Den Haag - WonenDoeJeZo

wonendoejezoin.nl

Den Haag - WonenDoeJeZo

WonenDoeJeZo heeft de verhuizende consument in kaart en

weet deze te bereiken. U bent woningmarktprofessional en

zoekt naar communicatiekanalen om uw woonproducten en

diensten onder de aandacht te brengen van de juiste doelgroep.

Een actieve doelgroep die open staat voor

specifieke producten en diensten en binnen nu en afzienbare

tijd keuzes maakt ter verbetering van de woonomgeving.

WonenDoeJeZo - de krant voor verhuizend Nederland

WonenDoeJeZo biedt een compleet on- en offline mediaplatform voor

de verhuizende consument en koppelt het actuele woningaanbod van

makelaars en projectontwikkelaars aan het aanbod van woonproducten

en diensten van woningmarktprofessionals.

Postaal: Landelijke dekking met regionale edities + Directe

confrontatie met actuele woningverkopers

1. Actuele doelgroep: verstuurd naar alle actuele woningverkopers

2. Directe confrontatie van uw producten en diensten met een actieve

groep woningzoekenden. Immers 80% van de huidige woningverkopers

zijn woningzoekenden;

3. 1-op-1 communicatie met de doelgroep;

4. WonenDoeJeZo biedt actueel beschikbaar aanbod bestaande

bouw, nieuwbouwprojecten, overig vastgoed in de lokale omgeving

en informatie over woongerelateerde producten en diensten.

Huis-aan-Huis: Totaaloverzicht van woongerelateerde producten

en diensten

1. Huis-aan-Huis verspreid in de regio;

2. Promotie van uw producten en diensten bij latent en actief woningzoekenden.

Een uitgelezen kans om uw naamsbekendheid en

dienstverlening in uw directe omgeving te verstevigen;

3. WonenDoeJeZo biedt actueel beschikbaar aanbod bestaande

bouw, nieuwbouwprojecten, overig vastgoed in de lokale omgeving

en informatie over woongerelateerde producten en diensten.

Hoofddoelstellingen voor uw onderneming:

1. Het vergroten van de naamsbekendheid van uw

onderneming

2. De verhuizende consument de weg naar uw onderneming

laten vinden

Dit resulteert in meer naamsbekendheid en meer store

traffic (on- en offline) en heeft een hogere besteding

per klant ten aanzien van verbouwen, inrichten en

verbeteren van de huidige/ nieuwe woning bij uw

onderneming tot gevolg.

Welk medium versterkt uw

propositie binnen de markt

van woonconsumenten en

is van toegevoegde waarde

voor uw dienstverlening?

wonendoejezo


Optimale MediaMix

Door de combinatie van geadresseerd drukwerk naar actief

verhuizende consumenten, met ongeadresseerd drukwerk

naar latent en actief verhuizende consumenten en een website

voor interactie met de doelgroep, wordt woningmarktprofessionals

een optimale MediaMix geboden.

Facts & Figures

1. Jaarlijks verhuizen circa 300.000 woningeigenaren. Deze

consumenten besteden jaarlijks in totaal 9 miljard euro aan het

verbouwen, inrichten en verbeteren van de nieuwe woning.

(Bron: HBD)

2. De impact van de crisis op de wens om te verhuizen, is minder

groot dan verwacht. Momenteel spelen 1,3 miljoen huishoudens

met de gedachte een andere woning te kopen.

(Bron: Huizen kopers in Profiel 2010 NVB/OTB)

3. 8% van de Nederlandse consumenten is actief op zoek naar een

nieuwe woning.

4. 27% van de Nederlandse consumenten is latent woningzoekend

en houdt zich aanbevolen voor nieuwe woonruimte.

(Bron: Woonkennis Jaarrapport 2009/2010)

Oriëntatiegedrag verhuizende consument

1. De meer traditionele informatiebronnen worden vooral geraadpleegd

door woningzoekenden zonder voorkeur voor koop of huur.

2. Hoe minder gericht woonconsumenten op zoek zijn, hoe meer

divers de gebruikte oriëntatiekanalen

(Bron: Woonkennis Jaar rapport 2009/2010)

3. De ruime meerderheid van consumenten die hun huidige koop woning

te koop aanbieden zijn nog op zoek naar een nieuwe woning.

(Bron: NVM en VEH)

4. De verhuizende consument maakt in het verhuismoment keuzes

ten aanzien van de leverantie van energie, internet, telefonie, (financiële)

dienstverlening en gaat geld uitgeven ter verbetering van de

huidige en nieuwe woonomgeving.

wonendoejezo

2 e jaargang - 6 e editie - november 2011

Duurzaam

Gestippeld wonen

in complex met

mede bewoners 7

Wonen doe je in Nederland!

Op basis van levenskwaliteit

is ons land het op twee

na beste land ter wereld om

in te wonen. Na Noorwegen

en Australië staan we op de

ranglijst naar levenskwaliteit

(HDI) van het Ontwikkelingsprogramma

van het VN-Ont-

wikkelingsprogramma (UNDP)

het hoogst.

