery

J. Eylenbosch

Vice President Public Affairs BeLux,

Coca-Cola Enterprises Belgium

M. Franzen

Gedelegeerd bestuurder, Detry Frères

W. Geeraerts

Manager Corporate Quality & Environmental

Issues, Barry Callebaut Belgium

C. Gilain-Pycke

Afgevaardigd bestuurder - algemeen

directeur, Inex

P. Gilet

Managing Director, Alken-Maes Brouwerijen

Y. Goemans

Legal Counsel, Solae Europe

B. Haspeslagh

Gedelegeerd bestuurder - directeur-generaal,

Hesbaye Frost

P. Henry de Frahan

Country director, Masterfoods

J.-L. Heymans

Gedelegeerd bestuurder, Materne-Confilux

M. Hofman

CEO, TerBeke-Pluma

T. Hubbuch

Gedelegeerd bestuurder, Tiense Suikerraffinaderij

T. Huet

Gedelegeerd bestuurder, Desobry

S.E. Incalza

Secretaris-generaal, Koninklijke Vereniging

der Belgische Maalders

R. Jacob

CEO, Unifrost

P. Janssen

Voorzitter, FEBELGLACES; CEO, Glacio

G. Kayaert

Vice President – Relations with european

institutions, Centre de coordination Nestlé

B. Keeris

CEO, Imperial Meat Products

D. Krug

COO, Brouwerij Duvel Moortgat

E. Lauwers

Business Unit President Benelux, AB INBEV

P. Lehrmann

Voorzitter, FBM; Group Commercial Manager,

Boortmalt

F. Leroux

Voorzitter, Nationale Federatie der Fabrikanten

van Vleeswaren en Vleesconserven

D. Leroy

Managing Director, Unilever Belgium

J. L'Hoëst

Algemeen directeur, Belgian Ice Cream Group

J. Linkens

Voorzitter, CHOPRABISCO; CEO, Neuhaus

O. Lippens

Gedelegeerd bestuurder, Iscal Sugar

G. Morelle

Public, Scientific & Environmental Affairs

Manager, Puratos

J. Nijskens

Voorzitter, VIWF; Managing Director, Nestlé

Waters Marketing & Distribution

J. Nouwen

Group Operations Director, Sunnyland

Distribution

A. Ragon

CEO, Danone

J.-P. Roels

Algemeen directeur, Ceres

J.M. Schevenels

Directeur, BU Corman; voorzitter, Belgische

Confederatie van de Zuivelindustrie

B. Serras

Voorzitter, BreMA; algemeen directeur, Hot Cuisine

T. Smagghe

Directeur, Febev

F. Smeulders

Algemeen directeur, Friesland Foods

Professional Belgium

M. Soubry

Bestuurder-algemeen directeur, Etabl. Joseph

Soubry

P. Van Beveren

Bestuurder R&D, Lantmännen Unibake

J. Vandemoortele

President Group Executive Committee,

Vandemoortele

G. Vandenbroucke

Algemeen directeur, Marine Harvest Pieters

J. Vander Stichele

General Manager Operations, Lotus Bakeries

J. Van Eynde

Bestuurder - Chief Financial Officer, Douwe

Egberts

G. Vanherpe

Gedelegeerd bestuurder, La Lorraine

P. Van Laere

Managing Director, Campbell Foods Belgium

R. Vanonva

Voorzitster, Ajunec; Regulatory Compliance

Manager, Quaker Oats

H. Vermeulen

Directeur, Ad van Geloven

T. Vervloet

Voorzitter, Belgische Brouwers

V. Vijverman

Voorzitster, Vereniging van de Producenten,

Invoerders, Verwerkers en Mengers aroma's,

essences, extracten en aromatische producten,

Flavour Regulatory Group Manager, Danisco

Belgium

C. Wadel

General Manager, Nutricia Belgium Baby

Divisie; gedelegeerd bestuurder, Nutricia België

M. Willaert

Voorzitter, NAREDI; Founder Director, Bioradix

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

111


FEDERATIES

112

EFFECTIEVE LEDEN

ZANDGROEVEN

ACTIVITEITEN

De Bedrijfsgroepering Zandgroeven is de

beroepsvereniging van de exploitanten

van zandgroeven; zand bestemd voor

bouwkundige toepassingen (metsel- en

bouwzand, aanvulzand) en industriële toepassingen

in zijn natuurlijke toestand, gemalen

en/of gecalcineerd (glas, metallurgie,

verf, kunststof, chemie).

Zij vertegenwoordigt ondernemingen uit

de zandsector in Vlaanderen en Wallonië.

RAAD VAN BESTUUR

A. Speeckaert

Voorzitter, Bedrijfsgroepering Zandgroeven;

Bestuurder, SCR-Sibelco

M. Stulens

SCR-Sibelco

A. Winters

Kempische Zandgroeven Winters

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

De groepering heeft als voornaamste taak

de vertegenwoordiging van de exploitanten

van zandgroeven ter verdediging van hun

beroepsbelangen als ondernemer en als

werkgever, o.m. op de volgende gebieden:

• ruimtelijke ordening (gewestplannen,

structuurplannen...);

• leefmilieu (sectoriële normen...);

• transport over de weg en langs de waterwegen;

• veiligheid en gezondheid op het werk;

• collectieve arbeidsovereenkomsten.

Bedrijfsgroepering

Zandgroeven

Quellinstraat 49 T + 32 3 223 66 11

2018 Antwerpen F + 32 3 223 66 47

Contact

Cathy Blervacq, T + 32 14 83 72 11

secretaris F + 32 14 83 72 12

cathy.blervacq@sibelco.be

Voorzitter

Alain Speeckaert

Oprichtingsdatum federatie

05/02/1937

Aantal leden

± 15

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 500

Voorzitter

Alain Speeckaert


EFFECTIEVE LEDEN

ZEEVERVOER

ACTIVITEITEN

De Koninklijke Belgische Redersvereniging

werd in 1909 opgericht met als doel de in

België gevestigde reders te groeperen om

samen studies te ondernemen, propaganda

te voeren en hun belangen te

verdedigen op nationaal, Europees en internationaal

vlak.

RAAD VAN BESTUUR

G. Bultynck

General Manager, Business Unit Shipping,

Ahlers Belgium

L. Criel

General Manager, Euronav

F. Mottrie

Euram Region Executive, Safmarine

Container Lines

M. Nuytemans

Managing Director, Exmar

Shipmanagement

A. Saverys

Managing Director, Delphis

B. Timmermans

Managing Director, Bocimar

P. Verstuyft

Managing Director, Koninklijke Belgische

Redersvereniging

PRIORITAIRE TAKEN

Scheepvaart is een internationaal gebeuren.

Eén van de taken van de Redersvereniging

bestaat erin Europese en internationale

regelgeving inzake scheepvaart, arbeidsvoorwaarden

en sociale zekerheid

voor zeevarenden op te volgen en haar

leden hierover te informeren.

Daar waar de Belgische wetgeving dient

aangepast te worden aan internationaal

geldende regels, stelt de vereniging de nodige

wijzigingen voor aan de bevoegde

overheid.

Op het sociale vlak voert de vereniging

alle onderhandelingen met de sociale partners

binnen het paritair comité 316 -

koopvaardij.

Sinds het ontstaan van de paritaire comités

is de Koninklijke Belgische Redersvereniging

immers de enige vertegenwoordiger

van de werkgeversreders. Op het

gebied van opleiding voor zeevarenden

werkt de vereniging nauw samen met de

overheid en bevoegde opleidingsinstellingen

om permanent bijscholingscursussen

te organiseren die voldoen aan internationaal

vereiste normen.