Vorig jaar bestond de top drie uit Noorwegen,

Australië en Nieuw-Zeeland, en

stond Nederland op de zevende plaats.

Wat gelijkheid tussen mannen en vrouwen

betreft scoort Nederland nog hoger, als het

op één na beste ter wereld, schrijft UNDP.

Alleen Zweden doet het beter.

De Human Development Index (HDI)

meet de ontwikkeling van landen naar

factoren als levensverwachting, welvaart

en onderwijs. Bij de presentatie woensdag

toonden de Verenigde Naties zich positief

over de ontwikkeling van de armste landen.

De landen in het laagste kwart van

de index scoren nu 82 procent beter dan

veertig jaar geleden.

UNDP-topvrouw Helen Clark maande de

rijke landen wel tot meer duurzaamheid.

‘Duurzaamheid’, zei Clark, ‘gaat in essentie

over hoe we verkiezen te leven, met in

ons achterhoofd dat alles wat we doen gevolgen

heeft, zowel voor de zeven miljard

mensen van nu, als voor de miljarden die

nog zullen volgen.’

Interieur

Woontrends

Karwei

Wonen als spiegel. Tijd en elementen slaan Steek je licht op.

Kies je persoonlijke handen in elkaar Welke lamp kies je

decoratie en verf 8/9

wanneer? 15

DE KRANT VOOR VERHUIZEND NEDERLAND

12/13

Nederland in top 3 beste

landen om in te wonen

Ranglijst naar

LEVENSKWALITEIT

Woningexperts aan het woord:

Steven van Eijck & Roeland Kimman

‘Breid de hypotheekrenteaftrek uit’ ‘Juist nu rust op de woningmarkt’

Steven van Eijck, voormalig staatssecretaris van Financiën en Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft

tegenwoordig voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereni- weer een proefballon laten opgaan door te stellen dat er zo

ging, gooit de knuppel in het hoenderhok. Hij vindt dat het ka- snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om de

binet de hypotheekrenteaftrek moet uitbreiden, zodat er geld aftrek van de hypotheekrente te beperken.

vrijkomt om de economie aan te jagen.

Groeiende behoefte

aan nieuwe woningen

Er zijn de komende tien jaar veel

meer woningen nodig dan eerst

werd aangenomen. Onderzoekers

van ABF Research denken dat er tot

2020 bij 580.000 woningen in Nederland

nodig zijn, zo blijkt uit nieuwe

cijfers van minister Schultz (Infrastructuur

& Milieu).

De zogeheten Primos Prognose 2009

ging nog uit van een behoefte aan

513.000 nieuwe woningen. ABF Research

die de prognose in opdracht

van Schultz opstelde, verwacht dat

het tekort aan woningen in de komende

tien jaar oploopt met 70.000,

omdat de bouwproductie achterblijft

bij de groeiende behoefte. Jaarlijks

worden volgens de onderzoekers

6.500 woningen te weinig gebouwd.

Who to follow!

Sandy Utermark

#stralendhuistip: Komen er

kijkers en heb je een haard?

Steek deze dan aan, staat

supergezellig en mensen

voelen zich gelijk welkom.

#verkoopstyling

BouwkavelsInfo

Bouwkavels.nl

regelgeving die niet op elkaar is afge- “Er moet nu juist rust komen op de

Bouwkavels informeert

stemd. Daar hebben de eigenwoningbe- huizenmarkt. Dit zorgt alleen maar

en inspireert de (aspirant)

zitter, de makelaar en de notaris last van. voor meer onrust. Trouwens, DNB be-

bouwer over alle aspecten

slist daar niet over, dat doet de Tweede

die te maken hebben met

Dat vind ik het kabinet verwijtbaar. Kamer”, aldus Kimman. Volgens de

het realiseren van de eigen

Zekerheden zijn aan alle kanten wegge- zegsman zijn er al belangrijke stappen

droomwoning.

slagen. Of het gaat om je baan nu of in gezet om mensen minder schuld aan

de toekomst, om je pensioenuitkering, te laten gaan. Hij wijst op de strengere

om het rendement op je beleggingen regels voor hypotheken en de verlaging

Rosillabuiten

of om de te ontwikkelen waarde van je van de overdrachtsbelasting.

Rosilla Buitenleven

woning.

De #tuinmeubelen oprui-

“Dan krijg je dynamiek in de econo-

De NVM pleit voor een integrale aan- voordeel van de renteaftrek wel elk jaar

men? Zet ze in je tuinhuis!

mie”, zegt Van Eijk in een monoloog in Op alle terreinen is het fundament van pak van de woningmarkt. “En banken slinken. “Dat verkleint de prikkel om een

het meest recente NVMagazine. “In de zekerheid waar we vroeger vanuit gin- moeten weer maatwerk gaan leveren”, hoge schuld aan te houden”, stelde Knot.

ErwinOtten1

woningmarkt moet het belang van de gen, weggeslagen. De woningmarkt is aldus Kimman. Knot zei begin deze “Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter.”