P. Vierstraete

Voorzitter, Koninklijke Belgische Redersvereni -

ging; General Manager, Unie van Reddings- en

sleepdienst

Y. Vlaminckx

Managing Director, Fast Lines Belgium

Koninklijke Belgische

Redersvereniging

Ernest Van Dijckkaai 8 T + 32 3 232 72 32

2000 Antwerpen F + 32 3 231 39 97

info@brv.be

Contact

Peter Verstuyft

peter.verstuyft@brv.be

Voorzitter

Peter Vierstraete

Managing Director

Peter Verstuyft

Oprichtingsdatum federatie

28/10/1909

Aantal leden

26

www.brv.be

Voorzitter

Peter Vierstraete

Managing Director

Peter Verstuyft

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

113


FEDERATIES

114

TOETREDENDE LEDEN

AUDIOVISUELE MEDIA

ACTIVITEITEN

De hoofdactiviteit van de leden van Febelav

bestaat uit het uitzenden van radioen/of

televisiesignalen, ongeacht de wijze

waarop deze signalen worden verdeeld.

PRIORITAIRE TAKEN

De federatie heeft tot doel de studie, de

bescherming en de ontwikkeling van de

beroepsbelangen van haar aangeslotenen.

Te dien einde zal zij zich onder meer bezighouden

met:

• het verdedigen van de belangen van

haar leden ondernemingen die radioen

televisie-uitzendingen verzorgen, ongeacht

de wijze van uitzending;

• het vertegenwoordigen van de ondernemingen

van de sector in de relaties

met de representatieve werknemers -

organisaties, zowel binnen als buiten de

paritaire organen, en het sluiten van

voor de leden bindende collectieve arbeidsovereenkomsten

teneinde de ar-

beidsvoorwaarden in de sector transparant

en eenvormig te maken;

• het vergemakkelijken van de betrekkingen

tussen de ondernemingen van de

sector onderling en van de ondernemingen

van de sector met de overheid,

zowel op regionaal en federaal als op

Europees en internationaal niveau;

• het in dit kader bestuderen en aan haar

leden bieden van noodzakelijke en nuttige

diensten.

AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS

ACTIVITEITEN

De Belgische Vereniging van Auteurs,

Componisten en Uitgevers, SABAM, is de

grootste Belgische privé-onderneming uit

de culturele sector, zowel qua geldstromen

die ze verwerkt als qua aantal kun -

stenaars die ze verdedigt.

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs...

voor auteurs. Heden wordt de

vereniging nog steeds door auteurs beheerd,

die zetelen in de raad van bestuur.

PRIORITAIRE TAKEN

SABAM heeft tot doel de inning en verdeling,

de administratie en het collectief

beheer in België en in het buitenland van

alle auteursrechten van haar duizenden

vennoten, van haar mandanten en van

overeenkomstige vennootschappen.

Zij telt onder haar vennoten auteurs actief

in diverse kunstdisciplines (muziek, literatuur,

beeldende kunsten, toneel,

audiovisueel,...).

VBO GIDS 2011-2012

Omdat de exploitatie van beschermde

werken niet aan landsgrenzen gebonden

is en steeds meer vennoten van SABAM

een belangrijke internationale uitstraling

kennen, heeft SABAM akkoorden gesloten

met zo'n 200 zustermaatschappijen

in de wereld. Op deze manier waarborgt

zij ook de rechten van haar vennoten in

het buitenland.

In 2010 boekte SABAM voor de scheppende

kunstenaars een saldo aan uit te

keren rechten van zowat 139 miljoen euro.

Om dergelijk resultaat te behalen, zetten

meer dan 300 personeelsleden zich dagelijks

in op de hoofdzetel, in samenwerking

met de lokale agentschappen in de belan

g rijkste steden van het land.

FEBELAV

Federatie der Belgische Audiovisuele

Ondernemingen

Adres van de zetel

A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Correspondentieadres

Febelav, p/a Vlaamse Media Maatschappij

Medialaan 1 T + 32 2 255 38 62

1800 Vilvoorde F + 32 2 253 36 13

Contact

Kris Cuypers, secretaris

Voorzitter

Sandrine Gobesso

Oprichtingsdatum federatie

02/05/2000

Aantal leden

10

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 1.500

Voorzitter

Sandrine Gobesso

SABAM

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten

en Uitgevers

Aarlenstraat 75-77 T + 32 2 286 82 11

1040 Brussel F + 32 2 230 05 89

frontoffice@sabam.be

Contact

Nathalie Suwier

Corporate Communication Manager

nathalie.suwier@sabam.be

Voorzitter

Stijn Coninx

Oprichtingsdatum federatie

1922

www.sabam.be

Voorzitter

Stijn Coninx


TOETREDENDE LEDEN

BEHEER INDUSTRIËLE VERPAKKING

ACTIVITEITEN

De missie van VAL-I-PAC bestaat erin om de

overheid te bewijzen dat de bedrijfsmatige

verpakkingen die door haar leden op de Belgische

markt werden gebracht (de verpakkingsverantwoordelijken),

werden gerecy -

cleerd of gevaloriseerd eens zij afval zijn geworden.

Sinds 2010 werd deze doelstelling

door de overheid verhoogd naar 80% voor

recyclage en 85% voor nuttige toepassing.

Hiermee neemt VAL-I-PAC de aangesloten

bedrijven een zware last van de schouder

want ze stelt hen volledig in orde met de

wetgeving.

Bijna 85% van de betrokken bedrijven heeft

gekozen om een beroep te doen op het

VAL-I-PAC-systeem: als erkend organisme

verleent VAL-I-PAC vandaag diensten aan

meer dan 7.900 Belgische ondernemingen,

wat een 670.000 ton verpakkingen vertegenwoordigd.

Daarnaast werken een 200-tal

operatoren (ophalers, recycleurs,…) mee

aan het systeem door informatie te rapporteren

betreffende de recyclage en de nuttige

toepassing van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Verpakkingsafval wordt beter gerecycleerd

wanneer het selectief aan de bron wordt ge-

sorteerd. Daarom stimuleert VAL-I-PAC het

selectief sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval

via het verlenen van premies aan

bedrijven die op dit vlak inspanningen leveren.

Vorig jaar plukten meer dan 22.000 bedrijven

de vruchten van dit systeem.

PRIORITAIRE TAKEN

Het VAL-I-PAC-systeem wenst de doelstellingen

op het vlak van recyclage en nuttige

toepassing te behalen aan de meest realistische

kostprijs.

VAL-I-PAC ontwikkelde hiervoor:

• een multisectoraal en multimateriaal systeem,

dat openstaat voor alle bedrijfssectoren

en met alle verpakkingsmaterialen

rekening houdt;

• een zo eenvoudig mogelijke aangiftemethode

voor de deelnemende bedrijven;

• een premiestelsel dat bedrijven motiveert

om meer verpakkingsafval selectief in te zamelen,

zodat de recyclage verder kan toenemen;

• een intense samenwerking met de privéophalers

en -recuperanten die op de Belgische

markt actief zijn voor het aanleveren

van de nodige gegevens.

VAL-I-PAC

Koningin Astridlaan 59, bus 11

1780 Wemmel T + 32 2 456 83 10

info@valipac.be F + 32 2 456 83 20

Contact

Ann Demecheleer T + 32 2 456 83 33

ann.demecheleer@valipac.be F + 32 2 456 83 20

Voorzitter

Roger Van der Linden

Algemeen directeur

Johan Sneyers

Oprichtingsdatum

7/11/1997

Aantal leden

7.900

www.valipac.be

Voorzitter

Roger Van der Linden

DIAMANT SBD

Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid

ACTIVITEITEN

Het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid

heeft in het bijzonder als doel de

bevordering van de Belgische diamantnijverheid

in al zijn aspecten en van de internationale

diamantnijverheid in het

algemeen, het bestrijden van misbruiken

en wantoestanden, alsook de bescherming

en behartiging van de gemeenschappelijke

beroepsbelangen van zijn

leden op sociaal, juridisch, fiscaal, economisch

en diamanttechnologisch vlak.