Waterontharders

consument leidend zijn. Op dit moment de economische pijler waar de fi nanciële maand dat de grote hypotheekschuld

Zacht water een genot voor

wordt er van boven naar beneden naar planning van veel huishoudens in Ne- van Nederlandse huishoudens een Nederlandse huishoudens hebben een

iedereen.Wilt u een water-

de woningmarkt gekeken met een verderland om draait. Iets waar je voor een belangrijk risico voor het financiële hypotheekschuld die gelijk is aan 128

ontharder, Gratis demo.

kokerde blik. Vanuit die blik komen al heel lange termijn in investeert, waar je systeem vormt.

procent van het bruto binnenlands pro-

info@woonhuistotaal.nl

die departementen met aparte beleids- een groot deel van je inkomen en je verduct,

daarmee is ons land vrijwel wereld-

Woonhuistotaal BV h.o.d.n.

plannen en notities. Op zichzelf staande mogen in steekt.

DNB stelt voor om bij nieuwe hypokampioen. Daarnaast is de omvang

Consens-us te Zwolle.

ideeën om te stimuleren dan wel af te

theken het belastingvoordeel te kop- van de lening nogal eens hoger dan de

remmen met subsidies of via fiscale Het is bovendien van belang dat de conpelen aan een fi ctief afl ossingsschema. waarde van het huis dat ermee is gekocht

instrumentaria. Door die verkokerde sument betrokken is bij de economie en Huizenbezitters worden dan niet ge- en die zogeheten loan to value ratio

Volg onze tweets op

visie krijg je ook verkokerde wet- en de maatschappij.”

dwongen om af te lossen, maar zien het wordt hoger nu de huizenprijzen dalen.

twitter.com/woontweets

Drie verlichte ideeën

Ziezo

Klusmagazine van Karwei - Nummer 4 - Winter 2011

BARST!

STAPPENPLAN

TEGEL

VERVANGEN

HOEKJES-

DENKEN

LEGE HOEK?

3 IDEEËN

ZO GEK ALS

EEN...

DEUR WORDT

KUNSTWERK

METAMORFOSE

DE SLAAPKAMER MET

47_N31_EDITIE_ALG.indd 1 15-11-11 13:41

EXTRA

KATERN OVER

VERLICHTING!

Zelf maken:

TV-kast

VOOR JE FLATSCREEN

01, Ziezo 4, 2011, Cover.indd 1 29-09-11 07:14

Vanaf 19 december in de bouwmarkt:

Wonen

Werken

Haal het nieuwe nummer

van ZieZo nu in de

dichtstbijzijnde bouwmarkt

of vraag hem aan

via KARWEI.NL

de ZieZo zolderspecial: met deze tips en trucs maak je meer van je rommelzolder

Goede verlichting op je werkplek is belangrijk.

Een bureaulamp komt misschien

het eerst in je op, maar een

vloerlamp is origineler én handiger. Hij

neemt geen ruimte in op je bureau en je

kunt hem neerzetten waar je wilt. Bovendien

kun je de lamp vaak eenvoudig op

verschillende standen instellen: boven

je werkplek met direct licht op het werk

of juist in de buurt van je computerscherm

(dat is minder vermoeiend voor

de ogen). Is er overdag voldoende licht

in de ruimte, dan zet of draai je de lamp

gemakkelijk aan de kant.

Eten

Eten, de krant lezen, spelletjes spelen…

Je doet het allemaal aan de eettafel. Het

is dus belangrijk dat die goed is verlicht.

Bij een hanglamp met een dimmer kun

je het licht aanpassen aan de activiteit.

Gezellig tafelen doe je bijvoorbeeld bij

dimlicht en de krant lezen bij wat feller

licht. Plaats hanglampen op ongeveer

60 centimeter boven de tafel voor het

beste licht. Dan kijk je ook niet in het

licht of tegen de lamp aan. Lange tafel?

Kies een hanglamp met meerdere lichtpunten

of hang meerdere lampen naast

elkaar.

In de woonkamer of zithoek kies je

voor sfeerlicht. Hierbij kun je relaxen,

televisie kijken of een drankje drinken.

Bij een vloerlamp die omhoog

schijnt, weerkaatst het plafond het

licht, wat extra sfeer geeft. Voor het

lezen van een boek in een luie stoel is

sfeerlicht echter vaak niet voldoende.

Kies daarom ook hier voor een vloerlamp

met dimmer, zodat je de lichtsterkte

kunt aanpassen. Net als bij de

werklamp is een vloerlamp eenvoudig

te verplaatsen, bijvoorbeeld naar de

zit-leesplek.

Helder!

De schappen liggen vol spaar-, led-, halogeen- én gloeilampen. Deze laatste kun je

vanaf september 2012 niet meer in Europa kopen. De alternatieven zijn uitstekend,

maar welke lamp kies je waarvoor?

In een gloeilamp wordt licht gepro- Een spaarlamp is eigenlijk een

duceerd als er stroom door de gloeidraad opgevouwen tl-buisje met een normale fi t-

loopt. De lamp geeft vijf tot tien procent ting. Hij geeft ongeveer 35 procent van de

licht. De rest van de energie (stroom) wordt opgenomen energie af in licht.

omgezet in warmte.

Voordelen:

• Direct licht bij aanschakelen

• Geschikt om te dimmen

SPEEL MET LICHT

Voordelen:

• Energielabel A of B (zuiniger dan gloeilamp).

• Lichtkleuren variëren van koel wit tot

• Keuze in lichtkleuren: helder, warm wit en warm gelig.

fl ame (geelachtig)

• Langere levensduur dan gloeilamp, 5.000

tot 9.000 branduren (6 tot 15 jaar).

Nadelen:

• Energielabel E, F of G (zeer onzuinig) Nadelen:

• Korte levensduur: 1.000 tot 1.500 brand- • Langere opstarttijd tot volle lichtsterkte.

uren (ongeveer 1 jaar).

• Duur in aanschaf (vanaf € 2,19).

• Niet alle spaarlampen zijn dimbaar

(zie verpakking).

Een halogeenlamp is gevuld met

gas, waaraan halogeen is toegevoegd. soort kleine chip die licht uitstraalt als

Hij is twintig procent zuiniger dan een er stroom doorheen gaat. Een ledlamp

gloeilamp.

geeft ongeveer vijftig procent van z’n

opgenomen energie af in licht.

Voordelen:

• Direct volledig licht.

Voordelen:

• Langere levensduur dan gloeilamp, • Energielabel A (zeer zuinig: led-

2.000 branduren (2 tot 4 jaar). lampen zijn tot wel tachtig procent

• Sfeervoller licht dan dat van de zuiniger dan gloeilampen).

spaarlamp.

• Langste levensduur van alle lam-

• Altijd te combineren met gloeilamppen, 25.000 branduren (ongeveer

dimmer.

25 jaar).

• Geeft direct volledig licht.

Nadelen:

• Energielabel D (minder zuinig Nadelen:

dan spaar- en ledlampen). De eco- • Duur in aanschaf (vanaf € 7,99).

halogeenlampen zijn twintig procent • Niet allemaal dimbaar (kijk op de

zuiniger dan gewone halogeenlam- verpakking).

pen.

• Minder lichtspreiding dan bij halogeen-

of spaarlamp. Er zijn veel leds

(en dus lumen) nodig om een hele

ruimte te verlichten.

Led (light emitting diode) en is een

47_N31_EDITIE008.indd 9 15-11-11 16:16

9

wonendoejezo


Technische specificaties

Medium Type

Krant Berliner

Papiersoort

Verbeterd Courant

Formaten

Hele pagina 285 (b) x 440 (h)

Halve pagina 285 (b) x 217 (h)

Kwartpagina 140 (b) x 217 (h)

Kant-en-klaar aanleveren certified PDF

Tarieven

Postaal Huis-aan-huis

Oplage 15.000 150.000

Voorzijdeblok € 250,- € 295,-

Kwartpagina € 450,- € 350,-

Halve pagina € 850,- € 700,-

Hele pagina € 1.500,- € 1.250,-

Wij zijn Cubic*Media

Een team van enthousiaste collega’s met passie voor media. Met de

inzet van diverse on- en offline mediaproducten en -concepten richten

wij ons op de Nederlandse vastgoedmarkt. Cubic*Media is een

full-service mediabedrijf en is tevens uitgever van, voor de consument

gratis woonmedia en ruim 20 onafhankelijke en klantgebonden printtitels.

Zo brengen wij het aanbod en diensten van makelaars, projectontwikkelaars

en woongerelateerde bedrijven onder de aandacht van

de doelgroep van latent en actief woningzoekenden.

Benieuwd naar wat wij nog meer in media voor u en uw

opdrachtgevers kunnen betekenen?

Neem contact met ons op! Ons enthousiaste team met kennis, kunde

en ervaring in de media- en vastgoedmarkt informeren u graag!

Contactgegevens Cubic*Media

Uitgever Cubic*Media

Telefoonnummer 0181 - 355 100

Website www.cubicmedia.nl

E-mailadres a.raadtgever@cubicmedia.nl

Account Roland Lund 06-46104713

Traffic Angelique Raadtgever 0181-355102

Bezorgklachten klachten@cubicmedia.nl

wonendoejezo

Wk Titel Sluiting Press2/aanleveren Verschijning

5 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 16 januari 2012 maandag 30 januari 2012

9 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 8 februari 2012 dinsdag 28 februari 2012

13 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 12 maart 2012 maandag 26 maart 2012

15 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 21 maart 2012 dinsdag 10 april 2012

22 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 14 mei 2012 maandag 28 mei 2012

23 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 16 mei 2012 dinsdag 5 juni 2012

28 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 25 juni 2012 maandag 9 juli 2012

35 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 8 augustus 2012 dinsdag 28 augustus 2012

39 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 10 september 2012 maandag 24 september 2012

43 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 3 oktober 2012 dinsdag 23 oktober 2012

48 WonenDoeJeZo Den Haag maandag 29 oktober 2012 maandag 12 november 2012

49 WonenDoeJeZo Postaal woensdag 14 november 2012 dinsdag 4 december 2012

wonendoejezo Denn

1

Woningaanbod

uit de regio

2-7

e jaargang - 3e editie - december 2011

Bouwfonds Ontwikkeling is gestart

met de bouw van 57 woningen in

het project De Binnentuinen in Den

Haag. De verkoop is voorspoedig

verlopen. Binnen enkele maanden

was 90 procent van de woningen

verkocht.