Het is een beroepsvereniging van de Belgische

en buitenlandse in België gevestigde

diamantbedrijven en vertegenwoordigt

de makelaars, handelaars, fabrikanten,

zagers en klovers en kleurstenen.

PRIORITAIRE TAKEN

De voornaamste taken van het Syndikaat

zijn:

de vertegenwoordiging in diverse paritaire

overlegorganen, zijnde het paritair

comité voor de diamantnijverheid en

-handel, het Intern Compensatiefonds

voor de diamantsector, het Fonds voor

de diamantnijverheid, de Rijksverlofkas;

• het beheer en de vertegenwoordiging

op internationaal vlak (IDMA), alsook

op Europees vlak (ECDM);

• het behartigen van de belangen bij De

Beers, BHP, Rio Tinto, Alrosa, Antwerp

World Diamant Centre (AWDC) en

diverse overheidsinstanties;

• het beheer van het Wetenschappelijk

en Technologisch Onderzoekscentrum

voor Diamant;

de ledenservice op alle gebieden, voornamelijk

sociaal, juridisch, informatieverstrekking

over allerlei reglementeringen

en cao's;

de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven.

Hoveniersstraat 22 T + 32 3 233 11 29

2018 Antwerpen F + 32 3 227 46 30

sbd@sbd.be

Contact

Linda Vancauwenberghe, directeur

lvc@sbd.be T + 32 3 233 11 29

F + 32 3 227 46 30

Voorzitter

Eduard Denckens

Oprichtingsdatum federatie

07/07/1927

Aantal leden

117 fabrikanten

49 handelaars

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

+/- 1.300

www.sbd.be

Voorzitter

Eduard Denckens

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

115


FEDERATIES

116

TOETREDENDE LEDEN

DIVERSE BEDRIJVIGHEDEN Groepering van Diverse

Bedrijvigheden

ACTIVITEITEN

De Groepering van Diverse Bedrijvigheden

groepeert de ondernemingen van

economische sectoren die geen beroeps

organisatie hebben.

HOUT Nationale Raad

van het Hout

ACTIVITEITEN

De Nationale Raad van het Hout groe -

peert de volgende verenigingen van de

houtkolom:

Nationale Unie Houtsector

Vrijwilligerslaan 2

1040 Brussel

info@nfh.be

Belgische Federatie van

de Houtinvoerhandel

Vrijwilligerslaan 2

1040 Brussel

info@houtimportbois.be

Nationale Federatie der Zagerijen

Koningsstraat 163

1210 Brussel

v.ramael@houtinfobois.be

f.ruchenne@swing.be

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

De federaties spelen de rol van exclusieve

werkgeversvertegenwoordigers

voor de verschillende subsectoren.

De Raad verdedigt de belangen van de

sector in het algemeen en van de leden

in het bijzonder.

• Hij zorgt voor permanente dienstverlening

aan het secretariaat van elke vereniging.

Stuiversstraat 8 T + 32 2 515 08 82

1000 Brussel F + 32 2 515 09 99

Vrijwilligerslaan 2

1040 Brussel T + 32 2 229 32 60

info@nfh.be F + 32 2 229 32 64

Contact

François De Meersman

Aantal leden

397, zijnde:

- 199 houthandelaars

- 95 zagerijen

- 54 invoerders

- 49 bosuitbaters

www.nfh.be

www.fedemar.be

www.houtimportbois.be

www.houtinfobois.be


TOETREDENDE LEDEN

KERAMISCHE NIJVERHEID

ACTIVITEITEN

Fedicer behartigt de bedrijfsbelangen van

zijn leden via collectieve stappen bij organisaties,

instellingen en commissies.