Bouwfonds Ontwikkeling realiseert

in De Binnentuinen in totaal

ongeveer 350 woningen. In voorgaande

fases zijn door Bouwfonds

al bijna 100 woningen opgeleverd.

Wicher Mol van Bouwfonds Ontwikkeling:

‘Wij zijn zeer tevreden

met dit resultaat en het is goed om

te zien dat er nog steeds belangstelling

is voor mooie projecten.

De woningen in De Binnentuinen

hebben een aansprekende archi-

De voormalige locatie van het

Horecacentrum Elmes aan de

Haagse Christoffel Plantijnstraat

maakt ruimte voor Plantijn14. Dit

nieuw te bouwen project van de

Rotterdamse ontwikkelaar

Blauwhoed Eurowoningen omvat

14 ruime herenhuizen met een

riante tuin.

Belangstellenden konden op zaterdag

26 november tijdens de startverkoopbijeenkomst

in locatie ‘The

Vide Workshop’ terecht voor uitgebreide

verkoopinformatie over deze

tectuur, veel ruimte en scherpe

verkoopprijzen.’

Variërende prijzen

De Binnentuinen maakt deel uit van

Wateringse Veld. De prijzen van de

woningen variëren van €260.000

tot €600.000. De architectuur is

van Weeda Van der Weijden uit

Rotterdam, Cornelis van de Ven

uit Eindhoven en Scala Architecten

uit Den Haag. De aannemer is Van

Wijnen uit Stolwijk. In De Binnentuinen

worden de komende tijd nog

200 woningen gerealiseerd. Binnenkort

start de verkoop van een volgend

plandeel. Bouwfonds Ontwikkeling

en gemeente Den Haag par ticiperen

samen in de grondexploitatiemaatschappij

Wateringse Veld.

luxe herenhuizen. Locatie ‘The Vide

Workshop’ ligt, in het verlengde van

de Christoffel Plantijnstraat, aan de

Uilebomen 66.

Naast ’t Haegsch Hof

Plantijn14 wordt gerealiseerd in de

Noordelijke Rivierenbuurt, direct

naast het door Blauwhoed eerder

succesvol gerealiseerde project ’t

Haegsch Hof’ (voormalige locatie

Staatsdrukkerij). Een buurt waar je

de rust ervaart van buiten de stad,

maar toch binnen tien minuten in

het centrum bent.

Laat uw woning stylen

voor verkoop!

2

Bouwfonds start bouw 57 woningen

in De Binnentuinen in Den Haag

Hof van de Wateringhe nadert volotooiing

Eerste paal voor de

laatste acht herenhuizen

Het project Hof van de Wateringhe

nadert zijn voltooiing. Op 6 december

jl. is de eerste paal geslagen

voor de laatste 8 herenhuizen van

dit succesvolle project.

De huidige bewoners waren uitgenodigd

om de kopers van de laatste

huizen te verwelkomen en ook

woningbouwvereniging Wonen

Wateringen, eigenaar van het appartementengebouw

op de hoek

met de Noordweg, was van de partij.

Van de 8 herenhuizen zijn er inmiddels

5 verkocht. De woningen worden

medio 2012 opgeleverd.

Heeft u interesse? Er zijn nog 3 herenhuizen

te koop, alsook enkele

twee- onder- een-kap-woningen.

Het nieuwbouwproject Hof van de

Wateringhe is een ontwikkeling van

Ontwikkelingscombinatie Westhaag,

een samenwerking tussen

Staedion en Weboma ontwikkeling.

90%

WONINGEN

snel

VERKOCHT!

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Weboma Ontwikkeling.

Zij zijn bereikbaar via

telefoonnummer (0174) 22 56 95.

Wonen in de luwte van Den Haag

Horecacentrum Elmes maakt ruimte voor

14 royale herenhuizen met riante tuinen

Ruimte voor alle woonwensen

Met standaard vijf slaapkamers en

een grote tuin zijn de 14 herenhuizen

niet alleen geschikt voor gezinnen

die de stad niet willen verlaten,

maar ook voor mensen die aan huis

werken en behoefte hebben aan één

of meerdere werkkamers. De woningen

hebben een ruime uitgebouwde

woonkamer met een klassieke achterpui

naar de zonnige achtertuin.

Voor wie nog meer ruimte wil bestaat

de mogelijkheid om nog een

extra verdieping met dakterras te

kiezen. Daarnaast is er in het project

Tweede Kamer:

tijdelijke verhuur

koopwoning

moet simpeler

DE KRANT VOOR VERHUIZEND NEDERLAND

Huiseigenaren moeten hun oude

woning gemakkelijker kunnen

verhuren. De vergunning die zij

hiervoor nodig hebben, moet een

stuk simpeler of kan zelfs helemaal

verdwijnen. Die wens heeft de

Tweede Kamer eind november uitgesproken.