PRIORITAIRE TAKEN

Fedicer vertegenwoordigt zijn leden bij:

• het Centrum voor Wetenschappelijk

Onderzoek der Belgische Keramische

Nijverheid (CWOBKN) en het Institut

National des Silicates, Sols et Matériaux

(INISMa), gegroepeerd in het Belgian

Ceramic Research Center, avenue Gouverneur

Cornez 4, 7000 Mons;

• het paritair comité van de keramische

industrie;

• VAL-I-PAC, Recywall (recyclage van

afval).

FEDICER

Verbond der Keramische Nijverheid van België

Avenue Gouverneur Cornez 4

7000 Mons T + 32 65 40 34 31

F + 32 65 40 34 58

Contact

Bernard Willain

Voorzitter

Bernard Willain

Vicevoorzitters

André Wauters

An Vanempten

Oprichtingsdatum federatie

26/10/1940

Aantal leden

16

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 1.400

Voorzitter

Bernard Willain

LEDER UNITAN

Belgisch Verbond voor Lederlooierij

PRIORITAIRE TAKEN

Unitan heeft tot doel de bedrijfs- en

werkgeversbelangen van de lederlooierijindustrie

en aanverwante bedrijven te

coördineren.

en Zeemtouwerij

c/o Tannerie Masure T + 32 69 36 23 23

Rue des Tanneurs 140 F + 32 69 36 23 10

7730 Estaimbourg

Contact

Vincent Mestdagh, directeur human resources

vincent.mestdagh@masure.be

Voorzitter

Albert Cappelle

Bestuurders

Cécile Devreese

André Radermecker

Oprichtingsdatum federatie

18/01/1962

Aantal leden

3

Voorzitter

Albert Cappelle

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

117


FEDERATIES

118

TOETREDENDE LEDEN

MEDISCHE HULPMIDDELEN

ACTIVITEITEN

Unamec groepeert de ondernemingen van

de medische hulpmiddelensector, welke

ook de grondstoffen van de betrokken

hulpmiddelen zijn (textiel, metaal, chemie,

papier,...), specifiek voor de medische aspecten

(reglementering, terugbetaling, gemeenschappelijke

afnemers).

Zij vertegenwoordigt 230 producenten, invoerders

en/of verdelers van medische

hulpmiddelen, onderverdeeld in 4 hoofdgroepen:

- IVD – De In-Vitro diagnostiek;

- implantaten: zoals hartkleppen, orthopedische

implantaten, intra-oculaire lenzen,…;

- medische verbruiksgoederen: zoals verbandstoffen,

orthesen, medische voeding,…;

- medische investeringsgoederen: zoals

beeldvorming, elektromedische apparatuur,

Healthcare IT,…

PENSIOENINSTELLINGEN

ACTIVITEITEN

De Vereniging heeft als doel:

• het behartigen, in de ruimste zin van

het woord, van de belangen van haar

leden, zowel op nationaal als op internationaal

vlak;

• het verstrekken van materiële en immateriële

voordelen aan haar leden,

met het oog hen bij te staan in de verwezenlijking

van hun doel dat erop gericht

is pensioenregelingen te beheren

en/of uit te voeren;

• het vertegenwoordigen van haar leden

bij elk openbaar of privé-organisme,

zowel op nationaal als op internationaal

vlak, en in het bijzonder door zich bij de

Belgische en/of buitenlandse openbare

machten als hun vertegenwoordigende

organisatie te doen erkennen;

• het voorstellen en het treffen van alle

nuttige maatregelen, van welke aard

ook, zowel op nationaal als op internationaal

vlak, die haar leden evenals alle

andere pensioeninstellingen in staat

stellen de goede werking van hun activiteiten

met betrekking tot het toeken-

VBO GIDS 2011-2012

PRIORITAIRE TAKEN

Unamec is de vertegenwoordiger en gesprekspartner

voor:

• het Federaal Agentschap Geneesmiddelen

en Gezondheidsproducten (FAGG)