Huiseigenaren die een

nieuwe woning hebben gekocht,

kunnen hun vorige huis tijdelijk

verhuren, maar zien daar vaak

vanaf omdat de procedure te ingewikkeld

is. VVD en ChristenUnie

hadden voorgesteld dit simpeler

te maken om de doorstroom op de

huizenmarkt te bevorderen.

voor iedere bewoner tenminste één

eigen parkeerplaats opgenomen.

Compleet en luxe

In tegenstelling tot veel nieuwbouwprojecten

worden de woningen

com pleet afgewerkt. De woningen

be schikken standaard over een luxe

keu ken met inbouwapparatuur, vloerverwarming

en kwaliteitssanitair.

Ook op het gebied van duurzaamheid

is de woning compleet te noemen.

Naast het energielabel A+ wordt er

zoveel mogelijk met onder houdsarme

bouwmaterialen gebouwd.

Haag

Het grote Gantelen

is begonnen!

8

Een greep uit het aanbod

in deze krant

‘s-Gravenhage Hanedoesstraat 51

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Van Dorp Verhoog NVM Makelaars

T. 070 - 352 51 01

Scheveningen Menninckstraat 92

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Gezellig nabij de haven

Korporaal & Bertels Makelaars

T. 070 - 346 84 00

‘s-Gravenhage Mexicosingel 50

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Diepe achtertuin (West)

Olsthoorn Makelaars

T. 070 - 308 46 56

Rijswijk Steenvoordelaan 393

Vraagprijs: € 134.500,- k.k.

De Vreede NVM Makelaars

T. 070 - 319 20 30

wonendoejezo

2

Nieuwbouw

Bezoek de Nieuwbouwdag

op 24 september

15

e jaargang - 5e editie - september 2011

Interieur

Woontrends

Karwei

New Naturals:

Buitenhaard maakt Houd de dief

subtiele vergrijsde

tinten als basis

het buiten(gewoon)

5 vertoeven

buiten de deur!

6 Preventietips 13

‘Effect verlaging overdrachtsbelasting pas zichtbaar in najaar’ ‘Overdrachtsbelasting

moet

helemaal weg’

Pas in het najaar zullen de eerste effecten

van de verlaging van de overdrachtsbelasting

van 6% naar 2% te

zien zijn op de woningmarkt. De heffi ng

die betaald moet worden bij de aankoop

van een huis is een jaar verlaagd. In

oktober komen organisaties op de woningmarkt

met de eerste harde, directe

verkoopcijfers.

De voortekenen zijn goed. Tijdens een

steekproef in augustus liet makelaarorganisatie

NVM al weten dat er meer

huizen in juli zijn verkocht dan in juli

vorig jaar. Er gaan geluiden op om de

overdrachtsbelasting helemaal af te

schaffen.

“Het is een boete op mobiliteit.

De belasting is een enorm bezwaar en

een fi nanciële last in een dalende markt.

Het lijkt me goed om de heffi ng helemaal

af te schaffen”, liet de topman van bouwbedrijf

Heijmans bij de presentatie van

zijn slechte jaarcijfers weten.

Marktorganisatie pleiten ervoor dat de

overheid meer maatregelen neemt om

de huizenmarkt te stabiliseren. ‘’We

moeten met een coherent en consistent

huisvestingsbeleid komen dat over de

lengte van jaren standhoudt. Dat is een

voorwaarde om het vertrouwen weer

terug te krijgen”, aldus Gerrit Witzel van

Heijmans.

Volgens hem heeft de huizenmarkt veel

last van de economische onrust. Eind

vorig jaar rekende Heijmans nog op een

groei van de huizenverkoop, maar aan

het einde van maart kwam de klad erin.

“Er is terughoudendheid. Huizenkopers

kampen met moeilijke fi nanciering en de

onrust op de fi nanciële markten maakt

mensen nerveus.”

VOORTEKENEN

HUIZEN

VERKOPEN ZIJN

GUNSTIG

Doe je ook mee aan

de NVM Open Huizendag

van zaterdag 1 oktober as.?

Stem mee op facebook.com/wonendoejezo

Twee goede impulsen voor de oplevende Nederlandse woningmarkt

Who to follow!

OPEN HUIS

9 OKTOBER

1 OKTOBER

9 OKTOBER

11:00 - 15:00 uur

11:00 - 15:00 uur

U bent van U bent van

harte welkom! harte welkom!

De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% voor de duur van een

jaar door het kabinet is een goede eerste stap. Maar de woningmarkt heeft meer

impulsen nodig. Gelukkig gaan makelaars en projectontwikkelaars gewoon door

met hun acties om woningen te verkopen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Oktober is traditioneel de woonmaand in Nederland. Vandaar dat makelaars- en

ontwikkelaarsorganisaties voorafgaand aan deze maand een boost energie veroorzaken

met de landelijke Nieuwbouwdag en Open Huizen Dag.

Het aantal huishoudens met verhuis- oudere huizen en trappen zijn veel minder

plannen is enorm toegenomen dankzij steil. In de eerste jaren heb je als koper er

de maatregel: 1 op de 12 huishoudens nauwelijks of geen onderhoud aan. Finan-

is van plan binnen nu en één jaar een cieel interessant is nieuwbouw eveneens.

woning te kopen, aldus USP. Als dat cijfer “Je erft niet de ellende van een ander”,

wordt geëxtrapoleerd, komt USP in zijn aldus Van der Schoot, directeur Niki in een

‘voorspellingsmodel’ uit op 50.000 wo- interview verderop in WonenDoeJeZo.

ningtransacties. Of die extra transacties “Daarmee bedoel ik verborgen gebreken.

ook plaatsvinden, hangt sterk af van de Dat scheelt in de kosten. Verder zijn de

mate waarin de extra vraag aansluit op het prijzen vrij op naam. Je hebt daardoor niet

woningaanbod. Mocht dit aantal woning- te maken met overdrachtsbelasting.

verkopen zich materialiseren, dan gaat

het aantal woningverkopen weer richting Open Huizen Dag: zaterdag 1 oktober

het niveau van voor de economische crisis Waarom u moet meedoen met de NVM Open

(ongeveer 200.000 transacties per jaar). Huizen Dag van zaterdag 1 oktober? Ten

eerste kunt u uw te koop staande woning

Nieuwbouwdag: zaterdag 24 september laten bezichtigen als u verkoper bent.

De landelijke Nieuwbouwdag wordt op U krijgt direct belangstelling voor uw

zaterdag 24 september georganiseerd woning. Geïnteresseerd in woningen?

door Niki.

In een informele sfeer kunt u huizen

Ook nu kent de aanschaf van een nieuw- bezoeken, meerdere op een dag. De ombouwwoning

voordelen. Ze voldoen aan geving rond de woning even checken. En

de jongste bouwkundige eisen. Deuren en verkopers alle mogelijke informatie over

plafonds zijn bijvoorbeeld hoger dan in misschien wel uw droomwoning-vragen.

DE KRANT VOOR VERHUIZEND NEDERLAND

De overdrachtsbelasting is in strijd met

het Europese recht op vrije eigendom

en moet daarom helemaal worden afgeschaft.

Dat stelt fi scaal jurist Andrea

Faber van het Nijmeegse advocatenkantoor

Jaegers & Soons. Namens ruim

tweehonderd huizenkopers spant zij een

proces aan tegen de overheid.

Faber studeert al maanden op deze

zaak. Het plotselinge besluit van het

kabinet om de overdrachtsbelasting

te verlagen van 6 naar 2 procent heeft

het proces in het een stroomversnelling

gebracht. “Het is natuurlijk extra wrang

voor mensen die vlak voor 15 juni, toen

de verlaging inging, een huis hebben gekocht.

Die groep willen we ook helpen”,

zegt zij in Dagblad Trouw.

De overdrachtsbelasting werd ingevoerd

tijdens de Spaanse overheersing in de

zestiende eeuw. Waarom zou die nu

ineens onrechtmatig zijn? “Sinds die tijd

is er veel veranderd”, zegt Faber. “Vooral

door de invoering van Europese regelgeving.”

De onrechtmatigheid van de

overdrachts belasting is zware juridische

kost. De kern van Fabers betoog komt

erop neer dat de ‘verhuisbelasting’ in

strijd is met de fundamentele mensenrechten.

In het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens staat al sinds

1950 dat een ieder recht heeft op vrije

eigendom. Op die bepaling mogen overheden

echter uitzonderingen maken,

bijvoorbeeld vanwege de nationale

belastingwetgeving.

@woonpret Woonpret.nl

Deel je #mening. Wat vinden

jullie een belangrijkere

#ruimte in #huis? De #badkamer

of #keuken ^

Patricia Dieben

RT @eigenhuis : Persbericht:

#Banken en verzekeraars

moeten #NHG -regels toepassen

http://ow.ly/6cgiZ gesteund

door #VBO Makelaar

Voermanhaven3

Huis aan het water! Hallo, ik

ben Voermanhaven 3. Gelegen

aan haven nabij centrum

v. Groningen. Hoe ik er uit

zie?; Woonkamer 44 m

Volg onze tweets op

twitter.com/woontweets

2 , 4

slaapkamers, 2x garage en

ligplaats voor uw boot.

Mathilde Waslander

Woning aangekocht in Nieuwegein

aan de Zeearend.

Kopers en verkopers natuurlijk

ook, gefeliciteerd

Drie verlichte ideeën

SPEEL MET LICHT 9

47_N31_EDITIE008.indd 9 15-11-11 16:16

Haaglanden-WK49.indd 1 05-12-11 12:11

WDJZ-N32-R08.indd 1 06-09-11 15:46

Het online platform van wonendoejezo

Ziezo

Klusmagazine van Karwei - Nummer 4 - Winter 2011

BARST!

STAPPENPLAN

TEGEL

VERVANGEN

HOEKJES-

DENKEN

LEGE HOEK?

3 IDEEËN

ZO GEK ALS

EEN...

DEUR WORDT

KUNSTWERK

METAMORFOSE

EXTRA

DE SLAAPKAMER MET

KATERN OVER

VERLICHTING!

TV-kast

Zelf maken:

VOOR JE FLATSCREEN

01, Ziezo 4, 2011, Cover.indd 1 29-09-11 07:14

Werken

Goede verlichting op je werkplek is belangrijk.