(omzetting van de medische richtlijnen in

Belgisch recht en regeling van de distributiekanalen);

de FOD Economie (prijzenreglementering);

• het Riziv;

de FOD Financiën;

• het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

Buiten de relaties met deze officiële instellingen,

zet Unamec zich ook actief in voor

de gemeenschappelijke commerciële en

andere belangen van haar leden door:

• het organiseren van seminars en opleidingen

voor haar leden en de betrokken

externe partijen;

• een regelmatige opvolging van de betalings -

termijnen van ziekenhuizen en ocmw's;

• het opstellen van marktgerichte enquê -

tes onder de leden;

de deelname in de raad van bestuur van

VAL-I-PAC, Melarec (Recupel), Mdeon.

nen van aanvullende pensioenen en

verwante voordelen te verzekeren, te

verbeteren of te vrijwaren.

Zij kan alle handelingen verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar

doel verband houden.

UNAMEC

Beroepsvereniging van Fabrikanten, Invoerders

en Verdelers van Medische Hulpmiddelen

Koning Albert 1 laan 64 T + 32 2 257 05 90

1780 Wemmel F + 32 2 252 43 98

info@unamec.be

Contact

Richard Van den Broeck T + 32 2 257 05 90

r.vandenbroeck@unamec.be F + 32 2 252 43 98

Voorzitter

Paul Soenen

Directeur

Richard Van den Broeck

Oprichtingsdatum federatie

06/03/1959

Aantal leden

230

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

19.000

www.unamec.be

Voorzitter

Paul Soenen

BVPI

Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen

A. Reyerslaan 80 T + 32 2 706 85 45

1030 Brussel F + 32 2 706 85 44

info@pensionfunds.be

Contact

Philip Neyt, voorzitter T + 32 2 202 86 84

philip.neyt@belgacom.be F + 32 2 201 54 58

Karel Van Gutte, T + 32 2 706 85 45

secretaris-generaal

Voorzitter

Philip Neyt

Oprichtingsdatum federatie

28/02/1975 (BS 01/05/1975)

Aantal leden

Na de statutenwijziging in 2010, kan de BVPI naast de

IBP’s (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening)

ook de inrichters van een sectoraal pensioenplan ver -

tegenwoordigen.

191 leden, waarvan 129 IBPs en 2 sectorale pen sioen -

inrichters, die effectieve leden zijn, en 60 dienstverle -

ners aan de sector van de aanvullende pensioenen, die

toetredende leden zijn. De instellingen voor be drijfs -

pensioenen zijn opgericht op het niveau van de werkgever

(hetzij een onderneming, of een openbaar be -

stuur, of een groep van werkgevers), hetzij op niveau

van een sector (= sectorfondsen) of voor zelfs tan di gen.

Voorzitter

Philip Neyt

Aantal aangeslotenen in de

instellingen voor

bedrijfspensioenvoorziening

die deelnemen aan de

activiteiten van de BVPI

± 1.000.000

www.pensionfunds.

be


TOETREDENDE LEDEN

SCHOEISEL FEBIC

Belgische Federatie van de Schoeiselindustrie

ACTIVITEITEN

Umochobel (Nationale unie van middelgrote

en kleinere industriële ondernemingen,

producenten van schoenen)

opgericht in 1945, werd in 1954 omgevormd

tot Nationale groepering van

schoen- en pantoffelfabrikanten; in 1968

veranderd in Belgische Federatie van de

Schoeiselindustrie.

François Bossaertsstraat 53 T + 32 2 735 27 01

1030 Brussel F + 32 2 736 12 76

febic@vidac.be

Voorzitter

Roeland Smets

Oprichtingsdatum federatie

1968

www.febic.be

Voorzitter

Roeland Smets

SPAARBANKEN Belgische

Spaarbankenvereniging

ACTIVITEITEN

De Belgische Spaarbankenvereniging is de

beroepsvereniging van de kredietinstellingen

die in België als spaarbank zijn inge -

schreven bij de FSMA.