Een bureaulamp komt misschien

het eerst in je op, maar een

vloerlamp is origineler én handiger. Hij

neemt geen ruimte in op je bureau en je

kunt hem neerzetten waar je wilt. Bovendien

kun je de lamp vaak eenvoudig op

verschillende standen instellen: boven

je werkplek met direct licht op het werk

of juist in de buurt van je computerscherm

(dat is minder vermoeiend voor

de ogen). Is er overdag voldoende licht

in de ruimte, dan zet of draai je de lamp

gemakkelijk aan de kant.

Wonen

Vanaf 19 december in de bouwmarkt:

de ZieZo zolderspecial: met deze tips en trucs maak je meer van je rommelzolder

www.wonendoejezoin.nl

Eten

Eten, de krant lezen, spelletjes spelen…

Je doet het allemaal aan de eettafel. Het

is dus belangrijk dat die goed is verlicht.

Bij een hanglamp met een dimmer kun

je het licht aanpassen aan de activiteit.

Gezellig tafelen doe je bijvoorbeeld bij

dimlicht en de krant lezen bij wat feller

licht. Plaats hanglampen op ongeveer

60 centimeter boven de tafel voor het

beste licht. Dan kijk je ook niet in het

licht of tegen de lamp aan. Lange tafel?

Kies een hanglamp met meerdere lichtpunten

of hang meerdere lampen naast

elkaar.

In de woonkamer of zithoek kies je

voor sfeerlicht. Hierbij kun je relaxen,

televisie kijken of een drankje drinken.

Bij een vloerlamp die omhoog

schijnt, weerkaatst het plafond het

licht, wat extra sfeer geeft. Voor het

lezen van een boek in een luie stoel is

sfeerlicht echter vaak niet voldoende.

Kies daarom ook hier voor een vloerlamp

met dimmer, zodat je de lichtsterkte

kunt aanpassen. Net als bij de

werklamp is een vloerlamp eenvoudig

te verplaatsen, bijvoorbeeld naar de

zit-leesplek.

D e n H a a g

Helder!

Haal het nieuwe num-

De schappen liggen vol spaar-, led-, halogeen- én gloeilampen. Deze laatste kun je

vanaf september 2012 niet meer in Europa kopen. De alternatieven zijn uitstekend,

maar welke lamp kies je waarvoor?

In een gloeilamp wordt licht gepro- Een spaarlamp is eigenlijk een

duceerd als er stroom door de gloeidraad opgevouwen tl-buisje met een normale fi t-

loopt. De lamp geeft vijf tot tien procent ting. Hij geeft ongeveer 35 procent van de

licht. De rest van de energie (stroom) wordt opgenomen energie af in licht.

omgezet in warmte.

Voordelen:

Voordelen:

• Energielabel A of B (zuiniger dan gloei-

• Direct licht bij aanschakelen

lamp).

• Geschikt om te dimmen

• Lichtkleuren variëren van koel wit tot

• Keuze in lichtkleuren: helder, warm wit en warm gelig.

fl ame (geelachtig)

• Langere levensduur dan gloeilamp, 5.000

tot 9.000 branduren (6 tot 15 jaar).

Nadelen:

• Energielabel E, F of G (zeer onzuinig) Nadelen:

• Korte levensduur: 1.000 tot 1.500 brand- • Langere opstarttijd tot volle lichtsterkte.

uren (ongeveer 1 jaar).

• Duur in aanschaf (vanaf € 2,19).

• Niet alle spaarlampen zijn dimbaar

(zie verpakking).

Een halogeenlamp is gevuld met Led (light emitting diode) en is een

gas, waaraan halogeen is toegevoegd. soort kleine chip die licht uitstraalt als

Hij is twintig procent zuiniger dan een er stroom doorheen gaat. Een ledlamp

gloeilamp.

geeft ongeveer vijftig procent van z’n

opgenomen energie af in licht.

Voordelen:

• Direct volledig licht.

Voordelen:

• Langere levensduur dan gloeilamp, • Energielabel A (zeer zuinig: led-

2.000 branduren (2 tot 4 jaar). lampen zijn tot wel tachtig procent

• Sfeervoller licht dan dat van de zuiniger dan gloeilampen).

mer van ZieZo nu in de

spaarlamp.

• Langste levensduur van alle lam-

• Altijd te combineren met gloeilamppen, 25.000 branduren (ongeveer

dichtstbijzijnde bouwdimmer.

25 jaar).

markt of vraag hem aan

Nadelen:

• Geeft direct volledig licht.

via KARWEI.NL

• Energielabel D (minder zuinig Nadelen:

dan spaar- en ledlampen). De eco- • Duur in aanschaf (vanaf € 7,99).

halogeenlampen zijn twintig procent • Niet allemaal dimbaar (kijk op de

zuiniger dan gewone halogeenlam- verpakking).

pen.

• Minder lichtspreiding dan bij halogeen-

of spaarlamp. Er zijn veel leds

(en dus lumen) nodig om een hele

ruimte te verlichten.

More magazines by this user
Similar magazines