PRIORITAIRE TAKEN

De Belgische Spaarbankenvereniging behartigt

in het bijzonder de sociale belangen

van haar leden, die behoren tot het

paritair comité 308.

Mechelsesteenweg 180 T + 32 3 247 15 74

2018 Antwerpen F + 32 3 247 13 56

myriam.delariviere@centea.be

Contact

Luc Versele

Voorzitter

Luc Versele

Voorzitter

Luc Versele

VBO GIDS 2011-2012

FEDERATIES

119


FEDERATIES

120

TOETREDENDE LEDEN

TOERISTISCHE ATTRACTIES

ACTIVITEITEN

ATTA is een overkoepelende vzw, die via

haar leden (de vzw 'Toeristische Attracties'

voor de Nederlandstaligen, de asbl

'Attractions et Tourisme' voor de Franstaligen

en de vzw 'Belgoparks' voor de

grote attractieparken), het overgrote deel

van de toeristische attracties in België vertegenwoordigt.

PRIORITAIRE TAKEN

ATTA stelt zich tot doel om op nationaal

en internationaal vlak de professionele

belangen van haar leden te verdedigen, en

om een heldere en aangepaste regelgeving

te bekomen voor de oprichting en

de uitbating van de toeristische attracties,

onder meer op sociaal en fiscaal vlak, op

het vlak van milieu en veiligheid. Het

nemen van de nodige initiatieven en het

leggen van de vereiste contacten staan

hierbij vooraan. Hierbij vertegenwoordigt

ATTA in België meer dan 300 leden-ondernemingen,

die instaan voor circa 360

WEDKANTOREN

ACTIVITEITEN

De BVWK behartigt de belangen van de

sector van de wedkantoren, die via een

netwerk van nagenoeg 400 verkooppunten

bijna 180 miljoen euro omzet haalt,

ruim 20 miljoen euro directe taksen op

de weddenschappen betaalt ten voordele

van de gewesten en bijna 750 mensen tewerkstelt.

PRIORITAIRE TAKEN

De BVWK vertegenwoordigt haar le -

den bij de overheid en de overheidsadministraties

om de belangen van de

sector te verdedigen en te ontwikkelen.

Ze doet dit vooral ten aanzien van de

wetgeving en de fiscaliteit op het gebied

van de spelen en weddenschappen.

De BVWK behartigt de belangen van

de sector bij de werkgeversinstanties

en tegenover de vakbonden.

VBO GIDS 2011-2012

attracties, 3.500 werknemers (voltijds

equivalenten) tewerkstellen, en samen

per jaar meer dan 17.000.000 bezoekers

verwelkomen. ATTA is tevens de enige

werkgeversvertegenwoordiger in het paritair

comité voor toeristische attracties.

ATTA

Toeristische Attracties

Maatschappelijke zetel

Sint Goriksplein 23, 1000 Brussel

Correspondentieadres

Walibi Belgium T + 32 10 42 15 27

Europalaan 100 F + 32 10 41 68 84

1300 Waver

Fabienne.guaglianone@cdaparks.com

Contact

Yvan Moreau, penningmeester

Fabienne Guaglianone, secretaris

Voorzitter

Dominique Fallon

Oprichtingsdatum federatie

24/08/2000

Aantal werknemers actief in de ondernemingen

die deel uitmaken van de federatie

± 3.500

Voorzitter

Dominique Fallon

BVWK

Beroepsvereniging van Wedkantoren

Vanderkinderestraat 564 T + 32 2 349 16 21

1180 Brussel F + 32 2 349 16 34

Voorzitter

Alain Dhooghe

alain.dhooghe@upap-bvwk.be

Oprichtingsdatum federatie

03/02/1986

www.upap-bvwk.be

Voorzitter

Alain Dhooghe

More magazines by this user
Similar magazines